Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng"

Transkript

1 Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning för olika medieformer både inom pixel- och vektorgrafik. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika markerings- och friläggningsteknik - beskära/storleksändra bilder till rätt storlek och upplösning - upplösning, skärpa, färgsystem och format och anpassning till olika medier - skriva text, tillämpa texteffekter - skapa, döpa om, duplicera, ordna, ta bort lager - bildmontage - rita och omforma figurer - från pixelgrafik till vektorgrafik och viceversa 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan bedöma vilket/vilka markeringsverktyg eller markeringsteknik/er som ska användas från fall till fall - Den studerande kan skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan med viss handledning utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande kan spara bilder i rätt format för olika ändamål - Den studerande har grundläggande kunskaper i lagerhantering Väl godkänd - Den studerande kan självständigt skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan självständigt utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande visar på ett medvetet sätt i sitt bildarbete att han/hon behärskar de grundläggande teknikerna och kan anpassa dessa efter sina egna idéer eller efter specifikation - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt bildarbete Sidan 1 av 24

2 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 2 av 24

3 Kursplan för Grafisk design 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall få en teoretisk och praktisk förståelse för grafisk design. Den studerande skall få en inblick i den kreativa processen samt utveckla sin hantverksskicklighet. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den kunna/ha kunskaper i: - grafisk design förr och nu: historia, verktyg, förutsättningar, trender och influenser - gyllene snitt, optisk och metrisk mittpunkt, ingångar, riktning, kontrast, tomrum och enhetlighet - skriva och montera text - montera och arbeta med foton och andra grafiska element - färglägen, färger, övertoningar och effekter - mallsidor, mallobjekt, stycke- och teckenformat - preflight och export till PDF - avancerade tekniker för att effektivisera stora och återkommande produktionsjobb 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till den nivå som behövs för att klara av uppgifter - Den studerande kan använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion Väl godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till fullo - Den studerande kan självständigt använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare och mer avancerade grafisk produktion - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt arbete Sidan 3 av 24

4 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 4 av 24

5 Kursplan för Text, typografi och färghantering 20 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om typografi som språkets visuella form och som en viktig del av kommunikation. Den studerande ska också få inblick i textens plats i layout och dess samspel med bilder och andra grafiska element. Den studerande ska också få kunskaper i färgstyrning (Color management) för att kunna skapa/använda ICC-profiler för att få rätt färg på trycksaker och digitalt material. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - typografins roll i textmaterial - visa förmåga att på ett effektivt sätt kommunicera ett budskap med hjälp av god typografi och genomtänkta typsnittsval - typografiska regler - kombinera olika typsnitt - teknisk färglära - bildskärmskalibrering och karakterisering - ICC-profiler och soft proofing 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har förmågan att välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande tar hänsyn till de gängse typografiska reglerna i den grafiska produktionen - Den studerande kan redogöra för hur man med hjälp av god typografi lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan med viss handledning använda eller anpassa ICC-profiler Väl godkänd - Den studerande har förmågan att självständigt välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande behärskar de vedertagna typografiska i den grafiska produktionen och visar varför hon/han medvetet använder eller avviker från dem - Den studerande lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap med hjälp av god typografi - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan självständigt inhämta, använda eller anpassa ICC-profiler 4. Former för kunskapskontroll Sidan 5 av 24

6 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 6 av 24

7 Kursplan för Marknadsföring via sociala medier 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper i hur man praktiskt använder sociala medier för att marknadsföra, skapa kampanjer och förstärka kundrelationer och varumärke. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - strategier och mål för sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, LinkedIn m. fl. - omvärldsbevakning - bevakning av andra företag, personer eller organisationer - marknadslagen, Upphovsrätt och PUL - möjligheter, nack- och fördelar - analysera och prioritera målgrupper 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande kan välja vilka tjänster som ska användas för specifika ändamål - Den studerande kan med viss handledning bestämma mål, skapa kampanjer och mäta det uppnådda resultatet - Den studerande ska känna till de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Väl godkänd - Den studerande visar en analytisk förståelse för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande visar en analytisk förståelse för hur specifika sociala kanaler används för olika ändamål - Den studerande kan praktiskt använda sig av olika sociala medier för att nätverka, bestämma mål och mäta uppnådda resultat - Den studerande är väl bevandrad i de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Sidan 7 av 24

8 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 8 av 24

9 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 1 70 YH-poäng 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall ges möjlighet att observera sin kommande roll och arbetsuppgifter på upptänkliga arbetsplatser. Efter LIA-perioden skall den studerande ha erfarenhet av framställning av grafisk produktion från idé till verklighet samt ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. Under LIA-perioden ska den studerade dokumentera erfarenheten utifrån den tekniska aspekten av yrkesrollen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - de olika yrkesrollerna inom branschen - produktionsprocessen - genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - har erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för olika yrkesroller inom branschen - Den studerande kan redogöra för produktionsprocess från idé till verklighet - Den studerande kan genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande kan framställa original till trycksaker och digitalt material - Den studerande kan med viss handledning göra en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen Väl godkänd - Den studerande visar fördjupade kunskaper om olika yrkesroller inom branschen - Den studerande visar fördjupade kunskaper om produktionsprocessen - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande visar fördjupade kunskaper i framställning av original till trycksaker och framtagning av digitalt material - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen 4. Former för kunskapskontroll Sidan 9 av 24

10 Kursen examineras genom: muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 10 av 24

11 Kursplan för Mobila lösningar och crossmedia 30 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i digitala lösningar och hur nya arbetsredskap och publiceringsmetoder kan kombineras med traditionella och nödvändiga grafiska kunskaper. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - HTML och CSS, aktuella verktyg och program - återanvändning av tryckoriginal för publicering på webben - responsive design - återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker - framtagning av e-böcker med hjälp av Sigil - skapa enklare appar med hjälp av PhoneGap och jquery - grundläggande film- och ljudredigering 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har grundläggande kunskaper i HTML och CSS och känner till de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare webbsidor - Den studerande kan återanvända ett tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande känner till aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare appar - Den studerande kan med viss hjälp redigera film- och ljudklipp Väl godkänd - Den studerande behärskar HTML och CSS väl och har god kännedom om de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan självständigt skapa enklare webbsidor - Den studerande visar självständiga färdigheter i återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande har god kännedom om aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan självständigt skapa enklare appar - Den studerande kan självständigt redigera film- och ljudklipp 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftlig presentation samt skriftlig tentamen Sidan 11 av 24

12 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 12 av 24

13 Kursplan för Bildteknik fördjupning 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i både pixel- och vektorgrafik. De studerande ska kunna behärska och nyttja dataprogrammens kreativa möjligheter och ta sig an nya bildtekniska projekt på mer avancerad nivå, från start till färdigställd produkt. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika metoder för justering och förbättring av bilder (pixelgrafik) - lagermasker, lagerkompositioner och blandningslägen - arbeta med banor - arbeta med färgprofiler - automatisering av arbetsflödet för att underlätta arbetet med större antal bilder - avancerade bildmontage - GIF animering - 3D-effekter, filter och andra kreativa lösningar - skapa mönster, urklippsmask och andra avancerade tekniker (Vektorgrafik) 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa - Den studerande kan tekniker för bildjusteringar - Den studerande kan tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande kan tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande kan tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former Väl godkänd - Den studerande kan obehindrat arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa väl - Den studerande använder självständigt tekniker för bildjusteringar - Den studerande använder självständigt tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande använder självständigt tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande använder självständigt tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter Sidan 13 av 24

14 muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 14 av 24

15 Kursplan för Digital publicering 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall behärska framtagning, utformning, anpassning samt uppdatering av information så att den även kan användas på internet och i/på andra mobila enheter. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - känna till och kunna använda de mest aktuella verktygen för digital publicering - känna till och kunna använda vissa verktyg för Rich media (ljud och film) - anpassa, konvertera och bearbeta befintligt material för digital publicering - skapa interaktiva material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan med viss handledning producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan med viss handledning anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten Väl godkänd - Den studerande kan självständigt producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan självständigt anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan självständigt använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke Sidan 15 av 24

16 godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 16 av 24

17 Kursplan för Projektinriktad grafisk teknik 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall kunna leda och förstå vikten av god planering i projekt. Projektarbetet skall ge en fördjupning och breddning av praktiska och teoretiska yrkeskunskaper och ge en vana vid teamarbete i större uppgifter från målsättning via planering till analys av utfall. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - redogöra för projektorganisationer - redogöra för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - redogöra för olika typer av styrdokument - göra och arbeta efter en given tidsplanering - genomföra muntliga och skriftliga presentationer 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - Den studerande kan redogöra för projektorganisationer - Den studerande redogör för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande kan redogöra olika typer av styrdokument kopplade till projekt - Den studerande kan utforma och arbeta efter en given tidsplanering - Den studerande kan planera och genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer Väl godkänd - Den studerande kan variera och korrekt genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer efter en given tidsplanering - Den studerande kan analysera och visa djup förståelse för vikten av projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande deltar aktivt i planerande och genomförande samt kan analysera och utvärdera ett projektarbete 4. Former för kunskapskontroll Sidan 17 av 24

18 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 18 av 24

19 Kursplan för Kommunikationsplanering och kvalitetssäkring 15 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper i hur man arbetar strategiskt och systematiskt för att nå största möjliga effekt med kommunikationen samt att ge den studerande kunskap om hur kvaliteten i tillverkningen kan förbättras, styras och säkerställas. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - värdet med en kommunikationsplan och kommunikationsstrategiska vägval - kommunikationsplanens olika delar: nulägesanalys, kanalval, uppföljning och utvärdering - att bryta ned planen i mindre delar och använda planen som enkel checklista - tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - förklara kundens roll i ett kvalitetsarbete och hur ett företag bör arbeta med sina kunder - förklara det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande känner till värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång Väl godkänd - Den studerande kan analysera värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande påvisar att han/hon kan självständigt ta ansvar för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande kan själständigt utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet Sidan 19 av 24

20 - Den studerande kan själständigt redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 20 av 24

21 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 2 70 YH-poäng 1. Innehåll Målet med LIA 2 är att studenterna ska förankra kunskaper och färdigheter de fram till LIA 2 fått genom utbildningen. Studenten ska också under perioden utveckla en relativ självständighet och därmed bli redo för anställning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande: - känna sig säker i sin yrkesroll - ha stärkt sin erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material - ha stärkt sitt tekniska kunnande och sin hantverksskicklighet - ha kännedom om vilka förväntningar och krav som kommer att ställas i yrkeslivet - ha kännedom om vilka aktuella arbetsredskap som används i branschen samt hur branschen kommer att utvecklas inom de närmaste åren 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för digital publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade har stor kunskap om alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll - Den studerande kan med viss handledning skapa innehåll från idé till verklighet Väl godkänd - Den studerande kan analysera den digitala publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade behärskar alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll väl - Den studerande kan självständigt skapa innehåll från idé till verklighet - Den studerade tar hänsyn till tillgänglighet, interaktivitet och läsupplevelse för mottagaren 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom: Sidan 21 av 24

22 muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 22 av 24

23 Kursplan för Examensarbete portfolio 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Examensarbetet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där studenten får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och färdigheter för att ta fram ett projekt. Den studerade skall ur ett helhetsperspektiv genom examensarbetet påvisa sina kunskaper i yrkesrollen. Det färdiga resultatet ska kunna bana vägen för den studerande att skaffa arbetsmässiga förutsättningar i branschen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - uppvisa förvärvade kunskaper från utbildningen - planera en skarp produktion från idéskiss och tidsplanering till genomförande - redogöra för val av verktyg och metoder utifrån målgruppen - dokumentera framtagningen av en grafisk produktion - presentera sitt arbete muntligt och visuellt 3. Betygskriterier Godkänd - På get initiativ planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande kan redogöra för bakgrunden till sin idé - Den studerande kan redogöra för val av verktyg och metoder - Den studerande kan redogöra för den målgruppsinriktade utformningen av materialet - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt Väl godkänd - Självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande färdigställer självständigt examensarbetet - Den studerande redogör varför de verktyg och metoder hon/han valt har varit ändamålsenliga - Den studerande redogör varför den valda utformningen av materialet bäst motsvarar målgruppen - Den studerande håller tidsplanen - Den studerande uppvisar förmåga att skapa såväl säljande, estetiska och kreativa uppgifter med en hög finish i slutprodukten Sidan 23 av 24

24 - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier väl och tilltalande - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt väl och tilltalande 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 24 av 24

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank) KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr 201218690 (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, 212 11 Malmö 040-31 40 08 peter.jacobsen@plushogskolan.se

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Var med och tävla! i firar 20 år 9 nya kurser Nylansering av klippkort Se årets kurskatalog Pro kurser

Läs mer

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Missa inte årets Creative day. Vår mesta och bästa hittills! Se sista sidan Var

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster InfoMediaTech klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster W W W. I N F O M E D I AT E C H. C O M - i n f o @ i n f o m e d i a t e c h. c o m Innehåll: Investera i din framtid - du behöver bara

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer