Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet."

Transkript

1 Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar. Ringa 24 Använda telefonboken, röststyrning, samtalsalternativ. Installera Mobile Internet 43 Göra inställningar för WAP, e-post och den trådlösa tekniken Bluetooth. Meddelanden 49 E-post och textmeddelanden. Använda mobilt Internet 54 WAP-läsare, bokmärken. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Fler funktioner 63 Kalender, alarm, tidtagarur, timer, spel. Säkerhet 71 SIM-kortslås, telefonlås. Felsökning 73 Hur ska jag göra när telefonen inte fungerar som jag vill? Ytterligare information 75 Säker och effektiv användning, garanti, Declaration of Conformity. Ikoner 84 Vad betyder ikonerna? Index 89

2 Ericsson T68m Första utgåvan (oktober 2001) Den här användarhandboken publiceras av utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här handboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna., 2001 Publikationsnummer: SV/LZT R1A INNOVATRON PATENTS Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här handboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödsamtalsnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Garanti. BLUETOOTH är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. T9 -inmatning är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen.

3 Komma igång Om användarhandboken För referensändamål kan du använda kapitlet Lära känna telefonen som innehåller en snabböversikt av telefonens huvudfunktioner, genvägar och allmän information. Tillgängliga tjänster Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i användarhandboken är beroende av vilket nät och abonnemang som används. På grund av detta är kanske inte alla menyer tillgängliga i din telefon. Den här symbolen betecknar att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om ditt abonnemang. SIM-kortet När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som omfattas av abonnemanget och uppgifterna i telefonboken lagras. Montering Innan du kan använda telefonen behöver du göra följande: Sätta i SIM-kortet. Sätta i och ladda batteriet. Se Information om SIMkort och batterier på sid 4. Obs: Stäng alltid av telefonen och koppla bort laddaren innan du sätter i eller tar ut SIM-kortet. Komma igång 3

4 Information om SIM-kort och batterier Det kan dröja upp till 30 minuter innan en ikon visas i teckenfönstret vid uppladdning. 1. Sätt i SIM-kortet. Kontrollera att SIM-kortet är placerat under de silverfärgade hållarna. 2. Placera batteriet på telefonens baksida och tryck tills du hör ett klickljud. 3. Anslut laddaren till telefonen vid blixtsymbolen. Blixtsymbolen på laddarens kontakt måste vara vänd uppåt. 4. Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriladdningsikonen visas i teckenfönstret. 5. Vänta i cirka fyra timmar eller tills ikonen visar att batteriet är helt laddat. 6. Ta loss laddaren genom att vinkla kontakten uppåt. 4 Komma igång Du måste sätta in SIM-kortet och ladda batteriet innan du kan använda telefonen. 30 min. 4 tim.

5 Ringa och ta emot samtal Operatörsnät 12:18 Av/på Tryck på och håll ned tills du hör en ton. Ange din PIN-kod (Personal Identity Number), om det finns en sådan för SIM-kortet, och tryck på. PIN-koden tillhandahålls av nätoperatören. Om du gör ett misstag när du anger PIN-koden, tar du bort den felaktiga siffran genom att trycka på. Om du anger fel PIN-kod fler än tre gånger i följd, blockeras SIM-kortet och ett meddelande om blockerad PIN-kod visas. För att häva blockeringen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). PUKkoden tillhandahålls av nätoperatören. Ange riktnummer och abonnentnummer och tryck på när du vill ringa ett samtal. Tryck på när du vill avsluta ett samtal. När telefonen ringer besvarar du samtalet genom att trycka på. Komma igång 5

6 Lära känna telefonen Knappfunktioner Volymknapp telefonens eller handsfree- Öka och minska volymen i utrustningens högtalare under ett samtal. Bläddra i menyer, listor och text. Visa menyn Status. Skjut knappen uppåt eller nedåt en gång när du vill stänga av ringsignalen tillfälligt. Skjut knappen uppåt eller nedåt två gånger när du vill avvisa ett inkommande samtal. Ringa och besvara samtal. Välja en meny, en undermeny eller ett alternativ. Tryck på knappen när du vill visa alternativ. 1 9, 0 Ange siffrorna 0 9 och bokstäver. Tryck på och håll ned när du vill ange det internationella prefixet +. Växla mellan menyer med hjälp av genvägar. Ange *. Växla mellan gemener och versaler. 6 Lära känna telefonen (radera) Du bläddrar i menyer, listor och text genom att trycka styrknappen uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Använd styrknappen som ett alternativ till. Tryck på och håll ned den här knappen när du vill sätta på och stänga av telefonen eller återgå till viloläge. Tryck på den här knappen när du vill avsluta eller avvisa ett samtal, backa en nivå i menyerna eller låta en inställning vara oförändrad. Ta bort siffror och bokstäver från teckenfönstret. Ta bort en post från en lista. Tryck på knappen när du vill ställa in ringsignalen till tyst. Tryck på och håll ned den här knappen när du vill stänga av mikrofonen under ett samtal. Ange #.

7 Snabbknappar I tabellen beskrivs några av de mest användbara knappkombinationerna. Funktion Ringa ett nödsamtal Visa och bläddra i huvudmenyerna Visa Samtalslista Ringa upp med röstkommando Ringa upp Röstmedd. Ange tecknet + för att ringa ett internationellt samtal Ställa telefonen på Tyst I viloläge: Ange det internationella nödnumret och tryck på YES Tryck på Tryck på YES eller Tryck på och håll ned YES eller uttala det magiska ordet Tryck på och håll ned Tryck på och håll ned Tryck på och håll ned och välj Aktivera tyst, YES Funktion I viloläge: Bläddra till en kontakt vars namn börjar med en viss bokstav Tryck på och håll ned någon av knapparna Få fram ett telefonnummer Tryck på positionsnumret som sparats i en viss och position på SIM-kortet. Med kortnummer ringa upp ett telefonnummer Tryck på någon av sifferknapparna som finns på SIM-kortet och YES Hitta en kontakt i Ring Tryck på och håll ned kontakt-listan Visa den första Tryck på och håll ned undermenyn för menyn Genvägar Visa aktuell profil Skjut volymknappen uppåt eller nedåt Visa aktuellt datum Skjut volymknappen uppåt eller nedåt Ändra språk till Tryck på 8888 Automatisk Ändra språk till engelska Tryck på 0000 Lära känna telefonen 7

8 Funktion Avvisa ett samtal 8 Lära känna telefonen Skjut snabbt volymknappen uppåt eller nedåt två gånger när samtalet ankommer eller tryck på NO Ange p (paus) Tryck på och håll ned när du sparar koder Ange p (paus) Tryck på när du redigerar melodier Funktion Parkera ett samtal Återuppta ett samtal Stänga av mikrofonen Funktion Bläddra i menyer eller listor I viloläge: Under ett samtal: Tryck på YES Tryck på YES igen Tryck på och håll ned I menyerna: Skjut (och håll kvar) volymknappen uppåt eller nedåt eller använd styrknappen Funktion Välja en meny eller en inställning Tryck på YES Visa en meny för Tryck på snabbalternativ Ta bort en post Tryck på och YES när du är i listor Återgå till viloläge Tryck på och håll ned NO Funktion Ange den andra bokstaven eller tecknet för en knapp I menyerna: När du skriver bokstäver på vanligt sätt: Skjut volymknappen uppåt, håll kvar och tryck på någon av sifferknapparna Ange den tredje bokstaven Skjut volymknappen nedåt, eller tecknet för en knapp håll kvar och tryck på någon av sifferknapparna Växla mellan versaler och Tryck på och sedan gemener på bokstaven Ange siffror Tryck på och håll ned någon av sifferknapparna

9 Funktion Ange ett frågetecken Ange Ange ett blanksteg Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan inmatningsmetoder Funktion Visa alternativa ord Godkänna ett ord och lägga till ett blanksteg Ange en punkt Visa alternativa skiljetecken När du skriver bokstäver på vanligt sätt: Skjut volymknappen nedåt, håll kvar och tryck på Skjut volymknappen nedåt, håll kvar och tryck på Tryck på Tryck på Tryck på och håll ned När du skriver bokstäver med T9-inmatning: Tryck på Tryck på Tryck på Tryck på och sedan på upprepade gånger Funktion Växla mellan versaler och gemener Ange siffror Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan inmatningsmetoder När du skriver bokstäver med T9-inmatning: Tryck på och sedan på bokstaven Tryck på och håll ned någon av sifferknapparna Tryck på Tryck på och håll ned Använda genvägar Ett snabbare sätt att växla mellan menyer är att använda genvägar. Visa menyerna genom att trycka på eller och ange sedan numret på den meny du vill växla till. Återgå till viloläge genom att trycka på och hålla ned. Du kan snabbt och enkelt få åtkomst till de inställningar du oftast använder genom att placera dem på menyn Genvägar. Se Genvägar på sid 23. Lära känna telefonen 9

10 Hjälptexter En del menyer har hjälptexter med förklaringar. När du vill visa en hjälptext markerar du menyobjektet och trycker på. Välj sedan Hjälp, YES. Ta bort, redigera och ändra namn Om du lägger till poster, till exempel kontakter, möten eller WAP-bokmärken, kan du sedan ta bort, redigera och ändra namn på dem. Du kan ta bort poster på två sätt: Markera posten och tryck på. Markera posten, tryck på, välj Radera eller Radera alla. Du kan redigera poster på två sätt: Markera en post, tryck på och välj Redigera. Bläddra till den post som du vill redigera, tryck på YES två gånger och välj Redigera. Tips: Du kan ändra namn på en post på samma sätt. 10 Lära känna telefonen Online-tjänster Online-tjänster är anpassade tjänster som tillhandahålls av nätoperatörer, oberoende av mobiltelefonens modell och tillverkare. Ett SIM-kort med funktioner för online-tjänster fungerar på samma sätt som ett vanligt SIM-kort. När du har satt in SIM-kortet och slagit på telefonen, kan nätoperatören skicka data till SIM-kortet. När detta sker första gången och telefonen slås på igen, visas en ny meny i telefonen som den första undermenyn på menyn Kommunikation. Du visar det nya menysystemet genom att bläddra till Kommunikation/Online-tjänster. Obs: Menyn visas endast om SIM-kortet har funktioner för den här typen av tjänster. Vissa operatörer kan använda ett annat namn än online-tjänster. Alla tjänster som tillhandahålls kanske inte kan hanteras i telefonen.

11 Menyöversikt Telefonbok Ring kontakt Sök och skicka * Lägg t. kontakt Ändra kontakt Visitkort Ringa från SIM Grupper Telefonkort Alternativ Minnesstatus Specialnummer WAP-tjänster Startsida Bokmärken Inkorg för push Ange adress Återgå Välj WAP-profil Töm cache WAP-inställn. Meddelanden SMS Ring röstmedd. E-post Alternativ Hanterare Kalender Röstmemo Alarm Timer Tidtagarur Räknare Kodminne Samtal Ej besvarade Lokalsamtal Samtalslista Samtalskostnad Samtalstid Dataräknare Nästa samtal Alternativ Kommunikation Online-tjänster Infraröd port Bluetooth Synkronisering Nät Datakomm. Telefonnamn Tillbehör Spel och nöje Teman Bakgrund Spel Mina melodier Bilder Genvägar Välj profil Ringvolym Byt till linje 1 Mina nummer Redigera genv. Inställningar Ljud & signaler Profiler Samtalsalternat. Visa Språk Tid och datum Låsalternativ Röststyrning Handsfree Total återställn. Pågående samt. * Överför ljud Stäng av toner Parkera samtal Växla samtal Avsluta samtal Återuppta samtal Koppl. ihop samt Vidarek. samtal Enskilt samtal Avsl alla samtal Avsluta Konferensdelt. Samtal * Endast tillgänglig under ett samtal Observera att vissa menyer är nätoch abonnemangsberoende. Lära känna telefonen 11

12 Ange bokstäver Du kan ange bokstäver, till exempel när du lägger till namn i telefonboken, skriver textmeddelanden eller anger WAP-adresser. Förutom det vanliga sättet att ange bokstäver, genom att trycka flera gånger på knapparna, kan du använda T9 -inmatning när du till exempel skriver text- och e-postmeddelanden, under förutsättning att den här funktionen kan användas tillsammans med det valda språket. T9-inmatning är en förutsägande inmatningsmetod och ett snabbare sätt att skriva text. Se T9 inmatning på sid 14. Språk Innan du börjar ange bokstäver måste du välja vilket språk du vill använda för texten. Välja språk 1. Bläddra till Inställningar, YES, Språk, YES, Inmatning, YES. 2. Bläddra till det språk som du vill använda när du anger bokstäver och tryck på. 3. Stäng menyn genom att trycka på YES. 12 Lära känna telefonen När du skriver kan du växla till ett av de valda språken genom att trycka på och sedan välja Inmatn.språk. Se Alternativlistan på sid 12. Alternativlistan Om du trycker på medan du skriver, visas en lista med alternativ: Ny symbol Symboler och skiljetecken, till exempel? och, visas. Bläddra bland symbolerna genom att använda styrknappen. Infoga objekt Till exempel bilder, melodier och ljud. Textformat Ändra stil, storlek och justering. Skiftlås av/skiftlås Växla mellan versaler och gemener. Inmatn.språk De språk som du tidigare har valt visas. Inmatn. metod En lista med inmatningsmetoder visas. Redigera ord endast för T9-inmatning Redigera det föreslagna ordet med vanlig textinmatning. Acceptera ord endast för T9-inmatning Godkänn det föreslagna ordet. Förslag endast för T9-inmatning En lista med alternativa ord visas. Hjälp.

13 Vanlig textinmatning När du sparar namn i telefonboken eller skriver WAPadresser anger du bokstäver på vanligt sätt. Du trycker på en knapp så många gånger som behövs för att visa den bokstav du vill ange. I följande exempel visas hur du skriver ett namn: Skriva bokstäver på vanligt sätt 1. Bläddra till Telefonbok, YES, Lägg t. kontakt, YES. Tryck på YES igen. 2. Tryck på lämplig knapp,, eller flera gånger tills det tecken som du vill ange visas i teckenfönstret. Se tabellen över det latinska alfabetet nedan: Knapp Tecken Blanksteg -?!. : ; < = > ( ) _ 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 Knapp Tecken W X Y Z 9 + / % $ \ 0 Θ Ξ Ψ Ω # * Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan versaler och gemener - Tryck på och håll ned, om du vill ange siffror Exempel: Om du vill ange bokstaven A trycker du på en gång. Om du vill ange bokstaven B trycker du på två gånger i snabb följd. Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på och anger sedan bokstaven. Tips: Du kan även använda volymknappen som en genväg till vissa bokstäver: Om du vill ange bokstaven B skjuter du volymknappen uppåt, håller kvar och trycker på. Om du vill ange bokstaven C skjuter du volymknappen nedåt, håller kvar och trycker på. Lära känna telefonen 13

14 T9 -inmatning Du kan använda T9-inmatning till exempel när du skriver text- och e-postmeddelanden. För T9-inmatningen används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. I följande exempel visas hur du börjar skriva ett textmeddelande: Skriva bokstäver med T9-inmatning 1. Bläddra till Meddelanden, YES, SMS, YES, Skicka nytt, YES. 2. Om du till exempel vill skriva ordet Ericsson, trycker du på,,,,,,,. 3. Om det ord som visas är det önskade: Godkänn ordet och lägg till ett blanksteg genom att trycka på. (Om du vill godkänna ordet utan att lägga till ett blanksteg trycker du på.) Om det ord som visas inte är det önskade: Tryck på flera gånger så att alternativa ord (förslag) visas. Godkänn ordet och lägg till ett blanksteg genom att trycka på. 14 Lära känna telefonen Om du inte hittar det önskade ordet genom att trycka på : Visa en lista med alternativ genom att trycka på. Välj Redigera ord, YES. Du kan ta bort hela ordet genom att trycka på, eller ta bort en bokstav åt gången genom att skjuta och hålla kvar styrknappen åt höger, och sedan trycka på flera gånger. Skriv det nya ordet på vanligt sätt och tryck på YES. Ordet läggs till i ordlistan. Nästa gång du anger,, visas det ord du lade till som ett av ordalternativen. 4. Fortsätt skriva meddelandet. Se även Skicka textmeddelanden på sid 49. Tips: Tryck på när du vill ange en punkt. Om du vill ange andra skiljetecken trycker du på och sedan på flera gånger. Godkänn genom att trycka på. Välj inmatningsmetod genom att trycka på och hålla ned.

15 Stänga av T9-inmatning Om du vill kan du stänga av T9-inmatningen. Inställningen gäller för all textinmatning, inte endast för den text du för tillfället skriver. Om du vill stänga av T9-inmatning bläddrar du till Inställningar/Språk/T9-inmatning. Anpassa telefonen Du kan ändra telefonens inställningar efter dina egna önskemål. Obs: Om du ändrar en inställning som omfattas av en profil, ändras även den aktiva profilen. Se Profiler på sid 23. Återställ allt Du kan återställa alla inställningar i telefonen till hur de var när du köpte telefonen. Välj Återställ inst. Om du dessutom vill radera alla kontakter, meddelanden och annan personlig information, väljer du Återställ allt i stället. Återställa telefonen 1. Bläddra till Inställningar, YES, Total återställn., YES. 2. Välj Återställ inst. eller Återställ allt, YES. 3. Ange telefonlåskoden (0000 eller den nya koden om du har ändrat den) och tryck på YES. Anpassa telefonen 15

16 Teman Du kan ändra teckenfönstrets utseende, bland annat färgerna, genom att använda teman. Telefonen levereras med ett antal förinställda teman. Du väljer ett tema genom att välja Teman på menyn Spel och nöje. Bilder Telefonen levereras med ett antal bilder. Du kan göra följande: Använda en bild som bakgrund i viloläge. Bifoga en bild i ett textmeddelande. Bilderna sparas i Bilder eller Bakgrund, på menyn Spel och nöje. Hantera bilder Du kan lägga till, redigera eller ta bort bilder i Mina bilder. Det antal bilder du kan spara beror på bildernas storlek. Visa bilderna Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 16 Anpassa telefonen Redigera och spara en bild 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 2. Välj en bild, YES. 3. Du kan redigera bilden. Se tabellen nedan. 4. Tryck på YES, välj Spara, YES. Bilden sparas i Mina bilder. När du redigerar eller ritar en bild: Knapp Åtgärd Flytta markören uppåt och åt vänster. Flytta markören uppåt Flytta markören uppåt och åt höger. Flytta markören åt vänster Lyfta upp eller lägga ned pennan. Tryck på och håll ned, om du vill växla mellan zoomläge och naturlig storlek. Flytta markören åt höger Flytta markören nedåt och åt vänster. Flytta markören nedåt Flytta markören nedåt och åt höger. Ändra linjetjocklek.

17 Knapp Åtgärd Visa menyn Alternativ. Spara och avsluta redigering av bilden. Avsluta redigering av bilden. Tryck på och håll ned, om du vill radera bilden. Flytta markören 1, 5 eller 10 steg. Växla mellan svart och vit pennfärg. Bilderna kan också läggas till i Mina favoriter. Lägga till en bild i Mina favoriter 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 2. Markera en bild och tryck på. 3. Tryck på YES för att lägga till bilden. Bakgrundsbilder Telefonen levereras med ett antal färdiga bakgrundsbilder, men du kan också hämta eller ta emot bilder från andra. Visa bakgrundsbilderna 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Välj bild, YES, välj en bild och tryck på YES för att se bilden helt. Välja en bild som bakgrund 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Välj bild, YES. 2. Välj en bild och tryck på YES två gånger. Utbyta bilder Du kan skicka och ta emot bilder via textmeddelanden. Mer information om hur du skickar bilder i meddelanden finns i avsnittet se Meddelanden på sid 49. Du kan skicka och ta emot bakgrundsbilder via IR, trådlös Bluetooth teknik eller WAP. Skicka en bild 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Skicka min bild, YES. 2. Välj en överföringsmetod. Om du använder IR-kommunikation, måste du se till att de infraröda portarna är vända mot varandra. Anpassa telefonen 17

18 Ta emot och spara en bild 1. I viloläget trycker du på och bläddrar till Ta emot, YES. Den infraröda porten är aktiv i 10 minuter och funktionen Bluetooth är aktiv i tre minuter. 2. Spara bild? visas. Tryck på YES så att bilden sparas i Min bild under Spel och nöje/bakgrund/välj bild. När du tar emot en bild i ett textmeddelande, visas ett nytt meddelande i inkorgen. Om du vill spara bilden i Mina bilder under Spel och nöje/bilder, markerar du bilden, trycker på och väljer Spara bild. Ringsignaler och melodier Telefonen levereras med ett antal ringsignaler och melodier. Du kan redigera ringsignalerna och melodierna och sedan skicka dem till en bekant i ett textmeddelande. Du kan också hämta melodier via WAP, den trådlösa tekniken Bluetooth eller IR. Välj Röstsamtal på menyn Inställningar/Ljud & signaler/ringsignaler och välj en ringsignal. 18 Anpassa telefonen Ställa in ringsignalens volym 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Ringvolym, YES. 2. Höj eller sänk volymen genom att trycka på eller. 3. Spara inställningen genom att trycka på YES. Redigera en ringsignal eller melodi 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Mina melodier, YES. 2. Välj en av melodierna, YES. 3. Välj Redigera, YES. Tryck på om du vill ta bort toner. Du anger en ton genom att trycka på en knapp. Du anger en lång ton genom H att trycka på och hålla ned en knapp. Ju längre du håller ned knappen, desto längre blir tonen. Det finns fyra olika tonlängder. Om du vill ändra oktav trycker du på. Det finns tre olika oktaver. Om du vill höja tonen en halvton trycker du på en gång. Om du vill sänka tonen en halvton trycker du på två gånger. Tryck på om du vill lägga in en paus.

19 4. Om du vill lyssna på melodin trycker du på YES. 5. Om du vill spara melodin trycker du på YES igen, och om du vill fortsätta komponera trycker du på NO. Obs: Hur du skickar en ringsignal eller melodi i ett textmeddelande beskrivs i avsnittet Infoga ett objekt i ett textmeddelande på sid 49. Ta emot melodier När du tar emot ett ljud eller en melodi via IR, den trådlösa tekniken Bluetooth eller WAP, visas meddelandet Ny melodi Spara melodi?. Tryck på YES om du vill spara det i Mina melodier. Om du använder IR-kommunikation, måste du se till att de infraröda portarna är vända mot varandra. Du sätter på och stänger av ringsignalen genom att trycka på och hålla ned i viloläge och välja Aktivera tyst eller Aktivera ljud. Alla signaler utom larm och timer stängs av. Ökande signal Du kan välja en ringsignal som ökar stegvis från lägsta volym till högsta. Du växlar mellan signalökning På och Av genom att bläddra till Inställningar/Ljud & signaler/ökande signal. Specifika ringsignaler för samtal Om ditt abonnemang innehåller en tjänst för samtal på två linjer kan du ställa in olika ringsignaler för röstlinjerna. I så fall visas Linje 1 och Linje 2 på menyn istället för Röstsamtal. Om SIM-abonnemanget hanterar fax- och datasamtal kan du ställa in olika ringsignaler för röst-, fax och datasamtal. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget kan du ange en personlig ringsignal för upp till tio personer. Ange en specifik ringsignal för en person 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Ringsignaler, YES, Personl signaler, YES, Lägg till ny?, YES. 2. Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet, YES. 3. Välj en kontakt, YES. 4. Välj en ringsignal, YES. Anpassa telefonen 19

20 Ljud & signaler Du kan välja att bli uppmärksammad på inkommande samtal genom att telefonen vibrerar. Ställ in telefonens vibratorsignal i något av följande lägen: På hela tiden. På vid tyst på när ringvolymen är avstängd eller när telefonen är inställd på Tyst. Av hela tiden. Ställa in vibratorsignalen 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Vibratorsignal, YES. 2. Välj den inställning du vill ha, YES. Från menyn Inställningar/Ljud & signaler kan du också välja Meddel.signal, Knappljud och sätta på Minutsignal. Om du aktiverar minutsignalen hörs en pipsignal varje minut under samtal. 20 Anpassa telefonen Menyspråk På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in till det språk som talas i det land där du köpte SIMkortet. I annat fall är det förinställda språket engelska. Ändra menyspråk 1. Bläddra till Inställningar, YES, Språk, YES, Menyer, YES. 2. Välj ett språk, YES. Obs: Du kan alltid välja Automatisk genom att trycka 8888 i viloläge. Du kan alltid välja engelska genom att trycka 0000 i viloläge. Belysning i teckenfönstret Belysningen i teckenfönstret kan ställas in till automatisk, av eller på. I automatiskt läge slås belysningen i teckenfönstret av några sekunder efter att du senast tryckt på en knapp. Om du vill ställa in belysningen i teckenfönstret bläddrar du till Inställningar/Visa/Belysning. Om du vill ställa in kontrasten i teckenfönstret, bläddrar du till Inställningar/Visa/Kontrast.

21 Tidsinställningar Tiden visas alltid i viloläge. Om du vill ställa in tiden bläddrar du till Inställningar/ Tid och datum/ställ klockan. Du kan välja mellan 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat. Om du vill ställa in tidsformatet bläddrar du till Inställningar/Tid och datum/tidsinställningar/ Tidsformat. Om du väljer 12-timmarsformat kan du välja mellan am (förmiddag) och pm (eftermiddag) genom att trycka på. Datum När telefonen är i viloläge kan du skjuta volymknappen uppåt eller nedåt så att du ser dagens datum i statusmenyn. Ställ in datum och datumformat på menyn Inställningar/Tid och datum. Avancerade tidsinställningar Under Tidsinställningar på menyn Inställningar/Tid och datum kan du ställa in tidszon och sommartid. Om du ändrar dessa ändras tiden och därefter möten och uppgifter i kalendern. När telefonen byter till ett nät som har en annan tid än den som anges i telefonen får du en fråga om du vill uppdatera tiden om automatisk tidszon är aktiverad. Om du trycker på YES uppdateras tiden automatiskt. Svarssätt När du använder en bärbar handsfree kan du välja att svara på ett samtal genom att trycka på en knapp (utom NO) eller så kan du ställa in telefonen så att den svarar automatiskt. Om du vill välja svarssätt bläddrar du till Inställningar/ Handsfree/Svarssätt. Anpassa telefonen 21

22 Hälsning När telefonen slås på eller av visas Ericssons hälsningsmeddelande på skärmen. Eller också visas operatörens eget hälsningsmeddelande. Om du vill avbryta hälsningsmeddelandet trycker du på NO. Välja en hälsning 1. Bläddra till Inställningar, YES, Visa, YES, Hälsning, YES. 2. Välj en hälsning, YES. Egen hälsning Du kan skapa egna hälsningsfraser genom att skriva in text. Om du vill skapa en egen hälsning bläddrar du till Inställningar/Visa/Hälsning/Personlig. Visa telefonnummer Du kan kontrollera dina egna telefonnummer. Om du vill kontrollera dina telefonnummer bläddrar du till Telefonbok/Specialnummer/Mina nummer. Om numret inte har sparats på SIM-kortet kan du själv ange det. 22 Anpassa telefonen Knapplås Du kan låsa knappsatsen för att undvika att ringa ett samtal av misstag. Obs: Det går fortfarande att ringa det internationella nödsamtalsnumret 112. Automatiskt knapplås Om automatiskt knapplås är aktiverat låses knappsatsen 25 sekunder efter att du tryckt på den sista knappen. Aktivera automatisk knapplåsning På eller Av, bläddra till Inställningar/Låsalternativ/Auto. knapplås. Om du vill låsa knappsatsen manuellt håller du ned och väljer Lås knappar. Knappsatsen är låst tills du svarar på ett inkommande samtal eller tills du låser upp knappsatsen manuellt. Om du vill låsa upp knappsatsen håller du ned och väljer Avaktivera knapplås?.

23 Genvägar Placera de funktioner som du vill komma åt snabbt och enkelt på menyn Genvägar. Lägga till en funktion i genvägar 1. Bläddra till Genvägar, YES, Redigera genv., YES. 2. Välj en funktion från listan genom att trycka på. 3. Skriv in det positionsnummer som du vill att funktionen ska ha på menyn och tryck på YES. 4. Tryck på YES för att gå ur listan. Profiler Telefonen har flera förinställda profiler som ställs in för att passa en viss miljö. Du kan lägga till tillbehör i profilerna, byta namn och göra ändringar i dem. Om du t.ex. ska på ett möte kan du välja Möte-profilen och någon av de andra inställningarna, t.ex. att ringsignalen ska vara avstängd. Om du vill välja en profil bläddrar du till Inställningar/ Profiler/Välj profil. Ändra profilinställning 1. Bläddra till Inställningar, YES, Profiler, YES, Redigera profil, YES. 2. Välj en inställning, YES. 3. Ändra profilinställningarna och tryck på YES för att bekräfta inställningen. Om du vill byta namn på en profil bläddrar du till Inställningar/Profiler/Redigera profil/profilnamn. Du kan återställa alla profilinställningar till de inställningar de hade när du köpte telefonen. Om du vill återställa alla profiler bläddrar du till Inställningar/Profiler/Återställ profil. Automatisk aktivering Vissa profiler, t.ex. I bilen aktiveras automatiskt när de används med ett särskilt tillbehör. När du kopplar bort det ändras profilen tillbaka. Anpassa telefonen 23

24 Ringa När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. Se Ringa och ta emot samtal på sid 5. Ringa 1. Skriv in riktnummer och telefonnummer. 2. Tryck på YES när du vill ringa. 3. Tryck på NO när du vill avsluta samtalet. Tips: Du kan ringa de telefonnummer som finns i samtalslistan och i telefonboken. Se Samtalslista på sid 25 och Telefonbok på sid 26. Du kan även använda din röst när du ringer. Se Röststyrning på sid 30. Ändra högtalarvolymen under ett samtal Skjut volymknappen på sidan av telefonen uppåt eller nedåt för att höja eller sänka högtalarvolymen under ett samtal. 24 Ringa Slå av mikrofonen under ett samtal Tryck och håll in tills teckenfönstret visar Sekretess. Tryck på igen när du vill återuppta konversationen. Automatisk återuppringning Om anslutningen misslyckas och teckenfönstret visar Försök igen? trycker du på YES. Telefonen ringer upp numret igen (upp till tio gånger): tills samtalet kan kopplas. tills du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal. Obs: Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Automatisk återuppringning kan inte användas för faxoch datasamtal. Ringa utlandssamtal 1. Tryck och håll in tills tecknet + visas i teckenfönstret. Tecknet + ersätter utlandsprefixet i landet som du ringer från. 2. Skriv in landsnummer, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, YES.

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T630

Din manual SONY ERICSSON T630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T630. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

User s Guide Mobile Phone T10s

User s Guide Mobile Phone T10s User s Guide Mobile Phone T10s Ericsson T10s Andra utgåvan (november 1999) Denna handbok utges av Ericsson Mobile Communications AB utan vidare ansvarsförbindelse. Förbättringar och ändringar i denna handbok

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten.

KOMMA IGÅNG. Skölj telefonen försiktigt i rinnande kallt vatten. Doppa inte ner telefonen i vatten. KOMMA IGÅNG Det här avsnittet hjälper dig att snabbt kunna börja använda telefonen. Om du inte har använt en mobiltelefon tidigare bör du läsa kapitlet Förbereda telefonen för användning på sid 4 för mer

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON R250S PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/820448

Din manual SONY ERICSSON R250S PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/820448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON R250S PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T600

Din manual SONY ERICSSON T600 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Utforska telefonen. Gör så här. ) av/på c-knapp. ( Svara T-knapp. + eller - under samtalet. Kameraknapp på sidan. Sätta på/stänga av

Utforska telefonen. Gör så här. ) av/på c-knapp. ( Svara T-knapp. + eller - under samtalet. Kameraknapp på sidan. Sätta på/stänga av Utforska telefonen Telefonens baksida: kameralins Penna 65 000 färgers pekskärm ( Svara T-knapp Mikrofon Kameraknapp på sidan Navigation och, Lägg på och ) av/på c-knapp Knappsats Philips förbättrar hela

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ANVÄNDARHANDBOK

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ANVÄNDARHANDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ANVÄNDARHANDBOK ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se. Klicka in på Support => Mobiltelefoner => FAQ Alternativt ring vår

Läs mer

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP

Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Trådlös Telefon DT368 Användarhandbok DECT-GAP Funktioner Menystyrd Återuppringning av de 20 senast uppringda numren Skyddad av PIN-kod Samtalsmätare Teckenfönster med belysning och hög kontrast Låst telefonbok

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON V800

Din manual SONY ERICSSON V800 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON V800. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON V800 instruktionsbok

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON GF 768 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820417

Din manual SONY ERICSSON GF 768 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820417 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON GF 768. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer