Transport av gods & människor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av gods & människor"

Transkript

1 Transport av gods & människor Maarten Hermans & Claudia Umanzor Chalmers Tekniska Högskola M a s t e r P r o g r a m Design for Sustainable Development Design Studio 1:B / In-depth project

2 Bild 1: Chiva från Colombia / Traditionellt kombinations-fördon för gods och människor

3 Lite inspiration Not everything that counts can be counted, not everything that can be counted really counts. A. Einstein Actual land use is controlled and stimulated through transport/ traffic planning. Spacial planning has a far smaller effect. B. Malbert Amenity and severance shape the quality of life in a community both directly and indirectly through their impacts on and from traffic. D. A. Hensher & K. J. Button Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _01/20

4

5 Transport av gods & människor 0X. Förord 00. Introduktion 01. Utgångspunkt 02. Begrepp inom transport och förflyttning.1 Tillgänglighet & Rörlighet.2 Platsegenskap.3 Avskildhet 03. Ett NAV - ett sätt at koncentrera transporter.1 Vad & Varför.2 Var & Hur 04. Transport typ.1 Rätt val till rätt förbindelse.2 Tekniskt val: Typ av motor.3 Tekniskt val: Typ av drivmedel 05. Design av trafikflöden för en ny sorts stad.1 Strömstad, Stadsregionen.2 Strömstad Centrum.3 Design av ny transportplan 06. Reflektioner 07. Tack till Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _3/ _4/ _5/ _6/ _6/ _7/ _7/ _8/ _8/ _9/ _11/ _11/ _12/ _14/ _15/ _15/ _16/ _17/ _19/ _20/ _02/20

6 Bild 2: Transport finns i flera former

7 0X. Förord Det 21:a århundradets [2000-talets] samhälle driver världen mot kollaps. Våra levnadsmönster kräver orimliga mängder energi. Det står numera utom allt tvivel att vår planet inte kan tillgodose våra kunsumtionsvanor. Idag, även en solig sommarmorgon, åker vi bil till affären, bil till mormor, bil till jobbet. Och visst har bilen gjort oss friare och visst behöver man den ibland. Men förlorar vi inte något annat på samma gång? I vår femstjärnigt krocktestade stålbur med lättmetallfälgar, surroundhögtalare, fyrhjulsdrift och uppvärmda lädersäten lunkar vi på i godan ro. Men samtidigt: Utanför förändras världen. Mil efter mil av asfalt hälls över känsliga biotoper. Fotgängare knuffas ut i dikena. Kom igen, ur vägen din segis! Ju säkrare vi känner oss i vår stadsjeep desto osäkrare känner vi oss som fotgängare. Efter en lång arbetsdag och med hemvägens trafikstockning i färskt minne vrider vi sen åter om nyckeln för att för att åka köra barnen till träningen, åka till gymet/ danskursen/läsecirkeln och sen handla på stormarknaden. Mango från Indien, bananer från Honduras, hur gott är det inte med färsk frukt. Vad får det lov att vara damen? Lite norsk lax kanske? Fiskad i Nordsjön, rensad och paketerad i Shanghai och så skeppad till våra frysdiskar fraktfartyg är ju så miljövänliga är de inte? I Strömstad har de långa köerna ännu inte blivit vardag. De problematiska konsekvenserna av våra nuvarande transportsystem, i så hög grad individuella, blir uppenbara i tätbefolkade regioner. Även här måste ni ha känt av det. En varm julidag. Alla dessa sega turister. Idag har vi kunnandet, tekniken och kanske till och med den goda viljan att ändra på detta. Det är inte försent. Och Strömstad kan bli exemplet att följa. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _03/20

8

9 00. Introduktion This in-depth project is the final result of a long research and analysis process. As students of this masters program design for sustainable development, we ve looked at Strömstad s geography, thematical regions and trends. Approaching Strömstad, not just from the city center but also from the municipality, the local region, nationally and internationally, we established our grounds. The analysis led us to defining overall strengths, weaknesses and the objectives and threats from these. We finally set up a set of goals for development and focused on some key areas. From this, each of us has selected a topic to deepen in an in-depth project. In our project, we ve aspired to present the municipality with tools, guidelines and fresh ideas to reform the transportation system in and around Strömstad towards a more sustainable future. We have spent a generous amount of time on research. We gathered all the necessary technical information to support and argument the decisions we made in our project. This research, together with the past analysis and the experiences from our varied backgrounds gave us the basis for this project. This document does not aspire to be a manual for sustainable transport design. It is merely a starting point. We hope that the ideas and emotions brought forward in this document may aid others in their decision-making. Claudia Umanzor Maarten Hermans Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _04/20

10

11 01. Utgångspunkt Transporter är ett enormt område. Det är nästan en vetenskap i sig. Vi, som arkitektstudenter, kan inte under ett projekt som detta göra anspråk på att helt begripa denna vetenskap. Därför kan vi inte heller erbjuda läsaren en komplett översikt av alla tillämpbara alternativ för att göra transportsektorn hållbar. Vi kan däremot ställa upp och redovisa de viktigaste kriterierna och föreslå de som vi ser det för Strömstad mest relevanta lösningarna. Det måste tilläggas att vi i egenskap av utbytesstudenter utan tillräckliga erfarenheter av Sverige eller språkfärdigheter i svenska inte kan identifiera alla faktorer vad gäller det svenska systemet. Vi har därför valt att inte ta hänsyn till gällande lagar och förordningar utan hoppas att vi, eftersom vi kommer från olika delar av varsin del av världen, kan ge en ny syn på den rådande situationen. Under arbetet har vi försökt undersöka och här presentera hur modern transportplanering kan fungera. Först förklaras några teorier som är oumbärliga för förståelsen av vårt projekt. Vår brainstorm kring NAV-konceptet blev en startpunkt. Nästa steg presenterar en studie av dagens transportsätt. Därefter redovisas våra slutsatser och de beslut vi fattat utifrån dessa. I den sista delen av vår presentation finns våra förslag för hur Strömstad kan utvecklas till ett hållbarare samhälle och exempel för övriga städer. Vi hoppas att detta dokument kan bli en källa till inspiration för planerare och politiker. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _05/20

12 Bild 3: Platsegenskap är en känsla. Den kan ses, kännas och upplevas.

13 02. Begrepp inom transport och förflyttning Transportplanering är ett brett och omfattande område, men vi skulle vilja klargöra några grundläggande begrepp som är relevanta för detta projekt Tillgänglighet och rörlighet Tillgänglighet (eller bara tillgång) är förmågan att nå önskat mål såsom t.ex. destinationer, varor, service etc. (även kallade möjligheter). T.ex. kan en pall eller stege ge tillgång till den översta hyllan i ett kök. I transportsammanhang kan en motorväg innebära en ökad tillgång till service och arbetsmarknad för en bygd. Vi strävar efter att skapa ökad tillgänglighet till och från Strömstad men även inom staden. Vår målgrupp är lokalbefolkningen, pendlare och turister i alla åldrar. Vårt förslag består i huvudsak av fyra punkter. Dessa är: 1. Byggd infrastruktur, dvs. gator och vägar som prioriterar fotgängare och cyklister. Detta för att främja eko-rörlighet. 2. Lokaltrafik som är ett attraktivare val än bilen genom att transportsätten och valmöjligheterna utökas. 3. Varutransporter och logistik vars effektivitet kan ökas med hjälp av en mobilitetsplan. 4 Icke-motorbunden trafik. Detta innebär förbättrade trottoarer, stigar, övergångsställen, cykel vägar och genvägar. Mobilitet Innebär fysisk rörlighet. Mobilitet sker då man går, cyklar, färdas med buss, taxi, bil, lastbil eller t o m då man liftar med någon. Vårt mål är att använda mobilitet- och parkerings- hanterande system för att: Förbättra valmöjligheterna inom förflyttning och transport, uppmuntra människor att välja effektiva (resurssnåla) transportslag, samt stimulera utveckling av mer tillgänglig mark. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _06/20

14 Bild 4: Avskildhet används för att ändera ge identitet eller skydda.

15 02.2 Platsegenskap Platsegenskap refererar till en plats olika kvaliteter (dess utseende, lukt, känsla). En plats skall vara behaglig, attraktiv, angenäm och lätthanterlig. 1. Konntaktivitet: här menas att resande har flera direkta vägar till respektive destination 2. Sammanhållet samhälle: i ett sammanhållet samhälle känner befolkningen samhörighet och har starka känslor för sin bygd. I vårt förslag har stor vikt lagts vid begreppet platsegenskap genom att den urbana infrastrukturen har implementerats i väg- och gatu-strukturen. Man konstruerar t.ex. bänkar, belysning och grönområden (se bifogade sektioner). Materialval bör göras med eftertanke, så att man uppnår en behaglig miljö Avskildhet Med avskildhet menas här separation mellan människor och platser, alltså motsatsen till transport (som förbinder). 1. Skapa gränser för att definiera ett område (t.ex. vägar) 2. Skapa barriärer för att separera delar av ett område (t.ex. motorleder). 3. Skapa samlingspunkter som skapar interaktivitet i området (t.ex. boulevarder, stadsgator, busshållplatser etc.). Vi använder oss av avskildhet för att uppmuntra särskiljande inom särskillda områden i Strömstad och uppmuntrar det inte där vi anser det bör finnas en homogen land användning. Till exempel inkluderar förslaget lätt-järnväg, vars diskreta räls ska inte uppmuntra avskildhet på vägarna, utan skapa möjligheter för att bygga närmare inpå rälsen, även över de, när det behövs. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _07/20

16

17 03. Ett NAV - ett sätt att koncentrera transporter 03.1 Vad och varför? Trots sin skadliga inverkan på bl.a. miljön är internationella transporter här för att stanna. Förändringar som leder till en hållbar utveckling kan och måste ske. Ett sätt är att införa ett s.k. NAV koncept. NAV är vanligt förekommande inom logistikbranschen. Multinationella företag koncentrerar sina aktiviteter från, till och via en eller flera NAV, t.ex. flygplatser och hamnar. Detta är ett led i en rationaliseringsprocess där både kostnader och tid sparas in. Tittar man närmare på Strömstadsregionen kan man urskilja flera typer av trafik, bl.a. godsflöden från hela världen, pendlare till och från Norge, turister och lokal trafik. Dessa transporter är oftast skilda från varandra. Varje godstransport anländer i en lastbil för just det ändamålet och varje pendlare färdas i sin egen bil etc. Från denna utgångspunkt kan man söka en lokal lösning på transportproblematiken. Ett lokalt mini-nav skulle kunna fungera som ett komplement till de stora internationella NAV. Ett NAV är en plats eller byggnad där olika transporttyper och gods möts för att underlätta godsflödet i ett större område. Genom att styra över olika trafikflöden kan man enkelt välja det mest lämpade transportsättet för varje enskild rörelse och samtidigt försäkra sig om att alla flöden fungerar effektivt. Det största problemet med en kommun i Strömstads storlek är bristen på resurser. En infrastruktur som klarar av de enorma flöden som sommarturismen medför måste också vara kostnadseffektiv på vinterhalvåret, då betydligt färre människor befinner sig i Strömstad. Med nodkonceptet kan man enklare få privata företag och investerare att vända logistikbranschen mot en hållbar riktning. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _08/20

18 Kriterier P1 Betyg P2 Betyg P3 Betyg P4 Betyg Tillgänglighet 50% 67% 47% 46% 13% 1. Tåg 27% X X 2. E6 33% 33 X 33 X 3. Skagerrak 20% X 20 X X 4. Strömsvattnet 7% 7 X X X % X X Miljöpåverkan 50% 1. Störande ljud 25% 25 X 25 X 2. Störande av utsikt 25% 25 X X Olycksrisk 25% X 25 X Störande av natur 25% X 25 X 25 Betyg totalt Relativ vikt Möjligt läge 50% 50% 25% 75% 59% 49% 36% 44% Tabell 1: Val av bästa plats för NAV:et

19 03.2 Var och hur? Det första och viktigaste beslutet vid ett införande av NAV-konceptet är var NAV: et skall lokaliseras. Beslutet är av största vikt för både drift och lönsamhet. Ett effektiv NAV bör ligga i anslutning till flera olika transportslag och använda dessa optimalt utan att skada eller störa omgivningen. Utifrån vår planeringsstrategi beslöt vi oss för att argumentera för och emot varje enskilt steg i processen. Våra val är ej tagna på godtyckliga grunder. Efter att ha studerat den lokala logisitiksituationen i Strömstadregionen identifierade vi de viktigaste knutpunkterna, vilka var fyra till antalet. Genom att värdera alternativen efter ett antal uppsatta kriterier underlättades processen med att utlokalisera NAV: et. Den första kolumnen av kriterierna, tillgänglighet, har störst betydelse för transport. De vikter som har gets dem har gjorts efter vårt eget omdöme, procentsatserna är ett direkt och matematiskt resultat av vår analys. Värdena skall endast ses som exempel värden. Då vikterna ändras förändras det sammanställda resultatet. Den andra kolumnen av kriterierna, miljöpåverkan, tar hänsyn till den miljöpåverkan som förväntas ske p g a konstruktionen av ett NAV. Vi önskar bygga ett sådant NAV med minsta möjliga miljöpåverkan. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _09/20

20 P4 P3 P2 P1 Figur 1: Strömstads regionen / Möjliga platser för NAV:et

21 Vår analys visade att platsen nära Skee (P1) var den mest optimala platsen. Den har tillgång till de flesta transportslagen och dess påverkan på omgivningen är acceptabel. Närheten till E6 ger platsen god tillgång till lastbilstrafik. Den planerade länken mellan Skee och Strömstad kommer dessutom öka åtkomsten till Strömstads centrum, industriområden och hamn. För att NAV:et skall fungera optimalt, bör järnvägen användas för både personoch godstransporter. En utbyggnad av järnvägen till Norge (Halden-Oslo) är önskvärd. I framtiden skulle vi också vilja se en återupplivning av turistfärjan över Strömsvattnet samt en ny knutpunkt för lokaltrafiken mellan NAV:et i Skee och centrala Strömstad. Detta skulle dock innebära ett avlägsnande av järnvägen. Hur detta skall ske tas upp i ett senare skede. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _10/20

22 Kriterier Miljö påverkan Transport typ Tåg Lätt järnväg Buss Lastbil Kombinations-fordon 1. Störande ljud hög 1 låg 3 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 2. Olycksrisk låg 3 måttlig 2 hög 1 hög 1 hög 1 3. Fysiskt Footprint hög 1 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 måttlig 2 Ekonomiska Fysiska egenskaper 1. Implementerings kostnad mycket hög 1 hög 2 mycket låg 5 mycket låg 5 mycket låg 5 2. Löpande kostnad måttlig 3 mycket låg 5 låg 4 låg 4 mycket låg 5 3. Rörelse energi mycket hög 1 låg 4 hög 2 hög 2 måttlig 3 4. Effektivitet mycket låg 5 mycket låg 5 måttlig 3 måttlig 3 måttlig 3 Praktiska egenskaper 1. Förändringsbara rutter mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 mycket hög 5 2. Pålitlighet mycket hög 5 hög 4 måttlig 3 låg 2 måttlig 3 3. Flexibilitet i kapacitet låg 2 hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 4. Max kapacitet mycket hög 5 hög 4 måttlig 3 måttlig 3 måttlig 3 betyg totalt Tabell 2: Val av transport typ (endast land basserade fordon)

23 04. Transport typ I detta kapitel behandlas de tekniska ställningstaganden som måste göras då man planerar transportsystem. Vi har försökt att ta ett holistiskt perspektiv, tabellerna värderar inte utan innehåller endast empiriska fakta. Det måste noteras att det val som får högst betyg inte alltid är det bästa valet i alla lägen. Då man gör ett val bör man ta hänsyn till att vissa kriterier måste prioriteras högre beroende på sammanhanget. Dessutom så tar inte tabellerna hänsyn till skillnader mellan årstider. Vad som är relevant för en viss förbindelse under sommaren kanske inte har samma relevans under vintern, och vice versa. Ett exempel på detta presenteras i nästa kapitel. Läsaren skulle kunna luras att tro att vi behandlar parametrar för nya transportssystem eller destinationer. Vi menar dock att i sammanhanget för detta projekt (Europa - Bohuslän - Strömstad) finns det redan tillräckligt många destinationer. Vi önskar endast sammanbinda dessa på ett optimalt sätt Rätt val till rätt förbindelse Det första och mest definierande val som måste fattas är valet av typ av transport. I vår studie har vi jämfört fem olika sorters landbaserade transporter i tre kategorier: Miljöpåverkan, fysiska och praktiska egenskaper. Vi har valt att jämföra i enbart väg- eller spårbunden trafik, eftersom det är svårt att relatera samma kriterier till exempelvis flyg- eller fartygstrafik. Det behöver dock påpekas att p g a egenskaper som: lägre bränsleförbrukning, högre effektivitet och större kapacitet, så är fartygstransporter alltid att föredra framför flyg. Även om det är välkänt att järnväg är en förhållandevis hållbar typ av transportmedel så får just järnväg lägst betyg i den presenterade tabellen. För förbindelser där kriterier som kapacitet, precision och effektivitet ges större betydelse skulle järnväg få ett mycket högre betyg. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _11/20

24 Bild 5: Chiva från Colombia / Traditionellt kombinations-fördon för gods och människor

25 Den (ultra) lätta järnvägen är ett transportsystem som det just nu forskas mycket på och olika varianter har redan implementerats på flera platser. Mycket lätta, datorstyrda lågkapacitetsenheter på korta/små banor, ger hög flexibilitet med låg energiförbrukning. Tekniken används endera för masstransport i kraftigt urbaniserade områden eller för att knyta samman transporter från perifera områden till större transporter. Utöver det vanliga buss- och lastbilssystemet har vi lagt till ett femte val, ett godsoch persontransport fordon. Ett Kombinations-fordon. Man skulle kunna tänka sig detta fordon som en buss med en del för godstransport eller en lastbil med sittplatser. Exempel på detta finns redan men inte i någon större skala. Genom att kombinera flera sorters transporter i samma enhet kan man minska den totala trafiken, öka frekvensen och öka intäkter jämfört med separata eller enskilda transporter Tekniskt val: Typ av motor När man väljer transporttyp/fordon är det viktigt att samtidigt se till vilken motor den drivs av, något som inte alltid är ett självklart val. Ett tåg som drivs av elektricitet från ett att avlägset kolkraftverk kan vara mindre hållbart än en buss som drivs av biogas från ett lokalt avloppsverk. Återigen, varje kriterium borde - i en verklig beslutssituation - avvägas med en faktor som relaterar kriteriet till helheten. Vår personliga erfarenhet från undersökningen är att faktorer som effektivitet, föroreningsnivå och marknadsstabilitet är mycket viktigare än exempelvis tillgänglighet och distributionssystem, som ofta kräver mycket genomgripande och därför relativt långsamma förändringar. För tillfället kommer 95% av energin till transporter från oljebaserad energi. Med så stor dominans kan man inte vänta sig att detta nära-nog-monopol kan brytas inom en snar framtid. Om vi vill ha ett mer hållbart samhälle så kommer vi dock vara tvungna att göra just detta. Eftersom det i nuläget inte är möjligt för en Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _12/20

26 Kriterier Motor analys Elektricitet Batteri (EV) System (tåg) Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förbränningsmotor Bensin & Naturgas Diesel Metanol (från biomassa) Bränslecell Vätgas Bensin Förnyelsebar Icke- förnyelsebar HEV Förorening 1. Källa pump inga 6 höga 2 inga 6 höga 2 låga 4 låga 4 låga 4 låga 4 inga 6 höga 2 måttliga 3 2. Pump hjul inga 6 inga 6 inga 6 inga 6 höga 2 höga 2 måttliga 3 måttliga 3 inga 6 inga 6 inga 6 Effektivitet (kg*km/drivmedel, pers km/drivmedel) Anpassad till vätgas ekonomi Marknads stabilitet (drivmedels pris/tillgänglighet) Motor pris Tillgänglighet Total assessment hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 låg 2 låg 2 hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 låg 2 låg 2 måttlig 3 måttlig 3 ingen 0 ingen 0 hög 4 hög låg 2 mycket hög 5 måttlig 3 mycket hög 5 måttlig 3 måttlig 3 mycket låg 1 hög 4 mycket låg 1 mycket hög 5 måttlig 3 hög 4 mycket högt 1 mycket högt 1 högt 2 högt 2 måttligt 3 mycket lågt 5 högt 2 högt 2 mycket högt 1 mycket högt 1 måttligt 3 mycket låg 1 mycket låg 1 hög 4 hög 4 måttlig 3 mycket hög 5 mycket låg 1 mycket låg 1 mycket låg 1 mycket låg 1 låg Tabell 3: Val av motor typ.

27 småskalig användare (hushåll eller ens kommuner) att ändra sin förbrukning helt så rekommenderar vi att man använder en steg-för-steg metod för att nå målet. Att välja rätt energiform och/eller energibärare nu kan kräva stora investeringar som t o m kan ge en temporär negativ effekt om man räknar med miljöpåverkan för installation. Detta är dock acceptabelt så länge som den totala påverkan hålls inom gränser och investeringen strävar mot en mer effektiv, hållbar lösning. All litteratur är ense om att vätgasdrivna bränslecellsfordon (Fuel Cell Vehicle, FCV) är framtiden. Vätgas (H 2 ) kan produceras med i stort sett vilken energikälla som helst och har därför möjlighet att vara en verkligt ren energibärare. Teknologin har inte nått sin fulla potential ännu. Tekniken finns men produktionen av vätgas är dyr och höjningen i effektivitet ännu begränsad. Med detta i åtanke är det viktigt att valen som vi gör nu stödjer framtida system med vätgasteknologi. FCV som även har förbränningsmotorer som producerar vätgas skulle vara ett sådant steg. De har ett minskat totalt utsläpp och ger möjligheten att byta till en helt ren FCV i ett senare skede. Vätgasproduktion från förnyelsebara energikällor är möjlig men ännu relativt outvecklad och effektiviteten är fortfarande låg. Att producera vägas från icke-förnyelsebara energikällor innebär fortsatta utsläpp av koldioxid(co 2 ). Vinsten med en implementering av vätgassystem [fordon och distribution] möjliggör en renare framtid med vätgas producerad av förnyelsebara energikällor i framtiden. Hybridfordon (Hybrid Electric Vehicles, HEV) skulle kunna vara det naturliga steget mot rena elbilar. Tyvärr är batteriers energilagringskapacitet fortfarande inte tillräcklig för att göra elbilar till riktigt alternativ. Litteratur anger att en förändring inte är trolig inom en överskådlig framtid. Förbränningsmotorn är en mogen teknologi. Vi kan inte förvänta oss större förbättringar inom denna teknologi, oavsett så kommer bränslepriser fortsätta att stiga dramatiskt p g a ständigt minskande lager. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _13/20

28 Kriterier Pris Drivmedel Biogas Biomassa Diesel Bensin Naturgas Elektricitet Vätgas (från avfall) Förnyelsebar Icke- förnyelsebar Förnyelsebar Icke- förnyelsebar 1. Nuvarande mycket lågt 5 måttligt 3 lågt 4 måttligt 3 lågt 4 högt 2 lågt 4 högt 2 måttligt 3 2. Framtida stabil 3 avtagande 4 snabbt ökande 1 snabbt ökande 1 långsamt ökande 2 sjunkande 4 långsamt ökande 2 sjunkande 4 sjunkande 4 Tillgänglighet 1. Nuvarande mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 måttlig 3 mycket hög 1 mycket hög 5 mycket låg 1 mycket låg 1 2. Framtida långsamt ökande 4 långsamt ökande 4 minskande 2 minskande 2 stabil 3 långsamt ökande 4 stabil 3 långsamt ökande 4 långsamt ökande 4 Energi halt hög 4 hög 4 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 mycket låg 1 mycket låg 1 moderate 3 moderate 3 Förorening 1. Från avgaser höga 3 höga 2 mycket höga 1 mycket höga 1 måttliga 3 inga 6 inga 6 inga 6 inga 6 2. Från production mycket låga 5 inga 6 höga 2 höga 2 låga 4 inga 6 mycket höga 1 inga 6 mycket höga 1 Effktivitet 1. Källa pump hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 hög 4 måttlig 3 låg 2 låg 2 låg 2 2. Pump hjul låg 2 låg 2 mycket låg 1 mycket låg 1 låg 2 mycket hög 5 mycket hög 5 hög 4 hög 4 Betyg totalt Tabell 4: Val av drivmedel, enligt hållbarhetsprinciper.

29 04.3 Tekniskt val: Typ av drivmedel Diskussionen angående drivmedel är nära knuten till valet typ av motor, men det är ändå en diskussion som bör hållas separat. Val av transporttyp och typ av motor har man ännu inte valt ett specifikt drivmedel. I planeringssammanhang skulle ett exempel på detta vara att man endast tillåter drivmedel med låga eller inga utsläpp i ett specifikt område under en viss tid. Biogas från ett lokalt avloppsverk är en småskalig energikälla. Den kan inte förse många fordon med drivmedel och släpper fortfarande ut en del avgaser men kan ändå räknas som ett grönt drivmedel. Biomassa, på samma sätt, är också ett grönt drivmedel eftersom det mesta av avgaserna tas upp igen av de växter som man i sin tur odlar för att producera bränslet. Genom att öka landanvändningen för produktion av drivmedel men minskar jordbruksareal och försvårar matproduktion. Speciellt i utvecklingsländer skulle detta bli en olöslig konflikt. Sådana faktorer måste också tas hänsyn till om vi någonsin vill nå ett verkligt hållbart samhälle. Elektricitet är i sig ett bra drivmedel i och med sin höga effektivitet, men är för tillfället inte lämplig för andra användningsområden än i nät (med kablar och ledningar). Vätgas verkar vara det enda verkliga framtidsalternativet just nu. För tillfället är vätgassystemet inte utbyggt i någon större utsträckning, men om man börjar med att implementera det i slutna lokala system. Distribution i stor skala kommer bli allt lättare och billigare med tiden. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _14/20

30 Kustlinje Kommungräns Strömsvattnet turist färjan Huvud färjelinje Kustlinje Kommungräns Existerande järnväg Framtida järnväg till Norge Lätt-järnvägs förbindelsen Strömstad-Skee Kustlinje Kommungräns E6-Vägen 176-Vägen Mindre vägar Den nya infartsvägen Figur 2: Strömstads regionen / Vägnet Figur 3: Strömstads regionen / Spårtrafik Figur 4: Strömstads regionen / Vattentrafik

31 05. Design av trafikflöden för en ny sorts stad Vårt designarbete startade med en analysfas där vi tittade på Strömstad centrum och regionen för att bättre förstå dagens situation. Däremot gjorde vi inte en detaljerad inventering då vi föredrar att kunna föreslå en idealisk lösning, utan att fastna alltför mycket i dagens problem. Följande är de 5 områden vi fokuserat på: (Kartorna i kapitel 3 förklarar delvis våra förslag.) Regional nivå: Lokal nivå: 1. Vägnät 4. Lokalt vägnät 2. Spårtrafik (Tåg m.m) 5. Mobilitets plan 3. Vattentrafik 05.1 Strömstad, Stadsregionen För Strömstads stadsregion är transport och infrastruktur relevanta ämnen. Vi fokuserar i huvudsak på: 1. Vägnät: en inventering av artärer som E6:an, den nya infartsvägen samt de viktigaste sekundärvägarna. 2. Spårtrafik: en inventering av den existerande järnvägen [Bohusbanan], vår föreslagna spårvagn från Skee till Strömstad centrum och vår föreslagna direkt järnvägsanslutning till Oslo. 3. Vattentrafik: en inventering av båttrafik i Strömstads kommun med kustlinjen som referens. En färja för transport av gods och människor [pendlare och men framför allt turister] över Strömsvattnet från Strömstad centrum till Skee föreslås. Dessutom redovisas Kosterbåtarna och Sandhamnsfärjan. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _15/20

32 Kustlinje Huvudvägar Gamla infartsvägen Dubbelriktad trafik Enkelriktad trafik Begränsad trafik Färjelinjer Kustlinje Huvudvägar Sekundära vägar Den nya infartsvägen Figur 5: Strömstad Centrum / Lokalt vägnät Figur 6: Strömstad Centrum / Mobilitets plan

33 05.2 Stömstad Centrum För Strömstad centrum presenterar är vägnät, kollektivtrafik och logistiksystem relevanta ämnen. Vi fokuserar i huvudsak på: 4. Lokalt vägnät: en inventering av lokalvägar. Huvudfokus: Kustlinjen, primär- och sekundärvägar och den framtida infartsvägen. 5. Mobilitetsplan: en översikt av ovanstående ämnen. Avsikten är att redovisa de inbördes relationerna mellan sakfrågor och ämnen. Se fördjupad analys i kapitel 05.3 nedan Design av ny transportplan Efter en omfattande analys av teorier, statistik och våra intryck av den rådande situationen presenterar vi här en översikt av de förändringar vi föreslår för att göra Strömstad till ett föredöme och en trendsättare vad gäller effektiva transporter - en av de viktigaste komponenterna för en hållbar utveckling. Många av dessa har berörts i tidigare kapitel. Det första och mest genomgripande förslaget är skapandet av vad vi kallar NAV. En logistiknav där järnväg, stadens infartsvägar och E6:an möts. Syftet med navet är en koncentrering av alla transporter till och från Strömstad. Genom en kombinerad transportcentral för människor och gods kan följande uppnås: 1. Minskad trafik i centrum. Tunga lastbilar, ofta halvtomma, skapar trafikproblem genom leveranser till butiker och liknande. Med vårt system skulle detta kunna rationaliseras med en omlastningscentral i anslutning till E6:an. Gods lastas över till mindre Kombinationsfordon medan den tunga trafiken fortsätter på motorvägen. Kombinations-fordon får sitt namn från att de även fungerar som kollektivtrafik för persontransport, en variant av principen bakom exempelvis Bussgods. Vinsterna är en effektivare användning av de tunga fordonen, ett bättre lokalt trafikflöde[inga stora lastbilar eller bussar] samt reducerade utsläpp i centrum. Transport av Gods & Människor / Maarten Hermans & Claudia Umanzor / Chalmers Tekniska Högskola / Master Program Design for Sustainable Development / Design Studio 1:B _16/20

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Resursanvändning - sida 1

Resursanvändning - sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: RESURSANVÄNDNING Aspekt Resursanvändning Utfallsindikatorer Objektiv EL/Ru-I-O1 Andel markanvändningn för det kommunala

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Energimyndigheten.

Energimyndigheten. ASPO SVERIGE onsdag 25 maj 2016 E-post info@asposverige.se www.asposwerige.se Energimyndigheten. transportstrategi@energimyndigheten.se Strategi för omställningen av transportsektorn, Energimyndigheten.

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen

Utbildningssession En bra dag Energitävlingen 1 En bra dag Energitävlingen Inledning 3 Övningar 7 Del 1: Intag Övning 1: Energianvändning i allmänhet 7 Övning 2: Energianvändning för transport 8 Övning 3: Fördelar med hållbara transportmedel 9 Del

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 SAMVERKAN FÖR EFFEKTIVARE TRANSPORTER - DAGENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 UNCLASSIFIED (PUBLIC) Our bold long-term mission

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Maria Huge-Brodin 2015-10-29 2 Miljölogistik och E-handel? Miljölogistik

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!)

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) David Lindelöw, HASTA, Lunds universitet Upplägg 1. Lite om mitt doktorandprojekt 2. Synen på gående 3. Gående och tidsanvändning 4. Konsekvenser i policy och

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Den tekniska utvecklingen Möjliggör självkörande fordon Till

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Fusionskraft under utveckling

Fusionskraft under utveckling Fusionskraft under utveckling Jan Weiland Transportteori, Radio och Rymd, Chalmers Elenergi för Västsverige, IVA F5-65, Göteborg 2008 Varför fusion? Fusionsforskning Termonukleär fusion har förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Verksamhetsområden. Miljöledning. Miljöutbildning. Miljö-datasystem.

Verksamhetsområden. Miljöledning. Miljöutbildning. Miljö-datasystem. Verksamhetsområden Miljöledning Miljöutbildning www.assess.se assess@assess.se Miljö-datasystem Marknadsför Design System Ett koncept för Miljöledning och Miljöanpassad Produktutveckling Persontransporter

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner

Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner Effekter på trafikarbete och CO2 Lars-Olof Olander Hållbar stadsutveckling i framkant Regional stadsutveckling drivkrafter, trender och utmaningar Malmö den

Läs mer

Hur information lägger grunden för smartare verksamhet via analys och insikt

Hur information lägger grunden för smartare verksamhet via analys och insikt Robert Moberg - Specialist Prediktiv Analys 6 maj 2014 Hur information lägger grunden för smartare verksamhet via analys och insikt Document number Let me start with a few of qoutes... "Not everything

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail:

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail: 1 (7) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13 Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför?

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför? INNEHÅLL 4 INTRODUKTION - sammanfattning Projektmål Lokalt sammanhang Lokala utvecklingsmål 6 VARNHEM Klimatförändringar Ekoby - vad och varför? 12 EKOBYN Funktioner Designkriterier 16 23 27 Illustrationsplan

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer