NOW Streptococcus pneumoniae Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOW Streptococcus pneumoniae Test"

Transkript

1 Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

2 AVSEDD ANVÄNDNING Binax NOW Streptokock pneumoni testet är en snabb in vitro immunokromatografisk analys för spårning av Streptokock pneumoni (S. pneumoni) antigen i urin och cerebrospinalvätska (CSF) hos patienter med meningit. Det är avsett att tillsammans med odling och andra metoder, vara en hjälp vid diagnostisering av både pneumokock pneumoni och pneumokock meningit. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET S. pneumoni är den främsta orsaken till epidemisk pneumoni och enligt en nyligen gjord studie så kan den vara den viktigaste substansen vid epidemisk pneumoni med okänd etiologi. 1,2 Pneumokockpneumoni har en mortalitet på 30 % beroende på typen av bakterier, ålder och underliggande sjukdomar. 1,3 Om den inte diagnostiseras och behandlas på rätt sätt kan S. pneumoni infektionen leda till bakteriemi, meningit, perikardit, empyem, purpura fulminans, endokardit och/eller artrit. 4,5 Pneumokockmeningit, ett tillstånd som ofta leder till permanent hjärnskada eller döden kan uppträda som en komplikation till andra pneumokockinfektioner eller uppkomma spontant utan någon föregående sjukdom. 6 Det drabbar personer i alla åldrar men är vanligast förekommande hos barn under 5 år, tonåringar, unga vuxna och hos äldre. 7 Utvecklingen från lätt insjuknande till koma sker på några timmar vilket gör det ytterst viktigt att omedelbart ställa diagnos och införa antibakteriell behandling. Tjugo till trettio procent av alla patienter med pneumokockmeningit avlider, ofta trots att de fått lämplig antibiotikabehandling under flera dagar. 6 Dödligheten är ändå högre hos mycket unga och mycket gamla patienter. 6 Binax NOW Streptokock pneumoni testet är en enkel, snabb metod för att diagnostisera pneumokockpneumoni via ett urinprov som är lätt att ta, förvara och transportera. Det ger också en omedelbar och mycket tillförlitlig diagnos på pneumokockmeningit när CSF testas. PRINCIP FÖR PROCEDUREN Binax NOW Streptokock pneumoni-testet är en immunokromatografisk membrananalys för att spåra pneumokocklösliga antigen i humanurin och CSF. Anti-S. pneumoni antikroppar från kanin, provlinjen, absorberas upp på ett nitrocellulosamembran. Kontrollantikroppar sugs upp på samma membran som en andra remsa. Både anti-s. pneumoni från kanin och anti-speciesantikroppar konjugeras till synliga partiklar som torkar på ett inert fibröst underlag. Den bildade konjugatkudden och membranremsan med linjer förs samman och utgör testremsan. Testremsan och en brunn som håller pinnen med provet monteras på motsatta sidor av ett hopvikbart bokliknande testkort (USA patentnr 91/214051). För att utföra testet (2 USA patent avvaktas), doppas en provtagningspinne i provet (antingen urin eller CSF) tas upp och sätts sedan in i testkortet. Reagens A, en bufferlösning, tillsätts från en droppflaska. Kortet stängs sedan så att provet kommer i kontakt med testremsan. Pneumokockantigen som finns i provet reagerar med att binda anti-s. pneumoni konjugerade antikroppar. De antigenkonjugatkomplex som bildats fångas upp av immobiliserade anti-s. pneumoni antikroppar och bildar provlinjen. Immobiliserade kontrollantikroppar binder anti-specieskonjugat och bildar kontrollinjen. 2

3 Testresultaten tolkas enligt förekomsten eller avsaknaden av synliga rosa- till lilafärgade linjer. Ett positivt testresultat, som avläses inom 15 minuter eller kortare tid beroende på koncentrationen av antigen i provet, ska visa både en provlinje och en kontrollinje. Ett negativt testresultat, som avläses inom 15 minuter, visar endast en kontrollinje vilket indikerar att S. pneumoni-antigen inte spårades i provet. Om inte kontrollinjen syns, oberoende av om patientlinjen syns eller ej, betyder det att analysen är ogiltig. REAGENS OCH MATERIAL Material som ingår ARTIKEL Testkort Reagens A Provpinnar Positiv kontrollpinne Negativ kontrollpinne BESKRIVNING Ett membran överdraget med antikroppar från kanin specifika för S. pneumoni antigen och med kontrollantikroppar kombinerat med anti-s. pneumoni antigen från kanin och anti-specieskonjugat i ett hopfällbart testkort. Citrat- / Fosfatbuffer med natriumlaurylsulfat, Tween 20, och natriumazid. Utformade för att användas i Binax NOW Streptokock pneumoni testet. Använd inte andra provtagningspinnar. Värmeinaktiverad S. pneumoni torkat på provpinnen. Provpinne som är S. pneumoni-negativ. Positiv kontroll Reagens Negativ kontroll Folieförpackning Provpinne Testkort Material som inte ingår Klocka, tidtagarur eller stoppur, standardbehållare för urinprov eller transporteringsrör för CSF. Tillbehör Binax NOW Streptokock pneumoni test kontrollprovpinnar (katalognummer ) förpackning med 5 positiva och 5 negativa kontrollprovpinnar. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. OGILTIGA RESULTAT, vilket indikeras av att ingen kontrollinje framträder, kan inträffa när en otillräcklig mängd reagens A tillsätts testkortet. För att vara säker på att en tillräcklig mängd tillsätts, håll ampullen vertikalt 2,5-4 cm över provpinnens brunn och tillsätt de fallande dropparna 3

4 långsamt. 2. För användning vid in vitro diagnostik. 3. Testkortet är förpackat i en tät skyddande foliepåse. Skall inte användas om påsen är skadad eller öppen. Tag ut testkortet ur påsen precis innan det skall användas. Vidrör inte reaktionsområdet på testkortet. 4. Använd inte satsen efter angivet utgångsdatum. 5. Blanda inte ihop delar från satser med olika partinummer. 6. Provtagningspinnar i satsen är godkända för bruk i Binax NOW testet. Använd inte andra provtagningspinnar. 7. Lösningen som används för att göra kontrollprovpinnarna inaktiveras med standardmetoder. Patientprov, kontroller och testkort skall emellertid hanteras som om de kan överföra smitta. Tillämpa etablerade försiktighetsåtgärder mot mikrobakteriell fara. 8. Den uppsamlade urinen behöver inte nödvändigtvis vara ren för NOW testet. Därför kan det hända att urinprov som används till denna test inte är lämpliga för bakterieodling. 9. När Binax-provpinnen doppats i CSF-provet är provet inte längre sterilt och kanske inte längre lämpligt för odling. Om CSF-provet skall odlas, tag då odlingen först eller dela CSF-provet. FÖRVARING OCH STABILITET Förvara satsen i rumstemperatur (15-30 C). Binax NOW Streptokock pneumoni testsatsen och reagenser är stabila fram till utgångsdatumet angivet på deras ytterförpackning och behållare. Använd inte satsen efter angivet utgångsdatum F C Förvaring Temperatur PROVTAGNING Låt proven nå rumstemperatur (15-30 C) innan de testas i Binax NOW Streptokock pneumoni testet. Blanda proven precis innan testningen genom att snurra dem försiktigt. URIN (för diagnos av pneumoni) Samla upp urinproven i standardbehållare. Förvara proven i rumstemperatur (15-30 C) om de analyseras inom 24 timmar efter provtagningen. Alternativt kan urin förvaras vid 2-8 C eller frysta i upp till 14 dagar innan det testas. Borsyra kan användas som konserveringsmedel. Vid transport skall urinprov alltid skickas i läckagesäkra behållare i 2-8 C eller frysta. CSF (för diagnos av meningit) Samla CSF enligt standardförfarande och förvara i rumstemperatur (15-30 C) i upp till 24 timmar innan testning. Alternativt kan korrekt uppsamlad CSF förvaras i kylskåp (2-8 C) eller frysta (-20 C) i upp till 1 vecka innan de testas. KVALITETSKONTROLL Daglig kvalitetskontroll: Binax NOW Streptokock pneumoni test har inbyggda positiva och negativa procedurkontroller. Tillverkarens minimirekommendation om daglig kvalitetskontroll är att dokumentera dessa procedurkontroller vid första provet som testas varje dag. 4

5 Positiv procedurkontroll Den rosa- till lilafärgade linjen i "Kontrollpositionen" kan betraktas som en intern positiv procedurkontroll. Om kapillärflöde uppstått och testets funktion är intakt framträder alltid denna linje. Negativ procedurkontroll Att bakgrundsfärgen klarnar i resultatfönstret är en negativ bakgrundskontroll. Bakgrundsfärgen i fönstret skall vara ljusrosa till vit inom 15 minuter och skall inte störa avläsningen av testresultatet. Externa positiva och negativa kontroller: God laboratoriesed rekommenderar användning av positiva och negativa kontroller för att säkerställa reagensens funktion och rätt utförande av analysproceduren. Positiva och negativa kontrollprovpinnar som kontrollerar hela analysen finns med i testsatserna och skall testas genom att utföra proceduren för kontrollprovpinnar. Kontroller skall göras en gång för varje ny sats som öppnas och i övrigt enligt ert laboratoriums standardkvalitetskontroller. Ytterligare kontroller kan göras enligt riktlinjer eller krav från lokala, statliga och/eller nationella förordningar eller tillsynsmyndigheter. Om inte förväntade kontrollresultat erhålles skall patientresultaten inte rapporteras. Se över proceduren och upprepa kontrolltestningen eller kontakta Binax tekniska serviceavdelning på telefon eller fax: ANALYSPROCEDUR Urinprov, CSF-prov och vätskekontroller Använd ett URIN-prov när test för PNEUMOKOCKPNEUMONI görs och ett CSF-prov när test för PNEUMOKOCKMENINGIT görs. 1. Låt patientprov och/eller vätskekontroller nå rumstemperatur (15-30 C) och snurra sedan försiktigt så att de blandas. Tag ut testkortet ur sin påse precis innan användning och placera det plant. 2. Doppa en Binax provpinne i provet som skall testas så att bomullstoppen täcks helt. Om det droppar från provpinnen tryck då pinnen mot behållarens insida för att avlägsna överflödig vätska. 3. Det finns två hål på den inre högra panelen av kortet. För in provpinnen i NEDRE hålet (provpinnebrunnen). Tryck bestämt uppåt så att provpinnens spets är helt synlig i det övre hålet. TAG INTE BORT PROVPINNEN. 4. Håll flaskan med reagens A vertikalt 2,5 till 4 cm ovanför testkortet. Tillsätt långsamt tre (3) fritt fallande droppar av reagens A i det NEDRE hålet. 5. Drag omedelbart bort det självhäftande skyddet från den högra kanten på testkortet. Stäng och förslut kortet noggrant. Läs av resultatet i fönstret 15 minuter efter att kortet stängts. Avläsningsresultat senare än 15 minuter kan vara felaktiga. Emellertid kan vissa positiva patienter avge en synlig provlinje efter kortare tid än 15 minuter. 5

6 FEL RÄTT OBS: För att underlätta finns det skåror på provpinnens skaft och kan brytas av efter att kortet stängts. Undvik då att rubba provpinnen i brunnen. Läs av resultatet i fönstret ANALYSPROCEDUR Binax NOW kontrollprovpinnar 1. Tag ut kortet ur sin påse precis innan användning. Lägg kortet plant. 2. Det finns två hål på den inre högra panelen på kortet. För in provpinnen i det NEDRE hålet. Tryck bestämt uppåt tills provpinnens spets är helt synlig i det övre hålet. TAG INTE BORT PROVPINNEN. 3. Håll flaskan med reagens A vertikalt 2,5 till 4 cm ovanför testkortet. Tillsätt långsamt sex (6) fritt fallande droppar av reagens A i det NEDRE hålet. 4. Drag omedelbart bort det självhäftande skyddet från den högra kanten på testkortet. Stäng och förslut kortet noggrant. Läs av resultatet i fönstret 15 minuter efter att kortet stängts. Avläsningsresultat senare än 15 minuter kan vara felaktiga. Den positiva kontrollprovlinjen kan emellertid synas efter kortare tid än 15 minuter. TOLKNING AV RESULTATEN Ett negativt prov visar en enda rosa- till lilafärgad kontrollinje i den övre halvan av fönstret, vilket indikerar ett sannolikt negativt resultat. Denna kontrollinje betyder att detekteringsdelen av testet har utförts korrekt men att inget S. pneumoni antigen har spårats. CONTROL SAMPLE NEGATIVE RESULT 6

7 Ett positivt prov visar två rosa- till lilafärgade linjer. Detta betyder att antigen spårades. Prov med låga nivåer av antigen kan visa en svag patientlinje. Alla synliga linjer betyder att testet är positivt. Om ingen linje visar sig eller om bara provlinjen syns är analysen ogiltig. Ogiltiga test skall göras om. För ytterligare information kontakta Binax tekniska serviceavdelningen på telefon: om problemet kvarstår. POSITIVE RESULT CONTROL SAMPLE INVALID RESULT CONTROL SAMPLE No Lines CONTROL SAMPLE OR INVALID RESULT Sample Line Only RAPPORTERING AV RESULTAT Resultat Positivt urin Negativt urin Rekommenderat utlåtande Positivt resultat för pneumokockpneumoni. Sannolikt negativt resultat beträffande pneumokockpneumoni som tyder på att det inte finns någon pågående eller nylig pneumokockinfektion. Infektion på grund av S. pneumoni kan inte uteslutas eftersom det antigen som finns i provet kan ligga under testets detektionsnivå. Positivt CSF Positivt resultat för pneumokockmeningit. Negativt CSF Sannolikt negativt resultat för pneumokockmeningit. Infektion på grund av S. pneumoni kan inte uteslutas eftersom det antigen som finns i provet kan ligga under testets detektionsnivå. BEGRÄNSNINGAR Binax NOW Streptokock pneumoni test har godkänts med enbart urinprov och CSF-prov. Andra prov (t.ex. plasma, eller andra kroppsvätskor) som kan innehålla S. pneumoni antigen har inte testats. Ett negativt Binax NOW test utesluter inte en infektion med S. pneumoni. Därför skall resultaten av detta test såväl som odlingsresultat, serologi eller annan antigenspårning användas tillsammans med kliniska fynd för att ställa en korrekt diagnos. Binax NOW Streptokock pneumoni test har inte testats på patienter som tagit antibiotika under längre tid än 24 timmar eller på patienter som nyligen avslutat en antibiotikakur. Effekten av receptfria läkemedel har inte utvärderats på personer med pneumokockmeningit. Streptokock pneumoni vaccin kan ge falska positiva resultat på urin med Binax NOW Streptokock pneumoni testet under de första 48 timmarna efter vaccinering. Effekten av vaccinering har inte utvärderats på personer med pneumokockmeningit. Därför rekommenderar vi att Binax NOW Streptokock pneumoni testet inte utförs under de 5 första dagarna efter man fått S. pneumoni vaccin. Exaktheten av Binax NOW testet på urin har inte fastställts hos unga barn. Hur den fungerar på CSF hos små barn är å andra sidan fastställt (se Prestandadata - CSF). PRESTANDADATA URIN ANALYTISK KÄNSLIGHET Serotyp utvärdering Fyrtiofyra (44) isolat vilka representerade de 23 S. pneumoni serotyperna som är orsaken till minst 90 % av de allvarliga pneumokockinfektionerna i USA och övriga världen odlades och befanns positiva vid Binax NOW testning vid koncentrationer på 10 5 celler/ml. 7

8 Detektionsgräns NOW testens detektionsgräns, definierad som spädningen av positiv urin som ger positiva NOW testresultat i ca 95 % av alla fall, identifierades genom att förbereda flertalet spädningar av ett känt positivt patienturin och körde dessa spädningar i NOW testet. Fem (5) olika operatörer tolkade var och en testkörningar för varje spädning, totalt bestämningar per spädning. Följande resultat visar en 1:250 spädning för ett särskilt patienturinprov som detektionsgränsen för NOW testet. Urinspädning positiv Resultat per körda testkort Total detektion 1: / % 1:250 95/100 95% 1: /200 80% 1:400 44/100 44% 1:600 8/100 8% KLINISK SENSITIVITET OCH SPECIFICITET (retrospektiv studie) Som en del av den retrospektiva studien togs urinprov från 35 blododlingspositiva pneumokockpneumonipatienter och 338 förmodade S. pneumoni negativa patienter (totalt 373 patienter) på 3 olika center och testades med Binax NOW tester. Binax NOW testutfallet beräknades med standardmetoder. Känsligheten var 86 %, specificiteten var 94 % och den totala exaktheten var 93 %. Nittiofem procent (95 %) konfidensintervaller visas här nedan. Blod Odling + NOW Resultat Känslighet = 86% (71% - 94%) Specificitet = 94% (91% - 96%) Exakthet = 93% (90% - 95%) KLINISK KÄNSLIGHET OCH SPECIFICITET (prospektiv studie) I en separat prospektiv studie vid sju center användes Binax NOW tester för att testa urinprover från 215 hospitaliserade patienter och polikliniska patienter med nedre luftvägssymtom eller sepsis och från patienter som i övrigt hade misstänkt pneumokockpneumoni. Patienterna betraktades som positiva för pneumokockpneumoni om de diagnostiserades med positiva blododlingar. Binax NOW fungerade likvärdigt på både polikliniska patienter och sjukhuspatienter. Nittiofem procent (95%) konfidensintervall listas nedan: Utfall polikliniska patienter Blod Odling + NOW Resultat 2 90 Känslighet = 90% (70% - 97%) Specificitet = 78% (70% - 85%) Exakthet = 80% (72% - 86%) Utfall sjukhuspatienter Blod Odling + NOW Resultat 1 49 Känslighet = 90% (60% - 98%) Specificitet = 71% (59% - 80%) Exakthet = 73% (62% - 82%) 8

9 KORSREAKTIVITET Urintestning Tvåhundrasjuttio (270) olika organismer isolerades från de 338 negativa patienterna som testades som en del i den ovanstående retrospektiva studien. Av de 165 isolerade organismerna från patienter med urinvägsinfektioner, gav 15 (9 %) positiva resultat. Dessa var 2/2 Enterobacter cloacae, 1/2 Stafylokock aureus, 1/1 Streptokock (icke A, B), 1/1 Streptokock (icke D), 1/17 Streptokock (grupp D), 1/3 Providencia stuartii, 5/78 Escherichia coli och 3 utan identifierad patogen. Av de 59 isolerade organismerna från patienter med pneumoni var 3 (5 %) positiva, inklusive 1/3 Mykobakterie kansasii och 2/15 Mykobakterie tuberkulos. En av de 41 (2 %) isolerade organismerna från bakteremiska patienter, Proteus mirabilis, var positivt. Det fanns ingen korsreaktion mellan de 5 empyema isolaten. Slutligen var 4/100 urinprov från personer utan känd infektion positiva. På grund av den här studiens retrospektiva karaktär fanns endast ett begränsat antal patienter med varje infektion tillgängliga för testning och den fullständiga kliniska historiken är inte känd för varje patient. Därför kan inte förekomsten av S. pneumoni co-infektioner uteslutas. Vid test i ren odling (data nedan) korsreagerar inte dessa organismer i NOW testet. Test av hel organism För att bestämma analysspecificiteten för Binax NOW testet ställdes en grupp av 144 potentiella korsreaktanter samman inklusive organismer som sammankopplas med pneumoni och de som normalt upptäcks i urogenitalområdets normalflora eller vid urinvägsinfektioner. Alla testades i Binax NOW testet vid koncentrationer på 10 6 till 10 9 CFU/ml. Binax NOW testet korsreagerar inte med 143 av de 144 organismerna. Den enda positiva organismen Streptokock mitis är en förväntad korsreaktant eftersom det delar det antigen mot vilket Binax NOW testet riktar sig. Streptokock mitis förknippas med endocardit, inte pneumoni, och är inte vanligt förekommande hos den population som är avsedd att testas med NOW testet. 8 Följande organismer testades och gav negativa resultat. När mer än en stam testades anges antalet inom parantes. Acinetobacter sp. (4) Adenovirus* (2&3 pooled) Alcaligenes faecalis Bacillus subtilis Blastomyces dermatitidis* Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Candida albicans (3) Candida stellatoides Coccidiodes immitis* Corynebacterium sp. (3) Enterobacter cloacae (4) Enterococcus avium Enterococcus durans Enterococcus faecalis (6) Escherichia coli (8) Escherichia hermannii (2) Flavobacterium sp. (2) Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae (10) (typ a-f & utan typ) Haemophilus parainfluenzae Histoplasma capsulatum* (2) Klebsiella oxytoca (2) Klebsiella pneumoni (3) Lactobacillus sp. (5) Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Micrococcus luteus (2) Moraxella osloensis Morganella morganii Mycobacterium kansasii Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma sp.* (3) Neisseria cinerea Neisseria gonorrheae (3) Neisseria lactamica Neisseria meningitidis Neisseria polysaccharea Neisseria subflava Nocardia farcinia* Paracoccidiodes brasiliensis* Parainfluenzae* (2) Proteus mirabilis (2) Proteus vulgaris (2) Providencia stuartii Pseudomonas sp. (7) Respiratory Syncitial Virus* Rhinovirus* Salmonella sp. (4) Serratia marcescens Sphingobacterium multivorum Staphylococcus aureus (6) Staphylococcus sp. (8) Stenotrophomonas maltophilia Streptococcus anginosus Streptococcus bovis Streptococcus Grupp A (2) Streptococcus Grupp B (8) Streptococcus Grupp C Streptococcus Grupp F Streptococcus Grupp G Streptococcus mutans Streptococcus parasanguis Streptococcus sanguis Trichomonas vaginalis (2) * Rena kulturer från CDC som förmodas förekomma i hög koncentration. Streptokocker icke A, B (antal totala stammar är 16) Streptokocker icke D (antal totala stammar är 17) 9

10 INTERFERERANDE ÄMNEN Urinprov med förhöjda nivåer vita blodkroppar (inklusive laddade per låga kraftfält), röda blodkroppar* (inklusive laddade per låga kraftfält), protein (inklusive 500 mg/dl), glykos (inklusive >2000 mg/dl) och grumlighet (inklusive partiklar) testades i Binax NOW Streptokock pneumoni testet och visade sig att inte påverka testfunktionen. *Observera att ett urinprov med förhöjd nivå röda blodkroppar gav ett ogiltigt resultat på grund av extrem infärgning av testmembranet vilket maskerade framträdandet av linjen. REPRODUCERBARHETSSTUDIE En blind studie med Binax NOW Streptokock pneumoni test gjordes på 3 separata vårdcenter där en man använde en grupp blindkodade prov med negativa, svagt positiva, medel positiva och starkt positiva prover. Prov både med och utan borsyra testades. Varje deltagare testade varje prov flera gånger under 3 olika dagar. Trehundrafemtiosju (357) av de totalt 359 proven som testades (99,4 %) visade det förväntade resultatet. PRESTANDADATA CSF ANALYTISK KÄNSLIGHET Detektionsgräns NOW testets detektionsgräns identifierades genom att testa flertalet S. pneumoni spädningar i NOW testet. Tio (10) olika operatörer tolkade var och en 10 testkort körda vid varje spädning, totalt 100 bestämningar per spädning. Följande resultat visar en 5 x 10 4 celler per milliliter som NOW testets detektionsgräns. Koncentration av Positiva resultat per Totaldetektion S. pneumoni testkort som körts 7,5 x 10 4 celler/ml 100/ % 5 x 10 4 celler/ml 100/ % 3 x 10 4 celler/ml 91/100 91% 1,5 x 10 4 celler/ml 44/100 44% 0 celler/ml 0/100 0% Utvärdering av serotyper De fyra serotyperna (6, 14, 19, 23) som oftast förknippas med pneumokockinvasiv sjukdom odlades, späddes till 5 x 10 4 celler/ml i CSF och kördes i Binax NOW testet. Fjorton (14) olika operatörer tolkade var och en 10 testkort per serotyp, totalt 140 bestämningar per serotyp. Alla fyra (4) serotyperna spårades 100 % av gångerna vid testets detektionsgräns (5 x 10 4 celler/ml). KLINISK KÄNSLIGHET OCH SPECIFICITET I en multicenter (4) prospektiv studie användes Binax NOW tester för att utvärdera CSF-prover från 590 hospitaliserade patienter och polikliniska patienter med meningitsymtom eller från patienter på vilka en lumbarpunktion för övrigt var indikerat. Patienterna betraktades som positiva för pneumokockpneumoni om de diagnostiserades med positiva CSF-odlingar. Binax NOW testets utfall beräknades med standardmetoder. Specificiteten var 99 % (557/560) med en 95 % konfidensintervall på 98 % till 100 %. Känsligheten var 97 % (29/30) med en 95 % konfidensintervall på 84 % till 100 %. Det enda positiva odlingsprovet som inte spårades i Binax NOW testet rapporterades producera endast 2 kolonier. 10

11 CSF Odling + NOW Resultat Känslighet = 97% (84% - 100%) Specificitet = 99% (98% - 100%) Exakthet = 99% (98% - 100%) Korsreaktivitet CSF-testning Det var enterovirus eller bakterier som isolerades från 61 av de S. pneumoni negativa CSF-proven som testades som en del av den ovanstående prospektiva studien. Sextio (60) av dessa prov gav negativa resultat med Binax NOW testen vid en specificitet på 98 %. Det enda positiva provet innehöll Enterococci. Ett andra kliniskt CSF som innehöll Enterococci testades negativt med Binax NOW precis som den odlade hela organismen gjorde (se hela organismtestningen nedan). Bakterier/virus isolerade ur CSF Prov testade Specificitet Enterovirus % Acinetobacter 3 100% Cryptococcus neoformans 1 100% C. diphtheriae 1 100% Enterobacter 2 100% Enterococci 2 50% Escherichia coli 2 100% Haemophilus influenzae typ B 1 100% Klebsiella pneumoni 2 100% Morganella morgani 1 100% Neisseria meningitidis 3 100% Staphylococcus coagulase negativ 9 100% Staphylococcus coagulase positiv 2 100% Staphylococcus epidermidis 2 100% Streptococcus Grupp A 1 100% Streptococcus Grupp B 1 100% Streptococcus viridans 4 100% Total specificitet 61 98% Testning av hel organism Förutom de bakteriella och virala infektioner som påträffas som en del i den prospektiva studien, ställde Binax samman en panel potentiella korsreaktanter inklusive de vanligaste bakteriella och virusämnena för meningit. Alla bakterier testades i Binax-testet vid koncentrationer mellan 10 7 till 10 8 CFU/ml. Virus testades vid 10 5 l.u./ml eller högre. Binax NOW testet visade 100 % specificitet och gav negativa resultat för alla virus ock bakterier som testades. Burkitt's lymfom (Epstein Barr) Haemophilus influenzae, ej typbar (35891) Coxsackievirus A7 Herpes Simplex Virus Typ 1 Coxsackievirus B3 Herpes Simplex Virus Typ 2 Echovirus Listeria monocytogenes (19115) Enterococcus Faecium Listeria monocytogenes (19424) Haemophilus influenzae A Neisseria meningitidis serogrupp A Haemophilus influenzae B Neisseria meningitidis serogrupp B Haemophilus influenzae C Neisseria meningitidis serogrupp C Haemophilus influenzae D Neisseria meningitidis serogrupp D Haemophilus influenzae E Neisseria meningitidis serogrupp L Haemophilus influenzae F Streptococcus oralis (35037) Haemophilus influenzae, ej typbar (51997) 11

12 INTERFERERANDE ÄMNEN CSF-prover med förhöjda nivåer av vita blodkroppar (1 x 10 4 celler/ml), röda blodkroppar (30 cells/µl), protein (3 g/dl) och bilirubin (100 µg/ml) var förhöjda i Binax NOW Streptokock pneumoni testet och visade sig inte påverka testutförandet. REPRODUCERBARHETSSTUDIE En blind studie med Binax NOW Streptokock pneumoni test gjordes på 3 separata laboratorier där en man använde en panel med blindkodade prov med negativa, svagt positiva, medel positiva prover. Varje deltagare testade varje prov flertalet gånger under 3 olika dagar. Etthundra procent (100 %) av de 270 proven gav det förväntade resultatet. REFERENSER 1) Plouffe, J., S. Moore, R. Davis, R. Facklam. Serotypes of Streptococcus pneumoniae blood culture isolates from adults in Franklin County, Ohio. J. Clin. Microbiology 1994; 32: ) A. Ruiz-Gonzalez, MD, M. Falguera, MD, A. Nogues, MD, M. Rubio-Caballeroa, MD. Is Streptococcus pneumoniae the leading cause of pneumonia of unknown etiology? A microbiologic study of lung aspirates in consecutive patients with community-acquired pneumonia. Am. J. of Med. 1999; 106: ) Holmberg, H., A. Krook, A. Sjogren. Determination of antibodies to pneumococcal C polysaccharide in patients with community-acquired pneumonia. J. Clin. Microbiology 1985; 22: ) Johnston, Jr., R. Pathogenesis of pneumococcal pneumonia. Rev. of Infect. Diseases 1991; 13(Suppl 6):S509-S517. 5) Robbins, J. B., R. Austrian, C. J. Lee, S. C. Rastogi, G. Schiffman, J. Henrichsen, P. H. Makela, C. V. Broome, R. R. Facklam, R. H. Tiesjema, J. C. Parke, Jr. Considerations for formulating the second-generation pneumococcal capsular polysaccharide vaccine with emphasis on the crossreactive types within groups. J. Infect. Diseases 1983; 148: ) Wiselka, Martin. Specialists view on pneumococcal meningitis. 7) Cetron, Martin MD, J. Butler MD, D. Jernigan MD, MPH, M. Alexander MA, MPH, S. Roush MT, MPH and R. Breiman MD. Chapter 9: Pneumococcal Disease. Meningitis Foundation of America. 8) Howard, G.J., Clinical and Pathogenic Microbiology, 2nd ed Mosby-YearBook, Inc., St. Louis, MO, p BESTÄLLNINGSINFORMATION Återbeställningsnummer: : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigentest (12 testsatser) : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigentest (22 testsatser) : Binax NOW Streptokock pneumoni urinantigen kontrollprovpinnar Kontaktinformation: Binax, Inc., 217 Read Street, Portland, Maine USA TEL: FAX: Internet: 12

13 Manufactured by: Binax, Inc., 217 Read Street, Portland, Maine USA TEL: (207) FAX: (207) Rev. 2 2/11/ Binax, Inc. IN Swedish

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS Produktanvisningar NOW RSV Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS ANVÄNDNINGSOMRÅDE Binax NOW RSV Testet är ett snabbt immunkromatografiskt prov för kvalitativ detektion

Läs mer

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae Antigen Card

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae Antigen Card Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae Antigen Card 1 Medföljande material CONTROL SAMPLE + - 3 Avsedd användning Alere BinaxNOW -kortet för Streptococcus pneumoniae-antigen (Alere BinaxNOW Streptococcus

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

NOW Legionella Urinantigen test

NOW Legionella Urinantigen test Produktinstruktioner NOW Legionella Urinantigen test EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING Binax NOW Legionella urinantigentest är ett snabbt in vitro immunokromatografianalys

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Förändring sedan föregående utgåva Under rubrik Provtagning/provhantering: Testet skall utföras omedelbart efter det att svalgprovet tagits, men finns inte den

Läs mer

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae- och Legionellasnabbtester för påvisning av urinantigen TRYCK HÄR FÖR ATT SE PRODUKTEN Alere BinaxNOW S. pneumoniae och Legionella Med Alere BinaxNOW -urinantigentester

Läs mer

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY Sk Conjuncti No Phary Mou Lower Anterior Vagi BACTERIUM in va se nx th Intestine urethra na Staphylococcus epidermidis (1) ++ + ++ ++

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test Bästa VITEK 2-kund, 2 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test, Göteborg 12 april, 2011 Med detta brev vill vi informera er som använder VITEK 2 AST-kort innehållande Piperacillin/Tazobactam

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat

Läs mer

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Ökande behov av diagnostik vid luftvägsinfektion behandlingsmöjligheter ökande antibiotikaresistens allt fler immunsupprimerade

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Molekylärgenetisk diagnostik av akut bakteriell meningit

Molekylärgenetisk diagnostik av akut bakteriell meningit Molekylärgenetisk diagnostik av akut bakteriell meningit Paula Mölling, PhD Molekylärbiolog Bakteriell meningit hjärnhinneinflammation Bakteriell meningit - etiologi Neonatal (

Läs mer

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället.

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället. sida 1 (6) Provmaterial Typ av provmaterial Skrap från tonsiller, bakre svalg och ev. vita fläckar i tonsillområdet. Typ av provrör och tillsatser Steril provtagningspinne som medföljer kitet. Provberedning

Läs mer

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätta svarsalternativ 1. Vilket/a av följande svarsalternativ är korrekt/a avseende malaria? a. Plasmodium falciparum förekommer hos andra däggdjur än människan b. Malaria

Läs mer

Tidig Graviditetstest Sticka

Tidig Graviditetstest Sticka SE Tidig Graviditetstest Sticka Bruksanvisning För hemmabruk. Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Avläsningsguide. EUCAST lappdiffusionsmetod

Avläsningsguide. EUCAST lappdiffusionsmetod Avläsningsguide EUCAST lappdiffusionsmetod Version 4.0 Augusti 2014 Ändringar i EUCAST avläsningsguide Version Version 4.0 Augusti 2014 Version 3.0 Maj 2013 Version 2.0 Maj 2012 Version 1.0 September 2010

Läs mer

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 201 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Det var ett stort intresse för årets ringtest med nästan dubbelt så många arbetsplatser som förra året. Det negativa provet och E coli

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Sammanställt av Inga Fröding, ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Huddinge, 20120113 Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk

Läs mer

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2011-02-09 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Sammanställt av Aina Iversen, mikrobiolog Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk mikrobiologi, Solna 2011-09-15 Uppdaterad

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem 500 mg respektive 1 g.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem 500 mg respektive 1 g. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Meronem pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 injektionsflaska innehåller: Meropenemtrihydrat motsvarande meropenem

Läs mer

Antibiotikakompendium

Antibiotikakompendium 1 Antibiotikakompendium Introduktion Detta antibiotikakompendium ger en översikt av antibiotika och dess användningsområde i Sverige. Antibiotikakompendiet baseras på läkemedelföretagens monografier (FASS),

Läs mer

Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre. Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012

Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre. Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012 Phoenix/Vitek/Lappdiffusion vs Sensititre Stina Bengtsson Klinisk mikrobiologi Växjö NordicAST workshop 2012 Syfte Utvärdera automatiserad MIC-bestämning och lappdiffusion mot ISO referensmetoden broth

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Graviditetstest, U- (Instalert hcg)

Graviditetstest, U- (Instalert hcg) sida 1 (5) Koder Rapportnamn U-hCG(Instalert) Synonym Gravtest, U-hCG Beställningskod HCG-U NPU-kod / EDI-kod EDI-kod XHCGU:LO Provmaterial Patientförberedelser - Typ av provmaterial Morgonurin är att

Läs mer

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Boten eller soten. Antibiotika vid oklar feber. Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Boten eller soten Antibiotika vid oklar feber Stefan Berg, barnläkare Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Antibiotika vid oklar feber =FUO >7 dagar (>3 veckor) Nej, sällan! Antibiotika riktad Akuten

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014 Kommentarer till resistensläget jan-juni 214 Endast små förändringar i resistensläget noteras under första halvåret 214 Noterbart är att resistens mot mecillinam hos E coli ökat men fortfarande på en låg

Läs mer

Multiple choice frågor

Multiple choice frågor Ett eller flera rätta alternativ Multiple choice frågor16-04-28 1 (5) 1 Vilket/vilka av följande antibiotika är olämpligt att använda vid infektion efter kattbett? a. PcV b. Amoxicillin c. Heracillin R

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2010-2015

Läs mer

Litteraturstudie Ertapenem

Litteraturstudie Ertapenem Litteraturstudie Ertapenem Eva Brené Forsberg Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Avdelningen för Farmakognosi Institutionen för Läkemedelskemi Uppsala Universitet Bild(Wikipediacommon)http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ertapenem_Formula_V.1.svg

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa?

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? (max 20p) 2017-02-24 1 (7) Flera rätta svar 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? a) cefotaxim b) piperacillin-tazobactam c) ceftazidim d) heracillin e) meropenem

Läs mer

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Page 1 of 15 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1986» 31.10.1986/786 31.10.1986/786 Beaktats t.o.m. FörfS 326/2010. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning om smittsamma

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2015

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2012-13 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Kerstin Malm Margareta Nordin Magnus Thore Christina Welinder-Olsson Stockholm

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING

DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING DELEGERING PROVTAGNING URIN OCH AVFÖRING Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2016-12-30 MAS-enheten

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon )

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Smittskyddsläkaren Rev 2015-02-19 Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Riktlinjer för testning i öppen vård Målsättning Att identifiera de personer i en högriskpopulation

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Rådgivningssjuksköterskor

Rådgivningssjuksköterskor Rådgivningssjuksköterskor Strama Signar Mäkitalo Webbsidan www./smittskydd www./strama Man, 23 år, från Somalia Söker för fjärde gången på HC. Smärtstillande har inte hjälpt. Ökande besvär sedan 3 månader.

Läs mer

URINPROV. Tvätta och handdesinfektera händerna Ta på handskar Ta på plastförkläde

URINPROV. Tvätta och handdesinfektera händerna Ta på handskar Ta på plastförkläde 1 URINPROV Prov lämnas i många olika situationer Urinprov kan behöva lämnas av olika anledningar, till exempel när patienten utreds för sjukdom eller då olika uppföljningar behöver göras. Det är alltid

Läs mer

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Datum 2010-03-17 Meddelande 5/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Laboratorier inom Unilabs Västra Götaland har nu ETT gemensamt

Läs mer

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter och pågående arbete EUCAST Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter EUCASTs brytpunktstabell v 4.0 Nya brytpunkter (I) Enterobacteriaceae Amoxicillin-klavulansyra (okomplicerad

Läs mer

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION FAKTA OM LUNGINFLAMMATION BAKGRUND Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 06 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Även i år var intresset stort och för tredje året i rad har vi haft fler deltagande arbetsplatser än föregående år. I år deltog 8 arbetsplatser

Läs mer

KURSKOD OBM039 TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Lycka till! MÄLAllllALEllS llösskola -1-

KURSKOD OBM039 TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Lycka till! MÄLAllllALEllS llösskola -1- 6- MÄLAllllALEllS llösskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Examinator: Agneta Ekström TENTAMEN I INFEKTIONSSJUKDOMAR KURSKOD OBM039 Fredagen den 24 augusti 2012 Tid: 08.10-12.30 Tentamensinformation:

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Ceftriaxon ACS Dobfar Generics 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning.

1 LÄKEMEDLETS NAMN Ceftriaxon ACS Dobfar Generics 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ceftriaxon ACS Dobfar Generics 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Pulver till injektionsvätska, lösning: En injektionsflaska

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng)

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng) Kortsvarsfrågor 2016-10-07 Sida 1 av (6) 1. Vid septisk chock ses allvarlig hypotension. Förklara kortfattat fysiologiskt varför dessa patienter drabbas av hypotension. (3p) Svar: Vasodilatation, ökad

Läs mer

Sjukhusförvärvad pneumoni Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

Sjukhusförvärvad pneumoni Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket Sjukhusförvärvad pneumoni Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket Ett konsensusdokument från expertmöte anordnat av Läkemedelsverket 5 6 maj 2015 Agenda Stramadagen, Maj 2016 1. Definition

Läs mer

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10 Akut otit Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott Akut öroninflammation hos barn Hur vanligt? c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2års

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Finland 2001

Smittsamma sjukdomar i Finland 2001 Folkhälsoinstitutets publikationer KTL B8/2002 Smittsamma sjukdomar i Finland 2001 Smittsamma sjukdomar i Finland 2001 1 2 Smittsamma sjukdomar i Finland 2001 Folkhälsoinstitutets publikationer KTL B8/2002

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion Patientenkät Patientenkät Endast för patienter som har tecken och symptom på en infektion och/eller står på antibiotika på dagen för mätningen och uppfyller kriterierna för att delta i mätningen Tre delar

Läs mer

Resistensläge i öppenvård:

Resistensläge i öppenvård: Resistensläge i öppenvård: S. aureus i sårodlingar Haemophilus influenzae i nasofarynxodlingar Streptococcus pneumoniae i nasofarynxodlingar E. coli i urinodlingar Inga Fröding och Christian Giske Klinisk

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012 Kommentarer till resistensläget jan-maj 212 Endast små förändringar i resistensläget noteras utom beträffande Haemophilus influenzae där en påtaglig ökning av resistens mot ampicillin och trim/sulfa noteras.

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Inledning Åke Örtqvist

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Inledning Åke Örtqvist Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid)

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid) sida 1 (5) Rapportnamn Barn Katt(e1)(snabbtest) Björk(t3)(snabbtest) Gråbo(w6)(snabbtest) Timotej(g6)(snabbtest) Äggvita(f1)(snabbtest) Hund(e5)(snabbtest) Olivpollen(t9)(snabbtest) Väggört(w21)(snabbtest)

Läs mer

Anolytech Disinfection System

Anolytech Disinfection System Anolytech Disinfection System Disinfection for healthier businesses ill st e ld al y va ent pan h ec nm om 2 lyt viro y C 201 o An En olog ear Y n ch he Te of t Bakterier kostar Bakterier, virus, svampar

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Emma Sjöberg Handledare: Martin Sundqvist, M.D., Ph.D. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi Karlskrona,

Läs mer

Fakta om pneumokocker och vaccin

Fakta om pneumokocker och vaccin Fakta om pneumokocker och vaccin Invasiv (allvarlig) pneumokocksjukdom är en fruktad sjukdom. Dödligheten är hög och de som överlever hjärnhinneinflammation får ofta bestående men. Barn under två år är

Läs mer

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar SEK VAD är sepsis? SEPSIS Singer et. al., 216, JAMA Volkan Özenci, Överläkare, Docent Inga Fröding, Specialistläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge Volkan Özenci

Läs mer

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI Sven-Olof Enfors Institutionen för Bioteknologi KTH Stockholm 2003 Innehåll Kap 1 Introduktion...1 Kap 2. Kemiska reaktioner vid förskämning av livsmedel...4 2.1 Förutsättningar

Läs mer