SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5"

Transkript

1 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

2 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp 8 Knapp för att starta samtal 9 Menyknapp 10 Sökknapp 11 Bakåtknapp 12 Anslutning för hörlurar 13 Laddning/dataanslutning 14 Kamera 15 Högtalare 2

3 KNAPPFUNKTIONER På/Av-knapp - Sätt på telefonen genom att trycka på På/Av-knappen. - Telefonen går till Telefoninställningar (ljudlös, flygläge, stäng av strömmen) om man trycker på På/Av-knappen lite längre. - Skärmen slocknar och låser sig om man trycker på På/Av-knappen snabbt. Knapp för att starta samtal Telefonen visar uppringda samtal då man trycker på knappen. Knapp för att avsluta samtal Avsluta ett samtal genom att trycka på knappen. Bakåtknapp Genom att trycka på bakåtknappen kommer du till föregående sida. Knappen kan också användas för att stänga vilket program som helst som är i gång. Menyknapp Genom att trycka på knappen kommer du till extrafunktionerna för det program som är i gång. 3

4 ATT KOMMA I GÅNG ATT SÄTTA SIM-KORTET PÅ PLATS 1 Ta loss batterilocket på baksidan av telefonen genom att först öppna låsskruvarna på locket. Använd en skruvmejsel för att skruva loss skruvarna. 2 Lägg sedan SIM-korten på plats, enligt bilden, i kortavläsarna som finns under batteriet, och lägg därefter tillbaka batteriet och locket. 3 Spänn fast skruvarna på locket med skruvmejsel, men försiktigt så att de inte spänns åt för mycket. Notera: Lägg SIM-kortet i läsaren under locket så att det guldfärgade chipet är placerat nedåt. SIM1-kortläsaren stöder både 3G- och GSM-nätfrekvens, medan SIM2-kortläsaren bara stöder GSM-frekvens. 4

5 STATUSMEDDELANDEN I TELEFONEN Samtal pågår Samtal via blåtandsutrustning Missat samtal Ny kalenderanteckning Döljfunktioner Micro-SD-kortinitiering Roamingläge Styrkan på antennsignalen Flygläge Blåtand på Kontakt till blåtandsutrustning Kontakt till WLAN-nät Samtal via högtalare Ljudlöst läge Vibrationsläge Mikrofon avstängd Batteriet fullt Batteriet tomt Batteriet laddas Musikspelaren på Väckning på Nytt e-postmeddelande Nytt textmeddelande 5

6 MICRO-SD-MINNESKORT ATT SÄTTA MINNESKORTET PÅ PLATS 1 Ta loss batterilocket på baksidan av telefonen genom att först öppna låsskruvarna på locket. Använd en skruvmejsel för att skruva loss skruvarna. 2 Lägg sedan micro-sd-kortet på plats, enligt bilden, i kortläsaren som finns under batteriet, och lägg därefter tillbaka batteriet och locket. 3 Spänn fast skruvarna på locket med skruvmejsel, men försiktigt så att de inte spänns åt för mycket. Notera: Lägg micro-sd-kortet i läsaren under locket så att det guldfärgade chipet är placerat nedåt mot främre delen av telefonen. 6

7 ATT ANVÄNDA MICRO-SD-KORTET SOM MASSMINNE Att flytta musik och bilder som sparats på en PC till micro-sd-kortet i telefonen fungerar på samma sätt som att flytta till vilket USB-minne som helst. 1 Anslut telefonen till PC:ns USB-anslutning med den medföljande kabeln. 2 Rör vid texten, Använd USB-lagringsläge, som visas på telefonskärmen. Telefonens micro-sd-kort ses i datorn som ett externt minneskort till vilket du kan flytta musik- och bildfiler som du vill. PEKSKÄRMSTANGENTBORD Byt till textinmatningsläge med skärmen (t.ex. textmeddelanden) och välj sedan var du vill skriva in text. ATT ANVÄNDA ANDROID-TANGENTBORDET 7

8 1 Versaler och gemener. 2 Knapp för byte mellan text/siffor/symboler. 3 Röstinmatning. 4 Mellanslag. 5 Radera-knapp. Raderar tecknet som ses till vänster om markören. Om man trycker på knappen lite längre raderas all text i fältet. ATT ANVÄNDA KAMERAN Med kameran i telefonen kan du både fotografera och filma samt dela bilderna och filmerna vidare. ATT STARTA KAMERAN 1 Tryck på kameraknappen på skärmen så är kameran klar att använda. 2 Gå tillbaka med -knappen. KAMERALÄGET Om du rör vid skärmen då kameran är på kan du ställa in zoomningen med hjälp av rullningslisten som visas. 8

9 1 Rör vid skärmen så får du fram kamerainställningarna. 2 Ta en bild eller börja filma genom att trycka på kamerautlösaren på skärmen. 3 Välj fotografera eller filma med knappen som ses i skärmen. 4 Fotot som tagits eller klippet som filmats ses i förminskad version uppe i högra hörnet av skärmen. Du kan kontrollera bilden eller filmen genom att trycka på den. ATT FOTOGRAFERA 1 Tryck på kameraknappen på skärmen för att starta kameran. 2 Anpassa kamerainställningarna enligt förhållandena. Kontrollera sedan på skärmen att inställningarna är korrekta. 3 Avgränsa det som ska fotas på skärmen. 4 Håll telefonen så stilla som möjligt och ta bilden genom att trycka på kamerautlösaren på skärmen. ATT TITTA PÅ BILDER SOM TAGITS MED KAMERAN 1 Fotot som tagits ses i förminskad version uppe i högra hörnet av skärmen. Du kan kontrollera bilden genom att trycka på den. 2 Du kan göra något av följande med bilden: - Radera bilden genom att trycka på skärmen och sedan på Radera-knappen. - Dela bilden vidare genom att trycka på skärmen och sedan på Dela-knappen. - Beskära eller rotera bilden, lägga till den i kontakter, eller använda den som bakgrundsbild i skärmen genom att trycka på Mer-knappen. 9

10 3 Bläddra bland bilderna som tagits med kameran på skärmen genom att rulla skärmen till vänster eller till höger. ATT FILMA 1 Starta filmningsläget genom att flytta kameraknappen i skärmen till höger. 2 Anpassa kamerainställningarna enligt förhållandena. Kontrollera sedan på skärmen att inställningarna är korrekta. 3 Avgränsa det som ska filmas på skärmen. 4 Börja filma genom att trycka på kamerautlösaren på skärmen. 5 Avsluta filmandet genom att trycka på kamerautlösaren en gång till. Fortsätt filma eller kontrollera klippet du nyss filmat genom att trycka på bilden i skärmen. GOOGLEKONTO Om du inte redan har ett Googlekonto kan du skapa ett så här: 1 Gå till Inställningar, sedan till Konton och synkronisering. 2 Tryck på Lägg till konto. 3 Välj Google och tryck på Next, därefter på Create. Skriv in förnamn, efternamn och användar-id i de tomma fälten och tryck på Next. Telefonen kontaktar nu Googleservern för att kontrollera om användar-id:t är ledigt. Om ID:t är upptaget föreslår telefonen alternativa användar-id:n på skärmen. 4 Tryck på Next och bekräfta användar-id:t till ditt Googlekonto. 10

11 5 Svara på frågorna som hjälper dig att komma ihåg ditt användar-id och ange till slut din e-postadress. 6 Tryck sedan på Create på skärmen. 7 Godkänn Googles servicevillkor som ses i skärmen genom att trycka på I agree, Next. 8 Avsluta skapandet av Googlekontot genom att skriva in bokstäverna som visas på skärmen och tryck på Next och Klar. GMAIL-E-POST Googles Gmail fungerar som webbaserad e-posttjänst. I telefonens e-postinställningar kan du välja antingen ett existerande Gmailkonto eller skapa ett nytt. Då programmet startas visas alla nya meddelanden som kommit till Gmail-kontot och till e-postadressen i mappen för inkommande meddelanden. ATT LÄSA E-POST Tryck på menyknappen och välj Gmail. I mappen för inkommande meddelanden visas, i en rad under varandra, alla meddelanden som kommit in. Du kan spara meddelandena i den här mappen. 11

12 ATT BYTA MELLAN OLIKA E-POSTKONTON 1 Då e-postprogrammet är i gång, kan du byta e-postkonto genom att först trycka på knappen på skärmen och därefter på Konton. 2 Välj i skärmen det konto vars inkommande meddelanden du vill läsa och bläddra bland. ATT SKICKA E-POSTMEDDELANDEN 1 Då e-postprogrammet är i gång, tryck först på knappen på skärmen och därefter på Skriv meddelande. 2 I fältet Mottagare skriver du in mottagarens e-postadress. Om du vill skicka meddelandet till fler än en mottagare, skilj e-postadresserna från varandra med semikolon (;). Du kan skicka meddelandet till hur många mottagare du vill. Du kan också skicka kopior av meddelandet genom att först trycka på och sedan välja Lägg till kopia och slutligen skriva in mottagarens e-postadress. 3 Ange ämne för e-postmeddelandet och skriv sedan meddelandet. Du kan också bifoga en bild till meddelandet genom att först trycka på och därefter på skärmen på Bifoga. Välj bild som ska bifogas i bildgalleriet. 4 Skicka i väg e-postmeddelandet genom att trycka på kuvertet uppe i skärmens högra hörn. 12

13 ATT SVARA PÅ E-POST OCH ATT VIDAREBEFORDRA MEDDELANDEN 1 Välj bland de inkommande meddelandena det som du vill svara på eller skicka vidare. Tryck på i det övre högra hörnets meddelandefält. 2 Välj i rutorna bland alternativen Svara, Svara alla eller Vidarebefordra. 3 Gör så här om du: - valde Svara eller Svara alla: skriv ditt svarsmeddelande. - valde Vidarebefordra: ange mottagarens e-postadress, och skriv in eventuell tilläggstext eller ett följebrev. 4 Skicka i väg e-postmeddelandet genom att trycka på kuvertet uppe i skärmens högra hörn. GOOGLE PLAY PROGRAMBUTIKEN I webbutiken Google Play, som finns på Internet, kan du ladda många olika slags program till telefonen, program som kan vara användbara i vardagen. ATT GÅ TILL WEBBUTIKEN 1 Tryck på menyknappen och därefter på symbolen för Play-butiken på skärmen. 2 Då du går in i butiken för första gången bör du godkänna tjänstens användarvillkor genom att trycka på Godkänn. 13

14 ATT LETA OCH HITTA PROGRAM Man kan söka efter program i Google Plays webbutik på många olika sätt. - Enligt egenskaper (livsstil, spel, nyheter, transport, resor, o.s.v.) - Enligt olika klasser (favoriter, gratis, avgiftsbelagda, nya, o.s.v.) - Enligt egna program ATT INSTALLERA PROGRAM Du kan godkänna installation av program också från andra än från Google Plays webbutik. Tryck på menyknappen och gå därefter till Inställningar Program. Tryck på Okända källor Godkänn installation av andra program än från Market. 1 Gå till Google Plays webbutik. 2 Välj det program som du vill ladda ner från webbutiken. 3 På skärmen visas vid varje program detaljerad information, bland annat pris, recensioner, användarbedömningar och en länk till programutvecklarens webbsidor. 4 Tryck på knappen Installera vid valt program och sedan på Godkänn och ladda. 5 Listen på skärmen visar hur installationen framskrider. Vanligtvis tar det bara några tiotal sekunder att ladda ner ett program. Du kan när som helst avbryta funktionen genom att trycka på bakåtknappen. 6 Då programmet laddats ner och installerats framgångsrikt i telefonen kommer ett meddelande om detta i meddelandefältet i vänstra övre hörnet. Du får fram meddelandet genom att dra det neråt på skärmen. Det nerladdade programmet finns redo att använda i telefonens meny. 14

15 ATT TA BORT PROGRAM 1 Gå till Play-butiken. Tryck på och därefter på Egna program. 2 Välj det program som ska raderas och tryck på Radera. 3 På skärmen visas nu meddelandet Vill du ta bort det här programmet? Bekräfta valet med OK-knappen. SYNKRONISERING AV DATA Du kan synkronisera information som laddats till telefonen med olika Internetservrar och säkerhetskopiera och återställa data med din egen dator. Om det sker förändringar på Internet visas den uppdaterade informationen i telefonen och synkroniseringen startar automatiskt och vice versa. Allt det här sker i bakgrunden utan att det på något sätt stör telefonens andra funktioner. Synkroniseringshändelserna visas på skärmen i meddelandefältet. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER - Telefon - Litiumjonbatteri 3,7 V 2000 mah - Laddare - Minihörlurar - Bruksanvisning - Karbinhake 15

16 TEKNISK SPECIFIKATION SAR-värde: 3G (UMTS)-frekvenser: GSM-frekvenser: Vikt: Mått (b x h x d): Driftstid i passningsläge: Taltid: 3G 0,913 W/kg, GSM 1,024 W/kg 900/1900/2100 MHz 850/900/1800/1900 MHz 204 g (med batteri), 175 g (utan batteri) 65,5 x 125,0 x 20,5 mm 420 h (med ett SIM-kort), 160 h (med två SIM-kort) 500 min 16

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer