Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämtlands läns årsstatistik för 2012"

Transkript

1 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos Klamydia HIV Gonorré Syfilis Harpest (Tularemi) Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Multiresistenta bakterier MRSA ESBL Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin VRE Hepatiter Hepatit C Hepatit B Hepatit A Mag-tarminfektioner Entamoeba histolytica Campylobakter Salmonella Shigella Yersinia EHEC (enterohemorragisk E. coli) Giardia Cryptosporidium Tuberkulos Tuberkulos Atypiska mykobakterier Invasiva infektioner Betahemolyserande grupp A streptokocker Invasiv pneumokockinfektion Haemophilus influenzae Meningokockinfektion Övriga infektioner Listeria Kikhosta (pertussis) Legionella Viral meningoencefalit TBE Malaria Denguefeber Echinokockinfektion

2 Fall/ Antal Smittskydd & Vårdhygien Datum Kommentarer Klamydia och andra anmälningspliktiga STI Klamydia Anmälda fall av klamydia i - Jämtlands län 2012 fördelat på ålder och kön Kvinna Man Åldersgrupper Klamydia - Antal fall per invånare och år Jämtland Totalt i landet År För 2012 ser vi en ökning jämfört med 2011, från 540 till 610 fall. Vi ligger i och med detta något högre i medeltal än riket i övrigt. Man kan också se att det finns en markant överrepresentation av unga kvinnor i gruppen år. Trots lägre provtagningsfrekvens hos män, ses fler fall totalt av klamydia hos män 20 år och äldre. HIV 2 nya fall av HIV infektion upptäcktes under 2012, båda sannolikt smittade i Thailand. Gonorré Under året anmäldes 4 fall av gonorré i länet varav 2 smittade utomlands.

3 Norrländska zoonoser (infektioner spridda från djur) Harpest (Tularemi) Under 2012 minskande antal fall av harpest till 27. Liksom rekordåret 2010, då 78 fall anmäldes är majoriteten av fall respiratoriska. Tidigare år har den ulcero-glandulära formen dominerat. Flest fall har rapporterats från västra delarna av länet och flertalet insjuknade under perioden juli till november. Sorkfeber (Nephropathia epidemica) Endast 7 fall av sorkfeber har rapporterats under 2012, vilket är ovanligt lite. Endast ett av fallen insjuknade under andra halvan av året. Multiresistenta bakterier MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) Antalet MRSA-fall ökade till 33 under 2012 från 19 fall under Nästan hälften (42%) var barn under 18 år. En majoritet (61%) var smittade utomlands, men 13 av fallen uppges vara smittade i Sverige. De flesta var asymtomatiska bärare, endast 8 personer sökte vård för kliniska infektioner. I Sverige ses huvudsakligen smitta i samhället, medan smitta i samband med sjukhusvård numer är ovanligt. ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) ESBL-bildande bakterier påvisas allt oftare i befolkningen, under 2012 registrerades 87 fall jämfört med 69 året innan. Medianåldern är hög, 66 år, och liksom tidigare är det fler kvinnor (70%) än män som drabbas. Flertalet (75%) ESBL-bildande bakterier isolerades från urinodlingar. I två fall påvisades bakterierna i blododling. Sett till antalet fall per invånare ligger Jämtland dock lite lägre än genomsnittet i landet (69 jämfört med 76/ inv.). Vi kan förvänta oss en fortsatt ökning av antalet ESBL-fall eftersom det finns en spridning ute i samhället. Faktorer som hög antibiotikaanvändning, orent vatten vid livsmedelsproduktion samt ökat resande är faktorer som bidrar till ökningen. Antal ESBL fall i jämtlands län ESBL

4 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin Under året anmäldes 6 fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin. Fyra påvisades vid hälsoundersökning av förskolebarn, medan två var inhemska kliniska isolat. Två isolat tillhörde serotyp 6, ett typ 9N, ett typ 35 medan två var inte typbara. Från och med maj 2012 anmäls bara de pneumokocker som har minsta hämmande koncentration mot penicillin G över 1 mg/ml (MIC >1), jämfört med 0,5 mg/ml tidigare. VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) Inga fall av VRE påvisades under 2012 jämfört med ett fall under fjolåret. Med hänsyn till utbrott av VRE på sjukhus i angränsande landsting, påbörjades under slutet av 2012 ett VREscreening program på sjukhuset i Östersund. Detta kommer att pågå under 6 månader för att kartlägga om det finns någon dold förekomst bland sjukhusvårdade patienter. Virala hepatiter Hepatit C Antalet nyanmälda fall av hepatit C (19 fall för 2012) är glädjande nog den lägsta på flera år. De senaste 5 åren har annars 25 till 41 fall anmälts per år. Av de smittade var 9 personer under 29 år och alla hade smittats via intravenöst missbruk. Hepatit B En viss ökning noteras av hepatit B, från 15 fall under 2011 till 23 under Samtliga är smittade utomlands. Hepatit A Inga fall noterade under 2012 Mag-tarminfektioner Campylobakter Över hundra fall, närmare bestämt 106 personer, med campylobakterinfektion anmäldes 2012 jämfört med 111 året innan. Ungefär hälften av fallen var smittade i Sverige. Alla åldersgrupper drabbades, den yngste var 6 månader gammal och den äldste 86 år, medianåldern var 48 år. Som vanligt sågs flest inhemska fall under sommarmånaderna med en topp under augusti då 14 fall anmäldes. Salmonellainfektion Under året anmäldes 44 fall av Salmonella, varav 14 angavs vara smittade i Sverige. Under november 2012 var det ett nationellt utbrott av Salmonella som kunde spåras till färdigförpackad påssallad. I länet tillhörde ett av de anmälda Salmonellafallen detta utbrott. Shigella Under året insjuknade en länsbo i akut Shigellainfektion. Personen var smittad i Turkiet.

5 Yersinia Under 2012 anmäldes 7 fall vilken är den högsta siffran under de senaste fem åren, alla är sannolikt inhemskt smittade. EHEC Endast ett fall av enterohemorragisk E. coli infektion registrerades under 2012 jämfört med 13 fall under år Det rörde sig om ett 8-årigt barn med inhemsk smitta. Någon smittkälla kunde inte påvisas. Giardia Under 2012 anmäldes 34 fall av Giardia varav 4 var smittade inom landet och resten var förvärvade utomlands. Det stora flertalet (25) utlandssmittade rör barn från olika delar av världen som upptäcktes vid provtagning i samband med hälsokontroll. Cryptosporidium För år 2012 anmäldes 4 fall med cryptosporidios, varav 3 smittades utomlands. Det finns ingen misstanke om att någon blivit smittad inom länet. Tuberkulos Åtta personer insjuknade i Tuberkulos under året, 5 av dessa var smittade i utlandet och 3 var smittade i Sverige under barndomen och reaktiverade sin sjukdom som äldre. Invasiva bakterieinfektioner (infektioner som spridit sig i kroppen utanför ursprungsvävnaden) Betahemolyserande grupp A streptokocker Nationellt har man under de senaste åren sett en trend till ökad förekomst av invasiva grupp A streptokockinfektioner. Särskilt uppmärksammat var ett utbrott i Skåne under april till maj månad. I Jämtland hade vi under förra året 10 fall rapporterade, flertalet drabbade var antingen över 65 år eller personer med nedsatt immunförsvar. Pneumokockinfektion Med totalt 38 fall för 2012 så har Jämtland högst förekomst räknat per invånare i landet och ligger mer än dubbelt så högt som medelvärdet för riket. Det finns en säsongvariation där nästan hälften av fallen insjuknade under årets fyra första månader. Det är fram för allt äldre som drabbas, medianålder är 66 år. Endast två barn anmäldes, en 8-åring med serotyp 18C och en 14 åring med serotyp 22F. I likhet med data på riksnivå ses en bekymmersam ökning av andel serotyper som inte ingår i de pneumokockvaccin som ges till barn, framförallt serotyp 22F. Haemophilus influenzae Fyra fall registrerades och samtliga var äldre än 70 år. Riskfaktorer hos samtliga insjuknade var antingen lungsjukdom och/eller malignitet.

6 Meningokockinfektion Tre personer insjuknade i invasiv meningokockinfektion under året, varav två med hjärnhinneinflammation (en typbar till serotyp C) och en med blodförgiftning orsakad av en meningokock serotyp Y. Övriga smittor Listeria Endast ett fall, en 86-årig person, rapporterades under Kikhosta (Pertussis) För 2012 registrerades endast 2 fall av kikhosta inom JLL. Det ena fallet var en 76-årig kvinna och det andra fallet en ung man som sannolikt smittats under resa i USA där man haft flera utbrott av kikhosta under 2012 Legionärssjuka (Legionella) Fyra fall anmäldes under 2012 varav 3 smittades i samband med utlandsresa. Det fjärde fallet smittades inom landet men någon säker smittkälla kunde inte påvisas. Virusinfektioner i centrala nervsystemet (viral meningoencefalit) Olika agens orsakade de 6 fall av viral meningoencefalit som påvisades under I två fall rörde det sig infektion med Herpes simplex virus (HSV) typ 2, samt ett fall vardera med enterovirus, HSV typ 6, varicella-zostervirus respektive EBV. TBE Ett fall med TBE-infektion anmäldes. Det var en vuxen person som smittats vid ett besök i Stockholms skärgård. Denguefeber Under 2012 anmäldes 2 fall, en person som smittades vid resa på Jamaica och den andra i Bangladesh. Malaria Ett fall av falciparum malaria hos person som tillfälligt återvänt till högendemiskt område i Afrika och inte fullföljt malariaprofylax. Echinokockos (parasitsjukdom orsakad av dvärgbandmask) Ett fall av anmäldes av cystisk echinokockos under året. Det gäller en yngre person som sannolikt blivit smittad för flera år sedan i främre Asien.

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer