Din manual SONY ERICSSON K550I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Alarm, kalender, uppgifter, profiler, tid och datum, SIM-kortlås o.s.v. Ringa Samtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, samtalsalternativ, grupper, visitkort. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Meddelanden SMS, MMS, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Viktig information Sony Ericssons webbplats, service och support, säker och effektiv användning, licensavtal för slutanvändare, garanti, konformitetsdeklaration (declaration of conformity). Bildhantering Kamera, videokamera, blogg, bilder. Index Innehåll This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 1 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: SV/LZT R2A Obs: En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSM-nödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. BluetoothTM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick MicroTM och M2TM är varumärken som tillhör Sony Corporation. Cyber-shot är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Real är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile ingår i licensen från RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alla rättigheter förbehållna. AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. T9TM-inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9TM-inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. 2 Innehåll This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Licensavtal för slutanvändare för SunTM JavaTM J2METM. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land

3 som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

4 Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Symboler för instruktioner Följande konventioner används i användarhandboken: Obs: En tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. % } Se även sidan... Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja % 14 Navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på navigeringsknappens övre del. Tryck på navigeringsknappens nedre del. Tryck på navigeringsknappens vänstra del. Tryck på navigeringsknappens högra del. Innehåll This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Komma igång Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Mer information och material finns att hämta på www. sonyericsson.com/support. Sätta ihop telefonen Använda telefonen 1 Sätt i SIM-kortet och batteriet. 2 Ladda batteriet. 3 Slå på telefonen. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i abonnemanget och namn och telefonnummer för dina kontakter lagras. Spara kontaktinformationen på SIMkortet innan du tar ut det från en annan telefon. Kontakterna kan ha sparats i telefonminnet. PIN-kod Du måste kanske ha en PIN-kod (Personal Identity Number) till SIM-kortet för att kunna starta telefonen och aktivera tjänsterna. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk, *, om inte PIN-koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Tryck på om du vill ångra felaktiga inmatningar. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad visas PIN-koden spärrad. Om du vill häva spärren måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) % 78 SIM-kortlås. Batteri Vissa funktioner drar mer batteri än andra och kan göra att telefonen måste laddas oftare. Om samtals- eller passningstiden blir allt kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 88 Batteri. 4 Komma igång This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort och batteri Sätta i SIM-kortet och batteriet Ladda batteriet 30 min. 2,5 tim. 1 Skjut spärrarna åt vänster och lyft upp batterilocket enligt bilden. Lossa batterilocket genom att försiktigt vicka det tills hakarna på sidan släpper. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet med kontakterna nedåt. 3 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 4 Passa in batterilockets hakar på telefonen och stäng batterilocket. Skjut spärrarna åt höger. 1 Sätt i laddarens kontakt med symbolen vänd uppåt. 2 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas. 3 Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen visar att batteriet är fulladdat. Tryck på en knapp för att aktivera skärmen. 4 Ta ur batteriladdaren genom att föra kontakten uppåt. Slå på telefonen Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du slår på telefonen. Använd sedan inställningsguiden för att förbereda telefonen för användning. Komma igång This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Sätta på telefonen Det kan redan finnas fördefinierade inställningar i telefonen. Du kan välja att registrera telefonen hos Sony Ericsson. Om du väljer att registrera telefonen överförs och bearbetas inga personuppgifter, t. ex. telefonnummer, av Sony Ericsson. 1 Håll intryckt. Det kan ta några minuter att starta telefonen första gången. 2 Välj om du vill använda telefonen i: Normal full funktionalitet eller Flygplansl. begränsad funktionalitet med sändare och mottagare för nät, FM-radio och BluetoothTM avstängda. % 7 Menyn Flygplansläge. 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den eftea till det eller tryck på om du vill avsluta det. Mina genvägar lägg till, radera och ändra ordning på genvägar. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer en genväg och programmet öppnas. Internet dina Internetbokmärken. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer ett bokmärke och webbläsaren öppnas. Programmet PC Suite Utöka telefonens användning genom att installera programmet PC Suite på datorn. Då kan du t.ex. synkronisera telefonens kalender med kalendern i datorn. Installera programmet PC Suite 1 Starta datorn och sätt i den cd-skiva som medföljde telefonen i datorns cd-enhet. Cd:n startar automatiskt och installationsfönstret öppnas. 2 Datorn: Välj ett språk och klicka på OK. 3 Datorn: Klicka på Installera i PC Suite-fönstret och följ anvisningarna på skärmen. När installationen är slutförd visas en ikon för PC Suite på datorns skrivbord. Den senaste versionen av PC Suite finns på 8 Komma igång This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ta bilder och spela in videoklipp Zooma in och ut Ta bilder Spela in video Ta en bild eller spela in ett videoklipp 1 Håll intryckt i vänteläget för att aktivera kameran. 2 Använd navigeringsknappen för att växla mellan kameran och videokameran. 3 Kamera: Tryck på när du vill ta en bild. Video: Tryck på om du vill börja spela in. Tryck på en gång till när du vill stoppa inspelningen. Dina bilder och videoklipp sparas automatiskt i Filhanteraren } Kameraalbum. 4 Tryck på för att gå tillbaka till sökaren om du vill ta en ny bild eller spela in ett annat videoklipp. För att stänga av kameran eller videokameran håller du intryckt. Skärmalternativ (överst till höger) Radera Din personliga webbsida Skärmalternativ (nederst till höger) Bakåt Publicera bilderna på en webbsida.

5 Telefonen skapar en webbsida åt dig. Blogga en bild 1 Ta en bild } Mer } Skicka till blogg. 2 Följ instruktionerna första gången du använder funktionen. 3 Lägg till rubrik och text } OK } Publicera. 4 Du får ett SMS med webbadress och inloggningsuppgifter. 9 Växla mellan kamera/video eller Justera ljusstyrka eller Komma igång This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lära dig telefonen Knappar, menyer, navigering, ikoner, genvägar, språk som används i telefonen, skriva bokstäver, filhanteraren, minneskort. Översikt över telefonen Symbolerna på knapparna kan variera. 10 Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sätta på/stänga av Spela upp/pausa Skärm Valknapp Internetknapp Knappen Tillbaka Navigeringsknapp Kortplats för Memory Stick MicroTM (M2TM) (under batterilocket) Knapp för knapplås Hörlur Volymknappar/kameraknappar för digital zoomning Valknapp Knapp för aktivitetsmenyn Rensa Kameraknapp Tyst läge Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel Kameralins Mer information finns i % 14 Navigering. Lära dig telefonen 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyöversikt PlayNowTM* Internet* Underhållning Onlinetjänster* Spel TrackIDTM Videospelare VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Cyber-shotTM Meddelanden Skriv nytt Inkorgen E-post RSS-läsare Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevl. Mallar Inställningar Musikspelare Nu spelas Artister Låtar Spellistor Filhanteraren*/** Kameraalbum Musik Bilder Videoklipp Teman Webbsidor Spel Program Annat Kontakter Ny kontakt Radio 12 Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Lampa Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flygplansläge Säkerhet Inställningsguiden Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrundsbild Teman Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Red. linjenamn* Samtal Kortnummer Vidarekoppla Växla till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Kommunikation* Bluetooth IR-port USB Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Strömningsinst. Meddelandeinst. Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknappen för att flytta dig mellan flikar i undermenyerna. Mer information finns i % 14 Navigering. Lära dig telefonen 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Navigering Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik genom att trycka på navigeringsknappens högra eller vänstra del. Knapp Gå till huvudmenyerna eller välj ett markerat objekt. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Gå tillbaka en nivå i menyerna. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Håll knappen intryckt om du vill öppna webbläsaren. Öppna aktivitetsmenyn % 8 Aktivitetsmenyn. Öppna eller pausa Musikspelare. Håll knappen intryckt om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp. Håll knappen intryckt om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). 14 Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Håll en av dessa knappar intryckt om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. Tryck på en sifferknapp och sedan på } Ringa för att använda kortnummer. Tryck på % 64 Använda Internetgenvägar eller snabbknappar om du vill ha genvägar när du använder webbläsaren. Visa en genvägslista när du använder kameran. Tryck på } Lås eller Lås upp om du vill låsa eller låsa upp telefonknapparna. Stäng av ringsignalen när du tar emot ett samtal. Håll denna knapp intryckt om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge. Visa statusinformation i vänteläget. Höj volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma ut när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår bakåt. Tryck två gånger om du vill avvisa ett samtal. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) (% 27 Röstuppringning). Sänk volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma in när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår framåt. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) (% 27 Röstuppringning). } Info } Mer Skaffa mer information, förklaringar till och tips om vissa tjänster, menyer och funktioner i telefonen % 6 Hjälpinformation i telefonen. Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Lära dig telefonen 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Statusfält Några av de ikoner som kan visas: Ikon Beskrivning Signalstyrka för GSM-nätet. Batteristatus. Batteriet laddas, visas tillsammans med ikonen för batteristatus. Missat samtal. SMS har tagits emot. E-postmeddelande har tagits emot. MMS har tagits emot. Röstmeddelande har tagits emot.

6 Pågående samtal. Knapplåset är aktiverat. Handsfree-enhet är ansluten. Radio spelas upp i bakgrunden. Kalenderpåminnelse. Uppgiftspåminnelse. 16 Genvägar Använd genvägar om du snabbt vill komma till en meny, och de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar I vänteläget går du till menyerna genom att trycka på och sedan ange menyns nummer. Menynumreringen börjar från den översta vänstra ikonen och flyttas sedan nedåt rad för rad. Tryck till exempel på om du vill välja det femte menyobjektet. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget går du till en genvägsmeny eller funktion genom att trycka på,, eller. Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar } fliken Allmänt } Genvägar och välj en genväg } Redigera. Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Språk som används i telefonen Välj det språk som telefonmenyerna ska visas på och som ska användas när du skriver in text. Ändra det språk som används i telefonen } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Telefonspråk. Välj ett språk. I vänteläget kan du även trycka: för automatiskt språk. för engelska. För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Ändra inmatningsspråket Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver och välj ett annat inmatningsspråk. Alternativ när du skriver in bokstäver } Mer om du vill visa fler alternativ när du skriver meddelanden. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på tills önskat tecken visas. Tryck på om du vill växla mellan versaler och gemener. Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Tryck på om du vill radera bokstäver eller siffror. Tryck på om du vill använda de vanligaste skiljetecknen. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där SIM-kortet köptes. I annat fall är det förinställda språket engelska. Välja språk för skriven text 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till det språk som du vill använda och markera det. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver Skriv bokstäver på ett av följande sätt (textinmatningsmetoder), när du exempelvis skriver meddelanden: Vanlig textinmatning T9TM-inmatning Lära dig telefonen 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. T9TM-inmatning I textinmatningsfunktionen T9TM används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en viss serie med knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning 1 Om du till exempel vill skriva "land" trycker du på,,,. 2 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 3 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill skriva ett skiljetecken trycker du på och sedan eller upprepade gånger. Tryck på för att godkänna tecknet och lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att navigera mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du intryckt. När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. T9 för nästa ord När du skriver ett meddelande kan nästa ord förutsägas med hjälp av T9-inmatning om det tidigare har använts i en mening. Aktivera och inaktivera T9 för nästa ord Tryck på } Mer } Inmatningsalt. } T9 nästa ord medan du skriver in bokstäver. Använda T9 för nästa ord Tryck på för att godkänna ett tecken eller fortsätta när du skriver bokstäver. 18 Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Filhanteraren Använd filhanteraren när du vill hantera objekt, t.ex. bilder, videoklipp, musik, teman, webbsidor, spel och program, som har sparats i telefonminnet eller på minneskortet. Memory Stick MicroTM (M2TM) Telefonen kan hantera minneskortet Memory Stick MicroTM (M2TM). Det ger mer lagringsutrymme så att du kan spara filer som innehåller t.ex. bilder och musik. Sätta i och ta ur ett minneskort Du kan också flytta och kopiera filer mellan en dator och minneskortet. När minneskortet är isatt i telefonen sparas filer automatiskt om du inte väljer att spara filer till minneskortet. Skapa undermappar som du kan flytta eller kopiera filer till. Spel och program kan flyttas inom mapparna Spel och Program och från telefonminnet till minneskortet. Filer som inte känns igen sparas i mappen Annat. Annat När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Detta gäller alla objekt utom Spel och Annat. Minnesstatus Om det tillgängliga minnet är fullt kan du inte spara några filer förrän befintligt innehåll har tagits bort.

7 Kontrollera telefonens och minneskortets minnesstatus genom att markera en mapp } Mer } Minnesstatus. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad i tre flikar med ikoner som visar var de olika filerna sparas. 1 Ta bort batterilocket. 2 Sätt i minneskortet så som bilden visar (med kontakterna nedåt). 3 Tryck på kortets kant för att lossa och ta bort. Alla filer allt innehåll i telefonminnet och på minneskortet. På Memory Stick allt innehåll på minneskortet. I telefonen allt innehåll i telefonminnet. Lära dig telefonen 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Filinformation Visa filinformation genom att markera den } Mer } Information. Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En upphovsrättsskyddad fil har en nyckelsymbol. Använda en fil från filhanteraren 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer. Flytta eller kopiera en fil till minnet 1 } Filhanteraren och välj en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Hantera fil } Flytta för att flytta filen eller } Mer } Hantera fil } Kopiera för att kopiera filen. 3 Markera för att flytta eller kopiera filen till Telefon eller Memory Stick } Välj. Flytta eller kopiera filer till en dator Skapa en undermapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och ange ett namn för mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Markera } Markera flera. 3 Bläddra till önskade filer } Markera eller Avmark. Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och öppna en mapp } Mer } Markera } Välj alla. Radera en fil eller en undermapp från filhanteraren 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Radera. Alternativ för minneskort Kontrollera minnesstatus eller formatera minneskortet om du vill radera all information. Använda minneskortsalternativ } Filhanteraren och välj fliken På Memory Stick } Mer för alternativ. % 70 Överföra filer med USB-kabeln. 20 Lära dig telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringa Samtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, samtalsalternativ, grupper, visitkort. Ringa och ta emot samtal När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 5 Slå på telefonen. Nät När du slår på telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Markera det nät som du vill använda eller lägg till ett nät i listan över önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Visa tillgängliga nätalternativ } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Kommunikation } Mobilnät. Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer för att visa alternativ. 3 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistan, % 22 Kontakter och % 25 Samtalslista. Du kan också använda röststyrning för att ringa samtal % 26 Röststyrning. Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas. 2 Slå landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. } Ringa för att ringa ett samtal. Ringa upp ett tidigare nummer Om en samtalskoppling misslyckas och Försöka igen? visas } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Ta emot eller avvisa ett samtal } Svara eller } Upptaget. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Ringa 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sätta på och stänga av högtalaren under ett röstsamtal } Mer } Sätt på högtalare eller Stäng av högtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Nödsamtal Din telefon kan hantera internationella nödnummer, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, även när det inte finns något SIM-kort i telefonen. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ändra volymen för hörluren Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för hörluren under ett samtal. Obesvarade samtal När aktivitetsmenyn har angetts som standard visas obesvarade samtal på fliken Nya händelser i vänteläge. När pop-up har angetts som standard visas Obesvarade samtal: i vänteläget % 8 Aktivitetsmenyn. Kontrollera obesvarade samtal i vänteläget När aktivitetsmenyn har angetts som standard trycker du på och använder eller för att bläddra till fliken Nya händelser. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Om pop-up har angetts som standard trycker du på } Samtal och använder eller för att bläddra till fliken Obesvarade. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. 22 Ringa ett nödsamtal Skriv 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ringa. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Kontakter Du kan spara kontaktinformation i telefonminnet eller på ett SIM-kort. Välj vilken kontaktinformation Telefonkont. eller SIM-kontakter som ska visas som standard. Användbar information och inställningar: } Kontakter } Mer } Alternativ. Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

8 Standardkontakter Om du väljer Telefonkont. som standard, visas all information som sparats för kontakterna i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard avgör SIM-kortet vilken information som visas för kontakterna. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 } Telefonkont. eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Spara kontakter i telefonen med namn, telefonnummer och personlig information. Du kan även lägga till bilder och ringsignaler till kontakter. Använd,, och för att bläddra mellan flikarna och tillhörande informationsfält. Lägga till en telefonkontakt 1 Om du väljer Telefonkont. som standard, } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv in namnet } OK. 3 Skriv in numret och tryck på } OK. 4 Välj ett nummeralternativ. 5 Bläddra mellan flikarna och välj fält för att lägga till information. Om du vill använda symboler } Mer } Lägg till symbol och välj symbol } Infoga. 6 När all information har skrivits in trycker du på } Spara. Radera en kontakt 1 } Kontakter och bläddra till en kontakt. 2 Tryck på och välj Ja. Radera alla telefonkontakter Om du väljer Telefonkont. som standard, } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Radera alla kont. } Ja och } Ja. Namn och nummer på SIM-kortet raderas inte. Spara namn och telefonnummer automatiskt på SIM-kortet } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM och välj På. SIM-kontakter Spara kontakterna på SIM-kortet. Lägga till en SIM-kontakt 1 Om du väljer SIM-kontakter som standard, } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv in namnet } OK. 3 Skriv in numret } OK och välj ett nummeralternativ. Lägg vid behov till mer information } Spara. Minnesstatus Antalet kontakter som kan sparas i telefonen eller på SIM-kortet beror på tillgängligt minne. Visa minnesstatus } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus. Ringa 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Använda kontakter Kontakter kan användas på många sätt. Nedan kan du se hur du: ringer telefon- och SIM-kontakter skickar telefonkontakter till en annan enhet kopierar kontakter till telefonen och SIM-kortet lägger till en bild eller en ringsignal för en telefonkontakt redigerar kontakter. synkroniserar kontakterna. Ringa upp en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bläddra till kontakten eller skriv in den eller de första bokstäverna i kontaktens namn. 2 När den kontakt som du vill ringa är markerad trycker du på eller för att välja ett telefonnummer } Ringa och ringa ett samtal. Ringa upp en SIM-kontakt Om du använder SIM-kontakter som standard } Kontakter och när kontakten markeras trycker du på eller för att välja ett nummer. } Ringa för att ringa ett samtal. Om du har angett Telefonkont. som standard } Kontakter } Mer } Alternativ } SIM-kontakter och välj en kontakt } Ringa för att ringa ett samtal. 24 Skicka en kontakt } Kontakter. Markera en kontakt, tryck på } Mer } Skicka kontakt och välj överföringsmetod. Skicka alla kontakter } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Skicka alla kont. och välj en överföringsmetod. Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera till SIM. 2 Välj ett av alternativen. När du kopierar alla kontakter från telefonen till SIM-kortet ersätts all befintlig information som finns på SIM-kortet. Kopiera namn och nummer till telefonkontakter 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera från SIM. 2 Välj ett av alternativen. Lägga till en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för en telefonkontakt 1 } Kontakter och markera kontakten } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj flik och sedan Bild eller Ringsignal } Lägg till. 3 Markera ett alternativ och ett objekt } Spara. Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget kan du tilldela kontakterna personliga ringsignaler. Synkronisera kontakter Du kan synkronisera kontakter med ett kontaktprogram på webben. Mer information finns i % 66 Synkronisera. Redigera en telefonkontakt 1 } Kontakter och markera en kontakt } Mer } Redigera kontakt. 2 Bläddra till relevant flik och markera det fält som ska redigeras och tryck på } Redigera. 3 Redigera informationen och tryck på } Spara. Redigera en SIMkontakt 1 Om SIM-kontakter har angetts som standard trycker du på } Kontakter och markerar det namn och nummer som du vill redigera. Om telefonkontakter har angetts som standard trycker du på } Kontakter } Mer } Alternativ } SIMkontakter och markerar det namn och nummer som du vill redigera. 2 } Mer } Redigera kontakt och redigera namnet och numret. Spara och återställa kontakter med ett minneskort } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera till M.S. eller Återställ från M.S. Välja sorteringsordning för kontakter } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Sorteringsordning. Samtalslista Information om de senaste samtalen. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Välj } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det namn eller nummer som du vill ringa upp och tryck på } Ringa för att ringa ett samtal. Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 Välj } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det nummer som du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 3 } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt eller markera en befintlig kontakt där du vill lägga till numret. Rensa samtalslistan } Samtal och välj fliken Alla } Mer } Radera alla. Ringa 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kortnummer med bilder Spara nummer på platserna 19 i telefonen så att du snabbt kan nå dem. Kortnumren är beroende av standardkontakterna % 23 Standardkontakter. Du kan koppla nummer som sparats på SIM-kortet till kortnummerplatserna. Om du lägger till kontakter med bilder på kortnummerplatserna visas kontaktbilderna och det är lätt att känna igen dem % 24 Lägga till en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för en telefonkontakt. Redigera kortnummer 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Kortnummer. 2 Bläddra till positionen och tryck på } Lägg till eller } Mer } Ersätt. Använda kortnummer Ange positionsnumret i vänteläget och tryck på } Ringa.

9 Kontakta din nätoperatör för numret till röstbrevlådan eller för mer information. Ringa upp röstbrevlådan I vänteläget trycker du och håller inne. Om du inte har angett ett röstbrevlådenummer trycker du på } Ja och anger numret. Redigera röstbrevlådenumret } Meddelanden } Inställningar } Röstmeddelandenr. Röststyrning Hantera samtal med rösten genom att skapa röstkommandon för att: Röstuppringning ringa upp någon genom att säga personens namn. Aktivera röststyrning genom att säga ett "magiskt ord". Svara och avvisa samtal när du använder en handsfree-enhet. Innan du använder röstuppringning Aktivera funktionen för röstuppringning och spela in röstkommandona. En ikon visas bredvid de telefonnummer som har ett röstkommando. Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. 26 Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Aktivera röstuppringning och spela in namn } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Aktivera } Ja } Nytt röstkomm. och välj en kontakt. Om det finns flera nummer för kontakten använder du och för att visa numren. Markera det nummer som du vill koppla röstkommandot till. Spela in ett röstkommando som t.ex. "Svens mobil". Nu visas instruktioner. Vänta på ton och säg sedan kommandot som ska spelas in. Röstkommandot spelas upp för dig. Om inspelningen låter bra trycker du på } Ja. Om du inte är nöjd trycker du på } Nej och upprepar steg 3. Om du vill spela in ännu ett röstkommando för en kontakt väljer du } Nytt röstkomm. } Lägg till igen och upprepar steg 2 till och med 4 ovan. Namn på person Det inspelade kontaktnamnet hörs när kontakten ringer. Sätta på eller stänga av visning av kontaktens namn } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Spela upp namn. Röstuppringning Starta röstuppringningen från vänteläget via telefonen, en bärbar handsfree-enhet, ett headset med Bluetooth eller genom att säga det magiska ordet. Ringa 1 Håll någon av volymknapparna intryckt från vänteläget. 2 Vänta på tonen och säg det ett inspelat namn, till exempel "Svens mobil". Namnet spelas upp för dig och samtalet kopplas. Ringa ett samtal med en handsfree-enhet I vänteläget håller du handsfreeknappen eller knappen för headset med Bluetooth intryckt. Det magiska ordet Spela in och använd röstkommandot som magiskt ord för att aktivera röststyrning utan att trycka på några knappar. Det magiska ordet kan bara användas med en handsfree-enhet. Välj ett långt, ovanligt ord eller en fras som lätt kan urskiljas från eventuella röster i bakgrunden. Ringa 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Aktivera och spela in det magiska ordet } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Magiskt ord } Aktivera. Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg sedan det magiska ordet. } Ja om du vill godkänna eller } Nej om du vill spela in ett nytt magiskt ord. Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som det magiska ordet ska aktiveras. Röstsvar Svara eller avvisa inkommande samtal med hjälp av rösten när du använder handsfree. Du kan använda MIDI-, WAV- (16 khz), emelody- och imelody-filer som ringsignal när du använder röstsvar. 4 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg "Upptaget" eller något annat ord. 5 } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. 6 Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som röstsvar ska aktiveras. Svara på eller avvisa ett samtal genom att använda röstkommandon När telefonen ringer säger du: "Svara" när du vill koppla samtalet. "Upptaget" om du vill avvisa samtalet. Redigera röstkommandon 1 } Kontakter och bläddra till en kontakt. 2 } Mer } Redigera kontakt och bläddra till lämplig flik. Spela in ett röstkommando igen 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Redigera namn. 2 Välj ett kommando } Mer } Ersätt röst } Ja. 3 Vänta på ton och säg sedan kommandot. Aktivera röstsvar och spela in kommandon för röstsvar 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstsvar } Aktivera. 2 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg "Svara" eller något annat ord. 3 } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. 28 Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Vidarekoppla samtal Vidarekoppla samtal till exempelvis en telefonsvarare. Om funktionen för samtalsbegränsning är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. % 31 Begränsad uppringning. Mer än ett samtal Hantera mer än ett samtal samtidigt. Tjänsten Samtal väntar Om tjänsten är aktiverad hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera och inaktivera tjänsten Samtal väntar } Inställningar } fliken Samtal genom att använda eller och } Hantera samtal } Samtal väntar. Ringa ett andra samtal 1 } Mer Tryck på } Parkera om du vill parkera det pågående samtalet. 2 Tryck på } Mer } Ring för att ringa numret. Ta emot ett andra röstsamtal Om du tar emot ett andra samtal kan du: } Svara och parkera det pågående samtalet. } Upptaget om du vill avvisa samtalet och fortsätta med det pågående samtalet. } Ersätt aktivt samt om du vill svara och avsluta det pågående samtalet. Telefonen har följande alternativ: Vidarekoppla alla alla samtal. Vid upptaget om ett samtal pågår. Kan inte nås om telefonen är avstängd eller inte kan nås. Inget svar om samtalet inte besvaras inom en angiven tid. Aktivera vidarekoppling av samtal 1 } Inställningar } fliken Samtal } Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och vidarekopplingsalternativ } Aktivera.

10 3 Ange det nummer samtalen ska vidarekopplas till eller tryck på Sök för att hitta en kontakt } OK. Inaktivera vidarekoppling av samtal Bläddra till vidarekopplingsalternativet och välj } Inaktivera. Ringa 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hantera två röstsamtal Om du har samtal som pågår och som är parkerade kan du: } Mer för alternativ: Växla om du vill växla mellan de båda samtalen. Koppla samtal om du vill koppla ihop samtalen. Överför samtal för att koppla ihop de två samtalen. Du kopplas bort från båda samtalen. } Avsluta för alternativ: Ja om du vill återuppta det parkerade samtalet. Nej om du vill avsluta båda samtalen. Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. Ytterligare kostnader kan debiteras för samtal mellan flera parter. Mer information får du från nätoperatören. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal } Mer } Koppla samtal. Lägga till en ny deltagare 1 } Mer } Parkera om du vill parkera de ihopkopplade samtalen. 2 } Mer } Lägg till samtal och ring upp nästa person som ska läggas till i konferenssamtalet. 3 } Mer } Koppla samtal. 4 Upprepa steg 13 om du vill lägga till fler deltagare. Släppa en deltagare } Mer } Avsluta och välj den deltagare som du vill släppa från konferenssamtalet. Föra en privat konversation 1 } Mer } Prata med och välj den deltagare som du vill prata med. 2 } Mer } Koppla samtal när du vill återuppta konferenssamtalet. Konferenssamtal Starta ett konferenssamtal genom att koppla ihop ett pågående samtal och ett parkerat samtal. Du parkerar sedan konferenssamtalet och lägger till upp till fem deltagare eller ringer ett annat samtal. Två linjer Ring separata samtal med olika telefonnummer om ditt abonnemang stödjer tjänsten för flera linjer. 30 Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Välja linje för utgående samtal } Välj Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal. Välj linje 1 eller 2. Ändra namn på en linje } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Display } Red. linjenamn. Välj den linje som du vill redigera. } Endast fr. listan } Redigera } Nytt } Lägg till. Markera en kontakt eller } Grupper % 33 Grupper. Godkänna alla samtal } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Alla som ringer. Begränsad uppringning Begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste få ett lösenord från din tjänstleverantör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa av alternativen för samtalsbegränsning. Mina nummer Visa, lägga till och redigera dina egna telefonnummer. Kontrollera dina telefonnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Mina nummer och välj ett av alternativen. Följande samtal kan begränsas: Alla utgående alla utgående samtal. Utg. utl.samtal alla utgående utlandssamtal. Utg. utl. roaming alla utgående utlandssamtal utom till ditt hemland. Alla inkommande alla inkommande samtal. Ink. vid roaming alla inkommande samtal när du är utomlands % 21 Nät. Godkänna samtal Bara ta emot samtal från vissa telefonnummer. Om alternativet för vidarekoppling av samtal Vid upptaget är aktiverat vidarekopplas samtal. Lägga till nummer i listan över tillåtna samtal } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal Ringa 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Aktivera eller inaktivera samtalsbegränsning 1 } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Hantera samtal } Samtalsbegränsn. Välj ett alternativ. 2 Välj Aktivera eller Inaktivera, ange lösenordet och tryck på } OK. Spara ett fast nummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning } Fasta nummer } Nytt nummer och ange informationen. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas samtalstiden. Du kan kontrollera längden på det senaste samtalet och utgående samtal, samt den totala samtalstiden. Kontrollera samtalstiden } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Tid och kostnad } Samtalstid. Fast uppringning Funktionen för fast uppringning gör att samtal kan ringas till vissa nummer som sparats på SIM-kortet. De fasta numren skyddas av PIN2-koden Du kan alltid ringa det internationella nödsamtalsnumret 112, även om funktionen för fast uppringning är aktiverad. Delar av nummer kan sparas. Om du t.ex. sparar kan du ringa till alla nummer som börjar med När funktionen för fast uppringning är aktiverad går det inte att visa eller hantera telefonnummer som har sparats på SIM-kortet. Ytterligare samtalsfunktioner Tonsignaler Använda telefonen för att utföra banktjänster eller styra en telefonsvarare genom att skicka tonsignaler under samtalet. Använda tonsignaler Tryck på, eller om du vill skicka toner. } Mer } Stäng av toner eller Använd toner om du vill aktivera eller inaktivera tonerna under ett samtal. Tryck på om du vill rensa skärmen efter ett samtal. Aktivera eller inaktivera fast uppringning 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning och välj Aktivera or Inaktivera. 2 Ange PIN2-koden, tryck på } OK och tryck på } OK igen för att bekräfta. 32 Ringa This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Anteckningsblock Använd skärmen som ett anteckningsblock och ange ett telefonnummer under ett samtal. När du avslutar samtalet finns numret kvar på skärmen så att du kan ringa det eller spara det i dina kontakter. Ringa eller spara från anteckningsblocket } Ringa om du vill ringa numret eller } Mer } Spara nummer och välj en kontakt som numret ska sparas för eller } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt och spara numret. Visa eller dölja eget nummer Om tjänsten Nummerpresentationsbegränsning ingår i abonnemanget kan du dölja ditt nummer när du ringer upp.

11 Powered by TCPDF ( Alltid visa eller dölja ditt telefonnummer 1 } Inställningar } fliken Samtal } Visa/dölj mitt nr. 2 Välj Visa nummer, Dölj nummer eller Nätstandard. 1 Om du skickar ett SMS till en grupp debiteras du för varje medlem i gruppen. Du kan också använda grupper (med nummer) när du skapar listor över tillåtna samtal (% 31 Godkänna samtal). Skapa en grupp med nummer och e-postadresser Om du väljer Telefonkont. som standard, } Kontakter } Mer } Alternativ } Grupper } Ny grupp } Lägg till. Skriv in namnet på gruppen och tryck på } Fortsätt. } Nytt } Lägg till för att söka efter och välja ett kontaktnummer eller en e-postadress. Upprepa steg 3 om du vill lägga till fler nummer eller e-postadresser. } Klar Visitkort Lägga till ditt eget visitkort som en kontakt. Lägga till eget visitkort } Kontakter } Mer } Alternativ } Mitt kort och lägg till information till visitkortet } Spara. Skicka visitkort } Kontakter } Mer } Alternativ } Mitt kort } Skicka mitt kort och välj en överföringsmetod. Grupper Skapa en grupp med nummer och e-postadresser för att skicka meddelanden till flera mottagare samtidigt % 34 Meddelanden. Ringa 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelanden SMS, MMS, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Telefonen har stöd för flera olika meddelandetjänster. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om vilka tjänster du kan använda. Mer information finns också på www. sonyericsson.com/support. Skicka SMS Mer information om hur du skriver bokstäver hittar du i % 17 Skriva bokstäver. Vissa språkspecifika tecken kräver mer utrymme. För vissa språk kan du inaktivera Nationella tecken för att på så sätt spara utrymme. Textmeddelanden (SMS) SMS kan innehålla enkla bilder, animeringar, melodier och ljud. Du kan också skapa och använda mallar för dina meddelanden. Innan du börjar Numret till servicecentralen får du från tjänstleverantören och det sparas vanligtvis på SIM-kortet. Om numret inte är sparat anger du det själv. Ange nummer till servicecentralen 1 } Meddelanden } Inställningar } SMS } Servicecenter. Om numret till servicecentralen finns på SIM-kortet visas det i listan. 2 Om det inte finns något nummer i listan trycker du på } Redigera } Nytt servicecenter och anger numret, inklusive det internationella prefixet + och landsnumret. Tryck på } Spara. 34 Skriva och skicka ett SMS 1 } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Skriv meddelandet och tryck på } Fortsätt. (Om du vill fortsätta senare kan du spara ett meddelande i Utkast genom att trycka på } Spara medd.) 3 } Ange telefonnr och skriv in ett nummer eller } Sök i Kontakter om du vill hämta ett nummer eller en grupp från Kontakter, eller } Ange e-postadress eller välj från listan med senast använda mottagare } Skicka. Om du vill skicka ett meddelande till en e-postadress måste du ange ett nummer för en e-postgateway, } Meddelanden } Inställningar } SMS } E-postgateway. Numret får du från tjänstleverantören. Meddelanden This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kopiera och klistra in text i ett meddelande 1 Tryck på } Mer } Kopiera&klistra in när du skriver meddelandet. 2 } Kopiera allt eller } Markera&kopiera och använd navigeringsknappen för att bläddra i och markera text i meddelandet. 3 } Mer } Kopiera&klistra in } Klistra in. Infoga objekt i ett SMS 1 Tryck på } Mer } Lägg till objekt när du skriver meddelandet. 2 Välj ett alternativ och sedan ett objekt, exempelvis en bild. Du kan omvandla ditt SMS till ett MMS. När du skriver meddelandet trycker du på } Mer } Till MMS och fortsätter skapa ett MMS, % 37 Bildmeddelanden (MMS). Om Nya händelser anges som Pop-up, tillfrågas du om du vill läsa meddelandet. } Ja om du vill läsa meddelandet eller } Nej om du vill läsa det senare. När du har läst SMS: et trycker du på } Mer för alternativ eller på för att stänga meddelandet. % 8 Flikar på aktivitetsmenyn. Ringa upp ett nummer i ett SMS Markera telefonnumret som visas i meddelandet, } Ringa. Spara och radera SMS Mottagna SMS sparas i telefonminnet. Om telefonminnet är fullt raderar du meddelanden eller flyttar dem till SIM-kortet för att kunna ta emot fler meddelanden. Meddelanden som sparats på SIM-kortet finns kvar tills de raderas. Spara ett meddelande 1 } Meddelanden } Inkorgen och markera meddelandet som du vill spara. 2 } Mer } Spara medd. 3 } Sparade medd. om du vill spara meddelandet på SIM-kortet eller } Mallar om du vill spara det som en mall i telefonen. Ta emot SMS När du tar emot ett SMS visas det i aktivitetsmenyn om Nya händelser har angetts som Aktivitetsmeny. } Visa när du vill läsa meddelandet. % 8 Flikar på aktivitetsmenyn. Meddelanden 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Spara ett objekt i ett SMS 1 När du läser ett meddelande markerar du telefonnumret, bilden eller webbadressen för att spara } Mer. 2 } Använd (telefonnumret som du har valt visas) } Spara nummer om du vill spara telefonnumret eller } Spara bild om du vill spara en bild eller } Använd (bokmärket som du har valt visas) } Spara bokmärke om du vill spara ett bokmärke. Radera ett meddelande 1 } Meddelanden och välj en mapp. 2 Markera meddelandet för att radera det och tryck på. Spara eller radera flera meddelanden 1 } Meddelanden och välj en mapp. 2 Markera ett meddelande } Mer } Radera alla medd. om du vill radera alla meddelanden i mappen eller } Markera flera bläddra och markera meddelanden genom att trycka på Markera eller Avmark. 3 } Mer } Spara medd. om du vill spara meddelanden och } Radera medd. om du vill ta bort meddelanden. Långa meddelanden Antalet tillåtna tecken i ett SMS beror på vilket inmatningsspråk som används. Du kan skicka ett långt meddelande genom att koppla ihop två eller flera meddelanden. Observera att du debiteras för varje meddelande i ett ihopkopplat meddelande. Mottagaren kanske inte får alla delar av ett långt meddelande på en gång. Kontakta tjänstleverantören och fråga hur många meddelanden du högst kan koppla ihop. Aktivera Långa meddelanden } Meddelanden } Inställningar } SMS } Max. SMS-längd } Längsta möjliga. Mallar för SMS Lägg till en ny mall eller spara ett meddelande som en mall i telefonen % 35 Spara ett meddelande.

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550

Din manual SONY ERICSSON K550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K810I

Din manual SONY ERICSSON K810I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K810I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON G502

Din manual SONY ERICSSON G502 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON G502. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K610

Din manual SONY ERICSSON K610 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K610. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W890I

Din manual SONY ERICSSON W890I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W890I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer