Sony Ericsson W800i Additional information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sony Ericsson W800i Additional information"

Transkript

1 Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver, filhanteraren, Memory Stick Duo. Ringa Samtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Meddelanden Textmeddelanden, bildmeddelanden, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Bildhantering Kamera, videokamera, bilder, PhotoDJ. Underhållning WALKMAN -spelare, Disc2Phone, radio, PlayNow, ringsignaler, MusicDJ, VideoDJ, ljudinspelning, teman, spel. Anslutningar Inställningar för Internet och e-post, Internetsurfning, synkronisering, Bluetooth, IR-port, USB-kabel, filöverföring, uppdateringstjänst. Fler funktioner Tid och datum, alarm, kalender, uppgifter, Java -program, SIM-kortlås o.s.v. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Viktig information Sony Ericssons webbplats, säker och effektiv användning, licensavtal för slutanvändare, garanti, konformitetsdeklaration (declaration of conformity). Ikoner Ikonbeskrivningar. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Första utgåvan (maj 2005) Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: SV/LZT R1A Obs: En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSM-nödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Namnet och logotyperna för Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Sony Ericsson. QuickShare, PlayNow, PhotoDJ, MusicDJ och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick och Memory Stick Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Logotypen och symbolen Walkman är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. 2

3 Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och i andra länder. Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3

4 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 4

5 Komma igång Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Mer information och material finns att hämta på Symboler för instruktioner Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: Obs: Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. % Se även sidan... } Använd valknapparna eller navigeringsknappen för att bläddra och välja % 14 Knappar och navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Komma igång Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. Sätta ihop telefonen Innan du kan använda telefonen behöver du göra följande: Sätta i SIM-kortet. Sätta i och ladda batteriet. Sätta i Memory Stick Duo. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som omfattas av abonnemanget och namnen och telefonnumren för dina kontakter lagras. Om du har använt ett SIM-kort i en annan telefon kontrollerar du att all information har sparats på SIM-kortet innan du tar ut det från den andra telefonen. Telefonminnet kan till exempel innehålla kontakter. 5

6 Komma igång Information om SIM-kort och batterier Stäng alltid av telefonen och koppla bort laddaren innan du sätter i eller tar ut SIM-kortet. Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas under laddningen. 3 Sätt i batteriet på telefonens baksida med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 4 Placera batterilocket enligt bilden och skjut det på plats. Ladda batteriet Sätta i SIM-kortet och batteriet 30 min. 2,5 tim. 1 Ta loss batteriluckan genom att skjuta den enligt bilden. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet. Se till att SIM-kortets guldkontakter är vända nedåt och att det avklippta hörnet är korrekt riktat. 1 Anslut laddaren till telefonen. Symbolen på laddaren måste vara vänd uppåt. 2 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas på skärmen. 6

7 Komma igång 3 Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen indikerar att batteriet är fulladdat. Om inte batteriikonen visas när denna tid har förflutit trycker du på någon av knapparna. 4 Ta loss laddaren genom att dra kontakten rakt ut. Memory Stick Duo Memory Stick Duo ger dig extra lagringsutrymme för innehåll, till exempel för ringsignaler, bilder, musik och videoklipp. Med Sonys Memory Stick Duo kan du dela den information du sparat genom att flytta eller kopiera den till en annan Memory Stick Duo-kompatibel enhet (se även % 20 Filhanteraren). Du kan också använda enheten som ett bärbart minne för arbetsdokument och flytta dokument mellan telefonen och en dator (se % 79 Överföra filer med USB-kabeln). Sätta i och ta ut Memory Stick Duo 1 Sätt i Memory Stick Duo i facket. 2 Tryck på kanten av Memory Stick Duo-kortet så att det lossnar från kortplatsen. Mer information om Sony Memory Stick finns på webbplatsen 7

8 Komma igång Handsfree-headset med stereo Du kan ansluta kompatibla tillbehör med en 3,5 mm kontakt, till exempel hörlurar, till ett handsfree-headset med stereo. Du kan fortfarande svara på samtal och använda mikrofonen när andra kompatibla tillbehör används. börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Om du råkar skriva fel när du anger PIN-koden, raderar du siffran genom att trycka på. Om du anger fel PIN-kod fler än tre gånger i följd, blockeras SIM-kortet och ett meddelande om blockerad PIN-kod visas. För att häva blockeringen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key): % 85 SIM-kortlås. Slå på telefonen och ringa Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du slår på telefonen. När du har slagit på telefonen kan du använda inställningsguiden som hjälper dig att snabbt och enkelt förbereda telefonen för användning. PIN (Personal Identity Number) Du kan behöva ange en PIN-kod (Personal Identity Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. PIN-koden hör ihop med SIM-kortet och inte med telefonen. PIN-koden får du från nätoperatören. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk, *, om inte PIN-koden 8

9 Komma igång Sätt på telefonen 1 Håll intryckt. Första gången du sätter på telefonen kan det ta några minuter för den att starta. 2 Välj om du vill använda telefonen med full funktionalitet eller bara WALKMAN -spelaren. 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 4 När du slår på telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. 5 } Ja om du vill använda inställningsguiden för att komma igång. Följ instruktionerna som visas. Du kan starta guiden från menysystemet när du vill: } Inställningar } fliken Allmänt } Inställningsguiden. Startmeny När startmenyn aktiveras, varje gång du sätter på telefonen, kan du välja om du bara vill lyssna på musik i stället för att använda telefonen med full funktionalitet. Det innebär att alla sändare i telefonen stängs av så att den inte stör känslig utrustning, till exempel i flygplan eller på sjukhus. Det går exempelvis inte att ringa samtal, ta emot samtal eller skicka meddelanden. Du kan bara använda WALKMAN-spelaren. Om du har valt Endast musik kan du fortfarande få kalender- och uppgiftspåminnelser och alarmet fungerar fortfarande. Inaktivera startmenyn 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Startmeny. 2 Välj Visa inte. Ringa och ta emot samtal Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Ring för att ringa upp numret. Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. När telefonen ringer trycker du på } Svara. 9

10 Komma igång Lär dig telefonen Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver, filhanteraren, Memory Stick Duo. Översikt över telefonen och menyerna

11 Komma igång 1 Infraröd port 2 Högtalare 3 Valknapp 4 WALKMAN -knapp 5 Knappen Tillbaka 6 Sätta på/stänga av 7 Valknapp 8 Navigeringsknappen 9 Rensa 10 Tyst läge 11 Kamerazoom, volymknappar och bildzoom 12 Belysning 13 Kameraknapp 14 Knappen Spela upp/paus 15 Kortplats för Memory Stick Duo 16 Mikrofon 17 Uttag för stereoheadset och laddare Mer information om knappar och navigering finns i % 14 Knappar och navigering. 11

12 Komma igång PlayNow * Internettjänster Underhållning Onlinetjänster* Spel VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Bilder Videoklipp Ljud Teman Webbsidor Spel Program Annat Filhanteraren Kontakter** Radio Inställningar Kontakter** Alternativ: Kortnummer Mitt kort Grupper** SIM-kontakter** Specialnummer Avancerat Ny kontakt Allmänt Profiler Tid och datum Språk Röststyrning Telefonstatus Genvägar Spela upp/pausa Startmeny Låsalternativ Inställningsguiden Tips och trick Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Teckenfönster Bakgrundsbild Teman Startbild Skärmsläckare Ljusstyrka Vilolägesklocka Redigera radnamn* Samtal Vidarekoppla Byt till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad Nummerpresentat. Handsfree Kommunikation Bluetooth IR-port Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Direktuppspeln.alt. Inställn. för Java Tillbehör 12

13 Komma igång Kamera Meddelanden WALKMAN Skriv nytt Inkorgen Mina vänner* E-post Ring röstbrevl. Utkast Utkorgen Skickat Sparade objekt Mallar Inställningar Samtal Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Lampa Miniräknare Kodminne * Observera att vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Menyn beror på vilket kontaktprogram som används som standard. 13

14 Komma igång Knappar och navigering Skärmen för vänteläge, huvudmenyn och statusfältet Skärmen för vänteläge visas när du inte ringer eller använder menyerna. Där kan du till exempel se operatörens namn, klockslag och datum. I vänteläget trycker du på om du vill visa huvudmenyn. Tangenter där menyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik med hjälp av navigeringsknappen och välj ett alternativ. I statusfältet högst upp på skärmen visas ikoner med information om telefonen och aktiviteterna i den. Läs mer: % 102 Ikoner. Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa huvudmenyn. Tryck på knappen när du vill välja markerade objekt. Tryck på knappen under ett samtal om du vill visa en lista med alternativ. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Tryck när du vill gå tillbaka en nivå i menyerna eller lämna ett alternativ oförändrat. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. 14

15 Komma igång Tryck på knappen om du vill öppna eller minimera WALKMAN-spelaren. Tryck på knappen om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp. Tryck på knappen om du vill starta eller pausa musik. Håll knappen intryckt i vänteläget om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). - Håll en av dessa knappar intryckt i vänteläget om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. - Tryck på en av dessa knappar i vänteläget och tryck på Ring om du vill använda snabbuppringning. Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa statusinformation. Tryck snabbt två gånger när ett samtal tas emot om du vill avvisa samtalet. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill höja volymen. När du använder WALKMAN-spelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill höja volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår bakåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma in. Håll ned knappen i vänteläget om du vill använda röstuppringning, eller säg det magiska ordet, om du har angett ett sådant, % 31 Röstuppringning. 15

16 Komma igång Tryck snabbt två gånger när ett samtal tas emot om du vill avvisa samtalet. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill sänka volymen. När du använder WALKMAN-spelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill sänka volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår framåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma ut. Håll denna knapp intryckt i vänteläge om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. } Info Skaffa mer information, förklaringar till och tips om markerade tjänster, menyer och funktioner i telefonen. Bläddra till ett menyobjekt } Info. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Språk som används i telefonen På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där du köpte SIM-kortet. I annat fall är det förinställda språket engelska. Du kan alltid ändra till det språk som används på SIM-kortet genom att trycka 8888 i vänteläge. Du kan alltid välja engelska genom att trycka 0000 i vänteläge. Ändra det språk som används i telefonen 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Telefonspråk. 2 Välj ett språk. 16

17 Komma igång Genvägar Ett snabbare sätt att växla mellan menyer är att använda genvägar. Du kan använda genvägar om du snabbt vill komma till en meny, och du kan använda de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Du kan redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar Öppna menyerna genom att trycka på och ange numret för den meny som du vill gå till. Om du till exempel vill gå till det femte menyobjektet trycker du på. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på, eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget trycker du på om du vill gå till en genvägsmeny. Du kan också trycka på, eller om du vill gå direkt till en funktion. Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar } fliken Allmänt } Genvägar och markera den profil som du vill använda (} Redigera). Skriva bokstäver Du kan skriva bokstäver, till exempel när du skriver ett meddelande eller när du skriver ett namn i kontakterna, på två sätt: Vanlig textinmatning Du trycker på en knapp så många gånger som behövs för att visa den bokstav du vill ange. T9 -inmatning För T9-inmatningen används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Språk Innan du börjar ange bokstäver måste du välja vilket språk du vill använda för texten. När du skriver kan du växla till något av de språk du valt genom att hålla intryckt. 17

18 Komma igång Välja språk för skriven text 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till de språk som du vill använda och markera dem. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver på vanligt sätt 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Tryck på en tangent,, eller, flera gånger tills det tecken som du vill använda visas på skärmen. Du kan se vilka tecken du har att välja på i rutan i skärmens övre högra hörn. Exempel: Om du vill skriva ett A trycker du på en gång. Om du vill skriva ett B trycker du på två gånger i snabb följd. Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på och skriver sedan bokstaven. Du kan använda volymknapparna som genvägar till vissa bokstäver. Om du vill skriva ett B håller du volymknappen intryckt och trycker på. Om du vill skriva ett C håller du volymknappen intryckt och trycker på. Skriva bokstäver med T9 -inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 18

19 Komma igång 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill ange en punkt eller andra skiljetecken, trycker du på och sedan flera gånger på eller. Godkänn genom att trycka på. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att förflytta dig mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du ned. 3 När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. Välja en annan inmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Lista med alternativ } Mer om du vill visa en lista med alternativ. Listan kan innehålla några av eller samtliga följande alternativ: Lägg till symbol symboler och skiljetecken, till exempel? och, visas. Bläddra bland symbolerna med,, och. Lägg till objekt bilder, melodier, ljud m.m. Redigera ord endast för T9-inmatning. Använd vanlig textinmatning och redigera det föreslagna ordet. Inmatningsspråk en lista med tillgängliga språk för textinmatning visas. Inmatningsmetod en lista med tillgängliga textinmatningsmetoder för det aktuella språket visas. Ordbok (T9) aktivera eller inaktivera T9-ordlistan. Ordalternativ ange om ordförslag ska visas när du skriver ett ord eller inte. Mina ord hantera de ord du lagt till i ordlistan. Nationella tecken stäng av språkspecifika tecken för att spara utrymme. Det här alternativet visas bara för vissa inmatningsspråk. 19

20 Komma igång Filhanteraren Du använder filhanteraren när du vill hantera filer (till exempel bilder, videoklipp och ljud) som har sparats i telefonminnet eller på Memory Stick Duo. Objekt som Bilder, Videoklipp, Ljud, Teman, Spel och Program sparas som filer i mappar. De filer som inte kan identifieras i telefonen sparas i mappen Annat. Du kan skapa egna undermappar i vissa av de fördefinierade mapparna och flytta dina sparade filer till dessa mappar. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Du kan flytta och kopiera filer mellan Memory Stick Duo och telefonen. Ikoner visar var filerna sparas. Alla filer, utom vissa upphovsrättsskyddade filer, sparas automatiskt på Memory Stick Duo-kortet. Om Memory Stick Duo-kortet är fullt kan du inte spara någonting på det förrän du raderat en del av innehållet eller flyttat innehållet till telefonens minne. Om Memory Stick Duo-kortet inte är isatt i telefonen sparas filerna i telefonen om det finns tillräckligt mycket minne kvar. Använda en fil från filhanteraren 1 } Filhanteraren och markera en fil i mappen Bilder eller Ljud. 2 } Mer } Använd som. Ange på vilket sätt du vill använda filen. Flytta en fil till en mapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil, till exempel en bild som du vill flytta, och välj } Mer } Hantera filer } Flytta till mapp. 3 Markera mappen som du vill flytta filen till, eller välj Ny mapp, ge mappen ett namn och tryck på } OK. Skapa en undermapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och ange ett namn för mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer 1 } Filhanteraren och markera en fil } Mer } Markera } Markera flera. 2 Bläddra och markera fler filer genom att trycka på Markera eller Avmark. 20

21 Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och markera en fil } Mer } Markera tryck på Mark. alla eller Avm. alla om du vill ta bort markeringen. Kopiera en fil till telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bläddra till filen, till exempel ett ljud, som du vill kopiera och välj } Mer } Hantera filer. 2 Välj Kopiera t. telefon eller Kop. t. ext. minne. Nu finns det två filer med samma namn men med olika ikoner som anger var filen sparas. Flytta eller kopiera filer till en dator % 56 Installera, överföra och spela upp musik, % 53 Överföra bilder till datorn och % 79 Överföra filer med USB-kabeln. Radera en fil på Memory Stick Duo-kortet Bläddra till den fil som du vill radera från Memory Stick Duo-kortet och tryck på. Formatera Memory Stick Duo Du kan formatera ett Memory Stick Duo-kort om du vill ta bort all information på det eller om innehållet är skadat. Komma igång Så här formaterar du Memory Stick Duo } Filhanteraren och markera en mapp och tryck på } Mer } Form. ext. minne. Filinformation Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En DRM-skyddad fil har en nyckelsymbol. Om du markerar filen visas information om den, välj } Mer } Information. 21

22 Ringa Ringa Samtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Ringa samtal När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 8 Slå på telefonen och ringa. Nät När du slår på telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Du kan välja vilket nät du vill använda eller så kan du lägga till ett nät i listan över dina önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Om du vill konfigurera dessa alternativ bläddrar du till } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät. Du kan ringa upp nummer från samtalslistan och kontakterna, % 29 Samtalslista och % 24 Kontakter. Du kan också använda röststyrning för att ringa samtal, % 30 Röststyrning. Ringa 1 Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj } Ring för att ringa numret. 3 Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för öronhögtalaren under ett samtal. Använda högtalaren under ett röstsamtal 1 Tryck på och välj Aktiv. högtalare om du vill aktivera högtalaren. 2 Tryck på och välj Inakt. högtalare om du vill stänga av högtalaren. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. 22

23 Ringa Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Tryck på när du vill återuppta samtalet. Ta emot samtal När någon ringer dig ljuder ringsignalen och uppringarens nummer visas (om en tjänst för nummerpresentation ingår i ditt abonnemang, och uppringarens nummer kan identifieras). Om numret finns i dina kontakter visas namn, nummer och bild (om det finns en bild). Om det uppringande numret är ett skyddat nummer visas texten Dolt nummer. Ta emot ett samtal } Svara. Avvisa ett samtal } Upptaget eller tryck snabbt två gånger på en volymknapp. Obesvarade samtal Om du har missat ett samtal visas Obesvarade samtal: i vänteläge. Här anges antal missade samtal. Tryck på } Ja om du vill visa de obesvarade samtalen i samtalslistan. Om du vill visa de obesvarade samtalen senare trycker du på } Nej. Kontrollera obesvarade samtal 1 I vänteläget väljer du } Samtal och rullar till fliken med ej besvarade samtal. Använd eller om du vill flytta mellan flikarna. 2 Använd eller om du vill bläddra till ett nummer. Tryck på } Ring om du vill ringa ett nummer. Automatisk återuppringning Ringa upp ett tidigare nummer Om samtalskopplingen misslyckas och Försöka igen? visas, trycker du på } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Telefonen ringer upp numret upp till tio gånger eller tills något av följande inträffar: Samtalet kopplas Du trycker på Avbryt Du får ett samtal Automatisk återuppringning är inte tillgängligt för datasamtal. 23

24 Ringa Ringa utlandssamtal När du ringer utlandssamtal ersätts utlandsprefixet för det land som du ringer från med tecknet +. Du kan ringa från utlandet med ett annat nät om din nätoperatör har ett avtal med det nätet. Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas på skärmen. 2 Skriv landsnumret, riktnumret (utan inledande nolla) och abonnentnumret och tryck på } Ring. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv till exempel 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ring. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } SOS-nummer. Kontakter Du kan spara kontaktinformationen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet i form av namn och nummer. Du kan välja vilken kontaktinformation, Tel.kontakter eller SIM-kontakter, som ska visas som standard. Användbar information och inställningar: } Kontakter } Alternativ. Standardkontakt Om du väljer Tel.kontakter som standard, visas all information som sparats för kontakterna i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard, visas endast namn och nummer som sparats på SIM-kortet. 24

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON V800

Din manual SONY ERICSSON V800 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON V800. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON V800 instruktionsbok

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K810I

Din manual SONY ERICSSON K810I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K810I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W890I

Din manual SONY ERICSSON W890I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W890I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T630

Din manual SONY ERICSSON T630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T630. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON G502

Din manual SONY ERICSSON G502 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON G502. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550

Din manual SONY ERICSSON K550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok F305 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson F305. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu så får du tillgång till gratis lagringsutrymme online

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K610

Din manual SONY ERICSSON K610 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K610. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W302 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W302. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten.

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten. KOMMA IGÅNG Det här avsnittet hjälper dig att snabbt kunna börja använda telefonen. Om du inte har använt en mobiltelefon tidigare bör du läsa kapitlet Förbereda telefonen för användning på sid 4 för mer

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON J300I

Din manual SONY ERICSSON J300I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON J300I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W395 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W395. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

User s Guide Mobile Phone T10s

User s Guide Mobile Phone T10s User s Guide Mobile Phone T10s Ericsson T10s Andra utgåvan (november 1999) Denna handbok utges av Ericsson Mobile Communications AB utan vidare ansvarsförbindelse. Förbättringar och ändringar i denna handbok

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer