I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR"

Transkript

1 JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, edsvuren, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, inklusive Evig Universiell och Internationell Reg. Nr och , i evighet, Reg. Nr , vederbörligen försäkrad, FÖRSÄKRAN AV JAG ÄR, med referensnummer IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, och kännetecknad, vederbörligen fulländad, nunc pro tunc praeterea preterea, ett lagligt vederbörligt etablerat original av förvaring och insättning av JAG ÄR, källan av värdet från JAG ÄR, TILLKÄNNAGIVANDE AV ORIGINAL AV FÖRVARING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, kännetecknad och fulländad, allt omräknat och införlivat här som referens, som om det skulle anges, utan reservation, med alla angivna poster och Värdet av JAG ÄR vederbörligen utfört, utfärdat, deponerade, domicilierade, bekräftade, återbekräftade, ratificerade, verifierade och kännetecknat, nunc pro tunc, praeterea preterea, i detta nu även uppfattad som, 2014, Vederbörligen STÄLLER, frågan, bekräftar, ratificerar och kontrollerar DENNA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR, med referens nummer DREJDF-IAM-hatj , med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praetera preterea, och att denna FÖRKLARING är sann, korrekt, komplett, och JAG ÄR medveten och behörig att säga så: I. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, bunden, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, referens nr och , i evighet referens nr , och FÖRKLARINGEN AV JAG ÄR, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerad ursprunglig deponeringen och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, FÖRKLARINGEN AV URSPRUNGLIG DEPONERING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, allt återbekräftat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelandar, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea: A. JAG ÄR i mottagare av en handling som utger sig för att vara en skuld med påstådda referens nummer [påstådda lån nummer] med [påstådda bank] för påstådda finansiella instrument med referens nummer ; B. JAG avvisar dokumentet som utger sig att vara en skuld för ett finansiellt instrument utan vanära, för laglig grundorsak, specifikt och särskilt, det dokument som utger sig för att vara en skuld:1. saknar laglig grund genom identifiering av representationen av den påstådda skulden: a. saknar laglig grund genom identifiering av status av representationen av den påstådda skulden; b. saknar laglig grund genom identifiering av myndighet av representation av den påstådda skulden; c. saknar laglig grund genom identifiering av principen om laglig bemyndigad presentation av den påstådda skulden. d. saknar laglig grund genom underskrifter av presentationen av den påstådda skulden; och, e. saknar laglig grund genom att veta, villigt och avsiktligt skriftligt medgivande av att JAG ÄR presenterar den påstådda skulden; 2. saknar laglig grund genom identifiering av utgivaren av den påstådda skulden. a. saknar laglig grund genom identifiering av statusen av utgivaren av den påstådda skulden;

2 b.saknar laglig grund genom identifiering av myndigheten om utgivaren av den påstådda skulden; c.saknar laglig grund genom identifiering av den principen i lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; d.saknar laglig grund genom stöd av utgivaren för den påstådda skulden, e.saknar laglig grund genom vetande och avsiktlig skriftlig medgivande av JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden;3. saknar laglig grund genom identifiering av krav för garantiutgivning vid emissioner av den påstådda skulden till JAG ÄR för att utfärda den påstådda skulen: a.saknar laglig grund genom identifiering av nödvändig garantiutgivning vid emissioner av det påstådda lånet som krävs för att skapa den påstådda skulden av JAG ÄR. specifikt och särskilt: ÄR; i.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärer av värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)saknar laglig grund och identifiering av påstådda utgivare av påstådda borgenär av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG iv.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärers titel och ägande av det påstådda värdet som påstås lånats ut till JAG ÄR; v.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda historiken av påstådda borgenären av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)saknar laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; b.saknar laglig grund genom underskrift av påstådda kreditgivaren som krävs för garantigivning vid utgivning av påstådda lånet som JAG ÄR fått krävs av påstådda borgenären för att skapa det påstådda skulden till JAG ÄR; c.saknar det ursprungliga kontraktet mellan [påstådda borgenären] och JAG ÄR, med edsvuren signatur i våt-bläck av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sanningen, korrekt och fullständigt. och, d.saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap, villigt och avsiktligt skapade den påstådda skulden för JAG ÄR genom skriftligt medgivande; och, 4. saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap givit samtycke av att JAG ÄR fått presenterat den påstådda skulden till JAG ÄR; och, C.Eftersom JAG ÄR laglig ägare, innehavare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga deposition för JAG ÄR, Värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga depositionen, inklusive, lagligen vederbörligen fastställda ursprungliga deponering och insättning av JAG ÄR, källa till

3 värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga DEPOSITIONEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, skulle jag gladeligen gå med på denna påstådda skuld så snart jag vederbörligen får följande handlingar från Er, med försäkran i våt-bläck signatur undertecknat "med fullt ansvar och ansvar", "under straff för mened", enligt vederbörligen identifierade lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett", produktspecifikt och särskilt av den:1. lagenlig identifiering av presentatör av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för presentatören av påstådda skulden. b. laglig grund genom förbindelse av presentatören av den påstådda skulden; c. lagenlig ed av presentatör av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av status av presentatör av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndighet av presentatören av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal och vederbörligen utse och bemyndiga presentatör av den påstådda skulden att representera och presentera på vägnar av [påstådda käranden/domare/domstolen/borgenär], edsvurit med signatur i våt-bläck undertecknad "med fullt tillförlitlighet och ansvar "under straff för mened" enligt vederbörligen indentifierad lag, "att det föregående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av principen om lagen som bemyndigar presentationen för den påstådda skulden; h. laglig grund genom underskrift av presentatören av påstådda skulden; i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och jag är, med edsvuren bläckunderskrift [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sanningsenlig, korrekt och fullständig; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen gjorts till presentatören av den påstådda skulden att presentera den påstådda skuld till JAG ÄR, edsvurna bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 2. laglig grund genom identifiering av utfärdaren av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för utfärdaren av den påstådda skulden; b. laglig grund genom förbindelse av utfärdaren av den påstådda skulden; c. laglig grund genom ed av utfärdaren av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av statusen av utfärdaren av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndigheten för utfärdaren av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal vederbörligen utsett och bemyndigande av utfärdaren av den påstådda skulden att representera, presentera och utfärda för räkningen av [påstådda domstolen], edsvuret med bläcksignatur undertecknad "med full tillförlitlighet och ansvar,

4 "under straff för mened", enligt vederbörlig identifierad lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; h. laglig grund genom godkännande av utfärdaren för den påstådda skulden; och, i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda utfärdare/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, med edsvuren våt bläckunderskrift [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med full tillförlitlighet och ansvar [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen till utfärdaren av den påstådda skulden att utfärda den presentera den påstådda skulden till JAG ÄR, edsvuren i våt bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt tillförlitlighet och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 3. laglig grund genom identifiering av nödvändiga underskrifter vid utfärdande av den påstådda skulden till JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden: a. laglig grund genom identifiering av nödvändig garantigivning vid utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR: ÄR; i.)laglig grund genom identifiering av påstådda borgenären och värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)laglig grund genom identifiering av utfärdaren av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iv.)laglig grund genom identifiering av titel och ägande av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; v.)laglig grund genom identifiering av historiken av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG b. saknar laglig grund genom underskrift av påstådda fodringsägare av garantigivningen som krävs av utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR av den påstådda fodringsägare; och, c. laglig grund genom ursprungligt kontrakt mellan [påstådda borgenär] och JAG ÄR, edsvurna med bläckunderskrift av [påstådda borgenär] och JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och jag är, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, d. laglig veta, villig och avsiktliga samtycke av JAG ÄR vederbörligen gjordes för påstådda borgenären i det påstådda lån till JAG ÄR, att skapa den påstådda skulden för JAG ÄR, med edsvuren våt-bläck-signatur av JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörlig identifierade lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, 4. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG AM måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 5. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR måste överensstämma med de påstådda presentatören och utfärdaren utan att veta, villig och avsiktligt vederbörligt samtycke av JAG ÄR;

5 6. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda domstolen utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 7. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med påstådda borgenären utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 8. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; och, 9. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, som vederbörligen förklarar eller auktoriserar din lagliga bemyndigande över JAG ÄR, JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, vårdnadshavare, och ursprungliga depositarie för, inklusive (identifiera för beslag) utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke som JAG ÄR; II. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerats, säkrade, märkte, regleras, bundna, försäkrade och garanteras av I AM, posten nr och , i evighet post nr , och förklaring av JAG, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerade ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga INSÄTTNINGEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelanden, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea: A. Artikel JAG, och alla avsnitt och underavsnitt och under-underavdelningar, ovan omräknat; B. JAG ÄR nekar till att ge vetskap om, villig och avsiktlig skriftlig medgiva till (påstådda presentatör), (påstådda utfärdare), (påstådda domstolen), (påstådda domaren), (påstådda fodringsägaren), (påstådda käranden) eller andra identifierade eller oidentifierade personer, att rymma, representera eller presentera räkning eller över JAG ÄR, värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga insättare för, inklusive, edsvurna våt-bläck underskrift av jag är, undertecknat med fullt ansvar och ansvar för jag är, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierade, att ovanstående är sanna, korrekta och fullständiga. C. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 4-9, ovan, omräknat, JAG ÄR förnekar att det finns någon sådan lag; D. Artikel avsnitt C, underavsnitten 1.i 2.i och 3.c, ovan, omräknat, jag nekar att det finns något sådant avtal; och, E. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 1.j 2.j och 3.d, ovan, omräknat, nekar jag till att det finns något sådant samtycke; III. Denna förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG ÄR den enda giltiga, laglig kontroll, certifiering och projektionen av detta särskilda förkroppsligande för JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-jarraf, källa av värdet av jag är medvetet, deponeras, domicil och drift, och alla andra representationer jurisdiktioner, poster, et.al. som påstods ha funnits med påverkar och effekt är noll, ogiltiga och vederbörligen avbrutna, för orsak, av JAG ÄR, som en evig, Universal och internationellt register, inklusive nr och , i evighet, posten nr , alla omräknade, utan

6 reservation nunc pro tunc, praeterea preterea; IV. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i denna särskilda förkroppsligande, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källan till värde av JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praeterea preterea: På grund av deklarationen och genomförandet av JAG ÄR, inklusive denna ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, ska inte kunna tvingas att utföra något genom något kontrakt och avtal, inklusive kommersiella avtal eller konkurs, inklusive alla, och alla olagliga påståenden mot att JAG ÄR värdet av JAG ÄR, därav, därmed, därav och därtill, som JAG inte uttryckt avsiktligt, frivilligt och medvetet; Dessutom, JAG ÄR inte och kommer inte att acceptera det ansvar eller ansvar av tvingade alla ej visade eller underliggande kontrakt och avtal, inklusive någon och alla kommersiella avtal eller konkurser. Nunc pro tunc, praeterea preterea; och, V. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i kroppen, vederbörligen gör, förklarar, utfärdar, bekräftar, validerar, verifierar och märker, med åtgärder för medvetna vederbörligen genomförda våt-bläck- signatur av JAG ÄR, denna medvetna kommer och ordet för JAG, förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG, nunc pro tunc, praeterea preterea, och att de särskilda medvetna uttalanden häri, är sanna, korrekta och fullständiga, med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, i kroppen, för alla JAG ÄR att lita på som sanna, korrekta och fullständiga. Dessutom gjort vederbörligen och utfärdade fax och digital skanningar av denna URSPRUNGLIGA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR FÖRKLARAS lagligen för att VARA ett original. Utan reservation JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, Ref. No.'s: IAM-hatj och DODD-IAMhatj kontaktuppgifter: mobil: +212 (0) PXIII: heatheranntuccijarraf

SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE GEOTRUST OCH THAWTE ("FÖRETAGET") LEVERERAR TJÄNSTERNA TILL DIG SOM INDIVID, FÖRETAG

Läs mer

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner 1 Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn

Läs mer

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter)

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) [2004-Jul-22] Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) Gällande enligt Pub. L. 105-366 (1998-Nov-10)

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Wienkonventionen om traktaträtten

Wienkonventionen om traktaträtten Wienkonventionen om traktaträtten Antagen i Wien den 23 maj 1969. Trädde i kraft den 27 januari 1980 De till denna konvention anslutna staterna har, i betraktande av traktaters grundläggande betydelse

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Artikel I - Allmänna skyldigheter... 4 Artikel

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 Distribution av detta dokument och erbjudandet av Lån kan i vissa jurisdiktioner

Läs mer