Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Användarhandbok R300

2 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme online och specialerbjudanden på Du kan få produktsupport på Symboler Följande symboler används i den här användarhandboken: Använd en navigeringsknapp eller en valknapp för att > bläddra och välja. Tryck mitt på navigeringsknappen. Tryck vänster på navigeringsknappen. Tryck höger på navigeringsknappen. Tryck på den övre delen av navigeringsknappen. Tryck på den nedre delen av navigeringsknappen. Obs! Tips Varning! Anger att en tjänst eller en funktion är nät- eller abonnemangsberoende. Detta betyder att alla menyer inte är tillgängliga i telefonen. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. 2

3 Förbereda telefonen Sätta i SIM-kortet och batteriet 1 Ta bort batterilocket. Skjut in SIM-kortet i fästet med kontakterna nedåt. 2 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. Sätt tillbaka batterilocket som bilden visar. Tvinga inte batterilocket på plats. Sätt försiktigt batterilocket på telefonen och stäng det. 3

4 Ladda batteriet 1 Telefonens batteri är delvis laddat när du köper den. Anslut laddaren till telefonen. Det tar ca. 2,5 tim. att ladda telefonen helt. Tryck på en knapp för att tända skärmen. 2 Luta kontakten uppåt för att ta loss laddaren. Du kan använda telefonen medan den laddas. Du kan ladda batteriet i mer eller mindre än 2,5 timmar. Avbruten laddning skadar inte batteriet. 4

5 Starta telefonen 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden om det behövs. Om du vill ångra felaktiga inmatningar, tryck på. 3 Välj OK. 4 Välj ett språk. 5 Ställ in tid och datum och välj Spara. Stänga av telefonen Håll intryckt. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas nätoperatörerens namn på skärmen. Det här kallas vänteläge. Du kan nu ringa och ta emot samtal. 5

6 SIM-kort och PIN-kod SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det från telefonen. Kontakterna kan även sparas i telefonminnet. Se Kontakter på sidan 15. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), såvida inte koden börjar med samma siffror som ett nödnummer, till exempel 112 eller 911. Du kan ringa ett nödnummer utan att först ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd visas PIN-koden spärrad. Lås upp den med hjälp av PUKkoden från operatören.. Om du vill häva spärren måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). 6

7 Översikt över telefonen Volymknappar Skärm Valknapp Samtalsknapp Genvägsknapp Knapplås Hörlur Navigeringsknapp med genvägar Valknapp På/av-knapp, Avsluta-knapp C-knapp Tyst läge Knapp för ljudförstärkning Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel Kamera Knappar för förinställd radio Högtalare 7

8 Täckning Täckning Batteristatus Nätstaplarna visar signalstyrkan i det GSM-nät du befinner dig. Flytta till en annan plats om du har problem att ringa eller om nättäckningen är dålig. Inget nät betyder att du inte är inom ett näts täckningsområde. = Bra täckning = Halvbra täckning Batteristatus = Telefonens batteri är fulladdat = Telefonens batteri är urladdat 8

9 Menyöversikt Hjälpredor Internet Underhållning Kamera Meddelanden FM-radio Samtal* Filhanteraren, Alarm, Kalender, Uppgifter, Anteckningar, Timer, Tidtagarur, Miniräknare TrackID, Mina spel, Ljudinspelaren Skriv nytt, Inkorgen, Ring röstbrevl., Utkast, Utkorgen, Skickat, SparadeMed., Mallar, Inställningar Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Kontakter Ny kontakt Inställningar* Allmänt Ljud och Display Samtal Kommunikation signaler Vissa menyer och ikoner i det här dokumentet kan variera beroende på operatör, nät eller abonnemang. * Använd navigeringsknappen för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. 9

10 Ikoner på skärmen Dessa ikoner kan visas på skärmen. Ikon Beskrivning Batteriikon. En helt grön ikon betyder att batteriet är fulladdat Du har ett obesvarat samtal Vidarekoppling har aktiverats Telefonen är i tyst läge Knappsatsen är låst Du har fått ett nytt SMS Du har fått ett nytt MMS Handsfree är ansluten Ett alarm har aktiverats Pågående samtal Högtalaren är på Radion spelar Bluetooth-funktionen är aktiverad 10

11 Navigering Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar. Navigera i menyerna 1 Från vänteläget trycker du på för att välja Meny. 2 Tryck på,,, för att flytta dig i menyerna. Välja åtgärder på skärmen Tryck på någon av valknapparna, eller. Bläddra mellan flikarna Bläddra till en flik genom att trycka på eller. Återgå till vänteläget Tryck på. Låsa knappsatsen Tryck på och välj Lås. Du kan fortfarande ringa det internationella nödnumret 112, även om knappsatsen är låst. Låsa upp knappsatsen Tryck på och välj Lås upp. 11

12 Ställa in telefonen på Tyst läge Håll intryckt. Radera objekt Tryck på och bilder. för att radera objekt som siffror, bokstäver Genvägar Du kan använda genvägar för att gå direkt till en meny. Använda genvägar på navigeringsknappen Tryck på för att skriva meddelanden. Tryck på om du vill gå till kameran. Tryck på för att använda radion. Tryck på om du vill gå till Kontakter. Använda genvägsknappen Tryck på för att Lägg till, Radera, Flytta eller använd. 12

13 Ringa Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät. Ringa 1 Från vänteläget anger du riktnummer och telefonnummer. 2 Tryck på. Avsluta ett samtal Tryck på. Besvara ett samtal Tryck på. Avvisa ett samtal Tryck på. Ändra volymen för öronhögtalaren under ett samtal Tryck uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens vänstra sida. Stänga av mikrofonen under ett samtal Håll intryckt. Håll intryckt igen för att återuppta samtalet. Stänga av ringsignalen när du får ett samtal Tryck på utan att besvara samtalet. Sätta på högtalaren under ett samtal Välj Högt.På. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas. 13

14 Ringa utlandssamtal 1 Från vänteläget håller du intryckt tills ett +-tecken visas på skärmen. 2 Slå landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer. 3 Tryck på. Visa ett obesvarat samtal När Obesvarade samtal: visas väljer du Ja. Om du vill ringa tillbaka bläddrar du till numret och trycker på. Samtalslista Du kan visa information de senaste samtalen. Visa samtalslistan Från vänteläget trycker du på. Ringa upp ett nummer från samtalslistan 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till namnet eller numret och tryck på. Rensa samtalslistan 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till fliken Alla och välj Alt. > Radera alla. 14

15 Kontakter Du kan spara kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan kopiera från telefonminnet till SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonminnet. Se Skriva in text på sidan 29. Lägga till en kontakt 1 Från vänteläget väljer du. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Lägg till. 3 Välj Lägg till för att skriva in namnet och välj OK. 4 Bläddra till Nytt nummer: och välj Lägg till. 5 Skriv in numret och välj OK. 6 Välj ett nummeralternativ. 7 Bläddra mellan flikarna och välj fält för att lägga till information. 8 Välj Spara. Du kan ange ett plustecken (+) och en landskod för alla nummer i telefonboken. Då kan de användas utomlands eller hemma. Se Ringa utlandssamtal på sidan 14. Ringa upp en kontakt 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till, eller ange de första bokstäverna i kontakten. 3 Tryck på. 15

16 Redigera en kontakt 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till kontakten och välj Alternativ > Red. kontakt. 3 Bläddra mellan flikarna, redigera informationen och välj Spara. Radera en kontakt 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till en kontakt och tryck på. Kopiera alla kontakter till SIM-kortet 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Avancerat > Kopiera till SIM > Kopiera alla. Visa och redigera dina egna telefonnummer 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Specialnummer > Mina nummer. 3 Välj ett alternativ. 16

17 Radio Din telefon har radio, och handsfree-enheten fungerar som antenn. Lyssna på radio 1 Anslut handsfree till telefonen. 2 Från vänteläget trycker du på. Sätta på högtalaren Välj Alt. > Aktiv. högtal. när radion spelar. Använd inte telefonen som radio på platser där detta är förbjudet. Växla till AM Välj Alt. > Sätt på AM när radion spelar. När du lyssnar på AM-radio måste du använda handsfreeenheten som medföljer telefonen. Ändra volymen Tryck uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens vänstra sida när du lyssnar på radion. 17

18 Söka efter radiokanaler Söka efter kanaler automatiskt Tryck på när radion spelar. Söka efter kanaler manuellt Tryck på eller när radion spelar. Växla mellan förinställda kanaler Tryck på eller när radion spelar. Spara kanaler Du kan spara upp till 20 förinställda kanaler. Spara en radiokanal i listan med kanaler 1 När du har hittat en radiokanal väljer du Alt. > Kanaler > Spara. 2 Välj Infoga. Välja sparade radiokanaler 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Välj Alt. > Kanaler > Kanaler. 3 Välj en radiokanal. Spara en radiokanal på en förinställd knapp 1 När du har hittat en radiokanal väljer du Alt. > Välj radioknapp. 2 Välj en radioknapp i listan > Lägg till. 3 Välj Lägg till för att lägga till kanalen i listan med kanaler. Välja en radiokanal som är sparad på en förinställd knapp Tryck på någon av de förinställda knapparna för radio, eller 1, 2 eller 3. 18

19 Använda konsertljud Tryck på när radion spelar. För att inaktivera Konsertljud och växla till Normal effekt, tryck på igen. Använd Konsertljud för en bättre ljudupplevelse. Använda volymförstärkning Välj Alt. > Aktiv. högtal. när radion spelar, och tryck på. För att inaktivera Volymökning och växla till Normal effekt, tryck på igen. Använd Volymökning i miljöer med mycket störande ljud för att maximera volymen från högtalaren. Var försiktig vid inställning av ljudvolymen när Volymökning används, för att undvika ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln. Spela in radio När radion spelar väljer du Alt. > Spela in radio för att starta inspelningen och Spara för att stoppa och spara inspelningen. Radioinspelningen sparas i Alt. > Mina radioinsp.. Välj Alt. > Inställningar > Inspeln.kvalitet och välj mellan Norm. kvalitet eller Hög kvalitet. Den här tjänsten finns inte i alla länder. Du kan endast använda den här tjänsten, när den finns tillgänglig, för att spela upp inspelningen vid ett lämpligare tillfälle. 19

20 Ange radion som alarmsignal 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Alarm. 2 Bläddra till ett alarm och välj Red.. 3 Bläddra till fliken. 4 Bläddra till Alarmsignal: > Red.. 5 Välj Radio. Den senast använda radiokanalen kommer att användas som alarm. 6 Välj Spara. Du måste ha handsfree ansluten när du väljer radio som alarmsignal. När radion används som alarmsignal sätter den igång via högtalaren. Stänga av radion Tryck på när radion spelar. Minimera radion på skärmen Välj Alt. > Minimera. Tryck på i vänteläget om du vill återställa radion på skärmen. Stänga av radion när den är minimerad Från vänteläget trycker du och sedan. 20

21 Meddelanden SMS Du måste ha ett nummer till servicecentralen. Numret får du av din tjänstleverantör och det sparas på SIM-kortet. Du kanske måste ange numret själv. Ange numret till servicecentralen 1 Från vänteläget väljer du Meny > Meddelanden > Inställningar > SMS > Servicecentral. Om numret till servicecentralen finns på SIM-kortet visas det. 2 Om det inte finns något nummer anger du numret till servicecentret, inklusive prefixet + och landsnumret. 3 Välj Spara. Se Skriva in text på sidan 29. Skriva och skicka ett SMS 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Välj SMS. Skriv meddelandet och välj Forts.. 3 Välj en mottagare (Ange telefonnr eller Sök i Kontakter) och välj Skicka. Visa ett mottaget SMS 1 SMS mottaget visas. Välj Ja. 2 Bläddra till det olästa meddelandet och välj Visa. 21

22 MMS MMS kan innehålla text, bilder, ljudinspelningar och bifogade filer. Du måste ange en MMS-profil och adressen till din meddelandeserver. Om det inte finns någon MMS-profil eller meddelandeserver kan du automatiskt hämta alla inställningar som behövs för MMS från nätoperatören Skapa och skicka ett MMS 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Välj MMS. 3 Infoga text. Om du vill lägga till objekt till meddelandet trycker du på bläddrar till och markerar ett objekt. 4 När meddelandet är klart väljer du Fortsätt. 5 Välj en mottagare (Ange e-postadr., Ange telefonnr eller Sök i Kontakter) och välj Skicka. Avsändaren och mottagaren måste ha abonnemang som stöder MMS. 22

23 Kamera Telefonen är utrustad med en digitalkamera. Du kan spara eller skicka bilderna du tar med kameran. De bilder som du tar med kameran sparas i Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum. Bildformatet är JPEG. Bilder som hämtas med hjälp av MMS, Internet eller den trådlösa Bluetooth -tekniken sparas i Bilder. Aktivera kameran och ta en bild 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Välj Ta bild för att ta bilden. 3 Bilden sparas automatiskt i Kameraalbum. Radera en sparad bild 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum. 2 Bläddra till en bild och välj. Skicka en sparad kamerabild som MMS 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum. 2 Bläddra till en bild och välj Alternativ > Skicka > Som MMS. 3 Välj Fortsätt. 4 Välj en mottagare (Ange e-postadr., Ange telefonnr eller Sök i Kontakter) och välj Skicka. Se Skicka en kamerabild med Bluetooth på sidan

24 Fler funktioner TrackID TrackID är en kostnadsfri tjänst för musikigenkänning. Sök efter låttitlar, artister och namn på album. Du måste ha de inställningar som krävs i telefonen. Se Internet på sidan 24. Kostnadsinformation får du från tjänstleverantören. Söka efter låtinformation När du hör en låt i en högtalare kan du från vänteläget välja Meny > Underhållning > TrackID. Internet Du måste ha rätt inställningar i telefonen. Om inställningarna inte finns i telefonen kan du: få dem i ett SMS från nätoperatören. gå till på en dator och begära ett SMS med inställningarna. Välja en Internetprofil Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Internetinställn. > Internetprofiler. Välj en profil. Börja använda webbtjänsterna 1 Från vänteläget väljer du Meny > Internet. 2 Välj Alternativ > Gå till. 3 Välj ett alternativ. Sluta surfa Medan du surfar trycker du på Alternativ > Stäng webbläs.. 24

25 Filhanteraren Du kan använda filhanteraren för att hantera filer som sparats i telefonminnet. Visa information om filer 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Sök efter en fil och välj Alternativ > Information. Flytta en fil i filhanteraren 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Sök efter en fil och välj Alternativ > Hantera fil > Flytta. 3 Välj ett alternativ. Radera en fil från filhanteraren 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Sök efter filen och tryck på. 25

26 Masslagring Du kan ansluta din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel för att överföra filer med hjälp av Masslagring. Använd endast en USB-kabel som stöds av telefonen. Ta inte bort USB-kabeln från telefonen eller datorn medan överföringen pågår, det kan skada telefonminnet. Använda masslagring 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn. Telefonen stängs av i det här läget och startar om när USB-kabeln kopplas bort. 2 Telefonen: Välj Ja för att bekräfta masslagringssessionen. 3 Datorn: Öppna mappen för den flyttbara disken för att visa mapparna i telefonen. 4 Dra och släpp filer mellan telefonen och datorn. Ansluta USB-kabeln på rätt sätt 1 Datorn: Högerklicka på ikonen för flyttbar disk och välj Mata ut. 2 Telefonen: Koppla bort USB-kabeln när följande meddelande visas i telefonen: Sessionen med masslagring avslutad. Nu kan du ta bort USB-kabeln.. 26

27 Bluetooth Den trådlösa Bluetooth -tekniken gör att du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth-enheter, till exempel ett Bluetooth-headset. Du kan: ansluta till flera enheter samtidigt utbyta objekt Rekommenderat största avstånd mellan två Bluetoothenheter är 10 meter (33 fot) utan några föremål i vägen. Aktivera funktionen Bluetooth Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Bluetooth > Aktivera. Kontrollera om lokala lagar eller bestämmelser begränsar rätten att använda den trådlösa tekniken Bluetooth. Om den inte tillåts, måste du se till att Bluetooth-funktionen inaktiveras. Visa eller dölja telefonen Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Bluetooth > Synlighet > Visa telefon eller Dölj telefon. Om din telefon är dold kan andra enheter inte identifiera den med den trådlösa Bluetooth-tekniken. 27

28 Koppla ihop en enhet med telefonen 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Bluetooth > Mina enheter > Ny enhet för att söka efter tillgängliga enheter. 2 Välj en enhet i listan. Ange en kod om så behövs. Koppla ihop telefonen med en Bluetooth-handsfree 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Bluetooth > Handsfree. 2 Välj Ja om du lägger till en Bluetooth-handsfree för första gången eller Handsfree > Min handsfree > Ny handsfree om du kopplar ihop telefonen med en annan Bluetoothhandsfree. Se till att handsfree-enheten är klar för att kopplas ihop med telefonen. Ta emot ett objekt 1 Meny > Inställningar > fliken Kommunikation > Bluetooth > Synlighet > Visa telefon. 2 Följ instruktionerna som visas när du tar emot ett objekt. Skicka en kamerabild med Bluetooth 1 Från vänteläget väljer du till exempel Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum. 2 Bläddra till en bild och välj Alternativ > Skicka > Via Bluetooth. 28

29 Skriva in text Det finns två metoder för att skriva in text: vanlig eller förutsägande textinmatning. Genom att använda förutsägande textinmatning behöver du bara trycka en gång på varje knapp. Fortsätt skriva ett ord även om det verkar vara fel. Telefonen använder ordlistan för att känna igen ordet när alla bokstäver har skrivits in. Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning Tryck på tills bokstaven visas. Tryck på för att lägga till ett blanksteg. Tryck på för att ange skiljetecken. Skriva in text genom att använda förutsägande textinmatning Om du till exempel vill skriva land trycker du på,,,. Om du vill använda det ord eller det skiljetecken som visas trycker du på för att godkänna och lägga till ett blanksteg. Om du vill godkänna ett ord utan att lägga till ett blanksteg använder du. Om ordet eller skiljetecknet som visas inte är det önskade trycker du på eller flera gånger för att visa fler ordförslag. Lägga till ett ord i ordlistan 1 När du skriver meddelandet trycker du på Alternativ > Redigera ord. 2 Skriv in ordet med vanlig textinmatning och välj Infoga. Använda knapparna Håll intryckt för att ändra inmatningsmetod. Tryck på för att växla mellan versaler och gemener. 29

30 Håll intryckt för att ändra skrivspråk. Tryck på för att radera tecken. Om du vill radera ett helt ord håller du intryckt. Håll intryckt om du vill skriva in siffror. Alarm Du kan ställa in alarmet som en ljudsignal eller som radio. Alarmet ljuder även om telefonen är avstängd. Ställa alarmet 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Alarm. 2 Bläddra till ett alarm och välj Red.. 3 Bläddra till Tid: och välj Red.. 4 Ange en tid och välj OK > Spara. Ställa in alarmsignal 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Alarm. 2 Bläddra till ett alarm och välj Red.. 3 Bläddra till fliken. 4 Bläddra till Alarmsignal: och välj Red.. 5 Sök efter och välj en alarmsignal. Välj Spara. Tysta alarmet När alarmet ljuder trycker du någon av knapparna. Om du vill upprepa alarmet väljer du Snooze. Stänga av alarmet När alarmet ljuder väljer du Stäng. 30

31 Ringsignaler och teman Teman används för att ändra skärmens utseende. Välja en ringsignal Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Ljud och signaler > Ringsignaler och väljer en ringsignal. Ställa in ringvolymen Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Ljud och signaler > Ringvolym och väljer ett alternativ. Ställa in vibratorsignalen Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Ljud och signaler > Vibratorsignal och väljer ett alternativ. Välja ett knappljud Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Ljud och signaler > Knappljud och väljer ett alternativ. Välja ett tema Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Display > Teman och väljer ett tema. Använda en kamerabild som bakgrundsbild 1 Från vänteläget väljer du Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum. 2 Bläddra till en bild och välj Alternativ > Använd som > Bakgrundsbild. 31

32 Nödsamtal Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Dessa nummer normalt kan användas för att ringa nödsamtal i olika länder, med eller utan SIM-kort, om telefonen finns inom täckningsområdet för ett GSM-nät. Ringa ett nödsamtal Från vänteläget skriver du 112 (det internationella nödnumret) och trycker. Visa eller redigera lokala nödnummer 1 Från vänteläget trycker du på. 2 Bläddra till Ny kontakt och välj Alt. > Specialnummer > Nödnummer. 32

33 Lås SIM-kortlås SIM-kortlåset skyddar endast abonnemanget, inte telefonen, mot olovlig användning. Telefonen kan användas med ett annat SIM-kort. De flesta SIM-kort är låsta när de säljs. Om SIMkortlåset är aktiverat måste du ange en PIN-kod (Personal Identity Number) varje gång du slår på telefonen. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Detta anges med meddelandet PIN-koden spärrad. Lås upp den med hjälp av PUK-koden från operatören. För att låsa upp det anger du din PUK-kod (Personal Unblocking Key). Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören. Om meddelandet Fel PIN-kod Återstående försök: visas när du ändrar PIN-koden har du angett fel PIN- eller PIN2-kod. Låsa upp SIM-kortet 1 När PIN-koden spärrad. Lås upp den med hjälp av PUKkoden från operatören. visas anger du PUK-koden och väljer OK. 2 Ange en ny PIN-kod och välj OK. 3 Ange den nya PIN-koden en gång till och tryck på OK. Aktivera SIM-kortlåset 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > SIM-lås > Skydd > På. 2 Skriv in PIN-koden och tryck OK. 33

34 Ändra PIN-koden 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > SIM-lås > Ändra PIN. 2 Skriv in PIN-koden och tryck OK. 3 Ange en ny PIN-kod och välj OK. 4 Ange den nya PIN-koden en gång till och tryck på OK. Ändra PIN2-koden 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > SIM-lås > Ändra PIN2. 2 Skriv in PIN2-koden och tryck OK. 3 Ange en ny PIN2-kod och välj OK. 4 Ange den nya PIN2-koden en gång till och tryck på OK. 34

35 Telefonlås Telefonlåset skyddar mot obehörig användning om telefonen skulle bli stulen och SIM-kortet byts ut. Du bör ändra telefonlåskoden (från standardvärdet 0000) till en personlig kod med fyra siffror. Om telefonlåset är inställt på Automatiskt behöver du inte ange telefonlåskoden förrän ett annat SIM-kort sätts in i telefonen. Aktivera telefonlåset 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > Telefonlås > Skydd > På. 2 Skriv in telefonlåskoden och tryck OK. Redigera telefonlåskoden 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > Telefonlås > Ändra kod. 2 Ange den aktuella koden och välj OK. 3 Ange en ny kod och välj OK. 4 Ange den nya koden en gång till och välj OK. Om du skulle glömma den nya koden måste du lämna in telefonen till en Sony Ericsson-återförsäljare. Låsa upp telefonen 1 Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > Telefonlås > Skydd > Av. 2 Ange telefonlåskoden och välj OK. 35

36 Felsökning Vissa fel måste åtgärdas av nätoperatören men de flesta kan du enkelt åtgärda på egen hand. Ta ur SIM-kortet innan du lämnar in telefonen för reparation. Mer information finns på Minneskapacitet och hastighet Om du inte har startat om telefonen på ett tag kan problem uppstå med minneskapaciteten och hastigheten. Du kan starta om telefonen för att öka kapaciteten. 1 Stäng av telefonen och ta bort batterilocket. 2 Ta ur batteriet och sätt tillbaka det igen. 3 Sätt tillbaka batterilocket och starta telefonen. Återställa allt Om du har problem med telefonen, t.ex. att skärmen flimrar eller låser sig eller navigeringsproblem, bör du starta om telefonen. Från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Total återställn. > Återställ inställn. och väljer ett alternativ. Återställ inställn. återställer alla ändringar du har gjort i telefonen till standard. Återställ allt raderar alla användardata som kontakter, meddelanden, bilder och ljud i telefonen. Telefonen stänger av sig själv Om telefonen stänger av sig själv när den transporteras har något i din ficka eller väska tryckt på på/av-knappen. Aktivera automatiskt knapplås. Välj Meny > Inställningar > fliken Allmänt > Säkerhet > Autom. knapplås > På. 36

37 Jag kan inte starta telefonen, vad ska jag göra? Ladda telefonen tills den är färdigladdad. Anslut laddaren (se till att strömikonen på laddaren är vänd uppåt) och ladda telefonen i 2,5 timmar. Batteriikonen på skärmen visas kanske inte förrän telefonen har laddats i 30 minuter. Vilken är telefonlåskoden? Ett telefonlås skyddar telefonen mot obehörig användning. Om ett annat SIM-kort sätts in i telefonen måste telefonlåskoden anges. Standardtelefonlåskoden är Vad betyder dessa felmeddelanden? PIN-kod spärrad Du har angett fel PIN-kod tre gånger. Ditt SIM-kort är nu spärrat. Lås upp SIM-kortet med PUK-koden som du fått tillsammans med PIN-koden från din nätoperatör. 1 Ange PUK-koden och välj OK. 2 Ange en ny PIN-kod och välj OK. 3 Ange den nya PIN-koden en gång till och tryck på OK. Sätt i SIM-kort SIM-kortet är inte isatt på rätt sätt eller kan vara skadat eller smutsigt. Försök med något av följande: Ta ur SIM-kortet och sätt i det rätt. Rengör kontakterna på SIM-kortet och telefonen med en mjuk borste eller lite bomull. Kontrollera om SIM-kortet är skadat. Kontakta nätoperatören för att få ett nytt SIM-kort. 37

38 Declaration of conformity for R300 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS Vi uppfyller kraven i R&TTE-direktivet (99/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 38

39 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson R300 GSM 900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här Användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller även det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Läs den här informationen innan du använder mobiltelefonen. 39

40 Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Ericsson är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Tekniken förutsägande textinmatning används med licens från Zi Corporation. Ordmärket och logotyperna för Bluetooth ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Sony Ericsson sker under licens. Logotypen med kulan och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID drivs med Gracenote Mobile. Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft. Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media digital rights management technology) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Den här enheten använder WMDRMprogramvara för att öppna WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRMprogramvaran inte skyddar innehållet kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallelse påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll ger du ditt medgivande till att Microsoft kan inkludera en återkallningslista i licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få åtkomst till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering kommer du inte att få åtkomst till innehåll som kräver uppgraderingen. MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson. 40

41 Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Alla övriga varumärken och upphovsrättigheter tillhör respektive företag. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden Printed in Country

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476

Din manual SONY ERICSSON W302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok T280i Tack för att du valde en Sony Ericsson T280i. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme och specialerbjudanden

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457

Din manual SONY ERICSSON T250I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820457 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T250I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R306 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R306. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436

Din manual SONY ERICSSON K700I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K700I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång................... 4 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet och ringa ett samtal. Lär dig telefonen................. 9 Översikt över telefonen, använda menyer, skriva bokstäver,

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälpinformation i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren...

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481

Din manual SONY ERICSSON W595 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W595. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen... 5 Starta telefonen... 6 Hjälp i telefonen... 7 Ladda batteriet... 7 Översikt över telefonen... 8 Menyöversikt... 10 Navigering... 12 Filhanteraren... 13

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W302 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson W302. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på www.sonyericsson.com/myphone. Grattis till din nya Sony Ericsson T650i. Njut av digitalkamera med 3,2 megapixlar, teman, belysning och material som inspirerats av naturen. Mer telefoninnehåll finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera

Läs mer

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa...

Innehåll. Sony Ericsson K800i. Anslutningar... 67. Komma igång... 5. Lära dig telefonen... 10. Fler funktioner... 79. Felsökning... 87. Ringa... Innehåll Komma igång... 5 Sätta ihop, SIM-kort, batteri, sätta på, hjälp, samtal. Lära dig telefonen... 10 Översikt över telefonen, ikoner, menyer, skriva bokstäver, aktivitetsmenyn, filhanteraren, Memory

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19

Ringa...15 Ringa och besvara samtal...15 Kontakter...17 Kortnummer...19 Fler samtalsfunktioner...19 Innehåll Komma igång...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Menyöversikt...10 Navigering...11 Minne...12

Läs mer

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok W395 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W395. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W395 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738675

Din manual SONY ERICSSON W395 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W395. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok F305 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson F305. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu så får du tillgång till gratis lagringsutrymme online

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668

Din manual SONY ERICSSON S312 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON S312. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S312 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S312. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till flera olika verktyg,

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505

Din manual SONY ERICSSON Z530I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z530I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671

Din manual SONY ERICSSON K800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4285671 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K800. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431

Din manual SONY ERICSSON K550I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K550I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen...

Utdrag ur manual:. 7 Sätta ihop telefonen... 7 Starta telefonen...... 8 Hjälp......... 9 Ladda batteriet...... 9 Översikt över telefonen... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON C702. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423

Din manual SONY ERICSSON K220I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820423 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON K220I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21

Ringa...16 Besvara samtal...16 Ringa och besvara samtal...17 Kontakter...18 Kortnummer...21 Fler samtalsfunktioner...21 Innehåll Komma igång...4 Anvisningar för pekfunktionen...4 Översikt över telefonen...5 Starta telefonen...6 Hjälp...7 Ladda batteriet...7 Maximera batterikapaciteten...7 Ikoner på skärmen...9 Pekfunktion...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sony Ericsson W800i. Innehåll

Sony Ericsson W800i. Innehåll Innehåll Komma igång... 4 Lär dig telefonen... 14 Ringa... 23 Meddelanden... 26 Bildhantering... 29 Underhållning... 31 Anslutningar... 33 Viktig information... 34 Index... 42 Ytterligare användarinformation

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60 Användarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning...3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka...3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka... 4 Använda tillbehören... 4 Ladda...5 Juridisk information...6

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch MN2

Användarhandbok. SmartWatch MN2 Användarhandbok SmartWatch MN2 Innehåll Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Komma igång...4 Starta och stänga av...4 Konfigurera...4 Installera Smart Connect...4 Koppling SmartWatch...5 Installera SmartWatch-programmet...5

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679

Din manual SONY ERICSSON W995 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON W995. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord...

Samtal...14 Ringa och ta emot samtal...14 Fler samtalsfunktioner...16. Skriva in text...18 Handskrift...18 Använda tangentbord... Innehåll Ytterligare hjälp...4 Komma igång...5 Montering...5 Hjälp...6 Översikt över telefonen...7 Menyöversikt*...8 Navigering...9 Ladda batteriet...12 Minne...12 Använda andra nät...12 Statusikoner...13

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Användarhandbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Användarhandbok S302 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson S302. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis onlinelagringsutrymme

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok

Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Sony Ericsson txt Utökad användarhandbok Innehåll Viktig information...4 Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Vänteläge...7 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...8 Översikt

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En tunn, skjutbar telefon för att du och andra ska kunna njuta av musik. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun.

Läs mer

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17

Ringa...13 Ringa och besvara samtal...13 Kontakter...14 Kortnummer...16 Fler samtalsfunktioner...17 Innehåll Komma igång...3 Översikt över telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...6 Ladda batteriet...6 Maximera batterikapaciteten...6 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minneskortet...11

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer