Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft"

Transkript

1 En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

2 På jakt efter oupptäckta möjligheter På SKAGEN tror vi att självständigt tänkande är det säkraste sättet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning, vilket är vårt främsta mål. Med huvudkontor i Stavanger, långt från världens finansiella centrum på Norges stormiga västkust är vi ett oberoende fondbolag, utan kopplingar till banker och andra finansiella institutioner. Vi koncentrerar oss med andra ord på det vi kan bäst: fondförvaltning. Vi ägs av våra grundare och ett fåtal nyckelmedarbetare, och är fria att fatta de beslut som bäst gynnar våra kunder på sikt. Vi gör saker på vårt eget sätt, utan att behöva bekymra oss om kvartalsresultat och andra kortsiktiga mål. Istället tänker vi långsiktigt och försöker undvika den form av spekulation och bubblor som kan uppstå när populära aktier blir övervärderade. Våra portföljförvaltare söker efter de mest lovande bolagen oavsett land eller bransch, i övertygelsen om att hur ett bolag skapar värden är viktigare än på vilken börs i världen det är noterat. Vi vill kunna se våra kunder i ögonen Nittiotalet var ännu ungt när Tor Dagfinn Veen, Åge Westbø, Geir Tjetland och Kristoffer Stensrud grundade Stavanger Fondsforvaltning AS. De fyra vännerna startade i liten skala med att investera sina vänners och familjers sparpengar. I december 1993 lanseras så den första fonden SKAGEN Vekst som snabbt fick 448 andelsägare och 20 miljoner norska kronor att förvalta. Namnet SKAGEN hämtades från den gata i Stavanger där huvudkontoret är beläget än idag. Resten är som det heter, historia. Idag är SKAGEN Fonder ett av Skandinaviens ledande oberoende fondbolag, med samma värdebaserade investeringsfilosofi som kompass, men nu med fler än direktkunder bara i Norge och kontor i fem europeiska länder. Än idag kännetecknas vårt företag av samma entreprenörsanda, öppenhet och ansvar som då våra grundare bokstavligen delade middagsbord med sina kunder. Kundfokus och öppenhet Kristoffer Stensrud, som kommer från en hotellsläkt, har alltid tyckt att det är märkligt att finansbranschen inte har samma förhållande till kundservice och öppen kommunikation som hotellbranschen. Därför ville han att det skulle ingå i företagets ambitiösa vision: att bli världens bästa fondförvaltare både vad gäller riskjusterad avkastning och service och kundkommunikation. Gemensamma intressen Vi erbjuder enbart ett fåtal, prisbelönta kvalitetsfonder som vi själva investerar i. Såväl ägarna som portföljförvaltarna och övriga anställda har stora delar av sitt sparkapital i SKAGEN och har på så sätt ett tydligt engagemang i fonderna och gemensamma intressen med våra kunder. Välkommen till oss!

3 Sørfjord, Hardanger, Av Holger Drachmann, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Varför välja SKAGEN? SUNT FÖRNUFT Vår filosofi går ut på att investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära aktier. Genom att vi köper in oss i bra företag till ett förnuftigt pris minimerar vi risken för uppblåsta priser och därmed bubblor. Det har visat sig ge utdelning ända sedan 1993 då vi grundades. Det tycker vi är sunt förnuft. GEMENSAMMA INTRESSEN Prestationsbaserade avgifter i kombination med att våra förvaltare investerar en stor del av sina egna pengar i fonderna de förvaltar, gör att vi strävar mot samma mål som våra kunder. OBEROENDE Vi ägs av våra grundare och nyckelmedarbetare och är inte knutna till någon finansiell institution. Därför är vi fria att fatta de beslut som bäst gynnar våra kunder på sikt. PERSPEKTIV Med rötter och huvudkontor i Stavanger på Norges västkust är vi placerade långt från världens finanscentrum och går vår egen väg, ofta mot strömmen. ENKELHET Fondförvaltning är vår enda verksamhet. Vi har enbart några få, enkla produkter och koncentrerar oss på kvalitet i stället för kvantitet. GLOBAL INRIKTNING Vi investerar globalt med breda mandat, det vill säga över hela världen och i olika branscher. ÖPPENHET Målet är alltid att kommunicera öppet och ärligt med våra kunder.

4 Vår investeringsfilosofi För att kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning använder vi en värdebaserad och aktiv investeringsfilosofi med breda mandat en filosofi som bygger på sunt förnuft. Vi letar efter företag som enligt vår mening är undervärderade, underanalyserade och impopulära, där vi har identifierat möjliga händelser som kan synliggöra dolda värden och på så sätt skapa meravkastning för våra kunder. Värdebaserad förvaltning Vår investeringsfilosofi går ut på att leta efter bra företag med en aktiekurs som enligt vår uppfattning inte speglar företagets rätta värde. Värderingen av aktier görs utifrån egna analyser och förståelsen för hur företag skapar och förvaltar värden. Vi föredrar företag med väl beprövade affärsmodeller som genererar goda kassaflöden, och anser att impopulära, underanalyserade eller felanalyserade företag ofta är attraktiva. Fokus på företagen Våra portföljförvaltare gör sina egna värderingar utan hänsyn till kortsiktiga trender. De ser till företagets faktiska potential och tror att det är en fördel att vara generalister. Portföljförvaltarna för samtliga fonder samarbetar och utbyter investeringsidéer. Aktiv förvaltning Aktiv förvaltning innebär att förvaltarna investerar i ett företag på dess egna meriter inte för att det finns representerat i fondens jämförelseindex. Med sunt förnuft och långsiktighet går det att undvika bubblor som uppstår när populära aktier och branscher får ett för högt pris i förhållande till företagens fundamentala värden och resultat. Långsiktighet På SKAGEN eftersträvar vi att vara tålmodiga i våra investeringar så att vår investeringsfilosofi får tid att verka. En överdriven omsättning av portföljen kan ge ett sämre resultat. I snitt brukar våra fonder vara investerade i företagen i tre till fem år. Företagens resultat uppnås över tid, och detsamma gäller fondernas avkastning. Breda mandat Vår specialitet är globala investeringar. Vi anser att var ett bolag har sin verksamhet är mer intressant än var det är noterat. Våra portföljförvaltare kan fritt investera i företag i olika branscher och länder i hela världen, samtidigt som de också eftersträvar en förnuftig spridning mellan olika branscher och regioner för att minska investeringens risk. Värdebaserad förvaltning, fokus på företag, aktiv förvaltning, långsiktighet, breda mandat och att vi själva investerar i våra fonder det är sunt förnuft för oss. UNDERVÄRDERADE Företag med fundamentala värden som inte återspeglas i aktiekursen. Företag som hamnar i skuggan på grund av den bransch de tillhör. UNDERANALYSERADE Företag som följs av analytiker i begränsad utsträckning eller inte alls. Företag som enligt vår mening är felanalyserade och/eller missförstådda. IMPOPULÄRA (FR NORSKANS UPOPULÆR ) Företag som av olika anledningar har dåligt rykte. Företag där informationen är otillfredsställande eller svårtillgänglig. Företag som tillhör en impopulär sektor eller region där alla dras över en kam.

5 Investeringsprocessen konsten att använda sunt förnuft Vår investeringsprocess bygger på en värdebaserad investeringsfilosofi och grundliga analyser. Inledande granskning Våra portföljförvaltare håller ständigt ögonen öppna för nya, intressanta investeringsmöjligheter. När vi analyserar företagen tittar vi på hela värdekedjan inom till exempel en bransch och inriktar oss på de bolag som är impopulära. För att hitta nya idéer menar vi att det ofta är bra att börja med att ifrågasätta konventioner. När informationen bearbetas används både kvantitativa och kvalitativa kriterier och ibland följer vi företaget i flera år innan vi gör vår första investering. Analyser Alla analyser görs av portföljförvaltarna själva, det finns ingen separat analytikeravdelning. I analysarbetet är det viktigt att kunna identifiera goda skäl till att en aktie kan komma att omvärderas ofta finns en anledning till att ett företag är lågt värderat. Portföljförvaltarna försöker därför hitta de som är lågt prissatta, men på felaktiga grunder. Processen är inriktad på räkenskapsanalys där vi noggrant studerar balansräkningar, kassaflöden, lönsamhet, kapitalstrukturer och kapitaleffektivitet. Portföljförvaltarna tittar också närmare på företagets konkurrenssituation, verksamhetsmiljö, historik med avseende på bolagsstyrning och andra möjliga riskfaktorer. De letar efter stabila affärsmodeller som klarar av tuffare tider, och där de ser att det finns rätt förutsättningar för att investeringen ska öka i värde. Investeringsbeslut Ett innehav i portföljen utökas ofta successivt för att minska riskerna och för att investeringsidéerna sällan är beroende av timing. Storleken på innehavet bestäms av hur övertygade förvaltarna känner sig, men också av behovet av en sund spridning mellan flera sektorer och över större geografiska områden. I sammansättningen av portföljen följer portföljförvaltarna inte något index utan försöker skapa mervärde genom att välja ut enskilda aktier på grundval av våra analyser och förväntningar. Löpande uppföljning Analyserna uppdateras löpande i ljuset av ny information. Investeringarna följs upp kontinuerligt för att se om analyser och förväntningar på framtida utveckling för den underliggande verksamheten, aktiekursen och grunden för omvärdering fortfarande stämmer. Försäljning Portföljförvaltarna säljer aktier när kursen nått en nivå som motsvarar deras syn på företagets värde, eller då de inte längre tror på investeringen och kan hitta bättre alternativ på annat håll. De har inte som mål att försöka pricka in toppar eller bottnar, utan posterna säljs ofta stegvis. Löpande uppföljning Försäljning av aktien INTUITION ERFARENHET LOGIK Investeringsbeslut Inledande granskning Analyser

6 Båden sættes i søen, Skagen, Av Oscar Björk, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Portföljförvaltning Vi är värdeorienterade och arbetar för att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Det kräver självständigt tänkande såväl som grundliga analyser, tålamod och engagemang. Våra portföljförvaltare är alla generalister, goda analytiker och beslutsfattare. De arbetar i en platt organisation där alla bidrar med sina investeringsidéer. Varje team har en huvudförvaltare med övergripande ansvar för fonden, och därmed rätt att lägga veto mot investeringar som inte är förenliga med vår investeringsfilosofi eller våra värderingar. Gemensamma idéer, individuella beslut Samarbetet mellan och inom portföljteamen är för det mesta informellt. Portföljförvaltningen är koncentrerad till norska Stavanger, där teamen utbyter idéer, kunskap och kompetens och grundligt diskuterar befintliga och potentiella investeringar. Även om det finns en gemensam analysplattform har förvaltarna ett ansvar att fatta självständiga beslut för sina fonder. Portföljförvaltarna belönas inte bara på grundval av meravkastningen och fondens utveckling, utan också utifrån andra kriterier som engagemang i företaget och förmåga att dela med sig av sina investeringsidéer. Eftersom förvaltarna investerar en stor del av sitt eget sparkapital i fonderna går deras intressen hand i hand med våra kunders.

7 Fondspara i SKAGEN och få mer att se fram emot Regelbundet sparande Med ett regelbundet sparande sprider du dina köp av fondandelar över tid. Genom att månadsspara sänker du marknadsrisken eftersom du då inte riskerar att göra ett engångsköp vid fel tillfälle. Sparbeloppet dras automatiskt från ditt bankkonto, men du kan göra en paus i inbetalningarna om du vill. Du kan också ta ut pengarna när det passar dig. Det skapar en struktur för ditt sparande, men med flexibilitet. Spara för barnens framtid Ge barnen en bra start ju tidigare du börjar desto bättre möjligheter finns att uppnå en god avkastning över tid. Spara regelbundet eller gör en engångsinsättning i samband med exempelvis födelsedagar eller jul. Ge en gåva med tillväxtpotential Ett gåvobrev med fondandelar är en långsiktig gåva som kan öka i värde samtidigt som den uppmuntrar till goda sparvanor. Du kan ge bort ett engångsbelopp eller starta ett regelbundet sparande. Spara till pensionen Trygga din framtida levnadsstandard och ge dig själv en bättre pension. Det är viktigt hur du väljer att spara även små skillnader i avkastning kan göra stor skillnad över tid. Din pension kommer oftast från flera olika håll. Den allmänna pensionen är din statliga pension som består av inkomstpension och premiepension. I premiepensionen, där du idag kan välja upp till fem fonder kan du välja SKAGENs fonder. De flesta som arbetar har någon form av tjänstepensionslösning hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig. I flertalet lösningar kan du välja SKAGENs fonder. Det kan också vara en god idé att komplettera din pension med ett fondsparande i SKAGEN, antingen som direktkund hos oss eller genom att handla våra fonder via andra aktörer. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om var SKAGENs fonder är tillgängliga. Ta ut pengarna på ett smartare sätt När du har nått ditt sparmål och det börjar bli dags att ta ut pengarna, överväg då om du ska ta ut hela beloppet på en gång eller lite i taget. Väljer du det senare kan de pengar som finns kvar i fonden fortsätta att växa och ge avkastning. Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension

8 Våra fonder Alla våra fonder är aktivt förvaltade och har som mål att överträffa index. Vi har fokus på långsiktighet vilket vi menar är det bästa receptet för att uppnå god avkastning över tid. Hellre än att lansera den ena produkten efter den andra för att dra nytta av kortsiktiga trender och tillfälliga modenycker, koncentrerar vi oss på vad som kan ge våra andelsägare en så bra avkastning som möjligt på lång sikt. I Sverige erbjuder vi fyra aktiefonder och tre räntefonder. Ända sedan starten 1993 har vi följt den smala stigen och koncentrerat oss på det vi kan bäst att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Aktiefonder Knut Harald Nilsson, J Kristoffer C Stensrud, Cathrine Gether, Erik Landgraff och Hilde Jenssen. Globala tillväxtmarknader SKAGEN Kon-Tiki En bred tillväxtmarknadsfond där minst 50 procent av tillgångarna placeras i företag på tillväxtmarknaderna. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Kon-Tiki passar dig som har investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Kon-Tiki A 2% per år +/- 10% rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 4% och minst 1% per år. Start 5 april Knut Gezelius, Søren Milo Christensen och Chris-Tommy Simonsen. Globalt mandat SKAGEN Global Fonden har en global placeringsinriktning och kan därmed placera i företag över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Global passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Global A 1% per år + 10% av överavkastningen utöver jämförelseindex. Start 7 augusti Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Kon-Tiki A % SKAGEN Kon-Tiki A MSCI Emerging Markets Index Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Global A % SKAGEN Global A MSCI All Country World Index Före 1 jan 2010 MSCI World Index. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats. SKAGEN Krona SKAGEN Credit SEK < Lägre risk < Lägre möjlig avkastning SKAGEN Tellus A SKAGEN m 2 A SKAGEN Global A SKAGEN Vekst A SKAGEN Kon- iki A Högre risk > Högre möjlig avkastning >

9 Geir Tjetland, Ole Søeberg, Erik Bergöö och Alexander Stensrud (junior portföljförvaltare under ett års tid). Michael Gobitschek och Harald Haukås. Nordiskt-globalt mandat SKAGEN Vekst Fonden har en global placeringsinriktning och investerar minst 50 procent av sina tillgångar i bolag noterade i Norden: Sverige, Danmark, Finland och Norge. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN Vekst passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Vekst A 1% per år + 10% av avkastningen om den absoluta avkastningen överstiger sex procent innevarande år och om fondens andelsvärde överträffar senaste high water mark. Start 1 december Globala fastighetsmarknader SKAGEN m² Fonden placerar i börsnoterade bolag med koppling till fastigheter över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN m 2 passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN m 2 A 1,5% per år +/- 10% rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 3% och minst 0,75% per år. Start 31 oktober Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Vekst A % SKAGEN Vekst A MSCI Nordic/MSCI AC ex Nordic* Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN m 2 A % * SKAGEN m 2 MSCI All Country World Index Real Estate * Fonden startade 31 oktober * Från och med 1 jan 2014 ändrades fondens investeringsmandat från att investera minst 50% av kapitalet i Norge, till att investera minst 50% av kapitalet i de nordiska länderna. Det innebär att avkastningen före ändringen uppnåddes under andra förutsättningar än i dag. Fondens jämförelseindex före 1 jan 2014 var till lika delar sammansatt av Oslobörsens index (OSEBX) och MSCI All Country World. Jämförelseindex före 1 jan 2010 var Oslobörsens index (OSEBX).

10 Räntefonder Torgeir Høien och Jane Tvedt. Globala statsobligationer SKAGEN Tellus SKAGEN Tellus köper obligationer från hela världen, utställda av stater eller av kreditinstitut ägda av övernationella myndigheter. Fonden tar valutarisk och portföljen investeras i olika valutor, baserat på var förvaltaren anser att det finns bäst möjligheter för riskjusterad avkastning. SKAGEN Tellus passar dig som har en investeringshorisont på minst tre år, till exempel som en del i en långsiktig placeringsportfölj. Förvaltningsavgift SKAGEN Tellus A 0,8% per år. Start 29 september Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Tellus % SKAGEN Tellus J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR Jämförelseindex före 1 jan 2013 var Barclays Capital Global Treasury Index 3 5 years. Ola Sjöstrand och Tomas Nordbø Middelthon. Nyhet! Global företagsobligationsfond Globala företagsobligationer SKAGEN Credit SEK Vårt senaste tillskott SKAGEN Credit placerar i företagsobligationer över hela världen. Fonden följer samma investeringsprinciper som våra andra fonder: Den är aktivt förvaltad och investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företagsobligationer. Portföljförvaltarna använder sig av SKAGENs kunskaper inom aktieanalys om investeringsmöjligheter som andra kan ha förbisett. De gör sedan egna analyser och använder sig av sina erfarenheter från räntemarkanden för att hitta de bästa investment grade- och high yield-obligationerna. Fonden är valutasäkrad i svenska kronor, något som är unikt på den svenska marknaden. SKAGEN Credit lämpar sig för dig som har runt två års investeringshorisont. Förvaltningsavgift SKAGEN Credit SEK 0,8% per år. Start 30 maj SKAGEN Credit SEK är en valutasäkrad matarfond som investerar i mottagarfonden SKAGEN Credit. Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Svenska penningmarknadsfonden SKAGEN Krona En penningmarknadsfond som placerar i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda eller garanterade av svenska staten, kommuner, finansinstitut eller andra företag. Fonden placerar endast i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i SEK. Målsättningen är att uppnå bättre avkastning än de bästa högränteerbjudandena på bankmarknaden. Det sker genom placeringar i solida räntepapper med kort räntebindningstid. Fonden har låg risk och passar dig som har kort sparhorisont, eller som har längre tidsperspektiv men vill ta låg risk. Förvaltningsavgift SKAGEN Krona 0,2% per år. Start 29 juni Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Krona % SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.

11 Välkommen till oss Välkommen att ringa eller besöka oss. Vi svarar gärna på dina frågor om fonder utan förpliktelser eller kostnad. Alla våra rådgivare är licensierade av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och uppfyller Finansinspektionens krav på rådgivare. Gunnar Ekengren Institutionell försäljning Jonas A Eriksson Kommunikationschef Erik Gebro Account manager för distributörer Viggo Hanzon Sofia Hedberg Gunilla Hessel Administratör Per Leffler Institutionell försäljning Anna S. Marcus Kommunikatör Michael Metzler Kommunikatör Johan Meyer Chef direktdistribution Johan Oskarsson Martin Puig Cristiansson David Reiser Anna Svensson Robert Tylestedt Joakim Uvegård Affärsstöd och compliance Per Wennberg VD

12 Nyhet! Globalfond med koncentrerad portfölj Håll utkik efter mer info om den nya fonden på eller ring våra rådgivare på I vår lanserar vi vår femte aktiefond, som kommer att ha en koncentrerad portfölj med ett globalt mandat och vända sig till placerare med en långsiktig placeringshorisont. Den nya fonden kommer att förvaltas av den tidigare SKAGEN Global-förvaltaren Filip Weintraub och Jonas Edholm, som fram till hösten 2014 drev fonden Labrusca tillsammans. I sann SKAGEN-anda kommer den nya fonden att vara aktivt förvaltad och ha hög active share, det vill säga den kommer inte att följa index utan ha som mål att slå marknaden. Volatiliteten väntas bli högre än i till exempel en vanlig globalfond. SKAGENs nya aktiefond kommer att investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag där förvaltarna ser potential, utan att vara begränsad till en viss bransch eller en viss region. OM FILIP WEINTRAUB OM JONAS EDHOLM Har 26 års erfarenhet som investerare, varav 18 år som portföljförvaltare i tre länder. Ledde förvaltningen av aktiefonden SKAGEN Global , då fonden gav sina andelsägare en avkastning på 15,4 procent i snitt om året jämfört med 0,15 procent för världsindex. Utbildning: Bachelor of Arts i Ekonomi och Globala studier från Pacific Lutheran University i Washington, USA. CFA Chartered Financial Analyst. Har 20 års erfarenhet av finanssektorn varav 18 år som portföljförvaltare. Jonas Edholm har bland annat grundat och varit portföljförvaltare på Labrusca Family Office samt varit portföljförvaltare för LF Capital i New York. Han har även arbetat med Risk management och handel med derivat. Utbildad vid Uppsala Universitet (Masterexamen i företagsekonomi) samt University of Strathclyde i Glasgow. Kontakta oss i Stockholm och Göteborg Öppettider måndag fredag 09:00 17:00 Telefon (från utlandet: ) E-post Postadress SKAGEN Fonder, Box 11, Stockholm, Sverige Besöksadress: Stockholm, Drottninggatan 86 Göteborg, Drottninggatan 31 Konsten att använda sunt förnuft Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, för-valtarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Fondsparande för alla! Konsten att använda sunt förnuft

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar

SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar Ny aktiefond! Teckna nu Krøyers hund, Rap, 1898. Av Peder Severin Krøyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens museum (manipulerad). SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar Konsten

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för februari 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden 0,02% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Oktober 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för oktober 2015 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017

SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona Statusrapport januari 2017 SKAGEN Krona januari 2017 Krona senaste månaden -0,01 % Jämförelseindex senaste månaden -0,08 % Krona senaste 12 månaderna 0,17 % Jämförelseindex senaste 12 månaderna

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Februari 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för februari 2016 Krona senaste månaden 0,02 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för mars 2016 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Maj 2010

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2010

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport december 2016

SKAGEN Krona Statusrapport december 2016 SKAGEN Krona Statusrapport december 2016 SKAGEN Krona Data för december 2016 Krona senaste månaden -0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,08 % Krona senaste 12 månaderna 0,18 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport november 2016

SKAGEN Krona Statusrapport november 2016 SKAGEN Krona Statusrapport november 2016 SKAGEN Krona Data för november 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona senaste 12 månaderna 0,16 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport December Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport December 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för december 2015 Krona senaste månaden -0,04 % Jämförelseindex senaste månaden

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport November 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport November 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för november 2015 Krona senaste månaden 0,00 % Jämförelseindex senaste månaden -0,04 %

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för juli 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 %

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016

SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016 SKAGEN Krona Statusrapport augusti 2016 SKAGEN Krona Data för augusti 2016 Krona senaste månaden 0,00 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona senaste 12 månaderna 0,08 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Data för september 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,07 % Krona senaste 12 månaderna 0,10 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Maj 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Maj 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Maj 2011

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare

Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare Ifylld blankett skickas till: Eller fax: Fonder +46 8 55597948 Box 11, SE-101 20 Stockholm Eller e-post: Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare All information och dokumentation nedan

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer