Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling, Piteå, foto: Ove Lundmark. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Maria Wallberg. Sid 7: Kirunas äldsta bostadshus, foto: Ulrika Hannu. Sid 10: Vinter Gavleån, foto: Gävle kommun. Månkväll Sundsvallsfjärden, foto: Roger Svanedahl. Sid 11: Kiruna kyrka, foto: Ulrika Hannu. Fiske, Piteå, foto: Catarina Johansson. Sid 12: Stallbackabron, Trollhättan, foto: Joachim Nywall. Slussen, foto: Joachim Nywall. Gamle Bybro, Trondheim, foto: Jørn Adde. Sid 13: Uppsala högar, foto: Uppsala kommun. Dombron vinter, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Pålsjöbaden, Helsingborg, foto: Anders Ebenfeldt. Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg, foto: Sven-Olof Larsen. Sid 14: Vy Arken, Örnsköldsvik, foto: Håkan Nordström. Östra stadsdelarna, Umeå centrum, foto: Per Lundberg. Sid 17: Tegsbron, Umeå, foto: Tommy Blomkvist. Sid 19: Gävle Strand, foto: Gävle kommun. Sid 22: Furutorps parken, Helsingborg, foto: Anita Göransson. Sid 24: Norra Berget, Sundsvall, foto: Kristofer Lönnå. Sid 27: Gästhamn, Trollhättan, foto: Joachim Nywall. Sid 36: The Natural Science Building, NTNU, Trondheim, foto: Trondheim kommune. Sid 38: Utsikt Lotsberget, Örnsköldsvik, foto: Elisabet Bårman. 44: Personal SKFAB, foto: Maria Wallberg.

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt 15 Resultatanalys 16 Resultaträkning 18 Rapport över totalresultat 19 Balansräkning 20 Eget kapital 22 Kassaflödesanalys 23 Not 1 Redovisningsprinciper 25 Uppsala Not 2 Risker och riskhantering 28 Noter till resultat- och balansräkning 32 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Styrelse, revisorer och företagsledning 39 Summary 40 A word from the CEO 41 Five-year summary 42 Försäkringar vi erbjuder 43 Svenska Kommun Försäkrings AB (org nr ) Gävle vxl Piteå I N N E H Å L L 3

4 VD har ordet möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Dessutom ko ordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen. Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle ett år med askmoln och kall, lång vinter Trots ett mycket bra skadeförebyggande arbete hos våra delägarkommuner blev 2010 ett extremår för bolaget med totalt över kronor i anmälda egendomsskador avseende kommunriskerna. Under januari och februari inträffade bland annat tre större anlagda bränder i Helsingborg före avdragen självrisk på kr. Alla bränderna inträffade i samma område men kommunen lyckades med samlade insatser få stopp på incidenterna och bränderna. Den kalla och snörika vintern gjorde att flera snötrycksskador på tak anmäldes hos våra delägarkommuner. Fastighetsägarna hade problem att skotta av taken i samma takt som snön föll. När snön föll i kombination med stark blåst och mycket snö koncentrerades till en sida av ett tak gjorde att byggkonstruktionerna inte klarade belastningen. Den kalla vintern gjorde även att flera vattenskador på grund av frusna vattenledningar anmäldes. Den största enskilda vatten inträffade i Trondheim och uppgick till norska kronor. För försäkringsklasserna energi, motor & ansvar och bostadsbolag var skadorna i nivå med budget eller lägre än förväntat. Många vattenskador och snötrycksskador under den kalla vintern. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2010 sitt åttonde verksamhetsår. Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som Bra resultatet 2010 för bolaget trots flera bränder och vattenskador Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till ( ) kronor års resultat före avsättningar till säkerhetsreserv, återbäring och skatt är ( ) kronor. Av dessa medel kommer det att återbetalas ( ) kronor i form av riktade skadeförebyggande insatser till ägarna och ( ) kronor avsättes till säkerhetsreserv. Varje kommun bär sin egen risk i egna resultatenheter vilket innebär att låga skador ger omedelbar Pay Off och återbäring till aktieägarna pengar som ska användas i skadeförebyggande syfte. Nyckeln till årets goda resultat är bra återförsäkring i kombination med det skadeförebyggande arbete som genomförts hos kommunerna. 4 V D H A R O R D E T

5 Solvens II arbetet i bolaget Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II år Vi tittar även på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2011 planerar bolaget att genomföra QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) studie. Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. Risk Management SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. Arbetet bedrivs i nätverksform mellan delägarkommunerna och präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder. Fem säkerhetsseminarier har genomförts under 2010 med ägarkommunerna med olika teman. 2 dagars säkerhetskonferens i Sundsvall i januari med tema skaderapporteringssystemet STINA. 2 dagars säkerhetskonferens i Högbo Bruk i februari med tema Säker äldreomsorg. 2 dagars säkerhetskonferens i Helsingborg i maj med tema Vatten- och VA-frågor kopplade till klimat, säkerhet och försäkringar. 2 dagars säkerhetskonferens i Göteborg i september för delägarkommunernas säkerhetsavdelningar. 2 dagars säkerhetskonferens i Piteå i november med tema Ansvarsjuridik, gata och fastighet. Därutöver har åtta säkerhetsseminarier om storskadehantering, entreprenadjuridik samt försäkringsutbildningar har genomförts hos delägarkommunerna där målgruppen var förvaltare, inköpare och projektledare. Bolaget deltar även i ett forskningsprojekt om anlagd brand som administreras av styrelsen för Svensk Brandforskning och som sträcker sig över 5 år. SKFAB bidrar med kronor per år. Dessutom genomförs sedvanliga riskanalyser och EML Risk Surveys för de största enskilda riskerna, riskbedömningar av i energiverk och pelletsanläggningar, riskinventering av förskolor, skolor och äldreboenden. Som en del i att arbeta skadeförebyggande ingår att ha kontroll på incidenter och skador för kommunerna. SKFAB tillhandahåller därför ett webbaserat skaderapporteringssystem STINA som bolaget har vidareutvecklat under 2010 och GIS- anpassat för att förenkla för kunderna. Under 2011 planeras följande aktiviteter: 2 dagars säkerhetskonferens i mars på Johannesbergs Slott för delägarkommunernas säkerhetsavdelningar. 3 dagars energikonferens i april i Kiruna med tema Energi. 2 dagars säkerhetskonferens i juni i Trollhättan med tema Elektriska nämnden 2 dagars säkerhetskonferens i september-oktober 1 dagars konferens entreprenadjuridik & LOU Genomföra riskanalyser och utbildningar i samtliga kommuner under året avseende förebyggande av frekvensskador avseende, vattenskador, brand och inbrott. Utveckling av metoder för skadeförebyggande arbete inom motor. Försäkringsutbildning kommer att genomföras med enkilda säkerhetsseminarier med respektive kommun och deras bolag med ämne vatten-brand-inbrottsskador-storskadehantering och målgruppen är fastighet och verksamhetsansvariga. Riskanalyser genomföres inom skola och förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar och i samtliga kommuner samt riskanalyser i energiverken och dess värmeprocesser, som ett skadeförebyggande verktyg för ägarkommunerna och deras kommunala bolag. Vattenskadeprojekt i Trondheim med syfte att analysera orsaker till uppkomna vattenskador och hur kan dessa förebyggas i framtiden. Löpande under året sker kompletterande besiktningar på nya pelletsanläggningar samt uppföljning av genomförda skadeförebyggande åtgärder i kommunerna och bolag samt uppföljning av tidigare riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanläggningar. Syftet med Risk Managementarbetet är minska skador och skapa en säker och trygg kommun. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 2010 eller efter dess slut Flera anlagda större bränder i Helsingborg Stora vattenskador i Trondheim Strategi och temamöte i Umeå Fem RM-seminarier genomförda Ny bolagsordning stadsfäst Reviderat aktieägaravtal mellan aktieägarna underskrivet Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete hos försäkringstagarna antogs Teckalundantaget införes i LOU Nya återförsäkringsavtal har tillkommit V D H A R O R D E T 5

6 VD har ordet, forts Utveckling under 2011 Bolaget har för 2011 slutit nya återförsäkringsavtal med Gjensidige Forsikring ASA, Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Även för år 2011 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand. Vidare föreslås styrelsen för 2011 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2010 är (2 218) KSEK. Antalet invånare hos våra delägarkommuner överstiger invånare och bolaget har en stark ekonomisk plattform att stå på. Styrelsen har beslutat att vara restriktiv mot att ta in nya kommuner som delägare och nya delägarkommuner är inte aktuella Fokus kommer att ligga på att växa internt och få fler av de kommunala bolagen som försäkringskunder. Inga större skador är anmälda första kvartalet Anmälda skador är totalt kr vilket är en mycket låg nivå. Effektiv riskfinansiering Att äga ett eget försäkringsbolag är ett verktyg i kommunernas riskhanteringsarbete, men som även skapat många positiva effekter och stora ekonomiska fördelar för de delägande kommunerna. För oss som bolag är det viktigt att på ett professionellt sätt kunna presentera vårt skadeförebyggande arbete för återförsäkringsmarknaden och på vilket sätt som SKFAB är ett verktyg i ägarkommunernas riskhanteringsarbete. SKFAB är en stor köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på 165 miljarder kronor. Bra relationer till återförsäkringsmarknaden är viktigt och stor omsorg lägges på att presentera våra ägarkommuners försäkringsrisker för den internationella återförsäkringsmarknaden. Under 2010 har fyra återförsäkringsbolag försäkrat SKFAB:s risker. Vår omvärld Samägande av ett försäkringsbolag är ett modernt och effektivt verktyg i riskhanteringen där vi fått efterföljare och fler kommer säkert. Mer än 4,5 miljoner invånare av Sveriges befolkning bor idag i de 102 över kommuner som är ägare eller delägare i kommunala försäkringsbolag. Förutom Svenska Kommun Försäkrings AB och Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som är systerkoncerner till varandra, finns det nu sex kommunala försäkringsbolag; S:t Erik Försäkrings AB i Stockholm Stad, S:t Erik Liv Försäkrings AB, Försäkrings AB Göta Lejon i Göteborg Stad, Kommunassurans Syd Försäkrings AB bestående av kommuner i syd Sverige, Förenade Småkommuners Försäkrings AB som består av mindre kommuner samt Stockholmsregionens Försäkrings AB som består av kranskommuner kring Stockholm. Det pågår ett intensivt erfarenhetsutbyte mellan de kommunala försäkringsbolagen både på riskhanteringsområdet och på det administrativa området. Framtiden En mycket viktig uppgift för SKFAB är att vidmakthålla och vidareutveckla den redan höga kvalitén i det skadeförebyggande arbetet samt fortsätta vara det självklara alternativet för delägarkommunerna i försäkringsfrågor och riskhanteringsfrågor. Dessutom ska SKFAB fortsätta vara attraktiv partner för våra återförsäkringsgivare så att vi även fortsättningsvis uppnår goda villkor så att vi i vår tur kan erbjuda bra försäkringsskydd till ägarkommunerna till en rimlig premienivå. Sammanfattningsvis står SKFAB på en stark ekonomisk plattform i en värld där förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen. Björn Ryd VD 6 V D H A R O R D E T

7 Centrala Kirunas äldsta bostadshus av s n i t t 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kommun Försäkrings AB avger härmed redovisning för perioden , bolagets åttonde verksamhetsår. Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26 och FFFS 2009:12 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Verksamhet Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kommuner med ägarandel inom parentes. Gävle kommun aktier (26,9 %) Sundsvall kommun aktier (26,9 %) Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %) Uppsala kommun aktier (5,4 %) Piteå kommun 820 aktier (3,0 %) Trollhättan Stad 870 aktier (3,1 %) Helsingborg Stad aktier (6,3 %) Trondheim kommune aktier (17,1%) Örnsköldsviks kommun 786 aktier (2,8%) Umeå Kommun aktier (5,4%) Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och påbörjade sin försäkringsverksamhet den 1 januari Sätet för bolaget är Gävle. Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras kommunala bolag sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E) Motorfordonsansvar (klass 10) Fartygsansvar (klass 12) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Indirekt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp E) Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Fartygsansvar (klass 12) Landfordon (klass 3) Fartyg (klass 6) Allmän ansvarighet (klass 13) Godstransport (klass 7) Återförsäkringsavtal har upprättats med Gjensidige Forsikring B.A, Allianz Corporate & Specialty AG., Swiss Re Europé S.A. samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring. Svenska Kommun Försäkrings AB:s självbehåll för 2010 uppgick maximalt till KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador avseende kommunrisker samt KSEK per skade händelse och KSEK per år för egendomsskador av seende Energibolagsrisker samt KSEK per skadehändelse och KSEK per år för egendomsskador av seende risker för Bostadsbolagen samt maximalt KSEK per skadehändelse och KSEK per år för ansvarsskador och motorskador. Solvens II Bolaget håller sig löpande uppdaterad inför de förändringar som kommer ske inför övergången till Solvens II år Bolaget kommer att se på eventuella interna beräkningsmodeller samt riskstyrning inom bolaget. Under 2011 planerar bolaget att genomföra QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) studie. Därmed håller Svenska Kommun Försäkrings AB en kontinuerlig process för att förbereda sig inför Solvens II. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen skall se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. En riskkontrollfunktion utsedd av styrelsen har uppdraget att granska bolagets riskexponering. Bolagets risker behandlas vidare i not 2. Skadeutfall Inträffade och registrerade skador har resulterat i skadeutbetalningar uppgående till (56 587) KSEK. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till (24 046) KSEK. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som 8 F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

9 ännu ej utbetalats samt avsättning till IBNR, ( ) KSEK. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till ( ) KSEK då. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Flera anlagda större bränder i Helsingborg Stora vattenskador i Trondheim Strategi och temamöte i Umeå Fyra RM-seminarier genomförda Ny bolagsordning stadsfäst Reviderat aktieägaravtal mellan aktieägarna underskrivet Föreskrifter gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete hos försäkringstagarna antogs. Teckalundantaget införes i LOU Nya återförsäkringsavtal har tillkommit. Utveckling under 2011 Bolaget har för 2011 slutit nya återförsäkringsavtal med Gjensidige Forsikring ASA, Swiss Re Europé S.A., Allianz Global Corporate & Specialty AG, Munich Re, General Re, IF Skadeförsäkring samt Kommun Garanti Reinsurance S.A. Styrelsen har beslutat att inte ta in nya kommuner som delägare Fokus kommer att inriktas på att växa internt och ta in fler av de kommunala bolagen som ännu ej är försäkringskunder i bolaget. Även för år 2011 beslutade bolagets styrelse att fokusera på ett aktivt riskhanteringsarbete för att förhindra framtida skador innebärande att delägarnas skadeförebyggande arbete samordnas. Fokus för det skadeförebyggande arbetet hos delägarkommunerna är att förhindra anlagd brand. Vidare föreslås styrelsen för 2011 att besluta att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna. Medel att fördela för 2010 är (2 218) KSEK. Årets resultat Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick till (98 100) KSEK. Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till (37 324) KSEK. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev (3 440) KSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (14 939) KSEK. Totala kapitalavkastningen blev (12 487) KSEK. Placeringstillgångarna består av kommunobligationer utgivna av Kommuninvest samt medel på bankkonto. Bolagets konsolideringskapital uppgår till (80 788) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 152,4% (132,9%). Vinstdisposition Vinst att disponera föreligger ej. Administration Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 sammanträden. Bolaget har 5 anställda. Information avseende löner och ersättningar finnes i not 15. Driftskostnader för Svenska Kommun Försäkrings AB uppgår till ( ) KSEK. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 9

10 Kommuner som ingår GÄVLE KOMMUN Folkmängd: inv Gävles invånare bor vid havet, strax norr om Stockholm, där väg, järnväg och hamn möts. Näringslivet är varierat med rötter som en av Sveriges äldsta handelsstäder. Gevalia, Läkerol och Mackmyra svensk whisky är att nämna några av regionens varumärken. Högskolan har över studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Den dynamiska Teknikparken sysselsätter mer än 500 personer. Staden är känd för världens största halmbock, Gävlebocken, apornas värld i djur- och nöjesparken Furuvik och stoltserar även med elitlagen Brynäs IF och Gefle IF. Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med anställda och sex miljarder i omsättning. Verksamheten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och kvalitet i fokus. Välkommen ombord! SUNDSVALL KOMMUN Folkmängd: inv Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad och kommunen har ett strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige. Företagen i Sundsvall är särskilt starka inom tre branscher. Det är inom cellulosafiberteknologi (till exempel SCA och Metso), digitala tjänster (IT-företag, statliga verk) och bank, försäkring och pension (exempelvis If, Skandia och Nordea). Här finns också Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitetet. Sundsvall inramas av två berg, Södra och Norra stadsberget. Södra berget, tre kilometer från centrum, är ett fantastiskt naturområde med en skidbacke i alpin klass. Norra berget är Sundsvalls Stadspark med djurhagar, utsiktstorn, lekparker och kaféer. En ny småbåtshamn i Sundsvalls inre hamn är ett steg på vägen från storskalig industrihamn till småskalig mötesplats. Här finns också gott om kultur. Både Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern har sina hemvister här. Sundsvall kan stoltsera med sin vackra kulturminnesmärkta stenstad, byggd i renässansstil efter den stora branden I Stenstan kan du flanera bland 200 butiker, bl.a. i norra Sveriges största citygalleria. Strax norr om Sundsvall ligger Birstas gigantiska handelsområde med över 5 miljoner besökare per år. I juni 2010 invigdes Nordens häftigaste äventyrsbad med fartfyllda vattenrutschbanor och Europas första Surfstream det närmaste du kommer riktig surfing inomhus K O M M U N E R S O M I N G Å R

11 Kiruna kommun Folkmängd: inv Längst upp i norr ligger Kiruna som Sveriges nordligaste utpost. Här finns ytterligheterna samlade på många sätt. Kommunen är landets största till ytan. Den innehåller mer än sjöar, sju stora orörda älvar och Kebnekaise som majestätiskt blickar ut över dessa landmassor med sina meter över havet. Men Kiruna är inte bara uppseendeväckande när det gäller sina enorma naturområden. Även Kirunas näringsliv visar prov på en anmärkningsvärd spännvidd. Verksamhetsområdet sträcker sig från tals meter upp i luften ner till en kilometer under marken, från midvintermörk iskyla till dagsljus sommarnattsvärme och från högteknologiska arbetsmiljöer till samiska traditionella levnadssätt. Flera näringar och intressenter som verkar inom området är dessutom mycket framgångsrika just nu. Det råder full aktivitet på Rymdbolagets anläggning Esrange. Ishotellet i Jukkasjärvi fortsätter sin fantastiska framgångssaga och turistverksamheten i kommunen i övrigt verkar slå alla rekord. Sist men inte minst har det statliga gruvbolaget LKAB miljardinvesterat i sin Kirunabaserade verksamhet. Kanske är det också det senare som just nu höjer Kirunas status som attraktion. Sprickbildningen som blir följden av LKAB:s utökade gruvbrytning, kommer att utgöra ett hot för dagens centrumbebyggelse. Men också en möjlighet för aldrig för har någon fått chansen att bygga ett nytt samhälle av det gamla! Så visst är Kiruna spännande. Och det är många som börjar inse det! PITEÅ KOMMUN Folkmängd: inv Här snurrar nu de första vindkraftsverken som en början i det som kan bli Europas största vindkraftspark. Dessutom har Chemrec fått finansiering med 265 miljoner kronor för att bygga en pilotanläggning, som från år 2010 ska producera 5 ton miljövänligt fordonsbränsle per dygn. Ungefär samtidigt kommer produktionen av grön diesel igång. Piteås satsning på att bli en uthållig kommun handlar också om social uthållighet, om folkhälsoarbete och om fortsatta satsningar på att vara en bra kommun att växa upp i, att leva och verka i, både för oss som lever nu och för kommande generationer. Piteå är en blomstrande kulturstad som en följd av att det funnits musikutbildningar för barn och på elitnivå i mer än 50 år. Under senare tid har det kompletterats med universitetsutbildningar inom media, ljud, dans och upplevelser. I anslutning till Musikhögskolan finns Acusticum med en studio av världsklass och en företagsby där det finns många företag inom de kreativa näringarna. Piteå är den kommun i Norrbotten som under sommarhalvåret har flest gästnätter. Sol, bad och evenemang som avlöser varandra lockar hundratusentals besökare. Många kommer tillbaka år efter år och en del flyttar även hit. Under 2000-talet har befolkningen ökat med ca 600 människor och den beror till stor del på inflyttning. En kommun där man på olika sätt arbetar för att nå visionen det är hit man kommer när man kommer hem. K O M M U N E R S O M I N G Å R 11

12 Kommuner som ingår forts TROLLHÄTTANS STAD Folkmängd: inv En förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa. Det är vår vision och det finns både kraft och mod att förverkliga idéer i Trollhättan. I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av fall och slussar inget är längre bort än en kvart för våra drygt invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som skapat Sveriges filmmetropol eller stoltheten över att tillverka Saabbilar och flygmotorer i absolut världsklass. Sveriges äldsta vattenfestival Fallens Dagar firas i Trollhättan varje år tredje helgen i juli. Högskolan Väst med sina studenter är Sveriges modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 30 minuter bort inom en snar framtid. Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Trollhättan har ambitionen att växa till invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. TRONDHEIM KOMMUNE Folkemengde: innbyggere Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Byen, som er Norges tredje største, er administrasjonssentrum i Sør-Trøndelag fylke og bispesete i Nidaros bispedømme. Byen preges av Nidarosdomen som er nasjonalhelligdom og landets kirkelige tyngdepunkt. Det er her Norges konger har blitt kronet og signet opp gjennom tidene. Dagens Trondheim er en moderne universitetsby og et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning. Byen er også trafikknutepunkt med flyplass, havn og jernbane. Byens kulturliv spenner fra anerkjente profesjonelle institusjoner til bred og kreativ amatørvirksomhet. Hver tredje innbygger er medlem av et idrettslag, og byen har anlegg og rekreasjonstilbud for de fleste ambisjoner og interesser. De populære Olavsfestdagene, som er landets største kirke- og kulturfestival, feires rundt Olsok i månedsskiftet juli-august hvert år. Trondheim har både småbyens sjarm og storbyens mange muligheter. Trondheim kommune har til sammen ansatte, mens byen har innbyggere. De mange studentene i byen hver sjette innbygger bidrar til at det faktiske folketallet er betydelig høyere K O M M U N E R S O M I N G Å R

13 UPPSALA KOMMUN Folkmängd: inv. Uppsala växer snabbt. För att ta hand om nya och gamla medborgare och besökare arbetar kommunen med nytänkande och tradition. Kommunens mångfacetterade och varierade verksamhet bidrar till att göra Uppsala till en inspirerande och spännande stad och bygd. Över 20 stora nationella och internationella idrottstävlingar, Spännande evenemang som Mangafestivalen, Internationella Gitarrfestivalen och International Sacred Music Festival och mycket mer borgade för att Uppsala syntes och hördes. Världen största bandyfest firades i mars SM-finalerna i bandy! Uppsala har världsledande forskning och två universitet. Uppsala är företagens stad. I Uppsala möts olika kulturer. Uppsala är framtidens stad. HELSINGBORGS STAD Folkmängd: inv. Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det mesta; badstränder, bokskogar, gamla fiskelägen, stadsmiljöer och landsbygd. I det breda och variationsrika kulturutbudet finns bland annat en egen symfoniorkester och en hyllad stadsteater. Strax utanför centrum hittar vi Sofiero slott och slottspark, och som en oas mitt i staden, populära Fredriksdal museer och trädgårdar. I Dunkers kulturhus, beläget i det nybyggda och arkitektoniskt hyllade Norra Hamnen, samlas musik, film, konst och teater under ett och samma tak. Stadskärnan erbjuder en uppsjö av restauranger att välja bland och garanterat något för varje smak eller stämning. Närheten till den danska vänorten Helsingör präglar också stadsbilden där passagerarfärjor kör i skytteltrafik över sundet. Med allt vad Helsingborg har att erbjuda är det inte så konstigt att allt fler söker sig hit. Välkommen du också! K O M M U N E R S O M I N G Å R 1 3

14 Kommuner som ingår forts ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Folkmängd: invånare. Örnsköldsvik är en del av det natursköna världsarvet Höga Kusten. Här är vi drygt invånare som har förmånen att bo och verka i ett världsarv och ändå vara mitt uppe i utveckling och framtid. De senaste åren har en rad nya etableringar tillkommit och bostadsbyggandet har tagit fart. Den trafik som under året kommit igång längs Botniabanan bidrar till att ytterligare utöka möjligheter och utbud i regionen. Kommunen präglas av ett starkt näringsliv och högteknologiska företag med en tydlig exportinriktning. Samarbetet mellan näringsliv och skola är väl utvecklat och börjar tidigt. Ett målmedvetet arbete som resulterat i att Örnsköldsviks gymnasium certifierades som Teknikcollege Under 2010 fick även vård- och omsorgsprogrammet collegestatus. För de yngre åldrarna är kommunala teknikskolan, KomTek, en lustfylld väg att bekanta sig med naturvetenskap. På akademisk nivå bedrivs flera forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. Hållbarhet, grön kemi och miljöteknik är centrala utvecklingsområden. Oavsett om man söker stadens puls eller landsbygdens avstressande miljö kan man finna sitt smultronställe i en kommun som kännetecknas av trygghet, ett rikt föreningsliv och en framgångsrik idrott. I det kommunövergripande utvecklingsarbetet Världsklass 2015 sätter vi fokus på nya framgångsområden för Örnsköldsvik. UMEÅ KOMMUN Folkmängd: Umeå Europas nordligaste kulturhuvudstad Umeå, den snabbt växande kulturstaden med invånare, har nära nog fördubblats sedan 1965 då Umeå universitet invigdes. Medelåldern är 38 år, vilket märks tydligt i stadens utbud av pubar, restauranger, kaféer, dansställen och butiker. NorrlandsOperan finns här, liksom internationella festivaler för jazz, folkmusik och rock. Umeå kan erbjuda idrott, konst, teater, film, industri, musik, och forskning i världsklass. Umeå kallas i folkmun Björkarnas stad. Epitetet härstammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrustades centrum med breda esplanader och längs dessa planterades björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad med studenter. Näringslivet präglas av internationella företag inom områdena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. Bland de framgångsrika produkter som tillverkas i Umeå kan nämnas lastbilshytter, frontlastare, skogsmaskiner, högteknologiska laboratorieinstrument, prisbelönta dataspel och Västerbottensost. Umeå har också utsetts till Europas kulturhuvudstad Unga Umeå blir den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin, och målet med satsningen är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner K O M M U N E R S O M I N G Å R

15 Femårsöversikt (KSEK) Resultat Premieinkomst, f.e.r Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital Kapitalbas Kapitalbas, koncern* Erforderlig solvensmarginal Erforderlig solvensmarginal, koncern* Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadeprocent, f.e.r. 41,8% 58,1% 42,0% 61,8% 61,3% Driftskostnadsprocent, f.e.r. 28,6% 37,9% 31,2% 31,4% 28,1% Totalkostnadsprocent, f.e.r. 70,4% 96,0% 73,2% 93,2% 89,3% Kapitalförvaltningen Direktavkastning 0,6% 2,1% 3,6% 2,9% 2,2% Totalavkastning 1,6% 12,2% 0,2% 1,7% 4,8% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad 152,4% 132,9% 103,0% 101,2% 96,9% *Dotterbolaget Kommun Garanti Reinsurance S.A avyttrades under Definitioner Erforderlig solvensmarginal: Skadeprocent: Driftskostnadsprocent: Totalkostnadsprocent: Direktavkastning: Totalavkastning: Konsolideringsgrad: f.e.r. Minimikrav för kapitalbasens storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premiein komster, dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erforderliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet. Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna. Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna. Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten. Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkligt värde. Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. För egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring). F E M Å R S Ö V E R S I K T 1 5

16 Resultatanalys (KSEK) Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter f.e.r. *) (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (b) Driftskostnader Skadeförsäkringens tekniska resultat Total Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse (a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring R E S U LTATA N A LY S

17 (KSEK) (b) Försäkringsersättningar, efter avgiven Not Direkt försäkring av svenska risker Företags- och fastighetsaffär utländska risker Mottagen återförsäkring återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Total Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador S: försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Avvecklingsresultat, brutto *) f.e.r. = för egen räkning (dvs efter avgiven återförsäkring) Umeå Tegsbron av s n i t t 1 7

18 Resultaträkning (KSEK) Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst före avgiven återförsäkring (3) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (4) Försäkringsersättningar f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (5) Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (6) Skadeförsäkringens tekniska resultat (7) Icke-teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (8) Kapitalavkastning, kostnader (9) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat (10) ÅRETS RESULTAT R E S U LTAT R Ä K N I N G

19 Rapport över totalresultat (KSEK) Intäkter Kostnader Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Avsättning/upplösning säkerhetsreserv Skatt Periodens resultat 0 0 Periodens övrigt totalresultat 0 0 Summa periodens totalresultat 0 0 Gävle Strand B A L A N S R Ä K N I N G 1 9

20 Balansräkning (KSEK) Not Tillgångar Placeringstillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper (11)(12) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0 17 Avsättning för ej reglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Inventarier Kassa och bank Övriga tillgångar Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital (13) Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Summa obeskattade reserver B A L A N S R Ä K N I N G

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé.

Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. Årsredovisning 2012 Vi fortsätter vår resa med samma tydliga affärsidé. FOTO Omslag: Railway flood, foto: IStock/ foodandwinephotography Sid 3: Furutorpsparken i Helsingborg, foto: Anita Göransson. Stallbackabron

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2014. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys 18 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2008. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2008 Svenska Kommun Försäkrings AB När vänder det? FOTO: Sid 3: Laxfiske i Trondheim, foto: Trondheim kommune. Hundsläde i Kiruna, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Albin

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2013. Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2013 Svenska Kommun Försäkrings AB VD HAR ORDET 1 Örnsköldsvik, Foto: P-O Sedin Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 12 Femårsöversikt och nyckeltal 17 Resultatanalys

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Mörka moln i världsekonomin

Mörka moln i världsekonomin Årsredovisning 2011 Mörka moln i världsekonomin FOTO: Omslag: Parthenon, Grekland, foto: IStock/ Dimitris Stephanides Sid 3: Jukkaskyrkan i Kiruna, foto: Kiruna kommun. Södra Hamn, Piteå, foto: Piteå kommun.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning 2007 SABO Försäkrings AB - Årsredovisning Under hösten 2007 togs av styrelsen beslut om ändring av bolagsnamnet. Namnet SABO Försäkrings AB (tidigare SABO Byggnadsförsäkrings AB) godkändes av Bolagsverket

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer