Vivaz pro Utökad användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vivaz pro Utökad användarhandbok"

Transkript

1 Vivaz pro Utökad användarhandbok

2 Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15 Statusikoner...16 Samtal...17 Ringa och ta emot samtal...17 Fler samtalsfunktioner...19 Skriva in text...21 Handskrift...21 Använda virtuella tangentbord...22 Kontakter...27 Meddelanden...28 Innan du använder meddelanden...28 Översikt över meddelandefunktionen...28 SMS och MMS...28 E-post...29 Visa meddelanden...30 Mer om meddelandefunktionen...30 Media...33 Visningsfält och pekfält...33 Uppdatera mediebibliotek...33 Markeringsläge...34 Foto...34 Musik...41 Video...43 Kamera...45 Använda kameran...45 Kameraikoner och -inställningar...46 Autogranska...50 Platstjänster...52 Använda GPS...52 Favoriter...52 GPS-data

3 Platsbegäranden...53 Positionsinställningar...53 Google Maps...54 Internet...55 Bokmärken...55 Historiksidor...55 Fler webbläsarfunktioner...55 Webbflöden...56 Hjälpredor...57 Filhanteraren...57 Klocka...58 Kalender...58 Google...59 Anteckningar...59 Konverterare...60 Miniräknare...60 Adobe PDF...60 Quickoffice...60 Sök...60 RoadSync...61 Program...62 Programmet PlayNow...62 Radio...62 Programmet TrackID...63 Röstinspelning...63 Konversationer...63 Överföra och hantera innehåll...64 Använda en USB-kabel...64 Skicka innehåll till en annan telefon...65 Uppdatera telefonen...67 Uppdatera telefonen med hjälp av Sony Ericsson PC Companion...67 Kommunikation...68 Wi-Fi...68 Mediaserver...68 Åtkomstpunkter...69 Synkronisering...69 Inställningar...71 Personliga inställningar...71 Telefoninställningar...72 Programhanterare

4 Felsökning...80 Startproblem...80 Låsproblem...80 Indikatorlampa...80 Kommunikationsproblem...80 Minnet är fullt...81 Problem med att ansluta till en dator eller en annan enhet...82 Övrigt...82 IMEI-nummer Juridisk information...84 Index

5 Ytterligare hjälp Den fullständiga användardokumentationen för telefonen består av: Användarhandboken (som levereras med telefonen) en översikt över telefonen med all information som du behöver för att komma igång. Hjälptexter hjälp i telefonen för de flesta program. Den utökade användarhandboken en uppdaterad användarhandbok med steg för steginstruktioner och ytterligare information om funktioner i telefonen. Den utökade användarhandboken finns på minneskortet. Det här dokumentet finns även på Läs den här informationen innan du använder mobiltelefonen. 5

6 Komma igång Montering Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) och batteriet. Sätta i SIM-kortet Ta bort batteriluckan. 2 Sätt i SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. Sätta i batteriet Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot varandra. 2 Sätt tillbaka batteriluckan. 6

7 Starta telefonen Starta telefonen 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj OK. 3 Första gången du startar telefonen följer du instruktionerna för att använda Inställningsguiden, där du kan ange grundinställningar och få tips. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-kortlås på sidan 78. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det från telefonen. Se Kopiera kontakter mellan minneskortet och SIM-kortet på sidan 27. Ladda telefonen Telefonens batteri är delvis laddat när du köper telefonen. Indikatorlampan tänds när telefonen laddas. 7

8 För mer information om hur indikatorlampan fungerar, se Indikatorlampa på sidan 80. Ladda telefonen med nätadaptern Anslut telefonen till ett eluttag med hjälp av medföljande USB-kabel och nätadaptern. Du kan använda telefonen medan den laddas. Du kan ladda batteriet när som helst i mer eller mindre än 3 timmar med nätadaptern. Du kan avbryta laddningen utan att skada batteriet. Ladda telefonen med hjälp av en dator Anslut telefonen till en USB-port på datorn med hjälp av medföljande USB-kabel. Minne Du kan spara innehåll på ett minneskort, i telefonminnet eller på SIM-kortet. Foton och musik sparas på minneskortet, om du har satt i ett sådant. Om du inte har satt i något minneskort eller om kortet är fullt sparas foton och musik i telefonminnet. Meddelanden och kontakter sparas i telefonminnet som standard, men du kan välja att spara dem på SIM-kortet. Visa tillgängligt minne Välj Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. Minneskort Telefonen stöder minneskort, som ökar lagringsutrymmet i telefonen. Ett minneskort som används i telefonen kan också användas med andra kompatibla enheter. Du kan flytta innehåll mellan minneskortet och telefonminnet. Sätta i eller ta ut ett minneskort 1 Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt. 2 Lossa och ta ut minneskortet genom att trycka på och välja Ta ut minneskort och därefter trycka kanten på minneskortet inåt. Hjälp i telefonen En utökad användarhandbok medföljer på telefonens minneskort. Det här dokumentet finns även på Hjälp för de flesta program finns i Hjälpredor i telefonen. 8

9 Öppna den allmänna hjälpen i telefonen Välj Meny > Hjälpredor > Hjälp. Visa hjälp från ett program Välj Alternativ > Hjälp. 9

10 Översikt över telefonen 1 Ljussensor 2 Högtalare 3 Uttag för USB-kabel ,5 mm-uttag för headset 5 Utskjutbart tangentbord 6 Pekskärm 7 Avsluta-knapp 8 Huvudmenyknapp 9 Samtalsknapp På/av-knapp 11 Signallampa 12 Kameralampa 13 Kamera 14 Volym, knappar för digital zoom 15 Videoknapp 16 Kameraknapp Högtalare

11 Menyöversikt* PlayNow Internet Program Radio TrackID Medieserver Hämta chattprgr Snabbmedd Konversationer Webbpublicering Spela in ljud Kamera Meddelande Media Foto Musik Video Platstjänster Google Maps Plats Wisepilot Kontakter Kalender Logg** Hjälpredor Filhanteraren Klocka RoadSync SonyEricsson-synk Google Sök Anteckningar Ordlista Konverterare Miniräknare Adobe PDF Quickoffice Hjälp Inställningar Personligt Profiler Teman Vänteläge Telefon Datum och tid Språk Display Hämta inställningar Sensorinställn. Pekfunktion Tillbehör Programinst. Telefonhantering Programhanterare Installerade prgrm Installationsfiler Install.inställningar Telefoni Samt.inst. Snabbuppringning Röstbrevlåda Vidarekoppla Samtalsspärrar Kommunikation Nät Wi-Fi Bluetooth USB Destinationer Anslutn.hanterare Dataöverföring Fjärrenheter Admin.inställningar * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd pekfunktionerna för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. För mer information se Navigering på sidan 12. Ikonerna i huvudmenyn kan ändras om temat ändras. 11

12 Navigering Du kan navigera i menyer med hjälp av fingertopparna eller en pekpenna. Knacka eller dubbelknacka på ett objekt för att välja eller öppna det. Du kan också växla mellan program som körs. Huvudmeny Du kan öppna menyer från Meny. Knacka på en meny för att öppna den. Du kan visa menyer i list- eller rutnätsformat, skapa egna mappar eller flytta innehåll mellan mappar. Öppna huvudmenyn Tryck på huvudmenyknappen. Ändra huvudmenyvyn 1 Välj Meny > Alternativ > Ändra menyvy. 2 Välj ett alternativ. Automatiskt knapplås och skärmlås Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt efter en stunds inaktivitet. Ändra inställningar för automatiskt knapplås och skärmlås 1 Välj Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Automat. knapplås. 2 Välj ett alternativ. Låsa upp telefonen manuellt Tryck på och välj Låsupp. Låsa telefonen manuellt Tryck två gånger på. Arbeta med flera saker samtidigt Du kan visa och växla mellan alla program som körs samtidigt i telefonen. Visa program som körs 1 Håll huvudmenyknappen intryckt. 2 Knacka på ett program som körs för att växla till det. Om många program körs i bakgrunden ökar belastningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. 12

13 Avsluta en funktion I de flesta fall väljer du Alternativ > Stäng. Radera objekt I de flesta program raderar du objekt som filer, mappar, meddelanden eller mediefiler genom att välja objektet och sedan välja Alternativ > Radera. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Telefonen är nu klar att använda. Återgå till vänteläget Tryck på. Skärm i standardvänteläge På skärmen i standardvänteläge finns fem olika vyer: Favoritkontakter Twitter Flow Album Genvägar Ikonen för vissa vyer i vänteläget, t.ex. Album, kan ändras beroende på vad som visas i vänteläget. De fem menyerna visas endast när Sony Ericsson har valts som tema i standardvänteläget. Växla mellan vyer i vänteläget Knacka på ikonen för den vy som önskas. Du kan dra snabbt med fingret åt höger eller vänster på skärmen för att växla mellan vyer. Navigera i en väntelägesvy Knacka med fingret uppe eller nere på skärmen när du t.ex. är i vyn Album. Mer information Du kan få mer information från en vy i vänteläget. Till exempel kan du visa tid och datum, komma åt musikspelaren i vänteläget eller använda pekfältet. Visa mer information från en väntelägesvy Om du vill visa mer information eller visa pekfältet trycker du på. Om du vill återgå till helskärmsläget knackar du i området mellan vyikonerna och pekfältet. Använda pekfältet från vänteläge 1 Om pekfältet inte visas längst ned på skärmen trycker du på. 2 Knacka på någon av följande ikoner: ringa samtal. gå till huvudmenyn för Media. skicka och ta emot meddelanden. söka i telefonen eller på Internet. 13

14 Ändra bakgrunden för en vy i vänteläget 1 Peka och håll kvar fingret på ikonen för en vy och välj ett alternativ: Tom ingen bakgrund. Bild visa en bild som bakgrund. Adobe Flash använd en Adobe Flash -fil som bakgrund. Twitter visa programmet Twitter som bakgrund. Flow visa en våg som lägger sig horisontellt oavsett hur du håller telefonen. Album visa foton eller videoklipp från Media. Favoritkontakter visa dina favoritkontakter som bakgrund. Genvägar visa genvägar till program eller webbplatser som bakgrund. 2 Välj en fil om du blir ombedd att göra det. 3 Spara dina ändringar genom att välja Stäng. Det går inte att välja samma fil som bakgrunden för mer än en vy. Vyn Flow På vyn Flow visas en våg som justeras så att den visas vågrätt oavsett hur du riktar telefonen. Vyn Favoriter Med vyn Favoriter kan du snabbt få tillgång till dina favoritkontakter. För varje kontakt i vyn Favoriter kan du välja om du vill ringa kontakten, skicka ett meddelande eller visa detaljerad kontaktinformation i Kontakter. Lägga till en kontakt i Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på och välj den kontakt eller de kontakter som du vill lägga till. Ta bort en kontakt från Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Knacka på den kontakt som du vill ta bort och välj Ja. 4 Upprepa steg 3 för att ta bort fler kontakter. Ringa upp en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Ring upp. Skicka ett meddelande till en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Meddelande. Visa detaljer om en favoritkontakt i Kontakter 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Visa i Kontakter. Vyn Album I Album får du snabbt tillgång till dina foton och videoklipp. Du kan visa innehållet eller skicka det till andra kompatibla enheter. Du kan också använda ett foto som bakgrund så att det visas i vänteläget. I Album är videoklipp markerade med. Använda ett foto som bakgrund i en vy 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Använd som bakgrund. 3 Välj en vy. 14

15 Skicka ett foto eller videoklipp 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto eller videoklipp och välj Skicka som. 3 Välj en metod för att skicka. Visa ett foto i fullständig storlek i Media 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Visa i Media. Spela upp videoklipp från vyn Album Knacka på ett videoklipp och välj Visa i Media. Genvägar I vyn Genvägar finns en lista med genvägar till olika program och bokmärken. Du kan anpassa vilka genvägar du vill visa. Ändra genvägsinställningar 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Välj en genväg och knacka på Alternativ > Ändra. 4 När Typ av genväg: visas väljer du Program eller Bokmärke. 5 Dubbelknacka på ett objekt. 6 Välj Tillbaka för att spara inställningarna. Twitter Från den här vyn kan du öppna Twitter. Du kan kolla dina vänners status eller kommentera deras senaste inlägg. Innan du använder den här tjänsten måste du ha rätt inställningar för Internetanslutning i telefonen. Skapa ett nytt inlägg Skriv in text i textfältet och knacka på. Visa en kommentar på webbplatsen för Twitter Knacka på bredvid den önskade kommentaren. Kommentera nya inlägg 1 Knacka på bredvid ett inlägg och skriv dina kommentarer i textfältet ovanför inlägget. 2 Skicka dina kommentarer genom att knacka på. Uppdatera vyn Twitter Peka på. Gå till webbplatsen för Twitter När du visar ett inlägg knackar du på. Använda andra nät Att ringa och ta emot samtal, använda meddelandefunktionen och dataöverföring (t.ex. Internetbaserade tjänster) utanför ditt hemnät (s.k. roaming) kan medföra ytterligare kostnader. Kontakta operatören om du vill ha mer information. 15

16 Statusikoner Statusikoner visas högst upp på skärmen. Du kan knacka på statusikoner för att visa mer information eller ändra inställningar. Batteriet är fulladdat Nätsignalstyrka Meddelanden i utkorgen GSM tillgängligt Obesvarat samtal Handsfree-enhet ansluten Samtal vidarekopplat SMS har tagits emot Ny e-post har tagits emot Hörlurar har satts i GPS anslutet Alarmet är aktiverat Bluetooth anslutet Knapplås aktiverat USB-dataöverföring Datasynkronisering Flygplansläget aktiverat Säkert Wi-Fi -nätverk anslutet Wi-Fi -nätverk anslutet 3G tillgängligt HSDPA tillgängligt EGPRS tillgängligt 16

17 Samtal Ringa och ta emot samtal Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät. Ringa 1 Välj och ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Tryck på. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistor. Avsluta ett samtal Tryck på. Ringa ett utlandssamtal 1 Välj och knacka på *+ två gånger för att skriva ett plustecken (+). 2 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. 3 Tryck på. Ställa in automatisk återuppringning Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samt.inst. > Autom. återuppringning > På. Besvara ett samtal Tryck på. Avvisa ett samtal Tryck på. Ändra volymen för högtalaren under ett samtal Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Tysta mikrofonen under ett samtal 1 Knacka på Tysta för att tysta mikrofonen. 2 Knacka på Ljud på för att aktivera mikrofonen igen. Sätta på högtalaren under ett samtal Knacka på. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Visa obesvarade samtal Tryck på för att öppna samtalslistan. Nät Telefonen växlar automatiskt mellan GSM-nät och 3G-nät (UMTS), beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du byter nät manuellt. Byta nät manuellt 1 Välj Meny > Inställningar > Kommunikation > Nät > Nätläge. 2 Välj ett alternativ. 17

18 Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 eller 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde. I vissa länder finns det även andra, lokala nödnummer som kan användas. Din nätoperatör kan ha sparat även dessa nummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Välj, skriv 112 (det internationella nödnumret) och tryck på. Videosamtal Du kan dela upplevelser med vänner och familj när de händer, och spara dem så att du kan återvända till dem senare. Den person som du pratar med visas på din skärm. Den andra personen ser den video som spelas in med din kamera. Innan du ringer videosamtal För att ett videosamtal ska fungera måste både du och mottagaren ha ett 3G-abonnemang (UMTS) som stöder 3G-tjänsten (UMTS) och 3G-nätet (UMTS). Ringa ett videosamtal 1 Välj och skriv in ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj Videosamt.. Besvara ett videosamtal Tryck på. Avsluta ett videosamtal Tryck på. Använda zoom i ett utgående videosamtal Välj Alternativ > Zooma. Visa alternativ för videosamtal Välj Alternativ under ett videosamtal. Samtalslista Du kan visa information om de senaste samtalen. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Tryck på och välj en flik. 2 Välj ett namn eller ett nummer och tryck på. Kortnummer Med kortnummerfunktionen kan du välja åtta kontakter som du vill kunna ringa snabbt från vänteläget. Ange ett kortnummer (en siffra mellan 2 och 9) för varje kontakt. Tilldela kortnummer till kontakter 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Snabbuppringning. 2 Välj en siffra mellan 2 och 9 på knappsatsen och välj Alternativ > Tilldela. 3 Välj en kontakt. Ringa kortnummer för ett tilldelat nummer Välj, ange ett kortnummer och tryck på. 18

19 Fler samtalsfunktioner Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Skriva in röstbrevlådenumret 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Röstbrevlåda> Röstbrevlåda. 2 Skriv in numret och tryck OK. Ringa upp röstbrevlådan Välj. Peka och håll kvar fingret på 1. Vidarekoppla samtal Du kan vidarekoppla samtal till exempelvis en svarstjänst. När Samtalsbegränsning används är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Vidarekoppla samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Skriv in det nummer du vill vidarekoppla samtalen till och välj OK. Fler än ett samtal Du kan hantera fler än ett samtal samtidigt. Du kan t.ex. parkera ett pågående samtal samtidigt som du ringer eller besvarar ett andra samtal. Du kan också växla mellan de två samtalen. Det går inte att besvara ett tredje samtal utan att först avsluta ett av de två första samtalen. Ringa ett andra samtal 1 Välj Knappsats under ett samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. 2 Skriv in det nummer du vill ringa upp och tryck på. Samtal väntar Om du aktiverar Samtal väntar hörs ett pipljud om ett andra samtal tas emot när du redan pratar i telefon. Aktivera Samtal väntar Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samt.inst. > Samtal väntar > Aktivera. Besvara ett andra samtal Under ett samtal trycker du på när du hör ett pipljud som indikerar ett andra samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. Avvisa ett andra samtal Under ett samtal väljer du Avvisa och fortsätter sedan med det aktiva samtalet. Avsluta ett aktivt samtal och besvara ett andra samtal Under ett samtal väljer du Alternativ > Avsluta pågående samtal och därefter Svara. Hantera två röstsamtal Du kan ha pågående och parkerade samtal samtidigt. 19

20 Växla mellan två samtal Tryck på under ett samtal. Avsluta ett aktivt samtal och återgå till ett parkerat samtal Tryck på och tryck sedan på. Konferenssamtal Med funktionen för konferenssamtal kan du samtala med flera personer samtidigt. Ringa ett konferenssamtal 1 Ring upp den första deltagaren. 2 Välj Knappsats, skriv in numret till den nästa deltagare som du vill ringa och tryck på. 3 När det nya samtalet besvaras väljer du. 4 Upprepa steg 2 för att lägga till fler deltagare. 5 När samtalet besvaras väljer du för att lägga till den nya deltagaren i konferensen. Avsluta samtalet med en deltagare 1 Välj. 2 Välj en deltagare och välj. Skapa ett privat samtal med en deltagare 1 Under samtalet väljer du för att visa alla deltagare. 2 Välj den deltagare som du vill skapa ett privat samtal med och välj. Återgå till ett konferenssamtal Välj. Begränsade samtal Du kan begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste ha ett lösenord från tjänstleverantören. Om du vidarekopplar inkommande samtal går det inte att använda alla alternativ för samtalsbegränsning. Begränsa samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samtalsspärrar. 2 Välj ett alternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Skriv in ditt lösenord och tryck OK. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas information på telefonen om hur lång tid samtalet har pågått. Du kan också kontrollera varaktigheten för ditt senaste samtal, för alla utgående samtal och den totala tiden för samtliga samtal. Visa samtalslängd Välj Meny > Samtal > Samtalslängd. 20

21 Skriva in text Du kan skriva in bokstäver, siffror och specialtecken med hjälp av det utskjutbara tangentbordet, tangentbord på skärmen eller med handstilsigenkänning. Du kan växla mellan dessa olika inmatningsmetoder. Skriva in text med hjälp av virtuella tangentbord eller handstilsigenkänning 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: QWERTY-tangenter, mini tangentbord i kompakt läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats. Handskrift handstilsigenkänning. 3 Skriv in text med hjälp av fingertoppen eller pennan. Handskrift Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga det virtuella tangentbordet 2 Alternativ knacka för att visa alternativ för handskrift 3 Docka dra och släpp för att flytta handskriftsfönstret på skärmen 4 Handskriftsområde 5 Bokstavsläge knacka för att växla till alfabetisk inmatning 6 Sifferläge knacka för att växla till sifferinmatning 7 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 8 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Alfanumerisk knappsats Öppna handskriftsfönstret 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Handskrift. Radera text Rita en kort linje åt vänster. Infoga ett blanksteg Rita en kort linje åt höger. 21

22 Använda virtuella tangentbord Du kan knacka på ett textinmatningsfält för att aktivera det virtuella tangentbordet. Du kan växla mellan tre typer av tangentbord: QWERTY-tangenter, mini tangentbord i stående läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats för alfanumeriska tecken. QWERTY-tangentbord, helskärm Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 4 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 5 Höger knacka för att flytta markören åt höger 6 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 7 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 8 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 9 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 10 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 11 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 12 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Aktivera QWERTY-tangentbord 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. QWERTY-tangenter, mini tangentbord i stående läge. 22

23 Alfanumerisk knappsats Stäng knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga den virtuella knappsatsen 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Indikator för textinmatning knacka för att öppna ett fönster där du kan aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning, växla mellan gemener/versaler eller växla mellan bokstäver och siffror 4 Inmatningsmetoder knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Handskrift 5 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 6 Höger knacka för att flytta markören åt höger 7 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 8 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg eller en nolla 10 Skift knacka för att växla mellan gemener/versaler, aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning eller växla mellan bokstäver och siffror Aktivera den alfanumeriska knappsatsen 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Alfanumerisk knappsats. Skriva in text med förutsägande textinmatning 1 Om inte visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Aktiv. föruts textinmat 2 Tryck på varje knapp en gång, även om den bokstav du vill använda inte är den första bokstaven på knappen. Om du t.ex. vill skriva "Jane" knackar du på 5 för J, 2 för a, 6 för n och 3 för e. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 3 Knacka på det understrukna ordet för att visa fler förslag. Välj ett ord. 4 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 5 Knacka på *+ för att lägga till symboler och skiljetecken. 23

24 Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning 1 Om visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Av för att ändra till vanlig textinmatning. 2 Knacka på 2 9 flera gånger tills den bokstav du vill använda visas. 3 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 4 Knacka på *+ för att lägga till skiljetecken eller symboler. När du använder en textinmatningsmetod kan du skriva in siffror genom att knacka på och hålla ned siffertangenterna. För att ange skiljetecken kan du också knacka på 1 flera gånger tills det tecken som du vill använda visas. Lägga till ord i den inbyggda ordlistan 1 När du skriver in text med förutsägande textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Lägg till ord. 2 Skriv in ordet med vanlig textinmatning och välj OK. 1 QWERTY-tangentbord, mini Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Docka - peka och håll kvar fingret för att flytta inmatningsfönstret på skärmen 4 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 5 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 6 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 7 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 8 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 10 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 11 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: Helskärm, QWERTY-tang., Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Ändra skrivspråk Välj Alternativ > Inmatningsspråk. När textinmatningsfönstret är öppet kan du också knacka på och välja Inmatningsspråk. 24

25 Sym Ctrl ; Kopiera och klistra in text 1 Knacka för att placera markören i början av texten som du vill välja för kopiering. Dra sedan fingertoppen eller pennan till slutet av texten. 2 Kopiera den valda texten genom att knacka på och välja Kopiera. 3 Om du vill klistra in texten inom samma textfält flyttar du markören till den plats där texten ska klistras in, knackar på och väljer Klistra in. Om du vill klistra in texten i ett annat textfält går du till det textfältet, flyttar markören till den plats där texten ska klistras in och väljer Alternativ > Klistra in. Använda den utskjutbara knappsatsen Du kan öppna telefonen och skriva in text med hjälp av QWERTY-tangentbordet. Q W E R T Y U * I O P A Z S X # ) D F 4 G 5 H 6 J K ( L C V 7 B 8 N 9 M 0! au,, -. : Utskjutbart tangentbord Q A Z W S X E D C! R 1 F 4 V 7 Sym au T 2 G 5 B 8 Y 3 H 6 N 9 U * J # M 0 Ctrl I + K (, ;, - O / L ). : Alt tryck en gång för att skriva tecknet längst upp till höger på en knapp. Om du till exempel vill knackar du på en gång och trycker sedan Knacka två gånger på för att låsa i Alt-läge 2 Shift och Caps Lock tryck för att växla mellan versaler och gemener. 3 Symbol tryck en gång för att visa symboltabellen. Skriv in dolda tecken genom att hålla Sym au intryckt och sedan trycka på en annan knapp. För att t.ex. skriva ê håller du Sym intryckt och trycker sedan på au E flera gånger tills ê visas 4 Blanksteg - tryck på Enter för att lägga till ett blanksteg 5 Ctrl håll Ctrl intryckt och tryck sedan på någon av följande knappar: A för att markera all text C för att kopiera markerad text X för att klippa ut markerad text V 7 för att klistra in den text du just har klippt ut 6 Vänster tryck för att flytta markören åt vänster, håll intryckt och tryck sedan på för att markera texten till vänster om markören 7 Upp tryck för att flytta markören till föregående rad, håll intryckt och tryck sedan på för att markera ett stycke text till vänster om markören 8 Höger tryck för att flytta markören åt höger, håll intryckt och tryck sedan på för att markera text till höger om markören 9 Ned tryck för att flytta markören till nästa rad, håll intryckt och tryck sedan på för att markera ett stycke text till höger om markören 10 Radbrytning tryck för att skriva en radbrytning 25

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839689

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X8. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

X10. Utökad användarhandbok

X10. Utökad användarhandbok X10 Utökad användarhandbok Innehåll Användarsupport...6 Användarhandbok i telefonen...6 Program för användarsupport...6 Upplev mer. Upptäck hur...6 Komma igång...7 Montering...7 Starta och stänga av telefonen...8

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

Nokia 500 Användarhandbok

Nokia 500 Användarhandbok Nokia 500 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i ett minneskort 10 Ladda 12 Slå på och stänga av telefonen 14 Använda

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Nokia C5 03 Användarhandbok

Nokia C5 03 Användarhandbok Nokia C5 03 Användarhandbok Utgåva 2.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Borttagning av batteri 5 Komma i gång 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i minneskortet 8 Ta bort minneskortet 9 Ladda batteriet

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C5-00. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia X7-00 Användarhandbok

Nokia X7-00 Användarhandbok Nokia X7-00 Användarhandbok Utgåva 2.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Antennplatser 8 Headset 8 Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp 9 Låsa

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Nokia C7 00 Användarhandbok

Nokia C7 00 Användarhandbok Nokia C7 00 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 11 Ladda 12 Slå på eller stänga

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok. ST21i/ST21a. tipo

Användarhandbok. ST21i/ST21a. tipo Användarhandbok ST21i/ST21a tipo Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...10 Skärmlås...10

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Nokia X7-00 Användarhandbok

Nokia X7-00 Användarhandbok Nokia X7-00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Antennplatser 8 Headset 8 Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp 9 Låsa eller

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer