Webbplatsen halmstad.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbplatsen halmstad.se"

Transkript

1

2 Webbplatsen halmstad.se På kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor, länkar till lagar och regler, e-tjänsten för barnomsorg och skola och mycket annat. Här hittar du även kontaktuppgifter om du inte hittar det du söker. Lämna gärna dina synpunkter om det är något som saknas eller kan göras annorlunda. Webbplatsen ska förändras och utvecklas till det bättre hela tiden! På webben hittar du denna knapp på många sidor. Tryck på knappen och du länkas vidare till e-tjänsten. Utan inloggning med lösenord kan du ansöka om kommunens barnomsorg samt fritidshem. Om du registrerar dig kommer användarnamn och lösenord hem till dig inom ett par dagar. Med de uppgifterna kan du komma in på dina egna sidor och där ansöka om/säga upp plats, ändra nivå, schema samt inkomstuppgift. 2

3 Välkommen till Halmstads kommunala förskola och fritidshem! Det här kan barn och ungdomsförvaltningen erbjuda: förskola för barn 1-5 år. Allmän förskoleverksamhet för barn 3-5 år pedagogisk omsorg (familjedaghem) för barn 1-12 år fritidshem för barn 6-12 år dygnet-runt-verksamhet för barn 1-12 år, telefon en förskola per skolområde har utökade öppettider om behov finns öppen förskola för barn från och med 0 år resursavdelningar allergi, språk & för barn med särskilda behov skattefritt vårdnadsbidrag för dig som själv är hemma med barnet Information lämnas av barn och elevenheten, se kontaktuppgifter sidan 15. 3

4 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan samt att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshem erbjuds fram till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 4

5 Öppen förskoleverksamhet Öppen förskola finns på ett antal platser inom kommunen. Barn är välkomna att besöka den här verksamheten tillsammans med föräldrar. Information om var de finns, under vilka tider verksamheten har öppet, med mera finns på webbplatsen Du kan även ringa något av telefonnumren på sidan 15. Vårdnadsbidrag Vårdnadsbidraget är till för dig som har barn som fyllt ett år fram till och med den månad de fyller två år. Det är ett skattefritt kommunalt bidrag på kronor per månad och barn. Barnet får inte ha plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet. För mer detaljerad information se halmstad.se Allmän förskola Från och med hösten det år barnet fyller 3 år erbjuder Halmstads kommun avgiftsfri förskoleverksamhet motsvarande 525 timmar per år. Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka under september till och med maj månad med undantag för jullovet. För de barn som har ett förskoleabonnemang reduceras avgiften med 30% samma period. Avgiftsreduceringen gäller även för de barn som har sin placering i kommunalt familjedaghem. Vad är fristående barnomsorg? I Halmstads kommun finns ett antal förskolor och fritidshem som inte bedrivs i kommunal regi. De kallas fristående verksamheter. Fristående verksamheter har egna köer. Mer information finns på 5

6 Så här gör du en anmälan Du kan ställa ditt barn i kö när som helst men det är först 6 månader innan du har behov av platsen som köplatsen aktiveras. För att du ska vara garanterad en plats behöver du anmäla ditt barn senast 4 månader innan barnet ska börja. När ansökan har registrerats får du som vårdnadshavare en bekräftelse per post. Gör anmälan på Halmstads kommuns webbplats och gå in under Förskola & skola. På webben hittar du denna knapp på många sidor. Tryck på knappen och du länkas vidare till e-tjänsten. Välj Sök barnomsorg. Till detta krävs ingen inloggning. Du kan även beställa en ansökningsblankett från barn och elevenheten. Du kommer i första hand att erbjudas en plats i förskoleområdet där ditt barn är folkbokfört. Har du särskilda önskemål om plats som inte ligger inom detta område och plats finns så försöker vi tillgodose önskemålet. Turordning och placering Från och med 1 januari 2013 är det i första hand det datum barnet har behov att börja förskolan som påverkar köplats och turordning. 6

7 Halmstads kommuns olika förskolområden 7

8 Erbjudande om plats Du får ett skriftligt erbjudande om plats på förskolan. Svara, skriv under och skicka tillbaka erbjudandet. Har barnet två vårdnadshavare ska båda skriva under platserbjudandet. Har du en obetald barnomsorgsskuld sedan tidigare kommer du inte kunna få en plats innan den är betalad. Barnets tid i förskolan Barnets tid i förskolans verksamhet beror på: föräldrarnas arbetstid inklusive restid föräldrarnas studietid inklusive restid barnets eget behov på grund av familjens situation; 8 kap, 5 i skollagen barnets eget behov; 8 kap, 7 i skollagen Om barnet är i behov av särskilt stöd Ett barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska enligt skollagen snabbt få plats och stöd i förskolan. Förskolechefen beslutar om sådant stöd. Vårdnadshavare ska få möjlighet att påverka innehållet i stödinsatserna. Så här går det till då barnet skolas in på förskolan Den första tiden i verksamheten är en inskolningsperiod både för barnet och för vårdnadshavaren. Den varar som längst i två veckor. Placeringsavtal, inkomstuppgift och schema ska lämnas in till barn- och elevenheten före inskolningen. Du betalar avgift från första inskolningsdagen. När en förälder är arbetssökande Barn mellan 1 och 5 år har rätt till verksamhet max 15 timmar per vecka. Barn på fritidshem har inte rätt att behålla platsen. Har ditt barn särskilda skäl kan undantag göras men då måste du ansöka hos barn- och elevenheten. Glöm inte ändra nivå och schema, det gör du enklast på webben. 8

9 När barnet får ett syskon Barn som är mellan 1-5 år och får ett syskon erbjuds att ha kvar sin plats max 15 timmar per vecka. Undantag gäller för de närmaste 30 dagar efter syskonets födelse då får barnet gå kvar på ordinarie schema. Glöm inte ändra nivå och schema, det gör du enklast på webben. Barn i åldern 6-12 år har inte rätt att behålla fritidshemsplatsen. Vårdnadshavaren ska säga upp platsen på vanligt sätt. När barnet byter verksamhet När barnet byter verksamhet från förskola till förskoleklass och fritidshem ändras avgiften alltid den 1 augusti, oavsett vilket datum barnet flyttar över. Föräldrar ska ändra schema och omsorgstid när verksamheten blir en annan. Barn- och elevenheten skickar underlag till dig inför bytet. Arbetssökande och föräldralediga har rätt till fritidshem först när behov uppstår på grund av arbete eller studier. Semester och ledighet Såväl föräldrar som barn mår bra av en sammanhängande ledighet. När du som vårdnadshavare är ledig ska ditt barn också vara ledigt från verksamheten. Du som vårdnadshavare får fylla i din planerade sommarsemester samtidigt som barnomsorgen planerar sommarens verksamhet. Om en avdelning eller förskola stängs under semesterperioden ska familjen erbjudas plats på annan avdelning/förskola. Detsamma gäller även för barn som har sin placering i familjedaghem. 9

10 Studie- och stängningsdagar Verksamheten har rätt att hålla stängt 2 dagar/termin för fortbildning av personalgruppen. Ändra omsorgstid Anmäl ändrad omsorgstid via e-tjänsten på Gå in under Förskola & skola. Klicka på knappen för E-tjänst. Logga därefter in och gå in Min barnomsorg. Välj ändra nivå och schema. Ändringen gäller från och med den dag kommunen fått in det nya tidsschemat. Du kan även använda barn och elevenhetens särskilda blankett. Om föräldrar har oregelbunden arbetstid avgörs nivån på avgiften efter genomsnittligt behov av omsorg. Avgiften för vårdnadshavare som är jour- och timanställda kan justeras i efterhand. Så här säger du upp platsen Du kan säga upp barnets plats via e-tjänsten. För en uppsägning behöver du giltigt användarkonto. Du kan även använda barn och elevenhetens särskilda blankett. Skriv under och skicka in blanketten till barn- och elevenheten. Uppsägningstiden är 30 dagar efter ankomstdatum. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Kommunen har rätt att säga upp platsen om avgiften, trots påminnelse, inte har betalats. Avgifter och taxa En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester och annan ledighet. För att barn- och ungdomsförvaltningen ska kunna räkna ut er barnomsorgsavgift måste hushållet lämna in beräknad månadsinkomst. Det här ligger till grund för avgiften Hushållets sammanlagda och beräknade månadsinkomst Verksamhetsform - förskola/fritidshem Barnets/barnens placering i syskonskaran Antal timmar barnet/barnen vistas i verksamheten (nivå) 10

11 Det här är ett hushåll Ett hushåll kan vara en vårdnadshavare som lever ensam, det kan bestå av ett par som lever sambo eller gifta, med eller utan gemensamma barn. Så här beräknas månadsinkomsten Månadsinkomsten beräknas genom att ta hushållets beräknade årsinkomst delat med tolv månader. Om vårdnadshavarna är skilda och inte bor tillsammans räknas de inkomster som finns i platsinnehavarens hushåll. Platsinnehavare är de personer som skrivit under placeringsavtalet. Beräknad månadsinkomst kan till exempel förändras när du Börjar studera Börjar arbeta efter studier Är föräldraledig Exempel 1: Ni flyttar till Halmstad under sommaren för att börja studera på högskolan. Under våren har ni haft hög inkomst. Denna inkomst ska räknas med vid beräkningen av månadsinkomst trots att ni under studietiden inte har någon inkomst. Exempel 2: Perioden januari-juni har ni fritidshem och arbetar 75%. Under hösten har ni sedan ingen barnomsorg men arbetar 100% och har en högre inkomst. Månadsinkomsten beräknas på hela årets inkomst. Det betyder att du får en högre månads-inkomst än vad ni från början beräknat och lämnat in. Du kommer att få en faktura på mellanskillnaden. Viktigt om barnomsorgsavgiften: avgiften grundas på hushållets beräknade, sammanlagda årsinkomst/12 (=beräknad månadsinkomst) före skatt avgiften för barnomsorg är preliminär och betalas varje månad avgiften tas ut 12 månader om året, vilket innebär att barnomsorgsavgift även tas ut under semester och annan ledighet Avgiftsgrundande inkomst Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiftens storlek. Till avgiftsgrundande inkomster räknas lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret. 11

12 Bland annat räknas följande ersättningar: Bruttoinkomst av tjänst (lön och andra ersättningar i anslutning till anställning/ näringsverksamhet även utomlands) Föräldrapenning/sjukpenning/sjukbidrag Pension och andra försäkringsförmåner som ersätter inkomstbortfall (ej barnpension) Vårdbidrag (beskattningsbar del) Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd/aktivitetsstöd Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning (beskattningsbart utbildningsbidrag) Övriga skattepliktiga inkomster eller förmåner (till exempel bil-förmån, traktamenten, annan verksamhet) Om det är svårt att veta hur stor bruttoinkomsten är (egen företagare med flera) kan du göra en uppskattning med hjälp av förra årets taxering och den sjukpenninggrundande inkomsten. Du kan kontakta barn- och elev-enheten för att få hjälp med detta. Bra att veta: Avgift tas ut under inskolningstiden. Barn som har rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan avgift, 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år, mellan september - maj. För barn i allmän förskola med behov utöver 15 timmar per vecka minskas avgiften med 30% från 1 september - 31 maj. För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen kapitel 8, sker en reducering med 30%. 12

13 Avgiftsnivåer Månadsavgiften debiteras med en viss procent som beräknas på hushållets inkomst och med hänsyn till barnets vistelsetid. Är den avgiftsgrundande inkomsten lägre än 20 % av basbeloppet debiteras ingen avgift. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten fastställs av riksdagen. Som barn 1 räknas det yngsta barnet i hushållet. Från och med fjärde barnet tas ingen barnomsorgsavgift ut. Nivå timmars barnomsorg Nivå 2 16 eller fler timmars barnomsorg Barn 1 Barn 2 Barn 3 2,5 % max 1050 kr 3 % max 1260 kr 1 % max 420 kr 2 % max 840 kr 1 % max 420 kr 1 % max 420 kr Fritidshem 1 eller fler timmar 2 % max 840 kr 1 % max 420 kr 1 % max 420 kr Avgiftsbefrielse Har du särskilda skäl kan du ansöka om avgiftsbefrielse. Kontakta barn- och elevenheten för mer information. Årlig kontroll av inkomsten Avgiften är preliminär. Varje år kontrolleras och jämförs dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Så fort Skatteverket har räknat fram din slutgiltiga årsinkomst jämför kommunen den med er inlämnade inkomstuppgift. Stämmer inte uppgifterna överens kommer avgiften att korrigeras i efterhand. Har du betalat för mycket i avgift får du tillbaka, har du betalat för lite får du betala in det som saknas i efterhand. Läs gärna mer om detta på 13

14 Vill du veta mer? Mer detaljerad information finns på samt i Halmstads kommuns tillämpningsanvisningar för förskola och fritidshem. Kom, utvecklas och väx med oss! 14

15 Välkommen att kontakta barn och elevenheten! Faktura Har du frågor om din avgift se telefonnummer och ansvarig handläggare på din faktura. Barn och elevenheten Postadress: Box 275, Halmstad Besöksadress: Sperlingsgatan 7, Halmstad Skolområde Centrum Områden: Furulund (Frennarp), Kärleken (Sofieberg/Holm) Nissan (Slottsjord/Örjan) Telefon handläggare: Område: Nygård (Nyhem/Östergård/Linehed) Telefon handläggare: Skolområde Norr Områden: Frösakull, Gullbrandstorp/Vilshärad, Söndrum Telefon handläggare: Områden: Harplinge/Haverdal, Getinge/Kvibille/Steninge Telefon handläggare: Områden: Oskarström (Skavböke, Slättåkra, Åled/Enslöv) Telefon handläggare: Skolområde Söder Område: Andersberg, Fyllinge Telefon handläggare: Områden: Snöstorp, Trönninge/Eldsberga Gullbranna, Vallås/Simlångsdalen Telefon handläggare:

16 Fotografier från Mattons bildbyrå. Producerad av MW, BUF, Tryckning Kommuntryckeriet Barn- & ungdomsförvaltningen Box Halmstad Telefon Fax

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer