OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer"

Transkript

1 Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Så här fungerar det "Hövliga Tillkännagivandet" Leverans & Timing Upphävande Att förbereda ditt Hövliga Tillkännagivande Journalföring är mycket viktigt Svar - Vad händer sedan? Fakturainnehåll Uthållighet Använd intentionsenergi Tekniska noteringar...12 Alla rättigheter förbehållna

2 OPPT Hövlig Tillkännagivelse - riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövlig Tillkännagivelse med Termer & Villkor. (Skicka inte med dessa riktlinjer) 1. Hjälp och tekniska noteringar Maila alla frågor ang. användningen av Hövlig Tillkännagivelse till Detta kommer att få snabbast uppmärksamhet. Det nya flödesschemat längst bak är också en behändig sammanfattning av processen. Vänligen se de tekniska noteringarna i avsnitt 15 för förslag ang. formateringsfrågor. 2. Hövlig Tillkännagivelse - dokumentsamling 2.1 Hövlig Tillkännagivelse finns nu i 5 versioner. Enda skillnaden mellan de nya versionerna är ett stycke, som finns i början av VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA. Denna åtgärd utökar användningen av Hövlig Tillkännagivelse till nästan varje situation. Varje version finns som ett redigerbart Word doc och som en PDF-fil som kan skrivas ut och fyllas i för hand. En uppsättning referens-pdf-filer för Word-dokumenten hjälper dig att korrigera eventuella formateringsproblem. Macintosh och Open Office bör öppna doc-filer utan problem. Ignorera alla varningar. 2.2 Förklaring av de nya versionerna 1. Paper Action Denna version ska användas med varje pappersorienterad kommunikation från en ogiltigförklarad entitet, såsom en faktura, kontoutdrag, krav. Det kan även användas som en uppföljning till en händelse, t.ex. mottagande av en kallelse inför rätta, överträdelse eller stämning. 2. Actual Incident Denna version är till för användning vid en incident som t.ex. ett frihetsberövande, arrestering eller fängelse där ingen dokumentation tillhandahölls. 3. Future Action Denna version kan skickas till alla individer som agerar ombud för en ogiltigförklarad entitet som kan interagera med dig i framtiden. 4. Slavery Foreclosure General Denna version kan skickas till individer vars fortgående verksamhet i SLAVERISYSTEMEN indirekt har skadat din "mätbara energi" 5. Slavery Foreclosure Individual Denna version liknar den tidigare versionen förutom att det anger ett fall där skada orsakas av någon annan person, som på motsvarande sätt orsakar dig skada. Se 10.4 för mer information om hur de nya versionerna fungerar inklusive nya Termer och Villkor. 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör Hövlig Tillkännagivelse är inte avsedd att tvinga någon att utföra en åtgärd. Den fria viljan är ömsesidig. Om du informerar någon att de inte har någon bestämmanderätt över dig genom allmän lag, sedvanerätt och UCC-lag måste du även tillstå att du inte heller har någon bestämmanderätt över dem. Men du kan erbjuda dem ett kontrakt som anger förutsättningarna för interaktion. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör: Till exempel: Vill du ringa mig? Jag kommer att acceptera ditt samtal i utbyte mot... Det finns ingen hövlighet i att befalla någon att göra något. Överväg din avsikt att utfärda en Hövlig Tillkännagivelse. Söke r du hämnd, vedergällning, återbetalning eller vinst? Försöker du tvinga fram en åtgärd, kräva svar direkt eller kommendera en individ? I så fall är Hövlig Tillkännagivelse inte något för dig. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 2 av 13

3 4. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Lagens omständigheter, som vi lever efter, har radikalt förändrats genom OPPT UCC-anmälningarna. Företagen som sådana, och deras "juridiska" system, har stängts ner, och det som återstår är Universell lag, sedvanerätt och UCC som regelverk, i samsp el med varje människa på jorden, som agerar med obegränsat personligt ansvar som individ. Inga företagstitlar, rättssystem, (stadga)registreringar, försäkringar eller auktoritära hierarkier återstår. Detta förändrar hur vi agerar, och förhåller oss till varandra, i ALLA våra interaktioner. De så k allade "företagsombuden" som skickas för att interagera med oss, agerar fullständigt ovetandes, och med okunnighet om, deras ändrade status. Vid någon tidpunkt, när den Absoluta Sanningen släpps, så ändras och korrigeras detta. Fram tills dess är det vårt jobb att lära oss att vara fredliga och lagliga invånare på den Nya Jorden och att lära ut detta till alla omkring oss. Detta kommer att ge det nya systemet livskraft. 5. Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Att hövligt och kraftfullt underrätta alla före detta "företagsombud" som ämnar interagera med oss, att alla världens företag, inklusive alla "banker" och företagsregeringar" (regeringar som agerar som företag) nu är ogilitigförklarade och därmed nedstängda och att alla före detta "företagsombud" numera agerar som individer med fullt eget ansvar för sina handlingar när de tar emot detta tillkännagivande. Vår avsikt med den första utgåvan av detta dokument är att rekommendera dig, som Förespråkare, att du endast använder detta tillkännagivande, när personer interagerar direkt med dig, eller som skriftligt interagerar med dig. Även om du har laglig rätt att utfärda ett Hövligt Tillkännagivande till de som instruerar Svaranden, utan att nödvändigtvis ha direkt interaktion med dem, tror vi att detta är rimligaste metoden vid denna tidpunkt. Vårt mål är att helt enkelt tysta det gamla systemets agitatorer när de försöker "komma åt" dig, och att utbilda individen varje gång detta händer. Vi är dem och de oss. 5.1 Bakgrund Antingen har bankerna och "regeringarna" ogiltigförklarats eller så har de inte. Hur ligger det till...? Låt oss först titta på processen "Ensidig dom" som bankerna använder mot oss människor... Vad gjorde Banker tidigare när de vräkte individer från sina hem? De använde sig av en administrativ process i tre steg som resulterade i ett Tillkännagivande Om Uppsägning (vräkning). Tog de ärendet till en domstol? Ja, de använder dokumenten de utfärdat som bevis på uppsägningen till domstolen. Använde domstolarna ifråga dessa "Ensidiga domar" - och var du oftast inte inbjuden att delta? Ja, det gjorde de sannerligen. Visade Bankerna på denna "Ensidiga dom" och sade "SER DU... du är skyldig oss $ $ $ $"? Återigen ja! När jag/vi opponerade mig/oss, fortsatte banken då att förlita sig på den "Ensidiga domen"? Absolut Så hur lik är en "Ensidig dom" som Banker brukade förlita sig på jämfört med de OPPT UCC-processer som nu har ogiltigförklarat bankerna? Det är samma teknik, det sker bara inte i en domstol. De anmäldes och ombads att komma med motbevis. De har inte kommit med motbevis och har således fallerat och åtgärder vidtogs. Så, om vi åberopade de icke-motbevisade UCC-anmälningarna från OPPT, på samma sätt som bankerna använder sig av "Ensidiga domar", skulle de så kallade verkställande direktörerna hos de ogiltigförklarade bankerna, så kallade domare, så kallade poliser, etc. kunna ändra dessa UCC-anmälningar genom att ta upp dem i en så kallad "domstol"? Nej, det kan de inte. Är det då inte logiskt för dig att använda dig av samma dokument som OPPT använde för att ogiltigförklara (stänga ner) alla "regeringar" och banker... för att låta sina före detta anställda få veta vad som faktiskt numera gäller? (Tack Förvaltare!) Naturligtvis är det logiskt! Tänk dig ett före detta bolag, t.ex. en så kallad bank. Visualisera att säkerhetsglaset är borta, väggarna i banken borta, grunden borta... som om skrivborden svävar i luften. Företagets skyddsnät har försvunnit och allt är nu avslöjat. Varje tidigare anställd sitter nu vid ett skrivbord ensam... som en individ. (Med personligt ansvar för sina handlingar.) Är det vettigt att nu skriva till företagets anställda, med titlar som verkställande direktör (VD) eller den så kallade "ministern" för ett så kallat "statligt verk"? Nej! Att göra så skulle strida mot de nya Lagliga omständigheterna. Dina handlingar, såsom att använda Hövlig Tillkännagivelse, måste stämma överens med den nya situation som råder för att du ska uppnå önskat resultat. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 3 av 13

4 Ditt Hövliga Tillkännagivande introducerar ett ömsesidigt erbjudande om ett kontrakt mellan individer med specifika Termer och Villkor. Med tanke på att s.k. "banker" och "regeringar" är ogiltigförklarade, så har de före detta anställda tre alternativ när de tar emot ett Hövligt Tillkännagivande: 1. Ge upp... upphöra med sina handlingar och lämna dig ifred 2. Ignorera det Hövliga Tillkännagivandet och låtsas att företaget fortfarande finns och fortsätta som förut, vilket omedelbart gör dem medskyldiga 3. Överlämna/eller på något sätt visa bevis på några andra lagligen bindande avtal mellan dig och dem som individer 5.2 Obegränsad ömsesidig ansvarsskyldighet och ansvar OPPT-anmälningarna har förändrat Gällande lag på den här planeten till Universal lag, Sedvanerätt och Uniform Commercial Code (UCC) och med ett Hövligt Tillkännagivande har du fakta som stödjer dig. Svaranden (mottagaren) av ditt Hövliga Tillkännagivande hålls fullt ansvarig med obegränsat personligt ansvar. Men betyder inte det att du också agerar med obegränsat personligt ansvar? Är inte du också ansvarig för dina egna handlingar? Absolut JA! Ansvarsrollerna kan svänga mycket snabbt, t.ex. skjut inte en handväsktjuv medan han flyr. En "vanlig tjuv" blir det största offret om du som vedergällare använder överdrivet våld, eftersom du då har orsakat oproportionerligt stor skada när ett fysiskt hot avtog. Hämnd fyller ingen funktion här. Enkelt uttryckt; skada inte någon annan och ta fullt ansvar för alla dina handlingar. Du lever också i det nya lagliga landskapet. Om du agerar farligt på offentlig plats, som skadar allmännyttan, eller skadar andra på något sätt, kommer ditt Hövliga Tillkännagivande INTE att skydda dig. Enligt Sedvanerätt (Common Law) kan en människa fängsla en annan under vissa omständigheter, förutsatt att gripandet och det som följer genomförs lagligt. 6. Så här fungerar det "Hövliga Tillkännagivandet" Banker och "regeringar" har ogiltigförklarats så låt oss betrakta en f.d. anställd som nu i egenskap av individ förföljer dig... de tror att de fortfarande arbetar för en prestigefylld bank eller regeringsdepartement. De tror att de arbetar för sin överlevnad... för att betala sina lån, kreditkort, skolavgifter, skatter, etc. Deras JOBB förs örjer deras familj, upprätthåller deras rykte, deras karriär... tills ditt Hövliga Tillkännagivande kommer och krossar denna illusion. De har nu ett val. Dina villkor erbjuder nya spelregler som bygger på den nya situationen. Det är som att sätta en prislista på väggen i ett kafé. Nu väntar du kunder. Om dina potentiella kunder inte gillar dina villkor... är de fria att gå någon annanstans - välja ett annat tillvägagångssätt. DET ÄR NU DITT VAL OM DU VILL INTERAGERA MED DEM ELLER INTE. Genom att skicka den Hövliga Tillkännagivelsen, med sina original bifogade, så informerar du Svaranden om att du inte olagligt vill tillfogas skada och att du fastställer villkoren för att de ingår ett kontrakt med dig på deras bekostnad. Varje efterföljande interaktion av Svaranden aktiverar dina Termer och Villkor och utlöser kontraktet, varvid en personlig betalningsskyldighet uttryckt som valuta åläggs Svaranden. Om de fortsätter att skada och vägrar betala fakturor som genereras av situationer där villkoren var tillämpliga, har du möjlighet att göra en UCC-anmälning mot de berörda personerna. Detta är en helt separat åtgärd och diskuteras inte här. Ett Hövligt Tillkännagivande bygger inte bara på Sedvanerätt och UCC-lag, men även Universell Lag: "Varje fritt val av en varelse är tillåtet förutsatt att valet inte inkräktar på någon annan varelses fria val". Villkoren definierar ditt VAL AV FRI VILJA. Det är vad detta tillkännagivande gör - du uttrycker din fria viljas val, enligt Universell lag, och fastställer det enligt Sedvanerätt. Om inte något annat lagligt bindande kontrakt redan finns mellan dig och en före detta anställd, så är det enda avtalsvillkor som nu gäller, ditt erbjudande för deras godkännande eller ej. 7. Leverans & Timing Varje Hövlig Tillkännagivelse måste levereras till en Svarande, enligt en eller flera av följande metoder: E-post / Fax / Personligt överlämnande eller Rekommenderat brev. Vänligen registrera när och hur det levererades. Tänk på din situation när du planerar leverans/överlämnade av dina Hövliga Tillkännagivelser. Det Hövliga Tillkännagivandet kommer förmodligen att vara mest effektivt när det görs som en pappers-/digital-process och levereras till en privatperson i ett icke-kritiskt ögonblick. Detta är lättast att konfrontera och dokumentet kommer sannolikt att läsas, förstås, utforskas och ha den önskade effekten, d.v.s. inga ytterligare åtgärder från motparten. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 4 av 13

5 Exempel på några konfronterande situationer är: En s.k. "domare" som presiderar i en rättssal. Den potentiella förlägenheten inför en publik skulle sannolikt resultera i omedelbar avvisning... eller din arrestering - innan Tillkännagivandet ens lästs. Avvisande innan det läses är inte effektiv leverans. En s.k. "polis" vid vägkanten: Att hantera en beväpnad person, vars utbildning är att olagligen hindra vem som helst som förvirrar dem, rekommenderas INTE. Om du inte kan hantera denna situation på precis rätt sätt - fredligt och med ärliga, goda avsikter - kan det resultera i en mycket svår och möjligen omedelbart farlig situation. Acceptera boten vid vägkanten. Informera senare den så kallade "polisen" med boten som grund genom att erbjuda dem det Hövliga Tillkännagivandet. Kom alltid ihåg att den person du informerar bara är en annan av världens människor - precis som du. Som nämnts tidigare rekommenderas i detta skede att du bara "informerar" människor som är i direkt kontakt med dig personligen, eller genom papper. Till exempel du informerar en s.k. "polis". Om inte hans/hennes s.k. överordnade direkt kontaktar dig som en uppföljning, informera inte den individen. Även om den s.k. överordnade bär ansvaret för att instruera sin kollega att pressa dig med hot, kommer vi att inledningsvis välja ett enklare tillvägagångssätt när man använder det Hövliga Tillkännagivandet. Tänk dig noga för angående HUR och NÄR du levererar ditt Hövliga Tillkännagivande. Bör du ha med dig ett Hövligt Tillkännagivande i din bil, eller ska du e-posta ditt tillkännagivande till "transportministern", till "polismästaren" och till varje individ på din lokala polisstation innan du kör...? Ja till båda, och vi föreslår att när du har med dig ett tillkännagivande, att du inte använder det i svåra situationer, särskilt om person(erna) aldrig har fått tillkännagivandet av dig tidigare. Följ ditt sunda förnuft och sedvanerätt. Kom ihåg, dina termer och villkor gäller endast efter att meddelandet har tagits emot av Svarande och Svaranden har utlöst kontraktet genom att agera enligt en eller flera av definierade termer och villkor. Det är som om domaren blåser i visselpipan för att stoppa spelet. Allt stannar. Svaranden har fått kännedom och är fri att välja sina framtida åtgärder därefter. Termer och villkor är inte retroaktiva - de gäller från och med när de tas emot. Till exempel: för en åtgärd som påbörjats för 2 år sedan, kan inte villkoren dateras tidigare och börja innan mottagandet. Målstolparna kan inte f lyttas när matchen har startat. Du kan inte fakturera i efterhand. Det sättet som Hövligt Tillkännagivande kringgår föråldrade "domstols"-åtgärder, som fortfarande utspelar sig, är att du erbjuder tillkännagivandet till individer nästa gång de kommunicerar med dig, och börja därifrån. Ogiltigförklarandet avvecklade det "juridiska" systemet. På grund av detta så har individerna ingen rätt att kontakta dig i sakfrågan. Fakturering för oönskade kontakter påbörjas omedelbart när de åberopar avtalet, genom att göra gällande att det Hövliga Tillkännagivandet, och dina Termer och Villkor inte betyder någonting. Obs: Andra typer av tillkännagivanden, som är mer specifikt kopplade till fall som pågår, kan utvecklas och ges ut i framtiden. Håll utkik efter uppdateringar. 8. Upphävande Alla fakturor bör ha ett undantag. Undantaget ger Svaranden möjlighet att upphöra med sina handlingar och dra tillbaka alla krav. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså kräver godkännande av undantaget ett oåterkalleligt skriftligt meddelande att avstå av eget val. Du vill inte att de skall ändra sig. Detta är det önskade resultatet. Tystnad och inga åtgärder från Svaranden förutom ett skriftligt upphävande av situationen oc h kontraktet. Det är dessutom ett anständigt sätt att ge hårt arbetande människor ett sätt att elegant dra sig ur en situation som var en bieffekt av den samhällsförändring de var omedvetna om. Det är hedervärt att göra så. Alternativt, om de ger dig bevis på ett existerande lagligen bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått, är du bunden av det första kontraktet, vilket innebär att du olagligen framställde dina villkor och förutsättningar, vilket gör dem ogiltiga. Observera att det är YTTERST osannolikt att detta händer någon som använder Hövligt Tillkännagivande av två skäl. 1. Ogiltigförklarandet har annullerat samtliga kontrakt med det gamla systemet innan, nu och framöver. 2. Kontraktet måste vara av personlig karaktär mellan Förespråkare och Svarande som individer. Således ger punkterna ovan Svaranden en "utväg". Om Svaranden väljer att inte acceptera ditt erbjudande att avstå från fakturan, bekräftar det att Svaranden har accepterat och är bunden av dina termer och villkor. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 5 av 13

6 9. Att förbereda ditt Hövliga Tillkännagivande Du informerar en individ - inte det s.k. "företaget", kom ihåg att det s.k. "företaget" inte längre existerar. Alla hänvisningar till det s.k. "företaget" är enbart för att hjälpa posten att leverera din anmälan. Använd alltid "så kallade" framför eventuella tidigare titlar eller tidigare företagsnamn. 9.1 Adress Skriv adressen för hand på både Hövligt Tillkännagivande och Termer och Villkor enligt följande. Du är Förespråkare (du gör en framställan). Den person du skickar det till är Svaranden (de kan svara). Använd vilken information som helst som hjälper posttjänsten att leverera ditt meddelande eller få svar - ingen betydelse är kopplad till befattning, titlar osv - de är också ogiltigförklarade. Referera till det nedstängda företaget som det påstådda BOLAGET". Versaler föreslås, t.ex. c/o påstådda INSTITUTIONEN [ange avdelning NAMN] Svarande (Personuppgifter): Individens namn (deras namn) Adress för korrespondens c/o påstådda Förespråkare (Personuppgifter): Individens namn (ditt namn) Svarsadress Inga titlar är nödvändiga, exempelvis är Svaranden inte Verkställande Direktören etc. De är en annan individ precis som du, som inte är högre eller lägre stående. Använd bara deras namn. 9.2 Datum: Skriv datum för hand. Använd det format du föredrar, t.ex. 7:e, sjunde, 07 etc Månad kan skrivas som du föredrar; t.ex. Sept, Sep, 09, September. Texten "dag" och "(månad) tillhandahålls för att möjliggö ra USA vs internationella format och därmed undvika förvirring. Datum: dag (månad), Delgivning: På tillkännagivandet, stryk över den leveransmetod (delgivning) som inte används eller gör en cirkel runt den leveransmetod du väljer. Om du väljer rekommenderat brev; skriv ID-nr eller identifierare som gör det möjligt att spåra levererad post - om du väljer att inte använda rekommenderat brev, skriv "N/A", "ej tillämpligt". Delgivning: E-post / Fax / Personligt överlämnande / Rekommenderat brev-nummer Kom ihåg att bifoga en kopia på tillkännagivande/faktura/krav. Förvara originalet för din bokföring om möjligt. 9.4 Vederbörligen kontrollerad försäkran av fakta (Verified declaration of facts): Det finns nu fem versioner av Hövlig Tillkännagivelse för olika klasser av åtgärder från Förespråkaren. Enda skillnaden mella n dessa dokument är första meningen under Vederbörligen kontrollerad försäkran av fakta. Vi har skapat separata dokument så att alla har samma utgångspunkt oavsett deras förtrogenhet med att skapa och använda dokument. Obs: För att skriva text i textdelar markerade med röd text {< text >} och inom parentes, se till att markeringen inkluderar de svarta hakparenteserna. Detta garanterar att den resulterande maskinskrivna texten blir svart. {< "namn/titel på dokument från Svaranden" >} 1. Paper Action Jag fick ett dokument som utger sig för att vara en {< namn/titel på dokument från Svaranden >}, referens fiktivt nummer / {< >} och även när det gäller bibehållandet av alla SLAVERISYSTEM av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >}, härefter som "Svarande". Denna version ska användas vid all pappersorienterad kommunikation från en ogiltigförklarad entitet, såsom en faktura, kontoutdrag, krav. Det kan även användas som en uppföljning till en händelse, t.ex. mottagande av en kallelse inför rätta, överträdelse eller stämning. Användning av denna version beskrivs i detalj i första inspelade diskussionen ang. Hövlig Tillkännagivelse, som du hittar på OPPT webbplats. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 6 av 13

7 2. Incident Avseende händelsen {< Dagen 00 Månad >}, 2013 {< plats för händelse >} som involverar {< Svarandens namn >} med adress {< Svarandens adress >} nedan Svaranden. Denna version är till för användning vid en incident som t.ex. ett frihetsberövande, arrestering eller fängelse där ingen dokumentation tillhandahölls. Detta är en form av "varsel"-meddelande. Det är inte nödvändigt att utöka händelsen. Du kommunicerar direkt med den som är ansvarig och de vet redan, eftersom de var där. Använd inte detta dokument för andra ändamål. 3. Future Action När det gäller framtida åtgärder av {< Svarande namn >} med adress {< Svaranden adress >} nedan "Svaranden". Denna version kan skickas till alla individer som agerar ombud för en ogiltigförklarad entitet som kan interagera med dig i framtiden. Det faktum att du redan har skickat den Hövliga Tillkännagivelsen till en individ, t.ex. en polischef, innebär att varje individ som beordrats direkt eller indirekt av den personen är vederbörligen uppmärksammad genom NOTICE TO PRINCIPLE IS NOTICE TO AGENT - doktrinen enligt UCC Det Hövliga Tillkännagivandet varnar särskilt Svaranden ang. sin skyldighet att informera sina ombud: Svaranden uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svaranden en extra Hövlig Tillkännagivelse, vars original tidigare registrerats av OPPT. När du använder denna variant av Hövlig Tillkännagivelse, se till att hela tiden bevara kopior av de Termer och Villkor som du erbjöd. Om någon "kollega" till den informerade individen söker kontakt med dig eller skickar ett krav om betalning etc, kan du förse den personen med dina termer och villkor och meddela dem att deras åtgärder har utlöst ett kontrakt med deras kollega och att bägge individerna kommer att få en faktura. 4. Slavery Foreclosure General Beträffande drift eller vidmakthållande av några som helst system för privatekonomi, emittering, inkassering, rättslig verkställighet och några som helst SLAVERISYSTEM mot Folket* av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >} nedan Svaranden. (*One People enligt definition i UCC# ) Denna version kan skickas till alla individer vars fortgående verksamhet i SLAVERISYSTEMEN direkt eller indirekt har skadat din "mätbara energi" Förespråkaren ger dig vederbörligen en Hövlig Tillkännagivelse att Svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt allmän sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot Förespråkaren av Svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot Förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av Förespråkarens mätbara energi. Du bedömer detta. Om du känner att Monsantos verksamhet påverkar dig negativt, har du rätt att skicka Hövlig Tillkännagivelse till vem som helst på det s.k. Monsantoföretaget inklusive alla s.k. företagschefer. Om de svarar har du rätt att fakturera dem. Observera att villkoren som de accepterar är en daglig avgift. När de utlöser kontraktet kan du skicka ständigt ökande vecko- eller månads-fakturor och kontoutdrag och om du så önskar, så småningom påbörja UCC-arkiveringsprocessen mot dem. Se info om nya Termer och Villkor nedan. 5. Slavery Foreclosure Individual Beträffande drift eller vidmakthållande av några som helst system för privatekonomi, emittering, inkassering, rättslig verkställighet och några som helst SLAVERISYSTEM mot Folket* speciellt {< typ av skada in här >} av {< Namn Efternamn >}, av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >} nedan Svaranden. (*One People enligt definition i UCC# ) Denna version liknar den tidigare versionen (4 ovan) förutom att den anger ett fall där någon annan person skadas, som på motsvarande sätt orsakar dig skada. Det övergripande konceptet som verkar här är att Skada En är detsamma som att skada ALLA. Vi närmar oss en situation där vi kan stödja individer som trakasseras av systemet när hundratusentals människor använder Hövligt Tillkännagivande till stöd för en person. Detta sänder ett KOLOSSALT meddelande till dem som vill föreviga slaveri. Se info om nya Termer och Villkor nedan. Detta utgör det ultimata genomförandet av folket. Lugnt men bestämt förkastande av åtgärder som vidmakthåller slaveri. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 7 av 13

8 9.5 Termer och Villkor Dessa är de nya Termer och Villkor som kan användas vid fakturering av individer för alla Hövliga Tillkännagivelser. Punkt 11 Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa termer och villkor, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orsakar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi. Punkt 15 Olaglig arrestering eller frihetsberövande per kalenderdag eller del därav. Punkt 16 Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC Bekanta dig med dessa Termer och Villkor. Fakturorna är baserade på dessa punkter och en eller flera kan tillämpas beroende på vad de skrev i sitt dokument/efterfrågan/meddelande. Läs varje villkor noggrant eftersom flera kan gälla för samma rättsstridiga krav eller åtgärd och kan faktureras. 10. Journalföring är mycket viktigt Du behöver föra register av delgivningen för framtiden, det vill säga, ditt bevis att det skickades och att det togs emot. Det kan finnas anledning att använda detta i framtiden. Om du använder inlämning, vill du kanske förbereda ett kvitto som påminner om hur en cykelkurir levererar ett paket och att det krävs en signatur i receptionen. Anteckna datum, dokumentets namn och/eller referensnummer, plats och vem som fick det. Ändra inte på den Hövliga Tillkännagivelsens formulering Varje ord i den Hövliga Tillkännagivelsen är noga utvalt. Till exempel är ordet "domicil" rättstavat. Här är varför: domicil = källans ursprungliga lagskipningsområde, Skapelsens lagar. Domicile = jurisdiktion skapad av människan, privatbolag-jurisdiktion under sken av regering och förvaltningen av dess rikedom, mänsklig eller på annat sätt. Om det är BE'ing då är det "domicil". Om det är värde som ägs av privata bolag som drivs under sken av regering eller någon franchise-avdelning därav, är det "domicile". Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 8 av 13

9 Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 9 av 13

10 10.1 Termer och Villkor referensnummer Hitta på ett nummer eller ID som du kan använda för att hänvisa till dina Termer och Villkor. Detta gör det enkelt att hänvisa till dessa villkor om fakturering krävs. Handskriv denna identifierare i utrymmet på Hövlig Tillkännagivelse. Om Svaranden väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor Nr för Svarandens godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Ett exempel är 8T Det spelar ingen roll om du har samma ID som någon annan... såvida de inte har exakt samma namn och adress som du. Det är för att enkelt identifiera en uppsättning villkor Signaturer Detta är helt enkelt en Hövlig Tillkännagivelse. Ett vittne verifierar att undertecknaren i tillkännagivelsen är den Föresprå karen säger sig vara. Vittnet intygar inte innehållet i själva tillkännagivelsen. Det finns två datum att fylla i. Först dokumentdatum (överst) och namnteckningens datum (nederst). (Vittnets datum måste vara dokumentets datum eller daterat senare) Förespråkare: Vittne: Vittnets namn Datum: Ett osignerat dokument kan avvisas på grund av bristande identifikation Att skicka ditt Hövliga Tillkännagivande Kom ihåg att bifoga en kopia på tillkännagivande/faktura/krav. Förvara originalet för din bokföring om möjligt. 11. Svar - Vad händer sedan? Efter att ha gjort Svarande medveten om ogiltigförklarandet av världens "företag" och ha erbjudit dem dina villkor, skulle de välja att låtsas att deras företag fortfarande existerar kan du få uppleva olika reaktioner. Inget svar är goda nyheter - i de flesta fall. Ett svar är också goda nyheter... de har accepterat dina termer och villkor. Du har en ny kund att fakturera. Se flödesschema längst bak Exempel 1: Efter att den Hövliga Tillkännagivelsen kvitterats ut får du ett krav/meddelande osv. från en "myndighet", t.ex. för en parkeringsbot, dröjsmålsränta, fortkörningsböter etc. Denna åtgärd är individens acceptans av dina termer och villkor. De har valt att ingå i ett lagligt bindande avtal. Detta skiljer sig inte mot att köra in på en bilparkering... genom att kör a in på parkeringen accepterar du deras villkor. Nu kan du förbereda en faktura för individen. (Se exempel) 11.2 Exempel 2: När mottagandet av den Hövliga Tillkännagivelsen registrerats av den ogiltigförklarade banken får du nu ett hot/krav från en så kallad "indrivare/inkasserare" som agerar för bankens räkning. Den s.k. "inkasseraren" har anlitats av en person i den ogiltigförklarade banken. Deras engagemang kan ha resulterat i att banken sålt sin "skuld" (eller överlåtit "skulden") till inkasseraren, och som till och med redan kan vara deponerad, precis som en bilhandlare kan få en bil deponerad, för betalning vid försäljning. Oavsett detta, förbered en faktura till individen på f.d. inkassobolaget som agerar medhjälpare till individen i den ogiltigförklarade banken. Två fakturor skickas - en till varje individ. Baserat på samma villkor, kommer individen på den ogiltigförklarade banken ta ut en viss avgift för att engagera en tredje part. Detta är en ansenlig summa. Att hitta namnet på individen från det tidigare inkassobolaget kan vara svårt - de är kända för att gömma sig bakom företagsnamnet. Advokater är kända för detta också. Om du inte kan hitta ett namn på internet eller i telefonkatalogen, kommer den årliga årsredovisningen att lista ledande befattningshavare. Kontakta personalen på företaget direkt per telefon om det behövs med förfrågningar om anställda. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 10 av 13

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Att vinna eller förlora i tvistemål

Att vinna eller förlora i tvistemål Att vinna eller förlora i tvistemål Om civilprocessen för var och en Thorulf Arwidson informationsförlaget/samhälle l Läsaren uppmärksammas på att omfattande ändringar gjordes i rättegångsbalken den 1

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer