This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort. Meddelanden SMS, MMS, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Bildhantering Kamera, videokamera, blogg, bilder, PhotoDJ, teman. Sony Ericsson K530i Fler funktioner Alarm, kalender, uppgifter, profiler, tid och datum, SIM-kortlås m.m. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Viktig information Sony Ericssons webbplats, service och support, säker och effektiv användning, licensavtal för slutanvändare, garanti, declaration of conformity. Index Underhållning Musikspelare, videospelare, radio, PlayNow, ljudinspelare, spel. Anslutningar Inställningar, Internet, RSS, synkronisering, Bluetooth, USB-kabel, uppdateringstjänst. Innehåll 1

2 Sony Ericsson K530i UMTS 2100 GSM/GPRS 900/1800/1900 Den här Användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här Användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här Användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: SV/LZT R1B Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här Användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Den gröna logotypen, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro och M2 är varumärken som tillhör Sony Corporation. Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. TrackID drivs av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken som tillhör Gracenote, Inc. Real är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile ingår i licensen från RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. 2 Innehåll

3 Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Symboler för instruktioner Följande konventioner används i användarhandboken: Obs! En tjänst eller en funktion är näteller abonnemangsberoende. Kontakta din operatör för mer information. % Se även sidan... } Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja % 14 Navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på navigeringsknappens övre del. Tryck på navigeringsknappens nedre del. Tryck på navigeringsknappens vänstra del. Tryck på navigeringsknappens högra del. Innehåll 3

4 Komma igång Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Mer information och material finns att hämta på Sätta ihop telefonen Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i SIM-kortet och batteriet. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIMkortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i abonnemanget och namn och telefonnummer för dina kontakter lagras. Spara kontaktinformation på SIM-kortet innan du flyttar det till en annan telefon. Kontakter kan t.ex. vara sparade i telefonminnet. PIN-kod Du måste kanske ha en PIN-kod (Personal Identity Number) till SIMkortet för att kunna starta telefonen och aktivera tjänsterna. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk, *, om inte PIN-koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Tryck på om du vill ångra felaktiga inmatningar. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad visas PIN-koden spärrad. För att låsa upp SIM-kortet måste du ange din PUKkod (Personal Unblocking Key): % 82 SIM-kortlås. Batteri Vissa funktioner drar mer batteri än andra och du kan behöva ladda telefonen oftare. Om samtals- eller passningstiden blir allt kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 93 Batteri. 4 Komma igång

5 SIM-kort och batteri Sätta i SIM-kortet Sätta i batteriet 1 Ta bort batterilocket. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet med guldkontakterna nedåt. 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 2 Stäng och skjut batterilocket på plats. Komma igång 5

6 Ladda batteriet 2,5 tim. Starta telefonen Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du startar telefonen. När du har startat telefonen använder du inställningsguiden för att snabbt och enkelt komma igång. Starta telefonen 1 Anslut laddaren till telefonen. Det kan ta cirka 2,5 timmar att ladda batteriet helt. Tryck på en knapp för att visa skärmen. 2 Ta ur batteriladdaren genom att föra kontakten uppåt. 1 Håll intryckt. Det kan ta några minuter att starta telefonen första gången. 2 Välj ett läge: Normal full funktionalitet Flygpl.läge begränsad funktionalitet för nät och sändare och mottagare för Bluetooth avstängda. 6 Komma igång

7 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 4 När du startar telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. 5 } Ja om du vill använda inställningsguiden. 6 Följ instruktionerna för att slutföra installationen. Mer information finns i % 8 Menyn Flygplansläge Om telefonen har förinställts behöver du eventuellt inte göra fler inställningar. Om du använder Hämta inställn. måste du registrera telefonen hos Sony Ericsson. Ett SMS skickas. Ingen personlig information överförs till eller bearbetas av Sony Ericsson. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Vänteläge När du har startat telefonen och angett PIN-koden visas namnet på din nätoperatör på skärmen. Det kallas för vänteläge. Hjälpinformation i telefonen Du har alltid tillgång till hjälp och information i telefonen. Använda inställningsguiden } Inställningar } fliken Allmänt } Inställningsguiden och väljer ett alternativ: Hämta inställn. Grundl. inställning Tips och trick. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion } Info, om detta är tillgängligt. Visa en demonstration } Underhållning } Introduktion. Hämta inställningar Ställ automatiskt in de telefonfunktioner som använder Internet: Internet, MMS, e-post, Mina vänner, synkronisering, uppdateringstjänst, blogg och direktuppspelning. Komma igång 7

8 Du kan använda Hämta inställn. om SIM-kortet stöder tjänsten, telefonen är ansluten till ett nät, den har startats i normalläge och inte redan har förinstallerade inställningar. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Menyn Flygplansläge Om du startar telefonen och menyn Flygpl.läge är aktiverad kan du välja mellan Normal med full funktionalitet och Flygpl.läge med begränsad funktionalitet. Sändare och mottagare för nät och Bluetooth stängs av för att förhindra störningar i känslig utrustning. I ett flygplan kan du t.ex. inte ringa men spela upp musik och skriva SMS som kan skickas vid ett senare tillfälle. Följ gällande regler och flygpersonalens instruktioner om du vill använda elektronisk utrustning ombord. Visa menyalternativ för Flygplansläge } Inställningar } fliken Allmänt } Flygplansläge och väljer ett alternativ. Ringa samtal Telefonen måste vara i normalläge (inte i flygplansläge). Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer } Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal. 3 } Mer för alternativ under samtalet. 4 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Aktivitetsmenyn Du kan öppna aktivitetsmenyn från de flesta platser i telefonen. Från denna kan du granska och hantera nya händelser och få åtkomst till bokmärken och genvägar. 8 Komma igång

9 Öppna och stänga aktivitetsmenyn Tryck på. Flikar på aktivitetsmenyn Nya händ. t.ex. obesvarade samtal och olästa meddelanden. När en ny händelse inträffar visas fliken. Tryck på om du vill radera en händelse från händelsefliken. Nya händelser kan också visas som pop-up-text. Från vänteläget väljer du då Meny } Inställningar } fliken Allmänt } Nya händ. } Pop-up. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Markera ett program om du vill gå tillbaka till det eller tryck på om du vill avsluta det. Mina genvägar lägg till, radera och ändra ordningen på genvägarna. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer en genväg och programmet öppnas. Internet dina Internetbokmärken. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer ett bokmärke och webbläsaren öppnas. Programmet PC Suite Utöka telefonens användning genom att installera programmet PC Suite på datorn. Då kan du t.ex. synkronisera telefonens kalender med kalendern i datorn. Installera programmet PC Suite 1 Starta datorn och sätt i den CD-skiva som medföljde telefonen i datorns CDenhet. Cd-skivan startar automatiskt och installationsfönstret öppnas. 2 Datorn: Välj ett språk och klicka på OK. 3 Datorn: Klicka på Installera i PC Suitefönstret och följ anvisningarna på skärmen. När installationen är slutförd visas en ikon för PC Suite på datorns skrivbord. Den senaste versionen av PC Suite finns på Komma igång 9

10 Översikt över telefonen Symbolerna på knapparna kan skifta. 10 Komma igång

11 1 Kortplats för Memory Stick Micro (M2 ) 2 Skärm 3 Valknapp 4 Internetknapp 5 Bakåt-knapp 6 Navigeringsknapp/Knapp för Musikspelare 7 Knapp för knapplås 8 På/Av-knapp 9 Videosamtalskamera 10 Hörlur 11 Volym, knappar för digital zoomning 12 Valknapp 13 Knapp för aktivitetsmenyn 14 C-knapp (Rensa) 15 Kameraknapp 16 Tyst läge 17 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 18 Kameralins Mer information finns i % 14 Navigering. Komma igång 11

12 Menyöversikt PlayNow * Internet* Underhållning Onlinetjänster* Spel TrackID Videospelare VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kamera Meddelanden Musikspelare Skriv nytt Inkorgen E-post RSS-läsare Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevl. Mallar Inställningar Filhanteraren* / ** Kontakter Radio Kameraalbum Musik Bilder Videoklipp Teman Webbsidor Spel Program Annat Ny kontakt 12 Komma igång

13 Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Videosamtal Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flygplansläge Säkerhet Inställningsguiden Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrundsbild Teman Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Red. linjenamn* Samtal Kortnummer Vidarekoppla Växla till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Kommunikation* Bluetooth USB Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Strömningsinst. Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknapparna för att flytta dig mellan flikar i undermenyerna. Mer information finns i % 14 Navigering. Komma igång 13

14 Navigering Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik genom att trycka på eller. Knapp Gå till huvudmenyerna eller välj ett markerat objekt. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Gå tillbaka en nivå i menyerna. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Öppna aktivitetsmenyn % 8 Aktivitetsmenyn. Öppna webbläsaren. Tryck för att ta en bild eller spela in ett videoklipp. Från vänteläget, håll knappen intryckt om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). Från vänteläget, håll en av dessa knappar intryckt om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. 14 Komma igång

15 Från vänteläget, tryck på en sifferknapp och sedan på } Ringa för att använda kortnummer. Tryck på % 67 Använda Internetgenvägar eller snabbknappar om du vill ha genvägar när du använder webbläsaren. Visa en genvägslista när du använder kameran. Från vänteläget, tryck på } Lås eller Lås upp om du vill låsa eller låsa upp telefonknapparna. Stäng av ringsignalen när du tar emot ett samtal. Håll denna knapp intryckt om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet fungerar även om telefonen är i tyst läge. Visa statusinformation i vänteläget. Höj volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma ut när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill gå till föregående låt. Tryck två gånger om du vill avvisa ett samtal. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) % 30 Röstuppringning. Sänk volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma in när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill gå till nästa låt. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) % 30 Röstuppringning. } Info Skaffa mer information, förklaringar till och tips om vissa tjänster, menyer och funktioner i telefonen % 7 Hjälpinformation i telefonen. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Komma igång 15

16 Statusfält Några av de ikoner som kan visas: Ikon Beskrivning 3G-nätet (UMTS) är tillgängligt. Signalstyrka för GSM-nätet. Batteristatus. Batteriet laddas, visas tillsammans med ikonen för batteristatus. Missat samtal. SMS har tagits emot. E-postmeddelande har tagits emot. MMS har tagits emot. Röstmeddelande har tagits emot. Pågående samtal. Knapplåset är aktiverat. Handsfree-enhet är ansluten. Kalenderpåminnelse. Uppgiftspåminnelse. Genvägar Använd genvägar om du snabbt vill komma till en meny. Du kan använda de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar Från vänteläget går du till menyerna genom att trycka på och sedan ange menyns nummer. Menynumreringen börjar från den översta vänstra ikonen och flyttas sedan nedåt rad för rad. Tryck till exempel på om du vill välja det femte menyobjektet. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på, eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget går du till en genvägsmeny eller funktion genom att trycka på,, eller. 16 Komma igång

17 Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar } fliken Allmänt } Genvägar och väljer ett alternativ } Redigera. Språk som används i telefonen Välj det språk som telefonmenyerna ska visas på och som ska användas när du skriver in text. Ändra det språk som används i telefonen } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Telefonspråk. Välj ett språk. Från vänteläget kan du även trycka: 8888 för automatiskt språk för engelska. På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där SIM-kortet köptes. I annat fall är det förinställda språket engelska. Välja språk för skriven text } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till det språk som du vill använda och markera det. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver Skriv bokstäver på ett av följande sätt (textinmatningsmetoder), när du exempelvis skriver meddelanden: Vanlig textinmatning T9 -inmatning. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Ändra inmatningsspråket Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver och välj ett annat inmatningsspråk. Alternativ när du skriver in bokstäver } Mer om du vill ta fram fler alternativ när du skriver ett meddelande. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på tills önskat tecken visas. Tryck på om du vill växla mellan versaler och gemener. Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Tryck på om du vill radera bokstäver eller siffror. Tryck på om du vill använda de vanligaste skiljetecknen. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Komma igång 17

18 T9 -inmatning I textinmatningsfunktionen T9 används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en viss serie med knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel, från vänteläget väljer du Meny } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill skriva ett skiljetecken trycker du på och sedan eller upprepade gånger. Tryck på för att godkänna tecknet och lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att navigera mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du intryckt. När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9- inmatning visas i en lista med ordförslag. T9 för nästa ord När du skriver ett meddelande kan nästa ord förutsägas med hjälp av T9-inmatning om det tidigare har använts i en mening. Aktivera och inaktivera T9 för nästa ord Tryck på } Mer } Inmatningsalt. } T9 nästa ord medan du skriver in bokstäver. 18 Komma igång

19 Använda T9 för nästa ord Tryck på för att godkänna ett tecken eller fortsätta när du skriver bokstäver. Filhanteraren Använd Filhanteraren när du vill hantera objekt, t.ex. bilder, videoklipp, musik, teman, webbsidor, spel och program som har sparats i telefonminnet eller på minneskortet. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen kan hantera minneskortet Memory Stick Micro (M2 ). Det ger mer lagringsutrymme så att du kan spara filer som innehåller t.ex. bilder och musik. Sätta i och ta ur ett minneskort 1 Sätt i ett minneskortet så som bilden visar (med kontakterna uppåt). 2 Tryck på kortets kant för att lossa och ta bort kortet. Du kan också flytta och kopiera filer mellan en dator och minneskortet. När minneskortet sätts i sparas filer automatiskt på det om du inte väljer att spara filerna i telefonminnet. Skapa undermappar som du kan flytta eller kopiera filer till. Spel och program kan flyttas inom mapparna Spel och Program och från telefonminnet till minneskortet. Filer som inte känns igen sparas i mappen Annat. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Detta gäller alla objekt utom Spel och Program. Minnesstatus Om det tillgängliga minnet är fullt kan du inte spara några filer förrän befintligt innehåll har tagits bort. Kontrollera telefonens och minneskortets minnesstatus genom att markera en mapp } Mer } Minnesstatus. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad i tre flikar med ikoner som visar var respektive filer sparas. Alla filer allt innehåll i telefonminnet och på minneskortet. Komma igång 19

20 På Memory Stick allt innehåll på minneskortet. I telefonen allt innehåll i telefonminnet. Filinformation Visa filinformation genom att markera filen } Mer } Information. Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En upphovsrättsskyddad fil har en nyckelsymbol. Använda en fil från filhanteraren } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer. Flytta eller kopiera en fil till minnet } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Hantera fil } Flytta för att flytta filen eller } Mer } Hantera fil } Kopiera för att kopiera filen. 3 Markera för att flytta eller kopiera filen till Telefon eller Memory Stick. Flytta eller kopiera filer till en dator % 74 Överföra filer med USB-kabeln. Skapa en undermapp } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och anger ett namn på mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 } Mer } Markera } Markera flera. 3 Bläddra till önskade filer } Markera eller Avmark. Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och öppnar en mapp } Mer } Markera } Välj alla. Radera en fil eller en undermapp från filhanteraren } Filhanteraren och öppnar en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Radera. Alternativ för minneskort Kontrollera minnesstatus eller formatera minneskortet om du vill radera all information. Använda minneskortsalternativ } Filhanteraren och väljer fliken På Memory Stick } Mer för alternativ. 20 Komma igång

21 Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort. Ringa och ta emot samtal När du vill ringa och ta emot samtal startar du telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 6 Starta telefonen. Ringa videosamtal % 23 Videosamtal. Nät När du startar telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Markera det nät som du vill använda eller lägg till ett nät i listan över önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Telefonen växlar automatiskt mellan näten GSM och 3G (UMTS) beroende på vilket som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du växlar nät manuellt eftersom sökningen efter nät som inte är tillgängliga drar mycket batteri. Visa tillgängliga nätalternativ } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät. Växla mellan nät } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät } GSM/3G-nät. 2 } GSM och 3G (automatiskt) eller } Endast GSM. Mer information får du från nätoperatören. Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer för att visa alternativ, exempelvis Ring videosamtal % 23 Videosamtal. 3 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistan, % 24 Kontakter och % 28 Samtalslista. Du kan också ringa samtal genom att använda rösten % 29 Röststyrning. Ringa 21

22 Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas. 2 Slå landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer } Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal. Ringa upp ett tidigare nummer Om en samtalskoppling misslyckas och Försöka igen? visas } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Ta emot eller avvisa ett samtal } Svara eller } Upptaget. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Sätta på och stänga av högtalaren under ett röstsamtal } Mer } Sätt på högtalare eller Stäng av högtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Ändra volymen för hörlur Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för hörluren under ett samtal. Obesvarade samtal När aktivitetsmenyn har angetts som standard visas obesvarade samtal på fliken Nya händelser i vänteläget. Om pop-up har angetts som standard visas Obesvarade samtal: i vänteläget % 8 Aktivitetsmenyn. Kontrollera obesvarade samtal i vänteläget Om aktivitetsmenyn är inställd som standard trycker du på } fliken Nya händelser. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Om pop-up har angetts som standard, } Samtal } fliken Obesvarade. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett 3G-nät (UMTS-nät) eller GSM-nät inom täckningsområdet. 22 Ringa

23 I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv t.ex. 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ringa. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Videosamtal Se en person på skärmen under ett samtal. Innan du börjar För att ringa videosamtal måste både du och personen du ringer till ha ett abonnemang som stöder 3G (UMTS) och du måste befinna dig i täckningsområdet för ett 3G-nät (UMTS-nät). 3G (UMTS) är tillgängligt när en 3G-ikon visas i statusfältet. Demo-läge för videosamtal Du kan använda de flesta videosamtalsfunktioner utan att ringa ett videosamtal om du till exempel vill förbereda en kameravy innan du ringer. Från vänteläget väljer du Meny } Hjälpredor } Vid.samt. Ringa videosamtal När du har tillgång till 3G (UMTS) kan du ringa ett videosamtal på något av följande sätt: Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Mer } Ring videosamtal. } Kontakter och väljer den kontakt du vill ringa. Använd eller för att välja ett nummer } Mer } Ring videosamtal. } Hjälpredor } Vid.samt. } Ring... } Kontakter för att hämta ett telefonnummer } Ring eller ange ett telefonnummer } Ring. Zooma in eller ut den utgående videon Tryck på för att zooma in den utgående videon och för att zooma ut. Svara på ett inkommande videosamtal } Svara. Avsluta ett videosamtal } Avsluta. Ringa 23

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer