Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)"

Transkript

1 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL Kr SKAGEN Global 4 MSCI Världsindex Från augusti 1997 till 21, MSCI World Index, därefter MSCI All Country World Index. Kurshistorik från 7/ till 31/ Kr

2 För dig som vill få dina pengar att växa! Idén med aktiefonder är enkel. Fonder gör det möjligt för dig att slippa välja och vraka bland tusentals aktier. Det kan någon annan göra åt dig. Men vad händer när det finns tusentals fonder att välja mellan? Hur lätt blir det då att välja rätt? Flertalet svenska sparare gör det som kanske är smidigast de fondsparar via banken där lönekontot eller kanske bolånet och bolånerabatten redan finns. På SKAGEN Fonder kan vi vare sig locka med kontor i var och vartannat gatuhörn, bolåneränteerbjudanden eller lönekonton vi fokuserar på det vi kan bäst, fonder. Inget annat. Æbletræer, 197. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Hitta vägen till SKAGEN Sedan ett tiotal år tillbaka har svenska sparare och placerare gett SKAGEN Fonder förtroendet att förvalta cirka 4 miljarder kronor. Till oss kommer kunder som vill ha en bra leverantör av fonder inte de som vill ha bolån och fonder på köpet. Till oss kommer du för att du vill ha en bra leverantör av fonder inte för att vi har lönekonton (med dålig ränta!). Till oss kommer du för att du vill ha en bra leverantör av fonder men hur kan du vara säker på att vi är en bra leverantör av fonder? Läs mer så berättar vi!

3 Hur kan du avgöra om en fond är bra eller inte? Det finns många sätt att analysera en fond. Närmast till hands ligger att kika på hur det hittills har gått för fonden. Om en fond har gått upp med 1, 2 eller till och med 1 betyder det att det är bra? Nej. Om marknaden i övrigt där fonden investerat har gått upp ännu mer än fonden så innebär det att fondförvaltaren presterat sämre än snittet (eller index). För att lyckas att slå snittet, eller index, måste fondförvaltaren, det vill säga den som bestämmer över fondens pengar, investera på ett sätt som skiljer sig från marknaden i övrigt. Kort och gott innebär det att förvaltaren på kort sikt och ibland under längre perioder måste kunna stå ut med att prestera sämre än index för att på lång sikt lyckas slå index. SKAGEN Fonder har en lång historik av aktiefonder som över tid lyckats slå sina jämförelseindex. Men vi kan trots det inte garantera hur framtiden ser ut. Før kongebesøget, 199. Av Anna Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Vad säger andra om SKAGEN Fonder? Det finns många företag och bedömare som analyserar fondbolag och deras prestationer. I tidningen Privata Affärer publiceras ett antal Fondportföljer som tas fram med hjälp av placeringskonsulten Indecap. Fondportföljerna består av mellan 5 och 1 fonder. I januarinumret 214 av Privata Affärer fanns SKAGENs fonder SKAGEN Global och SKAGEN Kon- Tiki med i rekommendationerna för alla rekommenderade fondportföljer: Den så kallade korta portföljen (2 3 år) bestod av 23 SKAGEN. Den långsiktiga portföljen (5 1 år) bestod av 4 SKAGEN. Den så kallade premiepensionsportföljen bestod av 55 SKAGEN. Att Privata Affärer/Indecap rekommenderar att pensionssparare placerar 55 av sitt sparkapital med SKAGEN Fonder ser vi som ett kvitto på att vi arbetar på ett sätt som branschens experter uppskattar. Men konkret vad är det som utmärker SKAGEN Fonder? Vad är det vi gör annorlunda?

4 Varför välja SKAGEN Fonder? Trots att SKAGEN Fonder har en 2 år lång och framgångsrik historik är det inte någon garanti för framtiden. Däremot så är det en rad saker som skiljer oss från våra konkurrenter som vi tror har bidragit till SUNT FÖRNUFT Vår investeringsfilosofi bygger på sunt förnuft, vilket visat sig ge god utdelning ända sedan vi grundades GEMENSAMMA INTRESSEN Vi har prestationsbaserade avgifter och strävar mot samma mål som våra kunder. Våra förvaltare investerar dessutom en stor del av sina egna pengar i fonderna de förvaltar. ENKELHET Fondförvaltning är vår enda verksamhet. Vi har bara några få, enkla produkter och koncentrerar oss på kvalitet i stället för kvantitet. vår historiska framgång. Det är upp till dig att avgöra om du tror att dessa saker kan bidra till en fortsatt framgång eller inte. PERSPEKTIV Med rötter och huvudkontor i Stavanger på Norges västkust är vi placerade långt från världens finanscentrum och går vår egen väg, ofta mot strömmen. GLOBAL INRIKTNING Vi investerar globalt med breda mandat (över hela världen i olika branscher). ÖPPENHET Målet är alltid att kommunicera öppet, ärligt och i rätt tid med våra kunder. OBEROENDE Vi ägs av våra grundare och nyckelmedarbetare och är inte knutna till någon finansiell institution. Ved frokosten, Av P.S. Krøyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation).

5 Våra fonder Alla våra fonder är aktivt förvaltade och har som mål att överträffa index. Vi har fokus på långsiktighet vilket vi menar är det bästa receptet för att uppnå god avkastning över tid. När andra lanserar den ena sparprodukten efter den andra för att dra nytta av kortsiktiga trender och tillfälliga modenycker koncentrerar vi oss på vad som kan ge våra andelsägare en så bra avkastning som möjligt på lång sikt. I Sverige erbjuder vi fyra aktiefonder och två räntefonder. Ända sedan starten 1993 har vi följt den smala stigen och koncentrerat oss på det vi kan bäst att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Aktiefonder Vad ligger bakom SKAGENs framgångar? FÅ FONDER SKAGEN har bara fyra aktiefonder, till skillnad mot storbankerna som startar och lägger ner fonder jämförelsevis ofta. Du hittar sannolikt mellan 5 och 1 aktiefonder hos din bank. Vi tror det är bättre att fokusera på några få fonder än att ständigt försöka hitta nya fondprodukter att marknadsföra. GLOBALA FONDER Att vi ytterst sällan startar nya fonder beror på att vi specialiserar oss på breda och globala fonder. Via globala fonder så blir det möjligt för våra förvaltare att investera i företag oavsett var i världen de har sitt huvudkontor och oberoende av vilken bransch företagen är verksamma i. LÅNGSIKTIGHET Ännu en viktig del av förvaltarnas resultat ligger i att de gör egna analyser och har en självständig syn på investeringarna som görs oavsett hur den övriga marknaden beter sig för stunden. I genomsnitt behåller SKAGEN sina aktieinvesteringar mellan tre och fem år vilket är långt i jämförelse med marknaderna i övrigt. Resultaten i företagen skapas med tiden och det gör även fondernas avkastning. BOLAGSFOKUS Vi har ett starkt fokus på att analysera de bolag vi investerar i. Det är trots allt bolag och människor som skapar värden, inte länder och branscher. Våra förvaltare ska ha möjlighet att investera i bolag över hela världen och behöver inte vara begränsade av ett specifikt lands gränser. Därför hittar du till exempel ingen speciell Sverigefond hos oss. FÖRVALTARENGAGEMANG (Håller ögonen på dina pengar). I SKAGEN har portföljförvaltarna en stor del av det egna sparkapitalet investerat i de fonder de förvaltar, och därmed intressen som går hand i hand med kundernas. Flera analyser från fondutvärderaren Morningstar visar att det är ett framgångsrecept för fonder när fondförvaltaren placerat privata medel i fonden de förvaltar. SKAGEN Kon-Tiki En bred tillväxtmarknadsfond där minst 5 procent av tillgångarna placeras i företag på tillväxtmarknaderna. Målsättningen är att hitta bolag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Kon-Tiki passar dig som har investeringshorisont på mer än fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Kon-Tiki A 2 per år +/- 1 rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 4 och minst 1 per år. Start SKAGEN Kon-Tiki A SKAGEN Kon-Tiki A MSCI Emerging Markets Index SKAGEN Global Samtliga jämförelseindex är utdelningsjusterade. Hänsyn till inflation ej tagen. Fonden har en global placeringsinriktning och kan därmed placera i företag över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Global passar dig som har en investeringshorisont på mer än fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Global A 1 per år + 1 av överavkastningen utöver jämförelseindex. Start SKAGEN Global A SKAGEN Global A MSCI All Country World Index Före 1 jan 21 MSCI World Index.

6 Räntefonder SKAGEN Vekst SKAGEN m² SKAGEN Tellus SKAGEN Krona Fonden har en global placeringsinriktning och investerar minst 5 procent av sina tillgångar i bolag noterade i Norden: Sverige, Danmark, Finland och Norge. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN Vekst passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Vekst A 1 per år + 1 av avkastningen om den absoluta avkastningen överstiger sex procent innevarande år och om fondens andelsvärde överträffar senaste high water mark. Start Fonden placerar i börsnoterade bolag med koppling till fastigheter över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN m 2 passar dig som har en investeringshorisont på mer än fem år. Förvaltningsavgift 1,5 per år +/- 1 rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 3 och minst,75 per år. Start SKAGEN Tellus passar dig som vill investera i globala obligationer och som har en investeringshorisont på minst tre år, till exempel som en del i en långsiktig placeringsportfölj. SKAGEN har beslutat att förtydliga Tellus investeringsmandat genom att begränsa investeringarna till obligationer emitterade eller garanterade av statliga institutioner samt valutor. Vi hoppas kunna genomföra ändringen under 214 efter godkännande av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Tala gärna med en av våra rådgivare för mer information. Förvaltningsavgift:,8 per år. Start En penningmarknadsfond som placerar i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda eller garanterade av svenska staten, kommuner, finansinstitut eller andra företag. Fonden placerar endast i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i SEK. Målsättningen är att uppnå bättre avkastning än de bästa högränteerbjudandena på bankmarknaden både för privat- och företagskunder. Det sker genom placeringar i solida räntepapper med kort räntebindningstid. Fonden har låg risk och passar dig som har med kort sparhorisont, eller som har längre tidsperspektiv men som vill ta låg risk. Förvaltningsavgift:,2 per år. Start SKAGEN Vekst A SKAGEN m 2 SKAGEN Tellus SKAGEN Krona SKAGEN Vekst A MSCI Nordic/MSCI AC ex Nordic. Jämförelseindex före 1 jan 21 var OSEBX och före 1 jan 214 OSEBX/MSCI AC (5/5) * 213 SKAGEN m 2 MSCI All Country World Index Real Estate IMI * Fonden startade 31 oktober SKAGEN Tellus J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR Jämförelseindex före 1 jan 213 var Barclays Capital Global Treasury Index 3 5 years. Hänsyn till inflation ej tagen SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) SKAGEN Krona SKAGEN Tellus SKAGEN m 2 SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon- iki < Lägre risk < Lägre avkastning Högre risk > Högre avkastning > Samtliga jämförelseindex är utdelningsjusterade. Hänsyn till inflation ej tagen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

7 Vill du veta mer om SKAGEN Fonder? Jag har bestämt mig, hur blir jag kund? TELEFON Våra licensierade kundrådgivare finns tillgängliga vardagar mellan 9: och 17:. De kan svara på frågor om våra fonder, hur du blir kund med mera. E-POST TRÄFFA OSS Det går utmärkt att komma förbi och besöka oss på våra kontor i Göteborg (Drottninggatan 31) och i Stockholm (Drottninggatan 86) WEBBEN Det går bra att bli direktkund direkt på vår webbplats med hjälp av e-legitimation. Det finns också en möjlighet att använda utskriftsblanketter, ÅTERFÖRSÄLJARE SKAGEN Fonder finns också tillgängliga hos en rad återförsäljare tala gärna med din bank eller fonddistributör. Om din bank eller fonddistributör inte kan hjälpa till, ring oss gärna på INFORMATIONSMÖTEN För dig som inte har nära till Göteborg och Stockholm så reser vi land och rike runt varje vår och höst. Mer om informationsmöten publiceras på vår webbplats SPECIFIKA FRÅGOR? Besök gärna vår webbplats Här hittar du bland annat våra fonders faktablad (ett juridiskt dokument som innehåller grundläggande information om fonden) Viggo Hanzon, Stockholm Sofia Hedberg, Stockholm Johan Oskarsson, Stockholm Martin Puig Cristiansson, Stockholm David Reiser, Göteborg Anna Svensson, Stockholm Tommy Taponen, Göteborg Robert Tylestedt, Stockholm

8 SKAGEN Fonder 2 år Nittiotalet var ännu ungt när de fyra vännerna (från vänster) Geir Tjetland, Åge Westbø, Kristoffer Stensrud och Tor Dagfinn Veen grundade SKAGEN. Namnet SKAGEN kom av den gata där huvudkontoret ligger än idag startade fyra vänner SKAGEN Fonder för att förvalta sina vänners och familjers sparpengar. Tjugo år senare fortsätter vi att följa den smala stigen och koncentrerar oss på det vi är bäst på att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Se kortfilmen och läs mer om sagan om SKAGEN: Stavanger Fondsforvaltning AS får tillstånd av Kredittillsynet att förvalta värdepappersfonder. Aktiefonden SKAGEN Vekst lanseras 1 december. SKAGEN Avkastning blir årets bästa obligationsfond. SKAGEN Global lanseras den 7 augusti. SKAGEN Vekst utses till bästa AMS-fond i media. Kontor etableras i Ålesund. SKAGEN Global blir nummer ett i sin klass. Kontor etableras i Bergen och Trondheim. SKAGEN erbjuder för första gången tilläggspension. SKAGEN Høyrente Institusjon lanseras den 14 mars. Alla tre aktiefonderna får A-rankning av Standard & Poor s. SKAGEN är Norges största förvaltare av aktiefonder. Fonderna godkänns för försäljning i Luxemburg. Kontor etableras i Göteborg. Fonderna godkänns för försäljning i Island och Storbritannien. Funds Europe Award 27: Kristoffer Stensrud koras till årets investeringsdirektör. Penningmarknadsfonden SKAGEN Krona startar. Årets Fondbolag i Sverige, Danmark och Nederländerna. SKAGEN öppnade kontor i Amsterdam, Nederländerna, under september. 2-årsjubileum. SKAGEN får marknadsföringstillstånd i Belgien. SKAGEN Vekst blir årets bästa AMSfond av totalt 22 fonder. Obligationsfonden SKAGEN Avkastning lanseras den 16 september. SKAGEN Avkastning blir igen årets bästa obligationsfond. Penningmarknadsfonden SKAGEN Høyrente lanseras den 18 september. SKAGEN Vekst blir återigen marknadens bästa AMS-fond. SKAGEN Global blir bästa fond bland dem som investerar utanför Norge. Antal andelsägare ökar från 48 till 67. Internethandel lanseras. SKAGEN Kon-Tiki lanseras den 5 april. SKAGENs fonder godkänns för försäljning i Sverige och Danmark. Kontor etableras i Stockholm. SKAGEN är Norges näst största förvaltare av aktiefonder. Fonderna godkänns för försäljning i Finland och Nederländerna. SKAGEN Tellus lanseras den 29 september. Kontor etableras i Tønsberg och Köpenhamn. SKAGEN är Norges största förvaltare av aktiefonder. Alla tre aktiefonder behåller sin AAA-ranking hos ratingfirman Standard &Poor s. De Gouden Stier 28: SKAGEN Global belönad i Holland för bästa fond. SKAGEN Kon-Tiki rankades på andraplats av Citywires Euro Stars. SKAGEN öppnar kontor i London, England, det första kontoret utanför Norden. Den globala fastighetsfonden SKAGEN m 2 vår första nya aktiefond på tio år lanseras 31 oktober. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki firar tio år. Kontor etableras i Oslo.

9 Redningsbælterne spændes, 191. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). Upptäck möjligheter som andra inte ser På SKAGEN Fonder har vi inget emot att gå mot strömmen. Vårt synsätt är ofta annorlunda och vi försöker hitta möjligheter där andra inte letar. Vi investerar i undervärderade, impopulära och underanalyserade företag det har gett våra kunder bra resultat genom åren. Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki har till exempel gett en årlig genomsnittlig avkastning på 15,8 sedan starten 22 och fram till 1 januari 214. Det är mer än dubbelt så mycket per år jämfört med tillväxtmarknadsindex (MSCI EM) som gått upp med 7,6 per år under samma tidsperiod. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. På vår webbplats finns faktablad och informationsbroschyrer. Tjugo år av sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat SKAGEN FONDER Årsrapport 2006 Succé igen Konsten att investera Jag arbetar inte som investerare, jag ÄR investerare. För mig är det ett sätt att leva, inte ett yrke. Filip Weintraub, förvaltare för SKAGEN

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen.

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. PLACERINGAR AV HANS BOLANDER vinnar- 3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. Det är lika tokigt som att alltid stå bredvid och titta på. Bestäm dig för hur mycket risk du kan

Läs mer

Trotsar tragedier och oro 5

Trotsar tragedier och oro 5 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

I en föränderlig värld

I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 Oupptäckta möjligheter I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 www.skagenfonder.se INNEHÅLL LEDARE Ett gott år på aktiemarknaderna > 3 Per Wennberg, vd SKAGEN i Sverige Talet 3 > 5 Harald

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer