Transport av gods & människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av gods & människor"

Transkript

1 Transport av gods & människor Maarten Hermans & Claudia Umanzor Chalmers Tekniska Högskola M a s t e r P r o g r a m Design for Sustainable Development Design Studio 1:B / In-depth project

2 Bild 1: Chiva från Colombia / Traditionellt kombinations-fördon för gods och människor

3 Lite inspiration Not everything that counts can be counted, not everything that can be counted really counts. A. Einstein Actual land use is controlled and stimulated through transport/ traffic planning. Spacial planning has a far smaller effect. B. Malbert Amenity and severance shape the quality of life in a community both directly and indirectly through their impacts on and from traffic. D. A. Hensher & K. J. Button Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _01/20

4

5 Transport av gods & människor 0X. Förord 00. Introduktion 01. Utgångspunkt 02. Begrepp inom transport och förflyttning.1 Tillgänglighet & Rörlighet.2 Platsegenskap.3 Avskildhet 03. Ett NAV - ett sätt at koncentrera transporter.1 Vad & Varför.2 Var & Hur 04. Transport typ.1 Rätt val till rätt förbindelse.2 Tekniskt val: Typ av motor.3 Tekniskt val: Typ av drivmedel 05. Design av trafikflöden för en ny sorts stad.1 Strömstad, Stadsregionen.2 Strömstad Centrum.3 Design av ny transportplan 06. Reflektioner 07. Tack till Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _3/ _4/ _5/ _6/ _6/ _7/ _7/ _8/ _8/ _9/ _11/ _11/ _12/ _14/ _15/ _15/ _16/ _17/ _19/ _20/ _02/20

6 Bild 2: Transport finns i flera former

7 0X. Förord Det 21:a århundradets [2000-talets] samhälle driver världen mot kollaps. Våra levnadsmönster kräver orimliga mängder energi. Det står numera utom allt tvivel att vår planet inte kan tillgodose våra kunsumtionsvanor. Idag, även en solig sommarmorgon, åker vi bil till affären, bil till mormor, bil till jobbet. Och visst har bilen gjort oss friare och visst behöver man den ibland. Men förlorar vi inte något annat på samma gång? I vår femstjärnigt krocktestade stålbur med lättmetallfälgar, surroundhögtalare, fyrhjulsdrift och uppvärmda lädersäten lunkar vi på i godan ro. Men samtidigt: Utanför förändras världen. Mil efter mil av asfalt hälls över känsliga biotoper. Fotgängare knuffas ut i dikena. Kom igen, ur vägen din segis! Ju säkrare vi känner oss i vår stadsjeep desto osäkrare känner vi oss som fotgängare. Efter en lång arbetsdag och med hemvägens trafikstockning i färskt minne vrider vi sen åter om nyckeln för att för att åka köra barnen till träningen, åka till gymet/ danskursen/läsecirkeln och sen handla på stormarknaden. Mango från Indien, bananer från Honduras, hur gott är det inte med färsk frukt. Vad får det lov att vara damen? Lite norsk lax kanske? Fiskad i Nordsjön, rensad och paketerad i Shanghai och så skeppad till våra frysdiskar fraktfartyg är ju så miljövänliga är de inte? I Strömstad har de långa köerna ännu inte blivit vardag. De problematiska konsekvenserna av våra nuvarande transportsystem, i så hög grad individuella, blir uppenbara i tätbefolkade regioner. Även här måste ni ha känt av det. En varm julidag. Alla dessa sega turister. Idag har vi kunnandet, tekniken och kanske till och med den goda viljan att ändra på detta. Det är inte försent. Och Strömstad kan bli exemplet att följa. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _03/20

8

9 00. Introduktion This in-depth project is the final result of a long research and analysis process. As students of this masters program design for sustainable development, we ve looked at Strömstad s geography, thematical regions and trends. Approaching Strömstad, not just from the city center but also from the municipality, the local region, nationally and internationally, we established our grounds. The analysis led us to defining overall strengths, weaknesses and the objectives and threats from these. We finally set up a set of goals for development and focused on some key areas. From this, each of us has selected a topic to deepen in an in-depth project. In our project, we ve aspired to present the municipality with tools, guidelines and fresh ideas to reform the transportation system in and around Strömstad towards a more sustainable future. We have spent a generous amount of time on research. We gathered all the necessary technical information to support and argument the decisions we made in our project. This research, together with the past analysis and the experiences from our varied backgrounds gave us the basis for this project. This document does not aspire to be a manual for sustainable transport design. It is merely a starting point. We hope that the ideas and emotions brought forward in this document may aid others in their decision-making. Claudia Umanzor Maarten Hermans Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _04/20

10

11 01. Utgångspunkt Transporter är ett enormt område. Det är nästan en vetenskap i sig. Vi, som arkitektstudenter, kan inte under ett projekt som detta göra anspråk på att helt begripa denna vetenskap. Därför kan vi inte heller erbjuda läsaren en komplett översikt av alla tillämpbara alternativ för att göra transportsektorn hållbar. Vi kan däremot ställa upp och redovisa de viktigaste kriterierna och föreslå de som vi ser det för Strömstad mest relevanta lösningarna. Det måste tilläggas att vi i egenskap av utbytesstudenter utan tillräckliga erfarenheter av Sverige eller språkfärdigheter i svenska inte kan identifiera alla faktorer vad gäller det svenska systemet. Vi har därför valt att inte ta hänsyn till gällande lagar och förordningar utan hoppas att vi, eftersom vi kommer från olika delar av varsin del av världen, kan ge en ny syn på den rådande situationen. Under arbetet har vi försökt undersöka och här presentera hur modern transportplanering kan fungera. Först förklaras några teorier som är oumbärliga för förståelsen av vårt projekt. Vår brainstorm kring NAV-konceptet blev en startpunkt. Nästa steg presenterar en studie av dagens transportsätt. Därefter redovisas våra slutsatser och de beslut vi fattat utifrån dessa. I den sista delen av vår presentation finns våra förslag för hur Strömstad kan utvecklas till ett hållbarare samhälle och exempel för övriga städer. Vi hoppas att detta dokument kan bli en källa till inspiration för planerare och politiker. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _05/20

12 Bild 3: Platsegenskap är en känsla. Den kan ses, kännas och upplevas.

13 02. Begrepp inom transport och förflyttning Transportplanering är ett brett och omfattande område, men vi skulle vilja klargöra några grundläggande begrepp som är relevanta för detta projekt Tillgänglighet och rörlighet Tillgänglighet (eller bara tillgång) är förmågan att nå önskat mål såsom t.ex. destinationer, varor, service etc. (även kallade möjligheter). T.ex. kan en pall eller stege ge tillgång till den översta hyllan i ett kök. I transportsammanhang kan en motorväg innebära en ökad tillgång till service och arbetsmarknad för en bygd. Vi strävar efter att skapa ökad tillgänglighet till och från Strömstad men även inom staden. Vår målgrupp är lokalbefolkningen, pendlare och turister i alla åldrar. Vårt förslag består i huvudsak av fyra punkter. Dessa är: 1. Byggd infrastruktur, dvs. gator och vägar som prioriterar fotgängare och cyklister. Detta för att främja eko-rörlighet. 2. Lokaltrafik som är ett attraktivare val än bilen genom att transportsätten och valmöjligheterna utökas. 3. Varutransporter och logistik vars effektivitet kan ökas med hjälp av en mobilitetsplan. 4 Icke-motorbunden trafik. Detta innebär förbättrade trottoarer, stigar, övergångsställen, cykel vägar och genvägar. Mobilitet Innebär fysisk rörlighet. Mobilitet sker då man går, cyklar, färdas med buss, taxi, bil, lastbil eller t o m då man liftar med någon. Vårt mål är att använda mobilitet- och parkerings- hanterande system för att: Förbättra valmöjligheterna inom förflyttning och transport, uppmuntra människor att välja effektiva (resurssnåla) transportslag, samt stimulera utveckling av mer tillgänglig mark. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _06/20

14 Bild 4: Avskildhet används för att ändera ge identitet eller skydda.

15 02.2 Platsegenskap Platsegenskap refererar till en plats olika kvaliteter (dess utseende, lukt, känsla). En plats skall vara behaglig, attraktiv, angenäm och lätthanterlig. 1. Konntaktivitet: här menas att resande har flera direkta vägar till respektive destination 2. Sammanhållet samhälle: i ett sammanhållet samhälle känner befolkningen samhörighet och har starka känslor för sin bygd. I vårt förslag har stor vikt lagts vid begreppet platsegenskap genom att den urbana infrastrukturen har implementerats i väg- och gatu-strukturen. Man konstruerar t.ex. bänkar, belysning och grönområden (se bifogade sektioner). Materialval bör göras med eftertanke, så att man uppnår en behaglig miljö Avskildhet Med avskildhet menas här separation mellan människor och platser, alltså motsatsen till transport (som förbinder). 1. Skapa gränser för att definiera ett område (t.ex. vägar) 2. Skapa barriärer för att separera delar av ett område (t.ex. motorleder). 3. Skapa samlingspunkter som skapar interaktivitet i området (t.ex. boulevarder, stadsgator, busshållplatser etc.). Vi använder oss av avskildhet för att uppmuntra särskiljande inom särskillda områden i Strömstad och uppmuntrar det inte där vi anser det bör finnas en homogen land användning. Till exempel inkluderar förslaget lätt-järnväg, vars diskreta räls ska inte uppmuntra avskildhet på vägarna, utan skapa möjligheter för att bygga närmare inpå rälsen, även över de, när det behövs. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _07/20

16

17 03. Ett NAV - ett sätt att koncentrera transporter 03.1 Vad och varför? Trots sin skadliga inverkan på bl.a. miljön är internationella transporter här för att stanna. Förändringar som leder till en hållbar utveckling kan och måste ske. Ett sätt är att införa ett s.k. NAV koncept. NAV är vanligt förekommande inom logistikbranschen. Multinationella företag koncentrerar sina aktiviteter från, till och via en eller flera NAV, t.ex. flygplatser och hamnar. Detta är ett led i en rationaliseringsprocess där både kostnader och tid sparas in. Tittar man närmare på Strömstadsregionen kan man urskilja flera typer av trafik, bl.a. godsflöden från hela världen, pendlare till och från Norge, turister och lokal trafik. Dessa transporter är oftast skilda från varandra. Varje godstransport anländer i en lastbil för just det ändamålet och varje pendlare färdas i sin egen bil etc. Från denna utgångspunkt kan man söka en lokal lösning på transportproblematiken. Ett lokalt mini-nav skulle kunna fungera som ett komplement till de stora internationella NAV. Ett NAV är en plats eller byggnad där olika transporttyper och gods möts för att underlätta godsflödet i ett större område. Genom att styra över olika trafikflöden kan man enkelt välja det mest lämpade transportsättet för varje enskild rörelse och samtidigt försäkra sig om att alla flöden fungerar effektivt. Det största problemet med en kommun i Strömstads storlek är bristen på resurser. En infrastruktur som klarar av de enorma flöden som sommarturismen medför måste också vara kostnadseffektiv på vinterhalvåret, då betydligt färre människor befinner sig i Strömstad. Med nodkonceptet kan man enklare få privata företag och investerare att vända logistikbranschen mot en hållbar riktning. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _08/20

18 Kriterier P1 Betyg P2 Betyg P3 Betyg P4 Betyg Tillgänglighet 50% 67% 47% 46% 13% 1. Tåg 27% X X 2. E6 33% 33 X 33 X 3. Skagerrak 20% X 20 X X 4. Strömsvattnet 7% 7 X X X % X X Miljöpåverkan 50% 1. Störande ljud 25% 25 X 25 X 2. Störande av utsikt 25% 25 X X Olycksrisk 25% X 25 X Störande av natur 25% X 25 X 25 Betyg totalt Relativ vikt Möjligt läge 50% 50% 25% 75% 59% 49% 36% 44% Tabell 1: Val av bästa plats för NAV:et

19 03.2 Var och hur? Det första och viktigaste beslutet vid ett införande av NAV-konceptet är var NAV: et skall lokaliseras. Beslutet är av största vikt för både drift och lönsamhet. Ett effektiv NAV bör ligga i anslutning till flera olika transportslag och använda dessa optimalt utan att skada eller störa omgivningen. Utifrån vår planeringsstrategi beslöt vi oss för att argumentera för och emot varje enskilt steg i processen. Våra val är ej tagna på godtyckliga grunder. Efter att ha studerat den lokala logisitiksituationen i Strömstadregionen identifierade vi de viktigaste knutpunkterna, vilka var fyra till antalet. Genom att värdera alternativen efter ett antal uppsatta kriterier underlättades processen med att utlokalisera NAV: et. Den första kolumnen av kriterierna, tillgänglighet, har störst betydelse för transport. De vikter som har gets dem har gjorts efter vårt eget omdöme, procentsatserna är ett direkt och matematiskt resultat av vår analys. Värdena skall endast ses som exempel värden. Då vikterna ändras förändras det sammanställda resultatet. Den andra kolumnen av kriterierna, miljöpåverkan, tar hänsyn till den miljöpåverkan som förväntas ske p g a konstruktionen av ett NAV. Vi önskar bygga ett sådant NAV med minsta möjliga miljöpåverkan. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _09/20

20 P4 P3 P2 P1 Figur 1: Strömstads regionen / Möjliga platser för NAV:et

21 Vår analys visade att platsen nära Skee (P1) var den mest optimala platsen. Den har tillgång till de flesta transportslagen och dess påverkan på omgivningen är acceptabel. Närheten till E6 ger platsen god tillgång till lastbilstrafik. Den planerade länken mellan Skee och Strömstad kommer dessutom öka åtkomsten till Strömstads centrum, industriområden och hamn. För att NAV:et skall fungera optimalt, bör järnvägen användas för både personoch godstransporter. En utbyggnad av järnvägen till Norge (Halden-Oslo) är önskvärd. I framtiden skulle vi också vilja se en återupplivning av turistfärjan över Strömsvattnet samt en ny knutpunkt för lokaltrafiken mellan NAV:et i Skee och centrala Strömstad. Detta skulle dock innebära ett avlägsnande av järnvägen. Hur detta skall ske tas upp i ett senare skede. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _10/20

22 Kriterier Miljö påverkan Transport typ Tåg Lätt järnväg Buss Lastbil Kombinations-fordon 1. Störande ljud hög 1 låg 3 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 2. Olycksrisk låg 3 måttlig 2 hög 1 hög 1 hög 1 3. Fysiskt Footprint hög 1 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 Ekonomiska Fysiska egenskaper 1. Implementerings kostnad mycket hög 1 hög 2 mycket låg 5 mycket låg 5 mycket låg 5 2. Löpande kostnad måttlig 3 mycket låg 5 låg 4 låg 4 mycket låg 5 3. Rörelse energi mycket hög 1 låg 4 hög 2 hög 2 måttlig 3 4. Effektivitet mycket låg 5 mycket låg 5 måttlig 3 måttlig 3 måttlig 3 Praktiska egenskaper 1. Förändringsbara rutter mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 mycket hög 5 2. Pålitlighet mycket hög 5 hög 4 måttlig 3 låg 2 måttlig 3 3. Flexibilitet i kapacitet låg 2 hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 4. Max kapacitet mycket hög 5 hög 4 måttlig 3 måttlig 3 måttlig 3 betyg totalt Tabell 2: Val av transport typ (endast land basserade fordon)

23 04. Transport typ I detta kapitel behandlas de tekniska ställningstaganden som måste göras då man planerar transportsystem. Vi har försökt att ta ett holistiskt perspektiv, tabellerna värderar inte utan innehåller endast empiriska fakta. Det måste noteras att det val som får högst betyg inte alltid är det bästa valet i alla lägen. Då man gör ett val bör man ta hänsyn till att vissa kriterier måste prioriteras högre beroende på sammanhanget. Dessutom så tar inte tabellerna hänsyn till skillnader mellan årstider. Vad som är relevant för en viss förbindelse under sommaren kanske inte har samma relevans under vintern, och vice versa. Ett exempel på detta presenteras i nästa kapitel. Läsaren skulle kunna luras att tro att vi behandlar parametrar för nya transportssystem eller destinationer. Vi menar dock att i sammanhanget för detta projekt (Europa - Bohuslän - Strömstad) finns det redan tillräckligt många destinationer. Vi önskar endast sammanbinda dessa på ett optimalt sätt Rätt val till rätt förbindelse Det första och mest definierande val som måste fattas är valet av typ av transport. I vår studie har vi jämfört fem olika sorters landbaserade transporter i tre kategorier: Miljöpåverkan, fysiska och praktiska egenskaper. Vi har valt att jämföra i enbart väg- eller spårbunden trafik, eftersom det är svårt att relatera samma kriterier till exempelvis flyg- eller fartygstrafik. Det behöver dock påpekas att p g a egenskaper som: lägre bränsleförbrukning, högre effektivitet och större kapacitet, så är fartygstransporter alltid att föredra framför flyg. Även om det är välkänt att järnväg är en förhållandevis hållbar typ av transportmedel så får just järnväg lägst betyg i den presenterade tabellen. För förbindelser där kriterier som kapacitet, precision och effektivitet ges större betydelse skulle järnväg få ett mycket högre betyg. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _11/20

24 Bild 5: Chiva från Colombia / Traditionellt kombinations-fördon för gods och människor

25 Den (ultra) lätta järnvägen är ett transportsystem som det just nu forskas mycket på och olika varianter har redan implementerats på flera platser. Mycket lätta, datorstyrda lågkapacitetsenheter på korta/små banor, ger hög flexibilitet med låg energiförbrukning. Tekniken används endera för masstransport i kraftigt urbaniserade områden eller för att knyta samman transporter från perifera områden till större transporter. Utöver det vanliga buss- och lastbilssystemet har vi lagt till ett femte val, ett godsoch persontransport fordon. Ett Kombinations-fordon. Man skulle kunna tänka sig detta fordon som en buss med en del för godstransport eller en lastbil med sittplatser. Exempel på detta finns redan men inte i någon större skala. Genom att kombinera flera sorters transporter i samma enhet kan man minska den totala trafiken, öka frekvensen och öka intäkter jämfört med separata eller enskilda transporter Tekniskt val: Typ av motor När man väljer transporttyp/fordon är det viktigt att samtidigt se till vilken motor den drivs av, något som inte alltid är ett självklart val. Ett tåg som drivs av elektricitet från ett att avlägset kolkraftverk kan vara mindre hållbart än en buss som drivs av biogas från ett lokalt avloppsverk. Återigen, varje kriterium borde - i en verklig beslutssituation - avvägas med en faktor som relaterar kriteriet till helheten. Vår personliga erfarenhet från undersökningen är att faktorer som effektivitet, föroreningsnivå och marknadsstabilitet är mycket viktigare än exempelvis tillgänglighet och distributionssystem, som ofta kräver mycket genomgripande och därför relativt långsamma förändringar. För tillfället kommer 95% av energin till transporter från oljebaserad energi. Med så stor dominans kan man inte vänta sig att detta nära-nog-monopol kan brytas inom en snar framtid. Om vi vill ha ett mer hållbart samhälle så kommer vi dock vara tvungna att göra just detta. Eftersom det i nuläget inte är möjligt för en Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _12/20

26 Kriterier Motor analys Elektricitet Batteri (EV) System (tåg) Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förbränningsmotor Bensin & Naturgas Diesel Metanol (från biomassa) Bränslecell Vätgas Bensin Förnyelsebar Icke- förnyelsebar HEV Förorening 1. Källa pump inga 6 höga 2 inga 6 höga 2 låga 4 låga 4 låga 4 låga 4 inga 6 höga 2 måttliga 3 2. Pump hjul inga 6 inga 6 inga 6 inga 6 höga 2 höga 2 måttliga 3 måttliga 3 inga 6 inga 6 inga 6 Effektivitet (kg*km/drivmedel, pers km/drivmedel) Anpassad till vätgas ekonomi Marknads stabilitet (drivmedels pris/tillgänglighet) Motor pris Tillgänglighet Total assessment hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 låg 2 låg 2 hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 låg 2 låg 2 måttlig 3 måttlig 3 ingen 0 ingen 0 hög 4 hög låg 2 mycket hög 5 måttlig 3 mycket hög 5 måttlig 3 måttlig 3 mycket låg 1 hög 4 mycket låg 1 mycket hög 5 måttlig 3 hög 4 mycket högt 1 mycket högt 1 högt 2 högt 2 måttligt 3 mycket lågt 5 högt 2 högt 2 mycket högt 1 mycket högt 1 måttligt 3 mycket låg 1 mycket låg 1 hög 4 hög 4 måttlig 3 mycket hög 5 mycket låg 1 mycket låg 1 mycket låg 1 mycket låg 1 låg Tabell 3: Val av motor typ.

27 småskalig användare (hushåll eller ens kommuner) att ändra sin förbrukning helt så rekommenderar vi att man använder en steg-för-steg metod för att nå målet. Att välja rätt energiform och/eller energibärare nu kan kräva stora investeringar som t o m kan ge en temporär negativ effekt om man räknar med miljöpåverkan för installation. Detta är dock acceptabelt så länge som den totala påverkan hålls inom gränser och investeringen strävar mot en mer effektiv, hållbar lösning. All litteratur är ense om att vätgasdrivna bränslecellsfordon (Fuel Cell Vehicle, FCV) är framtiden. Vätgas (H 2 ) kan produceras med i stort sett vilken energikälla som helst och har därför möjlighet att vara en verkligt ren energibärare. Teknologin har inte nått sin fulla potential ännu. Tekniken finns men produktionen av vätgas är dyr och höjningen i effektivitet ännu begränsad. Med detta i åtanke är det viktigt att valen som vi gör nu stödjer framtida system med vätgasteknologi. FCV som även har förbränningsmotorer som producerar vätgas skulle vara ett sådant steg. De har ett minskat totalt utsläpp och ger möjligheten att byta till en helt ren FCV i ett senare skede. Vätgasproduktion från förnyelsebara energikällor är möjlig men ännu relativt outvecklad och effektiviteten är fortfarande låg. Att producera vägas från icke-förnyelsebara energikällor innebär fortsatta utsläpp av koldioxid(co 2 ). Vinsten med en implementering av vätgassystem [fordon och distribution] möjliggör en renare framtid med vätgas producerad av förnyelsebara energikällor i framtiden. Hybridfordon (Hybrid Electric Vehicles, HEV) skulle kunna vara det naturliga steget mot rena elbilar. Tyvärr är batteriers energilagringskapacitet fortfarande inte tillräcklig för att göra elbilar till riktigt alternativ. Litteratur anger att en förändring inte är trolig inom en överskådlig framtid. Förbränningsmotorn är en mogen teknologi. Vi kan inte förvänta oss större förbättringar inom denna teknologi, oavsett så kommer bränslepriser fortsätta att stiga dramatiskt p g a ständigt minskande lager. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _13/20

28 Kriterier Pris Drivmedel Biogas Biomassa Diesel Bensin Naturgas Elektricitet Vätgas (från avfall) Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förnyelsebar Icke- förnyelsebar 1. Nuvarande mycket lågt 5 måttligt 3 lågt 4 måttligt 3 lågt 4 högt 2 lågt 4 högt 2 måttligt 3 2. Framtida stabil 3 avtagande 4 snabbt ökande 1 snabbt ökande 1 långsamt ökande 2 sjunkande 4 långsamt ökande 2 sjunkande 4 sjunkande 4 Tillgänglighet 1. Nuvarande mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 måttlig 3 mycket hög 1 mycket hög 5 mycket låg 1 mycket låg 1 2. Framtida långsamt ökande 4 långsamt ökande 4 minskande 2 minskande 2 stabil 3 långsamt ökande 4 stabil 3 långsamt ökande 4 långsamt ökande 4 Energi halt hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 mycket låg 1 mycket låg 1 moderate 3 moderate 3 Förorening 1. Från avgaser höga 3 höga 2 mycket höga 1 mycket höga 1 måttliga 3 inga 6 inga 6 inga 6 inga 6 2. Från production mycket låga 5 inga 6 höga 2 höga 2 låga 4 inga 6 mycket höga 1 inga 6 mycket höga 1 Effktivitet 1. Källa pump hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 måttlig 3 låg 2 låg 2 låg 2 2. Pump hjul låg 2 låg 2 mycket låg 1 mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 hög 4 Betyg totalt Tabell 4: Val av drivmedel, enligt hållbarhetsprinciper.

29 04.3 Tekniskt val: Typ av drivmedel Diskussionen angående drivmedel är nära knuten till valet typ av motor, men det är ändå en diskussion som bör hållas separat. Val av transporttyp och typ av motor har man ännu inte valt ett specifikt drivmedel. I planeringssammanhang skulle ett exempel på detta vara att man endast tillåter drivmedel med låga eller inga utsläpp i ett specifikt område under en viss tid. Biogas från ett lokalt avloppsverk är en småskalig energikälla. Den kan inte förse många fordon med drivmedel och släpper fortfarande ut en del avgaser men kan ändå räknas som ett grönt drivmedel. Biomassa, på samma sätt, är också ett grönt drivmedel eftersom det mesta av avgaserna tas upp igen av de växter som man i sin tur odlar för att producera bränslet. Genom att öka landanvändningen för produktion av drivmedel men minskar jordbruksareal och försvårar matproduktion. Speciellt i utvecklingsländer skulle detta bli en olöslig konflikt. Sådana faktorer måste också tas hänsyn till om vi någonsin vill nå ett verkligt hållbart samhälle. Elektricitet är i sig ett bra drivmedel i och med sin höga effektivitet, men är för tillfället inte lämplig för andra användningsområden än i nät (med kablar och ledningar). Vätgas verkar vara det enda verkliga framtidsalternativet just nu. För tillfället är vätgassystemet inte utbyggt i någon större utsträckning, men om man börjar med att implementera det i slutna lokala system. Distribution i stor skala kommer bli allt lättare och billigare med tiden. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _14/20

30 Kustlinje Kommungräns Strömsvattnet turist färjan Huvud färjelinje Kustlinje Kommungräns Existerande järnväg Framtida järnväg till Norge Lätt-järnvägs förbindelsen Strömstad-Skee Kustlinje Kommungräns E6-Vägen 176-Vägen Mindre vägar Den nya infartsvägen Figur 2: Strömstads regionen / Vägnet Figur 3: Strömstads regionen / Spårtrafik Figur 4: Strömstads regionen / Vattentrafik

31 05. Design av trafikflöden för en ny sorts stad Vårt designarbete startade med en analysfas där vi tittade på Strömstad centrum och regionen för att bättre förstå dagens situation. Däremot gjorde vi inte en detaljerad inventering då vi föredrar att kunna föreslå en idealisk lösning, utan att fastna alltför mycket i dagens problem. Följande är de 5 områden vi fokuserat på: (Kartorna i kapitel 3 förklarar delvis våra förslag.) Regional nivå: Lokal nivå: 1. Vägnät 4. Lokalt vägnät 2. Spårtrafik (Tåg m.m) 5. Mobilitets plan 3. Vattentrafik 05.1 Strömstad, Stadsregionen För Strömstads stadsregion är transport och infrastruktur relevanta ämnen. Vi fokuserar i huvudsak på: 1. Vägnät: en inventering av artärer som E6:an, den nya infartsvägen samt de viktigaste sekundärvägarna. 2. Spårtrafik: en inventering av den existerande järnvägen [Bohusbanan], vår föreslagna spårvagn från Skee till Strömstad centrum och vår föreslagna direkt järnvägsanslutning till Oslo. 3. Vattentrafik: en inventering av båttrafik i Strömstads kommun med kustlinjen som referens. En färja för transport av gods och människor [pendlare och men framför allt turister] över Strömsvattnet från Strömstad centrum till Skee föreslås. Dessutom redovisas Kosterbåtarna och Sandhamnsfärjan. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _15/20

32 Kustlinje Huvudvägar Gamla infartsvägen Dubbelriktad trafik Enkelriktad trafik Begränsad trafik Färjelinjer Kustlinje Huvudvägar Sekundära vägar Den nya infartsvägen Figur 5: Strömstad Centrum / Lokalt vägnät Figur 6: Strömstad Centrum / Mobilitets plan

33 05.2 Stömstad Centrum För Strömstad centrum presenterar är vägnät, kollektivtrafik och logistiksystem relevanta ämnen. Vi fokuserar i huvudsak på: 4. Lokalt vägnät: en inventering av lokalvägar. Huvudfokus: Kustlinjen, primär- och sekundärvägar och den framtida infartsvägen. 5. Mobilitetsplan: en översikt av ovanstående ämnen. Avsikten är att redovisa de inbördes relationerna mellan sakfrågor och ämnen. Se fördjupad analys i kapitel 05.3 nedan Design av ny transportplan Efter en omfattande analys av teorier, statistik och våra intryck av den rådande situationen presenterar vi här en översikt av de förändringar vi föreslår för att göra Strömstad till ett föredöme och en trendsättare vad gäller effektiva transporter - en av de viktigaste komponenterna för en hållbar utveckling. Många av dessa har berörts i tidigare kapitel. Det första och mest genomgripande förslaget är skapandet av vad vi kallar NAV. En logistiknav där järnväg, stadens infartsvägar och E6:an möts. Syftet med navet är en koncentrering av alla transporter till och från Strömstad. Genom en kombinerad transportcentral för människor och gods kan följande uppnås: 1. Minskad trafik i centrum. Tunga lastbilar, ofta halvtomma, skapar trafikproblem genom leveranser till butiker och liknande. Med vårt system skulle detta kunna rationaliseras med en omlastningscentral i anslutning till E6:an. Gods lastas över till mindre Kombinationsfordon medan den tunga trafiken fortsätter på motorvägen. Kombinations-fordon får sitt namn från att de även fungerar som kollektivtrafik för persontransport, en variant av principen bakom exempelvis Bussgods. Vinsterna är en effektivare användning av de tunga fordonen, ett bättre lokalt trafikflöde[inga stora lastbilar eller bussar] samt reducerade utsläpp i centrum. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _16/20

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer