Din manual SONY ERICSSON Z530I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Ringa Meddelanden Bildhantering Underhållning Anslutningar Fler funktioner Felsökning. 64 Viktig information. 67 Index..... ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: SV/LZT R2A Obs: En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. 2 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lära dig telefonen Öronsnäcka Kameraknapp Volymknapp Valknapp Knappen Tillbaka Kortplats för "Memory Stick Micro" ("M2") Knapp för aktivitetsmenyn Mikrofon Laddar- och USB-kontakt Navigeringsknappen Infraröd port Valknapp Rensa På/Av-knapp 3 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Menyer översikt PlayNowTM* Internettjänster* Underhållning Onlinetjänster* Spel VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kamera Meddelanden Skriv nytt Inkorgen Mina vänner* E-post Ring röstbrevl. Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mallar Inställningar Mediaspelare Filhanteraren*** fliken Alla Bilder... fliken I telefonen Bilder... fliken På Memory Stick Bilder... Kontakter** Alternativ: Kortnummer Mitt kort Grupper** SIM-kontakter** Specialnummer Avancerat Ny kontakt Alarm Alarm Återkomm. alarm Alarmsignal Samtal*** fliken Alla fliken Mottagna fliken Uppringda fliken Obesvarade Hjälpredor Kalender Uppgifter Anteckningar Miniräknare Synkronisering Timer Tidtagarur Program Kodminne Alarm Inställningar Allmänt Ljud och signaler Teckenfönster Samtal Kommunikation* 4 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ikoner i statusfältet Ikon Beskrivning Anger hur stark GSM-nätsignalen är Anger status för batteriet Anger status för batteriladdningen Du har missat ett samtal Signaler för samtals- och meddelandefunktionerna är av. Alarmet fungerar fortfarande.

3 Du har fått ett SMS Du har fått ett e-postmeddelande Du har fått ett MMS Samtal pågår Påminnelse om möte Påminnelse om uppgift Det magiska ordet är aktiverat * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. **Alternativ när telefonkontakter har angetts som standard. Alternativen ändras när SIM-kontakter har angetts som standard. *** Använd navigeringsknappen för at flytta dig mellan flikar i undermenyerna. Mer information finns i % 11 Navigera i menyerna....fler inställningar visas. 5 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Symboler i användarhandboken Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: } Bläddra med navigeringsknappen och välj % 11 Navigera i menyerna. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. % Se även sidan... Obs: Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Detta betyder att alla menyer inte är tillgängliga i telefonen. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. Sätta samman telefonen Sätt först i SIM-kortet. Sätt sedan i batteriet och ladda det innan du använder telefonen. Spara kontakter till ditt SIM-kort innan du tar ut det från en annan telefon. Kontakterna kan ha sparats i telefonminnet (% 20 Kontakter). 6 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sätta i SIM-kortet Skjut ned luckan och lyft bort den. Sätt i SIM-kortet. Var noga med att placera kortet under de silverfärgade fästena. Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. Sätt tillbaka luckan på telefonen och skjut den i läge. 7 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ladda batteriet 30 min. 2,5 tim Anslut laddaren till telefonen. Blixtsymbolen på laddaren måste vara vänd uppåt. Det kan ta upp till 30 minuter innan batterisymbolen visas. Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen indikerar att batteriet är fulladdat. Tryck på för att aktivera skärmen och visa en laddningsindikering. Ta bort laddaren genom att dra ut den. Om samtals- eller passningstiden blir märkbart kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 72 Batteri. 8 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. "Memory Stick Micro" ("M2") Använd ett "Memory Stick Micro" ("M2") för lagring av exempelvis bilder. Inget "Memory Stick Micro" ("M2") medföljer telefonen. Du kan köpa ett "Memory Stick Micro" ("M2") om du vill ha mer lagringsutrymme i telefonen. Om du använder ett "Memory Stick Micro" ("M2") kan du välja att automatiskt lagra alla bilder på "Memory Stick Micro" ("M2") % 39 Kameraalternativ. Sätta i och ta ut "Memory Stick Micro" ("M2") BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC yyw ww w BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC yyw ww w Skjut ned luckan och lyft bort den. Sätt i "Memory Stick Micro" ("M2") i kortplatsen. Tryck på kanten av "Memory Stick Micro" ("M2") så att det lossnar från kortplatsen. 9 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.

4 PIN-kod Du kan behöva ange en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. Koden får du från din operatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om koden inte börjar likadant som nödnummer, till exempel 112. Anledningen till att nödnummer visas i klartext är att du ska kunna slå ett nödnummer utan att först ange en PIN-kod. % 20 Nödsamtal. Tryck på om du trycker fel. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet % 60 SIM-kortlås. Stänga av och sätta på telefonen Du stänger av eller sätter på telefonen genom att hålla intryckt. Ange PIN-koden för SIM-kortet om en sådan finns. När du startar telefonen för första gången måste du välja ett språk för telefonens menyer. 10 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. 4 } Ja om du vill att installationsguiden ska hjälpa dig med instruktioner och tips, eller } Nej. Du kan också starta guiden med menysystemet: } Inställningar } Allmänt } Inställningsguiden. Ringa och ta emot samtal Slå riktnummer och abonnentnummer och tryck på } Ring för att ringa upp numret. Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. När telefonen ringer trycker du på } Svara för att besvara samtalet. Mer information finns i avsnittet % 18 Ringa och ta emot samtal. Navigera i menyerna Huvudmenyerna visas som ikoner på skrivbordet. En del undermenyer innehåller flikar som visas på skärmen. Tryck på navigeringsknappen: Tryck på för att gå till skrivbordet eller för att välja objekt. Tryck på,, eller för att flytta mellan menyer och flikar. Tryck på för att gå tillbaka en nivå i menyerna, eller om du vill avsluta en funktion. Håll intryckt när du vill återgå till vänteläge. Tryck på för att välja alternativen som visas ovanför dessa knappar på skärmen. Tryck på om du vill radera objekt. Bläddra till ett menyobjekt } Info om du vill få hjälp med vissa funktioner. } Mer om du vill öppna en lista med alternativ. 11 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Genvägar I vänteläge kan du använda till en funktion., eller för att gå direkt Skapa en genväg 1 Om till exempel saknar en fördefinierad genväg } Ja. 2 Bläddra till den funktion som du vill skapa en genväg till och tryck på } Genväg. Redigera en genväg 1 } Inställningar } Allmänt } Genvägar och välj den genväg för, eller som du vill ändra } Redigera. 2 Bläddra till och välj en funktion } Genväg. Aktivitetsmenyn Använd aktivitetsmenyn för att granska och hantera nya händelser och få tillgång till bokmärken och genvägar. Öppna aktivitetsmenyn Tryck på och använd och för att markera en flik. Flikar på aktivitetsmenyn Nya händ. t.ex. obesvarade samtal och olästa meddelanden. Mina genvägar program som körs i bakgrunden och dina genvägar. Du kan lägga till, radera och ändra ordningen på genvägarna. Bokmärken dina Internetbokmärken. Om du vill att nya händelser ska visas som pop-up-text istället för i aktivitetsmenyn, } Inställningar } Allmänt } Nya händelser } Pop-up. 12 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Avstängningsmeny Använd avstängningsmenyn för att stänga av telefonen, ställa in den på tyst läge eller aktivera en profil. Mer information om profiler % 57 Profiler. Öppna avstängningsmenyn Tryck på och välj ett alternativ i listan. Filhanteraren Filer som bilder, videoklipp, ljud, teman, spel och program sparas i mappar i telefonminnet. Om du har ett "Memory Stick Micro" ("M2") isatt kan du välja att automatiskt spara filerna på "Memory Stick Micro" ("M2"). Filer som inte känns igen sparas i mappen Annat. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad på tre flikar med ikoner som visar var respek Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att förflytta dig mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du ned. 3 När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. Välja en annan inmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Alternativ när du skriver bokstäver } Mer för att visa alternativ. 16 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Byta Style- UpTM-skal Byta det främre skalet Till vissa telefoner kan det medfölja ytterligare Style-UpTM-skal. Följ dessa instruktioner för byte av skal Om du vill ta bort det främre skalet letar du först upp spåren på sidorna av det främre skalet. Lyft bort det främre skalet från telefonen med tummen och pekfingret enligt bilden. När du ska sätta fast det nya främre skalet letar du först upp flikarna längst ned på det främre skalet och urtagen längst ned på telefonens ram. Placera flikarna i urtagen och knäpp fast det främre skalet. Byta det bakre skalet % 7 Sätta i SIM-kortet. 17 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ringa Ringa och ta emot samtal Sätt på telefonen och kontrollera att du har täckning för att ringa och ta emot samtal % 10 Stänga av och sätta på telefonen. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget och numret från den som ringer upp kan identifieras visas numret. Om numret har sparats i Kontakter så visas namn, nummer och bild. Om det uppringande numret är ett skyddat nummer visas texten Dolt nummer. Ringa Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och } Ring för att ringa upp numret.

5 } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ringa upp ett nummer igen Om det inte gick att upprätta en anslutning visas Försöka igen? } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en ljudsignal från telefonen. Ta emot eller avvisa ett samtal Öppna telefonen eller } Svara om telefonen redan är öppen. Avvisa ett samtal Stäng telefonen och } Upptagen eller tryck snabbt två gånger på volymknappen. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck under ett samtal på eller om du vill höja eller sänka volymen. 18 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Välja fler alternativ under ett samtal } Mer och välj ett alternativ. Stänga av mikrofonen Håll intryckt. Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Använda högtalaren under ett röstsamtal } Mer } Aktiv. högtalare eller } Inakt. högtalare. Obesvarade samtal När du inte har besvarat ett samtal visas det i aktivitetsmenyn om Nya händelser har angetts som Aktivitetsmeny. } Ring om du vill ringa numret för det obesvarade samtalet. Om Nya händelser har angetts som Pop-up visas Obesvarade samtal:. } Ja om du vill visa de obesvarade samtalen i samtalslistan nu eller } Nej om du vill göra det senare. Samtalslista Information om de senaste samtalen sparas i samtalslistan. Ringa upp ett nummer från samtalslistan } Samtal i vänteläget och välj en flik. Bläddra till ett namn eller nummer som du vill ringa upp och } Ring. Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. Bläddra till det nummer du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 2 Välj en kontakt som du vill lägga till numret till eller } Ny kontakt. 19 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Nödsamtal Din telefon har stöd för internationella nödnummer, till exempel 112 och 911. Det betyder att dessa nummer normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Ange ett nödnummer, till exempel 112 } Ring. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Kontakter Välj Tel.kontakter för detaljerad information som har sparats i telefonens minne eller SIM-kontakter för namn och nummer som bara finns på SIM-kortet. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 Välj Tel. kontakter eller SIM-kontakter. 20 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lägga till en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Välj Namn: } Lägg till Ange namnet. } OK. 3 Välj Nytt nummer: } Lägg till Ange numret. } OK. 4 Välj en nummertyp för telefonkontakter. Bläddra mellan flikarna och välj fält för att ange mer information. Om du vill använda symboler } Mer } Lägg till symbol och välj symbolen } Infoga. } Spara om du vill spara kontakten. Ange ett plustecken (+) och en landskod för alla nummer. Lägga till en bild eller en ringsignal för en kontakt 1 } Kontakter och markera kontakten } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj relevant flik och sedan Bild eller Ringsignal } Lägg till. Markera en fil och } Spara. Ange standardnumret för en kontakt Gör så här om du vill ange vilket telefonnummer som ska visas först för en kontakt: } Kontakter, bläddra till kontakten } Mer } Standardnummer och välj ett nummer. Lägga till eget visitkort } Kontakter } Alternativ } Mitt kort, ange informationen för ditt visitkort och } Spara. Skicka visitkort } Kontakter } Alternativ } Mitt kort } Skicka mitt kort. 21 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ringa upp en telefonkontakt } Kontakter. Bläddra till kontakten som du vill ringa upp eller skriv in de första bokstäverna i kontaktens namn. Använd eller för att välja ett nummer } Ring. Ringa upp en SIM-kontakt Om SIM-kontakter har angetts som standard } Kontakter, markera namnet och numret i listan och } Ring. Om Tel.kontakter har angetts som standard } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter, markera namnet och numret i listan och } Ring. Hantera kontakter Kopiera kontakter till och från telefonens minne och SIM-kortet. Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera till SIM. 2 Välj Kopiera alla eller Kopiera ett nr. När du kopierar alla kontakter från telefonen till SIM-kortet ersätts all befintlig information som finns på SIM-kortet. Kopiera SIMkontakter till telefonkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera från SIM. 2 Välj Kopiera alla eller Kopiera ett nr. Spara automatiskt på SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM. 2 Välj På. 22 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Säkerhetskopiera kontakter på "Memory Stick Micro" ("M2") } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera till M.S. } Ja. Återställa kontakter från "Memory Stick Micro" ("M2") } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Återställ från M.S. } Ja } Ja. Skicka kontakter Så här skickar du en markerad kontakt: } Mer } Skicka kontakt och välj en överföringsmetod. Så här skickar du alla kontakter: } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Skicka alla kont. Redigera en telefonkontakt 1 } Kontakter, markera en kontakt och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj en flik och redigera informationen. } Spara. Redigera en SIM-kontakt 1 Om SIM-kontakter har angetts som standard } Kontakter. Om Tel.kontakter har angetts som standard } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter. 2 Välj det namn och nummer som du vill redigera. 3 } Mer } Redigera kontakt och redigera namnet och numret. Radera kontakter Tryck på om du vill radera en markerad kontakt. Så här raderar du alla kontakter: } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Rad. alla kontakter } Ja och } Ja. Namn och nummer på SIM-kortet raderas inte. 23 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Kontrollera minnesstatus } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus.

6 Antalet poster som kan sparas i telefonen eller på SIM-kortet beror på tillgängligt minne. Synkronisera kontakter Mer information finns i avsnittet % 49 Synkronisera. Kortnummer Spara telefonnummer som du vill kunna komma åt enkelt i position 19 i telefonen. Ange eller ersätta kortnummer 1 } Kontakter } Alternativ } Kortnummer. 2 Bläddra till positionen } Lägg till eller Ersätt och välj ett telefonnummer. Använda kortnummer Ange ett kortnummer (19) i vänteläge och } Ring. Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Ange ett telefonnummer till röstbrevlådan Håll intryckt, } Ja, ange numret och } OK. Numret får du från din tjänstleverantör. Ringa upp röstbrevlådan Om du har angett telefonnumret till röstbrevlådan håller du intryckt. 24 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Kontrollera numret till röstbrevlådan } Meddelanden } Inställningar } Röstmedd.nummer. Vidarekoppla samtal till exempelvis en telefonsvarare. Om funktionen för samtalsbegränsning är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Aktivera vidarekoppling av samtal 1 } Inställningar } Samtal } Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och vidarekopplingsalternativ } Aktivera. 3 Ange det nummer samtalen ska vidarekopplas till och } OK eller } Sök för att välja en kontakt. Inaktivera vidarekoppling av samtal Bläddra till vidarekopplingsalternativet och välj } Inaktivera. Aktivera alla vidarekopplingsalternativ } Inställningar } Samtal } Vidarekoppla } Kontrollera alla. Hantera mer än ett samtal samtidigt. Tjänsten Samtal väntar Om tjänsten är aktiverad hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera tjänsten Samtal väntar } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Samtal väntar } Aktivera. Vidarekoppla samtal Mer än ett samtal 25 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ringa ett andra samtal } Mer } Parkera om du vill parkera det pågående samtalet. Välj det nummer som du vill ringa och tryck på } Ring. Ta emot ett andra samtal Om du tar emot ett andra samtal kan du: } Svara och parkera det pågående samtalet. } Upptagen om du vill avvisa samtalet och fortsätta med det pågående samtalet. } Ersätt aktivt samt för att svara och avsluta det pågående samtalet. Hantera två samtal Om du har ett pågående samtal och ett annat samtal parkerat, kan du: } Mer } Växla om du vill växla mellan de båda samtalen. } Mer } Koppla samtal om du vill koppla ihop samtalen. } Mer } Överför samtal för att koppla ihop de båda samtalen. Du kopplas bort från båda samtalen. Om du vill veta om funktionen ingår i ditt abonnemang kontaktar du operatören. } Avsluta } Ja för att återuppta det parkerade samtalet. } Avsluta } Nej för att avsluta båda samtalen (operatörsberoende). Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. 26 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Starta ett konferenssamtal genom att koppla ihop ett pågående samtal och ett parkerat samtal. Parkera konferenssamtalet om du vill ringa upp och lägga till upp till fem deltagare eller bara ringa ett annat samtal. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal } Mer } Koppla samtal. Lägga till en ny deltagare 1 } Mer } Parkera om du vill parkera de ihopkopplade samtalen. 2 } Mer } Lägg till samtal och ring upp nästa person. 3 } Mer } Koppla samtal. 4 Upprepa åtgärderna om du vill bjuda in fler deltagare. Släppa en deltagare } Mer } Avsluta och välj den som ska delta i samtalet. Föra en privat konversation 1 } Mer } Prata med och välj den som ska delta i samtalet. 2 } Mer } Koppla samtal när du vill återuppta konferenssamtalet. Ring separata samtal med olika telefonnummer om ditt abonnemang stöder tjänsten för flera linjer. Välja en linje } Inställningar } Samtal och välj linje 1 eller 2. Konferenssamtal Två linjer 27 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ändra namn på en linje } Inställningar } Teckenfönster } Redigera linjenamn, välj en av linjerna och redigera namnet. Samtalstid Under ett samtal visas samtalstiden på skärmen. Kontrollera längden på det senaste samtalet och utgående samtal, samt den totala samtalstiden. Kontrollera samtalstiden } Inställningar } Samtal } Tid och kostnad } Samtalstid. Slutna användargrupper Om ditt nät har stöd för slutna användargrupper kan du ringa inom gruppen till lägre kostnad. Du kan spara upp till tio grupper. Ett indexnummer från operatören krävs för att du ska kunna använda slutna grupper. Lägga till en grupp } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Slutna grupper } Redigera lista } Ny grupp } Lägg till. Ange namnet på användargruppen } Fortsätt. Ange indexnumret och tryck på } Spara. Ringa samtal utanför en sluten användargrupp } Inställningar } Samtal } Hantera samtal } Slutna grupper } Öppna samtal } På. Om du bara vill ringa inom gruppen } Av. 28 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tonsignaler Om du använder telefonen för att till exempel utföra banktjänster eller styra en telefonsvarare skickas tonsignaler under samtalet. Om du vill skicka tonerna trycker du på, eller. Om du vill rensa skärmen när samtalet avslutats trycker du på. Om du vill aktivera eller inaktivera tonerna under ett samtal } Mer och välj Stäng av toner eller Använd toner. Anteckningsblock Du kan skriva ned ett telefonnummer under ett samtal. När du avslutar samtalet finns numret kvar på skärmen så att du kan ringa det eller spara det. Om tjänsten Nummerpresentationsbegränsning ingår i abonnemanget kan du dölja ditt telefonnummer när du ringer upp. Alltid visa eller dölja ditt telefonnummer 1 } Inställningar } Samtal } Visa/dölj mitt nr. 2 Välj Visa nummer, Dölj nummer eller Nätstandard.

7 Visa eller dölja eget nummer 29 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Telefonen har stöd för flera olika meddelandetjänster. Om du vill ha mer information om vilka tjänster du kan använda kontaktar du din operatör. Mer information finns också på Om det inte finns något tillgängligt minne måste du radera text- eller e-postmeddelanden innan du kan ta emot nya % 33 Långa meddelanden. Om du skickar ett meddelande till en grupp debiteras du för varje medlem i gruppen. Meddelanden Textmeddelanden (SMS) Textmeddelanden kan innehålla enkla bilder, animeringar, melodier och ljud. Innan du börjar Du måste ha telefonnumret till ett servicecenter för att kunna skicka och ta emot textmeddelanden. Numret får du från din operatör. Numret kan finnas lagrat på SIM-kortet. Ange numret till servicecentret 1 } Meddelanden } Inställningar } SMS } Servicecenter. Numret visas om det finns på SIM-kortet. 2 Om det inte finns något nummer gör du så här: } Nytt servicecenter och ange numret, inklusive prefixet "+" och landsnumret. } Spara. 30 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Skriva och skicka ett SMS 1 } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Skriv meddelandet. Så här infogar du ett objekt i meddelandet: } Mer } Lägg till objekt. 3 } Fortsätt. (Om du vill spara meddelandet trycker du på och } Ja för att spara i Utkast.) 4 Välj Ange telefonnr för att ange mottagarens telefonnummer eller Hämta kontakt för att hämta ett nummer eller en grupp från Kontakter. Du kan välja en mottagare från listan med senast använda mottagare. 5 Så här ändrar du standardalternativen för meddelandet, till exempel om du vill begära en läsrapport: } Mer } Avancerat, välj ett alternativ } Redigera och välj en inställning } Klar } Skicka. Du kan omvandla ditt SMS till ett MMS. Gör följande medan du skriver meddelandet: } Mer } Till MMS. Kontrollera leveransstatus för ett skickat meddelande } Meddelanden } Skickat och markera ett meddelande } Visa } Mer } Detaljer. Ta emot meddelanden När du tar emot ett SMS eller ett automatiskt hämtat MMS visas det i aktivitetsmenyn om Nya händelser har angetts som Aktivitetsmeny. } Visa när du vill läsa meddelandet. Om Nya händelser har angetts som Pop-up tillfrågas du om du vill läsa meddelandet. } Ja om du vill läsa eller spela upp meddelandet nu eller } Nej om du vill göra det senare. } Stanna för att sluta spela upp eller läsa ett MMS. Om du vill stänga meddelandet trycker du på. 31 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ringa upp ett nummer i ett meddelande Markera telefonnumret som visas i meddelandet, } Ring. Spara ett objekt i ett SMS 1 Markera objektet medan du läser meddelandet. } Mer. 2 Välj Använd (det telefonnummer som du har valt visas) för att spara ett telefonnummer eller Spara bild för att spara en bild eller Spara bokmärke för att spara en webbadress. Spara meddelanden Så här sparar du ett markerat meddelande: } Mer } Spara meddelande } Sparade medd. (SIM-kort) eller } Mallar (telefon). Om du vill spara flera meddelanden i en mapp markerar du ett meddelande } Mer } Markera flera. Markera meddelanden genom att bläddra och } Markera. } Mer } Spara medd. Radera meddelanden Tryck på om du vill radera ett markerat meddelande. Om du vill radera flera meddelanden i en mapp markerar du ett meddelande, } Mer och väljer Radera alla medd. eller Markera flera. Markera flera meddelanden genom att bläddra och } Markera. } Mer } Radera medd. 32 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Långa meddelanden Antalet tillåtna tecken i ett SMS beror på vilket inmatningsspråk som används. Du kan skicka längre meddelanden genom att koppla ihop två eller flera meddelanden. Observera att du debiteras för varje meddelande i ett ihopkopplat meddelande. Du kanske inte får alla delar av ett långt meddelande på en gång. Kontakta tjänstleverantören och fråga hur många meddelanden du högst kan koppla ihop. Aktivera Långa meddelanden } Meddelanden } Inställningar } SMS } Max SMS-längd } Längsta möjliga. Bildmeddelanden (MMS) Bildmeddelanden kan innehålla text, bilder, videoklipp, kamerabilder, ljudinspelningar och signaturer. De skickas via MMS (Multimedia Messaging Service) till en mobiltelefon eller med e-post. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Innan du börjar och skicka bildmeddelanden Du kan välja att skriva text och lägga till bilder, ljud, videoklipp, fler sidor, en signatur och bilagor. 33 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Skapa och skicka ett bildmeddelande 1 } Meddelanden } Skriv nytt } MMS. 2 } Mer om du vill lägga till ett objekt i meddelandet. } OK } Mer medan du skriver om du vill infoga ett objekt. 3 } Mer om du vill lägga till fler objekt i meddelandet. När du är klar att skicka bildmeddelandet fortsätter du på samma sätt som när du skickar ett SMS % 31 Skriva och skicka ett SMS. Du har tillgång till samma alternativ för bildmeddelanden, MMS, som för SMS % 30 Textmeddelanden (SMS). Skapa din egen signatur för bildmeddelanden 1 } Meddelanden } Inställningar } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur och skapa din egen signatur som ett bildmeddelande. Spara ett objekt i ett bildmeddelande (MMS) 1 Markera objektet medan du läser meddelandet. } Mer. 2 Välj Använd om du vill spara ett telefonnummer, Spara bokmärke om du vill spara en webbadress eller Spara objekt om du till exempel vill spara en bild eller ljud. Automatisk hämtning Välj hur du vill hämta dina bildmeddelanden. } Meddelanden } Inställningar } MMS } Automatisk hämtn. och välj något av följande: Alltid hämta meddelanden automatiskt. Fråga vid roam. fråga vid meddelandehämtning från andra operatörer. Aldrig vid roam. tillåt ej hämtning från andra operatörer. Fråga alltid fråga alltid om meddelanden ska hämtas. Av nya meddelanden visas i inkorgen som ikoner. Markera meddelandet och } Visa om du vill hämta det. 34 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.

8 Röstmeddelanden Skicka och ta emot en ljudinspelning som ett röstmeddelande. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. Spela in och skicka ett röstmeddelande 1 } Meddelanden } Skriv nytt } Röstmedd. 2 Spela in ditt meddelande } Stopp. 3 } Skicka när du vill skicka meddelandet. 4 Välj Ange e-postadress om du vill ange en e-postadress, Ange telefonnr om du vill ange mottagarens nummer eller Hämta kontakt om du vill hämta ett nummer eller en grupp i Kontakter eller välj en mottagare från listan med senast använda mottagare. } Skicka. När du tar emot ett röstmeddelande som hämtats automatiskt visas det i aktivitetsmenyn om Nya händelser har angetts till Aktivitetsmeny. } Spela upp när du vill lyssna på meddelandet. Om Nya händelser anges som Pop-up, tillfrågas du om du vill lyssna på röstmeddelandet. } Ja om du vill spela upp meddelandet nu eller } Nej om du vill spela upp det senare. Om du vill stänga meddelandet trycker du på. Ta emot röstmeddelanden 35 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. E-post Anslut till en POP3- eller IMAP4-mailserver för att skicka och ta emot e-postmeddelanden med telefonen. Du kan använda samma e-postinställningar i telefonen som i datorns e-postprogram. Om du har ett POP3-e-postkonto hämtas meddelanden till varje dator eller annan enhet som används för att komma åt e-post. Om du har ett IMAP4-e-postkonto kan meddelanden sparas på servern. Innan du börjar och skicka ett e-postmeddelande 1 } Meddelanden } E-post } Skriv nytt. 2 } Lägg till för att ange fältet Till:. Välj Ange e-postadress om du vill ange en e-postadress eller Hämta kontakt om du vill söka efter en adress i Kontakter. Du kan välja en mottagare från listan med senast använda mottagare. 3 Om du vill lägga till fler mottagare väljer du Till, Kopia eller Hemlig kopia. 4 När du har valt mottagare } Klar. 5 Skriv ämnet och } OK. Skriv texten och } OK. 6 Om du vill lägga till en bilaga } Lägg till, markerar bilagan och } Klar. 7 } Fortsätt. Välj Skicka eller Mer om du vill visa alternativ. Ta emot och läsa e-postmeddelanden 1 } Meddelanden } E-post } Inkorgen. 2 Om inkorgen är tom } Ski&mot. Om inkorgen inte är tom } Mer } Skicka & ta emot. 3 Markera ett meddelande och } Visa om du vill läsa det. 36 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Svara på ett e- postmeddelande 1 Öppna e-postmeddelandet och } Svara. 2 Välj Skriv nytt eller Inkludera medd. 3 Skriv meddelandet och } OK } Fortsätt } Skicka. Spara ett objekt eller en bilaga i ett e-postmeddelande Om du vill spara en e-postadress, ett telefonnummer eller en webbadress markerar du objektet, } Mer och väljer att spara objektet. Om du vill spara en bilaga markerar du meddelandet och } Mer } Bilagor. Markera bilagan, } Mer och välj ett alternativ. Radera e-postmeddelanden Tryck på om du vill radera ett markerat meddelande. Om du vill radera flera meddelanden i en mapp markerar du ett meddelande } Mer } Markera flera. Markera meddelanden genom att bläddra och } Markera. } Mer } Radera medd. De markerade meddelandena raderas nästa gång du ansluter till e-postservern. Gör så här om du använder IMAP4: } Mer } Töm inkorgen och välj Skicka/ta emot eller Ej skicka/ta emot om du vill radera meddelanden nästa gång du ansluter till servern. Mina vänner Om du vill ha mer information kontaktar du din operatör eller går till webbplatsen 37 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Bildhantering Kamera och videokamera Telefonen är utrustad med en digitalkamera som också fungerar som en digital videokamera. Du kan ta foton och spela in videoklipp med telefonen. Använd en bild som skärmsläckare, skrivbordsunderlägg eller för en kontakt. Ta bilder och spela in videoklipp Tryck på i vänteläget när du vill starta kameran. Tryck på eller när du vill växla mellan video och fotografier. } Ta bild för att ta en bild } Spela in för att starta en videoinspelning. Om motivet du försöker spela in befinner sig framför en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus eller en lampa, kan skärmen bli svart eller bilden förvrängd. Använda zoomfunktionen Tryck på och för att zooma in och ut. 38 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Justera ljusstyrkan Använd volymknappen för att öka eller minska ljusstyrkan. Kameraalternativ När kameran är aktiverad } Mer för att visa alternativen: Visa alla klipp (video). Videoläge (video) välj För MMS eller Högkvalitetsvideo. Videostorlek välj Stor 176 x 144 eller Liten 128 x 96. Mörkerinställning - förbättra bild- eller videokvaliteten vid dåliga ljusförhållanden genom att förlänga exponeringstiden. Effekter välj olika effekter för bilden eller videoklippet. Visa alla bilder (bilder). Bildtagningsläge (bilder) välj Normal om du inte vill ha någon ram, Panorama om du vill sätta ihop flera bilder till en bred bild, Ramar om du vill lägga till en ram runt bilden och Sekvenstagning om du vill ta flera bilder i snabb följd. Bildstorlek välj Stor 640x480, Medium 320 x 240, Liten 160 x 120 eller Utökad (för en digitalt förstorad bild). Självutlösare (bilder) bilden tas ett par sekunder efter att du har tryckt på kameraknappen. Bildkvalitet välj Normal eller Hög bildkvalitet. Slutarljud (bilder) välj mellan olika slutarljud. Återställ räknare (bilder) återställ filnummerräknaren för bilder som lagras på "Memory Stick Micro" ("M2"). Spara till välj Memory Stick eller Telefonminne. 39 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Spara och skicka bilder och videoklipp När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp sparas bilden eller videoklippet i telefonminnet eller på "Memory Stick Micro" ("M2"). Du kan skicka bilden eller videoklippet direkt i ett bildmeddelande. Mer information om hur du skickar och tar emot bilder och videoklipp med andra överföringsmetoder: % 41 Utbyta bilder och videoklipp.

9 Bilder och videoklipp Telefonen levereras med ett antal bilder och videoklipp som du kan radera för att frigöra minne. Alla bilder och videoklipp sparas i Filhanteraren. Du kan använda en bild som skärmsläckare, som skrivbordsunderlägg eller för en telefonkontakt % 21 Lägga till en bild eller en ringsignal för en kontakt. Du kan skicka och ta emot bilder och videoklipp med hjälp av en överföringsmetod. Hur många bilder eller videoklipp du kan spara beror på filernas storlek. Telefonen har stöd för formaten GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVGTiny, MP4 och 3GP. Animeringar fungerar på samma sätt som bilder. Visa bilder och videoklipp 1 } Filhanteraren och välj Bilder eller Videoklipp. Bilder visas som miniatyrer. 2 Markera en bild eller ett videoklipp och } Visa. 3 Starta videoklipp genom att } Spela upp. Söka efter kamerabilder på tidslinjen 1 } Filhanteraren } Bilder } Kamerabilder. 2 } Mer } Sökning efter tid. Nu kan du bläddra bland kamerabilderna, sorterade efter datum på en tidslinje. 40 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Utbyta bilder och videoklipp Byt bilder och videoklipp med vänner genom någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Observera att du kanske inte får utbyta material som skyddas av upphovsrätt. Du kan även överföra bilder och videoklipp till en dator % 53 Överföra filer. Skicka en bild eller ett videoklipp 1 } Filhanteraren och välj Bilder eller Videoklipp. 2 Markera en bild eller ett videoklipp } Mer } Skicka. Välj en överföringsmetod. Ta emot och spara en bild eller ett videoklipp Om filen finns i ett meddelande % 30 Meddelanden. Om en annan överföringsmetod används kontrollerar du att överföringsmetoden har aktiverats och följer sedan instruktionerna som visas. Skärmsläckare och bakgrundsbild Skärmsläckaren aktiveras automatiskt när telefonen inte används på ett par sekunder. Efter ytterligare några sekunder försätts telefonen i vänteläge för att spara på batteriet. Om du har angett en bild som bakgrundsbild så visas den i vänteläget. Använda en bild 1 } Filhanteraren } Bilder och markera en bild. 2 } Mer } Använd som och välj ett alternativ. Besök om du vill veta hur du kan använda PhotoDJ och VideoDJ i din telefon. PhotoDJTM och VideoDJTM 41 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Underhållning Mediespelare Spela upp musik och videoklipp som du har hämtat eller fått via ett bildmeddelande eller överfört från datorn. Följande filtyper stöds: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY och WAV (högsta tillåtna samplingsfrekvens 16 khz). Du kan också använda direktuppspelade filer som är 3GPPkompatibla. Musik och videoklipp Du kan spela upp musik och videoklipp som finns i telefonen. Information som artist och låttitel visas på den yttre displayen när telefonen är stängd. Spela upp musik eller visa ett videoklipp } Mediaspelare och bläddra efter låtar genom att välja Artister, Låtar, Spellistor eller Videoklipp. Markera en titel } Spela upp. Använda mediespelaren } Stopp för att pausa ett musikspår. } Paus för att pausa ett videoklipp. Tryck på om du vill gå till nästa musikspår eller videoklipp. Tryck på om du vill gå till föregående musikspår eller videoklipp. Håll eller intryckt om du vill spola framåt eller bakåt när du spelar upp musikspår eller videoklipp. Tryck på } Spela upp för att välja ett markerat spår i en lista. Tryck på eller för att justera volymen. 42 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. När du är i Nu spelas trycker du på för att gå till Mediaspelare-läsaren. När du har pausat ett videoklipp trycker du på om du vill spela upp en bildruta i taget. Stäng genom att hålla intryckt. Alternativ för mediespelaren När du spelar upp ett musikspår } Mer för följande alternativ: Minimera använd andra program under uppspelning av musik. Information visa information om det aktuella musikspåret. Spelläge ange alternativ för Blanda och Slinga. Equalizer ställ in bas och diskant när du spelar musik. Sortera välj att sortera musikspår efter Artist, Titel eller Som skapad. Skicka skicka musikspåret till en annan enhet. Radera radera musikspåret från spelningslistan. } PlayNowTM för att lyssna på smakprov, köpa och hämta musik från Internet. du vill ha mer information kontaktar du din operatör eller går till webbplatsen PlayNowTM Ringsignaler, melodier, ljud och signaler Det finns melodier som kan användas som ringsignaler i telefonen när du köper den. Du kan byta melodier genom att välja en överföringsmetod. Om du inte kan använda en ljudfil som ringsignal betyder det att telefonen inte har stöd för det filformatet. Observera att du kanske inte får utbyta material som skyddas av upphovsrätt. 43 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Välja en ringsignal } Inställningar } Ljud och signaler } Ringsignal. Aktivera eller inaktivera ringsignalen Håll intryckt i vänteläge. Alla signaler utom larm aktiveras eller inaktiveras. Ställa in volymen för ringsignalen } Inställningar } Ljud och signaler } Ringvolym och tryck på eller för att höja eller sänka volymen } Spara. Ställa in vibratorsignalen 1 } Inställningar } Ljud och signaler } Vibratorsignal. 2 Ange signalen till På, På i Tyst läge eller Av. Ställa in ljud- och vibratorsignaler } Inställningar Med } Ljud och signaler kan du: Meddelandesignal välja meddelandesignal. Knappljud välja tangentljud. Komponera egna ringsignaler Med MusicDJTM kan du komponera och redigera egna melodier. Komponera en melodi } Underhållning } MusicDJTM Komponera melodin genom att Infoga, Kopiera eller Klistra in musikblock. Använd,, eller om du vill flytta mellan musikblocken. Tryck på om du vill radera ett musikblock.

10 } Mer för att visa fler alternativ. Mer } Skicka och välj en överföringsmetod. en ljudinspelning } Underhållning } Spela in ljud. } Spela upp för att lyssna på inspelningen. Stopp för att avbryta uppspelningen. kan också hämta nytt innehåll till telefonen. Mer information finns på Ange ett tema } Filhanteraren } Teman, markera ett tema och } Ange. en överföringsmetod. intryckt om du vill avsluta spelet. intryckt om du vill avsluta programmet. Okända filtyper sparas i mappen Annat. du inte har inställningarna kontaktar du din operatör. Inställningar i telefonen. in inställningar Om inställningarna inte redan finns i telefonen kan du: Begära ett meddelande med inställningarna från din operatör, eller hämta inställningarna på Skriva in inställningarna själv. Använda Internet Surfa på Internet med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Välja en Internetprofil } Inställningar } Kommunikation } Internetinställn. } Internetprofiler och välj en profil. 47 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Börja använda webbtjänsterna } Internettjänster, välj en tjänst eller } Mer för alternativ. Sluta surfa } Mer } Stäng webbläsare. Alternativ när du surfar } Mer för att visa alternativ. Menyn innehåller följande alternativ, men alternativen kan variera beroende på vilken webbsida du besöker. Om du väljer en e- postadress när du besöker en webbsida kan du skicka ett SMS till adressen. } Gå till för alternativ: Sony Ericsson gå till den fördefinierade hemsidan. Bokmärken skapa, använd eller redigera bokmärken. Ange adress ange adressen till en webbsida. Historik lista över tidigare besökta webbplatser. } Verktyg för alternativ: Lägg t. bokmärke lägga till ett nytt bokmärke. Spara bild spara en bild. Spara sidan spara den aktuella webbsidan. Uppdatera sida uppdatera den aktuella webbsidan. Skicka länken skicka en länk till den aktuella webbsidan. Ring ett samtal ringa ett samtal när du surfar. } Mer } Avsluta samtal för att avsluta samtalet och fortsätta surfa. } Visa för alternativ: Helskärm välj normal eller helskärm. Endast text välj hela innehållet eller endast text. Zooma zooma in eller ut på webbsidan. Zooma till normal ange zoom som standard. } Avancerat för att ange inställningar för webbläsaren. } Stäng webbläsare för att koppla från och gå till vänteläge. 48 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Arbeta med bokmärken } Internettjänster } Mer } Gå till } Bokmärken och välj ett bokmärke } Mer. Välj ett alternativ. Internetsäkerhet Säker sökning på Internet stöds. När du använder en Internetprofil kan du aktivera säkerheten i telefonen. Tillförlitliga certifikat Vissa Internettjänster, till exempel banktjänster, kräver certifikat i telefonen. Din telefon kan redan innehålla certifikat när du köper den. Annars kan du hämta nya certifikat. Kontrollera certifikaten i telefonen } Inställningar } Kommunikation } Internetinställn. } Säkerhet } Godkända cert. Synkronisera Synkronisera kontakter, möten, uppgifter och anteckningar via Bluetooth, IR-porten, Internettjänster eller en USB-kabel. Besök för att hämta program eller handböcker för att komma igång med synkronisering. Synkronisering med närliggande enheter Installera synkroniseringsprogramvaran från Programmet innehåller hjälpinformation. Fjärrsynkronisering via Internet Synkronisera online via en Internettjänst. 49 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ange inställningar för fjärrsynkronisering 1 } Hjälpredor } Synkronisering och } Ja eller Nytt konto. Ange ett namn för det nya kontot genom att trycka på } Fortsätt. 2 Ange följande inställningar: Serveradress server-url. Användarnamn användarnamn för konto. Lösenord lösenord för konto. Anslutning välj en Internetprofil. Program markera program som ska synkroniseras. Programinställn. välj ett program och ange ett namn för databasen och användarnamn och lösenord om det behövs. Synk-intervall ange hur ofta synkronisering ska utföras. Fjärrinitiering välj Godkänn alltid, Godkänn aldrig eller Fråga alltid vid start från tjänst. Fjärrsäkerhet ange server-id och lösenord. 3 } Spara om du vill spara det nya kontot. Starta fjärrsynkroniseringen } Hjälpredor } Synkronisering, markera ett konto och } Starta. Den trådlösa tekniken BluetoothTM Bluetooth gör det möjligt att ansluta trådlöst till andra enheter med Bluetooth. Du kan göra följande: ansluta till flera enheter samtidigt. synkronisera information med andra enheter. använda fjärrkontrollsfunktionen. använda en fjärrskärm. utbyta objekt och spela spel med flera spelare. 50 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Det rekommenderade högsta avståndet mellan två Bluetooth-enheter är 10 meter, utan några fasta föremål mellan enheterna. Innan du börjar Aktivera Bluetooth för kommunikation med andra enheter. Koppla ihop din telefon med de Bluetooth-enheter som du vill kommunicera med. Kontrollera om lokala lagar eller bestämmelser begränsar rätten att använda Bluetooth. Om Bluetooth inte är tillåtet, måste du se till att funktionen Bluetooth är inaktiverad. Den högsta tillåtna sändstyrkan i telefonen för Bluetooth anges automatiskt om det finns några lokala begränsningar. Det innebär att det högsta avståndet kan variera. Sätta på Bluetooth i telefonen } Inställningar } Kommunikation } Bluetooth } Aktivera.

11 Powered by TCPDF ( Visa eller dölja telefonen } Inställningar } Kommunikation } Bluetooth } Synlighet } Visa telefon eller Dölj telefon. Om din telefon är dold kan andra enheter inte hitta den med Bluetooth. Lägga till en enhet i telefonen } Inställningar } Kommunikation } Bluetooth } Mina enheter } Ny enhet om du vill söka efter tillgängliga enheter. Välj en enhet i listan. Ange ett lösenord om det behövs. 51 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Spara batterikraft } Inställningar } Kommunikation } Bluetooth } Energisparläge } På. Detta minskar strömförbrukningen när en enda Bluetooth-enhet används. Stäng av den när du använder flera Bluetooth-enheter. Lägga till ett headset med Bluetooth 1 } Inställningar } Kommunikation } Bluetooth } Handsfree. 2 } Ja om du lägger till en handsfree med Bluetooth för första gången eller } Min handsfree } Ny handsfree } Lägg till om du lägger till ytterligare en handsfree med Bluetooth. Se till att din handsfree är klar att läggas till. Infraröd port Telefonens IR-port kan användas för att skicka och ta emot information från en annan IR-kompatibel enhet. Sätta på IR-porten i telefonen } Inställningar } Kommunikation } IR-port } På eller } 10 minuter om du vill sätta på IR-porten i 10 minuter. Ansluta två enheter Aktivera IR-porten på båda enheterna. Se till att IR-porten på telefonen är vänd mot IR-porten på den andra enheten med ett avstånd på högst 20 cm. USB-kabel Använd en USB-kabel och utbyt information mellan telefonen och en dator. 52 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Starta en USB-anslutning Sätt på telefonen och anslut USB-kabeln till telefonen och datorn: Filöverföring om du vill bläddra efter filer på "Memory Stick Micro" ("M2") och i telefonens minne. Telefonen stängs av i det här läget. Telefonläge för att synkronisera information med andra enheter eller använda telefonen som ett modem. Telefonen är fortfarande på i det här läget. Ta inte loss USB-kabeln från telefonen eller datorn under filöverföringen eftersom det kan skada "Memory Stick Micro" ("M2") eller telefonminnet. Avsluta en USB-anslutning Avsluta i läget Filöverföring USB-anslutningen på datorn genom att högerklicka på ikonen Flyttbar disk i Utforskaren och välja Mata ut. Ta sedan bort USB-kabeln från telefonen och datorn. I Telefonläge tar du bort USBkabeln från telefonen och datorn. Överföra filer Du kan överföra bilder, videoklipp, ljud och teman med hjälp av följande överföringsmetoder: Bluetooth % 50 Den trådlösa tekniken BluetoothTM. IR-porten % 52 Infraröd port. USB-kabel % 52 USB-kabel. Du kan också skicka filer med e-post % 36 E-post eller bildmeddelanden % 33 Bildmeddelanden (MMS). 53 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Överföra filer med Bluetooth eller IR-porten 1 Markera en fil som du vill överföra. 2 } Mer } Skicka och välj Via Bluetooth eller Via IR. Överföra filer med USB-kabeln 1 Förbered telefonen för filöverföring % 53 Starta en USB-anslutning. 2 Använd dra- och släpp-funktionen i datorn för att överföra filer mellan telefonen och datorn. 3 Avsluta USB-anslutning % 53 Avsluta en USBanslutning. Uppdateringstjänst Hämta och installera nya program utan att innehållet i telefonen påverkas. Uppdatera telefonen trådlöst via telefonen eller online via en USB-kabel och en dator med Internetanslutning. Uppdateringstjänsten kräver dataåtkomst (GPRS). Din operatör förser dig med ett abonnemang med dataåtkomst och prisinformation. Använda Uppdateringstjänst trådlöst 1 } Inställningar } Allmänt } Uppdateringstjänst. 2 } Sök efter uppdat. för att söka efter den senaste tillgängliga programvaran. Starta uppdateringen genom att följa installationsinstruktionerna eller } Programversion för att visa vilka program som är installerade i mobiltelefonen eller } Påminnelse för att ange när sökning efter nya program ska göras. 54 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Använda Uppdateringstjänst online 1 Gå till 2 Välj en region och ett land. 3 Ange produktnamnet. 4 Välj Sony Ericssons uppdateringstjänst och följ sedan instruktionerna. 55 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Fler funktioner Tid och datum Tid och datum visas alltid i vänteläge. Ställa in tid och datum } Inställningar } Allmänt } Tid och datum: Så här ställer du in tid och tidsformat: } Tid, ange tiden, } Format välj ett format och } Spara. Så här ställer du in datum och datumformat: } Datum, ange datum, } Format, välj ett format och } Spara. Om du vill ändra tidszonen trycker du på } Tidszon och väljer ett alternativ. Om du vill sätta på eller stänga av sommartid } Sommartid och väljer ett alternativ. Om du vill ställa in automatisk tidszon } Autom. tidszon och väljer ett alternativ. Alarm Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge eller avstängd. Ställa in och använda alarmet } Alarm och välj ett alternativ: Så här ställer du in ett alarm: } Alarm, ange en tid och } Spara. Så här ställer du inte ett återkommande alarm: } Återkomm. alarm, ange en tid, } Fortsätt, välj dagar, Markera } Klar. Så här väljer du en signal: } Alarmsignal och välj ett ljud. Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmet när det ringer. Så här avbryter du ett alarm: } Alarm eller } Återkomm. alarm } Stäng av. 56 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Profiler Telefonen har fördefinierade profiler som utformats för specifika situationer. Du kan återställa alla profilinställningar till de inställningar de hade när du köpte telefonen. Använda profiler } Inställningar } Allmänt } Profiler: Välj en profil som du vill använda.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507

Din manual SONY ERICSSON Z600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON J300I

Din manual SONY ERICSSON J300I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON J300I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6060. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6060 instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer