PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN"

Transkript

1 N U M M E R 3 NOVEMBER S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska storbolag som blivit impopulärt på aktiemarknaden. Portföljförvaltarna fortsätter att investera i denna typ av billiga storbolag. För tredje gången har SKAGEN mottagit ett prestigefyllt pris i Holland. 8 Resebrev Redaktionen har fått resebrev från Indien, Kina och USA. 12 SKAGENs nyårskonferens För sjätte året i följd arrangerar SKAGEN sin årliga konferens och utlovar en spännande talarlista. 16 Små juveler SKAGENs aktiefonder innehåller en rad mindre men likafullt viktiga innehav. KRÖNIKA 48 KRISTOFFER STENSRUD Tendenser till en börsbubbla i tillväxtländer? KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT

2 2 INNEHÅLL SKAGEN FONDERS MARKNADSRAPPORT NR SKAGEN Fonder är en ledande skandinavisk fondförvaltare. Företaget grundades 1993 i Stavanger och är sedan 2005 Norges största aktiefondförvaltare. SKAGEN Fonder etablerade en filial i Sverige 2004 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Postadress Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: SKAGEN söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. SKAGEN tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den Innehåll Samsung Electronics levererade ett rekordresultat under tredje kvartalet. Bolaget har stora förhoppningar att den nya läsplattan Galaxy ska bli en försäljningssuccé Bara på skagenfonder.se 22 Fastighetsbolaget Olav Thon-Gruppen är ett litet men lyckat innehav i SKAGEN Vekst. Läs mer om dom små juvelerna mindre men likafullt viktiga innehav i aktiefondernas portföljer. Ross Porter, portföljförvaltare för SKAGEN Vekst, ger sin syn på investmentbankernas kreativa produkter som bidrog till finanskrisen. Med hjälp av nya regleringar hoppas han på en ny vår för aktier och obligationer. LÄS MER PÅ VÅR WEBB Det är bara tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki som presterat bättre än obligationsfonden SKAGEN Tellus under de senaste fyra åren. Hur är det möjligt? Har SKAGEN Tellus förvaltningsfilosofi förändrats? Dessa frågor utreder Tore Bang, kommunikatör på SKAGENs Oslokontor. LÄS MER PÅ VÅR WEBB Omslag: Microsoftgrundaren Bill Gates vid ett besök på medgrundaren Paul Allens årliga konferens i Sun Valley, i amerikanska delstaten Idaho. Foto: Bloomberg News Foton inlaga: Bloomberg News och SKAGEN Fonders bildarkiv. 3 Avkastningshistorik 4 Ledare 5 Nyheter i korthet 8 Resebrev Indien, USA och Kina 12 SKAGEN Fonders årliga nyårskonferens 14 Professor Terrance Odean och historieprofessorn Niall Ferguson 16 Aktiefondernas små juveler 20 Mannen som slutade röka 21 Portföljförvaltarnas berättelse 25 Fondportföljer 44 Kvartalsdata 46 SKAGEN Fonders investeringsfilosofi 47 Avkastnings- och riskredovisning 48 Krönika Tendenser till en börsbubbla i tillväxtländer?

3 VÅRA FONDER 3 SKAGEN Fonders avkastningshistorik Tabellerna visar avkastningen för respektive fond i förhållande till jämförelseindex sedan fondernas start samt hittills i år. SKAGEN Fonder har alltid använt utdelningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort. AKTIEFONDEN SKAGEN VEKST Förvaltare: Beate Bredesen Start: 1 december 1993 Avkastning januari oktober Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,0% 0,9% ,6% 9,5% -5 SKAGEN Vekst Viktat genomsnitt av MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return) och Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fram till 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). 0 AKTIEFONDEN SKAGEN GLOBAL AKTIEFONDEN SKAGEN KON-TIKI Förvaltare: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Avkastning januari oktober 2010 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari oktober 2010 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,7% 0,7% ,4% 1,8% ,6% 6,9% ,6% 11,3% -5 SKAGEN Global MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return). Fram till 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return). 0 0 SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) 0 RÄNTEFONDEN SKAGEN TELLUS Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 september 2006 Avkastning januari oktober ,5% 14 11,6% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index (EUR) Avkastningen uttryckt i euro Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,8% 6,3% RÄNTEFONDEN SKAGEN KRONA Förvaltare: Ola Sjöstrand Start: 29 juni 2007 Avkastning januari oktober 2010 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% 2,0% 2 2 0,6% 0,2% 0 0 SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 39.

4 4 LEDARE KRÖNIKA LEDARE Per Wennberg, vd, SKAGEN Fonder Sverige pw skagenfonder.se Bäste andelsägare, Efter en förhållandevis svag sommar för världens aktiemarknader har hösten visat en mer positiv bild. Det är framförallt tillväxtmarknaderna som fortsatt fungerar som katalysator för världens börser medan ekonomierna i väst än så länge kämpar med svag tillväxt och hög arbetslöshet. Den största ekonomin i världen, USA, har trots enorma stimulanspaket svårt att få igång tillväxten. Fortfarande svallvågor från finanskrisen På en investerarkonferens i New York jag nyligen besökte, påmindes åhörarna om att svallvågorna från bolånekraschen fortsätter. John Mauldin på Millenium Wave Investments påpekade att när processen med att granska hur vissa amerikanska finansinstitut marknadsfört de bostadsobligationer som blev värdelösa kommer många finansinstitut få allvarliga problem med stämningar som följd. Fingeravtryck finns överallt enligt Mauldin och det är en biljon dollar som står på spel. Läs gärna mer på vår web i det resebrev från denna USA-resa som min kollega Michael Metzler författat. Läs flera resebrev från SKA- GENs medarbetares resor runtom i världen. Andra sidan av myntet av att USA blivit mer impopulärt är att tillväxtländer blivit populärare än någonsin. Trots detta hittar våra förvaltare stora bolag i tillväxtländer på rea. Exempelvis har SKAGEN Kon-Tiki ny ligen investerat i det ryska gaskonglomeratet Gazprom. Läs mer i portföljförvaltarnas berättelse på sid 21. Ställningstagande i PPM-frågan Nyligen fattade styrelsen för SKAGEN Fonder ett beslut om att avnotera samtliga fonder från Pensionsmyndighetens handelsplattform, tidigare PPM, om inte åtgärder mot massflyttar införs. Grunden till beslutet är att tillvarata samtliga våra andelsägares in tressen. De kortsiktiga massflyttar, där förvaltartjänster flyttar medel mellan fonder för tiotusentals personers räkning ger en negativ påverkning på förvaltningsarbetet. Vår förhoppning är att Pensionsmyndigheten finner en lösning på problemen med massflyttar. Läs mer om vårt ställningstagande på sid 6. Under hösten har vi genomfört ett trettiotal inspirationsmöten runt om i landet. Dessa avslutades i november med de årliga SKAGEN Dagarna i Göteborg och Stockholm och samlade över 800 åhörare. Vi rivstartar 2011 med vår årliga Nyårskonferens på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 14 januari. Evenemanget består av vår sedvanliga konferens med ekonomiska experter från olika delar av världen som professorerna Niall Ferguson och Terence Odean, analytikern Chen Zhao på dagen och ett kostnadsfritt seminarium med våra förvaltare Torgeir Høien och Kristian Falnes på eftermiddagen. Anmäl dig redan idag! Fondandelar bra julklapp Detta är den sista Marknadsrapporten innan jul och de flesta av oss har börjat fundera på julklappar. Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du vill ge fondandelar i gåva. Å allas vägnar här på SKAGEN ber jag att få önska en riktigt god vintersäsong, Per Wennberg KRÖNIKA Jonas A Eriksson kommunikationschef, SKAGEN Fonder Sverige jae skagenfonder.se Mot strömmen i USA Den stora recessionen är nu officiellt över i USA enligt konjunkturinstitutet NBER. Den startade i december 2007 och slutade i juni Under recessionen, som är den längsta sedan andra världskriget, har arbetslösheten fördubblats och är nu nästan 10 procent. Kapitalet strömmar ut ur USA Det kan tyckas märkligt att man först 15 månader i efterhand kan fastställa att en recession tagit slut. Det har att göra med hur man mäter en recession. Måttet är en sammanvägning av en mängd statistik som publiceras med stor fördröjning. Utvecklingen i USA har skrämt spararna. Uttagen ur amerikanska aktiefonder 2010 har varit rekordstora, 55,5 miljarder dollar fram till slutet av oktober enligt analysinstitutet EPFR. Många amerikanska företag har nu en låg prislapp om man ser till multipler som P/E-tal. Tydligast är kanske detta bland IT-bolagen. De värderas idag till under 10 gånger årsvinsten. Det kan jämföras med situationen kring millennieskiftet då denna siffra låg över 60. USA håller på att bli ett impopulärt investeringsland. Detta är emellertid inget som avskräcker SKAGEN. Tvärtom. I det rådande amerikanska klimatet finns fler undervärderade, felanalyserade och impopulära bolag med potential att värderas upp än på länge. men SKAGEN ökar sina investeringar Det tydligaste avtrycket finns i SKAGEN Global. Andelen bolag från USA har i fonden nästan sexdubblats från i slutet av 2002 till idag från 5 till nästan 30 procent. Av de 10 största företagen i portföljen har idag fem sin hemvist i USA. Ett av de senaste till skotten i portföljen är världens största mjukvaruföretag, amerikanska Microsoft. Var hamnar då amerikanska fondsparares pengar? Fram till i slutet oktober i år noterades 71,2 miljarder dollar i inflöden i tillväxtmarknadsfonder. Det ser ut att bli ett rekordår. En gissning är att det finns en del amerikanska sparare som tröttnat på hemmaplan och vill pröva lyckan i tillväxtmarknader istället.

5 NYHETER I KORTHET 5 Succé för SKAGEN Dagen Falnes gräver guld i USA Kristian Falnes talade inför fulla hus i Göteborg och Stockholm. Bortåt 800 personer deltog i fulla hus för att lyssna på SKAGEN Globals förvaltare Kristian Falnes. Den 2 november lyssnade omkring 400 personer på honom i Göteborgs Konserthus. Samma kväll talade han för en lika stor samling i Norra Latins aula i Stockholm. Kristian Falnes berättade bland annat om de allt fler investeringar som görs i USA. Nulägesrapport Temat för dagen var en återblick över utvecklingen i världsekonomin de senaste turbulenta åren samt en framåtblick. Sammantaget står västvärlden inför stora utmaningar när offentliga utgifter måste bantas. Budgetunderskotten måste minskas. Antingen genom att skatter höjs, genom att offentliga utgifter minskas eller genom en kombination av de båda åtgärderna, sade Kristian Falnes. Trots att de närmaste åren kommer bli tuffa för många västländer är risken för en ny recession i USA och Europa mycket liten. Det finns emellertid ett ljus i tunneln menade Kristian Falnes och det är utvecklingen i tillväxtländerna. Tillväxtländer som grupp betraktat beräknas ha en BNP-tillväxt i år och nästa år på omkring 6-7 procent medan utvecklade länder endast kommer ha en tillväxt på bara omkring 2 procent per år. Aktier måttligt värderade Ser man till aktiemarknaden menade Kristian Falnes att det fanns skäl till att vara hoppfull. Företagen är globalt sett måttligt värderade och deras förmåga att skapa värden har stärkts under finanskrisen. Alternativavkastningen på kapital är låg med rekordlåga obligationsräntor och aktiviteten inom företagsaffärer har under senare tid ökat. Många investerare är fortfarande skeptiskt inställda till aktiemarknaden. Sammantaget finns det skäl att vara optimistisk till utvecklingen för aktier framöver. Bland risker som skulle kunna leda till att den relativt positiva aktiebilden förändras lyfte Kristian Falnes fram en överoptimism om företagens vinstutveckling samt ökad inflation i Kina. Kristian Falnes berättade att nedgången som varit gjort många amerikanska företag mer attraktiva, inte minst IT-företag. Detta har gjort att USA-andelen i SKAGEN Global ökat kraftigt. Från att ha varit nere under 5 procent 2002 var USA-andelen i september 27 procent av portföljens totala värde. Bland företag som SKAGEN Global investerat i lyfte Kristian Falnes fram Microsoft och Accenture. Av SKAGEN Globals 10 största innehav i september var 5 amerikanska bolag. jae Jonas A. Eriksson skagenfonder.se Independence Day I oktober genomfördes Independence Day för fjärde året i rad ett samarbete mellan ett antal fondbolag. Mer än 300 försäkringsförmedlare och placeringsrådgivare deltog i ett heldagsarrangemang på Norra Latin i Stockholm. Bakom evenemanget står de oberoende förvaltarna SKAGEN Fonder, East Capital, Lannebo Fonder och Garantum Fondkommission. Staten och kapitalet I år deltog förre Riksbankschefen Lars Heikensten, som berättade om finanskrisen och Europa samt före detta SEB och Nordeachefen Jacob Palmstierna som berättade om sitt liv som bankman. Från SKAGENs sida deltog förvaltarna Knut-Harald Nilsson och Torkell Eide. Responsen från deltagarna på Indepence Day har varit väldigt bra. Många uppskattar och tycker det är effektivt att fyra oberoende förvaltare gör ett evenemang tillsammans. Extra roligt är att vi haft så många deltagare som kommit från andra delar av landet säger Johan Meyer, distributörsansvarig och an svarig för evenemanget på SKAGEN. MER INFORMATION Om du är förmedlare eller rådgivare och är intresserad av att få mer information om evenemanget, kontakta Johan Meyer på Du kan se en webbsändning av årets evenemang på vår webbplats Val av ny styrelse medlem På valmötet den 2 mars 2011 ska andelsägarna i SKAGEN välja en styrelsemedlem. Nuvarande styrelsemedlemmen Jan Henrik Hatlem ställer upp för omval. Andelsägarna uppmanas om att ge förslag på kandidater. För att valkommittén ska få möjlighet att gå igenom förslagen, måste dessa vara oss tillhanda senast den 1 december Därefter sammanställer valkommittén förslagen och kallar in kandidater till valmötet. Förslag skickas till valkommitténs ordförande Sigve Erland per e-post: eller per brev: Sigve Erland, Arne Garborgsvei 60, NO-4340 Bryne, Norge. Det går också bra att skicka e-post till

6 6 NYHETER I KORTHET Pris till SKAGEN Kon-Tiki Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki valdes till bästa fond vid utdelningen av det holländska fondpriset De Gouden Stier (den gyllene oxen). Det var deltagarna i en omröstning på internet som valde tillväxtmarknadsfonden Kon-Tiki till bästa fond. Vi är mycket glada för att våra fonder har presterat så bra i Holland och att SKAGEN Kon-Tiki har fått detta pris, säger Lise Holm Jacobsen, ansvarig för SKAGENs Hollands-team. Det är tredje året i rad som SKAGEN vunnit ett pris i De Gouden Stier. SKAGEN valdes till bästa förvaltningsbolag under 2009 medan SKAGEN Global vann kategorin bästa fond under SKAGEN har varit aktiva på den holländska marknaden sedan april 2006 och har både institutionella och privatkunder. Förslag till förändringar i premiepensionssystemet SKAGEN Fonder har lämnat ett yttrande till pensionsmyndigheten om åtgärder mot massflyttar för att skydda SKAGENs fondandelsägares intressen. Om en lösning inte nås före den 1 juni 2011 kommer SKAGENs samtliga fonder tas bort från premiepensionssystemet. Ökad handel i fonderna SKAGEN har under längre tid noterat en ökad handel i fonder inom premiepensionssystemet kopplad till förvaltartjänster. Den ökade handeln, ibland kallad massflyttar, kan uppgå till miljardbelopp. Konsekvenserna av dessa massflyttar är ökade handelskostnader, mer administrativt arbete som tar tid i anspråk från analysarbete och prisrisker. Även fondsparare utanför premiepensionssystemet påverkas. SKAGENs styrelse har därför beslutat om en avnotering av samtliga SKAGENs fonder i premiepensionssystemet om inte åtgärder för att stoppa massflyttar införs. Om ingen förändring sker kommer utbudet av högpresterande fonder inom premiepensionssystemet att minska. Ändrade förutsättningar När SKAGEN noterade sina fonder på pensionsmyndighetens plattform var förutsättningen, att den enskilda pensionsspararen skulle ha en möjlighet att själv kunna styra över en del av sin framtida pension. Andelen premiepensionssparare som anlitar förvaltningstjänster har dock ökat, vilket lett till massflyttar och ökad korttidshandel. Forskning visar att korttidshandel generellt inte skapar högre avkastning. Pensionsmyndigheten har under längre tid uppmärksammat problemen med massfondbyten och SKAGEN har sedan 2007 fört en dialog med pensionsmyndigheten för att hitta lösningsförslag. Förslag till åtgärder SKAGEN har två förslag till åtgärder för att få bukt med de problem massflyttar förorsakar: 1. Att ett fondbolags fonder inte med automatik ska ingå i förvaltningstjänsternas utbud. Fondbolag ska kunna säga nej till att vara med i förvaltningstjänster. 2. Att elektronisk identifiering införs som legitimering istället för pinkoder. Genom att byta ut pinkoder mot e-leg skulle korttidshandeln begränsas. SKAGEN välkomnar andra åtgärder som leder till samma resultat, det vill säga att begränsa massflyttar. Om verksamma åtgärder inte vidtas senast den 1 juni 2011 kommer SKAGENs samtliga fonder att avnoteras från premiepensionssystemet. Om fonderna avnoteras Vid en eventuell avnotering kommer sparare att erbjudas en liknande fond med motsvarande riskprofil, investeringsmandat och fondavgift. Sparande utanför premiepensionssystemet, det vill säga direktsparande hos SKAGEN eller genom SKAGENs distributörer, kommer inte att påverkas. SKAGEN kommer att återkomma med mer detaljer kring en eventuell avnotering om det skulle bli aktuellt. Detta kommer att publiceras på webben och i den skriftliga kommunikation bolaget har med fondandelsägarna. Målsättningen är emellertid att SKAGEN ska finnas kvar i premiepensionssystemet. Undrar du över något? SKAGENFONDER.SE/FRAGA Sverige runt på 25 dagar Med start i början på september genomfördes SKAGEN höstens stora inspirationsmötesturné. Ett femtontal städer från Malmö i söder till Luleå i norr besöktes. Vara nära kunderna Syftet med inspirationsmötena runt om i landet har varit att träffa våra kunder och berätta om SKAGENs förvaltning. Responsen har varit väldigt god med ett mycket högt deltagande på de flesta platser vi besökt, säger Per Wennberg, vd för SKAGEN Fonder i Sverige. Kom på våra infoträffar: SKAGENFONDER.SE SKAGEN kommer att genomföra en turné även under vintern/våren Rådgivare från SKAGENs Stockholms- eller Göteborgskontor berättar om SKAGENs fondutbud, investeringsfilosofi, marknadssyn samt allmänna sparråd. Håll utkik på eller ring för mer information om vilka platser vi kommer att besöka framöver.

7 KOSTNADSFRITT SEMINARIUM 7 Nyårsseminarium Fredagen den 14 januari 2011 Aktie- och obligationsvärlden sedd från SKAGEN SKAGEN bjuder in till eftermiddagsseminarium på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Portföljförvaltarna Kristian Falnes och Torgeir Høien kommer bland annat att vara på plats. SKAGENs investeringsdirektör, Kristian Falnes, kommer att berätta om året som gått på aktiemarknaderna samt att ge sin syn på utvecklingen framöver. Investeringar i de globala obligationsmarknaderna är temat för Torgeir Høiens presentation.» Kristian Falnes förvaltar aktiefonden SKAGEN Global och är investeringsdirektör i SKAGEN Fonder. Kristian Falnes är en av Norges mest välmeriterade förvaltare och flitigt citerad aktieexpert i norska affärs medier. Ti digare har Kristian Falnes arbetat som controller, finans analytiker och mäklare samt portföljförvaltare för Lærdal Finans. Han har en civile konomexamen från Handelshögskolan BI, Oslo och är auktoriserad Finansanalytiker, AFA.» Torgeir Høien är ansvarig portföljförvaltare av den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus. Han har tidi gare varit ledamot i styrelsen för norska centralbanken, Norges Bank, mellan januari 1998 till juni Torgeir Høien har varit seniorekonom på Handelsbanken samt analytiker på företaget Macropartner. Han har en magi ster examen i nationalekonomi från Oslo Universitet samt studier vid New York University. Det kommer naturligtvis att finnas en möjlighet att ställa frågor. Du kan även maila in dina frågor i förväg till Frågorna besvaras på seminariet. Plats» Östra Stationsgatan 35, Norra Bantorget Tid» Fredagen den 14 januari Kaffe och registrering Per Wennberg, vd SKAGEN Fonder, hälsar välkomna Kristian Falnes och Torgeir Høien Anmälan» eller på telefon OSA senast 5 januari Ta gärna med dig en vän. Seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkommen! Konsten att använda sunt förnuft

8 8 RESEBREV INDIEN OM SKAGENS RESEBREV SKAGEN investerar i bolag och inte i nationer, det kan låta självklart. Att det kan vara bättre att investera i bolag hemmahörande i länder med lägre tillväxt än i andra länder är inte lika självklart men sant. När SKAGENs portföljförvaltare blir intervjuade ställs vissa frågor nästan undantagslöst; vilka länder investerar ni i nu? och vilka branscher är hetast? Men, förvaltarna investerar inte i länder och branscher utan i bolagsaktier. Företagen är naturligtvis verksamma i olika branscher och länder. I investeringsvärlden görs en distinktion mellan top-down och bottom-up. För topdown-investerare är de stora pensel dragen i ekonomin (som BNP) viktiga för företagsinvesteringar. SKAGENs investeringsfilosofi ser primärt på företaget, bottom-upperspektivet. En huvudfråga är vad du får för priset av en viss bolagsaktie och vad det enskilda företaget kan förväntas ha för möjligheter att skapa och förvalta värden för sina aktieägare. Det är naturligtvis inte oviktigt att ta hänsyn till saker och ting som påverkar bolaget i stort skillnaden är var man lägger sitt huvudfokus. Tillväxt = avkastning? När investeringar i enskilda länder diskuteras så hamnar ofta landets tillväxt i fokus. Historiskt är däremot sambandet mellan ett lands BNP och avkastningen på aktiemarknaderna svagt. Det visade en rapport av analysföretaget MSCI Barra från maj Av de länder som undersöktes framkom att placeringar i Sverige haft högst avkastning, 5,8 procent i snitt per år, BNP-tillväxten var 2,1 procent i snitt under samma tid. I Japan var tillväxten högre och avkastningen på aktier lägre under samma tidsperiod. Investerare har en tendens att betala dyrt för det som är populärt och glömmer bort de bolag, branscher och områden som hamnat i onåd. SKAGEN strävar efter att investera i impopulära och undervärderade bolag vilket kan förklara varför det för närvarande är lättare för SKAGEN Globals förvaltare att hitta undervärderade och impopulära aktier i USA, än i tillväxtländer som Indien och Kina. I detta nummer bjuder vi på tre spännande resebrev från just Indien och Kina samt ett resebrev från det mindre exotiska och bland aktieinvesterare impopulära USA. mm Michael Metzler skagenfonder.se INDIEN: De dyra aktiernas moderland Den indiska aktiemarknaden består av en mängd intressanta och välskötta företag, exempelvis mjukvarubolag av högsta klass. Men många av de indiska företagsaktierna är för närvarande högt prissatta. Under september och oktober publicerades fyra resebrev från Mumbai på SKAGENs webbplats, skagenfonder.se. Dessa innehöll beskrivningar av de extremt stora kontrasterna i det indiska samhället och landets desperata behov av en bättre infrastruktur. Allt ska inte upprepas här, men i våra resebrev på nätet utlovade vi att återkomma med de investeringsmässiga slutsatserna från resan. Köp amerikanskt En tisdag morgon i slutet av september sitter vi en större grupp av nordiska investerare bänkade med morgonkaffe på besök hos en pan-asiatisk investmentbank. Från åttonde etaget i en anonym kontorsbyggnad kan vi se ut över havet och iaktta Mumbais karakteristiska blandning av moderna höghus och slum. Vi lyssnar på ett föredrag av Russell Napier, en välkänd skotsk professor i ekonomisk historia. Russell Napier kommer till sin slutsats, han rekommenderar oss att investera i amerikanska aktier. Vi har rest ända till Mumbai, med 12 timmars flyg och långa mellanlandningar för att få rekommendationen att investera i amerikanska aktier. Strängt taget har vi rest fel väg. Stark tillväxt i Indien Varför inte investera i Indien just nu? Ekonomin har stark tillväxt och det är lätt att hitta företag av hög standard, som arbetar professionellt och har fullt fokus på värdeskapande. Indierna har uppfunnit unika affärsmodeller; de talar engelska som officiellt andraspråk och har en stor mängd kvalificerade människor i fullt sving. Om man betalar drygt 20 gånger intjäningen för ett företag, då löper man en allvarlig risk för inte att tjäna på sin investering. Det är ett historiskt faktum, säger Russell Napier. Förvaltarna i SKAGEN Fonder är eniga med Napiers observation. Prisfastställande i Indien Det är fortfarande möjligt att hitta undervärderade aktier, men generellt ser det dyrt ut. Fotgängare utanför Bharti Airtels kontor i indiska Gurgaon. Det gigantiska köpet av Zain har förutsättningar att leda till tillväxt utanför Indiens gränser i Afrika och Mellanöstern. Det ledande indexet är prissatt till 19 gånger den förväntade intjäningen för i år, säger Knut Harald Nilsson, portföljförvaltare av SKAGEN Kon-Tiki. Ett välkänt företag i Norden, entreprenörverksamheten Larsen&Toubro, och finansföretaget HDFC, handlas exempelvis till 28 respektive 31 gångers intjäning (P/E) för i år. Jämför man bokförda värden i företagen hittar man en liknande bild. Indexet är prissatt till 3,6 gånger P/B. De bokförda värdena i boksluten kan tyckas lägre än deras reella värde som följd av hög inflation och företagen drivs effektivt på kapitalsidan. Trots detta är bolagen klart dyra, säger Knut Harald Nilsson. Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki har i en rad år varit investerat i traktortillverkaren Mahindra&Mahindra, som handlas till P/E 15. SKAGEN har haft en god erfarenhet av mobiloperatören Bharti Airtel. Det finns oerhört stark priskonkurrens i sektorn i Indien, men Bharti Airtel växer nu starkare utanför Indien med köpet av operatören Zain, med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Bharti har visat en förmåga att skapa värde historiskt sett, men är just nu inte speciellt populärt på aktiemarknaden. Banken Standard Chartered, beskriven i Marknadsrapporten är inte noterat på den indiska börsen, men är starkt förankrat i toppen av indiskt näringsliv. Den har storföretag som Tata Gruppen och Bharti som kunder och är stark inom både lånefinansiering, aktieemissioner och diverse andra kärnbetalningar till näringslivet. cje Christian Jessen skagenfondene.dk

9 RESEBREV USA 9 USA: Storbolag har blivit billiga Som ett resultat av det tuffa ekonomiska klimatet i USA har landets aktiemarknad blivit impopulärt bland placerare. Det passar SKAGENs förvaltare väl och har gjort det enklare att hitta undervärderade investeringar i USA. 25 oktober 2010 SKAGEN har tidigare publicerat resebrev från exotiska platser som Sydkorea, Turkiet och Indien. Nu bryter vi trenden med ett resebrev från en mer bekant plats, USA. Frågan är vad har SKAGEN att hämta från USA? Finanskrisens upphovsland är ju knappast ett land som associeras med en av SKAGENs specialiteter, underanalyserade bolag. USA kämpar med en hög arbetslöshet och trots gedigna försök att få igång ekonomin, så har landet en relativt svag tillväxt med allmänt utbredd oro för att ekonomin åter ska backa och gå in i en recession. När man befinner sig på Park Lane, söder om Central Park, är det däremot svårt att hitta några tecken på att USA skulle befinna sig i en besvärlig ekonomisk situation. Det är en ljum måndagskväll och folk sitter utomhus och äter och restaurangerna är fullbokade. Hästdroskor med turister åker förbi i strid ström. Kvällen innan strosade jag förbi nöjesområdet kring Times Square. Trots att klockan då var nio på en söndagskväll var det hopplöst att ta sig fram på grund av massorna med folk som var ute för att shoppa, besöka teatrar eller restauranger. Många affärer höll öppet till tio eller senare och för dem som aldrig tröttnar på shoppandet finns Applebutiken på femte avenyn som har öppet dygnet runt. Det är naturligtvis svårt att dra slutsatsen att allt blivit frid och fröjd i USA på grund av några få observationer. New York är ett turistmecka och som sådant är det inte representativt för USA som helhet. Men det är väl värt att påminna sig om att urvalet av data kan stödja olika åsikter och teser utmaningen är att dra rätt slutsatser av rätt information. Utmanande ekonomisk situation Under dagen var jag på en konferens anordnad av Bank Credit Analyst där en av talarna var David Rosie Rosenberg, tidigare nordamerikansk chefekonom för Bank of America- Merrill Lynch. Han gav en allt annat än rosig framtidsutsikt för USA. Han påpekade att amerikanska centralbanken vid sina tre senaste möten reviderat ned sin prognos över den amerikanska ekonomins tillväxt. Han lyfte fram den ena negativa siffran efter den andra. Sedan slutet av 2007 så har industriproduktionen gått ner, husförsäljningen sjunker och nybilsförsäljningen har inte varit lägre på 30 år. Onekligen är USA ett land som kommer att möta fortsatt stora utmaningar framöver. Åter till frågan vad har SKAGEN att hämta från USA? I och med de ekonomiska utmaningar USA står inför så har investerare i högre grad sökt sig till andra platser, som tillväxtmarknaderna. USA:s största bolag har knappt gett någon avkastning under de senaste åren. Denna grupp av storbolag har därmed varit en besvikelse sedan lång tid tillbaka vilket också kan ha bidragit till att allt fler placerare sökt sig till andra platser. I takt med att USA blivit impopulärt bland investerare har det i högre grad blivit lättare för SKAGEN att hitta undervärderade aktier på rea i USA. Lägg till att detta ofta rör sig om multinationella bolag som inte har sin försäljning begränsad till USA och att de inte är helt beroende av den amerikanska marknaden. Mer amerikanskt I slutet av 2002 var andelen amerikanska bolag i SKAGEN Globals portfölj under fem procent, för fem år sedan var siffran 18 procent idag är den 27 procent. Microsoft har blivit ett större innehav och aktien handlas idag till cirka 12 gånger vinsten. Med ett börsvärde på strax över 200 miljarder dollar och en förväntad vinst på cirka 20 miljarder dollar så ser det ut att resultera i en direktavkastning som är vida bättre än avkastningen på riskfria räntepapper. Under den senaste tioårsperioden så har Microsofts samlade aktieutdelningar uppgått till cirka 150 miljarder dollar. Givet att företaget fortsätter att skapa värden så ser Microsoft ut att kunna bli en bra investering. Delade åsikter SKAGEN är långt ifrån helt ensamma om att se ljus där andra ser mörker. David Rosenbergs starkt negativa syn gick inte obesvarad under konferensen där han talade. Starkt mothugg kom från Brian Belski, chefsstrateg hos förvaltaren Oppenheimer, med specialisering på USA. Belski påpekade att avkastningen på räntepapper är extremt låg idag, vilket gör aktier generellt mer attraktivt som tillgångsslag. Han framhöll även hur pass mycket bättre investeringar har varit i aktier jämfört med räntepapper över tid. Att inflöden av kapital i fonder just nu är på en relativt hög nivå ansåg Belski vara ett tecken på en fortsatt robust aktiemarknad. En ytterligare poäng som Belski gjorde var hur pass korrelerad hela amerikanska marknaden var under 2008 och I praktiken betydde det att allting utvecklade sig samstämt och att det därmed inte betydde så mycket om någon gjorde en bra bolagsanalys eller ej. Så är inte fallet under 2010 vilket Brian Belski menar betyder att tiderna bör vara goda för den aktiva investeraren. Barton Biggs, hedgefondförvaltare för Traxis Partners och tidigare chefsstrateg för Morgan Stanley, underströk att många experter generellt är alldeles för negativa gentemot aktier. Han har själv aktier i tillväxtmarknaderna och i USA och rådde faktiskt åhörarna att köpa så många bostäder som möjligt i USA och menade att möjligheterna på amerikanska bostadsmarknaden inte varit bättre på 30 år. Så, på den tidigare frågan vad SKAGEN har att hämta i finanskrisens upphovsland så finns det uppenbarligen mycket att hämta. På frågan om det blir lyckat eller ej får framtiden utvisa. mm Michael Metzler skagenfonder.se Shoppingträngsel på Times Square, New York, en söndag kväll i slutet av oktober 2010, ger knappast intrycket av en nation med svåra ekonomiska problem.

10 10 RESEBREV KINA KINA: Stark tillväxt och våldsamma miljöproblem Under sju dagar reste portföljförvaltare Cathrine Gether genom Kina, hon valde att besöka inlandet där drivkraften av den kinesiska ekonomin befinner sig. Och möjligen blev hon serverad hund. Cathrine Gether, portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki färdades runt i det kinesiska inlandet via höghastighets - tåg, bland annat mellan Guangzhou och Changsha. På bilden: höghastighetstågstationen i Shanghai. I Kon-Tikis portfölj finns en relativt stor undervikt av kinesiska bolag trots att det är ett land med hög BNP-tillväxt. När man talar om Kina riktas ofta väldigt mycket uppmärksamhet mot landets fyra största städer, Beijing, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou. Men det är inte vad som sker i dessa städer som kommer visa riktningen för Kina i framtiden utan snarare de mindre städerna och landsbygden. För att få en bättre inblick i dessa områden bestämde jag mig för att resa till det kinesiska inlandet, eftersom det är dessa områden som är drivkraften i den kinesiska ekonomin. Sju dagar med research i Kina var absolut inte tillräckligt. Med ytterligare en vecka i Hong Kong hann jag däremot med att träffa närmare 50 bolag och diverse organisationer. Statligt ägande Kon-Tiki är inte underviktat i Kina för att vi inte tror på möjligheterna som landet har att erbjuda. Problemet, som vi ser det, är ofta statens regleringsmässiga inblandning och det statliga ägandet i börsnoterade bolag. Med staten på ägarsidan tas tidvis inte viktiga beslut i förhållande till minoritetsaktieägarnas intressen, utan snarare med syften att gagna Kina som nation. Därför är risken som investerare ofta stor. Statligt ägda state owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) etablerades under 2003 för att styra de statliga kinesiska bolagen. Under 2009 motsvarade värdet på dessa bolag närmare en bilion amerikanska dollar. Det är ett välkänt fenomen att många av dessa har en möjlighet att nyttja tillgängligt och billigt kapital från Kinas statlig ägda banker. Bank och finans utgör nästan 40 procent av kinesiska index. Andra sektorer där staten är tungt involverat är energi (17 procent av index) och telekom (12 procent). Här har vi hittills haft svårt att hitta bra investeringsmöjligheter, fastän några bolag åter har börjat att se intressanta ut. Förorenande framsteg Min tur började med buss från Hongkong till Guangzhou, via Shenzhen. Shenzhen har genomgått en enastående utveckling. Från att ha varit en liten fiskeby för 40 år sedan till att bli en av världens snabbast växande städer, med mer än 14 miljoner invånare. Staden/regionen har nu den tredje största containerhamnen i Kina efter Shanghai och Hongkong, och är världens största produktionsbas. Här finns några av Kinas mer framgångsrika high-tech bolag som Huawei, Tencent och ZTE. Här blir dessutom de flesta ipods, iphones och ipads ihopsatta av Kon-Tiki:s portföljbolag Hon Hai. Det största intrycket jag tog med mig härifrån är kostnaden som denna expansiva ekonomiska framgång har haft i form av förorening. Jag trodde jag hade glömt att ta på mig kontaktlinserna, men det var helt enkelt mattan av förorening som låg över hela staden, och som luktade som ruttna ägg och kemikalier. Handmade in Kina Första dagen med möten tillbringades i Guangzhou, där jag bland annat besökte ett skeppsvarv, en fastighetsutvecklare, ett läkemedelsbolag och ett energibolag en blandning av privata och statligt ägda bolag. Här fanns åter slående kontraster. Skeppsvarvet, som har staten som huvudägare, hade inte gått igenom en moderniseringsfas som många andra bolag är i färd med. Här var det billig arbetskraft som var gamet 5000 lågavlönade arbetare utan modern utrustning. Här var det handmålning och inte spray-

11 RESEBREV KINA 11 målning som gällde, muskelkraft och inte maskiner. Made in China borde i många fall skrivas om till handmade in China. På varvet fanns kapacitet för att bygga 16 små till medelstora tankbåtar. I jämförelse skulle ett koreanskt skeppsvarv med samma kapacitet haft runt arbetare. Med höga löneökningar i Kina (i år har minimilönerna i snitt gått upp med runt 25 procent) måste många bolag allteftersom gå igenom en automatiserings- och effektiviseringsprocess för att behålla sin konkurrenskraft. Här är staten ofta en pådrivare och erbjuder incitament för att flytta mer av produktionen till inlandet i Kina där lönekostnaderna är lägre, vilket ökar möjligheterna och köpkraften på landsbygden. Trots höga löneökningar var det få av bolagen som var speciellt bekymrade, något som kan förklaras med de stora effektivitetsmöjligheter som finns. Löneökningarna sker dessutom från en låg nivå - för en typisk aktör i tillverkningsindustrin motsvarar lönekostnaden under 10 procent av totalkostnaden. Dyr tågresa Färden gick vidare till Changsha med höghastighetståg, på ett av landets nyaste nätverk. Vi susade fram i fina tåg i en hastighet upp till 350 kilometer per timme. Här var det inte mycket som påminde om de skrämmande historierna jag hade blivit förvarnad om gällande överfulla, smutsiga och illaluktande tåg. Detta var ett nöje som genomsnittskinesen inte har råd med. Changsha har bland annat blivit en hubb för producenter av anläggningsmaskiner. Jag mötte ledningen för tre av dessa producenter, samtidigt som jag fick se på deras produktionsmetoder. Generellt hade bolagen mycket positiva framtidsutsikter, och ligger dessutom långt fram med automatisering. Men som många andra kinesiska företag är de fortsatt relativt beroende av teknik från västvärlden, trots att teknikgapet sakta men säkert har minskat. Här är det nog bara tal om ett par år innan allt produceras inlands. Försprånget krymper Kineserna har historiskt vunnit marknadsandelar på grund av lägre priser möjliggjort av en lägre kostnadsnivå. Detta försprång har nu krympt för många, och bland maskinproducenterna jag mötte ligger de nu snarare på procent lägre prisnivå än internationella konkurrenter. Att prisgapet har börjat försvinna var en kommentar jag hörde genomgående, men som oftast har detta hänt i kombination med att teknikgapet minskat och att det därmed hittills inte fått en negativ effekt. En annan genomgångstrend från mötena är att kinesiska bolag nu gör sig redo att expandera, speciellt till andra tillväxtmarknadsland. Detta möjliggörs och stöds ofta via statliga incitament. Både för att ta del i tillväxten i andra länder, men dessutom för att säkra viktiga resurser, teknik-, forskningsoch utvecklingskompetens. Problematisk förorening Från Changsha gick resan norrut, till Wuhan, åter via höghastighetståg. För första gången såg jag tecken på djurliv i form av fåglar över åkrarna. Jag fick förklarat att det var ett bra tecken på frisk luft. Det säger en del om hur hälsovådligt det var i de flesta andra orter jag besökte i Kina. Förorening kommer att bli ett av de största problemen för Kina under de närmaste åren. Det pratas bland annat om att cancerstatistiken har skjutit i höjden i bortåt 400 städer En växande utmaning för Kina är miljöföroreningen. Fotgängare i Hong Kong försöker undvika att andas in den förorenade luften. och att procent av grundvattnet är så förorenat att det inte kan användas. Efter att ha rest runt och sett föroreningen med egna ögon, ser jag att initiativen för att begränsa föroreningen i framtiden inte bara är ett spel för gallerierna. Myndigheterna har börjat förstå allvaret och i den nästkommande femårsplanen, som diskuteras i dagarna, kommer detta att få stort fokus. Detta kan leda till intressanta investeringsobjekt om vi letar tillräckligt väl. Det finns dessutom goda grunder för att olika hälso- och läkemedelsbolag handlas på höga multipler. Utan undantag så fanns det enorm byggaktivitet vart jag än reste i Kina. Det mesta såg ut på att vara bostadskomplex och kontor. På så vis är inte Shanghai för de av er som varit där speciellt annorlunda än en del mindre städer. Om något var det kanske ännu större aktivitet i de andra städerna jag besökte. Men det är här köpkraften och inflyttningen ökar mest. Imponerande infrastruktur Det råder inga tvivel om att Kina kommer förbli en av världens bästa konsumtionsmarknader under kommande år. Bakgrunden till det är fortsatt hög inkomsttillväxt, låg privat skuldsättning, en återhållen inflationsnivå och ett positivt klimat. Medelklassen ökar snabbt och det finns ett reellt underliggande behov av konsumtionsvaror. Generellt är jag mycket imponerad över hur Kina har klarat att planera och genomföra allt från infrastrukturprojekt till att bygga upp konkurrenskraftig industri. Tydligt är att kommunism/planekonomi kan fungera positivt för ett lands utveckling i den fas Kina har genomgått. Jämfört med hur beslut tas i Indien så ser man kontrasterna. Frågan nu är hur kommunismen ska kunna bygga bolag som är bättre lämpade på att konkurrera globalt, eller om politisk makt ska användas för att bygga monopol styrt av partiets elit. I många sektorer är det inte nödvändigtvis marknadskrafterna som styr utan den djupt involverade staten som ofta favoriserar kinesiska bolag. Här ska man vara säker på att man är på rätt sida när man gör business. Men är man på rätt sida så kommer det sannolikt att finnas goda möjligheter inom hälso- och läkemedel, automatisering, höghastighetståg/utrustningsleverantörer och energibesparande tekniker. Inte revolutionerande tankegångar, men något att tugga vidare på. Apropå tugga, vi blev möjligen serverade hund till lunch en dag tillsammans med många andra ovanligheter. Cathrine Gether cag skagenfondene.no

12 12 NYHETER SKAGENs årliga nyårskonferens SKAGENs årliga nyårskonferens äger rum den 14 januari 2011 och det är sjätte året i följd som konferensen arrangeras. Tore Bang berättar om konferensens uppkomst. Tore Bang på SKAGENs Oslokontor var en av initiativtagarna till den första nyårskonferensen i Oslo Idén att starta Nyårskonferensen föddes av Tore Bang 2004, på SKAGENs kontor i Oslo. Förebilden var en konferens som var riktad till oljebranschen. Vid den tidpunkten var det inga andra finansinstitutioner som hade en motsvarande konferens. Kollegan Truls Langballe tände på idén och vi körde på, berättar Tore Bang. Målsättningen med konferensen var att skapa en arena där intressanta och duktiga föredragshållare skulle berätta hur de globala aktie- och ränte, samt övriga tillgångsklasser inom kapitalmarknaderna skulle utveckla sig under året som just trätt in. Tore Bang minns premiären för den första konferensen väl. Den första föredragshållaren var en liten dam, väldigt liten dam, från Standard & Poor s. Hon skulle berätta om de kriterier som ligger till grund för den rating som görs av fonder. Självklart kunde hon inte rå för att hon var så pass liten att hennes huvud knappt syntes över talarstolen. Men däremot talade hon med mycket låg och monoton stämma och innehållet var tekniskt och tungt. Med andra ord kunde vi ha fått en bättre start på vår Nyårskonferenskarriär. Sedan dess har det lyckligtvis blivit bättre, berättar Tore Bang. Tore Bang upplevde att konferensen skulle kunna bli något bestående, under panel diskussionen vid 2006 års konferens på Grand Hotell i Oslo. En av Norges bästa investerare, Øystein Stray Spetalen, var ett dragplåster som bidrog till att debatten fullkomligen kokade i den fullspäckade spegelsalen på Grand Hotell. Och när slutsignalen ljöd kastade sig ett stort pressuppbåd över paneldeltagarna. Det var ögonblicket jag kände att konferensen var här för att stanna, minns Tore Bang. Skandinavisk framgång I Sverige ordnades den första konferensen 2006 och 2008 anslöt sig Köpenhamn till skaran av städer med en konferens. Därmed anordnas Nyårskonferensen tre dagar i följd i tre skandinaviska huvudstäder. Under åren som gått har listan på prominenta talare som besökt konferensen blivit allt längre. Huvudsakligen har talarna kommit Jim Rogers under inledningsanförandet i Stockholm från den akademiska världen som professor Robert Barro från Harvarduniversitetet och John Kay från London School of Economics. Mest namnkunnig är antagligen den tidigare amerikanska finansministern Lawrence Summers som talade Ett flertal investerare har även besökt konferensen. David Swensen, prominent och framgångsrik förvaltare av Yaleuniversitetets donationsfond, besökte konferensen Andra exempel är schweizarna Marc Faber som talade vid konferensen 2009 och Felix Zulauf som var talare Under de första Nyårskonferenserna fanns det en strävan att få tag på kända och attraktiva namn på föredragslistan. Vi fick erfara att välkända personer inte nödvändigtvis är bra föredragshållare. Den bästa kombinationen är självklart att de både är välkända och duktiga, men om en av egenskaperna ska prioriteras, så är det självklart innehållet som räknas. Ett exempel på en kombination av innehåll och framförande var superinvesteraren Jim Rogers, som grundade Quantum-fonden tillsammans med George Soros. Jag tänker tillbaka på Jim Rogers med skräckblandad förtjusning. Han skulle hålla det inledande inlägget på konferensen i Oslo När klockan närmade sig när Rogers skulle starta sitt inlägg fanns ingen Rogers i sikte och en efterlysning gick ut på hotellet. Men han var spårlöst försvunnen. Fem minuter över nio dök han upp från ingenstans med flugan på sned och en fläck på skjortan. Men Rogers är en driven föredragshållare och entertainer. Han uppnådde bästa möjliga betyg av samtliga föredragshållare, och kom dessutom med de för tiden bästa råden: Sälj USA, både dollar, fastigheter och aktier. När SKAGENs nyårskonferens drog igång fanns det inga motsvarande konferenser. Nu har liknande konferenser startats och vi måste därför vara på hugget för att fortsätta att erbjuda ett attraktivt program, så att vi kan bevisa att originalet fortfarande är bäst, säger Tore Bang med ett leende. Vem är drömtalaren? Det har alltid varit Warren Buffett. Vi har försökt få honom som talare några gånger.

13 NYHETER 13 Harald Espedal, SKAGEN Fonders vd, vid sitt inledningsanförande i Oslo, 2008 David Abramson från kanadensiska analysföretaget BCA har deltagit som talare ett flertal gånger under nyårskonferensen, senast under 2009 års konferens. t Lawrence Summers, tidigare amerikanska finansminister, talade i Köpenhamn, Oslo och Stockholm Konsten att använda sunt förnuft Hittills har vi fått nöja oss med hövliga avslag, men vi ger inte upp. Konferensen 2011 Inledningstalare för Nyårskonferensen 2011 blir skotten Niall Ferguson. Han innehar en professur i historia vid Universitetet i Harvard samt en professur vid Harvard Business School. Läs mer om Niall Ferguson på sid 14. Terrance Odean har sitt ursprung i Minnesota och är professor i finans vid Haas School of Business vid University of California, Berkeley. Han har ämnesområdet behavioural finance som specialitet ett ämne som ligger SKAGENs förvaltare nära. Läs mer om Terrance Odean på sidan 14. SKAGEN har åter bjudit in Chen Zhao från analysföretaget BCA. Han gjorde sin debut i nyårssammanhang 2010 och var en de högst rankade talarna i den enkät som gjordes bland deltagarna. Från SKAGEN kommer Kristian Falnes, investeringsdirektör och förvaltare av SKA- GEN Global samt Torgeir Høien, förvaltare av SKAGEN Tellus att tala. mm Michael Metzler skagenfonder.se Hela programmet för 2011 års nyårskonferens finns på sidan Kaffe och registrering Inledning, Per Wennberg, vd SKAGEN Fonder Sverige Niall Ferguson, Professor i historia vid Universitetet i Harvard, Världsekonomin efter finanskrisen (i den grad den är över) vad historien lär oss för framtiden Kristian Falnes, investeringsdirektör och portföljförvaltare för SKAGEN Global, Globala investeringsmöjligheter ur ett värdebaserat perspektiv Torgeir Høien, portföljförvaltare för den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus, Makrovärlden sedd från SKAGEN Kaffepaus Terrance Odean Behavioral finance hur psykologi påverkar beslutsfattande Chen Zhao BCA:s syn på globala ekonomin Lunch Med reservation för ändringar. Nyårskonferens» Tisdagen den 2 november kl Plats» Clarion Sign, Östa Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget Anmälan» eller på telefon OSA senast 5 januari Kostnaden för evenemanget är 2000 inklusive moms för direktkunder hos SKAGEN Fonder och 3000 kronor för övriga deltagare. Varmt välkommen! Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2011 Förutsättningarna för finansmarknaderna och den globala ekonomin» Niall Ferguson är professor i historia vid Harvarduniversitetet och professor i företagsekonomi vid Harvard Business School. Niall Ferguson är ansedd som en av världens ledande historiker med inriktning på global ekonomi. Han har författat en rad internationellt erkända böcker och är en flitig kommentator i politiska och ekonomiska frågor i amerikansk och engelsk press samt erfaren radio och TV presentatör. Time Magazine har utnämnt Niall Ferguson som en av världens 100 mest inflytesrika personer.» Kristian Falnes förvaltar aktiefonden SKAGEN Global och är investeringsdirektör i SKAGEN Fonder. Han förvaltade tidigare den norsk globala aktiefonder SKAGEN Vekst mellan 1997 och Kristian Flanes är en av Norges mest välmeriterade förvaltare och flitigt citerad aktie expert i norska affärsmedier. Tidigare har Kristian Falnes arbetat som controller, finansanalytiker och mäklare samt portföljförvaltare för Lærdal Finans. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan BI, Oslo och är auktoriserad Finansanalytiker, AFA.» Torgeir Høien är ansvarig portföljförvaltare av den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus. Han har tidigare varit ledamot i styrelsen för norska centralbanken, Norges Bank, mellan januari 1998 till juni Torgeir Høien har varit seniorekonom på Handelsbanken samt analytiker på företaget Macropartner. Han har en magister examen i nationalekonomi från Oslo Universitet samt studier vid New York University.» Terrance Odean är professor i finans vid Haas School of Business vid University of California, Berkeley. Han har ämnesområdet behavioural finance som specialitet. Han är redaktör för The Journal of Finance, medlem av den redaktionella rådgivningsgruppen inom behavioural finance för The Journal of Investment Consulting och medlem i akademiska rådet för Russell Investments. Professor Odean s forskning är vida citerad i amerikansk och internationell press som Wall Street Journal, Time, Newsweek och Business Week.» Chen Zhao är Managing Editor, Global Investment Strategy, för Bank Credit Analyst (BCA) i Montreal. Han började arbeta för BCA 1992 och startade deras publikationer China Investment Strategy och emerging Markets Investment Strategy. Chen Zhao var tidigare professor vid Beijings Central University of Finance and Economics och har arbetat som senior rådgivare till kinesiska staten. Chen Zhao skriver regelbundet artiklar och krönikor i tidningar som Wall Street Journal och Financial Times. SKAGEN Nyårskonferens 10 januari 2011

14 14 NYHETER Investerare är sina egna värsta fiender Professor Terrance Odean har forskat i hur investerare beter sig. Att försöka tajma marknaden och ägna sig åt överdrivet köp-och-sälj-beteende det är några av de dyrbara misstag investerare ägnar sig åt i tron att kunna uppnå bättre avkastning. Terrance Odean är professor i finans vid Universitetet i Berkley, strax utanför San Fransisco. Universitetets företagsekonomiska institution, Haas School of Business rankas numera som en av USA:s mest välansedda företagsekonomiska institutioner. Det var egentligen studier i psykologi som Terrance Odean hade siktet inställt på. Istället blev han övertalad av professor Daniel Kahneman, 2002 års nobelpristagare i ekonomi, att doktorera i finans och inrikta sig på att forska i investerarbeteende, behavioural finance. Terrance Odean kom att fokusera på de misstag investerare vanligen gör. Exempelvis menar Odean att investerare som inte följer massan klarar sig bättre. Likt barn som vill leka med de leksaker som andra barn leker med vill investerare köpa samma aktier som andra köper. Individer investerar generellt i de cirka 10 procent av aktier som ofta omnämns i media och bortser från resterande 90 procent av aktier, som i många fall är bättre investeringar. Problemet med investeringar i populära aktier är att dom tenderar att vara dyra och övervärderade. Professor Odeans forskningsresultat har omnämnts i Time, Newsweek, Wall Street Journal, New York Times, Business Week och Forbes. Många av de slutsatser som kan dras från forskningen inom bahavioural finance kan kopplas samman med stor del av SKA- GEN Fonders investeringsfilosofi, som bland annat går ut på att investera i undervärderade och impopulära aktier och därmed många gånger undvika att följa trender och moden på aktiemarknaderna. Terrance Odean är en av nyårskonferensens talare den 14 januari. Michael Metzler mm skagenfonder.se Historiska lärdomar för finansbranschen Niall Ferguson är historieprofessorn som specialiserat sig på finansbranschen. Han har gjort sig ett namn bland annat genom verk om bankfamiljen Rothchild och bankmagnaten Siegmund Warburg. Niall Ferguson är ansedd som en av världens ledande historiker med inriktning på global ekonomi. Time Magazine utpekade Ferguson som en av världens 100 mest inflytesrika personer Han har författat internationellt erkända böcker som I pengarnas tid: finansvärldens historia. Boken blev en bestseller och den följande tv-dokumentären belönades med en Emmy för bästa internationella dokumentär. Niall Fergusons senaste bok är High Financier: The Lives and Time of Siegmund Warburg. Ferguson har arbetat med boken i 12 år och gått igenom cirka brev och dokument. Warburg är en legendarisk bankir som flydde undan Hitlers Tyskland för att etablera en bank i London. Han anses bland annat vara en av föregrundsfigurerna bakom efterkrigstidens europeiska integration. De historiska områden Ferguson utforskar är högst relevanta idag; kostnader och fördelar med globaliseringen; mötespunkten mellan finansmarknaderna och politiken; vad världen har att lära från brittiska stormaktstiden; och mer aktuellt, styrkan och begränsningen i amerikansk global makt. Fergusons biografi om bankmannen Siegmund Warburg kan även den sägas innehålla relevanta lärdomar för dagens banksektor. Warburgs bank utmärkte sig med att följa en stark etisk kod och kan sägas vara en antites till den spekulation och de riskfyllda aktiviteter som återfinns på många håll i dagens finansbransch. Bred akademisk bas Niall Ferguson innehar Laurence A. Tisch Professur i historia vid Harvarduniversitetet och William Ziegler Professur of Business Administration vid Harvard Business School. Han är dessutom Senior Research Fellow vid Jesus College, vid Oxforduniversitetet, samt Senior Fellow vid universitetet i Stanford. Niall Ferguson är en flitig kommentator om samtida frågor kring politik och ekonomi i amerikansk och engelsk press samt erfaren radio- och TV-presentatör. Hans texter syns flitigt i New York Times, Wall Street Journal, Foreign Affairs, Newsweek, och en rad andra tidskrifter. Han är en stående skribent i Financial Times. Niall Ferguson är nyårskonferensens inledningstalare den 14 januari. mm Michael Metzler skagenfonder.se

15 NYHETER 15 SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2011 Förutsättningarna för finansmarknaderna och den globala ekonomin Kaffe och registrering Inledning, Per Wennberg, vd SKAGEN Fonder Sverige Niall Ferguson, Professor i historia vid Universitetet i Harvard, Världsekonomin efter finanskrisen (i den grad den är över) vad historien lär oss för framtiden Kristian Falnes, investeringsdirektör och portföljförvaltare för SKAGEN Global, Globala investeringsmöjligheter ur ett värdebaserat perspektiv Torgeir Høien, portföljförvaltare för den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus, Makrovärlden sedd från SKAGEN Kaffepaus Terrance Odean Behavioral finance hur psykologi påverkar beslutsfattande Chen Zhao BCA:s syn på den globala ekonomin Lunch Med reservation för ändringar. Nyårskonferens» fredagen den 14 januari kl Plats» Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Norra Bantorget Anmälan» eller på telefon OSA senast 5 januari Kostnaden för evenemanget är 2000 inklusive moms för direktkunder hos SKAGEN Fonder och 3000 kronor för övriga deltagare. Varmt välkommen!» Niall Ferguson är professor i historia vid Harvarduniversitetet och professor i företagsekonomi vid Harvard Business School. Niall Ferguson är ansedd som en av världens ledande historiker med inriktning på global ekonomi. Han har författat en rad internationellt er kända böcker och är en flitig kommentator i politiska och ekonomiska frågor i amerikansk och engelsk press samt erfaren radio- och TV-presentatör. Time Magazine har utnämnt Niall Ferguson en av världens 100 mest inflytesrika personer.» Kristian Falnes förvaltar aktiefonden SKAGEN Global och är investeringsdirektör i SKAGEN Fonder. Han förvaltade tidigare den norsk-globala aktiefonder SKAGEN Vekst mellan 1997 och Kristian Falnes är en av Norges mest välmeriterade förvaltare och flitigt citerad aktie-expert i norska affärsmedier. Tidigare har Kristian Falnes arbetat som controller, finansanalytiker och mäklare samt portföljförvaltare för Lærdal Finans. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan BI, Oslo och är auktoriserad Finansanalytiker, AFA.» Torgeir Høien är ansvarig portföljförvaltare av den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus. Han har tidigare varit ledamot i styrelsen för norska centralbanken, Norges Bank, mellan januari 1998 till juni Torgeir Høien har varit seniorekonom på Handelsbanken samt analytiker på företaget Macropartner. Han har en magister examen i nationalekonomi från Oslo Universitet samt studier vid New York University.» Terrance Odean är professor i finans vid Haas School of Business vid University of California, Berkeley. Han har ämnesområdet behavioural finance som specialitet. Han är redaktör för The Journal of Finance, medlem av den redaktionella rådgivningsgruppen inom behavioural finance för The Journal of Investment Consulting och medlem i akademiska rådet för Russell Investments. Professor Odean s forskning är vida citerad i amerikansk och internationell press som Wall Street Journal, Time, Newsweek och Business Week.» Chen Zhao är Managing Editor, Global Investment Strategy, för Bank Credit Analyst (BCA) i Montreal. Han började arbeta för BCA 1992 och startade deras publikationer China Investment Strategy och Emerging Markets Investment Strategy. Chen Zhao var tidigare professor vid Beijings Central University of Finance and Economics och har arbetat som senior rådgivare till kinesiska staten. Chen Zhao skriver regelbundet artiklar och krönikor i tidningar som Wall Street Journal och Financial Times. Konsten att använda sunt förnuft

16 16 NYHETER Aktiefondernas små juveler SKAGENs aktieportföljer rymmer många små bolagsinnehav som är viktiga för både avkastning, risk och den samlade balansen i förvaltningen. Här presenteras tre av dessa portföljbolag ur varje aktiefond. När vi på SKAGEN möter våra kunder är det ofta de stora bolagsinnehaven som diskuteras. Det frågas om bolag som Samsung Electronics, Eletrobras och Telenor. De tio största investeringarna i SKAGENs aktiefonder utgör någonstans mellan procent av det samlade förvaltningskapitalet i varje aktiefond. Det är därför naturligt att de stora investeringarna hamnar i fokus när risk och avkastning bedöms i våra aktiefonder. Man skulle lätt kunna dra slutsatsen att de övriga 75, 90 eller 180 aktieinvesteringarna i SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst är relativt oväsentliga. Så är det inte. De mindre bolagsinvesteringarna ger förvaltarna möjlighet att investera i potentiella stjärnskott där risken i den enskilda investeringen bedöms vara högre än normalt, utan att den samlade risken i fonden blir för hög. Det ger möjlighet att långsamt gå in och ut ur en investering, om man under en period har små ägarandelar i bolaget. Detta gör att man inte behöver vara pressad av att genomföra transaktioner vid ogynnsamma tidpunkter. Bland de mindre bolagen återfinns dessutom en rad favoriter, som år efter år levererar goda resultat till våra fonder till följd av god avkastning på det egna kapitalet. Detta utan att för den sakens skull pressas upp och bli alltför högt prissatta. Därför behåller vi dessa favoritbolag, år efter år. Det sägs ofta att de förväntade kursrörelserna i en portfölj, med exempelvis 35 aktier, inte är väsentligt större än i portföljer som våra, med kanske 100 bolag. Det bestrider vi inte, men vi eftersträvar en balanserad sammansättning i våra portföljer både totalt sett och med avseende på både sektorer och regioner. Flera mindre investeringar i olika sektorer lämnar ett värdefullt bidrag så att portföljerna blir mer robusta inför oväntade händelser och så kallade sektorrotationer, där stora institutionella investerare okritiskt köper och säljer bolag för att anpassa sina aktieinvesteringar till förväntade ändringar i marknadsförhållanden. Portföljförvaltarna presenterar här tre investeringar var i sina fonder, som gör en skillnad för investerarna, tre små juveler. De nio utvalda bolagen är lokaliserade över hela världen och är aktiva i en rad olika branscher. «Bland de mindre bolagen återfinns en rad favoriter, som år efter år levererar goda resultat till våra fonder.» Gemensamt för dem är att de till fullo uppfyller SKAGENs investeringskrav.

17 NYHETER 17 SKAGEN Kon-Tiki LNG Energy Ett litet nystartat förlustbringande bolag i Norge med ett marknadsvärde på knappt 2,4 miljarder norska kronor låter inte omedelbart som en SKAGEN Kon-Tiki-investering. Men lägg till att Golar LNG Energy, GOLE, handlas till värdet av bokfört eget kapital, är exponerat mot den snabbt växande kinesiska marknaden och är en spin-off från det etablerade bolaget Golar LNG, grundat av John Fredriksen och Tor Olav Trøim. Då blir det genast mer intressant. John Fredriksen och Tor Olav Trøim har visat en förmåga att skapa värden för sina aktieägare. GOLEs fartygsflotta transporterar flytande naturgas. Då bolaget grundades 2009, for de dyra fartygen halvtomma runt på haven. Det ändras nu radikalt. I tekniska termer förväntas kapacitetsutnyttjandet att gå från 59 procent till 85 procent. Kinas import av flytande naturgas förväntas att öka med 40 procent om året fram till år Projektutvecklingen i GOLE skapar betydande värden för oss som investerare. GOLE råder över totalt 8 fartyg. Fyra är nybyggda från varv i Korea. De andra fyra byggdes i Norge i mitten av 70-talet och kommer byggas om de kommande åren. De gamla fartygen kommer att konverteras till snabba och flexibla terminaler på ett kostnadseffektivt sätt. Finansieringen av dessa är långsiktig. GOLE har både teknik och en väl fungerande handelsaktivitet som skapar grunden för en bra affärsverksamhet. GOLEs aktiekurs har inte lyckats hålla jämna steg med Oslobörsen sedan introduktionen i augusti Faktiskt långt därifrån. Vi tror det kommer att ändra sig. Bolaget har ett marknadsvärde på 2,4 miljarder norska kronor och utgör 0,1 procent av SKAGEN Kon-Tikis portfölj. China Ting Group Emellanåt tar man sig för pannan och undrar vilka bolag som egentligen förbises av analytikerna. China Ting Group följs bara av en lokalt baserad analytiker på marknaden, så vi har bolaget i stort sett för oss själva och finner det både undervärderat och underanalyserat. Däremot skulle det vara fel att kalla det impopulärt det är för få som följer bolaget. Men det kan säkert ändra sig. China Ting Group sysselsätter människor och är experter på silkes kläder. Det låter inte märkvärdigt. Men tittar vi närmare på produktionen så kommer det enorma mängder silkesunderkläder från fabrikerna. Det kommer att finnas efterfrågan i morgon också, det är vi säkra på. Verksamheten växer organiskt med 17 procent årligen och bolaget handlas för bara 8 gånger sin vinst och i närheten av vad som är värdet av det bokförda egna kapitalet. Firman har en stark balansräkning med pengar på banken. En hel del av kläderna görs för kända varumärken som GAP, Ralph Lauren och Calvin Klein. Moderna produktionsanläggningar och fortsatt återhållsamma löner i den kinesiska textilindustrin säkrar en god inkomst på leveranserna till de globala klädkedjorna. China Ting Group har dessutom 445 butiker i Kina som säljer gruppens fem egna varumärken. Under 2010 öppnas 100 nya butiker som säljer till den hastigt växande kinesiska medelklassen. Vi förväntar oss både tillväxt och förbättrade marginaler under de kommande åren. Risken är bland annat stigande priser på bomull, höjda löner och kinesiska skatteökningar. China Ting Group kontrolleras av en kinesisk familj. Uppemot hälften av överskottet delas ut till aktieägarna varje år. Bolaget har ett marknadsvärde på 2,1 miljarder norska kronor och utgör 0,4 procent av SKAGEN Kon-Tiki. Yazicilar Holding Många traditionella institutionella investerare håller sig borta från konglomerat eftersom de vill ha mer renodlade verksamheter på företagssidan som de lätt kan sätta in i sina portföljer. Vi, däremot, uppskattar att få tillträde till värdefulla tillgångar till lågt pris och är inte rädda för att behöva göra en mer sammansatt analys. Vi använder sunt förnuft i våra investeringar och bedömer att när vi kan investera på samma villkor och i samma lag som duktiga ägarfamiljer så kommer vi få ta del av värdeskapandet som sker. Det turkiska konglomeratet Yazicilar Holding har varit en juvel i SKAGEN Kon-Tiki- portföljen i många år och fonden äger knappt 10 procent av bolaget. Turkiet genomgår nu en väldigt snabb utvecklingsfas där landet bland annat har fått igång ett stort handelsutbyte med sina grannländer. Handelsorienterade konglomerat är maktspelare i näringslivet i Turkiet och skapar ofta starka bolag i joint ventures med utländska giganter som vill in i Turkiet. Den största tillgången i Yazicilar Holding är en stor ägarandel i bryggeriet Anadolu Efes som är starkt även i Östeuropa och nummer fyra på ryska marknaden. Vår analys visar att vi som investerare i Yazicilar Holding betalar ett bra pris för andelen i bryggeriet Anadolu Efes och i praktiken får de övriga tillgångarna i konglomeratet gratis, bland annat inom turkisk bilförsäljning, en mindre börsnoterad bank samt Den största tillgången i Yazicilar Holding är en stor ägarandel i bryggeriet Anadolu Efes som är starkt även i Östeuropa och nummer fyra på ryska marknaden. McDonalds turkiska franchise. Bolaget har tidigare försökt att sälja banken, men detta bromsades av myndigheterna. Vi ser också att Anadolu Efes-bryggeriet är uppvaktat i samband med den globala konsolideringen av bryggeribranschen. SKAGEN Global Kinnevik Då den svenska serieentreprenören Jan Stenbeck gick bort alltför tidigt bara 59 år gammal 2002, var det många investerare som bedömde att det var slut med holding - bolaget Kinnevik som en spännande investering. Sedan dess har dock aktiekursen stigit med över 600 procent. Kinneviks verkställande direktör Mia Brunell Livfors.

18 18 NYHETER Det har hänt andra saker i bolaget än vad vi förväntade oss. Men värdeskapandet har alltid varit i fokus för Kinnevik och det har gjort bolaget till en god investering som vi fortfarande har i vår portfölj, säger Kristian Falnes. Dottern Cristina Stenbeck tog över i unga år och är styrelseordförande i bolaget med Mia Brunell Livfors som verkställande direktör. Att se en sådan dynamisk kvinnlig duo i spetsen för ett stort börsnoterat bolag är ovanligt även i de skandinaviska länderna. Jan Stenbeck var en sann mästare i affärsmässig innovation. Den nuvarande ledningen utmärker sig med att de driver och förvaltar de många bolagen i Kinneviksfären på ett synnerligen bra sätt, vilket skapar värden för aktieägarna, fortsätter Kristian Falnes. Kinnevik är stor aktieägare i ett flertal börsnoterade bolag, som teleoperatörerna Millicom och Tele2, medieföretagen MTG och Metro samt inkassoföretaget Transcom. Ett annat kärninnehav är det onoterade skogsbolaget Korsnäs. Aktiemarknadens aktörer förväntar sig inte längre en markant aktivitet inom köp och försäljning av bolag, men Kinnevik handlas med 30 procents rabatt på de underliggande värdena. Det finner vi attraktivt för SKAGEN som långsiktig investerare. Total Access Communication (dtac) Thailands näst största mobiloperatör har knappt 20 miljoner abonnenter i det framgångs- och folkrika landet. Företaget har varit en mindre investering i samtliga tre aktiefonder under många år och varit en god bidragsgivare. Snåriga regleringsförhållanden i Thailand i samband med bland annat utfärdande av 3G-licenser är nu en stoppkloss för både bolaget och dess aktie. Vi ser möjligheter för att bolagets popularitet kommer öka i både aktie- och telekommarknaden när det kommer klargöranden i frågan om regleringar. Telenor är företagets vaktmästare och är den klart största aktieägaren och tongivande i ledningen. Under senare år har ett bra operationellt cash flow lett till att Total Access Den thailändska mobiltelefonioperatören är ett mindre aktieinnehav i SKAGENs samtliga aktieportföljer. Communication har gått från att vara tämligen skuldsatt till att bli skuldfritt. Medan vi väntar på klarlägganden kring 3G-utrullningen i Thailand glädjer vi oss över en direktavkastning på drygt 5 procent och att bolaget är bland de billigaste etablerade tillväxtmarknadsoperatörerna. Det samlade marknadsvärdet av verksamhetens skuld och aktiekapital är bara fyra gånger driftsintäkterna före av- och nedskrivningar (EV/ EBITDA). Roche Den schweiziska läkemedelskoncernen är stor i sin bransch men i SKAGEN Global är investeringen ny och inte speciellt stor. Roche är ett stort och undervärderat läkemedelsbolag, men än så länge ett mindre innehav i SKAGEN Global. På bilden tillverkning av läkemedlet Tamiflu. Som aktiemarknaderna ser ut 2010 är bolagen billigare ju större de blir. Enligt vår uppfattning saknas fundamentala förhållanden som rättfärdigar att marknadsledande bolag, med en god förmåga att skapa värden, ska vara på rea i aktiemarknaderna för att investerarna föredrar oprövade mindre bolag. Läkemedelsbranschen är definitivt impopulär i aktiemarknaderna och man ser på flera bolag i sektorn med misstro. Tidigare fokuserade investerarna på den ständigt växande skaran av äldre människor i västvärlden och deras läkemedelsbehov. Nu är det istället när patent löper ut, och ett tryck från myndigheterna att uppnå lägre priser på läkemedel uppstår, som är det dominerande temat i marknaderna. Vi hittar därför förhållandevis lätt impopulära bolag. Frågan är om de också är impopulära och felanalyserade. Roche har i år varit på väg ned enligt analytikernas bedömning. Bolagets planer på att lansera nya produkter har varit besvikelser i flera fall. Vi menar att många investerare har fått en alltför negativ syn på Roche. De förbiser att Roche egentligen har små problem med patent som löper ut i jämförelse med andra stora läkemedelsföretag. Bolagets pipeline av kommande produkter är fortfarande attraktiv och fås nu till ett förnuftigt pris. Nyckeltal som ett förväntat P/E 2011 på 10 och en direktavkastning på 4,6 procent uppskattas av en värdebaserad aktieinvesterare. SKAGEN Vekst Dixons Retail Det brittiska börsnoterade företaget Dixons Retail driver bland annat ett bolag många svenskar känner till, Elgiganten, en ledande aktör inom elektronik och vitvaror. Omsättningen är nästan 5 miljarder kronor och kedjan är verksam i hela Norden. Elgiganten är den mest välfungerande delen av den brittiska koncernen Dixons Retail. Tillsammans med sina nordiska systerbolag kan Elgiganten motivera det samlade börsvärdet för Dixons Retail. Börsvärdet är omkring tio miljarder kronor. Som investerare får man resten av Dixons Retail-koncern helt gratis. Trots att koncernen driver 1200 butiker och försäljningsorienterade hemsidor i 28 länder och totalt har anställda. Företaget prissätts till 12 gånger den förväntade vinsten 2011 och handlas till pris/bok på 1,1. Dixons har haft sina tydliga utmaningar i Storbritannien vilket har medverkat till att göra bolaget impopulärt bland aktieinvesterarna. Vi tycker dock att omställningarna i bolaget har lyckats väl. Men investerarna har inte värdesatt detta arbete, säger Beate Bredesen, portföljförvaltare i SKAGEN Vekst. Efter flera dåliga år visar nu elektronikkedjan Currys framgångar på sin huvudmarknad i Storbritannien. Men aktieinvesterare som fokuserar starkt på makroekonomi och topdown-beslut i sin investeringsprocess är inte hungriga på ett bolag som har stor försäljning i krisdrabbade länder som Storbritannien och Irland. Dockwise Dockwise är de tunga lyftens bolag till havs och på land. Vi har varit aktieägare i bolaget sedan 2007 då Dockwise och Sealift fusionerade. Under 2009 gick vi in med en större investering då bolaget hämtade in ytterligare kapital för att skydda sin soliditet och säkra sin lånefinansiering. Bolaget är idag positionerat i high-endmarknaden där marginalerna är störst. Dockwise har varit en konsoliderare i sin sektor och har nu en marknadsandel på 67 procent och är många gånger större än sina konkurrenter. Vi ser en ökad efterfrågan till följd av en kraftig tillväxt inom transport och installationer av nya och existerande rig-

19 NYHETER 19 gar och förväntar oss ett ökat utnyttjande av flottan. Aktien är prissatt till 1,5 gånger den förväntade vinsten 2011 vilket vi bedömer som attraktivt. De materiella värdena i bolaget är betydande. Företaget har anställda och får i stort sett alla sina intäkter inom tunga lyft. Dockwise råder över en flotta på 19 fartyg totalt. Bolaget har långt framskridna planer på att bygga ett fartyg som är större än branschen någonsin skådat, vilket ger nya möjligheter att transportera och installera nybyggda plattformar. Bara några få analytiker följer bolaget trots att det är en ledande aktör i sin nisch. Dockwise utgör 1,1 procent av fonden. Olav Thon SKAGEN Vekst har varit investerad i fastighetsbolaget Olav Thon sedan 2001, vilket har varit en synnerligen god investering. Ursprungligen investerades 34 miljoner till en snittkurs på 187. Nu är investeringen värd 142 miljoner samtidigt som vi har fått 20 miljoner «Flera mindre investeringar i olika sektorer lämnar ett värdefullt bidrag så att portföljerna blir mer robusta.» i utdelning under vår ägartid. Den genomsnittliga årliga avkastningen har varit 20 procent, jämförande siffror för Oslobörsen är 8 procent och för SKAGEN Vekst 13 procent. Den 87-årige bolagslegenden Olav Thon är styrelseordförande i bolaget och moderbolaget, Olav Thon-Gruppen, äger 71,4 procent av aktierna. Andelen fria aktier är därför relativt låg och denna fastighetsaktie är bland de mindre likvida på Oslobörsen. Endast få analytiker finner det mödan värt att bidra till att skapa intresse för bolaget, trots att det faktiskt är det tredje största noterade fastighetsbolaget i Norge, med god förmåga att skapa värden. Olav Thon har byggt köpcentrum över stora delar av Norge, förvaltar dem väl och är klart marknadsledande. Som aktieägare får man både säkerhet i form av bra fastig heter och en exponering mot köpstarka norska konsumenter. Detta på grund av att hyresintäkterna delvis är beroende av butikernas omsättning i flera av de köpcentra man äger. Bolaget skapar värden för sina aktieägare genom fortsatt tillväxt och utveckling. Trots detta menar vi att aktien fortfarande är attraktiv. Den är klart mycket lägre prissatt än de underliggande fastighetsvärdena. Kundservice Gåvobrev Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Gåvobrev Konsten att hitta den rätta gåvan Dop, konfirmation, examen, födelsedag, bröllop? Gåvobrev är en present som mottagaren kommer att minnas, en gåva som kan bli mycket mer värd i framtiden. Mer information hittar du på Rhododendron i Dagminnes have Laurits Tuxen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Konsten att använda sunt förnuft

20 20 PORTRÄTT Mannen som slutade röka När Ragnar Nygård slutade att röka bestämde han sig för att spara pengarna han i vanliga fall skulle lägga på tobak. Pengarna placerade han i fonder. Ett drygt år senare hade han och hustrun möjlighet att köpa sitt första hus. Pappa kan du inte sluta röka? Ragnar Nygård är i färd med att bära sin fyra år gamla son till sängs. Det är februari 1999 och det är inte första gången han funderat på att ge upp rökandet. Men innan sonens enkla fråga så hade han inte gjort slag i saken. I bilen på väg till jobbet dagen därpå tog jag min sista cigarett, berättar Ragnar Nygård. Ett hus Ragnar beslöt sig för att spara pengarna han tidigare använt på tobak och upprättade ett sparavtal i SKAGENs aktiefonder. Han berättade ingenting för sin fru. Jag rökte mycket, så jag sparade säkert mellan och kronor i månaden. Det var under en tid börserna gick mycket bra, berättar han nöjt. Hösten 2000 ville familjen Nygård köpa ett hus i stället för att hyra sin bostad. Ragnar och hans hustru hade bokat ett möte hos banken. Min fru var inte speciellt förväntansfull eftersom hon trodde att vi saknade en egen kapitalinsats. Men på väg till mötet berättade att jag sparat ihop runt kronor I SKAGENs fonder. Det var på den tiden börserna gick mycket bra, berättar han nöjt. Det blev inga problem att få låna pengar till hus, berättar han med ett stort leende. och två bilar Ragnar sålde alla sina andelar innan kurserna föll mot slutet av Lite tur ska man ha. Sparandet var en viktig motivationsfaktor för att sluta att röka. FÖRDELAR MED SPARAVTAL Genom att spara regelbundet, till exempel varje månad, kommer kurssvängningar att jämnas ut över tiden, eftersom du köper fondandelar vid så många olika tidpunkter Sparavtal kan minska osäkerheten över att lyckas pricka rätt tidpunkt för köp av fondandelar Automatiska dragningar från ditt bankkonto du behöver inte göra något efter att avtalet upprättats Hjälper dig att spara smart du köper även fondandelar när kurserna är låga Mer om SKAGENs sparavtal: Ragnar Nygård från Tønsberg är programutvecklare. När han slutade att röka gick cigarettpengarna i stället till fondsparande som i sin tur blev en grundplåt för det första husköpet. De flyttade in i huset och han fortsatte med det regelbundna sparandet. Vid ett tillfälle satte han in en klumpsumma med allt tillgängligt kapital han hade. Då vi skulle köpa nya bilar för tre år sedan kunde vi betala den ena bilen kontant. Dessutom visade det sig vara en bra tidpunkt att sälja andelar på. Smart med sparavtal För Ragnar Nygård passar sparavtal väl, eftersom risken för att köpa andelar när kurserna är höga minskar och sannolikheten för att få en bra genomsnittskurs över tid ökar. Det jag tycker är bra med sparavtal är att pengarna dras från ditt lönekonto automatiskt, innan du hunnit använda dig av pengarna. Dessutom tycker jag att det är lite högre tröskel att använda fondpengarna än det som finns på bank kontot. Inga dumheter Hur man placerar sina sparpengar är ett viktigt beslut för många. Men några är mer noggranna i förhandsundersökningarna än andra. Jag tycker om att göra grundliga undersökningar innan jag investerar. Jag såg att SKAGEN fick många positiva benämnanden i media. Deras fonder hade bra utveckling och det var inga dumheter, förklarar Ragnar på frågan om varför han valde en förhållandevis liten förvaltare från Stavanger. Nu prioriterar Ragnar Nygård att betala av på sitt lån efter att ha flyttat ännu en gång, men han sparar för sonens räkning. Vi talar en hel del om pengar och ekonomi och jag hoppas att han lär sig lite om sparande. Kanske kan pengarna jag sparar för hans del bli ett eget kapital vid bostadsköp i framtiden? Om jag har räknat ut hur mycket pengar jag använde på tobak? Nej, det törs jag inte. För oss var det viktigt att komma in på bostadsmarknaden, och då är det avgörande att ha egen insats. Men jag hade aldrig drömt om att rökstoppet skulle resultera i ett hus. Du kan få fler råd på: SKAGENFONDER.SE/SPARRAD

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Oktober 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för oktober 2015 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Maj 2010

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för juli 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 %

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för februari 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden 0,02% Krona

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona januari 2017 Krona senaste månaden -0,01 % Jämförelseindex senaste månaden -0,08 % Krona senaste 12 månaderna 0,17 % Jämförelseindex senaste 12 månaderna

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport December 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för december 2015 Krona senaste månaden -0,04 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för mars 2016 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för februari 2016 Krona senaste månaden 0,02 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport december 2016

SKAGEN Krona Statusrapport december 2016 SKAGEN Krona Statusrapport december 2016 SKAGEN Krona Data för december 2016 Krona senaste månaden -0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,08 % Krona senaste 12 månaderna 0,18 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Data för september 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,07 % Krona senaste 12 månaderna 0,10 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport november 2016

SKAGEN Krona Statusrapport november 2016 SKAGEN Krona Statusrapport november 2016 SKAGEN Krona Data för november 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona senaste 12 månaderna 0,16 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering?

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering? Brev till fondspararna Q4 13 Värdeaktier Innehåll 2013 på väg mot en normalisering? Hur är värderingarna? Dyrare aktier i USA Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Värden lyfts fram i ljuset

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon.

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. VÄLKOMMEN TILL IKC FONDER IKC Vår egen väg. För din skull. Ser du människorna, upptäcker du möjligheterna. Jag har alltid varit nyfiken på

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2010

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016

SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016 SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016 SKAGEN Krona Data för augusti 2016 Krona senaste månaden 0,00 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona senaste 12 månaderna 0,08 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport November 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för november 2015 Krona senaste månaden 0,00 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Rurik

Förvaltarteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Förvaltarteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig Civilingengör i industriell

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer