KONCERNPRESENTATION Wärtsilä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä"

Transkript

1 KONCERNPRESENTATION Wärtsilä

2 Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä

3 Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 3 Wärtsilä

4 VÄRDEN Vår mission, vision och värden VISION MISSION Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. ENERGI Grip tag i möjligheter och förverkliga dem FÖRTRÄFFLIGHET Överträffa alla konkurrenter i branschen ENTUSIASM Stöd öppenhet, visa respekt och tillit 4 Wärtsilä

5 Detta är Wärtsilä POWER PLANTS SHIP POWER SERVICES 5 Wärtsilä

6 Detta erbjuder vi marknaden EFFEKTIVITET MILJÖ- LÖSNINGAR BRÄNSLE- FLEXIBILITET 6 Wärtsilä

7 Vårt utbud Försäljning av utrustning Ship Power integrerade lösningar Power Plants skräddarsydda lösningar Serviceslösningar Från reservdelar till serviceavtal Livscykellösningar KUNDER 7 Wärtsilä

8 Finansiella nyckeltal MEUR Orderingång Orderstock i slutet av perioden Omsättning Rörelseresultat % av omsättningen 11,1 10,7 12,1 11,4 Resultat/aktie, EUR 1,44 1,96 1,97 1, siffrorna visas utan engångsposter och försäljningsvinster. 8 Wärtsilä

9 Omsättning per marknadsområde MEUR Asien Europa Amerika Övriga 9 Wärtsilä

10 Stabil lönsamhet MEUR % % % % % % % EBIT EBIT % EBITA % *) Rörelseresultatet visas utan poster av engångskaraktär 10 Wärtsilä

11 Vi erbjuder överlägset värde för våra kunder genom våra flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar som möjliggör en övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur. 11 Wärtsilä

12 Utbud Vi är en betydande leverantör av kraftverk för flexibel baskraft som drivs med flytande bränslen och gas Vi erbjuder unika, dynamiska lösningar för stabilisering av elnät, reservkraft, toppbelastning, efterföljande av elnätverkets belastning och periodisk återkommande kraftgenerering Våra flerbränslelösningar för oljeoch gasindustrin används för tillförlitlig kraftgenerering, pumpning och kompression Alla installationer stöds av skräddarsydda driftsoch underhållstjänster under hela livscykeln. 12 Wärtsilä

13 Marknadstrender och efterfrågefaktorer BNP-tillväxt, införande av elektricitet och förbättrade levnadsstandarder driver tillväxten i efterfrågan på elektricitet Efterfrågan på hållbarhet och fokus på klimatförändring Snabb tillväxt i periodiskt förnybar kraftgenerering Ökad fluktuering i daglig-, vecko- och säsongsefterfrågan stärker behovet på flexibilitet Bränslens skiftande roll Svårt att tillåta nya kolkraftverk i västerländerna Gasens roll växer, speciellt som balanserande bränsle Kärnkraftens framtid är osäker Världen behöver förmånlig, ren, flexibel och tillförlitlig kraft. 13 Wärtsilä

14 Smart Power Generation unika egenskaper Energieffektivitet Högsta effektiviteten i kraftverk med enkelt omlopp Hög effektivitet även i varierande klimatförhållanden Hög kraftverkseffektivitet över ett brett belastningsregister tack vare ett flertal aggregat Konkurrenskraftigt produktionspris och hög användningsgrad Bränsleflexibilitet Kontinuerligt val av det mest genomförbara bränslet Lösningar för flytande och gasbaserade bränslen förnybara bränslen flerbränslekraftverk bränslekonversioner Beredelse för framtiden Bränsleflexibilitet Energieffektivitet Smart Power Generation Operativ flexibilitet Operativ flexibilitet Obegränsad, supersnabb och pålitlig uppstartning och stoppning utan inverkan på tidtabeller för underhåll Snabb reservkraft, uppföljning av belastningen, toppbelastning och baskraft Alla tilläggstjänster Stöd för elnätverket, möjliggörande av vindkraft Mångdrivna kraftverk förberedda att möta framtida marknadskrav 14 Wärtsilä

15 Smart Power Generation optimerar energisystem På tillväxtmarknaderna kräver ekonomisk tillväxt större energiinvesteringar. Förmånlig På utvecklade marknaderna resulterar övergånget till sol- och vindkraft i dagliga variationer som måste balanseras. Effektiv och flexibel Smart Power Generation gör det möjligt för kraftsystem att leverera förmånlig, ren och tillförlitlig energi. Tillförlitlig Smart Power System Hållbar 15 Wärtsilä

16 Vår passion är att optimera livscykelvärde genom att erbjuda det våra kunder behöver. Vi uppfyller detta löfte genom att erbjuda industrins enda fullständiga utbud av marina produkter, integrerade lösningar och tjänster globalt. Vi hjälper våra kunder hitta en kortare rutt till stark tillväxt och större vinster genom att fokusera på operativ effektivitet, miljömässig förträfflighet, bränsleflexibilitet och service. 16 Wärtsilä

17 Centrala trender och efterfrågefaktorer Höga oljepriser representerar en risk för global ekonomisk tillväxt, men de stimulerar investeringar i prospektering och produktion av olja och gas Utvidgande tillväxtekonomier stöder fortsättningsvis ökningen i efterfrågan på transport av råmaterial och energi Fartygsägandet flyttar till Asien Miljöbestämmelser driver efterfrågan på miljölösningar och gas som marinbränsle Starkare fokus på energieffektivitet och miljöprestanda Vi kommer att prioritera utveckling av miljölösningar och gasteknologi för att kunna bemöta våra kunders föränderliga behov. 17 Wärtsilä

18 GENOM ATT ERBJUDA LEDANDE INOM Ship Powers fokus på tillväxt VÅR STRATEGISKA MÅLSÄTTNING Att vara den ledande leverantören av lösningar inom marinindustrin: Effektivitet Gas- och flerbränslelösningar Miljölösningar Livscykellösningar för redare och fartygsoperatörer Förbättrad systemintegration för skeppsbyggnadsindustrin Marinindustrins bästa produktförsäljning och leveransprocesser 18 Wärtsilä

19 Ökande miljöbestämmelser och alternativ för minskande av utsläpp NO x Surt regn Ozonminskning Tier II (2011) Tier III i ECA-zoner (2016) SO x Surt regn 3,5% (2012) ECA-zoner 0,1% (2015) Globalt 0,5% (2020) PM Inverkan på luftkvaliteten Tillsammans med So x -minskning GHG Global uppvärmning Under IMOs evaluering Wärtsilä utvecklar flera olika lösningar för att bemöta behoven av olika fartygstyper och operativa profiler BALLAST- VATTEN Skada till lokala ekosystem Globalt ballastavtal Flytande naturgas (LNG) Samtidig minskning av NO x / SO x / PM / GHG Marknad: främst fartyg med regelbundna rutter och begränsad självstyrningskrav som opererar inom ECA-zoner En utvecklad infrastruktur behövs för större upptagning Konversionslösning tillgänglig Tjockolja (HFO) NO x : Katalysatorer eller våta metoder SO x : skrubbrar Marknad: främst handelsfartyg som opererar en betydande tid inom ECAzoner Marindieselolja (MGO) NO x : SCR eller primära metoder Marknad: fartyg som opererar en begränsad tid inom ECA-zoner, små fartyg 19 Wärtsilä

20 Det enda kompletta marinutbudet Fartygsdesign Serviceavtal Kommunikation och kontroll Pump- och gaslösningar Propulsion Miljölösningar Automation Motorer Tätningar & lager Kraftöverföring Drivutrustning 20 Wärtsilä

21 Att förhindra det oväntade och att optimera våra kunders verksamhet är vår gemensamma passion. Vi tjänar er var som helst, när som helst. Vi erbjuder industrins bredaste portfölj och bästa service både för marin- och för kraftverksmarknaderna. Vi erbjuder sakkunskap och snabb reageringsförmåga nära kunden, oberoende av tillverkare och möjligast miljöanpassat. 21 Wärtsilä

22 Vår strategiska målsättning Maximera vår marknadsandel inom vår nuvarande kundkrets Kontinuerligt utveckla vårt utbud med värdefrämjande lösningar Växa genom att erbjuda flera serviceavtal i anslutning till nya Ship Power- och Power Plantsleveranser Bli marknadsledaren inom miljölösningar i vår bransch Vårt mål är att vara våra kunders servicepartner: konkurrenskraftig, pålitlig och samarbetsvillig. 22 Wärtsilä

23 Centrala efterfrågefaktorer Intresset för gas som bränsle inom kraftgenerering och marinindustrin Striktare miljöbestämmelser Starkare fokus på totala ägandekostnader Accelererande teknologisk utveckling Stark efterfrågan på expertis 23 Wärtsilä

24 Förbättring av livscykeleffektiviteten Optimering av prestanda Våra kunder söker långsiktigare effektiviseringsstrategier för att förbättra verksamhetens effektivitet och minska operativa kostnader. Förhindrande av oväntade händelser Tillförlitlig prestanda och riskhantering är centrala behov för våra kunder. Förhindrande av oväntade händelser är väsentligt in säkerställandet av kostnadseffektivitet och en jämn verksamhet. Miljöeffektivitet Miljöbestämmelser och behovet på energieffektivitet driver våra kunders beslut att optimera deras miljöprestanda. 24 Wärtsilä

25 Breda kunskapsområden Motortjänster Propulsionstjänster El- & automationstjänster Panntjänster Miljötjänster Serviceavtal Serviceprojekt Utbildningstjänster 25 Wärtsilä

26 70 länder, 160 enheter, 5000 inom fälttjänst Installerat motorbestånd MW Wärtsilä Services globala nätverk Industrins bredaste utbud och kunskap 26 Wärtsilä

27 Vi erbjuder marknadsledande produkter 27 Wärtsilä

28 STYRKOR STRATEGI Strategi och styrkor Ledande teknologier & produkter Operativ förträfflighet Flexibel och vig verksamhet Teknologiskt ledarskap Konkurenskraftig produktporfölj Tillverknings- och planeringskunskap Flexibel och vig verksamhet Hög kvalitet och tillförlitlighet Hög prestanda Miljöfokus Samarbete med ledande forskningsinstitut Bred produktportfölj Produkter för integrerade lösningar eller som fristående utrustning Låga totala ägandekostnader Design för tillverkning Den bästa tillverkningspraxisen Kostnadseffektivitet Global närvaro med flexibel tillverkningskapacitet Global leverantörsbas Fokus på kärnkompetenser Värdesatta personer i en kultur baserad på prestanda Utvecklande av kompetenta och yrkeskunniga personer 28 Wärtsilä

29 Centrala aktiviteter Teknologi- & produktutveckling Grundläggande forskning Technologiutveckling Produktutveckling Produkthantering Marknad Forskning och utveckling; produkthantering och planering Produktleverans En strömlinjeformad, bred och konkurrenskraftig produktportfölj Leverans av råvaror Leverans av komponenter och bearbetning Förmontering Montering Testande och slutförande Kunder Produktcenter; leveranscenter; samföretag; licensföretag 29 Wärtsilä

30 Konkurrenskraftigt utbud 4-taktsmotorer 2-taktsmotorer System för energieffektivitet Generatoraggregat & hjälpmotorer Propellrar med vridbara eller fasta blad Styrpropellrar Bogpropellrar Frekvensomvandlare Kontrollsystem för propulsion Automation, övervakning & kontroll I/O skåp Kopplingstavlor Växlar Bränsleceller Avsvavling av rökgas & skrubbrar Katalysatorer (SCR, Oxicat osv.) Pumpsystem - Flow solutions Ballastvattensystem LNG återförgasning MG Ädelgassystem 30 Wärtsilä

31 Klar ledarskap inom flerbränsletillämpningar POWER PLANTS HANDELS- FARTYG OFFSHORE PASSAGERAR- FARTYG Flerbränslekraftverk 51 installationer 186 motorer Online sedan1997 LNG-fartyg 108 fartyg 429 motorer Konvertering 1kemisk tanker 2 motorkonv. Komplett gas train Komplett design PSV/FPSO 20 fartyg 96 motorer Online sedan 1994 Höjdpunkt: Harvey Gulf; den första 4 LNG-OSVn att operera i den Mexikanska Gulfen LNG -färjor 4 motorer Komplett gas train 2,800 passagerare I bruk under segment ~180 installationer > driftstimmar 31 Wärtsilä

32 Produktion och FoU Moss, Norge Olje- & gassystem Stord, Norge El- & automationssystem Göteborg, Sverige Vattenhantering Leeds, Storbritannien Ventiler Poole, Storbritannien Vattensystem Trondheim, Norge Frekvensomvandlare Rubbestadneset, Norge Propulsion, växlar, FoU Drunen, Nederländerna FoU, Propulsion Santander, Spanien Propulsion Aalborg, Danmark Sveanehoij & pumppar Vasa, Finland 4-taktmotorer, Ecotech, FoU Åbo, Finland FoU, Ecotech Esbo, Finland FoU, Ecotech WTEC (Penza, Ryssland) 4-taktsmotorer Geestacht, Tyskland Färskvattengenerering Wärtsilä CME (Zhenjiang, Kina) Propulsion QMD (Qingdao, Kina) 2-taktsmotorer Suzhou, China Montering & inköp WHEC (Mokpo, Sydkorea) 4-taktsmotorer WCEC (Nantong, Kina) 4-taktsmotorer Bermeo, Spanien FoU Winterthur, Schweitz 2-taktsmotorer, FoU Khopoli, Indien Gensets, Hjälpmotorer, Ecotech-moduler Wuxi, Kina Propulsion WQDC (Lingang, Kina) 4-taktsmotorer Trieste, Italien 4-taktsmotorer, Propulsion, FoU Singapore Pumpar för motorrum Pumprum & pumppar Helägda enheter Enheter med FoU Samarbetsföretag 18 licensenheter 32 Wärtsilä

33 Lönsam tillväxt genom fokus på tre områden Smart Power Generation Gas som bränsle Miljölösningar Övergånget till ett hållbart och modernt energisystem driver efterfrågan på smart power generation. Ekonomiska och miljömässiga faktorer ökar tillväxtpotentialet för gaslösningar inom båda slutmarknaderna. Miljöbestämmelser och en starkare fokus på optimerad livscykel skapar efterfrågan inom marinindustrin. 33 Wärtsilä

34 Passion för optimerande av livscyckelvärdet med moderna och hållbara kraftlösningar. 34 Wärtsilä

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Global Presence Local Knowledge

Global Presence Local Knowledge Global Presence Local Knowledge ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Gunnebo-koncernen Viktiga händelser 2012 2 Vd har ordet 4 Vision, mission, mål och strategi 6 Affärsmodell 8 Verksamhet Dynamiska marknader

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer