Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng"

Transkript

1 Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning för olika medieformer både inom pixel- och vektorgrafik. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika markerings- och friläggningsteknik - beskära/storleksändra bilder till rätt storlek och upplösning - upplösning, skärpa, färgsystem och format och anpassning till olika medier - skriva text, tillämpa texteffekter - skapa, döpa om, duplicera, ordna, ta bort lager - bildmontage - rita och omforma figurer - från pixelgrafik till vektorgrafik och viceversa 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan bedöma vilket/vilka markeringsverktyg eller markeringsteknik/er som ska användas från fall till fall - Den studerande kan skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan med viss handledning utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande kan spara bilder i rätt format för olika ändamål - Den studerande har grundläggande kunskaper i lagerhantering Väl godkänd - Den studerande kan självständigt skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan självständigt utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande visar på ett medvetet sätt i sitt bildarbete att han/hon behärskar de grundläggande teknikerna och kan anpassa dessa efter sina egna idéer eller efter specifikation - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt bildarbete Sidan 1 av 24

2 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 2 av 24

3 Kursplan för Grafisk design 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall få en teoretisk och praktisk förståelse för grafisk design. Den studerande skall få en inblick i den kreativa processen samt utveckla sin hantverksskicklighet. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den kunna/ha kunskaper i: - grafisk design förr och nu: historia, verktyg, förutsättningar, trender och influenser - gyllene snitt, optisk och metrisk mittpunkt, ingångar, riktning, kontrast, tomrum och enhetlighet - skriva och montera text - montera och arbeta med foton och andra grafiska element - färglägen, färger, övertoningar och effekter - mallsidor, mallobjekt, stycke- och teckenformat - preflight och export till PDF - avancerade tekniker för att effektivisera stora och återkommande produktionsjobb 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till den nivå som behövs för att klara av uppgifter - Den studerande kan använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion Väl godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till fullo - Den studerande kan självständigt använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare och mer avancerade grafisk produktion - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt arbete Sidan 3 av 24

4 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 4 av 24

5 Kursplan för Text, typografi och färghantering 20 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om typografi som språkets visuella form och som en viktig del av kommunikation. Den studerande ska också få inblick i textens plats i layout och dess samspel med bilder och andra grafiska element. Den studerande ska också få kunskaper i färgstyrning (Color management) för att kunna skapa/använda ICC-profiler för att få rätt färg på trycksaker och digitalt material. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - typografins roll i textmaterial - visa förmåga att på ett effektivt sätt kommunicera ett budskap med hjälp av god typografi och genomtänkta typsnittsval - typografiska regler - kombinera olika typsnitt - teknisk färglära - bildskärmskalibrering och karakterisering - ICC-profiler och soft proofing 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har förmågan att välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande tar hänsyn till de gängse typografiska reglerna i den grafiska produktionen - Den studerande kan redogöra för hur man med hjälp av god typografi lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan med viss handledning använda eller anpassa ICC-profiler Väl godkänd - Den studerande har förmågan att självständigt välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande behärskar de vedertagna typografiska i den grafiska produktionen och visar varför hon/han medvetet använder eller avviker från dem - Den studerande lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap med hjälp av god typografi - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan självständigt inhämta, använda eller anpassa ICC-profiler 4. Former för kunskapskontroll Sidan 5 av 24

6 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 6 av 24

7 Kursplan för Marknadsföring via sociala medier 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper i hur man praktiskt använder sociala medier för att marknadsföra, skapa kampanjer och förstärka kundrelationer och varumärke. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - strategier och mål för sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, LinkedIn m. fl. - omvärldsbevakning - bevakning av andra företag, personer eller organisationer - marknadslagen, Upphovsrätt och PUL - möjligheter, nack- och fördelar - analysera och prioritera målgrupper 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande kan välja vilka tjänster som ska användas för specifika ändamål - Den studerande kan med viss handledning bestämma mål, skapa kampanjer och mäta det uppnådda resultatet - Den studerande ska känna till de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Väl godkänd - Den studerande visar en analytisk förståelse för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande visar en analytisk förståelse för hur specifika sociala kanaler används för olika ändamål - Den studerande kan praktiskt använda sig av olika sociala medier för att nätverka, bestämma mål och mäta uppnådda resultat - Den studerande är väl bevandrad i de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Sidan 7 av 24

8 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 8 av 24

9 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 1 70 YH-poäng 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall ges möjlighet att observera sin kommande roll och arbetsuppgifter på upptänkliga arbetsplatser. Efter LIA-perioden skall den studerande ha erfarenhet av framställning av grafisk produktion från idé till verklighet samt ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. Under LIA-perioden ska den studerade dokumentera erfarenheten utifrån den tekniska aspekten av yrkesrollen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - de olika yrkesrollerna inom branschen - produktionsprocessen - genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - har erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för olika yrkesroller inom branschen - Den studerande kan redogöra för produktionsprocess från idé till verklighet - Den studerande kan genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande kan framställa original till trycksaker och digitalt material - Den studerande kan med viss handledning göra en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen Väl godkänd - Den studerande visar fördjupade kunskaper om olika yrkesroller inom branschen - Den studerande visar fördjupade kunskaper om produktionsprocessen - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande visar fördjupade kunskaper i framställning av original till trycksaker och framtagning av digitalt material - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen 4. Former för kunskapskontroll Sidan 9 av 24

10 Kursen examineras genom: muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 10 av 24

11 Kursplan för Mobila lösningar och crossmedia 30 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i digitala lösningar och hur nya arbetsredskap och publiceringsmetoder kan kombineras med traditionella och nödvändiga grafiska kunskaper. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - HTML och CSS, aktuella verktyg och program - återanvändning av tryckoriginal för publicering på webben - responsive design - återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker - framtagning av e-böcker med hjälp av Sigil - skapa enklare appar med hjälp av PhoneGap och jquery - grundläggande film- och ljudredigering 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har grundläggande kunskaper i HTML och CSS och känner till de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare webbsidor - Den studerande kan återanvända ett tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande känner till aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare appar - Den studerande kan med viss hjälp redigera film- och ljudklipp Väl godkänd - Den studerande behärskar HTML och CSS väl och har god kännedom om de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan självständigt skapa enklare webbsidor - Den studerande visar självständiga färdigheter i återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande har god kännedom om aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan självständigt skapa enklare appar - Den studerande kan självständigt redigera film- och ljudklipp 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftlig presentation samt skriftlig tentamen Sidan 11 av 24

12 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 12 av 24

13 Kursplan för Bildteknik fördjupning 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i både pixel- och vektorgrafik. De studerande ska kunna behärska och nyttja dataprogrammens kreativa möjligheter och ta sig an nya bildtekniska projekt på mer avancerad nivå, från start till färdigställd produkt. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika metoder för justering och förbättring av bilder (pixelgrafik) - lagermasker, lagerkompositioner och blandningslägen - arbeta med banor - arbeta med färgprofiler - automatisering av arbetsflödet för att underlätta arbetet med större antal bilder - avancerade bildmontage - GIF animering - 3D-effekter, filter och andra kreativa lösningar - skapa mönster, urklippsmask och andra avancerade tekniker (Vektorgrafik) 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa - Den studerande kan tekniker för bildjusteringar - Den studerande kan tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande kan tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande kan tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former Väl godkänd - Den studerande kan obehindrat arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa väl - Den studerande använder självständigt tekniker för bildjusteringar - Den studerande använder självständigt tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande använder självständigt tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande använder självständigt tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter Sidan 13 av 24

14 muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 14 av 24

15 Kursplan för Digital publicering 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall behärska framtagning, utformning, anpassning samt uppdatering av information så att den även kan användas på internet och i/på andra mobila enheter. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - känna till och kunna använda de mest aktuella verktygen för digital publicering - känna till och kunna använda vissa verktyg för Rich media (ljud och film) - anpassa, konvertera och bearbeta befintligt material för digital publicering - skapa interaktiva material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan med viss handledning producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan med viss handledning anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten Väl godkänd - Den studerande kan självständigt producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan självständigt anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan självständigt använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke Sidan 15 av 24

16 godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 16 av 24

17 Kursplan för Projektinriktad grafisk teknik 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall kunna leda och förstå vikten av god planering i projekt. Projektarbetet skall ge en fördjupning och breddning av praktiska och teoretiska yrkeskunskaper och ge en vana vid teamarbete i större uppgifter från målsättning via planering till analys av utfall. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - redogöra för projektorganisationer - redogöra för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - redogöra för olika typer av styrdokument - göra och arbeta efter en given tidsplanering - genomföra muntliga och skriftliga presentationer 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - Den studerande kan redogöra för projektorganisationer - Den studerande redogör för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande kan redogöra olika typer av styrdokument kopplade till projekt - Den studerande kan utforma och arbeta efter en given tidsplanering - Den studerande kan planera och genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer Väl godkänd - Den studerande kan variera och korrekt genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer efter en given tidsplanering - Den studerande kan analysera och visa djup förståelse för vikten av projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande deltar aktivt i planerande och genomförande samt kan analysera och utvärdera ett projektarbete 4. Former för kunskapskontroll Sidan 17 av 24

18 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 18 av 24

19 Kursplan för Kommunikationsplanering och kvalitetssäkring 15 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper i hur man arbetar strategiskt och systematiskt för att nå största möjliga effekt med kommunikationen samt att ge den studerande kunskap om hur kvaliteten i tillverkningen kan förbättras, styras och säkerställas. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - värdet med en kommunikationsplan och kommunikationsstrategiska vägval - kommunikationsplanens olika delar: nulägesanalys, kanalval, uppföljning och utvärdering - att bryta ned planen i mindre delar och använda planen som enkel checklista - tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - förklara kundens roll i ett kvalitetsarbete och hur ett företag bör arbeta med sina kunder - förklara det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande känner till värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång Väl godkänd - Den studerande kan analysera värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande påvisar att han/hon kan självständigt ta ansvar för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande kan själständigt utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet Sidan 19 av 24

20 - Den studerande kan själständigt redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 20 av 24

21 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 2 70 YH-poäng 1. Innehåll Målet med LIA 2 är att studenterna ska förankra kunskaper och färdigheter de fram till LIA 2 fått genom utbildningen. Studenten ska också under perioden utveckla en relativ självständighet och därmed bli redo för anställning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande: - känna sig säker i sin yrkesroll - ha stärkt sin erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material - ha stärkt sitt tekniska kunnande och sin hantverksskicklighet - ha kännedom om vilka förväntningar och krav som kommer att ställas i yrkeslivet - ha kännedom om vilka aktuella arbetsredskap som används i branschen samt hur branschen kommer att utvecklas inom de närmaste åren 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för digital publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade har stor kunskap om alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll - Den studerande kan med viss handledning skapa innehåll från idé till verklighet Väl godkänd - Den studerande kan analysera den digitala publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade behärskar alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll väl - Den studerande kan självständigt skapa innehåll från idé till verklighet - Den studerade tar hänsyn till tillgänglighet, interaktivitet och läsupplevelse för mottagaren 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom: Sidan 21 av 24

22 muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 22 av 24

23 Kursplan för Examensarbete portfolio 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Examensarbetet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där studenten får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och färdigheter för att ta fram ett projekt. Den studerade skall ur ett helhetsperspektiv genom examensarbetet påvisa sina kunskaper i yrkesrollen. Det färdiga resultatet ska kunna bana vägen för den studerande att skaffa arbetsmässiga förutsättningar i branschen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - uppvisa förvärvade kunskaper från utbildningen - planera en skarp produktion från idéskiss och tidsplanering till genomförande - redogöra för val av verktyg och metoder utifrån målgruppen - dokumentera framtagningen av en grafisk produktion - presentera sitt arbete muntligt och visuellt 3. Betygskriterier Godkänd - På get initiativ planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande kan redogöra för bakgrunden till sin idé - Den studerande kan redogöra för val av verktyg och metoder - Den studerande kan redogöra för den målgruppsinriktade utformningen av materialet - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt Väl godkänd - Självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande färdigställer självständigt examensarbetet - Den studerande redogör varför de verktyg och metoder hon/han valt har varit ändamålsenliga - Den studerande redogör varför den valda utformningen av materialet bäst motsvarar målgruppen - Den studerande håller tidsplanen - Den studerande uppvisar förmåga att skapa såväl säljande, estetiska och kreativa uppgifter med en hög finish i slutprodukten Sidan 23 av 24

24 - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier väl och tilltalande - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt väl och tilltalande 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 24 av 24

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Utbildningar vintern/våren 2011

Utbildningar vintern/våren 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar vintern/våren 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 Grunder...5 Photoshop CS5 Effektivisering... 6 Photoshop

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 Syfte och mål med YH-utbildningen Möbelproduktionstekniker... 2 Kursplaner... 3 Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Utbildningar hösten 2011

Utbildningar hösten 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar hösten 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 1.0...5 Photoshop CS5 Produktion... 6 Digitalkamera och foto/bild...7

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment

Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment Introduktion och Grafiska produktionsflöden 2p Mål: Efter genomgången kurs kommer studenterna: ha verktyg för att på egen hand kunna tillgo dogöra sig teoretisk

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Nya grafiska yrken Bakgrund och uppdrag Under våren 2012 genomförde Tidningsutgivarna, TU och Grafiska Företagens Förbund, GFF

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet LJUDPRODUKTION Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Kursplan och arbetsplan

Kursplan och arbetsplan Kursplan och arbetsplan Fotograf för Reklam och magasin Yrkeshögskola Kurs 1 Bildkommunikation (60 poäng) Kursen ska ge kunskaper om annons-, tidnings- och webbdesign, typografins utveckling och anpassning

Läs mer