CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas."

Transkript

1 Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E

2 Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några av de CMS som finns på marknaden idag. Syftet är att se om dessa CMS är optimerade för programmerare och ger den frihet som man vill ha när man skapar webbsajter. Utifrån dessa undersökningar skapas sedan en testplattform för att se hur ett CMS skulle kunna skapas för att vara mer optimerat för programmerare och ge dem den frihet som önskas. Testplattformen Dast CMS visar att det går att skapa ett CMS som är mer anpassat för programmerare istället för konfigurerare. Abstract This article focuses on examining some CMS available on the market today. The aim is to see if these CMS is optimized for programmers and provides the freedom that you want when creating websites. Based on these examinations a test platform is then created to see how a CMS could be created that s more optimized for programmers and give them the freedom that is desired. The test platform Dast CMS indicates that it is possible to create a CMS that is more customized for programmers instead of configurators.

3 Förord Idéen till detta arbete uppkom då jag ville skapa ett verktyg för att skapa webbsidor med större frihet än många existerande CMS idag kunde erbjuda. Jag ville ha full kontroll över koden och över när, var och hur koden exekveras, samtidigt så ville jag att detta verktyg ska vara snabbare och smidigare än att skapa allt från grunden. Det har varit intressant att undersöka och skapa den testplattform som i alla fall är en början på det verktyg som är målet. Tack till min handledare Daniel Toll för hjälp med kod samt med att bolla idéer om hur målet kunde uppfyllas.

4 Innehållsförteckning Abstrakt... I Abstract... I Förord...II 1. Bakgrund Introduktion till problemområdet CMS på markanaden idag Problem Tidigare forskning Avgränsningar Metod Metoddiskussion Genomförande Resultat Slutsats Källförteckning Elektroniska källor Artiklar... 14

5 1. Bakgrund Enligt Vaidyanathan och Mautone (2009) är ett Content Management System (CMS) ett system som gör det möjligt för användaren att hantera dynamiskt innehåll på en webbsida genom ett användarvänligt gränssnitt. Detta görs normalt genom kommunikation med en databas där användaren kan spara och hämta den information som behövs. Det gör att användaren har möjlighet att lätt anpassa webbsidornas innehåll efter personlig smak och kan skapa en mer interaktiv upplevelse för webbsidornas besökare. Några av de mest använda CMS 1 idag är Wordpress, Drupal, Joomla och vbulletin. 1.1 Introduktion till problemområdet Hur mycket frihet ger existerande CMS för programmerare idag? Hur kan ett CMS skapas som är mer anpassat för programmerare och ger den frihet som kan behövas? Frihet är en abstrakt term, med frihet i detta sammanhang menas möjligheten att skapa och konfigurera sidorna efter de önskemål som finns via det CMS som används. Ett CMS som är mer anpassat för en programmerare ger därför denna möjlighet att utveckla sidorna utan några begränsningar. Syftet med detta är att skapa ett verktyg som, utifrån de tester och undersökningar som kommer göras, ger en programmerare möjligheten att snabbt och effektivt skapa en skräddarsydd sida åt en klient. Författaren har under detta projekt installerat och undersökt ett par av de mesta använda CMS på marknaden idag. De CMS som valts är Wordpress och Drupal då dessa är de mest populära idag CMS på marknaden idag Wordpress Wordpress är ett av de vanligaste och mest populära 1 CMS som används idag. Det går snabbt att installera och få igång. 11 tabeller skapas i databasen vid grundinstallation. Wordpress 3.1 innehåller 846 filer och 83 mappar som tar upp 11,4 MB 1 1

6 hårddiskutrymme vid grundinstallation. Grundinstallationen ger användaren utseendet av en blogg, för att ändra utseendet så får man ladda ner ett annat tema eller skapa ett egen skräddarsytt tema. Det går ganska snabbt att lära sig Wordpress, man får dock ett starkt intryck av att det är skapat för bloggar. I gränssnittet så kan man skapa inlägg och det är ju helt inriktat mot bloggar. Man kan även skapa sidor som man kan editera med en inbyggd WYSIWYG-editor. Bloggintrycket kan förminskas genom att konfigurera en del inställningar, men för att få bort det helt samt få en sida för ens specifika behov måste ett skräddarsytt tema skapas. Om man vill skräddarsy sidan mer än att ändra text och bilder så måste man installera tillägg. I grundinstallationen är 2 tillägg installerade. Det går att bläddra och söka efter fler plugin direkt från Wordpress gränssnitt. Det är lätt att hitta något som kan passa behovet då det finns över plugin nu och antalet växer ständigt. Om man inte hittar något som passar det man vill ha så får man skriva ett eget plugin eller redigera ett redan existerande plugin (vilket går att göra direkt från gränssnittet). När man väl har ett plugin som man vill installera så går detta smidigt och man kan sedan använda det vart man vill på den aktuella sidan. Wordpress har bra dokumentation och det är lätt att hitta det som man behöver mer information om. Wordpress är ett mycket kraftfullt och användarvänligt verktyg och även fast det kan finnas en del begräsningar till att skräddarsy allt så är det ett bra alternativ för många användare Drupal Drupal är också ett mycket populärt 2 CMS. Drupals grundinstallation är större än Wordpress. Vid grundinstallation skapas 73 tabeller i databasen. Drupal 7.0 innehåller 1125 filer, 139 mappar som tar upp 14,2 MB hårddiskutrymme vid grundinstallation. Drupal går snabbt att installera och komma igång med. Författaren upplever dock att det var lättare att lära sig Wordpress gränssnitt. Drupal ger inte samma bloggintryck som Wordpress, det märks att Drupal är större i storlek och mer avancerat. Istället för att ha en administration/presentation-sida så har man då man loggat in en administratör-meny överst på sidan. Alla val man gör i menyn läggs som en overlay så man stannar kvar på sidan. Detta gör att man inte behöver växla mellan 2 2

7 administrationsgränssnittet och pressentationsgränssnittet för att se eller göra förändringar på webbsidorna. Det kommer inte med en editor med grundinstallationen av Drupal utan man kan istället ändra Text format. Man kan antingen skriva bara text eller ren html-kod. Detta gör att Drupal är mer fritt för de användare som kan html. Det finns en WYSIWYG-editor att ladda ner som ett plugin om så skulle önskas. Plugin (eller moduler som de kallas i Drupal) är lätta att ladda ner och installera. Det finns även här många att välja från (7857 stycken då detta skrivs). Allt som allt så ger Drupal ett mer professionellt intryck, det är mer avancerat och man kan tänka sig att det passar mer för användare med lite högre kunskapsnivå inom html Problem Wordpress Wordpress är byggt mer för konfigurerare eller de användare som inte har någon kunskap om programmering. Det är byggt för att i stort sett vem som helst ska kunna skapa en webbsida och börja skriva innehållet i en miljö som de känner till. Det kan vara svårt för en programmerare att skräddarsy sidan så som de själva vill ha den. Den frihet som man ofta vill ha som programmerare minskas. Den frihet som saknas är bland annat möjligheten att kunna skriva PHP-kod vart man vill på sidan, utan att behöva skapa eller ladda ner plugin. Eftersom det inte finns någon ordentlig debugger så kan det bli svårt att felsöka koden som skrivs i ett plugin, det blir därför svårt att skapa ett stort plugin Drupal Drupal är byggt för lite mer avancerade användare som kan en del html och liknande. Det kan dock även här vara problem att få en skräddarsydd sida. Den frihet som man ofta vill ha som programmerare minskas. Drupals grundinstallation kommer även med en del moduler som kan vara överflödiga för en del sidor. Den frihet som saknas är bland annat möjligheten att kunna skriva PHP-kod vart man vill på sidan, utan att behöva skapa eller ladda ner plugin. Det finns en modul för Drupal som gör det möjligt att skriva PHP-kod blandat med html men denna måste man som sagt ladda ner och installera. Eftersom det inte finns någon ordentlig debugger så kan det bli svårt att felsöka koden som skrivs i ett plugin, det blir därför svårt att skapa stora moduler. 3

8 1.2 Tidigare forskning Efter mycket letande har ingen forskning hittats inom området CMS för programmerare. 1.3 Avgränsningar Detta projekt kommer att ha fokus på att undersöka en del av de CMS som finns på marknaden idag och se om dessa kan begränsa en programmerare att skapa en webbsida eller applikation som uppfyller de behov och krav som skapats. Vidare så skapas en testplattform för ett CMS för att undersöka hur en programmerare kan producera ett eget CMS som ger mer frihet. Avgränsningar görs för säkerhet då detta är ett stort område som inte hinns med. Vidare fokuserar testplattformen Dast CMS på funktionalitet och stora avgränsningar kommer göras för utseendet av detta system. 4

9 2. Metod Under detta projekt kommer en explorativ metod användas. Wordpress och Drupal kommer att undersökas och prövas. En testsida där möjligheter för att kunna blanda PHP-kod med XHTML från gränssnittet kommer att skapas. En testplattform kommer att skapas där möjligheterna för mer frihet för programmerare i ett CMS kommer att testas och undersökas. För att minska begränsningen i testplattformen när koden skrivs så skall PHP-kod direkt kunna blandas med XHTML via gränssnittet vid redigering eller skapandet av en sida. Lagring av kod i databas kommer att testas. Den testmiljö som kommer användas är Windows 7 på lokal maskin och med hjälp av programmet EasyPHP som agerar som lokal server samt mysql-databas. Dessa tester kommer även testas på webbserver på ett webbhotell. 2.1 Metoddiskussion Den största bristen med denna metod är att en testgrupp av programmerare inte finns som kan testa releaserna av projektet. Andra brister i metoden är möjligtvis att de resultat som framkommer av detta projekt till stor del är författarens åsikter och bredare studier med fler parter kan ge ett mer rättvisande resultat. Ett annat alternativ är att använda sig av intervjuer av programmerare som använder CMS idag och se vad dessa tycker samt om de känner sig begränsade. Enkäter riktade till programmerare som använder CMS skulle också kunna användas. Grundtanken med detta projekt var ursprungligen att skapa ett CMS för programmerare och att använda en explorativ metod bedömdes vara mest lämpligt. Den valda metoden passar denna typ av arbete, större undersökningar med intervjuer är för tidskrävande. 5

10 3. Genomförande Testerna gick till så att webbsidor skapades i de utvalda CMS. En testsida skapades där möjligheterna för att blanda PHP-kod i XHTML undersöktes. De olika funktionerna och möjligheterna undersöktes för varje CMS. Utvecklingsmöjligheterna för dessa testades och begränsningar i deras design undersöktes. Utifrån dessa tester och undersökningar skapades sedan en testplattform av hur ett CMS kan skapas för att förbättra en programmerares frihet vid utvecklingen av sidor åt en klient. Genomförandet skedde utan några avvikelser. Testerna genomfördes som planerat. 6

11 4. Resultat I Drupal och Wordpress så fanns ingen möjlighet att blanda PHP-kod och XHTML på annat sätt än att skriva eller ladda ner en modul som möjliggör detta. Testplattformen Dast CMS skapades för att se om ett CMS med mer frihet kunde förbättra en programmerares möjligheter att enkelt och snabbt skapa skräddarsydda webbsidor. Dast CMS ger användaren möjlighet att, via administrationsgränssnittet, skapa webbsidor och placera dessa i meny som sedan visas på pressentationsgränssnittet. Det som gör att denna testplattform skiljer sig från Wordpress och Drupal är att när en webbsida skapas så kan användaren skriva PHP kod som sedan körs och placeras på webbsidan (se figur 1 & 2). Med Dast CMS så kan PHP-kod och XHTML blandas efter programmerarens behov och på så sätt ge mer frihet i sättet som de programmerar. 7

12 Figur 1. Här visas hur PHP kod kan skrivas direkt på sidan. Resultatet visas på figur 2. Figur 2. Här visas resultatet av PHP kod (se figur 1). 8

13 Detta ger enligt författaren användaren mer frihet. Alla PHP-filer från mappen data/modules inkluderas in i programmet vilket gör det möjligt för användaren att skapa klasser som den sedan kan kalla på via webbsidorna för att återanvända kod (se figur 3-5). Figur 3. Här visas koden från PHP-fil som anropas via koden från sidan (se figur 4). Figur 4. Här visas hur funktionen ViewDate anropas via koden (se figur 3). Resultatet av koden visas i figur 5. 9

14 Figur 5. Här visas resultatet av PHP koden som skrevs på sidan (se figur 4). 10

15 5. Slutdiskussion Slutsatsen som jag kom fram till är att existerande CMS inte är optimala för programmerare utan är mer anpassat för konfigurerare. Efter att ha genomfört undersökningen av Wordpress så kan författaren konstatera att det är skapat mer för konfigurerare än för programmerare. Det ger dock användaren chans till utveckling genom att möjliggöra skapandet av moduler som kan installeras och på så sätt ge en programmerare möjligheten att skräddarsy webbsidan. Wordpress har emellertid begränsat moduler som skapats genom designbeslut som tagits under utvecklingen av detta CMS. Drupal har liknande designbeslut. Varken Wordpress eller Drupal ger användaren möjlighet att skriva egna funktioner för användning på webbsidor, utan moduler måste skapas, laddas ner och installeras. 5.1 Vidareutveckling av Dast CMS Genom att ha utvecklat testplattformen Dast CMS har jag kunnat se hur man skulle kunna utveckla ett CMS som kan ge programmerare mer frihet. Detta kan dock leda till brist på säkerhet eftersom ägaren av en webbserver kanske inte vill att de som utvecklar sidan ska kunna komma åt eller förstöra information på servern. När man därför utvecklar Dast CMS vidare så bör man begränsa det en del. Man skulle kunna tänka sig att man skapar olika roller som har olika rättigheter av exekvering av PHP. Vissa funktioner borde begränsas så att vissa roller inte får använda dem. Ett exempel vore PHP-funktionen 3 die som avslutar all PHP och gör att all kod efter anropet till die inte körs vilket kan ha förödande effekter. Vissa roller bör heller inte ha möjlighet till att ändra databasstrukturen, som drop table som tar bort en hel tabell i databasen. All PHP-kod som skrivs på sidorna bör kollas så funktioner och delar som användaren inte har tillåtelse att använda tas bort. Man kan också tänka sig att man har olika gränssnitt för olika roller, en konfigurerare behöver inte ha ett gränssnitt där modulhantering visas utan att redigera innehållet på sidorna är tillräckligt. Vidareutveckling av Dast CMS kan också göras genom att man inom moduler ska kunna utveckla PHP-skript direkt i gränssnittet. En ordentlig editor måste utvecklas som ger användaren hjälpmedel som färgmarkering av koden, radnumrering samt debugger som underlättar vid större moduler. Detta saknades i Wordpress och Drupal

16 Man kan tänka sig att man skapar en iframe eller liknande på sidan som när man tar spara modul visar om det finns några fel i koden. Detta kan man kanske göra genom att använda funktionen php_check_syntax som tar en specifik fil och testar om det finns några skript fel. Denna iframe kan även innehålla den utskrift som skriptet genererar så användaren direkt ser vad modulen skriver ut. Sen så borde man också tänka på namespace, vad ska hända om man använder en variabel som används någon annanstans på sidan och hur kan man hindra att man gör det? Om man nu vill begränsa användandet av dessa namespace. Man kan kanske lägga in dem i den kontroll av kod som körs för att kolla funktioner som används eller liknande. Denna utveckling borde köras på en egen server eller genom att använda en virtuell server som funktionen Runkit_Sandbox 4 vilket skapar en ny instans som körs separat från resten av servern. Med hjälp av Runkit_Sandbox kan man ta bort funktioner som inte får användas genom att använda disable_functions och disable_classes. Användaren kan därför ges möjligheten att utveckla med PHP som den önskar men med begränsade rättigheter. På så sätt kan man inte göra någon skada på existerande sidor när man utvecklar en modul. 5.2 Fil eller databas En annan sak som bör diskuteras är om man ska lägga modulerna som skapas som en fil på servern som görs idag eller om dessa ska läggas i databasen. Genom att lägga dem i databasen så kan man versionshantera kod lättare genom att använda insert istället för update när man lägger in kod. Man kan då ha en tabell knuten till dem som håller koll på vilken version av koden som körs och man kan på så sätt gå tillbaka till tidigare kod lättare. Angående säkerhet så är det kanske säkrare att ha dem som filer då det är lättare att göra SQL-injektioner om koden ligger i databas, eftersom databasen är knuten till användarkonton på Dast CMS. Att ladda upp en fil till webbservern är dock mer begränsat då den oftast är knuten till ett FTP-konto. En annan fördel med att använda moduler som filer är ju att man lättare kan dela funktionerna man skriver. Det är lättare att ladda upp en fil till en mapp på servern som man sedan kan använda hur mycket man vill än att kopiera och klistra in kod i olika tabellfält i databasen

17 5.3 Dokumentation Det får heller inte glömmas att om man skapar ett CMS så måste god dokumentation finnas så att de som använder det lättare kan sätta sig in i hur allt fungerar. Man bör ha exempel på hur man gör saker som att skapa ny sida, skriva PHP-kod på sidorna, hur man skriver moduler, hur man anropar dessa från sidorna och menyhantering. Ju fler exempel som tas med i dokumentationen ju lättare blir det för användaren att förstå hur detta CMS är uppbyggt. 5.4 Bör Dast CMS vidareutvecklas? Genom att vidareutveckla Dast CMS enligt diskussionen ovan som hjälp så kommer ett CMS som är optimerat för programmerare kunna skapas. Det kommer ge användaren en större frihet att utveckla sidorna så som de vill ha dem. Det kommer också vara snabbare än att koda allt från grunden. Man kan sedan lätt lämna över underhållet av sidorna och dess innehåll till konfigurerare. Detta gör att det finns mycket värde i att vidareutveckla Dast CMS. 13

18 6. Källförteckning 6.1 Elektroniska källor BuiltWith trends (2011). CMS Usage Statistics [ ] PHP documentation (2011). PHP.net [ ] 6.2 Artiklar Vaidyanathan, G. & Mautone, S. (2009). Security in Dynamic Web Content Management Systems Applications. Communications of the ACM, (12),

19 Växjö / Kalmar Tel Lnu.se

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt zm222ag 1DV430 Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt [Website] Restaurang & Pizzeria Europa Slutrapport Zlatan Majdanac - Webbprogrammerare 2011 Abstrakt I min slutrapport skriver jag om projektet som

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop

Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop Vad är en spellista? En spellista är ett sätt att visa en lista över filmer (eller ljudklipp) som hör ihop med varandra. En spelare

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg RICKARD HANSSON 2012-06-04 Abstrakt Rapporten du har i din hand kommer handla om mitt projektarbete som jag genomfört under tio veckor för utbildningen Utvecklare

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

Introduktion Till WordPress

Introduktion Till WordPress Introduktion Till WordPress Vad är WordPress? ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen Wordpress har under åren utvecklats från ett bloggsystem

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Bädda in spellista Publicera spellistor i Mymoodle eller på webbsida

Bädda in spellista Publicera spellistor i Mymoodle eller på webbsida Bädda in spellista Publicera spellistor i Mymoodle eller på webbsida Vad är en spellista? En spellista är ett sätt att visa en lista över filmer (eller ljudklipp) som hör ihop med varandra. En spelare

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Handledning för installation och komma igång med Joomla

Handledning för installation och komma igång med Joomla Uppsala universitet Monica Langerth Zetterman Handledning för installation och komma igång med Joomla Joomla är ett CMS (Content Managament System) som använder sig av de tekniker vi tittat lite på i kursen.

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma

Läs mer

Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL

Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL Lektion 5 HTML, CSS, PHP och MySQL I den här lektionen behandlas i huvudsak PHP för att läsa information från en databas, MySQL. Det förutsätts att tidigare lektioner är gjorda, eller att du har tillräckliga

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman och Richard Walls IT-stöd i undervisningen, HT10 Introduktion till användning av linux-servern sledge och några

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Inledning LAMP Perl Python.

Inledning LAMP Perl Python. ... 1 Inledning... 1 1. Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP)... 2 1.1 Linux... 2 1.2 Apache... 3 1.3 MySQL... 4 1.4 PHP... 5 2. Wordpress... 8 2.1 Databasen... 8 2.2 Installation av Wordpress... 9 2.3 Multisite...

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 CONTENTS WebbSidans Layout... 3 Inloggning... 3 Kontroller för administrering... 4 Växla visnings läge... 4 View Läge... 4 Edit Läge... 4 Layout Läge...

Läs mer

Om include-filer i PHP

Om include-filer i PHP Programmering för webben! 1 Om include-filer i PHP För att få bättre struktur och slippa skriva vanligt förekommande kod flera gånger använder man ofta include-filer i PHP. Här kommer en kort beskrivning

Läs mer

emopluppen Installationsmanual

emopluppen Installationsmanual emopluppen Installationsmanual Sammanfattning Den här manualen beskriver hur man installerar Emo-Pluppen. Innehållsförteckning 1 - Förberedelser... 1.1 - Operativsystem... 1.2 - PHP... 1. - Webbserver...

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Gör pdfdokument bläddringsbara

Gör pdfdokument bläddringsbara PROFFSIGA PDF:ER PÅ WEBBEN Gör pdfdokument bläddringsbara Ge pdf-dokument den uppmärksamhet de förtjänar genom att lägga dem på internet och göra dem lättare att läsa med en bläddringsfunktion. ÖVERSIKT

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Välkommen till Dropbox!

Välkommen till Dropbox! Lär dig att komma igång med Dropbox: 1 2 3 4 Skydda dina filer Ta med dina saker, var du än är Skicka stora filer Arbeta i filer tillsammans Välkommen till Dropbox! 1 Håll dina filer säkra Dropbox gör

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

ActiveBuilder Användarmanual

ActiveBuilder Användarmanual ActiveBuilder Användarmanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juli 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Svensk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innehåll: 1. INLEDNING...2 2. SNABBSTART...3 3.

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Slutrapport Författare: Zlatko Ladan Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Kurs: Individuellt Mjukvaruprojekt Z l a t k o L a d a n Sida 1 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt som jag

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA!

Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! Enheten för företags ekonomi och turism. 2014 FÖRORD Mitt lärdomsprovs teoretiska del handlar om grunderna i olika sorters CMSverktyg,

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im

hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im 2012-05-15 1 ABSTRAKT Denna rapport handlar om hur jag skapade hannalabom.se med wordpress som mitt grundredskap. Jag jobbade mot en kund som ville ha en hemsida.

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Services + REST och OAuth

Services + REST och OAuth Services + REST och OAuth Syftet med Services Skapa ett Drupal API för att exponera webb- API:er. Officiella versionen - Create a unified Drupal API for web services to be exposed in a variety of different

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats

Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats Kevin Mavane 1 Innan vi börjar Tema Modersmåls webbplats har två huvudsakliga delar: En ut som dina besökare ser och en in som du som administratör använder

Läs mer

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark rydmark@kth.se Mikael Rydmark 1(8) 12-06-06 Innehållsförteckning Inledning...3 Server...3 Klient... 3 Ansluta till servern...3 Huvudchat...4 Privat kommunikation...5

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Mjukvaruprojekt Onlinebooks

Mjukvaruprojekt Onlinebooks Mjukvaruprojekt Onlinebooks Jakob Månsson 6/7-2010 Jm22gn@student.lnu.se Abstrakt Denna rapport handlar om hur jag gick tillväga när jag gjorde mitt projekt. Vilka problem som man har stött på under vägen

Läs mer