Roller och Ansvar - Länsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roller och Ansvar - Länsteknik"

Transkript

1 Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik

2 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik... 1 Ansvar NLL Länsteknik... 3 Allmänt... 3 Roller och Ansvar... 3 Ledning... 5 Divisionschef... 5 Verksamhetschef... 5 HR chef... 7 Kompetenschef... 8 Ekonomi och administrativ chef... 8 Övriga roller inom Länsteknik... 9 Systemägare... 9 Förvaltningsledare IT/MT... 9 Funktionsansvarig MT Systemspecialist Utrustningsspecialist MT Driftansvarig Supportspecialist TA Processansvarig Processledare Kundansvarig Leveransansvar Tjänsteansvarig Produktspecialist Roller och Ansvar IT Infrastruktur Roller och Ansvar Medicinsk Teknik Roller och Ansvar Teknikakuten Roller och Ansvar Projektkontor... 17

3 Sida 3 (17) Ansvar NLL Länsteknik Allmänt Division Länsteknik har uppdraget att vara en tjänsteleverantör inom Norrbottens Läns Landsting och har det tekniska ansvaret (hantering) för tilldelade produkter och informationssystem (service, underhåll, support och utveckling). Den enskilde medarbetaren har ansvar att meddela behov av utbildning och hjälpmedel för tilldelade arbetsuppgifter. Matrisorganisation i landstingets linjeorganisation. Aktuellt uppdrag återfinns i dok: Uppdrag Länsteknik Ansvaret inom divisionen är fördelat enligt nedan Roller och Ansvar Då Länstekniks organisation är uppdelad i strategisk, taktisk och operativ nivå så är även Roller och Ansvar uppdelat enligt denna struktur 1, se nedan. Fig. 1 Roller och Ansvar utifrån strategisk, taktisk och operativ nivå 1 Notera att rollerna ej är statiska i strukturen utan bilden är endast en generell beskrivning

4 Sida 4 (17) Fig. 2 Leveransroller Fig. 3 Exempel på leveransroller

5 Sida 5 (17) Ledning Divisionschef Denna roll finns i linje och ansvarar övergripande för divisionen enligt uppdrag i ledningssystemet för Länsteknik. Länstekniks ledningssystem Länstekniks processer Länstekniks tjänsteportfölj Länstekniks divisionsplan Godkännande av verksamhetsplaner Utser Processansvarig Utser Tekniskt ansvarig för MT/MI Tjänster (Medicintekniska produkter och Medicinska informationssystem) Utser Tekniskt ansvarig för IT Tjänster Utser Systemägare för förvaltningsobjekt Delta i Regionala katastrofledningen funktion S6 För information kring tekniska ansvaret för medicintekniska produkter se: Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del1. Verksamhetschef Denna roll finns i linje och ansvarar för verksamheten enligt uppdrag i ledningssystemet för Länsteknik. Har följande ansvar och befogenheter framtagning av verksamhetsplan arbetsfördelning inom verksamhetsområdet verksamhetens ledningssystem verksamhetens processer som stödjer Länstekniks huvudprocesser, exempelvis Tjänster verksamhetschefer kan utses som tekniskt ansvarig för en specifik tjänst som kan bestå av utrustning, en teknologi, ett system eller ett område och tilldelas av Länstekniks divisionschef, se Uppdrag Länsteknik ansvara för verksamhetsområdets ekonomi

6 Sida 6 (17) Har följande arbetsuppgifter prioritera, leda och fördela arbetet inom verksamhetsområdet utforma och följa upp verksamhetens mål och planerade aktiviteter implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (med stöd av Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster) i de fall verksamhetsområdet omfattas av regelverket för medicintekniska produkter. Se Medicintekniska produkter och tjänster kvalitetshandbok; Ansvar för mer information. implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (med stöd av ISO 9001) utöva egenkontroll d.v.s. systematisk följa upp och utvärdera verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet följa upp tidrapportering för medarbetare inom verksamhetsområdet samt ge förutsättningar för tidsredovisning genomföra verksamhetssamtal med medarbetare enligt fastställd plan Systemägare för i verksamhetsområdet ingående förvaltningsobjekt. I de fall där överenskommelser ska tecknas med Kund (förvaltningsobjekt eller verksamhet) genomför verksamhetschef det i egenskap av kundansvarig. I de fall verksamhetschef är tekniskt ansvarig så skall denne utse Tjänsteansvarig för aktuell Tjänst utföra (och säkerställa resurser utifrån) verksamhetsområdets uppdrag delta i divisionens ledningsarbete omvärldsbevakning kring verksamhetsområdets tekniska perspektiv

7 Sida 7 (17) Verksamhetschef Teknikakuten Utöver detta så är verksamhetschef Teknikakuten ansvarig för Kunskapsbanken och har följande arbetsuppgifter: säkerställa information, rutiner och kompetens för respektive supportåtaganden mötesledare för Beredskapskedjan ordförande för Medusa Team ärendehantering beställare/ansvarig för Helpdeskadmin och Systembeställningsformuläret delta i Regionala katastrofledningen funktion S6 Verksamhetschef IT Infrastruktur Utöver detta så har verksamhetschef IT Infrastruktur följande arbetsuppgifter: länstekniks representant i Regionala säkerhetsrådet Informationssäkerhet delta i Regionala katastrofledningen funktion S6 HR chef Denna roll finns i linje och ansvarar för Kompetenscentrum på övergripande nivå. Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för kompetenscentrum på Länsteknik. Ingår i divisionens ledningsgrupp Representerar divisionen i landstingets HR-chefsgrupp. Leder divisionens samverkansgrupp tillsammans med divisionschef. Leder skyddskommitté tillsammans med kompetenschefer. Ansvarar för att tillsammans med kompetenschefer säkra kompetensförsörjningen Arbetet omfattar både operativt och strategiskt HR-arbete, exempelvis inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning. Koordinerar interna personalresurser samt ansvarar för rekrytering och övriga bemanningsfrågor. Medarbetarsamtal Lönedialog och lönesamtal Trepartssamtal i dialog med ansvarig verksamhetschef

8 Sida 8 (17) Kompetenschef Denna roll finns i linje och ansvarar för ett antal medarbetare inom Kompetenscentrum. Personal- och arbetsmiljöansvar för ett antal medarbetare inom kompetenscentrum. Arbetet omfattar både operativt och strategiskt HR-arbete, exempelvis inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning. Leder resursråd tillsammans med HR-chef. Ansvarar för att tillsammans med HR-chef säkra kompetensförsörjningen. Leder skyddskommitté tillsammans med HR-chef. Kompetenschef har följande arbetsuppgifter, att: i samarbete med respektive Verksamhetschef säkerställa att verksamhetens personal har nödvändig kompetens för förekommande arbetsuppgifter och att all utbildning registreras respektive verksamhetsområde och projekt bemannas med tillräckliga resurser för att kunna utföra uppdragen arbetsmiljökrav uppfylls introduktion för nya medarbetare samt avslut då medarbetare slutar sker medarbetarsamtal genomförs lönedialog och lönesamtal genomförs trepartssamtal i dialog med ansvarig verksamhetschef genomförs Ekonomi och administrativ chef Denna roll finns i linje och ansvarar för att budgetrammar inom divisionen hålls. Ansvarar för att budgetramar hålls och registrering av budget i befintliga IT/MT tjänster Ansvarar för att ta fram månads- och tertialrapporter Ansvarar för att ta fram Länstekniks bokslut med tillhörande rapporter

9 Sida 9 (17) Analyser och kalkyler Budgetarbete Investeringar Delta i vissa upphandlingar Medverka vid framtagande av divisionsplan Övriga roller inom Länsteknik Följande roller finns inom Linje, Förvaltning, processer och tjänstehantering Systemägare Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för att tillgodose verksamhetens behov av IT/MT tjänst. att tillgodose förvaltningsobjektets behov av lämpligt IT/MT tjänst att inneha för förvaltningsobjektet erforderlig attesträtt inklusive utökning av resurser att i samråd med Objektägare samordna och teckna avtal med extern leverantör utöver service och underhåll. fastställa och följa upp förvaltningsplan tillsammans med Objektägare Deltar vid styrgruppsmöten i förvaltningsobjektet Förvaltningsledare IT/MT Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för leveransen av Tjänst från Länsteknik till Förvaltningsorganisationen (FO). externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt ansvarar för att tjänstedokumentation finns framtagen och är uppdaterad ansvarar för att de tjänster som ingår i leveransen är uppbyggda och dokumenterade i Länstekniks arbetsorder- och inventariesystem ansvarar för att riskhantering och avvikelsehantering genomförs avseende IT/MT/MI tjänst ansvar för leverans av IT/MT/MI tjänst enligt överenskommelse (se roll leveransansvarig) ansvar för att planerade ändringar som finns i förvaltningsplaner är dokumenterade i Länsteknik produktionskalender

10 Sida 10 (17) utarbeta förvaltningsplan tillsammans med förvaltningsledare (FL) verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT/MT/MI tjänst följa upp avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplan avropa mot ingångna avtal initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan avvikelserapportera till systemägare (IT/MT) och objektägare (OÄ) samordna objektets interna och externa leverantörer på taktisk nivå följa upp utfallet av förvaltningens IT/MT-kostnader och rapportera utfallet till SÄ/OÄ ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsobjektets perspektiv I de fall där Stand alone medicinska produkter ingår i förvaltningsobjektet så sker uppföljning i samarbete med Funktionsansvarig MT. Funktionsansvarig MT Denna roll finns i linje och svarar för tillämpning av "Överenskommelser mellan Medicinsk Teknik och NLL verksamheter" inom respektive område. Denna roll förvaltas av Verksamhetschef Medicinsk Teknik, se Funktionsansvarig MT under Roller och Ansvar Medicinsk Teknik. I de fall där Stand alone medicinska produkter ingår i ett förvaltningsobjekt så sker uppföljning i samarbete med FLIT/MT. Systemspecialist Denna roll finns i linje och utsedd ingenjör/tekniker ansvarar för planering, genomförande och samordning av service och underhåll på tilldelade system. säkerställa att systemdokumentation finns framtagen och är uppdaterad säkerställa att systemet är dokumenterat i verksamhetssystemet (arbetsorder- och inventariesystem) säkerställa att periodiskt underhåll görs på ingående system säkerställa att riskhantering genomförs vid förändring godkänna leveranser ur ett tekniskt perspektiv dokumentera åtgärder genomföra planering, dokumentering och uppföljning av åtgärder planera, genomföra och samordna uppgradering, uppdatering samt patchningar

11 Sida 11 (17) upprätta rutiner/instruktioner/checklistor planera och genomföra riskhantering tekniskt utreda avvikelser för systemet sammanställa reinvesteringsunderlag för systemet Utöver detta så har Systemspecialist inom Medicinsk Teknik ytterligare arbetsuppgifter se Roller och Ansvar Medicinsk Teknik. Arbetet sker i samarbete med Driftansvarig IT och Utrustningsspecialist MT Systemspecialist säkerställer att fastställda aktiviteter i förvaltningsplan utförs. Utrustningsspecialist MT Denna roll finns i linje och utsedd Ingenjör/tekniker ansvarar för planering och genomförande av service och underhåll på tilldelad medicinteknisk utrustning. I de fall den medicintekniska utrustningen ingår i ett medicinskt informationssystem ska arbetet ske i samarbete med Driftansvarig och Systemspecialist MT. Denna roll förvaltas av Verksamhetschef Medicinsk Teknik, se Utrustningsspecialist MT under Roller och Ansvar Medicinsk Teknik. Driftansvarig Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för att leveransen av Tjänst är tillgängliga enligt överenskommelser från Länsteknik till Förvaltningsorganisationen (FO) samt för planering och genomförande av service och underhåll för tilldelad IT utrustning på komponentnivå. Omsätta funktionella krav från verksamheten till bästa tekniska lösning Säkerställa att förändringarna passas in i den tekniska miljön fungera som stöd till förvaltningsledaren IT/MT och systemspecialist avseende den tekniska plattformen som objektet är beroende av. delta i utredningar kring ändringshantering kopplat till förvaltningsobjektet. utföra förvaltningsaktiviteter enligt förvaltningsplan medverka i tekniska utredningar godkänna leveranser ur ett tekniskt perspektiv planera och genomföra riskhantering dokumentera berörd utrustning samt hålla dokumentationen uppdaterad dokumentera kända fel och identifierade workarounds samt informera/utbilda Teknikakuten och övriga berörda kollegor om dessa

12 Sida 12 (17) dokumentera åtgärder säkerställa att periodiskt underhåll och uppgraderingar görs på ingående utrustningar upprätta rutiner/instruktioner/checklistor på utrustningsnivå sammanställa reinvesteringsunderlag för berörd utrustning genom systemövervakning och andra kontroller säkerställa att utrustningen följer definierade tekniska riktlinjer Supportspecialist TA Denna roll finns i linje och förvaltas av Verksamhetschef Teknikakuten, se Supportspecialist under Roller och Ansvar Teknikakuten. Processansvarig Denna roll finns inom process och processansvarig har det övergripande ansvaret för processens genomförande och resultat. ansvarar för att processen förvaltas, förbättras och finansieras. befogenhet att godkänna föreslagna ändringar i processen styrande roll för de som arbetar i processen ansvar för all dokumentation kring aktuell process säkerställa processen och att den uppfyller sitt ändamål. Omfattar utformning, förändringshantering och kontinuerlig förbättring av processen och dess mätetal säkerställa rätt nyckeltal mäts och följs upp säkerställa kvalitetsrapporter produceras, distribueras och används integrera processen i linjeorganisationen ha "helikopterperspektiv", övervaka och säkerställa integration mellan en specifik process och andra processer inom IT/MTorganisationen. svarar för planering och samordning av alla aktiviteter som krävs för att utföra, övervaka och rapportera om processen. För mer information kring Länstekniks processer, se följande dokument: Processer Länsteknik (under bearbetning)

13 Sida 13 (17) Processledare Change Manager Denna roll finns i Ändringsprocessen, Change Manager har det övergripande ansvaret för ändringsprocessens genomförande och resultat. ansvarar för att ändringsprocessen är tillgänglig ansvarar för att rutiner, checklistor och arbetsinstruktioner finns rörande ändringsprocessen ansvarar för att kategorisera och prioritera ärenden i ändringsprocessen besluta om ändringar som bedöms ha liten påverkan och låg risk ska genomföras besluta vilka ärenden som skall tas upp på CAB möten besluta vilka ärenden som skall tas upp till PIR avslå en förändringsbegäran som inte uppfyller uppsatta krav på kvalitet och dokumentation beordra närvaro av vem som helst inom Länsteknik på ecab möten kalla till, genomföra och dokumentera CAB möten förbereda och bjuda in till CAB möten kvalitetsgranska alla ärenden utvärdera genomförda ändringar kalla till, driva och dokumentera PIR möten kalla till, driva och dokumentera ecab möten mäta och föreslå förbättringar i processen uppdatera Länstekniks leveranskalender Incident Manager Denna roll finns i Incidentprocessen och ansvarar för flödet av Incidenter genom processen med målet att dessa skall lösas så snabbt och effektivt som möjligt utan att störa den övriga IT/MT-miljön. Ansvar Incident Manager ansvarar för att: Processen är tillgänglig. Säkerställa att processen följs. Stödja de resurser som arbetar i processen. Mäta, följa upp och rapportera avvikelser. Utbilda och informera i processen. Samordna och kvalitetssäkra rutiner med tjänsteansvariga. Tillhandahålla statistik och rapporter till intressenter.

14 Sida 14 (17) Skriva förbättringsförslag för processen. Driva arbetet med att införa beslutade förbättringar i processen. Befogenheter Rollen har befogenheter att: Påkalla Major Incident rutinen. Representera processen vid en akut ändring. (se ändringsprocessen) Frångå dokumenterade rutiner om så krävs för att lösa en ITrelaterad incident, för undantag gällande MT-relaterade incidenter behövs som regel godkännande från leverantör. Incident Manager har en arbetsledande funktion och fungerar som första eskaleringsnivå för processen. Kunskap, förmåga och erfarenhet Incident Manager bör ha: God kunskap om de verksamheter som Länsteknik stödjer för att kunna prioritera i kritiska situationer. (både ur IT- och MTperspektiv) God kunskap om den applikatoriska och tekniska miljön för att kunna utföra risk- och konsekvensbedömningar. God kunskap om regelverket för MT-produkter. God administrativ förmåga. Bra förmåga att hantera stressiga situationer. Pragmatisk inställning där syfte och mål kommer före paragrafrytteri, utan att för den skull äventyra patientsäkerheten. God pedagogisk förmåga för att bygga förståelse och förtroende för processen både inom och utanför Länsteknik. Utbildning Incident Manager bör ha genomgått: Riskhantering del 1, alternativt riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverk ITIL Foundation Någon av följande påbyggnadskurser: o Specialist Incident Management o ITIL Lifecycle Operation o Operational Support and Analysis (OSA)

15 Sida 15 (17) Kundansvarig Denna roll finns inom tjänstehantering och ansvarar 2 för IT/MT leverans till en specifik kund (verksamhet eller förvaltningsobjekt). I de fall IT/MT ingår i ett förvaltningsobjekt motsvaras denna roll av Systemägare IT/MT. ansvar för leverans av IT/MT Tjänst till en specifik kund (verksamhet eller förvaltningsobjekt) ansvar för att hjälpa kunden med att rekommendera och planera framtida förändringar rörande IT/MT Tjänster utifrån verksamhetens planer och behov. ansvarig för att teckna Överenskommelse/SLA mot kund ansvarig för att teckna interna överenskommelser (OLA) mot andra verksamheter inom Länsteknik. har mandat att förhandla ekonomiska frågor och leveransinnehåll med kunden följa upp, teckna och revidera överenskommelse/sla följa upp, teckna och revidera interna överenskommelser/ola genomföra förvaltningsplanering och planeringsmöten med kund/beställare initiera och driva förbättringsaktiviteter i kundens nyttjande av IT/MT Tjänst Leveransansvar Denna roll finns inom process och svarar för leverans mot kund enligt överenskommelse/sla, denna roll utses av Kundansvarig i samråd med Länstekniks resursråd. I de fall leveransen sker till ett Förvaltningsobjekt så innehas rollen av FLIT/MT I de fall leveransen sker inom ett funktionsområde inom Medicinsk Teknik så innehas rollen av Funktionsansvarig MT svarar för leveransen av IT/MT enligt gällande överenskommelse kontaktperson för verksamhetens (kundens) behöriga beställare, svarar för och följer upp gällande leverans enligt överenskommelse samordnare för leveranser och är eskaleringspunkten för alla ärenden relaterade till leveranserna 2 Ytterst ansvarig för leverans till kund

16 Sida 16 (17) genomföra uppföljningsmöten med kunden/beställaren göra budget och följa upp ekonomin i IT/MT/MI-leveransen sammanställa statistik och producera rapporter Tjänsteansvarig Denna roll finns inom process och svarar för den tekniska leveransen av en specifik tjänst. I de fall det berör en MI-tjänst så innehas rollen av Systemspecialist agerar som leverantör till leveransansvarig (FLIT/MT eller Funktionsansvarig MT) expert inom sitt område och representerar tjänsten i olika forum med interna/externa kunder ansvarar för att utveckla och sprida den kompetens som behövs för tjänsten internt inom Länsteknik, detta omfattar allt från ren utbildning till att underhålla och följa upp dokumentation och rutiner för tjänsten. ansvarar för att rutiner/instruktioner/checklistor och arbetsinstruktioner för tjänsten finns dokumenterade svarar för att tjänstedokumentation finns framtagen och är uppdaterad svarar för att tjänsten är uppbyggd och dokumenterad i Länstekniks arbetsorder- och inventariesystem svarar för att förvaltningsaktiviteter utförs enligt förvaltningsplan bevaka utvecklingen på marknaden föreslå förbättringar av tjänsten räkna på och producera underlag för investeringar i tjänsten sammanställa statistik och producera rapporter representera tjänsten på interna möten t.ex. CAB möten sammanställa reinvesteringsunderlag för tjänsten utifrån underlag från produktspecialist dokumentera kända fel och identifierade workarounds samt informera/utbilda Servicedesk (teknikakuten) och övriga berörda kollegor om dessa dokumentera åtgärder ansvara för överlämning till Servicedesk, Teknikakuten, i de fall support skall hanteras av Teknikakuten.

17 Sida 17 (17) Utöver detta så har Systemspecialist ytterligare arbetsuppgifter se Systemspecialist. Produktspecialist Denna roll finns inom tjänstehantering och ansvarar för ett specifikt IT/MT produktområde i tjänstestrukturen. Denna roll utses av tekniskt ansvarig verksamhetschef. I uppdraget ingår: samordningsfunktion för länsövergripande frågor gällande tilldelade produktområden att sammanställa investeringsunderlag för produktområdet samordning och uppföljning av serviceavtal inom tilldelat produktområde svarar även för att utveckla och sprida den kompetens som behövs för produkten internt inom Länsteknik, detta omfattar allt från ren utbildning till att underhålla och följa upp dokumentation och rutiner för produktområdet. förvalta dokumentationen för produkten bevaka utvecklingen på marknaden sammanställa statistik och producera rapporter livcykelhantering Utöver detta så har Produktspecialist MT ytterligare arbetsuppgifter se Roller och Ansvar Medicinsk Teknik. Roller och Ansvar IT Infrastruktur Se dokument: IT Infrastruktur Roller och Ansvar Roller och Ansvar Medicinsk Teknik Se dokument i VIS: Roller och Ansvar Medicinsk Teknik. Roller och Ansvar Teknikakuten Se dokument: Teknikakuten Support, Roller och Ansvar Roller och Ansvar Projektkontor Se dokument: Projektkontoret Roller och Ansvar

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/716 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av egenkontroller av informationssäkerheten i systemförvaltningsobjekt Fastställd av: Säkerhetschef 2012-05-22 Innehållsförteckning

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Handbok för organisationsförändringar

Handbok för organisationsförändringar Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (9) Handbok för organisationsförändringar Innehåll Handbok för organisationsförändringar... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Målgrupp... 2 3. Syfte... 2 4. Förutsättningar...

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Avvikelsehantering, generell rutin

Avvikelsehantering, generell rutin Godkänt den: 2016-10-06 Ansvarig: Staffan Isling Gäller för: Landstinget i Uppsala län Syfte och omfattning Rutinen beskriver landstingets hantering av avvikelser. Till rutinen hör separata beskrivningar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Ärendebeskrivning Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Namn Efternamn Senast ändrad 2017-04-24 Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik En nationell nätbaserad utbildning

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Beslutas att Rutin Följa upp miljömål, version 1.0, som ska börja tillämpas fr.o.m. den 12 september 2014.

Beslutas att Rutin Följa upp miljömål, version 1.0, som ska börja tillämpas fr.o.m. den 12 september 2014. PROTOKOLL Nr H- 31/2014 Datum 2014-09-04 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Jimmy Lundblad Linda Munter Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Miljöstrateg T.f.

Läs mer

Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och

Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Driftsorganisation LD-sekreterare Rådssekreterare

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer