Din manual SONY ERICSSON K220I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:... 4 Ringa Kontakter.. 22 Meddelanden Radio Bildhantering Internet IR-port Ljud och signaler. 44 Alarm Inställningar Lås.. 49 Andra funktioner...

3 Felsökning Viktig information. 63 Index 79 Tack för att du valde en Sony Ericsson K220i. och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: SV/LZT R1A. Obs: En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga för alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Logotypen med kulan är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Ericsson är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. T9TM-inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9TM-inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U. S. Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ytterligare patent sökta över hela världen. Andra produkt- och företagsnamn kan vara respektive ägares varumärken. Sony Ericsson rekommenderar att användare säkerhetskopierar personlig information i telefonen. Alla illustrationer är endast illustrationer och överensstämmer inte alltid med verkligheten. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges här förbehålles. Symboler i användarhandboken Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: Den här pilen pekar på en sida med mer % information. Använd navigeringsknappen för att bläddra } och valknappen för att välja. Obs: Den här symbolen anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Detta betyder att alla menyer inte är tillgängliga i telefonen. Kontakta din nätoperatör för mer information. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Komma igång ,9 IR-port GSM-nätsignalens styrka Valknappens funktion Knapplås Uttag för headset och batteriladdare Batteristatus 4,10 Valknappar 5 Samtalsknapp Navigeringsknapp med genvägar Lägg på / På/av12 knapp 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Knappsats Tryck navigeringsknappen åt vänster höger uppåt eller nedåt för att navigera. Tryck på för att välja alternativen som visas ovanför dessa knappar på skärmen. Gå tillbaka en nivå eller avsluta en funktion Tryck på den högra valknappen för att gå tillbaka en nivå i menyerna. Tryck på för att avsluta en funktion och gå till vänteläget. Genvägar Du kan gå direkt till en funktion från vänteläget med hjälp av navigeringsknapparna: Tryck på om du vill skriva ett SMS eller MMS. Tryck på om du vill gå till kameran. Tryck på om du vill ställa in ringsignalens volym. Tryck på om du vill gå till Kontakter. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ställa in telefonen i tyst läge Håll intryckt. Låsa eller låsa upp knappsatsen Om du vill undvika att ringa upp ett nummer av misstag, och väljer Lås. trycker du på Om du vill låsa upp knappsatsen trycker du på och väljer Lås upp. % 50 Knapplås för mer information. Tända skärmens belysning Du tänder skärmens belysning genom att trycka på valfri knapp. 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module).

4 På SIM-kortet lagras bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i abonnemanget och information om dina kontakter. Om du har använt SIM-kortet i en annan telefon bör du kontrollera att informationen har sparats på SIM-kortet innan du tar ut det ur den andra telefonen. PIN (Personal Identification Number) Du kan behöva ange en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. Koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om koden inte börjar likadant som nödnummer, till exempel 112. Anledningen till att nödnummer visas i klartext är att du ska kunna slå ett nödnummer utan att först ange en PIN-kod % 16 Nödsamtal. Tryck på den högra valknappen om du trycker fel. Om du anger fel PIN-kod mer än tre gånger i följd spärras SIM-kortet och meddelandet PIN-koden spärrad visas. För att låsa upp SIM-kortet igen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) % 50 SIM-kortlås. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Förbereda telefonen Sätt i SIM-kortet och batteriet, ladda batteriet och sätt på telefonen. Sätta i SIM-kortet och batteriet 1 Ta försiktigt bort locket från telefonen. 2 Sätt i SIM-kortet. Kontrollera att SIM-kortet är placerat under de silverfärgade hållarna och att SIM-kortets kontakter är vända nedåt. 3 Sätt i batteriet på telefonens baksida med etikettsidan uppåt. Kontakterna på batteriet ska vara vända mot kontakterna på telefonen. 4 Sätt tillbaka locket som bilden visar. 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ladda batteriet 30 min. 2,5 tim. 1 Anslut batteriladdaren till telefonen. 2 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas på skärmen. 3 Vänta ungefär två och en halv timme eller tills batterisymbolen visar att batteriet är helt laddat. Om du inte ser batterisymbolen efter denna tid, kan du aktivera skärmen genom att trycka på vilken knapp som helst ovanför sifferknapparna. 4 Ta bort batteriladdaren genom att vinkla den uppåt. Tid och datum nollställs när du tar bort batteriet. 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sätta på telefonen 1 Håll intryckt tills skärmen tänds. 2 Ange PIN-koden, om den efterfrågas, och välj sedan OK. Varje siffra visas som en asterisk ( * ). Tryck på den högra valknappen om du trycker fel. Om skärmen släcks kan du tända den igen genom att trycka på valfri knapp. 3 Bläddra till ett språk och välj Spara. 4 Ställ in tid och välj Spara. 5 Ställ in datum och välj Spara. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Information om hur du låser upp spärren % 51 Låsa upp SIM-kortet. Stänga av telefonen Håll intryckt. Vänteläge När du har satt på telefonen och angett PIN-koden visas operatörens namn på skärmen. Detta kallas vänteläge. Nu kan du ringa och ta emot samtal. % 47 Nät för mer information. 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Navigera i telefonmenyerna Från vänteläget, välj Meny för att komma till huvudmenyn. Den första menyn som visas är Meddelande. Bläddra i menyerna med uppåtpilen och nedåtpilen. Du kan ändra huvudmenyns utseende. Ändra visningen av huvudmenyn 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Visa huvudmeny. 2 Välj Visa ikoner eller Enskild ikon. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ikoner De här ikonerna visas på skärmen för att visa status och nya händelser. Ikon Beskrivning Visar GSMnätsignalens styrka. Fem blå staplar betyder full täckning. % 47 Nät Visar batteristatus. Ett grönt batteri innebär att batteriet är fulladdat. % 9 Ladda batteriet Du har fått ett nytt SMS eller röstmeddelande*. % 25 SMS och % 23 Röstmeddelanden Du har fått ett naring; och bläddra till något av numren. 2 Välj Alternativ } Radera } Ja. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att dessa nummer normalt kan användas för att ringa nödsamtal i olika länder, med eller utan SIM-kort, om telefonen finns inom täckningsområdet för ett GSM-nät. I vissa länder lägger nätoperatören in ytterligare lokala nödnummer på SIMkortet. 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringa ett nödsamtal Ange till exempel 112 och tryck sedan på. Tryck på den högra valknappen om du trycker fel och vill korrigera. Vidarekoppla samtal Om du inte kan besvara inkommande samtal kan du vidarekoppla dem till ett annat nummer, till exempel en svarstjänst. Om funktionen Spärra nummer är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Aktivera vidarekoppling av samtal 1 Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Samtalsinställn. } Vidarekoppla alla. 2 Välj ett alternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Om du vill vidarekoppla samtalen till röstbrevlådan väljer du Vidarek. samtal till röstbrevlådan. Om du vill söka efter en kontakt att vidarebefordra samtalen till, väljer du Vidarekoppla till sparad kontakt. Om du vill ange ett telefonnummer att vidarekoppla samtalen till, väljer du Ange nummer för vidarekoppling. Inaktivera vidarekoppling av samtal Välj vidarekopplingsalternativet och välj sedan Inaktivera. Tjänsten Samtal väntar Om Samtal väntar är aktiverat hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera tjänsten Samtal väntar Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Samtalsinställn. } Samtal väntar } Aktivera. 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ta emot ett andra samtal Om Samtal väntar är aktiverat och du får ett nytt samtal under ett pågående samtal, hör du en signal. Välj Svara om du vill besvara det inkommande samtalet och parkera det pågående samtalet Upptaget om du vill visa den som ringer upp att du är upptagen Ersätt aktivt samt om du vill avsluta det första samtalet och besvara det andra samtalet.

5 Hantera två samtal Om du har ett pågående samtal och ett annat samtal parkerat, kan du: välja Växla om du vill växla mellan samtalen trycka två gånger på om du vill avsluta båda samtalen. Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. Konferenssamtal I ett konferenssamtal kan bara tre deltagare, inklusive du själv, delta. Ett konferenssamtal skapas genom att du kopplar ihop ett pågående och ett parkerat samtal. 18 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal När du har besvarat ett andra samtal: Välj Alternativ } Koppla ihop om du vill koppla ihop de två samtalen. Välj Alternativ } Avsluta om du vill koppla från en deltagare, välj namn eller nummer för den som ska kopplas från. Tryck två gånger på om du vill avsluta båda samtalen. Om du vill veta om funktionen ingår i ditt abonnemang kontaktar du operatören. Lägga till en ny deltagare 1 Om du vill parkera det pågående samtalet trycker du. på 2 Knappa in det nummer som du vill ringa och tryck på. 3 Om du vill avsluta det andra samtalet trycker du på. 4 Om du vill fortsätta det första samtalet väljer du Återgå. Mitt nummer Du kan visa och redigera dina egna telefonnummer. Kontrollera ditt eget telefonnummer Från vänteläget, välj Meny } Kontakter } Mitt nummer. Om numret inte hämtas från SIM-kortet automatiskt kan du ange det själv. 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begränsad uppringning Begränsa in- och utgående samtal när du är hemma eller utomlands. Du behöver ett lösenord från din tjänstleverantör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa alternativ för samtalsbegränsning. Aktivera samtalsbegränsning 1 Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Samtalsinställn. } Spärra nummer och markera ett alternativ. Alla utgående alla utgående samtal. Utg. utlandssamtal alla utgående utlandssamtal. Utg. utl. roaming alla utgående utlandssamtal, utom till ditt hemland. Alla inkommande alla inkommande samtal. Ink. vid roaming alla inkommande samtal när du är utomlands (vid roaming). Inaktivera alla ange lösenord för att inaktivera alla begränsningar. Ändra lösenord ändra det lösenord som krävs för att aktivera samtalsbegränsning. 2 Välj Aktivera. 3 Ange lösenordet och välj OK. Stänga av alla samtalsbegränsningar 1 Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Samtalsinställn. } Spärra nummer } Inaktivera alla. 2 Ange lösenordet och välj OK. 20 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Samtalstid och samtalskostnad Du kan kontrollera samtalstiden, antalet meddelanden som skickats och mängden data som använts (i byte). SIM-kortet kan ha stöd för samtalskostnad men tjänsten är operatörsberoende. Kontrollera samtalstid, skickade meddelanden och mängden data som använts Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Tid & kostnad. Återställa räknare för samtalstid och -kostnad 1 Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Tid & kostnad. 2 Välj Återställ } Ja. Visa eller dölja eget nummer Om tjänsten för dolt nummer (CLIR) ingår i abonnemanget kan du dölja ditt telefonnummer när du ringer upp. Visa eller dölja ditt telefonnummer Från vänteläget, välj Meny } Samtal } Samtalsinställn. } Dölj/Visa nummer och markera ett alternativ. 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan spara namn och nummer i Kontakter. Lägga till en kontakt 1 Från vänteläget, välj Meny } Kontakter } Lägg till kontakt. Välj Spara på SIM-kort om du vill att kontakten ska sparas på SIM-kortet. Välj Spara i telefonen om du vill att kontakten ska sparas i telefonen. 2 Ange namnet och välj Alternativ } OK. 3 Bläddra till ikonen under namnet. 4 Ange numret och välj OK. 5 Välj Spara kontakt. Ringa upp en kontakt 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Bläddra till önskad kontakt och tryck på. Om du vill gå direkt till en kontakt utan att behöva bläddra, kan du ange de första bokstäverna i kontaktens namn. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Redigera en kontakt 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Bläddra till och markera kontakten. 3 Välj Alternativ } Redigera. 4 Redigera informationen och välj Alternativ } Spara kontakt. Alternativet Redigera och ring innebär en tillfällig ändring av kontakten och sparas inte i minnet. Radera en kontakt 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Bläddra till och markera kontakten. 3 Välj Alternativ } Radera kontakt } Ja. Ange ett plustecken (+) och en landskod för alla telefonnummer. Om du gör det kan du använda samma nummer hemma och utomlands % 15 Ringa utlandssamtal. Minneskapacitet för Kontakter Hur många poster du kan spara i Kontakter beror på SIM-kortets lagringskapacitet. Kontrollera minnesstatus för Kontakter Från vänteläget, välj Meny } Kontakter } Inställningar } Minnesstatus. Röstmeddelanden Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringa upp röstbrevlådan Från vänteläget, håll intryckt om du har sparat numret till röstbrevlådan i telefonen. Ange ett telefonnummer till röstbrevlådan 1 Från vänteläget, välj Meny } Kontakter } Röstbrevlåda. 2 Lägga till röstbrevlådenummer? visas. Välj Ja. 3 Ange det nummer till röstbrevlådan som du fick från tjänstleverantören och välj Spara. 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

6 Meddelanden Telefonen kan användas för flera olika meddelandetjänster. Om du vill ha mer information om vilka tjänster du kan använda kontaktar du din tjänstleverantör. Mer information finns också på www. sonyericsson.com/support. Innan du börjar Om numret till servicecentret inte är sparat på SIM-kortet måste du själv ange det. Annars kan du inte svara på mottagna meddelanden eller skicka egna. Numret till servicecentret medföljer vanligen SIM-kortet. Om du inte har numret till servicecentret kontaktar du tjänstleverantören. Kontrollera eller lägga till ett nummer till ett servicecenter 1 Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } SMS } Servicecentral. Numret visas om det finns på SIM-kortet. 2 Om det inte finns något nummer anger du det, inklusive prefixet "+" och landsnumret. Välj Spara. SMS Du kan skicka SMS till ett mobiltelefonnummer eller till en kontakt. Ta emot SMS 1 Läsa nu? visas. Välj Visa. 2 Bläddra till det olästa meddelandet och välj Läs. Inkorgen och Ej skickat Mottagna meddelanden sparas i Inkorgen. Meddelanden som inte kan skickas sparas i Ej skickat. 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Läsa SMS 1 Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } SMS } Inkorgen. 2 Bläddra till ett meddelande och välj Läs. visar att det finns meddelanden som inte är lästa. Skriva bokstäver och tecken Det finns två sätt att skriva bokstäver och tecken: Vanlig textinmatning T9TMinmatning Ändra inmatningsmetod När du skriver kan du växla mellan vanlig textinmatning och T9TM-inmatning genom att hålla intryckt. Skriva och skicka ett SMS 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Välj SMS och skriv meddelandet. Välj Alternativ om du till exempel vill lägga till en symbol. 3 När meddelandet är klart väljer du Alternativ } Skicka medd. 4 Hämta ett nummer som nyss har använts eller leta bland kontakterna eller ange ett telefonnummer eller en e- postadress. 5 Välj Skicka medd. 26 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Om du vill skicka ett SMS till en e-postadress så måste du först ange e-post som standardmeddelandetyp % 30 Ange en standardtyp för meddelanden. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på flera gånger tills önskad bokstav visas. Lägg till ett blanksteg genom att trycka på. Tryck på för att lägga till komma, punkt, frågetecken o.s.v. Håll intryckt om du vill växla mellan stora och små bokstäver. Håll intryckt om du vill skriva siffror. Håll intryckt om du vill skriva ett plustecken (+). Tryck på höger valknapp om du vill radera tecken. Håll intryckt du vill ändra inmatningsmetod. Håll intryckt om du vill byta det språk som du skriver på. T9TM-inmatning Vid T9TM-inmatning används en ordlista för att känna igen ord. Du trycker endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill skriva inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Välj SMS. 3 Håll intryckt om du vill växla mellan vanlig textinmatning och T9TM-inmatning. 4 Om du till exempel vill skriva ordet "Land" trycker,, och. du på 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Om du vill godkänna ett ord och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ordet utan att trycker du på lägga till ett blanksteg trycker du på. Om det ord som visas inte är det du vill ha trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. 6 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill skriva en punkt och sedan eller andra skiljetecken trycker du på flera gånger på eller. Om du vill godkänna ett ord och lägga till ett blanksteg trycker du på. Tryck på den högra valknappen en gång om du vill radera ett tecken i taget. Håll den högra valknappen intryckt om du vill radera alla tecken på en gång. Håll intryckt du vill ändra inmatningsmetod. Håll intryckt om du vill byta det språk som du skriver på. Visa alternativ när du skriver bokstäver Välj Alternativ om du vill se alternativ när du skriver bokstäver. Skicka medd. när du vill skicka det färdiga meddelandet. Spara om du vill spara ett utkast av meddelandet. Lägg till symbol flytta mellan symbolerna med hjälp av. Inmatningsspråk en lista med tillgängliga språk visas. Ordbok sätt på eller stäng av T9-inmatning. Nationella tecken stäng av språkspecifika tecken för att spara utrymme. Detta alternativ visas endast för vissa språk. 28 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lägg till objekt om du vill lägga till en bild, ett ljud eller en animering. Inmatningsmetod visas bara om inmatningsspråket är kinesiska. Växla mellan olika inmatningsmetoder för kinesiska. Infoga symboler i ett SMS 1 När du skriver ett SMS väljer du Alternativ } Lägg till symbol. 2 Bläddra till en symbol och välj Infoga. Ändra språk för skriven text 1 När du skriver ett SMS väljer du Alternativ } Inmatningsspråk. 2 Välj ett språk. Ej skickat SMS som du inte vill skicka omedelbart kan du spara i Ej skickat. Spara ett telefonnummer från ett SMS 1 När ett SMS visas väljer du Alternativ } Spara avs. nummer. 2 Välj om kontakten ska sparas på SIM-kortet eller bara i telefonminnet. 3 Ange namnet och välj Alternativ } OK. 4 Välj Spara kontakt. Radera ett meddelande När ett SMS visas väljer du Alternativ } Radera } Ja. 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Radera alla meddelanden 1 Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } SMS } Radera medd. och markera ett alternativ. 2 Radera alla meddelanden? visas. Välj Ja. Långa meddelanden Hur många tecken ett SMS kan innehålla beror på vilket språk du använder för att skriva texten.

7 Du kan skicka ett långt meddelande genom att automatiskt koppla ihop två eller fler meddelanden. Observera att du debiteras för varje meddelande i ett ihopkopplat meddelande. Du kanske inte får alla delar av ett långt meddelande på en gång. Fråga tjänstleverantören hur många meddelanden som kan kopplas ihop. Alternativ för SMS Telefonen kan hantera olika typer av meddelanden. Tjänstleverantören kan kanske omvandla ett SMS till en meddelandetyp (t.ex. fax) som passar den utrustning som ska ta emot meddelandet. Ange en standardtyp för meddelanden Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } SMS } SMS-typ och markera ett alternativ. Få leveransstatus för ett skickat meddelande Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } Leveransrapport och markera ett alternativ. Om På är inställt meddelas du när ett SMS har skickats. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lokal information Lokal information är en typ av textmeddelanden som skickas till alla abonnenter i ett visst nätområde, till exempel lokala trafikrapporter. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om lokal information. Aktivera och inaktivera områdesinformation Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } SMS } Områdesinfo. Abonnemang lägg till namn och nummer för den områdesinformation som telefonen ska abonnera på. Mottagning ställ in mottagningen på På eller Av. Språk välj det språk som du vill att informationen ska visas på. Cellinfo information om vilket nät som telefonen använder. Visas när telefonen är i vänteläge. Ställ in På eller Av. MMS MMS kan innehålla text, bilder och kamerabilder. De skickas via MMS (Multimedia Messaging Services) till en mobiltelefon. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Innan du börjar Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 40 Inställningar. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skapa och skicka ett MMS 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Välj MMS } Alternativ och skapa ett meddelande med hjälp av de olika alternativen. När du har lagt till text eller ett objekt väljer du Alternativ } Spara för att fortsätta skapa meddelandet. 3 När meddelandet är klart väljer du } Alternativ } Skicka. 4 Välj ett alternativ. Om du väljer e-post anger du e-postadressen. Om du väljer telefonnummer anger du telefonnumret eller hämtar ett nummer som nyss har använts eller söker i Kontakter. 5 Välj Skicka. I rutan i skärmens övre högra hörn visas antalet kilobyte du använt i ditt MMS. Ta emot MMS När du har fått ett nytt MMS: 1 Läsa nu? visas. Välj Visa. 2 Bläddra till det olästa meddelandet och välj Läs. visas på skärmen för att påminna dig om att du har MMS som inte är lästa. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Inkorgen och Utkorgen Mottagna meddelanden sparas i Inkorgen. Meddelanden som inte kan skickas sparas i Utkorgen. Utkast SMS som du inte vill skicka omedelbart kan du spara i Utkast. Spara ett utkast När du skriver ett meddelande väljer du Alternativ } Spara. Meddelandet sparas i Utkast. Spara ett objekt i ett mottaget MMS 1 Bläddra till objektet och välj Alternativ. 2 Välj Spara bilden eller Spara melodi Objekt sparas i motsvarande mappar i Hjälpredor } Mina filer. Visa alternativ när du skapar ett MMS Välj Alternativ om du vill visa alternativ när du skapar ett MMS: Skicka när du vill skicka ditt färdiga MMS. Spara om du vill spara ett utkast av ditt MMS. Lägg till text/radera text om du vill infoga eller radera text i ett MMS. Redigera text om du vill redigera text i ett utkast. Lägg till bild om du vill lägga till en bild i meddelandet. Lägg till ljud/radera ljudet? om du vill infoga eller radera en ljudfil i ett MMS. Lägg till sida om du vill utöka ditt MMS med ytterligare en sida. Sidvaraktighet om du vill visa hur långt ditt MMS är i minuter och sekunder. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Förhandsvisa om du vill förhandsvisa ditt MMS innan du skickar det. Radera sida om du vill ta bort en infogad sida från ett MMS. Endast tillgängligt om meddelandet innehåller mer än en sida. Nästa sida om du vill bläddra till nästa sida. Endast tillgängligt om meddelandet innehåller mer än en sida. Föregående sida om du vill bläddra till föregående sida. Endast tillgängligt om meddelandet innehåller mer än en sida. Automatisk hämtning Välj hur du vill hämta dina MMS. Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } MMS för att välja något av följande: Hämta MMS välj om du ska tillfrågas innan hämtning (Fråga alltid), om hämtning ska ske automatiskt (Hämta alltid) eller om du ska tillfrågas om hämtning när du inte är i ditt vanliga nät (Roaming). Tillåt meddelanden avgör om reklammeddelanden och anonyma meddelanden ska accepteras. Meddelandeserver ange en meddelandeserver eller servicecenteradress för MMS-tjänster. Internetprofil för att välja vilken WAP-profil som ska användas för MMS. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Radio Du kan spara upp till tio förinställda kanaler. Använd inte telefonen som radio på platser där detta är förbjudet. Lyssna på radio 1 Anslut headsetet till telefonen % 4 Komma igång. Headsetet fungerar som en antenn för radion. 2 Från vänteläget, tryck på. Ändra radions ljudvolym När radion är på trycker du på Söka efter radiokanaler När radion är på håller du eller eller. intryckt. Spara en radiokanal När du har hittat en radiokanal håller du intryckt så sparas kanalen på motsvarande plats.

8 Radiokanalen sparas i Alternativ } Kanaler. Lyssna på en radiokanal som sparats När radion är på trycker du på radiokanalen på motsvarande position. Stänga av radion Välj Tillbaka eller tryck på. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. för att lyssna på Radioalternativ När radion är på väljer du Alternativ för följande alternativ: Sök leta automatiskt upp en radiokanal som har stark signal. Minimera minimera radion på skärmen så att du kan använda andra funktioner och fortfarande ha radion på. Spara spara radiokanalen. Kanaler visa alla sparade kanaler. Autospara leta automatiskt upp och spara radiokanaler som har stark signal. Kanaler som sparats tidigare ersätts. Ange frekvens ange en frekvens manuellt. Sätt på Mono/Sätt på Stereo om radiosignalen är svag kan Mono ge bättre mottagning. Sätt på högtalare/stäng av högtalare växla mellan telefonens högtalare och headsetet. RDS Radio Data System, visar namnet på radiostationen, byter kanal automatiskt. När du lyssnar på radio Om du minimerar radion på skärmen kan du lyssna på radio och använda andra funktioner samtidigt. Du kan till exempel ringa och ta emot samtal och skicka meddelanden. Minimera radion på skärmen Välj Alternativ } Minimera. Tryck på om du vill återställa radion på skärmen. Stänga av radion när den är minimerad Tryck på och välj Tillbaka. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bildhantering Kamera I telefonen finns en digitalkamera som du kan använda för att ta bilder och spara eller skicka. Använd en bild som skärmsläckare, bakgrundsbild eller lägg till den till en kontakt. De bilder som du tar med kameran sparas i Kamera } Kamerabilder. Bildformatet är JPEG. Bilder som hämtas via MMS, Internet eller IR sparas i Hjälpredor } Mina filer } Mina bilder. Aktivera kameran och ta en bild 1 Från vänteläget, tryck på. 2 Håll telefonen som bilden visar. Motivet visas på telefonens skärm. 3 Välj Ta bild för att ta bilden. En stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus eller en lampa, kan göra skärmen svart eller försämra bildkvaliteten. 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Spara en bild När du har tagit en bild väljer du Spara. Bilden sparas i Kamera } Kamerabilder. När minnet är fullt måste du radera objekt innan du kan spara bilden. Radera en bild 1 När du har tagit en bild väljer du Radera. 2 Radera bilden? visas. Välj Ja. Radera en bild från Kamerabilder 1 Från vänteläget, välj Meny } Kamera } Kamerabilder. 2 Bläddra till en bild och välj Visa. 3 Välj Alternativ } Radera } Ja. Radera en bild från Mina bilder 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Mina filer } Mina bilder. 2 Bläddra till en bild och välj Visa. 3 Välj Alternativ } Radera } Ja. Skicka bilder Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Om inställningarna inte redan finns i telefonen % 40 Inställningar. Skicka en bild från Kamerabilder 1 Från vänteläget, välj Meny } Kamera } Kamerabilder. 2 Bläddra till en bild och välj Visa. 3 Välj Alternativ } Skicka medd. } Skicka. 4 Ange telefonnummer eller e-postadress. 5 Välj Skicka. 38 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skicka en bild från Mina bilder 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Mina filer } Mina bilder. 2 Bläddra till en bild och välj Visa. 3 Välj Alternativ } Skicka medd. } Skicka. 4 Ange telefonnummer eller e-postadress. 5 Välj Skicka. Bakgrundsbild Om du väljer en bild som bakgrundsbild visas den när telefonen är i vänteläge. Använda en kamerabild som bakgrundsbild 1 Från vänteläget, välj Meny } Kamera } Kamerabilder. 2 Bläddra till en bild och välj Visa. 3 Välj Alternativ } Välj bakgrundsbild. Bildalternativ Radera om du vill radera den valda bilden. Skicka medd. om du vill skicka bilden i ett MMS. Skicka via IR om du vill skicka bilden till en annan IR-kompatibel enhet. Välj bakgrundsbild för att ange en bild som bakgrundsbild. Byt namn om du vill byta namn på bilden. Standardnamnet för en bild är ÅÅ/MM/DD/TT/MM/SS. Information visa bildens filformat och storlek. 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internet Internet visas antingen i huvudmenyn eller under Hjälpredor % 11 Ändra visningen av huvudmenyn. Inställningar Du måste ha rätt inställningar i telefonen för att kunna använda Internet eller meddelandetjänster. Inställningarna kan finnas i telefonen när du köper den. Om inställningarna inte är gjorda kontaktar du nätoperatören eller tjänstoperatören eller går till För att använda Internet och skicka och ta emot MMS krävs ett telefonabonnemang som kan hantera dataöverföring rätt inställningar i telefonen. Ange inställningar Om inställningarna inte finns i telefonen kan du få inställningarna i ett SMS från nätoperatören använda en dator och gå till www. sonyericsson.com/support och begära att ett SMS med inställningarna skickas till telefonen. Installera inställningarna 1 När meddelandet Nya inställningar mottagna visas väljer du Ja för att installera inställningarna. Om det redan finns inställningar i din telefon kan du antingen behålla eller ersätta dem. 2 Välj en Internetprofil. 3 Om du installerar inställningar för MMS väljer du en meddelandeserver. Efter installationen % 41 Menyn Internet. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyn Internet Menyn Internet innehåller följande: Startsida gå till den fördefinierade startsidan. Bokmärken gå direkt till en sparad webbsida.

9 Gå till URL ange en webbadress manuellt eller hämta en. Redigera bokm. redigera webbadressen för ett sparat bokmärke. Visa bilder tillåt om bilder ska visas på webbsidor. Pushåtkomst tillåt eller avvisa mottagning av pushmeddelanden. Inkorg för push WAP-pushmeddelanden sparas här. Rensa cache töm webbläsarens cacheminne. Internetprofil välj vilken WAP-profil som ska användas när du surfar. Välja en Internetprofil 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Internet } Internetprofil. 2 Välj en profil som du vill använda. Börja använda webbtjänsterna 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Internet } Gå till URL. 2 Ange en webbadress eller välj en webbadress som redan använts. Sluta surfa När du surfar väljer du Tillbaka tills du stänger Internet. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Alternativ när du använder Internet När du surfar väljer du Alternativ. Menyn innehåller följande men det kan variera beroende på den webbsida du besöker: Visa öppna den markerade webbadressen. Bokmärken skapa, använd eller redigera bokmärken för webbsidor. Gå till URL - ange en webbadress manuellt eller hämta en. Lägg t. bokmärke lägg till ett nytt bokmärke i listan. Uppdatera uppdatera den aktuella webbsidan. Startsida gå till den fördefinierade startsidan. Stäng webbläsare stäng webbläsaren. 42 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. IR-port Du kan använda IR för att till exempel skicka bilder till en annan telefon eller en dator. kan skada din hörsel. Välj en ringsignal. Ljudet spelas upp när det väljs. Meddelandeljud välj en meddelandesignal. visas i vänteläget. Ställ in en tid för alarmet och välj Spara. 3 Välj ett alternativ. Om Alarm har valts väljer du en alarmsignal. alarmsignal Håll inte telefonen mot örat när du använder höga ljud. Det kan skada din hörsel. 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Ljud & signaler } Alarmljud. 2 Välj ett ljud. Ljudet spelas upp när det väljs. 45 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Inställningar Bakgrundsbild Du kan ändra skärmens utseende med hjälp av bakgrundsbilder. I telefonen finns förinstallerade bakgrundsbilder. Välja en bakgrundsbild 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Bakgrundsbild och välj ett alternativ. 2 Förhandsvisa och välj. Välja ett tema Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Tema och välj ett tema. Justera skärmens ljusstyrka 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Ljusstyrka. 2 Tryck på om du vill öka ljusstyrkan och på om du vill minska den. 3 Välj Spara. Tid och datum Ställa in datum 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Tid och datum } Datum } Ange datum. 2 Ställ in datum och välj Spara. Ställa in datumformat Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Tid och datum } Datum } Datumformat och markera ett alternativ. 46 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ställa klockan 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Tid och datum } Tid } Ange tid. 2 Ställ in tid och välj Spara. Ställa in tidsformat Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Tid och datum } Tid } Tidsformat och markera ett alternativ. Nät När du sätter på telefonen väljs automatiskt ditt vanliga nät. Om du inte befinner dig inom ditt vanliga näts täckningsområde kan du använda ett annat nät, om nätoperatören tillåter det. Du kan välja ett nät eller lägga till ett nytt nät i listan med nät du vill använda. Kontakta din nätoperatör för mer information. % 56 Felsökning för mer information om nät. Visa tillgängliga nät 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Välj nät. 2 Välj om du vill göra en Automatisk eller Manuell sökning. En lista över tillgängliga nät i det aktuella området visas efter en stund. Total återställning Om du gör en total återställning blir alla inställningar i telefonen som de var när du köpte den. Inga ändringar finns kvar. Återställningen kan ta ett par minuter. 47 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Återställa telefonen 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Total återställning. 2 Välj ett alternativ. Återställ inställn. återställer bara inställningarna. Användardata som kontakter, meddelanden, bilder och ljud raderas inte. Återställ allt raderar alla inställningar och användardata som kontakter, meddelanden, bilder och ljud. Språk Välj det språk som ska användas i telefonens menyer eller de språk som du kommer att skriva på. På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på språket som talas i det land där du köpte SIM-kortet. Ändra det språk som används i telefonen Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Språk och välj ett språk. Välja språk för skriven text Du kan välja inmatningsspråk när du skriver ett meddelande % 29 Ändra språk för skriven text. 48 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lås Telefonlås Telefonlåset skyddar mot obehörig användning om telefonen skulle bli stulen och SIM-kortet byts ut. Du bör ändra telefonlåskoden (från standardvärdet 0000) till en personlig kod med fyra siffror. Låsa upp telefonen Om telefonlåset är aktiverat anger du din kod och väljer OK.

10 Automatiskt telefonlås Om telefonlåset är inställt på Automatiskt behöver du inte ange telefonlåskoden förrän ett annat SIM-kort sätts in i telefonen. Det är viktigt att du kommer ihåg koden. Om du skulle glömma den måste du lämna in telefonen till en Sony Ericsson-återförsäljare. Aktivera och inaktivera telefonlåskoden 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } Telefonlås } Skydd. 2 Välj ett alternativ. 3 Ange telefonlåskoden och välj OK. Ändra telefonlåskoden 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } Telefonlås } Ändra kod. 2 Ange den gamla koden och välj OK. 3 Ange den nya koden och välj OK. 4 Ange den nya koden en gång till och välj OK. 49 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Knapplås Du kan låsa knappsatsen för att inte ringa nummer av misstag. Du kan besvara inkommande samtal (knappsatsen låses igen när du har svarat). % 12 Ikoner. Automatiskt knapplås Om automatiskt knapplås är aktiverat låses knappsatsen en kort stund efter att du tryckt på den sista knappen. Aktivera och inaktivera det automatiska knapplåset Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Autom. knapplås och markera ett alternativ. Det går fortfarande att ringa det internationella nödnumret 112, fastän knappsatsen är låst. SIM-kortlås SIM-kortlåset skyddar endast abonnemanget, inte telefonen, mot olovlig användning. Telefonen kan användas med ett annat SIM-kort. De flesta SIM-kort är låsta när de säljs. Om SIMkortlåset är aktiverat måste du ange en PIN-kod (Personal Identity Number) varje gång du sätter på telefonen. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Detta anges med meddelandet PIN-koden spärrad. För att låsa upp SIM-kortet igen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören. Du kan när som helst ändra PIN-koden och inaktivera SIM-kortlåset. Om meddelandet Lösenorden matchar inte visas när du ändrar PIN-koden har du angett fel PIN- eller PIN2-kod. 50 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Låsa upp SIM-kortet 1 När PIN-koden spärrad visas anger du PUK-koden och väljer OK. 2 Ange en ny PINkod med fyra till åtta siffror och välj OK. 3 Ange den nya PIN-koden en gång till och välj OK. Aktivera och inaktivera SIM-kortlåset 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } SIM-lås } Skydd och markera ett alternativ. 2 Ange PIN-koden och välj OK. Ändra PIN-koden 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } SIM-lås } Ändra PIN-kod. 2 Ange PIN-koden och välj OK. 3 Ange en ny PIN-kod med fyra till åtta siffror och välj OK. 4 Ange den nya PIN-koden en gång till och välj OK. Ändra PIN2-koden 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } SIM-lås } Ändra PIN2-kod. 2 Ange PIN2-koden och välj OK. 3 Ange en ny PIN-kod med fyra till åtta siffror och välj OK. 4 Ange den nya PIN-koden en gång till och välj OK. 51 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Andra funktioner Alarm % 45 Alarm. Internet % 40 Internet. Kalender I telefonen finns en kalender där du kan göra anteckningar. Navigera i kalendern Använd navigeringsknappen för att förflytta dig mellan dagar och veckor. En ram visas runt dagens datum. Du kan ändra visningen under Alternativ. Visa idag visa anteckningen för den valda dagen. Om det finns mer än en anteckning trycker du på och för att bläddra. Visa alla visa alla anteckningar. Bläddra genom att trycka på och. Ändra datum ange ett datum som ska visas en annan vecka eller månad. Lägga till en ny anteckning 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Kalender. 2 Bläddra till önskat datum och välj Alternativ } Lägga t. anteckning. 3 Ange information och välj Alternativ } OK. 4 Välj OK för att bekräfta datumet. 5 Välj OK för att bekräfta tiden. 6 Välj om du vill ha en påminnelsesignal. På en påminnelsesignal ringer i samband med anteckningen. Av ingen påminnelsesignal. 52 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Redigera eller ta bort en anteckning 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Kalender. 2 Bläddra till den dag där anteckningen finns och välj Alternativ } Visa idag. 3 Om det finns mer än en anteckning bläddrar du till önskad anteckning. 4 Välj Alternativ. 5 Välj om du vill radera eller redigera anteckningen. Skicka och ta emot en anteckning 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Kalender. 2 Bläddra till den dag där anteckningen finns och välj Alternativ } Visa idag. 3 Välj Alternativ } Skicka } SMS. 4 Skriv ett SMS och välj Alternativ } Skicka medd. 5 Ange ett telefonnummer. 6 Välj Alternativ } Skicka medd. När du tar emot en anteckning följer du instruktionerna som visas. Kalenderinställningar Under Kalender kan du också välja följande: Radera radera anteckningar. Redigera redigera en anteckning. Spara spara en anteckning eller ändringar. Lägg till symbol lägg till en symbol i en anteckning. Lägg till objekt lägg till en animering, en bild eller ett ljud i en anteckning. Inmatningsspråk välj språk. Ordbok sätt på eller stäng av T9-inmatning. Nationella tecken stäng av språkspecifika tecken för att spara utrymme. Detta alternativ visas endast för vissa språk. 53 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Fortsätt skriva om du får ett inkommande samtal visas det här alternativet. Spara inte spara inte ändringar. Timer I telefonen finns en inbyggd timer.

11 Powered by TCPDF ( När signalen ringer trycker du på den vänstra valknappen för att stänga av den. Ställa timern 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Timer och ange timmar, minuter och sekunder för nedräkning. 2 Välj OK för att starta. Tidtagarur I din telefon finns ett tidtagarur där du kan spara flera mellantider. Använda tidtagaruret Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Tidtagarur } Starta. Välj Starta för att starta. Välj Stopp om du vill stoppa tidtagningen. Välj Nytt varv om du vill mäta ytterligare en mellantid. Välj Alternativ om du vill spara eller återställa o. s.v. Välj Visa om du vill visa sparade tider. Välj Radera om du vill radera sparade tider En i taget eller Radera alla. Miniräknare Telefonen har en inbyggd miniräknare för de fyra räknesätten. 54 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Använda miniräknaren 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Miniräknare. 2 Ange siffror med knappsatsen och tryck sedan på: eller för att använda, x. eller för att använda +,. om du vill skriva ett decimaltecken. om du vill växla mellan positiva och negativa värden. Välj Rensa om du vill ta bort talet. Välj OK för att visa resultatet. Mina filer Bilder och ljud sparas i Mina filer. Spel Telefonen levereras med olika spel. Information och spelkontroller finns i hjälptexterna till varje spel. Starta och avsluta ett spel 1 Från vänteläget, välj Meny } Hjälpredor } Mina spel. 2 Välj ett spel. 3 Välj Hjälp om du vill läsa hjälptexter. 4 Välj Nytt spel om du vill starta ett nytt spel. 5 Tryck på om du vill avsluta ett spel. 55 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Felsökning Vissa fel måste åtgärdas av nätoperatören men de flesta kan du enkelt avhjälpa på egen hand. Ta ut SIM-kortet innan du lämnar in telefonen för reparation. Vanliga frågor F: Varför är det problem med minneskapacitet och hastighet? S: Du måste starta om telefonen då och då. 1 Stäng av telefonen och ta bort batterilocket. 2 Ta ur batteriet i tio sekunder och sätt sedan tillbaka det i telefonen. 3 Sätt tillbaka batterilocket. 4 Sätt på telefonen. 56 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. F: Skärmen låser sig eller flimrar. Vad ska jag göra? S: Gör en total återställning % 47 Total återställning. F: Varför kan jag inte sätta på telefonen? S: Ladda telefonen tills den är färdigladdad. Kontrollera att telefonen verkligen är laddad. Anslut laddaren och ladda telefonen i två och en halv timme. Batteriikonen visas kanske inte förrän telefonen har laddats i 30 minuter. Ett grönt batteri betyder att telefonbatteriet är helt laddat. Ett vitt batteri betyder att telefonbatteriet är tomt. 57 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. F: Varför kan jag inte ladda telefonen? S: Anslut laddaren på rätt sätt. Se noga efter på bilden hur du ska ansluta laddaren och ladda telefonen. F: Hur ändrar jag språk i telefonen? S: Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Språk och välj ett språk. F: Vilken är telefonlåskoden? S: Standardtelefonlåskoden är Ett telefonlås skyddar telefonen mot obehörig användning. Om ett annat SIM-kort sätts in i telefonen måste telefonlåskoden anges. 1 Från vänteläget, välj Meny } Inställningar } Avancerat } Säkerhet } Telefonlås } Ändra kod. 2 Ange den gamla koden och välj OK. 58 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Aktivera och inaktivera telefonlåskoden 1 Ange den nya koden och välj OK. 2 Upprepa den nya koden och välj OK. 3 Välj Skydd och välj sedan På. 4 Ange telefonlåskoden och välj OK. F: Hur aktiverar och inaktiverar jag T9-inmatning när jag skriver ett SMS? S: Håll intryckt medan du skriver text. "T9" visas överst i SMS:et när T9 är aktiverat. F: Söker efter nät visas på skärmen. S: Försök ringa från en annan plats. Meddelandet Söker efter nät innebär att telefonen inte får några signaler från operatören. Detta kan bero på att platsen där du befinner dig inte har täckning. Flytta till en plats där det har varit bra täckning tidigare. Det är bättre täckning utomhus än inomhus. Fem blå staplar betyder full täckning. 59 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. F: Endast nödsamtal visas på skärmen. S: Försök ringa från en annan plats. När det står Endast nödsamtal på skärmen fungerar telefonen som den ska, men du har inte kontakt med ditt eget nät. Flytta dig till en annan plats och se om meddelandet försvinner. % 47 Nät för mer information. F: Sätt i SIM-kortet visas på skärmen. S: Ta ut SIM-kortet och rengör det. % 61 Sätt i SIM-kortet. F: Varför stänger telefonen av sig själv? S: Använd det automatiska knapplåset. Om telefonen stänger av sig själv när den transporteras har något i din ficka eller väska antagligen tryckt på på/av-knappen. Aktivera det automatiska knapplåset. % 50 Aktivera och inaktivera det automatiska knapplåset. F: Hur skickar jag SMS? S: Kontrollera numret till servicecentret i telefonen. Om numret till servicecentret inte är sparat på SIM-kortet måste du själv ange det. Annars kan du inte svara på mottagna meddelanden eller skicka egna. Numret till servicecentret medföljer vanligen SIM-kortet. Om du inte har numret till servicecentret kontaktar du tjänstleverantören. 1 Från vänteläget, välj Meny } Meddelande } Inställningar } SMS } Servicecentral. Numret visas om det finns på SIM-kortet. 2 Om det inte finns något nummer anger du det, inklusive prefixet "+" och landsnumret och väljer Spara. 60 This is the Internet version of the User's guide.

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON J220I

Din manual SONY ERICSSON J220I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON J220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON TXT

Din manual SONY ERICSSON TXT Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON TXT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R306 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R306. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer