OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer"

Transkript

1 Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Så här fungerar det "Hövliga Tillkännagivandet" Leverans & Timing Upphävande Att förbereda ditt Hövliga Tillkännagivande Journalföring är mycket viktigt Svar - Vad händer sedan? Fakturainnehåll Uthållighet Använd intentionsenergi Tekniska noteringar...12 Alla rättigheter förbehållna

2 OPPT Hövlig Tillkännagivelse - riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövlig Tillkännagivelse med Termer & Villkor. (Skicka inte med dessa riktlinjer) 1. Hjälp och tekniska noteringar Maila alla frågor ang. användningen av Hövlig Tillkännagivelse till Detta kommer att få snabbast uppmärksamhet. Det nya flödesschemat längst bak är också en behändig sammanfattning av processen. Vänligen se de tekniska noteringarna i avsnitt 15 för förslag ang. formateringsfrågor. 2. Hövlig Tillkännagivelse - dokumentsamling 2.1 Hövlig Tillkännagivelse finns nu i 5 versioner. Enda skillnaden mellan de nya versionerna är ett stycke, som finns i början av VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA. Denna åtgärd utökar användningen av Hövlig Tillkännagivelse till nästan varje situation. Varje version finns som ett redigerbart Word doc och som en PDF-fil som kan skrivas ut och fyllas i för hand. En uppsättning referens-pdf-filer för Word-dokumenten hjälper dig att korrigera eventuella formateringsproblem. Macintosh och Open Office bör öppna doc-filer utan problem. Ignorera alla varningar. 2.2 Förklaring av de nya versionerna 1. Paper Action Denna version ska användas med varje pappersorienterad kommunikation från en ogiltigförklarad entitet, såsom en faktura, kontoutdrag, krav. Det kan även användas som en uppföljning till en händelse, t.ex. mottagande av en kallelse inför rätta, överträdelse eller stämning. 2. Actual Incident Denna version är till för användning vid en incident som t.ex. ett frihetsberövande, arrestering eller fängelse där ingen dokumentation tillhandahölls. 3. Future Action Denna version kan skickas till alla individer som agerar ombud för en ogiltigförklarad entitet som kan interagera med dig i framtiden. 4. Slavery Foreclosure General Denna version kan skickas till individer vars fortgående verksamhet i SLAVERISYSTEMEN indirekt har skadat din "mätbara energi" 5. Slavery Foreclosure Individual Denna version liknar den tidigare versionen förutom att det anger ett fall där skada orsakas av någon annan person, som på motsvarande sätt orsakar dig skada. Se 10.4 för mer information om hur de nya versionerna fungerar inklusive nya Termer och Villkor. 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör Hövlig Tillkännagivelse är inte avsedd att tvinga någon att utföra en åtgärd. Den fria viljan är ömsesidig. Om du informerar någon att de inte har någon bestämmanderätt över dig genom allmän lag, sedvanerätt och UCC-lag måste du även tillstå att du inte heller har någon bestämmanderätt över dem. Men du kan erbjuda dem ett kontrakt som anger förutsättningarna för interaktion. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör: Till exempel: Vill du ringa mig? Jag kommer att acceptera ditt samtal i utbyte mot... Det finns ingen hövlighet i att befalla någon att göra något. Överväg din avsikt att utfärda en Hövlig Tillkännagivelse. Söke r du hämnd, vedergällning, återbetalning eller vinst? Försöker du tvinga fram en åtgärd, kräva svar direkt eller kommendera en individ? I så fall är Hövlig Tillkännagivelse inte något för dig. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 2 av 13

3 4. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Lagens omständigheter, som vi lever efter, har radikalt förändrats genom OPPT UCC-anmälningarna. Företagen som sådana, och deras "juridiska" system, har stängts ner, och det som återstår är Universell lag, sedvanerätt och UCC som regelverk, i samsp el med varje människa på jorden, som agerar med obegränsat personligt ansvar som individ. Inga företagstitlar, rättssystem, (stadga)registreringar, försäkringar eller auktoritära hierarkier återstår. Detta förändrar hur vi agerar, och förhåller oss till varandra, i ALLA våra interaktioner. De så k allade "företagsombuden" som skickas för att interagera med oss, agerar fullständigt ovetandes, och med okunnighet om, deras ändrade status. Vid någon tidpunkt, när den Absoluta Sanningen släpps, så ändras och korrigeras detta. Fram tills dess är det vårt jobb att lära oss att vara fredliga och lagliga invånare på den Nya Jorden och att lära ut detta till alla omkring oss. Detta kommer att ge det nya systemet livskraft. 5. Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Att hövligt och kraftfullt underrätta alla före detta "företagsombud" som ämnar interagera med oss, att alla världens företag, inklusive alla "banker" och företagsregeringar" (regeringar som agerar som företag) nu är ogilitigförklarade och därmed nedstängda och att alla före detta "företagsombud" numera agerar som individer med fullt eget ansvar för sina handlingar när de tar emot detta tillkännagivande. Vår avsikt med den första utgåvan av detta dokument är att rekommendera dig, som Förespråkare, att du endast använder detta tillkännagivande, när personer interagerar direkt med dig, eller som skriftligt interagerar med dig. Även om du har laglig rätt att utfärda ett Hövligt Tillkännagivande till de som instruerar Svaranden, utan att nödvändigtvis ha direkt interaktion med dem, tror vi att detta är rimligaste metoden vid denna tidpunkt. Vårt mål är att helt enkelt tysta det gamla systemets agitatorer när de försöker "komma åt" dig, och att utbilda individen varje gång detta händer. Vi är dem och de oss. 5.1 Bakgrund Antingen har bankerna och "regeringarna" ogiltigförklarats eller så har de inte. Hur ligger det till...? Låt oss först titta på processen "Ensidig dom" som bankerna använder mot oss människor... Vad gjorde Banker tidigare när de vräkte individer från sina hem? De använde sig av en administrativ process i tre steg som resulterade i ett Tillkännagivande Om Uppsägning (vräkning). Tog de ärendet till en domstol? Ja, de använder dokumenten de utfärdat som bevis på uppsägningen till domstolen. Använde domstolarna ifråga dessa "Ensidiga domar" - och var du oftast inte inbjuden att delta? Ja, det gjorde de sannerligen. Visade Bankerna på denna "Ensidiga dom" och sade "SER DU... du är skyldig oss $ $ $ $"? Återigen ja! När jag/vi opponerade mig/oss, fortsatte banken då att förlita sig på den "Ensidiga domen"? Absolut Så hur lik är en "Ensidig dom" som Banker brukade förlita sig på jämfört med de OPPT UCC-processer som nu har ogiltigförklarat bankerna? Det är samma teknik, det sker bara inte i en domstol. De anmäldes och ombads att komma med motbevis. De har inte kommit med motbevis och har således fallerat och åtgärder vidtogs. Så, om vi åberopade de icke-motbevisade UCC-anmälningarna från OPPT, på samma sätt som bankerna använder sig av "Ensidiga domar", skulle de så kallade verkställande direktörerna hos de ogiltigförklarade bankerna, så kallade domare, så kallade poliser, etc. kunna ändra dessa UCC-anmälningar genom att ta upp dem i en så kallad "domstol"? Nej, det kan de inte. Är det då inte logiskt för dig att använda dig av samma dokument som OPPT använde för att ogiltigförklara (stänga ner) alla "regeringar" och banker... för att låta sina före detta anställda få veta vad som faktiskt numera gäller? (Tack Förvaltare!) Naturligtvis är det logiskt! Tänk dig ett före detta bolag, t.ex. en så kallad bank. Visualisera att säkerhetsglaset är borta, väggarna i banken borta, grunden borta... som om skrivborden svävar i luften. Företagets skyddsnät har försvunnit och allt är nu avslöjat. Varje tidigare anställd sitter nu vid ett skrivbord ensam... som en individ. (Med personligt ansvar för sina handlingar.) Är det vettigt att nu skriva till företagets anställda, med titlar som verkställande direktör (VD) eller den så kallade "ministern" för ett så kallat "statligt verk"? Nej! Att göra så skulle strida mot de nya Lagliga omständigheterna. Dina handlingar, såsom att använda Hövlig Tillkännagivelse, måste stämma överens med den nya situation som råder för att du ska uppnå önskat resultat. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 3 av 13

4 Ditt Hövliga Tillkännagivande introducerar ett ömsesidigt erbjudande om ett kontrakt mellan individer med specifika Termer och Villkor. Med tanke på att s.k. "banker" och "regeringar" är ogiltigförklarade, så har de före detta anställda tre alternativ när de tar emot ett Hövligt Tillkännagivande: 1. Ge upp... upphöra med sina handlingar och lämna dig ifred 2. Ignorera det Hövliga Tillkännagivandet och låtsas att företaget fortfarande finns och fortsätta som förut, vilket omedelbart gör dem medskyldiga 3. Överlämna/eller på något sätt visa bevis på några andra lagligen bindande avtal mellan dig och dem som individer 5.2 Obegränsad ömsesidig ansvarsskyldighet och ansvar OPPT-anmälningarna har förändrat Gällande lag på den här planeten till Universal lag, Sedvanerätt och Uniform Commercial Code (UCC) och med ett Hövligt Tillkännagivande har du fakta som stödjer dig. Svaranden (mottagaren) av ditt Hövliga Tillkännagivande hålls fullt ansvarig med obegränsat personligt ansvar. Men betyder inte det att du också agerar med obegränsat personligt ansvar? Är inte du också ansvarig för dina egna handlingar? Absolut JA! Ansvarsrollerna kan svänga mycket snabbt, t.ex. skjut inte en handväsktjuv medan han flyr. En "vanlig tjuv" blir det största offret om du som vedergällare använder överdrivet våld, eftersom du då har orsakat oproportionerligt stor skada när ett fysiskt hot avtog. Hämnd fyller ingen funktion här. Enkelt uttryckt; skada inte någon annan och ta fullt ansvar för alla dina handlingar. Du lever också i det nya lagliga landskapet. Om du agerar farligt på offentlig plats, som skadar allmännyttan, eller skadar andra på något sätt, kommer ditt Hövliga Tillkännagivande INTE att skydda dig. Enligt Sedvanerätt (Common Law) kan en människa fängsla en annan under vissa omständigheter, förutsatt att gripandet och det som följer genomförs lagligt. 6. Så här fungerar det "Hövliga Tillkännagivandet" Banker och "regeringar" har ogiltigförklarats så låt oss betrakta en f.d. anställd som nu i egenskap av individ förföljer dig... de tror att de fortfarande arbetar för en prestigefylld bank eller regeringsdepartement. De tror att de arbetar för sin överlevnad... för att betala sina lån, kreditkort, skolavgifter, skatter, etc. Deras JOBB förs örjer deras familj, upprätthåller deras rykte, deras karriär... tills ditt Hövliga Tillkännagivande kommer och krossar denna illusion. De har nu ett val. Dina villkor erbjuder nya spelregler som bygger på den nya situationen. Det är som att sätta en prislista på väggen i ett kafé. Nu väntar du kunder. Om dina potentiella kunder inte gillar dina villkor... är de fria att gå någon annanstans - välja ett annat tillvägagångssätt. DET ÄR NU DITT VAL OM DU VILL INTERAGERA MED DEM ELLER INTE. Genom att skicka den Hövliga Tillkännagivelsen, med sina original bifogade, så informerar du Svaranden om att du inte olagligt vill tillfogas skada och att du fastställer villkoren för att de ingår ett kontrakt med dig på deras bekostnad. Varje efterföljande interaktion av Svaranden aktiverar dina Termer och Villkor och utlöser kontraktet, varvid en personlig betalningsskyldighet uttryckt som valuta åläggs Svaranden. Om de fortsätter att skada och vägrar betala fakturor som genereras av situationer där villkoren var tillämpliga, har du möjlighet att göra en UCC-anmälning mot de berörda personerna. Detta är en helt separat åtgärd och diskuteras inte här. Ett Hövligt Tillkännagivande bygger inte bara på Sedvanerätt och UCC-lag, men även Universell Lag: "Varje fritt val av en varelse är tillåtet förutsatt att valet inte inkräktar på någon annan varelses fria val". Villkoren definierar ditt VAL AV FRI VILJA. Det är vad detta tillkännagivande gör - du uttrycker din fria viljas val, enligt Universell lag, och fastställer det enligt Sedvanerätt. Om inte något annat lagligt bindande kontrakt redan finns mellan dig och en före detta anställd, så är det enda avtalsvillkor som nu gäller, ditt erbjudande för deras godkännande eller ej. 7. Leverans & Timing Varje Hövlig Tillkännagivelse måste levereras till en Svarande, enligt en eller flera av följande metoder: E-post / Fax / Personligt överlämnande eller Rekommenderat brev. Vänligen registrera när och hur det levererades. Tänk på din situation när du planerar leverans/överlämnade av dina Hövliga Tillkännagivelser. Det Hövliga Tillkännagivandet kommer förmodligen att vara mest effektivt när det görs som en pappers-/digital-process och levereras till en privatperson i ett icke-kritiskt ögonblick. Detta är lättast att konfrontera och dokumentet kommer sannolikt att läsas, förstås, utforskas och ha den önskade effekten, d.v.s. inga ytterligare åtgärder från motparten. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 4 av 13

5 Exempel på några konfronterande situationer är: En s.k. "domare" som presiderar i en rättssal. Den potentiella förlägenheten inför en publik skulle sannolikt resultera i omedelbar avvisning... eller din arrestering - innan Tillkännagivandet ens lästs. Avvisande innan det läses är inte effektiv leverans. En s.k. "polis" vid vägkanten: Att hantera en beväpnad person, vars utbildning är att olagligen hindra vem som helst som förvirrar dem, rekommenderas INTE. Om du inte kan hantera denna situation på precis rätt sätt - fredligt och med ärliga, goda avsikter - kan det resultera i en mycket svår och möjligen omedelbart farlig situation. Acceptera boten vid vägkanten. Informera senare den så kallade "polisen" med boten som grund genom att erbjuda dem det Hövliga Tillkännagivandet. Kom alltid ihåg att den person du informerar bara är en annan av världens människor - precis som du. Som nämnts tidigare rekommenderas i detta skede att du bara "informerar" människor som är i direkt kontakt med dig personligen, eller genom papper. Till exempel du informerar en s.k. "polis". Om inte hans/hennes s.k. överordnade direkt kontaktar dig som en uppföljning, informera inte den individen. Även om den s.k. överordnade bär ansvaret för att instruera sin kollega att pressa dig med hot, kommer vi att inledningsvis välja ett enklare tillvägagångssätt när man använder det Hövliga Tillkännagivandet. Tänk dig noga för angående HUR och NÄR du levererar ditt Hövliga Tillkännagivande. Bör du ha med dig ett Hövligt Tillkännagivande i din bil, eller ska du e-posta ditt tillkännagivande till "transportministern", till "polismästaren" och till varje individ på din lokala polisstation innan du kör...? Ja till båda, och vi föreslår att när du har med dig ett tillkännagivande, att du inte använder det i svåra situationer, särskilt om person(erna) aldrig har fått tillkännagivandet av dig tidigare. Följ ditt sunda förnuft och sedvanerätt. Kom ihåg, dina termer och villkor gäller endast efter att meddelandet har tagits emot av Svarande och Svaranden har utlöst kontraktet genom att agera enligt en eller flera av definierade termer och villkor. Det är som om domaren blåser i visselpipan för att stoppa spelet. Allt stannar. Svaranden har fått kännedom och är fri att välja sina framtida åtgärder därefter. Termer och villkor är inte retroaktiva - de gäller från och med när de tas emot. Till exempel: för en åtgärd som påbörjats för 2 år sedan, kan inte villkoren dateras tidigare och börja innan mottagandet. Målstolparna kan inte f lyttas när matchen har startat. Du kan inte fakturera i efterhand. Det sättet som Hövligt Tillkännagivande kringgår föråldrade "domstols"-åtgärder, som fortfarande utspelar sig, är att du erbjuder tillkännagivandet till individer nästa gång de kommunicerar med dig, och börja därifrån. Ogiltigförklarandet avvecklade det "juridiska" systemet. På grund av detta så har individerna ingen rätt att kontakta dig i sakfrågan. Fakturering för oönskade kontakter påbörjas omedelbart när de åberopar avtalet, genom att göra gällande att det Hövliga Tillkännagivandet, och dina Termer och Villkor inte betyder någonting. Obs: Andra typer av tillkännagivanden, som är mer specifikt kopplade till fall som pågår, kan utvecklas och ges ut i framtiden. Håll utkik efter uppdateringar. 8. Upphävande Alla fakturor bör ha ett undantag. Undantaget ger Svaranden möjlighet att upphöra med sina handlingar och dra tillbaka alla krav. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså kräver godkännande av undantaget ett oåterkalleligt skriftligt meddelande att avstå av eget val. Du vill inte att de skall ändra sig. Detta är det önskade resultatet. Tystnad och inga åtgärder från Svaranden förutom ett skriftligt upphävande av situationen oc h kontraktet. Det är dessutom ett anständigt sätt att ge hårt arbetande människor ett sätt att elegant dra sig ur en situation som var en bieffekt av den samhällsförändring de var omedvetna om. Det är hedervärt att göra så. Alternativt, om de ger dig bevis på ett existerande lagligen bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått, är du bunden av det första kontraktet, vilket innebär att du olagligen framställde dina villkor och förutsättningar, vilket gör dem ogiltiga. Observera att det är YTTERST osannolikt att detta händer någon som använder Hövligt Tillkännagivande av två skäl. 1. Ogiltigförklarandet har annullerat samtliga kontrakt med det gamla systemet innan, nu och framöver. 2. Kontraktet måste vara av personlig karaktär mellan Förespråkare och Svarande som individer. Således ger punkterna ovan Svaranden en "utväg". Om Svaranden väljer att inte acceptera ditt erbjudande att avstå från fakturan, bekräftar det att Svaranden har accepterat och är bunden av dina termer och villkor. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 5 av 13

6 9. Att förbereda ditt Hövliga Tillkännagivande Du informerar en individ - inte det s.k. "företaget", kom ihåg att det s.k. "företaget" inte längre existerar. Alla hänvisningar till det s.k. "företaget" är enbart för att hjälpa posten att leverera din anmälan. Använd alltid "så kallade" framför eventuella tidigare titlar eller tidigare företagsnamn. 9.1 Adress Skriv adressen för hand på både Hövligt Tillkännagivande och Termer och Villkor enligt följande. Du är Förespråkare (du gör en framställan). Den person du skickar det till är Svaranden (de kan svara). Använd vilken information som helst som hjälper posttjänsten att leverera ditt meddelande eller få svar - ingen betydelse är kopplad till befattning, titlar osv - de är också ogiltigförklarade. Referera till det nedstängda företaget som det påstådda BOLAGET". Versaler föreslås, t.ex. c/o påstådda INSTITUTIONEN [ange avdelning NAMN] Svarande (Personuppgifter): Individens namn (deras namn) Adress för korrespondens c/o påstådda Förespråkare (Personuppgifter): Individens namn (ditt namn) Svarsadress Inga titlar är nödvändiga, exempelvis är Svaranden inte Verkställande Direktören etc. De är en annan individ precis som du, som inte är högre eller lägre stående. Använd bara deras namn. 9.2 Datum: Skriv datum för hand. Använd det format du föredrar, t.ex. 7:e, sjunde, 07 etc Månad kan skrivas som du föredrar; t.ex. Sept, Sep, 09, September. Texten "dag" och "(månad) tillhandahålls för att möjliggö ra USA vs internationella format och därmed undvika förvirring. Datum: dag (månad), Delgivning: På tillkännagivandet, stryk över den leveransmetod (delgivning) som inte används eller gör en cirkel runt den leveransmetod du väljer. Om du väljer rekommenderat brev; skriv ID-nr eller identifierare som gör det möjligt att spåra levererad post - om du väljer att inte använda rekommenderat brev, skriv "N/A", "ej tillämpligt". Delgivning: E-post / Fax / Personligt överlämnande / Rekommenderat brev-nummer Kom ihåg att bifoga en kopia på tillkännagivande/faktura/krav. Förvara originalet för din bokföring om möjligt. 9.4 Vederbörligen kontrollerad försäkran av fakta (Verified declaration of facts): Det finns nu fem versioner av Hövlig Tillkännagivelse för olika klasser av åtgärder från Förespråkaren. Enda skillnaden mella n dessa dokument är första meningen under Vederbörligen kontrollerad försäkran av fakta. Vi har skapat separata dokument så att alla har samma utgångspunkt oavsett deras förtrogenhet med att skapa och använda dokument. Obs: För att skriva text i textdelar markerade med röd text {< text >} och inom parentes, se till att markeringen inkluderar de svarta hakparenteserna. Detta garanterar att den resulterande maskinskrivna texten blir svart. {< "namn/titel på dokument från Svaranden" >} 1. Paper Action Jag fick ett dokument som utger sig för att vara en {< namn/titel på dokument från Svaranden >}, referens fiktivt nummer / {< >} och även när det gäller bibehållandet av alla SLAVERISYSTEM av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >}, härefter som "Svarande". Denna version ska användas vid all pappersorienterad kommunikation från en ogiltigförklarad entitet, såsom en faktura, kontoutdrag, krav. Det kan även användas som en uppföljning till en händelse, t.ex. mottagande av en kallelse inför rätta, överträdelse eller stämning. Användning av denna version beskrivs i detalj i första inspelade diskussionen ang. Hövlig Tillkännagivelse, som du hittar på OPPT webbplats. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 6 av 13

7 2. Incident Avseende händelsen {< Dagen 00 Månad >}, 2013 {< plats för händelse >} som involverar {< Svarandens namn >} med adress {< Svarandens adress >} nedan Svaranden. Denna version är till för användning vid en incident som t.ex. ett frihetsberövande, arrestering eller fängelse där ingen dokumentation tillhandahölls. Detta är en form av "varsel"-meddelande. Det är inte nödvändigt att utöka händelsen. Du kommunicerar direkt med den som är ansvarig och de vet redan, eftersom de var där. Använd inte detta dokument för andra ändamål. 3. Future Action När det gäller framtida åtgärder av {< Svarande namn >} med adress {< Svaranden adress >} nedan "Svaranden". Denna version kan skickas till alla individer som agerar ombud för en ogiltigförklarad entitet som kan interagera med dig i framtiden. Det faktum att du redan har skickat den Hövliga Tillkännagivelsen till en individ, t.ex. en polischef, innebär att varje individ som beordrats direkt eller indirekt av den personen är vederbörligen uppmärksammad genom NOTICE TO PRINCIPLE IS NOTICE TO AGENT - doktrinen enligt UCC Det Hövliga Tillkännagivandet varnar särskilt Svaranden ang. sin skyldighet att informera sina ombud: Svaranden uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svaranden en extra Hövlig Tillkännagivelse, vars original tidigare registrerats av OPPT. När du använder denna variant av Hövlig Tillkännagivelse, se till att hela tiden bevara kopior av de Termer och Villkor som du erbjöd. Om någon "kollega" till den informerade individen söker kontakt med dig eller skickar ett krav om betalning etc, kan du förse den personen med dina termer och villkor och meddela dem att deras åtgärder har utlöst ett kontrakt med deras kollega och att bägge individerna kommer att få en faktura. 4. Slavery Foreclosure General Beträffande drift eller vidmakthållande av några som helst system för privatekonomi, emittering, inkassering, rättslig verkställighet och några som helst SLAVERISYSTEM mot Folket* av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >} nedan Svaranden. (*One People enligt definition i UCC# ) Denna version kan skickas till alla individer vars fortgående verksamhet i SLAVERISYSTEMEN direkt eller indirekt har skadat din "mätbara energi" Förespråkaren ger dig vederbörligen en Hövlig Tillkännagivelse att Svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt allmän sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot Förespråkaren av Svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot Förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av Förespråkarens mätbara energi. Du bedömer detta. Om du känner att Monsantos verksamhet påverkar dig negativt, har du rätt att skicka Hövlig Tillkännagivelse till vem som helst på det s.k. Monsantoföretaget inklusive alla s.k. företagschefer. Om de svarar har du rätt att fakturera dem. Observera att villkoren som de accepterar är en daglig avgift. När de utlöser kontraktet kan du skicka ständigt ökande vecko- eller månads-fakturor och kontoutdrag och om du så önskar, så småningom påbörja UCC-arkiveringsprocessen mot dem. Se info om nya Termer och Villkor nedan. 5. Slavery Foreclosure Individual Beträffande drift eller vidmakthållande av några som helst system för privatekonomi, emittering, inkassering, rättslig verkställighet och några som helst SLAVERISYSTEM mot Folket* speciellt {< typ av skada in här >} av {< Namn Efternamn >}, av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >} nedan Svaranden. (*One People enligt definition i UCC# ) Denna version liknar den tidigare versionen (4 ovan) förutom att den anger ett fall där någon annan person skadas, som på motsvarande sätt orsakar dig skada. Det övergripande konceptet som verkar här är att Skada En är detsamma som att skada ALLA. Vi närmar oss en situation där vi kan stödja individer som trakasseras av systemet när hundratusentals människor använder Hövligt Tillkännagivande till stöd för en person. Detta sänder ett KOLOSSALT meddelande till dem som vill föreviga slaveri. Se info om nya Termer och Villkor nedan. Detta utgör det ultimata genomförandet av folket. Lugnt men bestämt förkastande av åtgärder som vidmakthåller slaveri. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 7 av 13

8 9.5 Termer och Villkor Dessa är de nya Termer och Villkor som kan användas vid fakturering av individer för alla Hövliga Tillkännagivelser. Punkt 11 Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa termer och villkor, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orsakar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi. Punkt 15 Olaglig arrestering eller frihetsberövande per kalenderdag eller del därav. Punkt 16 Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC Bekanta dig med dessa Termer och Villkor. Fakturorna är baserade på dessa punkter och en eller flera kan tillämpas beroende på vad de skrev i sitt dokument/efterfrågan/meddelande. Läs varje villkor noggrant eftersom flera kan gälla för samma rättsstridiga krav eller åtgärd och kan faktureras. 10. Journalföring är mycket viktigt Du behöver föra register av delgivningen för framtiden, det vill säga, ditt bevis att det skickades och att det togs emot. Det kan finnas anledning att använda detta i framtiden. Om du använder inlämning, vill du kanske förbereda ett kvitto som påminner om hur en cykelkurir levererar ett paket och att det krävs en signatur i receptionen. Anteckna datum, dokumentets namn och/eller referensnummer, plats och vem som fick det. Ändra inte på den Hövliga Tillkännagivelsens formulering Varje ord i den Hövliga Tillkännagivelsen är noga utvalt. Till exempel är ordet "domicil" rättstavat. Här är varför: domicil = källans ursprungliga lagskipningsområde, Skapelsens lagar. Domicile = jurisdiktion skapad av människan, privatbolag-jurisdiktion under sken av regering och förvaltningen av dess rikedom, mänsklig eller på annat sätt. Om det är BE'ing då är det "domicil". Om det är värde som ägs av privata bolag som drivs under sken av regering eller någon franchise-avdelning därav, är det "domicile". Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 8 av 13

9 Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 9 av 13

10 10.1 Termer och Villkor referensnummer Hitta på ett nummer eller ID som du kan använda för att hänvisa till dina Termer och Villkor. Detta gör det enkelt att hänvisa till dessa villkor om fakturering krävs. Handskriv denna identifierare i utrymmet på Hövlig Tillkännagivelse. Om Svaranden väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor Nr för Svarandens godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Ett exempel är 8T Det spelar ingen roll om du har samma ID som någon annan... såvida de inte har exakt samma namn och adress som du. Det är för att enkelt identifiera en uppsättning villkor Signaturer Detta är helt enkelt en Hövlig Tillkännagivelse. Ett vittne verifierar att undertecknaren i tillkännagivelsen är den Föresprå karen säger sig vara. Vittnet intygar inte innehållet i själva tillkännagivelsen. Det finns två datum att fylla i. Först dokumentdatum (överst) och namnteckningens datum (nederst). (Vittnets datum måste vara dokumentets datum eller daterat senare) Förespråkare: Vittne: Vittnets namn Datum: Ett osignerat dokument kan avvisas på grund av bristande identifikation Att skicka ditt Hövliga Tillkännagivande Kom ihåg att bifoga en kopia på tillkännagivande/faktura/krav. Förvara originalet för din bokföring om möjligt. 11. Svar - Vad händer sedan? Efter att ha gjort Svarande medveten om ogiltigförklarandet av världens "företag" och ha erbjudit dem dina villkor, skulle de välja att låtsas att deras företag fortfarande existerar kan du få uppleva olika reaktioner. Inget svar är goda nyheter - i de flesta fall. Ett svar är också goda nyheter... de har accepterat dina termer och villkor. Du har en ny kund att fakturera. Se flödesschema längst bak Exempel 1: Efter att den Hövliga Tillkännagivelsen kvitterats ut får du ett krav/meddelande osv. från en "myndighet", t.ex. för en parkeringsbot, dröjsmålsränta, fortkörningsböter etc. Denna åtgärd är individens acceptans av dina termer och villkor. De har valt att ingå i ett lagligt bindande avtal. Detta skiljer sig inte mot att köra in på en bilparkering... genom att kör a in på parkeringen accepterar du deras villkor. Nu kan du förbereda en faktura för individen. (Se exempel) 11.2 Exempel 2: När mottagandet av den Hövliga Tillkännagivelsen registrerats av den ogiltigförklarade banken får du nu ett hot/krav från en så kallad "indrivare/inkasserare" som agerar för bankens räkning. Den s.k. "inkasseraren" har anlitats av en person i den ogiltigförklarade banken. Deras engagemang kan ha resulterat i att banken sålt sin "skuld" (eller överlåtit "skulden") till inkasseraren, och som till och med redan kan vara deponerad, precis som en bilhandlare kan få en bil deponerad, för betalning vid försäljning. Oavsett detta, förbered en faktura till individen på f.d. inkassobolaget som agerar medhjälpare till individen i den ogiltigförklarade banken. Två fakturor skickas - en till varje individ. Baserat på samma villkor, kommer individen på den ogiltigförklarade banken ta ut en viss avgift för att engagera en tredje part. Detta är en ansenlig summa. Att hitta namnet på individen från det tidigare inkassobolaget kan vara svårt - de är kända för att gömma sig bakom företagsnamnet. Advokater är kända för detta också. Om du inte kan hitta ett namn på internet eller i telefonkatalogen, kommer den årliga årsredovisningen att lista ledande befattningshavare. Kontakta personalen på företaget direkt per telefon om det behövs med förfrågningar om anställda. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 10 av 13

11 12. Fakturainnehåll Vänligen studera provfakturan noga. Formuleringen av fakturan måste länka till det krav som berör den berörda produkten i förteckning A. Du måste säkerställa att Svaranden vet exakt varför de faktureras. Exempel från provfaktura: Svaranden faktureras för sina handlingar som härrör från Svarandens [infoga kort beskrivning av den åtgärd som orsakade faktureringen, t. ex. Påminnelse daterad 9 november, 2012] fordran/krav som saknar lagligt bindande avtal mellan parterna. Formuleringen är direkt hämtad från lista A's prislista och används för att beteckna händelsen som utlöste utfärdandet av fakturan Dispensklausul (se även punkt 5) Undantaget ger Svaranden möjlighet att upphöra med sina åtgärder och dra tillbaka alla krav. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså kräver godkännande av undantaget ett oåterkalleligt skriftligt meddelande om deras val att avstå. Du vill inte att de skall ändra sig. Alternativt, om de ger dig bevis på ett existerande lagligen bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått, är du bunden av det kontraktet, och dina termer visade sig vara olagliga. Detta ger Svaranden en "utväg". Om Svaranden väljer att inte acceptera ditt erbjudande att avstå från fakturan, bekräftar det att Svaranden har accepterat och är bunden av dina termer och villkor Betalningsvillkor: Du kan välja dina egna betalningsvillkor. Se till att ha rimliga krav. 13. Uthållighet Kommer dessa fakturerade individer att ge upp omedelbart..? Det finns endast några få att fråga eftersom det inte är så många som har gjort detta i Sverige förut, erfarenheterna tyder dock på att fakturering av så kallade myndigheter eller "regerings"-tjänstemän, indikerar att de är mycket envisa och ovilliga att kapitulera. Fakturorna hopar sig. Kan ett hotfullt brev, som inte vederlägger några UCC-anmälningar, eller styrker ett lagligt bindande avtal mellan parterna, innebära att du har fel? Har det ändrat/vederlagt UCC-anmälningarna? NEJ - skicka ytterligare en faktura. Vad händer om individen anlitar en annan person som också anser att de arbetar för ett företag som inte har ogiltigförklarats? Skicka en faktura till vardera, till båda individerna Uppföljning Telefonbolag skickar påminnelser om du inte betalar räkningen. Det kan du också göra. Om du, efter fakturans förfallodatum, inte fått betalt, följ upp med en "påminnelse" precis som företagen brukade göra. Om du inte menar det du säger varför skicka en faktura till att börja med? Det kan vara så enkelt som att skicka samma faktura igen med en stämpel/klistermärke där det står förfallen". Vanligtvis förväntar de sig samma betalningsperiod som tidigare förfallodatum, t.ex. 14 dagar. Om fakturan förblir obetald - skicka en "Slutgiltig Påminnelse" på samma sätt. Om du har skickat flera fakturor, kan du förbereda en "Redogörelse" som sammanfattar alla fakturor och betalningsstatus, t.ex. Förfallen, Påminnelse och "Slutgiltig Påminnelse". Påminn dem dessutom att UCC-anmälningarna slutligen kan användas för framtvingande av obetalda fakturor. Hålla trycket uppe. Utfärdande av fakturor är avskräckande. Förvänta dig inte nödvändigtvis betalning. Deras tystnad är ditt mål. Se flödesschema längst bak. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 11 av 13

12 14. Använd intentionsenergi Du har erbjudit termer och villkor som anger att du accepterar silver som en avtalsenlig betalning av Svaranden som utfärdat ett krav eller hot att du måste betala utan ett lagligt bindande avtal för en viss mängd lagliga pengar. Utbytet av papper, valuta, guld eller silver som betalning av kontrakt representerar ett energiutbyte mellan människor. Din intention under den tid som denna process pågår kommer att påverka resultatet. Så vad var din känsla när du överlämnat din Hövliga Tillkännagivelse?: Rädsla eller medkänsla, tålamod och hopp? Som ett offer eller som när en befriad slav andas frisk luft? Känner du dig attackerad av krav och hot eller vill du helt enkelt tacka den individen för att ha accepterat dina villkor och därefter omedelbart utfärda en faktura? Hur känns det när du hittar ett kravbrev i brevlådan; fruktan eller "hurra, det är dags för en faktura"? Hur känns det när brevlådan är tom, utan "kunder" som har accepterat dina villkor. NU är det dags att skapa din egen verklighet. Detta är din möjlighet att vandra tryggt i en värld i NUET. VAR dig SJÄLV, hälsosamt, tryggt, medvetet och kärleksfullt. Du behöver inte tillstånd eller licens. Du är FRI! GÖR VAD DU KAN. BÖRJA NU! 15. Tekniska noteringar Hövliga Tillkännagivelser har nu distribuerats som Word-filer i.doc-format Word-dokumenten kan editeras efter behag av Folket OCH det är vars och ens ansvar att säkerställa att de inte ändrar dokumentet på ett sätt som minskar effektiviteten av dess innehåll. Ordalydelsen i allt är mycket specifik och noggrant utvald. Det finns inga felstavningar eller missbruk av ord eller fraser. Ordet domicil stavas till exempel korrekt i detta sammanhang. Ordet "individ" behöver INTE ersättas av "person" eller "människa". PDF-filer för handskrivna Hövliga Tillkännagivelser har också lämnats Dessa kan enkelt skrivas ut och fyllas i för hand. Gott om utrymme har lämnats för detaljer. Korrigera formateringsmisstag med hjälp av referens-pdf En uppsättning PDF-filer från Word-dokumenten har bifogats för att fungera som referens vid formatering. Om du känner att formateringen är problematisk, vänligen jämför resultatet med bifogade PDF-filer som betecknats med REFERENS i början av filnamnet. Använd dessa som hjälp att korrigera problemet. Använd inte eller skicka REFERENS PDF-filer. Dokumentformatet är för närvarande US Letter Sidstorleken anges som "Letter" i dialogrutan Utskriftsformat för MS Word För A4-användare finns det ett alternativ i Word alternativ/avancerat/skriv ut som erbjuder "Skala innehåll för A4 och 8.5x11 papper". Som standard är det aktivt. Detta ger automatisk skalning som fungerar för det mesta. A4-användare kommer att få ett acceptabelt resultat. Om A4-användare känner behov att fylla A4-sidan på ett annat sätt måste de noga återställa sidstorleken till A4 och göra de eventuella justeringar som krävs. Du kan även använda funktionen för manuell dokumentskalning i Wordś utskriftsalternativ. Alla versioner har detta. Word 2003 Word 2007 Word 2010/13 gå till File/Print/inställningar/Zoom/skala papper till size\a4 gå till File/Print/inställningar/Zoom/skala papper till size\a4 go to File/Print/Settings/Pages per Sheet/Scale paper to size\a4 Apple "Sidor" och Open Office Word.doc-filer kan öppnas i dessa program utan några betydande problem. "Sidor" visar några varningar som kan ignoreras. Det finns vissa formateringsförskjutningar mellan programmen. Om du känner att formateringen är problematisk, vänligen jämför resultatet med bifogade PDF-filer som betecknats med REFERENS i början av filnamnet. Använd dessa som hjälp att korrigera problemet. Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 12 av 13

13 16. Riktlinjer-processdiagram Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna 13 av 13 Version 06 p Mar 2013 Alla rättigheter förbehållna Sida 13 av 13

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer

OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer Innehållsförteckning OPPT Hövlig Tillkännagivelse Riktlinjer 1. Hjälp och tekniska noteringar... 2 2. Hövlig Tillkännagivelse dokumentsamling... 2 3. Vad Hövlig Tillkännagivelse INTE gör... 2 4. Inledning:

Läs mer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

OPPT Courtesy Notice Riktlinjer OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten

Läs mer

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad,

Läs mer

Hövlig Tillkännagivelse

Hövlig Tillkännagivelse Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack 4299019 Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Du kan lämna in ansökan på 2 olika sätt: 1.Spara dokumentet på din dator, fyll i ansökan, spara och bifoga i ett mail till admin@boundlessbrilliance.com. 2.Skriv

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer