Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar."

Transkript

1 Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd, vetebröd och kavlade degar. I undervisningen ska de ges förutsättningar för att de studerande utvecklar kunskaper gällande hygienrutiner, inköpsrutiner, produktkvalitet och råvarukvalitet. Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha uppnått 1 färdigheter i att framställa matbröd, vetebröd och kavlade degar på ett rationellt och kvalitativt sätt förståelse för effektiva inköpsrutiner färdigheter i att kritiskt kunna bedöma produkt och råvarukvalitet förståelse för vikten av en god och genomtänkt arbetsmiljö/varuflöde färdigheter i att tillämpa gällande hygienbestämmelser samt att kunna utföra och följa upp egenkontroll BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför självständigt sina arbetsuppgifter. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar.

2 Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter med säkerhet och anpassar sitt utförande till olika situationer. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkten är av mycket god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Metoder för kunskapskontroll 2 Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. De studerande får individuella uppgifter vars resultat är betygsgrundande. Under pågående kurs sker kontinuerlig bedömning av arbetsresultatet. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. I kursen Bröd och kaffebröd tillämpas betygen IG, G eller VG.

3 Kurs: PRO 903 Patisserie 35 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Patisserie syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap inom småbröd, rörda- och vispade massor, konditoribitar samt kunskap gällande det internationella konditoriet. Undervisningen i kursen skall även ge möjligheter för eget kreativt skapande. Kursens innehåll Kursen består av fyra huvudmoment: småbröd och thebröd, rörda- och vispade massor, konditoribitar samt det internationella konditoriet. Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat 3 förmåga att framställa småbröd och thebröd på ett rationellt sätt förmåga att framställa rörda- och vispade massor med både traditionella och moderna metoder förmåga att framställa olika typer av konditoribitar färdigheter i temperera choklad för att doppa konditoribitar förmåga att framställa olika typer av tårtor och bakelser med moderna och traditionella metoder på ett rationellt sätt färdigheter i att tillämpa gällande hygienbestämmelser samt att kunna utföra och följa upp egenkontroll BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför självständigt sina arbetsuppgifter. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar.

4 Kriterier för betyget Väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter med säkerhet och anpassar sitt utförande till olika situationer. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkten är av mycket god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Metoder för kunskapskontroll 4 Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. De studerande får individuella uppgifter vars resultat är betygsgrundande. Under pågående kurs sker kontinuerlig bedömning av arbetsresultatet. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. I kursen Patisserie tillämpas betygen IG, G eller VG.

5 Kurs: NÄR 901 Bageri- och konditorikemi 10 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bageri- och konditorikemi syftar till att de studerande utvecklar kunskaper gällande livsmedlens kemiska egenskaper och hur de påverkar smak, konsistens och doft under olika livsmedelsprocesser i bageri och konditori. Kursens innehåll Kursen består av två huvudmoment: Livsmedelskemi och sensorik. Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs utvecklat 5 förståelse för hur näringsämnena förändras i olika livsmedelsprocesser förståelse för mögel- och jästsvampars egenskaper, förekomst och funktion förståelse för de viktigaste kemiska processerna som sker då livsmedel tillverkas förmåga att använda sig av sensorisk bedömning av bageri- och konditoriprodukter BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande redogör översiktligt hur näringsämnena förändras vid olika livsmedelsprocesser. Den studerande beskriver översiktligt vad jäst- och mögelsvampar är samt beskriver hur de påverkar livsmedlen. Den studerande förklarar kemiska processer i bageri och konditoriprodukter. Den studerande beskriver vikten av sensorisk bedömning och dess användningsområden. Kriterier för betyget Väl godkänd Den studerande redogör ingående hur näringsämnena förändras vid olika livsmedelsprocesser. Den studerande beskriver utförligt vad jäst- och mögelsvampar är samt beskriver hur de påverkar livsmedlen. Den studerande förklarar med säkerhet kemiska processer i bageri och konditoriprodukter. Den studerande beskriver utförligt vikten av sensorisk bedömning och dess användningsområden.

6 Kunskapskontroll Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. I kursen ska den studerande redovisa sina kunskaper genom teoretiska prov och genom redovisningar av egna arbeten. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. I kursen Bageri- och konditorikemi tillämpas betygen IG, G eller VG. 6

7 Kurs: PRO 904 Skapande konditoriarbete 35 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Skapande konditoriarbete syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap inom skapande konditoriarbeten. Undervisningen skall leda till att de studerande utvecklar sitt sinne för färg och form samt att de utvecklar kunskaper om olika konditoritekniker. Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: karamell/socker, marsipan/mandelmassa och choklad. Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat 7 färdigheter i sockerarbeten, dragen, blåst och gjuten karamell färdigheter i marsipanmodellering samt krokan förmåga att temperera choklad färdigheter i att tillverka praliner förmåga att bygga upp figurer samt att jobba med frimontering utav spansk choklad färdigheter i att med färg- och formkänsla skapa kreativa konditorarbeten färdigheter i att tillämpa gällande hygienbestämmelser samt att kunna utföra och följa upp egenkontroll BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför självständigt sina arbetsuppgifter. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. I sitt arbete skapar den studerande med gott handlag kreativa och estetiska konditoriarbeten. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar.

8 . Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter med säkerhet och anpassar sitt utförande till olika situationer. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkten är av mycket god kvalitet i fråga om utseende och smak. I sitt arbete skapar den studerande med mycket gott handlag kreativa och estetiska konditoriarbeten. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Metoder för kunskapskontroll 8 Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. De studerande får individuella uppgifter vars resultat är betygsgrundande. Under pågående kurs sker kontinuerlig bedömning av arbetsresultatet. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. På kursen Skapande konditoriarbete sätts betyget IG, G eller VG.

9 Kurs: Entreprenörskap ENT poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Entreprenörskap syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i att starta och driva projekt utifrån entreprenörens synvinkel och med ekonomisk insikt. Undervisningen ska bidra till de studerande inspireras till att utveckla och våga testa kreativa utmaningar och idéer inom bagerioch konditorisektorn i en entreprenöriell anda. Kursens innehåll Kursen består i av följande delar: Vägen från idé till genomfört projekt inom bageri- och konditorisektorn, företagsekonomiska metoder inom kunskapsområdena kalkylering, yrkesräkning och marknadsföring. Produktpresentation och produktförpackning vid försäljning. 9 Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat förmåga att genomföra projekt inom bageri- och konditorisektorn, från idé till genomförande förståelse för vad det innebär att driva ett företag/projekt inom bageri- och konditorisektorn förståelse av vad entreprenörskap innebär för bageri- och konditoribranschen förmåga att tillämpa grundläggande principer och metoder för yrkesräkning kunskaper om lagstiftning gällande etikettering förmåga att förpacka produkter till försäljning BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar och genomför projekt i samråd med undervisande lärare. Den studerande utför ekonomiska kalkyler samt redogör för ekonomiska konsekvenser. Den studerande redogör översiktligt för grundläggande principer och metoder för marknadsföring. Den studerande redogör för betydelsen av entreprenörskap i bageri- och konditoribranschen. Den studerande förpackar och

10 etiketterar i samråd med undervisande lärare produkter till försäljning på ett säkert riktigt sätt. Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar och genomför projekt efter samråd med undervisande lärare. Den studerande utför ekonomiska kalkyler samt redogör med säkerhet för ekonomiska konsekvenser. Den studerande redogör ingående för grundläggande principer och metoder för marknadsföring. Den studerande redogör nyanserat för betydelsen av entreprenörskap i bageri- och konditoribranschen. Den studerande förpackar och etiketterar efter samråd med undervisande lärare produkter till försäljning på ett säkert riktigt sätt. Kunskapskontroll 10 Kursen examineras på följande vis; kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. I kursen Entreprenörskap får de studerande arbeta i både fiktiva och skarpa projekt som utförs, redovisas och utvärderas. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. På kursen Entreprenörskap sätts betyget IG, G eller VG.

11 Kurs: (LIA 1) LIA 901 Lärande i arbete 30 poäng Mål för kursen Kursen syftar till att bidra till att den studerande ges möjligheten att tillämpa genomgångna kursmoment och fördjupande erfarenheter i mötet med arbetslivet. Kursen LIA bidrar till att den studerande övar initiativförmåga och arbetsvana samt får en bild av bagerier och konditorier som företag. Kursens innehåll Under sin LIA praktiserar den studerande, under handledning, sin kommande yrkesroll samt fördjupar, breddar och integrerar sina kunskaper i bageri- och konditoribranschen. Den studerande ska även lära känna det aktuella företagets eller verksamhetens organisation och mål. Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs 11 Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat förmåga att uppvisa praktiska erfarenheter av bageri- och konditoriarbeten utifrån LIA-plats. färdigheter i att aktivt planera, organisera och genomföra sin LIA med viss handledning förmåga att agera i yrkesrollen på LIA-platsen BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter anpassat efter det aktuella företagets organisation och mål. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Produkterna är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande fyller i den LIA- pärm som medföljer och gör skriftliga anteckningar i loggboken.

12 Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter sina arbetsuppgifter anpassat efter det aktuella företagets organisation och mål. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkten är av mycket god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande fyller i den LIA- pärm som medföljer och gör skriftliga anteckningar i loggboken med reflekterande omdömen. Kunskapskontroll 12 Kursen examineras på följande vis; kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. Genomgång av LIA:an som förbereder de studerande görs. Kunskapskontroller genomförs av undervisande lärare vid besök eller telefonuppföljning. LIA-handledaren bedömer den studerandes lärandeprocess under perioden och det praktiska arbetet. Den studerande gör en muntlig och skriftlig presentation (loggbok) av sin LIA-period. På kursen LIA sätts betyget IG, G eller VG.

13 Kurs: (LIA 2) LIA 901 Lärande i arbete 30 poäng Mål för kursen Kursen syftar till att bidra till att den studerande ges möjligheten att tillämpa genomgångna kursmoment och fördjupande erfarenheter i mötet med arbetslivet. Kursen LIA bidrar till att den studerande övar initiativförmåga och arbetsvana samt får en bild av bagerier och konditorier som företag. Kursens innehåll Under sin LIA praktiserar den studerande under handledning sin kommande yrkesroll samt fördjupar, breddar och integrerar sina kunskaper i bageri- och konditoribranschen. Den studerande ska även känna till det aktuella företagets eller verksamhetens organisation och mål. Mål som studenten skall ha uppnått efter avslutad kurs 13 Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat förmåga att uppvisa praktiska erfarenheter av bageri- och konditoriarbeten utifrån LIA-plats. färdigheter i att aktivt planera, organisera och genomföra sin LIA förmåga att agera i yrkesrollen på LIA-platsen förmåga att kritiskt granska olika metoder, verksamheter och motivera sitt eget utvecklingsbehov BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter anpassat efter det aktuella företagets organisation och mål. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Produkterna är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande fyller i

14 den LIA- pärm som medföljer och gör skriftliga omdömen gällande personlig kunskapsutveckling i yrket. Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och utför sina arbetsuppgifter sina arbetsuppgifter anpassat efter det aktuella företagets organisation och mål. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkten är av mycket god kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande fyller i den LIA- pärm som medföljer och gör skriftliga nyanserande omdömen gällande personlig kunskapsutveckling i yrket. 14 Kunskapskontroll Kursen examineras på följande vis; kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. Genomgång av LIA:an som förbereder de studerande görs. Kunskapskontroller genomförs av undervisande lärare vid besök eller telefonuppföljning. LIA-handledaren bedömer den studerandes lärandeprocess under perioden och det praktiska arbetet. Den studerande gör en muntlig och skriftlig presentation (loggbok) av sin LIA-period. På kursen LIA sätts betyget IG, G eller VG.

15 Kurs: PRO 901 Cafébrunch 10 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Cafébrunch syftar till att de studerande utvecklar kunskaper gällande varma och kalla rätter anpassade till det moderna caféet och konditoriet. Kursens innehåll Matlagning och receptframtagning för det moderna caféet och konditoriet. Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat 15 färdigheter i upptining, varmhållning, nedkylning och kylförvaring av råvaror och färdiglagade maträtter förmåga att tillaga olika typer av varma och kalla rätter anpassade till det moderna caféet och konditoriet förmåga att tillverka olika bröd anpassade efter rätter till det moderna caféet och konditoriet förståelse för hur det ekonomiska utfallet påverkas av arbetssätt och hantering av råvaror färdigheter i att tillämpa gällande hygienbestämmelser samt att kunna utföra och följa upp egenkontroll BETYGSKRITERIER OCH KUNSKAPSKONTROLL Kriterier för betyget Godkänd Den studerande planerar, organiserar och tillagar självständigt varma och kalla rätter och anpassar tillagnings- och serveringssätt så att hög kvalitet erhålls. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Den studerande bedömer med viss handledning fortlöpande kvalitet och ekonomiskt utfall. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar.

16 Kriterier för betyget väl godkänd Den studerande planerar, organiserar och tillagar självständigt och tillsammans med andra varma och kalla rätter och anpassar tillagnings- och serveringssätt så att mycket hög kvalitet erhålls. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Den studerande agerar för att förebygga eller minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll utförligt. Den studerande bedömer självständigt fortlöpande kvalitet och ekonomiskt utfall. Den studerande utför avancerade arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Metoder för kunskapskontroll 16 Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygskriterier delas ut i början av kursstarten. De studerande får individuella uppgifter vars resultat är betygsgrundande. Under pågående kurs sker kontinuerlig bedömning av arbetsresultatet. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. I kursen Cafébrunch tillämpas betygen IG, G eller VG.

17 Kurs: GES901 Examensarbete 25 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Examensarbete syftar till att de studerande på ett yrkesanpassat arbetssätt visar och befäster de kunskaper som den studerande tillägnat sig under hela utbildningstiden. Examensarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. Kursens innehåll Yrkesmässig tillverkning av vanligt förekommande bageri- och konditoriprodukter enligt mall från Sveriges Bagare och Konditorer Estetisk och kreativ presentation av produkter Produktkalkylering 17 Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat färdigheter i att tillämpa sina inhämtade kunskaper i samtliga produktgrupper kunskaper inom de olika produkter som ingår i ett bageris/konditoris bassortiment. färdigheter i att estetiskt presentera bageri- och konditoriprodukter färdigheter i produktkalkylering färdigheter i att kritiskt kunna bedöma produkt och råvarukvalitet förståelse för vikten av en god och genomtänkt arbetsmiljö/varuflöde färdigheter i att tillämpa gällande hygienbestämmelser samt att kunna utföra och följa upp egenkontroll Betygskriterier och kunskapskontroll Kriterier för betyget Godkänd Den studerande organiserar, utför och utvärderar sina arbetsuppgifter med säkerhet och samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkterna är av god professionell kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Dessutom utför den studerande med viss säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av produkter. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på

18 ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. Kriterier för betyget Väl Godkänd Den studerande organiserar, utför och utvärderar sina arbetsuppgifter med säkerhet och anpassar sitt utförande till olika situationer samt samarbetar och tar egna initiativ i genomförandet av sina uppgifter. Produkterna är av mycket god professionell kvalitet i fråga om utseende och smak. Den studerande jobbar kreativt, målinriktat och nytänkande. Dessutom utför den studerande med säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av produkter. Den studerande utför arbetsuppgifter på ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet sätt inom givna tidsramar. Den studerande hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett för arbetet lämpligt sätt samt tillämpar gällande hygienbestämmelser och utför och följer upp egenkontroll. 18 Metoder för kunskapskontroll Kursen examineras på följande vis; Kursplan och betygkriterier delas ut i början av kursstarten. Återkoppling av resultat sker kontinuerligt och undervisande lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal. De studerande får praktiska och teoretiska uppgifter vars resultat är betygsgrundande inom kursen. Under pågående kurs sker kontinuerlig bedömning. Omprov görs i anslutning till respektive kursmoment. Vid slutprov i denna kurs anlitas representanter från Bageri- och konditoribranschen för bedömning av slutprovet. På kursen Examensarbetet sätts betyget IG, G eller VG.

Bröd och Kaffebröd 160 timmar PRO 902 40 poäng

Bröd och Kaffebröd 160 timmar PRO 902 40 poäng Kurs: Bröd och Kaffebröd 160 timmar PRO 902 40 poäng Mål för kursen Kursen bidrar till att ge eleven en fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd, kaffebröd och kavlade degar. Undervisningen

Läs mer

Bagare och konditor Kurser

Bagare och konditor Kurser Bagare och konditor Kurser Bröd och kaffebröd 40 yhp Undervisningen i kursen skall syfta till att de studerande utvecklar fördjupade kunskaper i rationell produktion och hantering av matbröd och kaffebröd

Läs mer

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet

Läs mer

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet. MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet

Läs mer

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Denna lärarhandlednings utgångspunkt är kurserna Bageri och Konditori enligt Läroplanen GY11 och visar hur böckerna Bageri och Konditori, utgivna 2014 av Sveriges

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar tillverkning av bröd och konditorivaror. Ämnet handlar om råvaror, utrustning, metoder samt tekniker som används inom konditori

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

SAMISK MAT OCH MATKULTUR

SAMISK MAT OCH MATKULTUR SAMISK MAT OCH MATKULTUR Ämnet samisk mat och matkultur behandlar traditionella och moderna samiska metoder för matlagning och förädling av råvaror. I ämnet behandlas tillvaratagande av såväl de råvaror

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP

STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet stycknings- och charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. Det behandlar också styckning av olika

Läs mer

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Kursplan för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Restaurangkock trainee/lärlingsutbildning 1 Kursplan: Ämne Poäng kurs kod Hygien, 100 Kurskod: HYGHYG0 Branschkunskap restaurang & livsm

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet. SERVERINGSKUNSKAP Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också matsalars utformning och estetik samt organisation i olika

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

ANLÄGGNING. Ämnets syfte

ANLÄGGNING. Ämnets syfte ANLÄGGNING Ämnet anläggning behandlar mark- och anläggningsbyggande från planering till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar också olika jord- och bergmaterials egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Kursplan 3.3 a Produktutveckling

Kursplan 3.3 a Produktutveckling Kursplan 3.3a Produktutveckling Utbildningens benämning Kursen namn Utbildningsnummer Slöjd och hantverk form och kultur 3.3 a Produktutveckling MYH2014/430 Beslutat av ledningsgruppen 2016-08-18 Gäller

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte HUSBYGGNAD Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

BELÄGGNING. Ämnets syfte

BELÄGGNING. Ämnets syfte BELÄGGNING Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt högre krav på vägars utformning och kvalitet.

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp)

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Betygskriterier för; Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Förväntade studieresultat (lärandemål) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p Kunskapskrav, sid 1 [6] Betyg E Betyg C Betyg A Entreprenörskap Du redogör, med hjälp av några exempel, översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

DRYCKESKUNSKAP. Ämnets syfte

DRYCKESKUNSKAP. Ämnets syfte DRYCKESKUNSKAP Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp dryckestraditioner och behandlar lagar och andra bestämmelser

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar tillagning av olika maträtter. Ämnet handlar om råvaror, matlagningsmetoder och utrustning som används vid tillagning av mat. I ämnet ingår näringslära

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte JÄRNVÄGSBYGGNAD Ämnet järnvägsbyggnad behandlar byggandet av järnvägar från planeringsstadiet till färdig räls. Byggandet av järnvägar bidrar till utformningen av infrastrukturen och de miljöer vi vistas

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Engineering, automation, 45 poäng Kursen ska ge den studerande kunskaper om: - projektering av automationsanläggningar

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

MUR- OCH PUTSVERK. Ämnets syfte

MUR- OCH PUTSVERK. Ämnets syfte MUR- OCH PUTSVERK Ämnet mur- och putsverk behandlar murararbetet från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar grundmurar, murverk och putsade ytor. Ämnets syfte

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet II. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och lärare åk 1 3, 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens innebörd och funktion.

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte

FORMGIVNING. Ämnets syfte FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Förtydligande av begrepp kopplade till kunskapskrav

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer