Sony Ericsson W800i. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sony Ericsson W800i. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen Ringa Meddelanden Bildhantering Underhållning Anslutningar Viktig information Index Ytterligare användarinformation Additional information user guide som innehåller mer information om telefonen finns på På Sony Ericsson Product Support finns mer hjälp om hur du får ut så mycket som möjligt ur produkten, inklusive användardokumentation, felsökning, tips & trick och programvara, samt telefoninställningar för Internet-/WAP-läsning och meddelanden. Sony Ericsson W800i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Första utgåvan (maj 2005) Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: SV/LZT R1A Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Innan du använder mobiltelefonen bör du läsa kapitlen Föreskrifter för säker och effektiv användning och Begränsad garanti. 1

2 Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Namnet och logotyperna för Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Sony Ericsson. QuickShare, PlayNow, PhotoDJ, MusicDJ och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick och Memory Stick Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Logotypen och symbolen Walkman är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och i andra länder. Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. 1 Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa 2

3 utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Upphovsrätten till delar av programvaran i den här produkten ägs av SyncML initiative Ltd. ( ). Alla rättigheter förbehållna. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 3

4 Komma igång 3 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. Sätt i batteriet och SIM-kortet 1 Ta bort batterilocket. 4 2 Skjut batterilocket på plats. Skjut in SIM-kortet i fästet. 5 4 Anslut laddaren till telefonen.

5 6 Det kan dröja upp till 30 minuter innan batteriikonen visas på skärmen. 7 Vänta cirka 2,5 timmar eller tills batteriikonen indikerar att batteriet är fulladdat. 8 Ta bort laddaren. 30 min 2,5 tim Sätta på telefonen 1 Håll intryckt. Första gången du sätter på telefonen kan det ta några minuter för den att starta. 2 Välj om du vill använda telefonen med full funktionalitet eller bara WALKMAN spelaren. 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas. 4 När du slår på telefonen första gången anger du vilket språk som menyalternativen i telefonen ska visas på. } Ja om du vill använda inställningsguiden för att komma igång. Fullfölj installationen genom att följa instruktionerna som visas. Startmeny När startmenyn aktiveras kan du välja om du bara vill lyssna på musik i stället för att använda telefonen med full funktionalitet. Det innebär att alla sändare i telefonen stängs av så att den inte stör känslig utrustning, till exempel i flygplan eller på sjukhus. Det går exempelvis inte att ringa 5

6 samtal, ta emot samtal eller skicka meddelanden. Du kan bara använda WALKMAN-spelaren. Inaktivera startmenyn 1 } Inställningar } fliken Allmänt } Startmeny. 2 Välj Visa inte. Om du har valt Endast musik kan du fortfarande få kalender- och uppgiftspåminnelser och alarmet fungerar fortfarande. Sätta i Memory Stick Duo Sätt i Memory Stick Duo genom att skjuta ned det i facket. Memory Stick Duo ger dig mer lagringsutrymme så att du kan spara mer musik, ringsignaler, videoklipp och bilder i telefonen. 6 Symboler för instruktioner Följande symboler för instruktioner används i den här användarhandboken: Obs: Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. % Se även sidan... } Använd valknapparna eller navigeringsknappen för att bläddra och välja % 18 Knappar och navigering. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Tryck på den vänstra delen av navigeringsknappen. Tryck på den högra delen av navigeringsknappen. Mer information Visa mer instruktioner i telefonen } Inställningar } fliken Allmänt } Tips och trick och Inställningsguiden.

7 Knappen Spela upp/paus Starta eller pausa musiken med. Välj mellan att använda den här knappen för WALKMAN spelaren eller FMradion eller den senast använda av de två. Ändra knappinställningen } Inställningar } fliken Allmänt } Spela upp/pausa. WALKMAN -spelare WALKMAN -spelaren fungerar både som en musik- och videospelare. Installera, överföra och spela upp musik Telefonen fungerar med programmet Disc2Phone, som finns på CD-skivan som medföljer telefonen. Använd Disc2Phone när du vill överföra musik från CDskivor eller från datorn till Memory Stick Duo i telefonen. På så sätt överförs musikfilerna automatiskt i ordningen artist album titel. Följ instruktionerna nedan när du vill börja använda WALKMAN-spelaren. Ringa samtal Ringa samtal 1 Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov) och tryck på } Ring för att ringa upp numret. 2 Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ta emot samtal När telefonen ringer trycker du på } Svara. 7

8 Installera USB-drivrutiner 1 Slå på datorn och sätt i CD-skivan som medföljde telefonen i datorns CD-enhet. Om installationsfönstret PC Suite öppnas stänger du det eftersom du inte behöver det nu. 2 Slå på telefonen och anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till telefonen. Guiden Ny maskinvara startas på datorn. 3 Dator: Klicka på Installera programvara automatiskt och klicka på Nästa. 4 Guiden bör hitta USB-drivrutinerna automatiskt. Klicka på Slutför. 5 Upprepa steg 3 och 4 tills alla fem drivrutiner är installerade. Varje gång du ansluter telefonen och datorn med USB-kabeln visas en dialogruta på datorn där du får välja vad du vill göra med filerna på den flyttbara enheten (d.v.s. Memory Stick i telefonen). Välj Gör ingenting om du vill fortsätta med förberedelserna för Disc2Phone. Installera Disc2Phone 1 Slå på datorn och sätt i CD-skivan som medföljde telefonen i datorns CD-enhet. CD-skivan startar automatiskt och installationsfönstret öppnas. 2 Dator: Välj ett språk och klicka på OK. 3 Dator: Klicka på Installera Disc2Phone och följ instruktionerna på skärmen. När installationen är klar visas ikonen Disc2Phone på datorns skrivbord. Överföra musik 1 Kontrollera att telefonen är påslagen och ansluten till datorn med USBkabeln. 2 Dator: Öppna Disc2Phone genom att dubbelklicka på Disc2Phone-ikonen på datorns skrivbord. 3 Dator: Information om hur du överför musik finns i hjälpen för Disc2Phone. Klicka på i övre högra hörnet i Disc2Phone-fönstret. Ta inte bort USB-kabeln från telefonen eller datorn under överföringen, det kan skada Memory Stick. 8

9 4 Dator: Du kan få CD-information (artist, låt o.s.v.) via Disc2Phone om du är ansluten till Internet när du hämtar musik från en CD-skiva. Du måste också slutföra registreringen innan du börjar. Det går inte att se de överförda filerna i telefonen förrän du har tagit bort USBkabeln från telefonen. Spela upp musik och videoklipp 1 } WALKMAN WALKMAN -spelarens läsare öppnas. 2 Sök efter artist eller låt eller i spelningslistor. Du kan också söka efter videoklipp. Tryck på om du vill öppna en lista, tryck på om du vill gå bakåt i en lista. 3 Markera en titel } Spela upp. WALKMAN-spelarens kontrollknappar Tryck på om du vill göra paus i uppspelningen. Tryck på knappen igen när du vill fortsätta. Tryck på om du vill hoppa framåt till nästa musikspår eller videoklipp. Tryck på om du vill hoppa bakåt till föregående musikspår eller videoklipp. Håll eller intryckt om du vill spola framåt eller bakåt när du spelar upp musikspår eller videoklipp. Tryck på eller om du vill visa en låt-för-låt-vy av den aktuella listan när du spelar upp låtar. Tryck på eller om du vill bläddra i spelningslistan under uppspelningen. Markerade filer väljs inte förrän du trycker på Spela upp. 9

10 När du spelar upp ett videoklipp kan du trycka på om du vill spela upp det i slow motion. Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på } Spela upp. När du har pausat ett videoklipp kan du trycka på om du vill spela upp en bildruta i taget. Tryck på om du vill gå till WALKMAN-spelaren, eller om du vill minimera WALKMAN-spelaren under uppspelning. Tryck på om du vill öppna WALKMAN-spelarens läsare när du är i vyn Nu spelas. Läsa filer I WALKMAN-spelarens läsare kan du leta efter musik- och videoinnehåll i listor: Artister listar musik som du har överfört med Disc2Phone. Låtar listar alla musikfiler (inte ringsignaler) i telefonen och på Memory Stick Duo. Spellistor skapa eller spela upp egna listor med ljudfiler. Videor listar alla videoklipp i telefonen och på Memory Stick Duo. Spelningslistor Du kan ordna mediefilerna i Filhanteraren, genom att skapa spelningslistor. Filer i en spelningslista kan sorteras efter artist, titel eller i den ordning de lades till i spelningslistan. Du kan lägga till en fil i mer än en spelningslista. När du tar bort en spelningslista eller en fil från en spelningslista raderas den inte permanent från telefonens minne eller Memory Stick Duo. Du kan lägga till filen i en annan spelningslista. Skapa en spelningslista 1 } WALKMAN } Spellistor } Ny spellista } Lägg till ange namnet på spelningslistan och tryck på } OK. 2 Välj bland filerna som finns i Filhanteraren. Du kan lägga till flera filer åt gången och du kan även lägga till mappar. Alla filer i de valda mapparna läggs till i spelningslistan. Så här lägger du till filer i en spelningslista 1 } WALKMAN } Spellistor markera en spelningslista } Öppna } Mer } Lägg till media. 2 Välj bland filerna som finns i Filhanteraren. 10

11 Ta bort filer från en spelningslista 1 } WALKMAN } Spellistor markera en spelningslista } Öppna. 2 Markera filen och tryck på. Ta bort spelningslistor } WALKMAN } Spellistor markera en spelningslista och tryck på. Alternativ för WALKMAN-spelare } Mer om du vill visa alternativen som du kan välja mellan: Nu spelas gå till vyn Nu spelas. Lägg till media lägg till filer eller mappar i spelningslistan. Sortera sortera spelningslistan efter artist, titel eller i den ordning de lades till i spelningslistan. Radera ta bort en fil från spelningslistan. I spelningslistor som du har skapat tas filen bara bort från spelningslistan. I listan Artister tas filen bort från minnet permanent. Byt namn byt namn på spelningslistan. Du kan bara byta namn på spelningslistor som har skapats av användare. Radera spellistan radera spelningslistan. Bara spelningslistan tas bort, filerna finns kvar i Filhanteraren. Du kan bara ta bort spelningslistor som har skapats av användare. Information visa information om det aktuella musikspåret eller videoklippet. Spelläge ändra uppspelningsordningen för musikspår och videoklipp. Välj Slumpning på om du vill spela upp filerna i spelningslistan i slumpmässig ordning, eller Slinga på om du vill att listan ska spelas upp på nytt när den sista filen har spelats upp. Equalizer ändra inställningarna för diskant och bas under musikuppspelningen. Skicka skicka ett ljud eller ett videoklipp. Spara pausad bild spara en bild från ett pausat videoklipp. 11

12 Kamera Ta en bild 1 Aktivera kameran genom att skjuta fram linsskyddsknappen. Kontrollera att kameraikonen är markerad. 2 Tryck på för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt på Memory Stick Duo-kortet (i mappen Kamerabilder). Tryck ned halvvägs för att använda autofokus. Tryck på för att ta ytterligare en bild eller på för att återgå till sökaren. Stäng av kameran genom att stänga linsskyddet eller hålla intryckt. Kamera översikt Välj alternativet som visas på skärmens övre högra del. Ta bort bilden eller videoklippet. Tryck på (+) för att zooma in eller (-) för att zooma ut. Tryck på knappen för att ta en bild eller spela in ett videoklipp. Välj alternativet som visas på skärmens nedre högra del. Gå tillbaka. Tryck på eller för att växla mellan kameran och videokameran. Tryck på eller för att justera ljusstyrkan. Aktivera och inaktivera fotolampan. 12

13 Spela in ett videoklipp 1 Aktivera videokameran. Kontrollera att ikonen för videokameran är markerad. 2 Tryck på när du vill starta inspelningen. En räknare visas ovanför visningen. Gör paus i inspelningen med } Paus. Återta inspelningen med } Fortsätt. Tryck på när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt på Memory Stick Duokortet (i mappen Kam.videoklipp). Om du vill spela in ett nytt klick (och spara det aktuella klippet) trycker du på. Stäng av videokameran genom att stänga linsskyddet eller hålla intryckt. Hämta inställningar Du kan hämta inställningar för Internet-/WAP-läsning, e-post och MMS (bildmeddelanden) på Hämta inställningar 1 Gå till på datorn. 2 Välj region och land eller Global support. 3 Välj fliken Telefoninställningar och välj telefonmodell. 4 Välj vilken inställning du vill hämta till telefonen. Kamerainställningar När du är i sökaren kan du välja } Inställn. om du vill visa olika alternativ för inställning och förbättring av bilderna och videoklippen innan du tar respektive spelar in dem. Mer information finns i % 29 Kamera och videokamera. 13

14 Lär dig telefonen Lär dig telefonen Översikt över telefonen och menyerna

15 Lär dig telefonen 1 Infraröd port 2 Högtalare 3 Valknapp 4 WALKMAN -knapp 5 Knappen Tillbaka 6 Sätta på/stänga av 7 Valknapp 8 Navigeringsknappen 9 Rensa 10 Tyst läge 11 Kamerazoom, volymknappar och bildzoom 12 Belysning 13 Kameraknapp 14 Knappen Spela upp/paus 15 Kortplats för Memory Stick Duo 16 Mikrofon 17 Uttag för stereoheadset och laddare Mer information om knappar och navigering finns i % 18 Knappar och navigering. 15

16 Lär dig telefonen PlayNow * Internettjänster Underhållning Onlinetjänster* Spel VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Bilder Videoklipp Ljud Teman Webbsidor Spel Program Annat Filhanteraren Kontakter** Radio Inställningar Kontakter** Alternativ: Kortnummer Mitt kort Grupper** Kontakter** Specialnummer Avancerat Ny kontakt Allmänt Profiler Tid och datum Språk Röststyrning Telefonstatus Genvägar Spela upp/pausa Startmeny Låsalternativ Inställningsguiden Tips och trick Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Teckenfönster Bakgrundsbild Teman Startbild Skärmsläckare Ljusstyrka Vilolägesklocka Redigera radnamn* Samtal Vidarekoppla Byt till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad Nummerpresentat. Handsfree *Kommunikation Bluetooth IR-port Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakomm. Internetinställn. Direktuppspeln.alt. Inställn. för Java Tillbehör 16

17 Lär dig telefonen Kamera Meddelanden WALKMAN Skriv nytt Inkorgen E-post Ring röstbrevl. Utkast Utkorgen Skickat Sparade objekt Mallar Inställningar Samtal Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Alarm Program Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Lampa Miniräknare Kodminne * Observera att vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Menyn beror på vilket kontaktprogram som används som standard. 17

18 Lär dig telefonen Knappar och navigering Se även % 6 Mer information. Skärmen för vänteläge, huvudmenyn och statusfältet Skärmen för vänteläge visas när du inte ringer eller använder menyerna. Där kan du till exempel se operatörens namn, klockslag och datum. Tangenter I vänteläget trycker du på om du vill visa huvudmenyn där menyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Bläddra till en flik med hjälp av navigeringsknappen och välj ett alternativ. I statusfältet högst upp på skärmen visas ikoner med information om telefonen och aktiviteterna i den. Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa huvudmenyn. Tryck på knappen när du vill välja markerade objekt. Tryck på knappen under ett samtal om du vill visa en lista med alternativ. Förflytta dig i menyer och på flikar. Tryck för att välja alternativen som visas ovanför knapparna på skärmen. Tryck när du vill gå tillbaka en nivå i menyerna eller lämna ett alternativ oförändrat. Håll knappen intryckt om du vill återgå till vänteläget eller avsluta en funktion. Tryck på knappen om du vill ta bort objekt, till exempel bilder, ljud och kontakter. Håll knappen intryckt under ett samtal om du vill stänga av mikrofonen. Tryck på knappen om du vill öppna eller minimera WALKMAN-spelaren. Tryck på knappen om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp. Tryck på knappen om du vill starta eller pausa musik. 18

19 Lär dig telefonen Håll knappen intryckt i vänteläget om du vill ringa upp röstbrevlådan (om den har aktiverats). Håll en av dessa knappar intryckt i vänteläget om du vill nå en kontakt som börjar på en specifik bokstav. Tryck på en av dessa knappar i vänteläget och tryck på Ring om du vill använda snabbuppringning. Tryck på knappen i vänteläget om du vill visa statusinformation. Tryck på knappen två gånger i snabb följd om du vill avvisa ett inkommande samtal. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill höja volymen. När du använder WALKMAN-spelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill höja volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår bakåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma in. Håll ned knappen i vänteläget om du vill använda röstuppringning, eller säg det magiska ordet, om du har angett ett sådant. Tryck snabbt två gånger när ett samtal tas emot om du vill avvisa samtalet. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. Tryck under ett samtal om du vill sänka volymen. När du använder WALKMAN-spelaren (även i minimerat läge) kan du trycka på knappen om du vill sänka volymen. Håll knappen intryckt om du vill hoppa ett spår framåt. När du använder kameran trycker du på knappen för att zooma ut. 19

20 Lär dig telefonen Håll denna knapp intryckt i vänteläge om du vill ställa in telefonen på tyst läge. Alarmet ljuder även om telefonen är i tyst läge. Tryck en gång på knappen om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal tas emot. } Info Skaffa mer information, förklaringar till och tips om markerade tjänster, menyer och funktioner i telefonen. Bläddra till ett menyobjekt } Info. } Mer Öppna en lista med alternativ. Vilka alternativ som visas i listan beror på var du befinner dig i menyerna. Skriva bokstäver Du kan skriva bokstäver, till exempel när du skriver ett meddelande eller när du skriver ett namn i kontakterna, på två sätt: Vanlig textinmatning Du trycker på en knapp så många gånger som behövs för att visa den bokstav du vill ange. T9 -inmatning Tryck bara på varje knapp en gång, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Skriva bokstäver med T9 -inmatning 1 För att du ska kunna skriva in text måste du använda en textbaserad funktion, till exempel } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. 3 Om du vill använda det ord som visas trycker du på för att godkänna ordet och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet som visas inte är det önskade trycker du på eller för att visa fler ordförslag. Godkänn ett ord och lägg till ett blanksteg med. 4 Fortsätt skriva meddelandet. Om du vill ange en punkt eller andra skiljetecken, trycker du på och sedan flera gånger på eller. Godkänn genom att trycka på. Välja en annan inmatningsmetod Håll intryckt innan eller medan du skriver bokstäver om du vill byta inmatningsmetod. 20

21 Lär dig telefonen Filhanteraren Du använder filhanteraren när du vill hantera filer (till exempel bilder, videoklipp och ljud) som har sparats i telefonminnet eller på Memory Stick Duo. Objekt som Bilder, Videoklipp, Ljud, Teman, Spel och Program sparas som filer i mappar. De filer som inte kan identifieras i telefonen sparas i mappen Annat. Du kan skapa egna undermappar i vissa av de fördefinierade mapparna och flytta dina sparade filer till dessa mappar. När du hanterar filer kan du markera flera eller samtliga filer i en mapp samtidigt. Du kan flytta och kopiera filer mellan Memory Stick Duo och telefonen. Ikoner visar var filerna sparas. Alla filer, utom vissa upphovsrättsskyddade filer, sparas automatiskt på Memory Stick Duokortet. Om Memory Stick Duo-kortet är fullt kan du inte spara någonting på det förrän du har raderat en del av innehållet eller flyttat innehållet till telefonens minne. Om Memory Stick Duo-kortet inte är isatt i telefonen sparas filerna i telefonen om det finns tillräckligt mycket minne kvar. Använda en fil från filhanteraren 1 } Filhanteraren och markera en fil i mappen Bilder eller Ljud. 2 } Mer } Använd som. Ange på vilket sätt du vill använda filen. Flytta en fil till en mapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 Bläddra till en fil, till exempel en bild som du vill flytta, och välj } Mer } Hantera filer } Flytta till mapp. 3 Markera mappen som du vill flytta filen till, eller välj Ny mapp, ge mappen ett namn och tryck på } OK. Skapa en undermapp 1 } Filhanteraren och öppna en mapp. 2 } Mer } Ny mapp och ange ett namn för mappen. 3 } OK för att spara mappen. Markera flera filer 1 } Filhanteraren och markera en fil } Mer } Markera } Markera flera. 2 Bläddra och markera fler filer genom att trycka på Markera eller Avmark. 21

22 Lär dig telefonen Kopiera en fil till telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bläddra till filen, till exempel en ljudfil som du vill kopiera, och välj } Mer } Hantera filer. 2 Välj Kopiera t. telefon eller Kop. t. ext. minne. Nu finns det två filer med samma namn men med olika ikoner som anger var filen sparas. Flytta eller kopiera filer till en dator % 7 Installera, överföra och spela upp musik och % 33 Överföra filer med USB-kabeln. Radera en fil på Memory Stick Duo-kortet Bläddra till den fil som du vill radera från Memory Stick Duo-kortet och tryck på. Formatera Memory Stick Duo Du kan formatera ett Memory Stick Duo-kort om du vill ta bort all information på det eller om innehållet är skadat. Så här formaterar du Memory Stick Duo } Filhanteraren och markera en mapp och tryck på } Mer } Form. ext. minne. Filinformation Objekt som överförs till telefonen eller som tas emot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna kan vara upphovsrättsskyddad. Om en fil är skyddad kan du kanske inte kopiera eller skicka den. En DRMskyddad fil har en nyckelsymbol. Om du markerar filen visas information om den, välj } Mer } Information. 22

23 Ringa Ringa samtal När du vill ringa och ta emot samtal sätter du på telefonen och ser till att du befinner dig inom nätets täckningsområde. Ringa 1 Ange telefonnumret (med utlandsprefix och riktnummer vid behov). 2 Välj } Ring för att ringa numret. 3 Tryck på } Avsluta när du vill avsluta samtalet. Ändra volymen för öronhögtalaren Tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen för öronhögtalaren under ett samtal. Använda högtalaren under ett samtal 1 Tryck på och välj Aktiv. högtalare om du vill aktivera högtalaren. 2 Tryck på och välj Inakt. högtalare om du vill stänga av högtalaren. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. Stänga av mikrofonen 1 Håll intryckt. 2 Håll ned när du vill återuppta samtalet. Ta emot samtal Ta emot ett samtal } Svara. Avvisa ett samtal } Upptaget eller tryck snabbt två gånger på en volymknapp. Ringa Kontrollera obesvarade samtal 1 I vänteläget väljer du } Samtal och rullar till fliken Obesvarade samtal. Använd eller om du vill flytta mellan flikarna. 2 Använd eller om du vill bläddra till ett nummer. Tryck på } Ring om du vill ringa ett nummer. Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Det betyder att de numren normalt kan användas för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om det finns ett GSM-nät inom täckningsområdet. I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan därför ha sparat ytterligare, lokala nödnummer på SIM-kortet. Ringa ett nödsamtal Skriv till exempel 112 (det internationella nödnumret) och tryck på } Ring. 23

24 Ringa Visa lokala nödsamtalsnummer } Kontakter } Alternativ } Specialnummer } SOS-nummer. Kontakter Du kan spara kontaktinformationen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet i form av namn och nummer. Du kan välja vilken kontaktinformation, Tel.kontakter eller SIM-kontakter, som ska visas som standard. Användbar information och inställningar: } Kontakter } Alternativ. Standardkontakt Om du väljer Tel.kontakter som standard, visas all information som sparats för kontakterna i Kontakter. Om du väljer SIM-kontakter som standard, visas endast namn och nummer som sparats på SIM-kortet. Välja standardkontakter 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Standardkontakter. 2 Välj Tel.kontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Kontakter är som en adressbok där du kan spara namn, telefonnummer och e-postadresser. Du kan också lägga till bilder, ringsignaler och personlig information (exempelvis födelsedag eller e-post-, webb- och gatuadress) för kontakterna. När du lägger till information till en kontakt, ordnas informationen under fem flikar. Använd,, och för att bläddra mellan flikarna och tillhörande informationsfält. Lägga till en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Lägg till. 2 Skriv namnet direkt, eller tryck på Lägg till och skriv namnet, och tryck sedan på } OK. 3 Skriv numret direkt, eller tryck på Lägg till och skriv numret, och tryck sedan på } OK. 4 Välj en nummertyp. 5 Bläddra mellan flikarna och välj fält för att ange mer information. Om du vill använda symboler i en e-postadress, trycker du på } Symboler, markerar en symbol och trycker på } Infoga. 6 När du har angett informationen trycker du på } Spara. 24

25 Ringa Spara namn och telefonnummer automatiskt på SIM-kortet 1 } Kontakter } Alternativ } Avancerat } Autospara på SIM. 2 Välj På. Lägga till en bild eller en ringsignal för en telefonkontakt 1 } Kontakter. Välj den kontakt som du vill lägga till en bild eller ringsignal för och tryck på } Mer } Redigera kontakt. 2 Använd,, och för att bläddra till rätt flik. } Bild: eller Ringsignal: } Lägg till. 3 Välj en bild eller ett ljud. } Spara för att spara kontakten. Ringa till kontakter Du kan ringa upp någon av dina kontakter eller ett nummer som finns på SIM-kortet. Om du använder Tel.kontakter som standard kan du välja att ringa både från kontakterna och från SIM-kortet. Om du använder SIM-kontakter som standard kan du bara ringa numren som finns på SIM-kortet. Ringa upp en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bläddra till kontakten som du vill ringa upp eller skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i kontaktens namn. 2 När den kontakt som du vill ringa till är markerad använder du eller för att välja ett telefonnummer. Tryck sedan på } Ring. Skicka kontakter Du kan skicka kontakter med hjälp av någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Skicka en kontakt } Kontakter. Markera en kontakt, tryck på } Mer } Skicka kontakt och välj en överföringsmetod. Samtalslista Numren från de senaste samtalen sparas i samtalslistan. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Använd,, och för att bläddra till det namn eller nummer du vill ringa upp och välj } Ring. 25

26 Meddelanden Lägga till ett nummer från samtalslistan till kontakter 1 } Samtal i vänteläget och välj en flik. 2 Bläddra till det nummer du vill lägga till och tryck på } Mer } Spara nummer. 3 } Ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt, eller markera en befintlig kontakt där du vill lägga till numret. Meddelanden Telefonen har stöd för flera olika meddelandetjänster. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om vilka tjänster du kan använda. Mer information finns också på Bildmeddelanden (MMS) Bildmeddelanden kan innehålla text, bilder, videoklipp, kamerabilder, ljudinspelningar och visitkort. Bildmeddelanden kan skickas till mobiltelefoner och e-postadresser. Innan du börjar Du måste ha ett abonnemang som stöder bildmeddelanden, och mottagaren av bildmeddelandet måste också ha stöd för bildmeddelanden. Innan du skickar ett bildmeddelande måste du se till att: 1 Adressen till meddelandeservern har angetts: } Meddelanden } Inställningar } MMS } Meddelandeserver. 2 Rätt inställningar har angetts: } Meddelanden } Inställningar } MMS } Internetprofil. Om det inte finns någon Internet-profil kan du automatiskt hämta alla 26

27 inställningar du behöver i ett meddelande från nätoperatören eller från Skapa och skicka bildmeddelanden När du skapar ett bildmeddelande kan du välja olika objekt, till exempel: Bild, Text, Ljud, Video, Ljudinspelning och Signatur. Du kan även välja Använd kamera om du vill ta en ny bild eller spela in ett nytt videoklipp. Skapa och skicka ett bildmeddelande 1 } Meddelanden } Skriv nytt } MMS. } Lägg till om du vill visa en lista med objekt som kan läggas till i meddelandet. Välj ett objekt. 2 } Lägg till om du vill lägga till fler objekt i meddelandet. Du kan visa och välja alternativ för att justera meddelandet genom att markera objekt i meddelandet och trycka på vänster valknapp. 3 När du är klar med meddelandet trycker du på } Mer } Skicka. 4 } Ange telefonnr. Ange mottagarens telefonnummer eller tryck på } Hämta kontakt för att hämta ett nummer eller en grupp från Kontakter. Om du vill ange en e-postadress trycker du på } Ange e-postadress. Meddelanden De senaste tio mottagarna visas i en lista. Du kan välja en mottagare från den här listan. } Skicka. Ringa ett samtal medan du skapar ett bildmeddelande 1 Tryck på } Mer när du skriver meddelandet. 2 } Ring ett samtal och skriv eller hämta ett telefonnummer. Tryck på } Ring. Meddelandet visas igen. 3 Avsluta samtalet genom att trycka på } Mer } Avsluta. Spara objekt från ett bildmeddelande När du har läst eller spelat upp ett bildmeddelande trycker du på } Mer } Spara objekt och markera ett objekt i listan som visas. Textmeddelanden (SMS) Textmeddelanden kan innehålla enkla bilder, animeringar, melodier och ljud. Om du skickar ett textmeddelande till en grupp debiteras du för varje medlem i gruppen. Innan du börjar Se till att numret till servicecentret är angivet. Du får numret från tjänstleverantören och det sparas vanligtvis på SIM-kortet. 27

28 Meddelanden Ange numret till servicecentret 1 } Meddelanden } Inställningar } SMS } Servicecenter. Om numret till servicecentret finns på SIM-kortet, visas det i listan. 2 Om det inte finns något nummer i listan trycker du på } Lägg till och anger numret, inklusive det internationella prefixet + och landsnumret. Tryck på } Spara. Skicka textmeddelanden Mer information om hur du skriver bokstäver: % 20 Skriva bokstäver. Vissa språkspecifika tecken kräver mer utrymme. För vissa språk kan du inaktivera Nationella tecken för att på så sätt spara utrymme. Skriva och skicka ett textmeddelande 1 } Meddelanden } Skriv nytt } SMS. 2 Skriv meddelandet och tryck på } Fortsätt. Om du vill spara meddelandet och skriva vidare eller skicka det senare trycker du på. } Ja för att spara det i Utkast. 3 } Ange telefonnr. Ange mottagarens telefonnummer eller tryck på } Hämta kontakt för att hämta ett nummer eller en grupp från Kontakter. Välj } Ange e-postadress om du vill ange en e-postadress. De senaste mottagarna visas i en lista under sändningsalternativen. Du kan välja en mottagare från den här listan. } Skicka. Om du vill skicka ett meddelande till en e-postadress måste du ange ett nummer för en e-postgateway: } Meddelanden } Inställningar } SMS } E-postgateway. Numret får du från tjänstleverantören. Infoga objekt i ett textmeddelande 1 Tryck på } Mer } Lägg till objekt när du skriver meddelandet. 2 Välj en objekttyp och sedan ett objekt. 28

29 Bildhantering Kamera och videokamera Du kan ta bilder, spela in videoklipp, spara och visa dem och skicka dem som e-postbilagor eller i bildmeddelanden via MMS. % 12 Kamera. Om motivet du försöker spela in befinner sig framför en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus eller en lampa, kan skärmen bli svart eller bilden förvrängd. Kamera- och videoalternativ När kameran eller videokameran är aktiverad trycker du på } Inställningar om du vill visa fler alternativ: Växla till videokamera om du vill spela in ett videoklipp i stället för att ta en bild. Växla till kamera om du vill ta en bild i stället för att spela in ett videoklipp. Bildläge (kamera) välj Normal om du inte vill ha någon ram, Panorama om du vill sätta ihop flera bilder till en bred bild, Ramar om du vill lägga till en ram runt bilden och Sekvenstagning om du vill ta fyra bilder i snabb följd. Bildhantering Videoläge (video) välj Högkvalitetsvideo eller För MMS om du vill skicka ditt videoklipp som ett bildmeddelande. Bildstorlek välj mellan , och Videostorlek välj mellan Stor 176 x 144 och Liten 128 x 96. Sätt på makro om du vill använda makrofokus. Sätt på mörkerläge förbättra bildeller videokvaliteten vid dåliga ljusförhållanden genom att förlänga exponeringstiden. Tänd lampan för att förbättra ljusförhållandena. Sätt på självutlösare bilden tas ett par sekunder efter att du har tryckt på kameraknappen. Effekter välj olika effekter för bilden eller videoklippet. Vitbalans justera bild- eller videofärgen efter ljusförhållandena. Bildkvalitet välj mellan Normal och Hög bildkvalitet. Visa tid och datum lägg till tid och datum för bilden. Återställ räknare återställ filnummerräknaren. Spara välj Memory Stick eller Telefonminne om du vill spara bilden eller videoklippet. 29

30 Bildhantering Överföra bilder till datorn När du har anslutit USB-kabeln kan du dra och släppa kamerabilder till en dator med Windows 2000, Windows ME, Windows XP och Mac OS X. Överföra bilder till en dator 1 Kontrollera att USB-drivrutinerna är installerade (% 8 Installera USB-drivrutiner). 2 Både datorn och telefonen ska vara påslagna. Öppna Utforskaren i Windows och bläddra till Flyttbar disk (enhet:)\dcim (om du har sparat kamerabilderna på Memory Stick Duo). 3 Flytta eller kopiera filerna från kameran eller dra och släpp dem till önskad mapp i datorn. Om du vill förbättra och ordna kamerabilderna i datorn installerar du Adobe Photoshop Album Starter Edition som finns på CD-skivan som medföljer telefonen. Bilder Telefonen levereras med ett antal bilder och animeringar. Du kan göra följande: Använda en bild som bakgrundsbild eller som skärmsläckare. Tilldela en bild till en kontakt. Skicka eller ta emot bilder med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Visa bilderna 1 } Filhanteraren } Bilder. 2 Bilderna visas i en vy med miniatyrer. Om du vill se bilden i full storlek trycker du på } Visa. Använda en bild 1 } Filhanteraren } Bilder. Bläddra till den bild du vill använda och tryck på } Mer } Använd som. 2 Ange på vilket sätt du vill använda bilden. Skicka en bild } Filhanteraren } Bilder. Bläddra till den bild du vill använda. } Mer } Skicka och välj en överföringsmetod. Alla telefoner som stöder bilder kan ta emot bildstorleken Vissa telefoner med stöd för bilder kan inte ta emot bilder som är större än Rekommenderad bildstorlek för visning på en datorskärm är

31 Underhållning Radio Telefonen har FM-radio med RDSfunktion. För att kunna använda radion måste du ansluta handsfree-enheten till telefonen eftersom den fungerar som antenn. Radion kan användas som alarmsignal. Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda radion. Sätt inte på telefonen i områden där det är förbjudet att använda mobiltelefoner (se % 34 Föreskrifter för säker och effektiv användning). Lyssna på radio Anslut handsfree-enheten i telefonen } Radio. Om du vill minimera radion, återgå till vänteläget, och använda andra funktioner samtidigt som du lyssnar på radion trycker du på. Radiostyrning } Sök eller håll eller intryckt för att söka efter nästa kanal i bandet. Tryck på eller för att flytta 0,1 MHz längs FM-bandet. Tryck på eller för att gå till nästa förinställda kanal. Spara radiokanaler Du kan spara upp till 20 av dina favoritkanaler. Underhållning Om du vill snabbspara kanaler i position 1 10 håller du 0 9 intryckt (0 representerar siffran 10). Om du vill välja en kanal som du har sparat i position 1 10 trycker du på 0 9. Spara en radiokanal } Radio } Mer } Spara, välj ett läge och tryck på } Infoga. Kanalen sparas i en lista. Radioalternativ } Mer för följande alternativ: Stäng av stäng av radion. Spara spara aktuell frekvens i en lista med kanaler. Kanaler välj, byt namn på, ersätt eller radera sparade kanaler eller välj en kanal som önskad alarmsignal. Högtalare på lyssna via högtalaren. Autospara sök efter och spara kanaler automatiskt i en lista med kanaler. De kanaler som har sparats tidigare ersätts. Ange frekvens ange en frekvens manuellt. De siffror du anger justeras automatiskt till motsvarande frekvenser. Tryck på för att gå direkt till Ange frekvens. 31

32 Underhållning RDS alternativ för att aktivera eller inaktivera AF (alternativ frekvens) och för att visa eller dölja stationsinformation. Sätt på Mono sätt på monoljud. PlayNow Den här funktionen är nät- och operatörsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha information om ditt abonnemang och om PlayNow. Med tjänsten PlayNow kan du lyssna på musiken innan du bestämmer dig för om du vill köpa och hämta den till telefonen. Innan du börjar Se till att Du har ett telefonabonnemang som stöder GPRS-dataöverföring Du har angett rätt WAPinställningar i telefonen: % 13 Hämta inställningar. Du kan behöva registrera dig som WAP-användare hos din tjänstleverantör eller nätoperatör. Det finns ledigt minne i telefonen. Hämta en låt från PlayNow -listan Det sammanlagda priset för hämtningen är det pris som visas på skärmen när du väljer att hämta och spara en låt. Nätoperatören debiterar dig via faktura eller direkt från ditt kontantkort när du har köpt låten. Så här lyssnar du på en låt } PlayNow och välj en låt som du vill lyssna på. Så här hämtar du en låt 1 När du har lyssnat på en låt som du vill hämta läser du först köpinformationen ovan och därefter reglerna och villkoren som levererades med telefonen. När du köper innehåll med telefonen innebär det att du accepterar villkoren. 2 } Ja för att hämta låten. Låten sparas automatiskt i Filhanteraren } Ljud. Tjänsten kanske inte alltid är tillgänglig i alla länder eller när du använder ett nät som inte tillhör din nätoperatör. Ett meddelande om detta visas när du väljer PlayNow -ikonen. Ringsignaler och melodier Du kan skicka och ta emot melodier med hjälp av någon av de tillgängliga överföringsmetoderna. Observera att du inte får byta material som skyddas av upphovsrätt. En DRMskyddad fil har en nyckelsymbol. 32

33 Välja en ringsignal } Inställningar } fliken Ljud och signaler } Ringsignal. Aktivera eller inaktivera ringsignalen Håll intryckt i vänteläge. Alla signaler utom larm aktiveras eller inaktiveras. Ställa in volymen för ringsignalen 1 } Inställningar } fliken Ljud och signaler } Ringvolym och tryck på eller om du vill höja eller sänka volymen. 2 } Spara för att spara inställningen. Ställa in vibratorsignalen } Inställningar } fliken Ljud och signaler } Vibratorsignal. Markera den inställning som du vill använda. Alternativ för ljud och signaler På Inställningar } fliken Ljud och signaler kan du välja följande: Meddelandesignal välj hur du vill meddelas när du får ett nytt meddelande. Knappljud välj hur det ska låta när du trycker på tangenterna. Anslutningar Anslutningar Överföra filer med USB-kabeln När du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel visas Memory Stick Duo-kortet som en enhet på datorn. Du kan installera drivrutinerna för USB-kabeln från CD:n som medföljer telefonen, se % 8 Installera USBdrivrutiner. Använd endast den USB-kabel som medföljer telefonen och anslut USBkabeln direkt i datorn. Du kan använda dra och släppfunktionaliteten i datorn för att: Överföra filer mellan telefonen och datorn. Flytta, ta bort och ordna filer på Memory Stick Duo. Filerna måste sparas i specifika mappar på Memory Stick Duo: Bilder måste sparas i \MSSEMC\Media files\image\ Musik måste sparas i antingen \MSSEMC\Media files\audio\ eller kopieras med Disc2Phone, % 7 WALKMAN -spelare. 33

34 Viktig information Java-program och spel måste sparas i \MSSEMC\Media files\other\ Bilder som tas med kameran sparas i mappen \DCIM\. Datorn måste ha ett av följande operativsystem för att funktionen ska kunna användas: Windows 2000, Windows ME, Windows XP och Mac OS X. Uppdateringstjänst Med Sony Ericssons uppdateringstjänst kan du se till att telefonen alltid innehåller den senaste programvaran. När en ny programversion är tillgänglig kan du hämta och installera den med hjälp av den medföljande USB-kabeln och en dator som är ansluten till Internet. Uppdatera programvara i telefonen 1 Gå till 2 Välj en region och ett land. 3 Ange produktnamnet. 4 Välj Sony Ericssons uppdateringstjänst och följ sedan instruktionerna. Viktig information Webbplatsen Sony Ericsson Consumer På finns en supportavdelning där du kan få hjälp och tips med bara några få musklickningar. Här hittar du bland annat de senaste programvaruuppdateringarna och tips om hur du använder produkten så effektivt som möjligt. Föreskrifter för säker och effektiv användning Läs den här informationen innan du använder mobiltelefonen. Rekommendationer Behandla produkten varsamt. Förvara den där det är rent och dammfritt. Utsätt inte produkten för vätska, väta eller fukt. Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte produkten för öppen eld eller tända tobaksprodukter. Tappa, kasta eller böj inte produkten. Måla inte produkten. Använd inte produkten i närheten av sjukhusutrustning utan att be om tillåtelse. Använd inte produkten när du befinner dig i eller i närheten av ett flygplan eller 34

35 Viktig information i områden med skyltar med texten Slå av tvåvägsradio. Använd inte produkten i områden med potentiellt explosiva gaser. Placera inte produkten i området ovanför bilens krockkudde, och installera inte heller handsfree-utrustning där. Försök inte plocka isär produkten. Bara personal som är auktoriserade av Sony Ericsson bör utföra service. Antenn Använd endast originalantenner från Sony Ericsson som är avsedda för telefonen. Användning av antenner som har ändrats eller som inte är godkända kan skada mobiltelefonen och strida mot gällande regler och resultera i en telefon som fungerar sämre. Även SAR-värdena (Specific Absorption Rate) kan hamna över rekommenderad nivå (se nedan). Effektiv användning Håll mobiltelefonen på samma sätt som en vanlig telefon. Täck inte över telefonens övre del när den används. Det kan påverka samtalskvaliteten negativt och göra att telefonen arbetar på en högre strömnivå än vad som behövs, vilket i sin tur förkortar samtals- och passningstiderna. Exponering för radiovågor (RF) och SAR (Specific Absorbation Rate) Mobiltelefonen är en radiosändare och radiomottagare med låg effekt. När den är påslagen sänder den ut radiovågor med låg intensitet. Myndigheter över hela världen har antagit omfattande internationella riktlinjer när det gäller säkerheten. Riktlinjerna har utarbetats av vetenskapliga organisationer, till exempel ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) och IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) genom regelbunden och omfattande utvärdering av vetenskapliga studier. I riktlinjerna fastställs vilka nivåer beträffande exponering för radiovågor som tillåts för allmänheten. Gränsvärdena är angivna med en säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa, och som en garanti mot avvikelser från uppmätta värden. SAR (Specific Absorption Rate) är den måttenhet som används för att mäta mängden radiovågor som tas upp av kroppen vid användning av mobiltelefon. SAR-värdet mäts upp vid högsta tillåtna utstrålade effekt i laboratoriemiljö, men det faktiska SAR-värdet för mobiltelefonen vid användning kan ligga långt under detta värde. Anledningen till detta är att mobiltelefonen är designad för att använda minsta möjliga effekt för att nå nätet. 35

36 Viktig information Variationer i SAR-värdet som ligger under gränsvärdena för exponering för radiovågor betyder inte att säkerheten varierar. SARvärdena kan skilja sig mellan olika mobiltelefonmodeller, men alla mobiltelefonmodeller från Sony Ericsson måste vara designade för att klara gränsvärdena för exponering för radiovågor. En separat broschyr med SAR-information medföljer mobiltelefonen. Den här informationen samt ytterligare information om exponering för radiofrekventa fält och SAR finns på Köra bil Kontrollera om lagar och bestämmelser i det land där du befinner dig begränsar rätten att använda mobiltelefoner när du kör bil eller om det krävs handsfree-utrustning. Vi rekommenderar att du endast använder handsfree-utrustning från Sony Ericsson som är avsedd att användas tillsammans med produkten. Observera att vissa biltillverkare inte tillåter användande av mobiltelefon i fordonet om du inte har handsfree-utrustning med extern antenn till denna. Det beror på att elektronisk utrustning kan störas. Koncentrera dig alltid helt och fullt på bilkörningen och stanna till och parkera innan du ringer upp någon eller tar emot ett samtal om vägförhållandena kräver det. Personliga medicinska apparater Mobiltelefoner kan påverka effekten hos vissa implantat, t.ex. pacemakers. Undvik att placera telefonen över pacemakern, t.ex. i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen bör du hålla den mot det öra som är längst från pacemakern. Om du håller mobiltelefonen på minst 15 cm avstånd från pacemakern är risken för störningar begränsad. Om du av någon anledning misstänker att telefonen stör bör du genast slå av telefonen. Kontakta din hjärtspecialist för mer information. Kontakta tillverkaren om du vill ha information om vad som gäller just din apparat. BARN LÅT INTE BARNEN LEKA MED DIN MOBILTELEFON ELLER DESS TILLBEHÖR. DE KAN SKADA SIG SJÄLVA ELLER ANDRA ELLER AV MISSTAG SKADA MOBILTELEFONEN ELLER DESS TILLBEHÖR. DIN MOBILTELEFON ELLER DESS TILLBEHÖR KAN INNEHÅLLA SMÅ DELAR SOM KAN LOSSNA OCH UTGÖRA EN KVÄVNINGSRISK. Kassering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning När den här symbolen finns på produkten eller förpackningen innebär det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till lämpligt insamlingsställe så att elektrisk 36

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K550i. Underhållning... 52. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flygplansläge, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering,

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K610i. Underhållning... 54. Komma igång... 4. Anslutningar... 62. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 73. Ringa... Innehåll Komma igång... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, flight mode, samtal, aktivitetsmeny, PC Suite, kamera, blogg. Lära dig telefonen... 10 Knappar, menyer, navigering, ikoner,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Starta, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper, visitkort.

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och ta emot samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...17 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Sätta ihop telefonen...3 Starta telefonen...4 Hjälp...4 Ladda batteriet...5 Översikt över telefonen...6 Ikoner på skärmen...7 Menyöversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Språk som

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 5 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Innehåll Sony Ericsson K810i

Innehåll Sony Ericsson K810i Innehåll Sony Ericsson K810i Komma igång... 4 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, starta, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 8 Översikt över telefonen, menyer, navigering, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497

Din manual SONY ERICSSON W980 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W980. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506

Din manual SONY ERICSSON Z550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820506 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är.

Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W380i. Njut av musik var du än är. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få ut mesta möjliga av musik och bilder i mobilen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälpinformation i telefonen... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt... 11 Navigering... 13 Filhanteraren...

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun.

Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Grattis till din nya Sony Ericsson K850i. Fånga och dela med dig av unika stunder. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden,

Läs mer

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Tack för att du valde en Sony Ericsson W890i. En tunn, stilren telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Ytterligare innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083

Din manual SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738083 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON JALOU BY DOLCE&GABBANA. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY ERICSSON

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678

Din manual SONY ERICSSON W715 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W715. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är.

Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W760i. En tunn och elegant telefon med allt du behöver för att njuta av musik var du än är. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

04 Kapitel 4.indd 56 05-06-20 13.28.27

04 Kapitel 4.indd 56 05-06-20 13.28.27 04 Kapitel 4.indd 56 05-06-20 13.28.27 Kapitel 4 It s Tricky Coola tips & tricks för din ipod Att jag använder en låt av Run-D.M.C som namn på det här kapitlet om tips och tricks för din ipod ger mig lite

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W395 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W395. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661

Din manual SONY ERICSSON C901 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738661 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C901. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486

Din manual SONY ERICSSON W760I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820486 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W760I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer