Företagarens försäkringsskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens försäkringsskydd"

Transkript

1 Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd

2

3 Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Sjätte, reviderade upplagan 19 juni 2007

4 Svenskt Näringsliv 1981 Produktion: Copine Design Tryck: Henrix Grafiska ab, Huskvarna isbn

5 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal". Båda skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida Exempel på annan information som finns på hemsidan är den interaktiva hjälpredan Praktisk försäkringshantering. Nytt för i år är hjälpmedlet "Försäkringsinformation till medarbetare". Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtalsförsäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finner du i slutet av skriften. Välkommen!

6 4 Innehåll Innehåll förkortningar 6 inledning 7 allmänt om försäkringar översikt 8 det lagstadgade skyddet 9 arbetsgivaravgifter och egenavgifter 10 avtalsförsäkringar 11 individuella/privata försäkringar 14 vem är företagare 15 försäkringslösningar för företagare företagarens val 16 avtalsförsäkringar 17 individuella försäkringar 18 sjukdom det lagstadgade skyddet 19 avtalsförsäkringar 21 individuella försäkringar 23 sammanfattning 25 olycksfall det lagstadgade skyddet 26 avtalsförsäkringar 28 individuella försäkringar 30 sammanfattning 31 ålderspension det lagstadgade skyddet 32 allmänt om tjänstepensioner 34 avtalsförsäkringar 36 individuella tjänstepensioner 38 sammanfattning 40 dödsfall det lagstadgade skyddet 41 avtalsförsäkringar 43 individuella försäkringar 45 sammanfattning efterlevandepension 47 sammanfattning livförsäkring 48

7 Innehåll 5 gruppförsäkring 49 hälsoprövning 50 avdragsregler 51 arbetslöshet 53 ansvarförsäkring för vd och styrelse 55 några råd och tips 56 sammanställning försäkringsskydd för företagare 58 kontaktlista 59 svenskt näringsliv försäkringsinformation våra försäkringskonsulter 60

8 6 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar AFA-försäkringar En gemensam benämning för AGB, AGS, TGL och TFA AFL Lagen om allmän försäkring AGB Avgångsbidrag AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring LIP Lagen om inkomstgrundad ålderspension SGI Sjukpenninggrundande inkomst STP Särskild tilläggspension (t o m 1995) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL Tjänstegrupplivförsäkring försäkringsbolag, organisationer AFA En gemensam organisation för försäkringsgivarna: AFA Livförsäkring (försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (försäkringsgivare för TFA) Alecta Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Collectum Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar Svenskt Näringsliv-PTK FK Försäkringskassan Fora Fora utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti LO Landsorganisationen i Sverige PPM Premiepensionsmyndigheten PRI Pensionsregistreringsinstitutet PTK Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d privattjänstemannakartellen) SAF Svenska Arbetsgivarföreningen och Sveriges Industriförbund lades ner 29 mars Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv. basbelopp år Prisbasbelopp (pbb) inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, garantipension samt arbetsskadelivränta Inkomstbasbelopp (ibb) taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift samt extra pensionsrätt vid barnår Förhöjt prisbasbelopp (fbb) vid beräkning av pensionspoäng

9 Inledning 7 Inledning Företagare har i regel ett sämre försäkringsskydd än anställda i ett företag. Det drabbar indirekt också familjen. Företagare tänker kanske oftast i första hand på att spara för sin pension, så att de kan behålla en ekonomisk standard även som pensionär. Vad många kanske inte tänker på är att det kan inträffa situationer under den aktiva tiden, som man också gör klokt i att försäkra sig mot. Det kan handla om långvarig sjukdom, olycksfall, dödsfall, eller det kan inträffa något som gör att man inte längre kan bedriva verksamheten utan blir arbetslös. privata avtal individuella lag allmänt Det är viktigt att känna till det lagstadgade skyddet som alla omfattas av, men det är också viktigt att känna till hur man som företagare kan komplettera skyddet. När försäkringsbehovet skall utredas måste en mängd olika förhållanden beaktas, såsom lön, ålder, familjesituation, om företaget är kollektivavtalsbundet eller ej, bolagsform etc. Syftet med denna skrift är att ge kunskap om de försäkringar som finns på marknaden och göra det lättare att bedöma försäkringsrådgivarens erbjudanden om skydd för företagaren och hans/hennes familj. Skriften ersätter inte en individuell utredning av försäkringsbehovet. Avsikten är att den skall inspirera till att låta göra en sådan och då kan den här översikten över försäkringsskyddet vara till nytta. Boken avslutas med några goda råd till dig som vill se över ditt försäkringsskydd. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter står gärna till tjänst med objektiv information och råd om företagarens personliga försäkringsskydd.

10 8 Allmänt om försäkringar Översikt Ett försäkringsskydd kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lagstadgade skyddet som gäller för alla. Ovanpå det kommer kompletterande försäkringar, t ex avtalsförsäkringar för anställda inom den privata sektorn. Företag som har ett kollektivavtal via ett hängavtal med ett fackförbund eller som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv är normalt skyldiga att teckna avtalsförsäkringar för sina anställda. Som komplettering till det lagstadgade skyddet kan företagaren genom företaget köpa antingen en avtalsbunden försäkring eller en individuell försäkringslösning eller en kombination av båda. Högst upp i pyramiden ligger de privata försäkringarna som den anställde eller företagaren själv köper som komplement. På den privata sidan kan man köpa gruppförsäkringar och/eller individuella försäkringar. eget köp privat företagets köp avtal individuella arbetsgivaravgift lag

11 Allmänt om försäkringar 9 Det lagstadgade skyddet Det lagstadgade skyddet gäller för alla svenska medborgare och även för utländska medborgare som arbetar eller bor i Sverige. Samtliga är försäkrade enligt lagen oavsett om man är företagare eller anställd. Som företagare omfattas man av det lagstadgade skyddet och i det ingår sjuklön/sjukpenning sjukersättning arbetsskadeförsäkring ålderspension efterlevandepension. Administrationen sköts av Försäkringskassan. Den högsta lönen som försäkras in i allmän försäkring är 7,5 prisbasbelopp, d v s kr år 2007 vad gäller sjukdom. Beträffande ålderspensionen är högsta lön 7,5 inkomstbasbelopp, d v s kr år företagets avgifter Företaget måste enligt lag betala arbetsgivaravgifter för de anställda. Ett aktiebolag måste betala in arbetsgivaravgifter även för företagaren, eftersom han i AB betraktas som anställd. Avgiften beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Arbetsgivaravgiften för år 2007 är 32,42% av bruttolönen. Här finns inget tak på lönen utan avgiften betalas på hela utbetalda lönen. Avgiften betalas in varje månad och är en avdragsgill kostnad för företaget. Egenföretagaren (enskild firma, handelsbolag) betalar en något lägre egenavgift om 30,71% av bruttolönen. Avgiften kan sänkas ytterligare om företagaren väljer 3 eller 30 dagars karens i sjukförsäkringen. Utöver arbetsgivaravgift eller egenavgift betalar företaget särskild löneskatt (24,26%) på pensionskostnaderna för anställda och företagare. Löneskatten betalas enligt de sedvanliga rutinerna för F-skatt. Löneskatten är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. En företagare som fortsätter att arbeta efter 65 år, betalar ingen arbetsgivar-/eller egenavgift fr o m ingången av det kalenderår han fyller 66 år. För födda erläggs enbart en ålderspensionsavgift på 10,21%,. För de som är födda 1937 och tidigare uttas enbart särskild löneskatt på 24,26%. anställdas avgifter Oavsett om man är anställd eller företagare, får alla betala en ålderspensionsavgift uppgående till 7% på utbetald lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp ( kr). Denna avgift dras i samband med att arbetsgivaren gör avdrag för preliminär skatt. Dessutom tillkommer arbetslöshetsförsäkringen. Den är dock inte obligatorisk. A-kassa för anställda administreras i första hand av fackförbunden. Det finns också a-kassor för företagare. Den försäkrade betalar in en avgift till a-kassan. Denna avgift utgör en del av den totala kostnaden för försäkringen. I övrigt finansieras den via statliga medel, som till största delen utgörs av arbetsgivaravgifter. arbetsgivaravgifter egenavgift särskild löneskatt efter 65 år ålderspensionsavgift a-kassa

12 10 Allmänt om försäkringar Arbetsgivaravgifter och Egenavgifter anställda och företagare anställda och företagare i aktiebolag (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 8,78 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 totalt 32,42 egenföretagare ej aktiebolag (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring / **) 6,99/ *) 7,86 9,61 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 1,91 Allmän löneavgift 4,40 totalt 30,71 För personer som är födda betalas endast pensionsavgift om 10,21%. För arbetstagare och egenföretagare som är födda 1937 eller tidigare betalas istället särskild löneskatt om 24,26%. För personer födda uppgår från 1 juli 2007 arbetsgivaravgift till 22,71% och egenavgift till 20,45% om inte extra karenstid valts. * Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av *) 3 eller **) 30 dagars karenstid. Egenavgiften är då 28,96 resp. 28,09% på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 30,71%. nedsättning av arbetsgivaravgifterna Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna får arbetsgivaren varje månad göra ett avdrag motsvarande 2,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst kr per månad respektive högst kr per år för egenföretagare. Om flera arbetsgivare ingår i en koncern skall de i detta fall anses som en arbetsgivare. Ytterligare nedsättningar finns inom vissa regionala områden. Länsstyrelsen kan ge mer information. subventioner för nystartsjobb Särskilda regler för s k nystartsjobb gäller fr o m 1 januari Reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna har tagits bort helt för personer som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning eller socialbidrag i mer än ett år samt till arbetslösa utlänningar med uppehållstillstånd. Inte heller ålderspensionsavgiften tas ut för dessa personer. Avgiftssänkningen gäller lika lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst fem år eller om personen är äldre än 55 år, dubbelt så lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst 10 år. För utlänningar som fyllt 20 år lämnas stöd under högst 3 år från tidpunkten för beslut om uppehållstillstånd. Ungdomar (20-24 år) som varit arbetslösa i minst sex månader omfattas också av nystartjobben. För dem gäller subventionen högst ett år. Subventionen skall utgå till arbetsgivare för nystartjobb som har beslutats av Arbetsmarknadsverket och som avser anställningsavtal som träffats efter utgången av Arbetsgivaren ansöker om stödet hos Arbetsförmedlingen. Stödet ges genom en kreditering av skattekontot. allmän pensionsavgift för anställda Den anställde erlägger en egenavgift till pensionssystemet om 7%. Avgifterna inkluderas i inkomstskatten och betalas inte på lönedelar över kr (8,07 inkomstbasbelopp).

13 Allmänt om försäkringar 11 Avtalsförsäkringar Cirka tre miljoner anställda inom den privata arbetsmarknaden omfattas av avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna har förhandlats på central nivå mellan Svenskt Näringsliv LO och Svenskt Näringsliv PTK. En företagare som har anställda är i regel skyldig att teckna avtalsförsäkringar antingen i enlighet med det kollektivavtal som företaget tecknat med ett fackförbund ( hängavtal ) eller genom att företaget är medlem i Svenskt Näringsliv. I kollektivavtalen finns reglerat vilka försäkringar som företaget måste teckna för de anställda. VD och företagare omfattas inte av kollektivavtalen. Det är företaget som betalar premier för de anställdas försäkringar. Det är också företaget som måste göra en försäkringsanmälan/-anslutning direkt hos det/de berörda försäkringsbolag som handhar avtalsförsäkringarna. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter hjälper gärna till med det. Ett företag som inte är bundet av kollektivavtal kan för sina anställda teckna avtalsförsäkringar på frivillig väg eller välja individuella lösningar som försäkringsbolagen erbjuder. VD och företagare kan också ansluta sig till vissa avtalsförsäkringar. kollektivavtal premier översikt Arbetare grupp individuell Tjänstemän tfa tfa tgl ags Avtalspension Omställningsförsäkring lag Sjuklön/sjukförsäkring Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc tgl itp trr

14 12 Allmänt om försäkringar för arbetare För arbetare finns AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO, försäkringsavtalet omfattar följande försäkringar AGS-avtalsgruppsjukförsäkring sjukdom TGL-tjänstegruppslivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet Avtalspension SAF-LO pensionsförsäkring Omställningsförsäkring (Omställningsstöd och AGB) vid uppsägning p g a arbetsbrist. Försäkringsavtalet omfattar samtliga fem försäkringar, arbetsgivaren kan inte teckna vissa av dem utan det är ett s k obrutet paket där samtliga fem ingår. premier arbetare premier arbetare (% av bruttolön) Omställningsförsäkring 0,21 * AGS 1,49 TFA 0,20 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO pensionspremie 3,50 ** premiebefrielseförsäkring 0,60 total bruttopremie 6,30 Finansieras av överskott, se nedan. 0,60 total premie som faktureras 5,70 * Avgift för företag utanför Svenskt Näringsliv 0,23-0,32. Hängavtalsföretag betalar 0,42%. ** Tas ut från 21 år. överskott I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2007 till att betala premien för premiebefrielseförsäkringen. för tjänstemän För tjänstemän gäller följande avtalsförsäkringar ITP-industrins och handelns tilläggspension ersättning vid sjukdom, pensionering och dödsfall TGL-tjänstegrupplivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet TRR Trygghetsrådet stöd vid arbetsbrist, TRRs verksamhet bygger på ett Omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

15 Allmänt om försäkringar 13 På tjänstemannasidan administreras ITP-planen av Collectum. Collectum sköter också administration av det ITPK-val som tjänstemannen gör från 28 års ålder. ITP-premien är individuell och styrs av faktorer som lön, ålder och tidigare intjänad pension. TGL för tjänstemannen kan tecknas hos ett flertal bolag. TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, är den enda avtalsförsäkring som är gemensam för arbetare och tjänstemän. TFA tecknas hos Fora även för tjänstemän och premien uttas via Fora. Även företagare och VD omfattas av TFA. TRR Trygghetsrådets premie uttas via Fora. För år 2007 är premien för hängavtalsföretag 0,70 % och för medlemsföretag i Svenskt Näringsliv 0,30%. Medlemskap i Svenskt Näringsliv ger alltså en rabatt med 0,40 %. Observera att för anställda med årslöner under ca kr är den genomsnittliga ITP-kostnaden normalt 7-8%. Premierna för avtalsförsäkringarna är en avdragsgill kostnad för företaget. premier tjänstemän (% av bruttolön) premier tjänstemän ITP Avdelning 2 ca 11,4 * TGL ca 0,2 ** TFA (AFA-försäkring) 0,01 TRR 0,3 *** totalt ca 11,9 * Prognos för 2007, stora avvikelser förekommer. Kostnaden ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutveckling under ** Ca 50 kr per månad och anställd (600 kr/år) vilket motsvarar ca 0,2% på tjänstemännens lönesumma. *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. pensionskostnader Arbetsgivare skall erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Detta innebär bl a att löneskatt betalas för pensionspremier. Kostnaden motsvarar ca 0,85% av lönesumman för arbetare och ca 3% av lönesumman för tjänstemän. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för Svenskt Näringsliv och PTK har träffat en överenskommelse om ny tjänstepension för tjänstemän. De nya reglerna träder i kraft 1 juli I korthet kan sägas att den nya planen, som benämns ny ITP avdelning 1, är helt avgiftsbestämd och tjänas in från 25 års ålder. Företag som efter 25 april 2006 blir bundna av kollektivavtal kan efter godkännande av parterna tillämpa den nya planen för samtliga tjänstemän. För mer information se boken Försäkringar på arbetsmarknaden. I denna bok beskriver vi tillsvidare reglerna för nuvarande ITP-plan som benämns ITP avdelning 2. ny itp-plan

16 14 Allmänt om försäkringar Individuella/Privata försäkringar företagets köp Utöver avtalsförsäkringarna finns indivuella försäkringar, som handhas av försäkringsbolagen, t ex försäkringar som rör sjukdom, olycksfall, pension, efterlevande etc. Dessutom kan företaget teckna försäkringar för sjukavbrott, sjukvård, kompanjonsavtal m m. Kostnaden för tjänstepensioner m m avgörs helt av vilken försäkringslösning man väljer. Vad man även bör tänka på är högsta sjukersättningsnivå, avdragsregler för pension, skatteregler etc. individuell eller gruppförsäkring Högst upp i pyramiden finns den privata delen, som var och en betalar själv. Här kan man komplettera det försäkringsskydd som företaget köpt d v s den del som följer av lag och kollektiva/individuella avtal. Det finns då två olika lösningar. Man kan antingen köpa individuella försäkringar på marknaden t ex avseende sjukdom, olycksfall, pension, liv etc eller ansluta sig till en gruppförsäkring. Det senare alternativet blir i allmänhet billigare. I en gruppförsäkring brukar ingå en livförsäkring kopplad med ett förtidskapital (ett kapital som utbetalas vid sjukersättning) sjukförsäkring, olycksfall, fritid och barnförsäkring (både sjuk- och olycksfallförsäkring). Övriga produkter kan även ingå som ett fristående förtidskapital, sjuk- och olycksfall (invaliditetsersättning), sjukvårdsförsäkring. Till en gruppförsäkring kan man exempelvis ansluta sig via medlemskap i en branschorganisation, ett fackförbund eller genom en bank. Om makan/maken eller sambon har en gruppförsäkring via sin arbetsgivare finns det också en möjlighet att låta medförsäkra sig. privata försäkringar grupp Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring individuella Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring heltid Pensionsförsäkring

17 Vem är företagare? 15 Vem är företagare? ef hb kb ab företagare enligt försäkringsvillkoren ägaren själv samtliga delägare komplementären företagare som själv eller tillsammans med make, barn och föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make till företagaren. allmänt Det kan tyckas självklart vem som är företagare och vem som är anställd, men så är det inte alltid. Aktiebolagslagen har en definition och inkomstskattelagen en annan. Dessutom har kollektivavtalen och försäkringsavtalen ytterligare en definition. Vem som är företagare är en viktig fråga eftersom de allra flesta företag inom den privata sektorn med anställda har kollektivavtal och därmed även avtalsförsäkringar. Enligt villkoren i avtalsförsäkringarna är det bolagsformen som avgör vem som är företagare. Företagare är i enskild firma (EF), ägaren och verksam make handelsbolag (HB), samtliga ägare och verksamma makar kommanditbolag (KB), komplementären och verksam make aktiebolag (AB), aktieägare som äger en tredjedel eller mer av aktierna sammanräknat med annan aktieägare som make, förälder och barn till honom (ägaren) och verksamma makar. En företagare eller VD i AB omfattas inte av kollektivavtalen och därmed inte heller av avtalsförsäkringarna. Det är alltså möjligt att välja en helt individuell lösning hos privata försäkringsbolag eller ansluta sig till vissa avtalsbundna försäkringar. Företagare och VD kan däremot aldrig omfattas av TRR eller Omställningsförsäkringen. Företagare som tecknat avtalsförsäkringar för anställda måste tänka på att den som äger över en tredjedel av aktierna i bolaget enligt försäkringsvillkoren betraktas som företagare. Äger man under en tredjedel betraktas man som anställd och omfattas av avtalsförsäkringarna. Undantag kan sökas hos Försäkringsnämnden hos Fora resp ITP-nämnden hos Collectum beroende på vad man har för befattning i företaget. Om företagarens sambo arbetar i företaget betraktas hon/han som anställd. Om företaget har kollektivavtal försäkras sambon in i avtalsförsäkringarna som arbetare eller tjänsteman, beroende på arbetsuppgifter. Sambo som har gemensamt barn med företagare kan söka undantag hos Försäkringsnämnden hos Fora eller ITP-nämnden hos Collectum. bolagsformen avgör företagare, vd sambo

18 16 Försäkringslösningar för företagare Företagarens val möjligheter avtalsförsäkringar individuella försäkringar fora TFA AGS TGL Avtalspension SAF-LO collectum ITP TGL tgl bolag Alecta LF Skandia Folksam SEB/SEB Trygg Liv Bliwa Sjuk Olycksfall Pension Efterlevande A-kassa Sjukavbrott Sjukvård Kompanjon Möjligt att kombinera företagets köp Företagare som vill låta företaget köpa ett kompletterande skydd kan välja mellan flera alternativ Företagares egen försäkring via Fora ITP-planen via Collectum TGL hos ett flertal bolag Individuella försäkringslösningar hos valfritt försäkringsbolag De olika försäkringsskydden kan kombineras. En mängd olika faktorer kan påverka valet såsom lön, tidigare anställning, familjesituation, hälsa, bolagsform, kollektivavtal etc.

19 Försäkringslösningar för företagare 17 Avtalsförsäkringar Har företaget tecknat försäkringsavtal hos Fora, omfattas även företagaren av TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) helt kostnadsfritt om företaget har anställda eller till en kostnad för företaget om 250 kr/år om det inte finns anställda. Om företaget har ett försäkringsavtal med Fora kan företagaren dessutom teckna Företagarens egen försäkring, som innehåller tre produkter. Företagare kan välja att teckna en eller flera av dessa produkter AGS-sjukförsäkring, som gäller vid sjukdom TGL-tjänstegrupplivförsäkring, som gäller vid dödsfall Avtalspension SAF-LO, som gäller vid pensionering och även vid dödsfall beroende på om man aktivt valt familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Företagare i aktiebolag kan teckna ITP-försäkring även om han/hon inte har tjänstemän anställda. I ITP-planen ingår ersättning vid långvarig sjukdom, pension och dödsfall. Företagare kan även teckna en TGL-tjänstegrupplivförsäkring hos ett flertal bolag. Det är ingen skillnad på försäkringsvillkoren för TGL mellan försäkringsbolagen, det enda som skiljer är administration och premiebetalning. Svenskt Näringsliv och PTK har träffat en överenskommelse om ny tjänstepension för tjänstemän. De nya reglerna träder i kraft 1 juli I korthet kan sägas att den nya planen, som benämns ny ITP avdelning 1, är helt avgiftsbestämd och tjänas in från 25 års ålder. Företag som efter 25 april 2006 blir bundna av kollektivavtal kan efter godkännande av parterna tillämpa den nya planen för samtliga tjänstemän. För mer information se boken Försäkringar på arbetsmarknaden. I denna bok beskriver vi tillsvidare reglerna för nuvarande ITP-plan som benämns ITP avdelning 2. företagarens egen försäkring itp och tgl ny itp-plan

20 18 Försäkringslösningar för företagare Individuella försäkringar På marknaden finns försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkring olycksfallsförsäkring pensionsförsäkring livförsäkring samt specialprodukter som sjukvårds-, sjukavbrotts- och kompanjonförsäkring etc. sjukdom olycksfall pension liv sjukavbrott sjukvård kompanjon Försäkringskassans ersättning vid sjukpenningtid är ca 80% och vid sjukersättning 64% av inkomsten. En individuell sjukförsäkring kan höja ersättningsnivån upp till 90% av inkomsten vid både sjukpenningtid och sjukersättningstid. Se vidare under avsnitt Sjukdom sid 21. En individuell olycksfallsförsäkring gäller vanligen dygnet runt. Ersättningen utgår i form av dels ett skattefritt engångsbelopp (ideell ersättning), dels ersättningar för olika kostnader samt för rehabilitering. Det är viktigt att skyddet täcker både arbetstid och fritid om man inte har en TFA-försäkring. Om både TFA och heltidsolycksfallsförsäkring finns betalas ersättning från båda om man råkar ut för ett olycksfall på arbetstid. Se vidare Flera olycksfallsförsäkringar sid 30. Den nya ålderspensionen ger för de flesta ca 50% av lönen i pension från 65 år. Genom att pensionsspara kan man höja sin pension från 65 år eller pensionera sig tidigare, dock inte före 55 år. Dessutom kan make/a, sambo och barn skyddas om man skulle avlida. En livförsäkring är ett bra komplement till grundskyddet enligt lag. Den ger familjen ett skattefritt engångsbelopp, som gör det möjligt att t ex lösa lån, betala kostnader i samband med dödsfallet eller spara ett litet kapital som reserv för framtida behov. Om ägaren eller en anställd nyckelperson skulle drabbas av olycksfall eller långvarig sjukdom kan det innebära att företagets intäkter minskar, medan de fasta kostnaderna (löner, hyra, räntor, telefon etc) kvarstår. Med en sjukavbrottsförsäkring kan man ordna ett skydd för rörelsen som bidrar till att täcka dessa kostnader. Försäkringen täcker de fasta kostnaderna som belastar rörelsen och/eller de merkostnader som kan uppstå om man t ex måste anlita en ersättare (lön, sociala avgifter etc). Försäkringen har en månads karens och ersättningen betalas ut i max 11 månader efter karenstiden. Premien är avdragsgill och beräknas utifrån den försäkrades ålder, karenstid och rörelsens fasta kostnader. Försäkringen ger dig tillgång till en kvalificerad vård och ditt företag minimerar risken för ekonomisk skada p g a din frånvaro. Försäkringen täcker alla kostnader för nödvändig sjukvård/operation samt innebär att man får snabb vård. Man får också tillgång till den bästa specialistvården. Denna försäkring kan tecknas för alla eller för nyckelpersoner i företaget. Beroende av hur försäkringen är tecknad får endast ca 2-15% av premien dras av i verksamheten. Förmånsbeskattning för den enskilde sker i samma storleksordning. Den som driver ett aktiebolag eller handelsbolag kan ha en eller flera kompanjoner. Om så är fallet bör man som företagare fundera på att skriva dels ett kompanjonavtal dels teckna en kompanjonförsäkring. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägarna. Utfallande försäkringsbelopp från en kompanjonförsäkring kan användas för att lösa ut den avlidne kompanjonens familj ur företaget. Försäkringen kan även falla ut om en kompanjon t ex på grund av sjukdom måste dra sig tillbaka.

21 Sjukdom 19 Det lagstadgade skyddet vid sjukdom sjukdom lag 7,5 pbb lön karensdag 0 kr 80% sjuklön 80% sjukpenning 64% sjukersättning dag år Max 7,5 pbb 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 Vid sjukdom finns lagstadgade försäkringar såsom sjuklön, sjukförsäkring och sjukersättning. Egenföretagare eller uppdragstagare omfattas dock inte av sjuklönereglerna. För dem gäller endast sjukförsäkringen och sjukersättningen. Däremot betraktas företagare i aktiebolag, som uppbär lön från bolaget, som arbetstagare och omfattas därmed av sjuklönelagen de första 14 kalenderdagarna. Som egenföretagare i ett handelsbolag eller enskild firma kan man sänka sin sjukförsäkringsavgift (i egenavgiften) genom att i stället för en karensdag välja 3 eller 30 dagars karenstid. Ju längre karenstid, desto lägre sjukförsäkringsavgift. Observera att om du som företagare en gång har valt hög karenstid och vill ändra till en kortare så måste du dels vara frisk och dels under 55 år. Däremot kan ny företagare över 55 år välja karenstid. Sjukanmälan ska göras den första sjukdagen till Försäkringskassan som även betalar ut sjukpenningen. Sjuklönelagen gäller för anställda och företagare i aktiebolag som har tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning omfattande minst en månad. Sjuklön utbetalas under de 14 första kalenderdagarna i varje sjukperiod. Endast arbetsdagar ersätts med 80% av lönen. För den första sjukdagen, karensdagen, utgår dock ingen ersättning. Observera att det inte finns något tak för ersättningsnivån, utan sjuklön utbetalas med 80% av hela lönen. Vad som ingår i underlaget för beräkning av sjuklönen regleras i kollektivavtalen. Antalet karensdagar begränsas till 10 under en 12-månadersperiod. Sjukpenningen beräknas med hänsyn till årsinkomsten av förvärvsarbete, d v s den lön/skatterättsliga nettointäkt man förväntas få under de kommande 12 månaderna, d v s den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är 12 x månadslönen. För rätt till sjuklön sjukpenning

22 20 Sjukdom sjukpenning krävs att den försäkrade lider av en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Lägsta SGI är 24% av prisbasbeloppet och den högsta 7,5 pbb. Varken skattepliktiga förmåner eller semestertillägg ingår i SGI. I stället för att betala ut sjukpenning kan försäkringskassan i vissa fall ersätta merkostnader i samband med resor till och från arbetet. aktivitets-/ sjukersättning Om arbetsoförmågan visar sig bli mer bestående eller varaktig fram till pensioneringen kan Försäkringskassan besluta om sjukersättning. Den kan vara tidsbegränsad eller tills vidare, då med 64% av ett inkomstunderlag som beräknas på de tre bästa årens bruttoinkomster under en viss given ramtid. För personer mellan år kallas ersättningen för aktivitetsersättning istället för sjukersättning. Aktivitetsersättningen beviljas under en begränsad tid, max 3 år.

23 Sjukdom 21 Avtalsförsäkringar sjukdom ags 7,5 pbb ca 10% ags dagers. ca 15% ags månadsers. lön karensdag 0 kr 80% sjuklön 80% sjukpenning 80% sjukpenning 64% sjukersättning dag år 14 dagars karens Premie beroende på inkomst Ingen hälsoprövning. Arbetsför minst 25% samt utfört arbete i minst en vecka Avdragsrätt ags Företagare som tecknat försäkringsavtal med Fora kan även teckna Företagarens egen försäkring, som innefattar bl a AGS-avtalsgruppsjukförsäkring. För att få ersättning från AGS räcker det med att man, när försäkringen tecknas, är arbetsför till minst 25% sedan minst en vecka tillbaka. Försäkringen tecknas via Fora. Premien är fast och baseras på inkomsten.den är avdragsgill i aktiebolaget. Som enskild näringsidkare får man göra avdrag efter det att man gjort räntefördelning och avsättning till periodiseringsrespektive expansionsmedelfond. All ersättning från AGS är skattepliktig. För företagare utgör ersättningen ca 10% av inkomsten och utgår i form av en dagsersättning från 15:e sjukdagen t o m den 360:e sjukdagen. Tillsammans med sjukpenningen ger AGS normalt ca 90% av inkomsten. Därefter upphör AGS men återkommer sedan om sjukersättning beviljas. Försäkringskassans beslut skickas in till AFA och man får då en månadsersättning från AGS vilken betalas ut längst till 65 års ålder. Tillsammans med ersättningen från försäkringskassan ger det som regel ca 80% av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. AGS månadsersättning bestäms av den årsinkomst som anmälts till försäkringskassan (SGI) och ger 15% av den försäkrades tidigare inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp. ersättning

24 22 Sjukdom sjukdom itp 7,5 pbb 10% itp-pension 15% itp-pension lön karensdag 0 kr 80% sjuklön 80% sjukpenning 64% sjukersättning dag R 65 år Karenstid Riskpremie Hälsoprövning fullt arbetsför Avdragsrätt itp avdelning 2 ITP-planen innehåller förmåner som utgår i olika situationer, som långvarig sjukdom, ålderspensionering, dödsfall etc. ITP-försäkringen ses som en helhet, man kan inte teckna sig för en eller några delar av försäkringen. Den högsta lönen som försäkras in i ITP-planen är 30 inkomstbasbelopp. Hälsoprövningen i ITP-planen kräver att man vid tecknandet är fullt arbetsför för den omfattning som anställningen avser. Premien är avdragsgill. itp sjukpension Vid långvarig sjukdom betalas sjukpension från ITP som ett tillskott till de förmåner som utbetalas från försäkringskassan enligt lagstadgad försäkring. ersättningsnivå lönedelar inom intervallet under sjukpenningtid t o m dag 90* dag dag ,5 prisbasbelopp 0% 10% 0% 7,5-20 inkomstbasbelopp 0% 65% 65% inkomstbasbelopp 0% 32,5% 32,5% under tid med aktivitets-/sjukersättning - 7,5 prisbasbelopp 15% 7,5-20 inkomstbasbelopp 65% inkomstbasbelopp 32,5% * När karensregel om 105 dagar är uppfylld utbetalas ersättning från ITP med 10%, 65% resp 32,5% av lön. premiebefrielse Observera att efter karenstiden normalt 90 dagar och vid minst 25% arbetsoförmåga är företaget helt premiebefriat och betalar inga premier till ITP-försäkringen.

25 Sjukdom 23 Individuella försäkringar Den individuella sjukförsäkringen kompenserar förlust av inkomst vid långvarig arbetsoförmåga pga sjukdom eller olycksfall. Den brukar normalt ingå i en tjänstepensionsplan för företagare. sjukdom individuell 7,5 pbb individuell sjukförsäkring lön karensdag 0 kr 80% sjuklön 80% sjukpenning 80% sjukpenning 64% sjukersättning dag år 90 % av inkomsten 1, 3, 12 mån eller rörlig karens (R) Försäkringsbelopp, karenstid, ålder och kön styr premiens storlek Hälsoprövning Avdragsrätt om P-klassad I en individuell sjukförsäkring kan karenstiden variera från en månad, tre månader, 12 månader och/eller med en så kallad rörlig karens (R-karens). Den rörliga karensen innebär att ersättning börjar betalas ut när den försäkrade erhåller sjukersättning normalt vid minst 25% arbetsoförmåga.* Ersättningen vid sjukdom får aldrig vara högre än normalt 90% av inkomsten inklusive sjukpenning enligt Finansinspektionens rekommendation. För egna företagare kan särskilda maximiregler gälla vid startskedet. Eftersom företagare förutsätts ta ut en relativt sett lägre lön i företaget vid startskedet (s k konsolidering) får de teckna mer än 90% av den sjukpenninggrundande inkomsten (ända upp till 120% av SGI hos vissa bolag). Om du som företagare har tecknat flera sjukförsäkringar och på så sätt ska ha ut ett högre belopp än 90% av din arbetsinkomst, kan försäkringsbolaget innehålla en del av ersättningen. Ersättning från sjukförsäkringen ges i regel om man har 25% arbetsoförmåga p g a sjukdom eller olycksfallsskada och betalas ut med ett belopp i månaden som avtalats i förhand fram till pensionsåldern. karenstid högsta ersättningsnivå överförsäkring * Observera att villkoren kan variera mellan bolagen.

26 24 Sjukdom hälsoprövning premie avdragsrätt När man tecknar sjukförsäkring måste man lämna en hälsodeklaration och i vissa fall även genomgå en läkarundersökning. Som regel ingår optionsrätt, vilket innebär att man har rätt att inom vissa ramar höja ersättningsbeloppet utan hälsoprövning. Premien baseras på karenstid, ålder och lön ju kortare karenstid, ju högre ålder och ju högre försäkringsbelopp, desto högre premie. Premien omräknas varje år. Kvinnor betalar högre premie än män, då de statistiskt sett oftare är sjuka. Vissa bolag tillämpar dock gemensamma premiegrunder. Man kan välja mellan en individuell- eller en gruppsjukförsäkring. Den individuella kan tecknas antingen som P-försäkring (skattepliktigt belopp) eller K-försäkring (skattefritt belopp). Gruppsjukförsäkringen är en K-försäkring. Premien för sjukförsäkringen i AGS och ITP är avdragsgill. I en individuell sjukförsäkring är premien avdragsgill om försäkringen är P-klassad.

27 Sjukdom 25 Sammanfattning Sjukdom individuell sjuk itp/alecta ags/fora ersättning Upp till 90% av inkomsten. Under sjukpenningtid ger ITP 10% av lön upp till 7,5 prisbasbelopp dag 91 till 360. Vid lön <7,5 pbb ger ITP-sjukpension ersättning vid sjukersättning med 15% av pensionsmedförande lön. Högre ersättning gäller för löner >7,5 pbb. 10% av inkomst dag och 15% av inkomsten vid sjukersättning (max kr/mån). karens 1, 3 och 12 månader eller rörlig karens (R). 90 dagar (alt 105 dagar). 14 dagar. premie Baseras på försäkringsbelopp, karenstid och ålder. Ingår i riskpremie. Procentsats som baseras på inkomsten. premiebefrielse 3 månader, normalt vid minst 25% sjukskrivning.* 3 månader, minst 25% sjukskrivning. Efter 14 dagars sjukskrivning. hälsoprövning Hälsoprövning. Fullt arbetsför. Arbetsför till minst 25% samt utfört arbete i minst en vecka. avdragsrätt Ja, om P-klassad. Ja. Ja. * Observera att villkoren kan variera mellan bolagen.

28 26 Olycksfall Det lagstadgade skyddet olycksfall i arbete och fritid heltidsolycksfall gruppförsäkring tfa laf Arbetstid gruppförsäkring Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbar någon ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. laf lagen om arbetsskadeför säkring Lagen om arbetsskadeförsäkringen är en lagstadgad försäkring och omfattar alla som arbetar i Sverige. Försäkringen utgör grunden i försäkringsskyddet vid arbetsskada. vad är en arbetsskada? prövning ersättning dödsfall Arbetsskada är en skada på grund av olycksfall i arbetet skada vid färd till eller från arbetet (färdolycksfall) arbetssjukdom, dvs skadlig inverkan i arbetsmiljön som med hög sannolikhet orsakat sjukdomen skada framkallad genom smitta i arbetet (t ex gulsot). Om man råkar ut för ett olycksfall betraktas skadan som en vanlig sjukdom och sjuklön respektive sjukpenning betalas ut. För att Försäkringskassan skall pröva skadan erfordras att man får en inkomstförlust, t ex på grund av att man måste byta arbete eller omplaceras med lägre lön, eller att man beviljas sjukersättning som ger en inkomstförlust. Om inget av det som nämnts ovan inträffar betraktas skadan som vilken vanlig sjukdom som helst. Skadan kan även prövas som arbetsskada, då Försäkringskassan betalar ut ersättning för kostnader för t ex särskilda hjälpmedel och tandvård. Försäkringen ger ett skydd om man skadas i arbetet eller på väg till och från arbetet. Vid en godkänd arbetsskada ger försäkringen ersättning för förlorad inkomst, s k livränta och för vissa kostnader som t ex för tandskador, särskilda hjälpmedel och sjukvård utom riket. Högsta inkomsten som försäkras i LAF är 7,5 prisbasbelopp. Vid dödsfall på grund av arbetsskada betalas begravningshjälp med 30% av prisbasbeloppet samt livränta till efterlevande. Livräntans storlek är 45% av den avlidnes inkomst (livränteunderlag) om inga barn finns. Om det finns barn upp till 18 års ålder minskas livräntan till den vuxne efterlevande då barnen också får livränta. Om barn till den avlidne är berättigad till livränta, är livräntan för den

29 Olycksfall 27 vuxne 20% av livränteunderlaget. Livränta betalas ut för samma tid som omställningspension och förlängd omställningspension samt barnpension. Man bör komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet vid olycksfall. Det ger enbart skydd för skador som orsakats i samband med arbetet och ersätter enbart för vissa kostnader.

30 28 Olycksfall Avtalsförsäkringar laf olycksfall i arbete tfa Under akut Vissa kostnader Arbetsolycksfall Arbetssjukdom sjukdomstid Kostnader Kostnader Full inkomstersättning Färdolycksfall (sjuk mer än 14 dagar) Kostnader Sveda och värk Sveda och värk Vid invaliditet Livränta < 7,5 pbb Livränta > 7,5 pbb Särskild arbets- Framtida merkostnader skadeersättning Invaliditetsersättning Vid rehabilitering Vissa kostnader Vid dödsfall Begravningshjälp Begravningskostnader Efterlevandelivränta Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär tfa trygghetsförsäkring vid arbetsskada Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan ses som en komplettering till det lagstadgade skyddet i LAF. Till skillnad mot LAF betalar TFA ut ideella ersättningar. TFA är en ansvarsförsäkring av s k no fault-karaktär, vilket innebär att den anställde inte kan föra skadeståndstalan gentemot företaget. Försäkringen betalar ut ersättning enligt i huvudsak skadeståndsrättsliga regler. beredskapsavtal inkomstersättning tfa livränta Företagare som tecknat försäkringsavtal om AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO för sina anställda omfattas automatiskt av TFA-försäkringen. Det är vanligt att företagare som inte har anställda ändå tecknar ett försäkringsavtal, ett s k beredskapsavtal. För en minimipremie om 250 kr/år som betalas av företaget omfattas då också företagaren av TFA-försäkringen. Om man tecknat ett beredskapsavtal och senare anställer en person som arbetare omfattas denne av samtliga försäkringar för arbetare. Anställer man en tjänsteman omfattas denne enbart av TFA. inkomstersättning Vid arbetsolycka som medfört sjukskrivning i mer än 14 dagar, lämnas ersättning för inkomstförlust. Ersättningen täcker i de flesta fall hela inkomstförlusten under sjukskrivningstiden, d v s redan från 1:a sjukdagen (karensdagen). Vid arbetssjukdomar och färdolycksfall utges normalt ingen ersättning för inkomstförlust från TFA. Om arbetssjukdom vållats av arbetsgivare eller arbetstagare genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen, kan den skadade få full ersättning för inkomstförlust. Det åligger den skadade att visa att sådan vårdslöshet förelegat. livränta I de fall då LAF betalar ut livränta täcker den inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp. En företagare som haft högre inkomst får kompletterande livränta från TFA på lönedelar över 7,5 prisbasbelopp.

31 Olycksfall 29 kostnader Vad gäller kostnader för akut tid finns en självrisk på 500 kronor. Då TFA inte gör utbetalningar under 100 kronor innebär det att man måste ha en total kostnad på minst 600 kronor. TFA ersätter i dessa fall läkar- och sjukvårdskostnader, ersättning för skadade glasögon (om intyg finns från sjukvårdsinrättning) proteser m m. Blir man sjukskriven i minst 14 dagar kan man även få ersättning för merkostnader som skadan medfört, t ex skadade kläder, hemhjälp etc. Om skadan medför nödvändiga framtida merkostnader ger TFA ersättning i form av livränta eller engångsbelopp. Ersättningen lämnas för kostnader som inte täcks av försäkringskassan eller från annat håll och är skattefri. TFA kan även betala ut ersättning för framtida merkostnader som läkarvård, hemhjälp etc, då vanligtvis i form av ett engångsbelopp. Kostnader för nära anhörigs sjukbesök, resor etc, kan ersättas till den skadade. ideella ersättningar Vid arbetsolycksfall och färdolycksfall under den akuta sjukdomstiden kan TFA utbetala ersättning för sveda och värk. En ideell ersättning som plåster på såren för att man råkat ut för ett olycksfall utges normalt efter det att man varit sjukskriven 31 dagar och ersätter för sjukhusvård och vård i hemmet fr o m första sjukdagen. Ersättningen baseras på skadans art, läkningstid, etc och är befriad från inkomstskatt. Invaliditetsersättningen utgår för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) och i svårare skador för särskilda olägenheter. Lyte är ett kroppsfel som kan sägas vara vanställande och som kan observeras mer direkt av andra personer, t ex ärr, hälta eller förlust av en arm, fot, ett öga etc. Men omfattar fler olägenheter och används sammanfattande om besvär i livsföringen, som förlust eller nedsättning av syn, hörsel, lukt eller smak, kroppsfel som inte är vanställande, smärtor vid vissa rörelser etc. Ersättningen är skattefri och beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler. Man beaktar dels den medicinska invaliditetsgraden, dels personens ålder. Som exempel ger en 99% medicinsk invaliditetsgrad för en 25-åring kr och för en 50-åring ca kr. Vid svårare skador med särskilt hög anspänning lämnas ersättning för särskilda olägenheter. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler. I huvudsak grundades ersättningens storlek på graden av anspänning i arbetet. Vid dödsfall utges ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för bl a begravningskostnader (efter samordning med LAF) och förlust av underhåll till efterlevande, den efterlevande ska ha möjlighet att i princip få en bibehållen standard. Fr o m 2002 finns inga garanterade belopp. Efterlevande kan också få ersättning vid psykiska besvär som grundar sig på dödsfallet. Även person som stått den avlidne särskilt nära kan få ersättning för personskada, t ex psykisk chock eller andra besvär om denna är en följd av dödsfallet. Ideella ersättningar kan sökas under en period av 10 år efter det att en skada erkänts som arbetsskada. För övriga ersättningar från TFA gäller en preskriptionstid av 6 år. Den som drabbats av en arbetssjukdom har i vissa fall rätt till ersättning från TFA även om sjukdomen visar sig först när anställningen upphört. De livräntor som utges från TFA är värdesäkrade enligt lagen om ändring av skadeståndslivräntor. Livräntorna räknas om enligt förändringarna i prisbasbeloppet den 1 januari varje år. kostnader sveda och värk övergående lidande lyte och men bestående lidande särskilda olägenheter dödsfall preskriptionstid värdesäkring

32 30 Olycksfall Individuella försäkringar exempel olycksfall heltid Invaliditetskapital 20 pbb medicinsk eller ekonomisk Sveda och värk Läkemedelskostnader Tandvårdskostnader, erforderliga belopp Resor, erforderliga belopp Merkostnader, max 3,5 pbb Rehabiliteringskostnader (Dödssfall 1 pbb) premie ca 900 kr/år individuell olycksfallsför säkring Olycksfallsförsäkringen täcker endast olycksfall, inte risken att bli långvarigt sjuk. Vanligtvis gäller den individuella olycksfallsförsäkringen dygnet runt medan gruppolycksfallsförsäkringen vanligen endast gäller vid olycksfall som inträffar på fritiden. flera olycksfallsförsäkringar medicinsk- och ekonomisk invaliditet premie självrisk avdragsrätt Ersättningen för kostnader och sveda och värk kan bara betalas ut från en försäkring. Resterande delar, som de ideella ersättningarna, betalas ut från varje försäkring. Vissa olycksfallsförsäkringar, som TFA, är kopplade enbart till arbete, medan andra gäller enbart fritid, som gruppolycksfallsförsäkringen. Den innehåller i stort sett samma typ av ersättningar som TFA. invaliditetskapital I en individuell olycksfallsförsäkring ligger tyngdpunkten på ett invaliditetskapital, som betalas ut i form av ett engångsbelopp när invaliditetsgraden fastställts definitivt. I den här försäkringen ingår både medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Högsta kapital som kan försäkras är 100 prisbasbelopp. Den medicinska invaliditeten baseras på en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Invaliditeten graderas efter olika handikapp i s k invaliditetsgrader som tagits fram i samråd med läkare inom olika medicinska specialområden. Den ekonomiska invaliditeten bedöms efter i hur hög grad förmågan av att arbeta har försämrats på grund av olyckan. I praktiken jämför man med reglerna för sjukersättning och utgår vid bedömningen från om skadan medfört minst halv sjukersättning från lagstadgad försäkring. Man kan också få ersättning för kostnader i samband med läkar- och tandläkarvård samt för resor, i den mån kostnaderna inte täcks av den lagstadgade försäkringen. Leder olyckan till ett dödsfall utgår i stället ett dödsfallskapital. Premien är normalt inte åldersberoende utan baseras på det invaliditetskapital som tecknats. Vissa riskfyllda yrken medför en förhöjning av premien. En viss självrisk kan ingå i den här typen av olycksfallsförsäkring. Försäkringen betraktas som en K-försäkring och är därmed inte avdragsgill.

33 Olycksfall 31 Sammanfattning Olycksfall laf tfa individuell olycksfall gruppolycksfall när gäller Arbetstid. Arbetstid. Heltid. Fritid eller heltid. riskklass Ingen. Ingen. Tilläggspremie för vissa yrken. Ingen. förmåner Livränta upp till 7,5 pbb vid nytt arbete, sjukersättning. Livränta över 7,5 pbb vid nytt arbete, sjukersättning. Full inkomstersättning vid arbetsolycksfall. Ideella ersättningar enligt skadeståndsrättsliga regler. Invaliditetskapital pbb vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet. 20 pbb + 20 pbb i invaliditetstillägg. Kostnader tandvård särskilda hjälpmedel vård utom riket Kostnader/merkostnader. Kostnader/merkostnader. Kostnader/merkostnader. Dödsfall begravningshjälp 30% av pbb efterlevandelivränta Dödsfall begravningshjälp förlust av underhåll psykiska besvär Dödsfall pbb. Dödsfall 0,5 pbb. premie Arbetsgivaravgift. 0 eller 250 kr/år. Individuell, baseras på yrke och ersättningsnivå. Fast premie kr/ mån. avdragsrätt Ja. Ja. Nej. Nej.

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, september 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2016 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10 FTP 08 Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 1 Innehållsförteckning (med sidhänvisning) Innehåll...2 A FTP-planen Övergripande

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 GS-medlem innehåll Hej GS- medlem Det nummer av Fackuttrycket som du nu håller i är ett extranummer som fokuserar på information om försäkringar.

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Bli inte morgondagens fattigpensionär! Spara rätt som frilans

Bli inte morgondagens fattigpensionär! Spara rätt som frilans Bli inte morgondagens fattigpensionär! Spara rätt som frilans Vi finns bara till för att hjälpa dig i branschen PP Pension är en förening som ända sedan 1882 har till uppdrag att hjälpa alla i mediebranschen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2011-05-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2011-05-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare Din tjänstepension Gamla PA-KFS för dig som är född 1953 eller tidigare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1953 eller tidigare och anställd på ett KFS-anslutet

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-05) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet.

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet. Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 Bankernas tjänstepension (BTP) mellan och Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet för akademiker 2 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 1. Inledning

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM INNEHÅLL 4 6 8 10 12 14 15 VARIFRÅN KOMMER PENSIONEN? DET NYA PENSIONSAVTALET PÅ INSTITUTIONSTEATRARNA OMSTÄLLNINGS- OCH KARRIÄRVÄXLINGSAVTALET

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer