Medveten närvaro. "Medveten närvaro betyder att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, avsiktligt, i nuet, och utan att värdera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medveten närvaro. "Medveten närvaro betyder att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, avsiktligt, i nuet, och utan att värdera."

Transkript

1 Medveten närvaro En stor del av våra liv agerar vi till synes omedvetna om våra tankar, känslor och upplevelser då våra tankar och vår uppmärksamhet är någon annanstans än vi befinner oss rent fysiskt. Vi är ofta omedvetna om att vi i vissa situationer reagerar mer på vår tolkning, vårt värderande av situationen än på själva situationen. Vårt sinne är utvecklat för att vara uppmärksamt och fånga upp signaler och stimuli från en mängd kroppsliga system. Vi är mer eller mindre tränade på att behålla fokus på det vi vill uppmärksamma och blir det för många saker som samtidigt kämpar om vår uppmärksamhet blir det svårare. Den här förmågan går att träna upp. Genom att vara mer uppmärksam på vad som händer här och nu ökar vår förmåga att hantera det vi upplever och medvetet välja hur vi vill agera. Medveten närvaro som ofta benämns vid det amerikanska ordet Mindfulness handlar om sinnesnärvaro och har sitt ursprung i Zen-budhismen. I DBT ser man MedvetenNärvaro som en rad färdigheter som hjälper dig att vara här och nu och att uppmärksamma vad som händer just nu, ögonblick för ögonblick utan att värdera och med ett öppet sinne. Större delen av vårt vakna liv sker med ögonen öppna så det kan vara effektivt att du lär dig att använda medveten närvaro med dina ögon öppna. I den formella meditationen uppmanas du ofta att sluta dina ögon. Det kan ibland också vara bra när du övar Medveten Närvaro på ett mer strukturerat sätt, åtminstone i början. "Medveten närvaro betyder att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, avsiktligt, i nuet, och utan att värdera." - Jon Kabat-Zinn Genom att observera och beskriva utan att värdera och tolka så öppnar du upp för själva upplevelsen av att leva. Istället för att låta dina känslor och impulser styra din uppmärksamhet och ditt fokus så kommer du att öva upp förmågan att själv välja vad du vill fokusera på. När vi övar oss på att vara medvetet närvarande med våra sinnen, tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser så stärker vi vår förmåga att förstå hur allting påverkar varandra. De tre första färdigheterna i modulen beskriver vad du gör när du är medvetet närvarande och de återstående fyra beskriver din attityd och förhållningssätt när du är medvetet närvarande. Ibland kanske du undrar varför du gör som du gör eller varför du inte kan stå emot vissa impulsen att agera. Det är ofta ingen lätt uppgift att svara på då vi oftast inte är medvetna om alla saker som pågår inom oss och runt omkring oss. Genom att öka din uppmärksamhet och öva upp förmågan att observera och beskriva vad som händer så blir det lättare välja vilka impulser vi vill agera på. Läs igenom färdigheterna och börja sedan med att öva Observera, sedan Observera och Beskriva, Delta och successivt väver du även in det Icke dömande förhållningssättet och att Göra en sak i taget, Vara effektiv och med en villighet att Acceptera.

2 Som första övning börjar du förslagsvis med Andningsövningen, en viktig grundövning som hjälper dig att vara här och nu andetag för andetag. Välj sedan antingen Småle eller Medveten Närvaro i vardaglig aktivitet. OBSERVERA Ibland uppfattar vi inte vad som verkligen sker omkring oss, våra tolkningar och vårt dömande förvränger vår upplevelse och påverkar hur vi bemöter och hanterar det både inom och utanför oss. Genom att öva på att stanna kvar eller återkomma till själva upplevelsen så tränar vi oss i att uppleva vad som egentligen händer istället för att uppleva eller agera på tolkningen. Att observera är att uppmärksamma, lägga märke till vad som sker, vad du upplever, att vara i upplevelsen av någonting. Allt går att observera exempelvis tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och sinnesintryck. Du kan välja att vara öppen för allt som sker eller välja att rikta din uppmärksamhet medvetet mot något specifikt. Låt tankar bara vara tankar, känslor vara känslor, impulser att agera bara vara impulser, kroppsliga sensationer och sinnesintryck vara just det. Allt går att observera, nyfiket och öppensinnat utan att fastna i det du upplever eller agera på impulserna. Lägg märke till. Notera vad du upplever. Upplev, utan att beskriva. Ta emot allt som dina sinnen ger dig. Känn. När du duschar, känn vattnet mot kroppen, upplev hur det känns att duscha, var uppmärksam på själva känslan. Undersök ett föremål som t.ex. ett glas med vatten, ett russin, din handflata och observera noggrant, millimeter för millimeter, bara ta in och försök hålla fokus på det du observerar. Observera när du äter, exempelvis ett äpple eller dricker en varm dryck. Gör det sakta och uppmärksamma med de olika sinnena, får du någon impuls att t.ex. tugga, kroppsliga reaktioner som exempelvis salivering. Se efter vad som händer om du nu får dessa impulser och inte agerar på dem utan bara låter det vara ett tag, gör övningen sakta. Om din intention är att observera så återför din uppmärksamhet till föremålet för din observation om och om och om igen. Märker du att din känsla går upp eller ner - passa på att lägga märke allt som dina sinnen eller kroppen signalerar, vad far igenom ditt sinne, kan du hitta en känsla?

3 BESKRIVA Genom att sätta ord på det du upplever så kan det vara lättare att sortera, agera och handskas med innehållet i upplevelsen. När du sätter en etikett på en tanke så befäster du att det är en tanke och inte alltid en korrekt bild av verkligheten. Låt tankar vara tankar, känslor vara känslor och kroppsliga upplevelser vara kroppsliga upplevelser. Vi gör ofta snabba nästan automatiska beskrivningar i vårt sinne kring allt vi upplever, i många fall gör vi generella och dömande beskrivningar mer utifrån om vi tycker om eller ogillar det vi upplever. Att beskriva något inom Medveten närvaro betyder att beskriva med hjälp av våra sinnen, så faktamässigt som möjligt, kort och koncist utan värderingar. Vi kan beskriva ett beteende, en händelse eller en situation har önskade eller oönskade konsekvenser. Beskriv med ord vad du observerar, upplever utan att värdera eller döma. Se, känn och upplev vad som egentligen är, utan att värdera det som bra eller dåligt. Notera detaljer, nyanser och fakta som ersätter starka värdeord. Sätt etikett på din känsla, dina tankar och var beskrivande istället för dömande, är du dömande så beskriv även det. Exempel: "Jag öppnar dörren, jag känner en kall klump i magen, jag darrar." "Jag är rädd". Jag tänker hoppas ingen är hemma". Sätt dig på en stol och gör Andningsövningen. Sträva efter att uppmärksamma och beskriva vad du upplever i din kropp, ditt sinne och om du kan hitta och namnge en känsla. När du använder eller övar färdigheten Observera, beskriv vad det är du observerar. När du uppmärksammar något i kroppen stanna upp och beskriv vad du upplever. Sätt dig ner med ett anteckningsblock och skriv ner dina tankar, kroppsliga signaler, ljud, lukter, smaker, allt som du uppmärksammar. DELTA Observera och beskriva är steg på vägen mot att verkligen delta med full närvaro, med hela sitt sinne, målet är att kunna vara helt här och nu i det du gör. Att göra något på autopilot är inte att delta. Exempel: En dansare som fullt engagerad och fokuserad på sin dans rör sig intuitivt och med full kontroll över sina rörelser. Pianisten som spelar ett välövat stycke och med slutna ögon låter sina fingrar flyga över klaviaturen. Gå in i upplevelsen och bli ett med det du gör, låt din intuition styra. Kasta dig in i aktiviteten.

4 Om din uppmärksamhet hamnar någon annanstans se efter om du kan flytta uppmärksamheten tillbaka till din aktivitet. Ett annat begrepp på upplevelsen att vara fullständigt uppslukad av en aktivitet är flow (eng). Delta medvetet med full fokusering på det du gör. Låt allting annat vara. Delta med hela ditt sinne och din kropp i din aktivitet. Tillåt dig att fokusera helhjärtat på det du gör. Det är lättare att vara helt investerad i någonting som upplevs som rogivande eller stimulerande, är lagom svårt och som du redan behärskar ganska bra. Icke-värderande Vi reagerar oftast inte på situationen i sig själv utan på vår tolkning, vår värdering av situationen. Det är den som väcker våra känslor. Genom att vi reagerar på tolkningen och inte den faktiska situationen så blir vår respons inte anpassad till vad som egentligen händer. Om vi har en vana att döma andra, döma vad som händer omkring oss så är chansen stor att vi också dömer oss själva När vi gör något som ger negativa konsekvenser dömer vi oss hårt vilket ökar smärtan. Om dömande verkligen endast gav oss fördelar så vore det här beteendet inte så problematiskt, tyvärr är det inte så. Dömandet är det som förvrider vår smärta till lidande. Det är konsekvenserna av en händelse eller ett beteenden som ofta avgör om vi dömer det som bra, dåligt, idiotiskt, hemskt eller någonting annat värderande. Det är inte nödvändigt att alltid värdera vad du upplever som bra eller dåligt. Exempel: "Förbaskat vilken idiot jag är, nu kommer jag försent igen, jag är helt hopplös, att jag aldrig kan göra någonting rätt!" Observera utan att värdera som varken bra eller dåligt. Beskriv konsekvenserna av människors beteenden istället för att döma hela människan och dig själv. Håll dig till fakta och var neutral. När du uppmärksammar att du dömer, notera och återgå sedan till att observera, beskriva eller delta utan att döma döm inte dömandet. Börja med att observera och beskriv ett föremål, en upplevelse eller en person som inte väcker starka känslor. Uppmärksamma och räkna antalet gånger du dömer per dag i en hel vecka. När du uppmärksammar att du dömer så ser du efter om du kan beskriva det du dömer med mer beskrivande icke värderande ord. Beskriv det du observerar i din omgivning med fler detaljer - använd dina sinnen - tänk på en vinprovare som beskriver vin och använd det i på dina upplevelser - upplev nyanserna i livet.

5 Beskriv saker, upplevelser, händelser, väder och vind mer genom faktabeskrivningar istället för snabba dömanden - träning ger färdighet. En sak i taget Du har säkert kommit på dig själv att ha dina tankar var någon annanstans än på det du gör. Har du märkt hur du då lättare glömmer eller missar? Har du slarvat bort nycklar, mobiltelefoner eller missar vad någon faktiskt sa till dig? Om du gör en aktivitet medan ditt sinne är upptaget någon annanstans är det svårt att uppfatta vad som händer här och nu. Du går också miste om den delen av livet som faktiskt går att påverka - nuet. Din förmåga att registrera händelser, ord och upplevelser i minnet blir gravt försämrat om du inte är uppmärksam på vad du för tillfället gör. Det kan ge en upplevelse av att vara förvirrad och glömsk. Dina känslor påverkas av det du tänker och om du befinner dig i det förflutna eller föreställer dig framtiden påverkas också din förmåga att hantera situationer i nuet. Ät när du äter, läs när du läser, diska när du diskar, grubbla när du grubblar. Använd dina sinnen och upplev, observera dig själv i aktiviteten med hela din uppmärksamhet. Tillåt dig själv att göra en sak i taget och rikta din uppmärksamhet mot detta. När din uppmärksamhet glider bort, notera var du hamnat och flytta sedan uppmärksamheten tillbaka till det du vill fokusera på. Var här och nu och fokusera på det du för tillfället gör. Öva upp din förmåga att vara här och nu genom att välja en aktivitet där du medvetet försöker hålla kvar ditt fokus. När du upptäcker att ditt sinne är någon annanstans återför du uppmärksamheten till det du gör just nu. Om du ändå ska göra någonting för en viss tid kan du lika gärna göra det fullt ut och faktiskt vila lite i den aktiviteten, tillåta dig att faktiskt vara där du är. Att fokusera på din andning är en effektiv övning för att träna din uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Sträva efter att hålla din uppmärksamhet på den fysiska känslan av att andas. En rad aktiviteter som du kan testa att göra medvetet närvarande: Städa, diska, duscha, vika kläder, promenera, studera, läsa. Var effektiv Det här färdigheten handlar om att vara smidig och effektiv i sina handlingar. Ibland gör vi inte det vi faktiskt vet vore den mest optimala handlingen utifrån situationen utan fastnar i vad som är rätt och fel i sammanhanget och hur vi tycker det egentligen borde vara. Att vara effektiv kräver ofta att flera färdigheter används i kombination. Det är lättare att handla effektivt om du kan förhålla dig icke dömande och radikalt accepterande av situationen. För att vara effektiv kräver det att du vet vad ditt mål är så att du reagerar på situationen som den verkligen är istället för hur det borde vara.

6 Ibland innebär att vara effektiv även att gå emot sina egna värderingar eller gå emot sina känslor. Det är viktigt att sträva mot vara medvetet närvarande, i kontakt med vår inre visshet när vi tar beslutet. Exempel: Du anser att du inte borde behöva säga till om att något du bryr dig mycket om bör respekteras på arbetsplatsen. Så istället för att göra din röst hörd känner du dig överkörd och är arg över det som hänt och på de människor du anser ansvariga. Du kör bil och du har grönt ljus och har alltså tillåtelse att köra, det står fotgängare vid övergångsstället som du ska passera. Du har grönt ljus och de har rött ljus och du borde kunna köra utan någon som helst fara eller förberedelse på att någon stiger ut i gatan. Någon kan ändå vara ouppmärksam och stiga ut i gatan även om de inte "borde" det. Att här vara förberedd är att vara effektiv. Gör det som fungerar utifrån hur verkligheten ser ut och fastna inte hur den borde vara eller att andra borde veta hur du känner eller tänker. Tänk på att uppmärksamma vad som är känslotankar och vad som är rationella beskrivande tankar om verkligheten. Vilket val ger dig det du vill ha, rör dig närmare ditt mål? Vad säger ditt WiseMind? Rikta in dig på det du vet är mest effektivt och vad du vet genom ditt WiseMind. Tänk efter om det finns någon i din omgivning som du skulle kunna börja öva detta med? Finns det någon situation i ditt liv där du agerar mer efter hur du tycker det borde vara än hur det egentligen är? Se efter om du kan flytta dig närmare att agera utifrån verkligheten och se vad som händer. WiseMind Vårt sinne kan delas in i två delar, Förnuft och Känsla och dessa två delar guidar oss och vi är beroende av båda två för att leva ett balanserat liv. För mycket av det ena eller det andra gör att vi får obalans med negativa konsekvenser som följd. Förnuftet är det rationella som säger det du vet om att du borde göra och Känslan säger till dig vad du egentligen känner för att göra. För att fatta grundade beslut så bör vi blanda förnuftets logiska sida med lite argument från känslan. När vi hittar en balans mellan förnuftet och känslan kan vi säga att vi hittat vårt WiseMind. WiseMind kan också beskrivas som det vi vet är rätt, i djupet av vårt inre och dit når vi lättast när vi är tillfreds, lugna och stilla. Det kan i vissa stunder vara svårt att skilja känsla från WiseMind då känslan kan vara övertygande. Exempel: Måndag morgon och jag är jättetrött, nedstämd och känner inte alls för att gå till jobbet, vill sjukskriva mig. Förnuft: Om jag går till jobbet så får jag lön, känner mig kompetent, slipper sjukskriva mig och slipper skuldkänslor.

7 Känsla: Det kommer bli jättejobbigt att göra sig iordning, tungt att vara trött på jobbet, kommer inte klara det. WiseMind: Det kommer vara jobbigt i början och även stundvis på jobbet men jag kommer att piggna till och vara rätt stolt över att jag ändå gick trots att jag tyckte att det var så jobbigt. Ta ett djupt andetag. Kan du dela in dina tankar i en grupp som är drivna av känslor och en med tankar som mer grundar sig i förnuftet, det rationella? Fråga dig själv: Är det här min visshet? Kommer de här tankarna, den här planen, vad jag tänker just nu om mig själv från min inre visshet eller från mitt känslosinne, ur mina tillfälliga känslor. Skulle jag ha samma tankar eller impulser, värderingar eller handlingsplan om jag var tillfreds, lugn och kände mig trygg? Är det här den mest effektiva responsen på vad som händer just nu för mig själv, för andra, för situationen i sig. Öva på både stort och smått. Om du har ett beslut du ska fatta - se om du kan dela upp det i ena sidan de förnuftsmässiga argumenten och sedan vad din känsla säger - vad får du om du kombinerar både förnuft och känsla? ACCEPTANS Acceptans, en av de grundläggande fundament som finns i medveten närvaro innebär att se verkligheten som den är. Det är lätt att acceptera när något händer som du tycker om, som du önskar. Desto svårare är det att acceptera något du inte tycker om, inte vill, inte håller med om, eller smärtsamma saker och förluster. Ändå är båda upplevelserna verklighet. Lägg dina dömanden åt sidan och upplev istället vad som finns där hos dig just nu utan att förvränga, förvrida, skjuta undan eller hålla kvar. "Med acceptans menas att välja att se, ha eller stå ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att fly, undvika, förvränga eller döma den och att handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål" - Anna Kåver Leg psykolog Leg Psykoterapeut För att acceptera kan du använda Observera och sedan Beskriva situationen Utan att värdera för att sedan försöka Acceptera det som händer. Acceptera verkligheten som den verkligen är och inte som du tänker att den borde vara. Acceptera det som finns, det som faktiskt är för det är redan där. Att acceptera betyder att erkänna att det är som det faktiskt är istället för hur du vill att den ska vara. Smärta blir till ett lidande när du vägrar att acceptera smärtan och istället kämpar emot. Ge det tillåtelse att finnas där det redan är. Du kan behöva välja att acceptera om och om igen.

8 Att acceptera innebär inte att tycka om eller godkänna det som händer. Låt tankar vara tankar, känslor vara känslor, impulser vara impulser - att du upplever dem behöver inte betyda att innehållet är sant. Meningar som kan öka Villigheten i att acceptera: - Verkligheten är vad den är - Just nu är det så här - Just nu är jag <känsla> och jag tänker <tankar> men det är okej - så är det just nu. - Livet kan vara värt att leva även när det finns smärta. Det är lättare att acceptera om du slappnar av i kroppen, slappna av händerna.

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen www.webbplats.org/mindfulness 2 Vad är

Läs mer

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR:

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: FULLSTÄNDIG NÄRVARO Att vara medveten och närvarande i stunden innebär uppmärksamhet på och medvetenhet om känslor (ex. glad, ledsen, arg), kroppssensationer

Läs mer

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det När det gör ont - Medveten närvaro & Yin-Yoga Tips och instruktioner till övningar & Yin-Yoga Det kan underlätta att bestämma i förväg när du ska öva eftersom att det är vanligt att man bitvis känner ett

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Handledare: Bengt Rundquist 1 Vad är Mindfulness? Att vara närvarande i nuet (ha tålamod) Att vara medveten om vad som pågår Att rikta uppmärksamheten på din avsikt Att acceptera din situation utan att

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel Beskrivning av coachingsuppsättningar Kommer att bestå av tilltalande tilläggsutbildningsmaterial

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

2.Att beskriva hur det känns i kroppen, var det känns och vad det väcker för tankar.

2.Att beskriva hur det känns i kroppen, var det känns och vad det väcker för tankar. Andningen Andningen, den naturliga avslappningsmekanismen, kan skapa underverk när du känner dig stressad. Din uppgift denna vecka består i att i vardagliga situationer träna att andas dig lugnare. Ju

Läs mer

Så använder du boken. Kroppens signaler Du kommer att träna att uppmärksamma och förhålla dig till kroppens signaler,bland annat olika sorters hunger.

Så använder du boken. Kroppens signaler Du kommer att träna att uppmärksamma och förhålla dig till kroppens signaler,bland annat olika sorters hunger. Så använder du boken Välkommen till 8 veckor med mindful eating. Åtta teman Du kommer att möta åtta teman och åtta mindfulness-attityder. Du kan arbeta med varje avsnitt en vecka eller så länge du har

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Karin Elardt leg psykolog Barn- och ungdomspsykiatrin Nässjö

Karin Elardt leg psykolog Barn- och ungdomspsykiatrin Nässjö Karin Elardt leg psykolog Barn- och ungdomspsykiatrin Nässjö Föreläsningens innehåll Känslors funktion Sambandet mellan tankar, känslor och beteende Strategier för att hantera och stå ut med starka känslor

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Set up L ean forward Act Nod Track. Självmedvetenhet. Agenda SLANT. Varför Självmedvetenhet?

Set up L ean forward Act Nod Track. Självmedvetenhet. Agenda SLANT. Varför Självmedvetenhet? 16-8-11 Agenda Självmedvetenhet Självmedvetenhet Stress Mindfulness - Marie Delsander Aseel Berglund & Marie Delsander 1 Vad händer under HT2? 2 SLANT 3 4 Set up L ean forward Act Nod Track Varför Självmedvetenhet?

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Träning i medveten närvaron. Mindfulness

Träning i medveten närvaron. Mindfulness Träning i medveten närvaron Mindfulness Erfarenheter vid hjärtsvikt Jonna Norman Specialsjuksköterska hjärtsvikt Forskningssjuksköterska Diplomerad Mindfulness instruktör Forskningsenheten SU/Östra sjukhuset,

Läs mer

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness?

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness? Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression ISM, Nätverket för behandling och prevention, 26/11-09 Henrik Kok Leg. sjukgymnast Leg. psykoterapeut med KBT-inriktning Naturligt Vis, www.naturligt-vis.se,

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin.

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin. Upplägg & innehåll Emotion och motivation Ebba Elwin ebba.elwin@psyk.uu.se Grundläggande om motivation och emotion Mer finns att läsa i boken (kap 11 och första delen av kap 12) På slutet riktlinjer och

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Möte 1. Mindfulness. är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever.

Möte 1. Mindfulness. är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. 1 Möte 1 Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Life is what happens to you while you're busy making other plans. John Lennon. Varför ska man gå

Läs mer

Don t worry and don t know

Don t worry and don t know PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT Christina Morberg-Pain Leg psykolog Niki Sundström leg psykolog, leg psykoterapeut MBT-teamet Huddinge www.mbtsverige.se 1 PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT Don t worry and don

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

http://youtu.be/04vx_pmid6c http://www.youtube.com/watch?v=zw-a8eqbjdq Mindfulness Kerstin Kronqvist Karin Forsell 2 Mindfulness Karin Forsell Kerstin Kronqvist Harmoni för hela dig -Hur stavas kärlek?

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Förutom att skapa obehag kan upprepad exponering inför sådana situationer leda till

Förutom att skapa obehag kan upprepad exponering inför sådana situationer leda till Stress Råd Stress är något som vi alla upplever från och till. Vi känner oss jäktade och otåliga, har bråttom och blir irriterade. Köer, väntan, personer som pratar långsamt eller är omständliga, upplevs

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY Presenteras av Vad är ACT? ACT står för Acceptance and Commitment Therapy vilket också sammanfattar vad terapimetoden går ut på. I en ACT-behandling

Läs mer

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi TRYGGHET & RÄDSLA - så funkar vi Cecilia Duberg Leg. Psykolog Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro Cecilia.Duberg@orebroll.se 019-602 36 07 INRE DIALOG KRAVBILD BIOLOGI TRYGGHET

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

Religionsdidaktik med inriktning mot. konfirmationsarbete, 3b. Upplevelse enligt Bushe, 1. Bushe: Sörjiga och klara relationer

Religionsdidaktik med inriktning mot. konfirmationsarbete, 3b. Upplevelse enligt Bushe, 1. Bushe: Sörjiga och klara relationer konfirmationsarbete, 3b Moment 3 Ledarutveckling Stiftsgården i Undersvik 2009-09-21 22 Professor Jørgen Straarup Upplevelse enligt Bushe, 1 Upplevelse delar Bushe upp i fyra element (s. 103) 1. Observationer

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

Träningsprogram på 80 dagar

Träningsprogram på 80 dagar Träningsprogram på 80 dagar Dag 1-10: HRV Träning- Träna upp min fokusering Jag lär mig påverka mitt eget nervsystem till samstämmighet och balans. Genom 2 steg (Hjärtfokus och hjärtandning) får jag mitt

Läs mer

PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT

PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT Don t worry and don t know Målsättning för terapisessionen Att förbättra mentaliseringsförmågan. Att göra det medvetna medvetet. Att öva upp och förbättra förmågan att föreställa

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA KLASSISK KUNDALINIYOGA INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA ETT CD-HÄFTE I SERIEN - YOGA & MEDITATION PÅ EGEN HAND - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Åk 9 Fotboll 2016-10-05 Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Att tänka på ett sätt som hjälper dig att prestera bättre. Att träna sitt tänkande kallas mental träning Träna på

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst Skapa en tydliggörande kommunikativ miljö Anna Glenvik Astrid Emker 1 Delaktighet Vad betyder ordet delaktighet för dig Vilka faktorer påverkar delaktighet? Delaktighet

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

FIXA TENTASTRESSEN. - INFÖR & UNDER TENTAN Bild 1 2014-10-14 VAD ÄR INTE STRESS? Balans. Beredskap

FIXA TENTASTRESSEN. - INFÖR & UNDER TENTAN Bild 1 2014-10-14 VAD ÄR INTE STRESS? Balans. Beredskap INNEHÅLL FIXA TENTASTRESSEN - INFÖR & UNDER TENTAN Bild 1 Om stress Vad är stress? Funktion, reaktioner och påverkan Vad kan du göra för att hantera stress inför tentan under tentan Bild 2 VAD ÄR STRESS?

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU 1 INTRODUKTION Välkommen till Egen Tyst Retreat en handbok för att hitta inre tystnad. Tystnaden har i årtusenden använts som hjälpmedel för inre utveckling.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Aktiva och passiva handlingsstrategier

Aktiva och passiva handlingsstrategier Aktiva och passiva handlingsstrategier en sammanfattning Hela livet ständiga ställningstagande Det finns en uppgift om att vi varje dygn utsätts för ca 45 000 valsituationer, varav ca 7 000 gånger är medvetna

Läs mer

Välkommen tillbaka till omgång 5. ACC coachprogram online. Q-HelaDu. coaching

Välkommen tillbaka till omgång 5. ACC coachprogram online. Q-HelaDu. coaching Välkommen tillbaka till omgång 5 STYRKOR MarieLouise Gunilla Vetgirighet Ledarskap Tacksamhet Tacksamhet Kreativitet Tapperhet Kärlek till lärande Ärlighet/äkthet Hurmor Älskar/älskas Fredrika Anna Tacksamhet

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

mindfulness steg för steg»innehåll«

mindfulness steg för steg»innehåll« Wellness collection 2009 Johan Bergstad Grafisk formgivning: Hammarqvist Design Omslagsbild: Johan Bergstad Andra tryckningen isbn: 978 87 91029 31 8 Utgiven av: Fønix Concepts, tel: 0431-36 98 50, info@fonixconcepts.se,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa?

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa? Agenda för workshop Workshop ACT Cecilia Olsson Leg sjukgymnast & beteendevetare www.livspraktiken.se Placera ACT på kartan Kort introduktion till ACT Beteendets funktion & Beteendeanalys ACTs sex kärnprocesser,

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer