Utvecklingsdialog i Västra Nyland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsdialog i Västra Nyland"

Transkript

1

2

3

4

5 Utvecklingsdialog i Västra Nyland All utveckling kräver dialog! Då dialogen avtar, må det sedan vara en organisation, ett företag eller en familj, upphör samtidigt utvecklingen och ett stadium av förtvining och entropi inträder. Detta gäller också samhällen i stort. Om de orsaker som begränsar dialogen, inte medvetet avskaffas utplånas sammanslutningen, oberoende av betydelse, storlek, ålder eller tidigare historia. En sund dialog bygger alltid på växelverkan mellan olika intressegrupper och kräver alltid utbyte av åsikter och förståelse och acceptans för meningsskiljaktigheter. Det är detta som är grunden för alla fungerande demokratier, med andra ord samhällen där alla medborgargruppers samverkan är önskad. En annan basförutsättning för fortsatt utveckling är en sund ekonomi, det vill säga, att var och en bidrar efter bästa förmåga med sin insats och sitt arbete. Dessa regler gäller också för den 90-åriga republiken Finland. Här har inställningen till företagsamhet först under de två senaste årtiondena blivit något positivare. Men just nu saknar vi i Finland en öppen och riktlinjegivande dialog hur detta land skall utvecklas under de följande tio åren fram till Den skandinaviska välfärdsmodellen Vi har under de senaste 60 åren, också i Finland, lyckats att bygga en välfärdsmodell som bygger på mycket goda solidariska fördelningsprinciper. Det här är ett mycket värdefullt arbete, vars frukter kan åtnjutas enbart så länge som någon tar på sig rollen som betalare av välfärden! Finland är ett typiskt småföretagarland där 99,8% av våra företag anställer färre än 250 anstälda. Av våra företag är enmansföretag. Omsättningen i dessa var år 2006 i snitt mindre än medellönen för en metallarbetare. Trots det står småföretagen för en omsättning som är 52% av den totala omsättningen i Finland på 318,5 miljader. Under de senaste tio åren har småföretagen också stått för 80% av nyanställningarna. Detta är ett intressant faktum, eftersom man bl.a. i den Företagarbarometer, som Nylands Företagare tillsammans med Finnvera presenterade den , konstaterar att den största utmananingen för småföretagarna i Nyland är anställning av den första medarbetaren. Detta faktum blir speciellt intressant om man sätter det i relation till det att ca företagare kommer att sluta och gå i pension inom fem till sju år. År 2025 försvinner personer från det finska arbetslivet och enbart nya kommer i stället. Vision Västra Nyland 2017 Redan år 1990 efterlyste den välkända strategigurun Michel E. Porter i sin bok The Competitive Advantage of Nations (Nationernas Konkurrenskraft; fri översättning), ett slags nationell strategi för varje land. En strategi, som bygger på den nationella kompetens och styrkor, just det landet besitter och som kunde vara en lösning på hur just det landet Stephan Rantala, Vice ordförande för Nylands Företagare borde utvecklas för att ta sin plats på den globala marknaden. Det är naturligtvis en krävande uppgift att utforma en sådan nationell utvecklingstrategi och engagera alla krafter, som behövs, i en sådan dialog. Däremot borde det inte vara en alltför stor ansträngning att inom en geografisk region se över, vart vi företagarmässigt behöver utvecklas. Utgående från dessa tankar, har nu Nylands Företagare tillsammans med Finnvera och Fennia bjudit in alla Västra Nylands stads- och kommundirektörer tillsammans med de lokala företagare till ett seminarium och en workshop den i Ekenäs. Dagens teman är: Hur utveckla regionens företagaraktiviter? Varifrån företagare? Nyinflyttade eller? och Hurudana företag 2017? Det blir väldigt inressant att se hur många som prioriterar denna utvecklingsdialog av företagarverksamheten och visar sitt intesse av att långsiktigt, i samverkan utveckla, sin egen region innan Finland fyller 100 år! 5

6 Företagsöverlåtelse på tre sätt...sid 8 Många småföretagare närmar sig pensionsåldern. Hur går man bäst tillväga för att hitta en efterträdare? Vi har träffat tre åländska företagare som valt olika vägar för ägarbytet: Bengt Lindfors följde en noggrann strategi och lyckades göra affär snabbt inom branschen. Edgar Enros fick kontakt med köparen via ett slumpmässigt besök, medan det sedan länge stått klart för Ragnar Andersson att verkstaden skulle fortsätta inom familjen. Entreprenörsakademin - företagarnas egen akademi...sid 11 Kontinuitet vid ägarbyte - en kurs där teori mötte praktik...sid 13 En satsning som ger flerfaldigt igen. Det är två generationers omdöme om kursen som den yngre i familjeföretaget gått. Den äldre har fungerat som mentor och aktiv deltagare på hemmaplan. Friskvård på stark frammarsch...sid 16 Idag står friskvården högt i kurs. Det vet Gun och Arne Huhtaoja, som varit företagare i sin bransch i drygt 20 års tid. Deras vardag går ut på att förebygga, åtgärda och hålla åkommor i schack Mässkalendern vår/sommar sid 19 Företagarna och morgondagen...sid 20 Tid är inte pengar överallt...sid 22 Checker, långa köer, brist på kontanter... Bankvärlden i de latinamerikanska länderna fungerar inte som i Finland. Verkligheten kan möta den godtrogne som en stor, obehaglig överraskning Nya metoder för rörrenovering...sid 24 DaKKI-metoden är en i Finland relativt ny renoveringsmetod för avloppsrör. Metoden gör rörbyten onödiga och sparar mycket pengar jämfört med traditionella metoder. I Sverige har metoden använts i lägenheter och i Finland i ungefär Nya metoder är välkomna eftersom efterfrågan på rörrenoveringar växer snabbare än kapaciteten. Utskärsföretagare träffades på Utö...sid 26 En företagarträff samlade över 20 deltagare på ett soligt och vindstilla Utö i slutet av mars. Syftet var att diskutera samarbete med företagare på Nötö, Aspö, Jurmo och Utö. Resan gav möjlighet att byta åsikter och få kunskap om hur det är att jobba långt från fastlandet.

7 Företagsbilen...sid Provkörning av stadsjeepen som vill vara mera kombi än terrängbil, nya Honda CR-V Ny fransk skåpbil som vuxit upp och utmanar storsäljarna Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Tuffare Skoda för dåliga vägar Bilnotiser Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Åland...sid Nya medlemmar Veteraner bakom nya resebyråer ÅFF på topp inför jubelår Kvinnlig jurist tog Ålands plats Turistföretag valt till Årets företag Full fast inom Åland Form Södra Finland...sid Årets Borgåföretagare 2006 Sydspetsens Mässa 2007 Österbotten...sid Teknisk utbildning ger stabil grund Låt Gardman designa din trädgård Läroavtal löser framtidens arbetskraftsbrist Kraft att leda Kort från Österbotten Nya medlemmar Chefredaktör: Kurt Häggblad Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Telefon: (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2007 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

8 Varierande upplägg när företag byter ägare Naturlig övergång, slump eller strategi? Det finländska näringslivet befinner sig mitt i historiens största omvandling. Det är fråga om en så stor process som sker så gradvis att den nästan inte märks. Ändå berörs varje ort och varje bransch. Sedan sekelskiftet har tusentals små och medelstora företag bytt ägare, antingen genom generationsväxling eller via överlåtelse till utomstående. Alla företagare lyckas dock inte hitta en efterträdare när det blir dags att ta pension. I de fallen märks förändringen tydligare, när kunderna plötsligt möts av en stängd dörr. På Åland har ägarskiftet inom småföretagssektorn varit en nästan daglig fråga för näringslivsorganisationerna och via den gemensamma Företagsbörsen har många affärer kommit till stånd. Det finns också många som lyckats lösa ägarbytet på egen hand, medan andra valt att lägga ned. Företagsnyckeln har träffat några företagare som trappat ned efter en lång karriär, men där överlåtelserna skett på olika sätt. Rekordsnabbt avslut efter analys Elgrossisten Bengt Lindfors i Jomala sålde i slutet av förra året sitt företag Ålands Elcenter till svenska el-, verktygs- och VVS-jätten Ahlsell. Han visste att det skulle bli mycket svårt att sälja företaget lokalt och analyserade därför marknaden i närområdet. - Utgångspunkten var att hitta en köpare som hade intresse av Åland. Eftersom Onninen i praktiken var vår enda konkurrent fanns det utrymme för nya aktörer. Elcenter Ab grundades 1979 och har sysselsatt fyra personer vid sidan av ägaren. Bolaget har bedrivit partihandel med elmaterial på Åland och verkat som finländsk importör av ett flertal produkter i branschen. Företaget har på senare år visat god lönsamhet och även byggt upp ett betydande lager. Hälsan satte stopp Ett byte av datasystem orsakade dock mycket problem och även hälsosituationen bidrog till att Lindfors, 60, började tänka över sin framtid. En hjärtinfarkt utomlands i början av 2006 blev signalen som gjorde att han efter sommaren på allvar började gå igenom sin säljstrategi. Han kontaktade jurister för att diskutera olika Text och foto: Jonny Mattsson Tack vare sitt förarbete lyckades Bengt Lindfors hitta en köpare till sitt elgrossistföretag med första försöket. Utan hälsoproblem hade han annars fortsatt minst fem år till. 8

9 upplägg, men i efterhand konstaterar han att det var revisorn som han hade mest nytta av. Man ska komma ihåg att jurister också är affärsmän och ofta föreslår omfattande bolagskonstruktioner som ger ett högt arvode. I det här fallet hade köparen inte gått med på det upplägget. De ville sköta det så smidigt som möjligt. Ett samtal räckte Det speciella med affären var att det gick så snabbt: Bengt Lindfors tog den första kontakten till Ahlsell den 25 oktober. Redan 1 december skrevs köpebrevet - och då hade han även hunnit med två veckors semester. Det räckte med en enda kontakt. Det fanns inte så många köparkandidater egentligen. Enbart en elgrossist hade inte varit intresserad eftersom Åland är så litet. Ahlsell var det bästa alternativet med hänsyn till strukturen i branschen. De kan ta in hela sortimentet med både el, vvs och verktyg. Ahlsell är Nordens största handelsföretag i installationsteknikbranschen och omsätter 20 miljarder kronor med anställda på 200 orter. Substans och timing Lindfors erkänner att han hade lite tur, men att god planering också gjorde det enkelt för köparen. Elcenter gjorde de facto rekordresultat 2006 och rörelsen kunde säljas vid årsskiftet, rensad från skulder och fordringar. Större företag tittar på lönsamheten och utvecklingsmöjligheterna. Det går inte att sälja löften, påpekar Bengt Lindfors. Hans bolag fortsätter nu som fastighetsägare och hyresvärd, medan köparen bildade ett nytt bolag för driften och tog över personalen. Tidsmässigt var det lyckat eftersom producentansvaret nu ökar branschens skyldigheter och gör det ännu krångligare att vara företagare. Sen tidigare finns skattegränsen som är en ständig plåga för näringslivet. Köpare och säljare möttes av en slump Hos Edgar Enros på Enros Bil & Svarv i Mariehamn gick det lugnare till när han började förbereda sin pensionering. Han hade ingen plan utan var öppen för olika lösningar. Edgar började som varvsarbetare innan han startade eget I sin firma har han jobbat med olika metallarbeten som svarvning och svetsning. I början gjorde han även en hel del bilreparationer, både rostlagning och annat. Otaliga är exempelvis de mellanaxlar som han bytt knutkors på. Huvuddelen av verksamheten har varit jobb åt andra företag, rederier, grävmaskinsägare och verkstäder. Men han har även haft ett stort antal privatpersoner som kunder. På 1970-talet blev det även en hel del legoarbeten åt industrier som exporterade till Sverige. De första åren jobbade han ensam, men i 15 års tid hade han anställda, oftast en, ibland två. Edgar Enros har också utfört en stor pedagogisk gärning genom att ta emot praktikanter från de åländska skolorna. Totalt har det blivit cirka 200 stycken genom åren. Det har varit in- tressant att ha kontakt med ungdomar. Jag har sedan följt med deras fortsatta bana via tidningarnas familjesidor. Dags för förändring Sommaren 2005 tyckte han att det var dags att börja tänka på refrängen, för som han säger, ett enmansföretag är ju ingenting värt om inte företagaren orkar jobba. Jag började så smått göra upp inventarielistor, utan att ha någon egentlig plan. Tiden gick och jag jobbade på och tänkte att det blir väl kanske att sälja grejerna bit för bit till slut. Men så plötsligt för drygt ett år sedan dök en ung kille upp i verkstaden en fredagseftermiddag. Det var Martin Enlund som bestämt sig för att hälsa på, bara som kollega. Han kommer från Karleby och har bott på Åland sedan Jag jobbade i samma bransch och hade varit nio år på samma ställe. Jag hade hört talas om Enros många gånger men aldrig varit dit. Då hade jag ännu inga direkta planer på att bli forts. nästa sida Svarven är hjärtat i företaget. Edgar Enros och Martin Enlund diskuterade sig utan press fram till en affär som de båda är nöjda med. 9

10 företagare, men kände det var dags att byta arbetsplats. Bitarna föll på plats Edgar fick för sig att visa inventarielistorna och berättade att han hade planer på att sälja företaget. Martin gick hem och funderade på en alternativ karriär och lite senare, när Edgar hade satt pris på sina maskiner, började de gå igenom vad som var intressant. Martin valde ut det han ville köpa och vi diskuterade oss fram till ett pris. Sen blev det affär. I augusti förra året öppnades verkstaden på nytt med nya namnet Mariehamns Svarvservice. Jag har två små barn och hade egentligen tänkt vara hemmapappa ett år, men nu har det blivit så att jag är företagare på deltid. Det funkar bra och kunderna kan alltid nå mig på telefon. Eftersom jag bor nära går det bra att åka till verkstaden vid behov. Han har bytt ut en svarv mot en större och ersatt en del andra maskiner, men konstaterar att det vore svårt att starta en verkstad från noll. Det är så otroligt många småverktyg som man inte tänker på men som måste finnas, som borrar och gängtappar och liknande. Här fick jag allt på en gång. Ragnars verkstad stannar i familjen Den mekaniska verkstaden All-Mek startades av Ragnar Andersson i Mariehamn år Hans bror hade ett företag i Sverige och behövde pålitliga underleverantörer. På den tiden levde många åländska metallföretag på att tillverka komponenter till större företag. Det var långa kontrakt och säker inkomst. Efterhand har dock exporten minskat och idag är det svårt att klara konkurrensen med låglöneländerna. Det skulle kräva stora satsningar på nya snabba maskiner, men då ska de snurra på dygnet runt för att betala sig. Vi har även gjort försök att komma in på den finländska marknaden, men det är svårt. All-Mek har tillverkat massor av olika produkter, men efterhand har man blivit ett av de ledande företagen på motorrenoveringar i landskapet. Många uppdrag gäller amerikanska bilar och V8-motorer. I början hade vi motorarbeten bara som bisyssla, men numera är det merparten av vår verksamhet. Jobben går dock i vågor och vi är så småskaliga att vi måste ha flera ben. Omstrukturering och expansion Sonen Ove kom med 1983 och sedan 1985 har man verkat i egna lokaler. Företaget har drivits som ett öppet bolag, men en omstrukturering planeras som bäst. En utbyggnad av verkstaden behövs för att göra det mera lättjobbat och ger samtidigt utrymme för en hyresgäst. Samtidigt tänker man föra över byggnaden till ett fastighetsbolag. Själva generationsväxlingen är inte genomförd formellt eftersom Ragnar väntat på skattelindringar och sätter sitt hopp till den nya regeringen. Han har fyllt 67 och i praktiken varit pensionär sedan förra hösten, men ryckt in i verkstaden vid behov. Någon brist på sysselsättning har han inte. Förutom att ta hand om huset och stugan så hugger han i skogen. Dessutom har han äntligen fått tid för sitt eget bilprojekt. 10 Längtar inte tillbaka Trots att han hållit ganska låg profil så har kunderna börjat hitta företaget som ligger nära stadens västra utfartsled. Martin Enlund är därför nöjd med sin nya roll. Jag har haft kundkontakter i många år, men det tar ju ett tag att byta rutiner. Nu har dock även större företag hört av sig med jobb. Edgar Enros är också glad att han slutade medan han orkar göra något annat. Han började ta ut sin pension i november förra året och har fullt upp med hus och sommarstuga. Det går ju inte att sluta helt, så jag behöll en svarv för att ha lite hobby och göra nåt litet jobb ibland, säger Edgar som snart fyller 63. Efter 25 år som verkstadsföretagare har Ragnar Andersson gått i pension. Något problem med efterträdaren fanns inte, eftersom sonen Ove varit med länge och nu driver All-Mek vidare.

11 Det är en Plymouth Barracuda som jag haft i tio år. Nu har jag slipat karossen och hoppas få den lackad så småningom. Till nästa år ska den vara helt klar. Skruvar även på fritiden Överallt i verkstaden ligger det motorblock och topplock i varierande stadier. Här och var står det axlar och andra bildelar som håller på att renoveras. Ofta handlar det om cylinderborrning, vevaxelslipning eller byte av ventilsäten och lager. Mest är det gamla bilar som folk rustar upp. Bilar är en populär hobby på Åland, säger Ove Andersson, som själv har en Ford Mustang som han kört streetrace med. Förra sommaren var det tre generationer Andersson på jobb i verkstaden. Då jobbade även Oves son Thomas i firman efter examen från yrkesskolan. Nu har han dock valt att pröva på ett jobb utanför familjeföretaget. I framtiden kanske han kommer tillbaka och för traditionen vidare. Det är bra att han får se något annat och förhoppningsvis lär sig något nytt, säger Ove, innan han tar itu med nästa uppdrag och börjar ställa in svarven. Hela familjen är företagare Ragnars fru Britt-Marie har också varit egen företagare och drivit frisersalong, men tog pension vid årsskiftet. Hon lämnade över rörelsen till - just det - dottern Åsa, som nu fortsätter Eks Salongen med en anställd. Trots det påpekar Ragnar att de inte har påverkat sina barn i den riktningen. De har själva valt sin yrkesbana, men det är ju roligt att de vill fortsätta med våra företag. Familjen Andersson verkar alltså trivas med företagarrollen och jobbar bra tillsammans. Förmodligen finns All-Mek kvar om ytterligare 25 år. Entreprenörsakademin - företagarnas egen akademi Det viktiga har varit att jag fått jobba med mitt eget företag under programmets gång. Att jag gett mig själv tid att fundera på företagets framtid och på affärsplanen. Konkret nytta helt enkelt! - Stephan Rantala, Pro Active Entreprenörsakademin är ett företagsutvecklingsprogram som pågår i Åbo under åren Programmet arrangeras av Fortbildningscentralen och Företagsekonomiska vid Åbo Akademi. Med i det drygt ettåriga programmet är 16 företag från Åboland och Nyland. Företagare på skolbänk - denna gång med sitt företag som case Stämningen är på topp under en av de sista utbildningsdagarna inom Entreprenörsakademin. Ivriga företagare är Text: Satu Laitila och Anne Lindgren Foto: Satu Laitila samlade kring de runda borden för att diskutera kundhantering och brandets betydelse för företaget. Försäljningsarbetets utmaningar debatteras livligt under föreläsningen. Under kaffepausen konstaterar Maj-Len Holmberg, Coachning Wings, vikten i att få träffa andra företagare i en avslappnad miljö. Mats Prost, Massmuzik, tillägger att föreläsningarna har varit viktiga, inte bara med tanke på att få knyta kontakter med andra företagare, utan också för att märka att det är samma problem man stöter på i affärsverksamheten - stora som små. Företagarna träffas på utbildningsdagarna i Entreprenörsakademin en gång i månaden. forts. nästa sida Stephan Rantala och Maj-Len Holberg, deltagare i Entreprenörsakademin 11

12 12 Företaget utvecklas under handledningsklinikerna Under företagsanalysen och individuella handledningstillfällena har företagen synas från alla håll och kanter. Stephan Rantala tycker att handlingsklinikerna gett honom mer än han hade förväntat sig: att tvingas reflektera över sin verksamhet och att inse att varje del av affärsplanen är lika viktiga, har varit av stor nytta. De andra deltagarna håller med. Företaget är en helhet och även om man helst av allt skulle syssla med det man är bra på, så krävs produktutveckling och försäljning lika mycket som kundhanteringen och en god administration. Företagarna poängterar också hur viktigt det är att man under programmet jobbat med sina egna företag. Handledningen har bl.a. handlat om ändring av bolagsform, generationsskifte, utveckling av ett nytt styrprogram, omorganisering av verksamhet och lansering av nya produkter/tjänster. Den konkreta nyttan har fått alla 16 företagare att hållas med i det ettåriga programmet. Förutom programmets handledare konsult Ulf Forsman och professor Malin Brännback har också experthandledare anlitats vid behov. Det har t.ex. varit fråga om jurister, styrsystemsexperter och redovisare som gett råd om specifika problem i affärsutvecklingen. Vem lämpar sig programmet för? Programmet är för den som vill få hjälp med att utveckla sin affärsverksamhet. Henrik Granholm, Norcolour, konstaterar att projektet lämpar sig för företagare som vill få redskap för det egna arbetet samt att få perspektiv på verksamheten. Här skapas nya nätverk och ny kunskap! Nya program planeras nu för Österbotten och Åland. Entreprenörsakademin i ett nötskal I det skräddarsydda helhetspaketet ingår: En företagsanalys utbildningsdagar 4 individuella handledningskliniker på ditt företag Deltagarna i det pågående programmet representerar företag från bl.a. livsmedels-, konsult-, trädgårds- musik- och byggnadsbranschen. Storleken på förtagen varierar från enmansföretag till företag med ett trettiotal anställda. Programmet har beviljats EU-finansiering. Deltagaravgiften har varit 570 euro. Den pågående Entreprenörsakademin avslutas i maj 2007 och nya program planeras från och med år för Österbotten och Åland. Kontaktpersoner: Satu Laitila, tfn: (02) , e-post: Anne Lindgren, tfn. (02) e-post: Svenska regeringen lyssnar på småföretagarna Sveriges borgerliga regering känner ett hårt tryck från näringslivet att göra vardagen lättare. Näringsminister Maud Olofsson (c) har tagit hjälp av småföretagarna för att hitta nya regelförenklingar. Under mars månad kunde företagare lämna förslag till näringsdepartementet via nätet och över 500 olika initiativ registrerades. De flesta gäller skatteområdet, där företagarna vill ha flexiblare momsregler och en översyn av fåmansbolagsbeskattningen. Även slopat revisionstvång för mindre företag efterlyses, liksom minskat sjuklöneansvar och en flexiblare arbetsrätt som gör det lättare att anställa. Många företagare vill också minska tidsödande uppgifter som planer av olika slag. Maud Olofsson är positiv till olika regler för små och stora företag och förslagen ska nu utvärderas. Även olika myndigheter ska se över sina rutiner och arbetet mynnar ut i en handlingsplan som publiceras i maj. (SvD/Näringsliv) Ishockeykändis blir krögare i Hangö Den legendariska restaurangen HSF i Östra hamnen i Hangö får ny krögare i vår. En av delägarna i bolaget Levin Ravintolakatu Oy som tar över driften är Teemu Selänne. Segelföreningens restaurang från 1938 renoveras inför öppningen som planeras till 1 maj. Förutom takterassen kommer man att öppna en terrass i gatuplanet. En ny restaurang med kafé och delikatessaffär öppnas även i Hangö Färgs gamla tegelmagasin. Den ska drivas av Henrik Poulsen som i fjol startade restaurangen Henri x. Dessutom kommer Hangö att få en hotellbåt. Bakom det projektet står förre tennisstjärnan Leo Palin. (Kauppalehti Presso)

13 Kontinuitet vid ägarbyte - en kurs där teori mötte praktik En satsning som ger flerfaldigt igen. Det är två generationers omdöme om kursen som den yngre i familjeföretaget gått. Den äldre har fungerat som mentor och aktiv deltagare på hemmaplan. Björn Kjerulf är verkställande direktör, Peik Kjerulf är transportchef i familjeföretaget Oy Vaasa Ekopress Ab. Företaget är specialiserat på sekretesservice. Verksamheten innefattar såväl förstörande av dokument som datasekretessfrågor. Just nu sitter de båda på en mängd nya kunskaper, som Peik skaffat grunderna till på skolbänken. Kursens syfte var att rusta företag med optimala kunskaper inför ett ägarbyte. En generationsväxling går inte ut på att överta ett knippe aktier. Och det finns mycket man helt enkelt måste kunna för att axla ansvaret för ett företag, säger Peik Kjerulf, som förutom kunskaperna även erövrat yrkesexamen för företagare. Insikten om att företaget är en helhet, bestående av ekonomi, juridik, administration och praktiskt arbete, fick honom att anmäla sitt intresse för kursen. Att den ordnades i Österbotten var en avgörande faktor för deltagandet. Resultat: effektivare verksamhet Den mest påtagliga nyttan av kursen syns där den ska: i företagets verksamhet. Kursen rustade oss för att handha den egna ekonomin. Genom att använda nyckeltal kan vi numera göra viktiga analyser på ett effektivt sätt. Den process som började under kursen kommer att fortsätta, och nyckeltalen tänker Peik Kjerulf använda sig av kontinuerligt. Analyserna forts. nästa sida Peik Kjerulfs målsättning är en effektivare logistik. Resultaten syns redan. Här visar han hur dokument ser ut efter företagets hantering. 13

14 är ingenting som stannar mellan två pärmar på kontoret. De används direkt i verksamheten. Och de gav Peik insikter som behövs i utvecklingen. Jag siktade in mig på att utveckla logistiken. Rent praktiskt blev mitt mål att effektivera våra körrutter. Vi kör ihop kärl med dokument som ska förstöras, och arbetsfältet omfattar hela gamla Vasa län. Området delar vi i fyra distrikt. Det gäller att få fulla lass på så liten bränsleåtgång som möjligt, men att samtidigt serva kunderna enligt deras önskemål. Han påpekar att en högre omsättning inte är liktydig med högre lönsamhet. Han vet också att stora investeringar inte automatiskt betalar sig. Det gäller att kunna kalkylera och värdera nyttan, med andra ord. Det är nämligen så, att det inte är bara den kursgångna som lärt sig mycket nytt. Det har även företagets grundare, den erfarne mentorn. Det här borde jag ha fått lära mig redan för 15 år sedan, säger han. Bådas insats har varit nödvändig under kursens gång. Tillsammans har de studerat rapporter och följt upp dem, analyserat, planerat- och diskuterat. Ibland med stora bokstäver, men med ömsesidig respekt för den andras kunskaper. Kan välja köptjänster Ekonomi och juridik är två stora kunskapspaket som kursen lotsat in deltagarna i. Som företagare behöver vi inte vara fullfjädrade jurister själv, men vi behöver veta vad vi ska fråga efter och vart vi kan vända oss, säger Peik Kjerulf. Och det är tjänster som får kosta. Att försöka spara genom att anlita en mindre kunnig person för specialtjänster slår tillbaka, fyller Björn Kjerulf i. Båda är inne på samma linje: de vill ha de kunnigaste juristerna för att förbereda generationsväxlingen i företaget, och de vill ha de mest nitiska och kunniga revisorerna som går att få. En revisor ska vara noggrann i sin granskning. Revisorn är ingen ovän till företagaren. Tvärtom. Här finns hjälp och råd att få, säger Peik Kjerulf. Samverkan mellan generationerna Under ett och ett halvt år har Peik Kjerulf insupit kunskaper i allt det som omger ett ägarbyte i ett företag. Samtidigt har han blivit rustad för att själv axla ansvaret framöver. Det mesta kursarbetet har han ändå gjort på hemmaplan. Nej, inte bara han, utan han och fadern, i tätt samarbete mitt i företagets verklighet. Kursen har varit en ständigt pågående process. Den stora fördelen är att vi hela tiden arbetat med det egna företagets siffror. Det uppskattar denna praktiker, som i vardagen gör allt från att skicka iväg chaufförer, själv hantera förstörandet av dokument, träffa kunder - som är det bästa han vet - och numera även administrera. Företagets grundare, fadern Björn Kjerulf, värdesätter kursens upplägg och de kunskaper den gett till företaget. Under den här kursen har praktiken mött teorin. Jag erkänner att jag var lite skeptisk till att börja med, men man får inte vara sämre än att man kan erkänna sina fel, säger han och skrattar glatt åt sig själv. Företagets minutiösa sekretess syns tydligt. Här får ingen komma in, allra minst med kamera, utom när hela utrymmet är helt tomt på dokument. Bandet leder till en förstörare. 14

15 Flerårig process En generationsväxling görs inte i en handvändning. Tanken hos Ekopress är att den yngre ska ta över, men inte i hastigheten. Jag vet att jag nu lugnt skulle kunna överlåta det hela på Peik, och att företaget skulle vara i trygga händer. Men en generationsväxling är ingen enkel process, och vi har tänkt oss en femårig övergångsperiod. Björn Kjerulf vet däremot alltför väl att allt inte går som man tänkt. Själv drabbades han av en tumör i ryggmärgskanalen, och har i fem års tid varit rullstolsburen. Tack och lov hade jag förberett mig och Peik så pass, att jag i liggande ställning kunde säga exakt i vilken mapp någonting fanns. Sjukdomen var en väckarklocka. Jag insåg att jag måste börja tänka mera långsiktigt, säger Peik Kjerulf. Idag arbetar de jämsides, och litar på varandra. Jag erkänner att Peik i 80 procent av fallen har rätt, när vi har olika åsikter. Men i frågor gällande ekonomiska strukturer litar han på mig. Björn Kjerulf konstaterar att alla är barn av sin tid, och att det gäller för alla att kunna acceptera förändringar och anpassa sig för att dra nytta av dem. Precis. Som företagare ska vi se möjligheter, inte problem, säger Peik Kjerulf. Text och foto: Anne Manner Kärlen som företaget levererar och hämtar hos kunderna går att låsa. Efterfrågan på sekretesservice ökar, och kraven är ovillkorliga, berättar Peik Kjerulf. Stig Eriksson på Institutet för ledarskap har fungerat som ledare för kursen Kontinuitet vid ägarbyte. Meningen med kursen var att rusta företagen för en generationsväxling. Arbetet under kursens gång har byggt på en samverkan mellan den överlåtande och den övertagande parten i företaget. Inför ett byte av ägare är det bland annat viktigt att locka fram de kunskaper som finns mellan öronen på den äldre generationen, och överföra dem till den yngre i företaget. Österbottens Företagarförening har fungerat som samarbetspartner. Men initiativet har tagits på riksnivå, och basen för det är ett klart behov hos företagarna. Det hela har sin början i ett projekt administrerat av läroavtalsbyrån i Jyväskylä. Kursen i Österbotten har haft elva deltagare från vitt skilda branscher. Deltagarna har träffats ett 20-tal dagar, under en eller ett par dagar åt gången. Kursen har pågått i ett och ett halvt års tid. Annonsera i Företagsnyckeln! Med en annons i Företagsnyckeln når du över 3200 svenskspråkiga företagare i Södra Finland, Åboland, Åland och Österbotten. Priset för en annons med måtten 50 x 60 mm är 50 euro! Tryckfärgen är svartvit och vi förutsätter färdigt annonsmaterial. Deadline för nästa nummer är Intresserad? Ta kontakt med redaktionssekreterare Ann-Christin Wik, tfn , 15

16 Friskvård på stark frammarsch Förebygga, åtgärda och hålla åkommor i schack. Det går Gun och Arne Huhtaojas vardag ut på. De driver företaget Malax Fysio. Idag står friskvården högt i kurs. Det vet Gun och Arne Huhtaoja, som varit företagare i sin bransch i drygt 20 års tid. Hon är konditionsskötare, han fysioterapeut. Hon har dessutom examen i medicinsk fotvård, han har kompletterat sin utbildning och kan även titulera sig hjärtfysioterapeut. Text och foto: Anne Manner Sammantaget betyder det att kunderna servas från knopp till tå. Hit kommer personer med remiss från läkare, likaväl som personer med lättare åkommor. En del kommer i förebyggande syfte. Nacke, axlar och rygg Under årens lopp har inställningen till olika behandlingar förändras radikalt. Om en person tidigare berättade att han eller hon fick behandling, var reaktionen är du så dålig?. Idag är den istället jag borde också gå, berättar Arne Huhtaoja och visar med en vridning på nacke och axel hur allmänheten visualiserar dagens standardåkomma. Det handlar verkligen mycket om nacke, axlar och rygg inom den fysikaliska behandlingen. Det är inte bara datoranvändningen som sätter sina spår, även om den är en allt vanligare orsak till problem. Gun och Arne Huhtaoja har under sina 20 år som företagare sett en radikal förändring. Idag är både behandling och träning någonting för alla och envar, utan dramatik. 16

17 Växthusodlarna är en grupp som också löper risk att få bekymmer. Däremot minskar hjälpbehovet hos jordbrukarna i takt med att traktorerna utvecklas. Tidigare upplevde vi en tydlig rusning om höstarna, när jordbrukarna suttit och vridit på huvudet i traktorn, säger Gun Huhtaoja. Fysikalisk vård innefattar en hel del, och massage är bara en bit av helheten, även om det är den formen som många i första hand tänker på i sammanhanget. Och visst gör den susen i många fall när smärtan och stelheten är ett faktum, men också i förebyggande syfte. Rätt och lagom Inställningen till träning har också ändrat. Pensionärerna är idag den mest ökande gruppen i Malax Fysios träningssalar. Blotta tanken på muskeltränande pensionärer skulle ha varit befängd för ett tiotal år sedan. Träningssalen i Malax heter Kroppsverkstaden, medan företagets sal i Korsnäs bär namnet Hälsosmedjan. Namnen säger vad det handlar om, säger företagarna, som inte vill krångla till det här med träning. Rådet de ger är att träna rätt och lagom. Paret poängterar att träningen måste vara rolig, annars tryter orken. Ingen av dem förespråkar petiga träningsprogram och stenhård disciplin. Det händer till och med att de får agera bromskloss. Personer som går in för en total förändring av livsstilen riskerar att tappa sugen, om det blir för mycket av det goda på en gång, säger Arne Huhtaoja. En alltför radikal förändring kan till och med göra en människa sjuk, säger Gun Huhtaoja. Från lätt träning till svettbad Träningssalarna används för ett stort antal kurser. För tillfället hålls 21 kurser per vecka i Malax och 13 i Korsnäs. De finns av tre grader: lättare träning för axel- nack- och ryggbesvär, vanlig cirkelträning och hårdare träning. Musiken är en viktig del av träningen. Den anpassar vi enligt deltagarkategori. De flesta kurserna leder företagarna själva, med viss hjälp av ena dottern, men en del ordnas i Medborgarinstitutets regi. Någon större rusning syns inte numera i nyårslöftenas anda. Många har blivit försiktiga med att avge sådana löften. Och samtidigt har intresset för fortlöpande friskvård ökat. forts. nästa sida Arne Huhtaoja visar hur nacke, axlar och rygg hålls i trim. Starka magmuskler betyder mycket för bland annat hållningen, berättar Gun Huhtaoja. 17

18 Ökande intresse bland företag Företag och privatpersoner hittar också till salarna. Större företag köper tid i salen, medan småföretagare och privatpersoner samlar ihop sig i grupper och tränar samtidigt. Dessutom finns möjlighet för enskilda personer att träna. Men kvällstiderna är mestadels upptagna av kurser, så de som vill träna själv bör ha möjlighet att göra det dagtid, säger Gun Huhtaoja. Inom en och samma grupp finns ofta personer med vitt skilda behov av träning. Det håller paret i minnet. I salarna finns maskiner för träning sittande, stående, liggande, gående och cyklande. Personer som är på fötterna i sitt arbete kan med fördel träna sittande i salens maskiner. Den som sitter hela dagarna kan gärna också träna lite extra i exempelvis konditionscyklarna. Träning upprätthåller hälsa Att bota en redan uppkommen åkomma genom träning brukar inte fungera. Däremot kan det räcka med massage några gånger för att mjuka upp exempelvis nack- och axelpartiet. Därefter går det ofta att slippa återkommande bekymmer med hjälp av träning. Gun Huhtaoja har hört många kursdeltagare säga att de märker en klar försämring om de låter bli träningen under ett par veckors tid. Paret kommer inte med några pekpinnar till dem som inte vill eller kan ta sig tid att träna. Det går inte att träna om det känns motigt. Vi har kunder som kommer på massage med jämna mellanrum och håller sig i skick på det sättet. År 2000 utökades verksamheten med Kroppsverkstaden. Hälsosmedjan är ett par år gammal. Idén med träningssal föddes ur ett behov. Vi rekommenderade våra kunder att röra sig, men hade ingenting att erbjuda dem. Men som vanligt var vi före vår tid - det fanns nämligen inga ekonomiska bidrag för den här sortens utveckling då, lika lite som det fanns för vår företagsstart år 1986, säger Arne Huhtaoja. Goda idéer kan dock inte vänta på byråkratin, så Kroppsverkstaden blev verklighet, trots att den ekonomiska satsningen pressade företagarna att arbeta ännu hårdare. Tanken var att skaffa användarvänliga maskiner som tilltalar den breda allmänheten. En orsak var att vi inte ville ha maskiner som för oväsen. Våra maskiner fungerar med luft- eller oljetryck, och belastningen kan därför finjusteras enligt den tränandes behov. Maskinerna visar heller inte belastningen i kilogram. Specialkurserna för hjärtopererade startade Före Kroppsverkstadens och Hälsosmedjans existens hölls kurserna vid hälsocentralen. Deltagarantalet har stadigt ökat sen starten. Fötterna - grunden vi står på Medicinsk fotvård kom med i verksamheten år En orsak till utvecklingen är att vi själva behöver varierande arbeten för att orka, säger Gun Huhtaoja. Fotvård handlar om allt från felställningar till liktornar, sprickor och vårtor. Företaget gör också lättare inlägg för hjälpbehövande fötter. Rygg- eller knäproblem beror ibland på fel fotställning. Och en ständigt återkommande liktorn tyder på en felbelastning. Liktornar uppkommer av ett inre eller yttre tryck. Fotbesvär finns hos alla åldersgrupper. Ofta upptäcks bekymren i samband med hälsoundersökningar vid skolstarten. Unga och medelålders fötter är ännu formbara. Äldre fötter kan få hjälp genom avlastning. Till sin hjälp har företagarna en utbildad massör, Jens Fröding, anställd. Numera kan de ta sig kortare semestrar för att ladda sina batterier. Ville erbjuda mångsidighet Malax Fysio erbjöd ursprungligen fysikalisk vård, och båda företagarna hade andra jobb vid sidan av. Efter några år satsade de helt på sitt företag. Rådet att träna rätt och lagom möter de träningssugna så fort de ser dörren till Kroppsverkstaden. 18

19 Mässkalendern vår/sommar 2007 Här är sommarsäsongens inledande mässprogram för industri, service och handel i Europa. En mer komplett och uppdaterad kalender med länkar till alla viktiga mässor hittar Du på Ålands Företagareförenings hemsida: Easyfairs Plastteknik Sverige/Danmark (underlev.) Malmömässan IWEX (vatten-, avloppsteknik, kommunalteknik) NEC, Birmingham Tuttofood (livsmedel, drycker, pizza, bageriteknik) Milanomässan IFFA (köttförädlingsteknik, maskiner, förpackningar) Frankfurtmässan Elfack/Elkraft (elteknik, energiåterv., belysning) Svenska Mässan, Göteborg European Coatings (färg/lack/lim/tätning/byggkemi) Nürnbergmässan GRAFIVAK (grafisk teknik, tryckerimaskiner, IT) RAI, Amsterdam Control (mätteknik, analys, testning, kvalitetssäkring) Sinsheimmässan Easyfairs Transport & Logistiek Ahoy, Rotterdam Interzum (läder-/tygmaskiner, material, möbeltillv.) Kölnmässan Däckexpo 2007 (nya däck, maskiner, utr., service) Elmia, Jönköping Copenhagen Furniture Fair (möbler, heminredning) Bella Center, Köpenhamn LIGNA+ Hannover (skogsbruk, sågverk, träförädl.) Hannovermässan Nordic Game 2007 (elektronisk underhålln., spelutv.) Malmömässan Total Processing & Packaging (process-/förp.teknik) NEC, Birmingham Liftex 2007 (hissar, rulltrappor, service) ExCel, London Elmia Game (jakt, fiske, friluftsliv, jakthundar) Elmia, Jönköping PESCA ((fiske, fiskeriutrustning, fiskförädling) Mässkvarteret, Ancona Mobility & City Transport (kollektivtrafik, säkerhet) Mässcentrum, Helsingfors IFSEC & FIRE EXPO (brandskydd, räddningsteknik) NEC, Birmingham Logistik & Transport (sjöfart, flygfrakt, vägtransport) Svenska Mässan, Göteborg World of Private Labels (livsmedel, dagligvaror) RAI, Amsterdam Marketing Services (reklam/events/skyltning/tjänster) Frankfurtmässan Sensor + Test + PCIM (automation, mätningsteknik) Nürnbergmässan Chelsea Flower Show (blomsterodling, floristik) Royal Hosital, Chelsea Plastics Innovations (ny teknik, material, design) Ricoh Arena, Coventry Electronics & Automation (reglerteknik, elektronik) Kungliga Mässan, Utrecht AUTOPROMOTEC (bilverkstadsteknik, däck) Bolognamässan 24.5 Industrimässan i Gnosjö (nätverk, underleverantörer) Gnosjö Fishing + Workboats (fiskeriteknik, fisk, båtar) SECC, Glasgow Polfish (fiskeriteknik, fiskförädling, fiskprodukter) Oliviahallen, Gdansk Plastpol (plast, gummi, maskiner, återvinning) Mässcentrum, Kielce Carrara Marmotec (marmor, granit, stenförädling) Carraramässan Maskin Expo (entreprenad-, grönytemaskiner) Barkarby, Stockholm SkogsElmia Baltic (skogsbruk, avverkning, sågning) Elmia, Jönköping Bar Industry Trade Show (barteknik, drycker) Olympia, London PulPaper 2007 (pappers-, kartongind., underlev.) Mässcentrum, Helsingfors Industrial Maintenance (service, fast.teknik, renhålln) Ahoy, Rotterdam Retail Solutions (detaljhandel/snabbmat/kassasystem) NEC, Birmingham StoneTec (natursten, förädling, maskiner) Nürnbergmässan TechTextil (teknisk textil, garn, fiber, maskiner) Frankfurtmässan Nor-Shipping (skeppsbyggnad, fartygs-/hamnteknik) Norges Varemesse, Lilleström GIFA-Newcast-Metec (metallurgi, gjutteknik) Düsseldorfmässan BlechExpo (plåtteknik, svetsning, ytbehandling) Neue Messe, Stuttgart REMATEC (bilverkstad, reservdelar, återvinning) RAI, Amsterdam ShowTec (konsert-/event-/studioutr, AV, säkerhet) Berlinmässan Eltec (elinstallation, fastighetsteknik, belysning) Nürnbergmässan 19

20 Företagarna och morgondagen Trepartsförhandlingar, arbetskraft och samarbetslagen debatterades vid ett näringslivsseminarium ordnat av Kust-Österbottens Företagare. Småföretagen ökar i stadig takt. Under de senaste tre åren har nya småföretag startats i Finland, och det totala antalet är nu uppe i Trots det är vi, Företagarna i Finland, utestängda från trepartsförhandlingarna. Det betyder att de små och medelstora företagens röst inte hörs vid förhandlingar som i allra högsta grad berör dem. Det säger Eero Lehti, ordförande för Företagarna i Finland (FiF), och Text och foto: Anne Manner därmed en ledargestalt för små och medelstora företag. Han talade för ett 70-tal åhörare vid ett näringslivsseminarium i Korsholm, ordnat av Kust-Österbottens Företagare. Han konstaterar att de små och medelstora företagen är en sysselsättningsfaktor att räkna med. Det är här nya arbetsplatser i huvudsak skapas. Det är Näringslivscentralen (EK) som sitter vid förhandlingsbordet tillsammans med representanter för staten och facket. Leif Fagernäs, direktör för EK anser att företagarnas intressen därmed är tillvaratagna. EK kan ses som de större företagens organisation. Företagarna i Finland sitter med i förberedande arbetsgrupper. I och med det tillvaratas FiF:s intressen, menar Fagernäs. Samarbetslagen försvårar Åsikterna om samarbetslagen, som numera även gäller företag med fler än 20 anställda, går också isär. Eero Lehti påpekar att den försvårar läget för företagen och medför högre kostnader. Arbetsmarknaden är redan från tidigare stelbent, och lagen leder till att företagen blir mer försiktiga med att öka personalen. Lagen ger de anställda bland annat utökad förhandlingsrätt samt rätt till Lasse Gästgivars fungerade som debattledare. Till vänster om honom Caj-Erik Karp och Eero Lehti, till höger Leif Fagernäs och Kaj Tuominen. 2 0

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

13 nycklar för viktminskning

13 nycklar för viktminskning 13 nycklar för viktminskning En kalori är INTE en kalori Tänk på din viktresa de senaste åren. Ställ dig frågan: "Var min vikt ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år?

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer