Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen"

Transkript

1 Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen 2007

2 INNEHÅLL Allmänt Regnmängd s. 1 Medeltemperatur Antal hushåll 2 Bruttonationalprodukten 3 Produktionens bruttovärde enligt industri 4 Produktionens förädlingsvärde enligt industri 4 Arbetskraft 5 Jordbruk Väderlek under växtperioden 5 Antal gårdar 6 Lantgårdarnas ägoförhållande 6 I arbete inom lantbruket 6 Lantbrukets produktionsinriktningar 7 Lantgårdarnas inkomster efter produktionsinriktning 7 Övrig företagsverksamhet 8 Åkerarealens fördelning 9 Skörd 10 Ekologiskt odlad produktionsareal och antal gårdar 11 Åkerarealens fördelning på ekogårdarna 11 Husdjur 12 Försäljning av bekämpningsmedel 12 Lantbrukets intäkter 13 Lantbrukets kostnader 14 Lantbruksinkomst 14 Producentpriser 15 Livsmedel Livsmedelsförädling per näringsgren 16 Livsmedelindustrins största grenar Självförsörjning för livsmedel 18 Inhemsk livsmedelsförsäljning 19 Utrikeshandeln med livsmedelsprodukter Livsmedelsexport landsvis Livsmedelsexport landsvis / produktgrupp 24 Livsmedelsindustrins kostnadsstruktur 25 Livsmedelsindustrins FoU-kostnader i Finland och övriga länder Konsumtionsutgifter 26 Livsmedelsutgifter 27 Livsmedlens realprisutveckling 27 Minutpriser 28 Mervärdesskatt på livsmedel i EU-länderna Prisindex Hushållens konsumtion av livsmedel och alkoholfria drycker Livsmedelskonsumtion per person i Finland och EU 32 Kött 33 Mjölkprodukter och näringsfetter 34 Brödsäd 35 Ägg 35 Fisk 35 Grönsaker och frukt 36 Bär och svamp 37 Ekoprodukternas marknadsandel av produktgruppens försäljningsvärde 38 Ekoprodukternas marknadsandel av produktgruppens inköp 38 Dagligvaruhandeln och storkök Antal dagligvarubutiker enligt butikstyp och gruppering 39 Dagligvaruförsäljning enligt butikstyp 39 Antal storkök enligt typ 40 Storkökens portionsantal enligt typ 40 Symbolerna: f. = förhandsuppgift.. = uppgift ej tillgänglig

3 Till läsaren Faktagaffeln - Statistik om livsmedelsbranschen innehåller centrala sifferuppgifter om Finlands jordbruk, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel och storkök. Tabellerna omfattar också statistik över internationella jämförelsetal. Faktagaffelns nyaste statistikuppgifter är i huvudsak från år Dessa jämförs med statistik från tidigare år. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska och kan beställas per e-post på adressen Faktagaffelns tabeller är också tillgängliga på Internet där en del av statistiken finns i grafisk form. ALLMÄNT REGNMÄNGD mm vår sommar höst vinter Helsingfors-Kajsaniemi Uleåborg Källa: Meteorologiska institutet MEDELTEMPERATUR C vår sommar höst vinter Helsingfors 3,9 15,9 6,2-3,8 Uleåborg 1,2 14,5 2,6-8,9 Källa: Meteorologiska institutet 1

4 ANTAL HUSHÅLL År 2006 totalt hushåll 6- eller flera personers hushåll 2 % 5-personers hushåll 4 % 4-personers hushåll 10 % 1-persons hushåll 40 % 3-personers hushåll 12 % 2-personers hushåll 32 % Källa: Statistikcentralen 2

5 BRUTTONATIONALPRODUKTEN f f Enligt näringsgren % % % % Jordbruk 2,1 1,1 1,0 0,6 Skogsbruk 2,1 1,8 1,8 1,8 Jakt och fiske 0,2 0,1 0,1 0,1 Industri 28,4 26,1 25,5 26,3 därav livsmedelsindustrin 2,5 1,7 1,7 1,6 därav övrig industri 25,9 24,4 23,8 24,7 Byggnadsverksamhet 4,4 5,4 5,9 6,1 Handel 9,7 10,6 10,7 10,5 Hotell- och restaurangverksamhet 1,5 1,5 1,5 1,5 Transport och telekommunikation 9,7 10,8 10,4 10,3 Finansierings- och försäkringsverksamhet 4,3 2,6 2,3 2,5 Bostadsförvaltning 7,9 8,6 8,5 8,2 Andra tjänster 29,7 31,4 32,3 32,1 Bruttonationalprodukten % Bruttovärdetillskott till grundpris md 83,7 132,6 136,4 145,6 Bruttonationalprod. till marknadspris md 95,9 152,3 157,2 167,9 Källa: Statistikcentralen Finlands folkmängd vid årsskiftet var personer. Källa: Befolkningsregistercentralen Finlands folktäthet var cirka 17,4 personer per kvadratkilometer. Källa: Statistikcentralen Hushållens medelstorlek var år 2004 cirka 2,1 personer. Källa: Statistikcentralen 3

6 PRODUKTIONENS BRUTTOVÄRDE ENLIGT INDUSTRI År 2005 var produktionens bruttovärde 112,2 mrd euro Metallindustrin 53,6 Skogsindustrin Kemiskindustrin Livsmedelsindustrin Textil-, konfektionsoch läderindustrin Övriga 1,3 8,4 14,7 18,4 15,8 Källa: Statistikcentralen PRODUKTIONENS FÖRÄDLINGSVÄRDE ENLIGHT INDUSTRI År 2005 var produktionens förädlingsvärde totalt 33,2 mrd euro Metallindustrin 15,8 Skogsindustrin Kemiskindustrin 4,4 3,6 Livsmedelsindustrin Textil-, konfektionsoch läderindustrin Övriga 0,5 2,1 6,8 Källa: Statistikcentralen 4

7 ARBETSKRAFT Näringsgren % % % personer % personer Jordbruk Skogsbruk Industri därav livsmedelsindustri därav övrig industri Byggnadsverksamhet Handels-, hotell- och restaurangverksamhet Trafik Service Sysselsatt arbetskraft personer 2) Arbetskraft totalt (1 000 pers) av dem arbetslösa % 15,4 8,8 8,4 8,4 7,7 Källa: Statistikcentralen/arbetskraftsundersökningen inkl. viltvård och fiskeri 2) inkl. näringsgren okänd JORDBRUK VÄDERLEK UNDER VÄXTPERIODEN Effektiv värmesumma Regnmängd under jämförelseperioden under jämförelseperioden Jokiois Kauhava Joensuu Uleåborg Sodankylä Källa: Meteorologiska institutet 5

8 ANTAL GÅRDAR Areal % av % av åkeråkerhektar st. st. st. st. gårdar areal Totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar LANTGÅRDARNAS ÄGOFÖRHÅLLANDE % % av av åker- Ägargrupp st. st. st. st. gårdar areal Privat person ,4 87,8 Sterbhus och bolag ,5 10,6 Stat, kommun o.a. samfund ,1 1,7 Totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar I ARBETE INOM LANTBRUKET I arbete pers Företagare av vilka kvinnor Löntagare av vilka kvinnor Totalt Källa: Statistikcentralen 6

9 LANTBRUKETS PRODUKTIONSINRIKTNINGAR Antal gårdar % 2006 % Mjölkgårdar Lägenheter med köttboskap Svingårdar Gårdar med fjäderfä Gårdar med växtodling Andra Aktiva gårdar totalt Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Uppgifter för år 1995 inkluderar enbart gårdar större än 1 hektar LANTGÅRDARNAS INKOMSTER EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING Skattepliktig därav inkomst totalt gårdsbruksinkomst Fjäderfähushållning Svinhushållning Växtodling Övrig växtodling Övrig husdjurshållning Övriga gårdsbruksenheter Mjölkproduktion Övrig nötboskapshållning Genomsnitt Källa: Statistikcentralen 7

10 ÖVRIG FÖRETAGSVERKSAMHET Företagsverksamhet Industri vidareförädling vidareförädling av övriga lantbruksprodukter vidareförädling av trädvaror handarbeten produktion av energi tillverkning av metallprodukter övrig tillverkning Byggandet Handel Service turism, inkvarterings- och rekreationstjänster entreprenadverksamhet vård- och omsorgstjänster transport verksamhet som betjänar affärslivet hästföretag Övriga tjänster och service Övrig primärproduktion odling av fisk och kräftor på gården pälsdjursuppfödning fiskerinäring renhushållning annan primärproduktion Sammanlagt Källa: Tike, MTT, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Klassificeringen av verksamhetsområden har delvis ändrat, detta område ingick inte i statistiken ifrågavarande år Obs! Siffrorna innefattar de gårdar som bedriver ifrågavarande verksamhet 8

11 ÅKERAREALENS FÖRDELNING Insådd areal ha ha ha ha Vall Spannmål totalt vete råg korn havre blandsäd övriga spannmål Oljeväxter Sockerbeta Potatis Övriga växter Produktiv areal, totalt Träda Odlad areal, totalt därav täckdikad åker 2) Källa: Tike, Täckdikningscentralen inkluderar skött icke-odlad åker år ) inkluderar den täckdikade åkerarealen som tagits ur odlingsbruk ha ha ha ha Genomsnitt av gårdarnas åkerareal 21,7 31,4 33,3 33,3 Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 9

12 SKÖRD Totalskörd (utan halm) milj. foderenheter (fe) fe/ha Vete areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Råg areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Korn areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Havre areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Sockerbeta areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Oljeväxter areal 1000 ha totalskörd milj. kg skörd kg/ha Ärter areal 1000 ha totalskörd milj. kg av skörden duglig % Potatis areal 1000 ha skörd milj. kg av skörden duglig % Grönsaker totalskörd milj. kg tomat växthusgurka huvudkål morot lök Grönsaker i kruka (milj. st.) Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 10

13 EKOLOGISKT ODLAD PRODUKTIONSAREAL OCH ANTAL GÅRDAR ha Ekogodkänd areal Arealen i omläggningsskede Odlingsareal för eko totalt Lägenhetsstorlek, ha/lägenhet Lägenheter, st Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira ÅKERAREALENS FÖRDELNING PÅ EKOGÅRDARNA Ekogodkänd areal, ha Vall Spannmål totalt vete råg korn havre blandning: stråsäd blandning: balj- o. stråsäd Ärter Bovete Kummin Lin Ryps Potatis Frilandsgrönsaker Växthusgrönsaker Bladörter Bär och frukter Övriga växter Träda Totalt Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira Innehåller inte Åland 11

14 HUSDJUR Antal husdjur, 1000 st Hästar Nötkreatur därav mjölkkor Får Svin därav modersuggor därav gödsvin Fjäderfän hönor över 5 mån broiler kalkoner Renar Källa: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral FÖRSÄLJNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL Aktiva substanser (ton) bekämpningsmedel mot växtsjukdomar bekämpningsmedel mot skadedjur bekämpningsmedel mot ogräs tillväxtregulatorer Preparat (ton) bekämpningsmedel mot växtsjukdomar bekämpningsmedel mot skadedjur bekämpningsmedel mot ogräs tillväxtregulatorer Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira 12

15 LANTBRUKETS INTÄKTER f Intäktspost mn mn mn mn Brödsäd 26,7 59,6 56,7 54,0 Fodersäd 105,4 104,1 97,8 105,8 Potatis 86,0 70,4 66,5 50,3 Sockerbeta 71,2 60,9 51,4 42,8 Oljeväxter 11,9 13,2 18,7 26,7 Övrigt åkerbruk 3,6 10,8 8,1 8,2 Åkerbruket totalt 304,8 319,0 299,3 287,8 Trädgårdsväxter (friland) 109,8 138,4 133,0 131,7 Trädgårdsväxter (växthus) 174,9 223,8 220,8 237,4 Trädgårdsväxter totalt 284,7 362,2 353,8 369,1 Mjölk 786,1 844,0 814,2 811,7 Nötkött 234,6 185,0 177,7 184,6 Svinkött 223,8 246,1 261,6 262,0 Fjäderfäkött 43,6 111,1 104,5 100,9 Fårkött 2,7 1,3 1,3 1,4 Ägg 35,6 41,8 34,9 35,4 Övrig husdjurproduktion 1,1 0,2 0,2 0,2 Husdjurproduktion totalt 1 327, , , ,1 Produktion totalt 1 917, , , ,0 Arrenden 61,4 66,2 67,0 69,1 Lager ersättning 383,8 0,0 1,0 2,0 Skördeskadeersättningar 2,0 2,7 19,6 1,0 CAP-arealstöd 194,0 366,4 381,5 5,8 CAP-husdjursstöd 16,5 88,1 142,3 51,1 EU-gårdstöd 0,0 0,0 489,6 Övriga EU-stöd 0,0 0,0 29,7 LFA-stöd 271,6 420,2 418,3 417,1 Miljöstöd (bas- och specialstöd) 229,6 290,3 284,1 289,9 Nordligt stöd som betalas per djurenhet 13,5 114,1 99,7 99,3 Djurstöd under övergångsperioden 47,5 0,0 0,0 0,0 Slaktdjurstöd under övergångsperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga nationella djurstöd 43,7 78,9 65,1 59,5 Hektarstöd under övergångsperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga nationella hektarstöd 0,2 148,1 221,7 230,3 Stöd för husdjursproduktion 525,2 228,0 185,5 162,9 Åkerbruksstöd 1,2 0,0 0,0 0,0 Stöd för trädgårdsproduktion 48,8 53,9 54,0 56,0 Jordbruksstöd (till slutet av 1994) 3,1 0,0 0,0 0,0 Stöden tillsammans 1 780, , , ,2 Intäkterna sammanlagt 3 759, , , ,2 Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) 13

16 LANTBRUKETS KOSTNADER f Kostnadspost mn mn mn mn Handelsgödsel och kalk 229,3 194,3 199,3 212,3 Köpt utsäd 57,0 70,9 74,3 69,4 Växtskyddsmedel 42,7 65,9 69,6 66,2 Maskiner och redskap 527,6 605,3 635,3 661,3 Köpfoder 333,5 350,5 341,0 340,1 Byggnader 257,4 308,3 318,5 334,8 Bränsle och smörjmedel 95,6 175,3 223,0 247,1 Elektricitet 77,0 101,8 100,4 106,1 Löner och soc. avgifter 151,5 230,0 240,3 244,6 Räntekostnader 174,0 142,9 135,5 137,2 Arrende kostnader 95,4 123,6 126,4 131,2 Andra kostnader 473,5 528,5 547,0 570,9 Kostnader totalt 2 514, , , ,3 Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) LANTBRUKSINKOMST Intäkter - kostnader f = lantbruksinkomst mn % mn % mn % mn % Lantbrukets intäkter Lantbrukets kostnader Lantbruksinkomsten Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning (MTTL) 14

17 PRODUCENTPRISER ändring Priser utan % från produktionsbidrag för. år Mjölk c/ltr mejeriets mjölklikvid 31,26 33,00 31,54 30,67-2,8 mejeriets tillskottslikvid 1,48 1,35 2,22 3,46 55,9 Kött /kg nötkött 2) 2,43 1,90 2,05 2,12 3,4 griskött 2) 1,33 1,20 1,28 1,26-1,6 broiler 1,08 1,17 1,14 1,09-4,4 lammkött 2,4) 1,86 2,50 2,55 2,70 5,9 hästkött 2) 1,28 0,33 0,28 0,27-3,6 Hönsägg /kg 0,48 0,74 0,60 0,62 3,3 Spannmål och rotfrukter vete 3) /tn 147,00 119,80 106,21 110,50 4,0 råg 3) /tn 149,52 120,90 118,41 139,81 18,1 korn 3) /tn 122,27 106,51 99,51 102,00 2,5 havre 3) /tn 118,40 87,32 87,13 107,26 23,1 maltkorn 3) /tn 142,12 127,38 115,34 114,38-0,8 matpotatis 5) /100kg.. 22,56 18,60 16,23-12,7 sockerbeta /100kg.. 4,91 5, Källan: Tike, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Centralen för sockerbetsforskning I-klass mjölk (4,3/3,3 %), utan produktionsstöd 2) varmviktsavdraget (2 %) från ) marknadspris för spannmålen från , grundpris levererad till industrins lager 4) fårkött 5) innehåller inte nypotatis 15

18 LIVSMEDEL LIVSMEDELSFÖRÄDLING ENLIGT NÄRINGSGREN Näringsgren < < < pers pers pers pers pers pers Slakt och köttförädling Fiskförädling Grönsaks-, bär- och fruktförädling Vidareförädling av mjölk Tillverkning av kvarnprodukter Bageriverksamhet Dryckestillverkning Förädling av övriga livsmedel Totalt Källa: Temagruppen MatFinland 16

19 LIVSMEDELSINDUSTRINS STÖRSTA NÄRINGSGRENAR 2005 Produktionens Rå- Helhetsbruttovärde Förändring varor förädlingsvärde Förändring 05/ /04 Näringsgren milj. % milj. milj. % Slakt och köttförädling 2 261,2-2, ,9 575,4 14,2 Mejeriprodukter och glass 1 851,3-0, ,5 238,3 8,9 Bröd och kex 951,6 1,9 199,7 422,6 0,9 Öl, läskedrycker och mineralvatten 683,5-3,3 132,3 235,6-7,4 Foder 488,3-6,1 297,5 73,9 4,5 Grönsaker och frukt 414,3-8,6 152,2 114,1-4,0 Choklad, sötsaker, kakao 323,0-0,4 107,1 105,8-10,6 Kvarnprodukter och stärkelse 246,2-4,8 112,0 62,0 8,8 Sockertillverkning 258,2 2,2 175,4 43,9-12,2 Alkoholdrycker 223,6 8,2 68,9 67,6 7,8 Olja och fetter 187,6-3,2 95,7 38,2 5,2 Kaffe och te 184,7 11,1 88,7 60,8 1,7 Fiskprodukter 118,8-5,9 62,4 28,1-6,0 Makaroner och övriga livsmedel 110,6-7,0 38,9 32,7-17,4 Kryddor och kryddsåser 83,7 3,5 43,2 19,0 0,5 Malttilverkning 59,5-3,9 27,0 8,6-24,6 Totalt 8 446,1-1, , ,6 2,7 Löner Till- Adminis- Personal 2005 verkning tration Totalt Näringsgren milj. Slakt och köttförädling 295, Mejeriprodukter och glass 147, Bröd och kex 254, Öl, läskedrycker och mineralvatten 97, Foder 32, Grönsaker och frukt 59, Choklad, sötsaker, kakao 59, Kvarnprodukter och stärkelse 26, Sockertillverkning 16, Alkoholdrycker 24, Olja och fetter 14, Kaffe och te 13, Fiskprodukter 19, Makaroner och övriga livsmedel 15, Kryddor och kryddsåser 10, Malttilverkning 6, Totalt 1 095, Källa: Statistikcentralen 17

20 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖR LIVSMEDEL Produktionsmängd i % av konsumtionen (produktion+import) Brödsäd Mjölkprodukter, självförsörjning av flytande produkter Nötkött Svinkött Ägg Socker Grönsaker, färskprodukter Potatis Bär, färskprodukter Äppel Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Frukt- och bärodlarförbundet, Inhemska Trädgårdsprodukter rf uppskattade siffror Den inhemska tillvärkningens andel av livsmedels detaljhandel är 83 procent. Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf 18

21 INHEMSK LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING Alkoholdrycker (inkl. import, 1000 liter) Starka drycker Starkviner Svaga viner Cider Long drinks Glass (inkl. import, 1000 liter) Kaffe (1000 kg) Rostat kaffe Kött (konsumtion, inkl. import, 1000 kg) Svinkött Nötkött Fjäderfäkött Makaroner (1000 kg) Maltdrycker (inkl. bryggeriernas import, 1000 liter) Saft (1000 liter) Mejeriprodukter (konsumtion, inkl. import) Flytande mjölkprodukter (1000 liter) Ost (1000 kg) Mjölkpulver (1000 kg) Kvarnprodukter (1000 kg) Djupfrysta produkter (inkl. import, 1000 kg) Fett (1000 kg) Margarin (inkl. import) Mejerismör 2) Smör-oljeblandning 2) Socker (1000 kg) Socker (försäljning) Betsocker (produktion) Choklad och sötsaker (1000 kg) Konserver (1000 kg) Stärkelse (produktion, inkl. teknisk användning, 1000 kg) Läskedrycker och mineralvatten (1000 liter) Läskedrycker Mineralvatten Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Jord- och skogsbruksministeriet, Näringsbalans, Livsmedelsindustriförbundet rf Malning av spannmål till livsmedel (inkl. import och export) omräknat i spannmål 2) Inkluderar användning som råvara i smältost, glass och färskost 19

22 UTRIKESHANDELN MED LIVSMEDELSPRODUKTER Industriella produkter Import mn Produktgrupp Alkoholdrycker, starka och viner 99,5 242,3 267,8 Fetter och oljor 31,1 40,0 41,2 Fruktkonserver 28,3 42,5 47,1 Honung 1,3 3,3 2,2 Kaffe (instant och rostat) 11,3 15,1 19,7 Fiskprodukter 50,1 76,9 82,2 Växtsaft och -extrakt 9,1 12,6 13,0 Växtkonserver 18,2 34,4 38,7 Soppor och buljong 8,5 15,5 12,8 Barnmat 2,0 9,8 9,3 Kött 57,3 88,4 102,8 Köttprodukter 12,1 38,1 41,6 Mjölkprodukter 63,6 157,7 178,8 Malt 1,7 1,3 0,4 Margarin 6,9 22,0 23,6 Djupfrysta bär och grönsaker 23,6 59,7 59,0 Safter 32,6 46,8 46,2 Kvarnindustriprodukter 1,4 1,8 3,0 Öl 7,4 20,0 20,6 Potatismjöl 0,5 1,1 1,6 Foder 83,7 132,0 147,0 Senap 1,0 3,9 4,7 Socker och melass 9,9 30,6 33,5 Sockerkemiska produkter 3,5 6,3 6,4 Choklad och sötsaker 90,9 125,8 134,7 Tomatsås 5,8 12,0 13,9 Stärkelseprodukter 69,5 96,8 82,0 Spannmålsprodukter 66,2 184,7 197,3 Läskdrycker och mineralvatten 4,0 26,3 33,5 Övriga livsmedel 60,9 113,7 116,4 Industriella produkter totalt 860, , ,6 20

23 Export mn ,0 40,1 58,7 73,4 87,9 41,5 7,0 19,6 26, ,4 2,6 4,9 3,9 5,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 21,9 16,0 8,0 20,5 90,3 13,2 7,9 9,6 11,8 14,4 0,0 1,5 1,6 1,6 39,5 2,4 4,1 4,9 4,0 13,2 0,4 0,6 0,4 0,4 11,6 7,4 7,6 4,9 5,9 117,2 26,4 96,9 91,5 107,0 47,2 11,4 8,7 8,5 9,9 204,2 161,9 282,1 303,1 322,5 0,3 15,7 31,4 21,9 24,8 2,5 30,7 21,2 32,7 29,7 65,8 9,0 14,5 18,2 23,7 52,7 13,0 1,8 2,1 4,0 3,4 4,3 7,9 7,7 8,2 23,4 19,7 16,0 11,3 10,7 1,3 0,2 1,4 0,5 1,7 157,5 15,0 18,0 21,7 25,0 4,5 0,4 0,2 0,3 0,3 30,5 9,6 9,2 18,7 19,8 4,4 13,4 75,8 81,5 91,6 137,0 94,9 81,9 86,3 89,8 14,9 6,6 0,5 0,3 0,4 90,0 8,5 19,1 15,7 16,2 201,2 44,1 54,3 53,4 51,4 35,6 7,4 5,1 4,8 6,9 126,0 21,5 42,5 48,0 58, ,9 609,0 910,7 961, ,5 Forts. > 21

24 Obs! Siffrorna är avrundade och totalsumman beskriver exportens och importens verkliga värden. Lantbruksprodukter Import mn Produktgrupp Specialväxter 49,0 61,8 57,3 Frukter 146,7 219,4 220,3 Kakaobönor 0,2 0,0 0,0 Råkaffe 124,3 79,9 115,7 Färsk fisk 14,4 63,5 65,6 Ägg 0,1 1,5 1,3 Bär 2,6 4,8 5,7 Kryddor 4,4 6,9 6,8 Nötter 7,4 5,8 9,5 Råsocker 17,7 27,1 26,7 Te 6,9 10,4 11,4 Grönsaker och rotfrukter 62,5 108,9 113,6 Spannmål 37,2 42,3 28,5 Blötdjur 2,4 5,1 4,1 Lantbruksprodukter sammanlagt 475,6 637,0 666,7 Alla livsmedel totalt 1 335, , ,3 Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf oljefrön och -frukter, sockerbeta och -rör, andra frön och växtdelar LIVSMEDELSEXPORT LANDSVIS 1995 % 2004 % 2005 % Ryssland 29,5 Ryssland 19,2 Ryssland 19,7 Sverige 14,2 Sverige 17,8 Sverige 15,4 Estland 6,9 Estland 8,7 Estland 9,2 Tyskland 5,1 USA 6,1 Tyskland 5,9 Belgien 4,4 Tyskland 5,9 USA 5,3 Norge 3,7 Frankrike 4,3 Storbritannien 4,4 USA 3,6 Danmark 3,5 Frankrike 3,2 Storbritannien 3,4 Storbritannien 3,2 Belgien 2,9 Danmark 3,2 Belgien 3,1 Polen 2,8 Nederländerna 2,8 Nederländerna 2,1 Danmark 2,8 Övriga 23,2 Norge 2,1 Övriga 28,4 Övriga 24,0 Totalt 100 Totalt 100 Totalt 100 Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf 22

25 Export mn ,3 0,1 0,0 0,0 0,1 221,8 13,0 0,5 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 2,3 0,1 0,0 0,2 87,2 2,1 2,2 3,3 7,6 1,2 7,1 7,3 6,6 6,8 4,6 0,8 0,1 0,2 0,3 7,2 1,5 1,4 1,9 2,9 9,6 0,1 0,1 0,0 0,0 41,2 0,0 0,7 0,8 0,8 10,8 3,4 0,8 0,7 0,8 122,5 7,2 4,0 3,9 6,2 32,1 35,8 53,7 42,3 64,5 5,6 0,7 0,3 0,2 0,1 724,4 74,0 71,2 60,9 91, ,3 683,1 982, , , % Ryssland 21,7 Sverige 15,1 Estland 9,7 USA 4,8 Tyskland 4,7 Storbritannien 3,8 Polen 3,6 Norge 3,1 Danmark 3,1 Frankrike 3,0 Övriga 27,4 Totalt

26 LIVSMEDELSEXPORT LANDSVIS / PRODUKTGRUPP EXPORT 2006 Ryssland Sverige Mejeriprodukter Mejeriprodukter Kött och köttprodukter Choklad och sötsaker Malt Kött och köttprodukter Foder Spannmålsprodukter Alkoholdrycker Lantbruksprodukter Spannmålsprodukter Alkoholdrycker Stärkelseprodukter Margarin Lantbruksprodukter Djupfrysta bär och grönsaker Fisk Fetter och oljor Choklad och sötsaker Stärkelseprodukter Kvarnindustriprodukter Fisk Barnmat Helfabrikat innehållande kakao Margarin 970 Foder Övriga Växtkonserver Totalt Safter Socker Läskdrycker och mineralvatten Övriga Totalt Estland Alkoholdrycker Kaffe (rostat) Kött Socker Choklad och sötsaker Lantbruksprodukter Spannmålsprodukter Mejeriprodukter Fruktkonserver Läskdrycker och mineralvatten Margarin Kvarnindustriprodukter Foder Växtkonserver Malt Övriga Totalt Källa: Tullstyrelsen, Livsmedelsindustriförbundet rf 24

27 LIVSMEDELSINDUSTRINS KOSTNADSSTRUKTUR (% av omsättningen) Materialkostnader 61,3 61,2 59,8 58,3 59,3 Arbetskraftskostnader 14,7 15,1 15,8 15,5 15,0 Övriga kostnader 16,4 15,8 13,9 17,2 15,9 Avskrivningar 3,8 4,3 4,6 4,4 4,3 Räntor 0,4 0,3 0,7 0,7 0,2 Skatter 0,8 0,7 1,4 0,9 1, Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf

28 LIVSMEDELSINDUSTRINS FoU-KOSTNADSANDEL AV PRODUKTIONEN I FINLAND OCH ÖVRIGA LÄNDER 2004 (%) Japan FINLAND¹) Norge USA Australien EU-genomsnitt Kanada 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 1,2 ¹) år 2005 Källa: CIAA, Statistikcentralen (Finland) KONSUMTIONSUTGIFTER Privata konsumtionsutgifter milj. euro, enligt gängse priser Livsmedel och alkoholfria drycker Livsmedels och alkoholfria dryckers andel av konsumtionsutgifterna, % Alkoholdrycker och tobak Beklädnad och skodon Bostad och energi Möbler, hushållsmaskiner o.-tillbehör Hälsa Trafik Telekommunikation Rekreation och kultur Studier Hotell, caféer och restauranger Övriga varor och tjänster Totalt Källa: Statistikcentralen 26

29 LIVSMEDELSUTGIFTER Hushållens livsmedels utgifter per person /år % /år % /år % /år % Bröd och spannmålsprodukter Kött och köttprodukter Fisk och fiskprodukter Mjölk, ost och ägg Fetter och oljor Frukter och grönsaker Potatis och dess produkter Socker Kaffe, te och kakao Andra födoämnen Totalt Källa: Statistikcentralen innehåller inte andra drycker LIVSMEDLENS REALPRISUTVECKLING livsmedlens konsumentpriser livsmedlens producentpriser Källa: Livsmedelsindustriförbundet rf 27

30 MINUTPRISER Priser, /kg, /l Mjölk helmjölk 0,66 0,71 0,71 0,74 fettfri mjölk 0,58 0,71 0,72 0,73 fettfri surmjölk 2) 0,58 0,89 0,89 1,01 Ostar emmental 8,34 10,65 10,59 10,88 edam 7,03 7,75 7,92 7,67 Fetter smör 5,28 4,92 4,96 4,88 margarin 3,73 2,95 2,87 2,90 Kött nöt, yttre stek 3) 11,16 8,28 9,08 9,92 nöt, malet kött 7,86 6,95 7,44 7,76 griskotlett t 4) 7,59 7,81 7,89 10,64 lår- och bröstbitar av broiler 5) 4,1 2,10 2,03 10,47 medwurst 15,86 12,18 12,19 12,53 knackkorv 5,82 1,38 4,68 5,46 länkkorv 3,70 3,28 3,43 3,32 Hönsägg 2,79 2,36 2,33 2,45 Fisk regnbågslax 6) 5,84 9,36 10,45 8,29 Spannmåls- och växtprodukter specialvetemjöl 0,90 0,61 0,59 0,41 hålkakor 2,79 3,09 3,15 3,18 rostbröd 7).. 3,60 3,57 3,00 vetelängder 5,63 5,87 5,79 5,90 fint socker 1,23 1,07 1,08 1,05 matpotatis 1,52 0,72 0,65 0,60 morot 1,56 1,27 1,21 1,32 tomat 2,39 2,94 2,98 3,14 kaffe 5,56 4,38 5,04 5,16 Källa: Statistikcentralen tidigare namn konsumtionsmjölk 2) Prisen 2006 är beräknade av surmjölk 3) Prisen 2006 är beräknade av nötstek 4) Prisen 2006 är beräknade av grisschnitzel 5) Prisen 2006 är beräknade av broilerfilé 6) Prisen 1994 är beräknade av rensad hel fisk, prisen av filé 7) Prisen 2006 är beräknade av vetebröd 28

FakTaGaFFeLN. Statistik om livsmedelsbranschen 2013

FakTaGaFFeLN. Statistik om livsmedelsbranschen 2013 FakTaGaFFeLN Statistik om livsmedelsbranschen 2013 1 INNEHÅLL Allmänt Regnmängd 1981 2012 2 Medeltemperatur 1981 2012 2 Väderlek under växtperioden 2 Antal hushåll 3 Yrkessjukdomar enligt bransch 4 Olycksfall

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

FakTaGaFFeLN. Statistik om livsmedelsbranschen 2014

FakTaGaFFeLN. Statistik om livsmedelsbranschen 2014 FakTaGaFFeLN Statistik om livsmedelsbranschen 2014 1 TILL LÄSAREN Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen är ett mångsidigt faktapaket som omfattar hela den inhemska livsmedelskedjan från jord till

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

FAKTAGAFFELN. Statistik om livsmedelsbranschen 2015

FAKTAGAFFELN. Statistik om livsmedelsbranschen 2015 FAKTAGAFFELN Statistik om livsmedelsbranschen 2015 TILL LÄSAREN Faktagaffeln Statistik om livsmedelsbranschen är ett mångsidigt faktapaket som omfattar hela den inhemska livsmedelskedjan från jord till

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005 1(11) PM 44-2893/08 2008-10-23 Enheten för handel och marknad Anne Hansson/Peter Hugoson Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

Förädlade livsmedel på den internationella arenan Förädlade livsmedel på den internationella arenan Studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995 2005 en kortversion De globala marknaderna för livsmedelsindustriprodukter har växt, samtidigt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Företag och växtodling

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Företag och växtodling 231 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 333 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde 221 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

216 Produktionen av grönsaker varierar mycket mellan olika länder, en skillnad som inte bara förklaras av skillnader i klimat. Italien, Spanien och Gr

216 Produktionen av grönsaker varierar mycket mellan olika länder, en skillnad som inte bara förklaras av skillnader i klimat. Italien, Spanien och Gr 215 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2005 men vissa tabeller

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 249 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde 221 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Framtiden är serverad. Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig

Framtiden är serverad. Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig Framtiden är serverad Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig Livsmedelsindustrin Tillverkar ett omfattande urval av allt ifrån råvaror till produkter som underlättar matlagningen samt färdiga

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Forskningsprojekt finanserat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket Christel Cederberg, Greppa Näringen, 24

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Intervju om matvanor

Intervju om matvanor rvju om matvanor Kön Man Kvinna Datum då formuläret ifylldes: 20 dag år Ändamålet med detta formulär är att få en noggrann bild av Era matvanor. När Ni fyller i formuläret, beakta den senast na 12 ers

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1989-23 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 8 % 75 7 Finland EU-15 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 2.1.23/FFC /TL Källa: OECD Economic Outlook December 22 2 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer