Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionens medverkan i kunskapsprocessen"

Transkript

1 Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd.

2 En definition av utvärdering Att utvärdera är att noggrant bedöma. Att bedöma innebär att fastställa värde. Utvärdering är att systematiskt skilja det värdefulla från det värdelösa. (Scriven 1991:1 i Vedung 1998:20)

3 Programteori är inte en teori i strikt vetenskaplig mening En programteori är hur de ansvariga för en verksamhet (program) tänker sig att denna logiskt hänger ihop. Men denna tanke kan, medvetet eller omedvetet, vila på vetenskaplig kunskap.

4 En programteori i generella termer Förutsättningar Allt som går in i en verksamhet, främst pengar och personal. Kunskapsbas. Processer Vad som görs för att åtgärda ett givet problem (verksamhetens uppdrag).hur, vilka aktörer, när? R E Prestationer De direkta produkterna av processerna. Utfall 1, 2. S U L Effekter Den skillnad som processer/prestationer T gör för ett målobjekt (individ, organisation, A samhälle). T Effekter kan vara på kort och lång sikt; avse individ/organisation/samhälle;

5 En programteori är i praktiken flera En teori om genomförandet implementeringendet här ska vi göra En teori om resultaten de här aktiviteterna ska leda till det här resultatet - på kort och längre sikt En teori om vilka mekanismer som är av betydelse för effekterna identifiera framgångsfaktorer

6 Olika grader av komplexitet Den enklaste programteorin visar enbart hur en enda mellanliggande prestation leder till det slutliga utfallet. Mer komplexa programteorier visar hur flera mellanliggande prestationer kan kombineras för att nå det slutliga utfallet. Den mest komplicerade programteorin består av en hel serie boxar för både input, process, prestation och utfall (på kort och lång sikt). Kari Jess et.al. med hänvisning till Rogers et al (2000) i Programteori för utvärderingverkstader (2011)

7 Övergripande utvärderingsfrågor i programteoriutvärdering Genomfördes projektet som det var tänkt (processutvärdering) Uppnåddes de avsedda effekterna, på kort och lång sikt (resultat/måluppfyllelseutvärdering) Synliggör/värdera verksamma mekanismer (kräver närhet/dialog/aktion/interaktion)

8 Programteoriutvärdering med en följeforskningsansats innebär att Inledningsvis formulera programteorin skaffa och få kunskap, bygga arbetsrelation. Förstå hur projektledarna har tänkt. Ifrågasätta bakomliggande antaganden. Återföring. Att i programteoritermer beskriva hur man tänkt sig, vilka aktörer ska göra vad när. Identifiera huvudprocesser, förlopp, särskilda aspekter, värderingar återföring, vad förväntas leda till vad. Så här var det tänkt. (Jämför programteori). Operationalisera de övergripande utvärderingsfrågorna Datainsamling med inslag av djupstudier av delar eller aspekter av projektet (Jmf programteori - gör man det man säger att man ska göra)

9 Programteoriutvärdering med en följeforskningsansats innebär att forts. Vara Bollplank, coach för projektledning, återföring, lärande. Ger möjlighet att korrigera i projektet, ställa om under projekttiden för att nå målen. Förmedla relevant teoretisk kunskap förmedla tankeverktyg både kontrollerande och lärande inslag det är ett sätt att stödja komplexa förändringsprocesser ett förpliktigande åtagande att från sin roll och funktion bidra till projektets möjligheter att nå sina mål

10 Följeforskningens mål och medel lärande och kunskapsuppbyggnad under projektet att öka möjligheterna nå projektets målsättningar kunskapsspridning genom återföringar av resultat och erfarenheter under pågående projekt

11 Ett exempel: Unga till arbete Ett ESF projekt i Dalarna

12 Regional utvecklingsgrupp för en dörr in Regional styrgrupp för projektet, 3 politiker, 1 kommunchef, 1 arbetsförmedlingschef, chef, esf-repr. Projektledning Region Dalarna W 18-24, 1 projektledare, 1 samordnare. 1 ekonom, 1 utb. i hälsa och jämlikhet M Å L G R U P P Lokal styrgrupp och samordnare En D ö r r i n Kursledare utses i alla kommuner. Ung vuxen Samverkan m. ame och soc/fös, af, ev.komvux, Utgallrad tillhör ej målgruppen Kartläggning Vägledning Sex nätverksträffar u 2 år för kursledare FAS 1. Introduktion Utbildning 4 v (lokala variationer). Handlingsplan Praktikplats Kursledare och Klippanresurs = 80 t för 2 kurser Kompetensverifiering - unga vuxna, intresserade kommuner deltar i framtagandet. Utbildning av kursledare dgr, mtrl 7-tjugo Klippan samt pers.stöd t. kursledning. Handledning (8 ggr, 2/termin) till kursledare genom projektledning. Innehåll: Samtal, indiv. o. i grupp. Hälsa, livskvalitet, jämställdhet Jobbsökaraktiv. Kommunikation och relationer samhällsinform. m.m. FAS 2. Praktik ca 8 mån, ev. olika platser - även icke traditionella 1 dag/v kurs. Kursledaren besöker och följer upp praktikplats Mål: 50 % av delt. ska få ett personligt kompetensbevis Mål Självgående kursledare, alla kommuner delaktiga, två konferenser för kommuner och Af anordnas. Mål: % ska fullfölja programmet (alt fått arbete/utb). 2. Av dessa ska minst 70% vara självförsörjande, studera, arbeta eller vara i annan aktivitet som leder mot arbete, 3 mån efter avslut % av de 70 % ska må bättre tre mån. efter avslut. Mål långsiktigt: En dokumenterad modell finns för länet avseende arbete med målgruppen. Minst 8 kommuner i länet har en verksamhet som kan kallas en dörr in där af är en samarbetspartner. Framgångsfaktorer: utgå från den unges önskningar, resurser och behov, kursledarnas kompetens och förhållningssätt, stöd till kursledare, struktur/modell för introduktion och praktiken, nära samarbete med arbetsgivare, stöd i kommunledningen, styrgrupp i kommunen, samverkan af/kommun, rutiner för uttagning

13 Framgångsfaktorer: utgå från den unges önskningar, resurser och behov, kursledarnas kompetens och förhållningssätt, stöd till kursledare, struktur/modell för introduktion och praktiken, styrgrupp i kommunen, samverkan af/kommun, rutiner för uttagning

14 Datainsamling Ungdomarnas faktiska situation före och efter kartläggningmall Djupstudier i tre kommuner Intervjuer med aktörer och ungdomar Kursutvärderingar Återföringar Kort om resultaten

15 Förtjänster/möjligheter Lärandet pågår under projekttiden ger möjlighet till att förändra, styra om projektet om så krävs Utvärderaren följer processen på nära håll och får förståelse för komplexiteten vilket ökar trovärdigheten som utvärderare Formulerandet av programteorin i dialog hjälper till att förtydliga viktiga processer Programteorin ger en bra utgångspunkt att värdera ifrån Programteorin blir en ryggrad för utvärderaren Programteorin och följeforskningen i kombination synliggör mekanismer vad som brister och vad som går bra Sätter fokus både på process och resultat

16 Fallgropar/svårigheter Svårt som utvärderare att svara upp mot alla förväntningar man ska kunna väldigt mycket Risk att blanda ihop förförståelse med resultatet Att man blir en aktör i projektet förmår inte hålla distans. Man ser inte skogen för alla träd. Att ge kritik men ändå behålla kontakt och relation Kostnadskrävande att samarbeta/samverka

17 Uppdragsgivarens syn så här långt Vi är väldigt nöjda med som utvärderare Programteorin ger en bra struktur Den påminner oss om fokus i arbetet Bra att ni är fler i utvärderare i projektet Ni är lätta att ha med att göra Närheten sitter i samma hus Hade förväntat oss mer av ifrågasättande och bollplank

18 Frågor att diskutera Hur ska en utvärderare kunna vara både kritiker och stödjare (en kritisk vän)? För den som har en hammare ser alla problem ut som spikar vilka faror hotar för en sådan följeforskare? Hur kan det undvikas?

19 Resultat i stora drag Slutligen kan konstateras att programteorin verkar fungera mycket bra för det stora flertalet deltagare och projektet ser ut att kunna nå de uppställda målen. Frågan är om inte programteorin skulle behöva anpassas för den grupp unga vuxna som mår sämst och som har det sämst socialt. När det gäller genomförandet finns vissa brister i relation till hur projektet är tänkt att fungera.

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013 Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 sdgsdgsgg Förord Inledning och disposition... 4 1. Projektets omvärld, bakgrund, uppbyggnad...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer