efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör."

Transkript

1 Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens betydelse och förståelsen för varandra. Samtidigt ska detta vara en upptakt för ett bra fortsatt arbete. 2. Branschkunskap - Evenemangsbranschen - Musikindustrin - Mediabranschen efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. 3. Ledarskap - Gruppdynamik - Kommunikation - Självkännedom - Ledarstilar efter genomgången kurs skall den studerande ha: * en realistisk självbild med en klar uppfattning om sina styrkor och svagheter och delges möjligheterna hur de kan utvecklas vidare * kunskap i hur grupper fungerar och utvecklas * en ökad säkerhet i att agera inför grupp * kunna hantera kontakter i samband med arrangemang såväl med nationella som internationella aktörer 4. Branschkunskap - kultur, samhälle och evenemang - Statens och kommunens roll i evenemangssverige - Tillståndsgivning efter genomgången kurs ska den studerande * vara väl orienterad i lagstiftning och tillståndsgivning och dess bakgrunder * kunna se sin roll som evenmangsproducent i samhället

2 5. Ekonomi och evenemang - Företagsekonomi - Budget som planeringsinstrument - Årsredovisning - Affärsplan och kontaktnät - Grunder för eget företagande göra hållbara kostnadskalkyler och budget, grundläggande bokföring * olika organisationformer * nå en kunskapsplattform för att kunna starta eget 6. IT/data - Introduktion till internet och historik - Layout - Webdesign * kring ett evenemang använda olika dataprogram för lämpliga ändamål 7. Projektmetodik och projektarbete - Idéutveckling enskilt och i grupp - Projektledning - Projektorganisation och projektarbete - Från ide till produkt - Projektgenomförande * gå från ord till handling * genomföra ett eget projekt * nå en utgångspunkt att starta ett eget företagande 8. Praktiskt casearbete - idéproduktion - planering - evenemangets inriktning och profil - att fungera som ledare _ praktiskt samverka med större och mindre evenemang _ genomförande av evenemang * skapa och leda en projektorganisation * beskriva och redogöra för olika organisationsformer, dess fördelar och nackdelar * upprätta, genomföra och analysera ett evenemang * vårda och utveckla relationer, förstå begreppen mål och vision

3 9. Lärande i arbete, period 1 -Arbetspraktik 5 veckor efter praktik skall den studerande kunna: * tydligt definiera likheter och skillnader mellan olika former av publika evenemang * erfara att ha en roll på en arbetsplats * att presentera en organisations- och kommunikationskiss av arbetsplatsen * lämna konkreta förslag på förändringar och förbättringar för evenemanget med utgångspunkterna artister/aktörer, publiken, personalen och samarbetspartners TERMIN Presentation av praktik - muntlig och skriftlig exponering av praktikerfarenheter efter praktik skall den studerande kunna: * att beskriva och förklara sina erfarenheter och kunskaper från evenemangsmarknaden * upprätta dokumentation baserade på erfarenheter och begångna misstag * lämna en analys av evenemang baserad på de aspekter utbildningen fokuserar på (organisation, ledarskap, säkerhet, publik, ekonomi och praktiska lösningar) * analysera tillbud, misstag, positiva och negativa reflektioner * förklara och argumentera för förslag till förändringar och förbättringar 11. Marknadsföring - marknadsföring via traditionella medier - marknadsföring via internet _ gerillamarknadsföring - marknadsplaneringsprocessen och dess olika steg * erhålla grundläggande kunskap i marknadsföring, tillgänglig teknik och att hitta rätt kanaler * grundläggande informationsteknik och veta hur man tillgodogör sig samt effektivt sprider information, grundläggande kunskaper och kännedom om befintlig teknik * orientera sig i press/mediahantering kunskap i hur media tänker och agerar, skriva pressreleaser och få rätt uppmärksamhet i rätt media orientering kring regler och medialagstiftningen samt vad jobbet som press/informationsansvarig innebär * utveckla och vårda ett varumärke (image)

4 12. Projektmetodik och projektarbete - slutförande av det egna projektet - projektredovisning inför expertpanel efter genomgånget arbetsmoment ska den studerande ha: goda kunskaper i att gå från idé till produktion och presentation av det egna projektet 13. Säkerhet - Ansvar och juridik - Publikhantering - Områdesutforming - Krishantering - Alkohollagen - L-ABC och HLR hjärt o lungräddning (efter genomgången kurs utfärdas ett intyg) efter genomgången kurs ska den studerandeha: kännedom och förståelse hur man planerar och genomför publika evenemang ur ett säkerhetsperspektiv 14. Ekonomi och evenemang - Att driva företag - Budgetering och kalkyl - Personal och anställda - Offertskrivning * skapa och leda en projektorganisation * beskriva och redogöra för olika organisationsformer, dess fördelar och nackdelar * att vara anställd och att anställa 15. Organisation - Hultsfredsfestivalen - Speedway Målilla m fl evenemang efter genomförd kurs ska den studerande * ha en grundläggande orientering i bokning, avtalsskrivning och kontraktsbilagor, grundläggande kunskaper om skatter, lagar och upphovsrätter * ha grundläggande kunskaper inom begreppet catering & service till artister, publik och personal * förstå och kunna lösa praktiska problem inom logistik, etablering, avetablering, samband osv. * ha förståelse av mervärde och tydlig profil i ett evenemang

5 16. Produktion - att planera,.etablera, genomföra och utvärdera Rookiefestivalen m fl projekt efter genomgången kurs skall den studerande ha: praktiskt tillämpat sina kunskaper som har erhållits under termin 1 och 2 TERMIN Lärande i arbete, period veckor - arbetspraktik och presentation efter genomgången kurs skall den studerande ha: - ha skapat kontakter/nätverk som möjliggör till vidare engagemang i branschen - ha möjlighet att starta eget företag Övergripande mål Evenemangsproducentutbildningen är utbildningen för den som vill arbeta inom den upplevelseindustrin, specifikt med att arbeta i mötet mellan scenattraktioner och en levande publik. Under utbildningen skapar studenten ett eget nätverk av kontakter i denna bransch så att studenten direkt efter genomförd utbildning kan gå ut i arbetslivet.

6

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer