Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00"

Transkript

1 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val av mötets ordförande Lars-Åke Bergman väljs till ordförande för kvällens möte. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet Styrelsen har för kvällen valt Gustav Sandstedt som sekreterare för årsmötet. 4 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes med avbockning på medtagen medlemslista. 33 röstberättigade medlemmar fanns på plats. 5 Val av protokolljusterare och rösträknare Årsmötet föreslog och valde Thomas Augustsson och Erik Henningsson till protokolljusterare, tillika rösträknare. 6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet. 7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst Styrelsens ordförande Karin Arvidsson meddelar att mötet annonserats dels på Töreboda Hästklubbs hemsida, under föreningsnytt i Mariestads Tidning samt på anslag i stallet. Årsmötet godkände att mötet blivit i laga ordning utlyst. 8 Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelserna 8.1 Föreningens verksamhetsberättelse Mötets ordförande Lars-Åke Bergman gick igenom verksamhetsberättelsen för föreningen, som fanns tillgänglig i flera exemplar för årsmötet att läsa, och ställde frågan till årsmötet om det fanns frågor eller något som behövde klargöras. Verksamhetsberättelsen bilägges som Bilaga Ungdomssektionens verksamhetsberättelse Alice Barkmark från ungdomssektionen läste upp ungdomssektionens verksamhetsberättelse. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse bilägges som Bilaga Godkännande Årsmötet godkände föreningen och ungdomssektionens respektive verksamhetsberättelser. 1

2 Protokoll Årsmöte 9 Revisorernas berättelse Revisor Hans Henrysson läste upp revisionsberättelsen Årsmötet godkände Hans Henryssons revisionsberättelse. 10 Fastställande av balans och resultaträkningar Mötets ordförande Lars-Åke Bergman går igenom den balans och resultaträkning som finns utdelad för årsmötet att ta del av. Frågan ställdes till Kassör Yvonne Brånfelt om hon kunde se någon anledning till varför intäkterna för ridhuset var mindre för verksamhetsåret 2014 jämför med Yvonne uppgav dels att ridhuset inte hyrts ut till övrig tävlingsverksamhet i samma utsträckning samt att andelen anläggningskort minskat. Ledamot Gunilla Simensen påpekade att en möjlig orsak till detta kan vara att ridhuset faktiskt används mycket mer i ridskolans verksamhet än tidigare. Yvonne Brånfelt nämner även följande punkter att ta i beaktning: Anledningen att man kan se en trend i minskade bidrag är på grund av ett slutfört leaderprojekt beträffande klubbhuset och uteridbanan. Kostnaderna för el och vatten har inte gått ned utan den lägre summan för året 2014 jämfört med 2013 beror istället på det årliga verksamhetsbidrag om kr från kommunen som börjat betalas ut. Under 2014 erhöll klubben kr. Årsmötet godkände balans och resultaträkningen. Balans och resultaträkningen bilägges till protokollet som Bilaga Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna tillstryker att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och detta godkänns av årsmötet. 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket i stadgarna angivna antalet Antalet ledamöter och suppleanter kommer att sättas i enlighet med stadgarna utifrån de namn valberedningen för fram. 2

3 Protokoll Årsmöte 13 Val av ordförande för föreningen 13.1 Valberedningens förslag Valberedningen föreslår Stina Henningsson som ordförande på ett år. Valberedningens förslag motiverades enligt följande: Stina skulle tillföra hästklubben nytt blod, nya idéer och fokusera mer på klubbens tävlingsverksamhet. Hon skulle bredda upp styrelsen och göra den än mer variationsrik. Stina är en tjej med tag i. Hon är rak, ärlig och kan peka med hela handen, vilket är väldigt viktigt för att leda en ideell förening. Vi i valberedningen är övertygade om att Stina skulle göra ett utmärkt jobb som ordförande för Direktnominering vid årsmötet Thomas Augustsson nominerar Bo Simensen som ordförande på ett år. Thomas Augustsson motiverar sitt förslag enligt följande: Det är väl inte helt optimalt att behöva tillsätta en ordförande som inte har suttit med i styrelsen förut. Förutom styrelsen så är det nog Bosse som är den person i klubben som har bäst kunskap om klubben, medlemmarna och anläggningen, eftersom han dagligen vistas där. Bosse har varit starkt engagerad i våra tävlingar och arrangemang och på det viset skaffat sig ett stort nätverk som kommer vara till stor nytta för klubben. Med hans tidigare erfarenhet av liknande uppdrag samt arbetslivserfarenhet av personal och arbetsmiljöfrågor anser jag att han vore en mycket bra ordförande för klubben Omröstning Då två kandidater fanns för posten som ordförande avgjordes det i en sluten omröstning. Rösträknare Thomas Augustsson och Erik Henningsson tillsammans med Ulrika Jakobsson som handhade röstlängden försåg samtliga 33 röstberättigade deltagare med papper och penna. Utfallet blev enligt följande: Bo Simensen Stina Henningsson Blankt 22 röster 10 röster 1 röst Årsmötet valde således Bo Simensen till ordförande för föreningen på ett år. 3

4 Protokoll Årsmöte 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter Valberedningen lämnar förslag enligt följande: Ordinarie ledamöter: Ulrika Jakobsson (1 år kvar på mandat) Sara Gustavsson (1 år kvar på mandat) Gustav Sandstedt (1 år kvar på mandat) Stina Henningsson (nyval 2 år) Karl-Magnus Svensson (omval 2 år) Gunilla Simensen (omval 2 år) Jenny Jacobsson (omval 2 år) Suppleanter Christina Freij (omval 1 år) Anna Agné (omval 1 år) Anna Hansson (omval 1 år) Charlotte Koinberg (omval 1 år) Årsmötet godkänner valberedningens förslag och väljer in ledamöter samt suppleanter enligt ovan. 15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen. Ungdomssektionen meddelar att de valt Sara Grönlind till ungdomsledamot och Kristin Karlsson till personlig suppleant. 16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion Årsmötet beslutar att inga övriga sektioner ska fastställas. 17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen lägger fram förslag på Pernilla Johansson och Susanne Engdahl som ordinarie revisorer och Johan Bengtsson som suppleant. Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen Årsmötet beslutar att antalet ledamöter i valberedningen ska vara en ordförande tillika sammankallande och två ledamöter, i enlighet med föreningens stadgar. 19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen Årsmötet väljer avgående styrelseordförande Karin Arvidsson till sammankallande för valberedningen. I brist på kandidater till övriga ledamotsposter lämnas ansvaret till nya styrelsen att tillsätta dessa snarast. 20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud Årsmötet beslutar att lämna detta val till styrelsen att utse rätt person när eller om tillfälle skulle uppkomma. 4

5 Protokoll Årsmöte 21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år Årsmötet beslutar att ingen höjning av årsavgiften ska ske för verksamhetsåret 2016, avgifter kvarstår således enligt följande: Junior 200 kr per år Senior 300 kr per år Familj 550 kr per år En uppmuntran till att introducera familjemedlemmar till den nyligen införda medlemsformen Stödmedlem för 100 kr per år skickades även ut till samtliga mötesdeltagare. 22 Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte 22.1 Ridning för funktionshindrade Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson berättar kort kring den verksamhet som varit och som föreningen vill ska kunna fortskrida. 6 mars är det tänkt att första tillfället för vårterminen ska vara. Till saken hör att det behövs ledare som kan vara med och hjälpa till i stallet på fredagar mellan Sara Grönlind som leder ridningen kan inte själv vara behjälplig när flertalet hästar ska göras i ordning. Tillträdande ordförande Bo Simensen meddelar att han kan med stor sannolikhet kan finnas tillgänglig vid flertalet tillfällen. Karin Arvidsson informerar att hon försökt få hjälp från AME men att de inte kunde bistå, hon kommer även att försöka kontakta någon pensionärsförening men släpper även frågan lös till årsmötet för att ta med sig och fundera om det är någon som vet om någon person som kan tänkas vara intresserad Tennhästen Ridskolan delade ut Tennhästen till 2014 års ponnyryttare Tovasine Öfverström: För aktivt tävlande och bra kämparanda under Tovasine har en bra inställning och ett trevligt uppträdande Hova Hästförsäkringsförening Eva Henrysson representerade Hova Hästförsäkringsförening som efter avveckling hade ett överskott av kapital som de beslutat att dela ut till föreningar i närområdet. Töreboda Hästklubb tilldelades en check om kr med en önskan att bidraget skulle användas till inköp av ett dressyrstaket Törebodafestivalen Anita Augustsson meddelar att på tisdag 24 februari är det festivalmöte och det vore väldigt roligt om föreningen kunde redovisa ännu fler uppsatta timmar än de vi redan har. I dagsläget är vi uppsatta för 140 timmar men ytterliggare 40 skulle vara önskvärt. Vid årets festival ska föreningens medlemmar främst arbeta som entrévärdar Tävlingslicens Fråga ställdes om föreningen kommer arrangera tävlingar under året så man får möjligheten att lösa tävlingslicens under föreningens namn. Svaret är ja, föreningen kommer arrangera tävlingar. 5

6 Protokoll Årsmöte 22.6 Avtackningar Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson och avgående kassör Yvonne Brånfelt tackades för sina insatser för klubben med varsin blomma och presentkort hos Eko Lind. Avgående styrelseledamot Eva Jansson avtackades med en blomma. 23 Sammanträdets avslutande Mötets ordförande Lars-Åke Bergman tackar för förtroendet att leda årsmötet och önskar den nya styrelsen lycka till med sitt arbete innan han lämnar över klubban till tillträdande ordförande Bo Simensen. Bo Simensen tackar för årsmötets förtroende, tackar avgående ledamöter, välkomnar tillträdande och avslutar årsmötet. Lars-Åke Bergman Mötets ordförande Gustav Sandstedt Sekreterare Erik Henningsson Protokolljusterare Thomas Augustsson Protokolljusterare 6

7 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse, Föreningen Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014

8 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, 1. Fakta Förening: Medlemskap i riksorganisation: Svenska Ridsportförbundet Antal registrerade medlemmar vid årets slut: 173 st. Medlemsavgiften för året har varit: Senior 300 kr Junior 200 kr Familj 550 kr 1.1 Styrelse Vid årsmötet valdes styrelsen enligt följande: Ordförande: Karin Arvidsson Kassör: Yvonne Brånfelt Sekreterare: Ulrika Jakobsson Vice ordförande: Karl-Magnus Svensson Vice ordförande: Gunilla Simensen Ledamot: Eva Jansson Gustav Sandstedt Sara Gustavsson Jenny Jakobsson Suppleant: Anna Hansson Magnus Grönqvist Anna Agné Jenny Gustavsson Under årets gång har Magnus Grönqvist och Jenny Gustavsson lämnat sina poster till fördel för Christina Freij och Charlotte Koinberg. 1.2 Revisorer Ordinarie revisorer: Pernilla Johansson Hans Henrysson Suppleant: Johan Bengtsson 1.3 Valberedning Ordförande: Maria Nilsson Ledamöter: Karolina Hellqvist, Madelene Jansson 2. Året som gått Året fick en tragisk inledning i och med den olycka där klubbens stallskötare träffades så olyckligt av en spark så han avled. I och med detta besöktes vi även av arbetsmiljöverket som startade en utredning beträffande arbetsmiljön och säkerheten. Utredningen avskrev ärendet som en arbetsplatsolycka som inte kunde tillskrivas annan skuld än olyckliga omständigheter. Det har under året hållits Pay and Jumps och Pay and Ride på klubben. Dessa har förutom intäkter till kassan även fått fungera som reklam för ryttare att komma och se vår fina anläggning inför kommande tävlingar. Klubben har arrangerat två hopptävlingar under året. 24 maj arrangerades omgång 2 i Division 1 Ponny och 17 augusti arrangerades regional tävling för stor häst. I samarbete med Skaraborgs Fjordhästförening arrangerades Fjordhäst SM på klubbens anläggning 24 till 27 juli. Natten till 16 juni drabbades vi av inbrott och skadegörelse. Flera små bränder startades i stallet och allmän oreda rådde i ridhuset. Det befanns sig även hästar inne i stallet under natten. Det har därefter varit inbrott på anläggningen minst två gånger ytterligare. Det är mest 2

9 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, cafeterian som varit utsatt där man stulit godis/fika etc. Till styrelsens vetskap är ingen ännu gripen. En ny medlemsform har introducerats, Stödmedlem. Tanken är att personer som ej är aktiva inom sporten men som ändå vill stödja klubben ska kunna registrera sig, t.ex en ridskoleelevs farmor etc. Kostnaden per år är satt till 100 kr. 14 december arrangerades den traditionsenliga julshowen för att markera slutet på höstterminen. Ridhuset var fullt till sista plats så t.o.m. en del av ridhusmanegen fick användas till ståplatser. Styrelsen har under kalenderåret 2014 samlats för 13 styrelsemöten utöver konstituerande möte och sammankallat till ett medlemsmöte. 2.1 Ridskolan Mycket energi har lagts under året till att öka elevantalet och förfina hästmaterialet till ridskolan. Vid årets slut hade ridskolan ca 110 uppsittningar i veckan, målet var 100 så där har vi kommit i hamn med marginal. Det finns ridgrupper från ridlekis upp till avancerad nivå. Ridskolans lektioner har fortfarande drivits ideellt där Gunilla Simensen och Karl-Magnus Svensson har lektioner två kvällar var i veckan samt att ungdomssektionen har ansvarat för ridlekis på helgerna. Stor fokus har under året legat på att förfina och uppgradera hästbeståndet. Ridskolan äger nu 9 hästar, från b-ponny till stor häst. Ridskolan förfogar även ytterligare en c-ponny. 2.2 Ekonomi Klubben har under året fortsatt brottats med en mycket ansträngd ekonomi. Det är svårt att driva runt en ridskola endast med hjälp av intäkter från lektioner så vad klubben gjort under året för att öka intäkterna är bland annat följande: Flera företag i kommunen har sponsrat klubben i utbyte för reklamplats. Försäljning av kläder från Newbody, intäkterna för detta var särskild öronmärkta för inköp av en ponny. Försäljning av Idrottsrabatten. Klubben ansvarade för caféförsäljning under Fjord SM. Varmt och soligt väder bidrog till hög försäljning av vatten och glass och klubben gjorde en tämligen stor förtjänst. Pay n Jumps och Pay n Ride har arrangerats, dels för att få in startavgifter men även cafeterian har då varit öppen. Vi ställde upp med staketvakter på Förfesten. Pantamera klubben har tunnor uppsatta för insamling av pantflaskor och burkar. Detta är en pågående kampanj så alla är välkomna att komma förbi och lämna flaskor och burkar till oss. Långa förhandlingar har hållits med kommunen för att få fram ett skrivet avtal gällande ansvarsområden för skötsel av anläggningen mellan kommunen och klubben samt för ett årligt driftsbidrag från kommunen. Ett avtal är nu slutet och klubben erhåller kronor per år från kommunen för att täcka kostnader i enlighet med det avtal som slutits parterna emellan. Signerat s styrelse Karin Arvidsson Ordförande Yvonne Brånfeldt Kassör Gunilla Simensen Vice Ordförande Karl-Magnus Svensson Vice Ordförande 3

10 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, Ulrika Jakobsson Sekreterare Gustav Sandstedt Ledamot Eva Jansson Ledamot Sara Gustavsson Ledamot Jenny Jacobsson Ledamot Anna Agné Suppleant Anna Hansson Suppleant Christina Freij Suppleant Charlott Koinberg Suppleant 4

11 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse året 2014 Ungdomssektionen har under året bestått av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Vi har under året haft 11 möten. Våren: under våren anordnade vi 2 blåbärshoppningar med väldigt lyckat resultat. Vi hade en påskhajk den april där vi lånade övervåningen på Töreshov som övernattningslokal. Som vanligt hade vi många anmälningar och givetvis hade vi en spökrunda på kvällen. Under Viken Runt anordnade vi ponnyridning på torget. Ponnyerna skötte sig exemplariskt. Den 15 juni hade vi en sommaravslutning på klubben för alla ridskoleelever. Ett tjugotal elever deltog och vi grillade korv, fikade och hade vattenkrig, då Kalle valde att fly fältet när barnen skulle gå till attack med vattenpistolerna. Vi anordnade även ponnyridning under den regniga förfesten i gästhamnen. Även då skötte sig ponnyerna exemplariskt trots stora hoppborgar runt omkring sig. Hösten: under hösten anordnade vi två blåbärshoppningar, som vi sedan valde att döpa om till mini pay and jump då även icke-medlemmar får vara med och rida. Dessa blev lyckade med många startande. Vi har även haft KM och RM i hoppning. Vi hade programridning och valde då att samtidigt ha KM och RM i dressyr. Lite färre starter än i hoppningen, men detta blev en lyckad dag ändå! Vi har haft yoga i klubbstugan med hjälp av Jennie Andersson. Naturligtvis hade vi en halloween-hajk, den 31/10-1/11. Även då lånade vi Töreshov som övernattningslokal, och kvällen bjöd på en riktigt kuslig spökrunda. Denna hajk blev mycket lyckad med rekordmånga anmälningar, och när hajken började lida mot sitt slut hade vi många glada och nöjda, men även trötta barn och ungdomar. Även under hösten var vi ute med våra fina ponnyer på ponnyridningar. 2 gånger i Hajstorp på skördefesten och 2 gånger på katthemmet. Vi deltog med 6 hästar och ponnyer från ridskolan i tomteparaden på torget i Töreboda den första advent. Den 14 december hade vi vår årliga julshow på klubben, som verkligen blev årets höjdpunkt. Fulla läktare resulterade i en snabb manöver till att spärra av en del av ridhuset för att all publik skulle få plats, vilket är mycket roligt! Showen började med ett stort och stämningsfullt luciatåg med lucian uppsutten på vår häst Borka. Sedan fortsatte det med en uppvisning

12 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen av Kalle och Gunilla och sedan en hejdundrande maskeradhoppning som avslutning. Vi har under hösten haft 2 styrelsemedlemmar som gått ridsportsförbundets ungdomsledarkurs och de blir klara med den i mars. När vi blickar tillbaks på året 2014 kan vi klappa oss på axlarna för allt arbete och för att våra aktiviteter verkligen har växt i klubben. Vi är mycket nöjda med året och blickar nu framåt mot ett minst lika bra 2015.

13 Bilaga 3 - Balans och Resultaträkningar RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsintäkter , ,00 Intäkter Ridlektioner , ,00 Intäkter stallhyra , Intäkter Ridhuset , Tävlingsintäkter , Sponsring , ,00 Erhållna bidrag , ,98 Övriga intäkter , ,00 SUMMA INTÄKTER ,00 kr ,98 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader Utbildningskostnader , ,00 Tävlingssektionens kostnader , ,00 Kostnader ridhuset 4 345, ,00 Kostnader stallet , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa verksamhetskostnader ,00 kr ,00 kr Övriga kostnader Lokalhyra 8 012, ,00 El o vatten , ,00 Underhåll lokaler , ,00 Kostnad klubbhuset 1 411, ,00 Annonsering 340, ,00 Försäkringar , ,00 Serviceavgifter , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa övriga kostnader ,00 kr ,00 kr Personalkostnader Löner , ,50 Sociala avgifter , ,00 Lönebidrag , ,00 Summa personalkostnader ,00 kr ,5 kr Avskrivningar Inventarier 1 000, ,00 Summa avskrivningar 1 000,00 kr 1 000,00 kr Räntekostnader 0,00 kr 3832 kr SUMMA KOSTNADER ,00 kr ,50 kr RESULTAT ,00 kr ,48 kr

14 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad stall , ,77 Pågående arbete ridbana , ,00 Inventarier 1 910, ,00 Hästar , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,77 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 0, ,00 Kassa och bank , ,11 Summa omsättningstillgångar , ,11 Summa Tillgångar ,42 kr ,88 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital , ,40 Årets resultat , ,48 Summa Eget kapital , ,88 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder , ,00 Summa långfristiga skulder , ,00 Skulder Kortfristiga skulder , ,00 Leverantörskulder , ,00 Övriga upplupna kostnader , ,00 Summa Skulder , ,00 Summa Skulder och Eget kapital , ,88 kr Datum: Töreboda Underskrift: Yvonne Brånfelt

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte 2014. Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Årsmötet öppnas Partille Ridklubbs ordförande Björn Aronsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 STADGAR FÖR Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2007 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18 1 Ändamål Vännäs

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN Lillhagens Ridklubb, 846002-2356 Bildad den 1973 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den november 2015 och februari 2016. enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

STADGAR FÖR ULRICEHAMNSBYGDENS RIDKLUBB. Bildad Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den

STADGAR FÖR ULRICEHAMNSBYGDENS RIDKLUBB. Bildad Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den STADGAR FÖR ULRICEHAMNSBYGDENS RIDKLUBB Bildad 1974 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18 1 Ändamål!... 3

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund Protokoll Årsmöte Tid: Fredagen den 28 mars kl. 09.00-09.30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Beslutande Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008.

Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008. Protokoll fört vid Åhus Roddklubbs årsmöte den 27 januari 2008. Närvarande: 25 medlemmar (bilaga 1) 1. Mötets öppnande Åhus Roddklubbs ordförande Rickard Håkanson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer