1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v)"

Transkript

1 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 1/12 1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v) Produktion och publicering av välstrukturerade webbsajter. Kursen syftar till att uppdatera de studerandes kunskaper i webbproduktion och i ett strukturerat arbetssätt enligt vedertagen standard. Kursens innehåll producera och utforma webbplatser med HTML5 och CSS3 optimera bilder för webbpublicering grunderna i god typografi för webben utforma sidor med responsiv design publicera webbplatser på Internet kodsemantik för sökmotoroptimering. I kursen ingår att skapa och publicera en egen statisk presentationswebbplats. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna Formgivning, typografi och läsbarhet för webb med hjälp av HTML5 och CSS HTML-element och DOM Semantisk HTML5 taggar/entiteter som avspeglar innehållsstruktur Hur arv, selektorer och attribut används inom CSS Grundläggande förståelse för vad responsiv design innebär. Organisation och anpassning av innehåll via olika innehålls- och menystrukturer. Justering av fotografier och bilder (nivåer, ljushet, upplösning etc, optimering och filformat för webben) färghantering och färgkoder för webb (färgrymder, RGBa, hexadecimal färgkod) Publicera och förändra en webbplats som ligger på en webbserver, via FTP. För godkänt: Kunna producera en statisk webbplats med HTML5 och CSS3 utifrån skiss. Strukturera och gruppera innehåll semantiskt med HTML 5, hantera fonter för webben. Optimera och publicera bilder i korrekt filformat. För Väl godkänt Utöver kriterier för godkänt: Vara väl förtrogen med element och syntax i HTML och förstå vikten av väl strukturerad och kommenterad kod. Kunna hantera CSS för sidor med komplicerad boxlayout och responsiv design. Skriftlig tentamen samt praktisk uppgift. CSS3: The Missing Manual, 3rd edition. (David Sawyer McFarland, O Reilly Media, 2012), samt diverse artiklar på webben.

2 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 2/12 2. Innehållsproduktion i CMS:er, 20 Yhp (4 v) Producera innehåll i två olika aktuella marknadsledande Open Source CMS-system (fn Drupal och Wordpress). Lägga upp menystrukturer och navigering för en webbplats. Kursens innehåll samla innehåll i ett CMS och publicera i form av en webbplats kunna skapa artiklar och inlägg koppla artiklar till menyer lära sig olika principer för att ordna innehåll i menystrukturer skapa menystrukturer i flera nivåer tagga artiklar under olika ämnesord skapa sektioner på webbplatsen som motsvarar olika ämnesord använda sig av s.k. rich text editors välja teman överföra material från text- och ordbehandlingsdokument till en CMS. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna installera och arbeta med en CMS lokalt på sin egen dator samla innehåll i ett CMS och publicera i form av en webbplats kunna skapa artiklar och inlägg koppla artiklar till menyer lära sig olika principer för att ordna innehåll i menystrukturer skapa menystrukturer i flera nivåer tagga artiklar under olika ämnesord skapa sektioner på webbplatsen som motsvarar olika ämnesord använda sig av s.k. rich text editors välja grafiska teman överföra material från text- och ordbehandlingsdokument till en CMS. hur man skapar ett bloggsystem med hjälp av en CMS ställa in en CMS med olika användarroller kopplade till olika behörigheter hantera bilder och annan media i CMS publicera en CMS-baserad webbplats på ett webbhotell (filer + databas) För godkänt: Publicera en enkel CMS-driven webbplats, med utseende, inställningar och initialt innehåll från lokal utveckling För Väl godkänt Utöver kriterier för godkänt: Kunna anpassa utseende och åtkomstnivåer för en CMS-driven webbplats på ett flexibelt sätt (utan programmering). Visa på ett noggrannt arbetssätt vad gäller webbplatsens struktur, logiska namn och metadata i inbäddad media Individuell inlämning i form av publicerad webbplats.

3 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 3/12 3. Dynamiska webbplatser, 20 Yhp (4 v) Kursens innehåll Kursen syftar till att lära de studerande produktion av databasdrivna webbplatser. De studerande lär sig att skapa en enkel databas samt ett webbgränsnitt för inmatning och utvisning av data: grundläggande PHP-programmering skapa och modellera databaser datatyper hämta, sortera och filtrera data databaskoppling mot webben mata in data från webbformulär visa ut data på webben Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: arbeta med variabler och arrayer i PHP funktioner och logiska jämförelser kontrollstrukturer och loopar de vanligaste datatyperna förstå relationsdatabaser skapa och modellera databaser enligt de 3 första normalformerna grundläggande SQL-kommandon ställa frågor över relationer, JOIN databaskoppling via webbgränssnitt hämta, visa ut och ändra i data från webbgränssnitt För godkänt: Modellera en relationsdatabas som uppfyller första och andra normalformerna. Kunna använda CRUD i MySQL. Kunna använda Inner Joins i MySQL. Kommunicera med MySQL ifrån PHP. Publicera en databas på en webbserver. För väl Godkänt: Utöver ovanstående kriterier för godkänt ska den studerande kunna modellera en databas från grund enligt de tre första normalformerna, samt skriva komplexa SQL-satser för att hantera data i flera tabeller. Salstentamen.

4 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 4/12 4. CMS - struktur, administration och frontend-utveckling, 40 Yhp (8 v) De studerande lär sig installation och publicering av CMS-baserad webbplats, bygga gränssnitt, anpassning av teman med CSS, samt arbete med mallar i PHP. Efter genomförd kurs ska de studerande kunna skapa teman skapa malldokument utöka funktionalitet i CMS med tillägg aktuella produktionstekniker för CSS skissarbete (wireframes m.m.) typografi och användande av teckensnitt på webben responsiv layout för datorer, mobiler och läsplattor att integrera bibliotek för responsiv design (exempelvis Bootstrap.js) med CMS:er webbläsares konsolverktyg för HTML och CSS anpassa och bygga ut administrationsgränssnitt bildbehandling, publicera bilder på webben. Individuell inlämning i två delar. En för WordPress och en för Drupal. För var och en av delarna gäller för godkänt: egetdesignat tema baserat på Bootstrap som innehåller bilder temat kan klara några olika sidtyper (minst 3) och anpassar sig utifrån vilken sidtyp som visas lämna in wireframes för de olika sidtyperna egen plugin (Wordpress)/modul (Drupal) som utökar administrationsgränssnittet För väl godkänt, samliga krav för godkänt samt: Temat har väl anpassad typografi (som skiljer sig från Bootstraps default) Temat visar flernivåsmenyer på ett bra/användarvänligt sätt Plugin och modul utökar på ett meningsfullt sätt funktionaliteten i respektive WCMS. Individuell inlämningsuppgift. För inlämningsuppgift bedöms även förmågan att hålla en deadline.

5 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 5/12 5. Projekt metodik och verktyg, 20 Yhp De studerande lär sig agil projektmetodik med metoderna SCRUM och KANBAN, samt arbeta tillsammans med kod i versionshanteraren Git. Efter genomförd kurs ska de studerande förstå traditionella projektmodeller som vattenfallsmetoden kunna grunderna inom modern agil projektmetodik veta hur man arbetar i team och tillsammans med uppdragsgivare med hjälp av SCRUM-metoden metoder för att versionshantera kod metoder för att dokumentera projekt och kod kunna sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå kunna bryta ner projekt i delmängder med hjälp av gruppdiskussioner och pokerplanning utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering kunna arbeta iterativt (i s.k. sprinter) med och leverera fungerande delmängder kunna medvetet upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet I följande delkurser kommer samtliga projekt att ske med versionshantering. För godkänt: Skriv tillsammans i grupp/agilt team en modul i Drupal eller plugin i Wordpress enligt en kravspefikation. Kunna arbetssätt och namn på artefakter i SCRUM. Kunna skapa ett GitHub-repo och dela ut Git - clona repo, push, pull och lösa konflikter (i grafiskt gränssnitt) Git - sätta upp och hantera brancher (i grafiskt gränssnitt) För Väl godkänt, samtliga krav för godkänt samt: Visa på god förståelse om hur arbete i ett agilt team fungerar Git-kommandon direkt i terminal/command line Salstenta samt gruppinlämningsuppgift i form av git-repo.

6 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 6/12 6. Javascript objektorientering och bibliotek, 30 Yhp (6 v) De studerande lär sig JavaScript-programmering och användning av bibliotek (jquery m.fl.) för att manipulera DOM:en. Efter genomförd kurs ska de studerande kunna grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept arbeta med och manipulera listor (arrayer) nedbrytning av en uppgift till en avgränsad problemställning manipulera ett HTML-dokument (lägga till, ta bort och förändra element) med hjälp av jquery arbeta med händelser och event listeners förstå att olika entiteter (objekt) kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper ändra och tillföra data från servern till en sida utan sidomladdningar (JSON och AJAX) prototypbaserat arv och (emulering av) klassbaserat arv använda REST (Representional State Transfer) som teknik för serverkommunikation koppla ihop en JavaScript-frontend med en REST-baserad backend. visa förståelse för OOP-konceptet genom att kunna bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur och applicera en lösning i JavaScript som innefattar arv och komposition. För Godkänt: Skriv ett program i JavaScript som kan konsumera data från en CMS-driven REST-backend Data ska packas upp/berikas så att den kan hanteras som objekt av olika klasser En JavaScript-baserat GUI ska tillåta skapande, läsning av, ändring av och borttagning av data (CRUD) För Väl godkänt: Använd ett MV*-ramverk (Angular.js) för att bygga frontend GUI:t Individuell inlämningsuppgift. För inlämningsuppgift bedöms även förmågan att hålla en deadline.

7 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 7/12 7. Objekt-orienterad programmering med PHP, 30 Yhp (6 v) Utifrån ett objektorienterat perspektiv lär de studerande sig mer avancerad PHP-programmering. Efter genomförd kurs ska de studerande kunna fördjupad programmering i PHP grundläggande objektorienterade koncept inom PHP semantiska strukturer felhantering felsökning (debugging) säkerhet och god kodstandard visa förståelse för OOP-konceptet genom att kunna bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur och applicera en lösning i JavaScript som innefattar arv och komposition. För Godkänt: Skriv en större modul eller plugin som består av ett antal klasser (enligt kravspec). Alla i gruppen ska skriva minst en klass. De olika klasserna ska använda sig av varandra (komposition). Dokumentera varje klass som ett API. För Väl godkänt: Rätt val av synlighet för olika egenskaper och metoder (private, protected och public) Uppdelning i korta väldefinierade metoder Bra ihopkoppling mellan WCMS-hookar och klassmetoder. Gruppinlämning.. För inlämningsuppgift bedöms även förmågan att hålla en deadline.

8 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 8/12 8. CMS utbyggda system, 30 Yhp (6 v) De studerande lär sig skapa egna tillägg och moduler, arbeta med databasstrukturer i CMS:er (såsom Wordpress och Drupal), publicera och förvalta CMS, samt hur man underhåller och vidareutvecklar en CMS-driven webbplats. Efter genomförd kurs ska de studerande kunna informationsarkitektur/datamodellering integration (import-export) skapa formulär i CMS:er programmera moduler/tillägg i relevanta ramverk i CMS:er, backend och frontend roller och rättigheter layoutmodeller (block, paneler) och data-vyer publicering och förvaltning deployment och kontinuerlig integration För Godkänt: Kunna ge en tydlig överblick över hur olika delar av layoutmodellen hänger ihop Känna till ett antal vanliga hooks Drupal och WordPress (där de benämnsilters och actions)i Förklara hur man som programmerare hämtar data från formulär med olika inbyggda CMS-metoder För Väl godkänt: Förklara hur man på ett bra sätt underhåller och uppdaterar en WCMS. Salstentamen.

9 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 9/12 9. LIA 1, 50 Yhp (10 v) Under första LIA-perioden ska de studerande förankra och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser. I möjligaste mån ska de få erfarenhet att arbeta både enskilt och i grupp. Det läggs stor vikt vid att självständigt söka problemlösningar. Efter kursen har de studerande erfarenheter och fördjupade kunskaper i - att arbeta i projektgrupper och enskilt - kommunicera, planera, dokumentera och rapportera sitt arbete - skarp produktion av CMS-baserade system - arbeta utfrån kunders krav och specifikationer - problemlösning Efter avslutad kurs ska den studerande ha: fördjupat sig i och fått praktisk erfarenhet av tidigare kursers ämnen erfarenhet av skarp produktion, enskilt och i grupp dokumentation och rapport av utfört arbete erfarenhet av problemlösnng och best practises För Godkänt Utfört de av värdföretaget tilldelade uppgifterna och som ligger inom den kompetensnivå den studerande kan förväntas ha, samt visat samarbetsvilja och god närvaro. För Väl godkänt Utöver kriterierna för godkänt ska den studerande uppvisa en förmåga att självständigt söka lösningar på problem, visa på initiavförmåga samt, i de fall det förekommer, tillgodogöra sig nya tekniker relevanta för arbetsuppgifterna och utbildningens innehåll. Den studerandes egen rapport och redovisning av LIA-period jämte samtal med handledaren och ett av handledaren besvarat bedömningsformulär. Studerandes uppgifter jämförs med handledarens för en korrekt bedömning. Det av handledaren ifyllda formuläret ska säkerställa att alla studerande bedöms rättvist utifrån de arbetsuppgifter de fått.

10 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 10/ CMS projekt, 40 Yhp (8 v) Kursens syfte är att de studerande, genom att arbeta med ett flertal projekt, ska repetera och fördjupa sig i alla tidigare tekniker, samtidigt som det i projekten tillförs nya moment. Exempel på projekt är: bygga en webbplats med e-handel skapa kampanj/eventwebbplatser för marknadsföring av specifika produkter och/eller tjänster flerspråkiga webbplatser, översättning och regionalisering av webbplatser Nya moment i projekten de studerande lär sig är bland annat skapa kopplingar till sociala medier använda verktyg för att visa kartor och positionering flerspråklighet koppla webbplatser till e-handelssystem säkra upp kod med avseende på attacker mot databaser etc använda inbyggd CMS-funktionalitet för översättning kontrollera att webbplatser fungerar på olika plattformar och devices testa CMS-baserade webbplatser med avseende på säkerhet testa CMS-baserade webbplatser med avseende på funktion För Godkänt: Välja mellan Drupal och Wordpress och motivera/problematisera detta val. Utöka/anpassa ett tema. Använda featurebrancher i Git under utvecklingen. Publicera en färdig webbplats. Välja ut lämpliga moduler/plugins. Skriva egen OOP-baserad kod för både backend och frontend För Väl godkänt: Visa att man på ett bra sätt tillämpar kunskaper från samtliga tidigare delkurser Gruppinlämning.För inlämningsuppgift bedöms även förmågan att hålla en deadline.

11 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 11/ LIA 2, 80 Yhp (16 v) Under andra LIA-perioden ska de studerande ta en aktiv roll i det dagliga arbetet. Efter genomförs kurs ska de ha erfarenhet och fördjupade kunskaper i kommunikation med kunder /beställare CMS-produktion projektarbete dokumentation och rapportering problemlösning I de fall det förekommer ska den studerande även kunna tillgodogöra sig eventuella nya programspråk och tekniker som används på arbetsplatsen och är relevanta för utbildningen. För Godkänt Utfört de av värdföretaget tilldelade uppgifterna och som ligger inom den kompetensnivå den studerande kan förväntas ha, samt visat samarbetsvilja och god närvaro. För Väl godkänt Utöver kriterierna för godkänt ska den studerande uppvisa en förmåga att självständigt söka lösningar på problem, visa på initiavförmåga samt, i de fall det förekommer, tillgodogöra sig nya tekniker relevanta för arbetsuppgifterna och utbildningens innehåll. Den studerandes egen rapport och redovisning av LIA-period jämte samtal med handledaren och ett av handledaren besvarat bedömningsformulär. Studerandes uppgifter jämförs med handledarens för en korrekt bedömning. Det av handledaren ifyllda formuläret ska säkerställa att alla studerande bedöms rättvist utifrån de arbetsuppgifter de fått.

12 Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, sida 12/ Examensarbete, 20 Yhp (4 v) Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en CMS-baserad webbplats, ett tillägg till något av CMS-systemen eller ett eget CMS-tema. Arbetet ska ge den studerande fördjupade kunskaper i ett eller flera av utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier. Examensarbetet kan med fördel utgöras av ett uppdrag i samarbete med LIA-företaget. Kursen innehåller förstudie, planering och tidsestimering självständigt arbete i hel eller del av projekt dokumentation av utfört arbete rapportskrivning och redovisning För godkänt: Genomföra det projekt som beskrivits i förstudien, presentera produkten och redovisa arbetet, samt lämna skriftlig rapport om projektet. Arbetet måste i sin omfattning motsvara kursens längd samt att deadline måste hållas. Om arbetet är en del av ett större projekt, ska tydligt framgå i rapport och redovisning vad som varit den studerandes del i arbetet. För väl godkänt: Utöver kriterier för godkänt: uppvisa ett arbete innehållande fördjupningar inom utbildningens ämnesområden, eller närliggande tekniker, och/eller antagande av utmaningar utifrån egna problemställningar. Inlämning av arbete och rapport samt redovisning. Litteratur och dokumentation Eget val.

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information KURSPLAN PHP Utvecklare MMPU13 Förkortad version för LIA-information Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Barkgatan 6, 214 22 Malmö 040-20 48 92 peter.jacobsen@plushogskolan.se Innehåll Webbproduktion...

Läs mer

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank) KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr 201218690 (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, 212 11 Malmö 040-31 40 08 peter.jacobsen@plushogskolan.se

Läs mer

3. Dynamiska webbplatser, 20 Yhp (4 v)

3. Dynamiska webbplatser, 20 Yhp (4 v) Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, www.m Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, www.medieinstitutet.se, sida 3/12 3. Dynamiska webbplatser, 20

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5?

Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5? Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5? ade: 13 Hoppade över: 0 84,62% 11 15,38% 2 Totalt 13 1 / 26 Q2 Hur pass bra bedömer du att dina kunskaper inom HTML5 är? ade: 13 Hoppade över: 0

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg RICKARD HANSSON 2012-06-04 Abstrakt Rapporten du har i din hand kommer handla om mitt projektarbete som jag genomfört under tio veckor för utbildningen Utvecklare

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Usability & interaktionsdesign Projektintroduktion Bildbehandling. Byte av handledare Istället för Martin Johansson Annsofi Pettersson, annpe655@student.liu.se

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Introduktion Till WordPress

Introduktion Till WordPress Introduktion Till WordPress Vad är WordPress? ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen Wordpress har under åren utvecklats från ett bloggsystem

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN AGNES KNOX - CV METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN HTML5, CSS3, SASS Javascript, jquery, Ajax Twitter Flight, AngularJS JSP, JSP/Servlets Git IntelliJ Subversion Wordpress, Joomla,

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT LICHRON BAKGRUND Via kravspec har Lichron klargjort att man önskar en ny webbplats som presenterar Lichronbolagen - Lichron AB som arbetar med försäljning av maskiner

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform.

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform. KONSULTPROFIL Adam Frontend-utvecklare Sammanfattning Adam är en senior frontend-utvecklare med tyngd på HTML, CSS och JavaScript. Han fungerar väldigt bra både i team och individuellt. Han drivs av att

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp. 1 Daniel Persson Front end utvecklare Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.se CURRICULUM VITAE Yrkesmässiga

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012 Oktober 2012 Uppgiften går ut på att redovisa dina kunskaper kring JavaScript, liksom din förmåga att skapa en CSS-baserad layout. Detta gör du genom att lämna in ett resultat som följer specifikationerna

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (11) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning

Läs mer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh- poäng (utbildningsnummer: ) Connectivity och Internet of things IoT

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh- poäng (utbildningsnummer: ) Connectivity och Internet of things IoT Huvudmoment Skapa i grupp en applikation som pratar med en enhet och ger en användare möjlighet att läsa av och/eller styra den. Utforma och koda ett användargränssnitt för ovannämnda applikation utifrån

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group Cybercom Group www.cybercom.se info@cybercom.com Yanting Larsen Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller mobilapplikationer.

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Webbteknik för ingenjörer

Webbteknik för ingenjörer Institutionen för 2015-01-22 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbteknik för ingenjörer HTML5 & CSS laboration Målsättning Att skapa en webbplats utifrån en Lo-fi prototyp och implementera

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 Projektarbete myshop av Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 ABSTRAKT En rapport om utvecklingen av myshop, ett 10 veckors projektarbete i kursen individuellt

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com;

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Webbutvecklare med 14 år bakom tangentbordet Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Expertisområde: Webbutveckling, HTML5, CSS3, JavaScript,

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Sammanfattning Det här är slutrapporten för ett projekt som gjordes i kursen Webbprojekt I av tre studenter på programmet webbprogrammerare.

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh-poäng (utbildningsnummer: ) Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh-poäng (utbildningsnummer: ) Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer Beslutad av Ledningsgruppen 2015-10-22 Giltig från 2015-10-22 och gällande utbildnings omgång 1 och 2 Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer 10 yrkeshögskolepoäng Kursens huvudsakliga

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Sök till Legionen! Förra gången MuddyCards PHP Lab 4. Agenda Webbtermer och annat som är bra att veta Bildoptimering Javascript jquery Portfolio Avstämning kurs. Webbsida Webbsida

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

DT069G - Multimedia för webben - VT16_P4

DT069G - Multimedia för webben - VT16_P4 DT069G - Multimedia för webben - VT16_P4 Lärmodul 5 CMS MaSv1219 Malin Svensson Kravspecifikation - Uppgiften för den här lärmodulen är att: 1. Skapa en webbplats med valfritt CMS. Webbplatsen ska uppfylla

Läs mer

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408.

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Programmering B PHP DTR1208 - Programmering B 50 poäng Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Mål Mål för kursen (Skolverket) Kursen skall ge fördjupade teoretiska

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

WCMS-15, Webbutvecklare CMS

WCMS-15, Webbutvecklare CMS WCMS-15, Webbutvecklare CMS Övningstentamen, delkurs Dynamiska webbplatser (20 YH-poäng) Plats: Medieinstitutet, Malmö Tid: 25 november 2015, kl. 13.00-16.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi,

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015 Laboration 2 Webbproduktion Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt sätt som möjligt. Nu är det dags att ge ögat något vackert att vila på.

Läs mer

TNMK30 - Projekt. Överblick och syfte. Konkret problemområde

TNMK30 - Projekt. Överblick och syfte. Konkret problemområde TNMK30 - Projekt Överblick och syfte Projektuppgiften går ut på att designa och implementera ett webbaserat gränssnitt för att söka på information i en befintlig databas. Webssidan ska vara komplett med

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildning

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj 2015. Med

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Kort kursinfo

Läs mer

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Programmering PRR Programmering Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik,

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MOI Ämnet mobila applikationer behandlar olika tekniker för att utveckla programvara riktad mot mobila enheter samt processen från idé till färdigt program. Ämnet mobila applikationer får bara anordnas

Läs mer

Programinformation för. Webbprogrammering, 180 högskolepoäng. (Web Programming, 180 ECTS credits)

Programinformation för. Webbprogrammering, 180 högskolepoäng. (Web Programming, 180 ECTS credits) Sida 1(9) Programinformation för Webbprogrammering, 180 högskolepoäng (Web Programming, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av nämnden för utbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Fortsättningskurs Webbklientprogrammering

Fortsättningskurs Webbklientprogrammering Tentamen, Fortsättningskurs Webbklientprogrammering (40 YH-poäng) Plats: Övningstenta Tid: Övningstenta Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi, linjal. Ej tillåtna hjälpmedel: Datorer, mobiltelefoner,

Läs mer

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE VT-09 Innehållsförteckning Inledning & problembeskrivning...1 Systembeskrivning...2 Affärsobjekt...2 Databasen...4

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet.

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. Tidsplan Examensarbete för kandidat GDI 2012/13 vecka 50 Kursplan, kursbeskrivning och tidsplan till studenter. vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. vecka

Läs mer

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3.

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Institutionen för 2015-11-30 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Målsättning Att skapa en webbplats genom att först skapa en Lo-fi prototyp och sedan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar Klassbegreppet och C++ OOP UML Klasser och objekt i C++ Uppdelning i filer Attribut och metoder Inkappsling - åtkomst Klassattribut - objektattribut Objekt-orienterad programmering Att använda ett objektorienterat

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer