Företagarens försäkringsskydd Din guide genom försäkringsdjungeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln"

Transkript

1 Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln

2

3 Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade upplagan februari 2011

4 Svenskt Näringsliv 1981 Tryck: Henrix Grafiska AB, Huskvarna isbn

5 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida Ytterligare information som finns på hemsidan är Verktyg för arbetsgivare som innehåller olika interaktiva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är Administration och blanketter samt Försäkringsinformation för medarbetare. Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtals försäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finner du i slutet av skriften. Välkommen! 3

6 Innehåll Innehåll förkortningar 6 inledning 7 allmänt om försäkringar översikt 8 det lagstadgade skyddet 9 arbetsgivaravgifter och egenavgifter 10 avtalsförsäkringar 11 individuella/privata försäkringar 16 vem är företagare 17 försäkringslösningar för företagare företagarens val 18 avtalsförsäkringar 19 individuella försäkringar 20 sjukdom det lagstadgade skyddet 21 avtalsförsäkringar 24 individuella försäkringar 26 sammanfattning 28 olycksfall det lagstadgade skyddet 29 avtalsförsäkringar 31 individuella försäkringar 33 sammanfattning 34 ålderspension det lagstadgade skyddet 35 allmänt om tjänstepensioner 37 avtalsförsäkringar 39 individuella tjänstepensioner 43 sammanfattning 45 4

7 Innehåll dödsfall det lagstadgade skyddet 46 avtalsförsäkringar 48 individuella försäkringar 50 sammanfattning efterlevandepension 52 sammanfattning livförsäkring 53 gruppförsäkring 54 hälsoprövning 55 avdragsregler 56 arbetslöshet 58 ansvarförsäkring för vd och styrelse 60 några råd och tips 61 sammanställning försäkringsskydd för företagare 63 kontaktlista 64 svenskt näringsliv försäkringsinformation 65 - våra försäkringskonsulter 5

8 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar AFA-försäkringar AGB AGE AGS ALF ITP ITPK SJLL SGI TFA TGL SFB En gemensam benämning för AGB, AGS, TGL och TFA Avgångsbidrag (för arbetare) Avgångsersättning (för tjänstemän) Avtalsgruppsjukförsäkring Lagen om arbetslöshetsförsäkring industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän itp-kompletterande ålderspension Lagen om sjuklön Sjukpenninggrundande inkomst Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Tjänstegrupplivförsäkring Socialförsäkringsbalken försäkringsbolag, organisationer AFA Försäkring Alecta Collectum FK Fora PRI Pensionsgaranti LO PTK SAF En gemensam organisation för försäkringsgivarna: AFA Livförsäkring (försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (försäkringsgivare för TFA) Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar Svenskt Näringsliv-PTK Försäkringskassan Fora utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt Landsorganisationen i Sverige Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d privattjänstemannakartellen) Svenska Arbetsgivarföreningen och Sveriges Industriförbund lades ner 29 mars Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv. basbelopp år Prisbasbelopp (pbb) inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/ sjukersättning, garantipension samt arbetsskadelivränta inkomstbasbelopp (ibb) taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift samt extra pensionsrätt vid barnår Förhöjt prisbasbelopp (fbb) vid beräkning av pensionspoäng 6

9 Inledning Inledning Företagare har i regel ett sämre försäkringsskydd än anställda i ett företag. Det drabbar indirekt också familjen. Företagare tänker kanske oftast i första hand på att spara för sin pension, så att de kan behålla en ekonomisk standard även som pensionär. Vad många kanske inte tänker på är att det kan inträffa situationer under den aktiva tiden, som man också gör klokt i att försäkra sig mot. Det kan handla om långvarig sjukdom, olycksfall, dödsfall, eller det kan inträffa något som gör att man inte längre kan bedriva verksamheten utan blir arbetslös. privata avtal individuella allmänt/lag Det är viktigt att känna till det lagstadgade skyddet som alla omfattas av, men det är också viktigt att känna till hur man som företagare kan komplettera skyddet. När försäkringsbehovet skall utredas måste en mängd olika förhållanden beaktas, såsom lön, ålder, familjesituation, om företaget är kollektivavtalsbundet eller ej, bolagsform etc. Syftet med denna skrift är att ge kunskap om de försäkringar som finns på marknaden och göra det lättare att bedöma försäkringsrådgivarens erbjudanden om skydd för företagaren och hans/hennes familj. Skriften ersätter inte en individuell utredning av försäkringsbehovet. Avsikten är att den skall inspirera till att låta göra en sådan och då kan den här översikten över försäkringsskyddet vara till nytta. Boken avslutas med några goda råd till dig som vill se över ditt försäkringsskydd. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter står gärna till tjänst med objektiv information och råd om företagarens personliga försäkringsskydd. 7

10 Allmänt om försäkringar Översikt Ett försäkringsskydd kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lag stadgade skyddet som gäller för alla. Ovanpå det kommer kompletterande försäkringar, t ex avtalsförsäkringar för anställda inom den privata sektorn. Företag som har kollektivavtal via medlemskap i Svenskt Näringsliv eller via häng avtal med ett fackförbund är normalt skyldiga att teckna avtalsförsäkringar för sina anställda. Som komplettering till det lagstadgade skyddet kan företagaren genom företaget köpa antingen en avtalsförsäkring eller en individuell försäkringslösning eller en kombination av båda. Högst upp i pyramiden ligger de privata försäkringarna som den anställde eller företagaren själv köper som komplement. På den privata sidan kan man köpa gruppförsäkringar och/eller individuella försäkringar. eget köp privat företagets köp avtal individuella arbetsgivaravgift lag 8

11 Allmänt om försäkringar Det lagstadgade skyddet Det lagstadgade skyddet gäller för alla svenska medborgare och även för utländska medborgare som arbetar eller bor i Sverige. Samtliga är försäkrade enligt lagen oavsett om man är företagare eller anställd. Som företagare omfattas man av det lagstadgade skyddet och i det ingår sjuklön/sjukpenning sjukersättning arbetsskadeförsäkring ålderspension efterlevandepension. Administrationen sköts av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den högsta lönen som försäkras in i allmän försäkring är 7,5 prisbasbelopp, d v s kr år 2011 vad gäller sjukdom. Beträffande ålders pensionen är högsta lön 7,5 inkomstbasbelopp, d v s kr år företagets avgifter Företaget måste enligt lag betala arbetsgivaravgifter för de anställda. Ett aktiebolag måste betala in arbets givaravgifter även för företagaren, eftersom han i AB betraktas som anställd. Avgiften beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Arbetsgivaravgiften för år 2011 är 31,42% av bruttolönen. Avvikelser finns, se nästa sida. Här finns inget avgiftstak utan avgiften tas ut på hela utbetalda lönen. Avgiften betalas in varje månad och är en avdragsgill kostnad för företaget. Egenföretagaren (enskild firma, handelsbolag) betalar en något lägre egenavgift om 28,97% av bruttolönen. Avgiften kan sänkas ytterligare om företagaren väljer 14, 30, 60 eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen. Utöver arbetsgivaravgift eller egenavgift betalar företaget särskild löneskatt (24,26%) på pensionskostnaderna för anställda och företagare. Löneskatten betalas enligt de sedvanliga rutinerna för F-skatt. Löneskatten är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. En företagare som fortsätter att arbeta efter 65 år, betalar ingen eller lägre arbetsgivar-/eller egenavgift fr o m ingången av det kalenderår han fyller 66 år. För födda erläggs enbart en ålders pensionsavgift på 10,21%. För födda 1937 och tidigare erläggs ingen avgift om aktiv näringsverksamhet bedrivs. anställdas avgifter Oavsett om man är anställd eller företagare, får alla betala en ålderspensionsavgift uppgående till 7% på utbetald lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp ( kr). Denna avgift dras i samband med att arbetsgivaren gör avdrag för preliminär skatt. Dessutom tillkommer arbetslöshetsförsäkringen. Den är dock inte obligatorisk. A-kassa för anställda administreras i första hand av fackförbunden. Det finns också a-kassor för företagare. Den försäkrade betalar in en avgift till a-kassan. Denna avgift utgör en del av den totala kostnaden för försäkringen. I övrigt finansieras den via statliga medel, som till största delen utgörs av arbetsgivaravgifter. arbetsgivaravgifter egenavgift särskild löneskatt efter 65 år ålderspensionsavgift a-kassa 9

12 Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare arbetsgivaravgifter för arbetare och tjänstemän (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 5,02 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 2,91 Allmän löneavgift 9,23 Totalt 31,42 avgifter för egna företagare ej aktiebolag (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring * 5,00 (14 dgr), 4,82 (30 dgr), 4,60 (60 dgr), 4,46 (90 dgr) 5,11 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 0,37 Allmän löneavgift 9,23 Totalt 28,97 För personer som är födda 1985 eller senare uppgår arbetsgivaravgiften till 15,49%. För personer som är födda betalas enbart pensionsavgift 10,21%. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas ingen avgift. För egenföretagare som är födda 1985 eller senare är egenavgiften 14,88% om inte extra karenstid valts. Bedrivs passiv näringsverksamhet betalas istället för egenavgifter särskild löneskatt 24,26% oavsett ålder. * Den generella karenstiden är 7 dagar. Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Egenavgiften är då 28,86 (14 dgr), 28,68% (30 dgr), 28,46% (60 dgr) samt 28,32% (90 dgr) på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 28,97%. nedsättning av avgifterna Nedsättningar finns inom vissa regionala områden. Länsstyrelsen kan ge mer information. Vid beräkning av egenavgifter gällande personer födda får avdrag göras med 5% av överskott av näringsverksamhet mellan och kr. Avdraget kan uppgå till högst kr per år för enskild näringsidkare och kr per år totalt för samtliga delägare i handelsbolag eller i andra fall när flera personer bedriver verksamhet tillsammans. stöd för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb Reglerna för nystartsjobb innebär att arbetsgivaren vid nyanställning lämnas ekonomiskt stöd med 2 gånger de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren ska betala. Nystartsjobb gäller för personer som under ramtid på 15 månader minst 12 månader har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, varit arbetslösa och fått försörjningsstöd, haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets-/sjukersättning på heltid, haft skyddat arbete på Samhall eller haft en kombination av ovanstående. För ungdom (20-25 år) och för personer som fyllt 55 år gäller 6 månader under en ramtid på 9 månader. Nystartsjobb omfattar även vissa arbetslösa invandrare med uppehållstillstånd (inom 3 år från datum för tillståndet) och personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin som inte uppfyller något av de övriga villkoren. Reduktionen gäller lika lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst 5 år. För ungdom motsvarar stödet arbetsgivaravgiften och gäller i högst 6 månader förutom vid sjukdom då stödet gäller i högst 5 år. För person som fyllt 55 år gäller stödet dubbelt så lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst 10 år eller till årets slut det år personen fyller 65 år. För person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller stödet i högst 1 år samt för nyanlända i högst 3 år. Särskilt nystartsjobb gäller ungdom (20-25 år) som kvalificerat sig för nystartsjobb genom heltidssjukskrivning och innebär att stöd lämnas med oreducerad arbetsgivaravgift samt arbetsgivaravgift för ungdom. Mer information finns på www. arbetsformedlingen.se. Arbetsgivaren ansöker om stöd hos Arbetsförmedlingen. Stöd ges genom en kreditering av skattekontot. 10

13 Allmänt om försäkringar Avtalsförsäkringar Cirka tre miljoner anställda inom den privata arbetsmarknaden omfattas av avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna har förhandlats på central nivå mellan Svenskt Näringsliv LO och Svenskt Näringsliv PTK. En företagare som har anställda är i regel skyldig att teckna avtalsförsäkringar i enlighet med det kollektivavtal som följer av medlemskapet i Svenskt Näringsliv eller genom det kollektivavtal som företaget tecknat med ett fackförbund s k hängavtal. I kollektivavtalen finns reglerat vilka försäkringar som företaget måste teckna för de anställda. VD och företagare omfattas inte av kollektivavtalen. Det är företaget som betalar premier för de anställdas försäkringar. Det är också företaget som måste göra en försäkringsanmälan direkt hos de administrationsbolag, Fora respektive Collectum, som administrerar avtalsförsäkringarna. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter hjälper gärna till med det. Ett företag som inte är bundet av kollektivavtal kan för sina anställda arbetare teckna avtalsförsäkringar via Fora på frivillig väg. För att teckna ITP-planen via Collectum krävs dock kollektivavtal. VD och företagare kan också ansluta sig till vissa av de avtalsförsäkringar som företaget tecknat. För arbetare finns AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO, försäkringsavtalet omfattar följande försäkringar AGS-avtalsgruppsjukförsäkring sjukdom TGL-tjänstegruppslivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet Avtalspension SAF-LO pensionsförsäkring Omställningsförsäkring (Omställningsstöd och AGB) vid uppsägning p g a arbetsbrist. Försäkringsavtalet omfattar samtliga fem försäkringar, arbetsgivaren kan inte teckna vissa av dem utan det är ett s k obrutet paket där samtliga fem ingår. För tjänstemän gäller följande avtalsförsäkringar kollektivavtal premier för arbetare för tjänstemän ITP-industrins och handelns tilläggspension ersättning vid sjukdom, pensionering och dödsfall TGL-tjänstegrupplivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet TRR Trygghetsrådet stöd vid arbetsbrist, TRRs verksamhet bygger på ett Omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. 11

14 Premier till avtalsförsäkringar arbetare Premier till avtalsförsäkringar arbetare premier arbetare (% av bruttolön) Lön < kr/år Lön > kr/år Omställningsförsäkring* 0,30 0,00 AGS** 0,38 0,00 TFA 0,01 0,01 TGL** 0,30 0,00 Avtalspension SAF-LO pensionspremie*** 4,30 24,00 premiebefrielseförsäkring 0,12 0,12 Total bruttopremie 5,41 24,13 Finansieras av överskott **** -1,00 0,00 Total premie som faktureras 4,41 24,13 * Hängavtalsföretag betalar 0,60%. Företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund utanför Svenskt Näringsliv betalar 0,32%. Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). ** Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). *** Premien betalas fr o m månaden då arbetaren fyller 25 år. **** I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2011 till att betala 1,0 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 12

15 Ålderspension enligt kollektivavtal tjänstemän Ålderspension enligt kollektivavtal tjänstemän Jämförelse mellan ITP-planens avdelningar itp 1 itp 2 Pensionssystem Premiebestämd. Förmåns-/premiebestämd. Inträdesålder/ Omfattning Ålderspension Slutbetalning Kostnad Pensionsmedförande lön Lönedelar som omfattas Pensionens storlek Ersättning till efterlevande Ålderspension år. Sjukpension 18 år. Premierna som arbetsgivaren betalar är fastställda medan storleken på pensionen beror på vilka premier som betalats in, vilken lön tjänstemannen har haft, förvaltning och vilka avgifter bolagen tar ut. Tjänstemannen väljer förvaltare. Slutbetalning finns ej. Arbetsgivarens kostnad är känd. Premien är 4,5% på lönedelar upp till 7,5 ibb ( kr/månad) och 30% på lönedelar däröver. Premien grundar sig på kontant utbetald bruttolön/månad. Dessutom tillkommer en kostnad för sjukoch premiebefrielseförsäkring. Kontant utbetald bruttolön bl a övertid, tantiem, provision etc per månad. Kostnadsersättning ingår inte. Ingen övre lönegräns. Beror på inbetalda pensionspremier samt avkastningen och avgifter på dessa. Ålderspension och sjukpension omfattar alla försäkrade som inte är 65 år fyllda, d v s tjänstemän födda 1978 och tidigare. Premien som arbetsgivaren betalar beror på den förmån som ska utbetalas. ITPK är premiebaserad och tjänstemannen väljer förvaltare. Slutbetalning finns, se sid 46. Arbetsgivarens kostnad är svår att förutse eftersom premien beräknas utifrån tjänstemannens ålder, lön och beräknad tjänstetid (avser ålders- och familjepension). Generellt gäller att ju högre lön och ålder desto dyrare försäkring. ITPK-premien motsvarar 2% av lönen. Aktuell fast månadslön x 12,2 plus ev rörliga lönedelar etc. Bl a ingår inte övertids- och kostnadsersättning. Lönegräns 30 ibb ( kr/år). Beror på lönen vid pensioneringstidpunkten. Familjepension utbetalas livsvarigt till efterlevande om tjänsteman har/haft lön över 7,5 ibb. Gäller ej sambo och barn över 20 år. Familjepensionen kan väljas bort och istället förstärka ITPK. Inom ramen för pensionspremien kan tjänsteman välja familjeskydd och återbetalningsskydd. Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielse för arbetsgivaren vid - sjukdom/olycksfall (träder i kraft vid sjukdom mer än 14 dagar) - föräldraledighet med föräldrapenning (13 mån) - tillfällig föräldrapenning - vård av eget barn. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga. I ITPK kan väljas familje- och återbetalningsskydd. Premiebefrielse för arbetsgivaren vid - sjukdom/olycksfall (träder i kraft efter 90 dagars sjukdom i följd eller efter 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden) samt vid minst 25% sjukskrivning. Arbetsgivaren är f n helt premiebefriad, vid minst 25% sjukskrivning. 13

16 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 1 premier tjänstemän itp 1 (% av bruttolön) Lön < kr/mån Lön > kr/mån ITP 1 ålderspension* 4,50 30,00 premiebefrielseförsäkring* 0,115 0,835 sjukförsäkring** 0,10 0,385 TGL*** 0,20 0,00 TFA (AFA Försäkring) 0,01 0,01 TRR**** 0,30 0,30 Totalt 5,225 31,53 * Premien betalas fr o m månaden då tjänstemannen fyller 25 år. ** Premien 0,10% betalas på lönedelar upp till kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,385% betalas på lönedelar mellan kr/mån och kr/mån (30 inkomstbasbelopp). *** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet kr/mån vilket motsvarar något mindre än 0,2% vid lönen kr/mån (7,5 prisbasbelopp). **** Hängavtalsföretag betalar 0,70%. premiereduktion Alectas styrelse har för år 2011 beslutat om premiereduktion med 50% gällande premiebefrielse- och sjukförsäkringspremien för ITP-planen. Premierna redovisas efter premiereduktion. itp 1 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av ITP 1. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter godkännande (administreras av Collectum) tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Utbetald lön rapporteras av arbetsgivaren varje månad och ligger till grund för premien enligt ovan. Mellan 18 och 25 års ålder betalas premie enbart för ITP-sjukförsäkring. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 14

17 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 2 premier tjänstemän itp 2 (% av bruttolön) ITP 2 (ålderspension, ITPK, sjukförsäkring m m)* ca 10,9 TGL** ca 0,2 TFA (AFA Försäkring) 0,01 TRR*** 0,3 Totalt ca 11,4 * Prognos för år 2011, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutveckling under år Effekten av löneökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1% ger en ökad premie på ca 0,3 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp( kr/år). ** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet kr/månad vilket motsvarar något mindre än 0,2% vid lönen 7,5 prisbasbelopp ( kr/år). *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. premiereduktion Alectas styrelse har för år 2011 beslutat om premiereduktion med 50% gällande premiebefrielse- och sjukförsäkringspremien för ITP-planen. Premien redovisas efter premiereduktion. itp 2 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter godkännande (administreras av Collectum) tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 15

18 Allmänt om försäkringar Individuella/Privata försäkringar företagets köp individuell eller gruppförsäkring Utöver avtalsförsäkringarna finns indivuella försäkringar, som erbjuds av försäkringsbolagen. Dessa kan vara försäkringar som rör sjukdom, olycksfall, pension, efterlevande etc. Dessutom kan företaget teckna försäkringar för sjukavbrott, sjukvård, kompanjonsavtal m m. Kostnaden för pension och försäkringar avgörs helt av vilken försäkringslösning man väljer samt vilka nivåer man väljer för sjukersättning, efterlevandepension och ålderspension m m. Högst upp i pyramiden finns den privata delen, som var och en betalar själv. Här kan man komplettera det försäkringsskydd som företaget köpt d v s den del som följer av lag och kollektiva/individuella avtal. Det finns då två olika lösningar. Man kan antingen köpa individuella försäkringar på marknaden t ex avseende sjukdom, olycksfall, pension, liv etc eller ansluta sig till en gruppförsäkring. Det senare alternativet blir i allmänhet billigare. I en gruppförsäkring ingår oftast en livförsäkring kopplad med ett förtidskapital (ett kapital som utbetalas vid sjukersättning) sjukförsäkring, olycksfall, fritid och barnförsäkring (både sjuk- och olycksfallförsäkring). Till en gruppförsäkring kan man exempelvis ansluta sig via medlemskap i en branschorganisation, ett fackförbund eller genom en bank. Om makan/maken eller sambon har en gruppförsäkring via sin arbetsgivare finns det också en möjlighet att låta medförsäkra sig. privata försäkringar grupp Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring individuella Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring heltid Pensionsförsäkring 16

19 Vem är företagare? Vem är företagare? EF HB KB AB ägaren själv samtliga delägare komplementären företagare enligt försäkringsvillkoren företagare som själv eller tillsammans med make, barn och föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make till företagaren. allmänt Det kan tyckas självklart vem som är företagare och vem som är anställd, men så är det inte alltid. Aktiebolagslagen har en definition och inkomstskattelagen en annan. Dessutom har kollektivavtalen och försäkringsavtalen ytterligare en definition. Vem som är företagare är en viktig fråga eftersom de allra flesta företag inom den privata sektorn med anställda har kollektivavtal och därmed även avtalsförsäkringar. Enligt villkoren i avtalsförsäkringarna är det bolagsformen som avgör vem som är företagare. Företagare är i enskild firma (EF), ägaren och verksam make handelsbolag (HB), samtliga ägare och verksamma makar kommanditbolag (KB), komplementären och verksam make aktiebolag (AB), aktieägare som äger en tredjedel eller mer av aktierna sammanräknat med annan aktieägare som make, förälder och barn. En företagare eller VD i AB omfattas inte av kollektivavtalen och därmed inte heller av avtalsförsäkringarna. Det är alltså möjligt att välja en helt individuell lösning hos privata försäkringsbolag eller ansluta sig till vissa kollektivavtalade försäkringar. Företagare och VD kan däremot aldrig omfattas av TRR Trygghetsrådet eller Omställningsförsäkringen. Företagare som tecknat avtalsförsäkringar för anställda måste tänka på att den som äger över en tredjedel av aktierna i bolaget enligt försäkringsvillkoren betraktas som företagare. Äger man under en tredjedel betraktas man som anställd och omfattas av avtalsförsäkringarna. Undantag från avtalsförsäkringarna kan sökas hos Försäkringsnämnden hos Fora resp ITP-nämnden hos Collectum. Skäl för undantag kan vara ägande som inte uppgår till en tredjedel eller att man sålt sitt företag men arbetar vidare som anställd och då vill behålla sin individuella försäkring. Om företagarens sambo arbetar i företaget betraktas hon/han som anställd. Om företaget har kollektivavtal försäkras sambon in i avtalsförsäkringarna som arbetare eller tjänsteman, beroende på arbetsuppgifter. Sambo som har gemensamt barn med företagare kan söka undantag hos Försäkringsnämnden hos Fora eller ITP-nämnden hos Collectum. bolagsformen avgör företagare, vd sambo 17

20 Försäkringslösningar för företagare Företagarens val möjligheter avtalsförsäkringar individuella försäkringar fora TFA AGS TGL Avtalspension SAF-LO collectum ITP TGL tgl bolag Alecta Bliwa Folksam Ikano Försäkring Länsförsäkringar Movestic SalusAnsvar SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Sjuk Olycksfall Pension Efterlevande A-kassa Sjukavbrott Sjukvård Kompanjon Möjligt att kombinera företagets köp Företagare som vill låta företaget köpa ett kompletterande skydd kan välja mellan flera alternativ Företagares egen försäkring via Fora ITP-planen via Collectum (OBS! För att teckna ITP krävs kollektivavtal) TGL hos ett flertal bolag Individuella försäkringslösningar hos valfritt försäkringsbolag De olika försäkringsskydden kan kombineras. En mängd olika faktorer kan påverka valet såsom lön, tidigare anställning, familjesituation, hälsa, bolagsform, kollektivavtal etc. 18

21 Försäkringslösningar för företagare Avtalsförsäkringar Har företaget tecknat försäkringsavtal hos Fora, omfattas även företagaren av TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) helt kostnadsfritt om företaget har anställda eller till en kostnad för företaget om 450 kr/år om det inte finns anställda. Om företaget har ett försäkringsavtal med Fora kan företagaren dessutom teckna Företagarens egen försäkring, som innehåller tre produkter. Företagare kan välja att teckna en eller flera av dessa produkter AGS-sjukförsäkring, som gäller vid sjukdom TGL-tjänstegrupplivförsäkring, som gäller vid dödsfall Avtalspension SAF-LO, som gäller vid pensionering och även vid dödsfall beroende på om man aktivt valt familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Företagare i aktiebolag kan teckna ITP-försäkring även om han/hon inte har tjänstemän anställda. Dock krävs att bolaget har tecknat kollektivavtal. I ITP-planen ingår ersättning vid långvarig sjukdom, pension och dödsfall. Företagare kan även teckna en TGL-tjänstegrupplivförsäkring hos ett flertal bolag. Det är små skillnader på försäkringsvillkor och premier för TGL mellan försäkringsbolagen. företagarens egen försäkring itp och tgl 19

22 Försäkringslösningar för företagare Individuella försäkringar På marknaden finns försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkring olycksfallsförsäkring pensionsförsäkring livförsäkring samt specialprodukter som sjukvårds-, sjukavbrotts- och kompanjonförsäkring etc. sjukdom olycksfall pension liv sjukavbrott sjukvård kompanjon Försäkringskassans ersättning vid sjukpenningtid är ca 80% och vid sjukersättning 64% av inkomsten. En individuell sjukförsäkring kan höja ersättningsnivån upp till 90% av inkomsten vid både sjuk penningtid och sjukersättningstid. En individuell olycksfallsförsäkring gäller vanligen dygnet runt. Ersättningen utgår i form av dels ett skattefritt engångsbelopp (ideell ersättning), dels ersättningar för olika kostnader samt för rehabilitering. Det är viktigt att skyddet täcker både arbetstid och fritid om man inte har en TFA-försäkring. Om både TFA och heltidsolycksfallsförsäkring finns betalas ersättning från båda om man råkar ut för ett olycksfall på arbetstid. Den allmänna ålderspensionen ger för de flesta ca 50% av lönen i pension från 65 år. Genom att pensionsspara kan man höja sin pension från 65 år eller pensionera sig tidigare, dock inte före 55 år. Dessutom kan make/a, sambo och barn skyddas om man skulle avlida. En livförsäkring är ett bra komplement till grundskyddet enligt lag. Den ger familjen ett skattefritt engångsbelopp, som gör det möjligt att t ex lösa lån, betala kostnader i samband med dödsfallet eller spara ett litet kapital som reserv för framtida behov. Om ägaren eller en anställd nyckelperson skulle drabbas av olycksfall eller långvarig sjukdom kan det innebära att företagets intäkter minskar, medan de fasta kostnaderna (löner, hyra, räntor, telefon etc) kvarstår. Med en sjukavbrottsförsäkring kan man ordna ett skydd för rörelsen som bidrar till att täcka dessa kostnader. Försäkringen täcker de fasta kostnaderna som belastar rörelsen och/eller de merkostnader som kan uppstå om man t ex måste anlita en ersättare (lön, sociala avgifter etc). Försäkringen har en månads karens och ersättningen betalas ut i max 11 månader efter karens tiden. Premien är avdragsgill och beräknas utifrån den försäkrades ålder, karenstid och rörelsens fasta kostnader. Försäkringen ger dig tillgång till en kvalificerad vård och ditt företag minimerar risken för ekonomisk skada p g a din frånvaro. Försäkringen täcker kostnaderna för nödvändig sjukvård/operation samt innebär att man får snabb vård. Man får också tillgång till den bästa specialistvården. Denna försäkring kan tecknas för alla eller för nyckelpersoner i företaget. Beroende av hur försäkringen är tecknad får endast ca 2 15% av premien dras av i verksamheten. Förmånsbeskattning för den enskilde sker i samma storleksordning. Den som driver ett aktiebolag eller handelsbolag kan ha en eller flera kompanjoner. Om så är fallet bör man som företagare fundera på att skriva dels ett kompanjonavtal och dels teckna en kompanjonförsäkring. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägarna. Utfallande försäkringsbelopp från en kompanjonförsäkring kan användas för att lösa ut den avlidne kompanjonens familj ur företaget. Försäkringen kan även falla ut om en kompanjon t ex på grund av sjukdom måste dra sig tillbaka. 20

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Välkommen till IKEM Alldagar Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite

Välkommen till IKEM Alldagar Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite Välkommen till IKEM Alldagar 2016 Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite Agenda Arbetsskada - TFA Pensionsutredningen om ett längre arbetsliv Avtalsförsäkringarna - vad händer? Basbelopp och premier

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettioandra, reviderade

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Ersättningar. vid sjukdom

Ersättningar. vid sjukdom Ersättningar vid sjukdom Innehåll Om du blir sjuk 1 Ersättningar vid sjukdom 2 Lagstadgad sjuklön 3 5 Kollektivavtalad sjuklön 7 ITPs sjukpension under sjukpenningtid 8 Sjukersättning/aktivitetsersättning

Läs mer