Mobiltelefon med stor skärm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobiltelefon med stor skärm"

Transkript

1 DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual

2 Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och stor lättläst skärm. I den här manualen går vi steg för steg genom de viktigaste funktionerna i telefonen. Har du frågor kring hur man använder den är du välkommen att ringa till Deltacos kundtjänst på telefon Kom igång När du skall starta telefonen för första gången måste du först sätta in SIM-kortet och batteriet. 1. Hela telefonens baksida fungerar som batterilucka. Skjut den neråt och lyft av den. 2. Sätt in SIM-kortet med kontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet nedåt höger. Skjut kortet uppåt. 3. Sätt sedan in batteriet. Notera att kontakterna måste vändas åt rätt håll. 4. Montera tillbaka batteriluckan och skjut den uppåt. 5. Anslut telefonens laddare till vägguttaget och det mindre hålet i telefonens överkant. Låt den ladda tills indikatorn på skärmen visar att batteriet är fulladdat. För dig som har bråttom Om du vill komma igång och ringa ett samtal eller skicka ett meddelade. Gör så här: 1. Ring samtal genom att knappa in numret och tryck YES. 2. Svara på samtal genom att trycka YES. 3. Skriv SMS genom att trycka Ner för att öppna meddelandemenyn. Välj Skriv meddelande. Tryck Vänster. Skriv meddelandet. Tryck Vänster. Välj Skicka. Tryck Vänster. Knappa in numret. Tryck Vänster. 2 3

3 Telefonens funktioner Här går vi igenom telefonens viktigaste funktioner och de steg som underlättar den dagliga användningen. Telefonens funktioner Sidoknappar På telefonens vänstersida hittar du två reglage. Det nedre är ett skjutreglage som aktiverar och stänger av den inbyggda FM-radion. Det övre är volymkontrollen som i viloläget reglerar styrkan på ringsignalen och under samtal reglerar samtalsvolymen. Knapparna fungerar ofta även för att bläddra upp och ner i listor och menyer. På högersidan finns också två reglage. Det nedre är telefonens knapplås. Skjut reglaget uppåt för att låsa knapparna. Skjut nedåt för att låsa upp knapparna. Menyknappar Det flesta funktioner i telefonen styrs av dessa sex knappar. Det övre tänder den inbyggda ficklampan när du skjuter det uppåt och släcker lampan när du skjuter det nedåt. Telefonens ovansida I denna manual kallas knapparna Vänster, Upp, Höger, YES, Ner, NO. - Vänster och Höger är dynamiska funktionsknappar och utför det kommando som står på skärmen ovanför. Tips: Höger aktiverar och stänger av högtalartelefon under samtal. På telefonens ovansida finns till vänster en utdragbar antenn för FM-radio. Stora hålet är för inkoppling av den medföljande hörluren med mikrofon. I mitten sitter lysdioden som används som ficklampa. Lilla hålet är för anslutning av telefonladdaren. På högerkanten finns ett hål för att fästa handledsband eller halsband. - YES knappen används för att ringa och besvara samtal - NO knappen fungerar dels som telefonens strömknapp genom att hållas inne tills telefonen startar eller stängs av. Dels fungerar den för att lägga på eller avvisa samtal och att hoppa tillbaka till viloläget inifrån olika funktioner. - Upp och Ner används främst för att bläddra upp och ner i menyer och listor. Tips: I de flesta fall kan även volymkontrollen på vänster sida användas för att bläddra upp och ner i listor och menyer. - I viloläge fungerar Upp som snabbknapp för att bläddra bland de telefonnummer som lagrats på knapparna för snabbringning. - I viloläget fungerar Ner som snabbknapp för att öppna meddelandefunktionen för att skriva och läsa SMS. 4 5

4 Telefonens funktioner Ikoner på skärmen - Signalstyrka Antalet staplar visar hur bra signalstyrkan i mobilnätet är. - Batteriets laddning Visar batteriets status. - Väckarklocka Visar att ett alarm är aktiverat. - Oläst meddelande Visar att du har ett oläst meddelande. Om ikonen blinkar är minnet fullt och behöver rensas på gamla meddelanden. - Missat samtal Visas om du har missat ett samtal. - Ringning Visar att telefonen ringer vid inkommande samtal. - Vibration Visar att telefonen vibrerar vid inkommande samtal. - Vibration och ringning Visar att telefonen både ringer och vibrerar vid inkommande samtal. - Ringning efter vibration Visar att telefonen först vibrerar och sedan ringer vid inkommande samtal. - Tyst Visar att telefonen är inställt på att vara tyst. - Hörlur inkopplad Visar att en hörlur med mikrofon är ansluten till telefonen. Innan du använder telefonen Starta telefonen Håll inne NO knappen tills telefonen startar. Om SIM-kortet är inställt på att kräva PIN-kod knappar du in koden och trycker sedan på Vänster. Telefonen är nu klar att användas, men det är lämpligt att lägga ner lite tid på att bekanta sig med telefonens funktioner, ställa in menyspråk, tid och datum samt lägga in de vanligaste telefonnumren i telefonboken. Det underlättar den dagliga hanteringen. Ställ in språk För att ändra språk trycker du först på Vänster för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Settings. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Välj nu Phone settings och tryck Vänster igen. 3. Bläddra ner till Language och tryck Vänster igen. 4. Bläddra ner till Swedish och tryck Vänster igen. 5. Telefonen byter nu till Svenska och bekräftar med Klar. Återgå till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger, eller genom att hoppa direkt med NO. Ställ tid och datum För att ställa in korrekt tid och datum trycker du först på Vänster för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Inställningar. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Välj nu Telefoninställningar och tryck Vänster igen. 3. Bläddra ner till Tid och datum och tryck Vänster igen. 4. Bläddra ner till Ställ in datum och tryck Vänster igen. 5. Här kan du både ställa in korrekt datum och vilket datumformat du vill använda. Använd sifferknapparna för att mata in dagens datum. Bekräfta med Vänster när du är klar. 6. Nästa steg är att ställa klockan i telefonen. Bläddra ner till Ställ in tid. Knappa in rätt tid och bekräfta med Vänster. 7. Backa till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger, eller genom att hoppa direkt till viloläget med NO. Lägg in kontakter i telefonboken Telefonboken är praktisk för att lagra namn och nummer på dina vanligaste kontakter. Du kan välja om du vill spara kontakterna i telefonen eller på SIM-kortet. Normalt är det bekvämast att ha dem i telefonen men om du vill flytta med dig kontakter till en annan telefon är det bra att ha dem på SIM-kortet. I telefonens meny finns även funktion för att kopiera mellan telefonens minne och SIM-kortet vid behov. 6 7

5 Telefonens egenskaper Det finns många olika sätt att lägga till kontakter i telefonboken. Enklast är så här: 1. I viloläget knappar du in telefonnumret och trycker på Vänster för att spara. 2. Välj om du vill spara på SIM-koret eller i felefonen och tryck Vänster. 3. På översta raden visas Namn. Tryck Vänster för att redigera. 4. Använd sifferknapparna för att knappa in kontaktens namn. För att få fram andra, tredje, fjärde bokstaven på respektive knapp, tryck upprepade gånger på den. Fyra tryck på 7 ger exempelvis ett S. Mellanslag hittar du på När namnet är klart trycker du Vänster och väljer Klar och trycker Vänster en gång till. 6. Lagrar du kontakterna i telefonens minne har du även en tredje rad i listan där du kan välja vilken ringsignal du vill höra när den aktuella kontakten ringer. Växla ringsignal med Vänster. 7. Spara sedan med Höger och bekräfta med Vänster. För att senare ringa en kontakt som är lagrad i telefonboken trycker du i viloläget på Höger, bläddrar till önskad kontakt och ringer upp genom att trycka på YES. Telefonens egenskaper Ställa in SOS-funktionen Telefonen har en SOS-funktion som aktiveras genom att trycka och hålla inne den röda SOS-knappen på baksidan. 1. Telefonen startar då ett lokalt larm och blinkar med skärmen. 2. Telefonen skickar ett förberett meddelande till upp till 5 av dina kontakter. 3. Telefonen ringer upp de angivna kontakterna i ordning tills någon svarar. Du behöver förbereda funktionen på två ställen i menyerna. Först måste du ange vilka personer som skall kontaktas vid larm. OBS: Notera att de kontakter som telefonen ringer till inte får ha mobilsvar aktiverat eftersom det av din telefon uppfattas som att de svarar och då kommer telefonen inte att fortsätta ringa till nästa nummer på listan. Inmatningsmetod I övre vänstra hörnet visas vilken inmatningsmetod som används för tillfället. Du byter genom att trycka på #. ABC betyder versaler i engelska alfabetet, abc betyder gemena bokstäver i engelska alfabetet. Behöver du använda ÅÄÖ måste du trycka på # tills du får SV eller sv uppe i hörnet. På motsvarande sätt kan du även använda Finska, Norska och Danska tecken vid behov. Tilldela nummer för snabbuppringning Enklaste sättet att ringa till de vanligaste numren är att använda snabbuppringning. Knapparna 2-9, *, 0 och # kan användas för att ringa var sin kontakt direkt genom att hålla nere knappen en stund. För att lagra nummer på knapparna gör du så här. För att ange mottagare för SOS-funktionen trycker du först på Vänster för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Inställningar. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Välj nu Telefoninställningar och tryck Vänster igen. 3. Bläddra ner till SOS-nummer och tryck Vänster igen. 4. Nu visas listan med kontakterna som skall vara larmmottagare. 5. Börja med den person som skall kontaktas först. Tryck på Vänster. 6. Här kan du knappa in ett nummer manuellt med Redigera eller välja ett från telefonboken med Sök. Du kan även radera de nummer du redan lagt in. 7. Väljer du Sök får du upp listan med kontakter i telefonboken. Bläddra ner till önskad kontakt och tryck på Vänster för att spara kontakten på den valda larmpositionen. 8. Fortsätt att lagra andra kontakter på de andra larmpositionerna. 9. Backa till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger, eller genom att hoppa direkt till viloläget med NO. 1. Öppna telefonboken genom att i viloläget trycka Höger. 2. Tryck Vänster för att öppna val. 3. Bläddra ner till Inställningar för telefonboken och tryck Vänster. 4. Välj Snabbuppringning med Vänster. Nästa steg är att författa det meddelande som skickas ut när du trycker på SOS-knappen. 5. Kontrollera under Status att funktionen är På. Detta gör du så här. Tryck Vänster för att öppna telefonens meny. 6. Bläddra ner till Ange nummer och välj med Vänster. 7. Nu visas listan med knapparna för snabbuppringning. Bläddra ner till den knapp du vill 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Meddelanden. spara en kontakt på. Tryck på Vänster. Gå in i undermenyn med Vänster. 8. Här kan du knappa in ett nummer manuellt med Redigera eller välja ett från 2. Bläddra ner till SOS-meddelande och tryck Vänster igen. telefonboken med Sök. Du kan även radera de nummer du redan lagt in. 3. Här skriver du nu in ditt meddelande. Exempelvis vem du är och att du behöver hjälp. 9. Väljer du Sök får du upp listan med kontakter i telefonboken. Bläddra ner till önskad 4. Spara genom att trycka på Vänster. kontakt och tryck på Vänster för att spara kontakten på den valda knappen. 5. Backa till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger, eller genom att hoppa 10. Fortsätt att lagra andra kontakter på de andra knapparna. direkt till viloläget med NO. Nu är din telefon redo att underrätta dina anhöriga direkt När detta är klart behöver du bara trycka på rätt knapp och hålla inne den tills kontakten när du trycker på SOS-knappen. rings upp. 8 9

6 Ringa och ta emot samtal När du väl har lagt in dina kontakter i telefonboken och lagt upp de vanligaste på knapparna för snabbuppringning har du flera olika möjligheter att ringa samtal. Ringa samtal manuellt Vill du ringa ett nummer som inte är lagrat i telefonboken knappar du in numret och trycker på YES. Ringa via snabbuppringning Ringa och ta emot samtal Högtalartelefon Under samtal kan du aktivera telefonens inbyggda högtalarfunktion genom att trycka på Höger. Du återgår till normal telefon på samma sätt. Avsluta samtal Avsluta samtalet genom att trycka på NO. För att ringa en kontakt som du lagrat på en knapp för snabbuppringning trycker du in knappen tills telefonen ringer upp kontakten. Vill du kontrollera vem som ligger på vilken knapp trycker du i viloläget på Upp för att visa listan. Där kan du även redigera, lägga till och ta bort nummer. Ringa från telefonboken För att ringa en kontakt lagrad i telefonboken trycker du i viloläget på Höger för att öppna telefonboken. Bläddra till önskad kontakt och ring upp med YES. Ringa från samtalshistorik Telefonen sparar även information om inkommande, utgående och missade samtal. I viloläget trycker du på YES för att öppna listan. I listan kan du även välja att spara nummer till telefonboken eller att skicka meddelande till kontakten. Svara på samtal När någon ringer dig visas telefonnumret på skärmen. Om kontakten finns lagrad i telefonboken visas istället kontaktens namn. För att svara på samtalet trycker du på YES. Vill du inte svara trycker du på NO. Justera samtalsvolymen Behöver du justera ljudstyrkan under samtal använder du volymkontrollknapparna på vänster sida av telefonen. Tryck + för att öka ljudstyrkan och för att minska

7 Meddelanden I telefonen sparas meddelanden i tre mappar. Inkorg för meddelanden som skickats till dig, Utkorg för meddelanden som du skickat, samt Utkast för meddelanden du skrivit men inte ännu skickat. För att skriva ett meddelande är det enklast att öppna meddelandefunktionen med Ner. Då visas menyn för meddelanden med Skriv meddelande som första alternativ. Du kommer här även åt Inkorgen, Utkorgen och Utkast. I menyn finns dessutom möjlighet att skriva mallar med text som ofta behöver infogas i meddelanden. När lagringsutrymmet i telefonen blir fullt finns här även möjlighet att radera meddelanden från de olika mapparna. Skriv meddelande I viloläget trycker du Ner för att öppna meddelandemenyn. 1. Välj Skriv meddelande och tryck Vänster. 2. Skriv ditt meddelande med sifferknapparna. För att få fram andra, tredje, fjärde bokstaven på respektive knapp, tryck upprepade gånger på den. Fyra tryck på 7 ger exempelvis ett S. Mellanslag hittar du på Tryck på Vänster för att öppna valmenyn. Välj Skicka tryck Vänster. Du kan här även infoga namn eller nummer från telefonboken eller infoga förberedd text från mallar innan du skickar meddelandet. 4. Du kan nu skriva in mottagarens nummer manuellt eller trycka Vänster för att söka efter mottagare i telefonboken. 5. Väljer du Sök, får du upp telefonbokens kontaktlista. Bläddra till den eller de mottagare du vill skicka meddelandet till. Markera mottagare med Vänster. Du kan hoppa direkt till mottagare som börjar på en viss bokstav genom att knappa in den bokstaven. 6. När du markerat mottagarna trycker du Höger för att skicka meddelandet. Ringsignaler I menyn har du möjlighet att välja hur telefonen skall låta i olika situationer. Du kan välja om den skall ringa, vibrera eller vara tyst. Du kan även välja bland olika ringsignaler. I telefonboken kan du dessutom välja vilken ringsignal som skall ringa för en viss kontakt. Gör så här: 1. Tryck Vänster för att öppna telefonmenyn. 2. Bläddra till Inställningar och tryck Vänster. 3. Bläddra till Ringsignaltyp och tryck Vänster. 4. Välj Signaltyp och tryck Vänster. Här kan du välja om telefonen skall ringa, endast vibrera, ringa och vibrera, vibrera först och ringa sedan eller vara tyst. 5. Om du väljer Ring, kan du under Signalinställning välja vilken ringsignal som skall användas för olika funktioner: - Inkommande ringsignal - På (startljud för telefonen) - Av (avstängningsljud för telefonen) - Meddelande (ljud för inkommande meddelanden) - Knappljud (ljud vid tryck på knapparna) Du kan även i denna meny reglera styrkan på ringsignalen. Men det är enklare att göra i viloläget med volymkontrollen på sidan av telefonen. Läs meddelande När du får ett nytt meddelande ljuder vald meddelandesignal och texten Nytt meddelande visas på skärmen. Tryck då Vänster för att läsa meddelandet. Skulle du missa att läsa meddelandet när det kommer, visas en påminnelse om att du har ett oläst meddelande. ikon på skärmen som Tryck då Ner för att öppna meddelandemenyn och välj Inkorgen. I listan med meddelanden finns en ikon till vänster som visar öppnade och oöppnade brev. Bläddra till önskat meddelande och tryck Vänster för att läsa det

8 Extrafunktioner Förutom de grundläggande funktionerna att ringa och hantera meddelanden är telefonen försedd med dessa praktiska extrafunktioner FM-radio Radion aktiveras med skjutreglaget på vänstersidan. För bästa mottagning kan du dessutom dra upp den utdragbara antennen på telefonens ovansida. Enklast är att låta telefonen själv söka efter tillgängliga kanaler. Tryck Vänster och välj Automatisk sökning. Svara Ja på frågan. Telefonen söker då genom alla kanaler och lagrar de funna stationerna i minnet. När sökningen är klar kan du gå tillbaka till radions startläge med Höger. Använd Upp och Ner för att bläddra mellan de sparade kanalerna. Använd volymkontrollen för att justera ljudstyrkan. Du kan även med hjälp av menyerna redigera din egen favoritlista och använda sifferknapparna som snabbvalsknappar för dina favoritstationer. Radion stängs av automatisk vid inkommande samtal. Extrafunktioner Kalkylator Kalkylatorn klarar enklare beräkningar med de fyra räknesätten; + - * /. Knappa in tal med sifferknapparna, välj sedan räknesätt med Upp eller Ner och utför beräkningen med Vänster. Skriver du fel siffra kan du radera senaste inmatningen med Höger. Kalender I kalendern kan du lägga in aktiviteter och händelser. Notera här att det är enklast att navigera i kalendern med hjälp av sifferknapparna. 2 bläddrar uppåt. 8 bläddrar neråt. 4 bläddra vänster, 6 bläddrar höger. I kalendern kan du lägga till händelser som inträffar en gång och händelser som upprepas vissa dagar. Att göra lista Denna lista är tänkt som en kortlista med påminnelser för de viktigaste aktiviteterna i närtid. Ficklampa Ficklampan fungerar även när telefonen är avstängd. Du tänder den genom att föra övre reglaget på höger sida uppåt och släcker genom att föra reglaget neråt. Organisatör I telefonmenyn finns en grupp funktioner samlade under rubriken Organisatör. Alarm Alarm är telefonens inbyggda väckarklocka. Du har här möjlighet att ha 5 olika alarm lagrade. För varje alarm kan du välja att ha det aktiverat eller vilande. För varje alarm kan du även välja om det är ett engångsalarm eller om det skall upprepas varje dag eller endast valda dagar. Du kan även välja vilken ringsignal som skall användas

9 Telefonens menyträd Telefonbok - Visa - Ring - Redigera - Radera - Lägg till kontakt - Flytta - Skicka textmeddelande - Skicka visitkort - Inställningar för telefonboken - Snabb-uppringning - Mitt visitkort - Minnesstatus - Kopiera kontakter - Radera alla kontakter - Flytta kontakter - Kopiera Inställningar - Telefon-inställningar - Tid och datum - SOS-nummer - Språk - Schemalagd av/på - Bakgrundsbelysning - Samtals-inställningar - Ringsignaltyp - Signaltyp - Volym - SIM-lås - Återställ alla Meddelanden - Skriv meddelande - Inkorgen - Utkorgen - Utkast - SOS meddelande - Mallar - SMS-inställningar - Radera meddelanden Organisatör - Alarm - Kalkylator - Kalender - Att göra lista Säkerhetsinstruktioner Samtalshistorik Dessa instruktioner är till för säker användning av telefonen. Var vänlig och följ dem för att undvika farliga situationer. - Missade samtal - Ringda samtal - Mottagna samtal - Radera samtalsmätare - Samtalsmätare Använd inte telefonen medan du kör bil. Parkera innan du svarar eller ringer ett samtal. Stäng av telefonen när du tankar. Använd inte telefonen nära brandfarliga ämnen. Använd inte telefonen under flygning då denna kan störa flygplanets system. Använd inte telefonen nära medicinsk utrustning utan tillstånd från vårdinrättningens personal

10 SE:

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder

Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder Apple iphone manual sve unk4.com Översatt från engelska till svenska av Khodadad Bahrami synskadade kurder Jag använd mig av en verktyg för att kunna förklara eftersom Iphone från apple en tillgängligaste

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer