This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innehåll Komma igång Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory Stick Duo. Ringa Samtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Meddelanden Textmeddelanden, bildmeddelanden, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Bildhantering Kamera, videokamera, bilder, PhotoDJ. Underhållning Mediespelaren, radio, PlayNow, ringsignaler, MusicDJ, VideoDJ, ljudinspelning, teman, spel. Sony Ericsson K750i Anslutningar Inställningar för Internet och e-post, synkronisering, Bluetooth, IR-port, USB-kabel, uppdateringstjänst. Fler funktioner Tid och datum, alarm, kalender, uppgifter, Java -program, SIM-kortlås o.s.v. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Ytterligare information Sony Ericssons webbplats, säker och effektiv användning, garanti, konformitetsdeklaration (declaration of conformity). Ikoner Ikonbeskrivningar. Index

2 2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Första utgåvan (februari 2005) Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: SV/LZT R1A Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSM-nödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Namnet och logotyperna för Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Sony Ericsson. Memory Stick och Memory Stick Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. QuickShare, PlayNow, MusicDJ och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

3 Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och i andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 3

4 Komma igång 4 Komma igång Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Mer information och material finns att hämta på Symboler för instruktioner Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: Obs: Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. % Se även sidan... } Använd valknapparna eller navigeringsknappen för att bläddra och välja % 11 Knappar och navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. Sätta ihop telefonen Innan du kan använda telefonen behöver du göra följande: Sätta i SIM-kortet. Sätta i och ladda batteriet. Sätta i Memory Stick Duo. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som omfattas av abonnemanget och namnen och telefonnumren för dina kontakter lagras. Om du har använt ett SIM-kort i en annan telefon kontrollerar du att all information har sparats på SIMkortet innen du tar ut det från den andra telefonen. Telefonminnet kan till exempel innehålla kontakter.

5 Komma igång Information om SIM-kort och batterier Stäng alltid av telefonen och koppla bort laddaren innan du sätter i eller tar ut SIM-kortet. Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas under laddningen. Sätta i SIM-kortet och batteriet 1 Ta loss batteriluckan genom att skjuta den enligt bilden. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet. Se till att SIMkortets guldkontakter är vända nedåt och att det avklippta hörnet är korrekt riktat. 3 Sätt i batteriet på telefonens baksida med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 4 Placera batterilocket enligt bilden och skjut det på plats. 5

6 Komma igång Ladda batteriet 4 tim. 30 min. Memory Stick Duo Memory Stick Duo ger dig extra lagringsutrymme för innehåll, till exempel för bilder, musik och videoklipp. Med Sonys Memory Stick Duo kan du dela den information du sparat genom att flytta eller kopiera den till en annan Memory Stick Duo-kompatibel enhet (se även % 17 Filhanteraren). Du kan också använda enheten som ett bärbart minne för arbetsdokument och flytta dokument mellan telefonen och en dator (se % 71 Överföra filer med USB-kabeln). 6 1 Anslut laddaren till telefonen. Symbolen på laddaren måste vara vänd uppåt. 2 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas på skärmen. 3 Vänta cirka fyra timmar eller tills batteriikonen indikerar att batteriet är fulladdat. Om inte batteriikonen visas när denna tid har förflutit trycker du på någon av knapparna. 4 Ta loss laddaren genom att vinkla kontakten uppåt.

7 Komma igång Sätta i och ta ut Memory Stick Duo Om du råkar skriva fel när du anger PIN-koden, raderar du siffran genom att trycka på. Om du anger fel PIN-kod fler än tre gånger i följd, blockeras SIM-kortet och ett meddelande om blockerad PIN-kod visas. För att häva blockeringen måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key): % 77 SIM-kortlås. 1 Sätt i Memory Stick Duo i facket. 2 Tryck på kanten av Memory Stick Duo-kortet så att det lossnar från kortplatsen. Mer information om Sony Memory Stick finns på webbplatsen PIN (Personal Identity Number) Du kan behöva ange en PIN-kod (Personal Identity Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. PIN-koden hör ihop med SIM-kortet och inte med telefonen. PIN-koden får du från nätoperatören. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk, *, om inte PIN-koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Slå på telefonen och ringa Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du slår på telefonen. När du har slagit på telefonen kan du använda inställningsguiden som hjälper dig att snabbt och enkelt förbereda telefonen för användning. 7

8 Komma igång Sätt på telefonen Ringa och ta emot samtal Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Ring för att ringa upp numret. Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. När telefonen ringer trycker du på } Svara. 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 3 När du slår på telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. 4 } Ja om du vill använda inställningsguiden för att komma igång. Följ instruktionerna som visas. Du kan starta guiden från menysystemet när du vill: } Inställningar } fliken Allmänt } Inställningsguiden. 8

9 Lär dig telefonen Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory Stick Duo. Översikt över telefonen Lär dig telefonen 1 Infraröd port 2 Musikknapp 3 Skärm 4 Valknappar 5 Aktivitetsmenyn 6 Knappen Tillbaka 7 Belysning 8 Kortplats för Memory Stick Duo 9 Mikrofon 10 Sätta på/stänga av 11 Högtalare 12 Kamerazoom, volymknappar och bildzoom 13 Navigeringsknappen 14 Rensa 15 Kameraknapp 16 Tyst läge 17 Uttag för stereoheadset och laddare Mer information om knappar och navigering finns i % 11 Knappar och navigering. 9

10 Lär dig telefonen Översikt, meny 1. PlayNow * 2. Internettjänster* 3. Underhållning Onlinetjänster* Spel VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spelainljud Visningsrunda 4. Kamera 5. Meddelanden Skriv nytt Inkorgen Mina vänner* E-post Ring röstbrevl. Utkast Utkorgen Skickat Sparade objekt Mallar Inställningar 6. Mediaspelare 7. Filhanteraren Bilder Videoklipp Ljud Teman Webbsidor Spel Program Annat 8. Kontakter** Kontakter** Alternativ: Kortnummer Mitt kort Grupper** Kontakter** Specialnummer Avancerat Ny kontakt 9. Radio 10. Samtal* 11. Hjälpredor Alarm Program Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Lampa Miniräknare Kodminne 12. Inställningar Allmänt Profiler Tid och datum Språk Röststyrning Nya händelser Telefonstatus Genvägar Musik-knapp Låsalternativ Inställningsguiden Tips och trick Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Stegrande ringning Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Teckenfönster Bakgrundsbild Teman Startbild Skärmsläckare Ljusstyrka Vilolägesklocka Redigera radnamn* Samtal Vidarekoppla Hantera samtal Tid och kostnad Nummerpresentat. Handsfree Byt till linje 2* Kommunikation Bluetooth IR-port Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Direktuppspeln.alt. Inställn. för Java Tillbehör * Observera att vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. **Menyn beror på vilket kontaktprogram som används som standard. 10

11 Lär dig telefonen Knappar och navigering Skärmen för vänteläge, huvudmenyn och statusfältet Skärmen för vänteläge visas när du inte ringer eller använder menyerna. Där kan du till exempel se operatörens namn, klockslag och datum. I vänteläget trycker du på om du vill visa huvudmenyn där menyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik med hjälp av navigeringsknappen och välj ett alternativ. I statusfältet högst upp på skärmen visas ikoner med information om telefonen och aktiviteterna iden. Läs mer: % 93 Ikoner. Knappar och tangenter Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa huvudmenyn. Tryck på knappen när du vill välja markerade objekt. Tryck på knappen under ett samtal om du vill visa en lista med alternativ. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Tryck när du vill gå tillbaka en nivå i menyerna. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Tryck på knappen om du vill visa aktivitetsmenyn (se % 16 Aktivitetsmenyn). Tryck på knappen om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp. 11

12 Lär dig telefonen Tryck på knappen om du vill starta mediespelaren eller radion i minimerat läge. Tryck på knappen igen om du vill stänga mediespelaren eller radion. Håll knappen intryckt om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). Håll en av dessa knappar intryckt om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. Tryck på en av dessa knappar och tryck på Ring om du vill använda snabbuppringning. Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa statusinformation. Tryck snabbt två gånger när ett samtal tas emot om du vill avvisa samtalet. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill höja volymen. När du använder mediespelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill höja volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår bakåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma in. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning, eller säg det magiska ordet, om du har angett ett sådant (% 28 Röstuppringning). 12

13 Lär dig telefonen Tryck snabbt två gånger när ett samtal tas emot om du vill avvisa samtalet. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill sänka volymen. När du använder mediespelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill sänka volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår framåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma ut. Håll denna knapp intryckt om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. } Info Skaffa mer information, förklaringar till och tips om markerade tjänster, menyer och funktioner i telefonen. Bläddra till ett menyobjekt } Info. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Språk som används i telefonen På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där du köpte SIM-kortet. I annat fall är det förinställda språket engelska. Du kan alltid ändra till det språk som används på SIM-kortet genom att trycka 8888 i vänteläge. Du kan alltid välja engelska genom att trycka 0000 i vänteläge. Ändra det språk som används i telefonen 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Telefonspråk. 2 Välj ett språk. 13

14 Lär dig telefonen Genvägar Ett snabbare sätt att växla mellan menyer är att använda genvägar. Du kan använda genvägar om du snabbt vill komma till en meny, och du kan använda de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Du kan redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar Öppna menyerna genom att trycka på och ange numret för den meny som du vill gå till. Om du till exempel vill gå till det femte menyobjektet trycker du på. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på, eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget trycker du på om du vill gå till en genvägsmeny. Du kan också trycka på, eller om du vill gå direkt till en funktion. Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar } fliken Allmänt } Genvägar och markera den profil som du vill använda (} Redigera). Skriva bokstäver Du kan skriva bokstäver, till exempel när du skriver ett meddelande eller när du skriver ett namn i kontakterna, på två sätt: Vanlig textinmatning Du trycker på en knapp så många gånger som behövs för att visa den bokstav du vill ange. T9 -inmatning För T9-inmatningen används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Språk Innan du börjar ange bokstäver måste du välja vilket språk du vill använda för texten. När du skriver kan du växla till något av de språk du valt genom att hålla intryckt. 14

15 Lär dig telefonen Välja språk för skriven text 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till de språk som du vill använda och markera dem. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver på vanligt sätt 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Tryck på en tangent,, eller, flera gånger tills det tecken som du vill använda visas på skärmen. Du kan se vilka tecken du har att välja på i rutan i skärmens övre högra hörn. Exempel: Om du vill skriva ett A trycker du på en gång. Om du vill skriva ett B trycker du på två gånger i snabb följd. Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på och skriver sedan bokstaven. Du kan använda volymknapparna som genvägar till vissa bokstäver. Om du vill skriva ett B håller du volymknappen intryckt och trycker på. Om du vill skriva ett C håller du volymknappen intryckt och trycker på. Skriva bokstäver med T9 -inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om det ord som visas inte är det önskade trycker du på,, eller för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill ange en punkt eller andra skiljetecken, trycker du på och sedan flera gånger på eller. Godkänn genom att trycka på. 15

16 Lär dig telefonen Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att förflytta dig mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du ned. 3 När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9- textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. Välja en annan inmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Lista med alternativ } Mer om du vill visa en lista med alternativ. Listan kan innehålla några av eller samtliga följande alternativ: Lägg till symbol symboler och skiljetecken, till exempel? och, visas. Använd,, och för att bläddra mellan symbolerna. Lägg till objekt bilder, melodier, ljud m.m. Redigera ord endast för T9-inmatning. Använd vanlig textinmatning och redigera det föreslagna ordet. Inmatningsspråk en lista med tillgängliga språk för textinmatning visas. Inmatningsmetod en lista med tillgängliga textinmatningsmetoder för det aktuella språket visas. Ordbok (T9) aktivera eller inaktivera T9-ordlistan. Ordalternativ ange om ordförslag ska visas när du skriver ett ord eller inte. Mina ord hantera de ord du lagt till i ordlistan. Nationella tecken stäng av språkspecifika tecken för att spara utrymme. Det här alternativet visas bara för vissa inmatningsspråk. Aktivitetsmenyn Du kan öppna aktivitetsmenyn från de flesta platser i telefonen. Från denna meny kan du granska och hantera nya händelser och få åtkomst till bokmärken och genvägar. 16

17 Lär dig telefonen Flikar på aktivitetsmenyn Nya händ. visar nya händelser, exempelvis missade samtal och meddelanden. När en ny händelse inträffar visas fliken på skärmen. Tryck på om du vill ta bort eller radera en händelse från händelsefliken. Mina genvägar visar genvägar och program som körs i bakgrunden. Du kan lägga till, radera och ändra ordningen på genvägarna. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer en genväg och programmet öppnas. Bokmärken visar dina Internetbokmärken. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer ett bokmärke och webbläsaren öppnas. Öppna och stänga aktivitetsmenyn Tryck på. Filhanteraren Du använder filhanteraren när du vill hantera filer (till exempel bilder, videoklipp och ljud) som har sparats i telefonminnet eller på Memory Stick Duo. Objekt som Bilder, Videoklipp, Ljud, Teman, Spel och Program sparas som filer i mappar. De filer som inte kan identifieras i telefonen sparas i mappen Annat. Du kan skapa egna undermappar i vissa av de fördefinierade mapparna och flytta dina sparade filer till dessa mappar. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Du kan flytta och kopiera filer mellan Memory Stick Duo och telefonen. Ikoner visar var filerna sparas. Alla filer, utom vissa upphovsrättsskyddade filer, sparas automatiskt på Memory Stick Duo-kortet. Om Memory Stick Duo-kortet är fullt kan du inte spara någonting på det förrän du raderat en del av innehållet eller flyttat innehållet till telefonens minne. Om Memory Stick Duo-kortet inte är isatt i telefonen sparas filerna i telefonen om det finns tillräckligt mycket minne kvar. Använda en fil från filhanteraren 1 Markera en fil i mappen Bilder eller Ljud. 2 } Mer } Använd som. Ange på vilket sätt du vill använda filen. 17

18 Lär dig telefonen Flytta en fil till en mapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil, till exempel en bild som du vill flytta, och välj } Mer } Hantera filer } Flytta till mapp. 3 Markera mappen som du vill flytta filen till, eller välj Ny mapp, ge mappen ett namn och tryck på } OK. Skapa en undermapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och ange ett namn för mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer 1 } Filhanteraren och markera en fil } Mer } Markera } Markera flera. 2 Bläddra och markera fler filer genom att trycka på Markera eller Avmark.. Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och markera en fil } Mer } Markera tryck på Mark. alla eller Avm. alla om du vill ta bort markeringen. Kopiera en fil till telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bläddra till filen, till exempel ett ljud, som du vill kopiera och välj } Mer } Hantera filer. 2 Välj Kopiera t. telefon eller Kop. t. ext. minne. Nu finns det två filer med samma namn men med olika ikoner som anger var filen sparas. Flytta eller kopiera filer till en dator % 71 Överföra filer med USB-kabeln. Radera en fil på Memory Stick Duo-kortet Bläddra till den fil som du vill radera från Memory Stick Duo-kortet och tryck på. Formatera Memory Stick Duo Du kan formatera ett Memory Stick Duo-kort om du vill ta bort all information på det eller om innehållet är skadat. Så här formaterar du Memory Stick Duo } Filhanteraren och markera en mapp och tryck på } Mer } Form.ext.minne. 18

19 Filinformation Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. Du kan visa information om filen. Ringa Ringa Samtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Ringa samtal När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 7 Slå på telefonen och ringa. Nät När du slår på telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Du kan välja vilket nät du vill använda eller så kan du lägga till ett nät i listan över dina önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Om du vill konfigurera dessa alternativ bläddrar du till } Inställningar } fliken Kommunikation } Mobilnät. Du kan ringa upp nummer från samtalslistan och kontakterna, % 26 Samtalslista och % 22 Kontakter. Du kan också använda röststyrning för att ringa samtal, % 27 Röststyrning. 19

20 Ringa Ringa 1 Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Välj Ring för att ringa numret. 3 } Välj Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för öronhögtalaren under ett samtal. Använda högtalaren under ett röstsamtal 1 Tryck på och välj Aktiv. högtalare om du vill aktivera högtalaren. 2 Tryck på och välj Inakt. högtalare om du vill stänga av högtalaren. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Tryck på när du vill återuppta samtalet. Ta emot samtal När någon ringer dig ljuder ringsignalen och uppringarens nummer visas (om en tjänst för nummerpresentation ingår i ditt abonnemang, och uppringarens nummer kan identifieras). Om numret finns i dina kontakter visas namn, nummer och bild (om det finns en bild). Om det uppringande numret är ett skyddat nummer visas texten Dolt nummer. Ta emot ett samtal } Svara. Avvisa ett samtal } Upptaget eller tryck snabbt två gånger på en volymknapp. Obesvarade samtal Om du har missat ett samtal och aktivitetsmenyn har inaktiverats visas Obesvarade samtal: i vänteläge. Här anges antal missade samtal. Tryck på } Ja om du vill visa de obesvarade samtalen i samtalslistan. Om du vill visa de obesvarade samtalen senare trycker du på } Nej. 20

21 Ringa Kontrollera obesvarade samtal 1 I vänteläget väljer du } Samtal och rullar till fliken med ej besvarade samtal. Använd eller om du vill flytta mellan flikarna. 2 Använd eller om du vill bläddra till ett nummer. Tryck på } Ring om du vill ringa ett nummer. Automatisk återuppringning Ringa upp ett tidigare nummer Om samtalskopplingen misslyckas och Försöka igen? visas, trycker du på } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen. Telefonen ringer upp numret upp till tio gånger eller tills något av följande inträffar: Samtalet kopplas Du trycker på Avbryt Du får ett samtal Automatisk återuppringning är inte tillgängligt för datasamtal. Ringa utlandssamtal När du ringer utlandssamtal ersätts utlandsprefixet för det land som du ringer från med tecknet +. Du kan ringa från utlandet med ett annat nät om din nätoperatör har ett avtal med det nätet. Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas på skärmen. 2 Skriv landsnumret, riktnumret (utan inledande nolla) och abonnentnumret och tryck på } Ring. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv till exempel 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ring. 21

22 Ringa Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } SOS-nummer. Kontakter Du kan spara kontaktinformationen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet i form av namn och nummer. Du kan välja vilken kontaktinformation, Tel.kontakter eller SIM-kontakter, som ska visas som standard. Användbar information och inställningar: } Kontakter } Alternativ. Standardkontakt Om du väljer Tel.kontakter som standard, visas all information som sparats för kontakterna i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard, visas endast namn och nummer som sparats på SIM-kortet. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 Välj Tel.kontakter eller SIM-kontakter. Kontakter Kontakter är som en adressbok där du kan spara namn, telefonnummer och e-postadresser. Du kan också lägga till bilder, ringsignaler och personlig information (exempelvis födelsedag eller e-post-, webb- och gatuadress) för kontakterna. När du lägger till information till en kontakt, ordnas informationen under fem flikar. Använd,, och för att bläddra mellan flikarna och tillhörande informationsfält. SIM-kontakter På SIM-kortet kan du spara poster som ett namn med ett enda tillhörande nummer. Hur många poster du kan spara beror på mängden tillgängligt minne på SIM-kortet. Se Kontakter } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. Lägga till en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv namnet direkt, eller tryck på Lägg till och skriv namnet, och tryck sedan på } OK. 3 Skriv numret direkt, eller tryck på Lägg till och skriv numret, och tryck sedan på } OK. 22

23 Ringa 4 Välj en nummertyp. 5 Bläddra mellan flikarna och välj fält för att ange mer information. Om du vill använda symboler i en e-postadress, trycker du på } Symboler, markerar en symbol och trycker på } Infoga. 6 När du har angett informationen trycker du på } Spara. Lägga till en SIM-kontakt Om SIM-kontakterna är standardkontakter följer du samma steg som när du lägger till en telefonkontakt. Du kan endast lägga till namn och nummer till SIM-kontakterna. Bilder och personliga ringsignaler Du kan lägga till en bild och en personlig ringsignal för en telefonkontakt. När personen i fråga ringer visas bilden, förutsatt att tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget, och ringsignalen ljuder. Lägga till en bild eller en ringsignal för en telefonkontakt 1 } Kontakter. Välj den kontakt som du vill lägga till en bild eller ringsignal för och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Använd,, och för att bläddra till rätt flik. } Bild: eller Ringsignal } Lägg till. 3 Välj en bild eller ett ljud. } Spara för att spara kontakten. Ringa till kontakter Du kan ringa upp något av numren du sparat för en kontakt, eller ett nummer som finns på SIM-kortet. Om du använder telefonkontakter som standard kan du välja att ringa både från kontakterna och från SIM-kortet. Om du använder SIM-kontakter som standard kan du bara ringa numren som finns på SIM-kortet. Ringa upp en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bläddra till kontakten som du vill ringa upp eller skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i kontaktens namn. 2 När den kontakt som du vill ringa till är markerad använder du eller för att välja ett telefonnummer. Tryck sedan på } Ring. 23

24 Ringa Ringa upp en SIM-kontakt 1 } Kontakter. Om du använder SIM-kontakter som standard väljer du det namn och nummer som du vill ringa upp från listan. Tryck sedan på } Ring. 2 Om du använder telefonkontakter som standard väljer du } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter. Välj det namn och nummer du vill ringa upp från listan och tryck sedan på } Ring. Fråga om numret ska sparas Om du vill kan du, när du avslutar ett samtal eller tar emot ett meddelande, bli tillfrågad om du vill lägga till telefonnumret eller e-postadressen i dina kontakter. Aktivera Fråga om att spara } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Fråga om att spara } På. Redigera en telefonkontakt 1 } Kontakter, markera en kontakt och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Använd,, och för att bläddra till rätt flik och redigera önskad information. Välj } Spara. Redigera en SIM-kontakt 1 Om du använder SIM-kontakter som standard bläddrar du till } Kontakter och markerar det namn och nummer som du vill ändra. Om du använder telefonkontakter som standard väljer du } Kontakter } Alternativ } SIM-kontakter. Välj det namn och nummer som du vill redigera. 2 Välj } Mer } Redigera och redigera namnet och numret. Radera en kontakt } Kontakter. Bläddra till den kontakt som du vill radera och tryck på. 24 Uppdatera kontakter Du kan enkelt uppdatera och redigera informationen för dina kontakter. Radera alla kontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Rad. alla kontakter. 2 } Ja, ange telefonlåskoden och tryck på } OK. Som standard är koden Namn och nummer som finns på SIM-kortet raderas inte.

25 Ringa Standardposter för telefonkontakter Standardposten visas först för telefonkontakten och går därför snabbare att komma åt. Du kan välja vilken post (ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbaddress) som ska visas först som standard för varje kontakt. Om du inte anger någon standardpost används mobiltelefonnumret som standard. Definiera standardposten för en kontakt 1 Välj } Kontakter, bläddra till en kontakt och tryck på } Mer } Standardnummer. 2 Markera det telefonnummer, den e-postadress eller webbadress som du vill ange som standard. Skicka kontakter Du kan skicka kontakter med hjälp av någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Skicka en kontakt } Kontakter. Markera en kontakt, tryck på } Mer } Skicka kontakt och välj en överföringsmetod. Kontrollera minnet Med hjälp av minnesstatusfunktionen kan du kontrollera hur många lediga positioner som finns kvar i telefonminnet och SIM-minnet. Kontrollera minnet } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus. Synkronisera kontakter Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kontakter med ett kontaktprogram på webben. Mer information får du från tjänstleverantören. Du kan också synkronisera dina kontakter med ett datorprogram: % 65 Synkronisera. Synkronisera kontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Synkr. kontakter. 2 Om du har flera konton markerar du det konto som ska användas och väljer } Välj. Om det inte finns något konto i telefonen går du till % 66 Ange inställningar för fjärrsynkronisering. Skicka alla kontakter } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Skicka alla kont. och välj överföringsmetod. 25

26 Ringa Kopiera kontakter Du kan kopiera namn och nummer till och från dina telefonkontakter och SIM-kortet. Välj om du vill kopiera alla nummer eller ett enstaka nummer. Om du väljer att kopiera alla kontakter från telefonen till SIM-kortet så ersätts all befintlig information på SIM-kortet. Du kan också ange i telefonen att poster automatiskt ska sparas på SIM-kortet. Denna inställning innebär att namn och telefonnummer som du lägger till eller redigerar i dina telefonkontakter i telefonminnet också sparas på SIM-kortet. Hur många telefonnummer som kan sparas beror på vilken typ av SIM-kort du använder. Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera till SIM. 2 Välj Kopiera alla eller Kopiera ett nr. Kopiera namn och nummer till telefonkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Kopiera från SIM. 2 Välj Kopiera alla eller Kopiera ett nr. Spara namn och telefonnummer automatiskt på SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM. 2 Välj På. Samtalslista Numren från de senaste samtalen sparas i samtalslistan. Uppringda, besvarade och obesvarade samtal visas på olika flikar. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Använd,, och för att bläddra till det namn eller nummer som du vill ringa upp och välj } Ring. Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det nummer du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 3 } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt, eller markera en befintlig kontakt där du vill lägga till numret. 26

27 Ringa Rensa samtalslistan } Samtal, bläddra till fliken med alla samtal och tryck på } Mer } Radera alla. Kortnummer Du kan spara telefonnummer som du vill kunna komma åt enkelt på position 1 9 i telefonen. Använda kortnummer Ange positionsnumret i vänteläge och tryck på } Ring. Ange eller ersätta kortnummer 1 } Kontakter } Alternativ } Kortnummer. 2 Bläddra till en position i listan och tryck på } Lägg till eller } Ersätt. Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Ringa upp röstbrevlådan Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att hålla intryckt. Om du inte har angett något nummer till röstbrevlådetjänsten får du en fråga om du vill ange numret. Tryck på } Ja och ange numret. Numret får du från nätoperatören. Ange ett telefonnummer till röstbrevlådan } Meddelanden } Inställningar } Röstmedd.nummer. Röststyrning Du kan använda rösten för att göra följande med din telefon: Röstuppringning ringa upp någon genom att säga personens namn. Aktivera röststyrning genom att säga ett magiskt ord. Svara och avvisa samtal när du använder handsfree. Röstkommandon kan bara sparas i det interna telefonminnet och inte på SIM-kortet. När du spelar in kommandon måste du se till att det är tyst omkring dig, och att du använder namn som är lätta att skilja åt: % 30 Tips när du spelar in och använder röstkommandon. Innan du använder röstuppringning Du måste först aktivera funktionen för röstuppringning och spela in röstkommandona. En ikon visas bredvid de telefonnummer som har ett röstkommando. 27

28 Ringa Aktivera röstuppringning och spela in namn 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Aktivera } Ja } Nytt röstkomm. och välj en kontakt. 2 Om det finns flera nummer för kontakten använder du och för att visa numren. Välj det telefonnummer som du vill koppla röstkommandot till. Nu ska du spela in ett röstkommando, till exempel Svens mobil, för det telefonnummer du valt. 3 Nu visas instruktioner. Vänta på tonen och säg kommandot som du vill spela in. Röstkommandot spelas upp för dig. 4 Om inspelningen låter bra trycker du på } Ja. Om du inte är nöjd trycker du på } Nej och upprepar steg 3. 5 Om du vill spela in ännu ett röstkommando för en kontakt väljer du } Nytt röstkomm. } Lägg till igen och upprepar steg 2 till och med 4 ovan. Namn på person Du kan välja om du vill att det inspelade kontaktnamnet ska spelas upp eller inte när du tar emot ett samtal från kontakten i fråga. Sätta på eller stänga av visning av kontaktens namn } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Spela upp namn. Röstuppringning Du kan ringa upp med röstkommando (röstuppringning) genom att säga ett förinspelat röstkommando. Starta röstuppringningen från vänteläget via telefonen, en bärbar handsfree, ett headset med Bluetooth eller genom att säga det magiska ordet. Ringa ett samtal från telefonen 1 Håll någon av volymknapparna intryckt från vänteläget. 2 Vänta på ton och säg det namn du tidigare spelade in, till exempel Svens mobil. Namnet spelas upp för dig och samtalet kopplas. Ringa ett samtal med en handsfree Tryck på handsfree-knappen eller knappen för headset med Bluetooth. 28

29 Ringa Det magiska ordet Du kan spela in ett magiskt ord och använda det som ett röstkommando. På så sätt kan du använda röstuppringning utan att behöva trycka på en enda knapp! I stället för att hålla en volymknapp intryckt för att ringa med röstkommando, säger du bara det magiska ordet och sedan ett av dina inspelade röstkommandon. Det magiska ordet är särskilt användbart när du använder handsfree. Välj ett långt, ovanligt ord eller en fras som lätt kan urskiljas från eventuella röster i bakgrunden. Aktivera och spela in det magiska ordet 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Magiskt ord } Aktivera. 2 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg sedan det magiska ordet. 3 Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som det magiska ordet ska vara aktiverat. Du kan välja flera alternativ. Röstsvar Du kan besvara eller avvisa inkommande samtal med hjälp av rösten när du använder en bärbar handsfree eller en handsfree i bilen. Du kan bara använda MIDI-, WAV-, EMY- och IMY-filer som ringsignal när du använder röstsvar. Aktivera röstsvar och spela in kommandon för röstsvar 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstsvar } Aktivera. 2 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg Svara eller något annat ord. Om inspelningen låter bra trycker du på } Ja. Om du inte är nöjd trycker du på } Nej och upprepar steg 2. 3 Säg Upptaget eller något annat ord och tryck på } Ja. 4 Nu visas instruktioner. Tryck på } Fortsätt och välj i vilka miljöer som röstsvar ska vara aktiverat. Du kan välja flera alternativ. Svara på ett samtal genom att använda röstkommandon När telefonen ringer säger du Svara så kopplas samtalet. 29

30 Ringa 30 Avvisa ett samtal genom att använda röstkommandon När telefonen ringer säger du Upptaget. Samtalet avvisas. Den som ringer vidarekopplas till röstbrevlådan, om den är aktiverad, eller hör en upptagetton. Redigera röstkommandon Du kan redigera alla röstkommandon som sparas i Kontakter. Välj den kontakt som du vill redigera ett röstkommando för och tryck på } Mer } Redigera kontakt. Bläddra till rätt flik och redigera röstkommandot. Spela in ett röstkommando igen 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Redigera namn. 2 Välj ett röstkommando } Mer } Ersätt röst. 3 Vänta på ton och säg sedan kommandot. Tips när du spelar in och använder röstkommandon Om telefonen inte kan registrera röstkommandot, kan det bero på något av följande: Du talar för tyst prova att tala högre. Du höll telefonen för långt ifrån munnen håll den som du gör under ett samtal. Röstkommandot är för kort det bör vara cirka en sekund långt och mer än en stavelse. Du talade för sent eller för tidigt tala direkt efter tonen. Du spelade inte in röstkommandot när en handsfree var ansluten till telefonen spela in röstkommandot när en handsfree är ansluten till telefonen. Du använde en annan intonation använd samma tonfall som när du spelade in röstkommandot. Vidarekoppla samtal Om du inte kan besvara inkommande samtal kan du vidarekoppla dem till ett annat nummer, till exempel till en svarstjänst. Om funktionen för samtalsbegränsning är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Du kan välja mellan följande vidarekopplingsalternativ: Vidarekoppla alla vidarekoppla alla samtal. Vid upptaget vidarekoppla samtal om du redan talar i telefonen. Kan inte nås vidarekoppla samtal om telefonen är avstängd eller om du inte kan nås. Inget svar vidarekoppla samtal om du inte svarar inom en viss tid.

31 Aktivera vidarekoppling av samtal 1 } Inställningar } fliken Samtal } Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp, välj ett vidarekopplingsalternativ och välj sedan } Aktivera. 3 Ange det telefonnummer som samtalen ska vidarekopplas till, eller tryck på Sök för att söka efter kontakten } OK. Inaktivera vidarekoppling av samtal Bläddra till vidarekopplingsalternativet och välj } Inaktivera. Aktivera alla vidarekopplingsalternativ } Inställningar } fliken Samtal } Vidarekoppla } Kontrollera alla. Mer än ett samtal Du kan hantera flera samtal samtidigt. Tjänsten Samtal väntar Om tjänsten är aktiverad hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Ringa Aktivera och inaktivera tjänsten Samtal väntar } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Samtal väntar. Ringa ett andra samtal 1 Tryck på } Mer } Parkera samtal om du vill parkera ett pågående samtal. 2 Välj det nummer som du vill ringa och tryck på } Mer } Ring. Ta emot ett andra röstsamtal Om du tar emot ett andra samtal kan du göra något av följande: } Svara och parkera det pågående samtalet. } Upptagen om du vill avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet. } Ersätt aktivt samtom du vill besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet. Hantera två röstsamtal När du har ett pågående samtal och ett samtal parkerat kan du göra så här: } Växla samtal om du vill växla mellan de båda samtalen. Tryck på } Koppla samtal om du vill koppla ihop samtalen till ett konferenssamtal. 31

32 Ringa Tryck på } Överför samtal om du vill koppla samman samtalen. Du kopplas bort från båda samtalen. } Avsluta om du vill avsluta det pågående samtalet. Tryck sedan på Ja för att återuppta det parkerade samtalet. } Avsluta tryck två gånger om du vill avsluta båda samtalen (operatörsberoende). Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. Konferenssamtal Med ett konferenssamtal kan du föra ett gruppsamtal med upp till fem andra personer. Du kan också parkera ett konferenssamtal och ringa ett annat samtal. Ytterligare kostnader kan debiteras för samtal mellan flera parter. Mer information får du från nätoperatören. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal Tryck på } Koppla samtal. Lägga till en ny deltagare 1 } Parkera samtal om du vill parkera de ihopkopplade samtalen. 2 Tryck på } Lägg till samtal och ring upp nästa person som ska bjudas in att delta i konferenssamtalet. 3 Tryck på } Koppla samtal. 4 Upprepa steg 1 till och med 3 om du vill bjuda in fler deltagare. Släppa en deltagare Tryck på } Avsluta och välj den deltagare som du vill släppa från konferenssamtalet. Föra en privat konversation 1 Tryck på } Prata med och välj den deltagare som du vill prata med. 2 } Koppla samtal när du vill återuppta konferenssamtalet. Två linjer Om en tjänst för flera linjer ingår i ditt abonnemang kan du använda två linjer med olika telefonnummer. 32

33 Ringa Välja linje för utgående samtal } Inställningar } välj fliken Samtal och välj linje 1 eller 2. Ändra namn på en linje } Inställningar } fliken Teckenfönster } Redigera radnamn och markera en av linjerna när du vill redigera namnet. Mina nummer Visa, lägga till och redigera dina egna telefonnummer. Kontrollera dina telefonnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Mina nummer och välj något av alternativen. Godkänna samtal Med tjänsten Tillåtna samtal kan du välja att ta emot samtal endast från vissa nummer. Andra samtal avvisas automatiskt med en upptagetton. Om du har aktiverat vidarekopplingsalternativet Vid upptaget så vidarekopplas alla samtal i stället för att upptagettonen hörs. Telefonnumren för samtal som du har avvisat sparas i samtalslistan. Lägga till nummer i listan över tillåtna samtal 1 } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Bara från listan } Redigera } Lägg till. Markera en kontakt. 2 Om du vill lägga till en grupp med kontakter från listan med tillåtna samtal väljer du } Grupper (kräver att du har skapat grupper, % 35 Grupper). Godkänna alla samtal } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Alla som ringer. Begränsad uppringning Tjänsten för samtalsbegränsning kan användas för att begränsa utgående och inkommande samtal. Du behöver ett lösenord från din operatör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa av alternativen för samtalsbegränsning. Följande samtal kan begränsas: Alla utgående Alla utgående samtal. Utg. utlandssamtal Alla utgående internationella samtal. 33

34 Ringa Utg. utl. roaming Alla utgående internationella samtal utom till ditt hemland. Alla inkommande Alla inkommande samtal. Ink. vid roaming Alla inkommande samtal när du är utomlands (vid roaming). Aktivera eller inaktivera samtalsbegränsning 1 } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Samtalsbegränsn.. Välj ett alternativ. 2 Välj Aktivera eller Inaktivera, ange lösenordet och tryck på } OK. Fast uppringning Funktionen för fast uppringning gör att samtal endast kan ringas till vissa nummer som sparats på SIM-kortet. De fasta numren skyddas av PIN2-koden. Du kan alltid ringa det internationella nödsamtalsnumret 112, även om funktionen för fast uppringning är aktiverad. Delar av nummer kan sparas. Om du t.ex. sparar kan du ringa till alla nummer som börjar med När funktionen för fast uppringning är aktiverad går det inte att visa eller hantera telefonnummer som har sparats på SIM-kortet. Aktivera eller inaktivera fast uppringning 1 } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning och markera Aktivera eller Inaktivera. 2 Ange PIN2-koden, tryck på } OK och tryck på } OK igen för att bekräfta. Spara ett fast nummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning } Fasta nummer } Nytt nummer och ange informationen. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas samtalstiden på skärmen. Du kan kontrollera längden på det senaste samtalet och utgående samtal, samt den totala samtalstiden. Kontrollera samtalstiden } Inställningar } fliken Samtal } Tid och kostnad } Samtalstid. 34

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K750I

Din manual SONY ERICSSON K750I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K750I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON F500I

Din manual SONY ERICSSON F500I Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON F500I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

P990i. Användarhandbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Användarhandbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Användarhandbok Innehåll Välkommen!... 9 Komma igång med telefonen... 10 Paketet... 10 Översikt... 11 Innan du använder telefonen... 12 Första gången du slår på telefonen... 13 Slå på och stänga

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON V800

Din manual SONY ERICSSON V800 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON V800. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON V800 instruktionsbok

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på

Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på Grattis till din nya Sony Ericsson Z750i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer