Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007"

Transkript

1 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

2 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants 30 Wärtsilä Industrial Operations 31 Operativa risker och riskhantering 33 Corporate Governance 37 Styrelse 38 Direktion 39 Koncernledning 39 Affärsområdenas ledningsgrupper 40 Hållbar utveckling 76 Bokslut Vår strategiska riktning är att förstärka vår ledande ställning på våra marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda våra kunder den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel.

3 Vi låter det inte ändra vår riktning WÄRTSILÄ

4 Detta är Wärtsilä Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster är vår målsättning att vara våra kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. Omsättning per affärsområde Services 41% (40) Ship Power 35% (31) Power Plants 24% (29) Personal per affärsområde Services 60% (61) Ship Power 18% (18) Industrial Operations 17% (16) Power Plants 5% (6) Ship Power Wärtsilä är den ledande leverantören av fartygsmaskinerilösningar inklusive motorer, generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, automations- och kraftöverföringssystem samt tätningslösningar för marinindustrin. Våra kunder består av globala eller lokala ledande företag inom handels-, offshore-, kryssningsfartyg och färjor, marin- och specialfartygssegmenten. Vi har en stark marknadsställning som leverantör av högt uppskattade maskinerier och system inom alla centrala sjöfartssegment. 2 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / DETTA ÄR WÄRTSILÄ

5 Services Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel genom att optimera dess verkningsgrad och prestanda. Vi erbjuder den mest omfattande portföljen och de bästa tjänsterna inom både sjöfartsoch kraftverksbranschen. Vi erbjuder expertis, närliggande tjänster och effektiva leveranser för alla kunder oberoende av märket på deras utrustning, så miljövänligt som möjligt. Power Plants Wärtsilä är en ledande leverantör av flexibla kraftverk för decentraliserad kraftgenerering. Vi erbjuder lösningar för generering av baskraft, stabilisering av elnät och utjämning av belastningstoppar, industriell självgenerering samt olje- och gasindustrin. Vår unika ställning på kraftverksmarknaden bygger på teknologiskt ledarskap, en stark och bred produktportfölj, hög verkningsgrad och bränsleflexibilitet samt förmåga att erbjuda kompletta nyckelfärdiga leveranser över hela världen. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / DETTA ÄR WÄRTSILÄ 3

6 År 2007 i korthet Efterfrågan inom affärsområdet Ship Power var fortsatt livlig. Ordernivån steg med ca 20% från föregående år mätt i antal fartyg och 40% mätt i tonnage jämfört med Efterfrågan var mycket stark inom handelsfartygssegmentet. De höga oljepriserna ökade fortfarande efterfrågan inom offshoresegmentet. Den globala efterfrågan på kraftverksmarknaden var fortsatt stark och alla för Wärtsilä relevanta segment basbelastning, industriell självgenerering och kraftverk för stabilisering av elnät och toppbelastning var aktiva under rapportperioden. Marknaden var aktiv globalt. Orderingången växte 22% och uppgick till miljoner euro (4.621), orderboken var miljoner euro (4.439). Omsättningen ökade med 18% till miljoner euro (3.190) och lönsamheten förbättrades till 10,1% av omsättningen. Rörelseresultatet var 379 miljoner euro (262). Närvaron i Asien fördjupades ytterligare genom grundandet av ett 50/50-ägt samföretag i Korea för tillverkning av flerbränslemotorer till LNG-fartyg för den koreanska, japanska, kinesiska och taiwanesiska marknaden. Investeringsprogrammen för ökning av tillverkningskapaciteten för medelvarviga motorer i Finland och Italien slutfördes. Mätt enligt tillverkningsvolym levererades motorer med en total effekt på MW (4.256) från Wärtsiläs egna fabriker under Flera investeringsprogram för att öka produktionskapaciteten inom propulsionsutrustning har inletts. Resultat MEUR % Rörelseresultat Resultat före skatt Rörelseresultat, % Investeringsprogrammet i Trieste i Italien slutfördes under år Investeringen i ett modernt produktionskoncept förbättrar kvaliteten och effektiviteten samt ökar monterings- och provkörningskapaciteten. 4 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2007 I KORTHET

7 Nyckeltal MEUR / / / / Omsättning Ship Power Services Power Plants Imatra Steel Avskrivningar och nedskrivningar Power-affärsområden Imatra Steel Rörelseresultat Power-affärsområden Imatra Steel Försäljningsvinster Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 2,74 1,05 0,71 0,54 0,44 3,72 1,80 Balansomslutning Räntebärande främmande kapital, brutto Kassa och bank Rörelseresultat % 10,1 11,5 10,3 9,2 8,3 8,2 8,5 Power-affärsområden 10,1 11,5 10,3 9,2 8,3 8,2 8,0 Imatra Steel ,3 ROI, % 26, ,8 18,0 Power-affärsområden 26, ,8 18,9 Imatra Steel ,0 Nettoskuldsättningsgrad -0,01-0,01 0,08 0,18 0,19 0,07 0,24 Levererade MW Orderstock i slutet av perioden, Poweraffärsområden Orderingång, Power-affärsområden Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden Levererade megawatt Personal per marknadsområde Licenstillverkning (3 120) Ship Power (2 397) Power Plants (1 944) BioPower, värmeenergi 73 (167) Europa 59% (59) Asien 30% (29) Amerika 8% (9) Afrika 2% (2) Omsättning per marknadsområde Europa 38% (39) Asien 38% (36) Amerika 14% (18) Afrika 9% (6) Övriga 1% (1) Investeringarnas år WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2007 I KORTHET 5

8 Bästa aktieägare, År 2007 var i många avseenden åter ett rekordår för Wärtsiläs nuvarande verksamheter. Orderingången ökade med 22 procent och omsättningen med 18 procent. Lönsamheten uttryckt som rörelsemarginal steg till 10,1 procent. Och det bästa återstår. Orderboken på 6 miljarder euro utlovar en kraftig försäljningsökning och förbättrad lönsamhet också Året kommer att bli hektiskt för samtliga Wärtsilä-anställda. Den goda efterfrågan har givetvis bidragit till framgången. Antalet beställda fartyg fortsatte att växa, nu för sjätte året i följd. Kraftverksbeställningarna steg kraftigt som en följd av flera år av försummade eller otillräckliga investeringar inom denna sektor. Vi räknar med att beställningsaktiviteten kommer att vara god åtminstone under första delen av år 2008 och den höga beställningsaktiviteten i Power Plants kompenserar en eventuell försvagning i Ship Power. Serviceverksamhet har goda möjligheter att utvecklas och växa medan fartygen och kraftverken är högt utnyttjade. Miljön står högt på vår forskningsagenda Wärtsilä har under de senaste åren vuxit till en ledande leverantör av servicetjänster för fartyg och fartygsmaskineri samt kraftverk. Tillsammans med vårt utbud av framstående, miljömässigt fördelaktiga olje- och gasmotorer och kraftverk, effektiva propellerlösningar samt automation gör de oss till en attraktiv partner inom branschen. Vi upplever att utvecklandet av våra produkters och tjänsters miljöegenskaper är vår plikt och inte enbart en nödvändighet eller möjlighet. Detta sammanhänger med vår position som en ledande leverantör till världens handelsflotta och många viktiga kraftverksmarknader. Som en följd av detta står förbättrandet av motorernas verkningsgrad, avgasrening samt bränslecellforskning högt på vår forskningsagenda. Kapacitetsökning stöder tillväxten För att kunna dra nytta av det goda marknadsläget och samtidigt skapa mervärde åt våra kunder krävs omsorgsfullt hemarbete. Vi har ökat kapaciteten under året. De största projekten har varit förnyandet av motormonteringen i Trieste, Italien och Vasa, Finland samt propeller- och styrpropellertillverkningen i Drunen, Holland och i Kina. Investeringarna har främst hänfört sig till montage. Totalinvesteringarna under året uppgick till 166 miljoner euro mot 107 miljoner euro år Våra underleverantörer har startat kapacitetsprogram till ett värde av minst motsvarande belopp. Den snabba uppbyggnaden av kapacitet i hela leverantörskedjan har från tid till annan föranlett leverans- svårigheter och förseningar som gjort att vi inte helt har kunnat uppfylla kundernas förväntningar. Vi räknar med att leverantörskedjan kommer att vara högt belastad också år Vår strategiagenda toppas av tre teman Utvidgandet av vårt produkt- och serviceutbud till att omfatta allt fler produkter med en allt vidare geografisk spridning En fortlöpande strävan att förbättra våra tjänsters och våra produkters miljöegenskaper Tillgängligheten på personal i alla delar av världen för att upprätthålla tillväxttakten Wärtsilä har förbundit sig till att söka tillväxt baserad på kundernas förtroende. Vi måste framgångsrikt utvecklas på alla dessa tre punkter för att kunna räkna med en position som en ledande aktör inom detta krävande segment. Jag vill tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende och stöd, alla medarbetare för deras engagemang och våra aktieägare för det förtroende de visat vårt bolag. Ole Johansson 6 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING

9 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING 7

10 Strategi Vi levererar kraftlösningar som stöder kundens verksamhet under produktens hela livscykel. Vi fokuserar på sjöfarts- och energimarknaden i vårt arbete för bättre och miljöanpassade teknologier. Vi erbjuder kraftlösningar för fartyg och flexibla kraftverk med relaterade tjänster till våra kunder. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster strävar vi efter att vara alla våra kunders mest uppskattade affärspartner. Vår strategiska målsättning är att förstärka vår ledande ställning på våra marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda våra kunder den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. 8 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI

11 Vår riktning är lönsam tillväxt Ship Power Wärtsilä Ship Power levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Genom att leverera högt uppskattade marinlösningar garanterar vi en stark ställning inom alla centrala marinsegment. Vår strategi är att vara våra kunders första alternativ genom att erbjuda dem värdeökande lösningar för specifika behov. Därför måste vi befästa vår ledande ställning ytterligare och sträva efter fortsatt tillväxt genom att utvidga vårt produkt- och serviceutbud så att kunderna kan utnyttja sina kraftsystem ännu effektivare, säkrare och miljöanpassade. Vår målsättning är att ytterligare förbättra vårt totalleverantörskoncept genom att integrera komponenter och undersystem till kompletta lösningar och ytterligare fördjupa vår expertis på områden som stöder våra målsättningar, såsom automation och elektronik, miljö- Värden anpassade lösningar samt fartygsplanering. Vi förstärker vår ställning fortlöpande genom organisk tillväxt, partnerskap och förvärv. Asien fortsätter att ha en ledande ställning på skepssbyggnadsmarknaden och vi fortsätter att befästa vår närvaro i Asien genom partnerskap, genom att utöka produktionskapaciteten och genom att förstärka kundstödet under produkternas livscykel. Services Wärtsilä stöder kunden under den levererade produktens hela livscykel. Vi erbjuder service och stöd för såväl fartygsmaskinerier som kraftverk. Vi har branschens mest utbredda servicenätverk som omfattar motortjänster, automationstjänster, propulsionstjänster, drifts- & förvaltningstjänster, rekonditioneringstjänster, utbildningstjänster och fartygstjänster. Vårt service nätverk Mission är unikt i fråga om både tjänstesortimentets omfattning och den geografiska täckningen. Vi strävar efter tillväxt genom global geografisk närvaro och genom en utvidgning av vår serviceportfölj. Serviceportföljen har utvecklats konsek vent, huvudsakligen genom innovationer och förvärv. Under de senaste åren har vår serviceverksamhet upplevt en stark tillväxt som kommer att fortsätta organiskt samt genom förvärv och partnerskap. Affärsområdet Services utgör en stabil plattform för tillväxt. Power Plants Wärtsilä hör till de ledande leverantörerna av kraftverk för decentraliserad kraftgenerering. Vi siktar på att vara marknadsledare inom våra definierade segment som utgörs av flexibel baskraft, industriell självgenerering, stabilisering av elnät och toppbelastning samt lösningar för olje- och gasindustrin. Vision Energi Förträfflighet Entusiasm Grip tag i möjligheter och förverkliga dem. Överträffa alla konkurrenter i branschen. Stöd öppenhet, visa respekt och tillit. Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 9

12 Vår målsättning är att ytterligare förstärka och utvidga vår globala position inom de valda segmenten. Vi ser en stark tillväxtpotential hos våra bränsleflexibla kraftverk eftersom dessa erbjuder flexibla och effektiva lösningar i en värld där tillgången till bränsle och säkerhet är nyckelfrågor. Wärtsilä utvidgar fortlöpande sina bränslealternativ. Betydande tillväxt kan noteras på marknaderna för gas och flytande biobränslen. Tillväxten är mer stabil på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk, och Wärtsilä fokuserar på noggrant definierade marknadssegment där tillväxten är större än i genomsnitt. Oberoende av bränsle och marknad erbjuder Wärtsilä lösningar som maximerar kraftverkets totala verkningsgrad. Företagsförvärv en tillväxtkatalysator Omsättning MEUR Nya förvärv (kumul.) Förvärvens tillväxt (kumul.) Forskning och utveckling Wärtsilä utvecklar, planerar och tillverkar konkurrenskraftiga motor- och propulsionsprodukter samt på dem baserade lösningar. Målsättningen för vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är att uppnå en ledande ställning inom motorteknologi, i synnerhet på områdena för miljöteknologi, tillförlitlighet, operativa livscykelkostnader och automation. Produktportföljen baserar sig både på vår egen tillverkning och på samarbete med strategiska partners. Wärtsilä fortsätter att utveckla totala lösningar för fartygsmaskineri och kraftverk som bygger på kundernas behov av och krav på en hög prestanda under hela livscykeln. För eftermarknaden utvecklar vi marknadslösningar som omfattar uppgraderingar för att förlänga installationernas livscykel och för att uppfylla framtida miljönormer. Förvärvens organiska tillväxt har i genomsnitt varit 22% p.a., Wärtsiläs totala tillväxt (exkl. förvärv) 8%. Obs! Inkl. följande företagsköp: John Crane Lips, Ciserv Gothenburg, Metalock Singapore, CGL, JMC, Caltax, Ciserv Baltica (JV), Decam, Deutz Marine Services, Gerhardt, Akpas, och Total Automation Tillverkning Wärtsilä upprätthåller en effektiv och flexibel tillverkningsstruktur som kan svara på varierande efterfrågan genom att utnyttja både intern och extern kapacitet. Vår tillverkning är processinriktad och den styrs av vår leveranscenterorganisation vars ansvar sträcker sig från orderingång till produktteknologi, operativa anskaffningar, montering och leverans av produkterna. Vi har nära samarbete med partners och leverantörer för att garantera en utmärkt fungerande leveranskedja. En nyckelfråga i detta sammanhang är att garantera tillgången på komponenter, kvaliteten och leveransnoggrannheten. Miljömålsättningar Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom gör vi det möjligt för t.ex. IMO och Världsbanken att införa strängare internationella miljönormer som vi betraktar som utgångspunkten för vår FoU-verksamhet. Socialt ansvar Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer till kunderna styrs av våra Strategiska företagsförvärv och samföretag 2007 För att förverkliga våra tillväxtmålsättningar har vi vidtagit flera strategiska åtgärder med målsättningen att utvidga Servicesoch Ship Power-affärsområdenas sortiment och som förstärker närvaron på de centrala marknaderna. I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget kommer att tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Den första motorn levereras under senare hälften av Samföretaget kommer att ha ca 150 anställda. I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på produkter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg. Genom förvärvet ökade vår personal med 5 personer. I februari förvärvade vi Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet i Kapstaden, Sydafrika. Marine Propeller (Pty) Ltd fokuserar huvudsakligen på propellerreparationer. Genom förvärvet ökade vår personal med 8 personer. I maj utvidgade vi ytterligare vårt utbud av propulsionstjänster genom förvärvet av det brittiska propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd. Genom förvärvet ökade vår personal med 33 personer. I juli slutfördes förvärvet av Railko Ltd:s marinverksamhet i Storbritannien. Företaget har specialiserat sig på teknologi för propelleraxellager och -tätningar. Förvärvet förbättrar vår konkurrenskraft inom oljesmorda lagerlösningar och utökar 10 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI

13 Verksamhetsprinciper. Vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vidare är vår målsättning att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet. Finansiella målsättningar Vår målsättning är en omsättningstillväxt på 6-7% över konjunkturcykeln. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10-15%. Vår målsättning för rörelsevinsten (EBIT) är 8-10% av omsättningen över konjunkturcykeln +/- 2%. Vår soliditetsmålsättning är 35-40%. Tillväxt över konjunkturcykeln MEUR % CAGR 1 = 8,4%* E Omsättning Nya företagsköp Tillväxt, % (inkl. företagsköp) Historisk tillväxt ca 1,7 X BNP (inkl. företagsköp) Stora förvärv ger ytterligare tillväxt Obs! Den nominella tillväxten i världs-bnp i wgenomsnitt 5,06% (källa IMF) 1 CAGR = Compound Annual Growth Rate *Inkl. förvärv; tillväxt utan förvärv 7,4% Dividend/aktie, resultat/aktie Dividend 2,25 1 1,75 0,90 0,45 0,50 Extra dividend 2,00 1-2,10 0,45 0,67 Resultat/aktie 2,74 3,72 2 1,80 1,42 2-0, enligt IFRS, 2003 enligt FAS. 1 Styrelsens förslag 2 Inkluderar intäkter av engångsnatur; Assa Abloy & Ovako Förbättrad lönsamhet MEUR % 12 Dividendpolitik Vi har som målsättning att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Utsikter för 2008 Tack vare den goda orderboken och affärsområdet Services fortsatt starka utveckling väntas omsättningen öka med ca 25% år Lönsamheten överstiger 11%. Vi har utvecklat en mera robust affärsmodell En stabilare affärsmix -Services andel av totala omsättningen har ökat -Breddat utbud på alla verksamhetsområden - Ökad global närvaro - Ökat bränsleutbud (bränsleoljor, biooljor, gas, fl erbränslen) Outsourcing av tillverkningskapaciteten En mera fl exibel verksamhetsmodell i Power Plants * E Omsättning Rörelseresultat, % Rörelseresultatestimat, % *2004 enligt IFRS, restruktureringskostnader justerade sortimentet med vattensmorda lager. Genom förvärvet ökade vår personal med 25 personer. I augusti förvärvade vi skotska Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industri. Genom förvärvet ökade vår personal med 31 personer. Andra strategiska åtgärder: I januari lämnade Wärtsilä ett offentligt köpeanbud på aktier, dvs. 10,3% av aktiekapitalet, till minoritetsägarna i Wärtsilä India Ltd. Köpeanbudet lyckades och 8,5% av aktierna förvärvades. Noteringen av Wärtsilä India Ltd:s aktier upphörde på börsen i Bombay den 18 juni I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai för att förbättra kundservicen på den snabbt växande marknaden i Kina. I maj öppnades en serviceverkstad och ett kontor i Vietnam för att betjäna kunderna på de växande marknaderna för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam. Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärtsilä öppnade ett nytt utbildningscenter i Sydkorea för att erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbyggnadsland. Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) undertecknade i maj ett licensavtal om tillverkning och försäljning av lågvarviga Wärtsilä marinmotorer i Vietnam. I oktober undertecknade Wärtsilä och Bryansk Engineering Works (BMZ) ett licensavtal om tillverkning av lågvarviga Wärtsilä marindieselmotorer i Ryssland. I november slöt Wärtsilä och V.Ships, som specialiserat sig på personaltjänster inom sjöfart, ett samarbetsavtal om att erbjuda tjänster inom teknisk fartygsdrift på sjöfartsmarknaden. Wärtsiläs Ship Power verksamhet omorganiserades i fem kundsegment: Handelsfartyg, Offshorefartyg, Passagerarfartyg, Fartyg för marinen och Specialfartyg. Målsättningen för omorganiseringen är att bättre svara på marknadens krav och tekniska utveckling samt skapa beredskap för marknadsfluktuationer. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 11

14 Ship power Vår riktning: att vara en ledande leverantör av helhetslösningar. 12 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

15 CASE OFFSHORE Omfattande order på krävande offshoremarknad I maj 2007 erhöll Wärtsilä en order på en helhetslösning bestående av kraftaggregat-, automations- och propulsionssystem till ett dynamiskt positionerat FPSO-oljeproduktionsfartyg för källtestning (floating production, storage & offloading) i anslutning till projektet PIPA II för det brasilianska offshorebolaget Dynamic Producer Inc. Wärtsilä levererar elektrisk propulsionsutrustning, kontroll- och eldistributionssystem, inklusive dieselaggregat, styrpropellrar och kompletta automations- och säkerhetssystem. Som en del av kontraktet erbjuder Wärtsilä ett integrerat planeringsteam som tar hand om alla tekniska frågor i anslutning till leveransen. Teamet deltar också i drifttagningen. Den här ordern utgör en fortsättning på Wärtsiläs framgång inom stora offshoreinstallationer. Den är ett exempel på vår omfattande interna leveransförmåga i samarbete med vår partner Emerson Process Management. Detta placerar oss i en unik position som total leverantör på marknaden, säger Jaakko Eskola, direktör, Wärtsilä Ship Power. Feugiatisi tie commy nosto del euisi. Uptat praessit prate minim ing essequam Hamnen do i eu Singapore. feugue ming endiam

16 Ship Power en stark ställning inom alla kundsegment Wärtsilä Ship Power levererar marinprodukter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Vi är väl representerade i alla huvudsegment inom shipping med våra högt uppskattade fartygsmaskinerilösningar. Utgångspunkten för vår strategi är att förstärka vår ledande ställning och fortsätta att växa genom att utvidga vårt sortiment och ytterligare förstärka vår närvaro i Asien genom att intensifiera partnerskap på alla fronter. Wärtsilä tillverkar propellrar i Kina, Nederländerna, Spanien och Norge. 14 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

17 Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer Q4/2007 Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Wärtsilä 38%(42) MAN Diesel 27% (23) Caterpillar (MAK) 23% (23) Övriga 12%(12) Wärtsilä 16% (16) MAN Diesel 81% (81) Mitsubishi 3% (3) Wärtsilä 6%(5) Övriga 94%(95) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (8 700) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (34 100) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (8 200) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. Marknadsandelarna baserar sig på installerad effekt, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Den totala marknaden baserar sig på volymen under de senaste 12 månaderna, siffrorna inom parentes beskriver de 12 senaste månadernas volym i slutet av föregående kvartal. Vi har en unik och mycket konkurrenskraftig position tack vare den bredaste produktportföljen inom branschen, vår förmåga att kombinera produkter till stora helheter och lösningar samt vårt globala försäljnings- och servicenätverk. Efterfrågefaktorer och geografiska fokusområden Efterfrågan inom skeppsbyggnad och shipping drivs av den globala ekonomiska tillväxten och dess inverkan på handeln samt efterfrågan på och utbudet av transportkapacitet. Andra faktorer, såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, oljepriser, räntenivå och fraktpriser samt miljöfrågor inverkar också på investeringsbenägenheten inom sjöfart. Den huvudsakliga marknadsfaktorn för affärsområdet Ship Power är den globala efterfrågan på nya fartyg, i synnerhet fartyg för sjötransporter, offshore- och stödfartyg för oljeutvin ning, kryssnings- och färjetjänster samt marinen. Skeppsbyggnadsindustrin är geografiskt koncentrerad till Asien, med Kina och Korea i täten. De europeiska varven koncentrerar sig på specialfartyg, offshorefartyg, passagerarfartyg och kryssningsfartyg. Konkurrensläge och marknadsposition Vi är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Våra största konkurrenter är de andra huvudleverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, MAN Diesel och Caterpillar (MAK). Ovan nämnda leverantörers egen tillverkningskapacitet är huvudsakligen koncentrerad till deras europeiska fabriker. Därtill tillverkas en del konkurrerande produkter med licens, främst i Korea och Kina. Wärtsilä har grundat ett 50/50-samägt företag tillsammans med Hyundai Heavy Industries för att tillverka våra flerbränslemotorer för LNG-marknaden i Korea. Fabriken tas i drift i slutet av Marknaden för lågvarviga motorer domineras av MAN Diesel Vårt rykte inom marinindustrin bygger på vår planeringskapacitet, vår långa erfarenhet av tillverkning och våra lösningars teknologiska ledarskap. efterföljt av Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries. Eftersom dessa motorer är stora och således svåra att transportera tillverkas de huvudsakligen med licens i Asien, i närheten av de skeppsvarv där större fartyg byggs. Under 2008 inleds tillverkningen av lågvarviga motorer i vårt samföretag med Chinese Shipbuilding Company CSIC och Mitsubishi Heavy Industries i Kina. Målsättningen är att förbättra vår ställning och konkurrenskraft inom lågvarviga motorer och ytterligare utvidga vår närvaro i Asien. Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och konkurrensen hård. För att bemöta denna konkurrens grundade vi ett samfö- retag i Kina Företaget koncentrerar sig på tillverkning av hjälpmotorer. De största konkurrenterna inom segmentet är MAN Diesel och dess licenstillverkare, HiMSEN-motorer tillverkade av Hyundai Heavy Industries och andra tillverkare av högvarviga motorer. Inom propulsionsutrustning varierar konkurrensomgivningen mellan de olika tillämpningsområdena. Rolls-Royce och Schottel är huvudkonkurrenter inom propellrar med ställbara blad (CPP). Inom propellrar med fasta blad (FPP) kommer konkurrensen huvudsakligen från Asien - Nakashima, Hyundai Heavy Industries och Mitsubishi Heavy Industries är huvudaktörerna på detta område tillsammans med tyska Mecklenburger Metallguss. Inom styrpropellrar är konkurrensen mer splittrad. Dubbel kundstruktur Våra två kundgrupper utgörs av skeppsvarv och rederier, och vi måste bemöta båda dessa gruppers behov och krav. Skeppsvarvens beslut påverkas främst av fartygskomponentpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationslätthet tillsammans med andra faktorer som är direkt relaterade till skeppsbyggnadsprocessen. Rederierna prioriterar å sin sida motorernas tillförlitlighet, driftsekonomi och -stöd, utsläpp och tillgången till service under fartygets 25-åriga livscykel. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet utgörs av fraktpriser, bränslepriser, räntenivå och fartygets kostnader. Variablerna varierar också med fartygstyp. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 15

18 Kundsegment för en bättre kundinriktning För att bättre svara på marknadens krav både i fråga om värdeproposition och teknologisk utveckling, håller vi på att omorganisera affärsområdet i fem Ship Power-kundsegment: Handelsfartyg inkluderar fartyg såsom containerfartyg, tankfartyg, bulklastfartyg, LNG-fartyg, RoRo- och andra lastfartyg. Offshore inkluderar fartyg och plattformar som används vid olje- och gasutvinning och -produktion samt stödfartyg; oljeborrningsriggar och -fartyg, ankarhanteringsfartyg, forskningsfartyg, flytande produktionsenheter, förbindelsefartyg för plattformar, etc. Passagerarfartyg inkluderar kryssningsfartyg, passagerarfärjor, passagerar/lastfärjor, snabba färjor och yachts. Fartyg för marinen inkluderar olika slags marinfartyg och ubåtar. Specialfartyg inkluderar ett brett spektrum av olika slags fartyg där huvudkategorierna utgörs av bogserbåtar, fiskefartyg, mudderverk och forskningsfartyg. Produktområden Medelvarviga motorer Lågvarviga motorer Propulsionsutrustning Tätningar och lager Automationssystem Kraftöverföringssystem och drev Relaterade tjänster Fartygsplanering Teknisk design Projekthantering Idrifttagning Livscykelstöd Ship Power produkter Vårt rykte inom marinindustrin bygger på vår planeringskapacitet, vår långa erfarenhet av tillverkning och våra lösningars teknologiska ledarskap. Våra produkter är kända för att vara tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga. Under årens lopp har vi fortlöpande utvidgat vårt utbud, och i dag ligger vår styrka i vår integrationsförmåga och branschens bredaste utbud. Vår produktstrategi bygger på Ship Power Supplier-konceptet. Genom denna strategi, som baserar sig på en omfattande portfölj med ett integrerat utbud av produkter, erbjuder vi våra kunder mervärde genom att låta dem koncentrera sig på sin kärnexpertis. Totalleverantörskonceptet erbjuder våra kunder olika fördelar skeppsvarvens risk i anslutning till installationer och systemkompabilitet minskar medan redarna erhåller bättre driftseffektivitet och underhåll. Seven Oceans, rörläggningsfartyg för djupa vatten som Wärtsilä levererat utrustning till. 16 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

19 Ship Power och hållbar utveckling Med den växande sjöfarten ökar även utsläppsnivåerna i absoluta siffror. Den ökade miljömedvetenheten och klimatförändringen sätter press på marinindustrin att fortlöpande undersöka nya sätt genom vilka fartygens miljöverkningar kan reduceras. Wärtsilä är en teknologisk föregångare och ledande leverantör av kraftlösningar med livscykelstöd, och vi tar kontinuerligt fram nya och konkurrenskraftiga, innovativa och effektiva tillämpningar. Vi utvecklar och förbättrar våra lösningar så att de i ännu högre grad uppfyller de framtida behoven av och efterfrågan på miljövänliga lösningar. Att optimera fartygets totala verkningsgrad blir allt viktigare. Utnyttjandet av alternativa bränslen, t.ex. naturgas, blir ett alternativ inom vissa affärssegment. Vi har utvecklat flera koncept som förbättrar fartygets totala verkningsgrad och som gör det möjligt att driva fartyg med naturgas. Iakttagandet av bestämmelser är en naturlig utgångspunkt i all vår produktutveckling. Därtill fokuserar affärsområdet Ship Power i sin utvecklingsverksamhet på att förbättra verkningsgraden och reducera utsläppen. Vi strävar efter att stå i främsta ledet i fråga om miljö och hållbar utveckling. Iakttagande av bestämmelser Sjöfartens miljöbestämmelser revideras för närvarande och kommer att bli strängare. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) framtida utsläppsbestämmelser samt EU:s och USA:s lokala bestämmelser är bara några exempel på strängare miljöbestämmelser inom vår bransch. Vi utvecklar fortlöpande teknologier som reducerar NOx- och andra utsläpp och som gör det möjligt för oss att uppfylla den strängaste nationella och/eller regionala lagstiftningen, både i dag och i framtiden. Minimimiljökravet som vi uppställt för våra motorer är för närvarande att de skall klara de NOx-utsläpp som föreskrivs i MARPOL 73/78 annex VI. Förbättrad verkningsgrad Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla bättre propulsionsmaskinerilösningar för fartyg. Detta inkluderar inte bara motorer och propellrar utan hela fartygskonceptet. Vi har god erfarenhet genom samarbete med våra partners i planeringen av olika fartygstyper. Exempel på detta är LNG-fartyget som utrustats med våra tvåbränslemotorer och de miljömässigt avancerade RoPax-fartygen. Reduktion av utsläpp De flesta hamnar i världen är belägna i närheten av tättbefolkade områden, och därför har kraven på osynlig rök varit stora. Commonrail-teknologi möjliggör rökfria motorer, och vi har det bredaste utbudet av commonrail-teknologi för tjockoljedrivna motorer i branschen. Minskade NOx-utsläpp fortsätter att vara en viktig angelägenhet inom sjöfart, och vi fortsätter att utveckla vår utrustning i enlighet med detta. Våra existerande motorer kan också modifieras med utvecklad teknologi för reduktion av NOx-utsläpp. I utbudet ingår både primära (t.ex. WETPAC-H) och sekundära metoder (t.ex. SCR). För att minska CO2- och SOx-utsläppen har vi höjt motorernas och hela fartygets verkningsgrad samt utvecklat flerbränslemotorer. Våra tätningssystem erbjuder miljövänliga alternativ för att minska oljeutsläpp från fartyg i vattnet. Vi erbjuder också effektiva hanteringssystem för bottensatser och slagvatten. Lösningar för förbättrad verkningsgrad Lösning Enviropax Maskineri för LNG - tanker Återvinning av spillvärme Delta Tuning LNG - kryssningsfartyg Mest betydande fördelar Lägre livscykelkostnader Större lastutrymme Mycket små rök- och NO x-utsläpp. Bättre verkningsgrad än med ångturbin Lägre avgasutsläpp Optimal fartygsplanering som möjliggör en större fraktkapacitet och hastighet. Lägre bränslekostnader Lägre utsläpp Lägre bränsleförbrukning Eliminerade SO x-utsläpp och reducerade NO x- och CO 2-utsläpp Kostnadseffektiv drift inom olika verksamhetsområden WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 17

20 Services Vår riktning: marknadens bredaste serviceportfölj och geografiska närvaro. 18 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.212 Centralt Q2/212 Orderingång 1.198 milj. euro, +2% Omsättning 1.99 milj. euro, +6% Orderingång jmf. med fakturering 1,9 (1,13) EBIT 113

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION KONCERNPRESENTATION 2010 1 Wärtsilä Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä Mission och Vision Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2 Wärtsilä 11.9.2013 Vår mission, vision och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster Passion for energy Med målet att bli Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster DANSKE COMMODITIES I KORTHET Vi ger dig fördelarna med en avreglerad elmarknad

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014 1 Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2 Vår mission, vision,

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Detta är Wärtsilä Hållbarhet Styrning Investerare Styrelsens

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef Årsstämma 2015 Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef Ett bra år för olja, gas och marin Mycket stark orderingång från varvsindustrin Starkt för olja och gas Vårt största

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår Gunnar Brock VD och koncernchef 28 kärvt slut på rekordår 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Produktutveckling Första kvartalet 29 Affärsområden och marknadspositioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY

ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY 1 / 19 Wärtsilä Agenda o Förändringar på energimarknaden o Vindkraftens

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer