Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll UNF Kronoberg"

Transkript

1 Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos de närvarande. 4 Föregående protokoll och uppdragslogg Emil Johansson läste upp protokollet från det föregående mötet. Mötet pratade om hur vi ska kunna uppdragslogga bättre, och uppdragsloggaren får i uppdrag att uppdragslogga någon att ta reda på hur vi uppdragsloggar bäst. Emil Johansson gick igenom den förrförra uppdragsloggen. Jonathan Kraft gick igenom den förra uppdragsloggen. 5 Val för mötet a. Protokolljusterare Josefin föreslog Josefin Grill och Malin Nyman till protokolljusterare. ATT välja Josefin Grill och Malin Nyman till protokolljusterare. b. Uppdragsloggssekreterare Rebecca föreslog Jonathan Kraft till uppdragsloggssekreterare. ATT välja Jonathan Kraft till uppdragsloggsjusterare. c. Parkeringsvakt Jonathan föredrog vad en parkeringsvakt ska göra. Emil Johansson föreslog sig själv till parkeringsvakt.

2 ATT välja Emil Johansson till parkeringsvakt. 6 Rapporter a. D-rådet Josefin föredrog vad D-rådet gjorde på sitt förra möte. Denna gången deltog personer från alla fyra förbunden, och D-rådet pratade om föregående verksamhet, utvärderade DÅM:et, pratade om aktivitet på typ Ljungbydagarna, D-rådet pratade också om Rädda Barnens insamlingsmånad. Malin tyckte att vi kanske borde försöka bjuda in fler NSF:are till UNF:s aktiviteter, eftersom hon tror att de kanske inte vågar vara med utan en inbjudan. b. Verksamhetsutvecklare Pontus pratar lite om arbetshelgen, det känns som att han och NIklas har kommit långt i sin planering. Pontus har också haft lite arbetsledningssamtal med NIklas. Fritidsgården har haft möte med tjejer för att ha öppet en dag till, bara för tjejer, och per termin är sökta för detta. Lessebo Kommun har också lämnat in en ansökan om att bygga om fritidsgården, för att anpassa det till att ta emot nyanlända flyktingar, det som är på förslag är ett kök, dusch, det kommer att renoveras, låssystem och liknande. Det vi ser som nackdel är att vi inte längre kommer att ha en UNF-lokal. Det är sökt typ till renoveringen, som beräknas vara klart efter sommaren. Även landstingsbidraget är inskickat. Pontus har också haft avstämningssamtal med Dennis och Dennis sa att vi verkade vara ett distrikt som är på väg framåt. Niklas berättar om en facebook-grupp där VU:n i början av en vecka skriver vad hen ska göra under veckan och i slutet av veckan sammanfattar hen vad hen gjort under veckan. Pontus gillar idén men vill inte att den gruppen blir en grupp för gör det här, gör det här, utan ett en isåfall får gå till Niklas och lämna förslag på hur det kan ändras.

3 c. Utskott i. JUNF-utskottet Utskottet hade ett möte igår. De pratade lite om vad de ville ha ut av utskottet och kom fram till att UNF vill få medlemmar, Junis vill få lite fler ledare samt verksamhet för de äldre. Utskottet planerade också lite framåt i tiden. De pratade också om hur pengar löses på bäst sätt. Pontus har pratat med Lina att annordna en kväll för folk mellan som handlar om kongressen och få folk att vilja komma på UNF:s läger på kongressen. Pontus lämnar mötet för att hämta kaffe. Det diskuteras hur en JUNF-grupp borde se ut för att det ska fungera så bra som möjligt. Pontus återkommer till mötet. Josefin föreslår att alla fundrerar på en ny person som kan sitta i JUNF-utskottet eftersom Felica senast efter sommaren avgår, samt att Lina Jakobsson, konsulent för Junis Kronberg, är med på ett möte för att styra upp lite, även att UNF sätter ett maxbelopp för hur mycket pengar utskottet får använda. Emil föreslår att JUNF-gruppen kommer med en budget som detta mötet kan godkänna för restrerade verksamhetsår, framöver refererad som Emils förslag. Jonathan föreslår Josefins förslag med ändringen att maxbeloppet är 3000 kronor, framöver refererad som Jonathans förslag. Pontus kommer med en sakupplysning att vi fortfarande är under punkten Rapporter, och att vi inte borde diskutera så mycket under detta mötet. Josefin jämkar sig med Jonathans förslag.

4 Niklas föreslår att JUNF-gruppen får max 500 kronor per aktivitet, totalt 2500 kronor under året, men om en aktivitet kostar mer än 500 kronor vill vi ha en budget, framöver refererat som Niklas förslag. Josefin och Malin ser en problematik med att det finns en gräns per aktivitet. Felicia tycker att alla aktiviteter ska redovisas för distriktet efter aktiviteten. Niklas tycker att Josefin och Elisabeth Ferner får prata om en summa pengar. Pontus yrkar streck i debatten. ATT dra streck i debatten. Mötet utförde en kontrapropositionsvotering, där Jonathans förslag ställdes mot Niklas förslag. Jonathans förslag vann röstningen och ställdes därmed mot Emils förslag. Denna omröstning vann Jonathans förslag. Jonathans förslag stäldes därefter mot avslag. ATT JUNF-utskottet får 3000 kronor att ta hand om på eget vis under restrerande verksamhetsår. Mötet ajounerades för toapaus och beställning av föda. Mötet återupptogs Föreningar a. UNF 38 Kamratkretsen Faddern Felicia hade gett styrelsen förslag på aktiviteter, arbetsdagar, avtalskoll, värvning, vad de skulle göra, och dylikt. Deras föregående möte var lite rörigt och det kanske behövs någon som visar vägen med raka armen.

5 Rebecca Hammarqvist lämnar mötet och röstlängden ändras till sex. b. UNF Womba Womba Womba vet inte att Malin är fadder för dom, men de verkar ha saker på gång. c. UNF Exakt Exakt hade möte under gårdagen. Där de pratade om Valborg, Next Level Week, ställde in sitt sommarläger på grund av att styrelsen inte just nu orkar planera eftersom det händer väldigt mycket. Kursgården ska också bokas inför nyår. d. UNF SoberLAN SoberLAN har inte haft möte sedan Emil blivit fadder för dom, men han ska försöka få de att ha ett möte inom kort. e. Övriga föreningar Till Lessebo planeras det årsmöte. Mötet pratar lite om Ljungby. Kanske borde styrelsen prata med Junis DS och försöka dra igång ett sammarbete med Ljungby. Josefin tar på sig att prata med Ingela, DO för Junis. 8 Ekonomi Josefin har en massa räkningar hon ska betala. Hon har inte börjar bokföra ännu, eftersom de protokoll hon behöver finns på kontoret. 9 Arbetsplan Vi bordlägger punkten till nästa möte alternativt till arbetshelgen. 10 Nöjesresa Det sägs att det finns förslag på att åka till Liseberg. Niklas, Josefin och Felicia tar tag i att försöka planera det. 11 Kurser UNF Exakt arrangerade en UNF:are under Valborg. Felicia, Malin och Josefin går och hämtar mat. Emil föreslår att FSS#2 är helgen augusti.

6 Pontus lämnar mötet för att gå på toa. De som under punkten lämnade mötet återkommer. ATT FSS#2 sker den augusti. Kalmar vill ha en specialist med oss, och våra behov är ungefär likadana. Mötet ger Emil i uppgift att prata med Kalmar. 12 Fritidsgården Pontus pratade mycket om fritidsgården på sin VU-rapport-punkt. Niklas lyfter punkten att vi i avtalet med Lessebo kommun ska ha öppet vid skolavslutningar och det diskuterades också lite om arvodering. 13 Folknykterhetens vecka UNF Exakt ska förhoppningsvis inte köpa öl på fredagen. Malin pratar om en sockervaddsmaskin. Emil föreslår att vi arrangerar en vykortsverksdag på måndagen och Jonathan tar på sig att arrangera den. Josefin och Niklas arrangerar någonting på torsdagen. Emil och Felicia arrangerar någonting på tisdagen. Malin pratar med Womba och försöker få dem att göra. 14 Delegationsträff Pontus pratar om vad en delegationsträff är, och det är en träff där Kronobergs ombud till kongressen (delegation) träffas och kanske tar ställning till de handlingar som finns. 15 UNF till alla Mötet bordlade punkten till nästa möte alternativt arbetshelgen.

7 16 Kongresströjor Processen har stannat upp lite men Pontus tar i uppdrag att lägga fram ett förslag och få en offert. 17 Haloween Mötet bordlade punkten till nästa möte alternativt arbetshelgen. 18 Kalla till årsmöten De föreningar som är vilande är UNF Lessebo, UNF Ljungby Enighet, UNF Aring, UNF Misterlås och UNF HollowDarkness. Det som behöver göras är: 1. Kolla upp resurser. 2. Kalla till årsmöte. Pontus och Jonathan försöker kolla på resurser, och Emil fixar själva kallningarna när de är klara med sitt arbete. 19 Föreningsstyrelsesamling Punkten är redan upptagen under kurser. 20 Båten Båten avbetals. De båda kassörerna ska lägga fram ett förslag på hur den ska avbetalas. 21 Föredra DSS Jonathan föredrar lite kring DSS:en. Alla fick berätta om de individuella pass de gick på. 22 Studiecirklar Vi saknar cirkelledare. En behöver cirkelledare för att kunna få cash för att ha studiecirklar. Pontus ska försöka få folk att åka på Reclaim Folkbildning. 23 Riksdagsresa Mötet bordlade punkten till nästa möte alternativt arbetshelgen.

8 24 Midsommar Felicia säger att en grupp av människor borde planera midsommar och delegera så mycket arbete som möjligt. Mycket folk vill arrangera saker, och det är inte så bra om många personer vill arrangera på olika sätt. Därför bör en grupp av tre-fem personer försöka vara huvudarrangörer, och sedan deligera arbete till så mycket folk som möjligt. Emil och Josefin tycker att denna idén är najs. Emil tycker också att det vore gött om en förening arrangerar det, eftersom DS inte nödvändigtvis ska arrangera mer verksamhet än FSS:er och Specialister. Felica kollar med Emma Axelsson och 38:an om att få arrangera midsommar i en arbetsgrupp. 25 Värvning Problemet är fortfarande att folk inte kan värva på skolan eftersom de själva går i skolan och är upptagna under den tiden. Vi tror på kompisvärvning. Det pratas om värvar-kit och gratissaker. Det pratas även om sätt att sporra föreningarna att värva nya medlemmar. 26 Ansökningar Röstlängden ändras till fyra personer eftersom styrelseledamöterna från UNF Exakt inte har rösträtt i denna frågan. Ansökning 1 Emil och Jonathan föredrar ansökningen. Det noteras att UNF Exakt redan fått 3000 kronor från bidragssystemet och ansökningen gäller ytterligare 5000 kronor. enligt UNF Exakts förslag ATT UNF Exakt får 5000 kronor för att ha arrangerat Valborgfirande på Storön. Arvid Engström kommer till mötet.

9 Ansökning 2 Emil och Jonathan föredrar ansökningen. Pontus lyfter frågan att det går att ha kulturverksamhet och därmed få pengar från NBV för att visa och diskutera film. Josefin föreslår att distriktsstyrelsen ger 2000 kronor till hyran. Mötet utförde en kontrapropositionsvotering, där UNF Exakts förslag ställdes mot Josefins förslag. Josefins förslag vann omröstningen. Josefins förslag ställdes därefter mot avslag. ATT ge UNF Exakt 2000 kronor till hyran av Storön under Next Level Week. Ansökning 3 Emil föredrar ansökningen. enligt UNF Exakts förslag ATT UNF Exakt får 2000 kronor till värvning under Karl-Oskardagarna och att pengarna tas från budgetposten Värvning och Expansion. Röstlängden är åter sex personer då övriga frågor inte längre gäller UNF Exakt. Ansökning 4 Arvid Engström föredrar ansökningen och lämnar sen rummet. Mötet pratar om hur vi kan tjäna på att låna ut izetteln. Jonathan föreslår att om GATE tar sönder izettlen ska de ersätta den med en ny, att GATE får låna den gratis och att de gör reklam för UNF och har värvartalonger på plats. ATT om GATE tar sönder izettlen ska de ersätta den med en ny. ATT GATE får låna den gratis. ATT GATE gör reklam för UNF och har värvartalonger på plats.

10 Arvid återkommer till mötet. 27 Övrig punkt Felicia föredrar att det är arbetsdag den 23 maj på kursgåren och säger att det kan vara ganska najs att vara där. En skrivare behöver kunna skriva ut A4-papper svartvitt, den ska vara tålig och laserskrivare. Pontus föreslår att vi fixar ett kontokort kopplat till ett specifikt konto för att undvika att folk ligger ute med pengar. Josefin kollar upp detta. Mötet pratade om uppdragsgivare för UNF Kronobergs VU. Niklas föreslår sig själv som uppdragsgivare till UNF Kronobergs Verksamhetsutvecklare. ATT anta Ordförande Niklas Gustavsson som uppdragsgivare för UNF Kronobergs Verksamhetsutvecklare. 28 Nästa möte Nästa möte är onsdagen den 27/ Mötet avslutas Niklas avslutar mötet. Josefin Grill, Justerare Emil Johansson, Sekreterare Malin Nyman, Justerare

11 Ansökning 1 Hej UNF Kronoberg! UNF Exakt arrangerade, vilket ni kanske känner till, ett Valborgsfirande på Storön. Vi finansierade firandet med egna pengar, samt bidraget vi redan får från DS enligt bidragssystemet, enligt arrangemang under suparhelger. Vi hann inte söka pengar från DS innan Valborg skedde rum, eftersom vi planerade med så tajt mellanrum inpå. Därför vill vi nu, efter arrangemanget, söka pengar ur potten Storhelger, där det ligger :. Det ska noteras att alla kvitton från firandet inte är sammanställda och därför vet vi inte exakt vad firandet kostade, men vi redovisar kostnaderna vi vet om och det vi inte vet om skriver vi enligt budgeten med att det deltog 41 personer på firandet, vilket äro renodlad fakta. Utgifter 4344: Hyra av storön enligt kostnader för 117 tillfällen 3510: Körning av båten, delar på kostnaden med UNF:aren. 500: Mat budgeterat 3280: Aktiviteter budgeterat 500: Fika+snacks budgeterat 615: Förflyttning av discoprylar hyra av släp + tåg till Lessebo 334: Det ska här noteras att UNF Exakt redan får 3000: enligt bidragssystemet, och vi uppskattar den ungefärliga summan av arrangemanget att vara någonstans kring 8500:. Efter detta föredrag föreslår vi distriktsstyrelsen ATT UNF Exakt får 5000 kronor för att ha arrangerat Valborgfirande på Storön. Högaktningsfullt Styrelsen i UNF Exakt

12 Ansökning 2 Hej UNF Kronoberg! UNF Exakt arrangerar under 25 31/5 ett läger på Storön. Lägret heter Next Level Week (NLW) och vi sökte för ett tag sedan bidrag hos ägaren av ön, UNF 38 Kamratkretsen enligt bifogad bilaga 1. Dock nekades denna ansökan, och ägaren beslutade istället ATT Exakt ska söka pengar från distriktet för att hålla sitt "Skolläger". Förslaget från 38:an blev 3900 för att ha råd. Om Exakt får pengar av distriktet ska de ge pengarna sedan till 38:an. Samt kommer Exakt få använda båten gratis under "Skollägret". För att lägret fortfarande ska kunna genomföras krävs dock att pengar inkommer på annat håll och styrelsen ser inte det som ett alternativ att annordna kurser, även om det är roliga sådana, eftersom vi inte just nu har orken att planera verksamhet. Lägret är tänkt för medlemmar som går i skolan och känner att de vill komma hemifrån. Eftersom lägret är på en ö är antalet personer satt till en maxgräns på tio per natt, med reservation för att det går att få fler personer att få plats under exempelvis helgen. Som deltagare på lägret betalas en deltagaravgift på 50 kronor per dag, max 250 kronor. Då ingår en kvällsmåltid samt frukost. Vi bifogar en ungefärlig budget, beräknad på tio personer. Det ska noteras att lägret anordnades redan förra året och gjorde att folk blev pepp på att använda Storön till diverse andra saker, och kanske även rent allmänt på UNF verksamhet. Då vill vi hävda att vi inte betalade någon hyra för Storön, det var iallafall vad överenskommelsen var. Därför trodde vi att vi kunde få samma överenskommelse denna gången. Inkomster 2500: Utgifter 7700: Deltagaravgift á 250: 2500: Hyra Storön, 30 kr per 12h, 13 sessioner. 3900: Mat, 8 måltider, 6 frukostar. 3800: Vi föreslår därför distriktsstyrelsen ATT betala hyran för UNF Exakt under vecka 22, dock max 3900:. ATT förslagsvis budgetera detta under Medlemsvård.

13 Bilaga 1 Hej på er, kamrater i Kamratkretsen! Vi i UNF Exakt håller på och planerar ett skolläger vid namn Next Level Week, där vi hänger på Storön en skolvecka. Vi har dock ett litet problem, vi har inte råd att betala den fulla hyran, om ens någon hyra alls. Eftersom ön inte är bokad annars undrar vi om möjligheten finns att vi får hyra den gratis, mot att vi utför lite service på ön, kanske som att klippa gräset eller plocka iordning i ett förråd. Vi låter också era medlemmar komma på lägret, och genom det hoppas vi få alla medlemmar mer taggade på Storön, vilket är en del av syftet med lägret. Vi föreslår er, på högtidliga kongress sätt att besluta ATT låta UNF Exakt hyra Storön gratis under vecka 22. ATT ge UNF Exakt uppgifter att göra för att betala för att hyra gratis. Puss från Exakterna! Högaktningsfullt Styrelsen i UNF Exakt

14 Ansökning 3 Hej UNF Kronoberg! UNF Exakt vill värva under Karl Oskardagarna med hjälp av SpaceBall:en. Vi har väldigt lite budgeterat under värvning, ni vill att föreningar ska värva så att ni slipper, ni har pengar budgeterat till värvning, det är bra att vi använder vårt engagemang och det är sjukt bra att få nya medlemmar och att visa upp UNF och att visa att vi gör feta saker (som SpaceBall), så därför söker vi pengar från er! Utgifter 2000: Hyra av Spaceball två dagar 1500: Godis och värvningsmedel 500: Vi föreslår därför distriktsstyrelsen ATT UNF Exakt får 2000 kronor till värvning under Karl Oskardagarna och att pengarna tas från budgetposten Värvning och Expansion. Högaktningsfullt Styrelsen i UNF Exakt

15 Ansökning 4 Skolföreningen GATE (Gamers At TEknikum) ska ha ett LAN i helgen och undrar om de kan kostnadsfritt låna våran izettle. De funderar på att köpa en så därför vill de testa hur det fungerar först. Därför föreslår GATE distriktsstyrelsen ATT låna ut sin izettle gratis under helgen.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund PROTOKOLL fört vid extramöte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 augusti 2014 sida 1 av 3 Plats: Datum: Tid: Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän: Skype Paragrafer: 1-5

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 1 Mötesformalia 1.1 Mötets öppnande Kriss Andsten förklarar mötet öppnat. 1.2 Fastställande av mötesfunktionärer Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka. UNF FS 2012-03-09 11 Protokoll nr 6 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx 1. Mötet öppnas 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt Ja. Närvarande är; Birger Hanning, Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Magnus Haglund. 3. Val av mötesordförande Robert

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23 1(17) Protokoll 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 3 1.1 Mötets öppnande... 3 1.2 Val av mötesordförande... 3 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Mötet öppnat av ordförande Mefistofeles, 21:00 Sekreterare: Kurre86 Fastställande av närvarolista o Närvarande: Mefistofeles, Peter Scmhidt, Frej, Topfuel,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer