[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012"

Transkript

1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012 [eu och facket] Angela Merkel vill ha mer överstatlighet Tysklands förbundskansler Angela Merkel har stakat ut hur EU ska utvecklas vidare. Ett kärn- EU ska gå vidare mot ett Europas förenta stater [under tysk överhöghet]. Med en EU-finansminister med överstatlig kontroll över ländernas budgetar, en folkligt vald ordförande för EUkommissionen och ett gemensamt EU-försvar. Tysklands borgerliga regering under ledning av kristdemokraten Angela Merkel kräver ett fördjupat ekonomiskt och politiskt samarbete mellan euroländerna i utbyte mot löften om ökat ekonomiskt stöd till krisländerna. Euroländerna måste snabbt skära ned sina budgetunderskott och statskulder. EU:s kontroll över euroländernas budgetar och finanspolitik måste skärpas och steg ska tas mot överstatlig skattepolitik. Euroländerna måste stärka sin konkurrenskraft med strukturreformer, som att göra det lättare att säga upp anställda och att decentralisera lönebildningen till företagsnivå. EU-verksamheten måste radikalt fördjupas, med en direktvald EU-president och en EUfinansminister med starka befogenheter över euroländernas ekonomier. Om det krävs ett kärn-eu, en inre krets länder som går vidare med fördjupat samarbete, så får det bli så, säger Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Vi kan inte förbli stillastående bara för att ett och annat land inte är med på noterna än, säger hon i tyska ARD:s morgon-tv-sändning. Vi behöver mer Europa, en budgetunion och vi behöver framför allt en politisk union. Vi måste steg för steg överföra ansvar till Europa. Om några medlemsstater inte vill ingå i en sådan union ska inte detta vara ett hinder för övriga medlemsstater att öka integreringen säger Angela Merkel till ARD. Hon räknar med att Storbritannien och andra länder inte vill vara med och talar om att EU kommer att gå fram i olika hastigheter. I en kolumn på Dagens Nyheters ledarsidor [28 juli] skriver författaren Maja Hagerman att Planen för att nu rädda euron går ut på att ringa i en inre krets av länder som vill samarbeta och integreras, med den starka tyska ekonomin som kärna. Men förändringarna som krävs är enorma. De innebär i praktiken slutet på den nationella suveräniteten, eftersom en europeisk finansminister är tänkt att kontrollera och i nödfall kunna ingripa i medlemsländernas budgetar. Maja Hagerman konstaterar att Europa glider isär, Storbritannien kopplas bort. Men frågan är vilka som egentligen blir kvar i den tänkta kärnan som kommer att styras från det nygamla rikets återuppståndna huvudstad, Berlin. Gösta Torstensson eu och facket augusti

2 Bli med i Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv visar att EU är ett allvarligt hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen med konflikträtt och kollektivavtal, eller med andra ord ett grundskott mot de landvinningar som svensk fackföreningsrörelse gjort de senaste hundra åren. Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen, innebär inget skydd för de fackliga rättigheterna såsom det hävdas från LO-ledningen och andra EU-entusiaster. Tvärtom så innebär Lissabonfördraget i praktiken att Lavaldomen och andra antifackliga EU-domar grundlagsfästs,. Och, som vanligt i EU-sammanhang, det kommer mera. Nyligen presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med gränsöverskridande tjänstehandel. Det här är ett hot mot hela vårt förhandlingssystem. Jag förutsätter att den svenska regeringen kommer att säga nej då detta ska behandlas av Europeiska rådet, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. För att bjuda motstånd mot denna förödande utveckling har Folkrörelsen Nej till EU initierat ett tvärfackligt nätverk, Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk. Det är öppet för dig som är fackligt aktiv [eller bara medlem] och EU-kritisk. Det kostar ingenting och du behöver inte vara medlem i Folkrörelsen Nej till EU [men det är inget hinder]. 2 eu och facket augusti 2012 Nätverkets syfte är utbyte av information, kunskapsuppbyggnad samt att anordna och samordna olika aktiviteter. Nätverket har startat som en mejlgrupp för informationsspridning genom ett digitalt nyhetsbrev. Vi finns också som en grupp på Facebook med för tillfället 578 medlemmar. Nätverket har också kontakt och samarbete med andra fackligt inriktade EUkritiska organisationer, såsom Fagbevaegelsen Mod Unionen i Danmark, Trade Unionists Against the EU Constitution i England, och Nei til EU:s Faglig utvalg i Norge. Nätverket administreras av Gösta Torstensson, Folkrörelsen Nej till EU [arbetsplatsombud i Kommunal]. Du som vill bli med i nätverket mejlar Eva Anderzon, Kommunalarbetareförbundet Jan-Erik Gustafsson, Fackförbundet ST Jannika Fahlander, Handelsanställdas Förbund Jannis Konstantis, Fackförbundet Seko Kent Wahlberg, Livsmedelsarbetareförbundet Maria Pohn, Vårdförbundet Mats Norrstad, Lärarförbundet Pie Blume, Fackförbundet Unionen Minna Pyykölä, Journalistförbundet Patrik Ljunggren, Transportarbetareförbundet Peter Lilja, Industrifacket Metall Rolf Axelsson, Hamnarbetarförbundet Magnus Renman, Fackförbundet GS Lars Lundberg, Byggnadsarbetareförbundet Marcus Carlstedt, Lärarnas Riksförbund Rolf Gustavsson, Svenska Lokförararföreningen SLFF

3 ILO underkänner regeringens svar om Laval Den svenska regeringens svar dög inte. Därför skjuter FN-organet ILO upp granskningen av Sverige.Sedan två år tillbaka ska ILO:s expertkommitté granska ifall Sverige, efter Lavallagen, bryter mot ILO:s konventioner 87 och 98. Dessa handlar om fackets rätt att organisera sig och förhandla fram avtal. Redan för två år sedan krävde ILO en redogörelse från regeringen som värderar konsekvenserna av bland annat Lavaldomen. Då var dock den svenska regeringen så sen med sitt svar att ILO inte kunde ta upp fallet. I december förra året,var det dags att återigen ta upp ärendet. Denna gång kom regeringen med ett tiosidigt svar. Enligt ILO var det dock otillräckligt. Det saknas tillräcklig information för att kunna göra en bedömning uppger FN-organet och skjuter därför upp granskningen igen. Vi är minst sagt upprörda. Det är bedrövligt hur Sveriges regering ser på sina internationella åtagande och lämnar undermåliga svar. Det verkar vara en sorts filibustertaktik, där regeringen vill fördröja expertkommitténs granskning, säger Keth Tapper, LO:s internationella enhet. ILO kräver nu att Sverige senast den 1 septembrr i år kommer in med ett fylligt svar. Gösta Torstensson LO och TCO klagar till Europarådet Begränsningarna i rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska företag och det strikta skadeståndsansvar som den svenska Arbetsdomstolen ålade fackförbunden i Lavalmålet har fått sådana konsekvenser att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt den Europeiska sociala stadgan. Det skriver de fackliga centralorganisationerna LO och TCO i ett klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Före EU-domstolens dom i Lavalmålet brukade Byggnadsarbetareförbundet teckna kollektivavtal med omkring 100 utländska företag varje år tecknades bara 27 sådana avtal. Någon motsvarande minskning har inte ägt rum bland svenska företag, skriver organisationerna i sitt klagomål. Orsaken sägs vara dels de begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder som infördes genom den så kallade lex Laval, dels att Arbetsdomstolen ansåg att Byggnads och Elektrikerförbundet i princip var fullt ut skadeståndsansvariga, trots att blockaden mot Laval var laglig enligt dåvarande svensk rätt och trots att AD själv i ett interimistiskt beslut inte ansåg det sannolikt att den stred mot EU-rätten. Problemet med den nya lagen är enligt LO och TCO att det är svårt att på förhand avgöra om en stridsåtgärd skulle vara tillåten, och att det vanliga sättet att få detta prövat, dvs. genom ett interimistiskt beslut som facket kan förlita sig på, inte fungerar längre. Vetskapen om att arbetsgivaren kan tilldömas full ersättning för sin ekonomiska skada även när rättsläget har varit mycket svårbedömt verkar naturligtvis avskräckande på den fackliga organisationen. LO och TCO tar också upp det faktum att en facklig organisation enligt lex Laval inte får vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal med utländska företag ens om de utstationerade arbetstagarna blir medlemmar i organisationen. Därmed kan den inte representera dessa på samma sätt som sina andra medlemmar. Slutsatsen är att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt den Europeiska sociala stadgans artikel 4 [som säger att arbetstagare har rätt till skälig lön], artikel 6 [där Sverige förbinder sig att främja kollektiva förhandlingar] och artikel 19 [om likabehandling mellan inhemska och migrerande arbetstagare]. Gösta Torstensson Bli medlem i Folkrörelsen Nej till EU. 200 kronor på plusgiro Ungdomar, arbetslösa och pensionärer betalar 150 kronor. eu och facket augusti

4 Protesterna i Spanien fortsätter Gruvarbetarna i norra Spanien marscherade nyligen mot Madrid. Protesterna ser inte ut att mattas. På många sätt är vi nu tillbaka 25 år i tiden, säger Javier Urbina Sánchez-Guerrero, internationell sekreterare på spanska UTG, metallfacket. Eurokrisen och åtstramningspaket har slagit hårt mot Spanien. Våren och sommaren har präglats av protester och strejker. Det har förekommit dagliga demonstrationer, men en del har varit större och mer samordnade. För ett par veckor sedan gick drygt tre miljoner människor i 80 olika städer ut och på gatorna. Till och med poliser lär ha deltagit på sina håll. De senaste siffrorna från Spanien visar att arbetslösheten ligger nära 25 procent. En högre nivå har inte uppmätts sedan man började föra statistik 1976, efter Francos död. Bland kvinnor, ungdomar och personer över 45 år är den ännu högre. Bland unga i åldern 15 till 25 är 53 procent arbetslösa, säger Javier Urbina Sánchez-Guerrero Enbart i år har jobb försvunnit från den offentliga sektorn. Och det verkar som om botten inte är nådd än. Åtgärderna är villkor för de resurser som Euro-gruppen har lovat att tillsätta för att rädda de spanska bankerna. Motprestationen är att landets budgetunderskott ska sjunka med tre procent under de närmaste två åren. Ett av de beslut som väckt ilska är att det tidigare utlovade EU-stödet till kolgruvorna kommer att skäras ner kraftigt. I praktiken kan det innebära att många inom gruvindustrin, som totalt sysselsätter anställda, mister sina jobb. I maj utlyste UTG flera gruvstrejker. I början av juni blev strejken obegränsad och tusentals gruvarbetare med familjer marscherade mot Madrid. I framför allt Asturien och León i norra Spanien, där man på många håll är helt beroende av gruvnäringen har gruvarbetarnas protester tidvis varit våldsamma, med ockupationer av gruvor, hungerstrejker och vägspärrar. I mitten av juni kulminerade våldsamheterna när polisen i Asturien försökte forcera en vägspärr. Gruvarbetarna sköt raketer mot polisen, som svarade med tårgas och gummikulor. Enligt det spanska inrikesministeriet ska fyra poliser och tre journalister ha skadats. En av journalisterna träffades av 4 eu och facket augusti 2012 en gummikula. Javier Urbina Sánchez-Guerrero pekar på att den spanska högerregeringen inte har velat träffa, eller föra någon form av dialog med gruvarbetarna, eller de spanska facken över huvud taget. Att kolberoendet måste upphöra och att det kommer innebära ett slut på gruvindustrin är UTG medvetet om. Men de har inte erbjudit någon annan lösning. Det enda de har gjort är nedskärningar, de erbjuder ingenting till de familjer som drabbas nu. Överlag säger Javier Urbina Sánchez-Guerrero att de fackliga rättigheterna har stramats åt den senaste tiden. Det har blivit svårare för fackliga företrädare att verka på arbetsplatserna. Lönenivåerna har sänkts, i vissa fall under kollektivavtalsnivå. Den spanska regeringen har också genomfört en reform som gör det enklare och billigare för arbetsgivare att göra sig av med personal. Nu behöver de till exempel inte längre uppge något skäl till varför anställda sägs upp. Han är oroad över utvecklingen. Till slut hamnar vi i en situation där människor gör vad som helst för att ha ett jobb. Vi är på väg tillbaka till 1800-talet. Han skräder inte heller orden om åtstramningspaketen och säger att det ibland känns som om Spanien styrs från Tyskland. Ju mer du skär ner, desto mindre stimuleras ekonomin. Det blir en negativ spiral där människor glömmer att det finns hopp. Just nu planerar facken en stor protestaktion i mitten av september. Vi vill ha en annan politik!, säger Javier Urbina Sánchez-Guerrero. Anne-Li Lehnberg Stöd Folkrörelsen Nej till EU:s kampanjfond. Sätt in ett valfritt belopp på plusgiro

5 Nationell protestmarsch mot Madrid Det har varit en het protestsommar mot greklandiseringen av Spanien. Den juli demonstrerade kolgruvearbetare tillsammans med Madridbor i hundratusentals mot regeringen Mariano Rajoys beslut att dra in merparten av det statliga stödet på 300 miljoner till kolgruvesektorn, vilket hotar jobb. Samma 11 juli lade regeringen Rajoy fram det fjärde spanska åtstramningsprogrammet sedan krisen tog fart på 65 miljarder euro under två år, vilket antogs av den spanska riksdagen Cortes två dagar senare. Programmet innebär bl.a. indragning av julpremien den 13:e månadslönen till spanska löntagare [motsvarar cirka en sänkning av årsinkomsten med 7 procent], minskat antal semesterdagar, sämre arbetslöshetsersättning och en ökning av momsen från 18 till 21 procent. När socialistregeringen Zapatero inledde åtstramningspolitiken i maj 2010 ökade den momsen från 16 till 18 procent, sänkte statsanställdas löner med 5 procent och fryste pensioner och barnbidrag, vilket innebar 15 miljarder euro i budgetnedskärningar. Därefter har i augusti 2011 ytterligare 5 miljarder sparats på försämrad läkemedelsersättning och privatisering av flygplatser. I december 2011 lade Rajoyregeringen fram ett sparpaket på 16,5 miljarder euro med inga nyanställningar i statlig sektor, lönestopp, frysning av redan låga minimilöner, försämringar i arbetsrätt, samt en tillfällig höjning av inkomstskatten under två år. Totalt uppger den spanska presskedjan ABC att de totala åtstramningarna på statlig och lokal nivå uppgår till den enorma summan 157,5 miljarder euro. De centrala facken UGT och COOO förklarade Rajoyregeringens fortsatta stålbad för oacceptabelt och den 19 juli demonstrerade spanjorer på nytt i miljontals över hela landet. Protesterna skakade om hela det europeiska bygget, börserna föll kraftigt, och dagen efter beviljade euroländernas finansministrar Spanien 100 miljarder euro för att rädda ett havererande spanskt banksystem på villkor att det fjärde åtstramningsprogrammet strikt följdes. Samma dag förklarade sig provinsen Valencia bankrutt och vände sig till staten för nödhjälp. EU-parlamentets socialdemokratiske ordförande Martin Schultz fruktade en social explosion över hela Europa och hänvisade särskilt till ungdomsarbetslösheten. UGT:s och COOO:s svar blev att kalla samman 200 fackliga och civila organisationer från i stort sett alla sektorer av samhället till ett brett socialt möte i Madrid 25 juli. UGTs generalsekreterare konstaterade att i stort sett hela befolkningen utom en liten klick drabbas av budgetnedskärningarna, varför det nu var hög tid organisera sig för ett alternativ. I uttalandet från Madridmötet står bland annat att Den enda föreställningen regeringen har är att bringa ned underskottet. Man har glömt att gynna offentliga investeringar, den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen. Det hela leder obönhörligen till mer än sex miljoner arbetslösa vid årets slut. Och allt detta för att försöka vinna, och det utan framgång, de finansiella marknaderna och den Europeiska unionens förtroende, bara för att uppnå mera förakt. Uttalandet konstaterar att nu är tillfället kommit för att säga Tillräckligt. UGT, COOO OCH DE SOCIALA organisationerna beslöt att organisera en omfattande social protestmarsch mot Madrid den 15 september från alla Spaniens hörn mot den rådande orättvisan. Uttalandet säger att Vi vänder oss omgående till regeringen för att kräva att den stoppar denna ineffektiva och orättvisa politik och för att den beslutar om en folkomröstning så att medborgarna får möjlighet att uttala sig om de åtgärder som genomförs. Om regeringen vägrar detta, kommer organisationerna på detta sociala möte att ordna folklig konsultation och vi kommer att agera som en konsekvens av denna. Man kan inte fortsätta som nu. Det är tillräckligt. Marschen mot Madrid lördagen 15 september har alla förutsättningar att skaka om den spanska regeringen. Men det stannar inte där. Starka krafter inom fackföreningsrörelsen vill att UGT och COOO samtidigt skall förbereda för en generalstrejk efter den 15 september. Jordi Salvador Duch är sekreterare för UGT i Tarragona, en industristad söder om Barcelona. Han säger: För mig är inte folkomröstning nödvändig. Protesterna och demonstrationerna är redan en folkomröstning. Den här regeringen har ingen legitimitet, då den har övergivit all suveränitet och för att den sociala modell den försöker få på plats med krisen som ursäkt är en social modell i direkt motsats till löntagarnas och folkets intressen. Jan-Erik Gustafsson eu och facket augusti

6 Mobilisering i Frankrike mot EU:s finanspakt Den franske premiärministern Jean-Marc Ayrault meddelade inför socialistpartiets partigrupp den 17 juli att det franska parlamentet kommer att få ta ställning till EU:s finanspakt i månandsskiftet september-oktober. Tre dagar tidigare hade presidenten Francois Hollande på nationaldagen i en TV-intervju sagt att han skulle vända sig till landets författningsdomstol för att få reda på om finanspakten kräver en ändring av den franska konstitutionen på g.rund av de budgetregler som finanspakten innehåller. I intervjun framgick dock att Hollande själv inte anser att finanspaktens budgetregler behöver konstitutionaliseras. Enligt honom räcker det att budgetreglerna skrivs in i vanlig lag. Ordförande i nationalförsamlingens lagutskott socialisten Jean-Jacques Urvous gick emot Hollande och sade att för honom är en ändring av franska konstitutionen oundviklig för att kunna godkänna EU:s finanspakt. Men oavsett författningsdomstolens utslag om budgetreglerna ska skrivas in i den franska konstitutionen eller ej är budgetreglerna bindande och permanenta som det står i artikel 3 i euroländernas finanspakt. Och i motsats till vad Hollande har påstått inför de franska valen så finns det inget slutdatum för pakten. Den innebär åtstramning för all evighet som Hollandes partikamrat i senaten Marie-Noelle Lienemann uttryckt det. Det är ingenting att förvånas över att Hollanderegeringen försöker att backa från utfästelsen att förhandla om EU:s finanspakt som man framförde i valrörelsen. Hollande, Ayrault och utrikesminstern Laurent Fabius var ivriga förespråkare för Maastrichtfördraget redan 1992, som införde de ursprungliga budgetreglerna i tillväxt- och stabilitetspakten. Nu försöker Hollanderegeringen hävda att den vid toppmötet juni bidragit till att få igenom en särskild tillväxtpakt. Men denna så kallade pakt har lagts som en bilaga till toppmötets slutsatser. Den presenterades som att den skulle frigöra 120 miljarder euro, och som skall delas på alla 27 medlemsländer, och består till sin huvuddel av redan budgeterade medel inom EU över flera år. Framförallt så ändrar tillväxtpakten inte på ett enda kommatecken i fördraget om EU:s finanspakt som det skrevs under av bl.a. Nicolas Sarkozy och Fredrik Reinfeldt den 2 mars i år. Men det franska folket genomskådar nu alltmer Hollanderegeringens svekfulla politik. Man valde bort Sarkozy p.g.a. av åtstramningspolitiken och vill nu se en förändring. En sådan förändring kan endast komma genom att säga nej till EU:s finanspakt. Inför folkomröstningen om Lissabonfördraget 2005, då franska folket med klar majoritet röstade nej men som EU-eliten inte brydde sig om, var socialistpartiet splittrat och denna splittring kvarstår i partiet idag. Till exempel säger Barabara Romagnan som är socialist i nationalförsamlingen från Doubs: EU:s finanspakt är en inlåsning som hindrar oss från att föra vår [dvs. socialistpartiets] politik, att göra det som vi har blivit valda för. Jag använder inte ordet inlåsning av en slump. Det här fördraget binder upp våra händer. Det förhindrar vårt engagemang och det gör att vi förlora all trovärdighet i att lyckas förändra politiken. Jacques Nikonoff är ordförande för Attac, medlem i verkställande rådet franska kommunistpartiet [PCF] och talesperson för M PEP. Den senare är en typ av bildningsorganisation för att på nytt få folk att bli politiskt engagerade, som bildades 2007 som en reaktion på den franska vänsterns oförmåga att försvara det franska folket mot den tilltagande nyliberalismen. I Hollandes svek om omförhandling om finanspakten ser han ingen skillnad mellan Hollande och Sarkozy. I praktiken är de båda allierade med Angela Merkel. Nickonoff menar att Maastricht- och Lissabonfördragen har berövat nationalförsamlingen och senaten makten att bestämma över penningpolitiken, och att turen nu är kommen med EU:s finanspakt att rycka undan budgetpolitiken från de folkvalda. Han säger i en intervju till Information Ouvrière att den europeiska vänstern är totalt fastlimmad som vänsterfronten i Frankrike i den europeiska myten. Man måste hjälpa den att befria sig och övertyga den att ingen vänsterpolitik är möjlig inom ramen för EU och euron. Han fortsätter med att EU:s finanspakt är en ny statskupp från Brysselsystemet som vi är en del av. Vänsterkrafterna är inte tillräckliga för att bekämpa det. Varför inte söka allianser med patrioter, republikaner och demokrater för att tillsammans engagera oss i kampen för nationellt oberoende och suveränitet?. M PEP deltar nu i organiserandet av lokala

7 kommittéer över alla Frankrikes län [départment för att mobilisera mot EU:s finanspakt. Initiativet till kommittéerna tog i våras av franska arbetarpartiet [POI] men i kommittéerna deltar nu personer från framförallt hela spektrumet av den franska vänstern, socialistpartiet, vänsterfronten, PCF, NPA etc. Nu senast har de grönas ordförande i senaten Jean-Vincent Placé förklarat att han kommer att rösta emot finanspakten. Det här fördraget är inget annat än vad som har stipuleras av Merkel och Sarkozy, dvs ett fördrag som betyder en extrem åtstramning och fullständigt rigorös, säger han. Hittills har kommittéerna samlat in namn mot Super-Maastricht som fransmännen kallar finanspkten. Jan-Erik Gustafsson Europa kan lära av Latinamerika När Carl Bildt myntade begreppet den enda vägens politik 1990 möttes han både av kritik och rent hån från vänstern. Men sanningen är att om vi ser tillbaka på de senaste två decennierna har Sverige, såväl som resten av Europa, i stort sett i alla delar slagit in på den enda vägens politik. Skatter kan bara minskas, i inget läge höjas. Marknader kan alltid avregleras, men aldrig regleras oavsett om det handlar om finanssektorn eller tågtrafiken. Allt kan privatiseras, men att på något område utöka den demokratiska styrningen låter sig inte göras. Det finns alltid utrymme att skära ner i välfärden, men även de minsta förslagen om att bygga ut välfärden avfärdas som oansvariga. Effekterna av denna enda vägens politik märks nu tydligt runt om i Europa. I länder som Irland, Portugal, Grekland och nu senast Spanien ska vanliga löntagare betala för bankernas oansvariga utlåning, höginkomsttagares skattefusk och näringslivets skatteplanering. Men det vi ser är peaken av två decennier då de ekonomiska klyftorna ökat, välfärden och de sociala trygghetssystemen monterats ner och makten överförts från demokratiska valda parlament till näringslivets stängda styrelserum på område efter område. De röster som vågar utmana denna ordning kan räkna med attacker långt bortom hederns gränser. Tydligaste exemplet var den massiva offensiv som Syriza i Grekland utsatts för. Inte bara från landets höger utan också från resten av EU. Men det som i Europa beskrivs som omöjligt, oansvarigt och orealistiskt genomförs nu i stora delar av Latinamerika. I land efter land byggs välfärden ut, socialförsäkringar och pensionssystem byggs upp, steg tas för att demokratisera ekonomin och klyftorna minskar. Och man gör det samtidigt som ekonomin växer och utan att statsskulder växer. FN-organet ELAC:s årliga rapport berättar att andelen fattiga i Latinamerika aldrig varit lägre under de 30 år man gjort mätningar. I länder som Uruguay, Venezuela och Chile minskar fattigdomen snabbt. I Argentina var 45 procent av befolkningen fattig 2002 åtta år senare lever 8,6 procent i fattigdom. I de flesta länder minskar dessutom de ekonomiska klyftorna kraftigt. När senast skedde detsamma i Europa? Men att välfärden byggs ut och grunden läggs till trygghetssystem ger också resultat på andra områden. Mödra- och barnadödligheten minskar och färre tonårsflickor blir gravida. I Mexiko och Costa Rica får många pensionärer för första gången pension. I Brasilien får 12 miljoner fattiga familjer ekonomiskt stöd, Bolsa de Familia, vilket har inneburit både att fattigdomen och undernäringen minskat och att fler barn kunnat gå i skolan. Den politiska viljan att faktiskt bygga sina samhällen lite bättre märks inte bara i människors plånböcker. I Bolivia har den majoritet av befolkningen som tillhör ursprungsbefolkningen efter 500 år av förtryck för första gången släppts in i maktens korridorer. [ ] Man ska samtidigt inte underskatta Latinamerikas utmaningar, de är fortfarande många. Men kontrasten är tydlig mellan ett Europa där tron på politikens möjligheter i det närmaste dött sotdöden och ett Latinamerika där man inte bara tror att samhället kan byggas bättre, utan också bygger sina samhällen bättre. I Europa har vi ofta självbilden att vi är skapelsens krona och att Latinamerika är vår börda att rädda. Inget kunde i dag vara mer fel. På en kontinent där den idépolitiska öknen breder ut sig är det kanske just inspirationens från Latinamerika som vi behöver. Så innan nästa marknad ska avregleras och nästa verksamhet privatiseras kanske det kan vara en god idé att göra en studieresa till Latinamerika. För det finns andra vägar att slå in på. Hans Linde

8 Låglönemarknaden breder ut sig i Tyskland Semestern, tre veckor, tillbringade jag i Berlin, alltid politiskt intressant, alltid spännande. Berlin är radikalt, sammanlagt samlar SPD, De gröna, Die Linke och Piraterna mer än 70 procent av rösterna i den opinionsundersökning som genomförs under mina tre veckor på plats. Åtta procent av rösterna går till övriga, mestadels högerextrema partier. Det finns fyra dagstidningar till vänster om mitten i staden: en grön, en socialdemokratisk, en vänster och en yttervänster. Tre av dem härstammar från DDR-tiden. Där jag bor, i västra Kreuzberg, är De gröna starkast och ekologiska affärer och cyklister dominerar gatubilden. Serviceindustrin dominerar industrin är sedan länge död. Det är massor av restauranger, låga krogpriser och riktigt låga löner, både Annie Lööf och Anders Borg skulle trivas. Det tidigare så framgångsrika vänsterpartiet Die Linke lider hårt av konkurrensen från det framgångsrika Piratpartiet, många av vänsterns väljare tycker att de sålde ut för mycket av sin politik när de tidigare i flera mandatperioder satt i delstatens regering. I gröna dagstidningen Tageszeitung läser jag en lång och intressant intervju med kebabskäraren Ali M. Från en av stadens så populära dönerstånd [kebaberior]. Om arbete, fritid och vilka villkor han har på jobbet. Han vågar, med risk för sparken, inte stå med eget namn men har berättar att han tjänar 3,75 euro i timmen efter skatt [vitt således]. Om han är sjuk får han sparken och någon semester har han inte. Vi arbetar som i tredje världen här. Om folk visste hur det var skulle de inte köpa någon döner, säger han. Men ni har ju anställningskontrakt, inte kan ni godtyckligen få sparken?, försöker journalisten. Ingen vågar säga något, säger Ali M. och antyder sedan att konsekvenserna kan bli värre än sparken. Mina tankar går till den facklige aktivist från SAC som nyligen misshandlades för sina försök till organisering, brutaliseringen av arbetsmarknad pågår också hos oss. Min väninna T jobbar på en ekologisk supermarknads bageriavdelning. Lönen är låg, arbetsdagen lång, börjar i ottan och hon måste pendla till jobbet sammanlagt två timmar om dagen. Men arbetslöshetsersättningen är så låg att det fortfarande är bättre att arbeta än att gå hemma, arbetslinjen är stark här således. De tyska fackliga ekonomerna är eniga om att det är de drakoniska försämringarna i a-kassan via det så kallade Hartz IV-programmet som pressat ned reallönerna i landet. Exportindustrin, bland annat stora delar av bilindustrin, har också gått med på direkta lönesänkningar under finanskrisen. TYSKLAND ÄR EUROPAS LEDANDE EKONOMI och sägs vara ett av få länder som har tjänat på euron. Det är sant att euron har utformats så att den gynnar redan starka industriländer som har kunnat sälja sina produkter på en större marknad till mycket gynnsamma villkor. Den tyska bytesbalansen har stärkts rejält, framförallt gentemot de krisande sydeuropeiska länderna. Men framgången har också ett högt pris. Den tyska arbetslösheten är förvisso nu ett par procent lägre än den svenska, 5,6 procent i maj 2012 enligt Eurostat, men en extrem låglönemarknad ligger bakom. När jag ska tvätta den bil vi lånat Vill du veta mer om EMU? Köp Gösta Torstenssons bok Myter och fakta om EMU. Pris 100 kronor [plus porto]. Beställ boken genom att mejla 8 eu och facket augusti 2012

9 under semestern åker jag ut till en enorm biltvättsanläggning i de gamla västberlinska förorterna. Där sitter ett anslag om att firman söker personal. Fyra euro i timmen [vitt] ska den som söker få, lönen är utsatt från början så att alla som söker ska veta vad som gäller. Facket slåss med ryggen mot väggen [på grund av låg organisationsgrad] och försöker få igenom en värdig minimilön som ska lagstadgas. Någonstans måste också alla i dessa kristider fråga sig vilken typ av samhälle vi vill ha. Är det positivt att den typen av arbetsmarknad växer fram som enda alternativet för utblottade arbetslösa utan a-kassa. Särskilt Centerpartiet och Folkpartiet har redan de politiska förslagen för en liknande arbetsmarknad i Sverige förberedda. Centerpartiet satsade sin dag i Almedalen på att via en hitflugen tysk forskare förklara storheten i den tyska modellen. Här har vänstern med sin kamp för riktiga arbeten i offentlig sektor, för kollektivavtal, mot lönedumpning och extrema låglönemarknader en livsviktig uppgift att stå emot. Att de misslyckade euroländerna lider under systemet vet vi redan, sanningen är att de lyckade också betalat för sin så kallade seger med en mycket stor nyfattigdom. INTE HELLER DET POLITISKA SYSTEMET I Tyskland lämnas opåverkat av eurokrisen. Den dominerande nyheten i riksmedia i sommaren har rört maktkampen mellan Angela Merkels regering och den så mäktiga författningsdomstolen i Karlsruhe. I Förbundsrepubliken står författningen över allt, även politikerna, och nu utreder den mäktiga domstolen om det verkligen kan vara författningsenligt att överföra så mycket makt till Bryssel som finanspakten gör utan att ställa frågan inför folket i ett allmänt val först. Regeringen säger att läget nu är desperat och att skrivbordsdomarna i Karlsruhe inte förstår att det är snabba ryck som gäller om euron ska lyckas räddas. I Der Spiegel görs analysen att den mäktiga domstolen försvarar sin egen makt, den har mycket att säga till om gentemot regeringen i Berlin men gentemot Bryssel står de maktslösa. Att Tyskland kommer att låta Grekland lämna euron om det krävs har det redan rapporterats om sedan länge. Men eurons kritiker blir starkare i Tyskland för var dag som går och frågan om den överhuvudtaget överlever ställs på allvar också i Tyskland. Det är framför allt högern i Tyskland som höjer rösten för D-marken: de vill inte betala Stöd Folkrörelsen Nej till EU:s kampanjfond. Sätt in ett valfritt belopp på plusgiro för greker, spanjorer och andra som inte sköter sin ekonomi. D-marken är redan tryckta, en kompis till mig har sett dem, säger min vän snickaren F till mig men lägger snabbt till att det ju inte behöver vara sant. Jonas Thunberg Rekordstort norskt EUmotstånd EU-motståndet i Norge är större än på mycket länge. 74,8 procent av norrmännen säger nej till medlemskap i EU, enligt en opinionsmätning av Sentio som redovisas i dagstidningen Klassekampen. Även väljare till EU-positiva partier är negativa till EU. 69 procent av Höjres väljare skulle rösta nej till EU om det vore folkomröstning i dag. Denna massiva förflyttning från ja till nej bland högerväljarna bör vara ett bekymmer för partiledningen. Vi ser nu ett parti som är på kollisionskurs med väljarna, säger Heming Olausson, ordförande för norska Nei til EU, till Klassekampen. Jag tror att det är få som är villiga att spela med den stabila ekonomiska situationen i Norge. Det blir spännande att se om det kan komma att påverka partiets politiska program, säger Heming Olausson. I opinionsmätningen anger 17,2 procent av väljarna att de är positiva till ett EU-inträde, medan 7,9 procent inte vill ta ställning. Nei till EU är med nästan medlemmar den största politiska organisationen i Norge. Gösta Torstensson eu och facket augusti

10 Centerpartiet de nya moderaterna När Annie Lööf tog över ordförandeskapet i Centerpartiet fullföljde hon marschen höger ut konstaterar Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell [16 augusti]: Eftersom moderaterna drog sig mot mitten kunde Centerpartiet inta platsen högerut och den gamla folkrörelsen återuppstod som ett Tea Party på Stureplan. I sommar, skriver Eva Franchell, har Per Ankersjö i Centerpartiets idéprogramgrupp angripit Moderaterna från höger. Ankersjö vill bekämpa statlig klåfingrighet. Han är för egoism och privat konsumtion utan några begränsningar. Det är inte konstigt att Centern ligger kvar på runt fyra procent. Vilken väljare litar på en partiledning som förespråkar egoism? röstade jag på Centerpartiet i ett skolval när jag utbildade mig till mentalskötare på Vårdyrkesskolan i Jönköping. På den tiden stod Centerrörelsen för en slags Åsa-Nisse-marxism. Centern var ett decentralistiskt, humanekologiskt, socialliberalt och radikalt miljöparti, med motstånd mot kärnkraften och EEC [som EU hette på den tiden] högt upp på dagordningen. Min karriär i Centerrörelsen blev kortvarig gick jag med i ungdomsförbundet CUF. Med ens blev jag utsedd till redaktör för liten stencilerad tidning för medlemmarna i Nässjökretsen. Jag valdes in i förbundsledningen för Jönköpings län och fick åka på studieresor till riksdagshuset i Stockholm. Tydligen betraktades jag som en påläggskalv. Men redan efter ett halvår gick vi skilda vägar, framför allt på grund av CUF:s tvehågsenhet vad gällde befrielsekampen i Vietnam. Mitt ställningstagande och praktiska engagemang för DFFG sågs inte med blida ögon av alla, framför allt inte av de som idag befolkar ledningen för partiets och sidorganisationernas bestämmande organ och/eller representerar Centerpartiet i de lagstiftande församlingarna i Stockholm och Bryssel. Samtidigt måste jag erkänna att jag var naiv, blåögd, lättlurad eller annat passande adjektiv. När jag nu, nästan 40 år senare, rannsakar mitt politiska leverne så blir det för mig uppenbart att det som fattades mig i början 70-talet var en klar och tydlig klasståndpunkt. Vi lever i ett klassamhälle, oavsett om vi erkänner det eller inte. Det 10 eu och facket augusti 2012 finns vinnare och förlorare på alla klassamhällen. Borgerligheten vet det och försöker därför med alla upptänkliga medel försöker förneka det. Centerpartiet var på 70-talet ett borgerligt socialliberalt parti, inte sällan mer radikalt är dagens Vänsterparti. Partiledaren Thorbjörn Fälldin sade att det är fel att tala om att man skulle kunna minska den offentliga sektorns uppgifter. Vi måste öka dem, om vi skall klara jämlikhet, trygghet, utbildning, miljövård, regionalpolitik och näringspolitik. I riksdagsvalet 1973 röstade hela 25,1 procent av väljarkåren på Centerpartiet. Allt detta är historia nu. Centerpartiet är inte längre en folkrörelse för landsbygdens arbetande befolkning, utan har tagits över av den marknadsliberala och euroentusiastiska Timbrohögern som över en flaska champagne [och kanske också något ännu mer uppiggande], styr och ställer vid bardiskarna på Stureplan, Östermalm. De nya moderaterna, skulle kunna vara en aktuell slogan under valrörelsen Gösta Torstensson Regeringen i Finland oense om eurons framtid Vi måste öppet se sannolikheten för att euron bryts upp, sade Finlands socialdemokratiske utrikesminister Erkki Tuomioja i en uppmärksammad intervju i Daily Telegraph nyligen. Våra regeringsmedarbetare har, precis som alla andra, någon sorts plan för alla eventualiteter. Han attackerade också eurozonens ledning inklusive ECB-chefen Mario Draghi: Dem har jag inget förtroende för. Efter ett samtal från statsministern, samlingspartiets Jyrki Katainen, tvingades Erkki Tuomioja att hålla en presskonferens i Helsingfors där han försökte släta ut sina uttalanden och försäkrade att den finländska regeringen, en koalition mellan sex partier, inte är ute efter att upplösa valutaunionen. Han bekräftade dock att han var rätt citerad i Daily Telegraph. Bara rubriken Finland förbereder sig att lämna euron, var tidningens egen. Erkki Tuomioja uttalande väckte stor uppmärksamhet runt om i Europa, inte minst som det har spekulerats i att Finland kan bli det första landet att lämna eurozonen ofta benämnt Fixit. Jan-Erik Gustafsson

11 Baktankar från en rabulistisk unionsmotståndare EU:S OCH IMF:S SÅ KALLADE RÄDDNINGSLÅN till krisande euroländer är, enligt Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, i praktiken ett stöd till de spekulerande bankernas ägare. Bankerna har med det fått signalerna att de lika gärna kan at stora risker, Om det går bra gör bankernas ägare stora vinster, om det går dåligt tar skattebetalarna över förlusterna. Mats Persson, som skrivit boken Den europeiska skuldkrisen [SNS Förlag], röstade inte i folkomröstningen 2003 om euron, men om det blir en ny omröstning blir det nog ett nej, skriver han i sin bok. EFTER FINANSKRISEN OCH EU:S åtstramningspolitik befinner sig Grekland i politiskt och socialt tumult. Det skriver Kristoffer Viita och Ida Therén på Aftonbladets kultursidor [7 augusti]. Landet har förvandlats till ett provsprängningsområde för idén om interndevalvering, det vill säga att lägre löner ska öka konkurrenskraften och ge lägre priser. Det har bara lett till ökad fattigdom. Arbetslösheten är 21 procent, ungdomsarbetslösheten över 50 procent, och självmorden har ökat med 22 procent de två senaste åren. Lönerna i den offentliga sektorn har gått ner med 40 procent. Minimilönen ligger på 500 euro i månaden. EUROPEISKA UTVECKLINGSBANKEN [EDBR] SKA utöka sin verksamhet till Nordafrika och Mellanöstern, anser riksdagen. EDBR ställer krav på länder att de ska bli demokratiska, vilket i sammanhanget betyder allmänna val och flerpartisystem, och införa mer marknadsekonomi, det vill säga privatiseringar och avregleringar av ekonomin för att upp länderna för de europeiska storföretagen. I gengäld lånar banken ut pengar och ger garantier till olika projekt i dessa länder. Expansionen är en konsekvens av de omfattande politiska förändringar som skett i flera arabiska länder de senaste åren. Nu gäller det för det imperialistiska EU att flytta fram sina positioner på andra sidan av Medelhavet. Sverige är ett av 63 medlemsländer i banken. Ändringar i bankens stadgar för att expandera verksamheten till nya länder ska godkännas av alla medlemsländers parlament. EU-KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE JOSÉ Manuel Barroso har besökt Grekland för första gången sedan landet tvingats söka EU-lån för att undvika konkurs, skriver EU-Observer. Barrososo kritiserade Grekland och krävde kraftfull handling. För att behålla tilliten från europeiska och internationella partners, så måste dröjsmålen upphöra. Det räcker inte med ord. Handling är mycket viktigare, sade Barroso. Den grekiske premiärministern Antonis Samaras sade att han meddelat Barroso om att vi är mycket beslutsamma som regering att gå vidare med strukturella reformer, privatiseringar och implementering av överenskomna åtgärder. MAJORITETEN AV TYSKARNA ANSER ATT deras land skulle klara sig bättre utan euron, enligt en opinionsundersökning från Enmid. I undersökningen, som gjorts på uppdrag av tidningen Bild, svarade 51 procent att ekonomin skulle vara starkare om Tyskland inte var en del av den 17 länder stora europeiska valutaunionen. 29 procent svarade att Tyskland skulle klara sig sämre utanför eurozonen. NATIONALENCYKLOPEDIN DEFINIERAR DIKTATUR som en styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp. Denna definition stämmer allt mer överens med den pratiska maktutövningen inom EU, i synnerhet EMU, i takt med den allt djupare eurokrisen. ENLIGT STATISTISKA CENTRALBYRÅNS OFFICIELLA statistik köper övriga Europa drygt 70 procent av Sveriges exportprodukter och exporttjänster. Bara Tyskland, vars ekonomi går på högtryck, tar emot 10 procent av den svenska exporten. Ett av skälen till att Sverige klarat sig undan eurokrisen är, förutom det fundamentala förhållandet att vi har en egen valuta, att så pass stor andel som 40 procent av vår export går till de starkaste ekonomierna i världen som Norge, Tyskland, USA, Danmark och Finland. Gösta Torstensson eu och facket augusti

12 [eu och facket] är ett nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk. ansvarig utgivare: jan-erik gustafsson. redaktör: gösta torstensson. adress: rondovägen 312, skogås. tfn: e-post: till eu.se. folkrörelsen nej till eu är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation. adress: pölgatan 5, göteborg. e-post: hemsida: 12 eu och facket augusti 2012

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

[eu och facket] Skit i Lavaldomen. Spola Littorin!

[eu och facket] Skit i Lavaldomen. Spola Littorin! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 8 februari 2010 [eu och facket] Nu måste motståndet resas! Som en följd av EU-domstolens avgörande i Lavalmålet - den fackliga blockaden

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 26 september 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 26 september 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 26 september 2011 [eu och facket] Nu är det dags för det sociala protokollet! EU-domstolen har i en rad avgöranden, varav Lavaldomen är

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 9 februari 2010

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 9 februari 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 9 februari 2010 [eu och facket] Försvara Lex Britannia! Sveriges medlemskap i EU har inneburit att både fackliga och politiska medel för

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 36 juli 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 36 juli 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 36 juli 2012 [eu och facket] Omfattande åtstramningar i Spanien Den 11 juli tillkännagav den spanske premiärminister Mariano Rayol att

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 [eu och facket] Ska fackföreningarna gräva sin egen grav? Från april 2010 vill den moderatledda regeringen införa nya regler

Läs mer

Vänsterpress om Grekland januari 2015

Vänsterpress om Grekland januari 2015 Vänsterpress om Grekland januari 2015 Den ekonomiska, sociala och politiska krisen i Grekland fortsätter. Den har även tagit sig uttryck i svårigheter att med utgångspunkt från nuvarande parlamentariska

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sverige har förlorat ca 1200 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU. Vårt land förlorar varje år ca 100 miljarder kronor som en följd av vårt EU-medlemskap.

Läs mer

Förord. Innehåll. Göteborg i juli 2003. Ingela Mårtensson Ordförande i Folkrörelsen Nej till EU. Demokrati och inflytande... Ekonomiska frågor...

Förord. Innehåll. Göteborg i juli 2003. Ingela Mårtensson Ordförande i Folkrörelsen Nej till EU. Demokrati och inflytande... Ekonomiska frågor... Förord I debatten om EMU finns en mängd frågor och påståenden. Här presenterar Folkrörelsen Nej till EU de vanligaste frågorna på såväl ja- som nej-sidan samt våra svar. Därefter följer EMUfakta med korta

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 [eu och facket] EU-ledarna ökar pressen mot Grekland Vid EU-toppmötet i midsommarhelgen enades de 27 stats- och regeringscheferna

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 31 mars 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 31 mars 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 31 mars 2012 [eu och facket] Krisen förvärras i Spanien Efter krav från Bryssel tvingas den spanska högerregeringen att strama åt de finanspolitiska

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Ung Vänsters Riksting 0 april 0 0 0 0 0 0 Inledning Den Europeiska Unionen har haft en betydande roll för den politiska utvecklingen i världen under de senaste

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 127 September 2012 LEDARE Kritiska

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 33 maj 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 33 maj 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 33 maj 2012 [eu och facket] Stefan Löfven hade fel om EMU Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven var i samband med folkomröstningen

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012 [eu och facket] Svindlande affärer Anders Borg är lättad efter de senaste turerna i eurokrisen. Nu får det gå hur det vill

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 16 augusti 2010

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 16 augusti 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 16 augusti 2010 [eu och facket] EU är ett marknadstalibanskt stormaktsprojekt Nyligen antog EU:s ledare en strategi för att öka jobb och

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 4 november 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 4 november 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 4 november 2009 [eu och facket] Rör inte konflikträtten! Försvara Lex Britannia! Som en följd av EU-domstolens avgörande i Lavalmålet -

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 14 juni 2010

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 14 juni 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 14 juni 2010 [eu och facket] Låg kvalitet ger höga vårdvinster Vårdvalet har betytt fantastiska tillgänglighetsökningar, särskilt för de

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 [eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! Med 140 röster mot 135 beslöt den borgerliga majoriteten i riksdagen

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

[eu och facket] Eurokrisen nyliberalt ekonomiskt stålbad Det är uppenbart att det euroländernas åtstramningspolitiken

[eu och facket] Eurokrisen nyliberalt ekonomiskt stålbad Det är uppenbart att det euroländernas åtstramningspolitiken nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 39 oktober 2012 [eu och facket] Eurokrisen nyliberalt ekonomiskt stålbad Det är uppenbart att det euroländernas åtstramningspolitiken egentligen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen

Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen Grödinge 2013-04-25 Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen 1. Eurokrisens nya offer : Cypern Cypernkrisen kom inte som en överraskning.

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 [eu och facket] Världen är större än EU Folkrörelsen Nej till EU arbetade inför folkomröstningen 1994 för att Sverige inte

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer