NOW Streptococcus pneumoniae Test

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOW Streptococcus pneumoniae Test"

Transkript

1 Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

2 AVSEDD ANVÄNDNING Binax NOW Streptokock pneumoni testet är en snabb in vitro immunokromatografisk analys för spårning av Streptokock pneumoni (S. pneumoni) antigen i urin och cerebrospinalvätska (CSF) hos patienter med meningit. Det är avsett att tillsammans med odling och andra metoder, vara en hjälp vid diagnostisering av både pneumokock pneumoni och pneumokock meningit. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET S. pneumoni är den främsta orsaken till epidemisk pneumoni och enligt en nyligen gjord studie så kan den vara den viktigaste substansen vid epidemisk pneumoni med okänd etiologi. 1,2 Pneumokockpneumoni har en mortalitet på 30 % beroende på typen av bakterier, ålder och underliggande sjukdomar. 1,3 Om den inte diagnostiseras och behandlas på rätt sätt kan S. pneumoni infektionen leda till bakteriemi, meningit, perikardit, empyem, purpura fulminans, endokardit och/eller artrit. 4,5 Pneumokockmeningit, ett tillstånd som ofta leder till permanent hjärnskada eller döden kan uppträda som en komplikation till andra pneumokockinfektioner eller uppkomma spontant utan någon föregående sjukdom. 6 Det drabbar personer i alla åldrar men är vanligast förekommande hos barn under 5 år, tonåringar, unga vuxna och hos äldre. 7 Utvecklingen från lätt insjuknande till koma sker på några timmar vilket gör det ytterst viktigt att omedelbart ställa diagnos och införa antibakteriell behandling. Tjugo till trettio procent av alla patienter med pneumokockmeningit avlider, ofta trots att de fått lämplig antibiotikabehandling under flera dagar. 6 Dödligheten är ändå högre hos mycket unga och mycket gamla patienter. 6 Binax NOW Streptokock pneumoni testet är en enkel, snabb metod för att diagnostisera pneumokockpneumoni via ett urinprov som är lätt att ta, förvara och transportera. Det ger också en omedelbar och mycket tillförlitlig diagnos på pneumokockmeningit när CSF testas. PRINCIP FÖR PROCEDUREN Binax NOW Streptokock pneumoni-testet är en immunokromatografisk membrananalys för att spåra pneumokocklösliga antigen i humanurin och CSF. Anti-S. pneumoni antikroppar från kanin, provlinjen, absorberas upp på ett nitrocellulosamembran. Kontrollantikroppar sugs upp på samma membran som en andra remsa. Både anti-s. pneumoni från kanin och anti-speciesantikroppar konjugeras till synliga partiklar som torkar på ett inert fibröst underlag. Den bildade konjugatkudden och membranremsan med linjer förs samman och utgör testremsan. Testremsan och en brunn som håller pinnen med provet monteras på motsatta sidor av ett hopvikbart bokliknande testkort (USA patentnr 91/214051). För att utföra testet (2 USA patent avvaktas), doppas en provtagningspinne i provet (antingen urin eller CSF) tas upp och sätts sedan in i testkortet. Reagens A, en bufferlösning, tillsätts från en droppflaska. Kortet stängs sedan så att provet kommer i kontakt med testremsan. Pneumokockantigen som finns i provet reagerar med att binda anti-s. pneumoni konjugerade antikroppar. De antigenkonjugatkomplex som bildats fångas upp av immobiliserade anti-s. pneumoni antikroppar och bildar provlinjen. Immobiliserade kontrollantikroppar binder anti-specieskonjugat och bildar kontrollinjen. 2

3 Testresultaten tolkas enligt förekomsten eller avsaknaden av synliga rosa- till lilafärgade linjer. Ett positivt testresultat, som avläses inom 15 minuter eller kortare tid beroende på koncentrationen av antigen i provet, ska visa både en provlinje och en kontrollinje. Ett negativt testresultat, som avläses inom 15 minuter, visar endast en kontrollinje vilket indikerar att S. pneumoni-antigen inte spårades i provet. Om inte kontrollinjen syns, oberoende av om patientlinjen syns eller ej, betyder det att analysen är ogiltig. REAGENS OCH MATERIAL Material som ingår ARTIKEL Testkort Reagens A Provpinnar Positiv kontrollpinne Negativ kontrollpinne BESKRIVNING Ett membran överdraget med antikroppar från kanin specifika för S. pneumoni antigen och med kontrollantikroppar kombinerat med anti-s. pneumoni antigen från kanin och anti-specieskonjugat i ett hopfällbart testkort. Citrat- / Fosfatbuffer med natriumlaurylsulfat, Tween 20, och natriumazid. Utformade för att användas i Binax NOW Streptokock pneumoni testet. Använd inte andra provtagningspinnar. Värmeinaktiverad S. pneumoni torkat på provpinnen. Provpinne som är S. pneumoni-negativ. Positiv kontroll Reagens Negativ kontroll Folieförpackning Provpinne Testkort Material som inte ingår Klocka, tidtagarur eller stoppur, standardbehållare för urinprov eller transporteringsrör för CSF. Tillbehör Binax NOW Streptokock pneumoni test kontrollprovpinnar (katalognummer ) förpackning med 5 positiva och 5 negativa kontrollprovpinnar. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. OGILTIGA RESULTAT, vilket indikeras av att ingen kontrollinje framträder, kan inträffa när en otillräcklig mängd reagens A tillsätts testkortet. För att vara säker på att en tillräcklig mängd tillsätts, håll ampullen vertikalt 2,5-4 cm över provpinnens brunn och tillsätt de fallande dropparna 3

4 långsamt. 2. För användning vid in vitro diagnostik. 3. Testkortet är förpackat i en tät skyddande foliepåse. Skall inte användas om påsen är skadad eller öppen. Tag ut testkortet ur påsen precis innan det skall användas. Vidrör inte reaktionsområdet på testkortet. 4. Använd inte satsen efter angivet utgångsdatum. 5. Blanda inte ihop delar från satser med olika partinummer. 6. Provtagningspinnar i satsen är godkända för bruk i Binax NOW testet. Använd inte andra provtagningspinnar. 7. Lösningen som används för att göra kontrollprovpinnarna inaktiveras med standardmetoder. Patientprov, kontroller och testkort skall emellertid hanteras som om de kan överföra smitta. Tillämpa etablerade försiktighetsåtgärder mot mikrobakteriell fara. 8. Den uppsamlade urinen behöver inte nödvändigtvis vara ren för NOW testet. Därför kan det hända att urinprov som används till denna test inte är lämpliga för bakterieodling. 9. När Binax-provpinnen doppats i CSF-provet är provet inte längre sterilt och kanske inte längre lämpligt för odling. Om CSF-provet skall odlas, tag då odlingen först eller dela CSF-provet. FÖRVARING OCH STABILITET Förvara satsen i rumstemperatur (15-30 C). Binax NOW Streptokock pneumoni testsatsen och reagenser är stabila fram till utgångsdatumet angivet på deras ytterförpackning och behållare. Använd inte satsen efter angivet utgångsdatum F C Förvaring Temperatur PROVTAGNING Låt proven nå rumstemperatur (15-30 C) innan de testas i Binax NOW Streptokock pneumoni testet. Blanda proven precis innan testningen genom att snurra dem försiktigt. URIN (för diagnos av pneumoni) Samla upp urinproven i standardbehållare. Förvara proven i rumstemperatur (15-30 C) om de analyseras inom 24 timmar efter provtagningen. Alternativt kan urin förvaras vid 2-8 C eller frysta i upp till 14 dagar innan det testas. Borsyra kan användas som konserveringsmedel. Vid transport skall urinprov alltid skickas i läckagesäkra behållare i 2-8 C eller frysta. CSF (för diagnos av meningit) Samla CSF enligt standardförfarande och förvara i rumstemperatur (15-30 C) i upp till 24 timmar innan testning. Alternativt kan korrekt uppsamlad CSF förvaras i kylskåp (2-8 C) eller frysta (-20 C) i upp till 1 vecka innan de testas. KVALITETSKONTROLL Daglig kvalitetskontroll: Binax NOW Streptokock pneumoni test har inbyggda positiva och negativa procedurkontroller. Tillverkarens minimirekommendation om daglig kvalitetskontroll är att dokumentera dessa procedurkontroller vid första provet som testas varje dag. 4

5 Positiv procedurkontroll Den rosa- till lilafärgade linjen i "Kontrollpositionen" kan betraktas som en intern positiv procedurkontroll. Om kapillärflöde uppstått och testets funktion är intakt framträder alltid denna linje. Negativ procedurkontroll Att bakgrundsfärgen klarnar i resultatfönstret är en negativ bakgrundskontroll. Bakgrundsfärgen i fönstret skall vara ljusrosa till vit inom 15 minuter och skall inte störa avläsningen av testresultatet. Externa positiva och negativa kontroller: God laboratoriesed rekommenderar användning av positiva och negativa kontroller för att säkerställa reagensens funktion och rätt utförande av analysproceduren. Positiva och negativa kontrollprovpinnar som kontrollerar hela analysen finns med i testsatserna och skall testas genom att utföra proceduren för kontrollprovpinnar. Kontroller skall göras en gång för varje ny sats som öppnas och i övrigt enligt ert laboratoriums standardkvalitetskontroller. Ytterligare kontroller kan göras enligt riktlinjer eller krav från lokala, statliga och/eller nationella förordningar eller tillsynsmyndigheter. Om inte förväntade kontrollresultat erhålles skall patientresultaten inte rapporteras. Se över proceduren och upprepa kontrolltestningen eller kontakta Binax tekniska serviceavdelning på telefon eller fax: ANALYSPROCEDUR Urinprov, CSF-prov och vätskekontroller Använd ett URIN-prov när test för PNEUMOKOCKPNEUMONI görs och ett CSF-prov när test för PNEUMOKOCKMENINGIT görs. 1. Låt patientprov och/eller vätskekontroller nå rumstemperatur (15-30 C) och snurra sedan försiktigt så att de blandas. Tag ut testkortet ur sin påse precis innan användning och placera det plant. 2. Doppa en Binax provpinne i provet som skall testas så att bomullstoppen täcks helt. Om det droppar från provpinnen tryck då pinnen mot behållarens insida för att avlägsna överflödig vätska. 3. Det finns två hål på den inre högra panelen av kortet. För in provpinnen i NEDRE hålet (provpinnebrunnen). Tryck bestämt uppåt så att provpinnens spets är helt synlig i det övre hålet. TAG INTE BORT PROVPINNEN. 4. Håll flaskan med reagens A vertikalt 2,5 till 4 cm ovanför testkortet. Tillsätt långsamt tre (3) fritt fallande droppar av reagens A i det NEDRE hålet. 5. Drag omedelbart bort det självhäftande skyddet från den högra kanten på testkortet. Stäng och förslut kortet noggrant. Läs av resultatet i fönstret 15 minuter efter att kortet stängts. Avläsningsresultat senare än 15 minuter kan vara felaktiga. Emellertid kan vissa positiva patienter avge en synlig provlinje efter kortare tid än 15 minuter. 5

6 FEL RÄTT OBS: För att underlätta finns det skåror på provpinnens skaft och kan brytas av efter att kortet stängts. Undvik då att rubba provpinnen i brunnen. Läs av resultatet i fönstret ANALYSPROCEDUR Binax NOW kontrollprovpinnar 1. Tag ut kortet ur sin påse precis innan användning. Lägg kortet plant. 2. Det finns två hål på den inre högra panelen på kortet. För in provpinnen i det NEDRE hålet. Tryck bestämt uppåt tills provpinnens spets är helt synlig i det övre hålet. TAG INTE BORT PROVPINNEN. 3. Håll flaskan med reagens A vertikalt 2,5 till 4 cm ovanför testkortet. Tillsätt långsamt sex (6) fritt fallande droppar av reagens A i det NEDRE hålet. 4. Drag omedelbart bort det självhäftande skyddet från den högra kanten på testkortet. Stäng och förslut kortet noggrant. Läs av resultatet i fönstret 15 minuter efter att kortet stängts. Avläsningsresultat senare än 15 minuter kan vara felaktiga. Den positiva kontrollprovlinjen kan emellertid synas efter kortare tid än 15 minuter. TOLKNING AV RESULTATEN Ett negativt prov visar en enda rosa- till lilafärgad kontrollinje i den övre halvan av fönstret, vilket indikerar ett sannolikt negativt resultat. Denna kontrollinje betyder att detekteringsdelen av testet har utförts korrekt men att inget S. pneumoni antigen har spårats. CONTROL SAMPLE NEGATIVE RESULT 6

7 Ett positivt prov visar två rosa- till lilafärgade linjer. Detta betyder att antigen spårades. Prov med låga nivåer av antigen kan visa en svag patientlinje. Alla synliga linjer betyder att testet är positivt. Om ingen linje visar sig eller om bara provlinjen syns är analysen ogiltig. Ogiltiga test skall göras om. För ytterligare information kontakta Binax tekniska serviceavdelningen på telefon: om problemet kvarstår. POSITIVE RESULT CONTROL SAMPLE INVALID RESULT CONTROL SAMPLE No Lines CONTROL SAMPLE OR INVALID RESULT Sample Line Only RAPPORTERING AV RESULTAT Resultat Positivt urin Negativt urin Rekommenderat utlåtande Positivt resultat för pneumokockpneumoni. Sannolikt negativt resultat beträffande pneumokockpneumoni som tyder på att det inte finns någon pågående eller nylig pneumokockinfektion. Infektion på grund av S. pneumoni kan inte uteslutas eftersom det antigen som finns i provet kan ligga under testets detektionsnivå. Positivt CSF Positivt resultat för pneumokockmeningit. Negativt CSF Sannolikt negativt resultat för pneumokockmeningit. Infektion på grund av S. pneumoni kan inte uteslutas eftersom det antigen som finns i provet kan ligga under testets detektionsnivå. BEGRÄNSNINGAR Binax NOW Streptokock pneumoni test har godkänts med enbart urinprov och CSF-prov. Andra prov (t.ex. plasma, eller andra kroppsvätskor) som kan innehålla S. pneumoni antigen har inte testats. Ett negativt Binax NOW test utesluter inte en infektion med S. pneumoni. Därför skall resultaten av detta test såväl som odlingsresultat, serologi eller annan antigenspårning användas tillsammans med kliniska fynd för att ställa en korrekt diagnos. Binax NOW Streptokock pneumoni test har inte testats på patienter som tagit antibiotika under längre tid än 24 timmar eller på patienter som nyligen avslutat en antibiotikakur. Effekten av receptfria läkemedel har inte utvärderats på personer med pneumokockmeningit. Streptokock pneumoni vaccin kan ge falska positiva resultat på urin med Binax NOW Streptokock pneumoni testet under de första 48 timmarna efter vaccinering. Effekten av vaccinering har inte utvärderats på personer med pneumokockmeningit. Därför rekommenderar vi att Binax NOW Streptokock pneumoni testet inte utförs under de 5 första dagarna efter man fått S. pneumoni vaccin. Exaktheten av Binax NOW testet på urin har inte fastställts hos unga barn. Hur den fungerar på CSF hos små barn är å andra sidan fastställt (se Prestandadata - CSF). PRESTANDADATA URIN ANALYTISK KÄNSLIGHET Serotyp utvärdering Fyrtiofyra (44) isolat vilka representerade de 23 S. pneumoni serotyperna som är orsaken till minst 90 % av de allvarliga pneumokockinfektionerna i USA och övriga världen odlades och befanns positiva vid Binax NOW testning vid koncentrationer på 10 5 celler/ml. 7

8 Detektionsgräns NOW testens detektionsgräns, definierad som spädningen av positiv urin som ger positiva NOW testresultat i ca 95 % av alla fall, identifierades genom att förbereda flertalet spädningar av ett känt positivt patienturin och körde dessa spädningar i NOW testet. Fem (5) olika operatörer tolkade var och en testkörningar för varje spädning, totalt bestämningar per spädning. Följande resultat visar en 1:250 spädning för ett särskilt patienturinprov som detektionsgränsen för NOW testet. Urinspädning positiv Resultat per körda testkort Total detektion 1: / % 1:250 95/100 95% 1: /200 80% 1:400 44/100 44% 1:600 8/100 8% KLINISK SENSITIVITET OCH SPECIFICITET (retrospektiv studie) Som en del av den retrospektiva studien togs urinprov från 35 blododlingspositiva pneumokockpneumonipatienter och 338 förmodade S. pneumoni negativa patienter (totalt 373 patienter) på 3 olika center och testades med Binax NOW tester. Binax NOW testutfallet beräknades med standardmetoder. Känsligheten var 86 %, specificiteten var 94 % och den totala exaktheten var 93 %. Nittiofem procent (95 %) konfidensintervaller visas här nedan. Blod Odling + NOW Resultat Känslighet = 86% (71% - 94%) Specificitet = 94% (91% - 96%) Exakthet = 93% (90% - 95%) KLINISK KÄNSLIGHET OCH SPECIFICITET (prospektiv studie) I en separat prospektiv studie vid sju center användes Binax NOW tester för att testa urinprover från 215 hospitaliserade patienter och polikliniska patienter med nedre luftvägssymtom eller sepsis och från patienter som i övrigt hade misstänkt pneumokockpneumoni. Patienterna betraktades som positiva för pneumokockpneumoni om de diagnostiserades med positiva blododlingar. Binax NOW fungerade likvärdigt på både polikliniska patienter och sjukhuspatienter. Nittiofem procent (95%) konfidensintervall listas nedan: Utfall polikliniska patienter Blod Odling + NOW Resultat 2 90 Känslighet = 90% (70% - 97%) Specificitet = 78% (70% - 85%) Exakthet = 80% (72% - 86%) Utfall sjukhuspatienter Blod Odling + NOW Resultat 1 49 Känslighet = 90% (60% - 98%) Specificitet = 71% (59% - 80%) Exakthet = 73% (62% - 82%) 8

9 KORSREAKTIVITET Urintestning Tvåhundrasjuttio (270) olika organismer isolerades från de 338 negativa patienterna som testades som en del i den ovanstående retrospektiva studien. Av de 165 isolerade organismerna från patienter med urinvägsinfektioner, gav 15 (9 %) positiva resultat. Dessa var 2/2 Enterobacter cloacae, 1/2 Stafylokock aureus, 1/1 Streptokock (icke A, B), 1/1 Streptokock (icke D), 1/17 Streptokock (grupp D), 1/3 Providencia stuartii, 5/78 Escherichia coli och 3 utan identifierad patogen. Av de 59 isolerade organismerna från patienter med pneumoni var 3 (5 %) positiva, inklusive 1/3 Mykobakterie kansasii och 2/15 Mykobakterie tuberkulos. En av de 41 (2 %) isolerade organismerna från bakteremiska patienter, Proteus mirabilis, var positivt. Det fanns ingen korsreaktion mellan de 5 empyema isolaten. Slutligen var 4/100 urinprov från personer utan känd infektion positiva. På grund av den här studiens retrospektiva karaktär fanns endast ett begränsat antal patienter med varje infektion tillgängliga för testning och den fullständiga kliniska historiken är inte känd för varje patient. Därför kan inte förekomsten av S. pneumoni co-infektioner uteslutas. Vid test i ren odling (data nedan) korsreagerar inte dessa organismer i NOW testet. Test av hel organism För att bestämma analysspecificiteten för Binax NOW testet ställdes en grupp av 144 potentiella korsreaktanter samman inklusive organismer som sammankopplas med pneumoni och de som normalt upptäcks i urogenitalområdets normalflora eller vid urinvägsinfektioner. Alla testades i Binax NOW testet vid koncentrationer på 10 6 till 10 9 CFU/ml. Binax NOW testet korsreagerar inte med 143 av de 144 organismerna. Den enda positiva organismen Streptokock mitis är en förväntad korsreaktant eftersom det delar det antigen mot vilket Binax NOW testet riktar sig. Streptokock mitis förknippas med endocardit, inte pneumoni, och är inte vanligt förekommande hos den population som är avsedd att testas med NOW testet. 8 Följande organismer testades och gav negativa resultat. När mer än en stam testades anges antalet inom parantes. Acinetobacter sp. (4) Adenovirus* (2&3 pooled) Alcaligenes faecalis Bacillus subtilis Blastomyces dermatitidis* Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Candida albicans (3) Candida stellatoides Coccidiodes immitis* Corynebacterium sp. (3) Enterobacter cloacae (4) Enterococcus avium Enterococcus durans Enterococcus faecalis (6) Escherichia coli (8) Escherichia hermannii (2) Flavobacterium sp. (2) Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae (10) (typ a-f & utan typ) Haemophilus parainfluenzae Histoplasma capsulatum* (2) Klebsiella oxytoca (2) Klebsiella pneumoni (3) Lactobacillus sp. (5) Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Micrococcus luteus (2) Moraxella osloensis Morganella morganii Mycobacterium kansasii Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma sp.* (3) Neisseria cinerea Neisseria gonorrheae (3) Neisseria lactamica Neisseria meningitidis Neisseria polysaccharea Neisseria subflava Nocardia farcinia* Paracoccidiodes brasiliensis* Parainfluenzae* (2) Proteus mirabilis (2) Proteus vulgaris (2) Providencia stuartii Pseudomonas sp. (7) Respiratory Syncitial Virus* Rhinovirus* Salmonella sp. (4) Serratia marcescens Sphingobacterium multivorum Staphylococcus aureus (6) Staphylococcus sp. (8) Stenotrophomonas maltophilia Streptococcus anginosus Streptococcus bovis Streptococcus Grupp A (2) Streptococcus Grupp B (8) Streptococcus Grupp C Streptococcus Grupp F Streptococcus Grupp G Streptococcus mutans Streptococcus parasanguis Streptococcus sanguis Trichomonas vaginalis (2) * Rena kulturer från CDC som förmodas förekomma i hög koncentration. Streptokocker icke A, B (antal totala stammar är 16) Streptokocker icke D (antal totala stammar är 17) 9

10 INTERFERERANDE ÄMNEN Urinprov med förhöjda nivåer vita blodkroppar (inklusive laddade per låga kraftfält), röda blodkroppar* (inklusive laddade per låga kraftfält), protein (inklusive 500 mg/dl), glykos (inklusive >2000 mg/dl) och grumlighet (inklusive partiklar) testades i Binax NOW Streptokock pneumoni testet och visade sig att inte påverka testfunktionen. *Observera att ett urinprov med förhöjd nivå röda blodkroppar gav ett ogiltigt resultat på grund av extrem infärgning av testmembranet vilket maskerade framträdandet av linjen. REPRODUCERBARHETSSTUDIE En blind studie med Binax NOW Streptokock pneumoni test gjordes på 3 separata vårdcenter där en man använde en grupp blindkodade prov med negativa, svagt positiva, medel positiva och starkt positiva prover. Prov både med och utan borsyra testades. Varje deltagare testade varje prov flera gånger under 3 olika dagar. Trehundrafemtiosju (357) av de totalt 359 proven som testades (99,4 %) visade det förväntade resultatet. PRESTANDADATA CSF ANALYTISK KÄNSLIGHET Detektionsgräns NOW testets detektionsgräns identifierades genom att testa flertalet S. pneumoni spädningar i NOW testet. Tio (10) olika operatörer tolkade var och en 10 testkort körda vid varje spädning, totalt 100 bestämningar per spädning. Följande resultat visar en 5 x 10 4 celler per milliliter som NOW testets detektionsgräns. Koncentration av Positiva resultat per Totaldetektion S. pneumoni testkort som körts 7,5 x 10 4 celler/ml 100/ % 5 x 10 4 celler/ml 100/ % 3 x 10 4 celler/ml 91/100 91% 1,5 x 10 4 celler/ml 44/100 44% 0 celler/ml 0/100 0% Utvärdering av serotyper De fyra serotyperna (6, 14, 19, 23) som oftast förknippas med pneumokockinvasiv sjukdom odlades, späddes till 5 x 10 4 celler/ml i CSF och kördes i Binax NOW testet. Fjorton (14) olika operatörer tolkade var och en 10 testkort per serotyp, totalt 140 bestämningar per serotyp. Alla fyra (4) serotyperna spårades 100 % av gångerna vid testets detektionsgräns (5 x 10 4 celler/ml). KLINISK KÄNSLIGHET OCH SPECIFICITET I en multicenter (4) prospektiv studie användes Binax NOW tester för att utvärdera CSF-prover från 590 hospitaliserade patienter och polikliniska patienter med meningitsymtom eller från patienter på vilka en lumbarpunktion för övrigt var indikerat. Patienterna betraktades som positiva för pneumokockpneumoni om de diagnostiserades med positiva CSF-odlingar. Binax NOW testets utfall beräknades med standardmetoder. Specificiteten var 99 % (557/560) med en 95 % konfidensintervall på 98 % till 100 %. Känsligheten var 97 % (29/30) med en 95 % konfidensintervall på 84 % till 100 %. Det enda positiva odlingsprovet som inte spårades i Binax NOW testet rapporterades producera endast 2 kolonier. 10

11 CSF Odling + NOW Resultat Känslighet = 97% (84% - 100%) Specificitet = 99% (98% - 100%) Exakthet = 99% (98% - 100%) Korsreaktivitet CSF-testning Det var enterovirus eller bakterier som isolerades från 61 av de S. pneumoni negativa CSF-proven som testades som en del av den ovanstående prospektiva studien. Sextio (60) av dessa prov gav negativa resultat med Binax NOW testen vid en specificitet på 98 %. Det enda positiva provet innehöll Enterococci. Ett andra kliniskt CSF som innehöll Enterococci testades negativt med Binax NOW precis som den odlade hela organismen gjorde (se hela organismtestningen nedan). Bakterier/virus isolerade ur CSF Prov testade Specificitet Enterovirus % Acinetobacter 3 100% Cryptococcus neoformans 1 100% C. diphtheriae 1 100% Enterobacter 2 100% Enterococci 2 50% Escherichia coli 2 100% Haemophilus influenzae typ B 1 100% Klebsiella pneumoni 2 100% Morganella morgani 1 100% Neisseria meningitidis 3 100% Staphylococcus coagulase negativ 9 100% Staphylococcus coagulase positiv 2 100% Staphylococcus epidermidis 2 100% Streptococcus Grupp A 1 100% Streptococcus Grupp B 1 100% Streptococcus viridans 4 100% Total specificitet 61 98% Testning av hel organism Förutom de bakteriella och virala infektioner som påträffas som en del i den prospektiva studien, ställde Binax samman en panel potentiella korsreaktanter inklusive de vanligaste bakteriella och virusämnena för meningit. Alla bakterier testades i Binax-testet vid koncentrationer mellan 10 7 till 10 8 CFU/ml. Virus testades vid 10 5 l.u./ml eller högre. Binax NOW testet visade 100 % specificitet och gav negativa resultat för alla virus ock bakterier som testades. Burkitt's lymfom (Epstein Barr) Haemophilus influenzae, ej typbar (35891) Coxsackievirus A7 Herpes Simplex Virus Typ 1 Coxsackievirus B3 Herpes Simplex Virus Typ 2 Echovirus Listeria monocytogenes (19115) Enterococcus Faecium Listeria monocytogenes (19424) Haemophilus influenzae A Neisseria meningitidis serogrupp A Haemophilus influenzae B Neisseria meningitidis serogrupp B Haemophilus influenzae C Neisseria meningitidis serogrupp C Haemophilus influenzae D Neisseria meningitidis serogrupp D Haemophilus influenzae E Neisseria meningitidis serogrupp L Haemophilus influenzae F Streptococcus oralis (35037) Haemophilus influenzae, ej typbar (51997) 11

12 INTERFERERANDE ÄMNEN CSF-prover med förhöjda nivåer av vita blodkroppar (1 x 10 4 celler/ml), röda blodkroppar (30 cells/µl), protein (3 g/dl) och bilirubin (100 µg/ml) var förhöjda i Binax NOW Streptokock pneumoni testet och visade sig inte påverka testutförandet. REPRODUCERBARHETSSTUDIE En blind studie med Binax NOW Streptokock pneumoni test gjordes på 3 separata laboratorier där en man använde en panel med blindkodade prov med negativa, svagt positiva, medel positiva prover. Varje deltagare testade varje prov flertalet gånger under 3 olika dagar. Etthundra procent (100 %) av de 270 proven gav det förväntade resultatet. REFERENSER 1) Plouffe, J., S. Moore, R. Davis, R. Facklam. Serotypes of Streptococcus pneumoniae blood culture isolates from adults in Franklin County, Ohio. J. Clin. Microbiology 1994; 32: ) A. Ruiz-Gonzalez, MD, M. Falguera, MD, A. Nogues, MD, M. Rubio-Caballeroa, MD. Is Streptococcus pneumoniae the leading cause of pneumonia of unknown etiology? A microbiologic study of lung aspirates in consecutive patients with community-acquired pneumonia. Am. J. of Med. 1999; 106: ) Holmberg, H., A. Krook, A. Sjogren. Determination of antibodies to pneumococcal C polysaccharide in patients with community-acquired pneumonia. J. Clin. Microbiology 1985; 22: ) Johnston, Jr., R. Pathogenesis of pneumococcal pneumonia. Rev. of Infect. Diseases 1991; 13(Suppl 6):S509-S517. 5) Robbins, J. B., R. Austrian, C. J. Lee, S. C. Rastogi, G. Schiffman, J. Henrichsen, P. H. Makela, C. V. Broome, R. R. Facklam, R. H. Tiesjema, J. C. Parke, Jr. Considerations for formulating the second-generation pneumococcal capsular polysaccharide vaccine with emphasis on the crossreactive types within groups. J. Infect. Diseases 1983; 148: ) Wiselka, Martin. Specialists view on pneumococcal meningitis. 7) Cetron, Martin MD, J. Butler MD, D. Jernigan MD, MPH, M. Alexander MA, MPH, S. Roush MT, MPH and R. Breiman MD. Chapter 9: Pneumococcal Disease. Meningitis Foundation of America. 8) Howard, G.J., Clinical and Pathogenic Microbiology, 2nd ed Mosby-YearBook, Inc., St. Louis, MO, p BESTÄLLNINGSINFORMATION Återbeställningsnummer: : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigentest (12 testsatser) : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigentest (22 testsatser) : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigen kontrollprovpinnar Kontaktinformation: Binax, Inc., 217 Read Street, Portland, Maine USA TEL: FAX: Internet: 12

13 Manufactured by: Binax, Inc., 217 Read Street, Portland, Maine USA TEL: (207) FAX: (207) Rev. 2 2/11/ Binax, Inc. IN Swedish

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Boten eller soten Antibiotika vid oklar feber Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Antibiotika vid oklar feber =FUO >7 dagar (>3 veckor) Nej, sällan! Antibiotika riktad Akuten

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION FAKTA OM LUNGINFLAMMATION BAKGRUND Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 Synflorix Nytt vaccin mot pneumokocker! Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat.

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner på sjukhus - pneumoni Jonas Hedlund

Nedre luftvägsinfektioner på sjukhus - pneumoni Jonas Hedlund Nedre luftvägsinfektioner på sjukhus - pneumoni Jonas Hedlund Sammanfattning Den helt dominerande orsaken till samhällsförvärvad pneumoni (CAP) bland sjukhusvårdade patienter är pneumokocker, och all behandling

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne

Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF. Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Typning av virulensfaktorer och lite om MALDI-TOF Bo Nilson Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Skåne Proteinet Ag ak Identifiering Agglutination Elisa Immunokromatografi Array Nukleinsyra DNA mrna

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat

Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för metodutveckling. De innehåller rekommendationer

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ceftriaxon Copyfarm 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning. Ceftriaxon Copyfarm 2 g, pulver till infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

MIKR bladet Nr 2 2013

MIKR bladet Nr 2 2013 MIKR bladet Nr 2 2013 Hej RFMs medlemmar och kollegor Vi har nu hunnit en bit in på hösten och planeringen för 2014 har startat. I detta nummer kommer ni bland annat att kunna läsa om våra stipendiaters

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

MIKROORGANISMERS NAMN

MIKROORGANISMERS NAMN Bakteriologiska laboratoriet Guldhedsgatan 10 A, 413 46 Göteborg Peter Larsson, verksamhetschef MIKROORGANISMERS NAMN 1 Allmänt Det finns flera tusen olika sorters bakterier, parasiter och svampar som

Läs mer

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Affirm VPIII Microbial Identification Test (test för identifiering

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE PAS-14-408-FA 12 juli 2014 BD Vacutainer CPT TM (Cell Preparation Tube) Till berörda personer inom: Riskhantering, Laboratorie, Logistik, Blodprovstagare, kliniska studier och

Läs mer

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av blod. Simone Blom

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av blod. Simone Blom Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av blod Simone Blom Examensarbete för Bioanalytik (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Bioanalytik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Simone Blom Utbildningsprogram

Läs mer

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS

INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVA-LJUS INTERCEPT BLOOD SYSTEM FÖR FOTOKEMISK BEHANDLING (PCT) AV TROMBOCYTER MED HJÄLP AV AMOTOSALENHYDROKLORID OCH UVALJUS INTERCEPT Blood System för trombocyter INTERCEPT Blood System för trombocyter är en

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården?

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Lars Falk Överläkare, Hudkliniken, landstinget i Östergötland FoU-handledare FoU-enheten för närsjukvården Vad

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC Diluting Fluid (spädningsvätska) används vid förfaranden där mykobakterieodlingar späds för inokulation. Produktens huvudsakliga användning är vid BACTEC

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Fosfomycin. Vad vet vi om intravenös behandling? För 1 år sedan i Borås när frågan kom upp visste jag och församlingen där ingenting

Fosfomycin. Vad vet vi om intravenös behandling? För 1 år sedan i Borås när frågan kom upp visste jag och församlingen där ingenting Fosfomycin Vad vet vi om intravenös behandling? För 1 år sedan i Borås när frågan kom upp visste jag och församlingen där ingenting Fosfomycin Saknas stora välkontrollerad kliniska studier som beskriver

Läs mer

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen.

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen. Patientanvisning 1/3 Urinprovtagning Förberedelser inför undersökningen Det mest pålitliga resultatet fås av prov från morgonurinen. Urinens sammansättning påverkas av mat och dryck. Därför bör Ni undvika

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET Svenska Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds PROVTAGNINGSSET Bakteriedetektionssystem för testning av trombocytprodukter och leukocytfria erytrocyter. För in vitro-diagnostik. EJ FÖR TRANSFUSION. Better Blood,

Läs mer

Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska vara minst 60 o C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50 o C.

Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska vara minst 60 o C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50 o C. Titel: Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Legionella i vatten inom sjukhus Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län / Dokumenttyp Vårdrutin

Läs mer

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012 Septisk artrit Bertil Christensson Stockholm 2012 Ortopediskt fall Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad 2012 Allmänna kommentarer 90% av artriterna orsakas av stafylokocker eller streptokocker Polyartrit:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR TAGNING OCH UNDERSÖKNING AV DOPINGPROV Godkända på Kennelklubbens styrelsemöte 23.11.2007 Träder i kraft 1.1.2008

ANVISNINGAR FÖR TAGNING OCH UNDERSÖKNING AV DOPINGPROV Godkända på Kennelklubbens styrelsemöte 23.11.2007 Träder i kraft 1.1.2008 1 ANVISNINGAR FÖR TAGNING OCH UNDERSÖKNING AV DOPINGPROV Godkända på Kennelklubbens styrelsemöte 23.11.2007 Träder i kraft 1.1.2008 1 Provtagningsplats Hundtillställningens arrangör skall för provtagningen

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (8) Datum 2015-09-25 Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement, Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M) RAFs RATIONALDOKUMENT: CEFUROXIM Produktnamn (företag) Zinacef (GSK), Cefuroxim (FarmaPlus) Deklaration Cefuroxim är ett parenteralt cefalosporin som är stabilt mot penicillinaser, och som liksom andra

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Luftvägsdiagnostik. Niclas Johansson/Christian Giske

Luftvägsdiagnostik. Niclas Johansson/Christian Giske Luftvägsdiagnostik Niclas Johansson/Christian Giske Fall 1: Kvinna född 1954 Intagningsorsak 050610: Feber, hosta och andningsbesvär. Tidigare sjukdomar: Morbus Hodgkin 00, mjältextirpation samt strålbeh,

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer