Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar Komma igång Lära dig telefonen Fler funktioner Felsökning Ringa...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa..."

Transkript

1 Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory Stick Micro (M2 ). Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Meddelanden SMS, MMS, röstmeddelanden, e-post, Mina vänner. Bildhantering Kamera, videokamera, blogg, bilder. Underhållning Handsfree, musik- och videospelare, radio, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, teman, spel och mycket mer. Sony Ericsson K800i Anslutningar Inställningar, använda Internet, RSS, synkronisering, Bluetooth, IR, USB-kabel, uppdateringstjänst. Fler funktioner Alarm, kalender, uppgifter, profiler, tid och datum, SIM-kortlås o.s.v. Felsökning Hur ska jag göra när telefonen inte gör som jag vill? Viktig information Sony Ericssons webbplats, service och support, säker och effektiv användning, licensavtal för slutanvändare, garanti, declaration of conformity. Index Innehåll 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/ eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: SV/LZT R1A Obs: En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Cyber-shot är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. Memory Stick Micro och M2 är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Real är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile ingår i licensen från RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och i andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. 2 Innehåll

3 Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. Smart-Fit Rendering är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ACCESS CO., LTD. i Japan och i andra länder. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Innehåll 3

4 Symboler för instruktioner Följande konventioner används i användarhandboken: Obs: En tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. % Se även sidan... } Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja % 14 Navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. 4 Innehåll

5 Komma igång Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Mer information och material finns att hämta på support. Sätta ihop telefonen Använda telefonen 1 Sätt i SIM-kortet och batteriet. 2 Ladda batteriet. 3 Slå på telefonen. SIM-kort När du skaffar ett abonnemang hos en nätoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIMkortet innehåller en datorkrets där bland annat information om ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i abonnemanget och namn och telefonnummer för dina kontakter lagras. Spara kontaktinformation på SIM-kortet innan du flyttar det till en annan telefon. Kontakter kan t.ex. vara sparade i telefonminnet. PIN-kod Du måste kanske ha en PIN-kod (Personal Identity Number) till SIM-kortet för att kunna starta telefonen och aktivera tjänsterna. När du anger PIN-koden visas varje siffra som en asterisk *, om inte PIN-koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112. På så sätt kan du alltid se och ringa nödnummer utan att behöva ange någon PIN-kod. Tryck på om du vill ångra felaktiga inmatningar. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad visas PIN-koden spärrad. För att låsa upp SIM-kortet måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key): % 84 SIM-kortlås. Batteri Vissa funktioner drar mer batteri än andra och kan göra att telefonen måste laddas oftare. Om samtalseller passningstiden blir allt kortare bör du byta ut batteriet. Använd endast batterier som godkänts av Sony Ericsson % 95 Batteri. Komma igång 5

6 SIM-kort och batteri Sätta i SIM-kortet och batteriet 1 Ta bort batterilocket. 2 Skjut in SIM-kortet i fästet med kontakterna nedåt. 3 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 4 Skjut batterilocket på plats. 6 Komma igång

7 Ladda batteriet 30 min. 1 Sätt i laddarens kontakt med symbolen vänd uppåt. 2 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas. 3 Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen visar att batteriet är fulladdat. Tryck på en knapp för att aktivera skärmen. 4 Dra ur laddarens kontakt. 2,5 tim. Komma igång 7

8 Slå på telefonen Se till att telefonen är laddad och att SIM-kortet är isatt innan du slår på telefonen. Använd sedan inställningsguiden för att snabbt och enkelt förbereda telefonen för användning. Sätta på telefonen 1 Håll intryckt. Det kan ta några minuter att starta telefonen första gången. 2 Välj om du vill använda telefonen i: Normalt läge full funktionalitet eller Flight mode begränsad funktionalitet med funktioner för nät, FM-radio och Bluetooth avstängda % 9 Menyn Flight mode. 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 4 När du sätter på telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. 5 } Ja om du vill använda inställningsguiden. 6 Följ instruktionerna för att slutföra installationen. Om telefonen har förinställts behöver du eventuellt inte göra fler inställningar. Om du använder Hämta inställningar måste du registrera telefonen hos Sony Ericsson. Ett SMS skickas. Ingen personlig information överförs till eller bearbetas av Sony Ericsson. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Hjälpinformation i telefonen Du har alltid tillgång till hjälp och information i telefonen. Använda inställningsguiden } Inställningar } fliken Allmänt } Inställningsguiden och välj ett alternativ: Hämta inställningar Grundl. inställning Tips och trick. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion } Mer } Info, om detta är tillgängligt. 8 Komma igång

9 Visa en demonstration } Underhållning } Introduktion. Hämta inställningar Ställ automatiskt in de telefonfunktioner som använder Internet: Internet, MMS, e-post, Mina vänner, synkronisering, uppdateringstjänst, blogg och direktuppspelning. Du kan använda Hämta inställningar om SIM-kortet stöder tjänsten, telefonen är ansluten till ett nät, den har startats i normalläge och inte redan har förinstallerade inställningar. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om inställningarna inte är gjorda. Menyn Flight mode Om du slår på telefonen och menyn Flight mode är aktiverad kan du välja mellan Normalt läge med full funktionalitet och Flight mode med begränsad funktionalitet. Mottagare för nät, radio och Bluetooth stängs av för att förhindra störningar i känslig utrustning. I ett flygplan kan du t.ex. inte ringa men spela upp musik och skriva SMS som kan skickas vid ett senare tillfälle. Följ gällande regler och flygpersonalens instruktioner om du vill använda elektronisk utrustning ombord. Visa alternativ på menyn Flight mode } Inställningar och bläddra till fliken Allmänt } Flight mode och välj ett alternativ. Ringa och ta emot samtal Telefonen måste vara i normalläge. Ringa och ta emot samtal Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Ringa för att ringa upp numret eller } Mer } Ring videosamtal % 24 Videosamtal. Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ta emot ett samtal När telefonen ringer trycker du på } Svara eller } Upptaget för att avvisa samtalet. Avsluta ett samtal } Avsluta. Komma igång 9

10 Lära dig telefonen Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory Stick Micro (M2 ). 1 Översikt över telefonen Symbolerna på knapparna kan variera. 10 Lära dig telefonen

11 1 Videosamtalskamera, högtalare 2 Fotoknapp: (vänster) i vänteläge, visa bilderna i kameraalbumet i full storlek eller (nedre) med kameran i bildläge. 3 Spela upp/pausa 4 Kortplats för Memory Stick Micro (M2 ) 5 Skärm 6 Valknapp 7 Internetknapp 8 Knappen Tillbaka 9 Navigeringsknapp/kontroll för musikspelare 10 Sätta på/stänga av 11 Fotoknapp: (höger) i vänteläge, visa miniatyrer av bilderna i kameraalbumet eller (övre) med kameran inställd för motiv/video i mörkerläge. 12 Volym, knappar för digital zoomning 13 Valknapp 14 Knapp för aktivitetsmenyn 15 Kameraknapp 16 Rensa 17 Infraröd port 18 Tyst läge 19 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 20 Linsskydd som aktiverar/inaktiverar kameran Mer information finns i % 14 Navigering. Lära dig telefonen 11

12 Menyöversikt PlayNow * Internet* Underhållning Onlinetjänster* Radio Spel Videospelare VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Cyber-shot Meddelanden Musikspelare Skriv nytt Inkorgen E-post RSS-läsare Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevlåda Mallar Inställningar Nu spelas Artister Låtar Spellistor Filhanteraren** Kontakter Vid.samt. Kameraalbum Musik Bilder Videoklipp Teman Webbsidor Spel Program Annat Ny kontakt 12 Lära dig telefonen

13 Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flight mode Säkerhet Inställningsguiden Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrundsbild Teman Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Vilolägesklocka Redigera linjenamn* Samtal Vidarekoppla Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Växla till linje 2* Kommunikation* Bluetooth IR-port USB Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakommunikation Internetinställningar Inst. för strömning Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknappen för att flytta dig mellan flikar i undermenyerna. Mer information finns i % 14 Navigering. Lära dig telefonen 13

14 Navigering Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik genom att trycka vänster eller höger på navigeringsknappen och markera ett alternativ. Navigeringsknappar Knapp Gå till huvudmenyerna eller välj ett markerat objekt. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Gå tillbaka en nivå i menyerna. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Öppna webbläsaren. Öppna aktivitetsmenyn % 19 Aktivitetsmenyn. Öppna eller minimera Musikspelare. Håll knappen intryckt om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp. 14 Lära dig telefonen

15 Håll knappen intryckt om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). - Håll en av dessa knappar intryckt om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. - Tryck på en sifferknapp och } Ringa för att använda kortnummer. Stäng av ringsignalen när du tar emot ett samtal. Håll denna knapp intryckt om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge. Visa statusinformation i vänteläget. Höj volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma ut när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår bakåt. Tryck två gånger om du vill avvisa ett samtal. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) (% 30 Röstuppringning). Sänk volymen under ett samtal eller när du använder Musikspelare. Zooma in när du använder kameran eller visar bilder. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår framåt. Håll knappen intryckt om du vill använda röstuppringning eller säg det magiska ordet (om det har aktiverats) (% 30 Röstuppringning). Använd vänster eller höger fotoknapp om du vill visa bilderna i kameraalbumet i vänteläge, i full storlek eller som miniatyrer. } Info Mer information, förklaringar till och tips om vissa tjänster, menyer och funktioner i telefonen hittar du i % 8 Hjälpinformation i telefonen. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Lära dig telefonen 15

16 Statusfält Några av de ikoner som kan visas: Ikon Beskrivning 3G-nätet (UMTS) är tillgängligt. Signalstyrka för GSM-nätet. Batteristatus. Batteriet laddas, visas tillsammans med ikonen för batteristatus. Missat samtal. SMS har tagits emot. E-postmeddelande har tagits emot. MMS har tagits emot. Röstmeddelande har tagits emot. Pågående samtal. Knapplåset är aktiverat. Handsfree-enhet är ansluten. Radio spelas upp i bakgrunden. Kalenderpåminnelse. Uppgiftspåminnelse. Genvägar Använd genvägar om du snabbt vill komma till en meny. Du kan använda de fördefinierade genvägarna för navigeringsknappen om du snabbt vill nå vissa funktioner. Redigera genvägarna för navigeringsknappen så att de passar dig. Använda genvägar I vänteläget går du till menyerna genom att trycka på och sedan ange menyns nummer. Menynumreringen börjar från den översta vänstra ikonen och flyttas sedan nedåt rad för rad. Tryck till exempel på om du vill välja det femte menyobjektet. Om du vill gå till det tionde, elfte eller tolfte menyobjektet trycker du på, eller. Håll intryckt om du vill återgå till vänteläge. Använda genvägar för navigeringsknappen I vänteläget går du till en genvägsmeny eller funktion genom att trycka på,, eller. 16 Lära dig telefonen

17 Redigera en genväg för navigeringsknappen } Inställningar fliken } Allmänt } Genvägar och välj en genväg } Redigera. Språk som används i telefonen Välj det språk som telefonmenyerna ska visas på och som ska användas när du skriver in text. Ändra det språk som används i telefonen } Inställningar fliken } Allmänt } Språk } Telefonspråk. Välj ett språk. I vänteläget kan du även trycka 8888 för automatiskt språk för engelska. På de flesta SIM-kort ställs menyspråket automatiskt in på det språk som talas i det land där SIM-kortet köptes. I annat fall är det förinställda språket engelska. Välja språk för skriven text 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Språk } Inmatningsspråk. 2 Bläddra till det språk som du vill använda och markera det. } Spara för att stänga menyn. Skriva bokstäver Skriv bokstäver på ett av följande sätt (textinmatningsmetoder), när du exempelvis skriver meddelanden: Vanlig textinmatning T9 -inmatning Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. Alternativ när du skriver in bokstäver } Mer om du vill ta fram fler alternativ när du skriver meddelanden. Skriva bokstäver på vanligt sätt Tryck på tills önskat tecken visas. Tryck på om du vill växla mellan versaler och gemener. Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Tryck på om du vill radera bokstäver eller siffror. Tryck på om du vill använda de vanligaste skiljetecknen. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Lära dig telefonen 17

18 T9 -inmatning För T9-inmatningen används en inbyggd ordlistefunktion som identifierar de vanligaste orden för en serie knapptryckningar. Du trycker därför endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9-inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill skriva ett skiljetecken trycker du på och sedan eller upprepade gånger. Tryck på för att godkänna tecknet och lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan för T9-textinmatning 1 Tryck på } Mer } Redigera ord medan du skriver in bokstäver. 2 Använd vanlig textinmatning och redigera ordet. Använd och för att navigera mellan bokstäverna. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Om du vill radera ett helt ord håller du ned. När du har redigerat ordet trycker du på } Infoga. Ordet läggs till i ordlistan för T9-textinmatning. Nästa gång du börjar skriva ordet med hjälp av T9-inmatningsmetoden visas det som ett ordförslag. T9 för nästa ord När du skriver ett meddelande kan nästa ord förutsägas med hjälp av T9-inmatning om det tidigare har använts i en mening. Aktivera och inaktivera T9 för nästa ord Tryck på } Mer } Inmatningsalt. } T9 för nästa ord medan du skriver in bokstäver. Använda T9 för nästa ord Tryck på för att godkänna ett tecken eller fortsätta när du skriver bokstäver. 18 Lära dig telefonen

19 Aktivitetsmenyn Du kan öppna aktivitetsmenyn från de flesta platser i telefonen. Från denna kan du granska och hantera nya händelser och få åtkomst till bokmärken och genvägar. Öppna och stänga aktivitetsmenyn Tryck på. Flikar på aktivitetsmenyn Nya händelser t.ex. obesvarade samtal och olästa meddelanden. När en ny händelse inträffar visas fliken. Tryck på om du vill radera en händelse från händelsefliken. Nya händelser kan visas som popup-text i stället, } Inställningar } fliken Allmänt } Nya händelser } Pop-up. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Markera ett program om du vill gå tillbaka till det eller tryck på om du vill avsluta det. Mina genvägar lägg till, radera och ändra ordningen på genvägarna. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer en genväg och programmet öppnas. Internet dina Internetbokmärken. Övriga program stängs eller minimeras i och med att du väljer ett bokmärke och webbläsaren öppnas. Filhanteraren Använd filhanteraren när du vill hantera objekt, exempelvis bilder, videoklipp, musik, teman, webbsidor, spel och program som har sparats i telefonminnet eller på ett minneskort av typen Memory Stick Micro (M2 ). Du kan behöva köpa minneskortet separat. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen kan hantera minneskortet Memory Stick Micro (M2 ). Det ger mer lagringsutrymme så att du kan spara filer som innehåller t.ex. bilder och musik. Det kan även användas som ett flyttbart minneskort tillsammans med andra kompatibla enheter. Lära dig telefonen 19

20 Sätta i och ta ur ett minneskort 1 Öppna locket och sätt i kortet enligt bilden (med kontakterna nedåt). 2 Tryck på kortets kant så att det lossnar och går att flytta. Du kan också flytta och kopiera filer mellan telefonen, en dator och ett minneskort. Om du har ett minneskort isatt i telefonen sparas filer automatiskt först på det och sedan i telefonminnet. Skapa undermappar som du kan flytta eller kopiera filer till. Spel och program kan endast flyttas inom mapparna Spel och Program och från telefonminnet till ett minneskort. Filer som inte känns igen sparas i mappen Annat. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Detta gäller alla objekt utom Spel och Program. Alla filer sparas automatiskt i telefonminnet. Om det tillgängliga minnet är fullt kan du inte spara några filer förrän befintligt innehåll har tagits bort. Menyflikar i filhanteraren Filhanteraren är uppdelad i tre flikar med ikoner som visar var respektive filer sparas. Alla filer allt innehåll i telefonminnet och på Memory Stick Micro (M2 ). På Memory Stick allt innehåll på Memory Stick Micro (M2 ). I telefonen allt innehåll i telefonminnet. Filinformation Visa filinformation genom att markera den } Mer } Information. Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En DRM-skyddad fil har en nyckelsymbol. Använda en fil från filhanteraren 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer. 20 Lära dig telefonen

21 Flytta eller kopiera en fil till minnet 1 } Filhanteraren och välj en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Hantera fil } Flytta för att flytta filen eller } Mer } Hantera fil } Kopiera för att kopiera filen. 3 Markera för att flytta eller kopiera filen till Telefon eller Memory Stick } Välj. Flytta eller kopiera filer till en dator % 76 Överföra filer med USB-kabeln. Skapa en undermapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och ange ett namn för mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Markera } Markera flera. 3 Bläddra till önskade filer } Markera eller Avmarkera. Markera alla filer i en mapp } Filhanteraren och öppna en mapp } Mer } Markera } Mark. alla. Radera en fil eller en undermapp från filhanteraren 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil } Mer } Radera. Alternativ för minneskort Kontrollera minnesstatus eller formatera ett minneskort om du vill radera all information. Använda minneskortsalternativ } Filhanteraren och välj fliken På Memory Stick } Mer för alternativ. Lära dig telefonen 21

22 Ringa Samtal, videosamtal, kontakter, röststyrning, samtalsalternativ. Ringa och ta emot samtal När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. % 8 Slå på telefonen. Ringa videosamtal % 24 Videosamtal. Nät När du slår på telefonen väljer den automatiskt ut ditt eget nät om du är inom dess täckningsområde. Om du inte befinner dig i täckningsområdet kan du använda ett annat nät, förutsatt att din nätoperatör har ett avtal som tillåter detta. Det här kallas roaming. Markera det nät som du vill använda eller lägg till ett nät i listan över önskade nät. Du kan också ändra den ordning i vilken näten väljs under en automatisk sökning. Visa tillgängliga nätalternativ } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Kommunikation } Mobilnät. Telefonen växlar automatiskt mellan näten GSM och 3G (UMTS) beroende på vilket som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du växlar nät manuellt eftersom sökningen efter nät som inte är tillgängliga drar mycket batteri. Växla mellan nät 1 } Inställningar } Kommunikation } Mobilnät } GSM/3G-nät. 2 } GSM och 3G (automatiskt) eller } Endast GSM. Mer information får du från nätoperatören. Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer för att visa alternativ, exempelvis Ring videosamtal % 24 Videosamtal. 3 Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistan, % 25 Kontakter och % 29 Samtalslista. Du kan också använda röststyrning för att ringa samtal % 30 Röststyrning. 22 Ringa

23 Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills tecknet + visas. 2 Skriv landsnumret, riktnumret (utan inledande nolla) och abonnentnumret och tryck på } Ringa för att ringa ett röstsamtal eller } Mer } Ring videosamtal. Ringa upp ett tidigare nummer Om en samtalskoppling misslyckas och Försöka igen? visas } Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas hörs en hög signal från telefonen om ljudet inte har stängts av. Ta emot eller avvisa ett samtal } Svara eller } Upptaget. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Håll intryckt igen när du vill återuppta samtalet. Sätta på och stänga av högtalarna under ett röstsamtal } Mer } Sätt på högtalare eller Stäng av högtal.. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för högtalaren under ett samtal. Obesvarade samtal När aktivitetsmenyn har angetts som standard visas obesvarade samtal på fliken Nya händelser i vänteläget. Om pop-up har angetts som standard visas Obesvarade i vänteläget % 19 Aktivitetsmenyn. Kontrollera obesvarade samtal i vänteläget Om pop-up har angetts som standard: } Välj Samtal och använd eller för att bläddra till fliken Obesvarade. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Om aktivitetsmenyn har angetts som standard: Tryck på och använd eller för att bläddra till fliken Nya händelser. Använd eller för att välja ett nummer och } Ringa för att ringa upp. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Ringa 23

24 Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett 3G-nät (UMTS-nät) eller GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ringa. Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Nödnummer. Videosamtal Se en person på skärmen under ett samtal. Innan du börjar För att ringa videosamtal måste både du och personen du ringer till ha ett abonnemang som stöder 3G (UMTS) och du måste befinna dig i täckningsområdet för ett 3G-nät (UMTS-nät). 3G (UMTS) är tillgängligt när en 3G-ikon visas i statusfältet. Demo-läge för videosamtal Du kan använda de flesta videosamtalsfunktioner utan att ringa ett videosamtal om du till exempel vill förbereda en vy innan du ringer. } Vid.samt.. Ringa videosamtal När du har tillgång till 3G (UMTS) kan du ringa ett videosamtal på något av följande sätt: Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Mer } Ring videosamtal. Kontakter och markera den kontakt som du vill ringa upp. Använd eller för att välja ett nummer } Mer } Ring videosamtal. Vid.samt. } Ring... } Kontakter för att hämta telefonnumret } Ring eller ange ett telefonnummer och tryck på } Ring. Zooma in eller ut den utgående videon Tryck på för att zooma in den utgående videon och för att zooma ut. Svara på ett inkommande videosamtal } Svara. 24 Ringa

25 Avsluta ett videosamtal } Avsluta. Alternativ för videosamtal } Mer för följande alternativ: Växla kamera om du vill växla mellan huvudkameran och videosamtalskameran. Använd huvudkameran för att visa mottagaren en helbild av omgivningen. Stäng av kameran/sätt på kamera sätt på och stäng av videokameran. En alternativ bild visas när kameran är avstängd. Spara bild spara bilden som visas i det stora fönstret, till exempel bilden på den som ringer det inkommande samtalet. Kamera alternativ Ljusstyrka justera nivån för den utgående bilden. Aktivera mörkerl. använd vid dåliga ljusförhållanden. Den här inställningen påverkar den utgående videon. Ljud alternativ för videosamtal Stäng av högtal./sätt på högtalare inkommande ljud. Tysta mikrofonen/sätt på mikrofon mikrofon på eller av. Överför ljud till och från handsfree-utrustning via Bluetooth. Layout alternativ Växla bilder visa den inkommande eller utgående videon i full storlek. Dölj liten bild/visa liten bild. Spegelbild visa den utgående kamerabilden. Inställningar när du besvarar ett samtal. Svarsläge sätt på eller stäng av videosamtalskameran. Alternativ bild välj en bild att visa för mottagaren när kameran är avstängd. Ljudalternativ välj om mikrofonen, högtalartelefonen eller båda ska vara på eller av. Videokvalitet välj bildkvalitet för videosamtal. Ändringarna börjar inte gälla under ett pågående samtal. Kontakter Du kan spara kontaktinformation i telefonminnet eller på ett SIM-kort. Du kan göra följande: Du kan välja vilken kontaktinformation, Telefonkontakter eller SIM-kontakter, som ska visas som standard. Användbar information och inställningar: } Kontakter } Mer } Alternativ. Ringa 25

26 Standardkontakt Om du väljer Telefonkontakter som standard, visas all information som sparats för kontakterna i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard avgör SIM-kortet vilken information som visas för kontakterna. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 } Telefonkontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Spara kontakter i telefonen med namn, telefonnummer och personlig information. Du kan även lägga till bilder och ringsignaler till kontakter. Använd,, och för att bläddra mellan flikarna och tillhörande informationsfält. Lägga till en telefonkontakt 1 Om du väljer Telefonkontakter som standard, } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv in namnet } OK. 3 Skriv in numret och tryck på } OK. 4 Välj ett nummeralternativ. 5 Bläddra mellan flikarna och välj fält för att lägga till information. Om du vill använda symboler } Mer } Lägg till symbol och välj symbol } Infoga. 6 När all information har skrivits in trycker du på } Spara. Radera en kontakt 1 } Kontakter och bläddra till en kontakt. 2 Tryck på och välj Ja. Radera alla telefonkontakter } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Rad. alla kontakter } Ja och } Ja. Namn och nummer på SIM-kortet raderas inte. SIM-kontakter Spara kontakterna på SIM-kortet. Lägga till en SIM-kontakt 1 Om du väljer SIM-kontakter som standard, } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv in namnet } OK. 3 Skriv in numret } OK och markera ett nummer. Lägg vid behov till mer information } Spara. 26 Ringa

27 Spara namn och telefonnummer automatiskt på SIM-kortet } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM och välj På. Minnesstatus Antalet kontakter som kan sparas i telefonen eller på SIM-kortet beror på tillgängligt minne. Visa minnesstatus } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Minnesstatus. Använda kontakter Kontakter kan användas på många sätt. Nedan kan du se hur man: ringer telefon- och SIM-kontakter. skickar telefonkontakter till en annan enhet. kopierar kontakter till telefonen och SIM-kortet. lägger till en bild eller en ringsignal för en telefonkontakt redigerar kontakter. synkroniserar kontakterna. Ringa upp en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bläddra till kontakten eller skriv in den eller de första bokstäverna i kontaktens namn. 2 När den kontakt som du vill ringa till är markerad använder du eller för att välja ett telefonnummer. Tryck sedan på } Ringa eller } Mer } Ring videosamtal. Ringa upp en SIM-kontakt Om du använder SIM-kontakter som standard trycker du på } Kontakter och när kontakten markeras trycker du på eller för att välja ett nummer } Ringa eller } Mer } Ring videosamtal. Om du har angett Telefonkontakter som standard } Kontakter } Mer } Alternativ } SIM-kontakter och välj kontakt } Ringa eller } Mer } Ring videosamtal. Skicka en kontakt } Kontakter. Markera en kontakt, tryck på } Mer } Skicka kontakt och välj en överföringsmetod. Skicka alla kontakter } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Skicka alla kontakter och välj överföringsmetod. Ringa 27

28 Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera till SIM. 2 Välj ett av alternativen. När du kopierar alla kontakter från telefonen till SIM-kortet ersätts all befintlig information som finns på SIM-kortet. Kopiera namn och nummer till telefonkontakter 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera från SIM. 2 Välj ett av alternativen. Lägga till en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för en telefonkontakt 1 } Kontakter och markera kontakten } Mer } Redigera kontakt. 2 Välj relevant flik och sedan Bild eller Ringsignal och } Lägg till. 3 Markera ett alternativ och ett objekt } Spara. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget kan du tilldela kontakterna personliga ringsignaler. Redigera en telefonkontakt 1 } Kontakter, markera en kontakt och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Bläddra till relevant flik och markera det fält som ska redigeras och tryck på } Redigera. 3 Redigera informationen och tryck på } Spara. Redigera en SIM-kontakt 1 Om SIM-kontakter har angetts som standard trycker du på } Kontakter och markerar det namn och nummer som du vill redigera. Om telefonkontakter har angetts som standard trycker du på } Kontakter } Mer } Alternativ } SIM-kontakter och markerar det namn och nummer som du vill redigera. 2 } Mer Välj } Redigera kontakt och redigera namnet och numret. Synkronisera kontakter Du kan synkronisera kontakter med ett kontaktprogram på webben. Mer information finns i % 71 Synkronisera. Spara och återställa kontakter med ett minneskort } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Kopiera till M.S. eller Återställ från M.S.. Välja sorteringsordning för kontakter } Kontakter } Mer } Alternativ } Avancerat } Sorteringsordning. 28 Ringa

29 Samtalslista Information om de senaste samtalen. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Välj } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det namn eller nummer som du vill ringa upp och tryck på } Ringa eller } Mer } Ring videosamtal. Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 Välj } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det nummer du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 3 } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt, eller markera en befintlig kontakt där du vill lägga till numret. Rensa samtalslistan } Samtal och välj fliken Alla } Mer } Radera alla. Kortnummer med bilder Spara nummer på platserna 1 9 i telefonen så att du snabbt kan nå dem. Kortnumren är beroende av standardkontakterna % 26 Standardkontakt. Nummer som sparats på SIM-kortet kan t.ex. användas som kortnummer. Om du lägger till kontakter med bilder på kortnummerplatserna visas kontaktbilderna och det är lätt att känna igen dem % 28 Lägga till en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för en telefonkontakt. Redigera kortnummer 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Kortnummer. 2 Bläddra till positionen och tryck på } Lägg till eller } Mer } Ersätt. Använda kortnummer Ange positionsnumret i vänteläget och tryck på } Ringa. Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Kontakta din nätoperatör för numret till röstbrevlådan eller för mer information. Ringa upp röstbrevlådan Håll intryckt. Om du inte har angett ett röstbrevlådenummer trycker du på } Ja och anger numret. Ringa 29

30 Redigera röstbrevlådenumret } Meddelanden } Inställningar } Röstmedd.nummer. Röststyrning Hantera samtal med rösten genom att skapa röstkommandon för att: Röstuppringning ringa upp någon genom att säga personens namn. Aktivera röststyrning genom att säga ett magiskt ord. Svara och avvisa samtal när du använder en handsfree-enhet. Innan du använder röstuppringning Aktivera funktionen för röstuppringning och spela in röstkommandona. En ikon visas bredvid de telefonnummer som har ett röstkommando. Aktivera röstuppringning och spela in namn 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Aktivera } Ja } Nytt röstkomm. och välj en kontakt. 2 Om det finns flera nummer för kontakten använder du och för att visa numren. Markera det nummer som du vill koppla röstkommandot till. Spela in ett röstkommando som t.ex. Svens mobil. 3 Nu visas instruktioner. Vänta på ton och säg sedan kommandot som ska spelas in. Röstkommandot spelas upp för dig. 4 Om inspelningen låter bra trycker du på } Ja. Om du inte är nöjd trycker du på } Nej och upprepar steg 3. Om du vill spela in ännu ett röstkommando för en kontakt väljer du } Nytt röstkomm. } Lägg till igen och upprepar steg 2 till och med 4 ovan. Namn på person Det inspelade kontaktnamnet hörs när kontakten ringer. Sätta på eller stänga av visning av kontaktens namn } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Spela upp namn. Röstuppringning Starta röstuppringningen från vänteläget via telefonen, en bärbar handsfreeenhet, ett headset med Bluetooth eller genom att säga det magiska ordet. Ringa 1 Håll någon av volymknapparna intryckt från vänteläget. 2 Vänta på tonen och säg det ett inspelat namn, till exempel Svens mobil. Namnet spelas upp för dig och samtalet kopplas. 30 Ringa

31 Ringa ett samtal med en handsfree-enhet I vänteläget håller du handsfreeknappen eller knappen för headset med Bluetooth intryckt. Det magiska ordet Spela in och använd röstkommandot som magiskt ord för att aktivera röststyrning utan att trycka på några knappar. Det magiska ordet kan endast användas med en handsfreeenhet eller ett headset med Bluetooth. Välj ett långt, ovanligt ord eller en fras som lätt kan urskiljas från eventuella röster i bakgrunden. Aktivera och spela in det magiska ordet 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Magiskt ord } Aktivera. 2 Nu visas instruktioner. } Fortsätt. Vänta på ton och säg sedan det magiska ordet. 3 } Ja om du vill godkänna ordet elle } Nej om du vill spela in ett nytt magiskt ord. 4 Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som det magiska ordet ska aktiveras. Röstsvar Svara eller avvisa inkommande samtal med hjälp av rösten när du använder handsfree. Du kan använda MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- och IMY-filer som ringsignal när du använder röstsvar. Aktivera röstsvar och spela in kommandon för röstsvar 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstsvar } Aktivera. 2 Nu visas instruktioner. } Fortsätt.Vänta på ton och säg Svara eller något annat ord. 3 } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. 4 Nu visas instruktioner } Fortsätt. Vänta på ton och säg Upptaget eller något annat ord. 5 } Ja om du vill godkänna eller } Nej för en ny inspelning. 6 Nu visas instruktioner. } Fortsätt och välj i vilka miljöer som röstsvar ska aktiveras. Svara på eller avvisa ett samtal genom att använda röstkommandon När telefonen ringer säger du: Svara när du vill koppla samtalet. Upptaget om du vill avvisa samtalet. Ringa 31

32 Redigera röstkommandon 1 } Kontakter och bläddra till en kontakt. 2 } Mer } Redigera kontakt och bläddra till lämplig flik. Spela in ett röstkommando igen 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Röststyrning } Röstuppringning } Redigera namn. 2 Välj ett kommando } Mer } Ersätt röst. 3 Vänta på ton och säg sedan kommandot. Vidarekoppla samtal Vidarekoppla samtal till exempelvis en telefonsvarare. Om funktionen för samtalsbegränsning är aktiverad är vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. % 34 Begränsad uppringning. Telefonen har följande alternativ: Vidarekoppla alla alla samtal. Vid upptaget om ett samtal pågår. Kan inte nås om telefonen är avstängd eller inte kan nås. Inget svar om samtalet inte besvaras inom en angiven tid. Aktivera vidarekoppling av samtal 1 } Inställningar } fliken Samtal } Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och vidarekopplingsalterntiv } Aktivera. 3 Ange det nummer samtalen ska vidarekopplas till eller tryck på Sök för att hitta en kontakt } OK. Inaktivera vidarekoppling av samtal Bläddra till vidarekopplingsalternativet och välj } Inaktivera. Mer än ett samtal Hantera mer än ett samtal samtidigt. Tjänsten Samtal väntar Om tjänsten är aktiverad hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera och inaktivera tjänsten Samtal väntar } Inställningar } fliken Samtal genom att använda eller och } Hantera samtal } Samtal väntar. Ringa ett andra samtal 1 } Mer Tryck på } Parkera om du vill parkera det pågående samtalet. 2 Tryck på } Mer } Ring för att ringa numret. 32 Ringa

33 Ta emot ett andra röstsamtal Om du tar emot ett andra samtal kan du: } Svara och parkera det pågående samtalet. } Upptaget om du vill avvisa samtalet och fortsätta med det pågående samtalet. } Ersätt aktivt samt om du vill svara och avsluta det pågående samtalet. Hantera två röstsamtal Om du har samtal som pågår och som är parkerade kan du: } Mer } Växla om du vill växla mellan de båda samtalen. } Mer } Koppla samtal om du vill koppla ihop samtalen. } Mer } Överför samtal för att koppla ihop de två samtalen. Du kopplas bort från båda samtalen (operatörsberoende). } Avsluta och } Ja om du vill återuppta det parkerade samtalet. } Avsluta och } Nej om du vill avsluta båda samtalen. Du måste först avsluta något av de två första samtalen eller koppla ihop dem till ett konferenssamtal om du vill besvara ett tredje samtal. Konferenssamtal Starta ett konferenssamtal genom att koppla ihop ett pågående samtal och ett parkerat samtal. Du parkerar sedan konferenssamtalet och lägger till upp till fem deltagare eller ringer ett annat samtal. Ytterligare kostnader kan debiteras för samtal mellan flera parter. Mer information får du från nätoperatören. Koppla ihop de två samtalen till ett konferenssamtal } Mer } Koppla samtal. Lägga till en ny deltagare 1 } Mer } Parkera om du vill parkera de ihopkopplade samtalen. 2 } Mer } Lägg till samtal och ring upp nästa person som ska läggas till i konferenssamtalet. 3 } Mer } Koppla samtal. 4 Upprepa steg 1 3 om du vill lägga till fler deltagare. Släppa en deltagare } Mer } Avsluta och välj den deltagare som du vill släppa från konferenssamtalet. Ringa 33

34 Föra en privat konversation 1 } Mer } Prata med och välj den deltagare som du vill prata med. 2 } Mer } Koppla samtal när du vill återuppta konferenssamtalet. Två linjer Ring separata samtal med olika telefonnummer om ditt abonnemang stödjer tjänsten för flera linjer. Välja linje för utgående samtal } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal. Välj linje 1 eller 2. Ändra namn på en linje } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Display } Redigera linjenamn. Välj den linje som du vill redigera. Mina nummer Visa, lägga till och redigera dina egna telefonnummer. Kontrollera dina telefonnummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Mina nummer och välj något av alternativen. Godkänna samtal Bara ta emot samtal från vissa telefonnummer. Om alternativet för vidarekoppling av samtal Vid upptaget är aktiverat vidarekopplas samtal. Lägga till nummer i listan över tillåtna samtal } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Endast från listan } Redigera } Lägg till. Markera en kontakt eller } Grupper % 36 Grupper. Godkänna alla samtal } Inställningar } fliken Samtal } Hantera samtal } Tillåtna samtal } Alla som ringer. Begränsad uppringning Begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste få ett lösenord från din tjänstleverantör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa av alternativen för samtalsbegränsning. 34 Ringa

35 Följande samtal kan begränsas: Alla utgående alla utgående samtal. Utg. utlandssamtal alla utgående utlandssamtal. Utg. utl. roaming alla utgående utlandssamtal utom till ditt hemland. Alla inkommande alla inkommande samtal. Ink. vid roaming alla inkommande samtal när du är utomlands % 22 Nät. Aktivera eller inaktivera samtalsbegränsning 1 } Inställningar och använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Hantera samtal } Samtalsbegränsning. Välj ett alternativ. 2 Välj Aktivera eller Inaktivera, ange lösenordet och tryck på } OK. Fast uppringning Funktionen för fast uppringning gör att samtal kan ringas till vissa nummer som sparats på SIM-kortet. De fasta numren skyddas av PIN2-koden. Du kan alltid ringa det internationella nödsamtalsnumret 112, även om funktionen för fast uppringning är aktiverad. Delar av nummer kan sparas. Om du t.ex. sparar kan du ringa till alla nummer som börjar med När funktionen för fast uppringning är aktiverad går det inte att visa eller hantera telefonnummer som har sparats på SIMkortet. Aktivera eller inaktivera fast uppringning 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning och välj Aktivera eller Inaktivera. 2 Ange PIN2-koden, tryck på } OK och tryck på } OK igen för att bekräfta. Spara ett fast nummer } Kontakter } Mer } Alternativ } Specialnummer } Fast uppringning } Fasta nummer } Nytt nummer och ange informationen. Samtalstid och samtalskostnad Under ett samtal visas samtalstiden. Du kan kontrollera längden på det senaste samtalet och utgående samtal, samt den totala samtalstiden. Ringa 35

36 Kontrollera samtalstiden } Inställningaroch använd eller för att bläddra till fliken Samtal } Tid och kostnad } Samtalstid. Ytterligare samtalsfunktioner Tonsignaler Använda telefonen för att utföra banktjänster eller styra en telefonsvarare genom att skicka tonsignaler under samtalet. Använda tonsignaler Tryck på -, eller om du vill skicka toner. } Mer } Stäng av toner eller Använd toner om du vill aktivera eller inaktivera tonerna under ett samtal. Tryck på om du vill rensa skärmen efter ett samtal. Anteckningsblock Använd skärmen som ett anteckningsblock och ange ett telefonnummer under ett samtal. När du avslutar samtalet finns numret kvar på skärmen så att du kan ringa det eller spara det i dina kontakter. Ringa eller spara från anteckningsblocket } Ringa om du vill ringa numret eller } Mer } Spara nummer och välj en kontakt som numret ska sparas för eller } Mer } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt och spara numret. Visa eller dölja eget nummer Om tjänsten Nummerpresentationsbegränsning ingår i abonnemanget kan du dölja ditt nummer när du ringer upp. Alltid visa eller dölja ditt telefonnummer 1 } Inställningar } fliken Samtal } Visa/dölj mitt nr. 2 Välj Visa nummer, Dölj nummer eller Nätstandard. Grupper Skapa en grupp med nummer och e-postadresser för att skicka meddelanden till flera mottagare samtidigt % 37 Meddelanden. Du kan också använda grupper (med nummer) när du skapar listor över tillåtna samtal (% 34 Godkänna samtal). Skapa en grupp med nummer och e-postadresser 1 } Kontakter } Mer } Alternativ } Grupper } Ny grupp } Lägg till. 2 Skriv in namnet på gruppen och tryck på } Fortsätt. 36 Ringa

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV Användarhandbok 9362075 Upplaga 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok F305 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson F305. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu så får du tillgång till gratis lagringsutrymme online

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia 6600 Slide Användarhandbok

Nokia 6600 Slide Användarhandbok Nokia 6600 Slide Användarhandbok 9211051 Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Gör telefonen din 6 Start 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet

Läs mer

Copyright 2003 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 2004 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NEM-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 6260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822471

Din manual NOKIA 6260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822471 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6260. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6260 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer