Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21"

Transkript

1 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9 Menyöversikt...11 Navigering...12 Minne...13 Språk som används i telefonen...14 Skriva in text...14 Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Bildhantering...25 Använda kameran...25 Använda videokameran...28 Arbeta med foton...29 Visa och märka foton...30 Använda foton...31 Skriva ut foton...31 Dela med dig av foton och videoklipp...32 Videoåtkomst i telefonen...33 Musik...35 Handsfree-enhet med stereo...35 Musikåtkomst i telefonen...35 Tydlig stereo och tydlig bas...37 Spellistor...37 SensMe...38 Ljudböcker...39 Köp nu...39 PlayNow...39 TrackID

2 Musik och videoklipp online...40 Radio...40 Spela in ljud...41 Överföra och hantera innehåll...42 Hantera innehåll i telefonen...42 Skicka innehåll till en annan telefon...42 Använda en USB-kabel...42 Överföra innehåll till och från en dator...43 Telefonnamn...44 Använda den trådlösa Bluetooth -tekniken...44 Säkerhetskopiera och återställa...45 Uppdatera telefonen...47 Uppdatera telefonen med hjälp av Sony Ericsson PC Suite...47 Uppdatera telefonen trådlöst...47 Meddelanden...48 SMS och MMS...48 Konversationer...49 Röstmeddelanden...49 E-post...49 Internet...52 Verktygsfält i webbläsaren...52 Genvägar för webbläsaren...52 Bokmärken...52 Historik...53 Fler webbläsarfunktioner...53 Internetsäkerhet och certifikat...53 Filöverföring...54 webbflöden...54 Facebook...55 Anslutet hem...56 Wi-Fi...56 DLNA...56 Fjärrspel med PLAYSTATION GPS...58 Använda GPS...58 Google Maps för mobiltelefoner...59 Köranvisningar...59 Tracker...59 Synkronisera...61 Synkronisera med en dator...61 Synkronisera med hjälp av en Internettjänst

3 Fler funktioner...62 Flygplansläge...62 Alarm...62 Kalender...63 Anteckningar...63 Uppgifter...64 Profiler...64 Tid och datum...64 Teman...65 Huvudmenyns utseende...65 Skärmorientering...65 Ringsignaler...65 Spel...66 Program...66 Virusskydd...66 PIN-koder...67 IMEI-nummer...68 Stereo Streaming Bluetooth Headset MH Introduktion...69 Laddning...69 Starta och stänga av enheten...70 Koppla ihop headsetet...70 Justera volymen...70 Ringa...71 Lyssna på musik...71 Återställa headsetet...72 Batteri...72 Felsökning...72 Felsökning...74 Vanliga frågor...74 Felmeddelanden...76 Juridisk information...77 Index

4 Komma igång Viktig information Läs den viktiga informationen innan du använder mobiltelefonen. Anvisningar för pekfunktionen Anvisningar som är markerade med grått hänvisar till pekskärmsfunktioner. 4

5 Översikt över telefonen 1 Högtalare 2 Skärm 1 3 Valknappar 4 Samtalsknapp 5 Knapp för aktivitetsmenyn 2 6 Navigeringsknapp 7 C-knapp (Rensa) 8 8 Volymknapp 9 Knappen Avsluta, Av/På-knapp 10 Kameraknapp/slutarknapp Skärmlåsknapp 12 Blixt 13 Kameralins 14 Minneskortplats (under skyddet) 15 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 16 Telefonantenn Högtalare Sätta i SIM-kortet 1 Ta bort batterilocket. 2 För in SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. 5

6 Sätta i batteriet 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 2 Sätt fast batterilocket. Starta telefonen Starta telefonen 1 Håll intryckt. 2 Skriv in PIN-koden (Personal Identification Number) för SIM-kortet, om den efterfrågas, och välj OK. 3 Välj ett språk. 4 Följ de instruktioner som visas. Om du vill rätta till ett fel när du anger din PIN-kod trycker du på. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det från telefonen. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-skydd på sidan 67. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Din telefon är nu klar att använda. 6

7 Använda andra nät Ytterligare kostnader kan tillkomma för att ringa och ta emot samtal, använda meddelandefunktionen, överföra data, t.ex. Internetbaserade tjänster, i ett annat nät än ditt hemnät (roaming). Kontakta din operatör för mer information. Hjälp Förutom den här användarhandboken finns guider med funktioner och mer information på Din telefon innehåller även hjälpfunktioner och en användarhandbok. Följ instruktionerna nedan för att komma åt dem. Öppna användarhandboken i telefonen Välj Meny > Inställningar > Användarhjälp > Användarhandbok. Visa tips och trick Välj Meny > Inställningar > Användarhjälp > Tips och trick. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion och välj Info, om detta är tillgängligt. I vissa fall visas Info under Alt.. Visa en demonstration Välj Meny > Underhållning > Introduktion. Visa telefonstatus Tryck på volymknappen. Information om telefon, minne och batteri visas. Tjänster och funktioner som stöds Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller, utan begränsning, det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer. Ladda batteriet Telefonens batteri är delvis laddat när du köper den. Ladda batteriet 1 Anslut laddaren till telefonen. 2 Luta kontakten uppåt för att ta loss laddaren. Maximera batterikapaciteten Ladda din telefon ofta. Batteriet räcker längre om du laddar det ofta. 7

8 Om du befinner dig på en plats utan täckning söker telefonen regelbundet efter tillgängliga nätverk. Det drar ström. Stäng av telefonen tillfälligt om du inte kan ta dig till en plats med bättre täckning. Stäng av funktionerna 3G, trådlös Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem. Täck inte över telefonens antenn när du ringer med den. På finns mer information om hur du maximerar batterikapaciteten. 8

9 Ikoner på skärmen Dessa ikoner kan visas på skärmen: Ikon Beskrivning Telefonens batteri är nästan fulladdat Batteriet måste laddas Bra täckning Ingen täckning (visas också i flygplansläge) Ett 3G-nät är tillgängligt Ett UMTS HSPA-nät är tillgängligt Obesvarade samtal Vidarekopplade samtal Pågående samtal Mikrofonen är avstängd Högtalaren är på Telefonen är i tyst läge Nytt SMS Nytt MMS Nytt e-postmeddelande Mediaspelaren används Radion spelar Handsfree är ansluten Bluetooth-funktionen är aktiverad Ett Bluetooth-headset är anslutet Telefonen är ansluten till ett Wi-Fi-nät Telefonen är ansluten till Internet Säker webbplats Ett alarm är aktiverat Påminnelse om möte Påminnelse om uppgift GPS är aktiverat Ett Java-program är aktiverat Pekfunktion På din telefon finns en pekfunktion som aktiveras när telefonen är stängd. 9

10 Navigera över pekskärmen Peka på Peka på ett objekt på skärmen för att välja eller aktivera det. Dra Peka, håll och flytta ett objekt från en plats på skärmen till en annan. Dra snabbt Peka och för fingret snabbt åt vänster, höger, uppåt eller nedåt. Peka och håll kvar Peka och håll kvar fingret på objektet för att aktivera det eller visa alternativ. Översikt över medieläsaren Kamera 2 Foto 3 Musik 4 Video 5 Radio Navigera i medieläsaren 1 Lås upp skärmen. 2 Peka på ett objekt. 3 Om du vill gå tillbaka pekar du på skärmens övre del, eller. Använda pekfunktionen Aktivera skärmen Tryck på längst upp på telefonen. Låsa upp skärmen Dra till skärmens övre del. Låsa pekfunktionen Tryck på längst upp på telefonen. 10

11 Menyöversikt* PlayNow Kamera Platstjänster Google Maps Navigering Tracker Mina favoriter Inställningar Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Internet Meddelanden Skriv nytt Inkorgen/Konversationer Meddelanden E-post Ring röstbrevlåda Kontakter Jag Ny kontakt Hjälpredor Alarm Program Media Home Filhanteraren ** Filöverföring Kalender Uppgifter Anteckningar Videosamtal Synkronisering Timer Tidtagarur Ficklampa Miniräknare Underhållning Onlinetjänster Radio TrackID Fjärrspel Spel Photo Mate Spela in ljud Introduktion Media Foto Musik Video Spel Webbflöden Inställningar Musikspelare Inställningar Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdat. programvara Röststyrning Genvägar Flygplansläge PIN-koder Säkerhet Hjälpmedel Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibrationssignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrund Huvudmenylayout Tema Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Redigera linjenamn Samtal Kortnummer Smart sökning Vidarekoppla Växla till linje 2 Hantera samtal Tid Visa/dölj mitt nr Handsfree Öppna för att svara Stäng för att avsluta Kommunikation Wi-Fi Bluetooth USB Telefonnamn Innehållsdelning Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakommunikation Internetinställningar Strömningsinställn. Meddelandeinställn. SIP-inställningar Tillbehör Användarhjälp Användarhandbok Hämta inställningar Grundläggande inst. Tips och trick * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknappen för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. 11

12 Navigering Öppna huvudmenyn När Meny visas på skärmen, tryck på valknappen i mitten för att välja Meny. Om Meny inte visas på skärmen, tryck på och sedan på valknappen i mitten för att välja Meny. Navigera i telefonmenyerna Tryck uppåt, nedåt, vänster eller höger på navigeringsknappen för att förflytta dig i menyerna. Välja åtgärder på skärmen Tryck på den högra eller vänstra navigeringsknappen eller på mittenknappen. Visa alternativ för ett objekt Välj Alt. för att t.ex. redigera. Avsluta en funktion Tryck på. Återgå till vänteläge Tryck på. Navigera bland dina media 1 Välj Meny > Media. 2 Bläddra till ett objekt i menyn och tryck höger på navigeringsknappen. 3 Tryck vänster på navigeringsknappen för att gå tillbaka. Radera objekt Tryck på om du vill radera objekt som till exempel siffror, bokstäver, bilder och ljud. Flikar Det kan finnas flikar. Till exempel har Samtal flikar. Bläddra mellan flikarna Tryck till vänster eller höger på navigeringsknappen. Genvägar Du kan använda navigeringsknappens genvägar för att gå direkt till funktioner från vänteläget. 12

13 Använda genvägar på navigeringsknappen Tryck uppåt, nedåt, vänster eller höger på navigeringsknappen för att gå direkt till en funktion. Redigera en genväg på navigeringsknappen 1 Välj Meny > Inställningar > Allmänt > Genvägar. 2 Bläddra till ett alternativ och tryck på Redigera. 3 Bläddra till ett menyalternativ och välj Genväg. Genvägar på huvudmenyn Menynumrering börjar från ikonen längst upp till vänster och rör sig framåt och sedan nedåt, rad för rad. Gå direkt till en huvudmenypost Välj Meny och tryck på,, eller. Huvudmenylayout måste vara inställd på Rutnät. Se Ändra huvudmenyns utseende på sidan 65. Aktivitetsmenyn Aktivitetsmenyn ger dig direktåtkomst till: Nya händelser obesvarade samtal och nya meddelanden. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Mina genvägar lägg till dina favoritfunktioner för att få åtkomst till dem snabbt. Internet anslut enkelt till Internet. Öppna aktivitetsmenyn Tryck på. Signaler och meddelanden Du kan hantera alarmsignaler och få meddelanden om till exempel inkommande meddelanden och kalenderhändelser. Om du ignorerar ett meddelande kan du visa det senare i aktivitetsmenyn. Stänga av ett alarm eller använda snooze När alarmet ringer: Om du vill stänga av alarmet drar du alarmikonen till höger. Om du vill använda snooze pekar du på Snooze. Ignorera ett meddelande Peka på när du får ett meddelande om inkommande e-postmeddelande eller kalenderhändelse. Minne Du kan spara innehåll på ett minneskort, i telefonminnet och på SIM-kortet. Foton och musik sparas på minneskortet om ett minneskort är isatt. Om inte, eller om minneskortet är fullt spara sparas foton och musik i telefonminnet. Meddelanden och kontakter sparas i telefonminnet men du kan välja att spara dem på SIM-kortet. Minneskort Du kan behöva köpa ett minneskort separat. 13

14 Telefonen stöder ett MicroSD -minneskort som ökar lagringsutrymmet i telefonen. Denna korttyp kan även användas som ett flyttbart minneskort tillsammans med andra kompatibla enheter. Du kan flytta innehåll mellan ett minneskort och telefonminnet. Sätta i ett minneskort Ta bort batterilocket och sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt. Språk som används i telefonen Du kan välja vilket språk du vill använda i telefonen. Ändra det språk som används i telefonen 1 Välj Meny > Inställningar > Allmänt > Språk > Telefonspråk. 2 Välj ett alternativ. Skriva in text Du kan använda vanlig textinmatning eller snabbtextinmatning snabbtextinmatning används ett ordlisteprogram i telefonen. för att skriva in text. För Ändra språk för skriven text Håll intryckt när du skriver in text. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt när du skriver in text. Växla mellan versaler, gemener och siffror Tryck på när du skriver in text. Skriva in siffror 1 När du skriver in text trycker du på tills visas överst på skärmen. 2 Tryck på för att skriva en siffra. Om du vill skriva in en siffra i textinmatningsläge kan du hålla intryckt. Skriva in skiljetecken och symboler 1 Tryck snabbt på när du skriver in text. 2 Bläddra till en symbol och välj Infoga. Om du vill välja bland de vanligaste skiljetecknen kan du också trycka på. 14

15 Skriva in text med snabbtextinmatning 1 Välj till exempel har Meny > Meddelanden > Skriv nytt > Meddelande. 2 Om inte visas håller du intryckt för att växla till snabbtextinmatning. 3 Tryck endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Om du till exempel vill skriva "Jane" trycker du på,,,. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 4 Om du vill visa förslag på ord trycker du på eller trycker navigeringsknappen nedåt. 5 Tryck på om du vill godkänna ett förslag och lägga till ett blanksteg. Skriva in text med vanlig textinmatning 1 Välj till exempel har Meny > Meddelanden > Skriv nytt > Meddelande. 2 Om visas håller du intryckt för att växla till vanlig textinmatning. 3 Tryck på flera gånger tills önskad bokstav visas. 4 Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan 1 När du skriver in text med snabbtextinmatning väljer du Alt. > Stava ord. 2 Skriv ordet med hjälp av vanlig textinmatning och välj Spara. 15

16 Ringa Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät. Besvara samtal Du kan besvara samtal utan att öppna telefonen. Besvara ett samtal när skärmlåset är aktiverat Dra från vänster till höger. Besvara ett samtal när skärmlåset är avstängt Peka på. Avvisa ett samtal när skärmlåset är på Dra åt höger och sedan åt vänster. Avvisa ett samtal när skärmlåset är avstängt Peka på. Tysta mikrofonen under ett samtal Peka på. Sätta på högtalaren under ett samtal Peka på. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Stänga av ringsignalen innan du besvarar ett samtal när skärmlåset är på Dra åt höger. Stänga av ringsignalen innan du besvarar ett samtal när skärmlåset är avstängt Peka på. 16

17 Avsluta ett samtal Peka på. Ringa och besvara samtal Ringa 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Tryck på. Du kan ringa upp nummer från kontakterna och samtalslistan. Avsluta ett samtal Tryck på. Ringa utlandssamtal 1 Håll intryckt tills ett plustecken visas (+). 2 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. 3 Tryck på. Återuppringning av ett telefonnummer När Försöka igen? visas väljer du Ja. Håll inte telefonen mot örat när du väntar. När samtalet kopplas så avger telefonen en hög signal. Besvara ett samtal Tryck på. Avvisa ett samtal Tryck på. Ändra volymen för högtalaren under ett samtal Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Tysta mikrofonen under ett samtal 1 Håll intryckt. visas. 2 Håll intryckt igen för att använda mikrofonen. Sätta på högtalaren under ett samtal Välj Högt.På. visas. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Visa obesvarade samtal i vänteläget visas. Tryck på för att öppna samtalslistan. Videosamtal Under ett videosamtal kan du dela med dig av video från huvudkameran. 17

18 Innan du ringer videosamtal 3G-nätet (UMTS) är tillgängligt när eller visas. För att ringa videosamtal måste båda parter ha ett abonnemang som stöder en 3G-tjänst (UMTS) och du måste vara i ett täckningsområde med 3G-nät (UMTS). Ringa videosamtal 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj Alt. > Ring videosamtal. Använda zoom under utgående videosamtal Tryck uppåt eller nedåt på navigeringsknappen. Dela med sig av foton och videoklipp under ett videosamtal 1 Under ett videosamtal trycker du vänster på navigeringsknappen för att växla till fliken videodelningsläge. 2 Bläddra till ett videoklipp eller foto och välj Dela. Visa alternativ för videosamtal Under ett samtal väljer du Alt.. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 eller 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Slå 112 (det internationella nödnumret) och tryck på. Visa lokala nödsamtalsnummer 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Specialnummer > Nödnummer. Nät Telefonen växlar automatiskt mellan GSM och (UMTS) eller, beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du växlar nät manuellt. Växla mellan nät manuellt 1 Välj Meny > Inställningar > Kommunikation > Mobilnät > GSM/3G-nät. 2 Välj ett alternativ. Samtalslista Du kan visa information om besvarade, samtal som du har ringt samt obesvarade och avvisade samtal. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Tryck på och bläddra till en flik. 2 Bläddra till ett namn eller ett nummer och tryck på. Kontakter Du kan spara namn, telefonnummer och personlig information i Kontakter. Informationen kan sparas i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan synkronisera kontakter med hjälp av Sony Ericsson PC Suite. 18

19 Standardkontakter Du kan välja vilken kontaktinformation som ska visas som standard. Om Telefonkontakter har valts som standard visar kontakter all information som sparats i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard visar kontakterna namn och nummer som sparats på SIM-kortet. Välja standardkontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Standardkontakter. 3 Välj ett alternativ. Telefonkontakter Telefonkontakter kan innehålla namn, telefonnummer och personlig information. De sparas i telefonminnet. Lägga till en telefonkontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Lägg till. 3 Skriv in namnet och välj OK. 4 Bläddra till Nytt nummer: och välj Lägg till. 5 Skriv in numret och välj OK. 6 Välj ett nummeralternativ. 7 Bläddra mellan flikarna och lägg till information i fälten. 8 Välj Spara. Ringa upp kontakter Ringa upp en kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till en kontakt och tryck på. Gå direkt till kontaktlistan Håll intryckt. Ringa med Smart sökning 1 Tryck på för att skriva in en följd av (minst) två siffror. Alla poster som matchar siffer- eller bokstavsordningen eller motsvarande bokstäver visas i en lista. 2 Bläddra till en kontakt eller ett telefonnummer och tryck på. Aktivera eller inaktivera Smart sökning 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Smart sökning. 2 Välj ett alternativ. Redigera kontakter Lägga till information till en telefonkontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till en kontakt och välj Alt. > Redigera kontakt. 3 Bläddra mellan flikarna och välj Lägg till eller Redigera. 4 Markera ett alternativ och ett objekt att lägga till eller redigera. 5 Välj Spara. Om tjänsten Nummerpresentation ingår i abonnemanget kan du tilldela kontakterna personliga ringsignaler och bilder. Kopiera namn och nummer till telefonkontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Kopiera från SIM. 3 Välj ett alternativ. 19

20 Kopiera namn och nummer till SIM-kortet 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Kopiera till SIM. 3 Välj ett alternativ. När du kopierar alla kontakter från telefonen till SIM-kortet ersätts all befintlig information som finns på SIM-kortet. Spara namn och telefonnummer automatiskt på SIM-kortet 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Autospara på SIM. 3 Välj ett alternativ. Spara kontakter på minneskortet 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Kop. till minneskort. SIM-kontakter SIM-kontakter kan endast innehålla namn och telefonnummer. De sparas på SIM-kortet. Lägga till en SIM-kontakt 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Lägg till. 3 Skriv in namnet och välj OK. 4 Skriv in numret och välj OK. 5 Välj ett nummeralternativ och lägg till mer information om det finns. 6 Välj Spara. Radera kontakter Radera alla kontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Rad. alla kontakter. 3 Välj ett alternativ. Minnesstatus för kontakter Antalet kontakter som kan sparas i telefonen eller på SIM-kortet beror på tillgängligt minne. Visa minnesstatus för kontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Minnesstatus. Jag Du kan ange information om dig själv, och t.ex. skicka ditt visitkort. Skriva in information under Jag 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Jag och välj Öppna. 3 Bläddra till ett alternativ och redigera informationen. 4 Välj Spara. Lägga till eget visitkort 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Jag och välj Öppna. 3 Bläddra till Min kontaktinfo och välj Lägg till > Skapa nytt. 4 Bläddra mellan flikarna och lägg till information i fälten. 5 Skriv in informationen och tryck Spara. 20

21 Grupper Du kan skapa en grupp med telefonnummer och e-postadresser från Telefonkontakter att skicka meddelanden till. Du kan också använda grupper (med telefonnummer) när du skapar listor över tillåtna samtal. Skapa en grupp med nummer och e-postadresser 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Grupper. 3 Bläddra till Ny grupp och välj Lägg till. 4 Skriv in namnet på gruppen och tryck på Fortsätt. 5 Bläddra till Nytt och välj Lägg till. 6 För varje kontakts telefonnummer eller e-postadress som du vill markera bläddrar du till den och väljer Markera. 7 Välj Fortsätt > Klar. Kortnummer Med kortnummer kan du välja ut nio kontakter som du kan ringa upp snabbt från vänteläget. Kontakterna kan sparas på positionerna 1-9. Lägga till kontakter som kortnummer 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Kortnummer. 3 Bläddra till en position och välj Lägg till. 4 Välja en kontakt. Använda kortnummer Skriv positionsnumret och tryck på. Fler samtalsfunktioner Röstbrevlåda Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Skriva in ditt röstmeddelande-nummer 1 Välj Meny > Meddelanden > Meddelanden > Inställningar > fliken Meddelandeinställn. > Röstbrevlådenr. 2 Skriv in numret och välj OK. Ringa upp röstbrevlådan Håll intryckt. Röststyrning Genom att skapa röstkommandon kan du: Röstuppringning ringa upp någon genom att säga personens namn Svara och avvisa samtal när du använder en handsfree-enhet 21

22 Spela in ett röstkommando med hjälp av röstuppringning 1 Välj Meny > Inställningar > Allmänt > Röststyrning > Röstuppringning > Aktivera. 2 Välj Ja > Nytt röstkommando och välj en kontakt. Om kontakten har mer än ett nummer väljer du det nummer du vill lägga till ett röstkommando till. 3 Spela in ett röstkommando, t.ex. "Svens mobil". 4 Följ de instruktioner som visas. Vänta på ton och säg sedan kommandot som ska spelas in. Röstkommandot spelas upp för dig. 5 Om inspelningen låter bra trycker du på Ja. Om inte trycker du på Nej och upprepar steg 3 och 4. Röstkommandon sparas endast i telefonminnet. De kan inte användas i en annan telefon. Använda röstuppringning 1 Håll en volymknapp intryckt. 2 Vänta på ton och säg ett inspelat namn, t.ex. "Svens mobil". Telefonen repeterar namnet och kopplar samtalet. Aktivera röstsvar och spela in röstkommandon 1 Välj Meny > Inställningar > Allmänt > Röststyrning > Röstsvar > Aktivera. 2 Följ de instruktioner som visas och välj Fortsätt. Vänta på tonen och säg "Svara" eller något annat ord som du vill använda. 3 Välj Ja om du vill acceptera inspelningen, eller välj Nej om du vill göra en ny inspelning. 4 Vänta på tonen och säg "Upptagen" eller något annat ord som du vill använda. 5 Välj Ja om du vill acceptera inspelningen, eller välj Nej om du vill göra en ny inspelning. 6 Följ de instruktioner som visas och välj Fortsätt. 7 Välj de miljöer som du vill aktivera röstsvar för. Besvara ett samtal med röstkommandon Säg "Svara". Spela in ett röstkommando på nytt 1 Välj Meny > Inställningar > Allmänt > Röststyrning > Röstuppringning > Redigera namn. 2 Bläddra till ett kommando och välj Alternativ > Ersätt röst. 3 Vänta på ton och säg sedan kommandot. Vidarekoppla samtal Du kan vidarekoppla samtal till exempelvis en telefonsvarare. När Samtalsbegränsning används är kanske vissa alternativ för vidarekoppling inte tillgängliga. Vidarekoppla samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Vidarekoppla. 2 Välj en samtalstyp och vidarekopplingsalternativ. 3 Välj Aktivera. visas. 4 Skriv in det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och välj OK. Samtal väntar Om samtal väntar är har aktiverats hör du en signal om du blir uppringd under ett samtal. Aktivera samtal väntar Välj Meny > Inställningar > Samtal > Hantera samtal > Samtal väntar > Aktivera. 22

23 Mer än ett samtal Du kan hantera mer än ett samtal åt gången. Du kan till exempel parkera ett pågående samtal medan du besvarar ett andra samtal. Du kan också växla mellan de båda samtalen. Du kan inte besvara ett tredje samtal utan att avsluta ett av de två första samtalen. Växla mellan två samtal Under samtalet trycker du på. Koppla ihop två samtal Under samtalet väljer du Alt. > Koppla ihop samt.. Avsluta ett pågående samtal och återgå till det parkerade samtalet Tryck på och sedan på. Ringa ett andra samtal 1 Under samtalet trycker du på. Då parkerar du det pågående samtalet. 2 Välj Alt. > Lägg till samtal. 3 Tryck på för att ringa numret. Besvara ett andra samtal Under samtalet trycker du på. Då parkerar du det pågående samtalet. Avvisa ett andra samtal Under samtalet trycker du på och fortsätter sedan med det pågående samtalet. Avsluta ett pågående samtal och besvara ett andra samtal Under ett samtal väljer du Ersätt aktivt samtal. Konferenssamtal I ett konferenssamtal kan du ha en gemensam konversation med upp till fem personer. Lägga till en ny deltagare 1 Under samtalet trycker du på. Då parkerar du det ihopkopplade samtalet. 2 Välj Alt. > Lägg till samtal. 3 Tryck på för att ringa numret. 4 Välj Alt. > Koppla ihop samt. för att lägga till den nya deltagaren. 5 Upprepa för att lägga till fler deltagare. Släppa en deltagare 1 Välj Alt. > Avsluta part. 2 Välj vilken deltagare du vill släppa. Föra en privat konversation 1 Under samtalet väljer du Alt. > Prata med och markerar den deltagare som du vill prata med. 2 Välj Alt. > Koppla ihop samt. när du vill återuppta konferenssamtalet. Mina telefonnummer Du kan visa, lägga till och redigera dina telefonnummer. Kontrollera dina telefonnummer 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Specialnummer > Mina nummer. 3 Välj ett alternativ. Tillåt samtal Du kan välja att endast ta emot telefonsamtal från vissa telefonnummer. 23

24 Lägga till nummer i listan över tillåtna samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Hantera samtal > Godkända samtal > Endast från listan. 2 Bläddra till Nytt och välj Lägg till. 3 Välj en kontakt eller Grupper. Tillåta alla samtal Välj Meny > Inställningar > Samtal > Hantera samtal > Godkända samtal > Alla som ringer. Begränsad uppringning Du kan begränsa utgående och inkommande samtal. Du måste få ett lösenord från din tjänstleverantör. Om du vidarekopplar inkommande samtal kan du inte aktivera vissa av alternativen för samtalsbegränsning. Alternativ för samtalsbegränsning Standardalternativen är: Alla utgående alla utgående samtal Utg. utlandssamtal alla utgående utlandssamtal Utg. utl. roaming alla utgående utlandssamtal utom till ditt hemland Alla inkommande alla inkommande samtal Inkomm. vid roaming alla inkommande samtal när du är utomlands Begränsa samtal 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Hantera samtal > Samtalsbegränsning. 2 Välj ett alternativ. 3 Välj Aktivera. 4 Ange ditt lösenord och tryck på OK. Samtalstid och samtalskostnad Under samtalets gång visas hur länge du har pratat. Du kan också kontrollera längden på det senaste samtalet och utgående samtal, samt den totala samtalstiden. Kontrollera samtalstiden Välj Meny > Inställningar > Samtal > Tid > Samtalstid. Visa eller dölja ditt telefonnummer Du kan välja att visa eller dölja ditt telefonnummer när du ringer ett samtal. Dölja ditt telefonnummer 1 Välj Meny > Inställningar > Samtal > Visa/dölj mitt nr. 2 Välj Dölj nummer. 24

25 Bildhantering Telefonen måste vara stängd när du använder kameran. Du kan ta foton och spela in videoklipp som du kan visa, spara eller skicka. När telefonen är stängd hittar du sparade foton och videoklipp i eller. När telefonen är öppen hittar du sparade foton och videoklipp i Media och Filhanteraren. Använd Media Go för att överföra innehåll till och från telefonen. För mer information, se Överföra innehåll till och från en dator på sidan 43. Starta kameran Peka på. Använda kameran Ta ett foto genom att peka på skärmen 1 Aktivera kameran. 2 Om kameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på det ställe i sökaren där du vill ha fokus. Fotot tas när skärpan har ställts in. Fotot sparas automatiskt. 5 Om du vill återgå till sökaren och ta ytterligare ett foto trycker du på. Ta ett foto genom att använda slutarknappen 1 Aktivera kameran. 2 Om kameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Tryck ned halvvägs för att använda autofokus. När punkten och fokusramen visas med grön färg trycker du ned fotoknappen helt för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt. 5 Om du vill återgå till sökaren och ta ytterligare ett foto trycker du på. Använda zoom Tryck på volymknappen. Välja kamerainställningar 1 Aktivera kameran. 2 Om kameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på så visas inställningsfältet. Ansiktsavkänning Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran känner automatiskt av upp till tre ansikten, som markeras med vita ramar. En grön ram markerar det ansikte som hamnar i fokus. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Använda ansiktsavkänning 1 Aktivera kameran. 2 Om kameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på så visas inställningsfältet. 5 Peka på och sedan på. 6 Peka på skärmen för att ta fotot. Fotot tas när skärpan har ställts in. Fotot sparas automatiskt. 7 Om du vill återgå till sökaren och ta ytterligare ett foto trycker du på. 25

26 Photo fix Du kan använda Photo fix för att förbättra ett foto som du har tagit. Det räcker med att peka på skärmen så justeras ljusstyrka, ljus och kontrast för att fotot ska bli så bra som möjligt. Förbättringarna sparas som en kopia av fotot. Originalfotot påverkas inte. Förbättra ett foto med Photo fix 1 Ta ett foto. 2 Om du vill visa verktygsfältet under granskningen pekar du på skärmen. 3 Peka på. 4 Peka på. 5 Granska förbättringen och peka på för att spara. 6 Om du inte vill spara förbättringen väljer du. You can apply Photo fix on a photo several times. Kamerainställningar Inställning Ikon Beskrivning Motiv Motiv gör att du snabbt kan förbereda kameran för vanliga situationer med olika förinställda motivtyper. I kameran finns ett antal fördefinierade inställningar som passar den valda motivtypen, så att fotot blir så bra som möjligt. Auto Porträtt Skymning, porträtt Sport Snö & strand Landskap Kameran anpassar automatiskt inställningarna för ett foto. Välj den här inställningen när du vill ta porträttbilder. Ansiktsavkänning aktiveras. Inställningarna är anpassade för att ge mildare hudtoner. Använd den här inställningen när du vill ta porträttfoton på kvällen eller i mörkare omgivning (med eller utan blixt). Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta. Använd den här inställningen när du vill fotografera motiv i rörelse. Den korta exponeringstiden ger minimal rörelseoskärpa. Använd den här inställningen i starkt ljus, för att undvika underexponering. Välj den här inställningen när du vill ta landskapsbilder. Kameran fokuserar på motiv på långt håll. Blixten är avstängd. Skymning, landskap Använd den här inställningen när du vill ta porträttfoton på kvällen eller i svag belysning (utan blixt). Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta. Dokument Använd den här inställningen när du fotograferar text eller bilder. Den höjer och skärper kontrasten. Fokus Fokus avgör vilken del av ett foto som är i skärpa. Auto Ansiktsavkänning Makro Oändlig Kameran fokuserar automatiskt på det utvalda objektet. Den vita ramen blir grön när fokus har ställts in. Kameran känner automatiskt av upp till tre mänskliga ansikten, som markeras med vita ramar. En grön ram markerar det ansikte som har valts ut när autofokus tillämpas. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Autofokus för extrema närbilder. Använd den här inställningen när du fotograferar på avstånd. Fokus hamnar på objekt som befinner sig 26

27 långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga. Blixt Använd blixten när du fotograferar i svag belysning. Auto Av Blixten utlöses automatiskt i svag belysning. Blixten utlöses aldrig, oavsett belysningsgrad. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Du kan använda självutlösaren för att undvika suddiga foton. Självutlösare Med självutlösaren kan du ta ett foto utan att hålla i telefonen. Du kan använda den för att ta självporträtt, eller gruppbilder där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du ta foton. På, 10s På, 2s Av Anger en tio sekunders fördröjning från det att slutarknappen tryckts ned tills att fotot tas. Det kan vara svårt att hålla telefonen helt stilla när du trycker ned slutarknappen och det här kan göra att fotot blir suddigt. Du löser det här problemet genom att använda fördröjningen på två sekunder. Fotot tas när du trycker ned slutarknappen. Bildstorlek Du kan välja mellan flera olika bildstorlekar och format innan du tar ett foto. Observera att ett foto med hög upplösning kräver mer minne. 8MP En bild med 8 megapixel och bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på ickebredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning. 7MP 6MP En bild med 7 megapixel och bildformatet 3:2. Detta är det traditionella bildformatet för fotografier. Utskrifter av foton passar i de flesta ramar och fotoalbum. En bild med 6 megapixel och bildformatet 16:9. Ett högupplöst bredbildsformat. Upplösningen är högre än full HD. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm. 3MP En bild med 3 megapixel och bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på ickebredbildsskärm. Full HD Fullt högupplösningsformat med bildpunkter. Lämpligt för foton som du vill visa på en HD TV-bredbildsskärm. Lägg till geotaggar Du kan märka foton med information om var de är tagna. Du kan visa familj och vänner var du befann dig på en karta eller använda geotaggar för att hitta tillbaka till platsen vid ett senare tillfälle. Av På När den är avstängd kan du inte visa platsen där ett foto är taget på en karta. När den är aktiverad läggs det ungefärliga geografiska läget till när du fotograferar. Informationen kan sedan användas för att hitta platsen där fotot togs. Du kan se dina foton på en karta i Media > Foto. Några praktiska fotograferingstips Tredjedelsregeln Placera inte motivet i mitten av bilden. Du får ett bättre resultat om du placerar motivet en tredjedel in i bilden. 27

28 Håll den stadigt Håll kameran stadigt så minskar risken för att du får suddiga foton. Du kan t.ex. göra detta genom att ta stöd med handen mot ett fast föremål. Du kan också använda självutlösaren för att se till att telefonen är stilla när fotot tas. Gå närmare motivet Gå så nära ditt motiv som möjligt så behöver du inte förlita dig på att använda kamerans zoom. Försök att fylla upp hela sökaren med motivet. Fotografera inte motiv utanför blixtens räckvidd Om motivet befinner sig utanför blixtens räckvidd blir bilderna för mörka. Blixten har en räckvidd på ungefär fyra steg från motivet. Variera dina bilder Fundera över olika bildvinklar och rör dig mot motivet. Ta några foton i stående format. Prova att ta bilder från olika positioner. Använd en ren bakgrund En ren bakgrund drar uppmärksamheten till ditt motiv. Håll kamerans lins ren Mobiltelefoner används överallt, i alla väder och förvaras ofta i väskor och fickor. Detta medför att kamerans lins blir både smutsig och täckt av fingeravtryck. Torka av linsen med en torr, mjuk trasa. Använda videokameran Spela in ett videoklipp genom att peka på skärmen 1 Aktivera kameran. 2 Om videokameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på skärmen när du vill börja spela in. 5 Peka på om du vill pausa inspelningen. Peka på om du vill fortsätta inspelningen. 6 Peka på om du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt. 7 Peka på för att återgå till sökaren och spela in ett nytt videoklipp. Spela in ett videoklipp genom att använda slutarknappen 1 Aktivera kameran. 2 Om videokameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Tryck på för att börja spela in. 5 För att stoppa inspelningen trycker du på. Videoklippet sparas automatiskt. 6 Tryck på för att återgå till sökaren och spela in ett nytt videoklipp. Välja inställningar för videokamera 1 Aktivera kameran. 2 Om videokameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på så visas inställningsfältet. Inställningar för videokameran Inställning Ikon Beskrivning Videoformat Välj storlek och format för ett videoklipp innan du spelar in det. nhd VGA Medd bildpunkters storlek med bildformatet 16:9. Ett bredbildsformat som passar för videoklipp som du vill visa på bredbildsdisplayer bildpunkters storlek. Standardformat för videokameror och datorskärmar. Spelar in videoklipp som kan skickas i MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad så videoklippet passar i ett MMS. 28

29 Mörkerläge Använd det här alternativet vid dåliga ljusförhållanden. På Av När alternativet är aktiverat ökar ljuskänsligheten. Använd det i miljöer med dåliga ljusförhållanden. Videoklipp med snabba, rörliga objekt kan bli suddiga. Försök att hålla still kameran eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir kvaliteten på videoklippet bättre. Ljus Välj om du vill använda lampan när du spelar in ett videoklipp. På Av Aktivera lampan så får du bättre kvalitet på videoklipp med närbilder i dåligt upplysta miljöer. Lampan är alltid avstängd oavsett vilka ljusförhållanden som råder. Obs! Ibland får ett videoklipp bättre kvalitet utan lampan även om ljusförhållandena är dåliga. Om du vill spela in ett videoklipp med bra kvalitet utan att använda lampan måste du vara stadig på hand. Du kan också använda ett stöd och självutlösaren för att undvika suddiga videoklipp. Mikrofon Välj om du vill ta med ljud från omgivningen när du spelar in videoklipp. Av På När alternativet är avstängt spelas inga ljud in. När alternativet är på spelas ljud in. Självutlösare Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att behöva hålla i telefonen. Använd den för att spela in videoklipp där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att se till att telefonen är still när videoklippet spelas in. På, 10s Anger en tio sekunders fördröjning från det att slutarknappen tryckts ned tills videoklippet börjar spelas in. På, 2s Av Det kan vara svårt att hålla telefonen helt stilla när du trycker ned slutarknappen och det här kan göra att videoklippet blir suddigt. Du löser det här problemet genom att använda fördröjningen på två sekunder. När självutlösaren är avstängd börjar videoinspelningen så fort som du trycker ned slutarknappen. Bildstabilisator Det kan vara svårt att hålla still telefonen när du spelar in ett videoklipp. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser. På Av Vi rekommenderar att du aktiverar stabilisatorn. När stabilisatorn är avstängd kan det inspelade videoklippet se ostadigt ut. Arbeta med foton Du kan visa, förbättra och ordna dina foton och videoklipp på datorn genom att installera Adobe Photoshop Album Starter Edition. Programmet kan hämtas på Använd Media Go för att överföra innehåll till och från telefonen. Redigera foton Radera ett foto 1 Peka på. 2 Peka och dra snabbt för att bläddra bland foton och videoklipp. 3 Välj ett foto. 4 Peka på fotot för att visa verktygsfältet. 5 Peka på om du vill radera ett foto. 29

30 Redigera ett foto 1 Peka på. 2 Peka och dra snabbt för att bläddra bland foton och videoklipp. 3 Välj ett foto. 4 Peka på fotot för att visa verktygsfältet. 5 Peka på 6 Peka på om du vill använda svartvitt. 7 Peka på om du vill använda Photo fix. Zooma in ett foto 1 Peka på 2 Peka och dra snabbt för att bläddra bland foton och videoklipp. 3 Välj ett foto. 4 Peka på fotot för att visa verktygsfältet. 5 Peka på. 6 Dra för att zooma in fotot. Visa och märka foton Visa foton och videoklipp med hjälp av kameran 1 Aktivera kameran. 2 Peka på. 3 Peka på. 4 Peka och dra snabbt igenom dina foton och videoklipp. Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 5 Videoklipp anges med. Peka på om du vill spela upp ett videoklipp. Visa foton och videoklipp i medieläsaren 1 Peka på. 2 Peka och dra snabbt för att bläddra bland foton och videoklipp. 3 Peka på ett foto eller videoklipp. Visa fotona som ett bildspel 1 Välj Meny > Media > Foto > Kameraalbum. 2 Välj en månad. 3 Bläddra till ett foto och välj Visa. 4 Välj Alt. > Bildspel. 5 Välj humör. Visa bilder på en karta När du tar ett foto kan du lägga till din geografiska position till fotot. Det här kallas geografisk märkning. Geografiskt märkta foton är märkta med i Media. Om du inte kan visa foton på en karta läser du Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster. på sidan 74. Information som tillhandahålls för geografisk märkning är ungefärlig, och du måste använda ett kompatibelt program. Sony Ericsson ger inga garantier av något slag beträffande noggrannheten för information från denna typ av tjänster. Visa foton på en karta 1 Välj Meny > Media > Foto > Geotaggar. 2 Välj en månad. 3 Bläddra till ett foto och välj Visa. 4 Välj Alt. > Visa på karta. 30

31 Starta eller stänga av geografisk märkning 1 Aktivera kameran. 2 Om kameran inte har valts pekar du på. 3 Peka på. 4 Peka på så visas inställningsfältet. 5 Peka på eller 6 Peka på ett alternativ. Album Du kan ordna dina foton med hjälp av fototaggar. Du kan skapa nya märken, tilldela ett eller flera märken till ett foto eller ta bort ett märke från ett foto. Alla foton med samma tagg sparas på samma plats under Fototaggar. Du kan till exempel lägga till taggen "Semester" för alla dina semesterbilder och visa dem i Fototaggar, under taggen "Semester". Skapa ett nytt album 1 Välj Meny > Media > Foto > Kameraalbum. 2 Välj en månad. 3 Bläddra till ett foto och välj Visa. 4 Tryck navigeringsknappen nedåt och välj Alt. > Tagga detta foto. Märka foton 1 Välj Meny > Media > Foto > Kameraalbum. 2 Välj en månad. 3 Bläddra till ett foto och välj Visa. 4 Tryck navigeringsknappen nedåt och bläddra till en tagg. 5 Välj Alt. > Tagga detta foto. 6 För varje foto som du vill märka bläddrar du till fotot och väljer Alt. > Tagga detta foto. Ta bort en tagg från ett foto 1 Tryck navigeringsknappen nedåt när du visar ett foto 2 Bläddra till en tagg och välj Alt. > Radera tagg. Använda foton Du kan lägga till ett foto till en kontakt, använda fotot vid start, som bakgrund i vänteläget eller som skärmsläckare. Använda foton 1 Välj Meny > Media > Foto > Kameraalbum. 2 Välj en månad. 3 Bläddra till ett foto och välj Visa. 4 Välj Alt. > Använd som. 5 Välj ett alternativ. Skriva ut foton Du kan skriva ut foton genom att ansluta en USB-kabel till en PictBridge -kompatibel skrivare. Du kan även skriva ut på en skrivare som är kompatibel med Bluetooth som stöder Object Push Profile. 31

32 Skriva ut foton med hjälp av en USB-kabel 1 Välj Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum > Öppna. 2 Välj Alt. > Markera > Markera flera eller Markera alla. 3 Välj Alt. > Skriv ut och följ de instruktioner som visas. 4 Anslut USB-kabeln till telefonen. 5 Anslut USB-kabeln till skrivaren. 6 Vänta på att information visas i telefonen. 7 Ange inställningar för skrivaren om det behövs och välj Skriv ut. Koppla från och återanslut USB-kabeln om ett skrivarfel uppstår. Dela med dig av foton och videoklipp Du kan ta eller visa en bild eller ett videoklipp och skicka det till en annan telefon eller till Internet. Skicka ett foto eller videoklipp som sparats i telefonen 1 Peka på. 2 Välj ett foto eller videoklipp. 3 Peka på skärmen. 4 Peka på. 5 Välj Till webbalbum, Som meddelande, Som e-post eller Via Bluetooth. 6 Öppna telefonen. 7 Ange en mottagare och välj Skicka. Skicka ett foto eller videoklipp som du just har tagit 1 När du har tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp pekar du på. 2 Välj Till webbalbum, Som meddelande, Som e-post eller Via Bluetooth. 3 Öppna telefonen. 4 Ange en mottagare och välj Skicka. Använda webbalbum Om ditt abonnemang har stöd för den här tjänsten kan du skicka foton och videoklipp till ett webbalbum. Om du inte kan skicka innehåll till ett webbalbum, se Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster. på sidan 74. Olika webbtjänster kan kräva ett separat licensavtal mellan dig och tjänstleverantören. Ytterligare regler och avgifter kan gälla. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information. Skicka foton som är sparade i telefonen till ett webbalbum 1 Välj Meny > Media > Foto > Kameraalbum. 2 Välj månad och år. 3 Bläddra till fotot och välj Alt. > Skicka > Till webbalbum. 4 Välj en tjänst för webbalbum. Ange dina användaruppgifter om de efterfrågas. 5 Välj ett album eller lägg till ett nytt album. 6 Skriv in text och välj Skicka. Skicka videoklipp som är sparade i telefonen till ett webbalbum 1 Välj Meny > Media > Video > Videoklipp. 2 Bläddra till ett videoklipp och välj Alt. > Skicka > Till webbalbum. 3 Välj en tjänst för webbalbum. Ange dina användaruppgifter om de efterfrågas. 4 Välj ett webbalbum eller lägg till ett nytt webbalbum. 5 Ange text och välj Skicka. Visa webbalbum 1 Välj Meny > Media > Foto > Webbalbum. 2 Välj ett webbalbum. 32

33 Gå till en webbadress från kontakter 1 Välj Meny > Kontakter. 2 Bläddra till en kontakt och välj Öppna. 3 Bläddra till en webbadress och välj Gå till. Videoåtkomst i telefonen När telefonen är stängd kan du bläddra igenom och spela upp videoklipp med videospelaren i medieläsaren. Videoklipp som du har spelat in med kameran finns under Kameravideoklipp. Du har tillgång till andra videoklipp från Videoklipp. När telefonen är öppen kommer du åt dina videoklipp från Media och Filhanteraren. Spela upp videoklipp 1 Peka på. 2 Peka på en kategori. 3 Peka och dra snabbt åt vänster eller höger för att bläddra igenom videoklippen. 4 Peka på det videoklipp som du vill spela upp. Göra paus i videoklipp 1 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 2 Peka på. Snabbspola videoklipp framåt eller bakåt 1 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 2 Peka och håll eller intryckt. Förflytta dig mellan videoklippen Peka och dra snabbt åt vänster för att gå till nästa videoklipp eller peka och dra snabbt åt höger för att gå till föregående videoklipp. Visa ett inzoomat videoklipp 1 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 2 Peka på. Visa textning 1 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 2 Om det finns textning till ett videoklipp visas. Peka på. 3 Välj ett språk. Dölja textning 1 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna. 2 Om det finns textning till ett videoklipp visas. Peka på. 3 Peka på Av. Spela upp videoklipp 1 Välj Meny > Media > Video > Videoklipp eller Kameraalbum. 2 Bläddra till en titel och välj Spela upp. Stoppa videouppspelning Tryck mitt på valknappen. Snabbspola framåt eller bakåt Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger och håll den intryckt. Förflytta dig mellan videoklippen Tryck till vänster eller höger på navigeringsknappen. 33

34 Ändra volymen Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Ändra videoskärmens storlek Tryck navigeringsknappen nedåt. 34

35 Musik Du kan lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar. Använd Media Go för att överföra innehåll till och från telefonen. För mer information, se Överföra innehåll till och från en dator på sidan 43. Handsfree-enhet med stereo Använda en handsfree Anslut en bärbar handsfree. Musiken stannar när det ringer och börjar spela igen när samtalet är slut. Om det inte finns några medföljande hörlurar för telefonen kan du köpa hörlurar separat. Musikåtkomst i telefonen Återgå till musikspelaren När telefonen är öppen har du tillgång till fler musikfunktioner i Media och Filhanteraren. Bläddra bland musik 1 Peka på. 2 Peka på en kategori. 3 Peka och dra snabbt åt vänster eller höger för att bläddra igenom musiken. 4 Peka på ett album eller en spellista för att visa innehållet. 5 Om du vill gå tillbaka pekar utanför listan och sedan på skärmens övre del. Bläddra bland musik med skjutknappen 1 När du bläddrar bland musik, till exempel album, kan du peka på skärmens nedre del för att visa. 2 Dra åt vänster eller höger för att bläddra bland din musik. Spela upp musik 1 Peka på. 2 Peka på en kategori. 3 Peka och dra snabbt åt vänster eller höger för att bläddra igenom musiken. 4 Peka på ett album eller en spellista. 5 Om du vill spela upp en låt pekar du på titeln. Göra paus i musiken Peka på. Snabbspola musik framåt eller bakåt Peka och håll eller intryckt. Du kan också dra åt vänster eller höger om du vill snabbspola framåt eller bakåt. Förflytta dig mellan låtarna Peka på eller. 35

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664

Din manual SONY ERICSSON ELM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738664 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ELM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON AINO

Din manual SONY ERICSSON AINO Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON AINO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON ZYLO

Din manual SONY ERICSSON ZYLO Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON ZYLO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA X3-02. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy 740. Svenska

Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro PhoneEasy 740 Svenska 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Hörlur 2. Grön LED-lampa=nytt meddelande/missat samtal 3. Upp/ned-knapp 4. OK-knapp 5. Menyknapp 6. Funktionsknapp 7. Samtalsknapp 8. Röstbrevlåda

Läs mer

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C5-00. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Tack för att du valde en Sony Ericsson C702. Njut av digital fotografering med 3,2 megapixlar var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed Hemsidan Två långsamma tryck kommer till hemsidan. Det är där man ska ha de appar man använder oftast! Rensa genom att hålla inne en app med fingret och dra

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nokia 6600 Slide Användarhandbok

Nokia 6600 Slide Användarhandbok Nokia 6600 Slide Användarhandbok 9211051 Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Gör telefonen din 6 Start 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer