This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort. Meddelanden SMS, MMS, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Bildhantering Kamera, videokamera, blogg, bilder, PhotoDJ, teman. Sony Ericsson K530i Fler funktioner Alarm, kalender, uppgifter, profiler, tid och datum, SIM-kortlås m.m. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Viktig information Sony Ericssons webbplats, service och support, säker och effektiv användning, licensavtal för slutanvändare, garanti, declaration of conformity. Index Underhållning Musikspelare, videospelare, radio, PlayNow, ljudinspelare, spel. Anslutningar Inställningar, Internet, RSS, synkronisering, Bluetooth, USB-kabel, uppdateringstjänst. Innehåll 1

2 Sony Ericsson K530i UMTS 2100 GSM/GPRS 900/1800/1900 Den här Användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här Användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här Användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: SV/LZT R1B Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här Användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Den gröna logotypen, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro och M2 är varumärken som tillhör Sony Corporation. Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. TrackID drivs av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken som tillhör Gracenote, Inc. Real är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile ingår i licensen från RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. 2 Innehåll

3 Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Symboler för instruktioner Följande konventioner används i användarhandboken: Obs! En tjänst eller en funktion är näteller abonnemangsberoende. Kontakta din operatör för mer information. % Se även sidan... } Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja % 14 Navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på navigeringsknappens övre del. Tryck på navigeringsknappens nedre del. Tryck på navigeringsknappens vänstra del. Tryck på navigeringsknappens högra del. Innehåll 3

4 Komma igång Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Mer information och material finns att hämta på Sätta ihop telefonen Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i SIM-kortet och batteriet. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIMkortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i abonnemanget och namn och telefonnummer för dina kontakter lagras. Spara kontaktinformation på SIM-kortet innan du flyttar det till en annan telefon. Kontakter kan t.ex. vara sparade i telefonminnet. PIN-kod Du måste kanske ha en PIN-kod (Personal Identity Number) till SIMkortet för att kunna starta telefonen och aktivera tjänsterna. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk, *, om inte PIN-koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Tryck på om du vill ångra felaktiga inmatningar. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad visas PIN-koden spärrad. För att låsa upp SIM-kortet måste du ange din PUKkod (Personal Unblocking Key): % 82 SIM-kortlås. Batteri Vissa funktioner drar mer batteri än andra och du kan behöva ladda telefonen oftare. Om samtals- eller passningstiden blir allt kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 93 Batteri. 4 Komma igång

5 SIM-kort och batteri Sätta i SIM-kortet Sätta i batteriet 1 Ta bort batterilocket. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet med guldkontakterna nedåt. 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 2 Stäng och skjut batterilocket på plats. Komma igång 5

6 Ladda batteriet 2,5 tim. Starta telefonen Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du startar telefonen. När du har startat telefonen använder du inställningsguiden för att snabbt och enkelt komma igång. Starta telefonen 1 Anslut laddaren till telefonen. Det kan ta cirka 2,5 timmar att ladda batteriet helt. Tryck på en knapp för att visa skärmen. 2 Ta ur batteriladdaren genom att föra kontakten uppåt. 1 Håll intryckt. Det kan ta några minuter att starta telefonen första gången. 2 Välj ett läge: Normal full funktionalitet Flygpl.läge begränsad funktionalitet för nät och sändare och mottagare för Bluetooth avstängda. 6 Komma igång

7 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 4 När du startar telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. 5 } Ja om du vill använda inställningsguiden. 6 Följ instruktionerna för att slutföra installationen. Mer information finns i % 8 Menyn Flygplansläge Om telefonen har förinställts behöver du eventuellt inte göra fler inställningar. Om du använder Hämta inställn. måste du registrera telefonen hos Sony Ericsson. Ett SMS skickas. Ingen personlig information överförs till eller bearbetas av Sony Ericsson. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Vänteläge När du har startat telefonen och angett PIN-koden visas namnet på din nätoperatör på skärmen. Det kallas för vänteläge. Hjälpinformation i telefonen Du har alltid tillgång till hjälp och information i telefonen. Använda inställningsguiden } Inställningar } fliken Allmänt } Inställningsguiden och väljer ett alternativ: Hämta inställn. Grundl. inställning Tips och trick. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion } Info, om detta är tillgängligt. Visa en demonstration } Underhållning } Introduktion. Hämta inställningar Ställ automatiskt in de telefonfunktioner som använder Internet: Internet, MMS, e-post, Mina vänner, synkronisering, uppdateringstjänst, blogg och direktuppspelning. Komma igång 7

8 Du kan använda Hämta inställn. om SIM-kortet stöder tjänsten, telefonen är ansluten till ett nät, den har startats i normalläge och inte redan har förinstallerade inställningar. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Menyn Flygplansläge Om du startar telefonen och menyn Flygpl.läge är aktiverad kan du välja mellan Normal med full funktionalitet och Flygpl.läge med begränsad funktionalitet. Sändare och mottagare för nät och Bluetooth stängs av för att förhindra störningar i känslig utrustning. I ett flygplan kan du t.ex. inte ringa men spela upp musik och skriva SMS som kan skickas vid ett senare tillfälle. Följ gällande regler och flygpersonalens instruktioner om du vill använda elektronisk utrustning ombord. Visa menyalternativ för Flygplansläge } Inställningar } fliken Allmänt } Flygplansläge och väljer ett alternativ. Ringa samtal Telefonen måste vara i normalläge (inte i flygplansläge). Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer } Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal. 3 } Mer för alternativ under samtalet. 4 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Aktivitetsmenyn Du kan öppna aktivitetsmenyn från de flesta platser i telefonen. Från denna kan du granska och hantera nya händelser och få åtkomst till bokmärken och genvägar. 8 Komma igång

9 Öppna och stänga aktivitetsmenyn Tryck på. Flikar på aktivitetsmenyn Nya händ. t.ex. obesvarade samtal och olästa meddelanden. När en ny händelse inträffar visas fliken. Tryck på om du vill radera en händelse från händelsefliken. Nya händelser kan också visas som pop-up-text. Från vänteläget väljer du då Meny } Inställningar } fliken Allmänt } Nya händ. } Pop-up. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Markera ett program om du vill gå tillbaka till det eller tryck på om du vill avsluta det. Mina genvägar lägg till, radera och ändra ordningen på genvägarna. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer en genväg och programmet öppnas. Internet dina Internetbokmärken. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer ett bokmärke och webbläsaren öppnas. Programmet PC Suite Utöka telefonens användning genom att installera programmet PC Suite på datorn. Då kan du t.ex. synkronisera telefonens kalender med kalendern i datorn. Installera programmet PC Suite 1 Starta datorn och sätt i den CD-skiva som medföljde telefonen i datorns CDenhet. Cd-skivan startar automatiskt och installationsfönstret öppnas. 2 Datorn: Välj ett språk och klicka på OK. 3 Datorn: Klicka på Installera i PC Suitefönstret och följ anvisningarna på skärmen. När installationen är slutförd visas en ikon för PC Suite på datorns skrivbord. Den senaste versionen av PC Suite finns på Komma igång 9

10 Översikt över telefonen Symbolerna på knapparna kan skifta. 10 Komma igång

11 1 Kortplats för Memory Stick Micro (M2 ) 2 Skärm 3 Valknapp 4 Internetknapp 5 Bakåt-knapp 6 Navigeringsknapp/Knapp för Musikspelare 7 Knapp för knapplås 8 På/Av-knapp 9 Videosamtalskamera 10 Hörlur 11 Volym, knappar för digital zoomning 12 Valknapp 13 Knapp för aktivitetsmenyn 14 C-knapp (Rensa) 15 Kameraknapp 16 Tyst läge 17 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 18 Kameralins Mer information finns i % 14 Navigering. Komma igång 11

12 Menyöversikt PlayNow * Internet* Underhållning Onlinetjänster* Spel TrackID Videospelare VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kamera Meddelanden Musikspelare Skriv nytt Inkorgen E-post RSS-läsare Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevl. Mallar Inställningar Filhanteraren* / ** Kontakter Radio Kameraalbum Musik Bilder Videoklipp Teman Webbsidor Spel Program Annat Ny kontakt 12 Komma igång

13 Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Videosamtal Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flygplansläge Säkerhet Inställningsguiden Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrundsbild Teman Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Red. linjenamn* Samtal Kortnummer Vidarekoppla Växla till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Kommunikation* Bluetooth USB Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Strömningsinst. Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknapparna för att flytta dig mellan flikar i undermenyerna. Mer information finns i % 14 Navigering. Komma igång 13

14 Navigering Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik genom att trycka på eller. Knapp Gå till huvudmenyerna eller välj ett markerat objekt. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Gå tillbaka en nivå i menyerna. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Öppna aktivitetsmenyn % 8 Aktivitetsmenyn. Öppna webbläsaren. Tryck för att ta en bild eller spela in ett videoklipp. Från vänteläget, håll knappen intryckt om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). Från vänteläget, håll en av dessa knappar intryckt om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. 14 Komma igång

15 Från vänteläget, tryck på en sifferknapp och sedan på } Ringa för att använda kortnummer. Tryck på % 67 Använda Internetgenvägar eller snabbknappar om du vill ha genvägar när du använder webbläsaren. Visa en genvägslista när du använder kameran. Från vänteläget, tryck på } Lås eller Lås upp om du vill låsa eller låsa upp telefonknapparna. Stäng av ringsignalen när du tar emot ett samtal. Håll denna knapp intryckt om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet fungerar även om telefonen är i tyst läge. Visa statusinformation i vänteläget. Höj volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma ut när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill gå till föregående låt. Tryck två gånger om du vill avvisa ett samtal. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) % 30 Röstuppringning. Sänk volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma in när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill gå till nästa låt. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) % 30 Röstuppringning. } Info Skaffa mer information, förklaringar till och tips om vissa tjänster, menyer och funktioner i telefonen % 7 Hjälpinformation i telefonen. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Komma igång 15

16 Statusfält Några av de ikoner som kan visas: Ikon Beskrivning 3G-nätet (UMTS) är tillgängligt. Signalstyrka för GSM-nätet. Batteristatus. Batteriet laddas, visas tillsammans med ikonen för batteristatus. Missat samtal. SMS har tagits emot. E-postmeddelande har tagits emot. MMS har tagits emot. Röstmeddelande har tagits emot. Pågående samtal. Knapplåset är aktiverat. Handsfree-enhet är ansluten. Kalenderpåminnelse. Uppgiftspåminnelse. Genvägar Använd genvägar om du snabbt vill komma till en meny. Du kan använda de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar Från vänteläget går du till menyerna genom att trycka på och sedan ange menyns nummer. Menynumreringen börjar från den översta vänstra ikonen och flyttas sedan nedåt rad för rad. Tryck till exempel på om du vill välja det femte menyobjektet. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på, eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget går du till en genvägsmeny eller funktion genom att trycka på,, eller. 16 Komma igång

17 Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar } fliken Allmänt } Genvägar och väljer ett alternativ } Redigera. Språk som används i telefonen Välj det språk som telefonmenyerna ska visas på och som ska användas när du skriver in text. Ändra det språk som används i telefonen } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Telefonspråk. Välj ett språk. Från vänteläget kan du även trycka: 8888 för automatiskt språk för engelska. På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där SIM-kortet köptes. I annat fall är det förinställda språket engelska. Välja språk för skriven text } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till det språk som du vill använda och markera det. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver Skriv bokstäver på ett av följande sätt (textinmatningsmetoder), när du exempelvis skriver meddelanden: Vanlig textinmatning T9 -inmatning. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Ändra inmatningsspråket Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver och välj ett annat inmatningsspråk. Alternativ när du skriver in bokstäver } Mer om du vill ta fram fler alternativ när du skriver ett meddelande. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på tills önskat tecken visas. Tryck på om du vill växla mellan versaler och gemener. Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Tryck på om du vill radera bokstäver eller siffror. Tryck på om du vill använda de vanligaste skiljetecknen. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Komma igång 17

18 T9 -inmatning I textinmatningsfunktionen T9 används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en viss serie med knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel, från vänteläget väljer du Meny } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill skriva ett skiljetecken trycker du på och sedan eller upprepade gånger. Tryck på för att godkänna tecknet och lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att navigera mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du intryckt. När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9- inmatning visas i en lista med ordförslag. T9 för nästa ord När du skriver ett meddelande kan nästa ord förutsägas med hjälp av T9-inmatning om det tidigare har använts i en mening. Aktivera och inaktivera T9 för nästa ord Tryck på } Mer } Inmatningsalt. } T9 nästa ord medan du skriver in bokstäver. 18 Komma igång

19 Använda T9 för nästa ord Tryck på för att godkänna ett tecken eller fortsätta när du skriver bokstäver. Filhanteraren Använd Filhanteraren när du vill hantera objekt, t.ex. bilder, videoklipp, musik, teman, webbsidor, spel och program som har sparats i telefonminnet eller på minneskortet. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen kan hantera minneskortet Memory Stick Micro (M2 ). Det ger mer lagringsutrymme så att du kan spara filer som innehåller t.ex. bilder och musik. Sätta i och ta ur ett minneskort 1 Sätt i ett minneskortet så som bilden visar (med kontakterna uppåt). 2 Tryck på kortets kant för att lossa och ta bort kortet. Du kan också flytta och kopiera filer mellan en dator och minneskortet. När minneskortet sätts i sparas filer automatiskt på det om du inte väljer att spara filerna i telefonminnet. Skapa undermappar som du kan flytta eller kopiera filer till. Spel och program kan flyttas inom mapparna Spel och Program och från telefonminnet till minneskortet. Filer som inte känns igen sparas i mappen Annat. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Detta gäller alla objekt utom Spel och Program. Minnesstatus Om det tillgängliga minnet är fullt kan du inte spara några filer förrän befintligt innehåll har tagits bort. Kontrollera telefonens och minneskortets minnesstatus genom att markera en mapp } Mer } Minnesstatus. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad i tre flikar med ikoner som visar var respektive filer sparas. Alla filer allt innehåll i telefonminnet och på minneskortet. Komma igång 19

20 På Memory Stick allt innehåll på minneskortet. I telefonen allt innehåll i telefonminnet. Filinformation Visa filinformation genom att markera filen } Mer } Information. Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En upphovsrättsskyddad fil har en nyckelsymbol. Använda en fil från filhanteraren } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer. Flytta eller kopiera en fil till minnet } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Hantera fil } Flytta för att flytta filen eller } Mer } Hantera fil } Kopiera för att kopiera filen. 3 Markera för att flytta eller kopiera filen till Telefon eller Memory Stick. Flytta eller kopiera filer till en dator % 74 Överföra filer med USB-kabeln. Skapa en undermapp } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och anger ett namn på mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 } Mer } Markera } Markera flera. 3 Bläddra till önskade filer } Markera eller Avmark. Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och öppnar en mapp } Mer } Markera } Välj alla. Radera en fil eller en undermapp från filhanteraren } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Radera. Alternativ för minneskort Kontrollera minnesstatus eller formatera minneskortet om du vill radera all information. Använda minneskortsalternativ } Filhanteraren och väljer fliken På Memory Stick } Mer för alternativ. 20 Komma igång

21 Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort. Ringa och ta emot samtal När du vill ringa och ta emot samtal startar du telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 6 Starta telefonen. Ringa videosamtal % 23 Videosamtal. Nät När du startar telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Markera det nät som du vill använda eller lägg till ett nät i listan över önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Telefonen växlar automatiskt mellan näten GSM och 3G (UMTS) beroende på vilket som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du växlar nät manuellt eftersom sökningen efter nät som inte är tillgängliga drar mycket batteri. Visa tillgängliga nätalternativ } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät. Växla mellan nät } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät } GSM/3G-nät. 2 } GSM och 3G (automatiskt) eller } Endast GSM. Mer information får du från nätoperatören. Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer för att visa alternativ, exempelvis Ring videosamtal % 23 Videosamtal. 3 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistan, % 24 Kontakter och % 28 Samtalslista. Du kan också ringa samtal genom att använda rösten % 29 Röststyrning. Ringa 21

22 Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas. 2 Slå landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer } Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal. Ringa upp ett tidigare nummer Om en samtalskoppling misslyckas och Försöka igen? visas } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Ta emot eller avvisa ett samtal } Svara eller } Upptaget. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Sätta på och stänga av högtalaren under ett röstsamtal } Mer } Sätt på högtalare eller Stäng av högtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Ändra volymen för hörlur Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för hörluren under ett samtal. Obesvarade samtal När aktivitetsmenyn har angetts som standard visas obesvarade samtal på fliken Nya händelser i vänteläget. Om pop-up har angetts som standard visas Obesvarade samtal: i vänteläget % 8 Aktivitetsmenyn. Kontrollera obesvarade samtal i vänteläget Om aktivitetsmenyn är inställd som standard trycker du på } fliken Nya händelser. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Om pop-up har angetts som standard, } Samtal } fliken Obesvarade. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett 3G-nät (UMTS-nät) eller GSM-nät inom täckningsområdet. 22 Ringa

23 I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv t.ex. 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ringa. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Videosamtal Se en person på skärmen under ett samtal. Innan du börjar För att ringa videosamtal måste både du och personen du ringer till ha ett abonnemang som stöder 3G (UMTS) och du måste befinna dig i täckningsområdet för ett 3G-nät (UMTS-nät). 3G (UMTS) är tillgängligt när en 3G-ikon visas i statusfältet. Demo-läge för videosamtal Du kan använda de flesta videosamtalsfunktioner utan att ringa ett videosamtal om du till exempel vill förbereda en kameravy innan du ringer. Från vänteläget väljer du Meny } Hjälpredor } Vid.samt. Ringa videosamtal När du har tillgång till 3G (UMTS) kan du ringa ett videosamtal på något av följande sätt: Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Mer } Ring videosamtal. } Kontakter och väljer den kontakt du vill ringa. Använd eller för att välja ett nummer } Mer } Ring videosamtal. } Hjälpredor } Vid.samt. } Ring... } Kontakter för att hämta ett telefonnummer } Ring eller ange ett telefonnummer } Ring. Zooma in eller ut den utgående videon Tryck på för att zooma in den utgående videon och för att zooma ut. Svara på ett inkommande videosamtal } Svara. Avsluta ett videosamtal } Avsluta. Ringa 23

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten.

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten. KOMMA IGÅNG Det här avsnittet hjälper dig att snabbt kunna börja använda telefonen. Om du inte har använt en mobiltelefon tidigare bör du läsa kapitlet Förbereda telefonen för användning på sid 4 för mer

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Vivaz pro Utökad användarhandbok

Vivaz pro Utökad användarhandbok Vivaz pro Utökad användarhandbok Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

X10. Utökad användarhandbok

X10. Utökad användarhandbok X10 Utökad användarhandbok Innehåll Användarsupport...6 Användarhandbok i telefonen...6 Program för användarsupport...6 Upplev mer. Upptäck hur...6 Komma igång...7 Montering...7 Starta och stänga av telefonen...8

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok för Nokia 6800 9355271

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Manual IQ4201k 08-05-07 14.18 Sida 1

Manual IQ4201k 08-05-07 14.18 Sida 1 Manual IQ4201k 08-05-07 14.18 Sida 1 IQ4201k Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-22 20 40, Fax: 0586-534 44 Öppettider: Vardagar 07.00 22.00, Helger: 09.00 21.00 www.tele2.se Kundservice

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Pocket PC Phone Quick Start Guide. www.htc.com Pocket PC Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Kartongens innehåll AC Adapter Batteri Väska USB Synk Kabel Pocket PC Phone Manual och snabbstartsguide Headset Komma-i-gång-CD 2. Pocket PC Telefonen

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer