Människor i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människor i samverkan"

Transkript

1

2 Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet, i skolan och på jobbet. Leva utan brott. Lås, larm och engagerade grannar och kamrater är en bra grund. Ökad trygghet handlar om alla goda krafters samverkan. Du och din omgivning måste bry er om och reagera i tid! Ett busstreck idag kan vara ett bankrån i övermorgon. Sätt gränser, bryt anonymiteten och ta tag i problemen medan de är små. Ökad trygghet byggs i tre steg: 1. Samverkan 2. Mekaniska inbrottsskydd och märkning 3. Inbrottslarm I Din närpolis den nya närpolisverksamheten är insatser som ökar tryggheten centrala. Närpoliser är till för människorna i närmiljö. Vi ska finnas mitt i vardagen och lära känna problemen i området. Men vi är också beroende av omgivningens stöd för att kunna fungera effektivt och skapa verklig trygghet. Vår ambition är att förebygga brott, än att behöva ingripa när brottet är ett faktum även om vi självklart har kvar den uppgiften också.

3 Ett larm kan betyda så mycket Om det finns olika former av samverkan i ditt närområde och du har bra lås och andra nödvändiga mekaniska skydd i bostaden eller fritidshuset, då kan det vara dags för dig att tredje steget för ökad trygghet, d v s överväga om du ska installera ett inbrottslarm. De flesta inbrott är impulsbrott. Genom att komplettera ditt inbrottsskydd med ett larm minskar du risken för tillfällighetsbrott. Ett larm ska avhålla från inbrottsförsök, skrämma tjuven så att försöket avbryts. Larma omgivning, polis, väktare eller andra. Men kom ihåg att ett larm i sig inte försvårar inbrott. Larm är ett komplement till andra förebyggande skyddsåtgärder.

4 Så här väljer du rätt installatör På marknaden för stöldskydd finns det många mindre seriösa företag som vill tjäna pengar på människors oro. Att installera ett larm i din bostad eller ditt fritidshus kan vara en mycket bra investering. Men att installera ett larm av dålig kvalitet eller med osäkra funktioner är alltid en dålig investering! Var därför noga med att bara vända dig till seriösa leverantörer. Ta reda på om ditt försäkringsbolag kräver att din bostad skall ha larm. Detta är ovanligt och förekommer endast om du har mycket värdefull egendom, konst, antikviteter etc. Om så är fallet måste du vända dig till en larminstallatör som uppfyller försäkringsbranschens krav och därför har godkännande från SSF. Om du inte har några krav från ditt försäkringsbolag skall du vända dig till ett larmföretag som har s k polistillstånd. För att vara ännu mer på den säkra sidan kan du välja ett företag som branschanslutet till organisationerna Larmbranschen i Förening (LIF) eller Svenska Larmleverantörers Förening (SLF). Nu är det dags att välja typ av larm I princip finns det två typer av larm. Det ena är centrallarm kopplat till en larmcentral med avtal om åtgärder vid larm, det andra är Lokallarm som endast väcker omgivningens uppmärksamhet. Väljer du lokallarm så ska du också informera dina grannar om vad de ska göra om larmet går. Du kan också komplettera lokallarmet med automatisk telefonuppringare till din arbetsplats, granne, eller dylikt. Vissa företag tillhandahåller larm, där larmet går via telefonen till ett antal grannar, s k grannlarm. När det gäller lokallarm är det viktigt att veta polisen kanske inte rycker ut med mindre än att någon iakttagit något som tyder på inbrott. Rådgör med din närpolis, ditt försäkringsbolag och SSF.

5 Larm i lägenhet När det gäller larm i lägenhet ska du ställa följande minimikrav Bor du på bottenvåningen med fönster eller balkongdörrar som kan nås från marken, så bör du ha volymdetektorer placerade där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Volymdetektorer bör finnas även om fönster och dörrar är larmade. Bor du högre räcker det oftast med att larma entrédörren. Bor du högst upp där en tjuv kan ta sig in genom fönster eller balkong från tak eller vind, så bör du larma på samma sätt som om du bodde på bottenvåningen. En bra lösning är att förse entrén med gallergrind innanför ytterdörren och samtidigt ha en larmdetektor vid själva dörren. Om dörren bryts upp utlöses larmet och det är inte sannolikt att tjuven då försöker bryta upp gallergrinden. Till- och frånkoppling ska ske via godkänt lås i entrédörr eller med särskild kod. Vid koppling via dörrlåset kan du höja säkerheten ytterligare genom att välja ett lås där nyckeln har patentskyddad profil, vilket försvårar kopiering. Siren eller larmklocka placeras i lägenheten och i trapphuset, gärna i kombination med ljus. När larmet utlösts ska sirenen och ljuset stängas av automatisk efter högst 15 minuter.(därefter ska volymdetektorerna återgå till bevakningsläge). Anläggningen ska visa (indikera) om den är inkopplad, om larmet har gått, vid fel på strömförsörjningen eller liknande. Vid dörrar och fönster ska tydligt anges att det finns larm och vem som kan tillkallas när larmet går. Informera grannarna om vad de ska göra vid larm.

6 Larm i villa/fritidshus När det gäller larm i villa/fritidshus ska du ställa följande minimikrav Till- och frånkoppling kan ske via godkänt lås i entrédörr eller med särskild kod. Vid koppling via dörrlåset kan du höja säkerheten ytterligare genom att välja ett lås där nyckeln har patentskyddad profil, vilket försvårar kopiering. Volymdetektorer ska placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Sådana detektorer bör finnas även om fönster och dörrar är larmade. Det bör finnas minst en siren utomhus och en inomhus, samt ljusindikering på taket eller annan synlig plats. Polismyndigheterna kan ha begränsad eller ingen utryckning när lokallarm går. När larmet utlösts ska sirenen stängas av automatiskt efter högst 15 minuter. Därefter ska volymdetektorerna återgå till bevakningsläge. Det ska finnas reservkraft i form av batterier som driver anläggningen vid strömavbrott, i minst 24 timmar (för fritidshus gärna 48 timmar). Anläggningen ska visa (indikera) om den är inkopplad, om larmet har utlösts, vid fel på strömförsörjningen eller liknande. Det ska finnas en s k felspärr som förhindrar onödiga larm om en inte driftklar anläggning slås på. På fastigheten ska tydligt anges att det finns larm och vem som kan tillkallas när larmet går. Informera grannarna om vad de ska göra vid larm. I fritidshus bör anläggningen vara ansluten till larmcentral eller ge möjlighet till automatisk telefonuppringning som kopplas till din ordinarie bostad eller någon som bor i närheten av ditt fritidshus.

7 Specifikt för fritidshus gäller: Naturligtvis är larm mindre effektivt i avskilt belägna fritidshus. Ändå kan det många gånger vara motiverat att installera larm som komplement till Grannsamverkan och väl fungerande lås. Om ditt fritidshus står obebott under längre perioder bör du komplettera larmet med automatisk uppringning. På så sätt får du eller någon granne veta att det varit inbrott. Du kan snabbt vidta åtgärder så att öppna dörrar eller fönster inte medför att exempelvis vattenledningar fryser sönder.

8 Egna anteckningar: Håll alltid kontakt med din närpolis! Satsningen på ökad trygghet är ett initiativ från Rikspolisstyrelsen i samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel Cykel- moped och motorcykelstölder Skydda din cykel Skydda din moped/motorcykel Cykelstölder är det mest frekventa stöldbrottet. Vad kan du själv göra för att undvika stölder? Lås in cykeln när du inte

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Grannsamverkan. ffiffi&rury4%erewffiffik&ru. ffi Wffi&KKffiffiffiru

Grannsamverkan. ffiffi&rury4%erewffiffik&ru. ffi Wffi&KKffiffiffiru Grannsamverkan ffiffi&rury4%erewffiffik&ru ffi Wffi&KKffiffiffiru # äåi"i f'i 5"4å"lL/trä Kr&åt å PäÅKl-å K ilf"j A 1& t+6h tr å **ri", ;; * (w ffi m**m *år ffi F-ffi ffire ffi sffi,ffire w-m m'"hqmmru

Läs mer

Innehåll. Inledning...8

Innehåll. Inledning...8 Personlig säkerhet Personlig säkerhet Produktion: Säkerhetspolisen Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Fotografier: Säkerhetspolisen, s. 12, 14, 26, 28, 32, 35 och 49. Heli T. Björkman, s. 16.

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Polisen och Svenska Stöldskyddsföreningen ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Polisen och Svenska Stöldskyddsföreningen ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Polisen och Svenska Stöldskyddsföreningen ANNONS BLI DIN EGEN SÄKERHETSCHEF BROTTSPREVENTION sidan 10 SKAFFA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Folksams katalog för säkerhet och skydd. Gäller till 31 december 2007

Folksams katalog för säkerhet och skydd. Gäller till 31 december 2007 Folksams katalog för säkerhet och skydd Gäller till 31 december 2007 Folksams huvuduppgift är naturligtvis att sköta försäkringar och att reglera skador. Men den dagliga verksamheten ger oss också stor

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer