Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet."

Transkript

1 Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar. Ringa 24 Använda telefonboken, röststyrning, samtalsalternativ. Installera Mobile Internet 43 Göra inställningar för WAP, e-post och den trådlösa tekniken Bluetooth. Meddelanden 49 E-post och textmeddelanden. Använda mobilt Internet 54 WAP-läsare, bokmärken. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Fler funktioner 63 Kalender, alarm, tidtagarur, timer, spel. Säkerhet 71 SIM-kortslås, telefonlås. Felsökning 73 Hur ska jag göra när telefonen inte fungerar som jag vill? Ytterligare information 75 Säker och effektiv användning, garanti, Declaration of Conformity. Ikoner 84 Vad betyder ikonerna? Index 89

2 Ericsson T68m Första utgåvan (oktober 2001) Den här användarhandboken publiceras av utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här handboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna., 2001 Publikationsnummer: SV/LZT R1A INNOVATRON PATENTS Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här handboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödsamtalsnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Garanti. BLUETOOTH är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. T9 -inmatning är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen.

3 Komma igång Om användarhandboken För referensändamål kan du använda kapitlet Lära känna telefonen som innehåller en snabböversikt av telefonens huvudfunktioner, genvägar och allmän information. Tillgängliga tjänster Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i användarhandboken är beroende av vilket nät och abonnemang som används. På grund av detta är kanske inte alla menyer tillgängliga i din telefon. Den här symbolen betecknar att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om ditt abonnemang. SIM-kortet När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som omfattas av abonnemanget och uppgifterna i telefonboken lagras. Montering Innan du kan använda telefonen behöver du göra följande: Sätta i SIM-kortet. Sätta i och ladda batteriet. Se Information om SIMkort och batterier på sid 4. Obs: Stäng alltid av telefonen och koppla bort laddaren innan du sätter i eller tar ut SIM-kortet. Komma igång 3

4 Information om SIM-kort och batterier Det kan dröja upp till 30 minuter innan en ikon visas i teckenfönstret vid uppladdning. 1. Sätt i SIM-kortet. Kontrollera att SIM-kortet är placerat under de silverfärgade hållarna. 2. Placera batteriet på telefonens baksida och tryck tills du hör ett klickljud. 3. Anslut laddaren till telefonen vid blixtsymbolen. Blixtsymbolen på laddarens kontakt måste vara vänd uppåt. 4. Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriladdningsikonen visas i teckenfönstret. 5. Vänta i cirka fyra timmar eller tills ikonen visar att batteriet är helt laddat. 6. Ta loss laddaren genom att vinkla kontakten uppåt. 4 Komma igång Du måste sätta in SIM-kortet och ladda batteriet innan du kan använda telefonen. 30 min. 4 tim.

5 Ringa och ta emot samtal Operatörsnät 12:18 Av/på Tryck på och håll ned tills du hör en ton. Ange din PIN-kod (Personal Identity Number), om det finns en sådan för SIM-kortet, och tryck på. PIN-koden tillhandahålls av nätoperatören. Om du gör ett misstag när du anger PIN-koden, tar du bort den felaktiga siffran genom att trycka på. Om du anger fel PIN-kod fler än tre gånger i följd, blockeras SIM-kortet och ett meddelande om blockerad PIN-kod visas. För att häva blockeringen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). PUKkoden tillhandahålls av nätoperatören. Ange riktnummer och abonnentnummer och tryck på när du vill ringa ett samtal. Tryck på när du vill avsluta ett samtal. När telefonen ringer besvarar du samtalet genom att trycka på. Komma igång 5

6 Lära känna telefonen Knappfunktioner Volymknapp telefonens eller handsfree- Öka och minska volymen i utrustningens högtalare under ett samtal. Bläddra i menyer, listor och text. Visa menyn Status. Skjut knappen uppåt eller nedåt en gång när du vill stänga av ringsignalen tillfälligt. Skjut knappen uppåt eller nedåt två gånger när du vill avvisa ett inkommande samtal. Ringa och besvara samtal. Välja en meny, en undermeny eller ett alternativ. Tryck på knappen när du vill visa alternativ. 1 9, 0 Ange siffrorna 0 9 och bokstäver. Tryck på och håll ned när du vill ange det internationella prefixet +. Växla mellan menyer med hjälp av genvägar. Ange *. Växla mellan gemener och versaler. 6 Lära känna telefonen (radera) Du bläddrar i menyer, listor och text genom att trycka styrknappen uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Använd styrknappen som ett alternativ till. Tryck på och håll ned den här knappen när du vill sätta på och stänga av telefonen eller återgå till viloläge. Tryck på den här knappen när du vill avsluta eller avvisa ett samtal, backa en nivå i menyerna eller låta en inställning vara oförändrad. Ta bort siffror och bokstäver från teckenfönstret. Ta bort en post från en lista. Tryck på knappen när du vill ställa in ringsignalen till tyst. Tryck på och håll ned den här knappen när du vill stänga av mikrofonen under ett samtal. Ange #.

7 Snabbknappar I tabellen beskrivs några av de mest användbara knappkombinationerna. Funktion Ringa ett nödsamtal Visa och bläddra i huvudmenyerna Visa Samtalslista Ringa upp med röstkommando Ringa upp Röstmedd. Ange tecknet + för att ringa ett internationellt samtal Ställa telefonen på Tyst I viloläge: Ange det internationella nödnumret och tryck på YES Tryck på Tryck på YES eller Tryck på och håll ned YES eller uttala det magiska ordet Tryck på och håll ned Tryck på och håll ned Tryck på och håll ned och välj Aktivera tyst, YES Funktion I viloläge: Bläddra till en kontakt vars namn börjar med en viss bokstav Tryck på och håll ned någon av knapparna Få fram ett telefonnummer Tryck på positionsnumret som sparats i en viss och position på SIM-kortet. Med kortnummer ringa upp ett telefonnummer Tryck på någon av sifferknapparna som finns på SIM-kortet och YES Hitta en kontakt i Ring Tryck på och håll ned kontakt-listan Visa den första Tryck på och håll ned undermenyn för menyn Genvägar Visa aktuell profil Skjut volymknappen uppåt eller nedåt Visa aktuellt datum Skjut volymknappen uppåt eller nedåt Ändra språk till Tryck på 8888 Automatisk Ändra språk till engelska Tryck på 0000 Lära känna telefonen 7

8 Funktion Avvisa ett samtal 8 Lära känna telefonen Skjut snabbt volymknappen uppåt eller nedåt två gånger när samtalet ankommer eller tryck på NO Ange p (paus) Tryck på och håll ned när du sparar koder Ange p (paus) Tryck på när du redigerar melodier Funktion Parkera ett samtal Återuppta ett samtal Stänga av mikrofonen Funktion Bläddra i menyer eller listor I viloläge: Under ett samtal: Tryck på YES Tryck på YES igen Tryck på och håll ned I menyerna: Skjut (och håll kvar) volymknappen uppåt eller nedåt eller använd styrknappen Funktion Välja en meny eller en inställning Tryck på YES Visa en meny för Tryck på snabbalternativ Ta bort en post Tryck på och YES när du är i listor Återgå till viloläge Tryck på och håll ned NO Funktion Ange den andra bokstaven eller tecknet för en knapp I menyerna: När du skriver bokstäver på vanligt sätt: Skjut volymknappen uppåt, håll kvar och tryck på någon av sifferknapparna Ange den tredje bokstaven Skjut volymknappen nedåt, eller tecknet för en knapp håll kvar och tryck på någon av sifferknapparna Växla mellan versaler och Tryck på och sedan gemener på bokstaven Ange siffror Tryck på och håll ned någon av sifferknapparna

9 Funktion Ange ett frågetecken Ange Ange ett blanksteg Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan inmatningsmetoder Funktion Visa alternativa ord Godkänna ett ord och lägga till ett blanksteg Ange en punkt Visa alternativa skiljetecken När du skriver bokstäver på vanligt sätt: Skjut volymknappen nedåt, håll kvar och tryck på Skjut volymknappen nedåt, håll kvar och tryck på Tryck på Tryck på Tryck på och håll ned När du skriver bokstäver med T9-inmatning: Tryck på Tryck på Tryck på Tryck på och sedan på upprepade gånger Funktion Växla mellan versaler och gemener Ange siffror Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan inmatningsmetoder När du skriver bokstäver med T9-inmatning: Tryck på och sedan på bokstaven Tryck på och håll ned någon av sifferknapparna Tryck på Tryck på och håll ned Använda genvägar Ett snabbare sätt att växla mellan menyer är att använda genvägar. Visa menyerna genom att trycka på eller och ange sedan numret på den meny du vill växla till. Återgå till viloläge genom att trycka på och hålla ned. Du kan snabbt och enkelt få åtkomst till de inställningar du oftast använder genom att placera dem på menyn Genvägar. Se Genvägar på sid 23. Lära känna telefonen 9

10 Hjälptexter En del menyer har hjälptexter med förklaringar. När du vill visa en hjälptext markerar du menyobjektet och trycker på. Välj sedan Hjälp, YES. Ta bort, redigera och ändra namn Om du lägger till poster, till exempel kontakter, möten eller WAP-bokmärken, kan du sedan ta bort, redigera och ändra namn på dem. Du kan ta bort poster på två sätt: Markera posten och tryck på. Markera posten, tryck på, välj Radera eller Radera alla. Du kan redigera poster på två sätt: Markera en post, tryck på och välj Redigera. Bläddra till den post som du vill redigera, tryck på YES två gånger och välj Redigera. Tips: Du kan ändra namn på en post på samma sätt. 10 Lära känna telefonen Online-tjänster Online-tjänster är anpassade tjänster som tillhandahålls av nätoperatörer, oberoende av mobiltelefonens modell och tillverkare. Ett SIM-kort med funktioner för online-tjänster fungerar på samma sätt som ett vanligt SIM-kort. När du har satt in SIM-kortet och slagit på telefonen, kan nätoperatören skicka data till SIM-kortet. När detta sker första gången och telefonen slås på igen, visas en ny meny i telefonen som den första undermenyn på menyn Kommunikation. Du visar det nya menysystemet genom att bläddra till Kommunikation/Online-tjänster. Obs: Menyn visas endast om SIM-kortet har funktioner för den här typen av tjänster. Vissa operatörer kan använda ett annat namn än online-tjänster. Alla tjänster som tillhandahålls kanske inte kan hanteras i telefonen.

11 Menyöversikt Telefonbok Ring kontakt Sök och skicka * Lägg t. kontakt Ändra kontakt Visitkort Ringa från SIM Grupper Telefonkort Alternativ Minnesstatus Specialnummer WAP-tjänster Startsida Bokmärken Inkorg för push Ange adress Återgå Välj WAP-profil Töm cache WAP-inställn. Meddelanden SMS Ring röstmedd. E-post Alternativ Hanterare Kalender Röstmemo Alarm Timer Tidtagarur Räknare Kodminne Samtal Ej besvarade Lokalsamtal Samtalslista Samtalskostnad Samtalstid Dataräknare Nästa samtal Alternativ Kommunikation Online-tjänster Infraröd port Bluetooth Synkronisering Nät Datakomm. Telefonnamn Tillbehör Spel och nöje Teman Bakgrund Spel Mina melodier Bilder Genvägar Välj profil Ringvolym Byt till linje 1 Mina nummer Redigera genv. Inställningar Ljud & signaler Profiler Samtalsalternat. Visa Språk Tid och datum Låsalternativ Röststyrning Handsfree Total återställn. Pågående samt. * Överför ljud Stäng av toner Parkera samtal Växla samtal Avsluta samtal Återuppta samtal Koppl. ihop samt Vidarek. samtal Enskilt samtal Avsl alla samtal Avsluta Konferensdelt. Samtal * Endast tillgänglig under ett samtal Observera att vissa menyer är nätoch abonnemangsberoende. Lära känna telefonen 11

12 Ange bokstäver Du kan ange bokstäver, till exempel när du lägger till namn i telefonboken, skriver textmeddelanden eller anger WAP-adresser. Förutom det vanliga sättet att ange bokstäver, genom att trycka flera gånger på knapparna, kan du använda T9 -inmatning när du till exempel skriver text- och e-postmeddelanden, under förutsättning att den här funktionen kan användas tillsammans med det valda språket. T9-inmatning är en förutsägande inmatningsmetod och ett snabbare sätt att skriva text. Se T9 inmatning på sid 14. Språk Innan du börjar ange bokstäver måste du välja vilket språk du vill använda för texten. Välja språk 1. Bläddra till Inställningar, YES, Språk, YES, Inmatning, YES. 2. Bläddra till det språk som du vill använda när du anger bokstäver och tryck på. 3. Stäng menyn genom att trycka på YES. 12 Lära känna telefonen När du skriver kan du växla till ett av de valda språken genom att trycka på och sedan välja Inmatn.språk. Se Alternativlistan på sid 12. Alternativlistan Om du trycker på medan du skriver, visas en lista med alternativ: Ny symbol Symboler och skiljetecken, till exempel? och, visas. Bläddra bland symbolerna genom att använda styrknappen. Infoga objekt Till exempel bilder, melodier och ljud. Textformat Ändra stil, storlek och justering. Skiftlås av/skiftlås Växla mellan versaler och gemener. Inmatn.språk De språk som du tidigare har valt visas. Inmatn. metod En lista med inmatningsmetoder visas. Redigera ord endast för T9-inmatning Redigera det föreslagna ordet med vanlig textinmatning. Acceptera ord endast för T9-inmatning Godkänn det föreslagna ordet. Förslag endast för T9-inmatning En lista med alternativa ord visas. Hjälp.

13 Vanlig textinmatning När du sparar namn i telefonboken eller skriver WAPadresser anger du bokstäver på vanligt sätt. Du trycker på en knapp så många gånger som behövs för att visa den bokstav du vill ange. I följande exempel visas hur du skriver ett namn: Skriva bokstäver på vanligt sätt 1. Bläddra till Telefonbok, YES, Lägg t. kontakt, YES. Tryck på YES igen. 2. Tryck på lämplig knapp,, eller flera gånger tills det tecken som du vill ange visas i teckenfönstret. Se tabellen över det latinska alfabetet nedan: Knapp Tecken Blanksteg -?!. : ; < = > ( ) _ 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 Knapp Tecken W X Y Z 9 + / % $ \ 0 Θ Ξ Ψ Ω # * Ta bort bokstäver och siffror Växla mellan versaler och gemener - Tryck på och håll ned, om du vill ange siffror Exempel: Om du vill ange bokstaven A trycker du på en gång. Om du vill ange bokstaven B trycker du på två gånger i snabb följd. Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på och anger sedan bokstaven. Tips: Du kan även använda volymknappen som en genväg till vissa bokstäver: Om du vill ange bokstaven B skjuter du volymknappen uppåt, håller kvar och trycker på. Om du vill ange bokstaven C skjuter du volymknappen nedåt, håller kvar och trycker på. Lära känna telefonen 13

14 T9 -inmatning Du kan använda T9-inmatning till exempel när du skriver text- och e-postmeddelanden. För T9-inmatningen används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. I följande exempel visas hur du börjar skriva ett textmeddelande: Skriva bokstäver med T9-inmatning 1. Bläddra till Meddelanden, YES, SMS, YES, Skicka nytt, YES. 2. Om du till exempel vill skriva ordet Ericsson, trycker du på,,,,,,,. 3. Om det ord som visas är det önskade: Godkänn ordet och lägg till ett blanksteg genom att trycka på. (Om du vill godkänna ordet utan att lägga till ett blanksteg trycker du på.) Om det ord som visas inte är det önskade: Tryck på flera gånger så att alternativa ord (förslag) visas. Godkänn ordet och lägg till ett blanksteg genom att trycka på. 14 Lära känna telefonen Om du inte hittar det önskade ordet genom att trycka på : Visa en lista med alternativ genom att trycka på. Välj Redigera ord, YES. Du kan ta bort hela ordet genom att trycka på, eller ta bort en bokstav åt gången genom att skjuta och hålla kvar styrknappen åt höger, och sedan trycka på flera gånger. Skriv det nya ordet på vanligt sätt och tryck på YES. Ordet läggs till i ordlistan. Nästa gång du anger,, visas det ord du lade till som ett av ordalternativen. 4. Fortsätt skriva meddelandet. Se även Skicka textmeddelanden på sid 49. Tips: Tryck på när du vill ange en punkt. Om du vill ange andra skiljetecken trycker du på och sedan på flera gånger. Godkänn genom att trycka på. Välj inmatningsmetod genom att trycka på och hålla ned.

15 Stänga av T9-inmatning Om du vill kan du stänga av T9-inmatningen. Inställningen gäller för all textinmatning, inte endast för den text du för tillfället skriver. Om du vill stänga av T9-inmatning bläddrar du till Inställningar/Språk/T9-inmatning. Anpassa telefonen Du kan ändra telefonens inställningar efter dina egna önskemål. Obs: Om du ändrar en inställning som omfattas av en profil, ändras även den aktiva profilen. Se Profiler på sid 23. Återställ allt Du kan återställa alla inställningar i telefonen till hur de var när du köpte telefonen. Välj Återställ inst. Om du dessutom vill radera alla kontakter, meddelanden och annan personlig information, väljer du Återställ allt i stället. Återställa telefonen 1. Bläddra till Inställningar, YES, Total återställn., YES. 2. Välj Återställ inst. eller Återställ allt, YES. 3. Ange telefonlåskoden (0000 eller den nya koden om du har ändrat den) och tryck på YES. Anpassa telefonen 15

16 Teman Du kan ändra teckenfönstrets utseende, bland annat färgerna, genom att använda teman. Telefonen levereras med ett antal förinställda teman. Du väljer ett tema genom att välja Teman på menyn Spel och nöje. Bilder Telefonen levereras med ett antal bilder. Du kan göra följande: Använda en bild som bakgrund i viloläge. Bifoga en bild i ett textmeddelande. Bilderna sparas i Bilder eller Bakgrund, på menyn Spel och nöje. Hantera bilder Du kan lägga till, redigera eller ta bort bilder i Mina bilder. Det antal bilder du kan spara beror på bildernas storlek. Visa bilderna Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 16 Anpassa telefonen Redigera och spara en bild 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 2. Välj en bild, YES. 3. Du kan redigera bilden. Se tabellen nedan. 4. Tryck på YES, välj Spara, YES. Bilden sparas i Mina bilder. När du redigerar eller ritar en bild: Knapp Åtgärd Flytta markören uppåt och åt vänster. Flytta markören uppåt Flytta markören uppåt och åt höger. Flytta markören åt vänster Lyfta upp eller lägga ned pennan. Tryck på och håll ned, om du vill växla mellan zoomläge och naturlig storlek. Flytta markören åt höger Flytta markören nedåt och åt vänster. Flytta markören nedåt Flytta markören nedåt och åt höger. Ändra linjetjocklek.

17 Knapp Åtgärd Visa menyn Alternativ. Spara och avsluta redigering av bilden. Avsluta redigering av bilden. Tryck på och håll ned, om du vill radera bilden. Flytta markören 1, 5 eller 10 steg. Växla mellan svart och vit pennfärg. Bilderna kan också läggas till i Mina favoriter. Lägga till en bild i Mina favoriter 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bilder, YES, välj en bildgrupp, YES. 2. Markera en bild och tryck på. 3. Tryck på YES för att lägga till bilden. Bakgrundsbilder Telefonen levereras med ett antal färdiga bakgrundsbilder, men du kan också hämta eller ta emot bilder från andra. Visa bakgrundsbilderna 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Välj bild, YES, välj en bild och tryck på YES för att se bilden helt. Välja en bild som bakgrund 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Välj bild, YES. 2. Välj en bild och tryck på YES två gånger. Utbyta bilder Du kan skicka och ta emot bilder via textmeddelanden. Mer information om hur du skickar bilder i meddelanden finns i avsnittet se Meddelanden på sid 49. Du kan skicka och ta emot bakgrundsbilder via IR, trådlös Bluetooth teknik eller WAP. Skicka en bild 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Bakgrund, YES, Skicka min bild, YES. 2. Välj en överföringsmetod. Om du använder IR-kommunikation, måste du se till att de infraröda portarna är vända mot varandra. Anpassa telefonen 17

18 Ta emot och spara en bild 1. I viloläget trycker du på och bläddrar till Ta emot, YES. Den infraröda porten är aktiv i 10 minuter och funktionen Bluetooth är aktiv i tre minuter. 2. Spara bild? visas. Tryck på YES så att bilden sparas i Min bild under Spel och nöje/bakgrund/välj bild. När du tar emot en bild i ett textmeddelande, visas ett nytt meddelande i inkorgen. Om du vill spara bilden i Mina bilder under Spel och nöje/bilder, markerar du bilden, trycker på och väljer Spara bild. Ringsignaler och melodier Telefonen levereras med ett antal ringsignaler och melodier. Du kan redigera ringsignalerna och melodierna och sedan skicka dem till en bekant i ett textmeddelande. Du kan också hämta melodier via WAP, den trådlösa tekniken Bluetooth eller IR. Välj Röstsamtal på menyn Inställningar/Ljud & signaler/ringsignaler och välj en ringsignal. 18 Anpassa telefonen Ställa in ringsignalens volym 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Ringvolym, YES. 2. Höj eller sänk volymen genom att trycka på eller. 3. Spara inställningen genom att trycka på YES. Redigera en ringsignal eller melodi 1. Bläddra till Spel och nöje, YES, Mina melodier, YES. 2. Välj en av melodierna, YES. 3. Välj Redigera, YES. Tryck på om du vill ta bort toner. Du anger en ton genom att trycka på en knapp. Du anger en lång ton genom H att trycka på och hålla ned en knapp. Ju längre du håller ned knappen, desto längre blir tonen. Det finns fyra olika tonlängder. Om du vill ändra oktav trycker du på. Det finns tre olika oktaver. Om du vill höja tonen en halvton trycker du på en gång. Om du vill sänka tonen en halvton trycker du på två gånger. Tryck på om du vill lägga in en paus.

19 4. Om du vill lyssna på melodin trycker du på YES. 5. Om du vill spara melodin trycker du på YES igen, och om du vill fortsätta komponera trycker du på NO. Obs: Hur du skickar en ringsignal eller melodi i ett textmeddelande beskrivs i avsnittet Infoga ett objekt i ett textmeddelande på sid 49. Ta emot melodier När du tar emot ett ljud eller en melodi via IR, den trådlösa tekniken Bluetooth eller WAP, visas meddelandet Ny melodi Spara melodi?. Tryck på YES om du vill spara det i Mina melodier. Om du använder IR-kommunikation, måste du se till att de infraröda portarna är vända mot varandra. Du sätter på och stänger av ringsignalen genom att trycka på och hålla ned i viloläge och välja Aktivera tyst eller Aktivera ljud. Alla signaler utom larm och timer stängs av. Ökande signal Du kan välja en ringsignal som ökar stegvis från lägsta volym till högsta. Du växlar mellan signalökning På och Av genom att bläddra till Inställningar/Ljud & signaler/ökande signal. Specifika ringsignaler för samtal Om ditt abonnemang innehåller en tjänst för samtal på två linjer kan du ställa in olika ringsignaler för röstlinjerna. I så fall visas Linje 1 och Linje 2 på menyn istället för Röstsamtal. Om SIM-abonnemanget hanterar fax- och datasamtal kan du ställa in olika ringsignaler för röst-, fax och datasamtal. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget kan du ange en personlig ringsignal för upp till tio personer. Ange en specifik ringsignal för en person 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Ringsignaler, YES, Personl signaler, YES, Lägg till ny?, YES. 2. Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet, YES. 3. Välj en kontakt, YES. 4. Välj en ringsignal, YES. Anpassa telefonen 19

20 Ljud & signaler Du kan välja att bli uppmärksammad på inkommande samtal genom att telefonen vibrerar. Ställ in telefonens vibratorsignal i något av följande lägen: På hela tiden. På vid tyst på när ringvolymen är avstängd eller när telefonen är inställd på Tyst. Av hela tiden. Ställa in vibratorsignalen 1. Bläddra till Inställningar, YES, Ljud & signaler, YES, Vibratorsignal, YES. 2. Välj den inställning du vill ha, YES. Från menyn Inställningar/Ljud & signaler kan du också välja Meddel.signal, Knappljud och sätta på Minutsignal. Om du aktiverar minutsignalen hörs en pipsignal varje minut under samtal. 20 Anpassa telefonen Menyspråk På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in till det språk som talas i det land där du köpte SIMkortet. I annat fall är det förinställda språket engelska. Ändra menyspråk 1. Bläddra till Inställningar, YES, Språk, YES, Menyer, YES. 2. Välj ett språk, YES. Obs: Du kan alltid välja Automatisk genom att trycka 8888 i viloläge. Du kan alltid välja engelska genom att trycka 0000 i viloläge. Belysning i teckenfönstret Belysningen i teckenfönstret kan ställas in till automatisk, av eller på. I automatiskt läge slås belysningen i teckenfönstret av några sekunder efter att du senast tryckt på en knapp. Om du vill ställa in belysningen i teckenfönstret bläddrar du till Inställningar/Visa/Belysning. Om du vill ställa in kontrasten i teckenfönstret, bläddrar du till Inställningar/Visa/Kontrast.

21 Tidsinställningar Tiden visas alltid i viloläge. Om du vill ställa in tiden bläddrar du till Inställningar/ Tid och datum/ställ klockan. Du kan välja mellan 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat. Om du vill ställa in tidsformatet bläddrar du till Inställningar/Tid och datum/tidsinställningar/ Tidsformat. Om du väljer 12-timmarsformat kan du välja mellan am (förmiddag) och pm (eftermiddag) genom att trycka på. Datum När telefonen är i viloläge kan du skjuta volymknappen uppåt eller nedåt så att du ser dagens datum i statusmenyn. Ställ in datum och datumformat på menyn Inställningar/Tid och datum. Avancerade tidsinställningar Under Tidsinställningar på menyn Inställningar/Tid och datum kan du ställa in tidszon och sommartid. Om du ändrar dessa ändras tiden och därefter möten och uppgifter i kalendern. När telefonen byter till ett nät som har en annan tid än den som anges i telefonen får du en fråga om du vill uppdatera tiden om automatisk tidszon är aktiverad. Om du trycker på YES uppdateras tiden automatiskt. Svarssätt När du använder en bärbar handsfree kan du välja att svara på ett samtal genom att trycka på en knapp (utom NO) eller så kan du ställa in telefonen så att den svarar automatiskt. Om du vill välja svarssätt bläddrar du till Inställningar/ Handsfree/Svarssätt. Anpassa telefonen 21

22 Hälsning När telefonen slås på eller av visas Ericssons hälsningsmeddelande på skärmen. Eller också visas operatörens eget hälsningsmeddelande. Om du vill avbryta hälsningsmeddelandet trycker du på NO. Välja en hälsning 1. Bläddra till Inställningar, YES, Visa, YES, Hälsning, YES. 2. Välj en hälsning, YES. Egen hälsning Du kan skapa egna hälsningsfraser genom att skriva in text. Om du vill skapa en egen hälsning bläddrar du till Inställningar/Visa/Hälsning/Personlig. Visa telefonnummer Du kan kontrollera dina egna telefonnummer. Om du vill kontrollera dina telefonnummer bläddrar du till Telefonbok/Specialnummer/Mina nummer. Om numret inte har sparats på SIM-kortet kan du själv ange det. 22 Anpassa telefonen Knapplås Du kan låsa knappsatsen för att undvika att ringa ett samtal av misstag. Obs: Det går fortfarande att ringa det internationella nödsamtalsnumret 112. Automatiskt knapplås Om automatiskt knapplås är aktiverat låses knappsatsen 25 sekunder efter att du tryckt på den sista knappen. Aktivera automatisk knapplåsning På eller Av, bläddra till Inställningar/Låsalternativ/Auto. knapplås. Om du vill låsa knappsatsen manuellt håller du ned och väljer Lås knappar. Knappsatsen är låst tills du svarar på ett inkommande samtal eller tills du låser upp knappsatsen manuellt. Om du vill låsa upp knappsatsen håller du ned och väljer Avaktivera knapplås?.

23 Genvägar Placera de funktioner som du vill komma åt snabbt och enkelt på menyn Genvägar. Lägga till en funktion i genvägar 1. Bläddra till Genvägar, YES, Redigera genv., YES. 2. Välj en funktion från listan genom att trycka på. 3. Skriv in det positionsnummer som du vill att funktionen ska ha på menyn och tryck på YES. 4. Tryck på YES för att gå ur listan. Profiler Telefonen har flera förinställda profiler som ställs in för att passa en viss miljö. Du kan lägga till tillbehör i profilerna, byta namn och göra ändringar i dem. Om du t.ex. ska på ett möte kan du välja Möte-profilen och någon av de andra inställningarna, t.ex. att ringsignalen ska vara avstängd. Om du vill välja en profil bläddrar du till Inställningar/ Profiler/Välj profil. Ändra profilinställning 1. Bläddra till Inställningar, YES, Profiler, YES, Redigera profil, YES. 2. Välj en inställning, YES. 3. Ändra profilinställningarna och tryck på YES för att bekräfta inställningen. Om du vill byta namn på en profil bläddrar du till Inställningar/Profiler/Redigera profil/profilnamn. Du kan återställa alla profilinställningar till de inställningar de hade när du köpte telefonen. Om du vill återställa alla profiler bläddrar du till Inställningar/Profiler/Återställ profil. Automatisk aktivering Vissa profiler, t.ex. I bilen aktiveras automatiskt när de används med ett särskilt tillbehör. När du kopplar bort det ändras profilen tillbaka. Anpassa telefonen 23

24 Ringa När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. Se Ringa och ta emot samtal på sid 5. Ringa 1. Skriv in riktnummer och telefonnummer. 2. Tryck på YES när du vill ringa. 3. Tryck på NO när du vill avsluta samtalet. Tips: Du kan ringa de telefonnummer som finns i samtalslistan och i telefonboken. Se Samtalslista på sid 25 och Telefonbok på sid 26. Du kan även använda din röst när du ringer. Se Röststyrning på sid 30. Ändra högtalarvolymen under ett samtal Skjut volymknappen på sidan av telefonen uppåt eller nedåt för att höja eller sänka högtalarvolymen under ett samtal. 24 Ringa Slå av mikrofonen under ett samtal Tryck och håll in tills teckenfönstret visar Sekretess. Tryck på igen när du vill återuppta konversationen. Automatisk återuppringning Om anslutningen misslyckas och teckenfönstret visar Försök igen? trycker du på YES. Telefonen ringer upp numret igen (upp till tio gånger): tills samtalet kan kopplas. tills du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal. Obs: Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Automatisk återuppringning kan inte användas för faxoch datasamtal. Ringa utlandssamtal 1. Tryck och håll in tills tecknet + visas i teckenfönstret. Tecknet + ersätter utlandsprefixet i landet som du ringer från. 2. Skriv in landsnummer, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, YES.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG GT-C6625. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer