Vivaz pro Utökad användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vivaz pro Utökad användarhandbok"

Transkript

1 Vivaz pro Utökad användarhandbok

2 Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15 Statusikoner...16 Samtal...17 Ringa och ta emot samtal...17 Fler samtalsfunktioner...19 Skriva in text...21 Handskrift...21 Använda virtuella tangentbord...22 Kontakter...27 Meddelanden...28 Innan du använder meddelanden...28 Översikt över meddelandefunktionen...28 SMS och MMS...28 E-post...29 Visa meddelanden...30 Mer om meddelandefunktionen...30 Media...33 Visningsfält och pekfält...33 Uppdatera mediebibliotek...33 Markeringsläge...34 Foto...34 Musik...41 Video...43 Kamera...45 Använda kameran...45 Kameraikoner och -inställningar...46 Autogranska...50 Platstjänster...52 Använda GPS...52 Favoriter...52 GPS-data

3 Platsbegäranden...53 Positionsinställningar...53 Google Maps...54 Internet...55 Bokmärken...55 Historiksidor...55 Fler webbläsarfunktioner...55 Webbflöden...56 Hjälpredor...57 Filhanteraren...57 Klocka...58 Kalender...58 Google...59 Anteckningar...59 Konverterare...60 Miniräknare...60 Adobe PDF...60 Quickoffice...60 Sök...60 RoadSync...61 Program...62 Programmet PlayNow...62 Radio...62 Programmet TrackID...63 Röstinspelning...63 Konversationer...63 Överföra och hantera innehåll...64 Använda en USB-kabel...64 Skicka innehåll till en annan telefon...65 Uppdatera telefonen...67 Uppdatera telefonen med hjälp av Sony Ericsson PC Companion...67 Kommunikation...68 Wi-Fi...68 Mediaserver...68 Åtkomstpunkter...69 Synkronisering...69 Inställningar...71 Personliga inställningar...71 Telefoninställningar...72 Programhanterare

4 Felsökning...80 Startproblem...80 Låsproblem...80 Indikatorlampa...80 Kommunikationsproblem...80 Minnet är fullt...81 Problem med att ansluta till en dator eller en annan enhet...82 Övrigt...82 IMEI-nummer Juridisk information...84 Index

5 Ytterligare hjälp Den fullständiga användardokumentationen för telefonen består av: Användarhandboken (som levereras med telefonen) en översikt över telefonen med all information som du behöver för att komma igång. Hjälptexter hjälp i telefonen för de flesta program. Den utökade användarhandboken en uppdaterad användarhandbok med steg för steginstruktioner och ytterligare information om funktioner i telefonen. Den utökade användarhandboken finns på minneskortet. Det här dokumentet finns även på Läs den här informationen innan du använder mobiltelefonen. 5

6 Komma igång Montering Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) och batteriet. Sätta i SIM-kortet Ta bort batteriluckan. 2 Sätt i SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. Sätta i batteriet Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot varandra. 2 Sätt tillbaka batteriluckan. 6

7 Starta telefonen Starta telefonen 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj OK. 3 Första gången du startar telefonen följer du instruktionerna för att använda Inställningsguiden, där du kan ange grundinställningar och få tips. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-kortlås på sidan 78. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det från telefonen. Se Kopiera kontakter mellan minneskortet och SIM-kortet på sidan 27. Ladda telefonen Telefonens batteri är delvis laddat när du köper telefonen. Indikatorlampan tänds när telefonen laddas. 7

8 För mer information om hur indikatorlampan fungerar, se Indikatorlampa på sidan 80. Ladda telefonen med nätadaptern Anslut telefonen till ett eluttag med hjälp av medföljande USB-kabel och nätadaptern. Du kan använda telefonen medan den laddas. Du kan ladda batteriet när som helst i mer eller mindre än 3 timmar med nätadaptern. Du kan avbryta laddningen utan att skada batteriet. Ladda telefonen med hjälp av en dator Anslut telefonen till en USB-port på datorn med hjälp av medföljande USB-kabel. Minne Du kan spara innehåll på ett minneskort, i telefonminnet eller på SIM-kortet. Foton och musik sparas på minneskortet, om du har satt i ett sådant. Om du inte har satt i något minneskort eller om kortet är fullt sparas foton och musik i telefonminnet. Meddelanden och kontakter sparas i telefonminnet som standard, men du kan välja att spara dem på SIM-kortet. Visa tillgängligt minne Välj Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. Minneskort Telefonen stöder minneskort, som ökar lagringsutrymmet i telefonen. Ett minneskort som används i telefonen kan också användas med andra kompatibla enheter. Du kan flytta innehåll mellan minneskortet och telefonminnet. Sätta i eller ta ut ett minneskort 1 Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt. 2 Lossa och ta ut minneskortet genom att trycka på och välja Ta ut minneskort och därefter trycka kanten på minneskortet inåt. Hjälp i telefonen En utökad användarhandbok medföljer på telefonens minneskort. Det här dokumentet finns även på Hjälp för de flesta program finns i Hjälpredor i telefonen. 8

9 Öppna den allmänna hjälpen i telefonen Välj Meny > Hjälpredor > Hjälp. Visa hjälp från ett program Välj Alternativ > Hjälp. 9

10 Översikt över telefonen 1 Ljussensor 2 Högtalare 3 Uttag för USB-kabel ,5 mm-uttag för headset 5 Utskjutbart tangentbord 6 Pekskärm 7 Avsluta-knapp 8 Huvudmenyknapp 9 Samtalsknapp På/av-knapp 11 Signallampa 12 Kameralampa 13 Kamera 14 Volym, knappar för digital zoom 15 Videoknapp 16 Kameraknapp Högtalare

11 Menyöversikt* PlayNow Internet Program Radio TrackID Medieserver Hämta chattprgr Snabbmedd Konversationer Webbpublicering Spela in ljud Kamera Meddelande Media Foto Musik Video Platstjänster Google Maps Plats Wisepilot Kontakter Kalender Logg** Hjälpredor Filhanteraren Klocka RoadSync SonyEricsson-synk Google Sök Anteckningar Ordlista Konverterare Miniräknare Adobe PDF Quickoffice Hjälp Inställningar Personligt Profiler Teman Vänteläge Telefon Datum och tid Språk Display Hämta inställningar Sensorinställn. Pekfunktion Tillbehör Programinst. Telefonhantering Programhanterare Installerade prgrm Installationsfiler Install.inställningar Telefoni Samt.inst. Snabbuppringning Röstbrevlåda Vidarekoppla Samtalsspärrar Kommunikation Nät Wi-Fi Bluetooth USB Destinationer Anslutn.hanterare Dataöverföring Fjärrenheter Admin.inställningar * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd pekfunktionerna för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. För mer information se Navigering på sidan 12. Ikonerna i huvudmenyn kan ändras om temat ändras. 11

12 Navigering Du kan navigera i menyer med hjälp av fingertopparna eller en pekpenna. Knacka eller dubbelknacka på ett objekt för att välja eller öppna det. Du kan också växla mellan program som körs. Huvudmeny Du kan öppna menyer från Meny. Knacka på en meny för att öppna den. Du kan visa menyer i list- eller rutnätsformat, skapa egna mappar eller flytta innehåll mellan mappar. Öppna huvudmenyn Tryck på huvudmenyknappen. Ändra huvudmenyvyn 1 Välj Meny > Alternativ > Ändra menyvy. 2 Välj ett alternativ. Automatiskt knapplås och skärmlås Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt efter en stunds inaktivitet. Ändra inställningar för automatiskt knapplås och skärmlås 1 Välj Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Automat. knapplås. 2 Välj ett alternativ. Låsa upp telefonen manuellt Tryck på och välj Låsupp. Låsa telefonen manuellt Tryck två gånger på. Arbeta med flera saker samtidigt Du kan visa och växla mellan alla program som körs samtidigt i telefonen. Visa program som körs 1 Håll huvudmenyknappen intryckt. 2 Knacka på ett program som körs för att växla till det. Om många program körs i bakgrunden ökar belastningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. 12

13 Avsluta en funktion I de flesta fall väljer du Alternativ > Stäng. Radera objekt I de flesta program raderar du objekt som filer, mappar, meddelanden eller mediefiler genom att välja objektet och sedan välja Alternativ > Radera. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Telefonen är nu klar att använda. Återgå till vänteläget Tryck på. Skärm i standardvänteläge På skärmen i standardvänteläge finns fem olika vyer: Favoritkontakter Twitter Flow Album Genvägar Ikonen för vissa vyer i vänteläget, t.ex. Album, kan ändras beroende på vad som visas i vänteläget. De fem menyerna visas endast när Sony Ericsson har valts som tema i standardvänteläget. Växla mellan vyer i vänteläget Knacka på ikonen för den vy som önskas. Du kan dra snabbt med fingret åt höger eller vänster på skärmen för att växla mellan vyer. Navigera i en väntelägesvy Knacka med fingret uppe eller nere på skärmen när du t.ex. är i vyn Album. Mer information Du kan få mer information från en vy i vänteläget. Till exempel kan du visa tid och datum, komma åt musikspelaren i vänteläget eller använda pekfältet. Visa mer information från en väntelägesvy Om du vill visa mer information eller visa pekfältet trycker du på. Om du vill återgå till helskärmsläget knackar du i området mellan vyikonerna och pekfältet. Använda pekfältet från vänteläge 1 Om pekfältet inte visas längst ned på skärmen trycker du på. 2 Knacka på någon av följande ikoner: ringa samtal. gå till huvudmenyn för Media. skicka och ta emot meddelanden. söka i telefonen eller på Internet. 13

14 Ändra bakgrunden för en vy i vänteläget 1 Peka och håll kvar fingret på ikonen för en vy och välj ett alternativ: Tom ingen bakgrund. Bild visa en bild som bakgrund. Adobe Flash använd en Adobe Flash -fil som bakgrund. Twitter visa programmet Twitter som bakgrund. Flow visa en våg som lägger sig horisontellt oavsett hur du håller telefonen. Album visa foton eller videoklipp från Media. Favoritkontakter visa dina favoritkontakter som bakgrund. Genvägar visa genvägar till program eller webbplatser som bakgrund. 2 Välj en fil om du blir ombedd att göra det. 3 Spara dina ändringar genom att välja Stäng. Det går inte att välja samma fil som bakgrunden för mer än en vy. Vyn Flow På vyn Flow visas en våg som justeras så att den visas vågrätt oavsett hur du riktar telefonen. Vyn Favoriter Med vyn Favoriter kan du snabbt få tillgång till dina favoritkontakter. För varje kontakt i vyn Favoriter kan du välja om du vill ringa kontakten, skicka ett meddelande eller visa detaljerad kontaktinformation i Kontakter. Lägga till en kontakt i Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på och välj den kontakt eller de kontakter som du vill lägga till. Ta bort en kontakt från Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Knacka på den kontakt som du vill ta bort och välj Ja. 4 Upprepa steg 3 för att ta bort fler kontakter. Ringa upp en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Ring upp. Skicka ett meddelande till en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Meddelande. Visa detaljer om en favoritkontakt i Kontakter 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Visa i Kontakter. Vyn Album I Album får du snabbt tillgång till dina foton och videoklipp. Du kan visa innehållet eller skicka det till andra kompatibla enheter. Du kan också använda ett foto som bakgrund så att det visas i vänteläget. I Album är videoklipp markerade med. Använda ett foto som bakgrund i en vy 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Använd som bakgrund. 3 Välj en vy. 14

15 Skicka ett foto eller videoklipp 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto eller videoklipp och välj Skicka som. 3 Välj en metod för att skicka. Visa ett foto i fullständig storlek i Media 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Visa i Media. Spela upp videoklipp från vyn Album Knacka på ett videoklipp och välj Visa i Media. Genvägar I vyn Genvägar finns en lista med genvägar till olika program och bokmärken. Du kan anpassa vilka genvägar du vill visa. Ändra genvägsinställningar 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Välj en genväg och knacka på Alternativ > Ändra. 4 När Typ av genväg: visas väljer du Program eller Bokmärke. 5 Dubbelknacka på ett objekt. 6 Välj Tillbaka för att spara inställningarna. Twitter Från den här vyn kan du öppna Twitter. Du kan kolla dina vänners status eller kommentera deras senaste inlägg. Innan du använder den här tjänsten måste du ha rätt inställningar för Internetanslutning i telefonen. Skapa ett nytt inlägg Skriv in text i textfältet och knacka på. Visa en kommentar på webbplatsen för Twitter Knacka på bredvid den önskade kommentaren. Kommentera nya inlägg 1 Knacka på bredvid ett inlägg och skriv dina kommentarer i textfältet ovanför inlägget. 2 Skicka dina kommentarer genom att knacka på. Uppdatera vyn Twitter Peka på. Gå till webbplatsen för Twitter När du visar ett inlägg knackar du på. Använda andra nät Att ringa och ta emot samtal, använda meddelandefunktionen och dataöverföring (t.ex. Internetbaserade tjänster) utanför ditt hemnät (s.k. roaming) kan medföra ytterligare kostnader. Kontakta operatören om du vill ha mer information. 15

16 Statusikoner Statusikoner visas högst upp på skärmen. Du kan knacka på statusikoner för att visa mer information eller ändra inställningar. Batteriet är fulladdat Nätsignalstyrka Meddelanden i utkorgen GSM tillgängligt Obesvarat samtal Handsfree-enhet ansluten Samtal vidarekopplat SMS har tagits emot Ny e-post har tagits emot Hörlurar har satts i GPS anslutet Alarmet är aktiverat Bluetooth anslutet Knapplås aktiverat USB-dataöverföring Datasynkronisering Flygplansläget aktiverat Säkert Wi-Fi -nätverk anslutet Wi-Fi -nätverk anslutet 3G tillgängligt HSDPA tillgängligt EGPRS tillgängligt 16

17 Samtal Ringa och ta emot samtal Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät. Ringa 1 Välj och ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Tryck på. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistor. Avsluta ett samtal Tryck på. Ringa ett utlandssamtal 1 Välj och knacka på *+ två gånger för att skriva ett plustecken (+). 2 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. 3 Tryck på. Ställa in automatisk återuppringning Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samt.inst. > Autom. återuppringning > På. Besvara ett samtal Tryck på. Avvisa ett samtal Tryck på. Ändra volymen för högtalaren under ett samtal Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Tysta mikrofonen under ett samtal 1 Knacka på Tysta för att tysta mikrofonen. 2 Knacka på Ljud på för att aktivera mikrofonen igen. Sätta på högtalaren under ett samtal Knacka på. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Visa obesvarade samtal Tryck på för att öppna samtalslistan. Nät Telefonen växlar automatiskt mellan GSM-nät och 3G-nät (UMTS), beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du byter nät manuellt. Byta nät manuellt 1 Välj Meny > Inställningar > Kommunikation > Nät > Nätläge. 2 Välj ett alternativ. 17

18 Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 eller 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde. I vissa länder finns det även andra, lokala nödnummer som kan användas. Din nätoperatör kan ha sparat även dessa nummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Välj, skriv 112 (det internationella nödnumret) och tryck på. Videosamtal Du kan dela upplevelser med vänner och familj när de händer, och spara dem så att du kan återvända till dem senare. Den person som du pratar med visas på din skärm. Den andra personen ser den video som spelas in med din kamera. Innan du ringer videosamtal För att ett videosamtal ska fungera måste både du och mottagaren ha ett 3G-abonnemang (UMTS) som stöder 3G-tjänsten (UMTS) och 3G-nätet (UMTS). Ringa ett videosamtal 1 Välj och skriv in ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj Videosamt.. Besvara ett videosamtal Tryck på. Avsluta ett videosamtal Tryck på. Använda zoom i ett utgående videosamtal Välj Alternativ > Zooma. Visa alternativ för videosamtal Välj Alternativ under ett videosamtal. Samtalslista Du kan visa information om de senaste samtalen. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Tryck på och välj en flik. 2 Välj ett namn eller ett nummer och tryck på. Kortnummer Med kortnummerfunktionen kan du välja åtta kontakter som du vill kunna ringa snabbt från vänteläget. Ange ett kortnummer (en siffra mellan 2 och 9) för varje kontakt. Tilldela kortnummer till kontakter 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Snabbuppringning. 2 Välj en siffra mellan 2 och 9 på knappsatsen och välj Alternativ > Tilldela. 3 Välj en kontakt. Ringa kortnummer för ett tilldelat nummer Välj, ange ett kortnummer och tryck på. 18

19 Fler samtalsfunktioner Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Skriva in röstbrevlådenumret 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Röstbrevlåda> Röstbrevlåda. 2 Skriv in numret och tryck OK. Ringa upp röstbrevlådan Välj. Peka och håll kvar fingret på 1. Vidarekoppla samtal Du kan vidarekoppla samtal till exempelvis en svarstjänst. När Samtalsbegränsning används är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Vidarekoppla samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Skriv in det nummer du vill vidarekoppla samtalen till och välj OK. Fler än ett samtal Du kan hantera fler än ett samtal samtidigt. Du kan t.ex. parkera ett pågående samtal samtidigt som du ringer eller besvarar ett andra samtal. Du kan också växla mellan de två samtalen. Det går inte att besvara ett tredje samtal utan att först avsluta ett av de två första samtalen. Ringa ett andra samtal 1 Välj Knappsats under ett samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. 2 Skriv in det nummer du vill ringa upp och tryck på. Samtal väntar Om du aktiverar Samtal väntar hörs ett pipljud om ett andra samtal tas emot när du redan pratar i telefon. Aktivera Samtal väntar Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samt.inst. > Samtal väntar > Aktivera. Besvara ett andra samtal Under ett samtal trycker du på när du hör ett pipljud som indikerar ett andra samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. Avvisa ett andra samtal Under ett samtal väljer du Avvisa och fortsätter sedan med det aktiva samtalet. Avsluta ett aktivt samtal och besvara ett andra samtal Under ett samtal väljer du Alternativ > Avsluta pågående samtal och därefter Svara. Hantera två röstsamtal Du kan ha pågående och parkerade samtal samtidigt. 19

20 Växla mellan två samtal Tryck på under ett samtal. Avsluta ett aktivt samtal och återgå till ett parkerat samtal Tryck på och tryck sedan på. Konferenssamtal Med funktionen för konferenssamtal kan du samtala med flera personer samtidigt. Ringa ett konferenssamtal 1 Ring upp den första deltagaren. 2 Välj Knappsats, skriv in numret till den nästa deltagare som du vill ringa och tryck på. 3 När det nya samtalet besvaras väljer du. 4 Upprepa steg 2 för att lägga till fler deltagare. 5 När samtalet besvaras väljer du för att lägga till den nya deltagaren i konferensen. Avsluta samtalet med en deltagare 1 Välj. 2 Välj en deltagare och välj. Skapa ett privat samtal med en deltagare 1 Under samtalet väljer du för att visa alla deltagare. 2 Välj den deltagare som du vill skapa ett privat samtal med och välj. Återgå till ett konferenssamtal Välj. Begränsade samtal Du kan begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste ha ett lösenord från tjänstleverantören. Om du vidarekopplar inkommande samtal går det inte att använda alla alternativ för samtalsbegränsning. Begränsa samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Telefoni > Samtalsspärrar. 2 Välj ett alternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Skriv in ditt lösenord och tryck OK. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas information på telefonen om hur lång tid samtalet har pågått. Du kan också kontrollera varaktigheten för ditt senaste samtal, för alla utgående samtal och den totala tiden för samtliga samtal. Visa samtalslängd Välj Meny > Samtal > Samtalslängd. 20

21 Skriva in text Du kan skriva in bokstäver, siffror och specialtecken med hjälp av det utskjutbara tangentbordet, tangentbord på skärmen eller med handstilsigenkänning. Du kan växla mellan dessa olika inmatningsmetoder. Skriva in text med hjälp av virtuella tangentbord eller handstilsigenkänning 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: QWERTY-tangenter, mini tangentbord i kompakt läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats. Handskrift handstilsigenkänning. 3 Skriv in text med hjälp av fingertoppen eller pennan. Handskrift Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga det virtuella tangentbordet 2 Alternativ knacka för att visa alternativ för handskrift 3 Docka dra och släpp för att flytta handskriftsfönstret på skärmen 4 Handskriftsområde 5 Bokstavsläge knacka för att växla till alfabetisk inmatning 6 Sifferläge knacka för att växla till sifferinmatning 7 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 8 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Alfanumerisk knappsats Öppna handskriftsfönstret 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Handskrift. Radera text Rita en kort linje åt vänster. Infoga ett blanksteg Rita en kort linje åt höger. 21

22 Använda virtuella tangentbord Du kan knacka på ett textinmatningsfält för att aktivera det virtuella tangentbordet. Du kan växla mellan tre typer av tangentbord: QWERTY-tangenter, mini tangentbord i stående läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats för alfanumeriska tecken. QWERTY-tangentbord, helskärm Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 4 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 5 Höger knacka för att flytta markören åt höger 6 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 7 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 8 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 9 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 10 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 11 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 12 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Aktivera QWERTY-tangentbord 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. QWERTY-tangenter, mini tangentbord i stående läge. 22

23 Alfanumerisk knappsats Stäng knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga den virtuella knappsatsen 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Indikator för textinmatning knacka för att öppna ett fönster där du kan aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning, växla mellan gemener/versaler eller växla mellan bokstäver och siffror 4 Inmatningsmetoder knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangenter, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Handskrift 5 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 6 Höger knacka för att flytta markören åt höger 7 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 8 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg eller en nolla 10 Skift knacka för att växla mellan gemener/versaler, aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning eller växla mellan bokstäver och siffror Aktivera den alfanumeriska knappsatsen 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Alfanumerisk knappsats. Skriva in text med förutsägande textinmatning 1 Om inte visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Aktiv. föruts textinmat 2 Tryck på varje knapp en gång, även om den bokstav du vill använda inte är den första bokstaven på knappen. Om du t.ex. vill skriva "Jane" knackar du på 5 för J, 2 för a, 6 för n och 3 för e. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 3 Knacka på det understrukna ordet för att visa fler förslag. Välj ett ord. 4 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 5 Knacka på *+ för att lägga till symboler och skiljetecken. 23

24 Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning 1 Om visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Av för att ändra till vanlig textinmatning. 2 Knacka på 2 9 flera gånger tills den bokstav du vill använda visas. 3 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 4 Knacka på *+ för att lägga till skiljetecken eller symboler. När du använder en textinmatningsmetod kan du skriva in siffror genom att knacka på och hålla ned siffertangenterna. För att ange skiljetecken kan du också knacka på 1 flera gånger tills det tecken som du vill använda visas. Lägga till ord i den inbyggda ordlistan 1 När du skriver in text med förutsägande textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Lägg till ord. 2 Skriv in ordet med vanlig textinmatning och välj OK. 1 QWERTY-tangentbord, mini Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Docka - peka och håll kvar fingret för att flytta inmatningsfönstret på skärmen 4 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 5 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 6 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 7 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 8 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 10 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 11 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: Helskärm, QWERTY-tang., Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Ändra skrivspråk Välj Alternativ > Inmatningsspråk. När textinmatningsfönstret är öppet kan du också knacka på och välja Inmatningsspråk. 24

25 Sym Ctrl ; Kopiera och klistra in text 1 Knacka för att placera markören i början av texten som du vill välja för kopiering. Dra sedan fingertoppen eller pennan till slutet av texten. 2 Kopiera den valda texten genom att knacka på och välja Kopiera. 3 Om du vill klistra in texten inom samma textfält flyttar du markören till den plats där texten ska klistras in, knackar på och väljer Klistra in. Om du vill klistra in texten i ett annat textfält går du till det textfältet, flyttar markören till den plats där texten ska klistras in och väljer Alternativ > Klistra in. Använda den utskjutbara knappsatsen Du kan öppna telefonen och skriva in text med hjälp av QWERTY-tangentbordet. Q W E R T Y U * I O P A Z S X # ) D F 4 G 5 H 6 J K ( L C V 7 B 8 N 9 M 0! au,, -. : Utskjutbart tangentbord Q A Z W S X E D C! R 1 F 4 V 7 Sym au T 2 G 5 B 8 Y 3 H 6 N 9 U * J # M 0 Ctrl I + K (, ;, - O / L ). : Alt tryck en gång för att skriva tecknet längst upp till höger på en knapp. Om du till exempel vill knackar du på en gång och trycker sedan Knacka två gånger på för att låsa i Alt-läge 2 Shift och Caps Lock tryck för att växla mellan versaler och gemener. 3 Symbol tryck en gång för att visa symboltabellen. Skriv in dolda tecken genom att hålla Sym au intryckt och sedan trycka på en annan knapp. För att t.ex. skriva ê håller du Sym intryckt och trycker sedan på au E flera gånger tills ê visas 4 Blanksteg - tryck på Enter för att lägga till ett blanksteg 5 Ctrl håll Ctrl intryckt och tryck sedan på någon av följande knappar: A för att markera all text C för att kopiera markerad text X för att klippa ut markerad text V 7 för att klistra in den text du just har klippt ut 6 Vänster tryck för att flytta markören åt vänster, håll intryckt och tryck sedan på för att markera texten till vänster om markören 7 Upp tryck för att flytta markören till föregående rad, håll intryckt och tryck sedan på för att markera ett stycke text till vänster om markören 8 Höger tryck för att flytta markören åt höger, håll intryckt och tryck sedan på för att markera text till höger om markören 9 Ned tryck för att flytta markören till nästa rad, håll intryckt och tryck sedan på för att markera ett stycke text till höger om markören 10 Radbrytning tryck för att skriva en radbrytning 25

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia N85 Komma igång

Nokia N85 Komma igång Nokia N85 Komma igång 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Läs mer

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG GT-C6625. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer