OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPT Courtesy Notice Riktlinjer"

Transkript

1 OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Lagens omständigheter, som vi lever efter, har radikalt förändrats genom OPPT UCCanmälningarna. Företagen som sådana, och deras "juridiska" system, har stängts ner, och det som återstår är Universell lag, sedvanerätt och UCC som regelverk, i samspel med varje människa på jorden, som agerar med obegränsat personligt ansvar som en individ. Inga företagstitlar, rättssystem, (stadga)registreringar, försäkringar eller auktoritära hierarkier återstår. Detta förändrar hur vi agerar, och förhåller oss till varandra, i alla våra interaktioner. De så kallade "företagsagenterna" som skickas för att interagera med oss, agerar fullständigt ovetandes, och med okunnighet om, deras ändrade status. Vid någon tidpunkt, när den Absoluta Sanningen kommer släppas fritt, så ändras och korrigeras detta. Fram tills dess är det vårt jobb att lära oss att vara fredliga och lagliga invånare på den Nya Jorden och att lära ut detta till alla omkring oss. Detta kommer att bidra till att hålla det nya systemet vid liv. 2. Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Att hövligt och kraftfullt tillkännagiva alla föredetta "företagsagenter" som ämnar interagera med oss, att alla världens företag, inklusive alla "banker" och företagsregeringar" (regeringar som agerar som företag) nu är ogilitigförklarade och därmed nerstängda och att alla föredetta "företagsagenter" nu agerar som egna individer som mottagare av detta tillkännagivande med fullt eget ansvar för sina handlingar. Vår avsikt med den första utgåvan av detta dokument är att rekommendera dig, som förespråkare, att du bara använder detta tillkännagivande, när personer direkt interagerar med dig, eller som skriftligt interagerar med dig. Även om du har laglig rätt att utfärda ett Hövligt Tillkännagivande till de som instruerar svaranden, utan att nödvändigtvis ha direkt interaktion med dem, tror vi att detta är det mest rimliga metoden vid denna tidpunkt. Vårt mål är att helt enkelt tysta rättskiparna i det gamla systemet när de försöker "komma åt" dig, och att utbilda individen varje gång detta händer. Vi är dem och de är oss. 2,1. Bakgrund Antingen har bankerna och "regeringarna" blivit ogiltigförklarade eller så har de inte. Hur ligger det till..? Låt oss först titta på "Standard Utslaget" och den process bankerna använder mot oss människor... Vad har Banker gjort i det förflutna när de vräkt individer från sina hem? De använde sig av en administrativ process i tre steg som resulterade i ett Tillkännagivande Om Uppsägning. (Vräkning) Från Kronofogdens sida " För att du ska kunna vräkas måste hyresvärden först skaffa ett beslut (utslag) från Kronofogden eller ett beslut från domstol där det står att du ska flytta. Därefter kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få dig vräkt. Om du inte flyttar frivilligt är det Kronofogdens uppgift att se till att bostaden töms en bestämd dag. Innan vräkningen kan genomföras måste både hyresvärden och Kronofogden ha underrättat socialförvaltningen. " Tog de ärendet till en domstol? Ja, de använder dokumenten de utfärdat som bevis på uppsägningen till domstolen. 1

2 Har domstolarna i fråga använt dessa "rättspraxis"- och var du oftast inte inbjuden att delta? Ja, det gjorde de sannerligen. Har Bankerna pekat på dessa "Standarddomar/Utslag" och sagt "se... du är skyldig oss $ $ $ $"? Igen ja! När jag/vi motsätter mig/oss, så fortsatte Bankerna att förlita sig på "Standarddomen/ /Utslaget"? Absolut. Så hur lika är "Rättspraxis" som Bankerna brukade förlita sig på och de OPPT UCC processer som nu har ogiltigförklarat bankerna..? Det är samma teknik, det sker bara inte i en domstol. De anklagades och ombads att komma in med motbevis. De har inte kommit med motbevis och är således fallerat och åtgärder vidtagits. Så om vi åberopade de icke-motbevisade UCC anmälningarna/arkiveringarna från OPPT, på samma sätt som bankernas "Standardutslag", skulle de så kallade verkställande direktörerna hos de ogiltigförklarade bankerna, så kallade domare, så kallade poliser, etc. kunna ändra dessa UCC anmälningar genom att ta upp dem i en s. k "domstol"? Nej, det kan de inte. Därför skulle det inte verka logiskt för dig att använda dig av samma dokument som OPPT använde för att ogiltigförklara (stänga ner) alla "regeringar" och banker... för att låta sina före detta anställda få veta vad som faktiskt numera gäller? (Tack Stiftelsemedlemmar!) Naturligtvis skulle det vara logiskt! Tänk dig ett före detta bolag, som en så kallad bank. Visualisera att säkerhetsglaset är borta, väggarna i banken borta, grunden borta... som om skrivborden är svävande i luften. Skyddsnätet runt företaget har försvunnit och är borta och alla är nu avslöjade. Varje tidigare anställd sitter nu vid ett skrivbord alldeles ensam... som en individ. (Med personligt ansvar för sina handligar.) Om man nu vill skriva till företagets anställda, med titlar som verkställande direktör (VD) eller den så kallade "ministern" av en/ett så kallad "myndighet/statligt verk", någon mening nu? Nej. För att göra detta skulle det strida mot det nya Lagliga omständigheterna. Dina handlingar måste (Hövlig Tillkännagivande) överenstämma och också vara förenliga med den nya situation som råder för att uppnå det resultat du vill ha. Ditt Hövliga Tillkännagivande inför ett ett-till-ett (one to one) erbjudande som ett kontrakt mellan individer med specifika villkor. Med tanke på att s.k. "banker" och "regeringar" är ogiltigförklarade, så har de före detta anställda tre alternativ när de tar emot ett Hövligt Tillkännagivande: Upphöra och avstå... sluta med sina handlingar gentemot dig och lämna dig ifred. Ignorera det Hövliga Tillkännagivandet och låtsas att företaget fortfarande finns och fortsätta som förut / vilket omedelbart gör dem medskyldiga Styrka något annat lagligt bindande avtal mellan dig och dem som individer. 2

3 2,2. Obegränsat skadeståndsansvar och ansvar som gäller båda parter OPPT anmälningarna/arkiveringar har förändrat Gällande lag på den här planeten till Universal lag Common Law och Uniform Commercial Code och genom ett Hövligt Tillkännagivande så har du fakta som stödjer dig. Respondenten (mottagare) för ditt Hövliga Tillkännagivande hålls fullt personligt ansvarig. Men gör inte detta att Du också blir obegränsat personligt ansvarig..? Är inte Du också ansvarig för Dina egna handlingar..? Absolut! Ansvarsrollerna kan svänga mycket snabbt, t.ex. skjut inte en handväskstjuv medan de flyr. En "vanlig tjuv" blir det största offret om du som vedergällare använder överdrivet mycket våld, eftersom det då har blivit oproportionerligt stor skada i jämförelse med det första hotet. Hämnd har ingen funktion att fylla här. För att tydlig, skada inte någon annan och ta fullt ansvar för alla dina handlingar. Du lever också här i det nya lagliga lanskapet. Om man är på offentlig plats agerar på ett farligt sätt, som skadar det allmänna, eller skadar andra på något sätt, kommer det Hövliga Tillkännagivande inte att skydda dig. Enligt Allmän Rätt (Common Law) kan en människa kvarhålla en annan under dessa omständigheter, förutsatt att gripandet och det som följer genomförs lagligt. 3. Hur det "Hövliga Tillkännagivandet" fungerar. Banker och "regeringar" har ogiltigförsklarats så låt oss betrakta en f.d. anställd som nu "jagar" dig i egenskap som en individ... de tror att de fortfarande arbetar för en prestigefylld bank eller myndighetsavdelning. De tror att de arbetar för sin överlevnad... för att betala sina lån, kreditkort, skolavgifter, att betala sina skatter, etc. Deras jobb försörjer deras familj, upprätthåller deras rykte, sin karriär... tills det Hövliga Tillkännagivandet (Courtesy Notice) kommer och krossar denna illusion. Nu har De ett val. Dina villkor erbjuder nya spelregler som bygger på den nya situationen. Det är som att sätta en prislista på väggen på ett kafé. Du väntar nu på kunderna. Om dina potentiella kunder inte gillar dina villkor... är de fria att gå någon annanstans - välja ett annat sätt att agera. DET ÄR NU DITT VAL HURUVIDA DU VILL INTERAGERA MED DEM ELLER INTE. Genom att skicka det Artiga Tillkännagivandet, med sina original bifogade, så informerar Du Svaranden om att Du inte olagligt vill tillfogas skada och att Du fastställer villkoren för att de ingår ett kontrakt med Dig på deras bekostnad. Varje vidare interaktion med mottagaren, som stadfäster dina villkor, kommer att göra avtalet giltigt där en personlig skuld uttryckt som valuta åläggs svaranden/mottagaren. Om de fortsätter att göra skada, och vägrar att betala fakturor som genereras av situationer där villkoren var tillämpliga, har du möjlighet att göra en UCC anmälning/arkivering mot de berörda personerna. Detta är en helt separat åtgärd och diskuteras inte här. Courtesy Notice (Ett Artigt Tillkännagivande) bygger inte bara på Common Law och UCC lag, men också Universell Lag: "Varje fritt val av en varelse är tillåten förutsatt att valet inte begränsar någon annan varelses fria val ". Villkoren uttrycker din fria viljas val. Det är vad detta tillkännagivande gör - du uttrycker ditt fria viljas val, enligt Universell lag, och står fast bakom dem under allmän lag. Om inte något annat lagligt bindande kontrakt redan finns mellan dig och en före detta anställd, de enda avtalsvillkor som nu gäller, är ditt erbjudande för deras godkännande eller inte. 3

4 4. Leverans & Timing Varje "Courtesy Notice" måste levereras till en mottagare, med en eller flera av dessa metoder: E-post, Fax, personligt överlämnande eller rekommenderat brev. Vänligen registrera när och hur det levererades. Tänk på Din situation när du planerar leveransen/överlämnadet av Dina "Courtesy Notices". Det Artiga Tillgännagivandet kommer förmodligen att vara som mest effektivt när det används som ett papper/digital process och levereras till en privatperson i ett icke-kritiskt ögonblick. Detta är minst konfronterande och dokumentet kommer mer sannolikt att läsas, att förstås, och att efterforskas, och ha den mest önskade effekten d v s inga ytterligare åtgärder från motparten. Exempel på några konfronterande situationer är: En s.k. "Domare", som ordförande i en rättssal. Den potentiella förlägenhet inför en publik skulle sannolikt resultera i omedelbar avvisning... eller din arrestering - innan "Tillkännagivandet" ens lästs. Avslag innan den läses är INTE ett effektivt överlämnande. En så kallad "polis" vid vägkanten: Att hantera en beväpnad person, vars utbildning är att olagligen hindra någon som förvirrar dem, rekommenderas INTE. Om du inte kan hantera denna situation på precis rätt sätt - fredligt och med ärliga, goda avsikter, kan det bli en mycket svår och möjligen omedelbart farlig situation. Acceptera boten vid vägkanten. Senare, meddela den så kallade "polisen" med boten som grund genom att erbjuda dem det Artiga Tillkännagivandet. Kom alltid ihåg att den person du meddelar bara är en av världens människor - precis som du. Som nämnts tidigare, är det rekommenderat i detta skede att du bara "meddelar" de människor som är i direkt kontakt med dig personligen, eller genom papper. Till exempel du meddelar en s.k. "polis". Om inte hans/hennes s.k. överordnade direkt kontaktar dig som en uppföljning, meddela inte den individen. Även om den s.k. överordnaden bär ansvaret för att instruera sin kollega till att pressa dig, med hot, kommer vi att initialt välja ett enklare tillvägagångssätt när man använder det artigt tillkännagivandet (meddelande). Tänk dig noga för angående hur och när du levererar ditt artiga tillkännagivande. Skulle du ha ett artigt tillkännagivande i din bil, eller om du mejlar ditt tillkännagivande till "transportministern", och till "ministern för polisen" och varje individ på din lokala polisstation innan du kör...? Ja till båda, och vi föreslår att när du bär en på dig, att du inte använder det i svåra situationer, särskilt om personen(erna) aldrig har blivit meddelade tillkännagivandet av dig tidigare. Följ ditt sunda förnuft och Allmän Rätt. Kom ihåg att dina villkor gäller först efter tillkännagivandet har mottagits av svaranden och respondenten har utlöst kontraktet genom att fungera (agera genom ett eller flera av de definierade villkoren) som ett eller flera av de definierade villkoren. Det är som om domaren blåser i visselpipan för att stoppa spelet. Allt stannar. Svaranden har fått kännedom och är fri att välja sina framtida åtgärder därefter. Regler och villkor är inte retroaktiva - de gäller från och med när de tas emot. Till exempel: en åtgärd påbörjats för 2 år sedan, kan inte villkor dateras tillbaka och börja innan mottagandet. Målstolparna kan inte flyttas efter matchen har börjat. Du kan inte fakturera i efterhand. Det sättet som "Courtesy Notice" kringgår föråldrade "domstols"-åtgärder, som fortfarande utspelar sig, är att du erbjuder tillkännagivandet till individen när de nästa gång kommunicerar med dig, och börja därifrån. Ogiltigförklarandet som stängde ned det gamla "lagliga"-systemet. På grund av detta så har personer ingen rätt (anledning) att kontakta dig 4

5 över saken. Faktureringen för oönskade kontakter börjar omedelbart när de åberopar avtalet, genom att göra gällande att det Hövliga Tillkännagivandet, och dina villkor inte betyder någonting. OBS: Andra typer av tillkännagivanden kan utvecklas och ges ut i framtiden som är mer specfika kopplade till fall som pågår. Kontrollera för att hitta uppdateringar. 5. Upphävande Alla fakturor ska ha ett undantag. Undantaget ger mottagaren möjlighet att upphöra med sina åtgärder och dra tillbaka alla fordringar. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså krävs godkännande av undantaget ett oåterkalleligt skriftligt meddelande om sitt val att avstå. Du vill inte att de skall ändra sig. Detta är det önskade resultatet. Tystnad och inga åtgärder på den del av svaranden förutom en skriftlig återkallelse av situationen och kontraktet. Det är också ett anständigt sätt att ge hårt arbetande folk ett sätt att graciöst kliva ut ur en situation som var en bieffekt av samhällets skifte som de var omedvetna om. Det är det ärligaste att göra. Alternativt bör de ge dig bevis på ett existerande lagligen bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått i, är du bunden av det första kontraktet, vilket innebär att du lämnade dina villkor och förutsättningar olagligen, vilket gör dem ogiltiga. Observera att det är ytterst osannolikt att detta kommer hända någon som använder tillkännagivandet av två skäl. 1. Ogiltigförklarandet har hävt samtliga kontrakt med det gamla systemet i då, nu och framtid. 2. Kontraktet måste vara av personlig karaktär mellan förespråkare och mottagare som individer. Således ger punkterna ovan svaranden en "väg ut". Om mottagaren väljer att inte ta upp ditt erbjudande att avstå från fakturan, bekräftar det att mottagarens har accepterat och är bunden av era villkor. 6. Förbereda dit Courtesy Notice (Vänliga tillkännagivande.) Du ska tillkännage en individ - inte det s.k. "företaget", kom ihåg, det s.k. "företaget" existerar inte längre. Alla hänvisningar till det s.k. "företaget" är enbart för att hjälpa posten att leverera din anmälan. Använd alltid "så kallade" framför eventuella tidigare titlar eller tidigare företagsnamn. 6,1. Adress Skriv adressen för hand på både "Courtesy Notice" och Villkor & Förutsättningar enligt följande. Du är the proponent (understödjaren) (du kommer med ett förslag, proposition ). Den enskilde som du skickar det till är svaranden (de kan svara). Använd vilken information som helst som hjälper posttjänsten för att leverera ditt meddelande eller få svar - ingen betydelse sitter kvar i postnummer, titlar osv - de är avskärmade/nerstängda också. Referera till den nerstängda företaget som det påstådda BOLAGET". Stora bokstäver föreslås. t.ex. c / o påstådda INSTITUTIONEN [ange avdelning NAMN] Svarande (privata uppgifter): Deras namn Individens namn: Adress för korrespondans C/o Förespråkare (privata uppgifter) Ditt namn Individens namn: Adress förs svar: Inga titlar är nödvändiga. t.ex. mottagen är inte den verkställande direktören etc. De är en annan individ som du, som inte är högre eller lägre stående. Använd bara deras namn. 5

6 6,2. datum Handskrivet datum. Använd det format du föredrar, t.ex. 7:e, sjunde, 07 etc Månaden kan skrivas som du föredrar, t.ex. September, september, 09 september. Texten "dag" och "(månad) tillhandahålls för att möjliggöra USA vs internationella format och därmed undvika förvirring. Datum: (dag) (månad), ,3. Tjänsten På tillkännagivandet, stryk över leveransmetoden (tjänst) som inte används eller gör en cirkel runt den servicemetod som du väljer. Om du väljer Rek brev, skriv ID-artikeln eller identifieraren som gör det möjligt att spåra levererad post - om du väljer att inte använda Rek, skriv "N / A", "ej tillämpligt". Tjänst: / Fax / Personligt överlämnade / Registrerad post nummer Kom ihåg att bifoga en kopia av tillkännagivandet / efterfrågan. Behålla originalet för din bokföring om möjligt. 6,4. Vederbörligen kontrollerad förklaring av fakta Den första raden (action) är en beskrivning av dokumentet eller dokumentets titel. Referensnummer från dokumentet och / eller datum om något. För "från" använd mottagarens namn enligt inledningen av meddelandet. För "med adressen" använda mottagarens adress i enlighet med inledningen i tillkännagivandet Vederbörligen kontrollera förklaring av fakta: Jag fick ett dokument som påstår sig vara en (handling, aktion), referens nummer: ; från med adress på 7. Villkor Bekanta dig med de allmänna villkoren. Fakturorna är baserade på dessa poster och en eller flera kan gälla beroende på vad de skrev i sitt dokument / efterfrågan / meddelande. Läs varje villkor noggrant eftersom flera kan gälla för samma rättsstridiga krav där i själva verket ett villkor kan kränkas (bestridas/brytas?). 8. Journalföring Du behöver föra register av delgivningen för framtiden, det vill säga, ett bevis att det skickades och att det togs emot. Det kan bli tillfälle att använda sig av detta i framtiden. Om du använder inlämning, du kanske vill förbereda ett kvitto som liknar ett som om en cykel kurir leverera ett paket och att det krävs en signatur i receptionen. Anteckna datum, dokumentets namn och / eller referensnummer, plats och vem som fick det. 6

7 8,1. Regler och villkor referensnummer Hitta på ett nummer eller ID som du kan hänvisa till dina Villkor. Detta gör det enkelt att hänvisa till dessa villkor om fakturering krävs. Handskriv denna identifierare i utrymmet av tillkännagivandet. Skulle svaranden välja att interagera med den understödjande privat och individuellt efter detta datum, är den understödjandets Regler & Villkor med nummer: som härmed erbjuds för svarandens acceptans, vari metoden för acceptans är klargjort och definierat. Ett exempel är 8T Det spelar ingen roll om du har samma identifierare som någon annan... om de inte har exakt samma namn och adress som du gör. Det är för att enkelt identifiera en uppsättning villkor. 8,2. Signaturer Detta är helt enkelt ett hövligt tillkännagivande. Ett vittne verifierar att undertecknaren i tillkännagivandet är den förespråkare som de säger sig vara. Vittnet intygar inte innehållet i själva tillkännagivandet. Det finns två datum att fylla i. Först dokumentdatum (överst) och andra signaturen datum (nederst). (Vittnets datum måste vara dokumentets datum eller daterat efteråt) Understödjare: Vittne: Vittnets Namn: Datum: 7

8 8,3. Skicka in ditt tillkännagivande Kom ihåg att bifoga en kopia av meddelandet / efterfrågan. Behålla originalet för din bokföring om möjligt. 9. Svar - Vad händer sedan? Efter att ha gjort mottagaren medveten om avskärmning/stängning av världens "företag" och ha erbjudit dem dina villkor, skulle de välja att låtsas att deras företag fortfarande existerar kan du få uppleva olika reaktioner. Inget svar är goda nyheter - i de flesta fall. Ett svar är också goda nyheter... de har accepterat dina villkor. Du har en ny kund att fakturera. 9,1. Exempel 1: Efter att det hövliga tillkännagivandet kvitterats ut får du en krav/meddelande osv från en "myndighet", t.ex. för en parkeringsbot, dröjesmålsräntor, fortkörningsböter etc. Denna åtgärd är individens acceptans av dina villkor. De har valt att ingå i ett lagligt bindande avtal. Detta skiljer sig inte från att köra in i en parkeringsplats... genom att köra in på parkeringen accepterar du dess villkor. Du kan nu förbereda en faktura för den enskilde. (Se exempel) 9,2. Exempel 2 Efter att mottagandet av det hövliga tillkännagivandet registrerats av från en ogiltigförklarad bank får du nu ett krav från en så kallad "indrivare/inkasserare" som agerar för deras räkning. Den påstådda "inkasseraren" har anlitats av en person vid den nedstängda banken. Deras fordran kan ha kommit från att banken såld sin "skuld" (eller överlåtit sin "skuld") till en inkasserare, som till och med redan kan vara överlämnat, precis som en bilhandlare kan ta en bil under leverans för betalning vid försäljning. Oavsett, förbered en faktura till den enskilde vid den f.d. inkassobolaget som agerar som medhjälpare till individen i den nedstängda/utestängda banken. Två fakturor sänds - en för varje individ. Baserat på samma villkore, kommer individen på den avskärmad/stängda banken ta ut en viss avgift för att engagera en tredje part. Detta är en betydande summa. Att hitta namnet på den person från det tidigare så kallade inkassoföretaget kan vara svårt - de är kända för att gömma sig bakom företagsnamnet. Advokater är kända för detta också. Om du inte kan hitta ett namn på internet eller telefon katalog, kommer den årliga årsredovisningen att lista ledande befattningshavare. Kontakta personalen på företaget direkt per telefon om det behövs med förfrågningar om anställda. 10. Fakturainnehåll Vänligen studera kravfakturan noga. Formuleringen av fakturan måste koppla ihop det krav som hör till den berörda produkten i förteckning A. Du är tvungen att säkerställa att mottagaren vet exakt varför de blir fakturerade. Exempel från exempel faktura: "Är mottagaren fakturerad för sina handlingar som härrör från svarandens [ange kort beskrivning av åtgärder som förorsakat denna faktura, t.ex. Påminnelse daterad 9 november, 2012] bedrivs en fordran/ett krav som ej har ett lagligt bindande avtal mellan parterna. 8

9 Formuleringen är direkt hämtad från lista A's prislista och används för att beteckna händelsen som utlöste utfärdandet av fakturan. 10,1. Dispensklausul (se även punkt 5) Det efterskänkta ger mottagaren möjlighet att upphöra med åtgärder och återkalla alla fordringar. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså krävs det oåterkalleligt ett skriftligt meddelande om deras val att avstå. Du vill inte att de ändrar sig. Alternativt bör de ge dig bevis på ett lagligt bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått, är du bunden av detta avtal och dina villkor har visat sig vara olagliga. Detta ger svaranden en "väg ut". Om mottagaren inte tar ditt erbjudande om att avstå från fakturan, bekräftar valet ytterligare att mottagaren är bunden av sitt godkännande av dina villkor. 10,2. Betalningsvillkor Du kan välja dina egna betalningsvillkor. Se till att ha rimliga krav. 11. Persistens / Ihärdighet Kommer dessa fakturerade individer ge upp omedelbart..? Det finns ingen att fråga ännu eftersom ingen gjort detta förut, erfarenheterna tyder dock på att fakturering av så kallade myndigheter eller "regerings" tjänstemän, att de är mycket envisa och ovilliga att kapitulera. Fakturorna hopar sig. Kan ett hotfullt brev, som inte vederlägger några UCC anmälningar, eller styrker ett lagligt bindande avtal mellan parterna, innebära att du har fel. Har det ändrat / vederlagt UCC anmälningarna..? NEJ - skicka en till faktura. Vad händer om den enskilde anlitar en annan person som också tycker att de arbetar för ett företag som inte har avskärmas/stängts? Skicka en faktura till vardera, till båda individerna. 11,1. Uppföljning Telefonbolag skickar påminnelser om du inte betalar fakturan. Det kan du också göra. Om du, efter fakturans förfallodatum, inte fått betalt, följ upp med en "påminnelse" precis som företagen brukade göra. Om du inte är menar det du säger varför skicka en faktura till att börja med? Det kan vara så enkelt som att skicka samma faktura igen med en stämpel/klistermärke där det står förfallen". Vanligtvis förväntar de sig samma betalningsperiod som tidigare förfallodatum, t.ex. 14 dagar. Om fakturan förblir obetald - skicka en "slutgiltig påminnelse" på samma sätt. Skulle du ha skickat flera fakturor, kan du förbereda en "Statement" som sammanfattar alla fakturor och betalningsstatus, t.ex. förfallen, påminnelse och "slutgiltig påminnelse". Också påmin dem om att UCC anmälningarna kan slutligen användas för verkställighet för obetalda fakturor. Håll trycket uppe. Utfärdade fakturor är avskräckande (i sig), förvänta dig inte nödvändigtvis betalning. Deras tystnad är ditt mål. 9

10 12. Använd dina intentioners energi Du har erbjudit regler och villkor som talar om att du accepterar silver som en avtalsenlig betalning för mottagaren som utfärdat ett krav eller hot som du måste betala utan ett lagligt bindande avtal för en viss mängd lagliga pengar. Utbytet av papper, valuta, guld eller silver som betalning av kontrakt representerar ett energiutbyte mellan människor. Din intention under den tid som denna process pågår kommer att påverka resultatet. Så vad var din känsla när du överlämnat din "Courtesy Notice":? En av rädsla eller av medkänsla, tålamod och hopp? Känsla av ett offer eller en frigiven slav som andas ny luft? Känner du dig attackerad av krav och hot eller vill du helt enkelt tacka den individen för att ha accepterat dina villkor och därefter omedelbart utfärda dem en faktura? Hur känns det när du hittar ett kravbrev i brevlådan, fruktan eller "Hurra, är det dags för en faktura"? Hur känns det när hitta en tom brevlåda utan "kunder" som har accepterat dina villkor. Nu är det dags att skapa din egen verklighet. Här har du möjlighet att gå tryggt i en värld i NUET. VAR dig SJÄLV, hälsosamt, tryggt, medvetet och kärleksfullt. Du behöver inte ha tillstånd eller någon licens. Du är FRI! GÖR VAD DU KAN, BÖRJA NU! 13. Angående "lån" och "krediter" (se gärna länken till vänster) Innan man skickar sin "CN" angående ovan behöver man fundera på följand. Om ett "lån" tagits så måste ju "långivarna" kunna tala om varifrån de fått pengarna, eller? Alltså behöver du ha svar på följande frågor samt be om en kontaktperson med fullständigt namn innan du skickar din CN. Helt rimliga krav eller hur? NÄSTAN varje lån, om inte varje lån är bedrägeri... inga lån har tagits. OM INGEN lånet togs, så finns det lagenligt heller inte någon SKULD som juridiskt kan existera. ÄR det ett lån? Här är vad de skulle behöva tas fram i syfte att fastställa att ett lån tagits och att du kan ha en skuld: 1. Be dem ta fram dokumentation av vem som tidigare haft äganderätt och rätt till de pengar som det påstås ha lånats ut till dig. 2. Be dem ta fram dokumentation av historik och ursprung av de medel som de tidigare skulle haft äganderätt till och hur de fått de medel som de påstår att du lånat (banker kräver åtminstone 3 led tillbaka i transaktionen om inte hela vägen tillbaka till emission / skapandet av de påstådda medel... det är därför banker utfärdar ett ursprungsbrev / historik av medel) 3. Be dem ta fram dokumentation av den faktiska transaktionen och överföring av nämnda medel (tidigare äganderätt och rättigheter) från lånad till låntagaren (fakturering / kvitton) det är skillnad mellan ett "lån" och "skuld" konceptuellt och sakligt. 4. Slå upp definitioner av lån och skulder... Skillnaden mellan förklaring och faktura... bara en faktura i fråga behöver betalas... men de måste först visa att du tagit ett lån av dem... om inget lån tagits, är varje faktura bedrägeri, etc. 10

11 14. Faktura Exempel EXEMPEL - Faktura Räkning till: Svarande: Individens namn: Adress för korrespondens: Betalas till: Förespråkare: Individens namn: Din adress: C / o [AVDELNING HOS FÖRETAG] Post nummer / Stad: Ditt postnummer / stad: Ditt post nummer: Betalnings Villkor: 14 kalender dagar Förfallo datum: 28 Februari 2013 Medans avskärmningen/stängningen av världens banker och regeringar är ett arkiverat faktum: ej motbevisat, (DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # Nov ) och inget signerat verifierat svaromål har presenterats som påvisar ett lagligt kontrakt mellan ovanstående namngivna parter. Regler och villkor har erbjudits av den understödjande i enlighet med 8T Metoderna för acceptans är tydliga och definierade. Mottagaren faktureras för deras handling som härör från [ange kort beskrivning av handlingen som orsakade fakturan, t ex tillkännagivande av påminnelse daterad den 9 Nov 2012] ett ogrundat kravbrev på belopp om 2,000 SEK. Objekt Beskrivning Från Till Värde Antal 1 Alla krav frånvarande ett lagligt bindande avtal mellan - - 2,000 1 parterna. 2 Genomdriva eller försöka upprätthålla föregående - - 1,000 4 utfärdade instrument från en stängd enhet. 3 Tillgripa förespråkares privata egendom eller varor som ,000 7 säkerhet för betalning av fordran i frånvarande ett lagligt bindande avtal mellan parterna. Feb 2013 Feb 2013 Totalt Antal (ett troy ounce mynt 99,9% rent silver betalas) 13,000 Avstående & Grace Det inom fjorton (14) kalenderdagar arkiverade och registrerade mottagandet av denna faktura, där mottagande kan ge ett tillräckligt verfierat svar: 1. Bevis på fordran av en lagligen bindande avtal mellan de enskilda parter som anges ovan krävs i villkor och eller 2. Ger oåterkallelig skriftlig återkallelse av åtgärder specificerade ovan orsakar denna faktura ska utfärdas. Denna faktura försvinner - Ingen betalning krävs. Fakturor som tidigare ställts ut förblir betalningsskyldiga. Betalningsvillkor: Betalning är efterfrågan genast. I tillfredsställelse av denna faktura tar denna förespråkare emot leverans av fysiska mynt till den totala anges häri genom en säker transportör som godkänts av [Perth Mint] som betalning. 11

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad,

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Du kan lämna in ansökan på 2 olika sätt: 1.Spara dokumentet på din dator, fyll i ansökan, spara och bifoga i ett mail till admin@boundlessbrilliance.com. 2.Skriv

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Köpekontrakt - Fritidsbåt

Köpekontrakt - Fritidsbåt Köpekontrakt - Fritidsbåt Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Detta dokument är avsett som ett

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Delgivning av handlingar - Tyskland

Delgivning av handlingar - Tyskland Delgivning av handlingar - Tyskland 1. Vad betyder delgivning i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar? Delgivning innebär att en handling meddelas den som

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer