This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg, gratis onlinelagring, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på Om du behöver produktsupport går du till

2 Tillbehör Mer till din telefon Bluetooth -headset HBH-PV720 Avancerat trådlöst headset för modemedvetna Power Pack CPP-100 Praktisk reservkraft när batteriet tar slut Träningsfodral IDC-32 Bär med dig telefonen på ett säkert sätt när du tränar Dessa tillbehör kan köpas separat men kanske inte finns tillgängliga överallt. Hela sortimentet finns på

3 Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälp... 7 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 Menyöversikt Navigering Minne Språk som används i telefonen...15 Skriva in text Musik Handsfree-enhet med stereo Musikspelare PlayNow TrackID Musik och videoklipp online Videospelare Radio MusicDJ Spela in ljud Överföra och hantera innehåll Hantera innehåll i telefonminnet...21 Skicka innehåll till en annan telefon...22 Överföra innehåll till och från en dator Använda USB-kabeln Telefonnamn Använda den trådlösa Bluetooth -tekniken Säkerhetskopiera och återställa...26 Ringa Ringa och ta emot samtal Kontakter Samtalslista Kortnummer Röstbrevlåda Röststyrning Mer än ett samtal Begränsad uppringning Samtalstid och samtalskostnad...38 Visa eller dölja ditt telefonnummer...38 Meddelanden SMS MMS Meddelandealternativ Mallar Röstmeddelanden Innehåll 1

4 E-post Mina vänner Områdes- och cellinformation Bildhantering Sökare och kameraknappar Använda kameran Fler kamerafunktioner Visa och märka bilder Blogga Skriva ut foton Internet Bokmärken Tidigare sidor Fler webbläsarfunktioner Internetsäkerhet och certifikat Webbflöden Synkronisera Synkronisera med en dator Synkronisera med hjälp av en Internettjänst Fler funktioner Flygplansläge Uppdateringstjänst Platstjänster Alarm Kalender Anteckningar Uppgifter Profiler Tid och datum Tema Huvudmenyns utseende Ringsignaler Skärmorientering Spel Program Lås Felsökning Vanliga frågor Felmeddelanden Viktig information Föreskrifter för säker och effektiv användning Begränsad garanti FCC Statement Declaration of Conformity for T Index Innehåll

5 Sony Ericsson T700 UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Läs Viktig information innan du använder mobiltelefonen. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll som till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Smart-Fit Rendering är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ACCESS Co., Ltd. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta varumärke av Sony Ericsson sker under licens. Logotypen med kulan, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID drivs av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc. 3

6 Lotus Notes är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Sony, Memory Stick Micro och M2 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Google och Google Maps är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. SyncML är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Open Mobile Alliance LTD. Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Microsoft, ActiveSync, Windows Outlook, Exchange Server och Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft. Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media digital rights management technology) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Den här enheten använder WMDRMprogramvara för att öppna WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte skyddar innehållet kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallelse påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll ger du ditt medgivande till att Microsoft kan inkludera en återkallningslista i licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få åtkomst till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering kommer du inte att få åtkomst till innehåll som kräver uppgraderingen. Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ( MPEG-4-video ) eller AVC-standard ( AVC-video ) och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVCvideo som kodades av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhölls från en videoleverantör som licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, och licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. See MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson. Java, JavaScript och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition. 1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. 2. Exportbestämmelser: Programvaran, inklusive 4

7 tekniska data, lyder under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden accepterar att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa licenser för export, återexport eller import av programvaran. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. 3. Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) och FAR (c) (2) när de är tillämpliga. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Symboler Följande symboler kan förekomma i användarhandboken. Obs! Tips Varning! En tjänst eller en funktion är näteller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. > Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja. Se Navigering på sidan 13. 5

8 Komma igång Sätta ihop telefonen Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i SIM-kortet och batteriet. Sätta i SIM-kortet Sätta i batteriet 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 1 Lossa och ta bort batterilocket. 2 För in SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. 2 Skjut batterilocket på plats och lås det. 6 Komma igång

9 Starta telefonen Starta telefonen 1 Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om den efterfrågas och tryck OK. 3 Välj ett språk. 4 Välj Fortsätt för att använda inställningsguiden medan inställningar för Internet och MMS hämtas. Om du vill rätta till ett fel när du anger din PIN-kod trycker du på. Innan du stänger av mobiltelefonen måste du återvända till vänteläge. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det ur telefonen. Se Kopiera namn och nummer till SIMkortet på sidan 31. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-kortlås på sidan 62. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Din telefon är nu klar att använda. Hjälp Förutom den här användarhandboken finns Komma igång-guider och mer information på Hjälp och information finns också i telefonen. Komma igång 7

10 Visa tips och trick > Inställningar > fliken Allmänt > Inställningsguiden. 2 Välj Tips och trick. 1 Anslut laddaren till telefonen. Det tar ca 2,5 tim. att ladda telefonen helt. Tryck på en knapp för att visa skärmen. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion och välj Alt. Visa en demonstration Från vänteläget väljer du Meny > Underhållning > Introduktion. Visa telefonens status Från vänteläget trycker du på knappen som höjer volymen. Telefon, minne och batteriinformation visas. Ladda batteriet Telefonens batteri är delvis laddat när du köper den. Ladda batteriet 2 Ta ut laddaren genom att vicka kontakten uppåt. Du kan använda telefonen medan den laddas. Du kan ladda batteriet när som helst och i mer än 2,5 timmar. Du kan avbryta laddningen utan att batteriet skadas. 8 Komma igång

11 Översikt över telefonen 1 Hörlur 2 Skärm 3 Valknappar 4 Samtalsknapp 5 Knapp för aktivitetsmenyn 6 Valknapp 7 Knapp för knapplås 8 Mikrofon 9 Tyst läge 10 Kameraknapp 11 C-knapp (Rensa) 12 Lägg på, På/av-knapp 13 Volym- och kamerazoomknappar 14 Lås för batterilocket Komma igång 9

12 15 Kameralins 16 Spegel för självporträtt 17 Ögla för rem 18 Uttag för laddare, handsfreeenhet och USB-kabel 19 Minneskortplats 20 Lås för batterilocket 21 Högtalare 22 Kameralampa, ficklampa, videoindikatorlampa Komma igång

13 Menyöversikt PlayNow * Internet* Underhållning Onlinetjänster* TrackID Lokaliseringstjänster Spel VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kamera Meddelanden Media Skriv nytt Inkorgen E-post Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevlåda Mallar Hantera medd. Inställningar Foto Musik Video Spel TV Webbflöden Inställningar Alarm Kontakter Radio Jag Ny kontakt Komma igång 11

14 Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Filhanteraren** Program Videosamtal Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Lampa Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flygplansläge Säkerhet Inställningsguiden Hjälpmedel* Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knappljud Display Bakgrundsbild Huvudmenylayout Tema Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Redigera linjenamn* Samtal Kortnummer Smart sökning Vidarekoppla Växla till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Kommunikation Bluetooth USB Telefonnamn Nätverksdelning Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakommunikation* Internetinställningar Inst. för strömning Meddelandeinställn.* SIP-inställningar Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknappen för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. För mer information, se Navigering på sidan Komma igång

15 Navigering Navigera i telefonmenyerna Navigera bland dina media > Media. 2 Bläddra till ett objekt i menyn och tryck höger på navigeringsknappen. 3 Tryck vänster på navigeringsknappen för att gå tillbaka. Radera objekt Tryck på för att radera objekt som siffror, bokstäver, bilder och ljud. Flikar Det kan finnas flikar. Till exempel har Inställningar flikar.. 2 Använd navigeringsknappen för att förflytta dig i menyerna. Välja åtgärder på skärmen Tryck på den högra eller vänstra navigeringsknappen eller på mittenknappen. Visa alternativ för ett objekt Välj Alt. för att t.ex. redigera. Avsluta en funktion Tryck på. Återgå till vänteläget Tryck på. Bläddra mellan flikarna Tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. Genvägar Du kan använda genvägar för att gå direkt till olika funktioner. Använda genvägar på navigeringsknappen Från vänteläget trycker du på,, eller för att gå direkt till en funktion. Komma igång 13

16 Redigera en genväg på navigeringsknappen > Inställningar > fliken Allmänt > Genvägar. 2 Bläddra till ett alternativ och tryck på Red. 3 Bläddra till ett alternativ och välj Genväg. Genvägar på huvudmenyn Menynumrering börjar från ikonen längst upp till vänster och rör sig framåt och sedan nedåt, rad för rad. Gå direkt till en huvudmeny Från vänteläget väljer du Meny och trycker på,, eller. Huvudmenylayout måste vara inställd på Ikoner. Se Ändra huvudmenyns utseende på sidan 61. Aktivitetsmenyn Aktivitetsmenyn ger dig direktåtkomst till: Nya händelser obesvarade samtal och nya meddelanden. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Mina genvägar lägg till dina favoritfunktioner för att få åtkomst till dem snabbt. Internet snabb åtkomst till Internet. Öppna aktivitetsmenyn Tryck på. Minne Du kan spara innehåll på minneskortet, i telefonminnet och på SIM-kortet. Bilder och musik sparas automatiskt på minneskortet om ett minneskort är isatt. Om inte, eller om minneskortet är fullt, sparas de i telefonminnet. Meddelanden och kontakter sparas i telefonminnet, men du kan välja att spara dem på SIM-kortet. Minneskort Telefonen stöder minneskortet Memory Stick Micro (M2 ) som ökar lagringsutrymmet i telefonen. Det kan även användas som ett flyttbart minneskort tillsammans med andra kompatibla enheter. Du kan flytta innehåll mellan minneskortet och telefonminnet. Se Hantera innehåll i telefonminnet på sidan 21. Du kan behöva köpa ett minneskort separat. 14 Komma igång

17 Sätta i ett minneskort Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt. Ta ur ett minneskort Tryck på kanten på minneskortet för att lossa och ta bort det. Visa minneskortsalternativ > Hjälpredor > Filhanteraren > fliken På minneskortet. 2 Välj Alt. Språk som används i telefonen Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen. Ändra det språk som används i telefonen > Inställningar >fliken Allmänt > Språk > Telefonspråk. 2 Välj ett alternativ. Skriva in text Du kan använda vanlig textinmatning eller T9 -textinmatning för att skriva in text. Metoden med T9- textinmatning använder en inbyggd ordlista. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt när du skriver in text. Växla mellan versaler och gemener Tryck på när du skriver in text. Skriva in siffror Håll intryckt när du skriver in text. Komma igång 15

18 Skriva in punkter och komman Tryck på när du skriver in text. Skriva in en symbol 1 Tryck på Alt. > Lägg till symbol när du skriver in text. 2 Bläddra till en symbol och välj Infoga. Skriva in text med T9-inmatning 1 Från vänteläget väljer du till exempel Meny > Meddelanden > Skriv nytt > SMS. 2 Om inte visas håller du intryckt för att växla till T9-textinmatning. 3 Tryck endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Om du till exempel vill skriva Jane, trycker du,,,. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 4 Använd eller för att visa förslagen. 5 Tryck på för att godkänna ett förslag. Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning 1 Från vänteläget väljer du till exempel Meny > Meddelanden > Skriv nytt > SMS. 2 Om visas håller du intryckt för att växla till vanlig textinmatning. 3 Tryck på flera gånger tills önskad bokstav visas. 4 När du har skrivit ett ord trycker du på för att lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan 1 När du skriver in text med T9-inmatning väljer du Alt. > Stava ord. 2 Skriv ordet med hjälp av vanlig textinmatning Infoga. 16 Komma igång

19 Musik Du kan lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar. Använd Sony Ericsson Media Manager för att flytta innehåll till och från telefonen. Se Överföra innehåll till och från en dator på sidan 22 för mer information. Handsfree-enhet med stereo Använda handsfree-enheten Anslut den bärbara handsfreeenheten. Musiken stannar när det ringer och börjar spela igen när samtalet är slut. Musikspelare Spela upp musik > Media > Musik. 2 Bläddra efter kategori med hjälp av navigeringsknappen. 3 Bläddra till en låt och välj Spela upp. Stoppa uppspelning av musik Tryck mitt på navigeringsknappen. Snabbspola framåt eller bakåt Håll eller intryckt. Förflytta dig mellan låtarna Tryck på eller. Minimera spelaren När musik spelas väljer du Alt. > Minimera. Återgå till spelaren Från vänteläget väljer du Meny > Media. Spellistor Du kan skapa spellistor för att ordna din musik. Du kan lägga till en låt i mer än en spellista. Om du raderar en spellista eller en låt från en spellista raderas inte låten från minnet, bara referensen till låten. Musik 17

20 Det kan ta några minuter för telefonen att skapa en spellista. Skapa en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Bläddra till Ny spellista och välj Lägg till. 3 Skriv in namnet och välj OK. 4 För varje låt som du vill lägga till bläddrar du till låten och väljer Mark. 5 Välj Lägg till för att lägga till låtarna i spellistan. Du kan lägga till mappar i en spellista. Alla låtar i en mapp läggs till i spellistan. Så här lägger du till låtar i en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Välj en spellista. 3 Bläddra till Lägg till musik och välj Lägg till. 4 För varje låt som du vill lägga till bläddrar du till låten och väljer Mark. 5 Välj Lägg till för att lägga till låtarna i spellistan. Ta bort filer från en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Välj en spellista. 3 Bläddra till låten och välj. Ljudböcker Du kan lyssna på ljudböcker som du har överfört till telefonen från en dator med hjälp av Sony Ericsson Media Manager. Det kan ta några minuter innan en överförd ljudbok visas i listan över tillgängliga ljudböcker. Få åtkomst till ljudböcker Från vänteläget väljer du Meny > Media > Musik > Ljudböcker. Du kan hitta ljudböcker i andra format än M4B eller ljudböcker vars kapitel inte är märkta med ID3v2 i mappen Låtar. PlayNow Du kan ansluta PlayNow för att hämta ringsignaler, spel, musik, teman och bakgrundsbilder. Du kan förhandsgranska eller lyssna på musik innan du köper och hämtar den till telefonen. Om du inte kan använda PlayNow, se Felsökning på sidan 64. Den här tjänsten finns inte i alla länder. 18 Musik

21 Använda PlayNow > PlayNow. 2 Bläddra till webbplatsen för PlayNow och följ anvisningarna för att granska och köpa innehåll. TrackID TrackID är en tjänst för musikigenkänning. Du kan söka efter låttitel, artist och albumnamn när du hör en låt spelas i en högtalare eller på radio. Om du inte kan använda TrackID, se Felsökning på sidan 64. Kostnadsinformation får du från tjänstleverantören. Söka efter låtinformation När du hör en låt från en högtalare kan du från vänteläget välja Meny > Underhållning > TrackID > Starta. Välj Alt. > TrackID när radion spelar. För bäst resultat använder du TrackID i en tyst miljö. Musik och videoklipp online Du kan visa videoklipp och lyssna på musik genom att spela upp dem direkt i telefonen från Internet. Om du inte kan använda Internet, se Felsökning på sidan 64. Välja ett datakonto för direktuppspelning > Inställningar >fliken Kommunikation > Inst. för strömning > Anslut med:. 2 Välj det datakonto du vill använda. 3 Välj Spara. Spela upp musik och videoklipp direkt > Internet. 2 Välj Alt. > Navigera > Bokmärken. 3 Välj en länk för direktuppspelning. Videospelare Spela upp videoklipp > Media > Video > Videoklipp. 2 Bläddra till en titel och välj Spela upp. Stoppa videouppspelning Tryck mitt på valknappen. Musik 19

22 Radio Lyssna på radio 1 Anslut handsfree till telefonen. 2 Från vänteläget väljer du Meny > Radio. Söka efter kanaler automatiskt Välj Sök. Söka efter kanaler manuellt Tryck på eller. Ändra volymen Tryck uppåt eller nedåt på volymknapparna. Minimera radion Välj Alt. > Minimera när radion spelar. Återgå till radion Från vänteläget väljer du Meny > Radio. Spara kanaler Du kan spara upp till 20 förinställda kanaler. Spara kanaler 1 När du har hittat en radiokanal väljer du Alt. > Spara. 2 Bläddra till en position och välj Infoga. Välja sparade radiokanaler 1 Välj Alt. > Kanaler. 2 Välj en radiokanal. Växla mellan sparade kanaler Tryck på eller. MusicDJ Du kan komponera och redigera egna melodier och använd som ringsignal. Fördefinierat ljud med olika egenskaper finns tillgängligt. Komponera en melodi > Underhållning > MusicDJ. 2 Välj om du vill Infog., Kopiera eller Klistra ljud. 3 Använd,, eller om du vill bläddra mellan ljuden. 4 Välj Alt. > Spara melodi. 20 Musik

23 Spela in ljud Du kan spela in ett röstmeddelande eller ett samtal. Inspelade ljud kan också anges som ringsignaler. I vissa länder måste du enligt lag informera den andra personen innan du spelar in ett samtal. Spela in ett ljud Från vänteläget väljer du Meny > Underhållning > Spela in ljud > Spela in. Spela in ett samtal 1 Välj Alt. > Spela in under ett pågående samtal. 2 Välj Spara för att spara inspelningen. Lyssna på en inspelning > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Bläddra till Musik och välj Öppna. 3 Bläddra till en inspelning och välj Spela. Överföra och hantera innehåll Du kan överföra och hantera innehåll som bilder och musik. Observera att du inte får byta material som skyddas av upphovsrätt. visar att en fil är skyddad. Hantera innehåll i telefonminnet Du kan använda Filhanteraren för att hantera innehåll som sparats i telefonminnet eller på minneskortet. Flikar och ikoner i Filhanteraren visar var innehållet sparas. Om minnet är fullt kan du radera innehåll för att skapa utrymme. Visa minnesstatus > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Välj Alt. > Minnesstatus. 3 Välj Minneskort eller Telefon. Välja mer än ett objekt i en mapp > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Bläddra till en mapp och välj Öppna. 3 Välj Alt. > Markera > Markera flera. 4 För varje objekt som du vill markera bläddrar du till objektet och väljer Mark. Överföra och hantera innehåll 21

24 Flytta objekt mellan telefonminnet och minneskortet > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Leta upp ett objekt och välj Alt. > Hantera fil > Flytta. 3 Välj Minneskort eller Telefon. 4 Bläddra till en mapp och välj Öppna. 5 Välj Klistra. Visa information om innehåll > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Leta upp ett objekt och välj Alt. > Information. Skicka innehåll till en annan telefon Du kan skicka innehåll, till exempel, i meddelanden eller när du använder den trådlösa Bluetooth -tekniken. Skicka innehåll 1 Bläddra till ett objekt och välj Alt. > Skicka. 2 Välj en överföringsmetod. Se till att den mottagande enheten stöder den överföringsmetod du har valt. Överföra innehåll till och från en dator Du kan använda Sony Ericsson Media Manager för att flytta innehåll mellan telefonen och datorn. Sony Ericsson Media Manager finns på den CD som medföljer telefonen och kan hämtas på När du flyttar eller kopierar innehåll från en dator till telefonen sparas okänt innehåll i mappen Annat i filhanteraren. Operativsystem som krävs Du behöver ett av följande operativsystem för att använda programmet som finns på CD:n: Microsoft Windows Vista 32-bitars-och 64-bitars versionen av: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium eller Home Basic Microsoft Windows XP (Pro eller Home), Service Pack 2 eller senare Installera Sony Ericsson Media Manager 1 Starta datorn och sätt i CD:n. CD:n startar automatiskt och installationsfönstret öppnas. 22 Överföra och hantera innehåll

25 2 Välj ett språk och klicka på OK. 3 Klicka på Installera Sony Ericsson Media Manager och följ instruktionerna. Överföra innehåll med hjälp av Sony Ericsson Media Manager Ta inte bort USB-kabeln från telefonen eller datorn medan överföringen pågår, det kan skada minneskortet. 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel som stöds av telefonen. 2 Datorn: Start/Program/Sony Ericsson/ Media Manager. 3 Telefonen: Välj Masslagring. 4 Datorn: Vänta tills du ser telefonen i Sony Ericsson Media Manager. 5 Flytta filer mellan telefonen och datorn i Sony Ericsson Media Manager. 6 För säker borttagning av USB-kabeln högerklickar du på ikonen för borttagning av flyttbar disk i Utforskaren i Windows och väljer Mata ut. För detaljerad information om att överföra musik, se hjälpen i Media Manager. Klicka på i övre högra hörnet i Sony Ericsson Media Manager -fönstret. Använda USB-kabeln Du kan ansluta din telefon till en dator med USB-kabeln för att synkronisera och överföra och säkerhetskopiera telefoninnehåll och använda telefonen som modem. Om du vill ha mer information går du till för att läsa Komma igång-guiderna. Innan du använder USB-kabeln Se Operativsystem som krävs på sidan 22. Använd endast en USB-kabel som stöds av telefonen. Ta inte bort USB-kabeln från telefonen eller datorn medan överföringen pågår, det kan skada minneskortet. Överföra och hantera innehåll 23

26 Koppla från USB-kabeln på rätt sätt 1 Högerklicka på ikonen för flyttbar disk i Utforskaren i Windows. 2 Välj Mata ut. 3 Koppla bort USB-kabeln när ett meddelande som visar att det är säkert att göra det visas i telefonen. Kopiera inte filerna med en gång om du har formaterat telefonenheten på datorn. Ta i så fall bort USB-kabeln och starta om telefonen först. Dra och släppa innehåll Du kan dra och släppa innehåll mellan telefonen eller minneskortet och en dator i Utforskaren i Microsoft Windows. Dra och släppa innehåll 1 Anslut telefonen till en dator med hjälp av USB-kabeln. 2 Telefonen: Välj Masslagring. 3 Datorn: Vänta tills telefonminnet visas som externa diskar i Utforskaren iwindows. 4 Dra och släpp markerade filer mellan telefonen och datorn. Telefonnamn Du kan ange ett namn för din telefon som visas i andra enheter när du t.ex. använder trådlös Bluetooth-teknik. Ange ett telefonnamn > Inställningar >fliken Kommunikation > Telefonnamn. 2 Skriv in telefonnamnet och välj OK. Använda den trådlösa Bluetooth -tekniken Bluetooth-funktionen gör att du kan ansluta trådlöst till andra Bluetoothenheter. Du kan t.ex.: ansluta till handsfree-enheter. ansluta till flera enheter samtidigt. ansluta till datorer och få åtkomst till Internet. utbyta objekt. spela spel med flera spelare. För kommunikation med Bluetooth rekommenderar vi ett avstånd på högst 10 meter (33 fot), och det bör inte finnas några stora föremål mellan enheterna. Innan du använder den trådlösa Bluetooth-tekniken Du måste aktivera Bluetoothfunktionen för kommunikation med andra enheter. Du kanske även måste också koppla ihop din telefon med andra Bluetooth-enheter. 24 Överföra och hantera innehåll

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Om du registrerar dig på www.sonyericsson.com/register får du ett exklusivt erbjudande. Missa inte tillfället, gå dit direkt.

Om du registrerar dig på www.sonyericsson.com/register får du ett exklusivt erbjudande. Missa inte tillfället, gå dit direkt. Grattis till ditt köp av Sony Ericsson P1i. Nu har du effektiva e-postverktyg, en kamera med 3,2 bildpunkter och höghastighetsinternet i en enda enhet. Utöver de multimedier som är förinstallerade finns

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Vivaz pro Utökad användarhandbok

Vivaz pro Utökad användarhandbok Vivaz pro Utökad användarhandbok Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer