Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord..."

Transkript

1 Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13 Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16 Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...19 Kontakter...23 Meddelanden...24 Innan du använder meddelanden...24 Översikt över meddelandefunktionen...24 SMS och MMS...24 E-post...25 Visa meddelanden...26 Mer om meddelandefunktionen...26 Media...28 Visningsfält och pekfält...28 Uppdatera mediebibliotek...28 Markeringsläge...29 Foto...29 Musik...35 Video...38 Kamera...40 Använda kameran...40 Kameraikoner och -inställningar...41 Autogranska...46 Platstjänster...47 Använda GPS

2 Favoriter...47 GPS-data...48 Platsbegäranden...48 Positionsinställningar...48 Google Maps...49 Internet...50 Bokmärken...50 Historiksidor...50 Fler webbläsarfunktioner...50 Webbflöden...51 Hjälpredor...52 Filhanteraren...52 Mina program...53 Klocka...53 Kalender...54 Google...54 Anteckningar...54 Konverterare...55 Miniräknare...55 Adobe PDF...55 Quickoffice...55 Sök...56 RoadSync...56 Underhållning...57 Programmet PlayNow...57 Radio...57 Programmet TrackID...58 Röstinspelning...58 Chatt...58 Överföra och hantera innehåll...59 Använda en USB-kabel...59 Skicka innehåll till en annan telefon...60 Uppdatera telefonen...62 Uppdatera telefonen med hjälp av Sony Ericsson PC Suite...62 Kommunikation...63 Wi-Fi...63 Åtkomstpunkter...63 Synkronisering...64 Inställningar...65 Personliga inställningar...65 Telefoninställningar...66 Programhanterare

3 Felsökning...74 Startproblem...74 Låsproblem...74 Indikatorlampa...74 Kommunikationsproblem...74 Minnet är fullt...75 Problem med att ansluta till en dator eller en annan enhet...76 Övrigt...76 Juridisk information...77 Index

4 Ytterligare hjälp Den fullständiga användardokumentationen för telefonen består av: Användarhandboken (som levereras med telefonen) en översikt över telefonen med all information som du behöver för att komma igång. Hjälptexter hjälp i telefonen för de flesta program. Den utökade användarhandboken (det här dokumentet) en uppdaterad användarhandbok med steg för steg-instruktioner och ytterligare information om funktioner i telefonen. Det här dokumentet finns på Läs den här informationen innan du använder mobiltelefonen. 4

5 Komma igång Montering Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) och batteriet. Sätta i SIM-kortet 1 Ta bort batteriluckan. 2 Dra ut SIM-korthållaren. 3 Sätt i SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. 4 Tryck tillbaka hållaren. Sätta i batteriet 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot varandra. 2 Sätt tillbaka batteriluckan. Starta telefonen Starta telefonen 5

6 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj OK. 3 Den första gången du slår på telefonen följer du instruktionerna för att använda Inställningsguiden, där du kan ange grundinställningar och få tips. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-kortlås på sidan 72. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det från telefonen. Se Kopiera kontakter mellan minneskortet och SIM-kortet på sidan 23. Hjälp Hjälp om de flesta program finns i Hjälpredor. Du kan också visa Hjälp inifrån ett program genom att välja Alternativ. Öppna den allmänna hjälpen i telefonen Välj Meny > Hjälpredor > Hjälp. Visa hjälp från ett program Välj Alternativ > Hjälp. 6

7 Översikt över telefonen 1 Av/På-knapp 2 Högtalare 3 Indikator för laddning/meddelanden 4 Närhetssensor 5 Högtalare 6 Kamera för videosamtal 7 Sensor för ljusstyrka 8 Knapplåsknapp 9 Skärm 10 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 11 Minneskortlucka 12 Samtalsknapp 13 Huvudmenyknapp 14 Avsluta-knapp Huvudkamera 16 Xenon-blixt 17 Knappar för volym/digital zoom 18 LED-ljus/AF-hjälpljus 19 Indikator för videoinspelning 20 Sensor för kameraljusstyrka 21 Kameravyknapp 22 Kameralägesknapp 23 Linsskydd för kamera 24 Fotoknapp 25 Remhållare

8 Menyöversikt* Meddelande Internet Kamera Media Foto Musik Video Kontakter PlayNow Underhållning Radio TrackID Chatt Spela in ljud Platstjänster Google Maps Plats Wisepilot Kalender Samtal** Hjälpredor Filhanteraren Mina program Klocka RoadSync Google Sök Anteckningar Konverterare Miniräknare Adobe PDF Quickoffice Hjälp Inställningar Personligt Profiler Teman Vänteläge Telefon Datum och tid Språk Display Hämta inställningar Sensorinställn. Pekfunktion Tillbehör Programinställningar Telefonhantering Programhanterare Installerade program Installationsfiler Install.inställningar Samtal Ring upp Snabbuppringning Röstbrevlåda Vidarekoppla Samtalsspärrar Kommunikation Nät Wi-Fi Bluetooth USB Destinationer Anslutn.hanterare Dataöverföring Fjärrenheter Videodelning Admin.inställningar * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd pekfunktionerna för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. För mer information se Navigering på sidan 9. 8

9 Navigering Du kan flytta genom menyer med hjälp av fingertopparna eller en pekpenna. Knacka eller dubbelknacka på ett objekt för att välja eller öppna det. Du kan också växla mellan öppna program. Huvudmeny Du kan öppna menyer från Meny. Knacka på en meny för att öppna den. Du kan visa menyer i list- eller rutnätsformat, skapa egna mappar eller flytta innehåll mellan mappar. Öppna huvudmenyn Tryck på huvudmenyknappen. Ändra huvudmenyvyn 1 Välj Meny > Alternativ > Ändra menyvy. 2 Välj ett alternativ. Automatiskt knapplås och skärmlås Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt efter en stunds inaktivitet. Ändra inställningar för automatiskt knapplås och skärmlås 1 Välj Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Automatiskt knapplås. 2 Välj ett alternativ. Låsa eller låsa upp telefonen manuellt Tryck på knapplåsknappen. Arbeta med flera saker samtidigt Du kan visa och växla mellan alla program som körs samtidigt i telefonen. Visa program som körs 1 Håll huvudmenyknappen intryckt. 2 Knacka på ett program som körs för att växla till det. Om många program körs i bakgrunden ökar belastningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. 9

10 Avsluta en funktion I de flesta fall väljer du Alternativ > Stäng. Radera objekt I de flesta objekt raderar du objekt som filer, mappar, meddelanden eller mediefiler genom att välja objektet och sedan välja Alternativ > Radera. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Telefonen är nu klar att använda. Återgå till vänteläget Håll huvudmenyknappen intryckt och välj. Tryck på för att avsluta det aktuella programmet och återgå till vänteläget. Standardtema för vänteläge Standardtemat för vänteläge innehåller fem olika vyer: Favoriter Bokmärken Vänteläget Foton* Genvägar * Ikonen för vyn Foton kan se olika ut (den visar det foto som du tog senast). De här fem vyerna är bara tillgängliga för standardtemat för vänteläget. Vänteläget När du startar telefonen visas vänteläget. Du kan öppna musikspelaren för vänteläget och pekfältet längst ned på displayen. Musikspelaren för vänteläget aktiveras när du spelar musik i Media. Från pekfältet kan du snabbt öppna fyra program: Nummerinmatning ringa samtal Media gå till Media Meddelanden skicka och ta emot meddelanden Sök sök i telefonen Vyn Favoriter Med vyn Favoriter kan du snabbt få tillgång till dina favoritkontakter. För varje kontakt i vyn Favoriter kan du välja om du vill ringa kontakten, skicka ett meddelande eller visa detaljerad kontaktinformation i Kontakter. Lägga till en kontakt i Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på och välj den kontakt eller de kontakter som du vill lägga till. Ta bort en kontakt från Favoriter 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Knacka på den kontakt som du vill ta bort och välj Ja. 4 Upprepa steg 3 för att ta bort fler kontakter. 10

11 Ringa upp en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Ring upp. Skicka ett meddelande till en favoritkontakt 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Meddelande. Visa detaljer om en favoritkontakt i Kontakter 1 Knacka på. 2 Knacka på en kontakt och välj Visa i Kontakter. Vyn Bokmärken Med vyn Bokmärken kan du snabbt få tillgång till dina favoritwebbplatser. Du kan lägga till och ta bort bokmärken. Du måste ha rätt inställningar för Internet i telefonen för att kunna visa webbplatser. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om kostnader. Lägga till ett bokmärke 1 Knacka på. 2 Knacka på och välj det bokmärke som du vill lägga till. 3 Upprepa steg 2 för att lägga till fler bokmärken. Ta bort ett bokmärke 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Knacka på det bokmärke som du vill ta bort och välj Ja. 4 Upprepa steg 3 för att ta bort fler bokmärken. Vyn Foton I vyn Foton kan du snabbt få tillgång till dina 200 senast tagna foton. Det senaste fotot visas i mitten av skärmen. Alla foton minskas och beskärs sedan till 360 x 360 bildpunkter. För varje foto i vyn kan du välja om du vill använda det som bakgrund, skicka det som ett MMS eller visa det i Media. Använda ett foto som bakgrund 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Använd som bakgrund. Skicka ett foto 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Skicka som. 3 Välj en metod för att skicka. Visa ett foto i fullständig storlek i Media 1 Knacka på. 2 Knacka på ett foto och välj Visa i Media. Genvägar I vyn Genvägar finns en lista med genvägar till olika program och bokmärken. Du kan anpassa vilka genvägar du vill visa. 11

12 Ändra genvägsinställningar 1 Knacka på. 2 Knacka på. 3 Välj en genväg och knacka på Alternativ > Ändra. 4 När Typ av genväg: visas väljer du Program eller Bokmärke. 5 Dubbelknacka på ett objekt. 6 Välj Tillbaka för att spara inställningarna. Ladda batteriet Telefonens batteri är delvis laddat när du köper den. Minne Du kan spara innehåll på ett minneskort, i telefonminnet eller på SIM-kortet. Foton och musik sparas på minneskortet, om du har satt i ett sådant. Om du inte har satt i något minneskort eller om kortet är fullt sparas foton och musik i telefonminnet. Meddelanden och kontakter sparas i telefonminnet som standard, men du kan välja att spara dem på SIM-kortet. Visa tillgängligt minne Välj Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. Minneskort Du kan behöva köpa ett minneskort separat. Telefonen stöder minneskort, som ökar lagringsutrymmet i telefonen. Minneskortet kan även användas tillsammans med andra kompatibla enheter. Du kan flytta innehåll mellan minneskortet och telefonminnet. Sätta i eller ta ut ett minneskort 1 Öppna minneskortluckan. 2 Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt. 3 Ta ut minneskortet genom att trycka på och välja Ta ut minneskort. Tryck sedan på kanten på minneskortet för att ta loss och ta ut det. Använda andra nät Att ringa och ta emot samtal, använda meddelandefunktionen och dataöverföring (t.ex. Internetbaserade tjänster) utanför ditt hemnät (s.k. roaming) kan medföra ytterligare kostnader. Kontakta operatören om du vill ha mer information. 12

13 Statusikoner Statusikoner visas högst upp på skärmen. Du kan knacka på statusikoner för att visa mer information eller ändra inställningar. Batteriet är fulladdat Nätsignalstyrka Meddelanden i utkorgen GSM tillgängligt Obesvarat samtal Handsfree-enhet ansluten Samtal vidarekopplat SMS har tagits emot Ny e-post har tagits emot Hörlurar har satts i GPS anslutet Alarmet är aktiverat Bluetooth anslutet Knapplås aktiverat USB-dataöverföring Datasynkronisering Flygplansläget aktiverat Säkert Wi-Fi -nätverk anslutet Wi-Fi -nätverk anslutet 3G tillgängligt HSDPA tillgängligt EGPRS tillgängligt 13

14 Samtal Ringa och ta emot samtal Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät. Pekskärmen inaktiveras automatiskt under samtalet när du sätter telefonen mot örat. Ringa 1 Välj och ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Tryck på. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistor. Avsluta ett samtal Tryck på. Ringa ett utlandssamtal 1 Välj och knacka på *+ två gånger för att skriva ett plustecken (+). 2 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. 3 Tryck på. Ställa in automatisk återuppringning Välj Meny > Inställningar > Samtal > Ring upp > Autom. återuppringning > På. Besvara ett samtal Tryck på. Avvisa ett samtal Tryck på. Ändra volymen för högtalaren under ett samtal Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Tysta mikrofonen under ett samtal 1 Knacka på Tysta för att tysta mikrofonen. 2 Knacka på Ljud på för att aktivera mikrofonen igen. Sätta på högtalaren under ett samtal Knacka på. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Visa obesvarade samtal Tryck på för att öppna samtalslistan. Nät Telefonen växlar automatiskt mellan GSM-nät och 3G-nät (UMTS), beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du byter nät manuellt. Byta nät manuellt 1 Välj Meny > Inställningar > Kommunikation > Nät > Nätläge. 2 Välj ett alternativ. 14

15 Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 eller 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde. I vissa länder finns det även andra, lokala nödnummer som kan användas. Din nätoperatör kan ha sparat även dessa nummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Välj, skriv 112 (det internationella nödnumret) och tryck på. Videosamtal Du kan dela upplevelser med vänner och familj när de händer, och spara dem så att du kan återvända till dem senare. Den person som du pratar med visas på din skärm. Den andra personen ser den video som spelas in med din kamera. Innan du ringer videosamtal För att ett videosamtal ska fungera måste både du och mottagaren ha ett 3G-abonnemang (UMTS) som stöder 3G-tjänsten (UMTS) och 3G-nätet (UMTS). Ringa ett videosamtal 1 Välj och skriv in ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj Videosamtal. Besvara ett videosamtal Tryck på. Avsluta ett videosamtal Tryck på. Använda zoom i ett utgående videosamtal Välj Alternativ > Zooma. Visa alternativ för videosamtal Välj Alternativ under ett videosamtal. Samtalslista Du kan visa information om de senaste samtalen. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Tryck på och välj en flik. 2 Välj ett namn eller ett nummer och tryck på. Kortnummer Med kortnummerfunktionen kan du välja åtta kontakter som du vill kunna ringa snabbt från vänteläget. Ange ett kortnummer (en siffra mellan 2 och 9) för varje kontakt. Tilldela kontakter kortnummer 1 VäljMeny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning. 2 Välj en siffra mellan 2 och 9 på knappsatsen och välj Alternativ > Tilldela. 3 Välj en kontakt. Ringa kortnummer för ett tilldelat nummer Välj, ange ett kortnummer och tryck på. 15

16 Fler samtalsfunktioner Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Skriva in röstbrevlådenumret 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Ring röstbrevlåda> Röstbrevlåda. 2 Skriv in numret och välj OK. Ringa upp röstbrevlådan Välj. Peka och håll kvar fingret på 1. Vidarekoppla samtal Du kan vidarekoppla samtal till exempelvis en svarstjänst. När Samtalsbegränsning används är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Vidarekoppla samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och ett alternativ för vidarekoppling. 3 Välj Aktivera. 4 Ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och välj OK. Fler än ett samtal Du kan hantera fler än ett samtal samtidigt. Du kan t.ex. parkera ett pågående samtal samtidigt som du ringer eller besvarar ett andra samtal. Du kan också växla mellan de två samtalen. Det går inte att besvara ett tredje samtal utan att först avsluta ett av de två första samtalen. Samtal väntar Om du aktiverar Samtal väntar hörs ett pipljud om ett andra samtal tas emot när du redan pratar i telefon. Aktivera Samtal väntar Välj Meny > Inställningar > Samtal > Ring upp > Samtal väntar > Aktivera. Ringa ett andra samtal 1 Välj Uppringare under ett samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. 2 Skriv in det nummer du vill ringa upp och tryck på. Besvara ett andra samtal Under ett samtal trycker du på när du hör ett pipljud som indikerar ett andra samtal. Detta innebär att det pågående samtalet parkeras. Avvisa ett andra samtal Under ett samtal väljer du Avvisa och fortsätter sedan med det aktiva samtalet. Avsluta ett aktivt samtal och besvara ett andra samtal Under ett samtal väljer du Avsl. aktivt samt. och därefter Svara. Hantera två röstsamtal Du kan ha pågående och parkerade samtal samtidigt. Växla mellan två samtal Tryck på under ett samtal. 16

17 Avsluta ett aktivt samtal och återgå till ett parkerat samtal Tryck på och tryck sedan på. Konferenssamtal Med funktionen för konferenssamtal kan du samtala med flera personer samtidigt. Ringa ett konferenssamtal 1 Ring upp den första deltagaren. 2 Välj Uppringare, skriv in numret till den nästa deltagare som du vill ringa och tryck på. 3 När det nya samtalet besvaras väljer du. 4 Upprepa steg 2 för att lägga till fler deltagare. 5 När samtalet besvaras väljer du för att lägga till den nya deltagaren i konferensen. Avsluta samtalet med en deltagare 1 Välj. 2 Välj en deltagare och välj. Skapa ett privat samtal med en deltagare 1 Under samtalet väljer du för att visa alla deltagare. 2 Välj den deltagare som du vill skapa ett privat samtal med och välj. Återgå till ett konferenssamtal Välj. Begränsade samtal Du kan begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste ha ett lösenord från tjänstleverantören. Om du vidarekopplar inkommande samtal går det inte att använda alla alternativ för samtalsbegränsning. Begränsa samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Samtalsspärrar. 2 Välj ett alternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Skriv in lösenordet och välj OK. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas information på telefonen om hur lång tid samtalet har pågått. Du kan också kontrollera varaktigheten för ditt senaste samtal, för alla utgående samtal och den totala tiden för samtliga samtal. Visa samtalslängd Välj Meny > Samtal > Samtalslängd. 17

18 Skriva in text Du kan skriva in bokstäver, siffror och specialtecken med hjälp av det virtuella tangentbordet, den alfanumeriska knappsatsen eller med handstilsigenkänning. Du kan växla mellan dessa olika inmatningsmetoder. Skriva in text 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: QWERTY-tangentbord, mini tangentbord i stående läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats. Handskrift handstilsigenkänning. 3 Skriv in text med hjälp av fingertoppen eller pennan. Handskrift Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga det virtuella tangentbordet 2 Alternativ knacka för att visa alternativ för handskrift 3 Docka dra och släpp för att flytta handskriftsfönstret på skärmen 4 Handskriftsområde 5 Bokstavsläge knacka för att växla till alfabetisk inmatning 6 Sifferläge knacka för att växla till sifferinmatning 7 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 8 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangentbord, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Alfanumerisk knappsats Öppna handskriftsfönstret 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Handskrift. Radera text Rita en kort linje åt vänster. Infoga ett blanksteg Rita en kort linje åt höger. 18

19 Använda tangentbord Du kan knacka på ett textinmatningsfält för att aktivera det virtuella tangentbordet. Du kan växla mellan olika typer av tangentbord: QWERTY-tangentbord, mini tangentbord i stående läge. Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. Alfanumerisk knappsats traditionell knappsats för alfanumeriska tecken Alfanumerisk knappsats Stäng knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga den virtuella knappsatsen 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Indikater för textinmatning knacka för att öppna ett fönster där du kan aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning, växla mellan gemener/versaler eller växla mellan bokstäver och siffror 4 Inmatningsmetoder knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangentbord, mini, Helskärm, QWERTY-tang. eller Handskrift 5 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 6 Höger knacka för att flytta markören åt höger 7 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 8 Symbol knacka för att öppna symboltabellen 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg eller en nolla 10 Skift knacka för att växla mellan gemener/versaler, aktivera eller inaktivera förutsägande textinmatning eller växla mellan bokstäver och siffror Aktivera den alfanumeriska knappsatsen 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj Alfanumerisk knappsats. 19

20 Skriva in text med förutsägande textinmatning 1 Om inte visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Aktivera föruts. textinmat.. 2 Tryck på varje knapp en gång, även om den bokstav du vill använda inte är den första bokstaven på knappen. Om du t.ex. vill skriva "Jane" knackar du på 5 för J, 2 för a, 6 för n och 3 för e. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 3 Knacka på det understrukna ordet för att visa fler förslag. Välj ett ord. 4 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 5 Knacka på *+ för att lägga till symboler och skiljetecken. Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning 1 Om visas i indikatorn för textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Av för att ändra till vanlig textinmatning. 2 Knacka på 2 9 flera gånger tills den bokstav du vill använda visas. 3 Knacka på 0 för att lägga till ett blanksteg. 4 Knacka på *+ för att lägga till skiljetecken eller symboler. När du använder en textinmatningsmetod kan du skriva in siffror genom att knacka på och hålla ned siffertangenterna. För att ange skiljetecken kan du också knacka på 1 flera gånger tills det tecken som du vill använda visas. Lägga till ord i den inbyggda ordlistan 1 När du skriver in text med förutsägande textinmatning knackar du på och väljer Föruts. textinmatning > Lägg till ord. 2 Skriv in ordet med vanlig textinmatning och välj OK. 1 QWERTY-tangentbord, mini Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Docka - knacka och håll kvar fingret för att flytta inmatningsfönstret på skärmen 4 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 5 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 6 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 7 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 8 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 9 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 20

21 10 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 11 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: Helskärm, QWERTYtang., Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Helskärm, QWERTY-tangentbord Stäng - knacka för att godkänna texten i inmatningsfönstret och stänga tangentbordet 2 Alternativ - knacka för att öppna inmatningsalternativen om du t.ex. vill ändra Inmatningsspråk eller visa Hjälp 3 Backsteg knacka för att radera ett tecken till vänster om markören 4 Vänster knacka för att flytta markören åt vänster 5 Höger knacka för att flytta markören åt höger 6 Skift och Caps Lock knacka för att växla mellan gemener/versaler 7 ABC knacka för att visa bokstäver och vanliga symboler 8 Sifferläge knacka för att visa siffror och vanliga symboler 9 Bokstav med accent knacka för att visa bokstäver med accent 10 Blanksteg knacka för att skriva in ett blanksteg 11 Radbrytning knacka för att ange en radbrytning 12 Inmatningsalternativ - knacka för att ändra till en annan inmatningsmetod: QWERTY-tangentbord, mini, Alfanumerisk knappsats eller Handskrift Aktivera QWERTY-tangentbord 1 Knacka på ett textinmatningsfält. Du kan t.ex. välja Meny > Meddelande > Nytt meddelande och knacka i området under fältet Till på skärmen. 2 Ett textinmatningsfönster öppnas. Knacka på och välj ett alternativ: Helskärm, QWERTY-tang. tangentbord i liggande läge. QWERTY-tangentbord, mini tangentbord i stående läge. Ändra skrivspråk Välj Alternativ > Inmatningsspråk. När textinmatningsfönstret är öppet kan du också knacka på och välja Inmatningsspråk. 21

22 Kopiera och klistra in text 1 Knacka för att placera markören i början av texten som du vill välja för kopiering. Dra sedan fingertoppen eller pennan till slutet av texten. 2 Kopiera den valda texten genom att knacka på och välja Kopiera. 3 Om du vill klistra in texten inom samma textfält flyttar du markören till den plats där texten ska klistras in, knackar på och väljer Klistra in. Om du vill klistra in texten i ett annat textfält går du till det textfältet, flyttar markören till den plats där texten ska klistras in och väljer Alternativ > Klistra in. 22

23 Kontakter Du kan spara namn, telefonnummer och personlig information i Kontakter. Informationen kan sparas i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan synkronisera dina kontakter med hjälp av Sony Ericsson PC Suite. Öppna Kontakter Välj Meny > Kontakter. Lägga till en ny kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Knacka på. 3 Lägg till kontaktinformation. Stäng inmatningsfältet genom att knacka på. 4 Välj Klart. Redigera kontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Dubbelknacka på en kontakt och välj Alternativ > Redigera. Ange standardkontakter Välj Meny > Kontakter > Alternativ > Inställningar > Kontakter som visas. Kopiera kontakter mellan minneskortet och SIM-kortet 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Välj en kontakt och välj sedan Alternativ > Markera/Avmarkera > Markera. 3 Upprepa steg 2 om du vill markera fler än en kontakt. 4 Välj Alternativ > Kopiera. 5 Välj ett alternativ. När du kopierar kontakter från Telefonminne till SIM-minne sparas endast kontaktnamnet och telefonnumret på SIM-kortet. Söka efter en kontakt Ange de första bokstäverna i kontaktens namn i sökfältet. Ringa upp en kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Välj en kontakt och tryck på. Ringa ett videosamtal till en kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Välj en kontakt och välj Alternativ > Videosamtal. Skicka meddelanden till en kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Välj en kontakt och knacka på >. 3 Öppna textinmatningsfältet genom att knacka på brödtexten i meddelandet. 4 Infoga text. Stäng inmatningsfältet genom att knacka på. 5 Knacka på för att skicka meddelandet. 23

24 Meddelanden Innan du använder meddelanden För att du ska kunna skicka eller ta emot andra typer av meddelanden än SMS måste du konfigurera konton för detta. Du kan använda Internet och de e-postguider som levereras med telefonen för att hämta inställningar eller konfigurera konton manuellt. Översikt över meddelandefunktionen Följande ikoner visas i Meddelande: Nytt meddelande Inkorg Brevlåda Sänt Utkast Utkorg Skapa ett nytt meddelande Här sparas mottagna meddelanden, förutom e-post- och cellutsändningsmeddelanden Anslut till din fjärrbrevlåda för att hämta nya e-postmeddelanden, eller visa tidigare hämtade e-postmeddelanden offline De senaste meddelandena som har skickats sparas här, förutom meddelanden som har skickats via Bluetooth. Du kan ändra antalet meddelanden som ska sparas i den här mappen Utkast till meddelanden som inte har skickats sparas här Meddelanden som väntar på att skickas (t.ex. om din enhet saknar täckning) sparas tillfälligt här Leveransrapporter Du kan begära att en leveransrapport ska skickas från leverantören när du har skickat ett SMS eller MMS. Den här tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla nät Mina mappar Ordna meddelanden i mappar SMS och MMS Meddelanden kan innehålla text, bilder, ljudeffekter, videoklipp och presentationer. Du kan också skapa och använda mallar för dina meddelanden. När du skickar ett meddelande väljs automatiskt den lämpligaste meddelandetypen (SMS eller MMS) för meddelandet. Om du inte kan skicka eller ta emot MMS kan du läsa mer i Det går inte att använda Internetbaserade tjänster på sidan 75. Skapa och skicka ett meddelande 1 Välj Meny > Meddelande > Nytt meddelande. 2 Knacka på fältet Till och välj ett kontaktnamn från Kontakter. 3 Knacka på OK. 4 Knacka på textfältet och skriv in texten. 5 Välj Alternativ > Lägg till innehåll och lägg till en bild, ett videoklipp eller ett ljud. 6 Välj för att skicka meddelandet. När du anger telefonnummer till flera mottagare manuellt avgränsar du numren med semikolon. Svara på ett mottaget meddelande Välj Alternativ > Svara. Radera ett läst meddelande 1 Välj ett läst meddelande. 2 Välj. 3 Välj Ja för att radera meddelandet. 24

25 Spara kontaktdetaljer för en avsändare 1 Välj Meny > Meddelande > Inkorg. 2 Knacka på avsändarens meddelande. 3 Välj Alternativ > Spara i Kontakter > Skapa nytt. 4 Skriv in avsändarens telefonnummer, namn eller e-postadress. 5 Välj Klart. E-post Innan du använder e-post Om du vill använda e-post måste du ange en giltig Internetåtkomstpunkt (IAP) i telefonen och ange rätt e-postinställningar. Du måste skapa ett e-postkonto. Följ instruktionerna i fjärrbrevlådan och från Internetleverantören. Om e-postinställningar saknas i telefonen läser du E-postinställningar på sidan 69. Skicka e-postmeddelanden Du kan skapa e-postmeddelanden från varje e-postkonto. Skapa och skicka ett nytt e-postmeddelande 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ > Skapa meddelande > E-post. 3 Välj mottagare från Kontakter och knacka på fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia. 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet i ämnesfältet. 5 Om du vill bifoga filer i e-postmeddelandet väljer du Lägg till i verktygsfältet. Välj typ av bifogad fil. Gällande upphovsrättslagstiftning kan innebära att vissa bilder, viss musik och annat innehåll inte får kopieras, ändras eller överföras. 6 Visa de bifogade filerna genom att knacka på. 7 Skriv meddelandet. 8 Om du vill använda en mall eller en anteckning som har du har skrivit tidigare väljer du Lägg till i verktygsfältet och väljer mallen eller anteckningen. 9 Välj Skicka för att skicka meddelandet. Ta emot e-postmeddelanden E-postmeddelanden hämtas från e-postservern via Internet eller på ditt kontor. Du kan hämta e-post manuellt eller ange hur ofta automatiska sökningar efter nya meddelanden ska göras i telefonen. Hämta e-postmeddelanden offline 1 Välj Meny > Meddelande och välj en brevlåda. 2 Anslut till fjärrbrevlådan genom att välja Alternativ > Anslut. Hämta e-postmeddelanden automatiskt 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ >Inställningar > E-post > Brevlådor. 3 Knacka på e-postkontot. 4 Välj Automatisk hämtning. Radera e-postmeddelanden från telefonen 1 Välj Meny > Meddelande och välj en brevlåda. 2 Välj ett e-postmeddelande. 3 Välj Alternativ > Radera >Endast telefon. E-postmeddelandena finns kvar i fjärrbrevlådan. Rubrikerna för e-postmeddelandena som finns i fjärrbrevlådan visas fortfarande på telefonen, även om du har raderat meddelandeinnehållet från telefonen. Om du vill radera rubriken också kan du ansluta till servern när du raderar meddelandet från telefonen, så raderas det också från 25

26 fjärrbrevlådan. Om det inte finns någon anslutning till servern raderas rubriken nästa gång du ansluter telefonen till fjärrbrevlådan för att uppdatera status. Radera ett e-postmeddelande från telefonen och fjärrbrevlådan 1 Välj Meny > Meddelande och välj en brevlåda. 2 Välj ett e-postmeddelande. 3 Välj Alternativ > Radera > Telefon och server. Koppla från anslutningen till fjärrbrevlådan Om du vill koppla från anslutningen till fjärrbrevlådan väljer du Alternativ > Koppla från. Vidarebefordra ett e-postmeddelande 1 Välj Meny > Meddelande och välj en brevlåda. 2 Välj det e-postmeddelande som du vill vidarebefordra. 3 Välj Alternativ > Vidarebefordra. Visa meddelanden Du kan välja att stora meddelanden inte ska tas emot, eller att endast rubriken ska tas emot. Hämta rubriker 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ >Inställningar > E-post > Brevlådor. 3 Knacka på e-postkontot. 4 Välj Hämta inställningar > Hämta e-post. 5 Välj Endast rubriker. Mer om meddelandefunktionen Cellutsändningsmeddelanden Med cellutsändningar kan du få meddelanden om olika ämnen, t.ex. väder- eller trafikinformation, från tjänstleverantören. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Det går inte att ta emot cellutsändningsmeddelanden i UMTS-nät. En paketdataanslutning kan innebära att cellutsändningar inte kan tas emot. Visa ett cellutsändningsmeddelande 1 Välj Meny > Meddelande > Alternativ > Cellutsändning. 2 Välj det meddelande som ska visas. Servicekommandon Du kan använda servicekommandon för att skriva in och skicka servicebegäranden, t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Servicebegäranden kallas också för USSD-kommandon (Unstructured Supplementary Service Data). Redigera servicekommandon 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ > Servicemeddelande. Skickat Dina 20 senast skickade meddelanden sparas automatiskt i mappen Skickat. Ändra antalet skickade meddelanden som sparas automatiskt 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ > Inställningar > Annat. 3 Ange antalet meddelanden som ska sparas automatiskt. 26

27 Utkast I Utkast kan du visa, redigera och skicka meddelanden som du har skapat men inte skickat. Visa ett meddelande 1 Välj Meny > Meddelande > Utkast. 2 Välj meddelandet. Skicka ett meddelande 1 Välj Meny > Meddelande > Utkast. 2 Välj meddelandet. 3 Knacka på fältet Till och välj ett kontaktnamn från Kontakter. 4 Knacka på OK. 5 Välj för att skicka meddelandet. Leveransrapporter Du kan använda Leveransrapporter för att spåra skickade SMS och MMS. Leveransrapporter kan inte användas för SMS och MMS som skickas till e-postadresser. Ta emot leveransrapporter för SMS 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ > Inställningar > SMS > Ta emot rapport > Ja. Ta emot leveransrapporter för MMS 1 Välj Meny > Meddelande. 2 Välj Alternativ > Inställningar > MMS > Ta emot rapport > Leverans- och läskvitto eller Leverans. Mina mappar I Mina mappar kan du visa meddelanden som har sparats i dina egna mappar eller använda meddelandemallar. Skapa en ny mapp 1 Välj Meny > Meddelande > Mina mappar. 2 Välj Alternativ > Ny mapp. 3 Skriv in ett namn för mappen. 4 Knacka på OK. Mallar Visa en mall 1 Välj Meny > Meddelande > Mina mappar > Mallar. 2 Välj en mall. Skicka en meddelandemall 1 Välj Meny > Meddelande > Mina mappar > Mallar. 2 Knacka på en mall och välj Alternativ > Skicka. Skapa en mall 1 Välj Meny > Meddelande > Mina mappar > Mallar. 2 Välj Alternativ > Ny mall. 3 Skriv in texten. 4 Välj Klart för att spara mallen. 27

28 Media Mer programmet Media kan du hantera mediefiler, t.ex. foton, musik, andra ljudfiler och videoklipp. Du kan också hantera foton i album på webben. Huvudfunktionerna i programmet är: Foto visa, redigera eller skicka foton och videoklipp. Musik kategorisera och spela upp musikfiler eller andra ljudfiler. Video spela upp och hantera videoklipp. Om du aktiverar funktionen Autorotera växlar telefonen automatiskt mellan stående och liggande riktning. Se Sensorinställningar på sidan 67. Visningsfält och pekfält Du kan använda visningsfältet och pekfältet för att navigera i olika vyer och hantera dina mediefiler. Visningsfältet ett fält som visas högst upp på skärmen (i stående vy) när du har valt ett program i Media. Med hjälp av det här fältet kan du navigera till uppspelningsvyn, till olika listvyer i samma program eller till Media-huvudmenyn. Pekfältet ett fält som visas längst ned på skärmen (i stående vy) där du t.ex. kan markera, redigera och hantera mediefiler, eller gå tillbaka till föregående nivå. Visa fler alternativ genom att knacka på. Om du vill visa tips för en ikon i något av fälten pekar du och håller kvar fingret på ikonen. Öppna Media Välj Meny > Media. Knacka på i pekfältet längst ned på skärmen. Du kan behöva öppna Media på ett annat sätt om du inte använder standardtemat. Avsluta Media Tryck på för att aktivera vänteläget. Om huvudmenyn för Media visas knackar du på i pekfältet. Om du minimerar Media när ett ljudklipp spelas fortsätter uppspelningen av klippet. Du kan styra musikspelaren i vänteläget när du använder standardtemat. Navigera i Media Knacka på en ikon eller titel för att gå till nästa nivå. Knacka på i pekfältet för att gå tillbaka till föregående nivå. Knacka på i visningsfältet för att gå till uppspelningsvyn. Gå tillbaka till huvudmenyn för Media genom att knacka på i visningsfältet. Om alla objekt inte visas i en lista eller en rutnätsvy knackar du uppåt eller nedåt för att visa fler objekt. Gå till uppspelningsvyn Knacka på högst upp på skärmen. Visa fler kommandon i pekfältet Knacka på i pekfältet. Uppdatera mediebibliotek Dina mediebibliotek uppdateras automatiskt när du: använder programmet Media för första gången. slutför en mediefilöverföring till telefonen med hjälp av en USB-kabel. 28

29 sätter i ett minneskort i telefonen. väljer en ogiltig fil. Uppdatera mediebibliotek manuellt Knacka på i pekfältet. Markeringsläge Du kan markera flera filer och hantera dem gruppvis. Markera mediefiler 1 Om filerna visas i en lista eller i rutnätsvyn knackar du på i pekfältet. 2 Knacka på filerna för att markera dem. 3 Avsluta markeringsläget genom att knacka på. Foto Med funktionen Foto kan du visa, skicka och hantera foton i telefonen. Du kan också redigera och ordna de foton som du har sparat i onlinefotoalbum. Du kan välja mellan följande visningsalternativ: Senaste fotot visar det senast tagna fotot eller videoklippet som har sparats i telefonen eller på ett minneskort. Det senast tagna/inspelade fotot eller videoklippet visas som det första objektet. Fotoalbum foton och videoklipp som har tagits/spelats in med en kamera, i kronologisk ordning, ordnade efter månad. Fototaggar foton som du har märkt med taggar. Webbalbum foton och videoklipp i onlinealbum. Du behöver korrekta Internetinställningar för att använda funktionen. Bilder tidigare inlästa och hämtade bilder utan EXIF-information (Exchangeable Image File) som inte har tagits med en kamera. Visningsfältet för foton I Foto visas ett visningsfält högst upp på skärmen. Återgå till huvudmenyn för Media Gå till Fotoalbum Gå till Fototaggar Gå till Webbalbum Gå till uppspelningsvyn Visa ett foto i helskärmsläge 1 Välj Meny > Media > Foto. 2 Välj ett visningsalternativ och knacka på en miniatyr för att visa fotot. 3 Knacka åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående foto. Senaste fotot I Senaste fotot kan du visa alla de foton och videoklipp som har tagits/spelats in med din kamera i kronologisk ordning, med det senaste objektet först. Knacka från höger till vänster för att bläddra i andra foton och videoklipp. Knacka från vänster till höger för att gå tillbaka. Visa de senaste fotona Välj Meny > Media > Foto > Senaste fotot. 29

30 Kameraalbum I Fotoalbum hittar du alla de foton och videoklipp som har tagits/spelats in med en kamera. Filerna kategoriseras efter månad och visas i kronologisk ordning. Välj en månad för att visa miniatyrerna och knacka på miniatyren för ett foto eller ett videoklipp för att visa det. När du visar foton eller videoklipp efter månad eller i miniatyrvyn kan du markera flera objekt och hantera dem gruppvis. Fototaggar Du kan göra det lättare att hantera dina foton genom att skapa taggar för dem. I Fototaggar kan du visa alla foton som märkts med taggar. Du kan också redigera taggarna om du vill. Det går bara att märka foton med EXIF-information. Om du inte har märkt några foton med taggar är Fototaggar tomt. Visa foton efter tagg 1 Välj Meny > Media > Foto > Fototaggar. 2 Välj en tagg och knacka på en miniatyr. Skapa en tagg 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Knacka på, skriv in ett nytt namn och välj OK. 3 Välj en taggikon. 4 Välj den skapade taggen för att lägga till den för fotot. Märka ett foto med en tagg 1 I uppspelningsvyn eller markeringsläget knackar du på >. 2 Välj en tagg. Ta bort en tagg från ett foto 1 När ett foto med taggar visas knackar du på >. 2 Knacka på till höger om den tagg som du vill ta bort. Redigera en tagg 1 Välj Meny > Media > Foto > Fototaggar. 2 Välj en tagg och knacka på. 3 Redigera taggnamnet och välj OK. 4 Välj en ikon för taggen. Radera en tagg 1 Välj Meny > Media > Foto > Fototaggar. 2 Välj en tagg, knacka på och bekräfta. Webbalbum I Webbalbum kan du hantera foton och videoklipp i album som du skapar online. Du kan också lägga till kommentarer för innehållet eller visa kommentarer från andra. Välj Visa demo för att få mer information om de grundläggande funktionerna i Webbalbum. Du behöver korrekta Internetinställningar för att kunna använda funktionen. Kontakta nätoperatören för mer information om eventuella avgifter och kostnader. Visa ett foto i webbalbum 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Välj en tjänst och knacka på. 3 Om du använder tjänsten för första gången skriver du in användarnamn och lösenord och väljer Logga in. 4 Välj ett album och knacka på för att uppdatera. 5 Välj en miniatyr. Knacka på pilen för att hämta fotot och visa det i större format. 30

31 Söka efter nya webbalbumtjänster 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Välj Ny tjänst. Visa kommentarer för ett foto 1 När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum knackar du på >. 2 Knacka på för att uppdatera kommentarerna. Lägga till kommentarer för ett foto 1 När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum knackar du på >. 2 Knacka på. 3 Skriv in dina kommentarer och välj Skicka. Visa detaljer för ett onlinefoto När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum knackar du på >. Ändra detaljer för ett onlinefoto 1 När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum knackar du på >. 2 Ändra filnamnet eller beskrivningen i respektive fält. Skicka fotolänkar 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Välj en tjänst och välj ett album. 3 Knacka på i pekfältet. 4 Knacka på de foton du vill välja. 5 Knacka på. Se Meddelanden på sidan 24. När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum kan du också skicka en länk till fotot till någon genom att knacka på i pekfältet. Radera foton från ett onlinefotoalbum 1 När du visar fotominiatyrer i ett album knackar du på i pekfältet. 2 Knacka för att välja de foton du vill radera. 3 Knacka på och bekräfta. När du visar ett foto i ett onlinefotoalbum kan du också radera det genom att knacka på pekfältet. i Ändra detaljer för ett webbalbum 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum och välj ett album. 2 Knacka på. 3 Ändra albumets titel, beskrivning eller synlighet i respektive fält. Skicka albumlänkar 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Välj en tjänst. 3 Knacka på i pekfältet. 4 Knacka för att välja fotoalbumen. 5 Knacka på. Logga ut från webbalbum 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Knacka på i pekfältet. 3 Knacka för att välja den tjänst som du vill logga ut från. 4 Knacka på och bekräfta. 31

32 Bilder I Bilder visas alla bilder utan EXIF-information som miniatyrer i kronologisk ordning. Knacka på en miniatyr för att visa en bild. När du visar miniatyrer av bilder kan du markera flera objekt och hantera dem gruppvis. Visa bilder När du visar bilder i uppspelningsvyn kan du: knacka på skärmen för att visa eller dölja pekfältet och annan information. Högst upp på skärmen visas den tidpunkt då den fil som visas skapades. knacka åt höger eller vänster för att visa föregående eller nästa bildfil. hantera bildfiler med hjälp av pekfältet. Om du vill visa tips pekar du och håller kvar fingret på någon av ikonerna i pekfältet. Hantera foton i uppspelningsvyn Du kan hantera foton på flera olika sätt. Du kan t.ex. redigera, märka eller använda ett foto, eller skicka ett foto till andra enheter. Du kan också visa foton som ett bildspel. När du visar ett foto kan följande ikoner visas i pekfältet: Avsluta uppspelningsvyn och gå tillbaka till föregående nivå Radera det aktuella fotot Skicka det aktuella fotot Visa fler kommandon Fotoinformation Zooma in fotot Skriv ut fotot Redigera fotot Använd fotot som bild för en kontakt Använd fotot som bakgrund Använd fotot som samtalsbild Märk fotot Visa fotot som ett bildspel Visa fotoinformation När du visar ett foto knackar du på >. Skriva ut ett foto När du visar ett foto knackar du på >. Zooma i ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Knacka på för att zooma in. Knacka på för att zooma ut. Redigera foton När du visar ett foto kan du redigera det på flera olika sätt. Du kan t.ex. ändra kontrasten eller ljusstyrkan för fotot. Du kan också lägga till objekt, t.ex. text eller bildklipp, i ett foto. 32

33 Redigera ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ och välj ett objekt. 3 Om du vill avbryta alla ändringar och återgå till huvudvyn väljer du Alternativ > Avbryt ändringar. Gällande upphovsrättslagstiftning kan innebära att vissa bilder och annat innehåll inte får kopieras, ändras eller överföras. Ångra den senaste redigeringsåtgärden I redigeringsvyn väljer du Alternativ > Ångra. Spara ett redigerat foto I redigeringsvyn väljer du Alternativ > Spara. Justera ljusstyrka för foton 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och dra reglaget för att justera ljusstyrkan. 4 Välj OK för att bekräfta. Justera kontrast för foton 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och dra reglaget för att justera kontrasten. 4 Välj OK för att bekräfta. Justera skärpa för foton 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och dra reglaget för att justera skärpan. 4 Välj OK för att bekräfta. Minska storleken för ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och minska fotostorleken. 4 Välj OK för att bekräfta. Beskära ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och välj ett av de två alternativen: Manuellt - du kan ange form, storlek och position för beskärningsområdet. Bakgrund - måtten på det område som du vill beskära definieras så att området kan användas som bakgrund. 4 Dra för att ange form och storlek för beskärningsområdet. 5 Dra inom beskärningsområdet för att flytta beskärningsramen i fotot. 6 Välj Beskär. Rotera och spara ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på för att rotera fotot medsols. 4 Välj Alternativ > Spara. 33

34 Infoga en pratbubbla i ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Effekt. 3 Knacka på och välj en pratbubbla. 4 Flytta pratbubblan genom att välja Alternativ > Flytta pratbubbla och dra bubblan till den önskade platsen. 5 Ändra storlek på pratbubblan genom att välja Alternativ > Storleksändra pratbubbla och dra i bubblan på skärmen. 6 Rotera pratbubblan genom att välja Alternativ > Rotera pratbubbla och dra bubblan på skärmen för att rotera den. 7 Välj Klart för att återgå till huvudvyn. Infoga clipart i ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Effekt. 3 Knacka på och välj en clipart-ikon. 4 Flytta clipart-objektet genom att välja Alternativ > Flytta clipart och dra objektet till den önskade platsen. 5 Ändra storlek på clipart-objektet genom att välja Alternativ > Ändra storlek på clipart och dra i objektet på skärmen. 6 Rotera clipart-objektet genom att välja Alternativ > Rotera clipart och dra objektet på skärmen för att rotera det. 7 Välj Klart för att återgå till huvudvyn. Infoga text i ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Effekt. 3 Knacka på och skriv in texten. 4 Flytta texten genom att välja Alternativ > Flytta text och knacka på den plats där texten ska placeras. 5 Öka eller minska textstorleken genom att välja Alternativ > Ändra storlek på text och dra uppåt eller nedåt. 6 Rotera texten genom att välja Alternativ > Rotera text och dra medsols eller motsols. 7 Ändra textfärgen genom att välja Alternativ > Byt färg. 8 Välj Klart för att återgå till huvudvyn. Posterisera ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt och knacka på. Lägga till en ram för ett foto 1 När ett foto visas knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Lägg till effekt. 3 Knacka på och knacka sedan på eller för att välja en ram. 4 Välj OK. Reducera röda ögon-effekter i ett foto 1 När du visar ett foto knackar du på >. 2 Välj Alternativ > Effekt. 3 Knacka på. 4 Dra cirkeln så att den täcker det röda öga som du vill åtgärda. 5 Öka eller minska cirkelstorleken genom att dra uppåt eller nedåt utanför cirkeln. 6 Välj Alternativ > Autom. red. röda ögon. 7 Välj Klart. 34

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vivaz pro Utökad användarhandbok

Vivaz pro Utökad användarhandbok Vivaz pro Utökad användarhandbok Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C5-00. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia 500 Användarhandbok

Nokia 500 Användarhandbok Nokia 500 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i ett minneskort 10 Ladda 12 Slå på och stänga av telefonen 14 Använda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Nokia C7 00 Användarhandbok

Nokia C7 00 Användarhandbok Nokia C7 00 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 11 Ladda 12 Slå på eller stänga

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827926

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Nokia E7 00 Användarhandbok

Nokia E7 00 Användarhandbok Nokia E7 00 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Ändra volymen på ett samtal, ljudklipp eller videoklipp 10 Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Nokia C6-01 Användarhandbok

Nokia C6-01 Användarhandbok Nokia C6-01 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp 8 Låsa eller låsa upp knapparna och

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 610

Användarhandbok Nokia Lumia 610 Användarhandbok Nokia Lumia 610 Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia Lumia 610 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Användarhandbok Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet Moto E Snabb överblick Komma igång Startskärm och appar Kontrollera och anpassa Samtal Kontakter SMS/MMS E-post Skriv Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp Musik Böcker Spel Lokalisera och navigera

Läs mer

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3710 FOLD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer G6 Bruksanvisning Innehåll Förord Förberedelser 2 Snabbtitt på din telefon 3 Ladda batteriet 4 Slå på eller stänga av telefonen Kom igång 5 Bekanta dig med startsidan 7 Använda meddelandepanelen 7 Komma

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 720

Användarhandbok Nokia Lumia 720 Användarhandbok Nokia Lumia 720 Utgåva 1.0 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA X3-02. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Nokia 6600 Slide Användarhandbok

Nokia 6600 Slide Användarhandbok Nokia 6600 Slide Användarhandbok 9211051 Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Gör telefonen din 6 Start 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet

Läs mer

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16 Användarhandbok 1 Inledning 1 2 Komma igång 2 HUAWEI MediaPad i korthet 2 Installera SIM- och mikro-sd-kort 3 Ladda batteriet 3 Försiktighetsåtgärder för batterianvändning 4 Sätta på och stänga av 4 Gester

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Nokia 808 PureView Användarhandbok

Nokia 808 PureView Användarhandbok Nokia 808 PureView Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 8 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Slå på och stänga av telefonen

Läs mer

Doro PhoneEasy 740. Svenska

Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro PhoneEasy 740 Svenska 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Hörlur 2. Grön LED-lampa=nytt meddelande/missat samtal 3. Upp/ned-knapp 4. OK-knapp 5. Menyknapp 6. Funktionsknapp 7. Samtalsknapp 8. Röstbrevlåda

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Innehåll. Förord... 1. Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2

Innehåll. Förord... 1. Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2 Y5 Bruksanvisning Innehåll Förord... 1 Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2 Kom igång... 3 Snabbtitt på din telefon... 3 Viktiga lättåtkomliga funktioner... 4

Läs mer