KA Löpande KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29"

Transkript

1 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande KA Investering Finansiering -29 Årets kassaflöde RR Intäkter 985 RR Kostnader Årets resultat IB BR BR Anläggnings- 49 tillgångar Omsättnings tillgångar Eget kapital Skulder Fredo1208, uppgift 1, Svarsformulär

2 Fredo1208, uppgift 2, lösning (AC) Uppgift 2 a. Resultaträkning år 1 (något förenklad, i mkr): Bolag A Premieinkomst 100 Bolag B 100 (1000 kr* avtal) (1000 kr* avtal) Kapitalavkastning (tillgångar som motsvarar livförs.avsättningen) Förändring i livförsäkringsavsättning 2,9 (3% på premien efter avdrag för premieavgift) -70,0 (premien, efter avdrag för premieavgift, samt 2% garanterad avkastning (totalt 100 mkr), minskat med 300 kr per avtal (dvs 30 mkr)) 3,0 (3% på premien) -71,0 (premien + 2% garanterad avkastning minskat med 1% i årlig avgift, dvs netto 1% på premien (totalt 101 mkr), minskat med 300 kr per avtal (dvs 30 mkr)) Driftskostnader -32,0-31,0 - varav administrationskostnader -30,0-30,0 - varav anskaffningskostnader -2,0-1 (försäljningsersättning, 2% på premien) (bolaget får aktivera 2 mkr men måste skriva av 50% första året, dvs netto -1 mkr) Kapitalavkastning (eget kapital) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 50 mkr) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 50 mkr) Årets resultat 2,5 2,5 Eftersom inga försäkringsersättningar förekommer utelämnas denna post i resultaträkningen.

3 Bolag A får inte aktivera anskaffningskostnaderna då de täcks fullt av premieavgiften på 2%. Båda bolagen visar samma resultat (det är en liten skillnad om man räknar med fler decimaler då är bolag B marginellt bättre) men vissa resultaträkningsposter ser olika ut. Eftersom bolag B får aktivera anskaffningskostnaderna blir driftskostnaderna lägre. Å andra sidan blir livförsäkringsavsättningen större. Detta beror på att hela den inkomna premien sätts av som skuld, bolag B tar ju inte ut premieavgift på 2% som bolag A gör. Notera dock att bolag B tar ut en årlig avgift på 1% vilket gör att avsättningen växer lite långsammare (med 1% istället för 2%). Den effekten blir tydligare från år 2. Balansräkning år 1: Bolag A Bolag B Tillgångar 122,5 123,5 Placeringstillgångar 122,5 122,5 Förutbetalda anskaffningskostnader - 1,0 Skulder och eget kapital 122,5 123,5 Eget kapital 52,5 52,5 -varav årets resultat 2,5 2,5 Livförsäkringsavsättning 70,0 71,0

4 b. Resultaträkning år 2: Bolag A Premieinkomst 100 Bolag B 100 (1000 kr* avtal) (1000 kr* avtal) Kapitalavkastning (tillgångar som motsvarar livförs.avsättningen) Förändring i livförsäkringsavsättning 5,1 (3% på premien och på ingående livförsäkringsavsättning) -73,4 (= -143, Utgående avsättning (143,4) beräknas genom förräntning av ingående avsättning och årets premie med 2% garanterad avkastning, med avdrag för 300 kr per avtal) 5,1 (3% på premien och på ingående livförsäkringsavsättning) -71,7 (= -142, Utgående avsättning (142,7) beräknas genom förräntning av ingående avsättning och årets premie med 1% (2% garanterad avkastning minskat med 1% i årlig avgift), med avdrag för 300 kr per avtal) Driftskostnader -30,0-31,0 - varav administrationskostnader -30,0-30,0 - varav anskaffningskostnader 0-1 (bolaget skriver av resterande 50% av förutbetalda anskaffningskostnader) Kapitalavkastning (eget kapital) 1,6 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 52,5 mkr) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dock med avdrag för den del som motsvarar DAC (som inte är placeringstillgång), dvs 51,5 mkr) Årets resultat 3,3 4,0

5 Balansräkning år 2: Bolag A Bolag B Tillgångar 199,2 199,2 Placeringstillgångar 199,2 199,2 Förutbetalda anskaffningskostnader - - Skulder och eget kapital 199,2 199,2 Eget kapital 55,8 56,5 -varav årets resultat 3,3 4,0 -varav balanserat resultat 2,5 2,5 Livförsäkringsavsättning 143,4 142,7 Bolag B får bättre resultat år 2, trots att resultatet belastas av resterande avskrivning av förutbetalda anskaffningskostnader. Detta beror på att den årliga avgiften på 1% är en stadigt växande intäkt i takt med att försäkringskapitalet växer. När förutbetalda anskaffningskostnader är avskrivna år 3 kommer resultatet att förbättras ytterligare. Bolag B har valt att ta ut en premieavgift för att direkt täcka sina försäljningskostnader men har i framtiden endast en avgiftskälla i form av den fasta avgiften på 300 kr per avtal. Detta mostvarar 30 mkr och täcker precis administrationskostnaderna. Framtida intäkter kommer endast från kapitalavkastningen. Ur aktieägarnas synvinkel är därmed bolag Bs avgiftsmodell förmånligare på sikt.

6 Fredo1208, uppgift 3, lösning (BMP) livförsäkringsredovisning Nedan finner du en ofullständig specifikation över hur försäkringstagarnas samlade förändring av sina livförsäkringsavsättningar gestaltade sig i ett nystartat fondförsäkringsbolag. Du ser också vissa resultatposter och balansposter. Inga utbetalningar har gjorts från avtalen. Alla Övriga tekniska intäkter i den unbundlade resultaträkningen kom från avgifter på försäkringsavtalen. (Precis som i övningarna så sätter vi alla poster i det icketekniska resultatet =0. Obs att rutor som är ifyllda med 0 ska vara =0.) I uppgifterna a)-h) förutsätts att bolaget inte har meddelat premiebefrielseförsäkring. Det saknas vissa tal i de tomma rutorna. Uppgiften går ut på att fylla i dessa. Alla belopp i tusentals kronor Förändring av livförsäkringsavsättning Ingående livförsäkringsavsättning 0 Inbetalda premier a) Avgifter -986 Riskpremier dödsfallsskydd b) Tillskjutna risksummor dödsfallsskydd 139 Frigjorda risksummor livsfallsförsäkring -780 Arvsvinster livsfallsförsäkring c) Utbetalningar 0 Värdeökning d) Utgående livförsäkringsavsättning e) Balansräkning TILLGÅNGAR årets ingång Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden 0 Placeringstillgångar 0 Tillgångar i övrigt Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Försäkringsteknisk skuld trad 0 Försäkringsteknisk skuld fond 0 Ersättningsreserv 0 Skuld i övrigt /Finanisell skuld 0 Eget kapital Summa skulder och eget kapital

7 Unbundlad Ej unbundlad Resutaträkning Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring 0 0 Kapitalavkastning intäkter 0 0 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar -745 e) Återbäring och rabatter 0 0 Driftskostnader Kapitalavkastning kostnader 0 0 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Övriga tekniska kostnader 0 0 Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen 0 0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat f) Därefter icke-tekniskt resultat alla poster = 0 Balansräkning TILLGÅNGAR årets utgång Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden g) Placeringstillgångar 0 Tillgångar i övrigt h) Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Försäkringsteknisk skuld trad 0 Försäkringsteknisk skuld fond g) Ersättningsreserv 0 Skuld i övrigt /Finanisell skuld 0 Eget kapital h) Summa skulder och eget kapital Fyll i Förändring av livförsäkringsavsättning a) Fyll i Inbetalda premier (2p) Svar: Detta ska vara samma som den ej unbundlade premieinkomsten dvs tkr. b) Fyll i riskpremier dödsfallsskydd (2p) Svar: Dessa utgör tillsammans med Frigjorda risksummor livsfallsförsäkring premieinkomsten i unbundlad resultaträkning men med omvänt tecken; -930-(-780)= -150 tkr

8 c) Fyll i arvsvinster livsfallsföräkring (2p) Svar: Dessa utgör tillsammans med Tillskjutna risksummor dödsfallsskydd försäkringsersättningar i unbundlad resultaträkning men med omvänt tecken; -(-542)- 139=403 tkr d) Fyll i värdeökning (1p) Svar: Detta läser man av i resultaträkningarna, orealiserade vinster/förluster och kapitalavkastning vinster/förluster=745 tkr Fyll i Utgående livförsäkringsavsättning och Ej unbundlad resultaträkning e) Fyll i Utgående livförsäkringsavsättning (1p). Fyll även i Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (1p). Svar: Detta räknas ut som summan av ingående balans och årets förändringar; = tkr. Detta ugör också förändringen i andra försäkringstekniska avsättningar eftersom ingående värde = 0. Fyll i båda resultaträkningarna f) Fyll i Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (2p) Svar: Detta kan räknas fram som =-2498 tkr alternativt =-2498 tkr. Obs att resultatet ska bli samma, vilket utgör en bra koll på att allt innan är rätt tänkt och räknat. Fyll i Utgående balans g) Fyll i Försäkringsteknisk skuld fond och därefter samma tal i rutan Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden (2p). Här ska de vara samma, men detta är inte alltid självklart. Svar: Uppgiften hämtas direkt från Utgående livförsäkringsavsättning = tkr. h) Fyll i Eget kapital och Tillgångar i övrigt, även dessa låter vi här vara lika (2p) Svar: Detta kan räknas ut som ingående Eget kapital och Årets resultat (Obs att vi här har förenklat och sagt att icke-tekniskt resultat ska vara = 0.) =87502 tkr. Dubbelkoll får man genom att summera balansposterna, summan är ju inskriven. Precis som i verkligt arbete med resultat och balans går det alltid att dubbelkolla det man räknat fram. Slarvfel får inte förekomma. I den här uppgiften finns fler värden angivna än som behövs för att lösa uppgiften. Inga poäng kommer därför att ges för felaktiga resultat som är slarv eller följdfel. i) Till skillnad från uppgifterna a)-h) tänker vi oss nu att bolaget har meddelat premiebefrielseförsäkring, vilket är en försäkring som betalar alla premier i försäkringstagarens ställe, om den försäkrade blir sjuk. De premier som tas ut för premiebefrielseförsäkring är 372 tkr. Inga skadefall inträffar. Vidare antar vi att de premier som betalas in till bolaget är desamma som innan, denna post i den ickeunbundlade resultaträkningen ska således fortsatt vara tkr. Av dessa drar sedan bolaget 372 tkr för att täcka eventuella kostnader för sjukfall (vilket visade sig bli=0 just detta år). Beräkna med hänsyn till detta nya värden för i) Utgående livförsäkringsavsättning (1p) ii) Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (1p). Ange också vilka poster som förändras i de båda resultaträkningarna och ange de nya talen (1+1p) iii) Beräkna också de nya utgående balansposterna (1p) Svar: Först konstaterar vi att de 372 tkr blir en vinst för bolaget, eftersom det är intäkter som just detta år inte möts av några kostnader. Svaren på ii) och iii) följer då enkelt, resultatet blir 372 tkr bättre; =-2126 och egna kapitalet vid årets utgång 372 tkr högre; =87874 tkr. Resultatposterna som påverkas är

9 (unbundlad) Premieinkomsten; =1302 tkr och (ej unbundlad) förändring i andra försäkringstekniska avsättningar; = tkr. Detta stämmer bra med rätt svar på uppgift i) där vi utökar med en post som kan heta Avdrag för premiebefrielsekostnad och som minskar utgående livavsättning med 372 tkr till just tkr. Då ser vi också att denna balanspost minskar (Försäkringsteknisk skuld fond) med samma belopp som Eget kapital ökar och balansomslutningen (summan) stannar på samma belopp tkr. Vi har här förutsatt att värdeförändringen på 745 tkr inte påverkas av att försäkringstagarna har 372 tkr mindre att placera.

10 Fredo1208, uppgift 4, lösning (EO) Uppgift 4 (max 20 poäng) Skadeförsäkring a. 8 p Jan månads försäkringar ger ingen premiereserv. Feb ger 1/12 av 120 pro rata temporis, mars ger 2/12 av 120 etc. Pro rata temporis ger alltså efter summering premiereserven (11/2) 120 = 660 att ställas mot premieinkomsten 12 *120 = Premiereservfaktorn blir alltså 11/24 eller cirka 45.8%. b. 4 p Vid årsslutet har halva premien intjänats och avsättningen blir 108 tkr i årsbokslutet. I halvårsbokslutet blir avsättningen noll eftersom inget avtal löper över den tidpunkten. c. 6 p FFFS 2008:26 säger Om försäkringsföretaget bedömer att premienivån för löpande försäkringar är otillräcklig, ska en avsättning göras för kvardröjande risker. Detta bedöms genom att man gör en kalkyl över erforderlig premie, dvs räknar ut förväntade skadekostnader och driftskostnader för försäkringarnas återstående löptid. Om den erforderliga premien är större än pro rata avsättningen sätter man av mellanskillnaden som kvardröjande risk (man gör ett nivåtillägg ). Detta försämrar årets resultat, i exemplet med 100 tkr. d. 2 p Resultatet ökar med 20 tkr eftersom återförsäkrares andel ligger på tillgångssidan. Detta får alltså motsatt effekt mot att göra ett nivåtillägg på direktförsäkringen. Eftersom nivåavdrag inte är tillåtna där känns det olämpligt att göra ett nivåtillägg på tillgångssidan, effekten blir ju densamma som ett nivåavdrag på skuldsidan.

11 Fredo1208, uppgift 5, lösning (SK) SVAR 5a (4p) Beloppen i fråga 5a är hämtade från följande sidor: Den totala skadeprocenten framgår av fem år i sammandag sid 7 Försäkringsersättningar f e r / Premieintäkt f e r total framgår av koncernens resultaträkning sid 8 Dito per affärsområde framgår av Not 5, sid 33 Skadeprocent Beräkning: försäkringsersättningar f e r / premieintäkt f e r Totalt Privat Företag Industri Baltikum Försäkringsersättningar f e r Premieintäkt f e r ,6% 75,7% 73,8% 76,6% 58,9% Svar fråga 5a): Industri 76,6% (3 309 / 4 322) SVAR 5b (6p) Beloppen i fråga 5b är hämtade från följande sidor: Kapitalbasen (facit) finns under Fem år i sammandrag, sid 7 Eget kapital, efterställda skulder, uppskjuten skatteskuld är hämtade från skuldsidan i balansräkningen, sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Immateriella tillgångar är hämtade från tillgångssidan i balansräkningen, sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Fördelningen mellan tidsbestämd och evig del av de efterställda skulderna finns i not 25, sid 51 Pensionsjusteringen ej redovisade akturiella vinster/förluster, finns i not 27, sid 55 Föreslagen utdelning finns i Förlag till vinstdisposition sid 66 Andelar i intresseföretag som är utländsk försäkringsbolag angavs i frågan Solvenskravet är hämtat från Fem år i sammandrag sid 7 Kapitalbas 2009 Eget kapital Förlagslån evigt se nedan tidsbestämt se nedan Uppskjuten skatteskuld Immateriella tillgångar

12 Pensionsjustering Föreslagen utdelning Andelar i intressebolag > 10 % Solvenskrav Avseende förlagslån får ett belopp motsvarande maximalt 50 % av solvenskravet tas med, dock får maximalt 50 % av dessa vara med återbetalning (dvs. 25 % av solvenskravet)! Max Förlagslån totalt * 50 % = evigt tidsbestämt * 50 % = SVAR 5c (4p) Beloppen i fråga 5c är hämtade från följande sidor: Konsolideringskapital och konsolideringsgrad (facit) finns under Fem år i sammandrag, sid 7 Eget kapital, efterställda skulder / förlagslån, uppskjuten skatteskuld är hämtade från skuldsidan i balansräkningen, sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Uppskjuten skattefordran är hämtad från tillgångssidan i balansräkningen, sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Premieinkomst och premier avgiven återförsäkring är från koncernens resultaträkning sid 8 Försäkringstekniska avsättningar är hämtade från skuldsidan i balansräkningen sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar är hämtade från tillgångssidan i balansräkningen sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Konsolideringskapital Eget kapital Efterställda skulder / förlagslån Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran Konsolideringskapital Premieinkomst

13 Premier avgiven å.f Premieinkomst f.e.r Konsolideringsgrad 77,3% 65,7% Konsolideringsgraden beräknas som konsolideringskapital / Premieinkomst f e r, d v s / = 77,3% / = 65,7% SVAR 5d (2p) Du finner detta i not 31 Ställda säkerheter, sid 57 Anledningen till att du finner uppgiften under Ställda säkerheter är att tillgångarna är registerförda för skuldtäckning av försäkringstekniska skulder, vilket medföra att om försäkringsbolaget kommer på obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. SVAR FRÅGA 5e (4p)

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo1208) torsdagen den 16 augusti 2012

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo1208) torsdagen den 16 augusti 2012 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 16 aug 2012 Tentamen i Försäkringsredovisning () 09.00 14.00 torsdagen den 16 augusti 2012 Bilaga till

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Uppgift 1 - Allmänt om redovisning (KL)

Uppgift 1 - Allmänt om redovisning (KL) STOCKHOLMS UNIVERSITET, MATEMATISKA INSTITUTIONEN, Avd. Matematisk statistik Lösningsförslag: Tentamen - Försäkringsredovisning (MT7035), 22 augusti 2017, 9-14 Lärare: Kristoffer Lindensjö, kristoffer.lindensjo@math.su.se

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) tisdagen den 20 augusti 2013

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) tisdagen den 20 augusti 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 20 augusti 2013 Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) 09.00 14.00 tisdagen den 20 augusti 2013

Läs mer

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag Försäkringsredovisning VT16 Tentamen 26 maj 2016 Lösningsförslag Uppgift 2 (max 20 poäng) Livförsäkring (AD) Bokför följande affärshändelser för ett svensk livförsäkringsföretag med hjälp av den lagstadgade

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:22) om svenska livförsäkringsbolags

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Tentamen 27 maj 2015, Försäkringsredovisning, MT7015 Lösningsförslag. Uppgift 2(a): DuPunt schemat. Uppgift 2(b): Hävstångsformeln. Rtot = 0.

Tentamen 27 maj 2015, Försäkringsredovisning, MT7015 Lösningsförslag. Uppgift 2(a): DuPunt schemat. Uppgift 2(b): Hävstångsformeln. Rtot = 0. Uppgift 2(a): DuPunt schemat Uppgift 2(b): Hävstångsformeln Rtot = 0.42 Rs = 0.133 (798/6000) S/E = 1.5 Re = 0.42 + (0.42 0.133) x 1.5 = 0.85 Ger räntabilitet på eget kapital 85 %. Uppgift 3 3(a) 6 poäng

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den 25 augusti 2014

Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den 25 augusti 2014 Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den Tillåtna hjälpmedel Räknare Leonardz&Blomqvist (Redovisningens grunder) Livhäfte - föreläsningsbilder till liv-delen. Björn Palmgren: Försäkringsekonomi.

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 3

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 3 Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 3 23 april 2014 Alexander Dollhopf Viktiga punkter från dag 2» Balansräkningens delar (livförsäkringsbolag) Speciell fokus på FTA Speciell fokus på förutbetalda

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 11 april 2014 Alexander Dollhopf Viktiga hållpunkter från dag 1» Livförsäkringstyper Sparandeförsäkring Traditionell livförsäkring Sparandeförsäkring Fondförsäkring

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Engångspremien betalas den 1 januari 2015. Utbetalningen sker den 31 december 2017.

Engångspremien betalas den 1 januari 2015. Utbetalningen sker den 31 december 2017. Uppgift 2 2(a) Engångspremien betalas den 1 januari 2015. Utbetalningen sker den 31 december 2017. Fondutveckling År Fond (IB) Premie Premieavgift Fondavgift Avkastning Utbetalningar Fond (UB) 1.0 0.0

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:21) om svenska livförsäkringsbolags

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Instruktioner Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har den betydelse som anges i lagen (1995:1560)

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 Tentamen i Försäkringsredovisning 7,5 hp 09.00-14.00 onsdag den 27 maj 2015 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam

Läs mer

Fredo VT15 Livförsäkringsredovisning Dag 2

Fredo VT15 Livförsäkringsredovisning Dag 2 Fredo VT15 Livförsäkringsredovisning Dag 2 13 maj2015 Alexander Dollhopf Viktiga hållpunkter från dag 1» Livförsäkringstyper Sparandeförsäkring Traditionell livförsäkring Sparandeförsäkring Fondförsäkring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ)

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ) Årsredovisning 2001 Sverige AB (publ) Nordea Livförsäkring I 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sverige AB (publ) (Nordea Liv II), under året namnändrat från Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer