Elektricitetsverk och Badhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 2/ Från kommunalt affärsverk till bolag En lagproposition som är under riksdagsbehandling medför att även de sista energiaffärsverken görs om till aktiebolag. 4 Mobil information om trafikljus I takt med att datatekniken utvecklas underlättas underhållet av trafikljusen eftersom arbetaren alltid har trafikljusinformationen till hands i sin ipad. 7 Elcykeln hjälper till i backarna Postutdelaren Markku Sulkakoski kan fortsätta köra sina invanda distributionsrutter, elcykeln underlättar hans fysiska arbete. 8 Sommarjobben intresserade unga Karleby Energis sommarjobb intresserade unga arbetssökande. Sammanlagt lämnade 380 sökande in 546 ansökningar till de lediga uppgifterna för sommarjobbare och praktikanter. 11 Nyheter i korthet På storindustriområdet inleds byggandet av en kraftledning och lågstadiets tvåor erbjuds ett undervisningsmaterial om energi. 7 4 Pärmbild: Elinstallatören Markku Dahlgren får all nödvändig information om trafikljusen till sin ipad oberoende av tid och plats. 12 I samarbete med miljötjänsterna Karleby stads miljötjänster är en viktig partner för Karleby Energi i många frågor. 14 Smart energianvändning även på sommaren Mekanisk kylning av bostäder i sommarvärmen ger lätt en saftig räkning utan att man märker det, om man inte behärskar konsten att kyla ner smart. 16 Testa dina energikunskaper Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 2/2013 Publicerare: Kokkolan Energia Huvudredaktör: Petri Kokko Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esa Melametsä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 8-16 tel. (06)

3 Karleby har energibeslut framför sig Karleby Energi består av Affärsverket Karleby Energi, distributionsnätbolaget KENET Oy och kraftverksbolaget Oy Kokkola Power Ab. Affärsverket är inte ett företag som är separat från staden trots att många tar detta för givet utan att desto mera reflektera över saken. Ett kommunalt affärsverk kan i vissa fall vara en lösning helt enkelt för att organisera kommunens interna serviceverksamhet. Bedrivande av energiverksverksamhet som betjänar verkliga kunder utanför kommunen i form av ett kommunalt affärsverk har redan för länge sedan konstaterats vara oändamålsenligt av en övervägande majoritet av vårt lands kommuner. Största delen av alla energiverk som fungerat som affärsverk har därför gjorts om till aktiebolag. Man bör även hålla i minnet att en betydande del av landets energi- och elverk har fungerat som bolag under hela sin historia och deras kommunägare har varit nöjda med sina bolag. En lagproposition som förpliktar kommunerna att avskilja övrig verksamhet som betjänar andra än kommunens interna kunder till separata juridiska personer är under riksdagsbehandling. Det säger sig självt att lagen innebär slutet även för de sista energiaffärsverken. Man tvingas även gå igenom kommunens övriga funktioner och granska om de har kunder utanför kommunens egna verksamhetsfält. Syftet med lagen är att säkerställa att inga kommunorganisationer som instinktivt slår vakt om sitt fortbestånd ska utöva osund konkurrens på marknaden. Statens motsvarande affärsverk ändrades till aktiebolagsform redan för flera år sedan. Inom kommunsektorn har man motsatt sig reformen genom att åberopa att ett aktiebolag betalar samfundsskatt på sitt resultat. Det gör det också, precis på samma sätt som alla andra inkomsttagare som betalar för sina inkomster. De angivna kvantifierade uppgifterna om samfundsskattens betydelse i sammanhanget har kraftigt överdrivits. I vissa kommuner har bolagiseringar genomförts redan tidigare och också nu pågår lösningar, vars enda intelligenta målsättning verkar vara att undvika skatter. Dessa skatteplaneringskonstruktioner har redan resulterat i nya energibolag. Bolagen betalar visserligen ingen skatt, men i verkligheten klarar de inte av att bedriva sin verksamhet utan hjälp från sin ständigt skuldsatta ägarkommun med en finansieringsförmåga som försvagas dag för dag. Bland dessa återfinns ett visst energibolag i en medelstor stad. Energibolaget blev i vintras på grund av obefintliga kassatillgångar tvunget att finansiera sin verksamhet genom att skjuta upp betalningen av fakturor. Utgångspunkten för planeringen av en sund affärsverksamhet kan inte vara skatteplanering utan säkerställandet av verksamhetens resultat- och investeringsförmåga. Det lönar sig att först tjäna pengar och först därefter planera hur pengarna ska användas. Ett företag som saknar beskattningsbara inkomster kan inte öka sin soliditet och inte heller finansiera sina investeringar. Energibranschen är en mycket kapitalintensiv bransch där man når framgång på lång sikt genom investeringar. Ett energibolag som ekonomiskt är vid god hälsa och som klarar av att uppfylla sin energiförsörjningsskyldighet och vid behov snabbt ta vara på nya möjligheter är en fördel för alla kunder och stadsbor. Karlebys beslutfattare har haft mod att göra rätt lösningar beträffande energibranschens investeringar. Vi har fått njuta frukterna av dessa beslut i form av förmånliga konsumentpriser och ägaren i form av inkomstföring. Nu är det dags att fatta snabba beslut om organiseringen av energiverksamheten och säkerställandet av verksamhetens framtid. Petri Kokko Energiverksdirektör Ledaren 3

4 TRAFIK- LJUSINFO till mobilen Elinstallatören Markku Dahlgren öppnar sin ipad och en schematisk bild över Heinola-områdets livligt trafikerade ljuskorsning mellan Jyväskylävägen och Kaustarvägen dyker upp på skärmen. Av bilden framgår bland annat var sensorerna som finns nersänkta i vägen och styr trafikljusen ligger och hur många de är. Sensorerna är en väsentlig del av den moderna trafikljustekniken. De första sensorerna ligger cirka 240 meter bort och följande på 140, 90 och 40 meters avstånd. Den sista, cirka åtta meter långa sensorn har placerats nära stopplinjen. Det finns sammanlagt uppskattningsvis 550 sensorer i Karlebys ljuskorsningar. Sensorerna är känsliga och underhållet av dem håller oss sysselsatta, säger Dahlgren. Om sensorerna inte fungerar som de ska, märker bilisterna felet omedelbart. Under lugnare perioder reagerar till exempel inte ljusen längre normalt enligt i vilka riktningar trafiken för tillfället går. Detta har Dahlgren under den senaste tiden fått feedback på i synnerhet av bilister som kört längs Norra omfartsleden. 4

5 Markku Dahlgren får all aktuell information till sin ipad, vilket gör att han kan reagera snabbare på till exempel olika funktionsfel. 5

6 Då jag satte i gång med att utreda ärendet mera ingående dök det upp ännu fler problem med sensorerna. Problemen hade dessutom förvärrats av de kraftiga regnen förra sommaren. För tillfället håller vi på att byta ut kopplingarna till anslutningskablarna som kommer från trafikljusens styrskåp och till sensorerna samt att installera nya sensorer. Detta arbete fortsätter ända till hösten och tack vare det kommer trafikljusen att fungera bättre igen särskilt under lugnare perioder. Ljuskorsningarna till ett nytt system Uppföljningen av hur trafikljusen fungerar rent allmänt och av olika funktionsfel har blivit betydligt enklare i takt med att datatekniken har gått framåt. I en ipad har man hela tiden informationen med sig, Dahlgren får bland annat all kundrespons till sin bärbara mobilterminal. Vi håller som bäst på att förnya trafikljusens kontrollsystem. Tidigare hade vi ett konkret stort skåp som nu tas ur bruk. I stället får vi ett system i vilket till exempel trafikräkningsdata och felmeddelanden lagras. Den egentliga servern finns i Jyväskylä och den fungerar enligt hosting-principen. Sensorerna räknar hela tiden trafikmängden inklusive riktningarna. Denna information kan vi dra nytta av till exempel i trafikplaneringen som ju utgör en stor del av den nutida trafikljustekniken. Hittills har en tredjedel av ljuskorsningarna i Karleby anslutits till kontrollsystemet och i år kommer omfattningen att stiga till minst 80 procent, berättar Dahlgren. Enligt honom medför det moderna kontrollsystemet betydande fördelar. Tack vare mobilterminalen är arbetet inte längre bundet till en fast arbetsplats. På motsvarande sätt utvecklas uppföljningen av aktiviteten, eftersom vi får mycket detaljerad information även retroaktivt. Vi kan till exempel ta reda på om en viss riktning har fått grönt tillräckligt ofta vid ett visst klockslag. Det blir lättare att lokalisera fel, vilket gör att vi kan reagera Arbetet med att underhålla trafikljussystemet är mycket helhetsbetonat. Den viktigaste målsättningen är att se till att trafikljusen fungerar utan störningar, säger elinstallatören Markku Dahlgren. Arbetsmängden har ökat betydligt. Då jag började jobba här fanns det sju korsningar med trafikljus i Karleby och nu är de 29. snabbare på funktionsfel. Systemets fjärrsupport ökar å sin sida systemets funktionssäkerhet. Målet är ljus med störningsfri drift Karleby Energi ansvarar för trafikljussystemet och infrastrukturens tekniska underhåll. Tekniska servicecentret i Karleby beslutar om nya trafikljusprojekt och om reparationer av nuvarande trafikljus medan Karleby Energi ansvarar för det praktiska genomförandet av besluten. Vad gäller det trafiktekniska utvecklingsarbetet samarbetar vi mycket med Karleby stads trafikingenjör Jukka Harju. Trafikljusplaneringen sköts av en utomstående sakkunnig aktör. Markku Dahlgren började arbeta hos Karleby Energi år Ända sedan dess har han haft hand om trafikljusärenden. Arbetet med att underhålla trafikljussystemet är mycket helhetsbetonat och det viktigaste målet är att säkerställa att trafikljusen fungerar utan störningar. Arbetsmängden har ökat betydligt. Då jag började jobba här fanns det sju korsningar med trafikljus i Karleby och nu är de 29. Följande byggs i korsningen av Södraleden och Sättaregatan. Det bästa med jobbet är enligt honom att det är självständigt, utmanande och att det finns möjlighet att påverka det egna arbetet. Det blir aldrig tråkigt, eftersom det är så intressant att hålla på med olika tekniska system. Arbetet känns som mest meningsfullt och givande när vi har fått kundrespons eller till och med en massa klagomål och vi hittar orsaken till problemet och klarar av att fixa det, säger Dahlgren. 6

7 En elassisterad cykel hjälper Markku Sulkakoski i hans arbete som postutdelare. ELEN HJÄLPER BREVBÄRAREN Postutdelaren Markku Sulkakoski nappar till sig batteriet som laddats i laddningsapparaten under natten, fäster det i den elassisterade cykeln och kopplar på strömmen. Framför sig har han först en tre kilometer lång förflyttning till Björkhagen där sedan det egentliga arbetet, utdelningen av dagens post, börjar. Under sex års tid har Sulkakoski använt sig av en elcykel på sin distributionsrutt. En elcykel ger föraren extra kraft från elmotorns dragsystem. Elmotorn startar då föraren börjar trampa och stannar då föraren slutar trampa eller då cykeln uppnår en viss hastighet. Jag använder elcykeln hela tiden eftersom den är till stor hjälp för mig och gör att jag tar mig fram smidigare. Jag har haft problem med ena knät och höften. Om jag var tvungen att cykla med en traditionell treväxlad cykel, skulle jag knappast klara av att göra dessa rutter, åtminstone inte till Björkhagen, säger Sulkakoski, tacksam för elcykelns egenskaper som gör att han kan fortsätta arbeta som vanligt. Efter att man har vant sig är det enkelt att cykla med en elcykel enligt honom. Det lönar sig ändå att avsätta tid för att vänja sig vid cykeln för cyklarna är verkligen överraskande effektiva. På cyklarna som jag använder i mitt arbete kan man välja effekt mellan tre alternativ. Batteriet håller precis så länge det ska hålla, men vid sträng kyla är det naturligtvis bra att använda sitt eget omdöme. Då brukar jag slå av strömmen medan jag går in i ett höghus och använda något lägre effekt. Hur lätt det är att cykla med en elcykel märker man när man byter till att cykla med en traditionell cykel igen. Den traditionella cykeln känns verkligt tungcyklad. Elcykeln kan till exempel rekommenderas till äldre personer som vill fortsätta röra på sig utan att behöva använda moped, säger Sulkakoski. Minskar övertidsarbete och sjukfrånvaro Jyrki Kivenheimo, chef för dagsutdelningen på Itella, har bara gott att säga om elcyklarna. Användningen av elcyklar gör att arbetstagarna orkar bättre och dessutom minskar cyklarna sjukskrivningar och övertidsarbete. Vi har som princip att alla postutdelare som fyllt 50 och arbetar på en cykelrutt får tillgång till en elcykel, om de vill. Givetvis har också yngre arbetstagare möjlighet till detta, berättar Kivenheimo. I Karleby har Itella cirka 30 cykelrutter. På dessa använder närmare hälften av postutdelarna elcykel i sitt arbete. 7

8 UNG ENERGI Karleby Energis sommarjobb var än en gång populära bland unga arbetssökande. Sammanlagt lämnade 380 sökande in 546 ansökningar till de ledigförklarade, varierande uppgifterna för sommarjobbare och praktikanter. Av de 33 sommarjobbare som valdes ut placeras 11 i Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk och tio får delta i byggandet av fjärrvärmenätet. Dessutom arbetar unga bland annat i kundtjänsten, med att bygga elnätet samt inom ekonomiförvaltningen. För ungdomarna innebär ett sommarjobb en möjlighet att få utveckla sitt yrkeskunnande genom att kombinera studietidens teoretiska kunskaper med värdefull praktisk erfarenhet. 8

9 I HUSET Sommarjobbarna för även i år med sig ny energi till affärsverket Karleby Energis olika arbetsplatser. 9

10 KUNDTJÄNSTEN KRÄVS FÖRMÅGA ATT KLARA AV OLIKA SITUATIONER För Laura Tolonen som blev färdig tradenom i våras är det redan andra sommaren hon arbetar i Karleby Energis kundtjänst. Den första sommaren var intressant. Arbetet är annorlunda än på mina tidigare arbetsplatser en teater och ett kafé. Jag har blivit verkligt väl mottagen. Jag har fått känna att jag är en i gänget och inte bara en sommarjobbare. Tolonen tar bland annat emot telefonsamtal och vidarebefordrar dem, gör elavtal och svarar på frågor av de mest olikartade slag från kunderna. För att jobba inom kundtjänsten krävs förmåga att klara av olika situationer. Elektricitet är en viktig tillgång, men trots det kan det dyka upp riktigt knepiga situationer, som till exempel då vi reder ut frågor som har att göra med betalningen av en elräkning med en kund, berättar hon. EN TRYGG ARBETSMILJÖ ÄR VIKTIG I ALLA LÄGEN Juha-Matti Toivainen som utexaminerats som elinstallatör studerar som bäst till ingenjör vid Yrkeshögskolan Centria. Studierna ger bland annat behörighet till arbetsledningsuppgifter inom energibranschen. I sommar jobbar han på nätbolaget KENET Ab. I arbetsuppgifterna ingår framför allt ibruktagande av jordningar för medelspänningstransformatorer och periodiska mätningar. Därutöver kommer jag att följa med de äldre installatörerna och utföra till exempel röjningar av elledningar och felsökningar. Toivainen ser fram emot att få göra många varierande uppgifter och lära sig mycket nytt. Samtidigt får han en bild av vad det innebär att arbeta med drift och underhåll av elnät. Jag har redan nu sett att alla som jobbar här är oerhört kunniga och att man är mycket mån om att arbetsmiljön ska vara trygg och säker, berömmer Toivainen. SYSSELSÄTTNINGSUTSIKTERNA FÖR BRANSCHEN ÄR GODA Uppe: Laura Tolonen vet att arbetet i kundtjänsten ibland innebär knepiga situationer. Mellerst: I Juha-Matti Toivainens sommarjobb ingår bland annat ibruktagande av jordningar för medelspänningstransformatorer och periodiska mätningar. Nere: För Mikko Kaivosoja är Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk bekanta från tidigare sommarjobb. 10 Mikko Kaivosoja som studerar maskinteknik vid Uleåborgs universitet för att bli diplomingenjör har tidigare sommarjobbat med driftuppgifter i bägge Oy Kokkola Power Ab:s kraftverk. Mina studier gäller inte direkt energibranschen, men sommarjobben i kraftverken har väckt mitt intresse för branschen. Sysselsättningsutsikterna för branschen är dessutom goda. Jag assisterar huvudsakligen driftmästarna och senare på sommaren väntar en period som vikarie för skiftesmästaren. Arbetet består av många slags situationer, även oväntade. Arbetssäkerheten är närvarande i allt vi gör. Det är viktigt att se till att även utomstående aktörer följer samma spelregler. För Kaivosoja känns det särskilt värdefullt att få praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna, vilket i sin tur utvecklar yrkeskunnandet.

11 Nyheter i korthet Energikunskap för lågstadiets tvåor I oktober vecka 41 kommer lågstadiets elever i tvåan att ha en temavecka om energisparande. Under temaveckan lönar det sig att använda energiundervisningspaketet Hej, allt funkar! som Karleby Energi sponsrar för finsk- och svenskspråkiga tvåor inom sitt distributionsområde. Lärare i skolor som är intresserade av materialet kan kontakta mig, berättar Karleby Energis försäljningssekreterare Maria Kakkuri. I materialet ingår information om energi som begrepp, produktion av energi, förnuftig energianvändning och energisparande. Tvåornas temavecka ordnas samtidigt som den nationella Energisparveckan, men varje skola kan naturligtvis även välja att ha tvåornas temavecka någon annan tidpunkt om de vill. Ingå elavtal i tid tersom förändringarna sköts av faktureraren och banken. Karleby Energi får information från banken, om kunden överförs till e-faktura- eller till direktbetalningstjänsten. För företagskunder som använder sig av direktdebitering lönar det sig att övergå till nätfakturering. Alternativet till nätfakturan är en pappersfaktura som sänds per post. Företagskunderna har informerats om ärendet brevledes. Ytterligare information om direktdebiteringens upphörande finns på I samband med en flytt är det viktigt att ingå elavtal i god tid, 14 dygn före flytten. Samma princip gäller, om du vill säga upp ditt gamla elavtal. Det är viktigt att själv vara aktiv eftersom adressändringen som görs till posten eller magistraten inte innebär att gällande avtal avslutas. Elavtal kan varken ingås eller avslutas retroaktivt. Det enda du behöver göra, om du ska flytta är att kontakta din elförsäljare. Elförsäljaren meddelar det lokala nätbolaget å dina vägnar. Du kan ingå avtal per telefon, e-post eller med blanketten för flyttningsanmälan som finns på Karleby Energis webbplats. Direktdebiteringen ändras i höst Lågstadiets tvåor erbjuds ett undervisningsmaterial om energi. Kraftledningsbygget har inletts i industriområdet K arleby Energis kanske mest synliga byggnadsprojekt i år är byggandet av en 110 kilovolts kraftledning på storindustriområdet. Den cirka en och en halv kilometer långa ledningen förenar den nya kraftcentralen vid Kemiravägen med Yxpila kraftcentral vid Kokkolan Voima och via den med stamnätet. Ledningen placeras på vägavsnittet mellan Yxpila kraftcentral och Hamnvägen intill den nuvarande 110 kilovolts ledningen och fortsätter därifrån längs Hamnvägen och Kemiravägen till Kemiravägens kraftcentral. Arbetet har inletts med att röja trädbeståndet. Det egentliga byggnadsarbetet startar i juli med att grunden till kraftledningsstolparna görs. Ledningen är färdig att tas i bruk i slutet av september. Karleby Energis eldistributionsföretag KENET Oy är byggherre för kraftledningen och som byggnadsentreprenör fungerar TLT-Building Oy. D irektdebiteringen försvinner som betalningssätt i januari Karleby Energis direktdebiteringskunder överförs till ersättande betalningssätt redan nu i höst. Kunderna kommer att informeras om att direktdebiteringen upphör i ett brev som skickas till dem. Kunden behöver inte göra någonting alls när brevet kommer ef- Affärsverket Karleby Energis personal deltog i maj i det traditionella evenemanget City Run iförda tävlingskläder med KERTTU-tema. Bild: Jorma Uusitalo 11

12 BEVAKNING OCH KONSULTATION Miljötjänsterna är en viktig partner för Karleby Energi i många frågor Energiproduktionen styrs av många slags lagar och förordningar, eftersom produktionen och överföringen av energi påverkar miljön på flera olika sätt. Energidirektör Petri Kokko framhåller att miljöfrågor alltid är inbyggda i all verksamhet hos Karleby Energi. Inom energibranschen är det nödvändigt att till exempel tillstånds- och licensieringsfrågor blir rätt ända från början. Dessa måste tas i beaktande redan i planeringsskedet, varför vi hela tiden aktivt håller kontakt med Karleby stads miljötjänster, även i sådana fall då den beslutande myndigheten är en annan instans, säger Kokko. Enligt Karleby stads miljöchef Michael Hagström har miljötjänsterna kunnat hjälpa Karleby Energi med olika slags planerings-, tillstånds-, övervaknings- och bevakningsärenden. Vi har god förhandlingskontakt med Karleby Energi och tröskeln till att hålla kontakt är låg. Hjälpen finns alltid på ett telefonsamtals avstånd. Miljötjänsterna har till exempel förhandsinformation om i vilken riktning lagstiftningen utvecklas. Detta hjälper Karleby Energi att ta kommande ändringar i beaktande i planeringsarbetet. Miljöchefen medger att tiden för behandlingen av tillståndsansökningar hos statens miljöförvaltning är beklagligt lång. Detta är ytterligare en orsak till att det lönar sig att förbereda tillståndsärenden noggrant i samråd med miljöförvaltningen och verksamhetsutövaren. Detta minskar i sin tur antalet begäran om tilläggsutredningar och påskyndar på så sätt tillståndsprocessens framskridande. Karleby Energis verksamhet förorsakar utsläpp till atmosfären, vilket även gör oss till en tillsynsmyndighet beträffande luften. Det gäller att hålla de olika rollerna klart och tydligt isär, påminner Hagström. Fjärrvärme möjliggör miljövänliga lösningar Stadens miljötjänster konsulterar Karleby Energi om utsläpp från verksamheten i olika energiprojekt. Då man började kontrollera luftkvaliteten i Karleby gick Karleby Energi redan från början med tillsammans med storindustrin. På samma sätt deltar energiaffärsverket i kontrollen av grundvattnet. Ur klimatstrategins synvinkel är Karleby en verkligt stor energikonsument. Cirka en procent av Finlands befolkning bor hos oss och hos oss uppstår en procent av alla utsläpp. En stor andel utgör till exempel Boliden Kokkolas elhandel, men vi har även en exceptionell situation tack vare att Karleby Energi kan använda sig av utsläppsfri energi, vilket är mycket sällsynt. I praktiken innebär det att spillvärmen från industrin används i produktionen av fjärrvärme. Detta är ett lysande samarbetsprojekt, berömmer Hagström. En central fråga enligt honom är också hur pass omfattande fjärrvärmenätet kan byggas i Karleby. Folkmängden i Karleby växer snabbt och bostadsbyggandet är livligt, vilket ger fjärrvärmen möjlighet att vinna insteg. Miljöchefen säger att med tanke på främjandet av miljöskyddet har några fjärrvärmeprojekt varit utmärkta. Som exempel kan nämnas fjärrvärmen som dragits till grundvattenområden. I samband med detta har en betydande mängd gamla oljebehållare tagits bort ur jorden. Nuförtiden förutsätter miljöskyddsföreskrifterna att gamla, underjordiska oljebehållare avlägsnas, då 12

13 Miljöchefen Michael Hagström (till höger) och miljöplaneraren Risto Koljonen undersöker mätpunkten för luftkvalitet i Karleby centrum. en fastighet byter uppvärmningsform till exempel vid anslutning till fjärrvärmenätet. Tack vare samarbetet mellan Karleby Energi och miljötjänsterna får invånarna information om oljebehållarna också från fjärrvärmebyggaren. För enskilda kunder kan en dylik situation vara så pass ovanlig att det inte är självklart att de känner till förpliktelsen, fortsätter miljöplaneraren Risto Koljonen. Ett ur miljösynpunkt intressant samarbetsprojekt var enligt Hagström vind- Karleby Energi kan använda sig av utsläppsfri energi, vilket är mycket sällsynt. I praktiken innebär det att spillvärmen från industrin används i produktionen av fjärrvärme. Detta är ett lysande samarbetsprojekt. kraftsparken inklusive ett tiotal kraftverk som planerades i havsområdet utanför Karleby i början av 2000-talet. Karleby Energi var i högsta grad inblandad och många utredningar gjordes, trots att projektet sist och slutligen sedan aldrig förverkligades. Karleby Energi deltar i gemensam kontroll av luftkvaliteten Kommunerna är skyldiga att känna till miljöns tillstånd, såsom luftkvaliteten, i sitt område. Dessutom måste storföretagen inom industrin vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet har. Ur det här utgångsläget inleddes en gemensam kontroll av luftkvaliteten år 1992 i vilken även Karleby Energi deltar som en av de stora aktörerna. I avtalet om den gemensamma kontrollen fastställs att mätningarna utförs av Karleby stads miljötjänster. I samband med att avtalet förnyas beslutas alltid på motsvarande sätt om vad som ska mätas och om hur kostnaderna ska fördelas. Därutöver kan ett beslut om utförande av specialutredningar, såsom bioindikatorundersökningar, fattas separat, berättar Risto Koljonen om avtalspraxisen. Miljötjänsterna sköter tjänsten enligt nyckelfärdig-principen. Deras uppgift är uttryckligen att mäta koncentrationerna i luften, vid anläggningarna mäts sedan utsläppen i kilogram eller i ton. Miljötjänsternas mätuppgifter redovisas i årsrapporter. Mätuppgifterna finns även tillgängliga för den breda allmänheten på internet på adressen fi. Beträffande Karleby Energi kan man med hjälp av den gemensamma kontrollen följa med luftkvaliteten vid kraftverken till exempel i samband med eventuella störningar. Dessutom kan vi se om betydande bränsleförändringar påverkar luftkvaliteten. Koljonen tycker att det är bra att de stora aktörerna har förbundit sig att delta i den gemensamma kontrollen redan sedan länge, eftersom karlebyborna är väldigt intresserade av luftkvaliteten. 13

14 Njut av sommaren med mindre energi Text: Kirsi-Maaria Forssell Motiva Ab N är finländarna får njuta av vackert sommarväder kan den långvariga hettan och värmen inomhus ställa till med besvär. Mekanisk kylning av bostäder ger lätt en rätt så saftig räkning utan att man märker det, om man inte behärskar konsten att kyla ner smart. Det går att spara energi på ett förnuftigt sätt också på sommaren. Det bästa sättet att sänka innetemperaturen med tanke på energiekonomin är att minska den interna värmebelastningen, dra för gardinerna eller persiennerna för fönstren och utnyttja kvällsoch nattsvalkan när man vädrar. Det är klokt att inte släppa in middagshettan, utan hålla fönster och dörrar stängda på dagen medan det är varmt ute. Nya täta och effektivt isolerade byggnader hålls svala längre än otäta hus med sämre värmeisolering. Mekanisk kylning kan man ta till när de gröna avkylningstipsen inte längre räcker till. Mekanisk kylning höjer kostnaderna Ventilatorer, fläktar och luftkonditioneringsapparater hjälper till att kyla ner rum, men ökar samtidigt energiförbrukningen och höjer kostnaderna. Beroende på apparat och användningssätt kostar kylningen från omkring tjugo cent i dygnet upp till flera euro per dygn. 14 Ett av de förnuftigaste sätten att sänka innetemperaturen med tanke på energiekonomin är att dra för gardiner eller persienner för fönstren. De flesta kylande luftkonditioneringsapparater klarar endast av att kyla ner det rum i vilket de är placerade inte en hel lägenhet. Det lönar sig att stänga av apparaten då man inte är i rummet. Av en traditionell fläkt får man mer hjälp, om man till exempel styr in sval nattluft i sovrummet genom ett öppet fönster. En luftvärmepump avlägsnar värme och fukt från rum, men tanklöst använd kan den ge överraskande kostnader. I allmänhet räcker det med att kyla ner temperaturen en grad eller två för att inneluften ska kännas behaglig, eftersom apparaten samtidigt tar bort fukt ur rumsluften. Sköt om dina kylanläggningar på sommaren Kylskåp och frysboxar används flitigt på somrarna. När det blir varmare inne måste anläggningarna jobba hårt för att hålla maten kall och frysvarorna djupfrysta. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig runt kylskåpet och rengör kondensorerna på baksidan av det så att de hålls fria från damm. Lägg inte för mycket matvaror i skåpet och öppna inte dörren i onödan. Det är bra att frosta av och rengöra frysen innan man fryser in en ny skörd.

15 Användningstips till SOMMAREN SMART KYLNING Dra för gardiner och persienner för fönstren det blir varmt inomhus, om solen får skina in. Vädra då det är svalt på kvällen och på natten och använd korsdrag. Håll fönstren stängda under dagens varmaste timmar. Följ med inomhustemperaturen. Minska den interna värmebelastningen: stäng alla elektriska apparater som inte används, undvik att värma upp ugnen och bastun. KYLANLÄGGNINGAR Sörj för god luftcirkulation. Det lönar sig att dra ut anläggningen från den bakre väggen ordentligt, om anläggningen är inbyggd i ett skåp, då temperaturen inomhus stiger för att luften ska kunna cirkulera bättre. Lägg inte för mycket matvaror i kylskåpet, lämna plats för luften att cirkulera även inuti anläggningen. Undvik att öppna dörren till kylanläggningen i onödan. Det är bra att frosta av och rengöra frysen innan man fryser in bär och annat från den nya skörden. RUMSSPECIFIKA LUFTNINGS- OCH KYLAPPARATER Stäng av apparaterna, om du inte kommer att vara i rummet. Avgränsa området som ska kylas ner genom att stänga dörrar och fönster. Utnyttja en traditionell fläkt effektivare t.ex. genom att styra in sval nattluft i sovrummet genom ett öppet fönster. LUFTVÄRMEPUMP Se till att luften kan cirkulera fritt i rummen, men stäng ytterdörrar och fönster. Det är helt tillräckligt att kyla ner temperaturen med en grad eller två för att inneluften ska kännas behaglig, eftersom apparaten samtidigt tar bort fukt ur rumsluften. Kontrollera med jämna mellanrum att kondensvattnet leds ut i avloppet eller ut för uppsugning som sig bör. VENTILATION Dra ner ventilationen, om du reser bort en dag. Effektivera ventilationen på kvällen och på natten, då luften är svalare. Kontrollera att ventilationsaggregatet är inställt på sommarläge. Ytterligare information: Nationell energirådgivning för konsumenter: Mellersta Österbottens energirådgivning tfn (vard. 9 15) E-post: 15

16 Vinnare i energitävlingen 1/2013 I energitävlingen som ingick i vårens nummer av kundtidningen fick vi än en gång in riktigt många svar, närmare bestämt 510 stycken. Varupriserna som har skickats till vinnarna gick till följande personer: Anttila Esko, Karleby, Anttila Kimmo, Karleby, Björk Harry, Karleby, Honkanen Elli, Karleby, Häggman Mona, Karleby, Högnabba Per-Erik, Karleby, Juotasniemi Osmo, Rovaniemi, Kattilakoski Pasi, Karleby, Kauppinen Riitta, Karleby, Kivimäenpää Jukka, Karleby, Koivu Onni, Karleby, Peltomäki Eero, Karleby, Salminen Veli-Matti, Karleby, Sammallahti Riitta, Karleby, Santaholma Moona, Karleby, Santaholma Veera, Karleby, Store Ulla, Karleby, Varjonen Jorma, Karleby, Witick Sari, Karleby, Åstrand Raija, Karleby. Stort tack till alla som deltog. Energitävling Deltagarens namn och kontaktuppgifter: Karleby Energi betalar portot 1) Hur många sommarjobbare jobbar med olika arbetsuppgifter i affärsverket Karleby Energi i sommar? a) 13 b) 23 c) 33 2) Hur många sensorer sammanlagt har placerats ut i Karlebys korsningar med trafikljus för att styra trafikljusens drift? a) ca 40 st. b) ca 550 st. c) ca 1200 st. 3) I vardagligt språk används ordet elcykel, men vad kallas denna cykel officiellt? a) batteridriven cykel b) muskeldriven cykel c) elassisterad cykel Du kan delta i tävlingen genom att klippa ut vidstående kupong och skicka den till oss som svarsförsändelse. Svar på frågorna hittar du på någon av sidorna i denna tidning. Bland alla som svarat rätt lottar vi ut 20 st. varupriser. Sänd in svaren senast KARLEBY ENERGI KOD SVARSFÖRSÄNDELSE

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

vår kundbetjäning Så här fungerar Borgå kläs i festskrud Energispartips för vardagen Sida 10 Lovisafamiljens BORGÅ Stoj och stim i HopLop

vår kundbetjäning Så här fungerar Borgå kläs i festskrud Energispartips för vardagen Sida 10 Lovisafamiljens BORGÅ Stoj och stim i HopLop BORGÅ Borgå Energi -bolagens kundtidning 1/2009 Energispartips för vardagen Sida 10 Borgå kläs i festskrud Sida 13 Stoj och stim i HopLop Sida 4 Lovisafamiljens duktiga gårdskarl Sida 6 Så här fungerar

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN BORGÅ ENERGI -BOLAGEN 2/2006 BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING Innehåller den nya elprislistan Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Lovisa Flickfotbollen vinner terräng i Borgå Patrick Wackström tar över

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer