Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors Lås upp nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors 1 2008. Lås upp nya"

Transkript

1 INFOLOG En tidning om informationslogistik från Strålfors Lås upp nya vägar med Färgkoder 3 5 Vad betyder färgen? Karin är framtiden 3 14 Flera fakturor i ett brev Fakturor på två språk BILD: matton

2 3 nyheter 3 kommentar Svenska och danska posten går samman Ägarna till Posten AB och Post Danmark A/S har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samgående. Överenskommelsen innebär att de båda bolagen går samman i en koncern som ägs av svenska staten, danska staten, CVC samt medarbetarna. TEXT: Hege kristin nyman Sammanslagningen görs för att stärka konkurrenskraften och möta marknadens ökande utmaningar. Enligt bolagen ska den gemensamma koncernen säkra förutsättningarna för en effektiv brev- och paketförmedling i de båda länderna även i framtiden. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder och ha drygt anställda. Bolagen räknar med att spara cirka Steinar Høistad, divisionschef Information Logistics Om allt går som det ska kommer Strålfors att ingå i en ännu större koncern innan året är slut. För att stärka sin konkurrenskraft bildar den svenska och danska posten en gemensam koncern. Det ökar möjligheterna för en effektiv brev- och paketförmedling i båda länderna också i framtiden. Den nya koncernen är ett sätt att rusta sig när nya stora aktörer vill in på de nordiska marknaderna. Postväsendet i EU ska vara helt avreglerat Eftersom svenska posten var en av de första som avreglerades, kommer de danska kunderna att dra stor nytta av det arbete som den svenska posten redan gjort. En gemensam postkoncern kommer också att göra det enklare för företag som gör affärer i båda länderna och vi vet att handeln över gränserna ökar. Post Danmark äger 25 procent av den belgiska posten De Post La Poste. För stora kunder som vill nå ut på den nordeuropeiska marknaden snabbt och kostnadseffektivt ökar möjligheterna när vi in- 1 miljard kronor per år genom delade kostnader för IT, inköp och administration/ shared services. Man bedömer också att man kan göra flera stora samordningsvinster i verksamheten. Nationella bolag Den traditionella postverksamheten i respektive land kommer att bedrivas i nationella bolag som följer nationell reglering och verkar under samma varumärken som idag. Logistikverksamheterna kommer att samlas i en gemensam rörelsegren under eget varumärke. Informationslogistik under Strålfors Informationslogistik och grafisk verksamhet samordnas i den nya koncernen under varumärket Strålfors. Koncernen kommer också att rymma Post Danmarks del av den belgiska posten, koncernfunktioner, och en shared service enhet. Moderbolaget kommer att vara svenskt och huvudkontoret placeras i Stockholm. Styrelseordförande blir Fritz H Schur, idag styrelseordförande i Post Danmark. vd i den nya koncernen blir Erik Olsson, idag vd för svenska Posten. Avsiktsförklaringen är villkorad av riksdagsbeslut i Sverige, folketingsbeslut i Danmark och konkurrensmyndigheters godkännande. Målet är att samgåendet formellt ska genom föras innan slutet av Bra för våra kunder och för Strålfors Vi får helt enkelt en större marknad för nya idéer, vilket gör att vi kan utveckla fler och bättre produkter till en lägre kostnad. 3 Svenska Posten har funnits sedan Strålfors grundades Strålfors har anställda och omsätter 3,8 miljarder kronor. 3 Svenska Posten omsätter nära 30 miljarder kronor och har drygt anställda. 3 I Sverige har posten varit avreglerad sedan Enligt ett EU-beslut ska medlemsländernas postar vara avreglerade senast tegrerat den belgiska postens printverksamhet i vår verksamhet. Att svenska och danska posten går samman är goda nyheter för alla Strålfors kunder. Det ger oss möjlighet att samordna produktutvecklingen inom informationslogistik och grafisk verksamhet. Vi får helt enkelt en större marknad för nya idéer, vilket gör att vi kan utveckla fler och bättre produkter till en lägre kostnad. Vi kommer direkt att kunna exportera en del av våra svenska produkter till Danmark, och det finns säkert liknande möjligheter för oss att ta över danska produkter eller tjänster till våra svenska kunder. Den svenska konceptet ebrev tror jag snabbt kommer att bli populär i Danmark. Genom att köpa print, kuvertering och distribution i samma avtal kan våra kunder effektivisera sin kundkommunikation. Samtidigt får kunderna ett bättre pris på sina brev genom en integrationsrabatt. Har du inte upptäckt fördelarna med ebrev än tycker jag att du ska höra av dig. Det kan ge dig och dina medarbetare mer tid åt viktigare saker. 3 Håkan Larsson, teknisk direktör på Strålfors, visar upp provtryck från den nya Xerox-maskinen i Ljungby. Xerox har i samarbete med Strålfors utvecklat en ny utrustning för variabelt 4-färgstryck som kostnadseffektivt klarar stora upplagor. Vi har precis börjat köra skarpt och resultaten hittills är mycket lovande, säger Håkan Larsson, teknisk direktör på Strålfors. text: lars Edqvist bild jonas ljungqvist PROJEKT X 3 ny teknik INFOLOG 7 3

3 3 ny teknik Utvecklingen av variabelt 4-färgstryck har kallats Projekt X och har pågått i tre år. Xerox har stått för den tekniska utvecklingen och Strålfors för analys av behov, specifikationer och praktiska tester. Det har länge varit möjligt att med mycket god kvalitet trycka personaliserad information i 4-färg i små upplagor. Våra kunder efterfrågar stora upplagor och då har kombinationen 4-färg, hög kvalitet och rimliga kostnader varit omöjlig, berättar Håkan Larsson. Nu är det på väg att ändras. För att genomföra Projekt X har en rad mål satts upp: 3 Inga förtryck ska behövas i fortsättningen. 3 Produktiviteten ska vara lika hög eller bättre än tidigare. 3 Kostnadseffektiv vid stora volymer. 3 Tekniken ska ha datakraft för att snabbt klara ett stort antal enheter. 3 Kvaliteten måste vara acceptabel. Alla målen är på väg att nås och nu kommer Strålfors att lansera tjänsten fullt ut på marknaden. Det handlar om att kunna skriva ut ungefär färgssidor i minuten med möjlighet till individuell information på varje sida, säger Håkan Larsson. Det ser mycket bra ut Sedan sommaren 2007 har Strålfors provkört en proto typ anläggningen i Ljungby. Håkan Larsson visar några av de provtryck som hittills har körts. De ser mycket bra ut. Vi har under året som gått visat anläggningen för utvalda kunder som vi tror är intresserade av den här tekniken och intresset är väldigt stort, berättar han. Strålfors kommer fortsätta att investera i den nya tekniken i den takt som kunderna efterfrågar. Stora möjligheter för one-to-one Håkan Larsson ser helt nya möjligheter med den nya tekniken. Den gamla klyschan att bara fantasin sätter gränserna gäller verkligen här. Tänk vilka möjlighet som öppnar sig inom grafiska applikationer, till exempel vid one-to-one marknadsföring säger han. För att ha full nytta av de nya möjligheterna till individualiserad marknadsföring i 4-färg krävs en bra databas med relevanta uppgifter om kunder. Vi vet att databaserna i olika branscher är olika bra. De kunder som kan se nya marknadsföringsmöjligheter i den nya tekniken har all anledning att fundera se över sina kunddatabaser, säger Håkan Larsson. Det finns anledning att redan nu fundera över vilken information och vilka erbjudanden som varje enskild kund kan vara intresserad av. Rätt använt innebär tekniken en möjlighet till helt ny träffsäkerhet. Det handlar om att kunna skriva ut ungefär färgssidor i minuten med möjlighet till individuell information på varje sida. 3 RÖTT, blodets färg, signalerar viktigt, farligt och akut. 3 GRÖNT, trädkronornas och buskarnas färg, signalerar trygghet och säkerhet. 3 GULT, solen, signalerar vakenhet, aktivitet och snabbhet. 3 BLÅTT, himlen, signalerar paus och vila. 3 Vill du veta mer om färger går det att för djupa sig ordentligt på Virtual Color Museum, 3 Karl Ryberg. Fä r g betyder mer än vi tror Färg och bilder har stor genomslagskraft i direktmarknadsföring. Det är inget nytt, men det är få som jobbar vetenskapligt med färg och färgers betydelser, säger arkitekten och psykologen Karl Ryberg. Han är övertygad om att framtiden går i färgens tecken. text: Peter Johnsson Bild: Kasper Dudzik & matton Har ni kollat informationsvärdet på er färg innan ni byter identitet? Den frågan vill jag ställa till alla företag ställer sig innan de gör något drastiskt, säger Karl Ryberg, arkitekt och psykolog som har specialiserat sig på samspelet mellan människa och färg. Han menar att ögat uppfattar färg mycket snabbare än hjärnan och att vi på samma sätt som vi säger intelligenta saker med ord måste lära oss att säga intelligenta saker med färg och form. Formgivarna prioriterar inte färg. De börjar ofta i fel ände och lägger på färgen som kosmetika när det borde vara tvärtom. Vi måste bli bättre på att definiera identiteten, vad vi vill med vår kommunikation. Färgen en oerhört viktig budskapsbärare Våra urreaktioner i aphjärnan aktiveras på en hundradels sekund, sedan träder den mer civiliserade delen av hjärnan in och tar över. Men då är vi redan påverkade. Det gör färg till en oerhört viktig budskapsbärare, säger Karl Ryberg. Men vad betyder de olika färgerna för vår aphjärna? Varför är brandposter röda och varför tittar vi mer och snabbare på skyltar som är gula än på dem som är gröna. Starka färger drar omedelbart till sig vår uppmärksamhet och det går att använda på allt brev, reklam, mode, vad du vill, säger Karl Ryberg. En bra designad produkt ska göra att aphjärnan säger vad kul och den intelligenta människan det här verkar intressant, det här köper jag. Får du motsägelsefulla signaler i den situationen kan det bli jobbigt. Fungerar inte färgkoden kan allt vara förstört. Karl Ryberg lyfter fyra grundfärger som de viktigaste signalbärarna rött, grönt, gult och blått. Dessa färger är animaliska rotade koder som tränger långt in i våra djuriska minnen. Det är exempelvis bevisat att blodtrycket sjunker när vi tittar på blått. Ta Stadium till exempel, det var inte så länge sedan de bytte ut sina löparbanor från orange till blått och de har märkt stor skillnad i butiken. Folk är mindre stressade. Blå löparbanor blev orange igen Och under OS i Sydney var löparbanorna blå och då slogs det nästan inga rekord. I Aten var alla löparbanor orange igen. Ett annat bra exempel är SJ, som har avgångstiderna mot gult och ankomsttiderna mot vitt eftersom vi alltid läser det gula först och snabbare. De primära färgerna betyder samma sak för alla människor i hela världen. Det är först med sekundära nyanser, som rosa, beige, grått och guld, som religion, kultur och ekonomi kan spela in. I framtiden, i en värld där alla kommer att prata dålig engelska, blir färgen en viktig kommunikationsbärare. En professionell och vetenskaplig behandling av färger kopplat till trender och budskap öppnar för många nya möjligheter och nya kunder. Framtidens färgvärld är mer vuxen, miljövänlig och intelligent. Och den kommer att sanera sig själv. Vi har redan idag kommit långt och är medvetna om vad vi vill kommunicera, säger Karl Ryberg. 3 trender 4 3 INFOLOG INFOLOG 7 5

4 Variabelt tryck i 4-färg i stora upplagor och samtidigt bra kvalitet till rimliga kostnader. Det är en efterlängtad lösning på IOGT-NTO Lotterier. Nu kan vi jobba marknadsorienterat istället för produktionsorienterat, säger Jan Erlandsson, operativ chef. 3 sverige text: peter johnson bild: Per hanstorp Framtidens tryckteknik en riktig Vinstlott 3 Jan Erlandsson, operativ chef på IOGT-NTO Lotterier tillsammans med Produktionschefen Titti Döme, IT-operatören Kristofer Laczynski DM-projektledaren Åsa Stenholm. 3 IOGT-NTO Lotterier bildades Tre år senare startades det som idag är Miljonlotteriet. 3 Inom IOGT-NTO Lotterier ingår prenumerationslotteriet Miljonlotteriet samt Stjärnpåsen och Stjärnresan. 3 Ett lottköp stöder IOGT- NTO:s arbete mot droger, alkohol och våld bland ungdomar. 3 IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. 3 IOGT-NTO är en del av den världsomspännande folkrörelsen International Organisation of Good Templars. 3 IOGT-NTO finansierar den ideella verksamheten genom intäkter från lotterier. Miljonlotteriet administreras genom INL, IOGT- NTO Lotterier. IOGT-NTO Lotterier (INL) i Mölnlycke utanför Göteborg är med sina kunder det snabbast växande lotteriföretaget i Sverige. På tio år har de växt tre gånger sin egen storlek. INL har i princip samma målgrupp som de större distanshandelsföretagen. Våra kunder är 40+, aktiva postordermänniskor som bor i vad vi brukar kalla levande landsbygd. Vi har också många kunder i förorter och småorter där postorderhandeln har ökat de senaste åren. Internet har varit något av en katalysator för vår bransch, säger Jan Erlandsson. Den senaste tiden har INL testat ett kundlojalitetsprogram. Alla kunder vill bli uppmärksammade för att de stannar kvar och är trogna. Våra verktyg för att kommunicera har varit trubbiga och det beror inte på att vi inte vet vilka våra kunder är. Vi har helt enkelt inte haft tekniken. Han ser många nya verktyg och en bättre dialog med kunderna i digital 4-färgs print. Jag har stora förväntningar inför samarbetet med Strålfors och vårt mål är att köra igång i september, om pris och kvalitet är vad som utlovats. Vi vet redan idag vad vi vill stoppa in i maskinen och vad vi vill ska komma ut. Ett vägskäl INL har tidigare printat allt själva och bara köpt färdigtryckta underlag. Från och med mars i år ligger all produktion hos Strålfors. Det var ett vägskäl för oss och vi var tvungna att ställa oss en mängd frågor om vad vi ska syssla med för att sköta vårt uppdrag mot vår ägare så bra som möjligt. Verksamheten i Mölnlycke drivs som ett kommersiellt företag, men moderorganisationen IOGT-NTO, som har huvudkontor i Stockholm, är en ideell organisation. Vi har varit noga med att separera kommersiellt och ideellt och det tror jag är en förklaring till våra framgångar. Men vi får inte glömma vårt ursprung. Vi finns till för finansiera den ideella verksamheten, utan den är vi ingenting, säger Jan Erlandsson. Idag omsätter INL en halv miljard kronor och vinstmarginalen är på hela 30 procent. Men en hög omsättning för med sig mycket jobb och valet stod mellan stora investeringar eller att lägga jobbet hos någon annan. Valfrihet och flexibilitet är viktigt för oss, det var därför vi behöll produktionen så länge. Men med den nya printtekniken kan vi behålla vår flexibilitet och samtidigt släppa produktionen som inte är så lönsam för oss. Det kanske kostar oss något mer per styck att trycka nu i början, men vi slipper en massa arbete i nästa steg, säger Jan Erlandsson. Istället för att binda stora summor pengar i förtryckta lager kommer vi att kunna jobba med äkta one-to-one marketing. Vår målsättning är att skapa unika erbjudanden till varje kund och marknadsavdelning har tydliga idéer om vad de vill göra. Ett undersökningsverktyg Men det är inte den enda fördelen han ser. Vi kör aldrig en kampanj utan att testa först. Nu kan vi trycka små upplagor mot befintliga och nya kunder för att testa kommunikationen. Den nya trycktekniken kommer i praktiken att bli ett verktyg för att utveckla produkter och INL kan testa olika kampanjidéer på flera målgrupper samtidigt. Något som i princip är omöjligt idag. De flesta företag kommunicerar mest med sina kunder genom fakturan. För dem är utskick den tråkiga biten där man slänger med något i brevet om det finns möjlighet. För INL ligger hela kundvärdet med i kuverteringen, bokstavligt talat. Varje kuvert har ett snittvärde av 250 kronor. Det handlar om presentkort och lotter, men också om bilagor, olika medskick och intyg. Idag kan vi ha 100 splittar i en produktionskedja och jag ser gärna ännu fler. Men då måste vi in i Strålfors nya Xerox-printer. En produktion i den klassen utan ny teknik är ohållbar, säger Jan Erlandsson. Vi kan ha 100 splittar i en produktionskedja och jag ser gärna ännu fler. Men då måste vi in i Strålfors nya printer. 6 3 INFOLOG 3 Jan Erlandsson. INFOLOG 3 7

5 3 trender Jag tror att morgondagens reklamkonsumenter värderar det som är äkta. Har budskapet trovärdighet är mycket vunnet. I reklamvärlden betyder färg mycket. Men betyder den allt i kampen om toppen? Skapa, tänk och vårda det är receptet för att vinna nya kunder i framtiden enligt marknadsföringsexperterna, säger Mikael von Ekensteen, chef för direktreklam på svenska Posten. text: Peter johnsson bild: Kasper Dudzik Skapa, tänk och vårda 3 Mikael von Ekensteen. företag väljer ofta blandningar och mellantoner. Ett bra exempel är Tropicanajuice. De har en speciell blandning för att få den där extra Sofistikerade stunsen i färgen. För dem är färgen en super viktig ingrediens i en viktig marknadsföring, säger Mikael von Ekensteen. 3 Men räcker det med att välja rätt färg i framtiden? Färglöshet kan vara ett lika bra reklamknep men chansen är förmodligen större att vi kommer ihåg budskapet om avsändaren använder sig av rätt färg, säger Mikael von Ekensteen och fortsätter: Utifrån direktreklamperspektivet ser vi annars en polarisering. Material, form och färg är viktiga ingredienser i två olika trendriktningar. Den ena mot exklusivitet, den andra mot enkelhet. Lyx och flärd är den ena extremen. Som exempel kan vi ta företagens medlemsklubbar där kortens guld och silverfärger signaler graden av exklusivitet. På den andra sidan finns kommunikation som får kosta men inte se dyr ut. En insamlingsorganisation är ett bra exempel. De skippar gärna kuverten och väljer gärna ett tunt papper. Konkreta budskap i befintliga kanaler Miljön är ett annat bra argument. Masskommunikation kommer i framtiden till stor del att handla om trovärdighet. Då är konkreta budskap i befintliga kanaler en annan väg att gå. Ett sätt kan vara att förädla kommunikationstillfället du har med kunden i den administrativa kommunikationen. Fakturering, som tidigare enbart var en kostnad för företagen, är idag en möjlighet ett kommunikationsverktyg. 3 Varför ska ett företag bygga vidare på sin administrativa kommunikation? Brevlådan. Det är alltid bra att finnas med där mottagaren finns. Om budskapet följer med fakturan till mottagarens hand är mycket vunnet. Dessutom vet vi att den administrativa kommunikationen kommer att öka, säger Mikael von Ekensteen. När vi pratar administrativ kommunikation är det viktigt att företagen tänker på en sak vad det egentligen betyder om man låter kunden välja elektronisk faktura framför en traditionell faktura. Företaget ger ju i praktiken bort en utmärkt kontaktyta. De här frågeställningarna är extra viktiga för hjälporganisationer och andra ideella föreningar vars hela verksamhet bygger på folks välvilja. En extra puff i ett sådant utskick kan göra hela skillnaden. Det är viktigt att behålla initiativet, säger Mikael von Ekensteen som menar att på samma sätt som ICA tar betalt för att vissa produkter ska synas i rutan i reklamsnuttarna, borde framsynta företag kunna ta betalt för sina attraktiva och fungerande annonskanaler i fakturabrevet. Svenska Posten tar med jämna mellanrum fram olika framtidsanalyser. Den senaste beskriver vad 154 svenska specialister inom olika marknadsföringsdiscipliner tycker sig ana de kommande 5 åren. Studien är genomförd av svenska Postens DR-akademi och visar följande: 3 Marknadsföring, kommunikation och rek lam blir allt viktigare redskap. Det beror på ökad konkurrens och allt fler likartade produkter. Ett tydligt varumärket är av högsta vikt. 3 Digitaliseringen kommer att förändra medielandskapet och kommunikationslösningarna. Nya kanaler har fötts och fler är med all säkerhet på väg. 3 Mer brus gör mottagarna mindre uppmärksamma. Teknik som sållar bort reklambudskap ökar. 3 Ökade krav på framtidens marknadsförare. Skapa, tänka och vårda blir framtidens recept. Kreativiteten ger företagen en möjlighet att bryta genom bruset, analys och kunskap blir centrala framgångsfaktorer och de som har råd att vara uthålliga och långsiktiga vinner. Jag tror att morgondagens reklamkonsumenter värderar det som är äkta högt. Har budskapet trovärdighet är mycket vunnet, säger Mikael von Ekensteen. Har du redan en etablerad kommunikation så har du råd att vara lite tråkig. Men som ny aktör måste du bryta ramarna och överraska. Lokaliserad global kommunikation Ökad konsolidering och globalisering i flera branscher gör att marknadsföring i framtiden kanske till och med styrs från andra länder. Samtidigt kommer kommunikationen att bli mer lokal, anpassad och unik. Det är inte bara medierna som förändras, utan även konsumenterna. Gamla sanningar försvinner och konsumenterna blir mer individuella i sina värderingar och beteenden, säger Mikael von Ekensteen. 8 3 INFOLOG INFOLOG 3 9

6 OUMBÄRLIG Informationslogistiker ett måste i framtiden Efter jobb i klädaffär, ett år som hästskötare och vikariat på Posten bestämde sig Karin Kling för att läsa Informations logistik i Ljungby. Framtiden säger bara en sak, inom alla branscher. Kan vi inte lösa det snabbare måste vi lösa det smartare. säger hon. 3 trender TExt: peter johnsson bild: per Hanstorp 10 3 INFOLOG INFOLOG 3 11

7 3 trender En del företag väljer att satsa allt på en viss person, en informationslogistiker, medan andra företag pytsar ut pengar till olika delar av verksamheten. Informationslogistiker är en ny, växande yrkesgrupp som inriktar sig på att utveckla och effektivisera informationsflöden i företag och organisationer. De snabbt växande informationsvolymerna är idag en av de största flaskhalsarna i all företagsamhet och offentlig verksamhet. Flaskhalsar som i förlängningen utgör ett hot mot ökad effektivisering och kvalitet. Det fiffiga med det här yrket är att den typen av problem som vi jobbar med finns på alla företag oavsett om det handlar om att styra processer, hitta flaskhalsar eller lösa konflikter, säger Karin Kling. Dagens företag måste hela tiden vässa sina affärsprocesser i en allt hårdare konkurrensmiljö. Rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad blir bara viktigare och viktigare. 3 Varför valde du att bli informationslogistiker? När jag letade utbildning vara alla så tydligt riktade mot ett mål läkare, sjuksköterska eller lärare. Jag var inte helt säker på vad jag ville bli, så det här kändes som en bra väg att gå, berättar Karin Kling. Utbildningen är bred och har många individuella utvecklingsvägar. Det nära samarbetet med näringslivet gör också att studenterna får många bra kontaktytor. Karin Kling har idag ett år kvar på den 3 Informationslogistikprogrammet på Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby är ett samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Halmstad, Internationella handelshögskolan i Jönköping, näringslivet och den offentliga sektorn. Ett av programmets främsta kännetecken är ett nära samarbete med företag och organisationer, så kallade partnerföretag. 3 Programmet är på tre år och ger en filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Huvudområde är informatik. 3 Läs mer treåriga utbildningen. Hon är ute på praktik hela terminen. 3 Så nu vet du precis vad du ska bli? Nja, säger hon och skrattar. Jag är klar med den teoretiska biten. Varje val härefter är svårt och varje gång måste jag fråga mig om jag verkligen vill jobba med det här. Det är jobbigt. Men det är mitt eget intresse som styr vad jag ska använda min utbildning till och det känns skönt. Karin praktiserar på Saab Microwave systems. Hon kommer från Göteborg och ville gärna passa på att vara hemma under den fem månader långa praktiken. Jag utnyttjade personliga kontakter för att få platsen. Men skolan hjälper aktivt till med att skaffa praktikplatser, berättar hon. På Saab har hon gått in i ett projekt som har ett stort behov av material- och resursplanering för produktion. Det var verkligen en boost för självförtroendet när jag kom hit. Jag känner igen allt från skolan och kunde hänga med från dag ett. Sedan finns det givetvis alltid detaljer som är unika för varje arbetsplats, säger hon och fortsätter: Den avdelningen jag är på nu gör många roliga saker. Projektplaneraren har ett stort ansvar. Det är ett hårt jobb, men jättekul och jag är oerhört imponerad av dem som jobbar här. Känner mycket för processer Karin Kling känner mycket för försörjningskedjan. Att processer fungerar och att det finns ett helhetstänk. Det är där hon tror att hon hamnar till slut. En del företag väljer att satsa allt på en viss person, en informationslogistiker, medan andra företag pytsar ut pengar till olika delar av verksamheten. Men jag tror att vi informationslogistiker kommer att vara oumbärliga i framtiden, säger hon. 3 När jag letade utbildning vara alla så tydligt riktade mot ett mål läkare, sjuksköterska eller lärare. Jag var inte helt säker på vad jag ville bli, så informationslogistiker kändes som en bra väg att gå, berättar Karin Kling INFOLOG INFOLOG 3 13

8 3 danmark Sedan den 1 februari jobbar 32 av PBS medarbetare på Strålfors i Brøndby. Vi undertecknade kontraktet den 20 december 2007 och vi kör nu med en ny organisation, berättar Keld Thorsen, vd för Strålfors i Danmark. Det handlar om PBS egen produktion inom print och kuvertering, med en volym på 60 miljoner kuvert och 160 miljoner A4. De båda företagen går nu igenom printoch kuverteringsrutinerna för att hitta nya möjligheter till samkörning. Som vi ser det kan det handla om allt från telefonräkningen till elräkningen till dagisavgiften, säger Hans Henrik Poulsen. I år sponsrade Strålfors ett av specialpriserna i tävlingen Guldnyckeln priset för Sveriges bästa kampanj inom digital direktmarknadsföring under utmärkelser 3 PBS flyttar pengar och information mellan offentliga och privata verksamheter och privatpersoner. Dygnet runt, varje minut passerar miljontals kronor genom PBS system. 3 PBS grundades 1968 och har cirka 900 anställda. 3 PBS står bland annat bakom betalservice i Danmark och det kända Dankort-systemet utfördes 1,5 miljarder transaktioner via PBS system. 1,3 miljarder gick via PBS kortplattform och 172 miljoner betalningar hanterades via betalservice. 3 PBS ägs av en rad danska banker samt Danmarks Nationalbank. 3 Keld Thorsen, vd för Strålfors i Danmark, förklarar Strålfors SRMsystem för Hans Henrik Poulsen, senior manager på PBS. flera Som medborgare får vi information och fakturor från flera olika håll. Payment Business Services, PBS, i Danmark har länge funderat på att skicka fakturor från olika avsändare i samma kuvert. Vi når över 90 procent av de danska hushållen och kommer nu fortsätta att utveckla konceptet Medsänd bilaga tillsammans med Strålfors, säger Hans Henrik Poulsen, senior manager på PBS. text: Peter JOhnsson bild: gisela svedberg fakturor i samma Brev Kostnaden för print och kuvertering marginell I Danmark är det samma porto upp till 50 gram vilket betyder att ett kuvert kan rymma 7 8 olika fakturor. En elektronisk fil överförs från PBS till Strålfors som printar alla fakturor i kundordning och kuverterar. Det är stora pengar det handlar om. I jämförelse med portot är kostnaden för print och kuvertering bara 10 procent. Det är en mer komplicerad process, men det öppnar också nya möjligheter. I framtiden ser vi möjligheter att lägga in annan marknadskommunikation i kuverten, menar Keld Thorsen. En annan trend är att bankerna mer och mer går mot elektroniskt kommunikation. Andelen ökar med 5 10 procent per år i Danmark. Det betyder att vi måste hitta nya affärsmöjligheter utanför print, samtidigt som vi måste effektiviserar våra produktionsprocesser. Affären med PBS har båda dessa delar. PBS ägs av de danska bankerna, som i de flesta fall redan är kunder hos Strålfors. Det här är en mycket bra kund för Strålfors. Vi kommer att lära oss mycket av PBS vars kärnverksamhet är payment och e-lösningar, säger Keld Thorsen. PBS äger dessutom den elektroniska betallösningen e-boks tillsammans med danska Posten. 3 Varför valde ni just Strålfors? För några år sedan såg vi att volymerna steg så mycket att vi var tvungna att fatta ett beslut växa och investera eller gå samman med ett större företag, som Strålfors, säger Hans Henrik Poulsen. Det finns fler anledningar. PBS har kontor i Oslo, Stockholm och snart i Finland, precis som Strålfors. För oss var det naturligt med en logistikaktör som finns på samma orter. Sedan är färgprint en stor mycket investering för oss. Strålfors har på sikt all den teknik som vi behöver och då i betydligt större volymer. Strålfors har också sedan tidigare nära samarbete med flera de nordiska bankerna, det vill säga PBS ägare. Det spelade också in. Det är givetvis också viktigt för oss att våra medarbetare hamnar någonstans där print är kärnverksamhet. BILD: ulf lundin guldnyckeln R ekordmånga bidrag skickades in. De tre byråerna som till slut tävlade om guldet var Pool för Hitta biljetten (Stockholm Globe Arenas), DDB/Rapp Collins för Officerspusslet (Försvarsmakten) och NerellMoreWunderman för Pensionsskolan (Länsförsäkringar). Ett bidrag lyste betydligt starkare än de andra. Enligt juryn förmedlade det kundens budskap med exakthet och precision. Stockholmsbyrån DDB/Rapp Collins vann totalt tre kategorier i Guldnyckeln med kampanjen Har du det som krävs/officerspusslet som de arbetat fram åt Försvarsmakten. Poängen med kampanjen är att visa att officersyrket handlar mer om hjärna än om muskler. 3 Varför har just den här kampanjen blivit så framgångsrik? För att det finns en tydlig bärande idé. Den är i princip en karbonkopia på vad vår kund ville när de kontaktade oss att svenska försvaret ska bli mer hjärna och mindre muskler, säger John Lagerqvist, CD på DDB/Rapp Collins. Officerspusslet går ut på att du ringer ett samtal och samtidigt lägger ett pussel. I luren stressar en röst genom att räkna ner hur mycket tid du har kvar. Om du hinner lägga pusslet får du en kod som stoppar nedräkningen. Klarar du utmaningen är du definitivt rätt virke för officersyrket. Bidraget gick ut till personer som har gjort lumpen de senaste sex åren. Svarstalet var samtal sedan stängde Försvarsmakten, som hoppats på samtal, ner växeln. De var mer än nöjda. Och får jag uppleva den här effekt på en kampanj till i karriären, så blir jag också mer än nöjd, säger John Lagerqvist. 3 Vad betyder ett sånt här pris? Att vinna ett sånt här pris som RMbyrå är fint. Det visar att kreativ reklam ger bäst resultat. Ett pris i digital DM är en tydlig branschindikator. De flesta har värderat webben högt inom varumärke och närvaro, men den stora grejen med webb är ju att det är interaktivt. Det är ingen nyhet, men för relationsmarknadsföringen är det ett stort steg framåt. 3 Vad händer inom direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring de närmsta åren? Rapp Collins i USA har haft en 40-procentig ökning inom digitala lösningar under förra året. Det är här tillväxten finns. Därför var det kul att vi vann just det priset på Guldnyckeln, säger John Lagerqvist. 3 Varför väljer Strålfors att sponsra ett pris i digital direktmarknadsföring? Strålfors har länge arbetat med digital marknadskommunikation i form av e-post och SMS. Fler och fler av Strålfors kunder använder dessa kanaler i kombination med postal kommunikation. Genom att erbjuda lösningar för flera kommunikationskanaler ökar våra kunders effektivitet och förutsättningar för nå fram med sitt budskap till sina kunder, säger Thomas Otterlund, affärsenhetschef, Marketing Solutions på Strålfors. Läs mer: 3 Årets Guldnyckelarrangemang hade Tro, hopp och kärlek som tema. Tro stod för seminariedagen, hopp symboliserade tävlingen och kärlek kvällens galafest. Och det var full fest från första minuten. Gry Forsell var konferencier. Vinnaren belönades med var sitt gulddiplom. Det är lätta att säga att priser inte betyder något, men det är fel. De betyder jättemycket, sa John Lagerqvist, CD på DDB/Rapp Collins INFOLOG INFOLOG 3 15

9 3 finland I september förra året gick Finland över till digital-tv. PlusTV är den största aktören på marknaden med en kvarts miljon kunder. Det ställer stora krav på exakt kundkommunikation. plustv kundkommunikation på två språk text: peter Johnsson bild: kasper dudzik 16 3 INFOLOG INFOLOG 3 17

10 3 finland Speditionshuset på Bölegatan nära Olympiastadion i Helsingfors byggdes ursprungligen för Nurminen Logistics. Det är ett klassiskt 1980-talshus med murriga färger och mycket tegel. I huset finns också ett museum som drivs av John Nurminens stiftelse. PlusTV:s vice vd Niclas Fagerlund visar runt. Här finns mycket att se, miniatyrmodeller och olika apparater med maritim anknytning. Här finns också John Nurminenstiftelsens kartsamling där några av kartorna är från 1600-talet, berättar han och öppnar en vanlig konferensdörr och visar en hel salongsinteriör från s/s Inkeri Nurminen (1892). Man blir sjösjuk bara av att stå här inne, säger han. Några våningar ovanför kaptenssalongen sitter PlusTV. De hyr lokalerna av Nurminen Logistics, men har i övrigt inga band till företaget. När vi flyttade in renoverade vi allt och tog bort många av väggarna för att få ett öppet och modernt kontor som passar vår verksamhet, berättar Niclas Fagerlund. Finlands ledande betal-tv-leverantör PlusTV såg dagens ljus i maj 2006 och är idag Finlands ledande betal-tv-operatör för det markbundna digitala nätet. Digital-tv innebär bättre bild och ljud men framför allt fler kanaler. I Finland finns det plats för ett kanaler i marknätet. Kanalerna behöver en oberoende operatör som paketerar och säljer dem till konsumenterna. I vår bransch går det inte att skapa en plattform som tv-kanal-operatör. Du kan helt enkelt inte attrahera de andra kanalerna, säger Niclas Fagerlund. Finland körde digital-tv parallellt med det analoga-tv i sex år innan övergången skedde i september Egentligen borde allt gått problemfritt, men med olika digiboxmodeller på marknaden och många leverantörer som försvunnit sedan starten, har digiboxbranschen haft en del trovärdighetsproblem, menar Niclas Fagerlund. Det har inte påverkat vår verksamhet nämnvärt, men det ställer höga krav på oss som tjänsteleverantör. Allt passerar genom PlusTV Det är mycket som måste fungera marknadsföring, säljkanaler, logistik, fakturering och kundservice samt signalkryptering. Allt sköter PlusTV. Vi är spindeln i nätet och har kontakt med alla aktörer och samarbetspartners., säger Niclas Fagerlund. I början hade vi bara två kanaler i vårt erbjudande, men innehållet i dem var väldigt attraktivt. berättar Niclas Fagerlund. PlusTV har just nu 11 kanaler i korgen, till exempel Eurosport, Discovery Channel, Nickelodeon, de kommersiella nationella kanalerna samt en finsk barnkanal som heter Juniori. De sänder garanterat våldsfria program attraherar därför barnfamiljerna, säger Niclas Fagerlund. PlusTV:s vision är att bli den ledande betal-tv-operatören i Finland och det är de som sagt redan 17 månader efter lanseringen. När vi lanserade oss under hösten 2006 hade vi 0 kunder. Den sista december 2007 hade vi kunder. Det är betydligt bättre än förväntat, säger Niclas Fagerlund. PlusTV siktar på en marknadsandel på procent och 2010 hoppas man på över kunder. Varje månad skickar företaget ut ca fakturor, något färre än det totala antalet abonnenter. Vissa av abonnenterna har så kallade visstidskort, som går att köpa på många olika ställen i Finland, till exempel i en vanlig kiosk. Faktureringen är A och O för att verksamheten ska fungera. Därför tar vi alltid ett 50-tal fakturor som stickprov för att kolla att allt är som det ska. Stämmer all information? Verkar den logisk? berättar Niclas Fagerlund. 3 Skickar ni några e-fakturor? Vi har både e-fakturor och autogiro. Men för autogiro måste vi också skicka ett avi. Vi borde egentligen sträva mer efter direkt debitering eller elektroniska fakturor, men det finns för- och nackdelar med detta. 3 Hur menar du då? Ur marknadskommunikationssyfte är det bra med pappersfakturor. Risken finns att vi som operatör blir alltför osynlig om all information blir elektronisk. Som kund kan man börja undra om det är värt pengarna att vara kund hos PlusTV. Det är en balansgång. För ett tag sedan började Strålfors printa PlusTV:s fakturor. Alla våra fakturor skrivs ut direkt i 4-färg från vår databas. Vi strävar efter att segmentera våra kunder och ge dem olika erbjudanden beroende på vad de är intresserade av. Dessutom ska ju en del av våra kunder ha fakturor på finska och en annan på svenska. Vi har en mycket bra kunddatabas, men det här är ett område där vi hela tiden försöker lära oss mer. Vi ser givetvis möjligheter, till exempel att lyfta upp Formel 1 för vissa kunder och barnkanaler och familjeprogram för andra. Genom vårt kundregister kan vi enkelt se vilka våra kunder är och vilka paket de har. 3 Idag har PlusTV också ett budskap, en månadsspot, längst upp på fakturan, ofta ett erbjudande i stil med en gratisbox bundet till ett visstidsabonnemang eller en glasvas till rabatterat pris. Vår reklambyrå ser till att bilderna som ska upp i spoten håller rätt format och sedan lägger Strålfors in dem, säger Niclas Fagerlund kommer alla Europas tv-nät vara digitaliserade. 3 En analog kanal tar lika stor plats i etern som 5 7 digitala kanaler tillsammans. 3 PlusTV har drygt 30 anställda. Kundtjänst och telemarketing är tjänster som köps in, liksom informationslogistik. Alla våra fakturor skrivs ut direkt i 4-färg från vår databas. Vi strävar efter att segmentera våra kunder och ge dem olika erbjudanden beroende på vad de är intresserade av INFOLOG INFOLOG 3 19

11 3 notiser BILD: christian örnberg/scanpix Personlig kod till Melodifestivalen E-faktura allt populärare Att betala räkningar helt digitalt blir allt vanligare. Förra året tog svenska privatkunder emot 18,5 miljoner e-fakturor. Det är en ökning med 81 procent jämfört med 2006, enligt en undersökning som konsultföretaget Acando gjort i samarbete med de största svenska bankerna. Runt en femtedel av bankernas nätkunder använder idag e-faktura och i genomsnitt får varje användare 2,1 e-fakturor varje månad. Programledaren Kristian Luuk under genrepet inför svenska finalen av melodifestivalen När Melodifestivalen åkt land och rike runt har Posten passat på att bjuda in sina kunder till en lördagseftermiddag på temat Mod, makt och inspiration före schlagershowen. Under fem seminarier om hållbara affärer och hållbara företag har Postens tre bolag, Logistik, Meddelande och Strålfors, träffat över 1200 kunder. Redan i december skickades inbjudningarna till den första deltävlingen ut. Varje gäst fick en personlig trycksak med en unik PIN-kod som ledde till en egen webbsida. På sidan lämnade Posten Betalväxel PCI-certifierad gästen sitt svar som sedan bekräftades automatiskt. Veckan innan seminariet gick två påminnelser ut, först via mail och sedan via sms. För att följa upp evenemanget fick gästerna också en enkät via mail efter seminariet. Logistiken sköttes av Strålfors. Det är första gången som vi gått ut med helt personliga inbjudningar, säger Carina Bertsdotter på Posten. I år vet vi precis vilka kunder vi träffat och vi vet också att de uppskattar arrangemanget. Det är roligt att våra kunder också är intresserade av hållbara affärer. För att skapa trygghet för kortbetalande konsumenter och för säljföretagen, har PCI-certifieringen tagits fram av kortaktörerna (VISA, Mastercard, Amex, Diners med flera) tillsammans med bankerna. Ett av fem företag i Norden som uppnår säkerhetsstandarden är Strålfors med Posten Betalväxel. Vi kan nu erbjuda helt Internetsäkrade betallösningar till våra kunder och samarbetspartners. De kan använda våra tjänster istället för att själva gå igenom en PCI-certifiering. De kan luta sig mot oss, säger Anders Berggren på Strålfors epayment. Alla e-handelsföretag som vill samarbeta med de stora kortaktörerna måste uppfylla PCIstandarden. I två år har Strålfors arbetat för att uppnå det mycket hårda kraven som ställs för att få certifikatet. Det hela är säkerhetsmässigt väldigt omfattande från administration till hur man tar emot besök på kontoret. Det omfattar precis allt, säger Anders Berggren. I Posten Betalväxel hanteras kortuppgifterna skyddat och säkert både vid betaltillfället och vid lagringen av kortuppgifterna. De som arbetar med kortuppgifter har genomgått en speciell utbildning i säkerhet och får inte vara kriminellt belastade. När en distanshandlare uppfyller PCI-kraven tillsammans med 3D Secure (en säkerhetstandard på transaktionsnivå) står banken för bedrägerihanteringen och de kostnader det för med sig. Strålfors stöttar Sven Tumbas fond På Idrottsgalan i år berättade idrottslegenden Sven Tumba om den fond han startat för att ge barn i utvecklingsländer en bättre chans i livet. Genom donationssajten sventumba.se kan människor från hela värden lämna bidrag till Sven Tumba Education Fund. Det är en av de första donationssajterna som gjorts enligt den nya PCI-certifieringen. När Sven Tumba ringde mig från en knastrig linje i Florida trodde jag först att det var ett skämt, säger Anders Berggren på Strålfors epayment. Men det var verkligen Sven Tumba i telefonen. Utbildningsfonden behövde en lösning för att hantera donationer. Och sajten skulle vara färdig tre veckor senare. Bara bankernas pappersexercis kan ta upp till en månad, berättar Anders Berggren. Sven Tumba ville ha lösningen klar till Idrottsgalan. Jag ringde honom samma dag klockan sex och sa att allt fungerade som det skulle. Det känns bra att göra den här insatsen pro bono. Fondens pilotprojekt, en grundskola utanför Durban i Sydafrika, visar att barnen på kort tid förbättrat sina betyg med 30 procent. Dessutom var det roligt att jobba tillsammans med Astra-Zeneca och webbyrån Rodeo Park. Vi hade ett tydligt måldatum och för övrigt var det frihet under ansvar som gällde. Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner, Design & layout: Tryck: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Businessto-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,8 miljarder SEK, har tillverkning i 7 länder och runt anställda.

LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem

LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem En tidning om informationslogistik från Strålfors #1 2007 Smarta LÖSNINGAR på komplicerade problem 4 5 ETIKETTER FÅR FART PÅ KAMINEN 6 8 STORT FÖRETAG PÅ LITEN ORT 10 11 FRAMTIDENS PRESENTKORT 18 20 FALKEN

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Jarno Vanhatapio. E-handelns intåg på modescenen! Nelly.com +4000 procent på 4 år!

Jarno Vanhatapio. E-handelns intåg på modescenen! Nelly.com +4000 procent på 4 år! Jarno Vanhatapio E-handelns intåg på modescenen! Nelly.com +4000 procent på 4 år! DET SÖDERBERGSKA HANDELSPRISET 2012 E-handelns intåg på modescenen! Nelly.com +4000 procent på 4 år! Med förord av Dag

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam Banken som vet vad kunden vill ha SJ är kundlojaliteten på spåren magasinet En tidning om direktreklam från Posten DR-akademien #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Maktskiftet Omnichannel är här! Så fungerar den nya kundresan där konsumenterna bestämmer allt. Sidan 10.

Maktskiftet Omnichannel är här! Så fungerar den nya kundresan där konsumenterna bestämmer allt. Sidan 10. dm.postnord.se Missa inte Sveriges nya DM-sajt COOP: Nu är det personligt DM magasinet #1 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING AROS: Unga älskar att få brev Maktskiftet Omnichannel

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe?

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe? Statistik: Så handlar vi med mobilen Experten svarar: Distanshandelslag inom EU? En dag med: Johnells.se NätSmart NUMMER 6 MAJ JULI 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET App vs Mobilsajt så hittar du kunderna

Läs mer

gränsöverskridande e-handlare

gränsöverskridande e-handlare 10 gränsöverskridande e-handlare Stark tillväxt för e-handeln i Norden Optimistiska konsumenter och företag talar för att e-handeln under 2010 fortsätter att växa kraftigare än traditionell handel. Vid

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Spelet har börjat. magasinet #2 2012. Därför når du bara hälften av dina kunder. Vi vände på DR-logiken. Vi har stått still i 20 år

Spelet har börjat. magasinet #2 2012. Därför når du bara hälften av dina kunder. Vi vände på DR-logiken. Vi har stått still i 20 år ny tidning! DM magasinet #2 2012 posten inspiration, tips och nyheter om direktmarknadsföring Inger Roos: Därför når du bara hälften av dina kunder. Curman: Vi vände på DR-logiken Ronnestam: Vi har stått

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer