Elektricitetsverk och Badhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 2/ Från kommunalt affärsverk till bolag En lagproposition som är under riksdagsbehandling medför att även de sista energiaffärsverken görs om till aktiebolag. 4 Mobil information om trafikljus I takt med att datatekniken utvecklas underlättas underhållet av trafikljusen eftersom arbetaren alltid har trafikljusinformationen till hands i sin ipad. 7 Elcykeln hjälper till i backarna Postutdelaren Markku Sulkakoski kan fortsätta köra sina invanda distributionsrutter, elcykeln underlättar hans fysiska arbete. 8 Sommarjobben intresserade unga Karleby Energis sommarjobb intresserade unga arbetssökande. Sammanlagt lämnade 380 sökande in 546 ansökningar till de lediga uppgifterna för sommarjobbare och praktikanter. 11 Nyheter i korthet På storindustriområdet inleds byggandet av en kraftledning och lågstadiets tvåor erbjuds ett undervisningsmaterial om energi. 7 4 Pärmbild: Elinstallatören Markku Dahlgren får all nödvändig information om trafikljusen till sin ipad oberoende av tid och plats. 12 I samarbete med miljötjänsterna Karleby stads miljötjänster är en viktig partner för Karleby Energi i många frågor. 14 Smart energianvändning även på sommaren Mekanisk kylning av bostäder i sommarvärmen ger lätt en saftig räkning utan att man märker det, om man inte behärskar konsten att kyla ner smart. 16 Testa dina energikunskaper Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 2/2013 Publicerare: Kokkolan Energia Huvudredaktör: Petri Kokko Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 8-16 tel. (06)

3 Karleby har energibeslut framför sig Karleby Energi består av Affärsverket Karleby Energi, distributionsnätbolaget KENET Oy och kraftverksbolaget Oy Kokkola Power Ab. Affärsverket är inte ett företag som är separat från staden trots att många tar detta för givet utan att desto mera reflektera över saken. Ett kommunalt affärsverk kan i vissa fall vara en lösning helt enkelt för att organisera kommunens interna serviceverksamhet. Bedrivande av energiverksverksamhet som betjänar verkliga kunder utanför kommunen i form av ett kommunalt affärsverk har redan för länge sedan konstaterats vara oändamålsenligt av en övervägande majoritet av vårt lands kommuner. Största delen av alla energiverk som fungerat som affärsverk har därför gjorts om till aktiebolag. Man bör även hålla i minnet att en betydande del av landets energi- och elverk har fungerat som bolag under hela sin historia och deras kommunägare har varit nöjda med sina bolag. En lagproposition som förpliktar kommunerna att avskilja övrig verksamhet som betjänar andra än kommunens interna kunder till separata juridiska personer är under riksdagsbehandling. Det säger sig självt att lagen innebär slutet även för de sista energiaffärsverken. Man tvingas även gå igenom kommunens övriga funktioner och granska om de har kunder utanför kommunens egna verksamhetsfält. Syftet med lagen är att säkerställa att inga kommunorganisationer som instinktivt slår vakt om sitt fortbestånd ska utöva osund konkurrens på marknaden. Statens motsvarande affärsverk ändrades till aktiebolagsform redan för flera år sedan. Inom kommunsektorn har man motsatt sig reformen genom att åberopa att ett aktiebolag betalar samfundsskatt på sitt resultat. Det gör det också, precis på samma sätt som alla andra inkomsttagare som betalar för sina inkomster. De angivna kvantifierade uppgifterna om samfundsskattens betydelse i sammanhanget har kraftigt överdrivits. I vissa kommuner har bolagiseringar genomförts redan tidigare och också nu pågår lösningar, vars enda intelligenta målsättning verkar vara att undvika skatter. Dessa skatteplaneringskonstruktioner har redan resulterat i nya energibolag. Bolagen betalar visserligen ingen skatt, men i verkligheten klarar de inte av att bedriva sin verksamhet utan hjälp från sin ständigt skuldsatta ägarkommun med en finansieringsförmåga som försvagas dag för dag. Bland dessa återfinns ett visst energibolag i en medelstor stad. Energibolaget blev i vintras på grund av obefintliga kassatillgångar tvunget att finansiera sin verksamhet genom att skjuta upp betalningen av fakturor. Utgångspunkten för planeringen av en sund affärsverksamhet kan inte vara skatteplanering utan säkerställandet av verksamhetens resultat- och investeringsförmåga. Det lönar sig att först tjäna pengar och först därefter planera hur pengarna ska användas. Ett företag som saknar beskattningsbara inkomster kan inte öka sin soliditet och inte heller finansiera sina investeringar. Energibranschen är en mycket kapitalintensiv bransch där man når framgång på lång sikt genom investeringar. Ett energibolag som ekonomiskt är vid god hälsa och som klarar av att uppfylla sin energiförsörjningsskyldighet och vid behov snabbt ta vara på nya möjligheter är en fördel för alla kunder och stadsbor. Karlebys beslutfattare har haft mod att göra rätt lösningar beträffande energibranschens investeringar. Vi har fått njuta frukterna av dessa beslut i form av förmånliga konsumentpriser och ägaren i form av inkomstföring. Nu är det dags att fatta snabba beslut om organiseringen av energiverksamheten och säkerställandet av verksamhetens framtid. Petri Kokko Energiverksdirektör Ledaren 3

4 TRAFIK- LJUSINFO till mobilen Elinstallatören Markku Dahlgren öppnar sin ipad och en schematisk bild över Heinola-områdets livligt trafikerade ljuskorsning mellan Jyväskylävägen och Kaustarvägen dyker upp på skärmen. Av bilden framgår bland annat var sensorerna som finns nersänkta i vägen och styr trafikljusen ligger och hur många de är. Sensorerna är en väsentlig del av den moderna trafikljustekniken. De första sensorerna ligger cirka 240 meter bort och följande på 140, 90 och 40 meters avstånd. Den sista, cirka åtta meter långa sensorn har placerats nära stopplinjen. Det finns sammanlagt uppskattningsvis 550 sensorer i Karlebys ljuskorsningar. Sensorerna är känsliga och underhållet av dem håller oss sysselsatta, säger Dahlgren. Om sensorerna inte fungerar som de ska, märker bilisterna felet omedelbart. Under lugnare perioder reagerar till exempel inte ljusen längre normalt enligt i vilka riktningar trafiken för tillfället går. Detta har Dahlgren under den senaste tiden fått feedback på i synnerhet av bilister som kört längs Norra omfartsleden. 4

5 Markku Dahlgren får all aktuell information till sin ipad, vilket gör att han kan reagera snabbare på till exempel olika funktionsfel. 5

6 Då jag satte i gång med att utreda ärendet mera ingående dök det upp ännu fler problem med sensorerna. Problemen hade dessutom förvärrats av de kraftiga regnen förra sommaren. För tillfället håller vi på att byta ut kopplingarna till anslutningskablarna som kommer från trafikljusens styrskåp och till sensorerna samt att installera nya sensorer. Detta arbete fortsätter ända till hösten och tack vare det kommer trafikljusen att fungera bättre igen särskilt under lugnare perioder. Ljuskorsningarna till ett nytt system Uppföljningen av hur trafikljusen fungerar rent allmänt och av olika funktionsfel har blivit betydligt enklare i takt med att datatekniken har gått framåt. I en ipad har man hela tiden informationen med sig, Dahlgren får bland annat all kundrespons till sin bärbara mobilterminal. Vi håller som bäst på att förnya trafikljusens kontrollsystem. Tidigare hade vi ett konkret stort skåp som nu tas ur bruk. I stället får vi ett system i vilket till exempel trafikräkningsdata och felmeddelanden lagras. Den egentliga servern finns i Jyväskylä och den fungerar enligt hosting-principen. Sensorerna räknar hela tiden trafikmängden inklusive riktningarna. Denna information kan vi dra nytta av till exempel i trafikplaneringen som ju utgör en stor del av den nutida trafikljustekniken. Hittills har en tredjedel av ljuskorsningarna i Karleby anslutits till kontrollsystemet och i år kommer omfattningen att stiga till minst 80 procent, berättar Dahlgren. Enligt honom medför det moderna kontrollsystemet betydande fördelar. Tack vare mobilterminalen är arbetet inte längre bundet till en fast arbetsplats. På motsvarande sätt utvecklas uppföljningen av aktiviteten, eftersom vi får mycket detaljerad information även retroaktivt. Vi kan till exempel ta reda på om en viss riktning har fått grönt tillräckligt ofta vid ett visst klockslag. Det blir lättare att lokalisera fel, vilket gör att vi kan reagera Arbetet med att underhålla trafikljussystemet är mycket helhetsbetonat. Den viktigaste målsättningen är att se till att trafikljusen fungerar utan störningar, säger elinstallatören Markku Dahlgren. Arbetsmängden har ökat betydligt. Då jag började jobba här fanns det sju korsningar med trafikljus i Karleby och nu är de 29. snabbare på funktionsfel. Systemets fjärrsupport ökar å sin sida systemets funktionssäkerhet. Målet är ljus med störningsfri drift Karleby Energi ansvarar för trafikljussystemet och infrastrukturens tekniska underhåll. Tekniska servicecentret i Karleby beslutar om nya trafikljusprojekt och om reparationer av nuvarande trafikljus medan Karleby Energi ansvarar för det praktiska genomförandet av besluten. Vad gäller det trafiktekniska utvecklingsarbetet samarbetar vi mycket med Karleby stads trafikingenjör Jukka Harju. Trafikljusplaneringen sköts av en utomstående sakkunnig aktör. Markku Dahlgren började arbeta hos Karleby Energi år Ända sedan dess har han haft hand om trafikljusärenden. Arbetet med att underhålla trafikljussystemet är mycket helhetsbetonat och det viktigaste målet är att säkerställa att trafikljusen fungerar utan störningar. Arbetsmängden har ökat betydligt. Då jag började jobba här fanns det sju korsningar med trafikljus i Karleby och nu är de 29. Följande byggs i korsningen av Södraleden och Sättaregatan. Det bästa med jobbet är enligt honom att det är självständigt, utmanande och att det finns möjlighet att påverka det egna arbetet. Det blir aldrig tråkigt, eftersom det är så intressant att hålla på med olika tekniska system. Arbetet känns som mest meningsfullt och givande när vi har fått kundrespons eller till och med en massa klagomål och vi hittar orsaken till problemet och klarar av att fixa det, säger Dahlgren. 6

7 En elassisterad cykel hjälper Markku Sulkakoski i hans arbete som postutdelare. ELEN HJÄLPER BREVBÄRAREN Postutdelaren Markku Sulkakoski nappar till sig batteriet som laddats i laddningsapparaten under natten, fäster det i den elassisterade cykeln och kopplar på strömmen. Framför sig har han först en tre kilometer lång förflyttning till Björkhagen där sedan det egentliga arbetet, utdelningen av dagens post, börjar. Under sex års tid har Sulkakoski använt sig av en elcykel på sin distributionsrutt. En elcykel ger föraren extra kraft från elmotorns dragsystem. Elmotorn startar då föraren börjar trampa och stannar då föraren slutar trampa eller då cykeln uppnår en viss hastighet. Jag använder elcykeln hela tiden eftersom den är till stor hjälp för mig och gör att jag tar mig fram smidigare. Jag har haft problem med ena knät och höften. Om jag var tvungen att cykla med en traditionell treväxlad cykel, skulle jag knappast klara av att göra dessa rutter, åtminstone inte till Björkhagen, säger Sulkakoski, tacksam för elcykelns egenskaper som gör att han kan fortsätta arbeta som vanligt. Efter att man har vant sig är det enkelt att cykla med en elcykel enligt honom. Det lönar sig ändå att avsätta tid för att vänja sig vid cykeln för cyklarna är verkligen överraskande effektiva. På cyklarna som jag använder i mitt arbete kan man välja effekt mellan tre alternativ. Batteriet håller precis så länge det ska hålla, men vid sträng kyla är det naturligtvis bra att använda sitt eget omdöme. Då brukar jag slå av strömmen medan jag går in i ett höghus och använda något lägre effekt. Hur lätt det är att cykla med en elcykel märker man när man byter till att cykla med en traditionell cykel igen. Den traditionella cykeln känns verkligt tungcyklad. Elcykeln kan till exempel rekommenderas till äldre personer som vill fortsätta röra på sig utan att behöva använda moped, säger Sulkakoski. Minskar övertidsarbete och sjukfrånvaro Jyrki Kivenheimo, chef för dagsutdelningen på Itella, har bara gott att säga om elcyklarna. Användningen av elcyklar gör att arbetstagarna orkar bättre och dessutom minskar cyklarna sjukskrivningar och övertidsarbete. Vi har som princip att alla postutdelare som fyllt 50 och arbetar på en cykelrutt får tillgång till en elcykel, om de vill. Givetvis har också yngre arbetstagare möjlighet till detta, berättar Kivenheimo. I Karleby har Itella cirka 30 cykelrutter. På dessa använder närmare hälften av postutdelarna elcykel i sitt arbete. 7

8 UNG ENERGI Karleby Energis sommarjobb var än en gång populära bland unga arbetssökande. Sammanlagt lämnade 380 sökande in 546 ansökningar till de ledigförklarade, varierande uppgifterna för sommarjobbare och praktikanter. Av de 33 sommarjobbare som valdes ut placeras 11 i Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk och tio får delta i byggandet av fjärrvärmenätet. Dessutom arbetar unga bland annat i kundtjänsten, med att bygga elnätet samt inom ekonomiförvaltningen. För ungdomarna innebär ett sommarjobb en möjlighet att få utveckla sitt yrkeskunnande genom att kombinera studietidens teoretiska kunskaper med värdefull praktisk erfarenhet. 8

9 I HUSET Sommarjobbarna för även i år med sig ny energi till affärsverket Karleby Energis olika arbetsplatser. 9

10 KUNDTJÄNSTEN KRÄVS FÖRMÅGA ATT KLARA AV OLIKA SITUATIONER För Laura Tolonen som blev färdig tradenom i våras är det redan andra sommaren hon arbetar i Karleby Energis kundtjänst. Den första sommaren var intressant. Arbetet är annorlunda än på mina tidigare arbetsplatser en teater och ett kafé. Jag har blivit verkligt väl mottagen. Jag har fått känna att jag är en i gänget och inte bara en sommarjobbare. Tolonen tar bland annat emot telefonsamtal och vidarebefordrar dem, gör elavtal och svarar på frågor av de mest olikartade slag från kunderna. För att jobba inom kundtjänsten krävs förmåga att klara av olika situationer. Elektricitet är en viktig tillgång, men trots det kan det dyka upp riktigt knepiga situationer, som till exempel då vi reder ut frågor som har att göra med betalningen av en elräkning med en kund, berättar hon. EN TRYGG ARBETSMILJÖ ÄR VIKTIG I ALLA LÄGEN Juha-Matti Toivainen som utexaminerats som elinstallatör studerar som bäst till ingenjör vid Yrkeshögskolan Centria. Studierna ger bland annat behörighet till arbetsledningsuppgifter inom energibranschen. I sommar jobbar han på nätbolaget KENET Ab. I arbetsuppgifterna ingår framför allt ibruktagande av jordningar för medelspänningstransformatorer och periodiska mätningar. Därutöver kommer jag att följa med de äldre installatörerna och utföra till exempel röjningar av elledningar och felsökningar. Toivainen ser fram emot att få göra många varierande uppgifter och lära sig mycket nytt. Samtidigt får han en bild av vad det innebär att arbeta med drift och underhåll av elnät. Jag har redan nu sett att alla som jobbar här är oerhört kunniga och att man är mycket mån om att arbetsmiljön ska vara trygg och säker, berömmer Toivainen. SYSSELSÄTTNINGSUTSIKTERNA FÖR BRANSCHEN ÄR GODA Uppe: Laura Tolonen vet att arbetet i kundtjänsten ibland innebär knepiga situationer. Mellerst: I Juha-Matti Toivainens sommarjobb ingår bland annat ibruktagande av jordningar för medelspänningstransformatorer och periodiska mätningar. Nere: För Mikko Kaivosoja är Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk bekanta från tidigare sommarjobb. 10 Mikko Kaivosoja som studerar maskinteknik vid Uleåborgs universitet för att bli diplomingenjör har tidigare sommarjobbat med driftuppgifter i bägge Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk. Mina studier gäller inte direkt energibranschen, men sommarjobben i kraftverken har väckt mitt intresse för branschen. Sysselsättningsutsikterna för branschen är dessutom goda. Jag assisterar huvudsakligen driftmästarna och senare på sommaren väntar en period som vikarie för skiftesmästaren. Arbetet består av många slags situationer, även oväntade. Arbetssäkerheten är närvarande i allt vi gör. Det är viktigt att se till att även utomstående aktörer följer samma spelregler. För Kaivosoja känns det särskilt värdefullt att få praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna, vilket i sin tur utvecklar yrkeskunnandet.

11 Nyheter i korthet Energikunskap för lågstadiets tvåor I oktober vecka 41 kommer lågstadiets elever i tvåan att ha en temavecka om energisparande. Under temaveckan lönar det sig att använda energiundervisningspaketet Hej, allt funkar! som Karleby Energi sponsrar för finsk- och svenskspråkiga tvåor inom sitt distributionsområde. Lärare i skolor som är intresserade av materialet kan kontakta mig, berättar Karleby Energis försäljningssekreterare Maria Kakkuri. I materialet ingår information om energi som begrepp, produktion av energi, förnuftig energianvändning och energisparande. Tvåornas temavecka ordnas samtidigt som den nationella Energisparveckan, men varje skola kan naturligtvis även välja att ha tvåornas temavecka någon annan tidpunkt om de vill. Ingå elavtal i tid tersom förändringarna sköts av faktureraren och banken. Karleby Energi får information från banken, om kunden överförs till e-faktura- eller till direktbetalningstjänsten. För företagskunder som använder sig av direktdebitering lönar det sig att övergå till nätfakturering. Alternativet till nätfakturan är en pappersfaktura som sänds per post. Företagskunderna har informerats om ärendet brevledes. Ytterligare information om direktdebiteringens upphörande finns på I samband med en flytt är det viktigt att ingå elavtal i god tid, 14 dygn före flytten. Samma princip gäller, om du vill säga upp ditt gamla elavtal. Det är viktigt att själv vara aktiv eftersom adressändringen som görs till posten eller magistraten inte innebär att gällande avtal avslutas. Elavtal kan varken ingås eller avslutas retroaktivt. Det enda du behöver göra, om du ska flytta är att kontakta din elförsäljare. Elförsäljaren meddelar det lokala nätbolaget å dina vägnar. Du kan ingå avtal per telefon, e-post eller med blanketten för flyttningsanmälan som finns på Karleby Energis webbplats. Direktdebiteringen ändras i höst Lågstadiets tvåor erbjuds ett undervisningsmaterial om energi. Kraftledningsbygget har inletts i industriområdet K arleby Energis kanske mest synliga byggnadsprojekt i år är byggandet av en 110 kilovolts kraftledning på storindustriområdet. Den cirka en och en halv kilometer långa ledningen förenar den nya kraftcentralen vid Kemiravägen med Yxpila kraftcentral vid Kokkolan Voima och via den med stamnätet. Ledningen placeras på vägavsnittet mellan Yxpila kraftcentral och Hamnvägen intill den nuvarande 110 kilovolts ledningen och fortsätter därifrån längs Hamnvägen och Kemiravägen till Kemiravägens kraftcentral. Arbetet har inletts med att röja trädbeståndet. Det egentliga byggnadsarbetet startar i juli med att grunden till kraftledningsstolparna görs. Ledningen är färdig att tas i bruk i slutet av september. Karleby Energis eldistributionsföretag KENET Oy är byggherre för kraftledningen och som byggnadsentreprenör fungerar TLT-Building Oy. D irektdebiteringen försvinner som betalningssätt i januari Karleby Energis direktdebiteringskunder överförs till ersättande betalningssätt redan nu i höst. Kunderna kommer att informeras om att direktdebiteringen upphör i ett brev som skickas till dem. Kunden behöver inte göra någonting alls när brevet kommer ef- Affärsverket Karleby Energis personal deltog i maj i det traditionella evenemanget City Run iförda tävlingskläder med KERTTU-tema. Bild: Jorma Uusitalo 11

12 BEVAKNING OCH KONSULTATION Miljötjänsterna är en viktig partner för Karleby Energi i många frågor Energiproduktionen styrs av många slags lagar och förordningar, eftersom produktionen och överföringen av energi påverkar miljön på flera olika sätt. Energidirektör Petri Kokko framhåller att miljöfrågor alltid är inbyggda i all verksamhet hos Karleby Energi. Inom energibranschen är det nödvändigt att till exempel tillstånds- och licensieringsfrågor blir rätt ända från början. Dessa måste tas i beaktande redan i planeringsskedet, varför vi hela tiden aktivt håller kontakt med Karleby stads miljötjänster, även i sådana fall då den beslutande myndigheten är en annan instans, säger Kokko. Enligt Karleby stads miljöchef Michael Hagström har miljötjänsterna kunnat hjälpa Karleby Energi med olika slags planerings-, tillstånds-, övervaknings- och bevakningsärenden. Vi har god förhandlingskontakt med Karleby Energi och tröskeln till att hålla kontakt är låg. Hjälpen finns alltid på ett telefonsamtals avstånd. Miljötjänsterna har till exempel förhandsinformation om i vilken riktning lagstiftningen utvecklas. Detta hjälper Karleby Energi att ta kommande ändringar i beaktande i planeringsarbetet. Miljöchefen medger att tiden för behandlingen av tillståndsansökningar hos statens miljöförvaltning är beklagligt lång. Detta är ytterligare en orsak till att det lönar sig att förbereda tillståndsärenden noggrant i samråd med miljöförvaltningen och verksamhetsutövaren. Detta minskar i sin tur antalet begäran om tilläggsutredningar och påskyndar på så sätt tillståndsprocessens framskridande. Karleby Energis verksamhet förorsakar utsläpp till atmosfären, vilket även gör oss till en tillsynsmyndighet beträffande luften. Det gäller att hålla de olika rollerna klart och tydligt isär, påminner Hagström. Fjärrvärme möjliggör miljövänliga lösningar Stadens miljötjänster konsulterar Karleby Energi om utsläpp från verksamheten i olika energiprojekt. Då man började kontrollera luftkvaliteten i Karleby gick Karleby Energi redan från början med tillsammans med storindustrin. På samma sätt deltar energiaffärsverket i kontrollen av grundvattnet. Ur klimatstrategins synvinkel är Karleby en verkligt stor energikonsument. Cirka en procent av Finlands befolkning bor hos oss och hos oss uppstår en procent av alla utsläpp. En stor andel utgör till exempel Boliden Kokkolas elhandel, men vi har även en exceptionell situation tack vare att Karleby Energi kan använda sig av utsläppsfri energi, vilket är mycket sällsynt. I praktiken innebär det att spillvärmen från industrin används i produktionen av fjärrvärme. Detta är ett lysande samarbetsprojekt, berömmer Hagström. En central fråga enligt honom är också hur pass omfattande fjärrvärmenätet kan byggas i Karleby. Folkmängden i Karleby växer snabbt och bostadsbyggandet är livligt, vilket ger fjärrvärmen möjlighet att vinna insteg. Miljöchefen säger att med tanke på främjandet av miljöskyddet har några fjärrvärmeprojekt varit utmärkta. Som exempel kan nämnas fjärrvärmen som dragits till grundvattenområden. I samband med detta har en betydande mängd gamla oljebehållare tagits bort ur jorden. Nuförtiden förutsätter miljöskyddsföreskrifterna att gamla, underjordiska oljebehållare avlägsnas, då 12

13 Miljöchefen Michael Hagström (till höger) och miljöplaneraren Risto Koljonen undersöker mätpunkten för luftkvalitet i Karleby centrum. en fastighet byter uppvärmningsform till exempel vid anslutning till fjärrvärmenätet. Tack vare samarbetet mellan Karleby Energi och miljötjänsterna får invånarna information om oljebehållarna också från fjärrvärmebyggaren. För enskilda kunder kan en dylik situation vara så pass ovanlig att det inte är självklart att de känner till förpliktelsen, fortsätter miljöplaneraren Risto Koljonen. Ett ur miljösynpunkt intressant samarbetsprojekt var enligt Hagström vind- Karleby Energi kan använda sig av utsläppsfri energi, vilket är mycket sällsynt. I praktiken innebär det att spillvärmen från industrin används i produktionen av fjärrvärme. Detta är ett lysande samarbetsprojekt. kraftsparken inklusive ett tiotal kraftverk som planerades i havsområdet utanför Karleby i början av 2000-talet. Karleby Energi var i högsta grad inblandad och många utredningar gjordes, trots att projektet sist och slutligen sedan aldrig förverkligades. Karleby Energi deltar i gemensam kontroll av luftkvaliteten Kommunerna är skyldiga att känna till miljöns tillstånd, såsom luftkvaliteten, i sitt område. Dessutom måste storföretagen inom industrin vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet har. Ur det här utgångsläget inleddes en gemensam kontroll av luftkvaliteten år 1992 i vilken även Karleby Energi deltar som en av de stora aktörerna. I avtalet om den gemensamma kontrollen fastställs att mätningarna utförs av Karleby stads miljötjänster. I samband med att avtalet förnyas beslutas alltid på motsvarande sätt om vad som ska mätas och om hur kostnaderna ska fördelas. Därutöver kan ett beslut om utförande av specialutredningar, såsom bioindikatorundersökningar, fattas separat, berättar Risto Koljonen om avtalspraxisen. Miljötjänsterna sköter tjänsten enligt nyckelfärdig-principen. Deras uppgift är uttryckligen att mäta koncentrationerna i luften, vid anläggningarna mäts sedan utsläppen i kilogram eller i ton. Miljötjänsternas mätuppgifter redovisas i årsrapporter. Mätuppgifterna finns även tillgängliga för den breda allmänheten på internet på adressen fi. Beträffande Karleby Energi kan man med hjälp av den gemensamma kontrollen följa med luftkvaliteten vid kraftverken till exempel i samband med eventuella störningar. Dessutom kan vi se om betydande bränsleförändringar påverkar luftkvaliteten. Koljonen tycker att det är bra att de stora aktörerna har förbundit sig att delta i den gemensamma kontrollen redan sedan länge, eftersom karlebyborna är väldigt intresserade av luftkvaliteten. 13

14 Njut av sommaren med mindre energi Text: Kirsi-Maaria Forssell Motiva Ab N är finländarna får njuta av vackert sommarväder kan den långvariga hettan och värmen inomhus ställa till med besvär. Mekanisk kylning av bostäder ger lätt en rätt så saftig räkning utan att man märker det, om man inte behärskar konsten att kyla ner smart. Det går att spara energi på ett förnuftigt sätt också på sommaren. Det bästa sättet att sänka innetemperaturen med tanke på energiekonomin är att minska den interna värmebelastningen, dra för gardinerna eller persiennerna för fönstren och utnyttja kvällsoch nattsvalkan när man vädrar. Det är klokt att inte släppa in middagshettan, utan hålla fönster och dörrar stängda på dagen medan det är varmt ute. Nya täta och effektivt isolerade byggnader hålls svala längre än otäta hus med sämre värmeisolering. Mekanisk kylning kan man ta till när de gröna avkylningstipsen inte längre räcker till. Mekanisk kylning höjer kostnaderna Ventilatorer, fläktar och luftkonditioneringsapparater hjälper till att kyla ner rum, men ökar samtidigt energiförbrukningen och höjer kostnaderna. Beroende på apparat och användningssätt kostar kylningen från omkring tjugo cent i dygnet upp till flera euro per dygn. 14 Ett av de förnuftigaste sätten att sänka innetemperaturen med tanke på energiekonomin är att dra för gardiner eller persienner för fönstren. De flesta kylande luftkonditioneringsapparater klarar endast av att kyla ner det rum i vilket de är placerade inte en hel lägenhet. Det lönar sig att stänga av apparaten då man inte är i rummet. Av en traditionell fläkt får man mer hjälp, om man till exempel styr in sval nattluft i sovrummet genom ett öppet fönster. En luftvärmepump avlägsnar värme och fukt från rum, men tanklöst använd kan den ge överraskande kostnader. I allmänhet räcker det med att kyla ner temperaturen en grad eller två för att inneluften ska kännas behaglig, eftersom apparaten samtidigt tar bort fukt ur rumsluften. Sköt om dina kylanläggningar på sommaren Kylskåp och frysboxar används flitigt på somrarna. När det blir varmare inne måste anläggningarna jobba hårt för att hålla maten kall och frysvarorna djupfrysta. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig runt kylskåpet och rengör kondensorerna på baksidan av det så att de hålls fria från damm. Lägg inte för mycket matvaror i skåpet och öppna inte dörren i onödan. Det är bra att frosta av och rengöra frysen innan man fryser in en ny skörd.

15 Användningstips till SOMMAREN SMART KYLNING Dra för gardiner och persienner för fönstren det blir varmt inomhus, om solen får skina in. Vädra då det är svalt på kvällen och på natten och använd korsdrag. Håll fönstren stängda under dagens varmaste timmar. Följ med inomhustemperaturen. Minska den interna värmebelastningen: stäng alla elektriska apparater som inte används, undvik att värma upp ugnen och bastun. KYLANLÄGGNINGAR Sörj för god luftcirkulation. Det lönar sig att dra ut anläggningen från den bakre väggen ordentligt, om anläggningen är inbyggd i ett skåp, då temperaturen inomhus stiger för att luften ska kunna cirkulera bättre. Lägg inte för mycket matvaror i kylskåpet, lämna plats för luften att cirkulera även inuti anläggningen. Undvik att öppna dörren till kylanläggningen i onödan. Det är bra att frosta av och rengöra frysen innan man fryser in bär och annat från den nya skörden. RUMSSPECIFIKA LUFTNINGS- OCH KYLAPPARATER Stäng av apparaterna, om du inte kommer att vara i rummet. Avgränsa området som ska kylas ner genom att stänga dörrar och fönster. Utnyttja en traditionell fläkt effektivare t.ex. genom att styra in sval nattluft i sovrummet genom ett öppet fönster. LUFTVÄRMEPUMP Se till att luften kan cirkulera fritt i rummen, men stäng ytterdörrar och fönster. Det är helt tillräckligt att kyla ner temperaturen med en grad eller två för att inneluften ska kännas behaglig, eftersom apparaten samtidigt tar bort fukt ur rumsluften. Kontrollera med jämna mellanrum att kondensvattnet leds ut i avloppet eller ut för uppsugning som sig bör. VENTILATION Dra ner ventilationen, om du reser bort en dag. Effektivera ventilationen på kvällen och på natten, då luften är svalare. Kontrollera att ventilationsaggregatet är inställt på sommarläge. Ytterligare information: Nationell energirådgivning för konsumenter: Mellersta Österbottens energirådgivning tfn (vard. 9 15) E-post: 15

16 Vinnare i energitävlingen 1/2013 I energitävlingen som ingick i vårens nummer av kundtidningen fick vi än en gång in riktigt många svar, närmare bestämt 510 stycken. Varupriserna som har skickats till vinnarna gick till följande personer: Anttila Esko, Karleby, Anttila Kimmo, Karleby, Björk Harry, Karleby, Honkanen Elli, Karleby, Häggman Mona, Karleby, Högnabba Per-Erik, Karleby, Juotasniemi Osmo, Rovaniemi, Kattilakoski Pasi, Karleby, Kauppinen Riitta, Karleby, Kivimäenpää Jukka, Karleby, Koivu Onni, Karleby, Peltomäki Eero, Karleby, Salminen Veli-Matti, Karleby, Sammallahti Riitta, Karleby, Santaholma Moona, Karleby, Santaholma Veera, Karleby, Store Ulla, Karleby, Varjonen Jorma, Karleby, Witick Sari, Karleby, Åstrand Raija, Karleby. Stort tack till alla som deltog. Energitävling Deltagarens namn och kontaktuppgifter: Karleby Energi betalar portot 1) Hur många sommarjobbare jobbar med olika arbetsuppgifter i affärsverket Karleby Energi i sommar? a) 13 b) 23 c) 33 2) Hur många sensorer sammanlagt har placerats ut i Karlebys korsningar med trafikljus för att styra trafikljusens drift? a) ca 40 st. b) ca 550 st. c) ca 1200 st. 3) I vardagligt språk används ordet elcykel, men vad kallas denna cykel officiellt? a) batteridriven cykel b) muskeldriven cykel c) elassisterad cykel Du kan delta i tävlingen genom att klippa ut vidstående kupong och skicka den till oss som svarsförsändelse. Svar på frågorna hittar du på någon av sidorna i denna tidning. Bland alla som svarat rätt lottar vi ut 20 st. varupriser. Sänd in svaren senast KARLEBY ENERGI KOD SVARSFÖRSÄNDELSE

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2015 Turbinrevisionen kräver noggrann planering 4 Elnätets vädersäkerhet förbättras 8 Kundservice innebär samarbete 11 I detta nummer: Elektricitetsverk

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3/2013 Huvudet kallt högt uppe i luften 4 Rätta inställningar hos familjen Sorvisto 10 Den smarte slipper överraskande energifakturor 12 I detta

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2 2012 Tre tidevarv i kraftverkets 50-åriga historia 6 Livet på sommarstugan är härligt även utan nätström 12 ENERGISK BETJÄNING www.kokkolanenergia.fi

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2014 Från konsument till elproducent 4 Dokumenterare arbetar flitigt i bakgrunden 8 Byggande med gott samarbete 12 I detta nummer: Elektricitetsverk

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2015 Esa Härmälä tror på tillgången på träråvara 4 Dags att fixa hemmet i sommarskick 8 Spänning i luften då Tiikerit spelar 11 I detta nummer:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen Version 2009-01-08 Klimathotet Mänskligheten står inför sin största utmaning; att begränsa den globala uppvärmningen. Enligt FNs klimatpanel och Svenska

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet FÖRORD Tillgång till el, värme och vatten är en självklarhet på våra arbetsplatser. Men användningen kostar, både ur miljösynpunkt och ekonomiskt. Till sammans är vi cirka 7 700 anställda. Hur vi agerar

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer