Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors Lås upp nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors 1 2008. Lås upp nya"

Transkript

1 INFOLOG En tidning om informationslogistik från Strålfors Lås upp nya vägar med Färgkoder 3 5 Vad betyder färgen? Karin är framtiden 3 14 Flera fakturor i ett brev Fakturor på två språk BILD: matton

2 3 nyheter 3 kommentar Svenska och danska posten går samman Ägarna till Posten AB och Post Danmark A/S har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samgående. Överenskommelsen innebär att de båda bolagen går samman i en koncern som ägs av svenska staten, danska staten, CVC samt medarbetarna. TEXT: Hege kristin nyman Sammanslagningen görs för att stärka konkurrenskraften och möta marknadens ökande utmaningar. Enligt bolagen ska den gemensamma koncernen säkra förutsättningarna för en effektiv brev- och paketförmedling i de båda länderna även i framtiden. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder och ha drygt anställda. Bolagen räknar med att spara cirka Steinar Høistad, divisionschef Information Logistics Om allt går som det ska kommer Strålfors att ingå i en ännu större koncern innan året är slut. För att stärka sin konkurrenskraft bildar den svenska och danska posten en gemensam koncern. Det ökar möjligheterna för en effektiv brev- och paketförmedling i båda länderna också i framtiden. Den nya koncernen är ett sätt att rusta sig när nya stora aktörer vill in på de nordiska marknaderna. Postväsendet i EU ska vara helt avreglerat Eftersom svenska posten var en av de första som avreglerades, kommer de danska kunderna att dra stor nytta av det arbete som den svenska posten redan gjort. En gemensam postkoncern kommer också att göra det enklare för företag som gör affärer i båda länderna och vi vet att handeln över gränserna ökar. Post Danmark äger 25 procent av den belgiska posten De Post La Poste. För stora kunder som vill nå ut på den nordeuropeiska marknaden snabbt och kostnadseffektivt ökar möjligheterna när vi in- 1 miljard kronor per år genom delade kostnader för IT, inköp och administration/ shared services. Man bedömer också att man kan göra flera stora samordningsvinster i verksamheten. Nationella bolag Den traditionella postverksamheten i respektive land kommer att bedrivas i nationella bolag som följer nationell reglering och verkar under samma varumärken som idag. Logistikverksamheterna kommer att samlas i en gemensam rörelsegren under eget varumärke. Informationslogistik under Strålfors Informationslogistik och grafisk verksamhet samordnas i den nya koncernen under varumärket Strålfors. Koncernen kommer också att rymma Post Danmarks del av den belgiska posten, koncernfunktioner, och en shared service enhet. Moderbolaget kommer att vara svenskt och huvudkontoret placeras i Stockholm. Styrelseordförande blir Fritz H Schur, idag styrelseordförande i Post Danmark. vd i den nya koncernen blir Erik Olsson, idag vd för svenska Posten. Avsiktsförklaringen är villkorad av riksdagsbeslut i Sverige, folketingsbeslut i Danmark och konkurrensmyndigheters godkännande. Målet är att samgåendet formellt ska genom föras innan slutet av Bra för våra kunder och för Strålfors Vi får helt enkelt en större marknad för nya idéer, vilket gör att vi kan utveckla fler och bättre produkter till en lägre kostnad. 3 Svenska Posten har funnits sedan Strålfors grundades Strålfors har anställda och omsätter 3,8 miljarder kronor. 3 Svenska Posten omsätter nära 30 miljarder kronor och har drygt anställda. 3 I Sverige har posten varit avreglerad sedan Enligt ett EU-beslut ska medlemsländernas postar vara avreglerade senast tegrerat den belgiska postens printverksamhet i vår verksamhet. Att svenska och danska posten går samman är goda nyheter för alla Strålfors kunder. Det ger oss möjlighet att samordna produktutvecklingen inom informationslogistik och grafisk verksamhet. Vi får helt enkelt en större marknad för nya idéer, vilket gör att vi kan utveckla fler och bättre produkter till en lägre kostnad. Vi kommer direkt att kunna exportera en del av våra svenska produkter till Danmark, och det finns säkert liknande möjligheter för oss att ta över danska produkter eller tjänster till våra svenska kunder. Den svenska konceptet ebrev tror jag snabbt kommer att bli populär i Danmark. Genom att köpa print, kuvertering och distribution i samma avtal kan våra kunder effektivisera sin kundkommunikation. Samtidigt får kunderna ett bättre pris på sina brev genom en integrationsrabatt. Har du inte upptäckt fördelarna med ebrev än tycker jag att du ska höra av dig. Det kan ge dig och dina medarbetare mer tid åt viktigare saker. 3 Håkan Larsson, teknisk direktör på Strålfors, visar upp provtryck från den nya Xerox-maskinen i Ljungby. Xerox har i samarbete med Strålfors utvecklat en ny utrustning för variabelt 4-färgstryck som kostnadseffektivt klarar stora upplagor. Vi har precis börjat köra skarpt och resultaten hittills är mycket lovande, säger Håkan Larsson, teknisk direktör på Strålfors. text: lars Edqvist bild jonas ljungqvist PROJEKT X 3 ny teknik INFOLOG 7 3

3 3 ny teknik Utvecklingen av variabelt 4-färgstryck har kallats Projekt X och har pågått i tre år. Xerox har stått för den tekniska utvecklingen och Strålfors för analys av behov, specifikationer och praktiska tester. Det har länge varit möjligt att med mycket god kvalitet trycka personaliserad information i 4-färg i små upplagor. Våra kunder efterfrågar stora upplagor och då har kombinationen 4-färg, hög kvalitet och rimliga kostnader varit omöjlig, berättar Håkan Larsson. Nu är det på väg att ändras. För att genomföra Projekt X har en rad mål satts upp: 3 Inga förtryck ska behövas i fortsättningen. 3 Produktiviteten ska vara lika hög eller bättre än tidigare. 3 Kostnadseffektiv vid stora volymer. 3 Tekniken ska ha datakraft för att snabbt klara ett stort antal enheter. 3 Kvaliteten måste vara acceptabel. Alla målen är på väg att nås och nu kommer Strålfors att lansera tjänsten fullt ut på marknaden. Det handlar om att kunna skriva ut ungefär färgssidor i minuten med möjlighet till individuell information på varje sida, säger Håkan Larsson. Det ser mycket bra ut Sedan sommaren 2007 har Strålfors provkört en proto typ anläggningen i Ljungby. Håkan Larsson visar några av de provtryck som hittills har körts. De ser mycket bra ut. Vi har under året som gått visat anläggningen för utvalda kunder som vi tror är intresserade av den här tekniken och intresset är väldigt stort, berättar han. Strålfors kommer fortsätta att investera i den nya tekniken i den takt som kunderna efterfrågar. Stora möjligheter för one-to-one Håkan Larsson ser helt nya möjligheter med den nya tekniken. Den gamla klyschan att bara fantasin sätter gränserna gäller verkligen här. Tänk vilka möjlighet som öppnar sig inom grafiska applikationer, till exempel vid one-to-one marknadsföring säger han. För att ha full nytta av de nya möjligheterna till individualiserad marknadsföring i 4-färg krävs en bra databas med relevanta uppgifter om kunder. Vi vet att databaserna i olika branscher är olika bra. De kunder som kan se nya marknadsföringsmöjligheter i den nya tekniken har all anledning att fundera se över sina kunddatabaser, säger Håkan Larsson. Det finns anledning att redan nu fundera över vilken information och vilka erbjudanden som varje enskild kund kan vara intresserad av. Rätt använt innebär tekniken en möjlighet till helt ny träffsäkerhet. Det handlar om att kunna skriva ut ungefär färgssidor i minuten med möjlighet till individuell information på varje sida. 3 RÖTT, blodets färg, signalerar viktigt, farligt och akut. 3 GRÖNT, trädkronornas och buskarnas färg, signalerar trygghet och säkerhet. 3 GULT, solen, signalerar vakenhet, aktivitet och snabbhet. 3 BLÅTT, himlen, signalerar paus och vila. 3 Vill du veta mer om färger går det att för djupa sig ordentligt på Virtual Color Museum, 3 Karl Ryberg. Fä r g betyder mer än vi tror Färg och bilder har stor genomslagskraft i direktmarknadsföring. Det är inget nytt, men det är få som jobbar vetenskapligt med färg och färgers betydelser, säger arkitekten och psykologen Karl Ryberg. Han är övertygad om att framtiden går i färgens tecken. text: Peter Johnsson Bild: Kasper Dudzik & matton Har ni kollat informationsvärdet på er färg innan ni byter identitet? Den frågan vill jag ställa till alla företag ställer sig innan de gör något drastiskt, säger Karl Ryberg, arkitekt och psykolog som har specialiserat sig på samspelet mellan människa och färg. Han menar att ögat uppfattar färg mycket snabbare än hjärnan och att vi på samma sätt som vi säger intelligenta saker med ord måste lära oss att säga intelligenta saker med färg och form. Formgivarna prioriterar inte färg. De börjar ofta i fel ände och lägger på färgen som kosmetika när det borde vara tvärtom. Vi måste bli bättre på att definiera identiteten, vad vi vill med vår kommunikation. Färgen en oerhört viktig budskapsbärare Våra urreaktioner i aphjärnan aktiveras på en hundradels sekund, sedan träder den mer civiliserade delen av hjärnan in och tar över. Men då är vi redan påverkade. Det gör färg till en oerhört viktig budskapsbärare, säger Karl Ryberg. Men vad betyder de olika färgerna för vår aphjärna? Varför är brandposter röda och varför tittar vi mer och snabbare på skyltar som är gula än på dem som är gröna. Starka färger drar omedelbart till sig vår uppmärksamhet och det går att använda på allt brev, reklam, mode, vad du vill, säger Karl Ryberg. En bra designad produkt ska göra att aphjärnan säger vad kul och den intelligenta människan det här verkar intressant, det här köper jag. Får du motsägelsefulla signaler i den situationen kan det bli jobbigt. Fungerar inte färgkoden kan allt vara förstört. Karl Ryberg lyfter fyra grundfärger som de viktigaste signalbärarna rött, grönt, gult och blått. Dessa färger är animaliska rotade koder som tränger långt in i våra djuriska minnen. Det är exempelvis bevisat att blodtrycket sjunker när vi tittar på blått. Ta Stadium till exempel, det var inte så länge sedan de bytte ut sina löparbanor från orange till blått och de har märkt stor skillnad i butiken. Folk är mindre stressade. Blå löparbanor blev orange igen Och under OS i Sydney var löparbanorna blå och då slogs det nästan inga rekord. I Aten var alla löparbanor orange igen. Ett annat bra exempel är SJ, som har avgångstiderna mot gult och ankomsttiderna mot vitt eftersom vi alltid läser det gula först och snabbare. De primära färgerna betyder samma sak för alla människor i hela världen. Det är först med sekundära nyanser, som rosa, beige, grått och guld, som religion, kultur och ekonomi kan spela in. I framtiden, i en värld där alla kommer att prata dålig engelska, blir färgen en viktig kommunikationsbärare. En professionell och vetenskaplig behandling av färger kopplat till trender och budskap öppnar för många nya möjligheter och nya kunder. Framtidens färgvärld är mer vuxen, miljövänlig och intelligent. Och den kommer att sanera sig själv. Vi har redan idag kommit långt och är medvetna om vad vi vill kommunicera, säger Karl Ryberg. 3 trender 4 3 INFOLOG INFOLOG 7 5

4 Variabelt tryck i 4-färg i stora upplagor och samtidigt bra kvalitet till rimliga kostnader. Det är en efterlängtad lösning på IOGT-NTO Lotterier. Nu kan vi jobba marknadsorienterat istället för produktionsorienterat, säger Jan Erlandsson, operativ chef. 3 sverige text: peter johnson bild: Per hanstorp Framtidens tryckteknik en riktig Vinstlott 3 Jan Erlandsson, operativ chef på IOGT-NTO Lotterier tillsammans med Produktionschefen Titti Döme, IT-operatören Kristofer Laczynski DM-projektledaren Åsa Stenholm. 3 IOGT-NTO Lotterier bildades Tre år senare startades det som idag är Miljonlotteriet. 3 Inom IOGT-NTO Lotterier ingår prenumerationslotteriet Miljonlotteriet samt Stjärnpåsen och Stjärnresan. 3 Ett lottköp stöder IOGT- NTO:s arbete mot droger, alkohol och våld bland ungdomar. 3 IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. 3 IOGT-NTO är en del av den världsomspännande folkrörelsen International Organisation of Good Templars. 3 IOGT-NTO finansierar den ideella verksamheten genom intäkter från lotterier. Miljonlotteriet administreras genom INL, IOGT- NTO Lotterier. IOGT-NTO Lotterier (INL) i Mölnlycke utanför Göteborg är med sina kunder det snabbast växande lotteriföretaget i Sverige. På tio år har de växt tre gånger sin egen storlek. INL har i princip samma målgrupp som de större distanshandelsföretagen. Våra kunder är 40+, aktiva postordermänniskor som bor i vad vi brukar kalla levande landsbygd. Vi har också många kunder i förorter och småorter där postorderhandeln har ökat de senaste åren. Internet har varit något av en katalysator för vår bransch, säger Jan Erlandsson. Den senaste tiden har INL testat ett kundlojalitetsprogram. Alla kunder vill bli uppmärksammade för att de stannar kvar och är trogna. Våra verktyg för att kommunicera har varit trubbiga och det beror inte på att vi inte vet vilka våra kunder är. Vi har helt enkelt inte haft tekniken. Han ser många nya verktyg och en bättre dialog med kunderna i digital 4-färgs print. Jag har stora förväntningar inför samarbetet med Strålfors och vårt mål är att köra igång i september, om pris och kvalitet är vad som utlovats. Vi vet redan idag vad vi vill stoppa in i maskinen och vad vi vill ska komma ut. Ett vägskäl INL har tidigare printat allt själva och bara köpt färdigtryckta underlag. Från och med mars i år ligger all produktion hos Strålfors. Det var ett vägskäl för oss och vi var tvungna att ställa oss en mängd frågor om vad vi ska syssla med för att sköta vårt uppdrag mot vår ägare så bra som möjligt. Verksamheten i Mölnlycke drivs som ett kommersiellt företag, men moderorganisationen IOGT-NTO, som har huvudkontor i Stockholm, är en ideell organisation. Vi har varit noga med att separera kommersiellt och ideellt och det tror jag är en förklaring till våra framgångar. Men vi får inte glömma vårt ursprung. Vi finns till för finansiera den ideella verksamheten, utan den är vi ingenting, säger Jan Erlandsson. Idag omsätter INL en halv miljard kronor och vinstmarginalen är på hela 30 procent. Men en hög omsättning för med sig mycket jobb och valet stod mellan stora investeringar eller att lägga jobbet hos någon annan. Valfrihet och flexibilitet är viktigt för oss, det var därför vi behöll produktionen så länge. Men med den nya printtekniken kan vi behålla vår flexibilitet och samtidigt släppa produktionen som inte är så lönsam för oss. Det kanske kostar oss något mer per styck att trycka nu i början, men vi slipper en massa arbete i nästa steg, säger Jan Erlandsson. Istället för att binda stora summor pengar i förtryckta lager kommer vi att kunna jobba med äkta one-to-one marketing. Vår målsättning är att skapa unika erbjudanden till varje kund och marknadsavdelning har tydliga idéer om vad de vill göra. Ett undersökningsverktyg Men det är inte den enda fördelen han ser. Vi kör aldrig en kampanj utan att testa först. Nu kan vi trycka små upplagor mot befintliga och nya kunder för att testa kommunikationen. Den nya trycktekniken kommer i praktiken att bli ett verktyg för att utveckla produkter och INL kan testa olika kampanjidéer på flera målgrupper samtidigt. Något som i princip är omöjligt idag. De flesta företag kommunicerar mest med sina kunder genom fakturan. För dem är utskick den tråkiga biten där man slänger med något i brevet om det finns möjlighet. För INL ligger hela kundvärdet med i kuverteringen, bokstavligt talat. Varje kuvert har ett snittvärde av 250 kronor. Det handlar om presentkort och lotter, men också om bilagor, olika medskick och intyg. Idag kan vi ha 100 splittar i en produktionskedja och jag ser gärna ännu fler. Men då måste vi in i Strålfors nya Xerox-printer. En produktion i den klassen utan ny teknik är ohållbar, säger Jan Erlandsson. Vi kan ha 100 splittar i en produktionskedja och jag ser gärna ännu fler. Men då måste vi in i Strålfors nya printer. 6 3 INFOLOG 3 Jan Erlandsson. INFOLOG 3 7

5 3 trender Jag tror att morgondagens reklamkonsumenter värderar det som är äkta. Har budskapet trovärdighet är mycket vunnet. I reklamvärlden betyder färg mycket. Men betyder den allt i kampen om toppen? Skapa, tänk och vårda det är receptet för att vinna nya kunder i framtiden enligt marknadsföringsexperterna, säger Mikael von Ekensteen, chef för direktreklam på svenska Posten. text: Peter johnsson bild: Kasper Dudzik Skapa, tänk och vårda 3 Mikael von Ekensteen. företag väljer ofta blandningar och mellantoner. Ett bra exempel är Tropicanajuice. De har en speciell blandning för att få den där extra Sofistikerade stunsen i färgen. För dem är färgen en super viktig ingrediens i en viktig marknadsföring, säger Mikael von Ekensteen. 3 Men räcker det med att välja rätt färg i framtiden? Färglöshet kan vara ett lika bra reklamknep men chansen är förmodligen större att vi kommer ihåg budskapet om avsändaren använder sig av rätt färg, säger Mikael von Ekensteen och fortsätter: Utifrån direktreklamperspektivet ser vi annars en polarisering. Material, form och färg är viktiga ingredienser i två olika trendriktningar. Den ena mot exklusivitet, den andra mot enkelhet. Lyx och flärd är den ena extremen. Som exempel kan vi ta företagens medlemsklubbar där kortens guld och silverfärger signaler graden av exklusivitet. På den andra sidan finns kommunikation som får kosta men inte se dyr ut. En insamlingsorganisation är ett bra exempel. De skippar gärna kuverten och väljer gärna ett tunt papper. Konkreta budskap i befintliga kanaler Miljön är ett annat bra argument. Masskommunikation kommer i framtiden till stor del att handla om trovärdighet. Då är konkreta budskap i befintliga kanaler en annan väg att gå. Ett sätt kan vara att förädla kommunikationstillfället du har med kunden i den administrativa kommunikationen. Fakturering, som tidigare enbart var en kostnad för företagen, är idag en möjlighet ett kommunikationsverktyg. 3 Varför ska ett företag bygga vidare på sin administrativa kommunikation? Brevlådan. Det är alltid bra att finnas med där mottagaren finns. Om budskapet följer med fakturan till mottagarens hand är mycket vunnet. Dessutom vet vi att den administrativa kommunikationen kommer att öka, säger Mikael von Ekensteen. När vi pratar administrativ kommunikation är det viktigt att företagen tänker på en sak vad det egentligen betyder om man låter kunden välja elektronisk faktura framför en traditionell faktura. Företaget ger ju i praktiken bort en utmärkt kontaktyta. De här frågeställningarna är extra viktiga för hjälporganisationer och andra ideella föreningar vars hela verksamhet bygger på folks välvilja. En extra puff i ett sådant utskick kan göra hela skillnaden. Det är viktigt att behålla initiativet, säger Mikael von Ekensteen som menar att på samma sätt som ICA tar betalt för att vissa produkter ska synas i rutan i reklamsnuttarna, borde framsynta företag kunna ta betalt för sina attraktiva och fungerande annonskanaler i fakturabrevet. Svenska Posten tar med jämna mellanrum fram olika framtidsanalyser. Den senaste beskriver vad 154 svenska specialister inom olika marknadsföringsdiscipliner tycker sig ana de kommande 5 åren. Studien är genomförd av svenska Postens DR-akademi och visar följande: 3 Marknadsföring, kommunikation och rek lam blir allt viktigare redskap. Det beror på ökad konkurrens och allt fler likartade produkter. Ett tydligt varumärket är av högsta vikt. 3 Digitaliseringen kommer att förändra medielandskapet och kommunikationslösningarna. Nya kanaler har fötts och fler är med all säkerhet på väg. 3 Mer brus gör mottagarna mindre uppmärksamma. Teknik som sållar bort reklambudskap ökar. 3 Ökade krav på framtidens marknadsförare. Skapa, tänka och vårda blir framtidens recept. Kreativiteten ger företagen en möjlighet att bryta genom bruset, analys och kunskap blir centrala framgångsfaktorer och de som har råd att vara uthålliga och långsiktiga vinner. Jag tror att morgondagens reklamkonsumenter värderar det som är äkta högt. Har budskapet trovärdighet är mycket vunnet, säger Mikael von Ekensteen. Har du redan en etablerad kommunikation så har du råd att vara lite tråkig. Men som ny aktör måste du bryta ramarna och överraska. Lokaliserad global kommunikation Ökad konsolidering och globalisering i flera branscher gör att marknadsföring i framtiden kanske till och med styrs från andra länder. Samtidigt kommer kommunikationen att bli mer lokal, anpassad och unik. Det är inte bara medierna som förändras, utan även konsumenterna. Gamla sanningar försvinner och konsumenterna blir mer individuella i sina värderingar och beteenden, säger Mikael von Ekensteen. 8 3 INFOLOG INFOLOG 3 9

6 OUMBÄRLIG Informationslogistiker ett måste i framtiden Efter jobb i klädaffär, ett år som hästskötare och vikariat på Posten bestämde sig Karin Kling för att läsa Informations logistik i Ljungby. Framtiden säger bara en sak, inom alla branscher. Kan vi inte lösa det snabbare måste vi lösa det smartare. säger hon. 3 trender TExt: peter johnsson bild: per Hanstorp 10 3 INFOLOG INFOLOG 3 11

7 3 trender En del företag väljer att satsa allt på en viss person, en informationslogistiker, medan andra företag pytsar ut pengar till olika delar av verksamheten. Informationslogistiker är en ny, växande yrkesgrupp som inriktar sig på att utveckla och effektivisera informationsflöden i företag och organisationer. De snabbt växande informationsvolymerna är idag en av de största flaskhalsarna i all företagsamhet och offentlig verksamhet. Flaskhalsar som i förlängningen utgör ett hot mot ökad effektivisering och kvalitet. Det fiffiga med det här yrket är att den typen av problem som vi jobbar med finns på alla företag oavsett om det handlar om att styra processer, hitta flaskhalsar eller lösa konflikter, säger Karin Kling. Dagens företag måste hela tiden vässa sina affärsprocesser i en allt hårdare konkurrensmiljö. Rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad blir bara viktigare och viktigare. 3 Varför valde du att bli informationslogistiker? När jag letade utbildning vara alla så tydligt riktade mot ett mål läkare, sjuksköterska eller lärare. Jag var inte helt säker på vad jag ville bli, så det här kändes som en bra väg att gå, berättar Karin Kling. Utbildningen är bred och har många individuella utvecklingsvägar. Det nära samarbetet med näringslivet gör också att studenterna får många bra kontaktytor. Karin Kling har idag ett år kvar på den 3 Informationslogistikprogrammet på Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby är ett samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Halmstad, Internationella handelshögskolan i Jönköping, näringslivet och den offentliga sektorn. Ett av programmets främsta kännetecken är ett nära samarbete med företag och organisationer, så kallade partnerföretag. 3 Programmet är på tre år och ger en filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Huvudområde är informatik. 3 Läs mer treåriga utbildningen. Hon är ute på praktik hela terminen. 3 Så nu vet du precis vad du ska bli? Nja, säger hon och skrattar. Jag är klar med den teoretiska biten. Varje val härefter är svårt och varje gång måste jag fråga mig om jag verkligen vill jobba med det här. Det är jobbigt. Men det är mitt eget intresse som styr vad jag ska använda min utbildning till och det känns skönt. Karin praktiserar på Saab Microwave systems. Hon kommer från Göteborg och ville gärna passa på att vara hemma under den fem månader långa praktiken. Jag utnyttjade personliga kontakter för att få platsen. Men skolan hjälper aktivt till med att skaffa praktikplatser, berättar hon. På Saab har hon gått in i ett projekt som har ett stort behov av material- och resursplanering för produktion. Det var verkligen en boost för självförtroendet när jag kom hit. Jag känner igen allt från skolan och kunde hänga med från dag ett. Sedan finns det givetvis alltid detaljer som är unika för varje arbetsplats, säger hon och fortsätter: Den avdelningen jag är på nu gör många roliga saker. Projektplaneraren har ett stort ansvar. Det är ett hårt jobb, men jättekul och jag är oerhört imponerad av dem som jobbar här. Känner mycket för processer Karin Kling känner mycket för försörjningskedjan. Att processer fungerar och att det finns ett helhetstänk. Det är där hon tror att hon hamnar till slut. En del företag väljer att satsa allt på en viss person, en informationslogistiker, medan andra företag pytsar ut pengar till olika delar av verksamheten. Men jag tror att vi informationslogistiker kommer att vara oumbärliga i framtiden, säger hon. 3 När jag letade utbildning vara alla så tydligt riktade mot ett mål läkare, sjuksköterska eller lärare. Jag var inte helt säker på vad jag ville bli, så informationslogistiker kändes som en bra väg att gå, berättar Karin Kling INFOLOG INFOLOG 3 13

8 3 danmark Sedan den 1 februari jobbar 32 av PBS medarbetare på Strålfors i Brøndby. Vi undertecknade kontraktet den 20 december 2007 och vi kör nu med en ny organisation, berättar Keld Thorsen, vd för Strålfors i Danmark. Det handlar om PBS egen produktion inom print och kuvertering, med en volym på 60 miljoner kuvert och 160 miljoner A4. De båda företagen går nu igenom printoch kuverteringsrutinerna för att hitta nya möjligheter till samkörning. Som vi ser det kan det handla om allt från telefonräkningen till elräkningen till dagisavgiften, säger Hans Henrik Poulsen. I år sponsrade Strålfors ett av specialpriserna i tävlingen Guldnyckeln priset för Sveriges bästa kampanj inom digital direktmarknadsföring under utmärkelser 3 PBS flyttar pengar och information mellan offentliga och privata verksamheter och privatpersoner. Dygnet runt, varje minut passerar miljontals kronor genom PBS system. 3 PBS grundades 1968 och har cirka 900 anställda. 3 PBS står bland annat bakom betalservice i Danmark och det kända Dankort-systemet utfördes 1,5 miljarder transaktioner via PBS system. 1,3 miljarder gick via PBS kortplattform och 172 miljoner betalningar hanterades via betalservice. 3 PBS ägs av en rad danska banker samt Danmarks Nationalbank. 3 Keld Thorsen, vd för Strålfors i Danmark, förklarar Strålfors SRMsystem för Hans Henrik Poulsen, senior manager på PBS. flera Som medborgare får vi information och fakturor från flera olika håll. Payment Business Services, PBS, i Danmark har länge funderat på att skicka fakturor från olika avsändare i samma kuvert. Vi når över 90 procent av de danska hushållen och kommer nu fortsätta att utveckla konceptet Medsänd bilaga tillsammans med Strålfors, säger Hans Henrik Poulsen, senior manager på PBS. text: Peter JOhnsson bild: gisela svedberg fakturor i samma Brev Kostnaden för print och kuvertering marginell I Danmark är det samma porto upp till 50 gram vilket betyder att ett kuvert kan rymma 7 8 olika fakturor. En elektronisk fil överförs från PBS till Strålfors som printar alla fakturor i kundordning och kuverterar. Det är stora pengar det handlar om. I jämförelse med portot är kostnaden för print och kuvertering bara 10 procent. Det är en mer komplicerad process, men det öppnar också nya möjligheter. I framtiden ser vi möjligheter att lägga in annan marknadskommunikation i kuverten, menar Keld Thorsen. En annan trend är att bankerna mer och mer går mot elektroniskt kommunikation. Andelen ökar med 5 10 procent per år i Danmark. Det betyder att vi måste hitta nya affärsmöjligheter utanför print, samtidigt som vi måste effektiviserar våra produktionsprocesser. Affären med PBS har båda dessa delar. PBS ägs av de danska bankerna, som i de flesta fall redan är kunder hos Strålfors. Det här är en mycket bra kund för Strålfors. Vi kommer att lära oss mycket av PBS vars kärnverksamhet är payment och e-lösningar, säger Keld Thorsen. PBS äger dessutom den elektroniska betallösningen e-boks tillsammans med danska Posten. 3 Varför valde ni just Strålfors? För några år sedan såg vi att volymerna steg så mycket att vi var tvungna att fatta ett beslut växa och investera eller gå samman med ett större företag, som Strålfors, säger Hans Henrik Poulsen. Det finns fler anledningar. PBS har kontor i Oslo, Stockholm och snart i Finland, precis som Strålfors. För oss var det naturligt med en logistikaktör som finns på samma orter. Sedan är färgprint en stor mycket investering för oss. Strålfors har på sikt all den teknik som vi behöver och då i betydligt större volymer. Strålfors har också sedan tidigare nära samarbete med flera de nordiska bankerna, det vill säga PBS ägare. Det spelade också in. Det är givetvis också viktigt för oss att våra medarbetare hamnar någonstans där print är kärnverksamhet. BILD: ulf lundin guldnyckeln R ekordmånga bidrag skickades in. De tre byråerna som till slut tävlade om guldet var Pool för Hitta biljetten (Stockholm Globe Arenas), DDB/Rapp Collins för Officerspusslet (Försvarsmakten) och NerellMoreWunderman för Pensionsskolan (Länsförsäkringar). Ett bidrag lyste betydligt starkare än de andra. Enligt juryn förmedlade det kundens budskap med exakthet och precision. Stockholmsbyrån DDB/Rapp Collins vann totalt tre kategorier i Guldnyckeln med kampanjen Har du det som krävs/officerspusslet som de arbetat fram åt Försvarsmakten. Poängen med kampanjen är att visa att officersyrket handlar mer om hjärna än om muskler. 3 Varför har just den här kampanjen blivit så framgångsrik? För att det finns en tydlig bärande idé. Den är i princip en karbonkopia på vad vår kund ville när de kontaktade oss att svenska försvaret ska bli mer hjärna och mindre muskler, säger John Lagerqvist, CD på DDB/Rapp Collins. Officerspusslet går ut på att du ringer ett samtal och samtidigt lägger ett pussel. I luren stressar en röst genom att räkna ner hur mycket tid du har kvar. Om du hinner lägga pusslet får du en kod som stoppar nedräkningen. Klarar du utmaningen är du definitivt rätt virke för officersyrket. Bidraget gick ut till personer som har gjort lumpen de senaste sex åren. Svarstalet var samtal sedan stängde Försvarsmakten, som hoppats på samtal, ner växeln. De var mer än nöjda. Och får jag uppleva den här effekt på en kampanj till i karriären, så blir jag också mer än nöjd, säger John Lagerqvist. 3 Vad betyder ett sånt här pris? Att vinna ett sånt här pris som RMbyrå är fint. Det visar att kreativ reklam ger bäst resultat. Ett pris i digital DM är en tydlig branschindikator. De flesta har värderat webben högt inom varumärke och närvaro, men den stora grejen med webb är ju att det är interaktivt. Det är ingen nyhet, men för relationsmarknadsföringen är det ett stort steg framåt. 3 Vad händer inom direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring de närmsta åren? Rapp Collins i USA har haft en 40-procentig ökning inom digitala lösningar under förra året. Det är här tillväxten finns. Därför var det kul att vi vann just det priset på Guldnyckeln, säger John Lagerqvist. 3 Varför väljer Strålfors att sponsra ett pris i digital direktmarknadsföring? Strålfors har länge arbetat med digital marknadskommunikation i form av e-post och SMS. Fler och fler av Strålfors kunder använder dessa kanaler i kombination med postal kommunikation. Genom att erbjuda lösningar för flera kommunikationskanaler ökar våra kunders effektivitet och förutsättningar för nå fram med sitt budskap till sina kunder, säger Thomas Otterlund, affärsenhetschef, Marketing Solutions på Strålfors. Läs mer: 3 Årets Guldnyckelarrangemang hade Tro, hopp och kärlek som tema. Tro stod för seminariedagen, hopp symboliserade tävlingen och kärlek kvällens galafest. Och det var full fest från första minuten. Gry Forsell var konferencier. Vinnaren belönades med var sitt gulddiplom. Det är lätta att säga att priser inte betyder något, men det är fel. De betyder jättemycket, sa John Lagerqvist, CD på DDB/Rapp Collins INFOLOG INFOLOG 3 15

9 3 finland I september förra året gick Finland över till digital-tv. PlusTV är den största aktören på marknaden med en kvarts miljon kunder. Det ställer stora krav på exakt kundkommunikation. plustv kundkommunikation på två språk text: peter Johnsson bild: kasper dudzik 16 3 INFOLOG INFOLOG 3 17

10 3 finland Speditionshuset på Bölegatan nära Olympiastadion i Helsingfors byggdes ursprungligen för Nurminen Logistics. Det är ett klassiskt 1980-talshus med murriga färger och mycket tegel. I huset finns också ett museum som drivs av John Nurminens stiftelse. PlusTV:s vice vd Niclas Fagerlund visar runt. Här finns mycket att se, miniatyrmodeller och olika apparater med maritim anknytning. Här finns också John Nurminenstiftelsens kartsamling där några av kartorna är från 1600-talet, berättar han och öppnar en vanlig konferensdörr och visar en hel salongsinteriör från s/s Inkeri Nurminen (1892). Man blir sjösjuk bara av att stå här inne, säger han. Några våningar ovanför kaptenssalongen sitter PlusTV. De hyr lokalerna av Nurminen Logistics, men har i övrigt inga band till företaget. När vi flyttade in renoverade vi allt och tog bort många av väggarna för att få ett öppet och modernt kontor som passar vår verksamhet, berättar Niclas Fagerlund. Finlands ledande betal-tv-leverantör PlusTV såg dagens ljus i maj 2006 och är idag Finlands ledande betal-tv-operatör för det markbundna digitala nätet. Digital-tv innebär bättre bild och ljud men framför allt fler kanaler. I Finland finns det plats för ett kanaler i marknätet. Kanalerna behöver en oberoende operatör som paketerar och säljer dem till konsumenterna. I vår bransch går det inte att skapa en plattform som tv-kanal-operatör. Du kan helt enkelt inte attrahera de andra kanalerna, säger Niclas Fagerlund. Finland körde digital-tv parallellt med det analoga-tv i sex år innan övergången skedde i september Egentligen borde allt gått problemfritt, men med olika digiboxmodeller på marknaden och många leverantörer som försvunnit sedan starten, har digiboxbranschen haft en del trovärdighetsproblem, menar Niclas Fagerlund. Det har inte påverkat vår verksamhet nämnvärt, men det ställer höga krav på oss som tjänsteleverantör. Allt passerar genom PlusTV Det är mycket som måste fungera marknadsföring, säljkanaler, logistik, fakturering och kundservice samt signalkryptering. Allt sköter PlusTV. Vi är spindeln i nätet och har kontakt med alla aktörer och samarbetspartners., säger Niclas Fagerlund. I början hade vi bara två kanaler i vårt erbjudande, men innehållet i dem var väldigt attraktivt. berättar Niclas Fagerlund. PlusTV har just nu 11 kanaler i korgen, till exempel Eurosport, Discovery Channel, Nickelodeon, de kommersiella nationella kanalerna samt en finsk barnkanal som heter Juniori. De sänder garanterat våldsfria program attraherar därför barnfamiljerna, säger Niclas Fagerlund. PlusTV:s vision är att bli den ledande betal-tv-operatören i Finland och det är de som sagt redan 17 månader efter lanseringen. När vi lanserade oss under hösten 2006 hade vi 0 kunder. Den sista december 2007 hade vi kunder. Det är betydligt bättre än förväntat, säger Niclas Fagerlund. PlusTV siktar på en marknadsandel på procent och 2010 hoppas man på över kunder. Varje månad skickar företaget ut ca fakturor, något färre än det totala antalet abonnenter. Vissa av abonnenterna har så kallade visstidskort, som går att köpa på många olika ställen i Finland, till exempel i en vanlig kiosk. Faktureringen är A och O för att verksamheten ska fungera. Därför tar vi alltid ett 50-tal fakturor som stickprov för att kolla att allt är som det ska. Stämmer all information? Verkar den logisk? berättar Niclas Fagerlund. 3 Skickar ni några e-fakturor? Vi har både e-fakturor och autogiro. Men för autogiro måste vi också skicka ett avi. Vi borde egentligen sträva mer efter direkt debitering eller elektroniska fakturor, men det finns för- och nackdelar med detta. 3 Hur menar du då? Ur marknadskommunikationssyfte är det bra med pappersfakturor. Risken finns att vi som operatör blir alltför osynlig om all information blir elektronisk. Som kund kan man börja undra om det är värt pengarna att vara kund hos PlusTV. Det är en balansgång. För ett tag sedan började Strålfors printa PlusTV:s fakturor. Alla våra fakturor skrivs ut direkt i 4-färg från vår databas. Vi strävar efter att segmentera våra kunder och ge dem olika erbjudanden beroende på vad de är intresserade av. Dessutom ska ju en del av våra kunder ha fakturor på finska och en annan på svenska. Vi har en mycket bra kunddatabas, men det här är ett område där vi hela tiden försöker lära oss mer. Vi ser givetvis möjligheter, till exempel att lyfta upp Formel 1 för vissa kunder och barnkanaler och familjeprogram för andra. Genom vårt kundregister kan vi enkelt se vilka våra kunder är och vilka paket de har. 3 Idag har PlusTV också ett budskap, en månadsspot, längst upp på fakturan, ofta ett erbjudande i stil med en gratisbox bundet till ett visstidsabonnemang eller en glasvas till rabatterat pris. Vår reklambyrå ser till att bilderna som ska upp i spoten håller rätt format och sedan lägger Strålfors in dem, säger Niclas Fagerlund kommer alla Europas tv-nät vara digitaliserade. 3 En analog kanal tar lika stor plats i etern som 5 7 digitala kanaler tillsammans. 3 PlusTV har drygt 30 anställda. Kundtjänst och telemarketing är tjänster som köps in, liksom informationslogistik. Alla våra fakturor skrivs ut direkt i 4-färg från vår databas. Vi strävar efter att segmentera våra kunder och ge dem olika erbjudanden beroende på vad de är intresserade av INFOLOG INFOLOG 3 19

11 3 notiser BILD: christian örnberg/scanpix Personlig kod till Melodifestivalen E-faktura allt populärare Att betala räkningar helt digitalt blir allt vanligare. Förra året tog svenska privatkunder emot 18,5 miljoner e-fakturor. Det är en ökning med 81 procent jämfört med 2006, enligt en undersökning som konsultföretaget Acando gjort i samarbete med de största svenska bankerna. Runt en femtedel av bankernas nätkunder använder idag e-faktura och i genomsnitt får varje användare 2,1 e-fakturor varje månad. Programledaren Kristian Luuk under genrepet inför svenska finalen av melodifestivalen När Melodifestivalen åkt land och rike runt har Posten passat på att bjuda in sina kunder till en lördagseftermiddag på temat Mod, makt och inspiration före schlagershowen. Under fem seminarier om hållbara affärer och hållbara företag har Postens tre bolag, Logistik, Meddelande och Strålfors, träffat över 1200 kunder. Redan i december skickades inbjudningarna till den första deltävlingen ut. Varje gäst fick en personlig trycksak med en unik PIN-kod som ledde till en egen webbsida. På sidan lämnade Posten Betalväxel PCI-certifierad gästen sitt svar som sedan bekräftades automatiskt. Veckan innan seminariet gick två påminnelser ut, först via mail och sedan via sms. För att följa upp evenemanget fick gästerna också en enkät via mail efter seminariet. Logistiken sköttes av Strålfors. Det är första gången som vi gått ut med helt personliga inbjudningar, säger Carina Bertsdotter på Posten. I år vet vi precis vilka kunder vi träffat och vi vet också att de uppskattar arrangemanget. Det är roligt att våra kunder också är intresserade av hållbara affärer. För att skapa trygghet för kortbetalande konsumenter och för säljföretagen, har PCI-certifieringen tagits fram av kortaktörerna (VISA, Mastercard, Amex, Diners med flera) tillsammans med bankerna. Ett av fem företag i Norden som uppnår säkerhetsstandarden är Strålfors med Posten Betalväxel. Vi kan nu erbjuda helt Internetsäkrade betallösningar till våra kunder och samarbetspartners. De kan använda våra tjänster istället för att själva gå igenom en PCI-certifiering. De kan luta sig mot oss, säger Anders Berggren på Strålfors epayment. Alla e-handelsföretag som vill samarbeta med de stora kortaktörerna måste uppfylla PCIstandarden. I två år har Strålfors arbetat för att uppnå det mycket hårda kraven som ställs för att få certifikatet. Det hela är säkerhetsmässigt väldigt omfattande från administration till hur man tar emot besök på kontoret. Det omfattar precis allt, säger Anders Berggren. I Posten Betalväxel hanteras kortuppgifterna skyddat och säkert både vid betaltillfället och vid lagringen av kortuppgifterna. De som arbetar med kortuppgifter har genomgått en speciell utbildning i säkerhet och får inte vara kriminellt belastade. När en distanshandlare uppfyller PCI-kraven tillsammans med 3D Secure (en säkerhetstandard på transaktionsnivå) står banken för bedrägerihanteringen och de kostnader det för med sig. Strålfors stöttar Sven Tumbas fond På Idrottsgalan i år berättade idrottslegenden Sven Tumba om den fond han startat för att ge barn i utvecklingsländer en bättre chans i livet. Genom donationssajten sventumba.se kan människor från hela värden lämna bidrag till Sven Tumba Education Fund. Det är en av de första donationssajterna som gjorts enligt den nya PCI-certifieringen. När Sven Tumba ringde mig från en knastrig linje i Florida trodde jag först att det var ett skämt, säger Anders Berggren på Strålfors epayment. Men det var verkligen Sven Tumba i telefonen. Utbildningsfonden behövde en lösning för att hantera donationer. Och sajten skulle vara färdig tre veckor senare. Bara bankernas pappersexercis kan ta upp till en månad, berättar Anders Berggren. Sven Tumba ville ha lösningen klar till Idrottsgalan. Jag ringde honom samma dag klockan sex och sa att allt fungerade som det skulle. Det känns bra att göra den här insatsen pro bono. Fondens pilotprojekt, en grundskola utanför Durban i Sydafrika, visar att barnen på kort tid förbättrat sina betyg med 30 procent. Dessutom var det roligt att jobba tillsammans med Astra-Zeneca och webbyrån Rodeo Park. Vi hade ett tydligt måldatum och för övrigt var det frihet under ansvar som gällde. Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner, Design & layout: Tryck: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Businessto-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,8 miljarder SEK, har tillverkning i 7 länder och runt anställda.

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Två nya dotterbolag med olika position och verksamhetsinriktningar Dubblera = RM Konsulter på managementnivå Smicker = Kreativ och strategisk

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Företagspresentation 2010. www.resurs.se

Företagspresentation 2010. www.resurs.se Företagspresentation 2010 Resurs Bank med kunden i fokus En äkta nischbank Vi är mer kreativa affärsmän än traditionella bankmän. Vår position ska vara topp tre inom de nischer vi väljer att verka i. En

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer