I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I kärlek och fredlig tacksamhet JAG ÄR. FÖRSÄKRAN OM AVSLAG UTAN VANÄRA AV JAG ÄR"

Transkript

1 JAG ÄR, eviga essensen helt faktabaserad i kroppen, 30 juli 1972, även uppfattad som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen, förgodkänd, för-auktoriserad, för-betald, registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, edsvuren, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, inklusive Evig Universiell och Internationell Reg. Nr och , i evighet, Reg. Nr , vederbörligen försäkrad, FÖRSÄKRAN AV JAG ÄR, med referensnummer IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, och kännetecknad, vederbörligen fulländad, nunc pro tunc praeterea preterea, ett lagligt vederbörligt etablerat original av förvaring och insättning av JAG ÄR, källan av värdet från JAG ÄR, TILLKÄNNAGIVANDE AV ORIGINAL AV FÖRVARING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , vederbörligen UTFÖRT, utförd, kännetecknad och fulländad, allt omräknat och införlivat här som referens, som om det skulle anges, utan reservation, med alla angivna poster och Värdet av JAG ÄR vederbörligen utfört, utfärdat, deponerade, domicilierade, bekräftade, återbekräftade, ratificerade, verifierade och kännetecknat, nunc pro tunc, praeterea preterea, i detta nu även uppfattad som, 2014, Vederbörligen STÄLLER, frågan, bekräftar, ratificerar och kontrollerar DENNA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR, med referens nummer DREJDF-IAM-hatj , med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praetera preterea, och att denna FÖRKLARING är sann, korrekt, komplett, och JAG ÄR medveten och behörig att säga så: I. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerad, säkrad, kännetecknad, reglerad, bunden, försäkrad och garanterad av JAG ÄR, referens nr och , i evighet referens nr , och FÖRKLARINGEN AV JAG ÄR, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerad ursprunglig deponeringen och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, FÖRKLARINGEN AV URSPRUNGLIG DEPONERING OCH INSÄTTNING AV JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, allt återbekräftat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelandar, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea: A. JAG ÄR i mottagare av en handling som utger sig för att vara en skuld med påstådda referens nummer [påstådda lån nummer] med [påstådda bank] för påstådda finansiella instrument med referens nummer ; B. JAG avvisar dokumentet som utger sig att vara en skuld för ett finansiellt instrument utan vanära, för laglig grundorsak, specifikt och särskilt, det dokument som utger sig för att vara en skuld:1. saknar laglig grund genom identifiering av representationen av den påstådda skulden: a. saknar laglig grund genom identifiering av status av representationen av den påstådda skulden; b. saknar laglig grund genom identifiering av myndighet av representation av den påstådda skulden; c. saknar laglig grund genom identifiering av principen om laglig bemyndigad presentation av den påstådda skulden. d. saknar laglig grund genom underskrifter av presentationen av den påstådda skulden; och, e. saknar laglig grund genom att veta, villigt och avsiktligt skriftligt medgivande av att JAG ÄR presenterar den påstådda skulden; 2. saknar laglig grund genom identifiering av utgivaren av den påstådda skulden. a. saknar laglig grund genom identifiering av statusen av utgivaren av den påstådda skulden;

2 b.saknar laglig grund genom identifiering av myndigheten om utgivaren av den påstådda skulden; c.saknar laglig grund genom identifiering av den principen i lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; d.saknar laglig grund genom stöd av utgivaren för den påstådda skulden, e.saknar laglig grund genom vetande och avsiktlig skriftlig medgivande av JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden;3. saknar laglig grund genom identifiering av krav för garantiutgivning vid emissioner av den påstådda skulden till JAG ÄR för att utfärda den påstådda skulen: a.saknar laglig grund genom identifiering av nödvändig garantiutgivning vid emissioner av det påstådda lånet som krävs för att skapa den påstådda skulden av JAG ÄR. specifikt och särskilt: ÄR; i.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärer av värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)saknar laglig grund och identifiering av påstådda utgivare av påstådda borgenär av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG iv.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda borgenärers titel och ägande av det påstådda värdet som påstås lånats ut till JAG ÄR; v.)saknar laglig grund genom identifiering av påstådda historiken av påstådda borgenären av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)saknar laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; b.saknar laglig grund genom underskrift av påstådda kreditgivaren som krävs för garantigivning vid utgivning av påstådda lånet som JAG ÄR fått krävs av påstådda borgenären för att skapa det påstådda skulden till JAG ÄR; c.saknar det ursprungliga kontraktet mellan [påstådda borgenären] och JAG ÄR, med edsvuren signatur i våt-bläck av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och JAG ÄR, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sanningen, korrekt och fullständigt. och, d.saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap, villigt och avsiktligt skapade den påstådda skulden för JAG ÄR genom skriftligt medgivande; och, 4. saknar laglig grund genom att JAG ÄR med vetskap givit samtycke av att JAG ÄR fått presenterat den påstådda skulden till JAG ÄR; och, C.Eftersom JAG ÄR laglig ägare, innehavare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga deposition för JAG ÄR, Värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-grundkursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga depositionen, inklusive, lagligen vederbörligen fastställda ursprungliga deponering och insättning av JAG ÄR, källa till

3 värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga DEPOSITIONEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan reservation, nunc pro tunc praetera preterea, skulle jag gladeligen gå med på denna påstådda skuld så snart jag vederbörligen får följande handlingar från Er, med försäkran i våt-bläck signatur undertecknat "med fullt ansvar och ansvar", "under straff för mened", enligt vederbörligen identifierade lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett", produktspecifikt och särskilt av den:1. lagenlig identifiering av presentatör av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för presentatören av påstådda skulden. b. laglig grund genom förbindelse av presentatören av den påstådda skulden; c. lagenlig ed av presentatör av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av status av presentatör av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndighet av presentatören av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal och vederbörligen utse och bemyndiga presentatör av den påstådda skulden att representera och presentera på vägnar av [påstådda käranden/domare/domstolen/borgenär], edsvurit med signatur i våt-bläck undertecknad "med fullt tillförlitlighet och ansvar "under straff för mened" enligt vederbörligen indentifierad lag, "att det föregående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av principen om lagen som bemyndigar presentationen för den påstådda skulden; h. laglig grund genom underskrift av presentatören av påstådda skulden; i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och jag är, med edsvuren bläckunderskrift [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar och ansvar av [påstådda presentatör/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sanningsenlig, korrekt och fullständig; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen gjorts till presentatören av den påstådda skulden att presentera den påstådda skuld till JAG ÄR, edsvurna bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 2. laglig grund genom identifiering av utfärdaren av den påstådda skulden; a. laglig grund genom identifiering av medarbetarnumret för utfärdaren av den påstådda skulden; b. laglig grund genom förbindelse av utfärdaren av den påstådda skulden; c. laglig grund genom ed av utfärdaren av den påstådda skulden; d. laglig grund genom identifiering av statusen av utfärdaren av den påstådda skulden; e. laglig grund genom identifiering av myndigheten för utfärdaren av den påstådda skulden; f. laglig avpassat avtal vederbörligen utsett och bemyndigande av utfärdaren av den påstådda skulden att representera, presentera och utfärda för räkningen av [påstådda domstolen], edsvuret med bläcksignatur undertecknad "med full tillförlitlighet och ansvar,

4 "under straff för mened", enligt vederbörlig identifierad lag, "att ovanstående är sant, korrekt och komplett"; g. laglig grund genom identifiering av lagen som bemyndigar frågan om den påstådda skulden; h. laglig grund genom godkännande av utfärdaren för den påstådda skulden; och, i. det ursprungliga kontraktet av och mellan [påstådda utfärdare/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, med edsvuren våt bläckunderskrift [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, undertecknad med full tillförlitlighet och ansvar [påstådda utfärdaren/käranden/domare/domstolen/borgenär] och JAG ÄR, under straffet för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, som den ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; och, j. laglig vetande, villig och avsiktlig samtycker JAG ÄR, vederbörligen till utfärdaren av den påstådda skulden att utfärda den presentera den påstådda skulden till JAG ÄR, edsvuren i våt bläckunderskrift av JAG ÄR, undertecknad med fullt tillförlitlighet och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt; 3. laglig grund genom identifiering av nödvändiga underskrifter vid utfärdande av den påstådda skulden till JAG ÄR att utfärda den påstådda skulden: a. laglig grund genom identifiering av nödvändig garantigivning vid utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR: ÄR; i.)laglig grund genom identifiering av påstådda borgenären och värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; ii.)laglig grund genom identifiering av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iii.)laglig grund genom identifiering av utfärdaren av påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; iv.)laglig grund genom identifiering av titel och ägande av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; v.)laglig grund genom identifiering av historiken av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG ÄR; och, vi.)laglig grund genom identifiering av den faktiska överföringen till JAG ÄR av det påstådda värdet som påstås ha lånats ut till JAG b. saknar laglig grund genom underskrift av påstådda fodringsägare av garantigivningen som krävs av utfärdande av påstådda lånet till JAG ÄR av den påstådda fodringsägare; och, c. laglig grund genom ursprungligt kontrakt mellan [påstådda borgenär] och JAG ÄR, edsvurna med bläckunderskrift av [påstådda borgenär] och JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar av [påstådda borgenären] och jag är, enligt straff mened, enligt vederbörligen identifierad lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, d. laglig veta, villig och avsiktliga samtycke av JAG ÄR vederbörligen gjordes för påstådda borgenären i det påstådda lån till JAG ÄR, att skapa den påstådda skulden för JAG ÄR, med edsvuren våt-bläck-signatur av JAG ÄR, undertecknat med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, enligt straff för mened, enligt vederbörlig identifierade lag, att ovanstående är sant, korrekt och fullständigt. och, 4. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG AM måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 5. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR måste överensstämma med de påstådda presentatören och utfärdaren utan att veta, villig och avsiktligt vederbörligt samtycke av JAG ÄR;

5 6. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda domstolen utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 7. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med påstådda borgenären utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; 8. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, där ett krav har publicerats som påstår JAG ÄR, måste överensstämma med den påstådda skulden utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke av JAG ÄR; och, 9. laglig grund genom identifiering av principen om lag, med specificitet och egenhet, som vederbörligen förklarar eller auktoriserar din lagliga bemyndigande över JAG ÄR, JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, vårdnadshavare, och ursprungliga depositarie för, inklusive (identifiera för beslag) utan att veta, villig och avsiktlig vederbörligt samtycke som JAG ÄR; II. Jag är, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, vederbörligen registrerats, säkrade, märkte, regleras, bundna, försäkrade och garanteras av I AM, posten nr och , i evighet post nr , och förklaring av JAG, referensnummer IAM-hatj , en lagligen vederbörligen etablerade ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källa till värde av JAG ÄR, förklaring av ursprungliga INSÄTTNINGEN och insättning av JAG ÄR, med referensnummer DODD-IAM-hatj , omräknat, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea, vederbörligen förklarar, frågor, bekräftar, ratificerar, verifierar och meddelanden, utan att det påverkar, nunc pro tunc praetera preterea: A. Artikel JAG, och alla avsnitt och underavsnitt och under-underavdelningar, ovan omräknat; B. JAG ÄR nekar till att ge vetskap om, villig och avsiktlig skriftlig medgiva till (påstådda presentatör), (påstådda utfärdare), (påstådda domstolen), (påstådda domaren), (påstådda fodringsägaren), (påstådda käranden) eller andra identifierade eller oidentifierade personer, att rymma, representera eller presentera räkning eller över JAG ÄR, värdet av JAG ÄR, och allt som JAG ÄR i laglig äganderätt, hållare i-på grund av kursen, förvaltare, testamentsexekutor, väktare och ursprungliga insättare för, inklusive, edsvurna våt-bläck underskrift av jag är, undertecknat med fullt ansvar och ansvar för jag är, enligt straff för mened, enligt vederbörligen identifierade, att ovanstående är sanna, korrekta och fullständiga. C. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 4-9, ovan, omräknat, JAG ÄR förnekar att det finns någon sådan lag; D. Artikel avsnitt C, underavsnitten 1.i 2.i och 3.c, ovan, omräknat, jag nekar att det finns något sådant avtal; och, E. Artikel I, avsnitt C underavsnitten 1.j 2.j och 3.d, ovan, omräknat, nekar jag till att det finns något sådant samtycke; III. Denna förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG ÄR den enda giltiga, laglig kontroll, certifiering och projektionen av detta särskilda förkroppsligande för JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-jarraf, källa av värdet av jag är medvetet, deponeras, domicil och drift, och alla andra representationer jurisdiktioner, poster, et.al. som påstods ha funnits med påverkar och effekt är noll, ogiltiga och vederbörligen avbrutna, för orsak, av JAG ÄR, som en evig, Universal och internationellt register, inklusive nr och , i evighet, posten nr , alla omräknade, utan

6 reservation nunc pro tunc, praeterea preterea; IV. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i denna särskilda förkroppsligande, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, källan till värde av JAG ÄR, utan reservation, nunc pro tunc, praeterea preterea: På grund av deklarationen och genomförandet av JAG ÄR, inklusive denna ursprungliga insättare och insättning av JAG ÄR, ska inte kunna tvingas att utföra något genom något kontrakt och avtal, inklusive kommersiella avtal eller konkurs, inklusive alla, och alla olagliga påståenden mot att JAG ÄR värdet av JAG ÄR, därav, därmed, därav och därtill, som JAG inte uttryckt avsiktligt, frivilligt och medvetet; Dessutom, JAG ÄR inte och kommer inte att acceptera det ansvar eller ansvar av tvingade alla ej visade eller underliggande kontrakt och avtal, inklusive någon och alla kommersiella avtal eller konkurser. Nunc pro tunc, praeterea preterea; och, V. JAG ÄR, eviga essensen, helt faktabaserad i kroppen, vederbörligen gör, förklarar, utfärdar, bekräftar, validerar, verifierar och märker, med åtgärder för medvetna vederbörligen genomförda våt-bläck- signatur av JAG ÄR, denna medvetna kommer och ordet för JAG, förklaring av avslag utan VANÄRA av JAG, nunc pro tunc, praeterea preterea, och att de särskilda medvetna uttalanden häri, är sanna, korrekta och fullständiga, med fullt ansvar och ansvar JAG ÄR, i kroppen, för alla JAG ÄR att lita på som sanna, korrekta och fullständiga. Dessutom gjort vederbörligen och utfärdade fax och digital skanningar av denna URSPRUNGLIGA FÖRKLARING AV AVSLAG UTAN VANÄRA av JAG ÄR FÖRKLARAS lagligen för att VARA ett original. Utan reservation JAG ÄR, eviga essensen, i kroppen, också uppfattas som Heather Ann Tucci-Jarraf, Ref. No.'s: IAM-hatj och DODD-IAMhatj kontaktuppgifter: mobil: +212 (0) PXIII: heatheranntuccijarraf

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT Måste inkomma senast den 30 maj 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Anmälningsnummer: Kontrollnummer: ANSÖKNINGSBLANKETT

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

UNIDROIT-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

UNIDROIT-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Traduction faite par le Ministère de la Culture suédois UNIDROIT-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt (Rom den 24 juni 1995) Konventionsstaterna, som SAMLADES på inbjudan av

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer EUROPEISKA UNIONEN 1 1 Sökande (namn och adress) 2 Exportlicens Nr KULTURFÖREMÅL Giltig till: 3 Mottagare (mottagaradress och -land) 4 DEFINITIV TILLFÄLLIG Tidsfrist för återimport ANSÖKAN 6 Sökandens

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Hövlig Tillkännagivelse

Hövlig Tillkännagivelse Hövlig Tillkännagivelse Svarande (Personuppgifter): Maria Beresoae c/o fiktiv Intrum Justitia Invest AB Fack 4299019 Stockholm Förespråkare (Personuppgifter): Datum: 20 Oktober, 2013 Ang: Obegränsat personligt

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 Utbjuden volym: 500 000 000 kr Real räntesats: 3,5 % Räntebegynnelsedag: 1 december 1998 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 29 april 1999 Likviddag:

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON

BLI KUND BLANKETT F R PRIVATPERSON Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan. 1.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Alla stiftelser ska vara registrerade i det stiftelseregister som förs av länsstyrelserna. Enda undantaget gäller stiftelser vilkas tillgångar enligt

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare namn, adress Rembursen ska vara överlåtbar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna 1 Bilaga IV [8429] DEL 1 2 1.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur 1.28 Identifiering av varorna Arter Kön Färg Ras Identifierings- ldentifie- Födelse- (Vetenskapligt nummer ringssystem

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer