Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng"

Transkript

1 Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning för olika medieformer både inom pixel- och vektorgrafik. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika markerings- och friläggningsteknik - beskära/storleksändra bilder till rätt storlek och upplösning - upplösning, skärpa, färgsystem och format och anpassning till olika medier - skriva text, tillämpa texteffekter - skapa, döpa om, duplicera, ordna, ta bort lager - bildmontage - rita och omforma figurer - från pixelgrafik till vektorgrafik och viceversa 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan bedöma vilket/vilka markeringsverktyg eller markeringsteknik/er som ska användas från fall till fall - Den studerande kan skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan med viss handledning utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande kan spara bilder i rätt format för olika ändamål - Den studerande har grundläggande kunskaper i lagerhantering Väl godkänd - Den studerande kan självständigt skapa en ny bild med rätt storlek, upplösning och färgsystem efter specifikation - Den studerande kan självständigt utforma banners, affischer eller dylikt innehållande foto och/eller andra grafiska element - Den studerande visar på ett medvetet sätt i sitt bildarbete att han/hon behärskar de grundläggande teknikerna och kan anpassa dessa efter sina egna idéer eller efter specifikation - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt bildarbete Sidan 1 av 24

2 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 2 av 24

3 Kursplan för Grafisk design 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall få en teoretisk och praktisk förståelse för grafisk design. Den studerande skall få en inblick i den kreativa processen samt utveckla sin hantverksskicklighet. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den kunna/ha kunskaper i: - grafisk design förr och nu: historia, verktyg, förutsättningar, trender och influenser - gyllene snitt, optisk och metrisk mittpunkt, ingångar, riktning, kontrast, tomrum och enhetlighet - skriva och montera text - montera och arbeta med foton och andra grafiska element - färglägen, färger, övertoningar och effekter - mallsidor, mallobjekt, stycke- och teckenformat - preflight och export till PDF - avancerade tekniker för att effektivisera stora och återkommande produktionsjobb 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till den nivå som behövs för att klara av uppgifter - Den studerande kan använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion Väl godkänd - Den studerande kan redogöra för hur historik, influenser och trender påverkar grafisk design - Den studerade behärskar sina verktyg till fullo - Den studerande kan självständigt använda olika grafiska program i sitt arbete med att framställa en grafisk produktion - Den studerande kan kombinera text, bilder och grafik för enklare och mer avancerade grafisk produktion - Den studerande känner till de aktuella informationskanalerna för att självständigt inhämta information och material till sitt arbete Sidan 3 av 24

4 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 4 av 24

5 Kursplan för Text, typografi och färghantering 20 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om typografi som språkets visuella form och som en viktig del av kommunikation. Den studerande ska också få inblick i textens plats i layout och dess samspel med bilder och andra grafiska element. Den studerande ska också få kunskaper i färgstyrning (Color management) för att kunna skapa/använda ICC-profiler för att få rätt färg på trycksaker och digitalt material. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - typografins roll i textmaterial - visa förmåga att på ett effektivt sätt kommunicera ett budskap med hjälp av god typografi och genomtänkta typsnittsval - typografiska regler - kombinera olika typsnitt - teknisk färglära - bildskärmskalibrering och karakterisering - ICC-profiler och soft proofing 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har förmågan att välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande tar hänsyn till de gängse typografiska reglerna i den grafiska produktionen - Den studerande kan redogöra för hur man med hjälp av god typografi lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan med viss handledning använda eller anpassa ICC-profiler Väl godkänd - Den studerande har förmågan att självständigt välja olika typsnitt för olika ändamål - Den studerande behärskar de vedertagna typografiska i den grafiska produktionen och visar varför hon/han medvetet använder eller avviker från dem - Den studerande lyfter fram grafiska produkters kvalité och budskap med hjälp av god typografi - Den studerande kan redogöra för olika färgsystem och deras användningsområde - Den studerande kan självständigt inhämta, använda eller anpassa ICC-profiler 4. Former för kunskapskontroll Sidan 5 av 24

6 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 6 av 24

7 Kursplan för Marknadsföring via sociala medier 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper i hur man praktiskt använder sociala medier för att marknadsföra, skapa kampanjer och förstärka kundrelationer och varumärke. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - strategier och mål för sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, LinkedIn m. fl. - omvärldsbevakning - bevakning av andra företag, personer eller organisationer - marknadslagen, Upphovsrätt och PUL - möjligheter, nack- och fördelar - analysera och prioritera målgrupper 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande kan välja vilka tjänster som ska användas för specifika ändamål - Den studerande kan med viss handledning bestämma mål, skapa kampanjer och mäta det uppnådda resultatet - Den studerande ska känna till de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Väl godkänd - Den studerande visar en analytisk förståelse för de olika sociala medierna och deras användningsområden - Den studerande visar en analytisk förståelse för hur specifika sociala kanaler används för olika ändamål - Den studerande kan praktiskt använda sig av olika sociala medier för att nätverka, bestämma mål och mäta uppnådda resultat - Den studerande är väl bevandrad i de juridiska frågorna kring närvaron i sociala medier Sidan 7 av 24

8 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 8 av 24

9 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 1 70 YH-poäng 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall ges möjlighet att observera sin kommande roll och arbetsuppgifter på upptänkliga arbetsplatser. Efter LIA-perioden skall den studerande ha erfarenhet av framställning av grafisk produktion från idé till verklighet samt ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. Under LIA-perioden ska den studerade dokumentera erfarenheten utifrån den tekniska aspekten av yrkesrollen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - de olika yrkesrollerna inom branschen - produktionsprocessen - genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - har erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för olika yrkesroller inom branschen - Den studerande kan redogöra för produktionsprocess från idé till verklighet - Den studerande kan genomföra en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande kan framställa original till trycksaker och digitalt material - Den studerande kan med viss handledning göra en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen Väl godkänd - Den studerande visar fördjupade kunskaper om olika yrkesroller inom branschen - Den studerande visar fördjupade kunskaper om produktionsprocessen - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys gällande de nödvändiga tekniska redskapen - Den studerande visar fördjupade kunskaper i framställning av original till trycksaker och framtagning av digitalt material - Den studerande genomför självständigt en behovsanalys utifrån den tilltänkta målgruppen 4. Former för kunskapskontroll Sidan 9 av 24

10 Kursen examineras genom: muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 10 av 24

11 Kursplan för Mobila lösningar och crossmedia 30 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i digitala lösningar och hur nya arbetsredskap och publiceringsmetoder kan kombineras med traditionella och nödvändiga grafiska kunskaper. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - HTML och CSS, aktuella verktyg och program - återanvändning av tryckoriginal för publicering på webben - responsive design - återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker - framtagning av e-böcker med hjälp av Sigil - skapa enklare appar med hjälp av PhoneGap och jquery - grundläggande film- och ljudredigering 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande har grundläggande kunskaper i HTML och CSS och känner till de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare webbsidor - Den studerande kan återanvända ett tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande känner till aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan med viss hjälp skapa enklare appar - Den studerande kan med viss hjälp redigera film- och ljudklipp Väl godkänd - Den studerande behärskar HTML och CSS väl och har god kännedom om de aktuella verktygen på marknaden - Den studerande kan självständigt skapa enklare webbsidor - Den studerande visar självständiga färdigheter i återanvändning av tryckoriginal för att skapa e-böcker och webbsidor - Den studerande har god kännedom om aktuella verktyg för framtagning av e-böcker - Den studerande kan självständigt skapa enklare appar - Den studerande kan självständigt redigera film- och ljudklipp 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftlig presentation samt skriftlig tentamen Sidan 11 av 24

12 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 12 av 24

13 Kursplan för Bildteknik fördjupning 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i både pixel- och vektorgrafik. De studerande ska kunna behärska och nyttja dataprogrammens kreativa möjligheter och ta sig an nya bildtekniska projekt på mer avancerad nivå, från start till färdigställd produkt. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - olika metoder för justering och förbättring av bilder (pixelgrafik) - lagermasker, lagerkompositioner och blandningslägen - arbeta med banor - arbeta med färgprofiler - automatisering av arbetsflödet för att underlätta arbetet med större antal bilder - avancerade bildmontage - GIF animering - 3D-effekter, filter och andra kreativa lösningar - skapa mönster, urklippsmask och andra avancerade tekniker (Vektorgrafik) 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa - Den studerande kan tekniker för bildjusteringar - Den studerande kan tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande kan tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande kan tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former Väl godkänd - Den studerande kan obehindrat arbeta med olika grafiska program samt behärskar integrationen mellan dessa väl - Den studerande använder självständigt tekniker för bildjusteringar - Den studerande använder självständigt tekniker för automatisering av arbetsflödet - Den studerande använder självständigt tekniker för avancerade bildmontage - Den studerande använder självständigt tekniker för kreativ behandling av bilder och ritade former 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter Sidan 13 av 24

14 muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 14 av 24

15 Kursplan för Digital publicering 50 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall behärska framtagning, utformning, anpassning samt uppdatering av information så att den även kan användas på internet och i/på andra mobila enheter. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - känna till och kunna använda de mest aktuella verktygen för digital publicering - känna till och kunna använda vissa verktyg för Rich media (ljud och film) - anpassa, konvertera och bearbeta befintligt material för digital publicering - skapa interaktiva material 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan med viss handledning producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan med viss handledning anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten Väl godkänd - Den studerande kan självständigt producera innehåll utifrån färdigt material - Den studerande kan självständigt anpassa existerande material för digital publicering - Den studerande kan självständigt använda de olika metoder som finns för att testköra och kontrollera produkten 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke Sidan 15 av 24

16 godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 16 av 24

17 Kursplan för Projektinriktad grafisk teknik 10 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande skall kunna leda och förstå vikten av god planering i projekt. Projektarbetet skall ge en fördjupning och breddning av praktiska och teoretiska yrkeskunskaper och ge en vana vid teamarbete i större uppgifter från målsättning via planering till analys av utfall. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - redogöra för projektorganisationer - redogöra för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - redogöra för olika typer av styrdokument - göra och arbeta efter en given tidsplanering - genomföra muntliga och skriftliga presentationer 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan planera, leda, delta i och utvärdera ett projektarbete - Den studerande kan redogöra för projektorganisationer - Den studerande redogör för projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande kan redogöra olika typer av styrdokument kopplade till projekt - Den studerande kan utforma och arbeta efter en given tidsplanering - Den studerande kan planera och genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer Väl godkänd - Den studerande kan variera och korrekt genomföra såväl muntliga som skriftliga presentationer efter en given tidsplanering - Den studerande kan analysera och visa djup förståelse för vikten av projektgruppens sammansättning, arbetsuppgifter och arbetssätt - Den studerande deltar aktivt i planerande och genomförande samt kan analysera och utvärdera ett projektarbete 4. Former för kunskapskontroll Sidan 17 av 24

18 Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 18 av 24

19 Kursplan för Kommunikationsplanering och kvalitetssäkring 15 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper i hur man arbetar strategiskt och systematiskt för att nå största möjliga effekt med kommunikationen samt att ge den studerande kunskap om hur kvaliteten i tillverkningen kan förbättras, styras och säkerställas. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i: - värdet med en kommunikationsplan och kommunikationsstrategiska vägval - kommunikationsplanens olika delar: nulägesanalys, kanalval, uppföljning och utvärdering - att bryta ned planen i mindre delar och använda planen som enkel checklista - tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - förklara kundens roll i ett kvalitetsarbete och hur ett företag bör arbeta med sina kunder - förklara det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande känner till värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande kan redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång Väl godkänd - Den studerande kan analysera värdet av kommunikationsplan, kommunikationsstrategiska vägval och affärsstrategi med hänseende till kvalitet - Den studerande påvisar att han/hon kan självständigt ta ansvar för tidsplanering och metoder för uppföljning och utvärdering - Den studerande kan själständigt utforma en affärsstrategi med hänseende till kvalitet Sidan 19 av 24

20 - Den studerande kan själständigt redogöra för kundens roll i ett kvalitetsarbete och det generella behovet av offensivt kvalitetsarbete utifrån aspekten konkurrenskraft/framgång 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 20 av 24

21 Utbildning: Crossmedia Digital Producer Kursplan för LIA 2 70 YH-poäng 1. Innehåll Målet med LIA 2 är att studenterna ska förankra kunskaper och färdigheter de fram till LIA 2 fått genom utbildningen. Studenten ska också under perioden utveckla en relativ självständighet och därmed bli redo för anställning. Kursen avslutas med LIA-seminarium där erfarenhetsutbyte och muntlig examinatoriska diskussioner förs. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande: - känna sig säker i sin yrkesroll - ha stärkt sin erfarenhet av att skapa trycksaker och digitalt material - ha stärkt sitt tekniska kunnande och sin hantverksskicklighet - ha kännedom om vilka förväntningar och krav som kommer att ställas i yrkeslivet - ha kännedom om vilka aktuella arbetsredskap som används i branschen samt hur branschen kommer att utvecklas inom de närmaste åren 3. Betygskriterier Godkänd - Den studerande kan redogöra för digital publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade har stor kunskap om alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll - Den studerande kan med viss handledning skapa innehåll från idé till verklighet Väl godkänd - Den studerande kan analysera den digitala publiceringens möjligheter, krav och tillgänglighet - Den studerade behärskar alla de nödvändiga tekniker och redskap som behövs för att skapa innehåll väl - Den studerande kan självständigt skapa innehåll från idé till verklighet - Den studerade tar hänsyn till tillgänglighet, interaktivitet och läsupplevelse för mottagaren 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom: Sidan 21 av 24

22 muntlig och/eller skriftlig rapportinlämning samt genom seminarium och handledarebedömning. 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 22 av 24

23 Kursplan för Examensarbete portfolio 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Examensarbetet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där studenten får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och färdigheter för att ta fram ett projekt. Den studerade skall ur ett helhetsperspektiv genom examensarbetet påvisa sina kunskaper i yrkesrollen. Det färdiga resultatet ska kunna bana vägen för den studerande att skaffa arbetsmässiga förutsättningar i branschen. 2. Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - uppvisa förvärvade kunskaper från utbildningen - planera en skarp produktion från idéskiss och tidsplanering till genomförande - redogöra för val av verktyg och metoder utifrån målgruppen - dokumentera framtagningen av en grafisk produktion - presentera sitt arbete muntligt och visuellt 3. Betygskriterier Godkänd - På get initiativ planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande kan redogöra för bakgrunden till sin idé - Den studerande kan redogöra för val av verktyg och metoder - Den studerande kan redogöra för den målgruppsinriktade utformningen av materialet - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt Väl godkänd - Självständigt planera in och boka avstämningsmöten med handledaren - Den studerande färdigställer självständigt examensarbetet - Den studerande redogör varför de verktyg och metoder hon/han valt har varit ändamålsenliga - Den studerande redogör varför den valda utformningen av materialet bäst motsvarar målgruppen - Den studerande håller tidsplanen - Den studerande uppvisar förmåga att skapa såväl säljande, estetiska och kreativa uppgifter med en hög finish i slutprodukten Sidan 23 av 24

24 - Den studerande dokumenterar projektarbetet i alla stadier väl och tilltalande - Den studerande redovisar sitt arbete muntligt och visuellt väl och tilltalande 4. Former för kunskapskontroll Kursen examineras genom en kombination av: inlämningsuppgifter muntliga och/eller skriftliga inlämningar, antingen individuellt eller både individuellt och i grupp skriftlig tentamen 5. Betyg Bedömning görs på en tregradig betygsskala Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke godkänd (IG). 6. Fastställande Fastställd av ledningsgruppen Sidan 24 av 24

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011.

Kursplan. 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt Giltig fr o m ht 2011. Kursplan Fördjupningsprojekt 2, 30 hp K2 Kurskod: TXK208 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av prefekt 110407. Giltig fr o m ht 2011. Kursen är obligatorisk. Nivå: Grundläggande 2. Förkunskapskrav

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM Ett konfektyrföretag ska ge ut en jubileumskartong och dra fördel av att en viss artist har varit verksam i 25 år eller någon annan särskild anledning till att

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Kursplan 3.3 a Produktutveckling

Kursplan 3.3 a Produktutveckling Kursplan 3.3a Produktutveckling Utbildningens benämning Kursen namn Utbildningsnummer Slöjd och hantverk form och kultur 3.3 a Produktutveckling MYH2014/430 Beslutat av ledningsgruppen 2016-08-18 Gäller

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Humanistiska och teologiska fakulteterna FBMA03, Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 högskolepoäng Publishing Studies: Level 1 and 2, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningar vintern/våren 2011

Utbildningar vintern/våren 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar vintern/våren 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 Grunder...5 Photoshop CS5 Effektivisering... 6 Photoshop

Läs mer

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng 3D-bild i kombination med fotografisk bild 20 Bransch och småföretagande 25 Digital bildbehandling 40 Examensarbete 25 Fotografiska verktyg 30 Kreativitet och

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet.

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. Tidsplan Examensarbete för kandidat GDI 2012/13 vecka 50 Kursplan, kursbeskrivning och tidsplan till studenter. vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. vecka

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Fallbeskrivning. Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng

Fallbeskrivning. Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng Systemteknik, systemlösningar för biogasanläggningar Bakgrund Rötningen av material till biogas är endast en del i den kedja av förlopp som är viktiga vid framställningen av slutprodukten. Beroende på

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FBMA02 2. Kursens namn Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs 3. Nivå G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

3. Lärandemål. Kursplan

3. Lärandemål. Kursplan Kursplan Fördjupningsprojekt: Design-, konst-, och kropp/kläder, del 1, 22 hp (Advanced project: Design-, art-, and body/clothes, part 1, 22 ECTS) K3 Kurskod: TXK301 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Visual Communication and Aesthetical Learning Processes, 30 higher education

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Engineering, automation, 45 poäng Kursen ska ge den studerande kunskaper om: - projektering av automationsanläggningar

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Bild. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Bild. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Bild Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna framställa arbeten med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer