Konsultprofil Helena Eketrapp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil Helena Eketrapp"

Transkript

1 Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon Större projekt de senaste åren >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser och systemstöd Förändringsarbete över hela organisationen med att införa en enhetlig kompetensförsörjningsprocess och kompetensmodell samt systemstöd för hela processen. Jag har uppdraget att projektleda hela satsningen som ska vara genomförd >> Landstinget Sörmland - Införande av verksamhetsnära lärande Stöd i arbete med att införa verksamhetsnära lärande inom hela organisationen. Uppdrag från personaldirektören. Uppdraget omfattar många steg inom strategisk kompetensförsörjning Swedavia - Förstudie behov av kompetensstöd Mål med projektet var att ta fram ett förslag på de kompetensprocesser som behövs, vilka förändringar det innebär i organisationen samt vilka krav detta ställer på ett systemstöd. Arbetet resulterade i processbeskrivningar för kompetensförsörjningsprocesserna inom organisationen, en kravspecifikation på systemstöd samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet Nordea Utbildning av Nordea utbildningskonsulter med syfte att gå mot prestationsbaserat lärande. En stor del av utbildningen genomförs webbaserat Riksbyggen En studie om lärande och kompetensutveckling På uppdrag av Riksbyggens HR-chef har konsulten genomfört en studie med titeln Omvärldsbild kompetensstöd En studie om lärande och kompetensutveckling. Syftet med studien var att ge Riksbyggen en framtidsvision för sitt fortsatta arbete med lärande och kompetensutveckling. Studien omfattade både en omvärldsbild, exempel från liknande organisationer som Riksbyggen och en situations/behovsbild för Riksbyggen. SIDA 1 (9)

2 DB Schenker Cross Selling Projekts mål var att öka försäljningen genom att säljare ska kunna sälja samtliga produkter oberoende av bolagstillhörigheter. I uppdraget ingick analys av kompetenskrav för säljare, gapanalys samt framtagning av kompetenshöjande aktiviteter för att minska gapet Carema sjukvård - Utbildningslösning Ny som chef Analys av kompetenskrav på ny chef samt framtagande av utbildningslösning City Gross/Bergendahlsgruppen Strategi för lärande Arbete med ledningen för att ta fram en strategi för lärande inom organisationen. Stöd vid införande av kompetensstöd och användningen av webbaserat lärande Cederroth Utbildning av HR-konsulter Utbildning av HR-konsulter för att förända sättet att arbeta med kompetensutveckling, från kurser till att arbete med lösning för lärande i arbetet. Mål att öka prestationerna i organisationen OKQ8 Identifiera kompetensprocesser och upphandling/införande LMS I uppdraget ingick att utarbeta kompetensförsörjningsprocesser, behovsanalys och upphandling av systemstöd (LMS), stöd i införandet av system och processer DB Schenker utbildningskoncept för nytt verksamhetssystem och förändringar i organisationen Framtagning av ett utbildningskoncept för införandet av ett nytt verksamhetssystem och förändrat arbetssätt. Stöd i arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet för lösningen Readsoft Identifiera kompetensförsörjningsprocesser och upphandling LMS Identifiera kompetensförsörjningsprocesser, behovsanalys och upphandling av systemstöd, stöd i införandet av system och processer Arbetsgivaralliansen Utveckling lärportal Utformning av en lärportal för området arbetsmiljö för arbetsgivaralliansens medlemmar. Analys att kompetensbehov oss medlemmarna, gapanalys och framtagning av utbildningsmaterial AFA Försäkring Utveckling lärportal Utformning av en lärportal för området arbetsskade- och sjukförsäkringar för AFA Försäkrings medlemmar. Analys att kompetensbehov oss medlemmarna, gapanalys och framtagning av utbildningsmaterial Green Cargo - Stöd i arbetet med verksamhetsnära lärande Konsultstöd i olika delar i organisationen i arbetet med att jobba fram relevant utbildningsmaterial för olika roller och kompetensbehov Formpipe - Utbildningslösning för Formpipe s produkter Utformning av en utbildningslösning för Formpipe s produkter. Analys av målgruppens kompetensbehov, förutsättningar och utbildningssituation. Utbildning av Fomrpipe s konsulter för att öka förmågan att ta fram relevant utbildningsmaterial. SIDA 2 (9)

3 Pfizer / Karolinska Universitetssjukhuset - Lärportal för BVC sköterskor Stöd i arbetet med att ta fram en lärportal i samarbete med forskare från Karolinska. Lärportalen ska stödja BVC sköterskor i arbetet Green Cargo Stöd vid införande av elärande i organisationen I uppdraget ingick att stötta Green Cargo att arbetet med att införa elärande som en utbildningsmetod inom hela organisationen för trafiksäkerhetstjänt (ca 2000 personer). En stor del av uppdraget bestod i att utbilda och stödja ämneskunniga i arbetet med att ta fram Utbildningsmaterial i en form som fungerar för distanslärande. Tog fram med mallar och processer för produktionsarbetet samt i vissa fall deltagit i arbetet med att producera utbildningsmaterial Landstinget Sörmland Införande av LMS i Sörmlands läns landsting För att så effektivt som möjligt kunna införa ett LMS i organisationen identifierades ett antal pilotprojekt. I uppdraget ingick att beskriva, planera och stötta i dessa projekt så att införande av LMS blev så lyckosamt som möjligt Saab System Analys av utbildningslösningar och behov av systemstöd (LMS) Analys av utbildningssituationen av Saab Systems kunder, förslag på utbildningslösning och kravställning av möjliga systemstöd Nordea Uppgiftsanalys samt stöd vid kursproduktion Nordea stod inför att utbilda 400 kundansvarig på en ny tjänst. I uppdraget ingick att analysera vilka arbetsuppgifter kundansvariga skulle kunna utföra, analysera eventuellt kompetensgap och lämplig utbildningsmetod, med fokus på elärande. I uppdraget ingick även att ta fram en pedagogisk mall för ekurser samt utbilda Nordea på mallar och verktyg. Under produktionsarbetet har LearnTech stöttat Nordea samt granskat resultatet Karolinska Universitetssjukhuset Analys av behov av systemstöd (LMS) Karolinska universitetssjukhuset står inför beslut att upphandla LMS. För att förbereda organisationen samt få en uppfattning om behovet genomfördes två workshop med totalt ca 150 personer Visma SPCS Framtagning av utbildningskoncept Visma SPCS stäljer administrativa it-system för små och medelstora företag. När projektet startades utbildades Visma sina kunder på traditionellt sätt med klassrumsutbildning och hade dessutom omfattande telefonsupport. LearnTech s uppdrag bestod i att ta fram en nytt utbildnings- och användstödskoncept baserat på Internet och elärande för SPCS s produkter. Målet var att få kunderna att bättre utnyttja programmen (nöjdare kunder och ökad merförsäljning) samt minska telefonsupport. I uppdraget diskuterades även möjliga tekniska lösningingar 2007 SIF Stöd vid produktion av e-learning SIF stod inför införandet av ett nytt Intranät med hjälp av ekurser. I uppdraget ingick att hjälpa SIF att fram en design och pedagogisk modell samt utbilda dem på metod och verktyg för att producera ekurser samt stötta dem under själva produktionen Stockholm Vatten Stöd vid produktion av e-learning Stockholm Vatten stod inför införandet av ett nytt tidrapporteringsystem för hela SIDA 3 (9)

4 organisationen. I uppdraget ingick att ta fram en design för e-kurser för att på bästa sätta kunna lära ut det nya systemet och därefter producera e-kurserna. I produktionsarbetet användes Adobe Captivate Green Cargo Framtagning av kravspecifikation för LMS samt stöd vid upphandling Uppdraget bestod i att ta fram en kravspecifikation för ett LMS för Green Cargo. Kravspecifikationen byggde på den strategi som togs fram i tidigare uppdrag (se nedan). I uppdraget ingick också att stötta Green Cargo i upphandling både med underlag samt bedömning av leverantörer samt med införandet i organisationen Max Hamburgerresturanger - Framtagning av kravspecifikation för LMS samt stöd vid upphandling I uppdraget ingår att ta fram en kravspecifikation för ett LMS för MAX hamburgerrestauranger. Kravspecifikationen byggde på den strategi som togs fram i föregående uppdrag (se nedan). I uppdraget ingick också att stötta MAX i upphandling både med underlag samt bedömning av leverantörer Landstinget Sörmland - Förstudie och framtagning av kravspecifikation för upphandling av LMS Uppdraget bestod i att ta fram en kravspecifikation för upphandling av ett LMS. I arbetet med att identifiera krav så har ett stort antal intervjuer genomförts inom organisationen. Intervjuerna har beskrivits och omvandlats till krav på ett framtida LMS Max Hamburgerresturanger - Framtagning av strategi för kompetensutveckling Uppdraget bestod av att ta fram en strategi för MAX framtida kompetensutveckling med hjälp av IT-stöd och e-learning. MAX stod inför en kraftig expansion samtidigt som man har en hög personalomsättning. Viktigt är att snabbt kunna få in nya restaurangbiträden och samtidigt behålla kvalitén både på befintliga och nya restauranger. Det var också viktigt att kunna identifiera chefsämnen på ett tidigt stadium och ha en tydlig process för att utveckla dessa till restaurangchefer på så kort tid som möjligt BT Truckar Stöd i produktion av e-learning LearnTech har tidigare stöttat BT med en strategi för hur e-learning ska användas i kundutbildning. BT är nu igång med att producera ekurser. I uppdraget har ingått att stötta BT, både med produktionstekniska frågor samt designfrågor Behovsanalys LMS för sex landsting I uppdraget ingick att genomföra en behovsanalys tillsammans med Sörmlands läns landsting. Resultatet från analysen fungerade sedan som underlag för att utbilda de övriga landstingen på vilken nytta ett LMS kan ge. Ett endagsseminarium anordnades där flera LMSleverantörer fick möjlighet att presentera sina system. Syftet med dagen var att visa på möjligheterna med ett LMS SYSteam effektivisering av produktionsresurser för e-kurser SIDA 4 (9)

5 SYSteam levererar vårdadministrativa system till landstingen. Användarna är läkare, sjuksystrar och administrativ personal på sjukhus och vårdcentraler. Behovet växer att snabbt få ut kunskap om nya funktioner och minska antalet supportärenden. Personalomsättningen är stor bland användarna och nya användare måste snabbt komma igång att använda systemen. I uppdraget ingick att identifiera produktionsförutsättningarna hos SYSteam och utifrån det föreslå en lämplig produktionsprocess, identifiera inlärningsmål för utbildningarna, målgruppsanalys föreslå lämpliga författarverktyg samt att utarbeta författarmallar, att utbilda teamet hos Systeam i processen och verktygen. Det ingick även att fungera som coach i produktionsarbetet Folksam Utredning författarverktyg elearning Uppdraget bestod i att utvärdera intressanta författarverktyg och rekommendera lämpliga verktyg utifrån Folksams behov. Rekommendationen bestod i tre verktyg, två enkla rapidverktyg samt ett mera avancerat verktyg FMV - Projektstöd produktion av e-utbildning I uppdraget ingick följande: Utformning och framtagning av designspecifikation för stridsvagn Leopard. Framtagning av beslutsunderlag för val av produktions- och författarstöd. Framtagning av kravspecifikation för produktions- och författarstöd samt projektledning av utvecklingsarbetet av dessa. Framtagning av processer för projektets genomförande. Framtagning av riktlinjer och anvisning för leverantörerna som skall producera kursinnehållet. Coaching av ämnesexperter för arbetet med framtagning av manus. Utbildning av leverantörerna på design, författar- och produktionsstödet, tillämpning av standarder (SCORM), riktlinjer för manus och media mm. Projektledarstöd under hela projektet. Totalt ca 40 personer involverade i projektet, allt från ämnesexpert, granskare till kursproducenter >> Utbildningar och seminarier Jag har skapat och genomfört ett stort antal seminarier och utbildningar inom elärande, LMS och systematisk kompetenshantering. Jag har också genomfört ett antal internutbildningar, workshops och mindre konsultinsatser. Exempel på deltagande företag är Swedbank, Handelsbanken, Telia, Arbetsgivarverket, Nordea, SIF, Karolinska universitetssjukhuset, Alcro, Sony Ericsson, SEB, Observer, BGC, SCANIA, Sandvik, Skanska, Sony Ericsson, Volvo, Atlas Copco, BT, Whirlpool, ITT Flygt, ABB, Pfizer, Eka Chemical, SSAB, Folksam, American Express, Stena Line, Apoteket, Svenska spel, Bilprovningen, Exportrådet, FMV, Försvarsmakten, Lernia, Landstinget Västernorrland, Luleå Tekniska Universitet, Skolverket, Skatteverket, Folkuniversitetet. SIDA 5 (9)

6 Befattningar >> Konsult och delägare LearnTech AB Se ovan Konsult, affärs- och verksamhetsutveckling, WM-data AB Exempel på uppdrag i rollen som konsult var projektledning av utformning, vision och konkretisering, av en webbplattform för Systembolaget. Syftet med projektet var att plattformen skulle utgöra Systembolagets framtida extern-webb, extranät och Intranät med ett effektivt processtöd och en effektiv informationshantering. I rollen som affärsutvecklare ingick att ta fram förslag för WM-datas Content Management koncept och tänkbart affärsområde, utarbetande av affärsplan, offertarbete mm Affärsenhetschef / Affärsutvecklare, Cell ITS AB Ansvar för den affärsenhet som utvecklade och förpackade Cell ITS e-learning plattform (författarverktyg och LMS) samt tjänster och metoder för analys, produktion och införande av plattformen. I arbetet ingick omvärldsanalys, konkurrentanalys, nulägesanalys, förändringsbehovsanalys samt framtagning av handlingsplan. I rollen ingick även ansvar för strategi- och affärsutveckling samt budget- och personalansvar. Exempel på kunder: FMV, Kvaerner, Metso, AGA, FMV, Stora Enso, Ericsson Konsult / utvecklingschef / delägare, DSU AB Ansvar för utveckling av företagets e-learning plattform. I arbetet ingick ledning av utvecklingsarbetet, planering av framtida releaser, ansvar för installationer, förvaltning och supportfunktion hos kund, samt personalansvar för systemutvecklargruppen Konsult / delägare, Granit Data AB Delägare i företaget DSU AB med verksamhet inom området datorstödd utbildning (elearning). DSU hade ett samarbete med företaget Idhammar System som arbetade mot Svensk Industri. Uppdragen bestod i allt från förstudier, produktion, till införande av datorstödd utbildning, expersystem och andra typer av kunskapsbaserade system Konsult, säljstöd, Infologics AB Infologic var ett helägt dotterbolag till dåvarande Televerket. Infologics skulle verka som spjutspetsföretag och bedrev sin verksamhet inom området kunskapsbaserade system, expertsystem samt "Artificial Intelligence". Företaget hade sin kundbas inom svensk industri men en del försäljning skedde även utomlands i samarbete med Televerket och samarbetsparten SICS. Arbetet som konsult inom området Kunskapsbaserade system innebar att, tillsammans med kund, samla och strukturera kunskap som skulle dokumenteras i system. I arbetet ingick även utbildning och införande av systemen hos kund, vilket ofta innebar ett stort förändringsarbete då motståndet kunde vara stort och datormognaden låg. En del av min tid upptogs av arbete med affärsutveckling av konceptet och förpackning metoder för analys, produktion och införande av kunskapsbaserade system SIDA 6 (9)

7 Utbildning/praktik Executive MBA, 45 poäng Master of Business Administration, Handelshögskolan Stockholm 1999 Ledarskapsutbildning Den skottsäkre ledaren, CrestCom, totalt 80 timmar Kvalitetsskolan, SIFO Från förberedelse till ISO 9000 Certifikat, SIFO C-Linjen (Datavetenskap), 180 poäng Master of Computer Science. Linköpings Tekniska Högskola Naturvetenskaplig linje Thomasgymnasiet, Strängnäs Ut Övriga erfarenheter 1988 Utbytesstudent Polen Utbytesstudent, Tekniska högskolan i Poznan, Polen, tre månader Linköpings teknologkår Förtroendeuppdrag - utbildningsbevakning, heltidsarbete Ordförande för C-linjens Festeri SIDA 7 (9)

8 Sammfattning 20-talet projekt som konsult med ansvar för att utveckla lärandet i svenska större organisationer. 30-talet projekt som projektledare. Från små projekt på någon månad, till komplexa projekt med flera inblandade parter, deltagare och flera års varaktighet. Erfarenhet från ca 20 förstudier inför upphandlingar, organisationsförändringar och produktion. Erfarenhet av problemanalys och införsäljning från mer än 50 större försäljningsprojekt (analys, offert, säljarbete etc.). Erfarenhet av verksamhetsutveckling efter att ha suttit i ledningsgrupper för DSU AB och Cell ITS AB Stor vana att hålla utbildningar både internt och för kunder. Stor vana vid att skriva rapporter och presentationer. 25 års erfarenhet av införande av elearning och andra kompetensstöd i organisationer. Erfarenhet från 20-talet upphandlingar och införande av LMS. Över 20 års erfarenhet av produktion av elearning och andra kompetensstöd. Erfarenhet från 100-talet projekt med elearning och andra kompetensstöd. Mångårig erfarenhet av metodutveckling, speciellt vad gäller behovsanalys. Deltagit i produktutveckling av kursadministrativt system (LMS) samt elearning författarverktyget InterAct. Egen erfarenhet från de flesta rollerna i ett e-learningprojekt. Har arbetat med manus, bild, video, ljud, animering, författarverktyg och systemutveckling. SIDA 8 (9)

9 Learnech AB SIDA 9 (9)

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer