Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft"

Transkript

1 En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

2 På jakt efter oupptäckta möjligheter På SKAGEN tror vi att självständigt tänkande är det säkraste sättet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning, vilket är vårt främsta mål. Med huvudkontor i Stavanger, långt från världens finansiella centrum på Norges stormiga västkust är vi ett oberoende fondbolag, utan kopplingar till banker och andra finansiella institutioner. Vi koncentrerar oss med andra ord på det vi kan bäst: fondförvaltning. Vi ägs av våra grundare och ett fåtal nyckelmedarbetare, och är fria att fatta de beslut som bäst gynnar våra kunder på sikt. Vi gör saker på vårt eget sätt, utan att behöva bekymra oss om kvartalsresultat och andra kortsiktiga mål. Istället tänker vi långsiktigt och försöker undvika den form av spekulation och bubblor som kan uppstå när populära aktier blir övervärderade. Våra portföljförvaltare söker efter de mest lovande bolagen oavsett land eller bransch, i övertygelsen om att hur ett bolag skapar värden är viktigare än på vilken börs i världen det är noterat. Vi vill kunna se våra kunder i ögonen Nittiotalet var ännu ungt när Tor Dagfinn Veen, Åge Westbø, Geir Tjetland och Kristoffer Stensrud grundade Stavanger Fondsforvaltning AS. De fyra vännerna startade i liten skala med att investera sina vänners och familjers sparpengar. I december 1993 lanseras så den första fonden SKAGEN Vekst som snabbt fick 448 andelsägare och 20 miljoner norska kronor att förvalta. Namnet SKAGEN hämtades från den gata i Stavanger där huvudkontoret är beläget än idag. Resten är som det heter, historia. Idag är SKAGEN Fonder ett av Skandinaviens ledande oberoende fondbolag, med samma värdebaserade investeringsfilosofi som kompass, men nu med fler än direktkunder bara i Norge och kontor i fem europeiska länder. Än idag kännetecknas vårt företag av samma entreprenörsanda, öppenhet och ansvar som då våra grundare bokstavligen delade middagsbord med sina kunder. Kundfokus och öppenhet Kristoffer Stensrud, som kommer från en hotellsläkt, har alltid tyckt att det är märkligt att finansbranschen inte har samma förhållande till kundservice och öppen kommunikation som hotellbranschen. Därför ville han att det skulle ingå i företagets ambitiösa vision: att bli världens bästa fondförvaltare både vad gäller riskjusterad avkastning och service och kundkommunikation. Gemensamma intressen Vi erbjuder enbart ett fåtal, prisbelönta kvalitetsfonder som vi själva investerar i. Såväl ägarna som portföljförvaltarna och övriga anställda har stora delar av sitt sparkapital i SKAGEN och har på så sätt ett tydligt engagemang i fonderna och gemensamma intressen med våra kunder. Välkommen till oss!

3 Sørfjord, Hardanger, Av Holger Drachmann, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Varför välja SKAGEN? SUNT FÖRNUFT Vår filosofi går ut på att investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära aktier. Genom att vi köper in oss i bra företag till ett förnuftigt pris minimerar vi risken för uppblåsta priser och därmed bubblor. Det har visat sig ge utdelning ända sedan 1993 då vi grundades. Det tycker vi är sunt förnuft. GEMENSAMMA INTRESSEN Prestationsbaserade avgifter i kombination med att våra förvaltare investerar en stor del av sina egna pengar i fonderna de förvaltar, gör att vi strävar mot samma mål som våra kunder. OBEROENDE Vi ägs av våra grundare och nyckelmedarbetare och är inte knutna till någon finansiell institution. Därför är vi fria att fatta de beslut som bäst gynnar våra kunder på sikt. PERSPEKTIV Med rötter och huvudkontor i Stavanger på Norges västkust är vi placerade långt från världens finanscentrum och går vår egen väg, ofta mot strömmen. ENKELHET Fondförvaltning är vår enda verksamhet. Vi har enbart några få, enkla produkter och koncentrerar oss på kvalitet i stället för kvantitet. GLOBAL INRIKTNING Vi investerar globalt med breda mandat, det vill säga över hela världen och i olika branscher. ÖPPENHET Målet är alltid att kommunicera öppet och ärligt med våra kunder.

4 Vår investeringsfilosofi För att kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning använder vi en värdebaserad och aktiv investeringsfilosofi med breda mandat en filosofi som bygger på sunt förnuft. Vi letar efter företag som enligt vår mening är undervärderade, underanalyserade och impopulära, där vi har identifierat möjliga händelser som kan synliggöra dolda värden och på så sätt skapa meravkastning för våra kunder. Värdebaserad förvaltning Vår investeringsfilosofi går ut på att leta efter bra företag med en aktiekurs som enligt vår uppfattning inte speglar företagets rätta värde. Värderingen av aktier görs utifrån egna analyser och förståelsen för hur företag skapar och förvaltar värden. Vi föredrar företag med väl beprövade affärsmodeller som genererar goda kassaflöden, och anser att impopulära, underanalyserade eller felanalyserade företag ofta är attraktiva. Fokus på företagen Våra portföljförvaltare gör sina egna värderingar utan hänsyn till kortsiktiga trender. De ser till företagets faktiska potential och tror att det är en fördel att vara generalister. Portföljförvaltarna för samtliga fonder samarbetar och utbyter investeringsidéer. Aktiv förvaltning Aktiv förvaltning innebär att förvaltarna investerar i ett företag på dess egna meriter inte för att det finns representerat i fondens jämförelseindex. Med sunt förnuft och långsiktighet går det att undvika bubblor som uppstår när populära aktier och branscher får ett för högt pris i förhållande till företagens fundamentala värden och resultat. Långsiktighet På SKAGEN eftersträvar vi att vara tålmodiga i våra investeringar så att vår investeringsfilosofi får tid att verka. En överdriven omsättning av portföljen kan ge ett sämre resultat. I snitt brukar våra fonder vara investerade i företagen i tre till fem år. Företagens resultat uppnås över tid, och detsamma gäller fondernas avkastning. Breda mandat Vår specialitet är globala investeringar. Vi anser att var ett bolag har sin verksamhet är mer intressant än var det är noterat. Våra portföljförvaltare kan fritt investera i företag i olika branscher och länder i hela världen, samtidigt som de också eftersträvar en förnuftig spridning mellan olika branscher och regioner för att minska investeringens risk. Värdebaserad förvaltning, fokus på företag, aktiv förvaltning, långsiktighet, breda mandat och att vi själva investerar i våra fonder det är sunt förnuft för oss. UNDERVÄRDERADE Företag med fundamentala värden som inte återspeglas i aktiekursen. Företag som hamnar i skuggan på grund av den bransch de tillhör. UNDERANALYSERADE Företag som följs av analytiker i begränsad utsträckning eller inte alls. Företag som enligt vår mening är felanalyserade och/eller missförstådda. IMPOPULÄRA (FR NORSKANS UPOPULÆR ) Företag som av olika anledningar har dåligt rykte. Företag där informationen är otillfredsställande eller svårtillgänglig. Företag som tillhör en impopulär sektor eller region där alla dras över en kam.

5 Investeringsprocessen konsten att använda sunt förnuft Vår investeringsprocess bygger på en värdebaserad investeringsfilosofi och grundliga analyser. Inledande granskning Våra portföljförvaltare håller ständigt ögonen öppna för nya, intressanta investeringsmöjligheter. När vi analyserar företagen tittar vi på hela värdekedjan inom till exempel en bransch och inriktar oss på de bolag som är impopulära. För att hitta nya idéer menar vi att det ofta är bra att börja med att ifrågasätta konventioner. När informationen bearbetas används både kvantitativa och kvalitativa kriterier och ibland följer vi företaget i flera år innan vi gör vår första investering. Analyser Alla analyser görs av portföljförvaltarna själva, det finns ingen separat analytikeravdelning. I analysarbetet är det viktigt att kunna identifiera goda skäl till att en aktie kan komma att omvärderas ofta finns en anledning till att ett företag är lågt värderat. Portföljförvaltarna försöker därför hitta de som är lågt prissatta, men på felaktiga grunder. Processen är inriktad på räkenskapsanalys där vi noggrant studerar balansräkningar, kassaflöden, lönsamhet, kapitalstrukturer och kapitaleffektivitet. Portföljförvaltarna tittar också närmare på företagets konkurrenssituation, verksamhetsmiljö, historik med avseende på bolagsstyrning och andra möjliga riskfaktorer. De letar efter stabila affärsmodeller som klarar av tuffare tider, och där de ser att det finns rätt förutsättningar för att investeringen ska öka i värde. Investeringsbeslut Ett innehav i portföljen utökas ofta successivt för att minska riskerna och för att investeringsidéerna sällan är beroende av timing. Storleken på innehavet bestäms av hur övertygade förvaltarna känner sig, men också av behovet av en sund spridning mellan flera sektorer och över större geografiska områden. I sammansättningen av portföljen följer portföljförvaltarna inte något index utan försöker skapa mervärde genom att välja ut enskilda aktier på grundval av våra analyser och förväntningar. Löpande uppföljning Analyserna uppdateras löpande i ljuset av ny information. Investeringarna följs upp kontinuerligt för att se om analyser och förväntningar på framtida utveckling för den underliggande verksamheten, aktiekursen och grunden för omvärdering fortfarande stämmer. Försäljning Portföljförvaltarna säljer aktier när kursen nått en nivå som motsvarar deras syn på företagets värde, eller då de inte längre tror på investeringen och kan hitta bättre alternativ på annat håll. De har inte som mål att försöka pricka in toppar eller bottnar, utan posterna säljs ofta stegvis. Löpande uppföljning Försäljning av aktien INTUITION ERFARENHET LOGIK Investeringsbeslut Inledande granskning Analyser

6 Båden sættes i søen, Skagen, Av Oscar Björk, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Portföljförvaltning Vi är värdeorienterade och arbetar för att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Det kräver självständigt tänkande såväl som grundliga analyser, tålamod och engagemang. Våra portföljförvaltare är alla generalister, goda analytiker och beslutsfattare. De arbetar i en platt organisation där alla bidrar med sina investeringsidéer. Varje team har en huvudförvaltare med övergripande ansvar för fonden, och därmed rätt att lägga veto mot investeringar som inte är förenliga med vår investeringsfilosofi eller våra värderingar. Gemensamma idéer, individuella beslut Samarbetet mellan och inom portföljteamen är för det mesta informellt. Portföljförvaltningen är koncentrerad till norska Stavanger, där teamen utbyter idéer, kunskap och kompetens och grundligt diskuterar befintliga och potentiella investeringar. Även om det finns en gemensam analysplattform har förvaltarna ett ansvar att fatta självständiga beslut för sina fonder. Portföljförvaltarna belönas inte bara på grundval av meravkastningen och fondens utveckling, utan också utifrån andra kriterier som engagemang i företaget och förmåga att dela med sig av sina investeringsidéer. Eftersom förvaltarna investerar en stor del av sitt eget sparkapital i fonderna går deras intressen hand i hand med våra kunders.

7 Fondspara i SKAGEN och få mer att se fram emot Regelbundet sparande Med ett regelbundet sparande sprider du dina köp av fondandelar över tid. Genom att månadsspara sänker du marknadsrisken eftersom du då inte riskerar att göra ett engångsköp vid fel tillfälle. Sparbeloppet dras automatiskt från ditt bankkonto, men du kan göra en paus i inbetalningarna om du vill. Du kan också ta ut pengarna när det passar dig. Det skapar en struktur för ditt sparande, men med flexibilitet. Spara för barnens framtid Ge barnen en bra start ju tidigare du börjar desto bättre möjligheter finns att uppnå en god avkastning över tid. Spara regelbundet eller gör en engångsinsättning i samband med exempelvis födelsedagar eller jul. Ge en gåva med tillväxtpotential Ett gåvobrev med fondandelar är en långsiktig gåva som kan öka i värde samtidigt som den uppmuntrar till goda sparvanor. Du kan ge bort ett engångsbelopp eller starta ett regelbundet sparande. Spara till pensionen Trygga din framtida levnadsstandard och ge dig själv en bättre pension. Det är viktigt hur du väljer att spara även små skillnader i avkastning kan göra stor skillnad över tid. Din pension kommer oftast från flera olika håll. Den allmänna pensionen är din statliga pension som består av inkomstpension och premiepension. I premiepensionen, där du idag kan välja upp till fem fonder kan du välja SKAGENs fonder. De flesta som arbetar har någon form av tjänstepensionslösning hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig. I flertalet lösningar kan du välja SKAGENs fonder. Det kan också vara en god idé att komplettera din pension med ett fondsparande i SKAGEN, antingen som direktkund hos oss eller genom att handla våra fonder via andra aktörer. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om var SKAGENs fonder är tillgängliga. Ta ut pengarna på ett smartare sätt När du har nått ditt sparmål och det börjar bli dags att ta ut pengarna, överväg då om du ska ta ut hela beloppet på en gång eller lite i taget. Väljer du det senare kan de pengar som finns kvar i fonden fortsätta att växa och ge avkastning. Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension

8 Våra fonder Alla våra fonder är aktivt förvaltade och har som mål att överträffa index. Vi har fokus på långsiktighet vilket vi menar är det bästa receptet för att uppnå god avkastning över tid. Hellre än att lansera den ena produkten efter den andra för att dra nytta av kortsiktiga trender och tillfälliga modenycker, koncentrerar vi oss på vad som kan ge våra andelsägare en så bra avkastning som möjligt på lång sikt. I Sverige erbjuder vi fyra aktiefonder och tre räntefonder. Ända sedan starten 1993 har vi följt den smala stigen och koncentrerat oss på det vi kan bäst att hitta undervärderade aktier och obligationer över hela världen och upptäcka möjligheter som andra inte ser. Aktiefonder Knut Harald Nilsson, J Kristoffer C Stensrud, Cathrine Gether, Erik Landgraff och Hilde Jenssen. Globala tillväxtmarknader SKAGEN Kon-Tiki En bred tillväxtmarknadsfond där minst 50 procent av tillgångarna placeras i företag på tillväxtmarknaderna. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Kon-Tiki passar dig som har investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Kon-Tiki A 2% per år +/- 10% rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 4% och minst 1% per år. Start 5 april Knut Gezelius, Søren Milo Christensen och Chris-Tommy Simonsen. Globalt mandat SKAGEN Global Fonden har en global placeringsinriktning och kan därmed placera i företag över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. SKAGEN Global passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Global A 1% per år + 10% av överavkastningen utöver jämförelseindex. Start 7 augusti Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Kon-Tiki A % SKAGEN Kon-Tiki A MSCI Emerging Markets Index Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Global A % SKAGEN Global A MSCI All Country World Index Före 1 jan 2010 MSCI World Index. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats. SKAGEN Krona SKAGEN Credit SEK < Lägre risk < Lägre möjlig avkastning SKAGEN Tellus A SKAGEN m 2 A SKAGEN Global A SKAGEN Vekst A SKAGEN Kon- iki A Högre risk > Högre möjlig avkastning >

9 Geir Tjetland, Ole Søeberg, Erik Bergöö och Alexander Stensrud (junior portföljförvaltare under ett års tid). Michael Gobitschek och Harald Haukås. Nordiskt-globalt mandat SKAGEN Vekst Fonden har en global placeringsinriktning och investerar minst 50 procent av sina tillgångar i bolag noterade i Norden: Sverige, Danmark, Finland och Norge. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN Vekst passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN Vekst A 1% per år + 10% av avkastningen om den absoluta avkastningen överstiger sex procent innevarande år och om fondens andelsvärde överträffar senaste high water mark. Start 1 december Globala fastighetsmarknader SKAGEN m² Fonden placerar i börsnoterade bolag med koppling till fastigheter över hela världen. Målsättningen är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, underanalyserade och impopulära. SKAGEN m 2 passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. Förvaltningsavgift SKAGEN m 2 A 1,5% per år +/- 10% rörlig förvaltningsavgift, beroende av värdeutvecklingen i förhållande till jämförelseindex. Totalt max 3% och minst 0,75% per år. Start 31 oktober Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Vekst A % SKAGEN Vekst A MSCI Nordic/MSCI AC ex Nordic* Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN m 2 A % * SKAGEN m 2 MSCI All Country World Index Real Estate * Fonden startade 31 oktober * Från och med 1 jan 2014 ändrades fondens investeringsmandat från att investera minst 50% av kapitalet i Norge, till att investera minst 50% av kapitalet i de nordiska länderna. Det innebär att avkastningen före ändringen uppnåddes under andra förutsättningar än i dag. Fondens jämförelseindex före 1 jan 2014 var till lika delar sammansatt av Oslobörsens index (OSEBX) och MSCI All Country World. Jämförelseindex före 1 jan 2010 var Oslobörsens index (OSEBX).

10 Räntefonder Torgeir Høien och Jane Tvedt. Globala statsobligationer SKAGEN Tellus SKAGEN Tellus köper obligationer från hela världen, utställda av stater eller av kreditinstitut ägda av övernationella myndigheter. Fonden tar valutarisk och portföljen investeras i olika valutor, baserat på var förvaltaren anser att det finns bäst möjligheter för riskjusterad avkastning. SKAGEN Tellus passar dig som har en investeringshorisont på minst tre år, till exempel som en del i en långsiktig placeringsportfölj. Förvaltningsavgift SKAGEN Tellus A 0,8% per år. Start 29 september Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Tellus % SKAGEN Tellus J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR Jämförelseindex före 1 jan 2013 var Barclays Capital Global Treasury Index 3 5 years. Ola Sjöstrand och Tomas Nordbø Middelthon. Nyhet! Global företagsobligationsfond Globala företagsobligationer SKAGEN Credit SEK Vårt senaste tillskott SKAGEN Credit placerar i företagsobligationer över hela världen. Fonden följer samma investeringsprinciper som våra andra fonder: Den är aktivt förvaltad och investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företagsobligationer. Portföljförvaltarna använder sig av SKAGENs kunskaper inom aktieanalys om investeringsmöjligheter som andra kan ha förbisett. De gör sedan egna analyser och använder sig av sina erfarenheter från räntemarkanden för att hitta de bästa investment grade- och high yield-obligationerna. Fonden är valutasäkrad i svenska kronor, något som är unikt på den svenska marknaden. SKAGEN Credit lämpar sig för dig som har runt två års investeringshorisont. Förvaltningsavgift SKAGEN Credit SEK 0,8% per år. Start 30 maj SKAGEN Credit SEK är en valutasäkrad matarfond som investerar i mottagarfonden SKAGEN Credit. Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Svenska penningmarknadsfonden SKAGEN Krona En penningmarknadsfond som placerar i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda eller garanterade av svenska staten, kommuner, finansinstitut eller andra företag. Fonden placerar endast i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i SEK. Målsättningen är att uppnå bättre avkastning än de bästa högränteerbjudandena på bankmarknaden. Det sker genom placeringar i solida räntepapper med kort räntebindningstid. Fonden har låg risk och passar dig som har kort sparhorisont, eller som har längre tidsperspektiv men vill ta låg risk. Förvaltningsavgift SKAGEN Krona 0,2% per år. Start 29 juni Årlig avkastning jämfört med index SKAGEN Krona % SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.

11 Välkommen till oss Välkommen att ringa eller besöka oss. Vi svarar gärna på dina frågor om fonder utan förpliktelser eller kostnad. Alla våra rådgivare är licensierade av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och uppfyller Finansinspektionens krav på rådgivare. Gunnar Ekengren Institutionell försäljning Jonas A Eriksson Kommunikationschef Erik Gebro Account manager för distributörer Viggo Hanzon Sofia Hedberg Gunilla Hessel Administratör Per Leffler Institutionell försäljning Anna S. Marcus Kommunikatör Michael Metzler Kommunikatör Johan Meyer Chef direktdistribution Johan Oskarsson Martin Puig Cristiansson David Reiser Anna Svensson Robert Tylestedt Joakim Uvegård Affärsstöd och compliance Per Wennberg VD

12 Nyhet! Globalfond med koncentrerad portfölj Håll utkik efter mer info om den nya fonden på eller ring våra rådgivare på I vår lanserar vi vår femte aktiefond, som kommer att ha en koncentrerad portfölj med ett globalt mandat och vända sig till placerare med en långsiktig placeringshorisont. Den nya fonden kommer att förvaltas av den tidigare SKAGEN Global-förvaltaren Filip Weintraub och Jonas Edholm, som fram till hösten 2014 drev fonden Labrusca tillsammans. I sann SKAGEN-anda kommer den nya fonden att vara aktivt förvaltad och ha hög active share, det vill säga den kommer inte att följa index utan ha som mål att slå marknaden. Volatiliteten väntas bli högre än i till exempel en vanlig globalfond. SKAGENs nya aktiefond kommer att investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag där förvaltarna ser potential, utan att vara begränsad till en viss bransch eller en viss region. OM FILIP WEINTRAUB OM JONAS EDHOLM Har 26 års erfarenhet som investerare, varav 18 år som portföljförvaltare i tre länder. Ledde förvaltningen av aktiefonden SKAGEN Global , då fonden gav sina andelsägare en avkastning på 15,4 procent i snitt om året jämfört med 0,15 procent för världsindex. Utbildning: Bachelor of Arts i Ekonomi och Globala studier från Pacific Lutheran University i Washington, USA. CFA Chartered Financial Analyst. Har 20 års erfarenhet av finanssektorn varav 18 år som portföljförvaltare. Jonas Edholm har bland annat grundat och varit portföljförvaltare på Labrusca Family Office samt varit portföljförvaltare för LF Capital i New York. Han har även arbetat med Risk management och handel med derivat. Utbildad vid Uppsala Universitet (Masterexamen i företagsekonomi) samt University of Strathclyde i Glasgow. Kontakta oss i Stockholm och Göteborg Öppettider måndag fredag 09:00 17:00 Telefon (från utlandet: ) E-post Postadress SKAGEN Fonder, Box 11, Stockholm, Sverige Besöksadress: Stockholm, Drottninggatan 86 Göteborg, Drottninggatan 31 Konsten att använda sunt förnuft Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, för-valtarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank Årsöversikt Nordens ledande nätbank Affärsmodell Lokal närvaro och ett nordiskt hjärta Sedan Nordnet startade har vi alltid gått vår egen väg vi har ifrågasatt, förändrat och förenklat. Det ska vi fortsätta

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER:

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER: NORDEN, DUBLIN ELLER LUXEMBURG Var ska fonderna domicilieras? FOKUS PÅ ALLOKERING Vad säger klockan? Nr 01 Mars 2010 Utgåva 21 Årgång 05 APOTEKETS PORTFÖLJ Så förvaltas den FB KARTLÄGGER: VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA

Läs mer