Konsultprofil Helena Eketrapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil Helena Eketrapp"

Transkript

1 Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon Större projekt de senaste åren >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser och systemstöd Förändringsarbete över hela organisationen med att införa en enhetlig kompetensförsörjningsprocess och kompetensmodell samt systemstöd för hela processen. Jag har uppdraget att projektleda hela satsningen som ska vara genomförd >> Landstinget Sörmland - Införande av verksamhetsnära lärande Stöd i arbete med att införa verksamhetsnära lärande inom hela organisationen. Uppdrag från personaldirektören. Uppdraget omfattar många steg inom strategisk kompetensförsörjning Swedavia - Förstudie behov av kompetensstöd Mål med projektet var att ta fram ett förslag på de kompetensprocesser som behövs, vilka förändringar det innebär i organisationen samt vilka krav detta ställer på ett systemstöd. Arbetet resulterade i processbeskrivningar för kompetensförsörjningsprocesserna inom organisationen, en kravspecifikation på systemstöd samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet Nordea Utbildning av Nordea utbildningskonsulter med syfte att gå mot prestationsbaserat lärande. En stor del av utbildningen genomförs webbaserat Riksbyggen En studie om lärande och kompetensutveckling På uppdrag av Riksbyggens HR-chef har konsulten genomfört en studie med titeln Omvärldsbild kompetensstöd En studie om lärande och kompetensutveckling. Syftet med studien var att ge Riksbyggen en framtidsvision för sitt fortsatta arbete med lärande och kompetensutveckling. Studien omfattade både en omvärldsbild, exempel från liknande organisationer som Riksbyggen och en situations/behovsbild för Riksbyggen. SIDA 1 (9)

2 DB Schenker Cross Selling Projekts mål var att öka försäljningen genom att säljare ska kunna sälja samtliga produkter oberoende av bolagstillhörigheter. I uppdraget ingick analys av kompetenskrav för säljare, gapanalys samt framtagning av kompetenshöjande aktiviteter för att minska gapet Carema sjukvård - Utbildningslösning Ny som chef Analys av kompetenskrav på ny chef samt framtagande av utbildningslösning City Gross/Bergendahlsgruppen Strategi för lärande Arbete med ledningen för att ta fram en strategi för lärande inom organisationen. Stöd vid införande av kompetensstöd och användningen av webbaserat lärande Cederroth Utbildning av HR-konsulter Utbildning av HR-konsulter för att förända sättet att arbeta med kompetensutveckling, från kurser till att arbete med lösning för lärande i arbetet. Mål att öka prestationerna i organisationen OKQ8 Identifiera kompetensprocesser och upphandling/införande LMS I uppdraget ingick att utarbeta kompetensförsörjningsprocesser, behovsanalys och upphandling av systemstöd (LMS), stöd i införandet av system och processer DB Schenker utbildningskoncept för nytt verksamhetssystem och förändringar i organisationen Framtagning av ett utbildningskoncept för införandet av ett nytt verksamhetssystem och förändrat arbetssätt. Stöd i arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet för lösningen Readsoft Identifiera kompetensförsörjningsprocesser och upphandling LMS Identifiera kompetensförsörjningsprocesser, behovsanalys och upphandling av systemstöd, stöd i införandet av system och processer Arbetsgivaralliansen Utveckling lärportal Utformning av en lärportal för området arbetsmiljö för arbetsgivaralliansens medlemmar. Analys att kompetensbehov oss medlemmarna, gapanalys och framtagning av utbildningsmaterial AFA Försäkring Utveckling lärportal Utformning av en lärportal för området arbetsskade- och sjukförsäkringar för AFA Försäkrings medlemmar. Analys att kompetensbehov oss medlemmarna, gapanalys och framtagning av utbildningsmaterial Green Cargo - Stöd i arbetet med verksamhetsnära lärande Konsultstöd i olika delar i organisationen i arbetet med att jobba fram relevant utbildningsmaterial för olika roller och kompetensbehov Formpipe - Utbildningslösning för Formpipe s produkter Utformning av en utbildningslösning för Formpipe s produkter. Analys av målgruppens kompetensbehov, förutsättningar och utbildningssituation. Utbildning av Fomrpipe s konsulter för att öka förmågan att ta fram relevant utbildningsmaterial. SIDA 2 (9)

3 Pfizer / Karolinska Universitetssjukhuset - Lärportal för BVC sköterskor Stöd i arbetet med att ta fram en lärportal i samarbete med forskare från Karolinska. Lärportalen ska stödja BVC sköterskor i arbetet Green Cargo Stöd vid införande av elärande i organisationen I uppdraget ingick att stötta Green Cargo att arbetet med att införa elärande som en utbildningsmetod inom hela organisationen för trafiksäkerhetstjänt (ca 2000 personer). En stor del av uppdraget bestod i att utbilda och stödja ämneskunniga i arbetet med att ta fram Utbildningsmaterial i en form som fungerar för distanslärande. Tog fram med mallar och processer för produktionsarbetet samt i vissa fall deltagit i arbetet med att producera utbildningsmaterial Landstinget Sörmland Införande av LMS i Sörmlands läns landsting För att så effektivt som möjligt kunna införa ett LMS i organisationen identifierades ett antal pilotprojekt. I uppdraget ingick att beskriva, planera och stötta i dessa projekt så att införande av LMS blev så lyckosamt som möjligt Saab System Analys av utbildningslösningar och behov av systemstöd (LMS) Analys av utbildningssituationen av Saab Systems kunder, förslag på utbildningslösning och kravställning av möjliga systemstöd Nordea Uppgiftsanalys samt stöd vid kursproduktion Nordea stod inför att utbilda 400 kundansvarig på en ny tjänst. I uppdraget ingick att analysera vilka arbetsuppgifter kundansvariga skulle kunna utföra, analysera eventuellt kompetensgap och lämplig utbildningsmetod, med fokus på elärande. I uppdraget ingick även att ta fram en pedagogisk mall för ekurser samt utbilda Nordea på mallar och verktyg. Under produktionsarbetet har LearnTech stöttat Nordea samt granskat resultatet Karolinska Universitetssjukhuset Analys av behov av systemstöd (LMS) Karolinska universitetssjukhuset står inför beslut att upphandla LMS. För att förbereda organisationen samt få en uppfattning om behovet genomfördes två workshop med totalt ca 150 personer Visma SPCS Framtagning av utbildningskoncept Visma SPCS stäljer administrativa it-system för små och medelstora företag. När projektet startades utbildades Visma sina kunder på traditionellt sätt med klassrumsutbildning och hade dessutom omfattande telefonsupport. LearnTech s uppdrag bestod i att ta fram en nytt utbildnings- och användstödskoncept baserat på Internet och elärande för SPCS s produkter. Målet var att få kunderna att bättre utnyttja programmen (nöjdare kunder och ökad merförsäljning) samt minska telefonsupport. I uppdraget diskuterades även möjliga tekniska lösningingar 2007 SIF Stöd vid produktion av e-learning SIF stod inför införandet av ett nytt Intranät med hjälp av ekurser. I uppdraget ingick att hjälpa SIF att fram en design och pedagogisk modell samt utbilda dem på metod och verktyg för att producera ekurser samt stötta dem under själva produktionen Stockholm Vatten Stöd vid produktion av e-learning Stockholm Vatten stod inför införandet av ett nytt tidrapporteringsystem för hela SIDA 3 (9)

4 organisationen. I uppdraget ingick att ta fram en design för e-kurser för att på bästa sätta kunna lära ut det nya systemet och därefter producera e-kurserna. I produktionsarbetet användes Adobe Captivate Green Cargo Framtagning av kravspecifikation för LMS samt stöd vid upphandling Uppdraget bestod i att ta fram en kravspecifikation för ett LMS för Green Cargo. Kravspecifikationen byggde på den strategi som togs fram i tidigare uppdrag (se nedan). I uppdraget ingick också att stötta Green Cargo i upphandling både med underlag samt bedömning av leverantörer samt med införandet i organisationen Max Hamburgerresturanger - Framtagning av kravspecifikation för LMS samt stöd vid upphandling I uppdraget ingår att ta fram en kravspecifikation för ett LMS för MAX hamburgerrestauranger. Kravspecifikationen byggde på den strategi som togs fram i föregående uppdrag (se nedan). I uppdraget ingick också att stötta MAX i upphandling både med underlag samt bedömning av leverantörer Landstinget Sörmland - Förstudie och framtagning av kravspecifikation för upphandling av LMS Uppdraget bestod i att ta fram en kravspecifikation för upphandling av ett LMS. I arbetet med att identifiera krav så har ett stort antal intervjuer genomförts inom organisationen. Intervjuerna har beskrivits och omvandlats till krav på ett framtida LMS Max Hamburgerresturanger - Framtagning av strategi för kompetensutveckling Uppdraget bestod av att ta fram en strategi för MAX framtida kompetensutveckling med hjälp av IT-stöd och e-learning. MAX stod inför en kraftig expansion samtidigt som man har en hög personalomsättning. Viktigt är att snabbt kunna få in nya restaurangbiträden och samtidigt behålla kvalitén både på befintliga och nya restauranger. Det var också viktigt att kunna identifiera chefsämnen på ett tidigt stadium och ha en tydlig process för att utveckla dessa till restaurangchefer på så kort tid som möjligt BT Truckar Stöd i produktion av e-learning LearnTech har tidigare stöttat BT med en strategi för hur e-learning ska användas i kundutbildning. BT är nu igång med att producera ekurser. I uppdraget har ingått att stötta BT, både med produktionstekniska frågor samt designfrågor Behovsanalys LMS för sex landsting I uppdraget ingick att genomföra en behovsanalys tillsammans med Sörmlands läns landsting. Resultatet från analysen fungerade sedan som underlag för att utbilda de övriga landstingen på vilken nytta ett LMS kan ge. Ett endagsseminarium anordnades där flera LMSleverantörer fick möjlighet att presentera sina system. Syftet med dagen var att visa på möjligheterna med ett LMS SYSteam effektivisering av produktionsresurser för e-kurser SIDA 4 (9)

5 SYSteam levererar vårdadministrativa system till landstingen. Användarna är läkare, sjuksystrar och administrativ personal på sjukhus och vårdcentraler. Behovet växer att snabbt få ut kunskap om nya funktioner och minska antalet supportärenden. Personalomsättningen är stor bland användarna och nya användare måste snabbt komma igång att använda systemen. I uppdraget ingick att identifiera produktionsförutsättningarna hos SYSteam och utifrån det föreslå en lämplig produktionsprocess, identifiera inlärningsmål för utbildningarna, målgruppsanalys föreslå lämpliga författarverktyg samt att utarbeta författarmallar, att utbilda teamet hos Systeam i processen och verktygen. Det ingick även att fungera som coach i produktionsarbetet Folksam Utredning författarverktyg elearning Uppdraget bestod i att utvärdera intressanta författarverktyg och rekommendera lämpliga verktyg utifrån Folksams behov. Rekommendationen bestod i tre verktyg, två enkla rapidverktyg samt ett mera avancerat verktyg FMV - Projektstöd produktion av e-utbildning I uppdraget ingick följande: Utformning och framtagning av designspecifikation för stridsvagn Leopard. Framtagning av beslutsunderlag för val av produktions- och författarstöd. Framtagning av kravspecifikation för produktions- och författarstöd samt projektledning av utvecklingsarbetet av dessa. Framtagning av processer för projektets genomförande. Framtagning av riktlinjer och anvisning för leverantörerna som skall producera kursinnehållet. Coaching av ämnesexperter för arbetet med framtagning av manus. Utbildning av leverantörerna på design, författar- och produktionsstödet, tillämpning av standarder (SCORM), riktlinjer för manus och media mm. Projektledarstöd under hela projektet. Totalt ca 40 personer involverade i projektet, allt från ämnesexpert, granskare till kursproducenter >> Utbildningar och seminarier Jag har skapat och genomfört ett stort antal seminarier och utbildningar inom elärande, LMS och systematisk kompetenshantering. Jag har också genomfört ett antal internutbildningar, workshops och mindre konsultinsatser. Exempel på deltagande företag är Swedbank, Handelsbanken, Telia, Arbetsgivarverket, Nordea, SIF, Karolinska universitetssjukhuset, Alcro, Sony Ericsson, SEB, Observer, BGC, SCANIA, Sandvik, Skanska, Sony Ericsson, Volvo, Atlas Copco, BT, Whirlpool, ITT Flygt, ABB, Pfizer, Eka Chemical, SSAB, Folksam, American Express, Stena Line, Apoteket, Svenska spel, Bilprovningen, Exportrådet, FMV, Försvarsmakten, Lernia, Landstinget Västernorrland, Luleå Tekniska Universitet, Skolverket, Skatteverket, Folkuniversitetet. SIDA 5 (9)

6 Befattningar >> Konsult och delägare LearnTech AB Se ovan Konsult, affärs- och verksamhetsutveckling, WM-data AB Exempel på uppdrag i rollen som konsult var projektledning av utformning, vision och konkretisering, av en webbplattform för Systembolaget. Syftet med projektet var att plattformen skulle utgöra Systembolagets framtida extern-webb, extranät och Intranät med ett effektivt processtöd och en effektiv informationshantering. I rollen som affärsutvecklare ingick att ta fram förslag för WM-datas Content Management koncept och tänkbart affärsområde, utarbetande av affärsplan, offertarbete mm Affärsenhetschef / Affärsutvecklare, Cell ITS AB Ansvar för den affärsenhet som utvecklade och förpackade Cell ITS e-learning plattform (författarverktyg och LMS) samt tjänster och metoder för analys, produktion och införande av plattformen. I arbetet ingick omvärldsanalys, konkurrentanalys, nulägesanalys, förändringsbehovsanalys samt framtagning av handlingsplan. I rollen ingick även ansvar för strategi- och affärsutveckling samt budget- och personalansvar. Exempel på kunder: FMV, Kvaerner, Metso, AGA, FMV, Stora Enso, Ericsson Konsult / utvecklingschef / delägare, DSU AB Ansvar för utveckling av företagets e-learning plattform. I arbetet ingick ledning av utvecklingsarbetet, planering av framtida releaser, ansvar för installationer, förvaltning och supportfunktion hos kund, samt personalansvar för systemutvecklargruppen Konsult / delägare, Granit Data AB Delägare i företaget DSU AB med verksamhet inom området datorstödd utbildning (elearning). DSU hade ett samarbete med företaget Idhammar System som arbetade mot Svensk Industri. Uppdragen bestod i allt från förstudier, produktion, till införande av datorstödd utbildning, expersystem och andra typer av kunskapsbaserade system Konsult, säljstöd, Infologics AB Infologic var ett helägt dotterbolag till dåvarande Televerket. Infologics skulle verka som spjutspetsföretag och bedrev sin verksamhet inom området kunskapsbaserade system, expertsystem samt "Artificial Intelligence". Företaget hade sin kundbas inom svensk industri men en del försäljning skedde även utomlands i samarbete med Televerket och samarbetsparten SICS. Arbetet som konsult inom området Kunskapsbaserade system innebar att, tillsammans med kund, samla och strukturera kunskap som skulle dokumenteras i system. I arbetet ingick även utbildning och införande av systemen hos kund, vilket ofta innebar ett stort förändringsarbete då motståndet kunde vara stort och datormognaden låg. En del av min tid upptogs av arbete med affärsutveckling av konceptet och förpackning metoder för analys, produktion och införande av kunskapsbaserade system SIDA 6 (9)

7 Utbildning/praktik Executive MBA, 45 poäng Master of Business Administration, Handelshögskolan Stockholm 1999 Ledarskapsutbildning Den skottsäkre ledaren, CrestCom, totalt 80 timmar Kvalitetsskolan, SIFO Från förberedelse till ISO 9000 Certifikat, SIFO C-Linjen (Datavetenskap), 180 poäng Master of Computer Science. Linköpings Tekniska Högskola Naturvetenskaplig linje Thomasgymnasiet, Strängnäs Ut Övriga erfarenheter 1988 Utbytesstudent Polen Utbytesstudent, Tekniska högskolan i Poznan, Polen, tre månader Linköpings teknologkår Förtroendeuppdrag - utbildningsbevakning, heltidsarbete Ordförande för C-linjens Festeri SIDA 7 (9)

8 Sammfattning 20-talet projekt som konsult med ansvar för att utveckla lärandet i svenska större organisationer. 30-talet projekt som projektledare. Från små projekt på någon månad, till komplexa projekt med flera inblandade parter, deltagare och flera års varaktighet. Erfarenhet från ca 20 förstudier inför upphandlingar, organisationsförändringar och produktion. Erfarenhet av problemanalys och införsäljning från mer än 50 större försäljningsprojekt (analys, offert, säljarbete etc.). Erfarenhet av verksamhetsutveckling efter att ha suttit i ledningsgrupper för DSU AB och Cell ITS AB Stor vana att hålla utbildningar både internt och för kunder. Stor vana vid att skriva rapporter och presentationer. 25 års erfarenhet av införande av elearning och andra kompetensstöd i organisationer. Erfarenhet från 20-talet upphandlingar och införande av LMS. Över 20 års erfarenhet av produktion av elearning och andra kompetensstöd. Erfarenhet från 100-talet projekt med elearning och andra kompetensstöd. Mångårig erfarenhet av metodutveckling, speciellt vad gäller behovsanalys. Deltagit i produktutveckling av kursadministrativt system (LMS) samt elearning författarverktyget InterAct. Egen erfarenhet från de flesta rollerna i ett e-learningprojekt. Har arbetat med manus, bild, video, ljud, animering, författarverktyg och systemutveckling. SIDA 8 (9)

9 Learnech AB SIDA 9 (9)

Konsultprofil. Gustaf Sylvin

Konsultprofil. Gustaf Sylvin Konsultprofil Gustaf Sylvin 1 Personuppgifter Namn: Gustaf Sylvin Född: 1968 Telefon: 0704-61 24 21 Email: gustaf.sylvin@learntech.se 2 Erfarenhet av e-learning 18 års erfarenhet av produktion av e-learning.

Läs mer

Konsultprofil Johan Skoglöf

Konsultprofil Johan Skoglöf Konsultprofil Johan Skoglöf Personuppgifter Namn Johan Skoglöf Född 1961 Telefon 0708 74 24 61 e-mail johan.skoglof@learntech.se Större projekt de senaste åren 2012->> Volvo IT Volvo har ett antal LMS

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

SKL Kommentus. Strategisk HR & kompetensförsörjning för offentlig sektor I samarbete med Edge HR, Xtractor och Webcruiter

SKL Kommentus. Strategisk HR & kompetensförsörjning för offentlig sektor I samarbete med Edge HR, Xtractor och Webcruiter SKL Kommentus Strategisk HR & kompetensförsörjning för offentlig sektor I samarbete med Edge HR, Xtractor och Webcruiter SKL Kommentus Sveriges Kommuner och Landsting är huvudägare av SKL Kommentus AB

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Välkommen till. E-lärande konferens Teori & praktik samverkan på kort & lång sikt

Välkommen till. E-lärande konferens Teori & praktik samverkan på kort & lång sikt Välkommen till E-lärande konferens Teori & praktik samverkan på kort & lång sikt 2015-11-19 Region Östergötland & 20 Agenda» Syfte Varför finns konferensen? Vad är meningen med dess existens?» Mål Vad

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Ann Horn. Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se. Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET

CURRICULUM VITAE. Ann Horn. Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se. Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET ! CURRICULUM VITAE Ann Horn Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET Hazika AB 2008- Ägare och VD Hazikas verksamhetsområde är hållbar

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

KONSULTPROFIL. Irene Ström

KONSULTPROFIL. Irene Ström KONSULTPROFIL Irene Ström Med fokus på Liv & Pension och med stor entusiasm kring detta driver jag uppdrag hos mina kunder. Mina projekt kännetecknas av arbetslust, energi och möten mellan människor. Min

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Mikael Nyberg Konsultprofil

Mikael Nyberg Konsultprofil Mikael Nyberg Konsultprofil Allmänt Mikael Nyberg har jobbat inom IT-branschen sedan 1998. Han jobbar i huvudsak med teknisk och strategisk utveckling inom IT-infrastrukturområdet. Mikael har erfarenheter

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Lars Nordqvist UPPDRAG

Lars Nordqvist UPPDRAG 2013-02-16 G4 Konsult AB Drakslingan 14 193 40 Sigtuna 070 369 64 68 lars.nordqvist@g4konsult.se www.g4konsult.se Födelseår 1957 KOMPETENSINRIKTNING Projektledning vid införande av IT-system. Utredningar

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Inriktning. Språk: Anställningar. Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil Eva Erlman

Inriktning. Språk: Anställningar. Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil Eva Erlman Konsultprofil Eva Erlman Eva är en erfaren projektledare med verksamhetsperspektiv och med gedigen erfarenhet från större och mindre projekt av komplex natur, med branschtyngd inom svensk och internationell

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen.

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Aldrig 6digare har det varit så billigt a= utbilda stora grupper av medarbetare, återförsäljare och kunder. Vilka har upptäckt

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken Sveriges Annonsörer 2016 mest omnämnda varumärken Omnämnanden 1 (1) Facebook 163 800 2 (2) AIK 87 800 3 (3) Ericsson 69 800 4 (5) Volvo 60 100 5 (9) Swedbank 52 800 6 (7) ICA 45 000 7 (12) Nordea 43 300

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Letar efter. En projektledare.

Letar efter. En projektledare. Letar efter En projektledare. Företaget Wiminvest?! Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att attrahera, utveckla och framför allt behålla

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

CV2014 WYNONA EKESRYD

CV2014 WYNONA EKESRYD PERSONUPPGIFTER Jag heter Wynona Ekesryd och är 40+. Då IT är i ständig utveckling har jag lång erfarenhet och utmaningar för mig är tillfredsställande. Jag har arbetat med IT de senaste 20 åren och har

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter, EXK en ny avdelning på Stockholms universitet

Avdelningen för externa kontakter, EXK en ny avdelning på Stockholms universitet Avdelningen för externa kontakter, EXK en ny avdelning på Stockholms universitet Samverkan, alumni, fundraising, uppdragsutbildning Sverige och utlandet Exempel på utbildningar och uppdrag ULV Samhällkommunikatörer

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Metodbok i innovationsupphandling

Metodbok i innovationsupphandling Denna metodbok är en prototyp och visar exempel på hur supphandlingar kan gå till. Metodbok i supphandling Metodboken och dess innehåll får inte spridas men kan hämtas fritt via mail till supphandling@gmail.com,

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig Bilaga 2 Kravspecifikation kompetensutvecklingstjänster Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta kommun Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND Kan gemensamma modeller och verktyg för projektledning och systemutveckling inom försvarsmakten vara nyckeln till framgång vid utveckling av ledningssystem? Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

CV för Stefan Järvetun, 661008

CV för Stefan Järvetun, 661008 CV för Stefan Järvetun, 661008 Sammanfattning Jag vill skapa rätt förutsättningar för människor att utföra sina arbeten på bästa sätt. Det kan vara genom de informations- och utbildningsfilmer jag producerar.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Grafisk originalproduktion Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation

Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation I vårt moderna samhälle är genomtänkt och effektiv kommunikation förmodligen den allra viktigaste faktorn för att utvecklas och skapa konkurrenskraft. Eftersom

Läs mer

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta.

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta. Vår profil Frontwalker arbetar med hela kedjan från verksamhetsutveckling till IT-utveckling. Vi har en helhetssyn när det gäller människor, processer och IT. Vårt kännetecken är att vi kombinerar ansvarsfulla

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Konsultprofil Gunnar Cornelius

Konsultprofil Gunnar Cornelius Inriktning Huvudsaklig inriktning är Yrkeshögskoleutbildning med ansvar för kvalitet och pedagogik och affärs- och verksamhetskompetens. Verksamhetsutveckling och förändringsarbete med koppling till effektiv

Läs mer

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer för kompetensförsörjning är fastställda av kommunstyrelsens personalutskott 2004-09-07 44 Dnr. KS2004.0895 Senaste uppdatering:

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information

Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information 1 Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information Hanna Granberg, Projektledare Maria Brodin, Dokumentstrateg 2 Projekt Dokumenthantering

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning En casebeskrivning av strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionen utifrån projektet Avanto Mikro vid Business

Läs mer

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING SIRIUS-FABRIKEN Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, SIRIUS, har byggt en fabrik vars syfte är att ge ledningsgrupper inspiration till hur man kan jobba mer metodiskt med kompetensförsörjning.

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer