Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen"

Transkript

1 Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen 2007

2 INNEHÅLL Allmänt Regnmängd s. 1 Medeltemperatur Antal hushåll 2 Bruttonationalprodukten 3 Produktionens bruttovärde enligt industri 4 Produktionens förädlingsvärde enligt industri 4 Arbetskraft 5 Jordbruk Väderlek under växtperioden 5 Antal gårdar 6 Lantgårdarnas ägoförhållande 6 I arbete inom lantbruket 6 Lantbrukets produktionsinriktningar 7 Lantgårdarnas inkomster efter produktionsinriktning 7 Övrig företagsverksamhet 8 Åkerarealens fördelning 9 Skörd 10 Ekologiskt odlad produktionsareal och antal gårdar 11 Åkerarealens fördelning på ekogårdarna 11 Husdjur 12 Försäljning av bekämpningsmedel 12 Lantbrukets intäkter 13 Lantbrukets kostnader 14 Lantbruksinkomst 14 Producentpriser 15 Livsmedel Livsmedelsförädling per näringsgren 16 Livsmedelindustrins största grenar Självförsörjning för livsmedel 18 Inhemsk livsmedelsförsäljning 19 Utrikeshandeln med livsmedelsprodukter Livsmedelsexport landsvis Livsmedelsexport landsvis / produktgrupp 24 Livsmedelsindustrins kostnadsstruktur 25 Livsmedelsindustrins FoU-kostnader i Finland och övriga länder Konsumtionsutgifter 26 Livsmedelsutgifter 27 Livsmedlens realprisutveckling 27 Minutpriser 28 Mervärdesskatt på livsmedel i EU-länderna Prisindex Hushållens konsumtion av livsmedel och alkoholfria drycker Livsmedelskonsumtion per person i Finland och EU 32 Kött 33 Mjölkprodukter och näringsfetter 34 Brödsäd 35 Ägg 35 Fisk 35 Grönsaker och frukt 36 Bär och svamp 37 Ekoprodukternas marknadsandel av produktgruppens försäljningsvärde 38 Ekoprodukternas marknadsandel av produktgruppens inköp 38 Dagligvaruhandeln och storkök Antal dagligvarubutiker enligt butikstyp och gruppering 39 Dagligvaruförsäljning enligt butikstyp 39 Antal storkök enligt typ 40 Storkökens portionsantal enligt typ 40 Symbolerna: f. = förhandsuppgift.. = uppgift ej tillgänglig

3 Till läsaren Faktagaffeln - Statistik om livsmedelsbranschen innehåller centrala sifferuppgifter om Finlands jordbruk, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel och storkök. Tabellerna omfattar också statistik över internationella jämförelsetal. Faktagaffelns nyaste statistikuppgifter är i huvudsak från år Dessa jämförs med statistik från tidigare år. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska och kan beställas per e-post på adressen Faktagaffelns tabeller är också tillgängliga på Internet där en del av statistiken finns i grafisk form. ALLMÄNT REGNMÄNGD mm vår sommar höst vinter Helsingfors-Kajsaniemi Uleåborg Källa: Meteorologiska institutet MEDELTEMPERATUR C vår sommar höst vinter Helsingfors 3,9 15,9 6,2-3,8 Uleåborg 1,2 14,5 2,6-8,9 Källa: Meteorologiska institutet 1

4 ANTAL HUSHÅLL År 2006 totalt hushåll 6- eller flera personers hushåll 2 % 5-personers hushåll 4 % 4-personers hushåll 10 % 1-persons hushåll 40 % 3-personers hushåll 12 % 2-personers hushåll 32 % Källa: Statistikcentralen 2

5 BRUTTONATIONALPRODUKTEN f f Enligt näringsgren % % % % Jordbruk 2,1 1,1 1,0 0,6 Skogsbruk 2,1 1,8 1,8 1,8 Jakt och fiske 0,2 0,1 0,1 0,1 Industri 28,4 26,1 25,5 26,3 därav livsmedelsindustrin 2,5 1,7 1,7 1,6 därav övrig industri 25,9 24,4 23,8 24,7 Byggnadsverksamhet 4,4 5,4 5,9 6,1 Handel 9,7 10,6 10,7 10,5 Hotell- och restaurangverksamhet 1,5 1,5 1,5 1,5 Transport och telekommunikation 9,7 10,8 10,4 10,3 Finansierings- och försäkringsverksamhet 4,3 2,6 2,3 2,5 Bostadsförvaltning 7,9 8,6 8,5 8,2 Andra tjänster 29,7 31,4 32,3 32,1 Bruttonationalprodukten % Bruttovärdetillskott till grundpris md 83,7 132,6 136,4 145,6 Bruttonationalprod. till marknadspris md 95,9 152,3 157,2 167,9 Källa: Statistikcentralen Finlands folkmängd vid årsskiftet var personer. Källa: Befolkningsregistercentralen Finlands folktäthet var cirka 17,4 personer per kvadratkilometer. Källa: Statistikcentralen Hushållens medelstorlek var år 2004 cirka 2,1 personer. Källa: Statistikcentralen 3

6 PRODUKTIONENS BRUTTOVÄRDE ENLIGT INDUSTRI År 2005 var produktionens bruttovärde 112,2 mrd euro Metallindustrin 53,6 Skogsindustrin Kemiskindustrin Livsmedelsindustrin Textil-, konfektionsoch läderindustrin Övriga 1,3 8,4 14,7 18,4 15,8 Källa: Statistikcentralen PRODUKTIONENS FÖRÄDLINGSVÄRDE ENLIGHT INDUSTRI År 2005 var produktionens förädlingsvärde totalt 33,2 mrd euro Metallindustrin 15,8 Skogsindustrin Kemiskindustrin 4,4 3,6 Livsmedelsindustrin Textil-, konfektionsoch läderindustrin Övriga 0,5 2,1 6,8 Källa: Statistikcentralen 4

7 ARBETSKRAFT Näringsgren % % % personer % personer Jordbruk Skogsbruk Industri därav livsmedelsindustri därav övrig industri Byggnadsverksamhet Handels-, hotell- och restaurangverksamhet Trafik Service Sysselsatt arbetskraft personer 2) Arbetskraft totalt (1 000 pers) av dem arbetslösa % 15,4 8,8 8,4 8,4 7,7 Källa: Statistikcentralen/arbetskraftsundersökningen inkl. viltvård och fiskeri 2) inkl. näringsgren okänd JORDBRUK VÄDERLEK UNDER VÄXTPERIODEN Effektiv värmesumma Regnmängd under jämförelseperioden under jämförelseperioden Jokiois Kauhava Joensuu Uleåborg Sodankylä Källa: Meteorologiska institutet 5

8 ANTAL GÅRDAR Areal % av % av åkeråkerhektar st. st. st. st. gårdar areal Totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar LANTGÅRDARNAS ÄGOFÖRHÅLLANDE % % av av åker- Ägargrupp st. st. st. st. gårdar areal Privat person ,4 87,8 Sterbhus och bolag ,5 10,6 Stat, kommun o.a. samfund ,1 1,7 Totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar I ARBETE INOM LANTBRUKET I arbete pers Företagare av vilka kvinnor Löntagare av vilka kvinnor Totalt Källa: Statistikcentralen 6

9 LANTBRUKETS PRODUKTIONSINRIKTNINGAR Antal gårdar % 2006 % Mjölkgårdar Lägenheter med köttboskap Svingårdar Gårdar med fjäderfä Gårdar med växtodling Andra Aktiva gårdar totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar LANTGÅRDARNAS INKOMSTER EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING Skattepliktig därav inkomst totalt gårdsbruksinkomst Fjäderfähushållning Svinhushållning Växtodling Övrig växtodling Övrig husdjurshållning Övriga gårdsbruksenheter Mjölkproduktion Övrig nötboskapshållning Genomsnitt Källa: Statistikcentralen 7

10 ÖVRIG FÖRETAGSVERKSAMHET Företagsverksamhet Industri vidareförädling vidareförädling av övriga lantbruksprodukter vidareförädling av trädvaror handarbeten produktion av energi tillverkning av metallprodukter övrig tillverkning Byggandet Handel Service turism, inkvarterings- och rekreationstjänster entreprenadverksamhet vård- och omsorgstjänster transport verksamhet som betjänar affärslivet hästföretag Övriga tjänster och service Övrig primärproduktion odling av fisk och kräftor på gården pälsdjursuppfödning fiskerinäring renhushållning annan primärproduktion Sammanlagt Källa: Tike, MTT, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Klassificeringen av verksamhetsområden har delvis ändrat, detta område ingick inte i statistiken ifrågavarande år Obs! Siffrorna innefattar de gårdar som bedriver ifrågavarande verksamhet 8

11 ÅKERAREALENS FÖRDELNING Insådd areal ha ha ha ha Vall Spannmål totalt vete råg korn havre blandsäd övriga spannmål Oljeväxter Sockerbeta Potatis Övriga växter Produktiv areal, totalt Träda Odlad areal, totalt därav täckdikad åker 2) Källa: Tike, Täckdikningscentralen inkluderar skött icke-odlad åker år ) inkluderar den täckdikade åkerarealen som tagits ur odlingsbruk ha ha ha ha Genomsnitt av gårdarnas åkerareal 21,7 31,4 33,3 33,3 Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 9

12 SKÖRD Totalskörd (utan halm) milj. foderenheter (fe) fe/ha Vete areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Råg areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Korn areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Havre areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Sockerbeta areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Oljeväxter areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Ärter areal 1000 ha totalskörd milj. kg av skörden duglig % Potatis areal 1000 ha skörd milj. kg av skörden duglig % Grönsaker totalskörd milj. kg tomat växthusgurka huvudkål morot lök Grönsaker i kruka (milj. st.) Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 10

13 EKOLOGISKT ODLAD PRODUKTIONSAREAL OCH ANTAL GÅRDAR ha Ekogodkänd areal Arealen i omläggningsskede Odlingsareal för eko totalt Lägenhetsstorlek, ha/lägenhet Lägenheter, st Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira ÅKERAREALENS FÖRDELNING PÅ EKOGÅRDARNA Ekogodkänd areal, ha Vall Spannmål totalt vete råg korn havre blandning: stråsäd blandning: balj- o. stråsäd Ärter Bovete Kummin Lin Ryps Potatis Frilandsgrönsaker Växthusgrönsaker Bladörter Bär och frukter Övriga växter Träda Totalt Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira Innehåller inte Åland 11

14 HUSDJUR Antal husdjur, 1000 st Hästar Nötkreatur därav mjölkkor Får Svin därav modersuggor därav gödsvin Fjäderfän hönor över 5 mån broiler kalkoner Renar Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral FÖRSÄLJNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL Aktiva substanser (ton) bekämpningsmedel mot växtsjukdomar bekämpningsmedel mot skadedjur bekämpningsmedel mot ogräs tillväxtregulatorer Preparat (ton) bekämpningsmedel mot växtsjukdomar bekämpningsmedel mot skadedjur bekämpningsmedel mot ogräs tillväxtregulatorer Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira 12

15 LANTBRUKETS INTÄKTER f Intäktspost mn mn mn mn Brödsäd 26,7 59,6 56,7 54,0 Fodersäd 105,4 104,1 97,8 105,8 Potatis 86,0 70,4 66,5 50,3 Sockerbeta 71,2 60,9 51,4 42,8 Oljeväxter 11,9 13,2 18,7 26,7 Övrigt åkerbruk 3,6 10,8 8,1 8,2 Åkerbruket totalt 304,8 319,0 299,3 287,8 Trädgårdsväxter (friland) 109,8 138,4 133,0 131,7 Trädgårdsväxter (växthus) 174,9 223,8 220,8 237,4 Trädgårdsväxter totalt 284,7 362,2 353,8 369,1 Mjölk 786,1 844,0 814,2 811,7 Nötkött 234,6 185,0 177,7 184,6 Svinkött 223,8 246,1 261,6 262,0 Fjäderfäkött 43,6 111,1 104,5 100,9 Fårkött 2,7 1,3 1,3 1,4 Ägg 35,6 41,8 34,9 35,4 Övrig husdjurproduktion 1,1 0,2 0,2 0,2 Husdjurproduktion totalt 1 327, , , ,1 Produktion totalt 1 917, , , ,0 Arrenden 61,4 66,2 67,0 69,1 Lager ersättning 383,8 0,0 1,0 2,0 Skördeskadeersättningar 2,0 2,7 19,6 1,0 CAP-arealstöd 194,0 366,4 381,5 5,8 CAP-husdjursstöd 16,5 88,1 142,3 51,1 EU-gårdstöd 0,0 0,0 489,6 Övriga EU-stöd 0,0 0,0 29,7 LFA-stöd 271,6 420,2 418,3 417,1 Miljöstöd (bas- och specialstöd) 229,6 290,3 284,1 289,9 Nordligt stöd som betalas per djurenhet 13,5 114,1 99,7 99,3 Djurstöd under övergångsperioden 47,5 0,0 0,0 0,0 Slaktdjurstöd under övergångsperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga nationella djurstöd 43,7 78,9 65,1 59,5 Hektarstöd under övergångsperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga nationella hektarstöd 0,2 148,1 221,7 230,3 Stöd för husdjursproduktion 525,2 228,0 185,5 162,9 Åkerbruksstöd 1,2 0,0 0,0 0,0 Stöd för trädgårdsproduktion 48,8 53,9 54,0 56,0 Jordbruksstöd (till slutet av 1994) 3,1 0,0 0,0 0,0 Stöden tillsammans 1 780, , , ,2 Intäkterna sammanlagt 3 759, , , ,2 Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) 13

16 LANTBRUKETS KOSTNADER f Kostnadspost mn mn mn mn Handelsgödsel och kalk 229,3 194,3 199,3 212,3 Köpt utsäd 57,0 70,9 74,3 69,4 Växtskyddsmedel 42,7 65,9 69,6 66,2 Maskiner och redskap 527,6 605,3 635,3 661,3 Köpfoder 333,5 350,5 341,0 340,1 Byggnader 257,4 308,3 318,5 334,8 Bränsle och smörjmedel 95,6 175,3 223,0 247,1 Elektricitet 77,0 101,8 100,4 106,1 Löner och soc. avgifter 151,5 230,0 240,3 244,6 Räntekostnader 174,0 142,9 135,5 137,2 Arrende kostnader 95,4 123,6 126,4 131,2 Andra kostnader 473,5 528,5 547,0 570,9 Kostnader totalt 2 514, , , ,3 Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) LANTBRUKSINKOMST Intäkter - kostnader f = lantbruksinkomst mn % mn % mn % mn % Lantbrukets intäkter Lantbrukets kostnader Lantbruksinkomsten Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) 14

17 PRODUCENTPRISER ändring Priser utan % från produktionsbidrag för. år Mjölk c/ltr mejeriets mjölklikvid 31,26 33,00 31,54 30,67-2,8 mejeriets tillskottslikvid 1,48 1,35 2,22 3,46 55,9 Kött /kg nötkött 2) 2,43 1,90 2,05 2,12 3,4 griskött 2) 1,33 1,20 1,28 1,26-1,6 broiler 1,08 1,17 1,14 1,09-4,4 lammkött 2,4) 1,86 2,50 2,55 2,70 5,9 hästkött 2) 1,28 0,33 0,28 0,27-3,6 Hönsägg /kg 0,48 0,74 0,60 0,62 3,3 Spannmål och rotfrukter vete 3) /tn 147,00 119,80 106,21 110,50 4,0 råg 3) /tn 149,52 120,90 118,41 139,81 18,1 korn 3) /tn 122,27 106,51 99,51 102,00 2,5 havre 3) /tn 118,40 87,32 87,13 107,26 23,1 maltkorn 3) /tn 142,12 127,38 115,34 114,38-0,8 matpotatis 5) /100kg.. 22,56 18,60 16,23-12,7 sockerbeta /100kg.. 4,91 5, Källan: Tike, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Centralen för sockerbetsforskning I-klass mjölk (4,3/3,3 %), utan produktionsstöd 2) varmviktsavdraget (2 %) från ) marknadspris för spannmålen från , grundpris levererad till industrins lager 4) fårkött 5) innehåller inte nypotatis 15

18 LIVSMEDEL LIVSMEDELSFÖRÄDLING ENLIGT NÄRINGSGREN Näringsgren < < < pers pers pers pers pers pers Slakt och köttförädling Fiskförädling Grönsaks-, bär- och fruktförädling Vidareförädling av mjölk Tillverkning av kvarnprodukter Bageriverksamhet Dryckestillverkning Förädling av övriga livsmedel Totalt Källa: Temagruppen MatFinland 16

19 LIVSMEDELSINDUSTRINS STÖRSTA NÄRINGSGRENAR 2005 Produktionens Rå- Helhetsbruttovärde Förändring varor förädlingsvärde Förändring 05/ /04 Näringsgren milj. % milj. milj. % Slakt och köttförädling 2 261,2-2, ,9 575,4 14,2 Mejeriprodukter och glass 1 851,3-0, ,5 238,3 8,9 Bröd och kex 951,6 1,9 199,7 422,6 0,9 Öl, läskedrycker och mineralvatten 683,5-3,3 132,3 235,6-7,4 Foder 488,3-6,1 297,5 73,9 4,5 Grönsaker och frukt 414,3-8,6 152,2 114,1-4,0 Choklad, sötsaker, kakao 323,0-0,4 107,1 105,8-10,6 Kvarnprodukter och stärkelse 246,2-4,8 112,0 62,0 8,8 Sockertillverkning 258,2 2,2 175,4 43,9-12,2 Alkoholdrycker 223,6 8,2 68,9 67,6 7,8 Olja och fetter 187,6-3,2 95,7 38,2 5,2 Kaffe och te 184,7 11,1 88,7 60,8 1,7 Fiskprodukter 118,8-5,9 62,4 28,1-6,0 Makaroner och övriga livsmedel 110,6-7,0 38,9 32,7-17,4 Kryddor och kryddsåser 83,7 3,5 43,2 19,0 0,5 Malttilverkning 59,5-3,9 27,0 8,6-24,6 Totalt 8 446,1-1, , ,6 2,7 Löner Till- Adminis- Personal 2005 verkning tration Totalt Näringsgren milj. Slakt och köttförädling 295, Mejeriprodukter och glass 147, Bröd och kex 254, Öl, läskedrycker och mineralvatten 97, Foder 32, Grönsaker och frukt 59, Choklad, sötsaker, kakao 59, Kvarnprodukter och stärkelse 26, Sockertillverkning 16, Alkoholdrycker 24, Olja och fetter 14, Kaffe och te 13, Fiskprodukter 19, Makaroner och övriga livsmedel 15, Kryddor och kryddsåser 10, Malttilverkning 6, Totalt 1 095, Källa: Statistikcentralen 17

20 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖR LIVSMEDEL Produktionsmängd i % av konsumtionen (produktion+import) Brödsäd Mjölkprodukter, självförsörjning av flytande produkter Nötkött Svinkött Ägg Socker Grönsaker, färskprodukter Potatis Bär, färskprodukter Äppel Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Frukt- och bärodlarförbundet, Inhemska Trädgårdsprodukter rf uppskattade siffror Den inhemska tillvärkningens andel av livsmedels detaljhandel är 83 procent. Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf 18

21 INHEMSK LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING Alkoholdrycker (inkl. import, 1000 liter) Starka drycker Starkviner Svaga viner Cider Long drinks Glass (inkl. import, 1000 liter) Kaffe (1000 kg) Rostat kaffe Kött (konsumtion, inkl. import, 1000 kg) Svinkött Nötkött Fjäderfäkött Makaroner (1000 kg) Maltdrycker (inkl. bryggeriernas import, 1000 liter) Saft (1000 liter) Mejeriprodukter (konsumtion, inkl. import) Flytande mjölkprodukter (1000 liter) Ost (1000 kg) Mjölkpulver (1000 kg) Kvarnprodukter (1000 kg) Djupfrysta produkter (inkl. import, 1000 kg) Fett (1000 kg) Margarin (inkl. import) Mejerismör 2) Smör-oljeblandning 2) Socker (1000 kg) Socker (försäljning) Betsocker (produktion) Choklad och sötsaker (1000 kg) Konserver (1000 kg) Stärkelse (produktion, inkl. teknisk användning, 1000 kg) Läskedrycker och mineralvatten (1000 liter) Läskedrycker Mineralvatten Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Jord- och skogsbruksministeriet, Näringsbalans, Livsmedelsindustriförbundet rf Malning av spannmål till livsmedel (inkl. import och export) omräknat i spannmål 2) Inkluderar användning som råvara i smältost, glass och färskost 19

22 UTRIKESHANDELN MED LIVSMEDELSPRODUKTER Industriella produkter Import mn Produktgrupp Alkoholdrycker, starka och viner 99,5 242,3 267,8 Fetter och oljor 31,1 40,0 41,2 Fruktkonserver 28,3 42,5 47,1 Honung 1,3 3,3 2,2 Kaffe (instant och rostat) 11,3 15,1 19,7 Fiskprodukter 50,1 76,9 82,2 Växtsaft och -extrakt 9,1 12,6 13,0 Växtkonserver 18,2 34,4 38,7 Soppor och buljong 8,5 15,5 12,8 Barnmat 2,0 9,8 9,3 Kött 57,3 88,4 102,8 Köttprodukter 12,1 38,1 41,6 Mjölkprodukter 63,6 157,7 178,8 Malt 1,7 1,3 0,4 Margarin 6,9 22,0 23,6 Djupfrysta bär och grönsaker 23,6 59,7 59,0 Safter 32,6 46,8 46,2 Kvarnindustriprodukter 1,4 1,8 3,0 Öl 7,4 20,0 20,6 Potatismjöl 0,5 1,1 1,6 Foder 83,7 132,0 147,0 Senap 1,0 3,9 4,7 Socker och melass 9,9 30,6 33,5 Sockerkemiska produkter 3,5 6,3 6,4 Choklad och sötsaker 90,9 125,8 134,7 Tomatsås 5,8 12,0 13,9 Stärkelseprodukter 69,5 96,8 82,0 Spannmålsprodukter 66,2 184,7 197,3 Läskdrycker och mineralvatten 4,0 26,3 33,5 Övriga livsmedel 60,9 113,7 116,4 Industriella produkter totalt 860, , ,6 20

23 Export mn ,0 40,1 58,7 73,4 87,9 41,5 7,0 19,6 26, ,4 2,6 4,9 3,9 5,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 21,9 16,0 8,0 20,5 90,3 13,2 7,9 9,6 11,8 14,4 0,0 1,5 1,6 1,6 39,5 2,4 4,1 4,9 4,0 13,2 0,4 0,6 0,4 0,4 11,6 7,4 7,6 4,9 5,9 117,2 26,4 96,9 91,5 107,0 47,2 11,4 8,7 8,5 9,9 204,2 161,9 282,1 303,1 322,5 0,3 15,7 31,4 21,9 24,8 2,5 30,7 21,2 32,7 29,7 65,8 9,0 14,5 18,2 23,7 52,7 13,0 1,8 2,1 4,0 3,4 4,3 7,9 7,7 8,2 23,4 19,7 16,0 11,3 10,7 1,3 0,2 1,4 0,5 1,7 157,5 15,0 18,0 21,7 25,0 4,5 0,4 0,2 0,3 0,3 30,5 9,6 9,2 18,7 19,8 4,4 13,4 75,8 81,5 91,6 137,0 94,9 81,9 86,3 89,8 14,9 6,6 0,5 0,3 0,4 90,0 8,5 19,1 15,7 16,2 201,2 44,1 54,3 53,4 51,4 35,6 7,4 5,1 4,8 6,9 126,0 21,5 42,5 48,0 58, ,9 609,0 910,7 961, ,5 Forts. > 21

24 Obs! Siffrorna är avrundade och totalsumman beskriver exportens och importens verkliga värden. Lantbruksprodukter Import mn Produktgrupp Specialväxter 49,0 61,8 57,3 Frukter 146,7 219,4 220,3 Kakaobönor 0,2 0,0 0,0 Råkaffe 124,3 79,9 115,7 Färsk fisk 14,4 63,5 65,6 Ägg 0,1 1,5 1,3 Bär 2,6 4,8 5,7 Kryddor 4,4 6,9 6,8 Nötter 7,4 5,8 9,5 Råsocker 17,7 27,1 26,7 Te 6,9 10,4 11,4 Grönsaker och rotfrukter 62,5 108,9 113,6 Spannmål 37,2 42,3 28,5 Blötdjur 2,4 5,1 4,1 Lantbruksprodukter sammanlagt 475,6 637,0 666,7 Alla livsmedel totalt 1 335, , ,3 Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf oljefrön och -frukter, sockerbeta och -rör, andra frön och växtdelar LIVSMEDELSEXPORT LANDSVIS 1995 % 2004 % 2005 % Ryssland 29,5 Ryssland 19,2 Ryssland 19,7 Sverige 14,2 Sverige 17,8 Sverige 15,4 Estland 6,9 Estland 8,7 Estland 9,2 Tyskland 5,1 USA 6,1 Tyskland 5,9 Belgien 4,4 Tyskland 5,9 USA 5,3 Norge 3,7 Frankrike 4,3 Storbritannien 4,4 USA 3,6 Danmark 3,5 Frankrike 3,2 Storbritannien 3,4 Storbritannien 3,2 Belgien 2,9 Danmark 3,2 Belgien 3,1 Polen 2,8 Nederländerna 2,8 Nederländerna 2,1 Danmark 2,8 Övriga 23,2 Norge 2,1 Övriga 28,4 Övriga 24,0 Totalt 100 Totalt 100 Totalt 100 Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf 22

25 Export mn ,3 0,1 0,0 0,0 0,1 221,8 13,0 0,5 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 2,3 0,1 0,0 0,2 87,2 2,1 2,2 3,3 7,6 1,2 7,1 7,3 6,6 6,8 4,6 0,8 0,1 0,2 0,3 7,2 1,5 1,4 1,9 2,9 9,6 0,1 0,1 0,0 0,0 41,2 0,0 0,7 0,8 0,8 10,8 3,4 0,8 0,7 0,8 122,5 7,2 4,0 3,9 6,2 32,1 35,8 53,7 42,3 64,5 5,6 0,7 0,3 0,2 0,1 724,4 74,0 71,2 60,9 91, ,3 683,1 982, , , % Ryssland 21,7 Sverige 15,1 Estland 9,7 USA 4,8 Tyskland 4,7 Storbritannien 3,8 Polen 3,6 Norge 3,1 Danmark 3,1 Frankrike 3,0 Övriga 27,4 Totalt

26 LIVSMEDELSEXPORT LANDSVIS / PRODUKTGRUPP EXPORT 2006 Ryssland Sverige Mejeriprodukter Mejeriprodukter Kött och köttprodukter Choklad och sötsaker Malt Kött och köttprodukter Foder Spannmålsprodukter Alkoholdrycker Lantbruksprodukter Spannmålsprodukter Alkoholdrycker Stärkelseprodukter Margarin Lantbruksprodukter Djupfrysta bär och grönsaker Fisk Fetter och oljor Choklad och sötsaker Stärkelseprodukter Kvarnindustriprodukter Fisk Barnmat Helfabrikat innehållande kakao Margarin 970 Foder Övriga Växtkonserver Totalt Safter Socker Läskdrycker och mineralvatten Övriga Totalt Estland Alkoholdrycker Kaffe (rostat) Kött Socker Choklad och sötsaker Lantbruksprodukter Spannmålsprodukter Mejeriprodukter Fruktkonserver Läskdrycker och mineralvatten Margarin Kvarnindustriprodukter Foder Växtkonserver Malt Övriga Totalt Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf 24

27 LIVSMEDELSINDUSTRINS KOSTNADSSTRUKTUR (% av omsättningen) Materialkostnader 61,3 61,2 59,8 58,3 59,3 Arbetskraftskostnader 14,7 15,1 15,8 15,5 15,0 Övriga kostnader 16,4 15,8 13,9 17,2 15,9 Avskrivningar 3,8 4,3 4,6 4,4 4,3 Räntor 0,4 0,3 0,7 0,7 0,2 Skatter 0,8 0,7 1,4 0,9 1, Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf

28 LIVSMEDELSINDUSTRINS FoU-KOSTNADSANDEL AV PRODUKTIONEN I FINLAND OCH ÖVRIGA LÄNDER 2004 (%) Japan FINLAND¹) Norge USA Australien EU-genomsnitt Kanada 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 1,2 ¹) år 2005 Källa: CIAA, Statistikcentralen (Finland) KONSUMTIONSUTGIFTER Privata konsumtionsutgifter milj. euro, enligt gängse priser Livsmedel och alkoholfria drycker Livsmedels och alkoholfria dryckers andel av konsumtionsutgifterna, % Alkoholdrycker och tobak Beklädnad och skodon Bostad och energi Möbler, hushållsmaskiner o.-tillbehör Hälsa Trafik Telekommunikation Rekreation och kultur Studier Hotell, caféer och restauranger Övriga varor och tjänster Totalt Källa: Statistikcentralen 26

29 LIVSMEDELSUTGIFTER Hushållens livsmedels utgifter per person /år % /år % /år % /år % Bröd och spannmålsprodukter Kött och köttprodukter Fisk och fiskprodukter Mjölk, ost och ägg Fetter och oljor Frukter och grönsaker Potatis och dess produkter Socker Kaffe, te och kakao Andra födoämnen Totalt Källa: Statistikcentralen innehåller inte andra drycker LIVSMEDLENS REALPRISUTVECKLING livsmedlens konsumentpriser livsmedlens producentpriser Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf 27

30 MINUTPRISER Priser, /kg, /l Mjölk helmjölk 0,66 0,71 0,71 0,74 fettfri mjölk 0,58 0,71 0,72 0,73 fettfri surmjölk 2) 0,58 0,89 0,89 1,01 Ostar emmental 8,34 10,65 10,59 10,88 edam 7,03 7,75 7,92 7,67 Fetter smör 5,28 4,92 4,96 4,88 margarin 3,73 2,95 2,87 2,90 Kött nöt, yttre stek 3) 11,16 8,28 9,08 9,92 nöt, malet kött 7,86 6,95 7,44 7,76 griskotlett t 4) 7,59 7,81 7,89 10,64 lår- och bröstbitar av broiler 5) 4,1 2,10 2,03 10,47 medwurst 15,86 12,18 12,19 12,53 knackkorv 5,82 1,38 4,68 5,46 länkkorv 3,70 3,28 3,43 3,32 Hönsägg 2,79 2,36 2,33 2,45 Fisk regnbågslax 6) 5,84 9,36 10,45 8,29 Spannmåls- och växtprodukter specialvetemjöl 0,90 0,61 0,59 0,41 hålkakor 2,79 3,09 3,15 3,18 rostbröd 7).. 3,60 3,57 3,00 vetelängder 5,63 5,87 5,79 5,90 fint socker 1,23 1,07 1,08 1,05 matpotatis 1,52 0,72 0,65 0,60 morot 1,56 1,27 1,21 1,32 tomat 2,39 2,94 2,98 3,14 kaffe 5,56 4,38 5,04 5,16 Källa: Statistikcentralen tidigare namn konsumtionsmjölk 2) Prisen 2006 är beräknade av surmjölk 3) Prisen 2006 är beräknade av nötstek 4) Prisen 2006 är beräknade av grisschnitzel 5) Prisen 2006 är beräknade av broilerfilé 6) Prisen 1994 är beräknade av rensad hel fisk, prisen av filé 7) Prisen 2006 är beräknade av vetebröd 28

FAKTAGAFFELN. Statistik om livsmedelsbranschen 2015

FAKTAGAFFELN. Statistik om livsmedelsbranschen 2015 FAKTAGAFFELN Statistik om livsmedelsbranschen 2015 TILL LÄSAREN Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen är ett mångsidigt faktapaket som omfattar hela den inhemska livsmedelskedjan från jord till

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002 YTTRANDE Enheten för global handel Dnr 1193-2899-02 Kristina Olofsson Sändlista: Lars-Olof Lindgren, UD Anders Ahnlid, UD-IH Claes Hammar, UD-IH Kajsa B. Olofsgård, UD-IH Daniel Blockert, UD-IH Christer

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN 313 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

MATSEDEL V.47. Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde

MATSEDEL V.47. Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde MATSEDEL V.47 Måndag Husman 1 Korvstroganoff m. Ris Husman 2 Chicken nuggets m. Tomatsås & Ris Vegetarisk Linsgryta m. Tomat, Paprika & Grädde Soppa Gulaschsoppa Tisdag Husman 1 Köttbullar & stuvade makaroner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara Husman 2 Fiskpanetter m. remouladsås & kokt Potatis Vegetarisk Broccoligratäng serveras med kokt Potatis Soppa Spenatsoppa m. Ägghalva Tisdag Husman 1 Ugnsbakad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel har värdemässigt ökat kraftigt sedan EU-inträdet.

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet 1 Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet Av EkoMatCentrum med stöd från Jordbruksverket 2012 2 Inventering av utbudet av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Bakgrund

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År Måndag Husman 1 Pasta Bolognese (Fullkornspasta) Husman 2 Gräddstuvad Pytt i panna serveras m. Rödbetor Vegetarisk Ouornfärs Bolognese Soppa Creme Vichosie Tisdag

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv FÖLJANDE PÅSTÅENDEN/FRÅGOR BASERAR SIG PÅ FRÅGORNA I HJÄRTFÖRBUNDETS RAVITSEMUSPASSI (SVE: NÄRINGSPASSET). Uppgifterna kan ha flera rätta svar. 1 Granska och värdera följande matrecept med tanke på hälsosamhet.

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ett program för yrkeskök

Ett program för yrkeskök Ett program för yrkeskök Sikta mot Ekostjärna! Anslut er till Stegvis mot eko En anslutning ger din organisation synlighet, du får tillgång till ett tillförlitligt sätt att informera kunderna om användningen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Ekologisk fyrkornsgröt (L M Ä N F), kokt skinka, paprika, mjukt ekologiskt bröd, knäckebröd, vegetabiliskt bredbart fett, måltidsdryck

Ekologisk fyrkornsgröt (L M Ä N F), kokt skinka, paprika, mjukt ekologiskt bröd, knäckebröd, vegetabiliskt bredbart fett, måltidsdryck Vecka 1 Kalenderveckorna 33, 39, 45, 51 Ekologisk fyrkornsgröt (L M Ä N F), kokt skinka, paprika, mjukt ekologiskt bröd, knäckebröd, vegetabiliskt bredbart fett, Köttgryta med fläskkött och rotsaker av

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Matens klimatpåverkan en ej försumbar del av vår totala konsumtion

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Vatten, grötris, vegetabilisk olja, sojalecitin (E322), salt 0,9%, laktosfri kräm. LAKTOSFRI

Vatten, grötris, vegetabilisk olja, sojalecitin (E322), salt 0,9%, laktosfri kräm. LAKTOSFRI KÖTTSOPPA Potatis, nötkött (20%) [stabiliseringsmedel (E451, E452, E415), färg (E150d)] morot, kålrot, purjolök, lök, palsternacka, salt, köttbuljong (bl.a vegetabiliskt fett, socker, jästextrakt, nötköttexrakt,

Läs mer