I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR"

Transkript

1 JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, edsvuren, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, inklusive Evig Universiell och Internationell Reg. Nr och , i evighet, Reg. Nr , vederbörligen försäkrad, FÖRSÄKRAN AV JAG ÄR, med referensnummer IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, och kännetecknad, vederbörligen fulländad, nunc pro tunc praeterea preterea, ett lagligt vederbörligt etablerat original av förvaring och insättning av JAG ÄR, källan av värdet från JAG ÄR, TILLKÄNNAGIVANDE AV ORIGINAL AV FÖRVARING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, kännetecknad och fulländad, allt omräknat och införlivat här som referens, som om det skulle anges, utan reservation, med alla angivna poster och Värdet av JAG ÄR vederbörligen utfört, utfärdat, deponerade, domicilierade, bekräftade, återbekräftade, ratificerade, verifierade och kännetecknat, nunc pro tunc, praeterea preterea, i detta nu även uppfattad som, 2014, Vederbörligen STÄLLER, frågan, bekräftar, ratificerar och kontrollerar DENNA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR, med referens nummer DREJDF-IAM-hatj , med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praetera preterea, och att denna FÖRKLARING är sann, korrekt, komplett, och JAG ÄR medveten och behörig att säga så: I. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, bunden, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, referens nr och , i evighet referens nr , och FÖRKLARINGEN AV JAG ÄR, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerad ursprunglig deponeringen och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, FÖRKLARINGEN AV URSPRUNGLIG DEPONERING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, allt återbekräftat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelandar, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea: A. JAG ÄR i mottagare av en handling som utger sig för att vara en skuld med påstådda referens nummer [påstådda lån nummer] med [påstådda bank] för påstådda finansiella instrument med referens nummer ; B. JAG avvisar dokumentet som utger sig att vara en skuld för ett finansiellt instrument utan vanära, för laglig grundorsak, specifikt och särskilt, det dokument som utger sig för att vara en skuld:1. saknar laglig grund genom identifiering av representationen av den påstådda skulden: a. saknar laglig grund genom identifiering av status av representationen av den påstådda skulden; b. saknar laglig grund genom identifiering av myndighet av representation av den påstådda skulden; c. saknar laglig grund genom identifiering av principen om laglig bemyndigad presentation av den påstådda skulden. d. saknar laglig grund genom underskrifter av presentationen av den påstådda skulden; och, e. saknar laglig grund genom att veta, villigt och avsiktligt skriftligt medgivande av att JAG ÄR presenterar den påstådda skulden; 2. saknar laglig grund genom identifiering av utgivaren av den påstådda skulden. a. saknar laglig grund genom identifiering av statusen av utgivaren av den påstådda skulden;

2 b.saknar laglig grund genom identifiering av myndigheten om utgivaren av den påstådda skulden; c.saknar laglig grund genom identifiering av den principen i lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; d.saknar laglig grund genom stöd av utgivaren för den påstådda skulden, e.saknar laglig grund genom vetande och avsiktlig skriftlig medgivande av JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden;3. saknar laglig grund genom identifiering av krav för garantiutgivning vid emissioner av den påstådda skulden till JAG ÄR för att utfärda den påstådda skulen: a.saknar laglig grund genom identifiering av nödvändig garantiutgivning vid emissioner av det påstådda lånet som krävs för att skapa den påstådda skulden av JAG ÄR. specifikt och särskilt: ÄR; i.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärer av värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)saknar laglig grund och identifiering av påstådda utgivare av påstådda borgenär av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG iv.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärers titel och ägande av det påstådda värdet som påstås lånats ut till JAG ÄR; v.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda historiken av påstådda borgenären av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)saknar laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; b.saknar laglig grund genom underskrift av påstådda kreditgivaren som krävs för garantigivning vid utgivning av påstådda lånet som JAG ÄR fått krävs av påstådda borgenären för att skapa det påstådda skulden till JAG ÄR; c.saknar det ursprungliga kontraktet mellan [påstådda borgenären] och JAG ÄR, med edsvuren signatur i våt-bläck av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sanningen, korrekt och fullständigt. och, d.saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap, villigt och avsiktligt skapade den påstådda skulden för JAG ÄR genom skriftligt medgivande; och, 4. saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap givit samtycke av att JAG ÄR fått presenterat den påstådda skulden till JAG ÄR; och, C.Eftersom JAG ÄR laglig ägare, innehavare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga deposition för JAG ÄR, Värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga depositionen, inklusive, lagligen vederbörligen fastställda ursprungliga deponering och insättning av JAG ÄR, källa till

3 värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga DEPOSITIONEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, skulle jag gladeligen gå med på denna påstådda skuld så snart jag vederbörligen får följande handlingar från Er, med försäkran i våt-bläck signatur undertecknat "med fullt ansvar och ansvar", "under straff för mened", enligt vederbörligen identifierade lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett", produktspecifikt och särskilt av den:1. lagenlig identifiering av presentatör av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för presentatören av påstådda skulden. b. laglig grund genom förbindelse av presentatören av den påstådda skulden; c. lagenlig ed av presentatör av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av status av presentatör av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndighet av presentatören av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal och vederbörligen utse och bemyndiga presentatör av den påstådda skulden att representera och presentera på vägnar av [påstådda käranden/domare/domstolen/borgenär], edsvurit med signatur i våt-bläck undertecknad "med fullt tillförlitlighet och ansvar "under straff för mened" enligt vederbörligen indentifierad lag, "att det föregående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av principen om lagen som bemyndigar presentationen för den påstådda skulden; h. laglig grund genom underskrift av presentatören av påstådda skulden; i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och jag är, med edsvuren bläckunderskrift [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sanningsenlig, korrekt och fullständig; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen gjorts till presentatören av den påstådda skulden att presentera den påstådda skuld till JAG ÄR, edsvurna bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 2. laglig grund genom identifiering av utfärdaren av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för utfärdaren av den påstådda skulden; b. laglig grund genom förbindelse av utfärdaren av den påstådda skulden; c. laglig grund genom ed av utfärdaren av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av statusen av utfärdaren av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndigheten för utfärdaren av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal vederbörligen utsett och bemyndigande av utfärdaren av den påstådda skulden att representera, presentera och utfärda för räkningen av [påstådda domstolen], edsvuret med bläcksignatur undertecknad "med full tillförlitlighet och ansvar,

4 "under straff för mened", enligt vederbörlig identifierad lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; h. laglig grund genom godkännande av utfärdaren för den påstådda skulden; och, i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda utfärdare/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, med edsvuren våt bläckunderskrift [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med full tillförlitlighet och ansvar [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen till utfärdaren av den påstådda skulden att utfärda den presentera den påstådda skulden till JAG ÄR, edsvuren i våt bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt tillförlitlighet och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 3. laglig grund genom identifiering av nödvändiga underskrifter vid utfärdande av den påstådda skulden till JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden: a. laglig grund genom identifiering av nödvändig garantigivning vid utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR: ÄR; i.)laglig grund genom identifiering av påstådda borgenären och värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)laglig grund genom identifiering av utfärdaren av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iv.)laglig grund genom identifiering av titel och ägande av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; v.)laglig grund genom identifiering av historiken av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG b. saknar laglig grund genom underskrift av påstådda fodringsägare av garantigivningen som krävs av utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR av den påstådda fodringsägare; och, c. laglig grund genom ursprungligt kontrakt mellan [påstådda borgenär] och JAG ÄR, edsvurna med bläckunderskrift av [påstådda borgenär] och JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och jag är, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, d. laglig veta, villig och avsiktliga samtycke av JAG ÄR vederbörligen gjordes för påstådda borgenären i det påstådda lån till JAG ÄR, att skapa den påstådda skulden för JAG ÄR, med edsvuren våt-bläck-signatur av JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörlig identifierade lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, 4. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG AM måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 5. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR måste överensstämma med de påstådda presentatören och utfärdaren utan att veta, villig och avsiktligt vederbörligt samtycke av JAG ÄR;

5 6. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda domstolen utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 7. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med påstådda borgenären utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 8. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; och, 9. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, som vederbörligen förklarar eller auktoriserar din lagliga bemyndigande över JAG ÄR, JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, vårdnadshavare, och ursprungliga depositarie för, inklusive (identifiera för beslag) utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke som JAG ÄR; II. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerats, säkrade, märkte, regleras, bundna, försäkrade och garanteras av I AM, posten nr och , i evighet post nr , och förklaring av JAG, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerade ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga INSÄTTNINGEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelanden, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea: A. Artikel JAG, och alla avsnitt och underavsnitt och under-underavdelningar, ovan omräknat; B. JAG ÄR nekar till att ge vetskap om, villig och avsiktlig skriftlig medgiva till (påstådda presentatör), (påstådda utfärdare), (påstådda domstolen), (påstådda domaren), (påstådda fodringsägaren), (påstådda käranden) eller andra identifierade eller oidentifierade personer, att rymma, representera eller presentera räkning eller över JAG ÄR, värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga insättare för, inklusive, edsvurna våt-bläck underskrift av jag är, undertecknat med fullt ansvar och ansvar för jag är, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierade, att ovanstående är sanna, korrekta och fullständiga. C. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 4-9, ovan, omräknat, JAG ÄR förnekar att det finns någon sådan lag; D. Artikel avsnitt C, underavsnitten 1.i 2.i och 3.c, ovan, omräknat, jag nekar att det finns något sådant avtal; och, E. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 1.j 2.j och 3.d, ovan, omräknat, nekar jag till att det finns något sådant samtycke; III. Denna förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG ÄR den enda giltiga, laglig kontroll, certifiering och projektionen av detta särskilda förkroppsligande för JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-jarraf, källa av värdet av jag är medvetet, deponeras, domicil och drift, och alla andra representationer jurisdiktioner, poster, et.al. som påstods ha funnits med påverkar och effekt är noll, ogiltiga och vederbörligen avbrutna, för orsak, av JAG ÄR, som en evig, Universal och internationellt register, inklusive nr och , i evighet, posten nr , alla omräknade, utan

6 reservation nunc pro tunc, praeterea preterea; IV. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i denna särskilda förkroppsligande, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källan till värde av JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praeterea preterea: På grund av deklarationen och genomförandet av JAG ÄR, inklusive denna ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, ska inte kunna tvingas att utföra något genom något kontrakt och avtal, inklusive kommersiella avtal eller konkurs, inklusive alla, och alla olagliga påståenden mot att JAG ÄR värdet av JAG ÄR, därav, därmed, därav och därtill, som JAG inte uttryckt avsiktligt, frivilligt och medvetet; Dessutom, JAG ÄR inte och kommer inte att acceptera det ansvar eller ansvar av tvingade alla ej visade eller underliggande kontrakt och avtal, inklusive någon och alla kommersiella avtal eller konkurser. Nunc pro tunc, praeterea preterea; och, V. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i kroppen, vederbörligen gör, förklarar, utfärdar, bekräftar, validerar, verifierar och märker, med åtgärder för medvetna vederbörligen genomförda våt-bläck- signatur av JAG ÄR, denna medvetna kommer och ordet för JAG, förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG, nunc pro tunc, praeterea preterea, och att de särskilda medvetna uttalanden häri, är sanna, korrekta och fullständiga, med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, i kroppen, för alla JAG ÄR att lita på som sanna, korrekta och fullständiga. Dessutom gjort vederbörligen och utfärdade fax och digital skanningar av denna URSPRUNGLIGA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR FÖRKLARAS lagligen för att VARA ett original. Utan reservation JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, Ref. No.'s: IAM-hatj och DODD-IAMhatj kontaktuppgifter: mobil: +212 (0) PXIII: heatheranntuccijarraf

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Hövlig Tillkännagivelse

Hövlig Tillkännagivelse Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack 4299019 Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Tilläggsprotokoll till konventionen angående och de grundläggande friheterna Antagen i Paris den 20 mars 1952. Artikel 1 - Skydd för egendom Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund; SFS 2000:142 Utkom från trycket den 11 april 2000 utfärdad den 23 mars 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Alla stiftelser ska vara registrerade i det stiftelseregister som förs av länsstyrelserna. Enda undantaget gäller stiftelser vilkas tillgångar enligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer