Grafisk kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk kommunikation"

Transkript

1 Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation Ämnets syfte Grafisk kommunikation är ett ämne med en stark historisk tradition. Visuella budskap har följt människans utveckling från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala samhälle. Samhället är fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. De grafiska idéernas gestaltning har avgörande betydelse för journalistik, information och reklam, men är även en viktig del inom design- och kultursektorn. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Begrepp som målgrupp och sammanhang utifrån till exempel ålder, kön, sexualitet och social status är centrala för förståelsen för skapandet av grafiska idéer. Undervisningen ska ge eleverna såväl en historisk förankring som en inblick i modern grafisk produktionsteknik. Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativa, estetiska och tekniska förmåga. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om grafiska arbetsflöden och hur de ingående delarna bygger på varandra. I undervisningen ska olika förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav. Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att omsätta teoretiska resonemang om budskaps visualisering till praktisk produktion genom att de får använda olika grafiska uttrycksmedel, till exempel typografi, layout, färglära, materiallära och illustrationstekniker, med relevant teknik. Eleverna ska ges möjlighet att tekniskt framställa produkter och förbereda produkterna för ett mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på webb. Eleverna ska via muntliga, skriftliga och visuella redovisningar analysera egna och andras produktioner. Undervisningen ska ge utrymme för tematisk fördjupning och produktion av arbetsprover. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner utifrån överenskomna tidsramar, ekonomiska ramar och kvalitetskrav. 2. Förmåga att visualisera idéer genom manuella skisser och digitala grafiska tekniker. 3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. 4. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån kreativa, tekniska och estetiska perspektiv, såväl som perspektiv på etik, genus och relevant lagstiftning. 5. Kunskaper om olika grafiska arbetsroller och ingående delar i det grafiska arbetsflödet. 6. Färdigheter i att använda relevanta grafiska program. Kurser i ämnet Grafisk illustration 1, 100 poäng. Grafisk illustration 2, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 3. Grafisk illustration 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 2. Grafisk kommunikation 1, 100 poäng. Grafisk kommunikation 2, 100 poäng som bygger på kursen grafisk kommunikation 1. Grafisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 4. Grafisk kommunikation 4, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 3. Grafisk illustration 1 Kursen grafisk illustration 1 omfattar punkterna 2, 3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér.

2 snabbskissning, skissmanér. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp i illustrationssammanhang. Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer. Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram (digitalkamera, scanner) och dess användning på original gjorda med manuella illustrationstekniker. Illustrationsprogram: fördelar, nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom, illustrationsmanér. Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära, digitaliseringsmetodik. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik, med avseende på användningsområde och manér och använder med viss säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal. Eleven använder manuella illustrationstekniker och visar och exemplifierar dess användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar med viss hjälp idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer. Med viss hjälp producerar eleven grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, och diskuterar för- och nackdelar. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och diskuterar kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med viss säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och förstår deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder med viss hjälp grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i ämnesdiskussioner. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, diskuterar för- och nackdelar och arbetar aktivt för att för att hitta egna manér inom olika illustrationssätt. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och argumenterar för kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och analyserar deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar på ett strukturerat sätt idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk, använder det aktivt och integrerat i arbetet och i ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 2 Kursen grafisk illustration 2 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta vektorprogram. Tematiserad fördjupning inom vektorgrafik, till exempel nyhetsgrafik/teknisk illustration, förpackningsdesign, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, varumärkesdesign/grafiska profiler som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och kan med viss säkerhet producera grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss säkerhet producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser.

3 visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i ämnesdiskussioner. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar hon eller han grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med god teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat sätt och tilltalande som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar och analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk, integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 3 Kursen grafisk illustration 3 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta pixelprogram. Tematiserad fördjupning inom pixelgrafik, till exempel bildbehandling för repro, bildretusch/bildmanipulation, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, kollageteknik, mönsterdesign som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer och kan med viss hjälp producera grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss hjälp producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven visualiserar självständigt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder självständigt pixelgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. begrepp inom illustrationsteknik och manér i diskussioner. Eleven visualiserar självständigt på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar eleven grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med god teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och

4 egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat och tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk och integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk kommunikation 1 Kursen grafisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på punkterna 1, 2 och 6. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om typografi, korrekturläsning, komposition med text och bild på ytor och format, redigering av trycksaker, färglära, grafiska färgsystem, papperslära, skrivare och PDF. Processen kring idéskapande. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp utifrån olika budskapsmodeller. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér. Typografins betydelse: typsnittsklassificering, typografiska regler, korrekturläsning med korrekturtecken. Layoutens betydelse: Komposition av ytor, balans, harmoni, flyt, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande, redigering i layoutprogram. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgmatchning, papper som material, olika papperstypers användningsområde. Utskriftshantering: skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare, hantering av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en tydligt skriven instruktion. Hon eller han förstår konsekvenserna av tidsramar och anpassar delvis sin produktion efter detta. Eleven diskuterar valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion. Med viss säkerhet genomför eleven typografisk korrekturläsning. Hon eller han analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett tekniskt perspektiv. Eleven visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån specifikationer och med viss hjälp. Hon eller han använder med viss säkerhet digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar enkla idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet. Eleven producerar med viss säkerhet grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven diskuterar och argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion eller en egen framtagen idé. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven analyserar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar självständigt egna idéer genom manuella skisser. Eleven använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Hon eller han diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv. Med viss säkerhet analyserar hon eller han andras produkter och produktioner. Eleven har förståelse för etiska och genuskonsekvenser. Hon eller han förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i diskussioner. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta, samt föreslår produktionstekniska lösningar för att klara kraven. Eleven argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven använder relevanta korrekturtecken. Hon eller han analyserar sin egen och andras produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar egna idéer genom manuella skisser på ett strukturerat sätt. Hon eller han använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven analyserar den egna produktionen och andras grafiska produkter utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv och argumenterar för etiska konsekvenser och genuskonsekvenser. Hon eller han analyserar även effekter av de grafiska produkterna. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram, utifrån efterfrågade parametrar.

5 KURS Grafisk kommunikation 2 Kursen grafisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1?4 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om processer kring idé och kreativitet, typografi, layout och redigering av grafiska produkter, samt grundläggande färdigheter i anpassning av trycksaker för mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering. Kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer. Typografiska regler, typografisk hantering av olika budskapsmodeller, typografi i layout- och illustrationsprogram, kalligrafi. Layout i spaltarrangemang och med hjälp av gridteknik, symmetri och asymmetri, redigering i layoutprogram. Färg- och bildhantering i layout-, illustrations- och bildbehandlingsprogram, bildformat, bildkomprimering, grafiska färgsystem. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb, anpassning av PDF.Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära, utskrifts- och originalhantering. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en enkel arbetsinstruktion. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar med viss säkerhet layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt och kreativt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet samt intresserar sig för hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen. framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt, kreativt och strukturerat sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning och spårar systematiska fel. Med säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang, samt beskriver på ett tydligt sätt de kreativa modeller som används. Eleven diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet samt föreslår förbättringar i sin egen arbetsteknik och arbetsmetodik. Eleven skapar väl strukturerade layouter med gridteknik och relevanta filformat i kända och nya situationer. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet, beskriver de konsekvenser hans eller hennes produktionsmetod har för nästa steg i produktionskedjan samt tar aktiv del i hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen.

6 Grafisk kommunikation 3 Kursen grafisk kommunikation 3 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om, redigering av trycksaker, anpassning av grafiska produkter för publicering och det grafiska arbetsflödets ingående delar från idé till original. Manuella och digitala arbetsflöden med start i idéprocessen samt avlämning av original. Arbetsflödets kvalitetsaspekter. Typografi och layout utifrån produktion i layout- och illustrationsprogram. Produktionsteknik i grafiska produktionsprogram. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb. Reproduktionsteknik, digital utskjutning, preflight och anpassning av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, utskrifts- och originalhantering samt arbetsflöden. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en tydlig arbetsinstruktion och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Med viss säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet. Hon eller han diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med viss säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder grundläggande grafiska idé och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt reflekterar över sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska idé på ett tydligt och strukturerat sätt, och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska, ekonomiska och kvalitativa förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt föreslår förbättringar i sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar och uttalade kundönskemålfärger bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering med anpassning mot vald kvalitet i nya situationer. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Grafisk kommunikation 4 Kursen grafisk kommunikation 4 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om anpassning av trycksaker mot mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering, samt grundläggande kunskaper om automatiserade arbetsflöden inom tryckerinäringen och digital publicering.

7 Manuella och automatiserade produktionsflöden, kvalitets- och leveransaspekter, distributionskanaler, PDF och JDF. Reproduktionsprocessen, med utskrifts- och originalhantering samt PostScript-hantering. Relevant fackspråk inom produktionsflöden, reproduktionsprocessen och arbetsformat. Eleven redogör med viss säkerhet för förekommande arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med viss säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och nämner tydliga skillnader mellan olika processer. Eleven använder med viss säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Med viss självständighet hanterar hon eller han originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar med viss hjälp färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar med viss hjälp användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett fåtal enklare produktionstekniska förbättringar i sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån arbetets art diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering och visar en viss förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett flertal produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning). Hon eller han visar förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat, och deras problematik. Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress, och deras inbördes kvalitetskrav. Hon eller han redogör för och analyserar med säkerhet även hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar och analyserar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar och föreslår produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar och analyserar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning) och nya förutsättningar. Hon eller han lämnar användbara original via plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Skolverket Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 och Fleminggatan 20 Telefon: Fax: E-post:

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2013 fotografering grafik & media Studera i grupp och på distans. Du kan också starta studierna I samarbete med när du vill! Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. utbildning@avans.se

Läs mer

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Bild och form 1b (BILBIL01b) Digitalt skapande 2 (DIGDIG02) Dramapedagogik (PEGDRA0)* Engelska 7 (ENGENG07) (år 3) Ensemble 1, 100 poäng (MUSENS01) (ej estet

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet LJUDPRODUKTION Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2013 HELTID DAGTID KVÄLL DISTANS HELTID DAGTID KVÄLL DISTANS fotografering grafik & media Studera i grupp och på distans. I samarbete med Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post.

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att bedöma kvaliteten av animationer när det gäller form, innehåll och teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att bedöma kvaliteten av animationer när det gäller form, innehåll och teknik. ANIMATION Animation är en uttrycksform för att illustrera rörelse i bild och förekommer både som egen konstform och som verktyg för visualisering eller effekter i till exempel spelfilm, reklamfilm och

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

DTR1211 - Databashantering

DTR1211 - Databashantering DTR1211 - Databashantering Kursen skall ge kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser DTR1209 - Programmering C Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper

Läs mer

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna.

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Inför tryck Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Bilder: Spara bilderna som EPS (objektgrafik) eller TIFF (pixelbilder) Högupplösta (minst 300 ppi)

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

fotografering grafik, media & reklam Studera i grupp i sal eller helt på distans. Gymnasial vuxenutbildning 2016 HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS

fotografering grafik, media & reklam Studera i grupp i sal eller helt på distans. Gymnasial vuxenutbildning 2016 HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS Gymnasial vuxenutbildning 2016 fotografering grafik, media & reklam HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS Studera i grupp i sal eller helt på distans. Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. info@avans.se www.avans.se

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2015 fotografering grafik & media HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS Studera i grupp i sal eller helt på distans. Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. info@avans.se www.avans.se

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment)

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsprocessens olika steg där frågor om produktinnehåll,

Läs mer

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera. RELIGIONSKUNSKAP Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NÄTHANDEL Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster.

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet. MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Mediedesign vid Luleå tekniska universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Mediedesign vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Erica Finnerman 08-563 086 48 erica.finnerman@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik 4 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod MATMAT04 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik 4 Skriftligt prov (4h) Muntligt prov Bifogas Provet består av två delar.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Industridesign, 180 hp

Industridesign, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp Industrial design Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TIDEG Grundnivå 2007/116 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: INKÖP OCH LOGISTIK Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används

Läs mer

MÄNNISKAN I INDUSTRIN

MÄNNISKAN I INDUSTRIN MÄNNISKAN I INDUSTRIN Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är också en introduktion till

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MÅLERI Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Syfte. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING. prövning grundläggande matematik

Syfte. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING. prövning grundläggande matematik prövning grundläggande matematik Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

SPETS UNIK RIKSREKRYTERANDE SPETSUTBILDNING INOM DET ESTETISKA PROGRAMMET, BILD & FORMGIVNING, BEVILJAD AV SKOLVERKET

SPETS UNIK RIKSREKRYTERANDE SPETSUTBILDNING INOM DET ESTETISKA PROGRAMMET, BILD & FORMGIVNING, BEVILJAD AV SKOLVERKET SPETS UNIK RIKSREKRYTERANDE SPETSUTBILDNING INOM DET ESTETISKA PROGRAMMET, BILD & FORMGIVNING, BEVILJAD AV SKOLVERKET Illustration & Grafisk formgivning Vadå spets? Skolverket har beviljat oss att starta

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Arkitektur/Projekt Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arkitekturens olika discipliner definieras och samverkar. Syftet är också att ge färdigheter och kompetens att tillämpa de inom

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och kommentarer till utkast 20 oktober till examensmål, inriktningar, programstruktur och ämnen

Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och kommentarer till utkast 20 oktober till examensmål, inriktningar, programstruktur och ämnen 2009-10-19 Dnr 2009:538 1 (6) Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och kommentarer till utkast 20 oktober till examensmål, inriktningar, programstruktur och ämnen Nedan följer kommentarer till och beskrivningar

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SOCIOLOGI Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

ANLÄGGNING. Ämnets syfte

ANLÄGGNING. Ämnets syfte ANLÄGGNING Ämnet anläggning behandlar mark- och anläggningsbyggande från planering till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar också olika jord- och bergmaterials egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte

FORMGIVNING. Ämnets syfte FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal skrift i teknik - Skapande arbete ger eleverna

Läs mer

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven:

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven: Idé och formgivning utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen, bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av aspekter

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer